.

Облік операцій з перевезення вантажів та пасажирських перевезень (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2843
Скачать документ

Реферат на тему:

Облік операцій з перевезення вантажів та пасажирських перевезень

Залежно від того, чи автомобільні перевезення здійснюються
спеціалізованою транспортною організацією, чи власним транспортом,
залежить відображення операцій у бухгалтерському обліку. Підприємства,
які здійснюють транспортні перевезення за завданням замовника доходи
відображають на субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”,
витрати — на 903 “Собівартість наданих послуг”. Відповідно підприємства,
які оплачують послуги за перевезення згідно з П(С)БО 9 “Запаси”,
враховують транспортно-заготівельні витрати у складі вартості придбаних
ТМЦ. До складу таких витрат включають:

• витрати на заготівлю запасів;

• оплату тарифів за навантажувально-розвантажувальні роботи;

• оплату тарифів за транспортування всіма видами транспорту (включаючи
страхування ризиків транспортування). Використовуючи твердження П(С)БО 9
“Запаси”, слід розрізняти облік і віднесення ТЗВ до вартості
оприбуткування ТМЦ при перевезенні власним транспортом і транспортом
перевізника. Оскільки не передбачено Інструкцією № 291 типових проведень
списання ТЗВ в Д-т рахунків запасів (20, 22, 21) з К-т 13, 66, 65, то
такі витрати обліковуватимуться на рахунку 94, якщо перевезення
здійснюється власним автотранспортом.

Приклад. Підприємство “А” придбало у підприємства “Б” матеріали на суму
3600 грн, у тому числі ПДВ 600 грн, собівартість реалізованих матеріалів
становить 2000 грн. Перевезення вантажу здійснювалося спеціалізованим
автотранспортним підприємством АТП 12012, якому покупцем перераховано
1200 грн, у тому числі ПДВ 200 грн. Нараховано заробітну плату водієві у
розмірі 100 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано ПММ на
суму 100 грн. Відображено бухгалтерські проведення у продавця, покупця і
в АТП у табл. 3.11.

Приклад. Підприємство “А” придбало у підприємства “Б” матеріали на суму
96 тис. грн у тому числі ПДВ 16 тис. грн. Транспортування вантажу
здійснювалося вантажним автомобілем покупця. Нараховано заробітну плату
водієві у розмірі 100 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано
ПММ на суму 200 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.12.

Кореспонденція рахунків з обліку перевезень вантажу

№ Зміст операції Кореспонденція рахунків п/п

Д-т К-т Сума, грн.

У покупця

1 Здійснено передоплату продавцеві за придбані матеріали 631 311 96000

2 Нараховано ПДВ (кредит) 641 644 16000

3 Відображено одержання матеріалу 201 631 80000

4 Відображено суму ПДВ 644 631 16000

5 Відображено витрати:

• з оплати праці водієві 23 (201) 661 100

• нарахування 23 (201) 65 37

• ПММ 23 (201) 203 200

У продавця

6 Отримано грошові кошти 311 361 96000

7 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ 643 641 16000

8 Відображено реалізацію проданих матеріалів 361 712 96000

9 Відображено ПДВ 712 643 16000

10 Списано облікову вартість матеріалів 201 943 74000

11 Списано на фінансові результати 791 943 74000 712 791 80000

Приклад. Підприємство “А” придбало у підприємства “Б” матеріали на суму
60 тис. грн, у тому числі ПДВ 10 тис. грн. Транспортування вантажу
здійснювалося вантажним автомобілем продавця. Нараховано заробітну плату
водієві у розмірі 200 грн, зроблені нарахування на оплату праці, списано
ПММ на суму 400 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.13.

Приклад. Підприємством, що має на балансі автомобільний транспорт,
надано послуги з перевезення вантажів за договором на суму 2520 грн, у
тому числі ПДВ 420 грн. Витрати на експлуатацію автомобіля становлять
2000 грн. Відображено бухгалтерські проведення у табл. 3.14.

Таблиця 3.14

Облік пасажирських перевезень

Для обліку виконаних пасажирських перевезень АТП застосовуються
подорожні листи, проїзні квитки, на автомобілях-таксі подорожні листи
звірені з показниками тарифних лічильників.

Квитки на проїзд в пасажирському автотранспорті є бланками суворої
звітності, квитки видаються підзвітними особами тільки квитковим
касирам. Усі види квитків обліковуються на балансовому рахунку 2-го
порядку 207 “Інші матеріали” як матеріальні цінності за фактичною
вартістю їх реалізації. Одночасно на позабалансовому рахунку 08 “Бланки
суворого обліку” ведеться кількісний облік за номінальною вартістю.
Списання квитків із позабалансового рахунка за номінальною вартістю
здійснюється на підставі відповідних документів про їх реалізацію:
квитково-облікові листи ф. № 11-АП (для міського і приміського
автотранспорту) і 12-АП (для міжміського сполучення).

Приклад. Підприємство закупило бланки квитків на проїзд в автобусах
загального користування в кількості 100 шт. за

номінальною вартістю одного квитка 0,5 грн на загальну суму 50 грн. ПДВ
— 10 грн. Відображено бухгалтерські проведення в табл. 3.15.

Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, використання єдиної
первинної транспортної документації для перевезень вантажів
автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи, затвердженою
наказом Міністерства статистики України та Міністерства транспорту
України від 07.08.96 № 228/253 (із змінами).

Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт,
послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 05.02.01 № 65.

Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення
(псування) матеріальних цінностей, затвердженого Постановою КМ України
від 22.01.96 № 116.

Згідно з наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 № 102 Про
затвердження положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх
транспортних засобів автомобільного транспорту система технічного
обслуговування і ремонту автотранспорту на підприємствах, які
використовують автотранспорт у виробничих цілях, у тому числі для
надання транспортних послуг стороннім споживачам, складається з певних
елементів.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020