.

Облік праці та заробітної плати(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5661
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Облік праці та заробітної плати

1. Облік особистого складу та використання робочого часу

Для контролю за використанням трудових ресурсів ведеться поточний облік
чисельності персоналу та затрат робочого часу. Ці показники є об SYMBOL
146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єктами оперативного обліку та
статистичного узагальнення, в той же час вони органічно пов SYMBOL 146
\f “Times New Roman” \s 14 ’ язані з обліком заробітної плати і тому
обробляються та контролюються бухгалтерією.

Основою обліку чисельності робітників є кваліфікація персоналу : по
сфері застосування праці – промислово-виробничого персонал, персонал
непромислового господарства, по категоріях персоналу – робочий
(основного та додаткового виробництва), інженерно-технічні робітники,
службовці, молодший обслуговуючий персонал, робітники охорони. Робочий
персонал враховується по професіях та кваліфікації. Оперативний облік
чисельності персоналу ведеться у відділі кадрів та допомагає
контролювати склад та рух чисельності робітників по підприємству та його
структурних підрозділах, як для цього використовується єдина
документація по прийому, звільнення та переміщенню робітників та
уніфіцировані регістри обліку особистого складу. Регістри обліку
особистого складу є особиста картка робочого та службовця. Повідомлення
про прийом та звільнення, чи переводі на іншу роботу реєструється у
особистій карточки на основі приказу. По даних картотеки особистого
складу ведеться облік зміни чисельності та складу робочих та службовців
підприємства. Облік робочого часу та контроль за станом трудової
дисципліни на підприємстві здійснюється табельним методом.

Кожному робітнику на підприємстві, якого беруть на роботу присвоюється
табельний номер і у його трудовій книжці робиться відмітка про
зарахування на роботу. На знов прийнятого робітника відкривається
особиста картка, в якій вказуються необхідні анкетні дані, і всі зміни,
які відбуваються по службі. Бухгалтерія на кожного робітника відкриває
лицевий рахунок. Табельний облік може вестись наступними способами :
жетоном – з приміненням табельних марок; карточним – при використанні
контрольних годинників; пропуску – шляхом здачі та видачі пропусків; за
допомогою контрольно-пропускних засобів. На багатьох підприємствах
безпосередньо передається введення виробничих підрозділів, що сприяє
укріпленню дисципліни. Табельні номери встановлюються на підприємстві в
цілому, при чому кожному виробничому підрозділу відводиться своя серія
номерів. Оперативний облік явок робітників та облік їх перебування на
роботі ведеться в цілому по підприємству або по кожному виробничому
підрозділу в спеціальній книзі обліку використання робочого часу (форма
№ Т-12 або форма № Т-13). По формі № Т-12 крім обліку використання
робочого часу проводиться розрахунок заробітної плати, а форма № Т-13 –
тільки для обліку робочого часу. В табель вносять прізвища всіх
робітників, незалежно від форм оплати праці. Відображаються в ньому
тільки відхилення від нормального використання робочого часу (хвороба,
прогул тощо). У верхній частині строки відповідний робітник, у якого є
відхилення від нормального використання робочого часу, записують
кількість годин відхилення, а в кожній частині строки – повне зазначення
відхилення. У кінці місяця у табелі по кожному робітнику підраховується
та зазначається загальний календарний фонд робочого часу, кількість
неявок по різних причинах, інші втрати, а також фактично відпрацьований
час. Все це робиться за допомогою комп SYMBOL 146 \f “Times New Roman”
\s 14 ’ ютера. Пізніше повністю оформлений табель передається в
бухгалтерію, де використовується для розрахунку заробітної плати
робітникам підприємства.

2. Побудова синтетичного і аналітичного обліку праці та її оплати

Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку,
відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по
оплаті праці, складаються розрахункові відомості, які узагальнюють
статистичні дані по розрахунках з робітниками та службовцями.

Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та
службовцями є формування даних синтетичного обліку розрахунків та
звітності. Рахунок 66 «Розрахунки з робітниками по оплаті праці» –
пасивний, балансовій, розрахунковий.

66 1- «Нарахована заробітна плата»;

662 – «Депонована заробітна плата»;

При нарахуванні заробітної плати кредитується рахунок «Розрахунки з
робітниками по оплаті праці» й дебетуються рахунки в залежності від
видів виробництв (основною, допоміжною), де виконуваність роботи,
характер цих робіт, категорій робітників, а також від виду заробітної
плати (основна, додаткова).

Облік розрахунків з робітниками та службовцями по операціях, не пов
SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язаних з оплатою праці
(розрахунки за товари, які продані в кредит), ведеться на рахунку 39
«Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях», який має
слідуючи субрахунки :

1 – за товари, продані в кредит;

2 – позика на індивідуальне житлове будівництво;

3 – позика на будівництво садових будинків;

4 – позика молодим сім SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ ям;

5 – на формений одяг;

6 – по акціях;

7 – заборгованість учасників по підписці на акції.

По кредиту даного рахунку відображається заборгованість робітників по
виданих позиках, а по дебету – погашення цієї заборгованості.

Розрахунки з працюючими при ручному способі обробки документів вносять у
розрахункові відомості або розрахунково-платіжні відомості.

Розрахункові відомості по заробітній платі працюючих за місяць
складаються із розділів «Нарахування заробітної плати», «Відраховано,
передано, внесено, виплачено», «Належить на 1 число сума до виплати».

Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за
їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими, по-друге, вони є
формою аналітичного обліку рахунка 66.

Схема відображення операцій по рахунку 66 субрахунок 1 «Нарахована
заробітна плата».

№ п/п

Найменування господарської операції Бухгалтерська
проводка

Дт Кт

1 2 3 4

1 Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів ро

бітникам основного і допоміжного виробництв та ін . 23 661

2 Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і
адміністративному персоналу. 91,92 661

3 Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат
майбутніх періодів. 39 661

4 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і
реалізацією продукції. 93 661

5 Нарахована оплата, пов‘язана з виправленням браку прдук

ції. 24 661

6 Нарахована заробітна плата торговим працівникам, працівникам
посередницьких підприємств. 92,93,

94 661

7 Нараховані суми оплати праці, пов‘язані з операціями по

вибуттю (реалізації) основних засобів. 972 661

8 Нараховані суми за рахунок відрахувань на соціальне страхування (за
лікарняними листками та ін.). 652 661

9 Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані

за рахунок підприємства. 92 661

10 Нараховані суми оплати праці робітникам основного

виробництва. 23 661

11 Нараховані суми оплати праці (премії) за рахунок Фондів

економічного стимулювання, Фондів спеціального

призначення і доплат.

12 Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів
цільового фінансування. 48 661

13 Нарахована заробітна плата за рахунок резерву наступних

платежів. 47 661

14 Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо). 65 661

15 Нарахована вихідна допомога передбачена діючим

законодавством. 23,91,

92 661

16 Депонована заробітна плата 661 662

17 Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов‘я

зану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо. 991 661

18 Повернуті до каси надлишки нарахованих сум (переплата) 30 661

19 Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками.
661 30

20 Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на
випадок безробіття. 661 641

21 Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих

1 % – 2% до Пенсійного фонду. 661 651

22 Відраховані із заробітної плати проф.внески, 1% 661 685

23 Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми. 661
372

24 Сплачено за подарунки. 68 31

25

Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна
допомога (придбані з урахуванням

ПДВ):

а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в
розрахунку за рік:

– видані подарунки працівникам підприємства 661 68

списана вартість подарунків за рахунок коштів

підприємства. 48 661

нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фон

ду 32% . 91 651

б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку
за рік:

– видані подарунки працівникам підприємства 661 68

– списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства 48 661

– нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну
допомогу 91 651

– прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу
працівника за місяць 661 641

– відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн.
+300грн.)*2% – до Пенсійного фонду 661 651

– збір на випадок безробіття (750грн.+300грн.)*0,5% 661 65

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому
рахунку 66“Розрахунки з оплати праці“. Рахунок 66 має два субрахунки:

661 “Розрахунки з оплати праці”

662 “Розрахунки з депонентами”

По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету
рахунку 661

відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата
заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661 відображає суму
невиплаченої працівникам заробітної плати.

Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і
розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім
того, в особових

рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при
переході на нові облікові принципи не змінилися. Типові форми документів
з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від
19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144.

Зміни внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела
нарахування виплат.

В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(дані-НСБО)

відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання і виплати за
рахунок прибутку. Субрахунок 443 “Прибуток, використаний у звітному
періоді” призначено виключно для формування резервного фонду згідно з
установчими документами і для розподілу прибутку між власниками. Усі
виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру
витрат значно змінено з двох причин:

введено класифікацію діяльності підприємства;

визначено більш глибоку деталізацію витрат;

Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується
заробітна плата, можна

класифікувати й самі витрати на оплату праці.

При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8
на рахунку 81 “Витрати на оплату праці” передбачено шість субрахунків,
що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на
оплату праці:

811 “Виплати за окладами і тарифами”. Відображаються витрати на
виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на
підприємстві системи оплати праці;

812 “Премії та заохочення”. Відображається витрати на виплату
додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві
системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за
вислугу років тощо);

813 “Компенсаційні виплати“. Узагальнюється інформація про
витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством
(компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату
заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);

814 “Оплата відпусток“. Враховуються витрати на виплати за
відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення
резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику
підприємства, що видається щороку;

815 ”Оплата іншого невідпрацьованого часу“. Враховуються
виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних
обов’язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі
підвищення кваліфікації з відривом від

виробництва тощо);

816 “Інші витрати на оплату праці”. Враховуються інші виплати,
що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на
пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на
лікування та відпочинок тощо).

Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі
статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від
11.12.1995року №323.

Облік обов’язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на
рахунку 65”Розрахунки по страхуванню” на відповідних субрахунках:

651 “По пенсійному забезпеченню”;

652 “По соціальному страхуванню”;

653 “По страхуванню на випадок безробіття”. По кредиту
відображається нарахування зборів, по дебету – перерахування їх
одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального
страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних
субрахунках рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”;

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”;

822 “Відрахування на соціальне страхування”;

823 “Відрахування на випадок безробіття”. Якщо підприємство
використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці
та обов’язкових зборів

буде відноситися в дебет відповідних рахунків:

Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів

(робіт, послуг) і відрахування на неї. 23 “Виробництво“.

Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї. 91
“Загально виробничі

витрати “

Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92
“Адміністративні витрати”

Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і
відрахування на неї 93”Витрати на збут“

Оплата праці працівників об’єктів соціально-культурного призначення

і відрахування на неї. 949 “Інші витрати операційної діяльності”

Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із
застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці
варіанти наведені нижче.

Облік із застосуванням рахунків класу 8

п/п Зміст операцій

Дт Кт

1 Нарахування основної і додаткової зарплати за

окладами і тарифами. 811 661

2 Нарахування премії 812 661

3 Нарахування збору на пенсійне страхування 821 651

4 Нарахування збору на соціальне страхування 822 652

5 Нарахування збору на соціальне страхування на

випадок безробіття 823 653

Облік із застосуванням рахунків класу 9

п/п Зміст операцій

Дт Кт

1 Нарахування основної і додаткової зарплати за

окладами і тарифами:

Робітникам

службі збуту

АУП

23

93

92

661

661

661

2 Нарахування премії:

Робітникам

службі збуту

АУП

23

93

92?

661

661

661

3 Нарахування збору на пенсійне страхування:

робітникам (32%)

службі збуту (32%)

АУП (32%)

23

93

92

651

651

651

4 Нарахування збору на соціальне страхування

Робітникам (4%)

службі збуту (4%)

АУП (4%)

23

93

92

652

652

652

5 Нарахування збору на соціальне страхування на

випадок безробіття:

Робітникам (!.5%)

службі збуту (1.5%)

АУП (!.5%)

23

93

92

653

653

653

Облік із застосуванням рахунків класів 8 та 9

п/п Зміст операцій Дт

Кт

1 Нарахування основної і

додаткової зарплати за окла

дами і тарифами:

робітникам

службі збуту

– АУП

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

23 “Виробництво”

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

93 “Витрати на збут”

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

92 “Адміністративні

витрати”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

811 “Виплати за окла

дами і тарифами”

2 Нарахування премії робітни

кам:

– робітникам

– службі збуту

– АУП

812 “Премії та заохо

чення”

23 “Виробництво”

812 “Премії та заохо

чення”

93 “Витрати на збут”

812 “Премії та заохо

чення”

92 “Адміністративні

витрати”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

812 “Премії та заохо

чення”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

812 “Премії та заохо

чення”

661 “Розрахунки по заробітній платі”

812 “Премії та заохо

3 Нарахування збору на пенсій

не страхування:

– робітникам

– службі збуту

– АУП

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

23 “Виробництво”

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

93 “Витрати на збут”

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

92 “Адміністративні

витрати”

651 “По пенсійному

забезпеченню”

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

651 “По пенсійному

забезпеченню”

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

651 “По пенсійному

забезпеченню”

821 “Відрахування на пенсійне забезпе

чення

4 Нарахування збору на соціальне страхування

робітникам

службі збуту

– АУП

822 “Відрахування на соціальне страху

вання”

23 “Виробництво”

822 “Відрахування на соціальне страху

вання”

93 “Витрати на збут”

822 “Відрахування на соціальне страху

вання”

92 “Адміністративні

витрати”

652 “По соціальному страхуванню”

822 “Відрахування на соціальне страхування”

652 “По соціальному страхуванню”

822 “Відрахування на соціальне страхування”

652 “По соціальному страхуванню”

822 “Відрахування на соціальне страхування”

5 Нарахування збору на соціа

льне страхування на випадок

безробіття:

– робітникам

службі збуту

– АУП

823 “Страхування на

випадок безробіття”

23 “Виробництво”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

93 “Витрати на збут”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

92 “Адміністративні

витрати”

653 ”По страхуван

ню на випадок без

робіття”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

653 ”По страхуванню на випадок безробіття”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

653 ”По страхуванню на випадок без

робіття”

823 “Страхування на

випадок безробіття”

Безперечно, найменш трудомістким при обліку витрат на оплату
праці є застосування рахунків класу 8. Якщо підприємство невелике, не
має розвинутої організаційної структури, то для формування інформації
про витрати у розрізі видів витрат достатньо складати для різних служб
окремі розрахункові відомості. Нововведенням це ніяк назвати не можна.

Якщо підприємство здійснює декілька видів діяльності і веде
облік витрат із застосуванням рахунків класу 9, то інформацію про
елементи витрат нескладно сформувати за кредитовими оборотами,
наприклад:

на оплату праці – кредитові обороти за рахунком 661, за винятком
бухгалтерського запису: Дт 652 – Кт 661 (лікарняні листки);

на відрахування – кредитові обороти за субрахунками 651, 652 і 653.

Забезпечити облік із застосуванням рахунків класів 8 і 9 одночасно
досить складно, тому що кількість бухгалтерських записів збільшується в
декілька разів.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування заробітної
плати із

застосуванням рахунків класів 8 і 9 є в Додатку 2 Таблиця
2.

Облік основної та додаткової заробітної плати

Виплати на оплату праці складаються з :

1. Фонду основної заробітної плати.

2. Фонду додаткової заробітної плати.

3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

До фонду основної заробітної плати включаються :

Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові
обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язки) за підрядними
розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими
окладами, незалежно від форм систем оплати праці, прийнятих на
підприємстві.

Суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу
доходів (прибутку), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у
випадках, коли вони є основною заробітною платою.

Суми авторського гонорару працівника мистецтва, редакцій газет та
журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення та
інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками
(розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на
даному підприємстві.

До фонду додаткової заробітної плати входять :

Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах,
передбачених чинним законодавством :

кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах,
за високу кваліфікаційну майстерність;

Завгородний В.П. “Бухгалтерський облік вУкраїні”

– за якість водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад,
трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та іншим
категоріям працівників тих галузей народного господарства, в яких
введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи кваліфікації;

– бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, за
керівництво бригадами;

– персональні надбавки;

– керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або
за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання;

за знання іноземної мови;

– за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або
збільшення обсягу виконаних робіт;

– доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених
законодавством;

– за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах, роботу в
багатозмінному та непреривному режимі виробництва (включаючи доплати за
роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час;

– працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний
час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад;

– інші надбавки і доплати, передбачені законодавством.

Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за
виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів
матеріальних ресурсів, в тому числі за :

– виконання і перевиконання виробничих завдань;

– виконання акордних завдань у встановлений строк;

– підвищення продуктивності праці, виробітку;

– поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади,
дільниці, цеху;

– економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних
цінностей;

– зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники в роботі
підприємств, а також премії, нараховані робітникам із преміального фонду
.

Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки
за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), передбачені
чинним законодавством.

Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств; за
виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру,
включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за
виконану роботу провадяться безпосередньо цім підприємством. Розмір
коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається,
виходячи з кошторису за виконання робіт (послуг) за договором, і
платіжних документів.

Оплата праці працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за
виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілка і фарбування, роботи
з експертизи тощо).

Зазначені суми у статистичній звітності з праці відображаються в фонді
оплати праці працівників позаспискового складу і не враховуються при
обчислення середньої заробітної плати штатних працівників спискового
складу підприємства.

Оплата за працю у вихідні (неробочі) дні, понадурочний час здійснюється
за розцінками, встановленими законодавчими актами.

Заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченні року (або іншого
звітного періоду) обумовлена системами оплати праці на
сільськогосподарських підприємствах.

Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати
працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник
продовжує працювати на підприємстві.

Виплати різниці в окладах працівникам з інших підприємств зі збереженням
протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового
окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому
заступництві.

Процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної
ставки (окладу).

Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв SYMBOL 146 \f
“Times New Roman” \s 14 ’ язку з роботою понад нормальну тривалість
робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумковому
обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.

Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на
підприємстві згідно із спеціальними договорами з державними
організаціями (на надання робочої сили), які видані безпосередньо цим
особам.

Оплата праці кваліфікованих працівників, керівників, спеціалістів
підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для
керівництва виробничою практикою студентів, навчання учнів
загальноосвітніх шкіл.

Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх
спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які працюють на
підприємствах у складі студентських загонів.

Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх
спеціальних і професійно-технічних закладів, що проходять виробничу
практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх
шкіл у період професійної орієнтації, які залучені на тимчасову роботу
до посильної праці на період канікул.

Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи
у випадках, передбачених чинним законодавством.

Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного
господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів
харчування; витрати на оплату житла, безкоштовно наданого працівникам
підприємств відповідно до законодавства (суми грошових компенсацій за
ненадання безкоштовного житла, комунальних послуг тощо).

Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства,
грошових компенсацій за невикористану відпустку.

Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених
законодавством, оплата пільгового часу підліткам.

Оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних
або громадських обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язків, якщо
ці обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язки виконуються в
робочий час відповідно до законодавства.

Заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем
основної роботи за працівниками, залученими на сільськогосподарські та
інші роботи, згідно з відповідними рішеннями уряду.

Суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і
спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від
виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у
вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах,
аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх,
заочних загальноосвітніх школах.

Суми, виплачені особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи
на щойно введених в дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у
загальних кошторисах будівництва.

Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та
відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові.

Оплата простоїв не з вини працівника.

Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з
ініціативи адміністрації з часовим збереженням заробітної плати.

Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках.

Надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри,
встановлені чинним законодавством.

Винагороди за підсумками роботи за рік.

Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки
за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені
законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.

Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції.

Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення,
освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію в строк і
достроково виробничих потужностей і об SYMBOL 146 \f “Times New Roman”
\s 14 ’ єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та
інші;

премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними
системами преміювання, в тому числі за :

– створення, організацію виробництва та виготовлення нових товарів
народного споживання;

– збирання та здачу окремих видів відходів виробництва для вторинного їх
використання;

– за своєчасне здавання, повернення і повторне використання дерев SYMBOL
146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ яної, скляної і картонної тари; за
збирання, сортування, зберігання і здавання вторинної сировини;

– інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень уряду.

Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за виконання
особливо важливих виробничих завдань, заохочень до ювілейних та пам
SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ ятних дат як у грошовій, так і
натуральній формі).

Виплати підвищеної (дифференційної) оплати праці працівникам, які
працюють на теріторіях радіоактивного забруднення, оплати додаткової
відпустки, виплата різниці між заробітками при переведенні на
нижчеоплачувану роботу, видатки по збереженню середньої заробітної плати
при звільненні у зв SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язку з
відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що
проводяться відповідно до Закону України «Про статус і спеціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати).

Сума наданих підприємством трудових і спеціальних пільг працівникам :

– оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад
передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які
виховують дітей;

– одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;

– доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;

– оплата за навчання в учбових закладах дітей працівників підприємства;

– вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій,
видані замість путівок : екскурсії і мандрівки;

– здешевлення вартості харчування працівників як готівкою, так і за
безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях;

– витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для
поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних
внесків для вступу в житловий кооператив та на індивідуальне
будівництво, придбання садових будинків і обзаведення домашнім
господарством;

інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та
найманого житла,

крім гуртожитків, продовольчих та непродовольчих товарів, включаючи
товари, одержані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квіткив,
абонементів у групі

здоров SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ я, передплати на газети
та журнали, протезування, виплати різниць в цінах на паливо або суми
компенсації працівникам вартості виданого палива у випадках, не
передбачених чинним законодавством, та інші);

– суми прибутку, спрямовані на придбання акції;

– кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового
колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів, взятих у позику в
установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації;

– витрати у розмірі страхових внесків підприємств, пов SYMBOL 146 \f
“Times New Roman” \s 14 ’ язаних з добровільним страхуванням працівників
(від нещасних випадків, безробіття, тощо), якщо договір страхування
передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі
незалежно від виникнення страхового випадку по закінченні терміну
страхового договору. При цьому вказані суми включаються до фонду оплати
праці в тому місяці, у якому провадяться перерахунки страхової компанії.

Згідно зі статтею 73 Кодексу Законів про Працю України на теперішній час
існує такий перелік святкових та неробочих днів :

Святкові дні :

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1-2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня – День Перемоги;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня День незалежності України;

7-8 листопада – річниця Великої Жовтеневої соціалістичної революції.

Неробочи дні :

7 січня – Різдво Христове;

один день (неділя) – Пасха(Великдень);

один день (неділя) – Трійця.

Усього 12 святкових та неробочих днів за рік.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.02.95 № 100 «Про
порядок розрахунку середньої заробітної плати» визначаються випадки, при
яких потрібен розрахунок середньої заробітної плати. Розрахунок
середньої заробітної плати займає важливе місце в обліку розрахунків з
робітниками. Так, наприклад, середня заробітна плата потрібна для
нарахування допомоги по тимчасовій допомозі. Первинним документом для
цього є лікарняний лист. Для нарахування лікарняних розраховується
середньодення заробітна плата, для чого береться зарплата за два місяці,
що передували місяцю хвороби і ділиться на загальну кількість робочих
днів.

Сума лікарняних = середньоденна заробітна плата * кількість днів хвороби
* розмір щоденної допомоги по хворобі (залежить від стажу роботи
працівника). При загальному стажі роботи до 5 років оплачується допомога
у розмірі 60% від нарахованої суми; при загальному стажі від 5 до 8
років – 80%, при загальному стажі понад 8 років – 100% від нарахованої
суми.

Тривалість відпустки з 01.01.97 згідно із Законом України «Про
відпустку», розраховується в календарних днях. Святкові і неробочі дні
при визначенні тривалості відпустки не враховуються. Щорічна відпустка
працівникам складає не менше 24 календарних днів за відпрацьований рік,
що розраховується з дня укладання трудової угоди. Відповідно до статті
10 Закону України «Про відпустку», працівник має право на щорічну повну
відпустку в перший рік роботи після закінчення шести місяців
безперервної роботи на підприємстві. Тому керівник підприємства повинен
визначити коло працівників, які відробили на підприємстві менше, ніж
півроку, – ці особи не мають права на відпустку повної тривалості. У
деяких випадках варто потурбуватися про документальне підтвердження
необхідності надання дострокової відпустки. Якщо працівник тільки
влаштувався на роботу, то від нього потрібно вимагати документ з
попереднього місця роботи про те, чи перебував він в оплачуваній
відпустці або отримав компенсацію за невикористану відпустку, тому що
дуже часто працівник приходить на роботу лише з написом в трудовій
книжці.

Згідно «Кодексу законів про працю України», на підприємствах встановлено

п SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ ятидневний робочий тиждень з
двома вихідними днями, загальна тривалість роботи не повинна
перевищувати 40 годин за тиждень. Перед вихідними та святковими днями
тривалість робочого часу робітників скорочується на 1 годину. Робота в
святкові та неробочі дні сплачується у подвійному розмірі; Особам, що
знаходяться у відрядженні – по подвійним відряджальним розцінках. Робота
в нічний час сплачується по збільшених розмірах, встановлених терміновою
угодою та колективним договором, але не менше 20% тарифної ставки за
кожну годину праці у нічний час.

На деяких підприємствах оплата праці проводиться в натуральній формі.
Перелік товарів, які заборонено виплачувати натурою, затвердження в
доповнення до Постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 1993 року № 244.

До них належать :

– зброя, боєприпаси та інша продукція військового призначення, що
випускається підприємствами оборонної промисловості;

– продукція, що має стратегічне значення за переліком, що визначається
актами законодавства;

– вибухонебезпечні та отруйні речовини, наркотичні засоби;

– товари виробничо-технічного призначення;

– нафта і нафтопродукти;

– продукція хімічної промисловості, мінеральні добрива;

– продукція целюлозно-паперової промисловості;

– будівельні матеріали та вироби з них;

– лісоматеріали (крім матеріалів, одержаних під час лісозаготівель);

– товари медичної, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості;

– благородні метали і коштовне каміння, вироби з них;

– усі види алкогольних напоїв, включаючи спирт та виноматеріали;

– непродовольчі товари народного споживання;

– продовольчі товари народного споживання промислової переробки, крім
цукру, призначені для розрахунків із сільськогосподарськими
підприємствами і насінневими заводами та водіями автотранспортних
організацій, працівниками залізничного транспорту, які забезпечують
перевезення цукрових буряків;

– продукція переробки ефіроолійних культур, крім олії рослинної,
призначеної для розрахунків з працівниками сільськогосподарських
підприємств;

– кокони шовкопряду;

– махорка, тютюн і тютюнові виробі;

– продукція звіринництва, хутро;

– вовна (сировина);

– шкіра та шкірсировина;

– сировина льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості;

– лікарськи рослини, рицина, хмель, мак;

– коренеплоди цукрових буряків і продукція їх переробки;

– продукція насінництва;

– продукція бджільництва, крім меду;

– племінне поголів SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ я тварин.

Згідно діючого законодавства нарахування на фонд заробітної плати
оформляється слідуючими бухгалтерськими проводками (табл. 2.1).
Таблиця 2.1

Нарахування на фонд заробітної плати

№ Зміст операції

Бухгалтерський облік Податковий облік

п/п

Дт Кт Дт Кт

1 2 3 4 5 6

1 Фонд оплати праці

23 661 661

641 641

311

2 Відрахування на формування обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ язкового державного Пенсійного фонду ( 32 % ) 23 651 651

311

3 Відрахування до фонду соціального страхування ( 4 % ) 23 652
652 311

4 Відрахування до фонду безробіття

( 1,5 % ) 653 653

311

Утримання, які проводяться із заробітної плати, представляють собою
форму стягнення з робітників та службовців податків та інших платежів.
Згідно з діючим законодавством, з заробітної плати робочих та службовців
бухгалтерія підприємства утримує прибутковий податок (див. табл. 2.2),
суми по виконавчих листах, по виконавчим надписам нотаріальних органів;
грошові нарахування, які державними органами контролю, штрафи, які
встановлюються в адміністративному порядку. З заробітної плати також
утримується :

1% – у Пенсійний фонд;

0,5% – у фонд соціального страхування;

1% – профспілкові внески (див. табл. 2.4).

Відповідно до Указу Президента України від 22.11.95 № 1082/95 «Про
внесення змін в Указ Президента України від 13.09.94 № 519» сукупний
оподаткований доход для вирахування прибуткового податку визначається в
гривнах, соті частини гривні ( від 1 коп. до 99 коп.) не враховуються.
Державна податкова адміністрація України від 12.09.96 №
17-214/10-6069 довела до відома шкалу ставок оподаткування для
вирахування прибуткового податку з доходів громадян.

Таблиця 2.2

Шкала ставок оподаткування для визначення прибуткового

податку з громадян

Місячний сукупний оподатковуваний

доход Ставки та розміри

податку

До 17грн. (один неоподатковуваний

мінімум) не оподатковується

18грн. – 85грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів) 10% від суми
доходу, що перевищує

розмір одного неоподатковуваного

мінімума

86грн. – 170грн. ( 5 – 10) 6грн. 80коп. + 15% суми, що переви-

щує 85 грн.

171 грн. – 1020грн. (10 -60) 19грн. 55коп. + 20% суми, що переви

щує 170грн.

1021грн. – 1700грн. (60 – 100) 189грн. 55коп. + 30% суми, що пере-

вищує 1020грн.

1701грн. і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів) 393грн. 55коп. +
40% суми, що перевищує 1700грн.

На підприємстві є 2 працівника, які працюють за сумісництвом. Під час
роботи за сумісництвом утримання прибуткового податку здійснюється за
ставкою 20 %, при цьому неоподатковуваний мінімум не віднімається.

Наприклад, якщо робітнику нараховується заробітна плата 200 грн., то
прибутковий податок розраховується наступним чином :

200 – 170 = 30 грн.

30 грн. * 20 % + 19,55 грн. = 25,66 грн.

За прострочення встановлених строків уплати (перерахування)
прибутковогоподатку, в тому числі не утриманого із джерел виплати або
утриманого не повністю, сплачу.ться пеня в розмірі подвійної річної
облікової ставки НБУ від суми недоплат.

Наприклад, якщо сума недоплати по прибутковому податку становить 500
грн., за який була виявлена недоплата, складає 60 днів, а ставка НБУ 25
%, то розрахунок буде наступним :

( 25% * 2 ) : ( 100% * 360 днів ) * 60 днів * 500 грн. = 41,66 грн.

Для обліку прибуткового податку використовують рахунок 641 «Розрахунки з
бюджетом» «Прибутковий податок». ( табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Проводки про утримання прибуткового податку

Зміст операції Дт Кт

Утримання прибуткового податку 661 641

Перерахування прибуткового податку 641 311

Після утримання прибуткового податку проводиться відрахування аліментів
:

на 1 дитину – 25 %

на 2 дитини – 33 %

на 3 і більше – 50 %

Кожний місяць утримуються профспілкові взноси у розмірі 1 %. Також
утримуються суми авансів за першу половину місяця. По виконавчим листам
за рішенням суду або фінансових органів із заробітної плати робітників
та службовців утримується сума на користь третьої особи. Крім того, на
підприємство можуть надходити документи з виконавчим підписом про
одноразове відшкодування за безкоштовний проїзд, за порушення
суспільного порядку. Утримання проводиться або в установленій сумі, або
у визначеному проценті. Документи, які надійшли реєструються у
спеціальній книзі за прізвищами та табельними номерами.

Згідно з законами «Про формування фонду для виконання міроприємств по
ліквідації наслідків на ЧАЕС та по захисту населення, який вступив в дію
з 12.07.97, «Про збір та обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’
язкове державне пенсійне страхування», який вступив в дію з 29.07.97,
«Про збір та обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язкове
пенсійне страхування», загальний відсоток нарахування на заробітну плату
зменшився з 51% до 47,5%, при цьому змінилися ставки нарахування.

Таблиця
2.4

Платники і ставки зборів

№ Ставки зборів

п/п Платники В Пенсійний

фонд В фонд соц.

страхування

1 2 3 4

1 Суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкти підприємницької
діяльності, державні, бюджетні та інші юридичні

особи, їх філії та відділення,

які не мають статусу юридич-

ної особи, а також фізичні особи – суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman”
\s 14 ’ єкти підприєм-

ницької діяльності, які використовують працю найманих працівників
32% 5,5%,

в тому числі

1,5% – на

обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ язкове

страхування

на випадок

безробіття

2 Підприємства, організації, де

працюють інваліди :

а) для інвалідів

б) для іншіх осіб

4%

32%

1%

5,5%

3 Фізичні особи – суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ єкти

підприємницької діяльності, які не використо

вують працю найманих

працівників 32% 0,5%

4 Фізичні особи, які працюють на контрактній основі, а також
фізичні особи, які виконують роботу на основі договорів 1%

від ФЗП 0,5%

від ФЗП або від

прибутку

5 Суб SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s 14 ’ єкти
підприємницької

діяльності незалежно від

форм власності 32%

Після нарахування суми заробітної плати бухгалтерія проводить
розрахування утримань. Різниця між нарахованою сумою заробітної плати та
утримань представляє суму до видачі для кожного робітника. В залежності
від договору заробітна плата робітника може виплачуватись один або два
рази у місяць. В останньому випадку в першу половину місяця видається
аванс, а в другу – проводиться повний розрахунок заробітної плати за
місяць. Грошові кошти для виплати заробітної плати підприємство отримує
по чеку розрахункового рахунку банку. Разом з чеком підприємство
представляє банку всі необхідні платіжні документи по перерахуванням
іншим організаціям та особам, на користь яких пройшло утримання із
заробітної плати. Видача заробітної плати проводиться за платіжною
відомістю. В ній заповнюється табельний номер робітника, його П.І.П.
Дані вносяться у відомість на основі відповідних первинних документів.
По кожному робітнику вносять суми заробітної плати, включаючи всі види
оплати, тобто премії, доплати за роботу у нічний час, за роботу у
святкові дні, надбавки за вислугу років, а також всі види оплат, які не
входять до фонду заробітної плати – по лікарняних листах, одноразова
винагорода. Підраховується загальна сума чисельної заробітної плати.
Далі вказуються усі утримання та відрахування (прибутковий податок,
внески у Пенсійний фонд, у фонд обов SYMBOL 146 \f “Times New Roman” \s
14 ’ язкового соціального страхування, на випадок безробіття, аліменти,
аванс та інші). Підраховується загальна сума утримань та визначається
сума, яка буде відображається до виплати.

Розрахунково-платіжна відомість підписується керівником та головним
бухгалтером . На основі відомості заповнюється платіжна відомість для
видачі заробітної плати робочим та службовцям. Платіжна відомість
передається в касу для виплати заробітної плати робітникам під розписку,
яка затверджує получення грошей або по довіреності. Заробітна плата
виплачується в трьохденний строк, враховуючи день отримання грошей з
розрахункового рахунку. По закінченні встановленого строку в платіжній
відомості напроти прізвища особи, яка не одержала заробітну плату касир
ставить штемпель або від руки пише «Депоновано». Після підраховується по
кожній платіжній відомості й записується на титульній частині відомості
фактично виплачену суму, суму заробітної плати, яка підлягає депонуванню
і звіряють їх з загальним підсумком по відомості. По даним касового
звіту у перечні розрахунково-платіжних документів проставляються суми
виплаченої і депонованої заробітної плати, а потім підсумок звіряють з
залишком по рахунку 661. Бухгалтер, який одержав касовий звіт перевіряє
по відомості правильність депонованої заробітної плати і записує суму по
кожному депоненту у реєстр депонентів невиданої заробітної плати.
Депонентська заборгованість виплачується в установленому порядку по
видатковим касовим ордерам. По закінченні трьох років строку позовної
давності сума незатребуваної заробітної плати перераховується до
бюджету.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020