.

Облік розрахунків по податках (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5821
Скачать документ

Реферат на тему:

Облік розрахунків по податках

Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64
“Розрахунки за податками і платежами”.

За кредитом рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами”
відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом – належні до
відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

На субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведуть облік податків, які
нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на
прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” ведуть облік
розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляють
відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведуть на рахунку
65 “Розрахунки з страхування”.

На субрахунку 643 “Податкові зобов’язання” ведуть облік суми , податку
на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів
(попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні
цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають
відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 “Податковий кредит” ведуть облік суми податку на
додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове
зобов’язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх
видами.

Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад,
податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на
прибуток тощо.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних первинних
документів – податкових накладних з податку на додану вартість,
розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних
доручень про їх перерахування у бюджет – проводять записи у розрізі
кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з
бюджетом. Для обліку податку на додану вартість, крім того.
використовують книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг),
записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно
податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних
та платіжних дорученнях про оплату покупцями вартості відвантажених їм
товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від
постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При
цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій як у податкових
накладних, так і в інших документах.

Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким
чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і
сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох
субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і
платежів. Зокрема, до субрахунку 641 “Розрахунки за податками” треба
відкрити такі аналітичні рахунки:

6411 “Розрахунки з податку на додану вартість”;

6412 “Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого
сільськогосподарського податку)”;

6413 “Розрахунки з акцизного збору”);

6414 “Розрахунки з прибуткового податку”;

6415 “Розрахунки з комунального податку”;

6416 “Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмелярства”;

6417 “Розрахунки з інших податків”.

Таблиця 2

Типові операції за рахунком 64 “Розрахунки за податками й платежами”

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Передача капітальних вкладень у рахунок погашення заборгованості за
податками 64 15

Списання відстрочених податкових активів при реструктуризації податкової
заборгованості 64 17

Оплата податків через банк 64 31

1 2 3

Передача отриманого короткострокового векселя на суму погашення
податкової заборгованості 64 34

Зараховано дебіторську заборгованість покупців у погашення податкової
заборгованості 64 36

Зараховано борг інших дебіторів у погашення податкової заборгованості 64
37

Відображено заборгованість за допомогою та пільгами ліквідаторам аварій
тощо 64 48

Оплачено податки за рахунок довгострокових позик 64 50

Видано довгостроковий вексель на суму податкової заборгованості 64 51

Відстрочення податкової заборгованості перед бюджетом 64 54

Переоформлено податкову заборгованість на інші довгострокові
зобов’язання 64 55

Оплачено податки за рахунок короткострокових позик 64 60

Видано вексель на суму податку на додану вартість 64 62

Зараховано у погашення податкової заборгованості переплату
постачальникам чи підрядникам 64 63

Реструктуризовано заборгованість за податками, відображення податкових
зобов’язань при попередній оплаті покупців 64 64

Зараховано у погашення податкової заборгованості переплату за
страхуванням 64 65

Зараховано у погашення податкової заборгованості борги за іншими
операціями 64 68

Списання неправильно нарахованих податків (ПДВ, акцизного збору) 64 74

Списання неправильно нарахованого податку на прибуток 64 98

Віднесення за рахунок податкової заборгованості надзвичайних втрат 64 99

Повернення капітальних вкладень, які були передані для погашення
податкової заборгованості 15 64

Відображення різниці податкових зобов’язань із податку на прибуток у
тому звітному періоді, коли за даними податкового обліку він більший від
суми, обчисленої за даними бухгалтерського обліку 17 64

Повернення виробничих запасів, які перебували у податковій заставі 20 64

Те ж щодо молодняку тварин 21 64

Те ж щодо МШП 22 64

Нарахування податків і зборів, які включають у витрати виробництва 23 64

Повернення товарів, які перебували у податковій заставі 28 64

Повернення переплати за податками на рахунок у банку 31 64

Зараховано як поточні фінансові інвестиції переплату за податками і
платежами 35 64

Пред’явлено претензію з приводу неправильного нарахування податків і
платежів 37 64

Відображення податків і платежів, пов’язаних з витратами майбутніх
періодів 39 64

Анулювання бюджетного фінансування 48 64

Зарахування відстрочених податкових зобов’язань до поточної податкової
заборгованості 54 64

Повернення переплати за податками шляхом погашення |виданого
підприємством короткострокового векселя 62 64

Переоформлено заборгованість постачальникам на заборгованість перед
бюджетом на основі акта взаємозвірки розрахунків 63 64

Зараховано переплату за податками у погашення заборгованості за
страхуванням 65 64

Утримано із зарплати прибутковий податок з громадян 66 64

Нараховано податок з доходу (дивідендів) 67 64

Зараховано до бюджету кредиторську заборгованість, за якою минув строк
позовної давності 68 64

Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації готової
продукції, товарів, робіт і послуг 70 64

Нараховано ПДВ з доходу від реалізації інших оборотних активів 71 64

Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації майнових
комплексів, необоротних активів 74 64

1 2 3

Нараховано фінансові санкції на підприємствах, які не використовують
рахунки класу 9 84 64

Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які не використовують
рахунки класу 9 85 64

Нараховано податки і збори, які включають до загальновиробничих витрат
91 64

Те ж щодо загальногосподарських витрат 92 64

Теж щодо витрат на збут 93 64

Нараховано фінансові санкції на підприємствах, які використовують
рахунки класу 9 94 64

Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які використовують
рахунки класу 9 98 64

Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати
виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж
підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва
одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою
відображають нарахування податків, зборів і платежів, залежить від того,
за рахунок якого джерела покривають нараховані суми, та від методики
обліку витрат виробництва.

Таблиця 3

Кореспонденція рахунків з обліку податків, зборів і платежів

Зміст господарської операції Дебет Кредит

1 2 3

Нараховано:

– податок на прибуток підприємств 98 641

– податок на додану вартість 70 641

– акцизний збір з вітчизняних товарів

– акцизний збір з імпортних товарів

– збір на розвиток виноградарства і хмелярства

– збір у Пенсійний фонд при продажі ювелірних, тютюнових виробів

– податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів 84

921

641

84

– податок з реклами

– комунальний податок

– податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

– державне мито

– плата за використання лісових ресурсів 84 921 642 84

– плата за спеціальне користування водними ресурсами

– плата за користування надрами

– збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного
бюджету

– плата за землю

– збір за право використання місцевої символіки

– збір за право проведення кіно- і телезйомок

– збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і
лотерей

1 2 3

– фіксований сільськогосподарський податок 84,98 921 641 84

– податок на доходи фізичних осіб (оплата праці) 66 641

– податок на дивіденди 67 641

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування від фонду оплати
праці 84 23,91, 92 651 84

– збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття від
фонду оплати праці 84 23,91, 92 653 84

– збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з доходів фізичних
осіб 66 651

– збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття з
доходів фізичних осіб 66 653

– збір у Пенсійний фонд при купівлі легкового автомобіля 10 651

– збір у Пенсійний фонд при імпорті тютюнових виробів 28 651

– збір у Пенсійний фонд при купівлі іноземної валюти 84 92 651 84

– санкції податкової інспекції 84 94 641 84

Списано у кінці місяця витрати за податками, зборами і платежами, які
віднесені до адміністративних витрат та за податком на прибуток 791 92,
94, 98

Список використаної літератури

Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.
–3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських
проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. – К: А.С.К., 2001. – 416
с.

Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24
липня.

Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування):
навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України.
–Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.
–К.: А.С.К., 2000. –784 с.

Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред.
П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020