.

Організаційна структура органів ДПС України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5486
Скачать документ

Реферат на тему:

Організаційна структура органів ДПС України

В умовах розвитку нових економічних відносин в Україні різко зростає
актуальність боротьби з порушеннями податкового законодавства. У таких
умовах особливого значення набуває оптимізація управління та
вдосконалення організаційних структур. Певне місце тут займає
організаційно-штатна робота – діяльність податкового органу, спрямована
на ефективне використання певної штатної чисельності працівників.

Найбільш важливою її складовою є організаційно-штатні заходи – це заходи
щодо створення, реорганізації або припинення діяльності податкового
органу.

Створення – це заснування органу ДПС України уповноваженим на те
державним органом у межах своєї компетенції для виконання завдань та
функцій, покладених на орган ДПС України законодавством.

Реорганізація органу ДПС України – це злиття, приєднання, поділ,
виділення або перетворення органу, які призводять до зміни його
структури та функцій.

Ліквідація органу ДПС України – припинення діяльності органу ДПС України
без переходу прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших
органів ДПС України, їх служб та підрозділів.

Загальне керівництво організаційно-штатною роботою здійснює голова ДПА
України, голови ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
керівники навчальних закладів, інших організацій, що входять до системи
ДПС, у межах своєї компетенції.

Безпосереднє керівництво організаційно-штатною роботою в органах ДПС
здійснюють Управління кадрів (ДПА України), управління або відділи
кадрів інших органів та організацій, що входять до складу ДПС України.

Основними принципами організаційно-штатної роботи є:

– використання штатної політики як інструменту для підвищення рівня
виконання службових завдань, раціональної розстановки наявної
чисельності працівників на основних напрямах діяльності органів ДПС
України і виключно за прямим призначенням;

– недопущення нерегламентованої зміни затверджених структур і типових
штатів органів ДПС України, дотримання нормативів штатної чисельності,
співвідношення керівників та підлеглих;

– забезпечення суворої відповідності рішень про створення, реорганізацію
та ліквідацію органів ДПС України законодавству України.

Важливим моментом організаційно-штатної роботи є формування
організаційної структури, визначення переліку структурних ланок, а також
розрахунок загальної чисельності працівників, затвердження штатів.

У зв’язку з цим необхідно визначити рід термінів, що мають важливе
значення у даній частині.

Штат – юридичний документ, затверджений у встановленому порядку, що дає
право на комплектування органу ДПС України, навчального закладу та
визначає структури, найменування посад та їх кількість, розміри місячних
посадових окладів, категорії персоналу (посад).

Лімітна (гранична) чисельність – це чисельність, яка визначається у
встановленому порядку на створення (функціонування) штату даного органу
ДПС України і є абсолютною межею штату. 

Штатна чисельність – чисельність, яка оголошується штатами й
затверджується наказами керівників органів ДПС України, наділених
відповідними повноваженнями. Вона може відповідати лімітній чисельності
або бути меншою від неї.

Спискова чисельність відображає чисельність особового складу за списком.
Вона може дорівнювати штатній чисельності, бути меншою від неї, але не
може перевищувати її.

Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент України утворює,
реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади”, що, звичайно,
стосується і ДПА України.

Структура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України у
встановленому порядку, який визначає лімітну чисельність ДПА України та
місцевих державних податкових адміністрацій.

Загальна характеристика існуючих організаційних структур органів ДПС.
Компетенція, завдання та функції органів ДПС, що реалізуються через їх
організаційну структуру, взаємовідносини між ними та окремими службами
надають системі органів ДПС необхідної цілісності, чіткого
підпорядкування та певної самостійності окремих елементів. Зазначене дає
можливість ДПС ефективно діяти на основі єдиних правових норм,
незважаючи на складні завдання, покладені на неї. Зазначені завдання
обумовлюють і досить складну організаційну структуру.

На даний час організаційна структура ДПА України має наступний вигляд.

Керівництво:

– Голова ДПА;

– перший заступник Голови;

– перший заступник Голови – начальник податкової міліції;

– заступники Голови (за напрямами діяльності);

1. Управління справами.

2. Режимно-секретне управління.

3. Управління оперативно-аналітичного забезпечення діяльності
керівництва.

4. Управління кадрів.

5. Управління фінансування державних податкових адміністрації.

6. Протокольний відділ.

7. Управління по роботі з великими платниками податків.

8. Управління з питань забезпечення роботи з органами державної влади.

9. Зведене управління методології впровадження нормативно-правових актів
з питань оподаткування.

10. Управління міжнародних зв’язків.

11. Головне організаційно-розпорядче управління.

12. Головне управління внутрівідомчого контролю.

13. Головне управління оподаткування прибутку та відрахувань до цільових
фондів.

14. Головне управління податку на додану вартість.

15. Головне управління адміністрування акцизного збору та моніторингу
ринку підакцизних товарів.

16. Головне управління оподаткування фізичних осіб.

17. Головне управління місцевих, ресурсних, рентних і неподаткових
платежів.

18. Головне управління звітності і статистики.

19. Головне управління економічного аналізу та планування податкових
надходжень.

20. Головне управління валютно-фінансового контролю.

21. Головне управління податкового аудиту.

22. Головне управління стягнення податкової заборгованості.

23. Головне управління апеляцій.

24. Головне управління правового забезпечення.

25. Головне управління податкової міліції.

26. Управління по боротьбі з корупцією та безпеки в органах державної
податкової служби.

27. Слідче управління податкової міліції.

28. Головне управління АІС “Податки” юридичних осіб.

29. Головне управління обліку та державних реєстрів платників податків.

30. Управління захисту податкової інформації.

31. Головний інформаційно-обчислювальний центр.

32. Головне управління масово-роз’яснювальної роботи.

33. Департамент розвитку та модернізації податкової служби.

При ДПА України діють спеціальні підрозділи з експлуатації будинків ДПА
України, будівництва та реконструкції об’єктів матеріально-технічної
бази, а також журнал “Вісник податкової служби”.

До системи ДПС України входять:

1. Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.

®

°

°

Q2. Академія державної податкової служби.

3. Фінансово-економічний коледж.

4. Пансіонат “Гліцинія”.

5. ММЦ “Гурзуф”.

6. Дитячий санаторно-оздоровчий центр “Маяк”.

7. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів
органів ДПС України.

8. Навчально-курсовий комбінат ДПА України.

9. Управління по експлуатації майнового комплексу ДПА України.

Структура ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі дещо
відрізняється від структури ДПА України у зв’язку з відсутністю в їх
компетенції ряду функцій, що викликане конкретними особливостями їх
діяльності.

Типова структура регіональних державних податкових адміністрацій (в АР
Крим, областях, містах Києві та Севастополі) має дещо відмінний вигляд,
порівняно зі структурою ДПА України.

ТИПОВА СТРУКТУРА регіональних державних податкових адміністрацій

1. Керівництво.

2. Управління оподаткування юридичних осіб.

3. Управління місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів.

4. Управління оподаткування фізичних осіб.

5. Управління податкового аудиту.

6. Управління валютно-фінансового контролю.

7. Управління (відділ) по роз’ясненню податкового законодавства.

8. Управління стягнення податкової заборгованості.

9. Організаційно-розпорядче управління (відділ).

10. Відділ обліку та звітності.

11. Управління (відділ) економічного аналізу та прогнозування податкових
надходжень.

12. Відділ внутрівідомчого контролю.

13. Управління (відділ) автоматизованого адміністрування податків.

14. Відділ апеляцій.

15. Відділ правового забезпечення.

16. Відділ кадрів.

17. Фінансовий відділ.

18. Відділ режимно-секретної роботи.

19. Відділ захисту податкової інформації.

20. Управління справами.

21. Управління податкової міліції.

22.Слідчий відділ податкової міліції.

23. Відділ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової
служби.

Відповідно до функцій державних податкових інспекцій розроблена і їх
типова структура.

ТИПОВА СТРУКТУРА

державних податкових інспекцій у містах без внутріміських інспекцій,
районах, районах у містах та об’єднаних державних податкових інспекцій,
які не мають відділень

1. Керівництво.

2. Відділ (управління) оподаткування юридичних осіб.

3. Відділ (управління) оподаткування фізичних осіб.

4. Відділ (управління) податкового аудиту.

5. Відділ валютно-фінансового контролю.

6. Відділ по роз’ясненню податкового законодавства.

7. Відділ стягнення податкової заборгованості.

8. Відділ обліку, звітності та оперативного аналізу надходжень.

9. Відділ (управління) автоматизованого адміністрування податків.

10. Відділ правового забезпечення.

11. Відділ кадрів.

12. Бухгалтерія.

13. Адміністративно-господарський відділ.

14. Головний відділ (відділ) податкової міліції.

15. Слідче відділення (група) податкової міліції.

Для виконання завдань, що стоять перед податковою службою, актуальним є
вдосконалення організаційної структури органів ДПС України. З цією метою
опрацьовується програма модернізації державної податкової служби,
пріоритетними напрямами якої є вдосконалення операційної діяльності з
адміністрування податків і зборів, організаційно-управлінської
діяльності, управління фінансовими та матеріальними ресурсами,
інформаційних технологій, методології оподаткування та податкової
системи.

У якості першочергових кроків модернізації передбачається розробка та
впровадження більш досконалої функціональної організації для трьох
рівнів податкової служби (ДПА України, регіональні органи податкової
служби, районні та міські інспекції), упровадження системи управління,
яка б відповідала новій функціональній організації, та вдосконалення
діяльності за рахунок розвитку програмних продуктів, нового
комп’ютерного обладнання та законодавчої бази.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. – К., 1996.

Закон України “Про державну податкову службу України” // Відомості
Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України
від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня
1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). – 1991. – № 6. – С.
37.

Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради (із
змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07.95 та № 358-95-ВР від
05.10.95). – 1993. – № 52. – С. 490.

Закон України “Про систему оподаткування” // Урядовий кур’єр. – 1997. –
20 березня.

Закон України “Про банкрутство” // Відомості Верховної Ради (із змінами
і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06.99). – 1992. – № 31.

Указ Президента України “Про затвердження Програми кадрового
забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних
підприємств, установ і організацій” від 10.10.95 № 1035/95.

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органов
государственного управления. – К.: Наукова думка, 1979.

Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. – К.:
“Експерт-Про”, 2000.

Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.

Асмус В.Ф. Платон. – М., 1969.

Атаев Л.А. Научная организация управленческого труда. – М., 1980.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.,
1981. 

Бачило М.Л. Функции органов управления. – М., 1984.

Бизюкова Н.В. Кадры. Подбор и оценка. – М., 1984.

Білоус В.Т. Управління податковою службою в Україні. – Автореф. дис… к.
держ. упр. – К., 1998. – 22 с. 

Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. –
М.: Акад. МВД СССР, 1977.

Вицин С.Е. Методология системного подхода к исследованию и решению
социальных проблем. – М., 1978.

Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческих решений:
Методологический аспект. – М.: Экономика, 1977.

Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. – К.: Юрінком, 1997. 

Голиков В.И. Теория принятия управленческих решений. – К., 1976.

Государственная служба / Под. ред. А.В. Оболонского. – М.: Дело, 1999.

Дерягин И.Я. Право и управление. – М., 1981.

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.:
Видавничий дім “Ін Юре”, 1999.

Евланов Л.Т. Теория и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984.

Жиголов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської
діяльності. – К., 1994.

Завадський Й.С. Менеджмент. – К., 1998.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: “А.С.К”,
2000.

Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело,
1993.

Киллен К. Вопросы управления: Пер. с анг. – М.: Экономика, 1981.

Коваль Л. Адміністративне право України. – К.: Основи, 1994. 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020