.

Облік розрахунків за деякими видами страхуванням (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2328
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Облік розрахунків за деякими видами страхуванням

1. Облік розрахунків по обов’язковому державному

соціальному страхуванню на випадок безробіття

Постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 №
1533-111 прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття», який набирає чинності з 1
січня 2001 р.

Соціальне страхування по безробіттю передбачає матеріальне
забезпечення:

допомога по безробіттю, у тому числі одноразова виплата для
організації безробітним підприємницької діяльності;

допомога при частковому безробіттю (вимушеному тимчасовому скороченню
нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу,
перерв в отриманні заробітку або скороченню його розміру у зв’язку з
тимчасовим припиненням виробництва без припинення трудових відносин
з причин економічного, технологічного, структурного характеру);

матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації безробітного;

матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога
безробітному і непрацездатним особам, що знаходяться на його утриманні;

допомога по працевлаштуванню, у тому числі надання роботодавцю
дотації на створення робочих місць;

допомога на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що
знаходиться на його утриманні.

Управління страхуванням на випадок безробіття здійснюється Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.

Облік розрахунків по внесках на соціальне страхування на випадок
безробіття підприємства (платники внесків) ведуть на рахунку 653
«За страхуванням на випадок безробіття». На суму нарахованих внесків у
бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 653 «За
страхуванням на випадок безробіття» і дебету рахунків: 23
«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. (на суму внесків, визначених до
основної і додаткової заробітної плати, нарахованої працівникам);

«Розрахунки за заробітною платою» (на суму внесків, утриманих із
заробітку працівників).

Перерахування страхових внесків до Фонду соціального страхування на
випадок безробіття відображається платниками збору по дебету рахунка
653 «За страхуванням на випадок безробіття» в кореспонденції з кредитом
рахунка 31 «Рахунки в банках».

2. Облік розрахунків по обов’язковому

державному пенсійному страхуванню

Порядок нарахування й обліку збору на державне пенсійне страхування
регламентується Законом України «Про збір на обов’язкове державне
пенсійне страхування» від 26.06.97 № 400 (з наступними доповненнями і
змінами), Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховується
збір на обов’язкове державне пенсійне страхування і які не враховуються
при визначенні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій»
від 18.05.98 №697, Інструкцією про порядок сплати підприємствами,
установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне
пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до
Пенсійного фонду України, затвердженою постановою Правління
Пенсійного фонду України від 03.06.99 № 4-6.

Платники збору щоквартально складають і подають (за підписом керівника
підприємства і головного бухгалтера) Звіт про нарахування збору та
інших надходжень до Пенсійного фонду (ф. № 4-ПФ) із зазначенням сум
нарахованого і сплаченого збору та інших надходжень.

Бухгалтерський облік розрахунків по обов’язковому державному пенсійному
страхуванню ведуть на пасивному рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»,
субрахунок 651 «За пенсійним забезпеченням». По кредиту цього рахунка
відображають суму нарахованого збору на пенсійне забезпечення в
кореспонденції з дебетом рахунків:

20 «Виробництво», 91 «Загальновиробнйчі витрати», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. (на суму збору, визначеного за
встановленими ставками до витрат на оплату праці, інших витрат і
операцій, які визначені нормативно-правовими актами);

661 «Розрахунки за заробітною платою» (на суму збору, визначеного за
встановленими ставками з доходу громадян за трудовими договорами і
договорами цивільно-правового характеру).

При перерахуванні належних сум збору на пенсійне забезпечення до
Пенсійного фонду в бухгалтерському обліку платника збору роблять запис:

Д-т рах. 651 «За пенсійним забезпеченням»

К-т рах. 31 «Рахунки в банках».

Службові особи, винні в порушенні встановленого порядку реєстрації
платників збору, сплати коштів до Пенсійного фонду, у неподанні
звітності до Фонду, залежно від обставин справи притягуються до
адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством

5. Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачені
добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, який відкривається
в межах пенсійних планів в уповноваженому банку
підприємством-роботодавцем.

Під пенсійним планом розуміють порядок управління і розміщення
накопичуваних пенсійних внесків, що відповідають таким вимогам:

пенсійні рахунки відкриваються підприємством в уповноваженому банку
за погодженням з Національним банком України;

вкладниками пенсійного рахунка можуть бути працівники, які
знаходяться у трудових відносинах з підприємством;

уповноважений банк зобов’язаний тримати кошти, внесені вкладниками, в
ліквідній формі відповідно до правил, встановлених законодавством по
пенсійному страхуванню;

зняття коштів з рахунка вкладника не можна робити раніше ніж при
досягненні ним віку, встановленого Кабінетом Міністрів України (за
винятком випадків, коли такий вкладник виїжджає за кордон на постійне
місце проживання або об’явлений судом безвісти пропавшим, а також у
разі його смерті).

Добровільні внески на пенсійний рахунок працівника
підприємство-роботодавець здійснює за рахунок сум виплат доходу такого
працівника, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету
рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» в кореспонденції з
кредитом рахунка 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».

Крім того, підприємство маг право за рахунок власних коштів додатково
робити внески в пенсійні плани працівників, але не більше 15% сукупного
доходу працівника за звітний період. Ці внески включаються до складу
валових витрат підприємства і в бухгалтерському обліку відображаються
записом по дебету рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі
витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. і
кредиту рахунка 472 «Додаткове пенсійне забезпечення».

Перерахування коштів з рахунка підприємця-роботодавця на пенсійні
рахунки працівників відображається записом по дебету рахунка 472 і
кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках». Суми, внесені підприємством
протягом звітного періоду на пенсійні рахунки працівників, не підлягають
оподаткуванню прибутковим податком з громадян, проте включаються (з
урахуванням нарахованих відсотків) в оподатковуваний доход такого
працівника (або його спадкоємців) у випадку їх виплати.

Висновки

Отже, на субрахунку 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням” ведеться
облік розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням і похованням.

Ставка збору – 2,9 % від фонду оплати праці; 0,25 % або 0,5 % із
заробітної плати кожного працівника.

На субрахунку 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття”
ведеться облік розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття. Ставка збору –
2,1 % від фонду оплати праці; 0,5 % із заробітної плати кожного
працівника.

На субрахунку 654 “Розрахунки з інших видів страхування” ведеться облік
розрахунків з Фондом загальнообов’язкового державного соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання. Ставка збору – від 0,2 % до 13,8 % від фонду оплати праці.

Облік розрахунків зі страхування ведеться у меморіальному ордері № 5.

Страхові внески сплачуються одночасно зі сплатою прибуткового податку
після закінчення календарного місяця, не пізніше терміну отримання в
установах банків коштів на виплату заробітної плати.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням і похованням виплачується допомога з:

· тимчасової непрацездатності;

· вагітності та пологів;

· народження дитини;

· догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

· поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які
померли від нещасного випадку на виробництві);

· забезпечення одноразових заходів (оплата путівок на санаторно-курортне
лікування, утримання санаторіїв-профілакторіїв).

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття виплачується допомога з:

· безробіття (зокрема одноразова її виплата для організації безробітним
підприємницької діяльності);

· професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
безробітного;

· часткового безробіття;

· безробіття та матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним
особам, які перебувають на його утриманні;

· поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його
утриманні.

Крім того, за рахунок цього фонду надаються соціальні послуги з:

· професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та
профорієнтації;

· пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні (створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних);

· фінансування організації оплачуваних громадських робіт для
безробітних.

Аналітичний облік розрахунків зі страхування ведеться на багатографних
картках форми № 283 у розрізі фондів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020