.

Облік операцій у банках (тести)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
482 6473
Скачать документ

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Тести до теми:

“Облік операцій у банках”

Виберіть правильну відповідь:

На основі на основі якого документу банк здійснює оплату рахунків?

А)платіжна вимога-доручення

Б) план асигнувань

В) платіжне доручення

Г) чек

За скільки днів до початку кварталу РБК починають до ІДКІ касові заяви
на отримання готівки?

А) 55

Б) 40

В) 35

Г) 56

За якими документами банк видає готівку?

А) наказ

Б) заяви на отримування готівки

В) чек

Г) видатковий касовий ордер

На якому з примірників доручень ставиться відмітка “Оплачено”?

А) 3

Б) 4

В) 1

Г) немає правильної відповіді

Який рахунок відкривається в банку при казначейській формі виконання
бюджету, на ім‘я ДКІ?

А) розрахунковий рахунок

Б) поточний рахунок

В) єдиний казначейський рахунок

Г) бюджетний рахунок

В якій виплаті робляться записи в реєстрах б/о по операціях з іноземною
валютою

А) іноземній

Б) національній

В) конвертованій

Г) немає правильної відповіді

На якому рахунку ведеться б/о операцій в іноземній валюті

А) 301

Б) 221

В) 311

Г) 318

На який термін відкривається реєстраційний рахунок

А) на 2 роки

Б) 1 бюджетний рік

В) 1,5 бюджетного року

Г) немає правильної відповіді

Який з цих документів подається для відкриття реєстраційного рахунку

А) грошовий чек

Б) меморіальний ордер

В) затверджений кошторис

Г) всі відповіді вірні

ДКІ створюється з метою:

А) контроль за обсягами надходження бюджетних коштів

Б) контроль за цільовим використанням бюджетних коштів

В) оперативне маневрування бюджетними коштами

Г) всі відповіді вірні

При видачі готівки установою банку:

А) Дт301 Кт311

Б) Дт372 Кт311

В) Дт311 Кт301

Г) Дт372 Кт301

Якщо виставлено акредитив постачальнику :

А) Дт Кт311

Б) Дт15 Кт311

В) Дт661 Кт301

Г) Дт661 Кт311

При зарахуванні фінансування бюджетну установу:

А) Дт311 Кт305

Б) Дт318 Кт

В) Дт301 Кт365

Г) Дт201 Кт301

Зарахування валютних коштів, які надійшли як гуманітарна допомога або
благодійні внески:

А) Дт230 Кт318

Б) Дт301 Кт311

В) Дт318 Кт

Г) Дт372 Кт302

При перерахуванні коштів на рахунках в банку для придбання іноземної
валюти

А) Дт301 Кт208

Б) Дт311 Кт651

В) Дт Кт311

Г) Дт208 Кт631

При зарахуванні коштів і інших валютах, що прийняті установою банку,
склад кореспондентських рахунків:

А) Дт72 Кт318

Б) Дт201 Кт301

В) Дт311 Кт372

Г) Дт318 Кт

При перерахуванні банку за послуги по придбанню валюти

А) ДтКт311

Б) Дт301 Кт202

В) Дт92 Кт318

Г) Дт318 Кт10

При зменшенні курси валюти:

А) ДтКт318

Б) Дт201 Кт97

В) Дт318 Кт302

Г) Дт97 Кт651

При надходженні на підставі виписки із банку меморіального ордеру
робиться запис:

А) Дт311 Кт301

Б) Дт361 Кт201

В) Дт311 Кт

Г) Дт201 Кт216

Отримано в касу з банку готівку на відрядження:

А) Дт201 Кт311

Б) Дт301 Кт311

В) Дт372 Кт301

Г) Дт301 Кт454

Погоджено і обговорено

на засіданні ц/к

бухгалтерського обліку

Протокол____________

від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

викладач ____________

Відповіді на питання.

в

а

в

г

в

б

г

в

в

г

а

а

б

в

в

г

а

а

в

б

Погоджено і обговорено

на засіданні ц/к

бухгалтерського обліку

Протокол____________

від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

викладач ____________

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Тести до теми:

“Облік матеріалів, продуктів харчування та МШП”

Виберіть правильну відповідь:

при прийнятті матеріалів на склад, виявлено розбіжність, складають…

А) довідку

Б) акт

В) подання

Г) немає правильної відповіді

видача матеріалів зі складу здійснюється за такими документами, як

А) накладна (вимога) ф 434, ф 431

Б) рахунок – фактура

В) забірна картка

Г) всі відповіді правильні

Щодо надходження матеріалів на склад використовують такі документи…

А) накладна

Б) прибуткова накладна

В) акт на приймання матеріалів

Г) всі відповіді правильні

Облік виданих продуктів харчування ведеться в:

А) меню-вимозі

Б) накопичувальній відомості по затратах продуктів харчування

В) меморіальному ордері

Г) всі відповіді правильні

При оприбуткуванні виявлено пошкодження чи витрати матеріалів бюджетної
установи складають:

А) акт

Б) комерційний акт

В) довідка

Г) всі відповіді правильні

Для видачі господарських матеріалів, матеріалів для навчальної частини,
використовують:

А) відомість на видачу матеріалів на потреби установи

Б) накладна (вимога) ф 298 та ф 299

В) накладна

Г) немає правильної відповіді

При щоденному відпусканні матеріалів та палива виписується:

А) забірна картка

Б) шляховий листок

В) акт обміру залишків

Г) всі відповіді правильні

Підставою для списання на видатки автомобільного бензину є:

А) шляховий листок

Б) товарно-транспортна накладна

В) забірна картка

Г) всі відповіді правильні.

Одержано від постачальників МШП:

А) Дт22 Кт362

Б) Дт362 Кт22

В) Дт22 Кт364

Г) Дт364 Кт22

Списано МШП:

А) Дт20 Кт22

Б) Дт22 Кт20

В) Дт204 Кт22

Г) Дт25 Кт22

Оприбутковано матеріали (в випадку передоплати):

А) Дт23 Кт364

Б) Дт20 Кт362

В) Дт362 Кт20

Г) Дт24 Кт364

Оприбутковано матеріали (в випадку наступної оплати) :

А) Дт25 Кт675

Б) Дт23 Кт675

В) Дт675 Кт20

Г) Дт20 Кт663

Здійснено оплату за матеріали:

А) Дт675 Кт301

Б) Дт675 Кт312

В) Дт675 Кт311

Г) Дт362 Кт311

Оприбутковано матеріали:

А) Дт23 Кт713

Б) Дт20 Кт713

В) Дт713 Кт23

Г) Дт20 Кт712

Оприбутковано Мшп:

А) Дт22 Кт675

Б) Дт22 Кт362

В) Дт675 Кт23

Г) Дт20 Кт675

Списано МШП, які не підлягають експлуатації:

А) Дт22 Кт362

Б) Дт20 Кт631

В) Дт22 Кт631

Г) Дт632 Кт20

Здійснено оплату за отримані МШП

А) Дт22 Кт362

Б) Дт20 Кт631

В) Дт22 Кт631

Г) Дт362 Кт20

Здійснено оплату за отримані МШП (без ПДВ):

А) Дт631 Кт301

Б) Дт632 Кт301

В) Дт311 Кт362

Г) Дт675 Кт311

Підзвітна особа придбала МШП разом з ПДВ (вартість матеріалів)

А) Дт22 Кт362

Б) Дт22 Кт631

В) Дт20 Кт362

Г) Дт22 Кт364

Підзвітна особа придбала МШП (на суму ПДВ):

А) Дт641 Кт362

Б) Дт362 Кт642

В) Дт642 Кт362

Г) Дт641 Кт364

Погоджено і обговорено

На засіданні ц/к

Бухгалтерського обліку

Протокол____________

Від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

Викладач ____________

Відповіді на питання.

б

а

б

б

б

а

а

а

а

а

а

б

в

а

а

б

в

г

а

а

Погоджено і обговорено

На засіданні ц/к

Бухгалтерського обліку

Протокол____________

Від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

Викладач ____________

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Тести до теми:

“Облік з розрахунків з бюджетом та іншими фондами ОП”

Виберіть правильну відповідь:

Відповідно до Закону України “Про оплату праці” загальна сума утримань
не повинна перевищувати:

А) 20%, а в окремих випадках 50%

Б) 30%, а в окремих випадках 50%

В) 10%, а в окремих випадках 45%

Г) немає правильної відповіді

Утримано з зарплати збір до Пенсійного фонду

А) Дт661 Кт651

Б) Дт661 Кт652

В) Дт651 Кт661

Г) Дт652 Кт661

Перечислено утримання із зарплати до пенсійного фонду в банк

А) Дт651 Кт311

Б) Дт651 Кт301

В) Дт311 Кт651

Г) Дт301 Кт651

Утримано із зарплати внески на соцстрах на випадок безробіття

А) Дт661 Кт653

Б) Дт661 Кт651

В) Дт653 Кт661

Г) Дт651 Кт661

Перечислено внески на соцстрах – на випадок безробіття в банк

А) Дт653 Кт311

Б) Дт653 Кт301

В) Дт311 Кт653

Г) Дт301 Кт653

6. У якому випадку із з/п до пенсійного фонду утримують 1%, а у якому 2%

А) 1% з/п до 150 грн, 2% – з/п більша 150грн

Б) 1% з/п до 200 грн, 2% – з/п більша 200грн

В) 1% з/п до 500 грн, 2% – з/п більша 500грн

Г) немає правильної відповіді

32% із пенсійного фонду утримують від:

А) суми фонду з/п

Б) доходу робітника

В) всі відповіді вірні

Г) немає вірної відповіді

Яка ставка податку утримується із з/п до фонду соцстраху на випадок
безробіття

А) 0,5%

Б) 1,5%

В) 4%

Г) 3,5%.

Яка ставка податку утримується із з/п до фонду соцстраху:

А) 1,5%

Б) 0,5%

В) 2,5%

Г) 10%

Аналітичний облік по субрахунках 65 рахунку ведеться в картках форми:

А) 292а

Б) 400а

В) 294б

Г) 295а

Утримано із з/п збір до фонду соцстраху:

А) Дт661 Кт652

Б) Дт661 Кт653

В) Дт652 Кт661

Г) Дт653 Кт661

Перечислено збір із з/п до фонду соц. страх в банк :

А) Дт652 Кт311

Б) Дт653 Кт311

В) Дт311 Кт652

Г) Дт311 Кт653

Кошти соціального страхування та пенсійного забезпечення утримуються
із:

А) щомісячних відрахувань підприємств

Б) щорічних відрахувань підприємств

В) щоквартальних відрахувань підприємств

Г) всі відповіді вірні

Невикористана на підприємстві частина коштів із спеціальних фондів
перераховується:

А) страховим органам

Б) податковій адміністрації

В) державному казначейству

Г) фінансовому відділу

Кредитове сальдо на рахунку “Розрахунки із соціальним страхуванням”
(651) означає:

А) залишок зобов‘язань підприємства страховій організації

Б) залишок зобов‘язань страхової організації підприємству

В) нестачу власних відрахувань

Г) немає вірної відповіді

Дебетове сальдо на рахунку “Розрахунки із соц. страх.”(651) означає:

А) нестачу власних відрахувань

Б) залишок зобов‘язань податкової організації підприємству

В) залишок зобов‘язань страхової організації підприємству

Г) немає вірної відповіді

З якими субрахунками кореспондує рахунок 65 при нарахуванні 1,5%

А) всі відповіді вірні

Б) зарплата (661)

В) видатки із державного бюджету не утримання установи та інші заходи

Г) розрахунковий рахунок (331)

Погоджено і обговорено

На засіданні ц/к

Бухгалтерського обліку

Протокол____________

Від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

Викладач ____________

Відповіді на питання.

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

Погоджено і обговорено

На засіданні ц/к

Бухгалтерського обліку

Протокол____________

Від “__”_______2001р.

Голова ц/к ___________

Викладач ____________

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020