.

Облік виробництва біологічних активів та продукції рослинництва за новими стандартами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6715
Скачать документ

Реферат на тему:

Облік виробництва біологічних активів та продукції рослинництва за
новими стандартами

Починаючи з 2005 року, коли було прийняте положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, вітчизняний облік суттєво
змінився. Очевидним став факт орієнтації обліку аграрного виробництва на
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, що підтверджує наявність
відповідного М(С)БО 41 “Сільське господарство”, зміст якого відповідає
національному стандарту 30 “Біологічні активи”.

Прийняття стандарту викликало ряд неоднозначних думок серед науковців з
приводу доцільності його впровадження у практику сільськогосподарських
підприємств. Проте, факт наявності П(С)БО 30 вимагає узгодження
існуючого обліку виробництва з вимогами даного документу.

Об’єктами обліку виробництва у галузі рослинництва є окремі біологічні
активи (їх групи) та види робіт.

Згідно П(С)БО 30 “Біологічні активи”, під біологічним активом слід
розуміти у рослинництві рослину, яка в процесі біологічних перетворень
здатна давати сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні
активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [1].

Біологічні перетворення – це процес якісних і кількісних змін
біологічних активів, тобто вони є власне процесом виробництва
сільськогосподарської продукції.

У рослинництві виділяють дві групи біологічних активів – поточні
біологічні активи та довгострокові біологічні активи, а також похідні
від них додаткові біологічні активи. В результаті біологічних
перетворень від біологічних активів отримують сільськогосподарську
продукцію.

Крім наявності біологічних активів (рослинних організмів), що є
характерною особливістю галузі рослинництва, важливе значення має явно
виражена сезонність виробництва. Ця специфічна особливість є
визначальною для ведення бухгалтерського обліку в рослинництві, оскільки
процес виробництва залежить від ряду чинників, чільне місце серед яких
посідають природні умови виробництва. Через такий великий вплив
природно-кліматичних умов на вирощування біологічних активів,
технологічні процеси виробництва практично не можуть бути прискорені за
рахунок інтенсифікації.

Вище наведені особливості галузі повинні враховуватись при організації
обліку виробництва продукції рослинництва.

Таким чином, бухгалтерський облік в рослинництві має забезпечувати:

– правильний та економічно обгрунтований розподіл витрат по
сьльськогосподарських культурах (групах культур) та періодах виробництва
(роках);

– достовірний облік виходу продукції по її видах з урахуванням якості;

– одержання необхідної інформації про роботу структурних підрозділів
підприємства для контролю за їх діяльністю та прийняття обгрунтованих
управлінських рішень.

Перше завдання обліку виробництва передбачає ведення облікових процедур
в розрізі аналітичних статей витрат. У рослинництві виділяють наступні
статті витрат [4, c.138]:

– витрати на оплату праці;

– відрахування на соціальні заходи;

– насіння та посадковий матеріал;

– паливо та мастильні матеріали;

– добрива (органічні та мінеральні);

– засоби захисту рослин;

– роботи та послуги;

– витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів та інших
необоротних активів;

– інші витрати;

– загальновиробничі витрати.

Перелік статей витрат підприємством встановлюється самостійно в
залежності від особливостей господарської діяльності. Проте, існує
загальноприйнята номенклатура статей витрат, передбачена Методичними
рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів [2], основні
положення якої мають дотримуватися аграрними підприємствами, тобто,
існуюча на підприємствах номенклатура витрат не може істотно
відрізнятися або суперечити загальноприйнятій. Дозволяється деталізація
окремих статей витрат для виробничих потреб певних господарств.

Вище наведені статті витрат називаються виробничими витратами, що
формують виробничу собівартість продукції рослинництва.

Записи про понесені витрати на виробництво продукції рослинництва
здійснюються на підставі первинних бухгалтерських документів, які можна
орієнтовно поділити на такі групи: 1) документи з обліку витрат праці;
2) документи з обліку витрат матеріальних цінностей; 3) документи з
обліку засобів праці (амортизація); 4) документи з обліку вартості робіт
і послуг, наданих сторонніми організаціями; 5) документи з обліку виходу
рослинницької продукції.

o

??%?Кожна група документів має своє призначення в залежності від
об’єктів здійснюваних витрат (праця, матеріальні цінності, основні
засоби). На основі первинних документів проводиться узагальнення
облікових даних по господарських операціях у Виробничих звітах,
Відомостях та Журналах-ордерах аналітичного і синтетичного обліку.

Облік виробничих витрат рослинництва ведеться за дебетом синтетичного
рахунка 23 “Виробництво”, субрахунка 231 “Рослинництво”. За кредитом
рахунка 23 відображається вихід сільськогосподарської продукції,
поточних біологічних активів та додаткових біологічних активів,
вироблених на підприємстві.

Оприбуткування поточних біологічних активів ( сільськогосподарських

культур) відбувається по дебету рахунка 21 “Поточні біологічні активи”,
субрахунка 211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю” [5, c. 38].

На відміну від поточних біологічних активів, довгострокові біологічні
активи (багаторічні насадження) не здатні давати сільськогосподарську
продукцію у перший рік росту. Тому витрати на формування таких активів
відображаються в обліку як капітальні інвестиції за дебетом субрахунка
155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

Оприбуткування довгострокових біологічних активів здійснюється за
дебетом рахунка 16 “Довгострокові біологічні активи”, субрахунків 161
“Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю” або 162 “Довгострокові біологічні активи
рослинництва, які оцінені за первісною вартістю” в залежності від
методів оцінки таких активів (справедливої чи первісної вартості) [6, с.
45].

У процесі біологічних перетворень від біологічних активів
відокремлюється сільськогосподарська продукція, а також додаткові
біологічні активи, які у подальшому здатні давати аналогічну продукцію.
Додаткові біологічні активи рослинництва – це, зокрема, саджанці
плодово-ягідних дерев та чубуки виноградників.

В бухгалтерському обліку додаткові біологічні активи прирівнюються до
продукції сільськогосподарського виробництва. Вони обліковуються, як і 
сільськогосподарська продукція, за дебетом рахунка 27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”.

Продукція рослинництва за цільовим призначенням та господарською
цінністю поділяється на основну (зерно, овочі, фрукти, насіння
соняшнику, коренеплоди), супутню (насіння льону і конопель) і побічну
(солома, гичка, бадилля).

Первісне визнання продукції рослинництва та додаткових біологічних
активів здійснюється за справедливою вартістю, без врахування частини
витрат на   збут   (витрат   на   місці   продажу).  Визначення    
справедливої     вартості

відбувається на основі даних про ціни на подібну продукцію, що склалися
на активному ринку [7, с. 49].

Таким чином, нове нормативно-правове регулювання обліку виробництва
вносить значні корективи у його ведення. Найболючішим питанням “нового”
обліку стала методика оцінки біологічних активів та
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, що в умовах
аграрного виробництва є складною задачею, для вирішення якої потрібний
додатковий час, кваліфіковані кадри з маркетингової політики
підприємства та кошти на утримання відповідних Комісій по визначенню
справедливої вартості. Залишається ще маса невирішених дискусійних
питань, які ставлять під сумнів ефективність нововведень в облік
сільськогосподарського виробництва.

Література:

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. №
790.

Методичні  рекомендації з бухгалтерського  обліку  біологічних  активів,
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. №
1315.

Мельничук Б.В. Впровадження положення (стандарту) з сільського
господарства в Україні // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 2. – С. 29 –
34.

Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред.
В.М. Жука – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 368 с.

Сук Л.К., Сук П.Л. Облік витрат на біологічні перетворення поточних
біологічних активів рослинництва // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2007. – № 10-11. – С. 34 – 42.

Сук Л.К., Сук П.Л. Облік довгострокових біологічних активів //
Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 6. – С. 45 – 48.

Сук Л.К. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції //
Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 6. – С. 49 – 52.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019