.

Облік створення підприємства

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 12430
Скачать документ

117

Міністерство освіти та науки України

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Курсова робота з дісципліни «Бухгалтерський облік»

«Облік створення підприємства»

Реферат

Курсова робота містить: 139 сторінок, 13 табл., 1 рис., 29 додатків

Метою проведення курсової роботи був аналіз бухгалтерського обліку
створення нового підприємства.

Структура курсової роботи складається з 14 розділів, які складаються з
теоретичниго опису поетапного проходження усіх необхідних інстанцій щодо
правильного оформлення та реєстрації нового підприємства відповідно до
встановлених норм діючого законодавства України.

Для безпосереднього створення підприємства, необхідно пройти декілька
етапів серед яких: обов’язково обрати сферу й галузь у якій має
повноцінно функціонувати нове підприємство; обрати до якої форми
власносні буде налажати підприємство, яке планується створити. Наступним
етапом для успішної та прибуткової роботи підприємства є визначення
техніко – економічних показників підприємства, які будуть відображати
ефективність роботи підприємства за окремий звітний період часу.

Надалі засновниками підприємства складаються установчі документи,у
встановленій діючим законодавством України,формі. Проводиться державна
реєстрація нового товариства, а також внесення відомостей про нього до
ЄДРПОУ. Нова юридична особа проходить реєстрацію в органах Державної
податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального
страхування, а потім може отримати дозвільні документи на початок праці.

Необхідною умовою для початку роботи товариства є відкриття поточного
рахунку у відділенні банку , яке обирається засновниками юридичної особи
самостійно. Потім складається вступний сальдовий бухгалтерський баланс
та відображаються господарчі операції, пов’язані із складанням вступного
балансу, які відображаються у журналі реєстрації господарчих операцій.

КВЕД ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАТУТ УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР
СТАТУТНИЙ ФОНД БАНК ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПЕЧАТКА
ШТАМП ЛІЦЕВА КАРТКА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Зміст

Вступ

1. Обгрунтування сфери діяльності підприємства. Розробка техніко –
економічного обгрунтування

2. Обгрунтування організаційно-правової форми власності підприємства
(Навести коротку характеристику форм власності й обгрунтувати вибір
форми власності для підприємства, яке передбачається відкрити)

3. Перелік документів , необхідних для державної реєстрації підприємства

4. Документальне оформлення рішення засновників про створення
підприємства

5. Розробка установчих документів (Додати: Статут, Установчий договір)

6. Обгрунтування вибору закладу банка й відкриття тимчасового поточного
рахунку

7. Порядок формування статутного капіталу відповідно до діючого
законодавства України. Процедура передплати акцій при створенні
відкритого акціонерного товариства

8. Опис процедури реєстрації юридичної особи

9. Постановка підприємства на облік в органах Державної податкової
служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування

10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру

11. Опис процедур отримання дозволу на виготовлення штампа й печатки
підприємства

12. Нотаріальне оформлення ліцьової картки, її реєстрація у закладі
банка, відкриття постійного поточного рахунку. Договірне регулювання
взаємовідносин підприємства із закладом банка з розрахунково-касового
обслуговування

13. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу

14. Відображення господарчих операцій, пов’язаних із складанням
вступного балансу

Висновки

Додатки

Перелік літератури

Вступ

Дана робота буде присвячена розгляданню порядку отримання статусу
юридичної особи. Державна реєстрація є загальною умовою здійснення
господарчої діяльності будь-яким суб’єктом, незалежно від його
організаційно-правової форми й виду здійснення діяльності. Факт
державної реєстрації юридичної особи ще не надає права здійснювати
підприємницьку діяльність у повному обсязі. Щоб легалізувати свою
діяльність, юридична особа повинна здійснити ряд послідовних дій
юридичного характеру, до яких відносяться: включення до ЄДРПОУ;
отримання дозволу на виготовлення печатки та штампів в органах міліції
та їх виготовлення; постановка на облік до органів податкової служби;
реєстрація у Пенсійному фонді та інших фондах соціального страхування;
відкриття поточного рахунку у банку.

Більш детально буде розглянуто процес створення підприємства на таких
етапах:

Обгрунтування сфери діяльності підприємства. Розробка техніко –
економічного обґрунтування;

Обгрунтування організаційно-правової форми власності підприємства ;

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємства.
Документальне оформлення рішення засновників про створення підприємства
Розробка установчих документів ;

Обгрунтування вибору закладу банка й відкриття тимчасового поточного
рахунку Порядок формування статутного капіталу відповідно до діючого
законодавства України.

Нотаріальне оформлення ліцьової картки, її реєстрація у закладі банка,
відкриття постійного поточного рахунку. Договірне регулювання
взаємовідносин підприємства із закладом банка з розрахунково-касового
обслуговування Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу

Відображення господарчих операцій, пов’язаних із складанням вступного
балансу

1. Обгрунтування сфери діяльності підприємства. Розробка техніко –
економічного обгрунтування

Майбутнє підприємство, яке має бути створено функціонуватиме в сфері
послуг, а саме, в сфері туристичного бізнесу. Нижче представлені рядки з
Класифікатору видів економічної діяльності (КВЕД), які обгрунтують вибір
з точки зору економічної діяльності.

Для того щоб більш детально розглянути аспекти и для обгрунтування
вибору саме цього підприємства, необхідно розглянути саме ринок послуг
та його стан на сьогодняшній день, саме це допоможе обгрунтувати вбір
нового підприємства в галузі туристичного бізнесу.

На сьогодняшній день в Украні ще не сформовано окремої та повноцінної
галузі, яка б відповідала міжнародним стандартам туристичного
бізнесу,але все ж таки тенденція росту попиту на туристичні послуги
досить помітна.

На розвиток туристичної галузі у 2006 році впливають такі зовнішні та
внутрішні чинники: підвищення тарифів на газ, електроенергію, комунальні
послуги, відсутність державного фінансування установ розвитку
туристичної і рекреаційної галузі; запровадження стандартів, санітарних,
технічних бар’єрів з огляду на вступ України до Всесвітньої організації
торгівлі і створення зон вільної торгівлі з ЄС; лібералізація візового
режиму між Україною та ЄС; зсування відкриття літніх туристичного та
курортного сезонів у зв’язку з холодною і дощовою весною; ускладнення
суспільно-політичної ситуації в Криму на початку літа.

Негативний вплив чинників, які провокують подорожчання національних
пропозицій, компенсується позитивним впливом таких чинників зростання
турпотоків, як прозорість кордонів, свобода пересування, вільна
торгівля. У внутрішньому туризмі, внаслідок подорожчання вітчизняних
турпропозицій, очікується лише невелике зростання – обсяги турпотоку
збільшаться на 5%. Обсяги туристичного споживання у грошовому вимірі
зросли на 10%, незважаючи на уповільнення темпів зростання обсягів
турпотоків. Збільшення туристичних потоків зумовлює приріст обсягу
туристичного споживання товарів і послуг національного виробництва,
збільшення кількості туристичних підприємств і підвищення ефективності
їх діяльності.

15 березня 2006 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №
297 «Про порядок надання послуг тимчасового розміщення (проживання)» –
удосконалена нормативно-правова база курортної і туристичної галузей
щодо порядку надання послуг з тимчасового розміщення.

Наказом Держспоживстандарту від 28 лютого 2006 року № 54 «Про
затвердження Національного стандарту ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні.
Засоби розміщення. Терміни і визначення» – прийнято новий стандарт
“Терміни і визначення”, який визначає всі основні типи об’єктів
розміщення, що можуть бути використані для розміщення туристів.

На 2007 рік бюджетний запит по відновленню фінансової підтримки розвитку
туризму в Україні був сформований на суму 48,0 млн. грн. Заздалегідь
погоджено в Міністерстві фінансів лише 60% запиту – 28,8 млн. грн. Не
були достатньо враховані потреби на фінансування міжнародної співпраці,
створення інформаційних центрів, маркетингової діяльності, розвиток
інфраструктури туризму.

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про туризм”, туризм є одним з
пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури. Від туристичної і
курортно-рекреаційної сфер залежить життєдіяльність як галузей
економіки, так і соціальної сфери. Туристична та курортно-рекреаційна
діяльність сприяє наповненню бюджетів усіх рівнів, зростанню зайнятості
населення, охороні та раціональному використанню природних ресурсів,
відновленню і збереженню здоров’я й патріотичному вихованню громадян
тощо.

Державною службою туризму і курортів протягом 2006р. розроблено і
прийнято ряд проектів нормативно-правових і регуляторних актів:

1. Наказ Держспоживстандарту України від 28.02.2006 №54 «Про
затвердження Національного стандарту ДСТУ 4527:2006 «Послуги туристичні.
Засоби розміщення. Термінологія і визначення»;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №297 «Про порядок
надання послуг по тимчасовому розміщенню (проживанню);

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 № 373 – р
«Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку
сільського туризму на 2006-2010 р.р.»;

Розроблені та перебувають на погодженні у зацікавлених органах
центральної виконавчої влади такі нормативно-правові й регуляторні акти:

– проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
курорти»;

– проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
туризм»;

– проект Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму в
Україні»;

– проект постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок встановлення
видів категорій об’єктам туристичної інфраструктури»;

– проект спільного наказу МКТ та Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження ліцензійних
умов провадження туроператорської та турагентської діяльності»;

– проект спільного наказу МКТ України та Державного Комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження порядку
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської та
турагентської діяльності»;

– проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення
Координаційної ради з питань туризму і курортів».

Все це забезпечуватиме значне збільшення туристичних потоків та обсягів
наданих послуг, створення додаткових робочих місць та зайнятість
населення, розбудову туристичної інфраструктури, надходження коштів до
бюджету, в т.ч. валютних. І як наслідок, сприятиме покращенню
економічного та інвестиційного клімату. Підприємство, яке буде створено
має досягнути своєї основної мети, а саме досягнути максимального
прибутку та стати найкращим у своїй галузі, та, безумовно, отримати
визнання на ринку послуг, як національному так і міжнародному.

Згідно статистичному щорічнику України маємо деякі данні, щодо
туристичного бізнесу в Україні. Данні наведені в таблиці 1

Таблиця1 Розвиток внутрішнього туризму

Надання туристичних послуг в УкраїніСтворено туристичних агенствЗ них:
збиткових,%Прибуткових,%Було зачинено державою, з різних
причин,%2003120674552320042456739601200534321336522006(1
пів-я)4538522743

Згідно цієї таблиці, можна зробити висновок, що в найближчому
майбутньому туристичний бізнес буде однією з найпродуктивніших та
найприбутковіших галузей.

2. Обгрунтування організаційно – правової форми власності підприємства.
(Навести коротку характеристику форм власності й обгрунтувати вибір
форми власності для підприємства, яке передбачається відкрити)

Обгрунтування вибору форми власності має розпочатися з наведеня основних
форм власності, які існують в Україні на сьогодняшній день і, звичайно,
з визначення, що саме є суб’єктами права власності.

Суб’єктами права власності в Україні визнаються – народ України,
громадяни, юридичні особи і держава. У відповідності зі ст.3 Закону
України «Про власність» від 07.02.91 р. суб’єктами права власності
можуть бути також інші держави, їхні юридичні особи, спільні
підприємства, міжнародні організації, громадяни інших держав та особи
без громадянства. Іноземні юридичні особи і громадяни можуть стати
власниками майна в Україні у випадках придбання об’єктів приватизації, а
також внаслідок здійснення іноземних інвестицій у формах, зазначених
Декретом Кабінету Міністрів України. Для забезпечення здійснення
підприємницької діяльності законодавство допускає об’єднання майна, що є
власністю громадян, юридичних осіб і держави, та утворення на цій основі
змішаних форм власності; у тому числі власності спільних підприємств за
участю юридичних осіб та громадян інших держав.

Суб’єктами права приватної власності в Україні є громадяни України,
іноземні громадяни та особи без громадянства. Іноземні громадяни та
особи без громадянства користуються правами і несуть обов’язки щодо
належного їм на території України майна на рівні з громадянами України,
якщо інше не передбачене законодавством. Об’єктами права приватної
власності є жилі будинки, квартири, предмети особистого користування,
дачі, продуктивна та робоча худоба, земельні ділянки, засоби
виробництва, вироблена продукція, грошові кошти, акції, інші цінні
папери, а також інше майно споживчого і виробничого призначення. На
сьогодняшній день в Україні можно відокремити такі форми власності:
державна, колективна та приватна. Кожної з цих форм власності притаманні
тільки їй характерні риси (суб’єкти, засоби придбання, об’єкти). Існують
ряд об’єктів, що не можуть бути у приватній та колективній власності.
Усі форми власності мають свої переваги та недоліки. Підприємство, яке
планується створити, можна віднести до колективної власності, саме тому
більш детально розглянемо саме цю форму власності.

Колективна власність охоплює майно, що належить окремим організаційно
оформленим колективам громадян, а також інших колективних організацій.
Члени таких організацій об’єднують свою працю і свої кошти для
досягнення певних цілей. Вони безпосередньо або через створюванні органи
визначають порядок використання майна, управління ним та розподілу
доходів. До коло суб’єктів колективної власності відносять трудові
колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні
підприємства, кооперативи, акціонерні товариства, господарські
товариства та інші громадські об’єднання, релігійні організації, що є
юридичними особами.

У власності колективного підприємства є вироблена продукція, одержані
доходи, а також інше майно, придбане на підставах незаборонених законом.
Вклади працівників, визначаються залежно від його трудової участі в
діяльності державного або орендного підприємства, а також участі у
збільшенні майна колективного підприємства після його створення.

Одним із різновидів колективної форми власності є господарчі товариства,
розвиток яких є значною мірою основою збільшення внутрішнього
інвестування економіки, оскільки є наслідком концентралізації капіталу
за допомогою об’єднання індивідуальних капіталів, постійного розширення
обсягу внутрішнього капіталу країни.

Закон «Про господарчі товариства» називає п’ять видів господарчих
товариств: акціонерні товариства, товариства з обмеженою
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні
товариства, командитні товариства. Усім їм властиві деякі загальні
ознаки:

? товариство – це добровільний союз, об’єднання не менше двох осіб.
Максимальне число учасників не обмежується, але на практиці в товаристві
поєднується невелике коло осіб;

? господарчі товариства є договірними об’єднаннями. Як юридичні особи,
вони створюються на підставі укладання засновницького договору;

? забезпечення діяльності господарчих товариств здійснюється на основі
об’єднання майнових засобів і нематеріальних активів.

Загальна характеристика господарчого товариства

Правовий статус: юридична особа.

Фонди: статутний; резервний (страховий) – не менше як 25 % статутного
фонду; інші фонди, передбачені законодавством або установчими
документами товариства.

Учасники: фізичні та (або) юридичні особи.

Учасники товариства мають право:

брати участь у керуванні справами товариства в порядку, визначеному в
установчих документах;

брати участь в розподілі прибутку товариства й одержувати дивіденди;

вийти в установленому порядку з товариства;

одержувати інформацію про діяльність товариства. За вимогою учасника
товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси,
звіти про його діяльність, протоколи зборів.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і
установчими документами товариства.

Учасники товариства зобов’язані:

§ дотримуватись положень установчих документів товариства і виконувати
рішення загальних зборів і інших органів управління товариства;

§ виконувати свої зобов’язання перед товариством, зокрема пов’язані з
майновою участю, а також вносити внески (оплачувати акції) у розмірі,
порядку і засобами, передбаченими установчими документами;

§ не розголошувати комерційну таємницю і конфедеційну інформацію про
діяльність товариства;

§ нести інші зобов’язання, якщо це передбачено вище згаданим Законом,
іншим законодавством України й установчими документами.

Товариство є власником: майна, переданого йому засновниками й учасниками
у власність; продукції, виробленої товариством внаслідок господарської
діяльності; отриманих доходів; іншого майна, придбаного на підставі, не
заборонених законом.

Реорганізація:

а) різновиди: злиття; приєднання; поділ; виділення; перетворення.

б) підстави: рішення вищого органу товариства; рішення антимонопольного
органу про примусовий поділ згідно з антимонопольним законодавством.
Порядок прийняття Антимонопольним комітетом України такого рішення
регулюється Законом України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ «Про захист
економічної конкуренції».

Підстави ліквідації:

1) закінчення строку, на який воно створювалось;

2) досягнення мети, поставленої при його створенні;

3) рішення вищого органу товариства;

4) рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що
контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого
порушення ним законодавства;

5) рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом «Про
банкрутство»;

6) інші підстави, передбачені установчими документами.

Підприємство, яке планується відкрити, буде належати до товариства з
обмеженою відповідальністю – це товариство, що має статутний фонд,
розділений на частини, розмір яких визначається установчими документами.
Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх внесків. Основна
причина чому саме ця форма власності була обрана – це, безумовно, те, що
саме ця форма гарантує найбільшу прибутковість. І саме те, що всі
учасники ризикують лише певною часткою свого капіталу, а саме, весеною
при вступі до товариства. Саме товариство несе повну майнову
відповідальність за своїми зобов’язаннями перед кредиторами, тому й
інтереси кредиторів певною мірою захищені.

Особливістю товариства з обмеженою відповідальністю є наявність
статутного капіталу (статутного фонду), якому присвячена ст. 144 ЦК
України. Розмір статутного капіталу ТОВ не може бути меншим за розмір,
встановлений ст. 52 Закону № 1576 і повинен бути не менше суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, на основі ставки
мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення товариства з
обмеженою відповідальністю. З 1 липня 2006 р. мінімальний розмір
статутного капіталу ТОВ складає 37 500 грн. Кожен з учасників має внести
початковий внесок у статутний фонд не менше 30% зазначеного в установчих
документах до моменту реєстрації товариства. У разі невиконання цього
зобов’язання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення 10
% річних з недовнесеної суми.

ТОВ має право змінювати (збільшувати або зменьшувати) розмір статутного
капіталу. Рішення про зміну розміра статутного капіталу дійсно зі дня
внесення цих змін до державного реєстру.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу товариства є повнота
внесення усіма учасниками своїх вкладів. Порядок внесення додаткових
вкладів встановлюється статутом товариства і законодавством.

Зменьшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів
товариства не допускається. Рішення ТОВ про зменьшення його статутного
капіталу вступає до сили не раніше, ніж через 3 місяці після державної
реєстрації і публікації про це у встановленному порядку.

Товариство має право, а у випадках, встановлених законодавством,
зобов’язане зменьшити статутний капітал. Рішення про зменьшення
статутного капіталу приймається спільним збором ТОВ. Вищим органом
товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони
складаються з учасників товариства або призначених ними представників.
Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний
строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника в
зборах учасників. Виконавчим органом ТОВ є колегіальний або одноосібний
директор. Дирикцію очолює генеральний директор, а членами виконавчого
органу можуть бути також і особи, що не є учасниками товариства.

Контроль за діяльністю дирекції ТОВ здійснюється ревізійною комісією, що
створюється зборами учасників товариства з їх числа, у кількості,
передбаченій установчими документами, але не менше трьох осіб.

3. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації підприємства

Державне реєстрація підприємства відбувається згідно Закону України про
державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців ( зі
змінами та доповненнями, які були внесені законами України від 3 березня
2005 року № 2452 – IV, від 3 березня 2005 року №2454 – IV, від 23 червня
2005 року № 2704 – IV, від 25 вересня 2005 року № 2919 – IV.) а також
згідно Конституції України.

Згідно Закону про державну реєстрацію під державною реєстрацією
підприємства розуміється – засвідчення факту про заснову чи ліквідацію
суб’єкта підприємчої діяльності, а також здійснення інших реєстраційних
дій шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно процедури реєстрація виглядає так:

1) надання документів на державну реєстрацію, які встановлені Законом
України;

2) перевірка вірності комплектуючих документів, які надаються державному
реєестру, і повноти відомостей, наданих в державній реєстрації;

3) перевірка документів, що надаються державному реєстратору, за
відсутності висновків для відмови в проведенні державної реєстрації;

4) занесення свідчень про суб’єкта господарювання до Єдиного державного
реєстру;

5) оформлення і видача свідоцтва про державну реєстрацію й виписку з
Єдиного державного реєстру;

Підстави створення юридичних осіб залежать від виду юридичної особи, що
створюється. Згідно з ЦК України вони поділяються на юридичних осіб
публічного та приватного права. Юридичні особи публічного права
створюються на підставі розпорядливого акту Президента України, органу
державної власті, органу власті Автономної Республіки Крим або органу
місцевого самоврядування, а приватного права – на підставі установчих
документів (установчого договору, індивідуального або спільного акту,
статуту).

Державну реєстрацію здійснює державний реєстратор – посадова особа, яка
згідно з Законом про державну реєстрацію здійснює державну реєстрацію
суб’єктів господарювання. Державний реєстратор, після здійснення
державної реєстрації, зобов’язаний сформувати реєстраційну справу, куди
увійдуть усі документи, які подавалися для реєстрації. Реєстраційні
справи зберігаються у державного реєстратора упродовж періода існування
юридичної особи, а також упродовж трьох років після внесення до Єдиного
державного реєстру запису про припинення юридичною особою
підприємницької діяльності (Єдиний державний реєстр – це автоматизована
система збору, накопичення, захисту, обліку і надання інформації про
юридичні особи та фізичні особи – підприємців. Він містить відомості,
які стали відомі з реєстраційних карток юридичних осіб та фізичних осіб
– підприємців. Відомості з Єдиного державного реєстру є відкритими і
загальнодоступними). Далі їх здають до архіву, де вони будуть
зберігатися 75 років. Повернемося до пункту першого реєстраційного
плану, а саме, необхідні документи.

Для здійснення державної реєстрації юридичної особи необхідно подати
документи до державного реєстратора.

Вони подаються особисто засновником (засновниками) або уповноваженими
ним (ними) особами. Засновник або уповноважена ним особа, яка особисто
подає документи, надає паспорт і документ, посвідчуючий його
повноваження. Документом, посвідчуючим повноваження засновників
(учасників), можуть бути:

доручення, засвідчене нотаріально;

наказ, рішення, розпорядження, протокол або інше рішення засновників
(учасників) юридичної особи.

Повноваження інших осіб, які уповноважені здійснювати реєстрацію,
підтверджуються нотаріально засвідченим дорученням.

Документи державному реєстратору можна не тільки подати особисто, але й
надіслати рекомендованим листом на його адресу. Але тоді необхідні
підписи засновників (учасників) на реєстраційній картці на проведення
державної реєстрації юридичної особи нотаріально засвідчити.

Для державної реєстрації юридичної особи необхідно надати:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації
юридичної особи;

копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення
юридичної особи у випадках, передбачених законодавством;

два екземпляра установчих документів;

документ, засвідчуючий внесення реєстраційного збору за проведення
державної реєстрації юридичної особи (копія квітанції, виданої банком,
або копія платіжного доручення).

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи є
одночасно заявою про державну реєстрацію (Додаток 1). Її форма
затверджена Наказом № 67.

Реєстраційний збір за реєстрацію юридичної особи складає 10 НМД, що
складає 170 грн.

У випадку якщо проводилося резервування найменування юридичної особи,
окрім вищезазначених документів, додатково подається діюча довідка з
Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної
особи. Якщо законом передбачена необхідність дозволу Антимонопольного
комітету України або Кабінету Міністрів України на узгоджені дії або на
концентрацію суб’єктів господарювання, то додатково подається
(надсилається) копія рішення цих органів.

У Законі України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ «Про захист економічної
конкуренції» передбачені випадки і порядок отримання дозволу на
узгоджені дії і концентрацію суб’єктів господарювання.

Якщо засновником (одним із засновників) суб’єкту підприємницькою
діяльності є юридична особа, то його державна реєстрація підтверджується
свідоцтво про державну реєстрацію, нотаріально засвідчена копія якого
залишається у державного реєстратора.

Для державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками)
якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ, який
підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження, у
т.ч. виписування з торгового, банківського або судового реєстру. Цей
документ повинен бути засвідчений у відповідності із законодавством
країни його видачі, перекладений на українську мову і легалізований у
консульському закладі України (якщо міжнародними договорами, у яких
приймає участь Україна, не передбачено інших умов) або засвідчений у
посольстві відповідної країни в Україні чи легалізований МІС України.
Можна подавати оригінали цих документів або їх нотаріально засвідчені
копії.

Відповідальність за невідповідність вимогам законодавства й
недостовірність документів, які подаються для реєстрації, несе власник
(засновник) або уповноважений їм орган.

Опис документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору
для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи, а
саме, ТОВ «Мрія», як юридична особа надала такі документи:

1. реєстраційна картка на проведення державної реєстрації.

2. два примірники установчих документів.

3. копія квитанції, виданої банком, про сплату реєстраційного збору за
державну реєстрацію.

4. документ, що посвідчує внесення засновником (засновниками) вкладу
(вкладів) до статутного фонду (статутного або вкладеного капіталу)
юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

5. копія рішення засновником (учасників) або уповноваженого ними органу
про створення юридичної особи.

Документи отримано «15» червня 2006 р.

Державний реєстратор Міхайлічук______ А.Д. Міхайлічук

(підпис)

М. П.

Копію опису отримав:

Лєщинський С.Д. «15» червня 2006 р. Лєщинський

(прізвище, ініціали заявника) (дата) (підпис)

Існують також документи, що свідчать про відмову в реєстрації, вони
представлені у додатках. Нижче розміщено свідоцтво, яке затверджує
зареєстрованість юридичної особи «Мрія»., який є завершальним етапом
реєстрації та реєстраційна картка, яка є однією з найголовніших
складових процесу реєстрації.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

суб’єкта підприємницької діяльності —

юридичної особи

Назва (повне найменування юридичної особи)

Товариство з обмеженою відповідальністю

Найменування юридичної особи

«Мрія»

Скорочене найменування юридичної особи

ТОВ «Мрія»

Місцезнаходження юридичної особи

Країна Поштовий індекс

Україна 866000

Область

Донецька

Місто

Донецьк

Район

Ворошилівський

Вулиця

Челюскінцев

Будинок Корпус Квартира(офіс)

186а 2 34

Форма власності юридичної особи

Приватна

Вищий орган управління юридичної особи

Загальні збори

Розмір внеску до статутного або складеного капіталу 42000

Розмір сплаченого внеску до статутного капіталу 21000

Керівник юридичної особи

Лєщинський Станіслав Денисович .

(прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний номер 1234555689

II. Орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична
особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді
якої частка держави становить не менше 25 відсотків.

Найменування органу

Сторінку заповнив _Лєщинський С.Д. Лєщинський 15.06.2006

(прізвище,ініціали) (підпис) (дата)

III. Засновники юридичної особи

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові засновника

Лєщинський Станіслав Денисович

Ідентифікаційний ном 1234555689

Місце постійного проживання засновника

Україна поштовий індекс

Донецька область 86600

Район

Ворошилівський

Вулиця Будинок квартира

Челюскінцев 189 46

Розмір внеску до статутного капіталу (грн.) 21000

Розмір оплаченого внеску до статутного капітал (грн.) 10500

Найменування або прізвище, ім я, по батькові засновника

Ткаченко Лариса Сергіївна

Ідентифікаційний номер 3454555689

Місце постійного проживання засновника

Україна поштовий індекс

Донецька область 86600

Район

Калінінський

Вулиця Будинок квартира

Чернигівська 19 26

Розмір внеску до статутного капіталу (грн.) 21000

Розмір оплаченого внеску до статутного капітал (грн.) 10500

Сторінку заповнив _Лєщинський С.Д. Лєщинський 15.06.2006

(прізвище,ініціали) (підпис) (дата)

IV.Основні види діяльності юридичної особи

Код виду економічної діяльностіНазва виду діяльності63.3Діяльність
готелів та ресторанів 63.30- туристичну діяльність: реалізацію та
надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги
перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів,
організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги

V. Відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні особи без
довіреності, у тому числі підписувати договори

Прізвище, ім’я та по батькові

Лєщинський Станіслав Денисович

Ідентифікаційний номер 1234555689

Сторінку заповнив _Лєщинський С.Д. Лєщинський 15.06.2006

(прізвище,ініціали) (підпис) (дата)

4. Документальне оформлення рішення засновників про створення
підприємства

Загальна характеристика порядка створення юридичних осіб

колективної організаційно-правової форми

Загальна

характеристика

Загальні положення про створення

Вимоги до установчих документів

Нормативно-правове регулювання

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Товариство, засноване одним або кількома особами, статутний фонд якого
поділений на частки, розмір яких визначається статутом. учасники
товариства не відповідають по зобов’язанням товариства й несуть ризик
збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх
внесків.

Засновниками можуть бути фізичні і юридичні особи.

ТОВ може створюватися одним засновником.

Якщо засновників декілька, то у разі необхідності вони укладають договір
про засновництво товариства, який не є установчим документом.

Обмеження по створенню:

– ТОВ не може мати своїм единим учасником інше господарче товариство,
учасником якого також є одна особа;

– особа може бути учасником лише одного ТОВ, до складу якого входить
один учасник.

Найменування повинно містити «найменування товариства», а також слова
«товариство з обмеженою відповідальністю».

Статутний фонд ТОВ повинен бути не менший за суму, еквівалентну 100
мінімальним заробітним платам виходячи зі ставки мінімальної заробітної
плати, діючої на момент його створення.

К моменту реєстрації засновники повинні сплатити 50% суми їх внесків,
решта суми внеску вноситься протягом року з моменту створення.

Органи управління ТОВ: загальні збори, виконавчий орган (дирекція або
директор), ревізійна комісія.

У статуті обов’язково повинні міститися відомості про:

· найменування, вид й цілі діяльності;

· склад засновників;

· його місцезнаходження;

· органи управління товариством, їх склад та компетенції;

· порядок прийняття органами управління рішень, включаючи перелік
питань, за якими необхідно одностайна або кваліфікована більшість
голосів;

· порядок вступу до товариства й виходу з нього;

· розмір статутного фонду, з визначенням частини кожного засновника;

· склад й порядок внесення внесків засновниками;

· розмір й порядок формування резервного фонду;

· порядок формування майна;

· порядок формування й розподілу прибутку;

· порядок передачі (переходу) частини у статутному фонді;

· порядок реорганізації або ліквідації.

Статутом може бути встановлений порядок визначення часток учасників в
залежності від зміни вартості майна, внесеного в якості внеску, й
додаткових внесків; випадки скликання позачергового загального збору та
ін.

Статті 79 – 92 ГК України, статті 140 – 150ЦК України,Закон України від
19.09.91р.№ 1576-ХІІ«Про господарчі товариства»

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО ЗБОРУ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРОТОКОЛ №1

зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю

«Туристичне агентство «Мрія»

м. Донецьк «18» червня 2006р.

Присутні:

1. Лєщинський Станіслав Денисович

2. Ткаченко Лариса Сергіївна

або 100% складу учасників.

Збори визнані правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Слухали:

1. Про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Туристичне агентство «Мрія».

2. Про визначення розміру Статутного капіталу Товариства з обмеженою
відповідальністю Туристичне агентство «Мрія».

3. Про визначення розміру та форм часток Засновників до Статутного фонду
Товариства з обмеженою відповідальністю «Туристичне агентство «Мрія».

4. Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю
«Туристичне агентство «Мрія».

5. Про призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«Туристичне агентство «Мрія».

Ухвалили:

1. Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю

«Туристичне агентство «Мрія».

2. Визначити розмір Статутного фонду Товариства з обмеженою
відповідальністю у сумі сорок дві тисячі (сума прописом) гривень.

3. Визначити розмір та форми часток Засновників до Статутного капіталу
Товариства з обмеженою відповідальністю у наступному співвідношенні:

Лєщинський Станіслав Денисович в рахунок своєї частки вносить двадцять
одну тисячу (сума прописом) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ткаченко Лариса Сергіївна в рахунок своєї частки двадцять одну тисячу
(сума прописом) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

4. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю.

5. Призначити Лєщинського Станіслава Денисовича на посаду директора
товариства з обмеженою відповідальністю.

Визначити, що директор ТОВ має право без довіреності вирішувати всі
питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Товариства (має
право першого підпису), в тому числі оформлювати від імені Товариства
кредити, підписувати договори, зокрема застави, та додатки до них;
представляти Товариство у всіх підприємствах, організаціях та закладах
незалежно від форми власності та підпорядкування.

По всім питанням порядку денного голосували одностайно.

Підписи Засновників:

Лєщинський С.Д.

Ткаченко Л.С.

5. Розробка установчих документів. (Додати: Статут; Установчий договір)

Установчі документи юридичної особи – це документи, які визначають
індивідуальні особливості конкретної юридичної особи у рамках діючого
законодавства. Ст.8 Закону України «Про підприємництво» називає два види
установчих документів: статут (Додаток 2) і рішення одного або кількох
власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб’єкта
підприємницької діяльності (якщо власників або органів два і більше, то
таким рішенням є установчий договір (Додаток 3)).

Зміст статуту підприємства визначається ст.9 Закону «Про підприємства в
Україні». У статуті підприємства згідно з ст.57 ГК України визначаються
власник і найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і
цілі господарчої діяльності, його органи управління, порядок їх
формування, компетенція і повноваження трудового колективу та його
виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови
реорганізації і припинення діяльності підприємства. До статуту можуть
включатися положення, пов’язані з особливостями діяльності підприємства:
про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про
повноваження, порядок створення і структуру ради підприємства; про знаки
для товарів і послуг тощо. У статуті підприємства визначається орган, що
має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового
колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо).

Одним з немайнових прав суб’єктів підприємництва – юридичних осіб є те,
що тільки власнику належить право використовувати фірмове найменування у
підприємницькій діяльності різними способами, зокрема, під час реклами
товарів, як елемента знака для товарів і послуг, передавати право
використання найменування іншим особам. Це право регулюється (у тій
мірі, в якій воно не суперечить законодавству України) Положенням про
фірму.

Відповідно до п.2 ст.9 Закону України «Про підприємства в Україні» у
найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика,
майстерня тощо). Юридична особа не має права використовувати
найменування іншої юридичної особи. Це обмеження розповсюджується й на
використання повних або скорочених найменувань органів державної влади,
органів місцевого самоврядування й похідних від ним найменувань, а також
найменувань, тотожніх найменуванню іншого суб’єкту підприємницької
діяльності, яке внесено до Єдиного державного реєстру. Найменування
юридичної особи вказується у його установчих документах й вноситься до
Єдиного державного реєстру.

Спеціальні вимоги до установчих документів господарських товариств
містяться у ст.4 Закону «Про господарські товариства». Установчі
документи господарських товариств повинні містити відомості про вид
товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та
учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення
статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та
компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень,
включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або
кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих
документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Товариство створюється на основі статуту або установчого договору, якщо
інше не передбачено законом. Товариство, яке створюється однією особою,
діє на основі статуту. Наше новостворене підприємство діє згідно двох
керуючих осіб, саме тому більш детально буде розглянуто установчий
договір. Установчий договір визначає порядок й умови погоджених дій
засновника. Його метою є урегулювання зобов’язання створити юридичну
особу двома або більше особами.

Установчий договір – це цивільно–правовий договір, яким засновники
юридично закріпляють свій намір створити підприємство з тією чи іншою
назвою. Існує чотири головних складових установчого договору, без яких
не можливим було б фактичне існування підприємства:

1) відомість про порядок спільного володіння юридичною власністю;

2) умови передачі юридичній особі майна;

3) відомості про частки в уставному фонді кожного із засновників
юридичної особи;

4) порядок розподілу прибутків й збитків;

Установчий договір має бути підписаний усіма засновниками підприємства.

Правоохоронним засобом примусового характеру, що застосовується у разі
невідповідності законодавству установчих документів, може бути визнання
в судовому порядку недійсними установчих документів (повністю або в
частині).

Якщо засновники хочуть, щоб підприємство набуло статусу повноцінної
одиниці тієї чи іншої галузі, вони неодмінно мають скласти статут
підприємства.

Статут підприємства – це локальний правовий акт юридичної особи,
регулюючий разом з нормами діючого законодавства правову основу його
діяльності. Він описує юридичний статус підприємства, предмет й цілі
його діяльності, види діяльності юридичної особи, майно юридичної особи,
порядок управління юридичною особою, порядок розподілу прибутків й
збитків, порядок припинення діяльності і т.д. Статут й положення
затверджуються власником (власниками) юридичної особи або їх
представниками, органами або іншими суб’єктами, передбаченими
законодавством. Для держаної реєстрації необхідно подавати два
екземпляра установчих документів, один з яких повернуть з поміткою про
державну реєстрацію.

6. Обгрунтування вибору закладу банка й відкриття тимчасового поточного
рахунку (При виборі закладу банка необхідно приділити

увагу тому, за які операції сплачує власник поточного рахунку і за що
власнику поточного рахунку сплачує заклад банку)

Для формування установчого фонду засновники можуть відкривати в
банківській установі один рахунок в національній та іноземній валюті.
Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для
формування установчого фонду господарчого товариства перед його
реєстрацією, як юридичної особи.

Цей рахунок починає функціонувати як поточний лише після отримання
документів про реєстрацію господарчого товариства. У випадку відмови в
реєстрації чи інших випадках кошти повертаються засновникам (учасникам),
а рахунок закривається.

Для того щоб відкрити рахунок для формування установчого фонду до банку
відправляється:

Рішення засновників щодо визначення особи, якій буде надано право
розпоряджувального підпису при здійсненні операцій на цьому рахунку;

Копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо хоча б один з
засновників є фізичною особою);

Заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками
особою;

Картка зі зразком підпису особи, якому засновники надають право
розпоряджувального підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку;

Після відкриття рахунку необхідно потурбуватися про встановлення ліміту
залишку готівки в касі підприємства.

Ліміт залишку готівки у касі – це граничний розмір готівки, яка може
залишатися у касі у позаробочий час.

Порядок встановлення ліміту залишку готівки у касі регулюється
Інструкцією за готівковим обігом.

Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на
підставі розрахунка встановлення ліміта залишку готівки у касі, який
підписується головним (старшим) бухгалтером й керівником підприємства
(або уповноваженою ним особою). До уваги приймається строк здачі
підприємством готівкового прибутку (готівки) для його зарахування на
рахунки у банках, встановлений відповідним договором банківського
рахунку. Для кожного підприємства та його відокремлених підрозділів
складається окремий розрахунок ліміта залишку готівки у касі.

Встановлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами
(розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси
встановлюється й доводиться до їх відомості відповідними внутрішніми
наказами (розпорядженнями) підприємства – юридичної особи.

Підприємства, які починають свою діяльність, на перші три місяці їх
роботи ліміт каси встановлюють відповідно до прогнозних розрахунків.
Встановлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси
переглядається за фактичними показниками діяльності.

Для того, щоб обрати необхідне відділення банку необхідно звернути увагу
на два фактори:

Перший – це надійність та репутація банку, до якого маєте розмістити
свої кошти.

Другий – «зарплатня» по вкладу, а саме відсоткові ставки не депозитних
вкладах, які пропонуються банком. Найпростіший засіб – це самостійний
аналіз інформації, яку ви маєте отримати або в самому банку або на його
офіційному сайті. Зверніть увагу на те, скільки років знаходиться банк
на ринку, які послуги пропонує, порівняйте рівень відсоткових ставок за
депозитами різних банків.

Проаналізувавши всі фактори, зупинимося на банку «Аваль». Цей банк надає
великий перелік послуг, серед яких найбільш економними розрахунками
власного часу є:

· клієнт не прив’язаний в обслуговуванні до конкретного операціоніста і
навіть відділенню. Він може обслуговуватися у тому місці, де йому зараз
зручно;

· клієнт має право зняти з рахунку будь яку суму, яка не обмежена
мінімальною чи максимальною сумою, одноразового зняття коштів;

· операційно-касове обслуговування є безкоштовним;

· до послуг клієнта уникальна пропозиція сплати за розрахунково-касове
обслуговування – комісія за утримання рахунку, яка включає в себе
великий перелік послуг, дозволяючи клієнту не думати про можливі витрати
при втраті виписувань, розшуку платежів, отриманні довідок та у інших
нестандартних ситуаціях;

· існує система заохочувальних засобів для постійних клієнтів, та
система знижок для юридичних та фізичних осіб – підприємців. Нижче
представлена таблиця основних послуг, які надаються банком щодо
відкриття поточного рахунку підприємством, основні відсотки, які отримує
банк за надання тих чи інших послуг.

Видача грошових коштів готівкою поверх сум, які включені до комісії за
утримання рахунку (у відсотках від сум)1,2%Комісія за термінове
операційне обслуговування – переведення грошових коштів клієнту іншого
банку у сумі понад 1,000 гривень у день їх надходження на поточний
рахунок клієнта (комісія не стягується з надходжень на рахунок готівки,
внесеної до каси банку, з надходжень за рахунок виданого кредиту,
поверненого депозиту)0.05%,но не менш ніж 10 грн.Комісія за
внеопераційне обслуговування – переведення грошових коштів після
закінчення операційного часу клієнту іншого банку й отримання готівки за
чеком (комісія не стягується з надходження коштів за рахунок виданого
кредиту, поверненого депозиту)0.15%,но не менш ніж 10 грн.Відкриття
поточного рахунку у національній валюті100грн.Видання грошової чекової
книжки10грн.00коп.

7. Порядок формування статутного капіталу відповідно до діючого
законодавства України. Процедура передплати акцій при створенні
відкритого акціонерного товариства

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна
вартість активів, які є внесками засновників (учасників) до капіталу
підприємства, тобто сума капіталу, яку формують підприємства, зокрема
господарчі товариства, для початку своєї діяльності.

Статутний капітал є незмінною, стабільною величиною, яка забезпечує
юридичну можливість існування підприємства. Так, обов’язковою умовою
функціонування підприємства є збереження статутного капіталу на рівні,
не нижче, ніж передбачена Законом України від 19.09.91р. № 1576-ХІІ «Про
господарчі товариства» мінімальна величина. Необхідність дотримання цієї
вимоги полягає у захисті інтересів кредиторів. Кредитори можуть
розповсюджувати свої претензії лише на активи підприємства, тоді як
власники не несуть відповідальності по зобов’язанням. У такому разі
гарантією захисту інтересів кредиторів є дотримання обов’язкової вимоги
наявності чистих активів, вартість яких за величиною повинна бути не
менш, ніж зареєстрований статутний капітал.

Розмір статутного капіталу товариства, який визначається установчим
договором й відображається у статуті, повинен бути не менш, ніж розмір,
встановлений законодавством:

– для товариства з обмеженою відповідальністю не менше суми,
еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам виходячи зі ставки
мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства (у
наш час – 37 500 грн.);

– для акціонерного товариства (загальна номінальна вартість акцій, які
було випущено) – згідно до Закону № 1576 не менше суми, еквівалентної 1
250 мінімальним заробітним платам виходячи зі ставки мінімальної
заробітної плати, діючої на момент створення товариства (у наш час –
468 750 грн.).

Статутний капітал АТ складається із вартості внесків акціонерів,
внесених внаслідок придбання ними акцій.

К моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожний з
його учасників повинен внести не менше 30% внеску, заявленого в
установчих документах. Учасники зобов’язані повністю внести свій внесок
не пізніше року після реєстрації товариства.

Засновники відкритого акціонерного товариства повинні бути власниками
акцій на суму не менше 25% статутного фонду й строком не менше двох
років. Якщо ж усі акції розподіляються між засновниками закритого
акціонерного товариства, їм необхідно до дня скликання установчого збору
внести не менше 50% номінальної вартості акцій. Акціонер зобов’язан
сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені установчим збором,
але не пізніше одного року після реєстрації акціонерного товариства.

При заснуванні АТ всі його акції повинні бути розподілені між
засновниками. Відкрита підписка на акції АО не проводиться до повної
сплати статутного капіталу.

Відкрита передплата акцій – це розміщення акцій шляхом відкритого
продажу.

Порядок проведення відкритої передплати встановлений Законом № 1576.
Відкрита передплата акцій при створенні АТ організується засновниками.
Засновники АТ (емітенти) повинні опублікувати, у відповідності до вимог
діючого законодавства, інформацію про випуск акцій, зміст і порядок
реєстрації якої встановлюється Державною комісією по цінним паперам й
фондовому ринку. Строк відкритої передплати акцій не може перевищувати 6
місяців.

Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників
не менше 10% вартості акцій, які вони передплатили, після чого
засновники видають їм письмове зобов’язання про продаж відповідної
кількості акцій. До дня скликання установчого збору особи, які
передплатили акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не
менше 30% номінальної вартості акцій. В якості підтвердження внеску
засновники видають тимчасове свідоцтво.

По закінченню вказаного у зборі строку передплата припиняється. Якщо до
того часу не вдалося покрити передплатою 60% акцій, АТ вважається не
заснованим. Особам, які передплатили акції, повертаються внесені ними
суми або інше майно не пізніше ніж через 30 днів. За невиконання цього
зобов’язання засновники несуть солідарну відповідальність.

У разі якщо передплата акцій перевищує розмір статутного фонду,
засновники можуть відхилити зайву передплату, якщо це передбачено
умовами випуску. Відмова у передплаті проводиться відповідно до переліку
передплатників з кінця переліку. У випадку якщо засновники не відхиляють
зайву передплату, рішення про прийняття або відмову у зайвій передплаті
приймає установчий збір. При відмові засновниками або установчим збором
у зайвій передплаті внесені суми повертаються не пізніше ніж через 30
днів.

Статутний капітал АТ складається з коштів, внесених акціонерами
(учасниками), й відображає власні джерела формування активів й власність
акціонерного товариства як юридичної особи.

Для регулювання розміру статутного капіталу АТ також використовується
термін «чисті активи». Вартість чистих активів АТ повинна бути вищою або
хоча б рівною розміру статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів
АТ стає менше визначеного законом мінімального розміру статутного
капіталу, товариства підлягає ліквідації.

Статутний капітал виконує три основні функції, а саме:

1) слугує матеріальною базою для торгово-виробничої діяльності
товариства при його створенні;

2) гарантує виконання підприємством зобов’язань перед кредиторами у
межах майна, яке йому належить;

3) визначає право кожного акціонера (в акціонерному товаристві) або
учасника (у товаристві з обмеженою відповідальністю) на майно товариства
й на частку прибутку пропорційно встановленої долі кожного із власників.

Джерелами формування статутного капіталу акціонерного товариства є кошти
від продажу акцій, а статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю – приватні вклади капіталу (у вигляді необігових й
обігових коштів), ноу-хау, патенти та ін.

Акція – це емісійний цінний папір, який закріплює право його власника на
отримання частки прибутку АТ у вигляді дивідендів, на участь в
управлінні АТ й на частку майна, яке залишається після ліквідації.

Відповідно до діючого законодавства кожен господарюючий суб’єкт повинен
створити резервний фонд у розмірі не менше 25% статутного капіталу за
відрахування не менше 5% прибутку, який залишається у його розпорядженні
після сплати податків, штрафів й відсотків за користування часткою
кредиту. Цей фонд створюється на випадок покриття можливих збитків у
діяльності підприємства та інші потреби.

Величина статутного капіталу реєструється в установчих документах.
Повинен бути чітко оговореним внесок різних видів активів в установчому
договорі й статуті. Крім того вище зазначені документи повинні містити
відомості про розмір частки кожного із учасників, розмір, склад й
порядок внесення ними внесків.

У разі, якщо в установчих документах товариства не конкретизований
порядок здійснення й оцінки внеску яким-небудь видом актива, але
передбачена можливість такого внеску, такі питання вирішуються загальним
збором засновників (учасників) з оформленням загального протоколу збору.
Підставою для проведення збору може бути заява засновника про здійснення
такого внеску. Якщо в документах передбачений внесок лише грошовими
коштами, то для заміни грошового внеску на внесок іншими активами
потрібний протокол загального збору. Крім того необхідно внести зміни до
установчих документів й п’ятиденний строк повідомити про зміни орган
реєстрації для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Щоб запобігти схожих незручностей, пов’язаних із скликанням збору
необхідно в установчих документах передбачити наявність конкретних даних
про порядок здійснення, склад, оцінку різних активів. Конкретний внесок
засновників (учасників) оформлюється актами отримання – передачі,
накладними, додатково може бути відображений у акті оцінки. При
оформленні акту отримання – передачі, накладної, при необхідності,
приймає участь спеціаліст-оцінщик, інші спеціалісти, які візуально
перевіряють стан активів, які вносяться до статутного фонду. Акт
отримання – передачі (накладну) підписує засновник, директор, головний
бухгалтер, спеціалісти різних напрямків, матеріально відповідальна
особа, до підзвіту якої передається актив.

Крім того, аналітичний облік до рахунку 40 «Статутний капітал» ведеться
за видами капіталу по кожному засновникові (учаснику, акціонеру), а в
акціонерних товариствах – ще й за видами акцій (прості й
привілегіровані). Внесок учасників й засновників товариства оцінюється у
національній валюті України й складає частку учасника (засновника) у
статутному фонді. Передача майна до статутного капіталу підприємства
повинна бути документально оформленою актом оцінки й актом
приймання-передачі. вартість внеску підлягає оцінці у порядку,
встановленому в установчих документах.

При передачі до статутного капіталу нерухомого майна, яке підлягає
реєстрації, необхідно керуватися Порядком реєстрації прав власності на
нерухоме майно, у відповідності до якого засновники (громадяни, юридичні
особи), які внесли до статутного капіталу підприємства об’єкт
нерухомості, повинні отримати у місцевих органах виконавчої влади,
місцевого самоврядування свідоцтво на право власності на об’єкти
нерухомого майна. На підставі цього свідоцтва у бюро технічної
інвентаризації (БТІ) проводиться державна реєстрація права власності на
об’єкти нерухомого майна. Реєстрація права власності є обов’язковою для
власників незалежно від форми власності й проводиться за кошти власника
нерухомого майна.

Можливий варіант, коли товариство створюється на базі реорганізованого
підприємства або кількох підприємств. У такому випадку розмір статутного
фонду майбутнього господарчого товариства визначається на підставі
стандартизованої оцінки вартості цілісного майнового комплексу. Акт
оцінки, звіт про експертну оцінку майна складається за результатами
проведення інвентаризації, закріпленого за підприємством, ц
відповідності до Методики оцінки майна при приватизації, затвердженої
КМУ від 12.10.2000 р. № 1554.

Для обліку й узагальнення інформації про стан й рух статутного капіталу
підприємства призначений рахунок 40 «Статутний капітал». За кредитом
рахунку 40 відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом –
його зменшення (вилучення) кредитове сальдо на цьому рахунку повинно
відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в установчих
документах підприємства.

Початковою вартістю внесених до статутного капіталу підприємства
нематеріальних активів, запасів, основних коштів визнається їх
справедлива вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства
(п.4 П(С)БО 8, п.11 П(С)БО 9, п.10 П(С)БО 7).

Формування статутного капіталу відображається за дебетом рахунку 46
«Несплачений капітал» й кредитом рахунку 40 «Статутний капітал».
Фактичне надходження внесків засновників (учасників) до статутного
капіталу відображається за кредитом рахунку 46 «Несплачений капітал» й
дебетом рахунків: 10 «Основні кошти»; 12 «Нематеріальні активи»; 20
«Виробничі запаси»; 28 «Товари»; 30 «Каса» або 311 «Поточний рахунок»;
та інші рахунки – залежачи від складу активів, внесених до статутного
капіталу.

Збільшення статутного капіталу відображається в залежності від джерела,
за рахунок якого сталося таке збільшення, а саме:

– за рахунок нерозподіленого прибутку (за рішенням зборів засновників) –
за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» й
за кредитом рахунку 40 «Статутний капітал»;

– у наслідок прийняття зборами акціонерів рішення про збільшення
номінальної вартості акцій – за дебетом рахунку 46 «Несплачений капітал»
й кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» (сума такого збільшення);

– за рахунок індексації основних фондів, порядок проведення якої
затверджений рішенням Державної комісії по цінним паперам й фондовому
ринку від 17.03.2000р. № 25 «Про затвердження Положення про порядок
реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні
статутного фонду у зв’язку із індексацією основних фондів», – за дебетом
субрахунку 423 «Дооцінка активів» й кредитом рахунку 40 «Статутний
капітал»;

– за рахунок резервного капіталу за дебетом рахунку 43 «Резервний
капітал» й кредитом рахунку 40 «Статутний капітал».

Зменшення статутного капіталу відображається також в залежності від
джерела, за рахунок якого сталося таке зменшення, а саме:

– за рахунок зменшення номінальної вартості акцій – за дебетом рахунку
40 «Статутний капітал» й кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками»,
компенсація акціонерам цієї різниці відображається за дебетом рахунку 67
«Розрахунки з учасниками» й кредитом рахунку 30 «Каса» або субрахунку
311 «Поточний рахунок»;

– за рахунок анулювання акцій – за дебетом рахунку 40 «Статутний
капітал» й кредитом рахунку 451 «Вилучені акції».

Виплата дивідендів акціями власної емісії відображається за дебетом
рахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» й кредитом рахунку
40 «Статутний капітал».

Збільшення або зменшення номінальної вартості акцій не завжди призводить
до зміни величини статутного капіталу. Положення про порядок реєстрації
випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості й
кількості акцій без зміни розміру статутного фонду затверджено рішенням
Державної комісії по цінним паперам й фондовому ринку від 14.09.2000р. №
125.

Операція по зменшенню номіналу акцій, яка здійснюється акціонерним
товариством – емітентом цих акцій, без зміни статутного капіталу зветься
дробленням (спліт). При цьому кожна з існуючих у наявності акцій
поділяється на декілька частин з відповідно меншими номіналами.
Дроблення нереалізованих акцій на велику кількість акцій проваджується
із дотриманням існуючої пропорційності у розподілі акцій між
акціонерами.

У Додатках до фінансової звітності відображаються наступні відомості
про акції у складі статутного капіталу за окремими видами й категоріями,
про кількість випущених акцій з вказівкою несплаченої частини статутного
капіталу, про кількість акцій, які знаходяться у власності членів
виконавчого органу, про розподіл частин статутного капіталу між
власниками, про зміну у складі часток власників у статутному капіталі, а
також надається перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують
10 %.

8. Опис процедури реєстрації юридичної особи

Документи, представлені для проведення державної реєстрації юридичної
особи, приймаються за описом, який було наведено в п.3. перелік
документів необхідних для державної реєстрації. Державний реєстратор,
прийнявши документи, віддає копію опису з поміткою про дату надходження
документів. якщо документи надійшли рекомендованим листом, то копія
опису направляється рекомендованим листом засновнику або уповноваженій
їм особі. Дата надходження документів для проведення державної
реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних
дій.

Державний реєстратор упродовж одного дня з моменту реєстрації перевіряє
надані документи на наявність підстав для залишання документів без
розгляду, а упродовж трьох днів – на наявність підстав у відмові в
реєстрації. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен
перевищувати трьох робітничих днів з моменту надходження документів для
проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстрація надходження
документів є дуже важливою, тому що визначає початок строків, які
надаються державному реєстратору, для проведення реєстрації. Строк
починається з наступного дня після відповідної події, з якою пов’язано
його початок.

При відсутності підстав для відмови в проведенні державної реєстрації
юридичної особи державний реєстратор повинен в реєстраційній картці на
проведення державної реєстрації юридичної особи внести ідентифікаційний
код заявника відповідно до вимог ЄДРПОУ і до Єдиного державного реєстру
– запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі
відомостей цієї реєстраційної картки. Датою державної реєстрації
юридичної особи є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення реєстрації. Підприємство вважається зареєстрованим, коли йому
надається свідоцтво про державну реєстрацію, яке документально
підтверджує, що ТОВ «Мрія» насправді існує.

Серія АОО 190987

picscalex85010009000003e09a00000000a14a000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001007902000000000500000000200000387f0000389f0000010000006
c00000000000000000000004e00000073000000000000000000000028090000450d00002
0454d4600000100389f00000c00000001000000000000000000000000000000000500000
00400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c08000050080000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005a80700009c0700000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000f80
000016a01000000001f73aa5a000000097048597300002e2300002e230178a53f7600000
73249444154789ccddabdb2eb34100060f97ae69a0a5353603a3a6a2afc28bcc9b533e78
17805a5a4e20d18314349a182c2cc151692563fbb2bd94e381c2e29ce49fc65a5d5afed2
462fde98fce1e3f447c7c27c40fef7ffbd3da2582fcf0f5b7c8c9a343cfd6e63bfe3dbf7
ddc7ffce6cb637fa99af4f3febbfa42cce1f95ddc4e1aefbd8ec78f5fdfd8efa23f75791
9ff69fd2a3f79d1beebfaafe25f5bfeffdd9f6cdfb69cc7ebf9dcd5445eaedc57ea55fc3
a5ef870eee239e7f36b67af79bc11ddab7c7bb58ba79cb74f5fc43b5fded255db3f5ec4e
b46bc596c9ebf7aa95d639f6b574b787df7cfb794a5ab3fbd55cec8d3a86c255e601795e
f02979f8e96f619ea33af5f47bf818fb9fc39b584f870e13d7749ebefb8af345eb0f6ed8
2c6c7c3f989812732fb6c5b6f2cf153e533a97fa4aeb90fd49560f93397dc7bea2bf78eb
a78d6e17872f3bccfd8b7da27ecbaf6f1c475f2386cbefb78fc805dd6de3fe2a9feb5f60
ec78be75d44f7fff6135f8e7c296e2a7fcf9dad8f210354d349dabfc31a0630c66fc5bb1
82fa9f732ae9f5bf6a994affd6b5abf4a0e87479e9f0e03fc80db70783a75593b6c4179d
9cf870ec34fddb5c78409529cf71f7157cb693cf297e87be8e9ec96f75fdb65d3f73a7ea
4de9d968ffd25ba0d527ca53eba03d94d7659c5432d7d5d3e896ffaf2b80f96f72f04806
f4f783e7f31afea0f07a0177d77c883f29393fe019f717c959f7adc35f29cff533ef1f1c
d2ea2f3f9c7bd8ad7de4d553e8a9f4e5db7f3433e25573c3fcd7dbe88677e18cfcb3717f
1dceb78f154f912f667f0f1b0fc8dc6cb966f25de7b35be57f11ac72f87e58b53df2ee2b
15b4bd60ff2f5c445cb37eef681f8e524fe387fef42d8535fb9fbfacda50fd7ae2b7f697
895df2bbce3ee0efb83697d640fb7b6d15be563efcaf8206f948fda77e0345e1dc7db0b0
ff9050fcfaaf9937ca6de97f29b9ee75770d98ef773c7449fa0252c7eb41bf2bef47fce4
ffb56456fb54f216fad2f0951aea65d84fd81f98a7daacb17d98d489713c8f7e022fa508
d7f763fd35c0379ff9a70858d7d39f1ae727f09ee327fe70e84b78ada43cf2767f163581
9e06196f0f1551edc1a597bb80be1eb47f941757bc0da85b3eccce6ef184f9fc82d89977
0fa9d56d82027367fde851bb84d4c1236e8898d0fdc6f2457e9fea376e5ff23efb287ffe
0e975e99fe4b3823ca8a7fbab23d7d15de13a3bcb2ffb44bc8e9fdae5c71357daa69bee3
af5dcbbbc4d0b3a3ef0dabdda9997f8256c01691bacf28f1b4f58bccdfe9da16ce6697df
9f91172f3a0aaf8707fb7a58d45b2f9a3bc8fd0763f7190bf4457e912610d9bc3bcb2f2f
df613e6b0af48541ed64f187bf726bf0189dae7157c34b5fbf509f7c02a3cb73c3e7439c
ccd5ed71ef68778f12ffc56c6e3f7141f0aaa1dbe699a63dff6d1efcc47f8e8213b8a8fc
7e17d43ed0a12dc62393c7f18733fbffd63ca9ecf7f1038ab98279f1ff099835fff22ee9
424ff212526a0f975fba00122a65fe717138ce9d5e70ff8502415df387f5a99dc7f1250f
50ff2e9c2e707e2597ee09f795d51f977eadffbb64be2a8fcd5effa7127e7fd1fdda530e
9a3f63977a3375327f1b676121fae8fcee2fdca397451fb9dc51b1177c843efa2f3f56fe
3eec9bd23be676fb42f9cc0cf1dca1f6a1769f544ffa5e9e441f23bf4abf8b7f5fb27ac7
f79a5ff17ed2bdf0ffd85d6bf7f4c16c5dbf86236e193b3091d42aebcf7673e81cf0ffbb
de94b3b5efb3323f57bc3d7b7f20d3e05859efda73e10bfe1df3fb8cb9f9dc54bea1d772
524f7fdd05d2477c9fc83e8c957ac4a28e4ab3b01f4860e59e51b9d52d8a5f84a7470ae7
bd83572e5bc57e9bbba18bf60ffdc7ff08ffc26f017ea5abcf73e1d3b5a1a0d874b0c347
d9d6fe8dda62cfcf8e82fdda06cf7b2708be32fd4b9ef83d82b47c36798afde7be216bd8
41d0205985158541c5ca3a18437e7e2c4f5e46e24517335eb3eeff2c4d5ec4ef9e8f5c6b
a6f5d04f9458461dde72ea3ad46edd959f7f8ec37d68178c1bacb606b7007ada47b945bc
cae4ce492347f055f8edc5fc686bfa5443cfb8cbf8ca53fc9d0b87bfc57d8fe6607b5681
364f3b4de353ab4e1ee0957e3e1a6371fc29b43f8c04eb0df6ca0e7e14e35de35e22697b
65870b2a197e6873b79b86b2e07cb681ab8a60949954275760d97b9b9a4783457156ef4c
15549a0fcfe06264270dc03a5fa21bbc1839eab9fb2e3048adbe20a4fea985e8f7cc3b32
2a63722dfab04f65862ecfa2a81587d72852721aa3e79d503691c45aa8e26b0a784d3d0b
304742a4fe403b4f8944f3a6c680fad699a25df490f9574441501a54ddc490f9425919df
480ccadc94e7aa03c2fcd423d50aa478e12404f8ba30464398a976bee01940a5e7a29015
43d765dc66269791e0289c692eca603fdcf3dc619b2c5218ff56a3cd4d863de92d4899ec
73980b723e2300748f5d4357c3e321f79f89910a99e7a48804c34cba675c7262a73e53f7
f9b8f3d7d3e79e4f1f3d74367e7a7da95603b1173fefb30ee3bfbfd1c77cb3732ee723a7
7c3cbb3e78fbf01c5e6da06528b298f0000000049454e44ae42608208400108240000001
80000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003
40000000100000002000000000000bf000000bf000078430000b54303000000000000800
0000080feff9d420000008000000080feffe7422100000008000000620000000c0000000
1000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000789500000
0000000000000004e00000073000000000000000000000000000000000000009e000000e
800000050000000280400007804000000910000000000002000cc004f000000740000002
80000009e000000e80000000100080000000000000000000000000000000000000100000
000000000000000ffffff0068686800939393003d3d3d003a3a3a002e2e2e0048484800a
3a3a30079797900656565000303030029292900a8a8a800f2f2f200c8c8c800c5c5c500a
aaaaa00e8e8e800d4d4d400f0f0f000dedede00e7e7e700cccccc00bdbdbd00d6d6d600e
eeeee00dadada00fafafa00f4f4f400b6b6b600cbcbcb00aeaeae000d0d0d003e3e3e001
c1c1c001a1a1a000505050036363600262626003c3c3c003535350020202000141414002
72727003b3b3b00ababab004d4d4d002b2b2b00444444003f3f3f000f0f0f001f1f1f000
8080800bcbcbc00a2a2a200151515000e0e0e0019191900111111000c0c0c00131313001
818180017171700c6c6c600b0b0b000d2d2d200b9b9b900b3b3b300adadad00b8b8b800b
fbfbf0083838300cecece00020202005d5d5d00303030006f6f6f0043434300636363007
f7f7f007c7c7c005353530010101000b4b4b400dfdfdf00f6f6f600eaeaea00efefef00f
7f7f700fefefe00fdfdfd00f3f3f300ececec002d2d2d00d0d0d0009e9e9e00575757008
48484001e1e1e005858580064646400dddddd00f9f9f9005252520080808000626262000
70707009b9b9b00f1f1f100d7d7d70050505000727272009595950066666600f5f5f5008
a8a8a007a7a7a0088888800424242005a5a5a0054545400e6e6e6000b0b0b00c0c0c000b
7b7b700e5e5e5007e7e7e00989898007b7b7b0087878700d8d8d8006d6d6d00a7a7a7008
282820009090900a1a1a1004f4f4f00b1b1b1005e5e5e00464646003939390081818100c
fcfcf00747474004b4b4b0085858500e4e4e4002c2c2c00dcdcdc00e9e9e900c3c3c300d
bdbdb0004040400ededed00969696009f9f9f004040400051515100f8f8f800cacaca009
4949400b5b5b5007171710028282800909090004e4e4e00bbbbbb0024242400414141005
65656002f2f2f00060606000a0a0a005f5f5f0099999900616161007777770023232300d
1d1d1002222220045454500ebebeb00a6a6a600fbfbfb0092929200bababa00e2e2e2005
95959005c5c5c004c4c4c00a4a4a4006a6a6a0016161600d9d9d90089898900606060000
10101008b8b8b00a9a9a900c9c9c9004a4a4a0069696900c1c1c10076767600afafaf002
5252500cdcdcd009d9d9d00e1e1e100474747001d1d1d00d5d5d5006b6b6b00313131007
07070008e8e8e0055555500c7c7c700fcfcfc0037373700e0e0e000c4c4c400868686003
3333300b2b2b2003838380067676700212121006e6e6e00a5a5a5005b5b5b00323232009
a9a9a007d7d7d0034343400757575002a2a2a00d3d3d3004949490073737300bebebe001
21212006c6c6c001b1b1b0078787800c2c2c2008f8f8f00e3e3e300979797008c8c8c009
1919100a0a0a0009c9c9c00acacac008d8d8d00010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010136170101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffff0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101011df1d2d22b2ad2fc5b01010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101ffff01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010157a9000000000000008ef75a01010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffff010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010142ebed0
0000000000000000000e0fe0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101015a51e400000000000000000000000000ad51b90101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010115712a00000000000027b15
571d600000000000025b1ee0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101018e060000000000000074c20101019af94d000000000000f4025b0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101d1603c4a000000003589845c5a010101010101d
b5c9ec100000000003c69420101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015bffeb00000
00000003144010101010101010101010101011e6bc50000000000cee59f5a01010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101b6fd4d000000000000e765010101010101010101010101010101010
18e060000000000000074c20101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101db9beb00000000000026471c010
1010101010101010101010101010101010166a1f40000000000002cb17a0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101b30900000000000021b11201010101010101010101010101010101010101010101010
109b400000000000087767a0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101ee65f4000000000034846e0101010101010101010
1010101010101010101010101010101010155c62c000000000000b28e670101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101bbec350000000
000a67419010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015
d7453000000000000720f010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101017e36e52b00000000002a171d01010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101968694000000000033897c010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101011c050000000000000460170101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011
5a100000000000025b095010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015dc
7392500000000002478db010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101011cf3000000000000992585010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101011dfc280000000000003cf3c801010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015ce
174390000000000f22f571c0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101b871b20000000000002
1c0120101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101014d2a00000000000072cb010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101b611dc0000000000adb44fcf010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101016
e8ed300000000003e6f661c0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101b929000000000000efe60101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015d22000000000000004d1f010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101d4f52
5000000006b26f6580101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015d8
500000000000000c1cb1f010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101016c843a000000000000ea01010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101017ab94f00000000000000998466010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101011aa23eac00000000003f6f9
ab8010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101679a1
19d000000000000b2c201010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015a11b50000000000004a6acb0101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101015c79c50000000000947e5a01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101011c37b2000000000000214b96010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101984
b9d00000000008bf10101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010e547700000
0000000c5c1d001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010196c921000000003891961c01010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
1010101010101010101fde20000000000000084f50101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101406
a000000000000d5de0101010101010101010101010101010101010101010101010100000
1010101010101010101010101010101010101010101019ad9e8ac0000000000386fcf5b0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101f80cac00000000003ee8a5bb01010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
101378c00000000000000029701010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101011610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000000500000000200000385f0000389f0000010101010101018f757516010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101f9e200000000000000a8ea010101010101010101010101010101010101010
10100000101010101010101010101010101010101010114f6b48700000000002b8cdd9f0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101012b000060f801010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101019a202d000000000000c54bc8010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
17a722f0000000000000000a201010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101600000000074010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101dbafce0000000000003c727a010101010101010101010101010101010100000
1010101010101010101010101010167e38700000000000000eddd1d01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101c39900000000ac5401010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101591dc0b40000000000877bba010
1010101010101010101010101010000010101010101010101010101011cf12f000000000
000ac87746e0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101015bfd6b000000000000c1436701010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015f2b0b00000000003ed9565b0101010101010101010101010000010101010
1010101010101017e2d000000000000006ab301010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101b37f0
000000000000000000078010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101af2200000000000000f0c8010
10101010101010101010000010101010101010101011cbb9d0000000000338c7c5a01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101db810000000000000000000000c17d01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101011645d3250000000000d38b0e010101010101010101000001010101010101010
10182000000000000c447010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101e90000000000000
00000000000007b360101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101d8eb000000000000917301010
101010101010000010101010101010101883500000000061356010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101018a3c00000000000000000000000000003d19010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010116bf3b0000000000aa8f01010101010101000001010101010101015c9d00000
000741501010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101015aef00000000000000000000000
000000000ec0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101546100000000004a01010101010
101000001010101010101163100000000f70101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015d680000000000000000000000000000000000994d9f0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101015619a8000000003e9b01010101010000010101010101013200000000f79801010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101016800000000000000000000000000000000000
000005001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101428e0000000087c70101010100000
101010101010fc5000033cd0101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011abe00000
0000000000000000000000000000000000000c5ca5a01010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015afc320000002f14010101000001010101011023000000290101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101de00000000000000000000000000000000000000000000000
0b61c0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101579d000000ae0101010000010101010
13a0000004cf801010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010130000000000000000
00000000000000000000000000000000000a201010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1019c000000f48f01010000010101015dc100002cdd01010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101b8f78700000000000000000000000000000000000000000000000000e0b60
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101017f000000f5db01000001010101ec0000007
d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010103000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000e27e010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101880
000000012010000010101833b00002bda010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
157eb00000000000000000000000000000000000000000000000000000000009d0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010e8b000000100100000101019000000046010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101015b4e0000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000003b43010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101160000008
c010000010166e40000ab5a0101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011f0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ae5601010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101011a0c0000d69300000101fa000000fc0101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101018f34000000000000000000c50b000000000000000000000b0b0
0000000000000000000f5010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101740000003700000
1566400003a9701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010900000000000000000
0870d5f000000000000000000005bb600000000000000000000a41b01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101740000003700000159780000ba01010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010e3b000000000000000000f7015f000000000000000000e35a1c709900000
0000000000000d85a0101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010155e40000940000011200000
07a010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101014d00000000000000000000a7015f0
00000000000000000005b0101d6000000000000000000006701010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e000000000001120000007a0101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
11938000000000000000000be0e015f0000000000000000008e010101362b00000000000
0000000ec010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010107000000000001030000007a01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101cc000000000000000000c54401015f000000000
000000000fc01010101b10000000000000000000c6e01010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000018c0000007a010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101d13400000
00000000000f20d0101015f000000000000000000fc01010101583e00000000000000000
0b2010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101020000000000da23000052730101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101df00000000000000000007010101015f00000000000000000
0fc0101010101ea000000000000000000530101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015f000
0000000e5000039410101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101f6e7000000000000000
006b601010101fd0000000000000000c1470101010101180000000000000000005301010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101c2ce0000eb00000000005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101019d000000000000000000d801010101015e0000000000000000c1f101010
101011800000000000000000053010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101011b3400003700000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101016e2700000000000000002ba701010
101015e000000000000000000fc01010101016e2c0000000000000000ad1001010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015e00003700000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101fd000000000000000000d60101010101015e000000000000000000fc010101010101b
000000000000000000084010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101fd000000000000000000d60101010101015e0
00000000000000000fc010101010101fe4a0000000000000000840101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c24000
000000000000000430101010101015e000000000000000000fc010101010101019900000
00000000000641d010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00000500000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101016700000000000000000000130101010101015e000000000
000000000fc0101010101010199000000000000000000c80101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00000700000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cf0000000000000
0000084b80101010101015e000000000000000000905a010101010101990000000000000
000002901010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101f1c201010
10101010101010101aa000000000000000000948b8b8b8b8b8b8b3b00000000000000000
0004b8b8b8b8b8b8bc5000000000000000000398b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8
b8b8b8bc201010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
00000000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101ad0b0b0b0
b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0bc54a0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0bc5000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000004a0b0b0b0b0b0b0b51010101010101010
1010101010101010101010101015e00000200000000005e0101010101010101010101010
101010101010101010101013500000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000200000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000d21a010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101350000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000f21501010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e0000a800000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00003100000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00000000000000005354010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
00000000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000adc4c
4c4c4c4c461000000000000000000000000aec4c4c4c4c4c4c4bc0000000000000000000
079c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c4c44c52c4770000000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000000000005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000fb363636363636363636363636363
636363621000000000000000000b90101010101019f36d6000000000000000000005b010
101010101019a0000000000000000003cf80101010101010101010101016656015728000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000003aa0010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000100101010101010101010101010101010101e70000000000000000949801010101010
101015f000000000000000000005b010101010101019a000000000000000000480101010
101010101010101010101010101680000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e0000000000230000ce960101010101010101010101010101010
101010101010101350000000000000000001001010101010101010101010101010101014
400000000000000006f1d010101010101010191000000000000000000005b01010101010
1019a0000000000000000004801010101010101010101010101010101016e00000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000003700005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000010010
1010101010101010101010101010101440000000000000000001801010101010101015e0
0000000000000000000b7010101010101019a00000000000000000048010101010101010
101010101010101010160000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e0000aa00003700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000100101010101010101010101010101010101910000000
000000000001801010101010101f925000000000000000000007801010101010101bd000
0000000000000001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
500000000200000383f0000389f000048010101010101010101010101010101010168000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00007500003
200005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000100101010101010101010101010101010101440000000000000000001801010101010
114260000000000000000000000b2ee010101010101c9000000000000000000480101010
101010101010101010101010101680000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000200005e010101010101010101010101010101010
101010101010101350000000000000000001001010101010101010101010101010101014
400000000000000000076010101010101ef000000000000000000000000003a010101010
101c90000000000000000004801010101010101010101010101010101016800000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000200005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000010010
101010101010101010101010101010144000000000000000000f401010101017d3800000
000000000000000000000ac805b010101b8d200000000000000004ac3010101010101010
101010101010101010168000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000007700005e01010101010101010101010101010101010101010
10101013500000000000000000010010101010101010101010101010101010142b200000
00000000000530f0101bbf90000000000000000000000000000000000fa0101010a00000
00000000000002c010101010101010101010101010101010101680000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e0000770000d800005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000001001010101010
1010101010101010101010101aa00000000000000000023bd92300000000000000000000
00000000000000000ad28e375c50000000000000000002c0101010101010101010101010
101010101017200000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e0000d800000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000010010101010101010101010101010101010101aa0000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000ec010101010101010101010101010101010101b7000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000e60101010101010101010
10101010101010101aa00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000008d7a0101010101010101010101010101010
10168000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
0000000e700005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b20101010101010101010101010101010145d727000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
5d7da0101010101010101010101010101014500000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000002100005e0101010101010101010101010
10101010101010101010101350000000000000000006f010101010101010101010101f84
6ca388700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000213863465801010101010101010101010f000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
0008b01010101010101010101011ce200000000000000000000000000000000000000000
00000000000002d37bc00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00007cd01010101010101010101680000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e0000e30000880000d3190101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101010101010101f5c500000000000
000000000000000000000000000000000000000003af65a015ad10c00000000000000000
0000000000000000000000000000000000000c5f71b01010101010101016800000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e0000ca00000600002a1
5010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000ab010
1010101010101b8d8990000000000000000000000000000000000000000000000000000a
da701010101016e630000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0945d0101010101010168000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000000000005e01010101010101010101010101010101010101010
1010101350000000000000000001001010101010101c8700000000000000000000000000
00000000000000000000000000000e7f10101010101010183e5d20000000000000000000
00000000000000000000000000000000000ab95010101010101680000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000001001010101010
17ef4000000000000000000000000000000000000000000000000003926a056010101010
101010101015d79380000000000000000000000000000000000000000000000000000060
101010101016800000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00003e00000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000010010101010101c60000000000000000000000000000000000000
0000000000000c5410101010101010101010101010101010ff3000000000000000000000
00000000000000000000000000000ac44010101010168000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00008900000000005e01010101010101010
1010101010101010101010101010101350000000000000000004b010101015b483500000
000000000000000000000000000000000000000000000c00101010101010101010101010
101010101cd000000000000000000002b3180052300000000000000000000009e0e01010
10168000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
00000000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000720101010173000000000000000000000000000000d79b3e0000000000000
000004a01010101010101010101010101010101182b000000000000000000001e010101c
8f2000000000000000000000010010101016800000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000000000005e0101010101010101010101010
10101010101010101010101350000000000000000003601010101e700000000000000000
0000000efba6ddb01eea6ac0000000000000000e3010101010101010101010101010101d
80000000000000000002be101010101011f3400000000000000000000940101010168000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000009
900005e0101010101010101010101010101010101010101010101b835000000000000000
000bc0101015b6f00000000000000000000254f670101010101013f00000000000000002
a49010101010101010101010101011a4c00000000000000000031010101010101011f870
000000000000000003c11010101f10000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000006500005e010101010101010101010101010101010
10101010101010a00000000000000000000b2010101a300000000000000000000ab16010
1010101010101b3b400000000000000003a0101010101010101010101010107000000000
000000000e09a01010101010101011f63000000000000000000a60e01017300000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000005300005e0
1010101010101010101010101010101010101010101016eac000000000000000000b2010
1013c0000000000000000002c6601010101010101010101ca0000000000000000acaf010
101010101010101010156a9000000000000000063dd010101010101010101018b0000000
0000000000000407e7e95000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000006400005e01010101010101010101010101010101010101010
1010101350000000000000000003d747474ac000000000000000000cb010101010101010
10101015bef0000000000000000ec0101010101010101010101e6000000000000000000f
001010101010101010101015931000000000000000000000000000000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000000000000000000
0000000000000521d010101010101010101010101cd3c00000000000000381b010101010
101010101012a00000000000000002b13010101010101010101010101a10000000000000
00000000000000000000000000000000a9f0101010101010101010101010101010101010
1015e0000000000000000387c01010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000000000000000000000000000099460101010101010101010101010
10177000000000000000075010101010101010101014a00000000000000ad36010101010
10101010101010101cf63000000000000000000000000000000000000000000779a01010
101010101010101010101010101010101015e0000000000000000a45c010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000000000000000000000000
00035010101010101010101010101010101ee0000000000000000b2bb010101010101011
a61000000000000000028010101010101010101010101010101e20000000000000000000
00000000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
00000000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
000000000000000000000000000000000003501010101010101010101010101010173790
000000000000000266d010101010101a7000000000000000000a20101010101010101010
10101010101e200000000000000000000000000000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000002600005e0101010101010101010101010
101010101010101010101013500000000000000000000000000000000000000000085010
10101010101010101010101010101dbed000000000000000012010101010101d30000000
000000000aa5b010101010101010101010101010101e2000000000000000000000000000
000000000000000680e01010101010101010101010101010101010101015e0000000000e
800005e01010101010101010101010101010101010101010101010153000000000000000
0000000000000000000000000002e0101010101010101010101010101010101e00000000
000000000dd01010101019f3e0000000000000000c801010101010101010101010101010
101e2000000000000000000000000000000000000000000ac1b010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101020000000000000000000000000000000000000000000201010101010
101010101010101010101014900000000000000008c0101010101ec00000000000000000
0b801010101010101010101010101010101e200000000000000000000000000000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e0000000000380000535
401010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000000000
00000000000000000006bb60101010101010101010101010101010113390000000000000
0537d01010101ec0000000000000000095a01010101010101010101010101015be921000
000000000000000000000000000000000000000d51c01010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000000000000000000000000000000a01010101010101010
10101010101010101a30000000000000000370101019628000000000000002acf0101010
101010101010101010101016d00000000000000000000000000000000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015e00000000003a0000a8160101010
101010101010101010101010101010101010101d70000000000000000006bdf91eb4a000
0000000000000531f01010101010101010101010101010101d8990000000000000037010
1018a00000000000000004f0101010101010101010101010101011a61000000000000000
00000ba83838f0000000000000000003add0101010101010101010101010101010101010
1015e0000000000e70000007401010101010101010101010101010101010101010101013
50000000000000000007f010101020000000000000000007201010101010101010101010
101010101013800000000000000d2010101ab00000000000000009301010101010101010
101010101010dc9000000000000000000000714010173000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e0000000000050000212e010101010101010
101010101010101010101010101010126000000000000000000ab010101cd00000000000
00000004a2b45010101010101010101010101010101380000000000000000b30101ab000
00000000000275d010101010101010101010101017c0700000000000000000000ad08010
10173000000000000000000879801010101010101010101010101010101010101015e000
00000000500005e010101010101010101010101010101010101010101010101770000000
00000000000c6010101bb29000000000000000000003de71d01010101010101010101010
101ea0000000000000000bd01a23b00000000000000760101010101010101010101017ae
77b0000000000000000000000b20101010173000000000000000000896d0101010101010
1010101010101010101010101015e00000000000000005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101017300000000000000000
000000000990808081401010101010101017d00000000000000002d15780000000000000
00076010101010101010101c7000000000000000000000000000000001001010101ba000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b201010101db8400000000000000000000000000000000190101010101010101b6a90
0000000000000000600000000000000003415010101010101010101c7000000000000000
0000000000000c5615801010101da0000000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015e0000000000d200003a170101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101011024000000000000000000000
00000002912010101010101010101e700000000000000000000000000000000003001010
101010101010101c700000000000000000000000000003c0101010101017300000000000
0000000269601010101010101010101010101010101010101015e0000000000370000a81
6010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
101010101d90000000000000000000000000000090101010101010101010190000000000
00000000000000000000000004501010101010101010101c700000000000000000000000
00021e901010101010173000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000b2010101010101584e000000000000000000000000000
9010101010101010101015b0000000000000000000000000000000000490101010101010
1010101d42c000000000000000000000000b701010101010101730000000000000000002
8b601010101010101010101010101010101010101015e00000000003700005e010101010
10101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101010
101588c00000000000000000000000009010101010101010101015bce000000000000000
00000000000000024c20101010101010101010101be0000000000000000000039d05a010
1010101010173000000000000000000d51c0101010101010101010101010101010101010
1015e00000000003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
5000000000000000000b2010101010101010196320000000000000000000000090101010
10101010101010188000000000000000000000000000000a301010101010101010101010
1be000000000000000000becd01010101010101010173000000000000000000e81201010
101010101010101010101010101010101015e0000000000d700005e01010101010101010
101010101010101010101010101010108000000000000000000180101010101010101019
f9d000000000000000000239f01010101010101010101018800000000000000000000000
0000000a3010101010101010101010101be0000000000000000d96701010101010101010
101730000000000000000002793010101010101010101010101010101010101010171000
00000000200005e010101010101010101010101010101010101010101010101b70000000
00000000000bc010101010101010101017ee60000000000000000d301010101010101010
1010101bf4a00000000000000000000000000215f010101010101010101010101be00000
00000000000e701010101010101010101017300000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000003200005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101010101010146000
0000000000000d30101010101010101010101010131000000000000000000000000002b0
1010101010101010101010101be0000000000000000ce010101010101010101010173000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b201010101010101010101010a0000000000000000060101010101010101010101010
13100000000000000000000000000d8010101010101010101010101014b0000000000000
000e40e0101010101010101010173000000000000000000e5b8010101010101010101010
10101010101010101015e00000000003700003ec80101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101010101010101012e00000000000
00000470101010101010101010101010131000000000000000000000000007d010101010
10101010101010101580000000000000000008e010101010101010101017300000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015e0000000000370000d3d
4010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
10101010101010101017900000000000000004701010101010101010101010101c800000
0000000000000000000007d01010101010101010101010101580000000000000000008e0
101010101010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000b20101010101010101010101790000000000000000e30
10101010101010101010101017a000000000000000000000000007d01010101010101010
101010101580000000000000000008e01010101010101010101730000000000000000004
e9a01010101010101010101010101010101010101015e000000000053000000740101010
10101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101010
101010101b6220000000000000000d2010101010101010101010101017a0000000000000
00000000000007d010101010101010101010101015800000000000000000006570101010
10101010101730000000000000000003c950101010101010101010101010101010101010
101610000000000650000007401010101010101010101010101010101010101010101013
5000000000000000000b2010101010101010101018a00000000000000000047010101010
101010101010101017a000000000000000000000000e2930101010101010101010101010
158000000000000000000d6b601010101010101010173000000000000000000008301011
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000005000000002000003
81f0000389f0000010101010101010101010101010101010101d5000000000037000033e
1010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
101010101010101018a00000000000000000047010101010101010101010101017a00000
000000000000000000078010101010101010101010101010158000000000000000000001
501010101010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700003945010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000b2010101010101010101018a000000000000000000470
101010101010101010101010116350000000000000000000000780101010101010101010
1010101011c7200000000000000000015010101010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015e000000000037000000740101010
10101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101010
1010101018a00000000000000000c1b01010101010101010101010101017400000000000
0000000000078010101010101010101010101010101b9000000000000000000150101010
101010101017300000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015e000000000037000000740101010101010101010101010101010101010101010101d
f000000000000000000b201010101010101010101e000000000000000004f01010101010
101010101010101010174000000000000000000000078010101010101010101010101010
15b500000000000000000001501010101010101010173000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015e0000000000370000c1de010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000b20101010101010101010
13900000000000000004f010101010101010101010101010101740000000000000000000
0007801010101010101010101010101015907000000000000000000d8010101010101010
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e000
00000003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101014e0000000
00000000000b2010101010101010101013900000000000000004f0101010101010101010
1010101010174000000000000000000000078010101010101010101010101010101b9000
0000000000000004b0101010101010101017300000000000000000024dd0101010101010
1010101010101010101010101015e00000000003700005e0101010101010101010101010
10101010101010101010101a6000000000000000000b2010101010101010101013900000
000000000004f01010101010101010101010101010174000000000000000000000078010
101010101010101010101010101b90000000000000000008e01010101010101010173000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700002a660101010101010101010101010101010101010101010101dc000000000000000
000b2010101010101010101013900000000000000004f010101010101010101010101010
1017400000000000000000000006d0101010101010101010101010101018a53000000000
00000002d010101010101010101730000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e000000000037000000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e000000000000000000b201010101010101010101390000000000000
0004f010101010101010101010101010101c60000000000000000000000db01010101010
1010101010101010101012600000000000000002d0101010101010101017300000000000
0000000307a01010101010101010101010101010101010101015e0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b2010
101010101010101c88700000000000000004f010101010101010101010101010101015e0
00000000000000000009b010101010101010101010101010101012600000000000000002
d01010101010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b2010101010101010101b1c50000000000000099da010
101010101010101010101010101015e000000000000000000005b0101010101010101010
101010101010126000000000000000053540101010101010101562100000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015e000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
10101011835000000000000000b0d010101010101010101010101010101015e000000000
000000000005b01010101010101010101010101010101260000000000000000008001010
10101010101b8d9000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015e000000000005000000740101010101010101010101010101010101010101010101a
4000000000000000000b2010101010101010101d500000000000000004a6c01010101010
1010101010101010101015e000000000000000000005b010101010101010101010101010
101014600000000000000000080010101010101010173000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015e00000000003700000074010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101010101d
50000000000000000ac01010101010101010101010101010101015e00000000000000000
0000d0101010101010101010101010101010183000000000000000000800101010101010
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e000
000000037000000740101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b2010101010101010101d50000000000000000ac010101010101010101010
10101010101015e000000000000000000009601010101010101010101010101010101830
000000000000000008001010101010101017300000000000000000000830101010101010
101010101010101010101010101790000000000370000007401010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101010101d50000000
000000000ac0101010101010101010101010101010101d8000000000000000000005b010
101010101010101010101010101018300000000000000000080010101010101010173000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101014d00000000003
7000000740101010101010101010101010101010101010101010101d7000000000000000
000b2010101010101010101d50000000000000000ac01010101010101010101010101010
101015f000000000000000000005b0101010101010101010101010101010183000000000
000000000800101010101010101730000000000000000000083010101010101010101010
1010101010101010101c8000000000037000000740101010101010101010101010101010
101010101010101cc000000000000000000b2010101010101010101d5000000000000000
03c01010101010101010101010101010101015f000000000000000000005b01010101010
101010101010101010101c2990000000000000000d69f01010101010101b8b0000000000
000000000830101010101010101010101010101010101010101020000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b2010
101010101010196a90000000000000000ca0101010101010101010101010101010101a50
00000000000000000005b010101010101010101010101010101010151000000000000000
000730101010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f0000000000370000d3d4010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b20101010101010101b6b500000000000000008e01010
101010101010101010101010101013200000000000000000000b60101010101010101010
101010101010101510000000000000000007301010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000038cb0101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
101010f000000000000000000c701010101010101010101010101010101015f000000000
000000000007801010101010101010101010101010101015100000000000000000073010
101010101011cd2000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
101480000000000370000356001010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b201010101010101010f000000000000000000c70101010101010
1010101010101010101015f00000000000000000000d1010101010101010101010101010
101010151000000000000000000190101010101010159240000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015400000000003700003aa0010101010101010
101010101010101010101010101010168000000000000000000b201010101010101010f0
00000000000000000c701010101010101010101010101010101015f00000000000000000
0005b0101010101010101010101010101010101510000000000000000006801010101010
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
00000003700005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b20101010101010101d0000000000000000000c7010101010101010101010
10101010101015f000000000000000000005b01010101010101010101010101010101015
c23000000000000000068010101010101017300000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f00000000003700005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b20101010101010101ce000000000
0000000ab550101010101010101010101010101010101c0000000000000000000005b010
101010101010101010101010101010101340000000000000000680101010101010173000
00000000000000000830101010101010101010101010101010101010101c000000000003
70000636e01010101010101010101010101010101010101010101010d000000000000000
000b20101010101010101ce0000000000000000be0101010101010101010101010101010
101017100000000000000000000100101010101010101010101010101010101013400000
000000000002693010101010101019b00000000000000000083010101010101010101010
1010101010101010101cf00000000003700002a950101010101010101010101010101010
1010101010101018d000000000000000000b20101010101010101ce0000000000000000b
e0101010101010101010101010101010101015e000000000000000000007801010101010
101010101010101010101010134000000000000000000cd0101010101019f5e000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003700005e0
101010101010101010101010101010101010101010101012f000000000000000000b2010
10101010101a0380000000000000000be0101010101010101010101010101010101015e0
0000000000000000000780101010101010101010101010101010101014f0000000000000
00000cd01010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700005e01010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b201010101010101860000000000000000006a0101010
101010101010101010101010101015e00000000000000000000780101010101010101010
10101010101010101cb0000000000000000004c0101010101015bcc00000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f00000000003700005e010101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
158a90000000000000000001a0101010101010101010101010101010101015e000000000
000000000002e010101010101010101010101010101010101cb0000000000000000003c0
101010101010180000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f00000000003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000c60101010101015c520000000000000000001a010101010101010
1010101010101010101015e00000000000000000000a3010101010101010101010101010
10101010149c100000000000000004a7f010101010156c10000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101010200000000003700003d36010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000b20101010101018e00000
0000000000000799f0101010101010101010101010101010101015e00000000000000000
00078010101010101010101010101010101010101010a000000000000000000ca0101010
101b8610000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
00000000000c601010101010128000000000000000000b90101010101010101010101010
10101010101015e000000000000000000007801010101010101010101010101010101010
1010a000000000000000000c91a010101010180000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f0000000000370000c5c601010101010101010101010
10101010101010101010101c7000000000000000000b2010101010101280000000000000
00000b9010101010101010101010101010101010101015e0000000000000000000078010
10101010101010101010101010101010101c825000000000000000000100101010101800
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101010200000000003
700002313010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b20101010101c22700000000000000002bba010101010101010101010101010101010
101015e00000000000000000000780101010101010101010101010101010101010101350
00000000000000000c301010101b8c400000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015f000000000037000000740101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101018000000000000000000029010
10101010101010101010101010101010101015e000000000000000000007801010101010
10101010101010101010101010101c10000000000000000002a1d0101015639000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101019e000000000000000000b2010
10101b8790000000000000000007f01010101010101010101010101010101010101015e0
00000000000000000007801010101010101010101010101010101010101012e000000000
0000000000050010101b8790000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b2010101011b0000000000000000002b1501010101010
101010101010101010101010101015e000000000000000000002ab301010101010101010
1010101010101010101015832000000000000000000c0670101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101680
00000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000000000
0000000000078010101010101010101010101010101010101010101bf000000000000000
000009501017300000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b20101015d220000000000000000356c010101010101010101010
1010101010101010101015e00000000000000000000ad470101010101010101010101010
1010101010101016d00000000000000000000be010173000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700000074010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000b20101012f00000000000
000000034010101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000000
00026bb010101010101010101010101010101010101010167bc0000000000000000003f7
c01b8bd0000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
000000005000000740101010101010101010101010101010101010101010101b10000000
00000000000b201018f35000000000000000000a70101010101010101010101010101010
10101010101015e000000000000000000000bba010101010101010101010101010101010
101010101b826000000000000000000ac470180000000000000000000830101010101010
101010101010101010101010101020000000000370000007401010101010101010101010
10101010101010101010101b1000000000000000000b201b3b4000000000000000000b5b
6010101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000000000057e0
1010101010101010101010101010101010101010101b7000000000000000000002fb8b90
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003
70000007401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000
00038af38000000000000000000000a01010101010101010101010101010101010101010
101015e00000000000000000000007d01010101010101010101010101010101010101010
1011b0000000000000000000000b00000000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015f000000000037000000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e000000000000000000000000000000000000000000ac1b010101010
10101010101010101010101010101010101015e00000000000000000000ad47010101010
1010101010101010101010101010101010156ae000000000000000000000000000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e00000000000000000000000
0000000000000000000aa0101010101010101010101010101010101010101010101015e0
0000000000000000000ab660101010101010101010101010101010101010101010101a75
300000000000000000000000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000000000000000000000000033a70101010101010101010
10101010101010101010101010112a800000000000000000000007d01010101010101010
1010101010101010101010101010101a9000000000000000000000000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e0000000000000000000000000000000
000000000a60101010101010101010101010101010101010101010101011f3a000000000
00000000000007d0101010101010101010101010101010101010101010101017e8d00000
000000000000000000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101015
000000000000000000000000000000000000000a47a01010101010101010101010101010
1010101010101010101015e00000000000000000000007d0101010101010101010101010
1010101010101010101010101a50b0000000000000000000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700000074010101010101010
10101010101010101010101010101014d00000000000000000000000000000000000000a
101010101010101010101010101010101010101010101010101a23b00000000000000000
000007d0101010101010101010101010101010101010101010101010101a300000000000
00000000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
000000000000000000000000000004d5a010101010101010101010101010101010101010
10101010101740000000000000000000000007d010101010101010101010101010101010
1010101010101010101a0230000000000000000000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f00000000003700000074010101b20f000026060f005
a1f574d4643010000000000010000000000000005000000381f000000000000389f00000
1010101010101010101010101010101010101012e0000000000000000000000000000000
000641d01010101010101010101010101010101010101010101010101017400000000000
00000000000007d010101010101010101010101010101010101010101010101010101970
000000000000000000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012
e00000000000000000000000000000000525401010101010101010101010101010101010
1010101010101010101740000000000000000000000007d0101010101010101010101010
101010101010101010101010101019f843a0000000000000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700000074010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000000000000000331701010
101010101010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000
000007d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101019e00000
00000000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
000000000000000000000254401010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101740000000000000000000000007d010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101011a9d0000000000000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f0000000000370000007401010101010101010101010
101010101010101010101012e00000000000000000000000000000601010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000000007d0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101019a77000000000
000000000000000005401010101010101010101010101010101010101015f00000000008
30c00007401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000
000000000000666010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101740000000000000000000000007d01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101160400000000000000000000000029010101010101010101010
10101010101010101015f0000000000018c0000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e0000000000000000000000005e9a010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101740000000000000000000000007d010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101019b990000000000000
0000000004901010101010101010101010101010101010101019c0000000000973a00007
401010101010101010101010101010101010101010101012e00000000000000000000000
c98010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010174000
000000000000000000000540101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010999000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101018000000000009594000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000004c96010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101740000000000000000000000002b01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101678d00000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e0000000000000000000c66010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101017400000000000
00000000000002b010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010193940000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000172a00007401010101010101010101010101010101010101010101012
e00000000000000259055010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101011d910000000000000000000000002b0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101019200000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f0000000000018c000074010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000396001010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101573e0000000000000000000
000008001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101678f050000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000018c00007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
000000d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101740000000000000000000000007d010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101017e8d00000000008e0101010101010
1010101010101010101010101015f00000000001229007b8501010101010101010101010
10101010101010101010101860000873232885a010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101017c33000000000000000000000000890
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101588a380000008b01010101010101010101010101010101010101015f00000000003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000082010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
131000000000000000000000000007d01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101017d00000083010101010101010101010
10101010101010101018400006a00002500005e010101010101010101010101010101010
1010101010101010405805b0101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010109000000000000000000000000007d010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015981527e01010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101017e7a010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101017f00000
0000000000000000000007d0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101017a000000000000000000000000007d01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101017a0000000000000
000000000007b7c010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00003700000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010e77000000000000000000000078010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00007900000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000
000750101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
07600000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101017400000000000000000000005b01010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700000000005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101730c000000000000000000005b010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010171000000000000000000725a0101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015e00003700000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101017000000000000000315a0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00000500000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101016
e530000000000006f0101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101013f00000000002d6d01010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101496a000
0006b6c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1545300000500006800005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101015200006901010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00003700000500005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015c666667010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
03700003700005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700003700005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015e00003700006500005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700005300005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700006400005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700006200005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00006300003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00006100003700005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
03700003700005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700000500005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00000500003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101016000003700003700005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015f0000370000370000535
401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101555601010101010157011c5859555a5b5555555
5555c55555555555555555d0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015200003700003700003f4001010141010101010113424341010144450d460
147484919424848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484
848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484a4b484
8484848484c484d4e4f00505100000000005200000000000000002948484848484848484
84848484848484848484848484848484848484848483f000037000037000000382c2c2c3
92c2c2c2c2c243a3b392c2c33213c3b2c3d003e243a00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000370000370000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000003700002100000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000b07220000000000000000000
000002324070707250000262728072506002907072a2b070707070707070707072c2d070
70707070707070707070707070707070707070707072e2f0707070707070707070707070
707073000000000310707320033340000003527280724070707070707070707070707070
7360000020000000003040506070808090a0b000000000c0808080808080808080808080
80808080d010e0808080808080808080808080f100101011108081213140111150816010
1171801010101010101010101191a0101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101011b080808081c01011d081e1f08080820131
4011001010101010101010101010101010100004c0000006400000000000000000000004
e0000007300000000000000000000004f000000740000002900aa0000000000000000000
000803f00000000000000000000803f00000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000
400000003010800050000000b0200000000050000000c0274004f00030000001e0004000
000070104000400000007010400a14a0000410b2000cc00e8009e000000000074004f000
0000000280000009e000000e800000001000800000000000000000000000000000000000
00100000000000000000000ffffff0068686800939393003d3d3d003a3a3a002e2e2e004
8484800a3a3a30079797900656565000303030029292900a8a8a800f2f2f200c8c8c800c
5c5c500aaaaaa00e8e8e800d4d4d400f0f0f000dedede00e7e7e700cccccc00bdbdbd00d
6d6d600eeeeee00dadada00fafafa00f4f4f400b6b6b600cbcbcb00aeaeae000d0d0d003
e3e3e001c1c1c001a1a1a000505050036363600262626003c3c3c0035353500202020001
4141400272727003b3b3b00ababab004d4d4d002b2b2b00444444003f3f3f000f0f0f001
f1f1f0008080800bcbcbc00a2a2a200151515000e0e0e0019191900111111000c0c0c001
31313001818180017171700c6c6c600b0b0b000d2d2d200b9b9b900b3b3b300adadad00b
8b8b800bfbfbf0083838300cecece00020202005d5d5d00303030006f6f6f00434343006
36363007f7f7f007c7c7c005353530010101000b4b4b400dfdfdf00f6f6f600eaeaea00e
fefef00f7f7f700fefefe00fdfdfd00f3f3f300ececec002d2d2d00d0d0d0009e9e9e005
7575700848484001e1e1e005858580064646400dddddd00f9f9f90052525200808080006
2626200070707009b9b9b00f1f1f100d7d7d70050505000727272009595950066666600f
5f5f5008a8a8a007a7a7a0088888800424242005a5a5a0054545400e6e6e6000b0b0b00c
0c0c000b7b7b700e5e5e5007e7e7e00989898007b7b7b0087878700d8d8d8006d6d6d00a
7a7a7008282820009090900a1a1a1004f4f4f00b1b1b1005e5e5e0046464600393939008
1818100cfcfcf00747474004b4b4b0085858500e4e4e4002c2c2c00dcdcdc00e9e9e900c
3c3c300dbdbdb0004040400ededed00969696009f9f9f004040400051515100f8f8f800c
acaca0094949400b5b5b5007171710028282800909090004e4e4e00bbbbbb00242424004
1414100565656002f2f2f00060606000a0a0a005f5f5f009999990061616100777777002
3232300d1d1d1002222220045454500ebebeb00a6a6a600fbfbfb0092929200bababa00e
2e2e200595959005c5c5c004c4c4c00a4a4a4006a6a6a0016161600d9d9d900898989006
0606000010101008b8b8b00a9a9a900c9c9c9004a4a4a0069696900c1c1c10076767600a
fafaf0025252500cdcdcd009d9d9d00e1e1e100474747001d1d1d00d5d5d5006b6b6b003
1313100707070008e8e8e0055555500c7c7c700fcfcfc0037373700e0e0e000c4c4c4008
686860033333300b2b2b2003838380067676700212121006e6e6e00a5a5a5005b5b5b003
23232009a9a9a007d7d7d0034343400757575002a2a2a00d3d3d3004949490073737300b
ebebe00121212006c6c6c001b1b1b0078787800c2c2c2008f8f8f00e3e3e300979797008
c8c8c0091919100a0a0a0009c9c9c00acacac008d8d8d000101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101361701010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101ffff01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101011df1d2d22b2ad2fc5b010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101ffff010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010157a9000000000000008ef75a010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffff0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
142ebed00000000000000000000e0fe01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101015a51e400000000000000000000000000ad51b901010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010115712a000000000
00027b15571d600000000000025b1ee01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101018e060000000000000074c20101019af94d000000000000f4025b01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101d1603c4a000000003589845c5a01010
1010101db5c9ec100000000003c694201010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015bf
feb0000000000003144010101010101010101010101011e6bc50000000000cee59f5a010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101b6fd4d000000000000e7650101010101010101010101010
1010101018e060000000000000074c201010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101db9beb0000000000002
6471c0101010101010101010101010101010101010166a1f40000000000002cb17a01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101b30900000000000021b112010101010101010101010101010101010101010
10101010109b400000000000087767a01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101ee65f4000000000034846e01010101010
101010101010101010101010101010101010101010155c62c000000000000b28e6701010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101bbec3
50000000000a674190101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101015d7453000000000000720f0101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101017e36e52b00000000002a171d010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101968694000000000033897c0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101011c0500000000000004601
701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010115a100000000000025b0950101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015dc7392500000000002478db0101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101011cf30000000000009925850101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010000010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101011dfc280000000000003cf3c8010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015ce174390000000000f22f571c01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101b871b200000
000000021c01201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101014d2a00000000000072cb0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101b611dc0000000000adb44fcf0101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101016e8ed300000000003e6f661c01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101b929000000000000efe601010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015d22000000000000004d1f0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101d4f525000000006b26f65801010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015d8500000000000000c1cb1f0101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101016c843a000000000000ea010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101017ab94f000000000000009984660101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101011aa23eac0000000
0003f6f9ab80101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101679a119d000000000000b2c2010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101015a11b50000000000004a6acb01010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101015c79c50000000000947e5a010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101000001010101010101010
101010101010101010101010101010101010101011c37b2000000000000214b960101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101984b9d00000000008bf101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010100000101010101010101010101010101010101010101010101010101010e5
477000000000000c5c1d0010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010196c921000000003891961c010101010
101010101010101010101010101010101010101010100000101010101010101010101010
101010101010101010101010101fde20000000000000084f501010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101406a000000000000d5de01010101010101010101010101010101010101010101010
101000001010101010101010101010101010101010101010101019ad9e8ac00000000003
86fcf5b01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101f80cac00000000003ee8a5bb010101010
101010101010101010101010101010101010000010101010101010101010101010101010
10101010101378c000000000000000297010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101018f75751601010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101f9e200000000000000a8ea01010101010101010101010101010101010101010100000
101010101010101010101010101010101010114f6b48700000000002b8cdd9f010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101012b000060f80101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101019a202d000000000000c54bc801010101010
101010101010101010101010101000001010101010101010101010101010101017a722f0
000000000000000a20101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010160000000007401010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1dbafce0000000000003c727a01010101010101010101010101010101010000010101010
10101010101010101010167e38700000000000000eddd1d0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1c39900000000ac540101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101591dc0b40000000000877bba01010101010
10101010101010101010000010101010101010101010101011cf12f000000000000ac877
46e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101015bfd6b000000000000c143670101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015f2b0b00000000003ed9565b010101010101010101010101000001010101010101010
10101017e2d000000000000006ab30101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101b37f000000000
000000000007801010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101af2200000000000000f0c801010101010
101010101010000010101010101010101011cbb9d0000000000338c7c5a0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101db810000000000000000000000c17d0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
11645d3250000000000d38b0e01010101010101010100000101010101010101010182000
000000000c44701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101e9000000000000000000000
000007b36010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101d8eb00000000000091730101010101010
101000001010101010101010188350000000006135601010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101018a3c00000000000000000000000000003d1901010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
116bf3b0000000000aa8f01010101010101000001010101010101015c9d0000000074150
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101015aef0000000000000000000000000000000
0ec010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101546100000000004a0101010101010100000
1010101010101163100000000f7010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015d680
000000000000000000000000000000000994d9f010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015
619a8000000003e9b01010101010000010101010101013200000000f7980101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101680000000000000000000000000000000000000000500
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101428e0000000087c7010101010000010101010
1010fc5000033cd010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101011abe0000000000000
00000000000000000000000000000c5ca5a0101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015af
c320000002f1401010100000101010101102300000029010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101de000000000000000000000000000000000000000000000000b61c010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101579d000000ae010101000001010101013a00000
04cf80101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101013000000000000000000000000
000000000000000000000000000a20101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101019c000
000f48f01010000010101015dc100002cdd0101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101b8f78700000000000000000000000000000000000000000000000000e0b6010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101017f000000f5db01000001010101ec0000007d0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010300000000000000000000000000000000000
000000000000000000000e27e01010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010188000000001
2010000010101833b00002bda01010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010157eb000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000009d010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010e8b00000010010000010101900000004601010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101015b4e000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000003b4301010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101160000008c0100000
10166e40000ab5a010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101011f000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000ae560101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101011a0c0000d69300000101fa000000fc010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101018f34000000000000000000c50b000000000000000000000b0b000000000
00000000000f501010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010174000000370000015664000
03a970101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010109000000000000000000870d5f0
00000000000000000005bb600000000000000000000a41b0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101740000003700000159780000ba0101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010e3b000000000000000000f7015f000000000000000000e35a1c70990000000000000
00000d85a010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010155e4000094000001120000007a01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101014d00000000000000000000a7015f000000000
000000000005b0101d600000000000000000000670101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e000000000001120000007a010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011938000
000000000000000be0e015f0000000000000000008e010101362b000000000000000000e
c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010107000000000001030000007a0101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101cc000000000000000000c54401015f00000000000000000
0fc01010101b10000000000000000000c6e0101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015f000
0000000018c0000007a01010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101d1340000000000000
000f20d0101015f000000000000000000fc01010101583e000000000000000000b201010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101020000000000da2300005273010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101df00000000000000000007010101015f000000000000000000fc01010
10101ea00000000000000000053010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015f0000000000e
500003941010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101f6e7000000000000000006b6010
10101fd0000000000000000c147010101010118000000000000000000530101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101c2ce0000eb00000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101019d000000000000000000d801010101015e0000000000000000c1f10101010101180
000000000000000005301010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101011b3400003700000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101016e2700000000000000002ba701010101015e0
00000000000000000fc01010101016e2c0000000000000000ad100101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700000000005e01010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101fd000
000000000000000d60101010101015e000000000000000000fc010101010101b00000000
000000000008401010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101fd000000000000000000d60101010101015e000000000
000000000fc010101010101fe4a000000000000000084010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00003700000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101011c2400000000000
0000000430101010101015e000000000000000000fc01010101010101990000000000000
000641d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00000500000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101016700000000000000000000130101010101015e00000000000000000
0fc0101010101010199000000000000000000c8010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
00700000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101cf00000000000000000084b
80101010101015e000000000000000000905a01010101010199000000000000000000290
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000000000005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101f1c20101010101010
101010101aa000000000000000000948b8b8b8b8b8b8b3b000000000000000000004b8b8
b8b8b8b8bc5000000000000000000398b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8b8bc
201010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000005e010101010101010101010101010101010101010101010101ad0b0b0b0b0b0b0b0
b0b0b0b0b0b0b0bc54a0b0b0b0b0b0b0b0b0b0b0bc500000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000004a0b0b0b0b0b0b0b5101010101010101010101010
10101010101010101015e00000200000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101350000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000200000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000d21a01010101010101010101010101010
101010101015e00000000000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f
21501010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00000000000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e0000a800000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
03100000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e0000000000000000535401010101010101010101010
101010101010101010101013500000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000adc4c4c4c4c4c
461000000000000000000000000aec4c4c4c4c4c4c4bc0000000000000000000079c4c4c
4c4c4c4c4c4c4c4c4c44c52c477000000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000000005e010101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000fb36363636363636363636363636363636362
1000000000000000000b90101010101019f36d6000000000000000000005b01010101010
1019a0000000000000000003cf8010101010101010101010101665601572800000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000003aa
001010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000010010
1010101010101010101010101010101e70000000000000000949801010101010101015f0
00000000000000000005b010101010101019a00000000000000000048010101010101010
101010101010101010168000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e0000000000230000ce96010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000100101010101010101010101010101010101440000000
0000000006f1d010101010101010191000000000000000000005b010101010101019a000
0000000000000004801010101010101010101010101010101016e0000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e00000000003700005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000001001010101010
10101010101010101010101440000000000000000001801010101010101015e000000000
00000000000b7010101010101019a0000000000000000004801010101010101010101010
101010101016000000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e0000aa00003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000010010101010101010101010101010101010191000000000000000
0001801010101010101f925000000000000000000007801010101010101bd00000000000
000000048010101010101010101010101010101010168000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00007500003200005e01010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000100101010101010101010
101010101010101440000000000000000001801010101010114260000000000000000000
000b2ee010101010101c9000000000000000000480101010101010101010101010101010
10168000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
00000000200005e010101010101010101010101010101010101010101010101350000000
000000000001001010101010101010101010101010101014400000000000000000076010
101010101ef000000000000000000000000003a010101010101c90000000000000000004
801010101010101010101010101010101016800000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000000200005e0101010101010101010101010
101010101010101010101013500000000000000000010010101010101010101010101010
101010144000000000000000000f401010101017d3800000000000000000000000000ac8
05b010101b8d200000000000000004ac3010101010101010101010101010101010168000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000007
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
00010010101010101010101010101010101010142b20000000000000000530f0101bbf90
000000000000000000000000000000000fa0101010a0000000000000000002c010101010
101010101010101010101010101680000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e0000770000d800005e010101010101010101010101010101010
101010101010101350000000000000000001001010101010101010101010101010101010
1aa00000000000000000023bd9230000000000000000000000000000000000000ad28e37
5c50000000000000000002c0101010101010101010101010101010101017200000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e0000d800000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000010010
101010101010101010101010101010101aa0000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000ec01010101010101010
1010101010101010101b7000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00000000000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000e6010101010101010101010101010101010101aa00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000008d7a0101010101010101010101010101010101680000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e0000000000e700005e010101010
10101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101010
10101010101010101010145d727000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000005d7da0101010101010101010
101010101014500000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00000000002100005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
50000000000000000006f010101010101010101010101f846ca388700000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000213863465801010101010101010101010f000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e01010101010101010
1010101010101010101010101010101350000000000000000008b0101010101010101010
1011ce20000000000000000000000000000000000000000000000000000002d37bc00000
00000000000000000000000000000000000000000000000000007cd01010101010101010
10168000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
0e30000880000d3190101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b201010101010101010101f5c500000000000000000000000000000000000
000000000000000003af65a015ad10c00000000000000000000000000000000000000000
0000000000000c5f71b01010101010101016800000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e0000ca00000600002a1501010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000ab0101010101010101b8d89900000
00000000000000000000000000000000000000000000000ada701010101016e630000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000945d0101010101010168000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
0001001010101010101c8700000000000000000000000000000000000000000000000000
00000e7f10101010101010183e5d20000000000000000000000000000000000000000000
00000000000ab95010101010101680000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000000005e010101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000100101010101017ef40000000000000000000
00000000000000000000000000000003926a056010101010101010101015d79380000000
000000000000000000000000000000000000000000000060101010101016800000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e00003e00000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000010010
101010101c600000000000000000000000000000000000000000000000000c5410101010
101010101010101010101010ff3000000000000000000000000000000000000000000000
00000ac44010101010168000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e00008900000000005e01010101010101010101010101010101010101010
1010101350000000000000000004b010101015b483500000000000000000000000000000
000000000000000000000c00101010101010101010101010101010101cd0000000000000
00000002b3180052300000000000000000000009e0e01010101680000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000007201010101730
00000000000000000000000000000d79b3e0000000000000000004a01010101010101010
101010101010101182b000000000000000000001e010101c8f2000000000000000000000
010010101016800000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00000000000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
50000000000000000003601010101e7000000000000000000000000efba6ddb01eea6ac0
000000000000000e3010101010101010101010101010101d80000000000000000002be10
1010101011f3400000000000000000000940101010168000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00000000009900005e01010101010101010
10101010101010101010101010101b835000000000000000000bc0101015b6f000000000
00000000000254f670101010101013f00000000000000002a49010101010101010101010
101011a4c00000000000000000031010101010101011f870000000000000000003c11010
101f1000000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e000
00000006500005e01010101010101010101010101010101010101010101010a000000000
00000000000b2010101a300000000000000000000ab160101010101010101b3b40000000
0000000003a0101010101010101010101010107000000000000000000e09a01010101010
101011f63000000000000000000a60e01017300000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e00000000005300005e0101010101010101010101010
1010101010101010101016eac000000000000000000b20101013c0000000000000000002
c6601010101010101010101ca0000000000000000acaf010101010101010101010156a90
00000000000000063dd010101010101010101018b00000000000000000000407e7e95000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000006
400005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
0003d747474ac000000000000000000cb01010101010101010101015bef0000000000000
000ec0101010101010101010101e6000000000000000000f001010101010101010101015
931000000000000000000000000000000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000000000005e010101010101010101010101010101010
1010101010101013500000000000000000000000000000000000000000000521d0101010
10101010101010101cd3c00000000000000381b010101010101010101012a00000000000
000002b13010101010101010101010101a10000000000000000000000000000000000000
00000000a9f01010101010101010101010101010101010101015e0000000000000000387
c01010101010101010101010101010101010101010101013500000000000000000000000
000000000000000000099460101010101010101010101010101770000000000000000750
10101010101010101014a00000000000000ad3601010101010101010101010101cf63000
000000000000000000000000000000000000000779a01010101010101010101010101010
101010101015e0000000000000000a45c010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000000000000000000000000000350101010101010101010
10101010101ee0000000000000000b2bb010101010101011a61000000000000000028010
101010101010101010101010101e20000000000000000000000000000000000000000008
10101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101350000000000000000000000000000000
000000000003501010101010101010101010101010173790000000000000000266d01010
1010101a7000000000000000000a2010101010101010101010101010101e200000000000
000000000000000000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00000000002600005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500000000000000000000000000000000000000000085010101010101010101010101010
10101dbed000000000000000012010101010101d30000000000000000aa5b01010101010
1010101010101010101e2000000000000000000000000000000000000000000680e01010
101010101010101010101010101010101015e0000000000e800005e01010101010101010
101010101010101010101010101010153000000000000000000000000000000000000000
0002e0101010101010101010101010101010101e00000000000000000dd01010101019f3
e0000000000000000c801010101010101010101010101010101e20000000000000000000
00000000000000000000000ac1b01010101010101010101010101010101010101015e000
00000000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101020000000
000000000000000000000000000000000000201010101010101010101010101010101014
900000000000000008c0101010101ec000000000000000000b8010101010101010101010
10101010101e200000000000000000000000000000000000000000081010101010101010
1010101010101010101010101015e0000000000380000535401010101010101010101010
10101010101010101010101350000000000000000000000000000000000000000006bb60
1010101010101010101010101010101133900000000000000537d01010101ec000000000
0000000095a01010101010101010101010101015be921000000000000000000000000000
000000000000000d51c01010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000000000000000000000000000000a0101010101010101010101010101010101a300000
00000000000370101019628000000000000002acf0101010101010101010101010101016
d00000000000000000000000000000000000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015e00000000003a0000a8160101010101010101010101010101010
101010101010101d70000000000000000006bdf91eb4a0000000000000000531f0101010
1010101010101010101010101d89900000000000000370101018a00000000000000004f0
101010101010101010101010101011a6100000000000000000000ba83838f00000000000
00000003add01010101010101010101010101010101010101015e0000000000e70000007
40101010101010101010101010101010101010101010101350000000000000000007f010
101020000000000000000007201010101010101010101010101010101013800000000000
000d2010101ab00000000000000009301010101010101010101010101010dc9000000000
000000000000714010173000000000000000000810101010101010101010101010101010
101010101015e0000000000050000212e010101010101010101010101010101010101010
101010126000000000000000000ab010101cd0000000000000000004a2b4501010101010
1010101010101010101380000000000000000b30101ab00000000000000275d010101010
101010101010101017c0700000000000000000000ad08010101730000000000000000008
79801010101010101010101010101010101010101015e00000000000500005e010101010
10101010101010101010101010101010101010177000000000000000000c6010101bb290
00000000000000000003de71d01010101010101010101010101ea0000000000000000bd0
1a23b00000000000000760101010101010101010101017ae77b000000000000000000000
0b20101010173000000000000000000896d0101010101010101010101010101010101010
1015e00000000000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
5000000000000000000b2010101017300000000000000000000000000990808081401010
101010101017d00000000000000002d1578000000000000000076010101010101010101c
7000000000000000000000000000000001001010101ba000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015e00000000000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101db840000000
0000000000000000000000000190101010101010101b6a90000000000000000060000000
0000000003415010101010101010101c70000000000000000000000000000c5615801010
101da000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e000
0000000d200003a170101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b201010101011024000000000000000000000000000029120101010101010
10101e700000000000000000000000000000000003001010101010101010101c70000000
0000000000000000000003c0101010101017300000000000000000026960101010101010
1010101010101010101010101015e0000000000370000a81601010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101d90000000000000
000000000000000090101010101010101010190000000000000000000000000000000000
04501010101010101010101c70000000000000000000000000021e901010101010173000
000000000000000810101010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b2010101010101584e0000000000000000000000000009010101010101010101015b0
0000000000000000000000000000000004901010101010101010101d42c0000000000000
00000000000b7010101010101017300000000000000000028b6010101010101010101010
10101010101010101015e00000000003700005e010101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101010101588c00000000000000000
000000009010101010101010101015bce00000000000000000000000000000024c201010
10101010101010101be0000000000000000000039d05a010101010101017300000000000
0000000d51c01010101010101010101010101010101010101015e00000000003700005e0
1010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
101010101010196320000000000000000000000090101010101010101010101880000000
00000000000000000000000a3010101010101010101010101be000000000000000000bec
d01010101010101010173000000000000000000e81201010101010101010101010101010
101010101015e0000000000d700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010108000000000000000000180101010101010101019f9d000000000000000000239
f010101010101010101010188000000000000000000000000000000a3010101010101010
101010101be0000000000000000d96701010101010101010101730000000000000000002
79301010101010101010101010101010101010101017100000000000200005e010101010
101010101010101010101010101010101010101b7000000000000000000bc01010101010
1010101017ee60000000000000000d3010101010101010101010101bf4a0000000000000
0000000000000215f010101010101010101010101be0000000000000000e701010101010
101010101017300000000000000000081010101010101010101010101010101010101010
1015e00000000003200005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
5000000000000000000b20101010101010101010101460000000000000000d3010101010
1010101010101010131000000000000000000000000002b0101010101010101010101010
1be0000000000000000ce010101010101010101010173000000000000000000810101010
101010101010101010101010101010101015e00000000003700005e01010101010101010
101010101010101010101010101010135000000000000000000b20101010101010101010
1010a0000000000000000060101010101010101010101010131000000000000000000000
00000d8010101010101010101010101014b0000000000000000e40e01010101010101010
10173000000000000000000e5b801010101010101010101010101010101010101015e000
00000003700003ec80101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b201010101010101010101012e00000000000000004701010101010101010
10101010131000000000000000000000000007d010101010101010101010101015800000
00000000000008e010101010101010101017300000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015e0000000000370000d3d401010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101010101010179000
00000000000004701010101010101010101010101c8000000000000000000000000007d0
1010101010101010101010101580000000000000000008e0101010101010101010173000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700000074010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b20101010101010101010101790000000000000000e30101010101010101010101010
17a000000000000000000000000007d01010101010101010101010101580000000000000
000008e01010101010101010101730000000000000000004e9a010101010101010101010
10101010101010101015e000000000053000000740101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b201010101010101010101b62200000000000
00000d2010101010101010101010101017a000000000000000000000000007d010101010
101010101010101015800000000000000000006570101010101010101017300000000000
00000003c950101010101010101010101010101010101010101610000000000650000007
4010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
101010101010101018a00000000000000000047010101010101010101010101017a00000
0000000000000000000e2930101010101010101010101010158000000000000000000d6b
601010101010101010173000000000000000000008301010101010101010101010101010
10101010101d5000000000037000033e1010101010101010101010101010101010101010
101010135000000000000000000b2010101010101010101018a000000000000000000470
10101010101010101010101017a000000000000000000000000780101010101010101010
101010101580000000000000000000015010101010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015e000000000037000039450101010
10101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b201010101010
1010101018a0000000000000000004701010101010101010101010101163500000000000
000000000007801010101010101010101010101011c72000000000000000000150101010
101010101017300000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015e0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101013
5000000000000000000b2010101010101010101018a00000000000000000c1b010101010
101010101010101010174000000000000000000000078010101010101010101010101010
101b90000000000000000001501010101010101010173000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015e00000000003700000074010101010101010
1010101010101010101010101010101df000000000000000000b20101010101010101010
1e000000000000000004f010101010101010101010101010101740000000000000000000
0007801010101010101010101010101015b5000000000000000000015010101010101010
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e000
0000000370000c1de01010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
00000000000b2010101010101010101013900000000000000004f0101010101010101010
101010101017400000000000000000000007801010101010101010101010101015907000
000000000000000d80101010101010101017300000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015e00000000003700005e0101010101010101010101010
101010101010101010101014e000000000000000000b2010101010101010101013900000
000000000004f01010101010101010101010101010174000000000000000000000078010
101010101010101010101010101b90000000000000000004b01010101010101010173000
00000000000000024dd01010101010101010101010101010101010101015e00000000003
700005e010101010101010101010101010101010101010101010101a6000000000000000
000b2010101010101010101013900000000000000004f010101010101010101010101010
10174000000000000000000000078010101010101010101010101010101b900000000000
00000008e010101010101010101730000000000000000008101010101010101010101010
10101010101010101015e00000000003700002a660101010101010101010101010101010
101010101010101dc000000000000000000b201010101010101010101390000000000000
0004f0101010101010101010101010101017400000000000000000000006d01010101010
10101010101010101018a5300000000000000002d0101010101010101017300000000000
0000000810101010101010101010101010101010101010101015e0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b2010
101010101010101013900000000000000004f010101010101010101010101010101c6000
0000000000000000000db010101010101010101010101010101012600000000000000002
d01010101010101010173000000000000000000307a01010101010101010101010101010
101010101015e00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b2010101010101010101c88700000000000000004f010
101010101010101010101010101015e000000000000000000009b0101010101010101010
10101010101012600000000000000002d010101010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015e000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
1010101b1c50000000000000099da010101010101010101010101010101015e000000000
000000000005b01010101010101010101010101010101260000000000000000535401010
101010101015621000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015e0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b20101010101010101011835000000000000000b0d01010101010
1010101010101010101015e000000000000000000005b010101010101010101010101010
1010126000000000000000000800101010101010101b8d90000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015e00000000000500000074010101010101010
1010101010101010101010101010101a4000000000000000000b2010101010101010101d
500000000000000004a6c010101010101010101010101010101015e00000000000000000
0005b0101010101010101010101010101010146000000000000000000800101010101010
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015e000
000000037000000740101010101010101010101010101010101010101010101350000000
00000000000b2010101010101010101d50000000000000000ac010101010101010101010
10101010101015e000000000000000000000d01010101010101010101010101010101830
000000000000000008001010101010101017300000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015e0000000000370000007401010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b2010101010101010101d50000000
000000000ac01010101010101010101010101010101015e0000000000000000000096010
101010101010101010101010101018300000000000000000080010101010101010173000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101017900000000003
700000074010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b2010101010101010101d50000000000000000ac01010101010101010101010101010
10101d8000000000000000000005b0101010101010101010101010101010183000000000
000000000800101010101010101730000000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101014d000000000037000000740101010101010101010101010101010
101010101010101d7000000000000000000b2010101010101010101d5000000000000000
0ac01010101010101010101010101010101015f000000000000000000005b01010101010
101010101010101010101830000000000000000008001010101010101017300000000000
000000000830101010101010101010101010101010101010101c80000000000370000007
40101010101010101010101010101010101010101010101cc000000000000000000b2010
101010101010101d500000000000000003c01010101010101010101010101010101015f0
00000000000000000005b01010101010101010101010101010101c299000000000000000
0d69f01010101010101b8b00000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101010200000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000b2010101010101010196a90000000000000000ca01010
10101010101010101010101010101a5000000000000000000005b0101010101010101010
101010101010101510000000000000000007301010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000d3d40101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
10101b6b500000000000000008e010101010101010101010101010101010132000000000
00000000000b601010101010101010101010101010101015100000000000000000073010
101010101017300000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f000000000037000038cb01010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b201010101010101010f000000000000000000c70101010101010
1010101010101010101015f0000000000000000000078010101010101010101010101010
10101015100000000000000000073010101010101011cd20000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101014800000000003700003560010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010101010f0
00000000000000000c701010101010101010101010101010101015f00000000000000000
000d10101010101010101010101010101010101510000000000000000001901010101010
101592400000000000000000083010101010101010101010101010101010101010154000
00000003700003aa00101010101010101010101010101010101010101010101680000000
00000000000b201010101010101010f000000000000000000c7010101010101010101010
10101010101015f000000000000000000005b01010101010101010101010101010101015
100000000000000000068010101010101017300000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f00000000003700005e0101010101010101010101010
1010101010101010101010135000000000000000000b20101010101010101d0000000000
000000000c701010101010101010101010101010101015f000000000000000000005b010
10101010101010101010101010101015c230000000000000000680101010101010173000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003
700005e01010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000
000b20101010101010101ce0000000000000000ab5501010101010101010101010101010
10101c0000000000000000000005b0101010101010101010101010101010101013400000
000000000006801010101010101730000000000000000000083010101010101010101010
1010101010101010101c00000000000370000636e0101010101010101010101010101010
1010101010101010d000000000000000000b20101010101010101ce0000000000000000b
e01010101010101010101010101010101010171000000000000000000001001010101010
10101010101010101010101013400000000000000002693010101010101019b000000000
000000000830101010101010101010101010101010101010101cf00000000003700002a9
501010101010101010101010101010101010101010101018d000000000000000000b2010
1010101010101ce0000000000000000be0101010101010101010101010101010101015e0
000000000000000000078010101010101010101010101010101010101340000000000000
00000cd0101010101019f5e0000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700005e01010101010101010101010101010101010101010
10101012f000000000000000000b201010101010101a0380000000000000000be0101010
101010101010101010101010101015e00000000000000000000780101010101010101010
101010101010101014f000000000000000000cd010101010101730000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f00000000003700005e010101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b201010101010
101860000000000000000006a0101010101010101010101010101010101015e000000000
0000000000078010101010101010101010101010101010101cb0000000000000000004c0
101010101015bcc000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f00000000003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b201010101010158a90000000000000000001a010101010101010
1010101010101010101015e000000000000000000002e010101010101010101010101010
101010101cb0000000000000000003c01010101010101800000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700005e01010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000c60101010101015c52000
0000000000000001a0101010101010101010101010101010101015e00000000000000000
000a301010101010101010101010101010101010149c100000000000000004a7f0101010
10156c100000000000000000083010101010101010101010101010101010101010102000
00000003700003d3601010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
00000000000b20101010101018e000000000000000000799f01010101010101010101010
10101010101015e000000000000000000007801010101010101010101010101010101010
1010a000000000000000000ca0101010101b861000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f0000000000370000007401010101010101010101010
101010101010101010101012e000000000000000000c6010101010101280000000000000
00000b9010101010101010101010101010101010101015e0000000000000000000078010
101010101010101010101010101010101010a000000000000000000c91a0101010101800
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003
70000c5c60101010101010101010101010101010101010101010101c7000000000000000
000b201010101010128000000000000000000b9010101010101010101010101010101010
101015e000000000000000000007801010101010101010101010101010101010101c8250
000000000000000001001010101018000000000000000000083010101010101010101010
101010101010101010102000000000037000023130101010101010101010101010101010
10101010101010135000000000000000000b20101010101c22700000000000000002bba0
10101010101010101010101010101010101015e000000000000000000007801010101010
1010101010101010101010101010135000000000000000000c301010101b8c4000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000007
4010101010101010101010101010101010101010101010135000000000000000000b2010
1010101800000000000000000002901010101010101010101010101010101010101015e0
0000000000000000000780101010101010101010101010101010101010101c1000000000
0000000002a1d01010156390000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101019e000000000000000000b201010101b8790000000000000000007f01010101010
101010101010101010101010101015e00000000000000000000780101010101010101010
1010101010101010101012e0000000000000000000050010101b87900000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e000000000000000000b2010101011b0
000000000000000002b1501010101010101010101010101010101010101015e000000000
000000000002ab3010101010101010101010101010101010101015832000000000000000
000c06701017300000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012
e000000000000000000b2010101016800000000000000000081010101010101010101010
1010101010101010101015e0000000000000000000078010101010101010101010101010
101010101010101bf0000000000000000000095010173000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700000074010101010101010
10101010101010101010101010101012e000000000000000000b20101015d22000000000
0000000356c0101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000000
000ad4701010101010101010101010101010101010101016d00000000000000000000be0
10173000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
00000000000b20101012f000000000000000000340101010101010101010101010101010
10101010101015e0000000000000000000026bb010101010101010101010101010101010
101010167bc0000000000000000003f7c01b8bd000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f0000000000050000007401010101010101010101010
10101010101010101010101b1000000000000000000b201018f35000000000000000000a
7010101010101010101010101010101010101010101015e000000000000000000000bba0
10101010101010101010101010101010101010101b826000000000000000000ac4701800
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101010200000000003
7000000740101010101010101010101010101010101010101010101b1000000000000000
000b201b3b4000000000000000000b5b6010101010101010101010101010101010101010
101015e00000000000000000000057e01010101010101010101010101010101010101010
101b7000000000000000000002fb8b900000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015f000000000037000000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e00000000000000000038af38000000000000000000000a010101010
10101010101010101010101010101010101015e00000000000000000000007d010101010
101010101010101010101010101010101011b0000000000000000000000b000000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e00000000000000000000000
0000000000000000000ac1b01010101010101010101010101010101010101010101015e0
0000000000000000000ad470101010101010101010101010101010101010101010156ae0
000000000000000000000000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000000000000000000000000000aa0101010101010101010
101010101010101010101010101015e00000000000000000000ab6601010101010101010
10101010101010101010101010101a753000000000000000000000000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e0000000000000000000000000000000
00000000033a7010101010101010101010101010101010101010101010112a8000000000
00000000000007d010101010101010101010101010101010101010101010101a90000000
000000000000000000000000000000000830101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101012
e0000000000000000000000000000000000000000a601010101010101010101010101010
10101010101010101011f3a00000000000000000000007d0101010101010101010101010
101010101010101010101017e8d000000000000000000000000000000000000008301010
101010101010101010101010101010101015f00000000003700000074010101010101010
10101010101010101010101010101015000000000000000000000000000000000000000a
47a010101010101010101010101010101010101010101010101015e00000000000000000
000007d01010101010101010101010101010101010101010101010101a50b00000000000
00000000000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f000
0000000370000007401010101010101010101010101010101010101010101014d0000000
0000000000000000000000000000000a1010101010101010101010101010101010101010
10101010101a23b00000000000000000000007d010101010101010101010101010101010
1010101010101010101a3000000000000000000000000000000000000830101010101010
1010101010101010101010101015f0000000000370000007401010101010101010101010
101010101010101010101012e0000000000000000000000000000000000004d5a0101010
1010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000000007d0
101010101010101010101010101010101010101010101010101a02300000000000000000
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003
70000007401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000
0000000000000000000641d0101010101010101010101010101010101010101010101010
101740000000000000000000000007d01010101010101010101010101010101010101010
101010101010197000000000000000000000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015f000000000037000000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e0000000000000000000000000000000052540101010101010101010
10101010101010101010101010101010101740000000000000000000000007d010101010
1010101010101010101010101010101010101010101019f843a000000000000000000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000370000007
401010101010101010101010101010101010101010101012e00000000000000000000000
000000033170101010101010101010101010101010101010101010101010101010174000
0000000000000000000007d0101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101019e0000000000000000000000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f00000000003700000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e000000000000000000000000000025440101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101740000000000000000000000007d01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101011a9d000000000000000000000000000
08301010101010101010101010101010101010101015f000000000037000000740101010
1010101010101010101010101010101010101012e0000000000000000000000000000060
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101017400000000000
00000000000007d010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1019a7700000000000000000000000000540101010101010101010101010101010101010
1015f0000000000830c00007401010101010101010101010101010101010101010101012
e00000000000000000000000000066601010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101740000000000000000000000007d0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010116040000000000000000000000002901010
101010101010101010101010101010101015f0000000000018c000074010101010101010
10101010101010101010101010101012e0000000000000000000000005e9a01010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000
000007d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101019
b9900000000000000000000004901010101010101010101010101010101010101019c000
0000000973a00007401010101010101010101010101010101010101010101012e0000000
0000000000000000c9801010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101017400000000000000000000000054010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101099900000000000000000000830101010101010
101010101010101010101010101800000000000959400007401010101010101010101010
101010101010101010101012e000000000000000000004c9601010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101740000000000000000000000002b0
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101678d0
000000000000000008301010101010101010101010101010101010101015f00000000003
70000007401010101010101010101010101010101010101010101012e000000000000000
0000c6601010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101740000000000000000000000002b01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101019394000000000000000083010101010101010101010
10101010101010101015f0000000000172a0000740101010101010101010101010101010
1010101010101012e0000000000000025905501010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101011d910000000000000000000000002b010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101920000000
0000000008301010101010101010101010101010101010101015f0000000000018c00007
401010101010101010101010101010101010101010101012e00000000000039600101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101573e000
000000000000000000000800101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101678f050000000000008301010101010101010101010101010
101010101015f0000000000018c000074010101010101010101010101010101010101010
10101012e0000000000000d0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101740000000000000000000000007d01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101017e8d000000000
08e01010101010101010101010101010101010101015f00000000001229007b850101010
101010101010101010101010101010101010101860000873232885a01010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101017c3300000000000
000000000000089010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101588a380000008b0101010101010101010101010101010101010
1015f00000000003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101013
500008201010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010131000000000000000000000000007d0101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101010101017d0000008301010
101010101010101010101010101010101018400006a00002500005e01010101010101010
10101010101010101010101010101010405805b010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010109000000000000000000000
000007d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015981527e01010101010101010101010101010101010101015e000
03700000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101017e7a01010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101017f000000000000000000000000007d010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700000000005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101017a000000000000000000000000007d0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
17a0000000000000000000000007b7c01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015e00003700000000005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010e7700000000000000000000007801010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00007900000000005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010174000
000000000000000000075010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00007600000000005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101017400000000000000000000005b0101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101730c000000000
000000000005b01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00003700000000005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010171000000000000000000725a010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00003700000000005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010170000000000000003
15a010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
00500000000005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101016e530000000000006f010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700000000005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101013f00000000002d6d0101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700000
000005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101496a0000006b6c0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101545300000500006800005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101520000690101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700000500005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101015c66666701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700003700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700003700005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00003700003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101015e00003700006500005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e000
03700005300005e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015e00003700006400005e0101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015e00003700006
200005e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101015e00006300003700005e010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101015e00006100003700005e0
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101015e00003700003700005e01010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101015e00003700000500005e010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1015e00000500003700005e0101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101016000003700003700005e01010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101015f000
037000037000053540101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101010101010101010101010101555601010101010157011c5
859555a5b55555555555c55555555555555555d010101010101010101010101010101010
1010101010101010101010101015200003700003700003f4001010141010101010113424
341010144450d46014748491942484848484848484848484848484848484848484848484
848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484848484
8484848484a4b4848484848484c484d4e4f0050510000000000520000000000000000294
848484848484848484848484848484848484848484848484848484848483f00003700003
7000000382c2c2c392c2c2c2c2c243a3b392c2c33213c3b2c3d003e243a0000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000037000037000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000370000210000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b0722000
0000000000000000000002324070707250000262728072506002907072a2b07070707070
7070707072c2d07070707070707070707070707070707070707070707072e2f070707070
707070707070707070707300000000031070732003334000000352728072407070707070
70707070707070707360000020000000003040506070808090a0b000000000c080808080
808080808080808080808080d010e0808080808080808080808080f10010101110808121
31401111508160101171801010101010101010101191a010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101011b080808081c01011d0
81e1f080808201314011001010101010101010101010101010100000c00000040092900a
a0000000000000074004f0000000000040000002701ffff030000000000

СВІДОЦТВОПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Мрія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 12345679

Місцезнаходження юридичної особи 83052 Донецька обл.,

м. Донецьк, пр. Ілліча, 103

Місце проведення державної реєстрації Виконавчий Комітет

Донецької міської ради

Дата проведення державної реєстрації 18.06.2006 р.

№ 15993880190900859

Державний реєстратор А. Д. Міхайлічук

Державні реєстратори використовують бланки свідоцтв про державну
реєстрацію юридичних осіб й бланки свідоцтв про державну реєстрацію
фізичних осіб – підприємців єдиних зразків. Опис бланка свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи й бланка свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи – підприємця, а також порядок їх оформлення
встановлюються спеціально уповноваженим органом за питаннями державної
реєстрації.

2. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб й бланки
свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців є
документами суворої звітності, мають облікову серію й номер.

3. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
вказуються:

– найменування юридичної особи;

– ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств й
організацій України;

– місцезнаходження юридичної особи;

– місце проведення державної реєстрації;

– дата проведення державної реєстрації;

– прізвіще й ініціали державного реєстратора.

4. У бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи –
підприємця вказуються:

– ім’я фізичної особи – підприємця;

– ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших
обов’язкових платежів з державного реєстру фізичних осіб – платників
податків та інших обов’язкових платежів;

– місце проживання фізичної особи – підприємця;

– дата проведення державної реєстрації;

– місце проведення державної реєстрації;

– прізвіще та ініціали державного реєстратора.

5. Свідоцтво про державну реєстрацію підписується державним реєстратором
й засвідчується його печаткою.

6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у випадку:

– внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни
пов’язані із змінами найменування і / або місцезнаходження юридичної
особи;

– внесення змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, якщо ці
зміни пов’язані із зміною ім’я і / або місця проживання фізичної особи –
підприємця;

– втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.

7. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із внесенням змін
до установчих документів юридичної особи, якщо ці зміни пов’язані із
змінами найменування і / або місцезнаходження юридичної особи,
здійснюються при проведенні державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи.

8. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із внесенням змін
до відомостей про фізичну особу – підприємця, якщо ці зміни пов’язані із
зміною ім’я і / або місця проживання фізичної особи – підприємця,
здійснюються при проведенні державної реєстрації змін до відомостей про
фізичну особу – підприємця.

9. Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із його
втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи (фізична
особа – підприємець) або уповноважений ними орган чи особа повинні
надати державному реєстратору особисто (надіслати рекомендованим листом
з описом вкладу) наступні документи:

– заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну
реєстрацію;

– не придатне для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо
підставою для заміни свідоцтва є його пошкодження;

– документ, який підтверджує внесення сплати за публікацію повідомлення
про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

– документ, який підтверджує внесення реєстраційного збору за зміну
свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або
пошкодженням.

За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або
пошкодженням стягується реєстраційний збір у розмірі одного не
облагаємого податком мінімуму прибутків громадян (17 грн.)

10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи
для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його
втратою або пошкодженням, якщо вони не передбачені частиною 9 ст.9
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців».

11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про державну
реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням надаються
засновником (учасником) юридичної особи або фізичної особою –
підприємцем або уповноваженою ними особою особисто, державному
реєстратору додатково надаються паспорт і документ, засвідчуючий його
повноваження.

12. Документи, які надаються для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням,
приймаються за описом, копія якого в день надходження документів
видається (направляється рекомендованим листом) засновнику (учаснику)
юридичної особи або фізичних особі – підприємцю або уповноваженому ними
органу чи особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну
реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням вноситься до
журналу обліку реєстраційних дій.

13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи,
надані для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку
з його втратою або пошкодженням, якщо:

– документи надані за неналежним місцем проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням;

– документи не відповідають вимогам, встановленим частиною 1 ст.8,
частиною 5 ст.10 й частиною 20 ст. 22 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців»;

– документи надані не в повному обсязі.

14. Про залишання документів, наданих для проведення заміни свідоцтва
про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, без
розгляду засновнику (учаснику) юридичної особи або фізичній особі –
підприємцю чи уповноваженому ними органу або особі не пізніше наступного
робітничого дня від дати надходження документів державним реєстратором
видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладу)
відповідне повідомлення з вказівкою підстав залишання документів без
розгляду й документи, які надавались для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, у
відповідності з описом.

Залишання документів, які надавались для проведення заміни свідоцтва про
державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, без
розгляду не перешкоджає засновнику (учаснику) юридичної особи або
фізичній особі – підприємцю чи уповноваженому ними органу або особі
повторно звернутися до державного реєстратора у загальному порядку після
встановлення причин, які послужили підставою для залишання цих
документів без розгляду.

15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою
або пошкодженням здійснюється упродовж двох робітничих днів від дати
надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну
реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою
або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний
запис.

У відповідності до ст.22 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» інформація про:

– проведення державної реєстрації юридичної особи;

– про зміну місцезнаходження юридичної особи;

– про зміну найменування юридичної особи;

– про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію підлягають
обов’язковому опублікуванню у спеціальному друкованому засобі масової
інформації.

Публікація здійснюється органом за питаннями державної реєстрації
упродовж 10 днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного
державного реєстру. При цьому сплаті підлягає публікація про втрату або
заміну свідоцтва про державну реєстрацію у розмірі 3 мінімумів прибутків
громадян, які не обкладаються (51 грн.).

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно містити
відомості, передбачені Наказом № 37, і бути оформленим у відповідності
до вимог Наказу № 39. Свідоцтво видається або надсилається
рекомендованим листом засновнику або уповноваженій їм особі державним
реєстратором не пізніше наступного робітничого дня з моменту державної
реєстрації юридичної особи. Але на практиці склалося так, що свідоцтво
прийдеться забирати засновнику або уповноваженій їм особі самостійно.

Разом зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновникові
або уповноваженій їм особі видається або надсилається рекомендованим
листом один екземпляр оригіналу установчих документів з відміткою про
проведення державної реєстрації.

Державний реєстратор не пізніше наступного робітничого дня з дати
державної реєстрації юридичної особи повинен передати відповідним
органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, Фондів соціального страхування:

– повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи. У
повідомленні вказуються номер й дата внесення відповідного запису до
Єдиного державного реєстру;

– відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації
юридичної особи.

На підставі повідомлення й відомостей з відповідної реєстраційної картки
органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду
України, Фондів соціального страхування ставлять на облік юридичну
особу. Слід відмітити, що згідно до ч.10 ст.58 ГК України відомості про
державну реєстрацію юридичної особи підлягають опублікуванню реєструючим
органом в спеціальному додатку до газети «Урядовий кур’єр» і / або
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням суб’єкту господарювання
упродовж 10 днів з моменту проведення державної реєстрації суб’єкту
господарювання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, надані
для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:

1) документи надані за неналежним місцем проведення державної
реєстрації, тобто не за місцем майбутнього знаходження юридичної особи;

2) документи не відповідають вимогам, які встановлені чч. 1,2,4-7 ст.8 й
ч.5 ст.10 Закону про держреєстрацію. (вони повинні бути викладені
державною мовою, реєстраційна картка заповнена машинописом або від руки
друкованими літерами, на документах, які надійшли рекомендованим листом,
підпис засновників на реєстраційній картці повинен бути нотаріально
засвідченим, якщо законом встановлена вимога реєстрації установчих
документів, то документи повинні бути надані з приміткою про їх
реєстрацію в органі, передбаченому законом )

3) документи надані не у повному обсязі.

У випадку залишення документів без розгляду державний реєстратор не
пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження видає або надсилає
рекомендованим листом з описом засновникові або уповноваженій їм особі
повідомлення з вказівкою підстав для відмови й документи, які були
надані для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно
опису. Після усування причин, які є підставою для залишання цих
документів без розгляду, можна повторно звернутися до державного
реєстратора у загальному порядку. Реєстраційний збір повторно не
сплачується.

Від 16.06.2006 р. № 119/09 86600 ДОНЕЦЬКА ОБЛ.,

М. ДОНЕЦЬК,

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦЕВ, 186А

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Туристичне агентство «Мрія»

Про залишення документів, поданих

на державну реєстрацію, без розгляду

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляю Вас про залишення поданих Вами документів на державну
реєстрацію новоутвореної юридичної особи без розгляду на підставі:

Документи надані в неповному обсязі

Відповідно до частини 12 статті 24 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003
р. № 755-ІV залишення документів, які подавалися для проведення
державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає Вам
повторно подати документи до державного реєстратора в загальному порядку
після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів
без розгляду.

Державний реєстратор Михайлічук А.Д. Михайлічук

(підпис)

М. П.

Документи відповідно до опису отримав:

Ткаченко Л.С. 16 червня 2006 року Ткаченко_

(прізвище, ініціали заявника) (дата) (підпис)

Відмова у реєстрації

Державний реєстратор, у випадку відсутності підстав для залишання
поданих на реєстрацію документів без розгляду, повинен перевірити ці
документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи. Згідно з ч.11 ст.58 ГК України й ч.2 ст.89
ЦК України порушення встановленого законом порядку створення суб’єкту
господарювання або недостовірність чи невідповідність вимогам
законодавства документів, які були подані для його реєстрації, є
підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова в
реєстрації суб’єкту господарювання за іншими мотивами не допускається.

Ці положення також дублюються ст.27 Закону про держреєстрацію, згідно з
якою підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної
особи є:

1) невідповідність відомостей, вказаних в реєстраційній картці на
проведення державної реєстрації, відомостям, вказаних в документах,
наданих для проведення державної реєстрації юридичної особи;

2) невідповідність установчих документів (установчого договору (акту),
статуту, положення) вимогам ч.3 ст.8 Закону про держреєстрацію, а саме
відсутність в установчих документах відомостей, передбачених законом.;

3) порушення порядку створення юридичної особи, встановленого законом.

Відмова в проведенні державної реєстрації юридичної особи за іншими
підставами не допускається. Перевірка відомостей здійснюється з
використанням відомостей з Єдиного державного реєстру. За наявністю
підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи
державний реєстратор повинен не пізніше трьох робітничих днів з дати
надходження документів видати чи надіслати рекомендованим листом з
описом засновникові або уповноваженій їм особі повідомлення про відмову
у проведенні державної реєстрації з вказівкою підстав для такої відмови.
Документи, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної
особи, повертаються відповідно опису, а реєстраційний збір не
повертається.

Після усування причин, які були підставою для відмови в проведенні
державної реєстрації юридичної особи, можна повторно подати документи на
проведення державної реєстрації юридичної особи, заплативши повторно
реєстраційний збір

Від 16.06.2006 р. № 119/09 830525, Донецька обл.,

М. ДОНЕЦЬК,

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦЕВ, 186А ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Туристичне агентство «Мрія»

Про відмову у проведенні

державної реєстрації

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляю Вас про відмову в проведенні реєстраційних дій щодо
проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи на
підставі:

Невідповідність відомостей, вказаних в реєстраційній картці на
проведення державної реєстрації, відомостям, вказаних в документах,
наданих для проведення державної реєстрації юридичної особи

Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від
15.05.2003р. № 755-ІУ відмова у проведенні державної реєстрації не
перешкоджає Вам повторно подати документи до державного реєстратора в
загальному порядку після усунення причин, що були підставою для відмови.

Державний реєстратор ___Михайлічук А.Д. Михайлічук

(підпис)

М.П.

Документи відповідно до опису отримав:

______Ткаченко Л.С._____ «16»червня2006р. __Ткаченко____ (прізвище,
ініціали заявника) (дата) (підпис)

9. Постановка підприємства на облік до органів Державної податкової
служби, Пенсійного фонду України; фондів соціального страхування

Постановка на облік в усіх «облікових» органах, у тому числі і в
податкових, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи – платника
податків. Процедура реєстрації підприємства у податковому органі
проходить безконтактно, а у якості посередника між підприємством і
податковою службою виступає державний реєстратор. Тому після державної
реєстрації підприємства державний реєстратор направляє до податкового
органу повідомлення про проведення реєстрації юридичної особи й
відповідні відомості з реєстраційної картки. Це повідомлення буде
слугувати підставою для початку процедури реєстрації юридичної особи у
якості платника податків.

Процедура постановки на облік у податкових органах не потребує
безпосередньої участі платника податків. Від дня надходження відомостей
від державного реєстратора (при безконтактній реєстрації) або зави від
платника податків (при самостійному проходженні реєстрації) протягом
двох робітничих днів органом державної податкової служби здійснюється
постановка на облік платника податків.

На другий робітничий день після постановки на облік орган державної
податкової служби передає відповідному державному реєстратору данні про
дату постановки на облік платника податків – юридичної особи для
внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.

Після постановки платника податків на облік орган державної податкової
служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою №
4-ОПП (додаток 4 до Інструкції про порядок обліку платників податків)
(Додаток 12). Дана довідка є єдиним документом, який підтверджує взяття
платника податків на облік до органу державної податкової служби.

Далі у залежності від способу взаємодії органу державної податкової
служби та державного реєстратора така довідка:

а) видається платнику податків робітником органу державної податкової
служби у «єдиного реєстраційному офісі» одночасно із отриманням таким
платником свідоцтва про державну реєстрацію;

б) не пізніше наступного робітничого дня після постановки на облік
передається органом державної податкової служби державному реєстратору
для видання її суб’єкту господарчої діяльності одночасно із виданням
свідоцтва про державну реєстрацію. Даний спосіб застосовується лише при
неможливості застосування способу за пунктом «а».

У випадку якщо платник податків встав на облік шляхом самостійного
надання документів довідка про постановку на облік не пізніше наступного
робітничого дня після постановки на облік направляється органом
державної податкової служби платнику податків поштою з повідомленням про
вручення. При цьому важливо не пропустити дане поштове відправлення.
Оскільки у разі повернення до органу податкової служби такого
рекомендованого листа з відміткою «адресат не знайдений», відповідні
матеріали будуть передані підрозділу податкової міліції для встановлення
місцезнаходження платника податків як особи, яка відхиляється від сплати
податків.

до Інструкції про порядок обліку платників податків

Форма №4-ООП

від «16» червня 2006р. № 21

ДОВІДКА

про взяття на облік платника податків

Повідомляємо, що

12456678платник податків

код за ЄДРПОУ/ реєстраційний (обліковий) номер платника податків із
ТРДПАУ/ номер ДРФО (потрібне підкреслити)

Товариство з обмженою відповідальністю «Мрія»

(повна назва або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи)

(місцезнаходження (місце проживання))

Керівник Лєщинський Станіслав Денисович 1234555689

(прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер)

узятий на облік від « 16 » червня 2006р. № _21_

Державна Податкова інспекція Ворошилівського району, міста Донецька

(назва ДПІ)

Начальник відділу (підрозділу)

обліку платників податків органу

державної податкової служби Тимошенко

Тимошенко В.В. (підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

До положення про реєстрацію

платників податку

на додану вартість

Форма № 2-ПДВ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО № _21_ НБ № _21

про реєстрацію платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 1112223333

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення ПДВ
до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність,
доповнюється його кодом ЄДРПОУ га словами «відповідальний за утримання
та внесення ПДВ до бюджету під час виконання договору про спільну
діяльність») або прізвище, ім’я та по батькові платника

ТОВ «Мрія» (туристичне агентство), 12456678

Місцезнаходження (.місце проживання,) платника

М. Донецьк, вулиця Челюскінцев 186 а), Ворошилівський район

Найменування податкового органу, що видав свідоцтво

Державна Податкова інспекція Ворошилівського району, міста Донецька

Дата реєстрації платником податку на додану вартість «17» червня
2006року

Дата видачі свідоцтва «17» червня 2006 року

Тимошенко В.В. Тимошенко

(керівник податкового органу) (підпис)

Реєстрація до пенсійного фонду здійснюється наступним чином:

Постановка на облік здійснюється органами Пенсійного фонду за
місцезнаходженням суб’єкта господарювання на підставі повідомлення про
проведення державної реєстрації й відомостей з реєстраційної картки,
отриманих від державного реєстратора. Передати дану інформацію державний
реєстратор повинен не пізніше наступного робітничого дня з дати
державної реєстрації суб’єкта господарювання. Днем реєстрації у
Пенсійному фонді є дата отримання від державного реєстратора відповідних
документів. Свідоцтвом того, що суб’єкт господарювання взятий до обліку,
є Повідомлення про постановку на облік платника страхових внесків. Дане
Повідомлення має бути відправлено платнику поштою (разом із
повідомленням про вручення) протягом трьох робітничих днів після
отримання від державного реєстратора необхідних документів.

Якщо юридичні особи здійснюють торгівлю ювелірними виробами з золота
(окрім обручок), платини й дорогоцінних камінців, операції за
придбанням-продажом валюти або відчуженню легкових автомобілів й
зареєстровані у Пенсійному фонді, то окремий облік й реєстрація їх як
платника зборів до Пенсійного фонду не потребується. При цьому в
облікових реєстрах робиться відмітка про те, що підприємство є платником
збору до Пенсійного фонду з вищеперелічених операцій. Нижче представлено
зразок заяви вступника до пенсійного фонду.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про реєстрацію платника страхових внесків

Кому Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

(повне найменування страхувальника, а для фізичних осіб – прізвище, ім’я
та по батькові)

Адреса Донецьке обласне відділення Фонди соціального страхування

тимчасової втрати працездатності______________________________

(назва центру зайнятості)

повідомляє, що Ваше підприємство, установа, організація або Ви, як
фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності (необхідне
підкреслити), взято(і) на облік як платник страхових внесків до Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття з

18 червня 2006 року

Ваш персональний номер _________, який необхідно зазначати на всіх
документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду.

Розмір страхових внесків на поточний рік:

для роботодавців ______%, для застрахованих осіб _____

перераховувати на рахунок № ________

_____________________________________________код ____»Аваль»____банку

(найменування банку)

Строки перерахування страхових внесків

Строки подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування
страхових внесків до Фонду до

Керівник

(назва центру зайнятості)

Спеціаліст _______________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

« 18 » червня 2006р.

Постановка на облік у фонді соціального страхування за тимчасовою
втратою працездатності здійснюється за тими же принципами, що і в
Пенсійному фонді. Документом, який регламентує дану процедуру є Порядок
№ 110.

Так, у відповідності до розділу 2 Порядку № 110 постановка на облік
юридичних осіб здійснюється органами Фонду за їх місцезнаходженням на
підставі повідомлення, отриманого від Єдиного державного реєстру про
проведення державної реєстрації юридичної особи, й відомостей з
відповідної реєстраційної картки з моменту їх фактичного отримання
відповідним органом Фонду. На підставі отриманих даних органом Фонду
оформлюється Повідомлення про реєстрацію страхувальник.

Повідомлення про реєстрацію з вказанням персонального номеру
надсилається страхувальникам поштою з повідомленням про вручення
протягом трьох робітничих днів від дня постановки на облік в органі
Фонду. За бажанням страхувальника Повідомлення може бути надісланим йому
у інший спосіб.

Кожному страхувальнику під час реєстрації надається персональний
цифровий дванадцяти розрядний реєстраційний номер, який має таку
структуру:

– перші дві цифри – код регіону (Автономної Республіки Крим, області,
міста Київ або Севастополя);

– третя-п’ята цифра – код органу реєстрації фонду, який безпосередньо
проводить реєстрацію страхувальника;

– останні сім цифр – порядковий номер страхувальника.

Постановка на облік у фонді загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття юридичних осіб
здійснюється на підставі повідомлення державного реєстратора про
проведення державної реєстрації юридичної особи й відомостей з
реєстраційної картки з моменту фактичного отримання їх центром
зайнятості.

Після отримання такого повідомлення у центрах зайнятості, на яких
покладені функції робітничих органів виконавчої дирекції Фонду, за
місцезнаходженням суб’єктів підприємницької діяльності вносяться
відповідні записи до журналу обліку платників страхових внесків.
Отримані від держреєстратора документи підшиваються до справи, на якій
проставляється персональний номер платника.

Працевлаштувальники – юридичні особи набувають статус платника страхових
внесків до Фонду від дня постановки їх на облік.

Повідомлення про постановку на облік з вказаним персональним номером
надсилається платнику поштою з повідомленням про вручення наступного
робочого дня від дня постановки на облік у центрі зайнятості.

Постановка на облік юридичних осіб у фонді соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань України
здійснюється робітничим органом виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням суб’єктів господарювання на підставі повідомлення
державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної
особи й відомостей з реєстраційної картки у день отримання такої
інформації. Реєстрація працевлаштувальників – юридичних осіб як
платників страхових внесків здійснюється робітничим органом виконавчої
дирекції Фонду одночасно з постановкою на облік таких юридичних осіб.

Після проведення реєстрації робітничі органи виконавчої дирекції Фонду
протягом трьох робітничих днів, якщо особа у цей строк не заявила про
своє бажання самостійно отримати документи про реєстрацію, надсилають
платнику страхових внесків поштою з описом вкладення:

– страхове свідоцтво

– повідомлення про віднесення підприємства до класу професійного ризику
виробництва, якому відповідає його основна діяльність, розмір страхового
тарифу й розрахунок розміру страхового внеску.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції

Ворошилівський район, міста Донецька_____________________________

(у районі (ах), місті (ах))

___________________Донецька__________________________________

(область)

Лєщинський Ствніслав Денисович, засновник

(посада, ПІБ керівника підприємства, установи, організації або ПІБ
підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

(повна назва підприємства, установи. організації)

__Челюскінцев, 186 а)___________

(юридична адреса підприємства, установи, організації)

Надання туристичних послуг населенню

(основний вид діяльності підприємства, установи,

організації, код найменування за класифікацією

видів економічної діяльності)

 

 

(реєстраційний номер страхувальника)

до Інструкції про порядок перерахування, обліку та

витрачання страхових коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України

(в редакції постанови Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від 6 липня
2005 р. № 26)

ПОГОДЖЕНО

Міністерством фінансів України

14 липня 2005 р.

ПОГОДЖЕНО

з Національним банком України

22 липня 2005 р.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в Ворошилівському районі міста
Донецька_______________________________________________________

(район (і), місто (і)) (область)

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО

Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» це
свідоцтво засвідчує факт реєстрації страхувальника

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

(повна назва юридичної особи та прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, її адреса)

1233345678Реєстраційний №

Начальник відділення

виконавчої дирекції Фонду Самойлов В.І.

Самойлов (прізвище, ініціали)

(підпис)

Дата реєстрації «18» _червня_ 2006р.

М.П.

10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру.

Перш ніж безпосередньо перейти до здійснення певних дій у рамках своєї
господарчої діяльності, необхідно отримати ряд документів дозвільного
характеру. Під таким розуміють: дозвіл, висновки, погодження, свідоцтво
та інші схожі документи дозвільних органів, наприклад, дозвіл на
розміщення об’єкта торгівлі, дозвіл на розміщення малих архітектурних
форм та ін. Дозвільні органи – це органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства,
заклади, організації, уповноважені згідно до законодавства видавати
документи дозвільного характеру. В якості об’єктів, на які видається
документ дозвільного характеру, можуть виступати: земельні ділянки,
споруди, будівлі, приміщення, обладнання й механізми, які вводяться до
експлуатації або проектуються, окрема операція, господарча діяльність
певного виду, робота й послуга. Документом, який регулює взаємини між
органами виконавчої влади й суб’єктами господарювання при оформленні
документів дозвільного характеру, є Закон України «Про дозвільну систему
у сфері господарчої діяльності». Сфера дії Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарчої діяльності» не розповсюджується на такі види
дозвільних систем:

а) ліцензування господарчої діяльності;

б) захист економічної конкуренції;

в) дозвільна система, яка розповсюджується на операції зі зброєю,
бойовим знаряддям, вибуховими матеріалами й речовинами, сильнодіючими
отрутними речовинами;

г) дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Існує наступний порядок отримання дозвільних документів:

суб’єкт господарювання відвідує адміністратора й дізнається, які
дозвільні документи йому необхідні і як їх отримати. Необхідно надати
адміністратору усі необхідні документи. До них відносяться (ст.7 Закону
України «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності»):

– заяву за формою, встановленою постановою № 1176 (Додаток 22);

– копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта ведення господарства;

– документи, необхідні для видання дозволу, а також ті, що підтверджують
внесення сплати за видання того чи іншого документа, якщо така сплата
встановлена. Заява та документи надаються у одному екземплярі.

Адміністратор регіструє заяву й документи у спеціальному журналі (форма
такого журналу наведена у додатку до Типового положення про
адміністратора). Заява й документи, які додаються до неї, приймаються за
описом, копія якого видається позивачу з відміткою про дату й номер їх
реєстрації. Після цього адміністратор (у день реєстрації заяви або
наступного дня) передає затверджені їм копії документів до місцевих
дозвільних органів.

Місцеві дозвільні органи повинні прийняти рішення про видання (або
відмову у виданні) документа дозвільного характеру протягом 5 робітничих
днів від дня отримання від адміністратора заяви й документів, якщо інше
не передбачено законом.

У випадку позитивного рішення місцевих дозвільних органів адміністратор
наступного робітничого дня після отримання дозвільних документів
організує видання позивачу документів дозвільного характеру.

1)Дозвіл органу державного пожежного нагляду на початок роботи

Видання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи
щойно створених підприємств здійснюється відповідно до Порядку видання
дозволів органами пожежного нагляду. Зазначений дозвіл необхідно
отримати також у наступних випадках:

– при введенні до експлуатації нових виробничих, житлових та інших
об’єктів, які знаходяться на реконструкції;

– при веденні нових технологій;

– при передачі до виробництва зразків нових пожежно небезпечних машин,
механізмів, обладнання й продукції;

– при оренді приміщення.

Дозвіл видається центральними, територіальними й місцевими органами
державного пожежного нагляду. Невеликі підприємства отримують дозвіл у
районних управліннях пожежної охорони. Відносно підприємств, об’єктів та
приміщень, Дозволи на початок роботи яких видаються обласними
управліннями пожежної охорони, складаються спеціальні переліки, які
обнародуються у центральних та місцевих засобах масової інформації.
Відповідно до Порядку видання дозволів органами пожежного нагляду Дозвіл
видається безкоштовно.

Дозвіл не оформлюється:

– на орендовані торгівельні місця, кіоски й контейнери, якщо вони
розміщені на ринках відповідно до схеми, погодженої у встановленому
порядку з органами державного пожежного нагляду;

– у випадку приймання до експлуатації об’єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією.

Для отримання Дозволу власник (орендатор) подає до органу державного
пожежного нагляду:

– заяву встановленого зразка відповідно до додатку 1 до Порядку видання
дозволів органами пожежного нагляду;

– матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,
об’єкта або приміщення;

для отримання дозволу на оренду приміщення – копію договору оренди

Підставою для видання дозволу є висновок, який оформлюється за
результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства,
об’єкта або приміщення, яка проводиться органом державного пожежного
нагляду або іншим юридичною (фізичною) особою, яке отримало ліцензію на
проведення такої оцінки (експертизи). За проведення експертизи
стягується плата, однак розмір даної плати діючим законодавством не
встановлений

2)Дозвіл органу санітарно-епідеміологічного контролю на початок роботи

Відповідно до ст.41 Закону України «Про санітарне благополуччя» головним
державним санітарним лікарем у межах відповідних територій надаються
повноваження на погодження, а у передбачених законодавством випадках –
надання дозволу на здійснення діяльності.

Введення до експлуатації нових об’єктів й тих, що знаходяться на
реконструкції, виробничого, соціально-культурного та іншого призначення,
розробка, виготовлення й використання нових машин, механізмів,
обладнання, інших засобів виробництва, нових технологій здійснюється за
погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою.

Відповідно до цього положення висновки про відповідність об’єктів, які
вводяться до експлуатації, вимогам санітарних норм й готовність
підприємств для отримання дозволу на початок роботи видається на
підставі:

– заяви власника підприємства або уповноваженого ним органу за
встановленою формою;

– свідоцтва про державну реєстрацію;

– статуту підприємства;

– документів на право використання приміщення;

– позитивних висновків за проектною документацією;

– гігієнічних висновків на сировину, матеріали, готову продукцію, яка
використовується у технології виробництва;

– результатів медичних оглядів робітників у відповідності до вимог
діючого санітарного законодавства.

Для оформлення висновків посадові особи санітарно-епідеміологічної
служби зобов’язані провести гігієнічний огляд виробництва з
застосуванням лабораторних та інструментальних дослідів на предмет
відповідності умов праці, виробничого та навколишнього природного
середовища вимогам санітарних норм й правил і скласти акт про огляд
підприємства. Санітарні норми розроблені індивідуально для окремих видів
діяльності.

Висновки видаються у 3 екземплярах: один – власнику, другий –
Держнаглядохоронпраці, третій – залишається у органів державної
санітарно-епідеміологічної служби.

У разі відмови у виданні висновків власнику підприємства надається
обгрунтована відмова.

3)Дозвіл органу державного нагляду за охороною праці на початок роботи

Відповідно до ст.155 КЗоП й ст.21 Закону України «Про охорону праці»
працевлаштувальник повинен отримати дозвіл Держнаглядохоронпраці на
початок роботи й види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана із
виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів,
обладнання підвищеної небезпеки.

Видання дозволів підприємствам на початок таких робіт здійснюється
відповідно до Порядку видання дозволів.

Для отримання дозволу суб’єкт господарчої діяльності або уповноважена
ним особа подає (надсилає поштою) до Держнаглядохоронпраці або до його
територіального органу за місцем розташування заяву встановленої форми,
до якої додаються:

– на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки –
висновок експертизи відносно спроможності суб’єкта господарчої
діяльності забезпечити дотримання вимог законів та інших
нормативно-правових актів по охороні праці й промислової безпеки під час
виконання заявленої роботи;

– на експлуатацію об’єкта – висновок експертизи відносно відповідності
об’єкта вимогам нормативно-правових актів по охороні праці й промислової
безпеки (з урахуванням результатів сертифікації у системі Укрсепро у
випадку її проведення) й спроможності суб’єкта господарчої діяльності
забезпечити дотримання вимог законодавства під час його експлуатації, а
також експлуатаційну документацію (копії інструкції по експлуатації,
паспорта, встановлення та ін.) українською або, у порядку винятку,
російською мовами (для об’єкта, який виготовлений за кордоном);

– на проведення навчання з питань охорони праці – висновки експертизи
Головного навчально-методичного центру або експертно-технічного центру
Держнаглядохоронпраці відносно спроможності суб’єкта господарчої
діяльності проводити навчання за питаннями охорони праці.

Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30
робітничих днів після реєстрації заяви видає суб’єкту господарчої
діяльності відповідний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з
необхідним обгрунтуванням.

Дозвіл видається суб’єкту господарчої діяльності або уповноваженій ним
особі чи надсилається поштою , про що робиться запис на його копії, яка
залишається у Держнаглядохоронпраці або його територіальному органі.

4) Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі

У відповідності до ст.17 Декрету про місцеві податки та збори збор за
видання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі – це сплата за
оформлення й видання дозволу на торгівлю у спеціально відведених для
цього місцях.

Збір за видання дозволу на торгівлю стягується з юридичних осіб та
громадян, які реалізують сільськогосподарчу, промислову продукцію та
інші товари, залежно від площі торгівельного місця, його територіального
розміщення й виду продукції.

Тому строк дії дозволу на розміщення об’єкта торгівлі, порядок видання
такого дозволу, а також перелік необхідних документів, які потрібно
надати для отримання дозволу, встановлюються органами місцевого
самоврядування.

Як правило, до переліку документів, які необхідно надати суб’єкту
господарювання для отримання дозволу на розміщення об’єкта торгівлі,
входять:

– заява;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію;

– копія дозволу санепідемслужби на початок роботи;

– копія документу, який засвідчує сплату місцевого збору (для платників
єдиного податку – копія свідоцтва платника єдиного податку);

– копія дозволу органу пожежного нагляду на початок роботи;

– для підприємств суспільного харчування й пересувної торгівельної
мережі – копія асортиментного переліку товарів, погодженого з
епідеміологічною санітарною службою;

– копія документа про наявність відповідних торгівельних приміщень
(свідоцтво про право власності на приміщення, договір оренди або
суборенди при згоді власника, паспорт кіоску або акт приймання до
експлуатації малої архітектурної форми чи тимчасової споруди та ін.).

Дозвіл необхідно отримати, але надаватися він буде безкоштовно.

5)Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми

Отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми для здійснення
підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Правил розміщення
малих архітектурних форм.

Під малою архітектурною формою розуміється невелика споруда, яка
виконується з полегшених конструкцій й встановлюється тимчасово без
фундаментів. Розрізняють пересувну й стаціонарну малу архітектурну
форму, порядок дозволу яких розрізняється.

Малі архітектурні форми мають розташовуватися із дотриманням вимог актів
законодавства, державних стандартів й норм, регіональних та місцевих
правил забудови.

Нижче приведений приклад документу дозвільного характеру, в вигляді
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі.

11. Опис процедури отримання дозволу на виготовлення штампа та печатки
підприємства

Цивільним кодексом передбачена наявність у підприємства печатки зі своїм
найменуванням. Печатка необхідна для затвердження підписів посадових
осіб на договорах , платіжних документах, документах на відпустку,
звітах та ін. Підприємство може мати тільки по одному екземпляру
основної печатки. Якщо у діяльності підприємства недостатньо
використання однієї печатки, то допускається виготовляти додаткові
печатки з цифрами «1», «2» і т.д., а також прості круглі печатки й
штампи для:

– секретаря;

– канцелярії;

– адміністративно – господарчих управлінь;

– відділів кадрів та ін.

Процес отримання печаток складається із двох етапів:

– отримання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печатки або
штампів;

– виготовлення печаток у штемпельно – граверних майстернях.

Дозвіл на оформлення замовлення на виготовлення печатки видається міськ-
або райорганом внутрішніх справ у відповідності до Інструкції про
порядок видачі дозволу на виготовлення печаток й штампів.

Для отримання зазначеного дозволу суб’єкт підприємницької діяльності
(уповноважена ним особа) подає до відповідного органу внутрішніх справ:

– заяву на видачу дозволу на оформлення замовлення на виготовлення
печатки або штампів;

– нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

– два екземпляра зразків (ескізів) печаток й штампів, затверджених
власником;

– документ, який підтверджує внесення сплати за видачу дозволу на
виготовлення печаток й штампів.

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток й
штампів забороняється вимагати від суб’єкта підприємницької діяльності
документи, не передбачені Інструкцією про порядок видачі дозволу на
виготовлення печаток й штампів.

У заяві вказується:

– кількість печаток й штампів, які передбачається виготовити;

– вперше або ні виготовляються печатки й штампи;

– місцезнаходження (юридична адреса) підприємства;

– особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток й
штампів, його прізвище, ім’я та по батькові, паспортні данні;

– прізвище, ім’я та по батькові, паспортні данні керівника або
уповноваженої ним особи, яке подає прохання до органів внутрішніх справ,
з якого часу займає посаду;

– про перереєстрацію особи (у випадку такої), отримання дублікату
свідоцтва про реєстрацію й з чим це пов’язано, існування непорозуміння
за використанням печаток й штампів (несвоєчасна передача від одного
керівника іншому, розгляд справ за використанням печаток у судових
інстанціях й т.п.). У випадку відсутності таких даних це також
відображається у заяві.

При виготовленні ескізів слід враховувати, що вони виконуються
розбірливо й чітко, без виправлення. При цьому печатки й штампи
виготовляються у відповідності до затверджених розмірів круглої або
трикутної форми.

Інструкцією № 17 передбачені наступні вимоги до розмірів печаток й
штампів:

– печатка круглої форми з текстом однією мовою – діаметром 38-40мм;

– печатка круглої форми з текстом двома мовами – діаметром 40-45мм;

– трикутна печатка – розміром сторони 45*45 мм;

– угловий штамп – розміром сторони не менш 40*60мм;

– маленька кругла печатка – діаметром 20-25 мм.

Напис на печатці повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві
про державну реєстрацію.

Печатки із емблемами, товарними знаками й т.п., з відповідним описом
можуть бути виготовлені лише у тому випадку, якщо вони зареєстровані у
встановленому законодавстві України порядку або передбачені у статуті
або положенні підприємства, яке зареєстровано відповідним міністерством
або іншим централізованим органом виконавчої влади чи міською державною
адміністрацією чи органом міського і регіонального самоврядування.

На печатках й штампах усі реквізити вказуються українською або одночасно
українською та російською мовами. Однак у зв’язку з тим, що п.1 ст.8
Закону України «Про державну реєстрацію» передбачено надання документів
виключно українською мовою, найменування підприємства на російській мові
не має юридичного підтвердження, тому використовувати його на круглій
печатці підприємства не рекомендується. Іноземна мова у надписах на
печатках й штампах може використовуватися у тому разі, якщо це
передбачено відповідними законами про подвійне оподаткування , яке діє у
рамках міжнародних договорів й норм міжнародного права.

На усіх печатках й штампах вказується ідентифікаційний код суб’єкта
підприємницької діяльності – юридичної особи.

Реквізити підприємства, вказані на угловому штампі, повинні відповідати
реквізитам, вказаним на печатці.

Упродовж трьох робітничих днів від дня отримання документів орган
внутрішніх справ повинен видати дозвіл на виготовлення печаток й штампів
або письмову відмову із вказанням причини відмови. При видачі дозволу на
зворотній стороні оригінала свідоцтва про державну реєстрацію ставиться
штамп, який свідчить про видачу дозволу на виготовлення печаток й
штампів із вказанням їх кількості. Штамп засвідчується підписом
робітника дозвільної системи та печаткою з відтиском «дозвільна
система». Після цього свідоцтво провертається власникові.

Оформлення дозволу видається керівнику підприємства або уповноваженій
ним особі під розпис після пред’явлення паспорта або іншого документа,
яке посвідчує особу.

Якщо представник підприємства вчасно не отримав печатку або штамп, то
вони зберігаються у майстерні упродовж трьох місяців від дня
виготовлення, після чого знищується у встановленому порядку.

Без дозволу органів внутрішніх справ за клопотанням керівника
підприємства виготовляються пломби, факсиміле, штемпелі, клейма, печатки
для опечатування шкафів, штампи бірок на продукцію із вказанням
відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної кореспонденції й
т.п.

Відповідальність й контроль за дотриманням порядку зберігання печаток й
штампів, законністю їх використання покладається на керівника
підприємства. При необхідності керівник підприємства своїм наказом може
покласти відповідальність за зберігання й використання печаток на одного
із безпосередньо підлеглих робітників.

Кожен з ескізів печаток й штампів також посвідчується підписом робітника
дозвільної системи й печаткою з відтиском «Дозвільна система» .

Якщо печатки (штампи) виготовляються вперше, то орган внутрішніх справ
на дозволі й на кожного екземплярі проставляє штамп про виготовлення
печаток й штампів уперше .

За видання дозволу на право виготовляти печаток й штампів стягується
плата , розмір якої регламентується Єдиним тарифом на послуги. Так, за
оформлення документів, пов’язаних із виданням дозволу на виготовлення
печаток й штампів, стягується плата у розмірі:

– трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян за дозвіл
(51 грн.);

– а при терміновій видачі дозволу (протягом трьох робітничих днів) – у
двократному розмірі (102 грн.).

У відповідності до ст.189 КпАП порушення правил виготовлення печаток й
штампів (окрім самонабірних), а також виготовлення, увіз, реалізація й
використання самонабірних печаток тягне за собою накладання штрафу від
п’яти до восьми НПМД (від 85 грн. до 136 грн.). Порушення порядку обліку
й зберігання печаток й штампів, яке потягло за собою їх втрату, тягне за
собою накладання штрафу від одного до трьох нпмд (від 17 грн. до 51
грн.).

Начальнику ДГБ МВС України

у Донецькій області

полковнику міліції

Сазонову А. Г.

Прошу видати дозвіл на виготовлення однієї круглої каучукової печатки

(кількість та вид печаток і штампів)

що виготовляються вперше

(уперше або натомість, при виготовленні натомість зазначається причина
їх виготовлення)

Печатка і штамп виготовляються у зв’язку з державною реєстрацією
(перереєстрацією) від____18.06.2006_р.______________

_№123460000004443556у_____виконавчому комітеті Донецької міської
ради__________________________________________

(орган реєстрації)

Повна назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

Юридична адреса організації, телефон: 83000,м. Донецьк, вул.
Челюскінцев,186а), кв.34. тел.334-45-67

Керівник: Лєщинський Станіслав Денисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

№ 1234555689, Ворошилівським ХМУ УМВС України в Донецький області 12
жовтня 1984року. Челюскінцев 186а) 59, 334-89-07

серія, номер паспорта, ким, коли виданий,

домашня адреса, домашній телефон)

Особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення:

Лєщинський Станіслав Денисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

№ 1234555689, Ворошилівським ХМУ УМВС України в Донецький області 12
жовтня 1984року. Челюскінцев 186а) 59, 334-89-07

серія, номер паспорта, ким, коли виданий,

домашня адреса, домашній телефон)

Керівник: _Лєщинський С.Д.__ Лєщинський

(прізвище, ініціали) (підпис)

Додаток 5

до Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним
органам

виконавчої влади, підприємством, організаціям, господарським об’єднанням

та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів,

а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень

на виготовлення печаток і штампів

МВС України

___________________________________________

(найменування органу внутрішніх справ)

_______________________________

(дата виписування дозволу)

ДОЗВІЛ № 34567

Виданий Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

(назва установи, її адреса, чи

83000 м.Донецьк,Вул. Челюскінцев, 186а) кв. 34

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

На право виготовлення печаток:

1. гербових – «_-_» __________________

2. круглих каучукових –

«_1_» ___одна______________

3. трикутних – «_-_»__________________

4. сургучних – «_-_»__________________

Штампів: – «__»__________________

За зразками на _двох__ аркушах

Відповідальний за отримання дозволу, здавання замовлення

Лєщинський Станіслав Денисович

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дозвіл дійсний до «_20_» _червня___200_6_ р.

Начальник органу внутрішніх справ

М.П. Матвєєв В.І

(ініціали, прізвище)

12. Нотаріальне оформлення лицевої картки, її реєстрація у закладі
банку, відкриття постійного поточного рахунку. Договірне регулювання
взаємовідносин підприємства із закладом банка з розрахунково-касового
обслуговування

Перш ніж, як відкрити розрахунковий рахунок у банку, слід уважно
ознайомитися з рейтингами банків й умовами, на яких вони надають
послуги, та обрати найкращі умови, але, як правило, обирається
найближчий від місцезнаходження юридичної особи філіал банка. Для
відкриття поточного рахунку необхідно укласти договір банківського
рахунку, а для депозитного рахунку – договір банківського внеску.

Для укладання договору банківського рахунку необхідно надати наступний
пакет з документів:

– заяву про відкриття поточного рахунку, передбачену Інструкцією № 492 .
Заяву підписують керівник й головний бухгалтер юридичної особи. Якщо у
штатному розкладі відсутня посада головного бухгалтера або іншої особи,
якій доручено ведення бухгалтерського обліку й звітності, то заяву
підписує лише керівник;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, посвідчену
нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

– копію зареєстрованого належним чином установчого документу (статуту,
установчого договору, установчого акту, положення), засвідчену органом,
здійснившим реєстрацію, або нотаріально;

– копію довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, засвідчену
органом, який видав довідку, або нотаріально, чи підписом уповноваженого
працівника банка;

– копію документа, який підтверджує прийняття юридичної особи на облік
до органу державної податкової служби, посвідчену органом, який видав
документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банка;

– картку зі зразками підписів й відтиском печатки, затверджену
Інструкцією № 492, посвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт
адміністративно підпорядкований. До картки включаються зразки підписів
осіб, яким відповідно до законодавства України або установчим документам
юридичної особи надане право розпорядження рахунком й підписання
розрахункових документів;

– копію документа, який підтверджує реєстрацію юридичної особи у
відповідному органі Пенсійного фонду України, посвідчену органом, який
його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банка;

– копію страхового свідоцтва, яке підтверджує реєстрацію юридичної особи
у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й
професійних захворювань України як платника страхових внесків,
засвідчену органом, який його видав, або нотаріально чи підписом
уповноваженого працівника банка.

Зразок заяви про відкриття поточного рахунку й картки зі зразками
підписів можуть бути вказані у договорі банківського рахунку між банком
і клієнтом, але із збереженням реквізитів, передбачених Інструкцією №
492.

На підставі вказаних вище документів уповноважений робітник банка
здійснює ідентифікацію клієнта й осіб, уповноважених розпоряджатися
поточним рахунком.

Банки, отримавши документи на відкриття поточного рахунку, зобов’язані
здійснити їх перевірку на відповідність діючому законодавству:

– підписи осіб на заяві про відкриття поточного рахунку повинні бути
розшифровані із обов’язковою вказівкою прізвіща та ініціалів й
засвідчені з підписами, вказаними у картці зі зразками підписів й
відтиском печатки;

– свідоцтво про державну реєстрацію повинно відповідати опису, поданому
у Наказі № 37;

– нотаріальне посвідчення документів й копій документів повинно
відповідати вимогам Інструкції про порядок здійснення нотаріальних дій
нотаріусами України, затверджений наказом Мінюсту України від
03.03.2004р. № 20/5.

Якщо банк має мотивовану підозру, що юридична особа для відкриття
рахунку надала підроблені документи або що в них міститься недостовірна
інформація, то банк повідомляє про це органи внутрішніх справ і
спеціально уповноважений орган виконавчої влади по питаннями фінансового
моніторінга із вказівкою ідентифікованих даних юридичної особи.

Якщо з документами все у порядку, то між банком й юридичною особою
укладається у письмовій формі договір банківського рахунку.

Упродовж трьох робітничих днів з моменту відкриття рахунку необхідно
подати особисто або надіслати поштою (із зазначенням про вручення) на
адресу ДПІ, у якій зареєстрована юридична особа, повідомлення про
відкриття рахунку у закладі банку.

Днем відкриття рахунку вважається дата, вказана на заяві про відкриття
рахунку у розділі «Позначення банка».

На повідомленні про відкриття рахунку ДПІ ставить позначення про
прийняття нею відкритого рахунку на облік.

Після чого необхідно цю заяву подати до банку, де відкрито рахунок. З
моменту отримання повідомлення по рахунку можна здійснювати витратні
операції. До отримання такого повідомлення операції по рахунку юридичної
особи здійснюються лише за нарахуванням коштів.

Відповідно до п.12 ст.11 Закону України «Про податкову службу» до
юридичних осіб, які у зазначений законом строк не повідомили про
відкриття або закриття рахунків у банках, а також до закладів банків,
які не надали відповідним органам державної податкової служби у
зазначений законом строк повідомлення про закриття рахунків платників
податків або почали здійснювати видаткові операції за рахунком платника
податків до отримання документально затвердженого повідомлення
відповідного органу державної податкової служби про прийняття рахунку на
облік в органах державної податкової служби застосовуються штрафні
санкції у розмірі 20 нпмпг (до 340 грн.)

Особливості відкриття поточних рахунків для професійних союзів
передбачені п.3.5 Інструкції № 492, для орендних підприємств – п.3.6,
виробничих кооперативів – п.4.1.

Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені
підрозділи надають нотаріально затверджену картку зі зразками підписів й
відтиском печатки у двох екземплярах. До картки включаються зразки
підписів осіб, яким у відповідності до законодавства України й
установчих документів юридичної особи надане право розпорядження
рахунком й підписання розрахункових документів.

Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, яка
відкриває рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а якщо такої посади
не існує у штатному розкладі – особі, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку й звітності, а також іншим уповноваженим на це
особам.

Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються у картці
під час її складання.

до Інструкції про порядок

відкриття, використання

і закриття рахунків у національній

та іноземних валютах

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

Назва банку ХОД АППБ «Аваль»_________________

Назва клієнта банку, що відкриває рахунок

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

(повна і точна назва юридичної особи / відокремленого підрозділу)

Просимо відкрити поточний рахунок у гривні.

(вид поточного рахунку) (вид валюти)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї
Інструкції для нас обов’язкові.

Додаткова інформація
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник (посада) Директор Лєщинський С.Д,

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер Симонюк А.Л.

(підпис, прізвище, ініціали)

«20» червня 2006р.

М. П.

Відмітки банку

Відкрити____________________рахунок Документи на оформлення відкриття

(вид поточного рахунку) рахунку перевірив:

Економіст Нечипоренко Л.С.____________________

(посада і підпис уповноваженої особи,

на яку покладено обов’язок відкривати

рахунки клієнтів)

Дата відкриття рахунку

«__20_» __червня______2006р.

№ балансового рахунку№ особового рахунку Головний бухгалтер

___Симонюк А.Л.___(підпис)

(інша відповідальна особа,

яка контролює правильність

присвоєння номера рахунку)

123456789002345678900

Додаток 2

до Інструкції про порядок відкриття,

використання і закриття рахунків

у національній та іноземній валютах

КАРТКА

із зразками підписів і відбитка печатки

Власник рахунку Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Повна назва Товариство з

Обмеженою відповідальністю Головний бухгалтер

«Мріяt» (або інша уповноважена на це особа банку)

____________________________________

Скорочена назва (підпис)

ТОВ «Мрія»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Інші відмітки:

_____________________________________

Місцезнаходження 83000 м. Донецьк _____________________________________

Вул. Челюскінцев, !86а)_______________

Тел. № 319-09-09

Назва організації, якій клієнт

адміністративно підпорядкований

_____________________________

(міністерство, відомство, центральна

кооперативна або громадська організація)

Назва банку Аваль банк

Місцезнаходження банку м. Донецьк,

пр. Миру, 100а

Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які просимо вважати
обов’язковими під час здійснення операцій за поточним рухунком №
234567009.

Чеки та інші розпорядження за рахунком просимо вважати дійсними в разі
наявності на них одного першого і одного другого підписів.

ПосадаПрізвище, ім’я та по батьковіЗразок

підписуЗразок

відбитка

печаткиПерший підписДиректорЛєщинський Д. А.Другий підписГоловний
бухгалтерСимонюк А.Л.

Місце для відбитка Повноваження та Строк повноважень Керівник

печатки організації, підписи керівника і і підписи службових
________________

що засвідчила головного бухгалтера, осіб, які тимчасово Головний
бухгалтер

повноваження та які діють відповідно користуються пра- ______________

підписи клієнта до статуту (положен- вом першого або

ня), засвідчую: другого підпису,

__________________ засвідчуємо:

__________________

(посада і підпис керівника

чи заступника керівника

організації, якій клієнт

адміністративно підпоряд-

кований

Видані грошові чекидатаз №до №Датаз №до
№21.06344573446722.063446734423.063665734666722.0634467344Посвідчувальни
й напис нотаріуса

(форма № 58)

«___»___________200_ р. Я, Хременко Г.К.,

приватний нотаріус

державний (приватний)

Донецького нотаріального округу

(найменування нотаріальної контори,

нотаріального округу)

Засвідчую справжність підпису

директора ТОВ «Мрія»

Лєщинського Станіслава Данисовича та головно-

го бухгалтерарСимонюк Анастасії Леонідовни

(посада, найменування юридичної особи,

прізвище, ім’я та по батькові представника)

який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повнова-

ження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 198125

Стягнуто за домовленістю

(державного мита, плати)

Приватний нотаріус

державний (приватний)

Печатка (підпис)

13. Створення вступного сальдового бухгалтерського балансу (Додати
вступний баланс)

В період реєстрації засновницьких документів починається ведення
бухгалтерського обліку – будується вступний (організаційний) баланс, що
базується на двох інвентарях (інвентарних описах):

– внесення власниками майна в якості внесків до статутного капіталу,
складовий, пайовий та подібний до них капітал;

– зобов’язань учасників (дебіторської заборгованості) по невнесеній
частині внесків, яка залишилася.

Розмір капіталу товариства відображається в бухгалтерському обліку
наступним чином: Дт 46 «Неоплачений капітал» Кт40 «Статутний капітал»

На кожного засновника відкривають аналітичний рахунок до рахунку 40
«Статутний капітал» та 46 «Неоплачений капітал». При внесенні
засновниками цінностей (майна) здійснюється запис:

Дт 10 «Основні засоби», 12 «Нематеріальні активи», 30 «Каса», 31
«Рахунку в банках» тощо.

Кт 46 «Неоплачений капітал».

Засновниками ТОВ «Мрія», яке планується створити, були зроблені наступні
внески:

1. Лєщинський С.Д., частка якого у статутному капіталі складає 21 000
грн.:

– 2 500 грн. – гроші до каси «30» рах. «Каса»;

– 11 000 грн. – приміщення для офісу «10» рах. «Основні засоби»;

– 7 500 грн. – «Неоплачений капітал» рах. 46.

2. Ткаченко Л.С., частка якої у статутному капіталі складає 21 000 грн.:

14 000 грн. – обладнання «10» рах. «Основні засоби»;

2 000 грн. – гроші до каси «30» рах. «Каса»;

5 000 грн. – «Неоплачений капітал» рах. «46»

АктивСума, грн.ПасивСума, грн.Основні засоби (10)

Каса (30)25 000

4 500Статутний капітал (40)

Неоплачений капітал (46)42 000

(12 500)Баланс29 500Баланс29 500

(Неоплачений капітал треба відмінусовувати)

15. Відображення господарчих операцій, пов’язаних із складанням
вступного балансу (Додати журнал реєстрації господарчих операцій).

Туристичний бізнес надає такі послуги:

1)надання населенню туристичних послуг різного типу (екскурсії по
місцям, які представляють історичну чи культурну цінність;

2) підтримка турів, які включають повне обслуговування ( розміщення у
готелях та їжа);

3) надання послуг різноманітного характеру, пов’язаних з туризмом та
туристичною галуззю. Та інше. Перелічені послуги встановлюють
особливості проведення бухгалтерського обліку саме в цій галузі, таким
чином існує два етапи, які не повторюються – інвентар та вступний баланс

№ ОпераціїЗміст господарської операціїКореспондуючі рахункиСума,
грн.дебеткредит1Оголошено статутний капітал4640420002Засновниками
внесені гроші на поточний рахунок314645003Засновниками внесені основні
засоби104625000Разом71500Висновки

Під час проведення даної курсової роботи був проведений аналіз усіх дій,
які дозволяють розпочати роботу нового підприємства, були розглянуті та
приведені усі документи необхідні для державної реєстрації підприємства,
як юридичної особи. У результаті ознайомлення з процедурою створення
нової юридичної особи, можна зробити висновок, що це дуже відповідальний
та складний процес, який потребує не лише поверхніх знань у галузі
створення підприємства, але й більш детального ознайомлення з усіма
необхідними структурами, які задіяні в процесі створення підприємства.

Створення нового підприємства умовно можна розділити на декілька
основних етапів, які мають обов’язкову послідовність. Першим у цій
послідовності є обрання сфери та галузі, у якій планує функціонувати
нове підприємство. Також необхідно обрати до якої форми власності буде
належати підприємство, яке планується створити, бо саме від цього
залежить кількість засновників, а також розмір необхідного капіталу і
т.д. необхідно розглянути динаміку росту саме в цій сфері, розрахувати
чи є створення підприємства у даній галузі економічно доцільним. Треба
було визначитися, яка динаміка розвитку у цій сфері, яку частку вона
займає поміж інших на Підприємство, що пропонується створити у поданій
курсовій роботі відноситься до колективної форми власності, а саме до
товариства з обмеженою відповідальністю.

Далі було розроблено техніко-економічні показники, які б відображали
ефективність роботи підприємства за встановлений звітний період часу.
Звичайно було розглянуто багато етапів,але тема курсової все ж таки «
Бухгалтерський облік», саме цьому важливе місце було відведено балансу
підприємства. було складено вступний сальдовий бухгалтерський баланс та
відображені господарчі операції, пов’язані із складанням вступного
балансу, які зазначаються у журналі реєстрації господарчих операцій.

Існує ще багато різних етапів, які було розглянуто в процесі створення
курсової, але більш детально хотілося б зробити висновок саме на
актуальності створення підприємства ТОВ «Мрія», як туристичного
агентства. Створення саме цього підприємства, на мою думку, є найбільш
доцільним, бо саме в цей період часу, коли ринкова економіка є ще на
стадії добудовування – туристична галузь – це та сама ланка, яка має
привести до найбільшого прибутку, але це можливо лише при правильному
керуванні та вибору доцільної політики щодо конкуренції та партнерства.
Саме це є запорукою прибутковості та визнання на світовому ринку.

Додаток А

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Мрія»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» (надалі іменується
«Товариство») діє на підставі цього Статуту, Цивільного та
Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські
товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та
іншого чинного в Україні законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване на основі Цивільного та Господарського
кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про
власність», та іншого чинного законодавства України для здійснення
підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного
господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у
банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним
найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг),
іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори,
набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки,
бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді, третейському
суді.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством
України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та
іншими локальними актами Товариства.

1.4. Товариство може відкривати філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.5. Засновниками Товариства є:

– Лєщинський Станіслав Денисович, 1978 року народження, що проживає за
адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінцев,189 кв. 46. Паспорт ВЕ 967648,
виданий Ворошилівським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

– Ткаченко Лариса Сергіївна, 1979 року народження, що проживає за
адресою: м. Донецьк, вул. Чернігівська, 19 кв. 26. Паспорт ВЕ 938648,
виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія»

2.1.2. Російською мовою:

Общество с ограниченной ответственностью «Мрія»

2.2. Скорочене найменування Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ «Мрія»;

2.2.2. Російською мовою: 000 «Мрія» .

2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, вул.
Челюскінцев, 186а

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

3.1. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке
відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

3.2. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не
відповідає за зобов’язаннями Товариства.

3.3. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями Учасників.

3.4. Учасники не відповідають за зобов’язаннями Товариства, але несуть
ризик збитків, пов’язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості
своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну
відповідальність за зобов’язаннями Товариства у межах вартості
невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3.5. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних
осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створюється з метою сприяння розвитку економіки
України, формування ринкових відносин, отримання прибутку шляхом
здійснення виробництва та реалізації на його основі економічних та
соціальних інтересів учасників трудового колективу товариства.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

виробництво пуловерів та подібних виробів;

реалізація продукції покупцям;

інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом,
Товариство має право:

5.1.1. Від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти), в тому
числі договори купівлі-продажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову,
доручення, застави тощо, набувати майнові та особисті немайнові права,
виступати позивачем та відповідачем в суді. господарському й
третейському суді, арбітражі, здійснювати інші дії, що не суперечать
чинному в Україні законодавству.

5.1.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

5.1.3. Страхувати власне майно.

5.1.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі
безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у
тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші
матеріальні цінності.

5.1.5. Створювати на території України та за її межами філії і
представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та
брати участь в заснуванні та діяльності господарських товариств і
об’єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

5.1.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що
реалізуються виконуються та надаються Товариством;

5.1.7. Направляти, у тому числі і за кордон, у відрядження для
стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з
досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків тощо, брати участь у
переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.1.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, у тому
числі іноземців, на підставі договору підряду, доручення, трудових
договорів та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.1.9. На підставі довіреностей здійснювати представництво інтересів
юридичних та фізичних осіб як українських, так і іноземних.

5.1.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об’єктів
соціально-культурного і побутового призначення для Учасників і
працівників Товариства.

5.1.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та
надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

5.1.12. Приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів
(контрактів) самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові
відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.

5.1.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних
відносин, самостійно

проводити експортно-імпортні операції. ‘

5.1.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних
осіб у встановленому законодавством України порядку.

5.1.15. Надавати безпроцентні позики працівникам та Учасникам в
порядку, передбаченому законодавством.

5.1.16. Товариство може також здійснювати і інші права, що не
заборонені чинним законодавством України.

5.2. Товариство зобов’язане:

5.2.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших
шкідливих впливів.

5.2.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і
вимоги щодо захисту здоров’я працівників, населення і споживачів
продукції.

5.2.3. Виконувати інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством
України.

6. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1 Для діяльності товариства створюються такі фонди:

6.1.1. Статутний капітал.

6.1.2. Резервний капітал.

6.1.3. Інші фонди за рішенням загальних зборів учасників.

6.2. Для забезпечення діяльності Товариства Статутний капітал Товариства
може утворюватися з грошових коштів, матеріальних цінностей (будинки,
споруди, обладнання тощо прав користування землею, водою та іншими
природними ресурсами, а також будь-якими майновими та немайновими
правами (в тому числі на інтелектуальну власність).

6.2.1. Статутний капітал Товариства дорівнює 42000 (сорок дві тисячі )
гривень.

6.2.2. Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається
наступним чином:

Лєщинський Станіслав Денисович в рахунок своєї частки вносить 21000
(двадцять одну тисячу) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ця сума складається з: приміщення для офісу (11000), грошей на
поточному рахунку (2500) та неоплаченого капіталу (6500).

Ткаченко Лариса Сергіївна в рахунок своєї частки 21000 (двадцять одну
тисячу) гривень, що складає 50% Статутного капіталу.

Ця сума складається з: обладнання (14000), грошей на поточному рахунку
(2000) та неоплаченого капіталу (5000).

6.2.3. До моменту державної реєстрації Товариства Учасники повинні
сплатити не менше ніж п’ятдесят відсотків суми своїх вкладів. Частина
статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом
першого року діяльності Товариства. Якщо Учасники протягом першого року
діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів,
Товариство повинно оголосити про зменшення свого статутного капіталу і
зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або
прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.2.4. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового
року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного
капіталу, Товариство зобов’язано оголосити про зменшення свого
статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в
установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення
додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою
від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу,
Товариство підлягає ліквідації.

6.2.5. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після
повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У
цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або
виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм
збитків.

6.2.6. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після
внесення усіма його часниками вкладів у повному обсязі.

6.3. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 % Статутного
капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду
не може бути менш як 5 % суми чистого прибутку.

6.3.1 Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків.
Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за розпорядженням
Загальних зборів Учасників.

6.4. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди.
Порядок створення, використання, поповнення та ліквідація фондів,
регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються
Загальними зборами Учасників.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

7.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах
банків, сплати додатків та інших платежів до бюджету, залишається у
повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його
використання.

7.2. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний
Учасниками.

7.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством,
покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

7.4. У разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори
Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків
коштів з інших фондів.

8. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку,
несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам
згідно з установленими формами та строками.

8.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської
діяльності Товариств можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому
числі й аудиторські

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі
іменуються «Збори Учасників»), які обирають Голову Товариства. Головою
Товариства може бути тільки працівник Учасника Товариства.

9.2. Проведення зборів.

9.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників
персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку
денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів
до скликання Зборів Учасників.

9.2.2. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду
питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не
пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до
скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість
ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

9.2.3. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з
зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік
підписується головою та секретаре11 зборів.

9.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і
затвердження його плану та звітів про їх виконання.

9.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його
статутного капіталу:

9.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками
додаткових вкладів.

9.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

9.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

9.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства.

9.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів
Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл
прибутку та збитків Товариства, визначена строку та порядку виплати
частки прибутку.

9.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв
Товариства, затвердження положень про них.

9.3.9. Винесення рішень про притягнення до матеріальної
відповідальності посадови осіб Товариства.

9.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його
філій та представництв.

9.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

9.3.12. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів
Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження
Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

9.3.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

9.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

9.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні
Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60
% голосів. Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу
можуть члени виконавчій органів, які не є Учасниками Товариства.

9.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства,
затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до
Статуту, а також при вирішені питання про виключення Учасника з
Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загайної
кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення
приймається просто більшістю голосів.

9.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть
прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

9.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість
голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі.
Голосування на Зборах Учасника проводиться за принципом — на один
відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

9.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

9.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними
на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого
представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому
Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі
відповідної довіреності або усного повідомлення під час зборів про це.

9.5. Скликання Зборів Учасників.

9.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два
рази на рік.

9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення
загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства
скликаються позачергові Збори учасників.

9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20
відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів
учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується
діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його
поточною діяльністю, є Директор.

9.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих,
які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть
прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до
компетенції Директора.

9.6.2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх
рішень.

9.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.

9.6.4. Директор має право:

— без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

— затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

— приймати та звільняти працівників;

— чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати
та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

— вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами
Учасників.

9.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства
здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх
числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не
може бути членом Ревізійної комісії.

9.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією
за дорученням зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу
Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових
осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи
інших документів, особистих пояснень.

9.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок
Зборам У частиків.

9.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають
права затверджувати річний баланс Товариства.

9.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими
особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам
Товариства, може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових
Зборів Учасників.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

10.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів
Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї
сукупності прав та обов’язків, належних Товариству, до його
правонаступників.

10.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

10.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

10.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

10.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

10.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною
комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства
за рішенням суду чи господарського суду — ліквідаційною комісією,
призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством
України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню справами Товариства.

10.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу
його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці
працівників Товариства та виконання зобов’язань перед бюджетом, банком,
власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами,
розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства
пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

10.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається
у натуральній формі без винагороди.

10.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило
свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

11. ІНШІ ПИТАННЯ

11.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються
чинним в Україні законодавством.

11.2. Зміни до цього Статуту вносяться Загальними зборами Товариства
шляхом

м. Донецьк 19 червня 2006 року

ЗАСНОВНИКИ:

Лєщинський С.Д. ____(Підпис)________

Ткаченко Л.С. ____(Підпис)________

Додаток Б.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Мрія»

м.Донецьк 19 червня 2006 року

1. Ми, що нижче підписалися: громадяни України

Лєщинський Станіслав Денисович, 1978 року народження, що проживає за
адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінцев,189 кв. 46. Паспорт ВЕ 967648,
виданий Ворошилівським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

– Ткаченко Лариса Сергіївна, 1979 року народження, що проживає за
адресою: м. Донецьк, вул. Чернігівська, 19 кв. 26. Паспорт ВЕ 938648,
виданий Калінінським РВДМУ УМВС України в Донецькій обл.

Укладаємо установчий договір про заснування Товариства з обмеженою
відповідальністю «Золоте руно» ( далі за текстом Товариство), шляхом
об’єднання майна та підприємницької діяльності учасників з метою
одержання прибутку.

2. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Донецьк, вул.Челюскінцев,
186а

3.Статутний капітал Товариства дорівнює 42000 (сорок дві тисячі)
гривень.

Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним
чином:

Лєщинський Станіслав Денисович -21000 (двадцять одну тисячу), що
становить 50% Статутного капіталу.

Ткаченко Лариса Сергіївна – 21000 (двадцять одну тисячу), що становить
50% Статутного капіталу.

До моменту державної реєстрації Кожний засновник Товариства вносить в
статутний капітал не менш ніж 50 % своєї частки статутного капіталу:

Лєщинський Станіслав Денисович – приміщення для офісу (11000), грошей
на поточному рахунку (2500), що складає 72% його частки.

Ткаченко Лариса Сергіївна – обладнання (14000), грошей на поточному
рахунку (2000), що складає 75% ії частки

4. Умови передачі власності.

4.1 Учасник Товариства має право продати або іншим чином відступити свою
частку (частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або
третім особам.

4.2 Частка Учасника Товариства може бути відчужена до її повної сплати
лише у тій частині, в якій її сплачено.

4.3 При передачі частки (її частини) третій особі відбувається
одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали Учаснику,
який відступив її повністю або частково.

4.4 Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може
бути придбана цим Товариством. У цьому разі воно зобов’язане передати її
іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року.
Протягом цього періоду розподіл прибутку, також голосування і визначення
кворуму на Загальних зборах Учасників провадяться без зарахування
частки, придбаної Товариством.

5. Права та обов’язки учасників

5.1 Учасники Товариства мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2.Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право
мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних
платежів.

5.1.3. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового
договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

5.1.4 Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з
питань діяльності Товариства.

5.1.5 Придбавати у пріоритетному порядку продукцію, роботи та послуги,
що виробляються Товариством.

5.1.6 Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану
його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство
зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти
Товариства про його діяльність, протоколи зборів.

5.1.7 Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.8. Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним в Україні
законодавством.

5.2.Учасники Товариства зобов’язані:

5.2.1 Додержуватися установчого документа Товариства, виконувати
рішення Загальних зборів Учасників і інших органів управління
Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов’язання перед Товариством.

5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію
про діяльність Товариства.

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та у спосіб, що
передбачені цим Статутом.

5.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, яка може заподіяти шкоду
Товариству.

5.2.7 Нести інші обов’язки, що передбачені чинним в Україні
законодавством.

6. Розподіл прибутків і збитків.

6.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах
банків, сплати додатків та інших платежів до бюджету, залишається у
повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його
використання.

6.2. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний
Учасниками.

6.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством,
покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

6.4. У разі недостатності коштів Резервного фонду Загальні збори
Учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків
коштів з інших фондів.

7. Органи управління товариством та їх посадові особи.

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (надалі
іменуються «Збори Учасників»), які обирають Голову Товариства. Головою
Товариства може бути тільки працівник Учасника Товариства.

7.2. Проведення зборів.

7.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників
персонально із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку
денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів
до скликання Зборів Учасників.

7.2.2. Будь-хто з Учасників Товариства має право вимагати розгляду
питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не
пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до
скликання зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість
ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

7.2.3. Учасники зборів, які беруть участь в зборах, реєструються з
зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік
підписується головою та секретаре11 зборів.

7.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і
затвердження його плану та звітів про їх виконання.

7.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його
статутного капіталу:

7.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками
додаткових вкладів.

7.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

7.3.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

7.3.6. Призначення та звільнення Директора Товариства.

7.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів
Товариства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл
прибутку та збитків Товариства, визначена строку та порядку виплати
частки прибутку.

7.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв
Товариства, затвердження положень про них.

7.3.9. Винесення рішень про притягнення до матеріальної
відповідальності посадови осіб Товариства.

7.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його
філій та представництв.

7.3.11. Виключення Учасника з Товариства.

7.3.12. Затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів
Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження
Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

7.3.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

7.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні
Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60
% голосів. Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу
можуть члени виконавчій органів, які не є Учасниками Товариства.

7.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства,
затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до
Статуту, а також при вирішені питання про виключення Учасника з
Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують
учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загайної
кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення
приймається просто більшістю голосів.

7.4.3. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть
прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

7.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість
голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі.
Голосування на Зборах Учасника проводиться за принципом — на один
відсоток Статутного капіталу припадає один голос.

7.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

7.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними
на певний строк. Учасник має право в будь-який час замінити свого
представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.
Учасник Товариства має право передати свої повноваження на зборах іншому
Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства шляхом видачі
відповідної довіреності або усного повідомлення під час зборів про це.

7.5. Скликання Зборів Учасників.

7.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два
рази на рік.

7.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення
загрози значного скорочення Статутного капіталу Головою Товариства
скликаються позачергові Збори учасників.

7.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20
відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів
учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується
діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не
виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

7.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його
поточною діяльністю, є Директор.

7.6.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих,
які віднесено до компетенції Зборів Учасників. Збори Учасників можуть
прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до
компетенції Директора.

7.6.2. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх
рішень.

7.6.3. Директор не може бути одночасно Головою Зборів Учасників.

7.6.4. Директор має право:

— без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;

— затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

— приймати та звільняти працівників;

— чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати
та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

— вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами
Учасників.

7.7. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства
здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Зборами Учасників з їх
числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. Директор не
може бути членом Ревізійної комісії.

7.7.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією
за дорученням зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу
Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових
осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи
інших документів, особистих пояснень.

7.7.2. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок
Зборам У частиків.

7.7.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають
права затверджувати річний баланс Товариства.

7.7.4. Ревізійна комісія, в разі виявлення зловживання посадовими
особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам
Товариства, може вимагати від Голови Товариства скликання позачергових
Зборів Учасників.

8. Вихід учасника з товариства.

8.1. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши
Товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

8.2. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість
частини майна, порційну його частці у статутному капіталі Товариства. За
домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна
Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

8.3. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання
права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без
виплати винагороди.

9. Припинення діяльності товариства.

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, розділу, перетворення) чи ліквідації.

9.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників.
При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав
та обов’язків, належних Товариству, до його правонаступників.

9.3. Ліквідація Товариства проводиться в наступних випадках:

9.3.1. За рішенням Зборів Учасників.

9.3.2. У випадку визнання Товариства банкрутом.

9.3.3. В інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.

9.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною
комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства
за рішенням суду чи господарського суду — ліквідаційною комісією,
призначеною цими органами в порядку, передбаченому законодавством
України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню справами Товариства.

9.5. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, виручка від продажу
його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці
працівників Товариства та виконання зобов’язань перед бюджетом, банком,
власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами,
розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства
пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

9.6. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається
у натуральній формі без винагороди.

9.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило
свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

10. Зміни та доповнення до установчих документів мають юридичну силу,
тільки коли вони прийняті зборами учасників при дотриманні порядку їх
державної реєстрації.

11. Установчий договір укладено на невизначений строк і набуває
юридичної сили з моменту його підписання.

ЗАСНОВНИКИ:

Лєщинський С.Д. ____(Підпис)________

Ткаченко Л.С. ____(Підпис)________

Перелік літератури

1. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 р.

2. С. Кавторев, О. Вітковська «Створення (реєстрація) перереєстрація
підприємства» Видавництво «Фактор», м. Харків – 2006 р.

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів
вузів спеціальності «Облік і аудит» – Житомир: ЖІТІ, 2006 – 600 стр.

4. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік для
менеджерів та економістів. Навчальний посібник. Житомир: ЖІТІ, 2005 –
672 стр.

5. Бухгалтерський облік в Україні. Под. Ред. А.Н. Коваленко –
Днепропетровськ: Баланс-Клуб, 2004 – 528 стр.

6. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.
Днепропетровськ ТОВ «Баланс-Клуб», 2005 – 768 стр.

7. Завгородний В.П. Бухгалтерський облік в Україні з використанням
національних стандартів. К.: А.С.К., 2006 – 848 стр.

8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник
– К.: КНЕУ, 2004 – 334 стр.

9. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2006
– 578 стр.

10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України. К.: А.С.К., 2005 – 784 стр.

11. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік:
Посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2003 – 686 стр.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019