.

Облік надходження товарів у роздрібній торгівлі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6970
Скачать документ

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

.Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує
визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника
діяльності підприємства – обсягу товарообороту та валового доходу
торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку
підприємства. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з
правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану
вартість.

Бухгалтерський облік надходження товарів з набранням чинності Законом
України “Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі
змінами до нього від 26.09.97 р. (далі – Закон) та введенням в дію
Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1
липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 (
далі – Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження
товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни.
Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово
змінився.

В статті розглядається облік надходження товарів, що оприбутковуються і
обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних
документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З метою
спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ
розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних
докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону
від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається
актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних
бухгалтерів роздрібних торговельних підприємств до цього часу не
зрозуміла як правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік
розрахунків з бюджетом з ПДВ, і, в першу чергу, податкових розрахунків.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної
організації і ведення бухгалтерського обліку надходження товарів та
пов’язаних з ним податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість
уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому,
що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі
положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і
застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського
обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо
регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається
в розумінні його автором.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час
бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі, що пов’язане з новим
порядком податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтеру
торговельного підприємства розібратись в теорії і практиці обліку
надходження товарів дійсно вельми трудно.Тому автор старався дати
розяснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку
з посиланням на Інструкцію, а також викласти ускладнені питання
методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності
ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті
даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної
нумерації.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку
та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на
додану вартість (замість Інструкції № 3 від 10.02.93р.) необхідно вести
облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать
чинному законодавству

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному
забезпеченні, при непристосованості окремих облікових регістрів до
суттєво зміненого обліку бухгалтери вимушені самостійно вирішувати
складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського
обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і
практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного
навчання, не здіснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в
нових умовах.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із
наступних положень Закону України “Про податок на додану вартість”:

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим
нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит
вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з
банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг),
дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі розрахунків
з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання
платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата
списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів
(ст. 11.11).

Облік надходження товарів від
постачальників

2. Бухгалтерський облік надходження товарів розглядається без
застосування рахунку 18 “Валові витрати” та рахунку 61 “Розрахунки по
авансах”. Автор вважає доцільним використання права підприємства на
незастосування рахунку 18 з метою спрощення бухгалтерського обліку та
зниження затрат праці і коштів на його ведення. Що стосується рахунку
61, то в умовах широкого застосування авансових платежів постачальникам
(передоплат товарів) його застосування є недоцільним та сприяє спрощенню
облікових записів.

2.1. При надходженні товарів на торговельні підприємства після
попередньої оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану
вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на
бухгалтерських рахунках:

Дт 68, субрахунок “З податку на
додану вартість”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”,
55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. – Кт 67-2 “З
податкового кредиту”

Після одержання товарів, вартість яких оплачена постачальнику раніше,
списують нарахований податковий кредит з ПДВ (п.3 Ін.)

Дт 67-2 “З податкового
кредиту”

Кт 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” та ін. (п. 9)

2.2. У випадку надходження товарів без попередньої оплати на суму
ПДВ за товарним документом податковий кредит з ПДВ нараховується по
дебету рахунку 67-2, де він рахується до моменту оплати товарів
постачальнику, записом на рахунках:

Дт 67-2 «З податкового кредиту»

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» та ін.

Після оплати товарів, що надійшли від постачальника на умовах
наступної оплати, в обліку мають бути зроблені записи:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану
вартість”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”, 55, 90 і
інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. – Кт 67-2 “З
податкового кредиту” (п.9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку
рахунок 67 “Податкові розрахунки”, субрахунок 2 “3 податкового кредиту”
закривається.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів
постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч.
сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії
в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 – Кт 51. Сплата
постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бути виділена в
обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 “Розрахунковий
рахунок” та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний
місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку
нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п.
2, 9):

Дт 60 – Кт 67-2 “3 податкового
кредиту”

Згідно зі змінами до Закону України “Про податок на додану вартість”
(п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими товарами право
на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в
рахунок оплати товарів. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит
згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених
або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 – Кт 51, 55,
90 і ін. або Дт 68-Кт60, 76).

4. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні
підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за
продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують
торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взяті складають
товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 “Торговельна націнка”.
Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42, субрахунок 1 “Товарні
надбавки”. Однак застосовувати рахунок 42-1 “Товарні надбавки” можна
лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється лише один вид
торговельної діяльності. На підприємствах, що здійснюють 2-3 види
діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної
націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків:
42-1, 42-2, 42-3.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну
діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами,
на суму сплаченого ПДВ постачальникам та нарахованого при одержанні
товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам податку на додану
вартість повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести
на збільшення їх вартості свою торговельну націнку на покриття витрат
обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку
податкового кредиту (Дт 68 – Кт 51 і ін. та Дт 60 – Кт 67-2, п.п. 2,
3) або на суму нарахованого податкового кредиту з ПДВ за товарним
документом постачальника, якщо передоплата товарів не здійснена,
збільшують вартість товарів до продажної складанням бухгалтерської
проводки:

Дт 41 “Товари” – Кт 42-1 “Товарні
надбавки”

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої
підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).

На підприємствах, що мають 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити
назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши
попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження
товарів у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на
додану вартість на рахунку 67 і включенням ПДВ до складу товарних
надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження
товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з податку на
додану вартість (рис. 1).

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і
податкових розрахунків з ПДВ

Облік надходження товарів

Облік податкового кредиту з ПДВ

51

68 ПДВ

1.2

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження
товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з ПДВ:

Передоплата товарів (авансові платежі) постачальникам:

Авансові платежі постачальникам товарів у сумі купівельної їх вартості
(без ПДВ).

Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість
при передоплаті товарів постачальникам.

Надходження товарів від постачальників за договірними цінами, включаючи
ПДВ:

Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

Одночасно списується при надходженні товарів податковий кредит з ПДВ,
нарахований при їх передоплаті.

Відображення в обліку товарних надбавок на цінності, що оприбутковуються
за продажними цінами:

Збільшення товарних надбавок на цінності на суму ПДВ.

Нарахування торговельної націнки підприємства на цінності в роздрібній
торгівлі.

При оплаті товарів після їх надходження на підприємство податковий
кредит з ПДВ нараховується при надходженні товарів по дебету рахунку
67-2 «З податкового кредиту» з кредита рахунку 60 «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками» і списується після оплати підприємством
цих товарів постачальнику з кредита рахунку 67-2 на дебет рахунку 60
(п.п.2. 2, 7.2, 9).

7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що
оприбутковуються за продажними цінами.

1.Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою
повинно бути отримано товарів на суму 624 грн. в т.ч. ПДВ 104 грн.
Товари надійшли на підприємство.

2. На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка
на покриття витрат роздрібної торгівлі в розмірі 24%. Товари
оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній, виписаній
на підставі товарного документа постачальника, значаться товари на суму
749 грн., в тому числі:

Товари за купівельними цінами 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

Торговельна націнка підприємства – 24 % від 520 125 грн.

Разом за продажними цінами 749 грн.

в т.ч. товарні надбавки (104+125) 229 грн.

7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів
постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з
п. 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2.1, 5, 6):

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику – 624 грн.:

1.1 Дт 60 – Кт 51
– 520

Дт 68 – Кт
51 – 104

1.2. Дт 60 – Кт
67-2 -104

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого
ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:

Дт 41 – Кт
42-1 – 104

2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника, за
продажними цінами – 749 грн.:

2.1. Дт 41 – Кт 60
– 520

2.2. Дт 41 – Кт
42-1 – 229

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за
даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану
торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію
продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ
плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними
цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову
накладну. Але за приведеними вище записами (оп. 1.3 і 2.2) ПДВ
відноситься на дебет рахунку 41 “Товари” два рази, що недопустимо і
необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п. 11).

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується
нарахований податковий кредит в сумі 104 грн.:

Дт 67-2 – Кт
60 – 104

7.2. При оплаті товарів після надходження їх на підприємство, де вони
оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, записи за даними
прикладу 1 будуть наступними (п.п. 2.2, 5, 6):

1. Дт 41 – Кт 60
– 520

2. Дт 67-2 –
Кт 60 – 104

3. Дт 41 – Кт 42-1
– 229

4. Дт 60 – Кт
51 – 520

5. Дт 68 – Кт 51
– 104 ( п.9)

6. Дт 60 – Кт 67.2
– 104

Зазначимо, що запис Дт 68 – Кт 60 на суму нарахованого при
надходження товарів без оплати податкового кредиту з ПДВ може бути
зроблений тільки після 1.01.99 р. згідно зі статею 11.11 Закону та
пунктом 3 Інструкції.

8. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на 1.10.97
р. не була сплачена, повинна відображатись в обліку за Інструкцією
записами: Дт 60 – Кт 51 і Дт 68 – Кт 67-2 (п. 9).

Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. (
інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6
Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти
бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав”

Кт 42-1 “Товарні надбавки”

Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до
Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит з ПДВ на
ці товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р.
і пізніше (п.1) згідно з п. 12.9.2. доповнень до Інструкції на суму
сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:

Дт 68 субрахунок з податку на додану вартість, розрахунковий період
якого настав”

Кт 67-2 “З податкового кредиту”

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної
зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97
р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування
ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена,
бухгалтерськими проводками.

Дт 68 – Кт 42-1 – на суму ПДВ сторнувальним червоним записом, і

Дт 67-2 – Кт 42-1 – звичайним записом на цю ж суму

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених
товарів на 1.10.97 р. виникнуть розходження в обліку податкового
кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.

9. До 1.01.99 р. при оплаті товарів після їх надходження на
торговельне підприємство (п. 7.2) нарахований податковий кредит з ПДВ
за товарним документом постачальника на збільшення податкового кредиту
по дебету рахунка 68 не відноситься, а відображається в обліку як
товарна надбавка (Дт 41 – Кт 42-1 і Дт 67-2 – Кт 60). Після оплати
товарів постачальнику відображається в обліку податковий кредит на суму
сплаченого ПДВ ( Дт 68 – Кт 51, 55, 90 і ін. і списується нарахований
податковий кредит Дт 60 – Кт 67-2 ).

Так, як показано в операціях 4 і 5 (п. 7.2 ), повинні відображатись в
обліку суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції. Але
відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від 17.10.97р. №
218 при оплаті товарно-матеральних цінностей (робіт, послуг) після їх
одержання треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 60 – Кт 51 – на суму оплати вартості одержаних товарів, включаючи
ПДВ, і одночасно треба зробити запис: Дт 68 – Кт 67-2 – на списання
нарахованого при одержанні товарів податкового кредиту.

Отже, п. 12.9.2. доповнень до Інструкції суперечить п.3. Інструкції.
Відображення в обліку оплати товарів постачальникам двома способами не
допустиме, бо викличе значні ускладнення в облікових записах, плутанину
в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками й податкових
розрахунків з ПДВ. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься лише до
бухгалтерських записів у жовтні 1997р. – першому місяці чинності Закону
про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2 слід було
внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи, пов’язані з оплатою
товарно-матеріальних цінностей постачальникам.

На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б
спрощенню бухгалтерського обліку здійснення записів з надходження і
оплати товарів у порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до
Інструкції, тобто в наступному порядку :

Дт 60 – Кт 51 – на суму передоплати і післяоплати товарів
постачальникам, включаючи ПДВ, і одночасно на суму сплаченого
постачальнику ПДВ: Дт 68 – Кт 67-2; а запис Дт 67-2 – Кт 60 – на
суму ПДВ при надходженні товарів. Такий порядок записів доцільний ще й
тому, що аналогічно відображається в обліку ПДВ, одержаний в складі
авансових платежів від покупців (Дт – 51 – Кт – 62 і Дт 67-1 – Кт 68). В
цьому разі забезпечуватиметься єдиний і раціональніший принцип записів
в синтетичному і аналітичному обліку оплати постачальникам
товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з покупцями.

Для забезпечення і перевірки правильності запису Дт 68 – Кт 67-2 –
на нарахування суми податкового кредиту від сум, сплачених
постачальникам, в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51
“Розрахунковий рахунок” необхідно виділити записи сум сплаченого
постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.
При цьому доцільно виділити сплачений ПДВ в тому числі до сум оплат
постачальникам після графи “Разом по кредиту рахунку 51”.

10. Аналогічно повинна відображатись в обліку згідно з п. 12.9.2
Інструкції сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на
1.10.97р. не була оплачена постачальникам, тобто записами Дт 60 – Кт 51
і Дт 68 – Кт 67-2 Але за даними інвентаризації товарних залишків, по
яких станом на 1.10.97р. не проведено розрахунків з постачальником (
інвентаризаційний опис за формою додатку № 2), згідно з п. 12.6
Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти
бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав”

Кт 42 “Торговельна націнка”, субрахунок “Товарні надбавки”

Відповідне доповнення до п.12.6 Інструкції згідно зі змінами до
Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11.) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит на ці
товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р. і
пізніше (п.1) згідно з п. 12.9.2 доповнень до Інструкції на суму
сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути зроблений запис:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість” (розрахунковий
період якого настав)

Кт 67-2 “З податкового кредиту”

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної
зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97
р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування
ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена,
бухгалтерськими проводками:

Дт 68, “З подптку на лолану вартість, розрахунковий період якого
не настав”

Кт 42, субрахунок “Товарні надбавки” – на суму ПДВ червоним
записом,

Дт 67-2 “З податкового кредиту” – Кт 42 , субрахунок“Товарні
надбавки” – звичайним записом на цю ж суму. Або ж необхідно уточнювати
запис на суму ПДВ, сплаченого постачальнику, установлений пунктом
12.9.2 Інструкції, тобто замість запису Дт 68 – Кт 67-2 за Інструкцією
складати на суму сплаченого ПДВ бухгалтерьську проводку:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період
якого настав”

Кт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий період
якого не настав”

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених товарів
виникнуть розходження в обліку податкового кредиту, розрахунковий період
якого не настав, на рахунках 67 і 68.

11. Згідно з Інструкцією про бухгалтерський облік податку на додану
вартість сума ПДВ, сплачена в порядку передоплати товарів, що
оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.),
відноситься на збільшення вартості товарів по дебету рахунку 41.
Інструкція обходить питання обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до
надходження товарів. Але збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли
товари від постачальника ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам
бухгалтерського обліку. Це ж стосується торгової надбавки, що при цьому
збільшується (Дт 41 – Кт 42-1).

Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш
погляд, необхідно ввести до рахунку 41 “Товари” додатковий субрахунок,
який можна назвати приблизно так: “ПДВ на товари, що не надійшли”. При
надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа,
включеного до товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження
товарів, які були передоплачені постачальнику, будуть складені
бухгалтерські проводки як показано в п. 7.1.

У наведеному прикладі 1 до господарської операції 1.2 повинен бути
зроблений додатковий запис 1.3:

Дт 42-1 – Кт 41
– 104

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41 – Кт 42-1 – 104

Для того, щоб можна було скласти бухгалтерські проводки на списання з
рахунку 41, субрахунок “ПДВ на товари, що не надійшли”, сум ПДВ на ці
товари до бухгалтерських записів в товарно-грошових звітах про
надходження товарів: Дт 41 – КТ 42-1 “Товарні надбавки” необхідно ввести
додаткову графу “ПДВ на передоплачені товари, що надійшли”.

На перший погляд може здатись, що запис Дт 41 – Кт 42-1 (оп. 1.3.) на
збільшення вартості товарів на суму ПДВ у складі передоплат товарів
постачальникам не потрібний. Але поки Інструкція діє, її треба
виконувати. Трудно пояснити необхідність і економічну доцільність цього
запису. На думку автора, в пункті 5 Інструкції слід було вказати, що до
ПДВ в складі незбалансованих протягом звітного місяця авансових платежів
(передоплат) це положення не відноситься, і в цьому разі вартість
товарів на суму сплаченого ПДВ не збільшується. Хоча надто «закрутили»
або недоопрацювали це питання обліку податкових розрахунків з ПДВ,
обійти його неможливо, бо в практиці бухгалтерського обліку його не
обійдеш.

.

Облік іншого надходження
товарів

12. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної
діяльності, – оптово-збутову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське
харчування, – товари надходять в крамниці, кіоски та інші підрозділи
роздрібної торгівлі з товарних складів підприємства.

Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вести на оптових
підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі, які відпускають
товари в основному своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним
підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в
цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно
спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

13. Відпуск товарів зі складів своїм (на одному балансі) підприємствам
роздрібної торгівлі і громадського харчування пов’язаний з обліком
податку на додану вартість. Інструкція не регламентує порядок цього
обліку. Незалежно від того, за якими цінами обліковуються товари на
складах (купівельними чи продажними) при внутрішньому відпуску товарів
ПДВ треба враховувати і відповідно до умов відображати його в
бухгалтерському обліку.

13.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності
(оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи
громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 “Товари”
за купівельними або продажними цінами. Оптово-збутові підприємства і
склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні
ціни. До продажної ціни входять договірна купівельна ціна, податок на
додану вартість і торговельна націнка. Які ціни для обліку товарів
застосовувати на підприємстві вирішує підприємство самостійно, але при
цьому обов’язково треба враховувати, який обсяг діяльності складу чи
складів припадає на обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі
і громадського харчування.

В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського
харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

13.2. У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на
рахунку 41 “Товари” виділяють три субрахунки:

41-1 “Товари на
складах”,

41-2 “Товари в
крамницях”,

41-3 “Товари і продукти
в громадському харчуванні”.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують. товари за
продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельнуа націнку)
обліковують на рахунку 42 “Торговельна націнка”, субрахунок 1 “Товарні
надбавки”. Таке закріплення рахунку 42-1 для обліку товарних надбавок
правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки один вид
торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажними цінами.
Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної діяльності, то
товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих субрахунках:

42-1 “Товарні надбавки
на товари в оптових складах”,

42-2 “Товарні надбавки
на товари в роздрібній торгівлі”,

42-3 “Товарні надбавки
підприємств громадського харчування”.

13.3. Виходячи із положень Закону про податок на додану вартість,
відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і
громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з
нарахуванням торговельної націнки складу та ПДВ на відпускну вартість
товарів. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування
мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою
торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість
кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову
накладну на отримані зі складу товари.

13.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна
враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в
основному залежить від того, за якими цінами обліковуються товари на
складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами ( з
1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну
торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими
купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття витрат і
створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши
товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити
(скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на відпускні
ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття
витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського
харчування.

Отже, на підставі розхідної накладної складу повинна бути виписана
прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. 3 метою
забезпечення належного контролю за правильністю товарних надбавок і
продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія
підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві
та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної
діяльності товарні надбавки, валові доходи, витрати обігу повинні
обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх
фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм
підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення
затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і
зниження затрат на його ведения, а також забезпечення належного контролю
за ціноутворенням на підприємстві доцільно облік товарів на складах
вести за продажними цінами.В цьому разі виникає необхідність передачі
товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та
громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і
ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові
зобов’язання з ПДВ.

Надходження товарів зі складу за
купівельними цінами

14. Враховуючи викладене вище (п. 13), розглянемо питання
бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск
товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського
харчування виписується товарний документ (видаткова накладна) за
купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах
роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими
продажними цінами.

Приклад 2. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу в
роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на
суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в т.ч.:

Товари за купівельними цінами 500 грн.

Податок на додану вартість ,20% від 500 100 грн.

Торговельна націнка, 25% від 500 125 грн.

Разом продажна вартість товарів 725 грн.

3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі (100 +125) – 225 грн.

14.1. За даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку треба зробити
записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на відпуск товарів за купівельними
цінами – 500 грн. :

Дт 41-2 – Кт 41-1 – 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування
товарів – 725 грн.:

2.1. На купівельну вартість отриманих зі скдаду товарів – 500 гррн.:

Дт 41-2 – Кт 41-1 – 500
(п. 18)

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі – 225 грн. :

Дт 41-2 – Кт 42-2 – 225

В даному випадку на відміну від порядку, що застосовувався до 1.10.97
р., на суму ПДВ збільшено купівельну вартість товарів і відповідно
товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування
ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів, а не валовий дохід,
як було раніше.

14.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і
підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами
(купівельна вартість з доданням торговельної націнки складу), то,
враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній
відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію
товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з
метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат
складу розрахувати по підсумку відпуску товарів за місяць і виключити
її із товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування
записом на рахунках:

Дт 42-2 або 42-3 – Кт 80, ст.”Валовий дохід
оптовоЇ торгівлі”.

15. Приклад 3. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе
“Надія” за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе “Надія” продукти і товари за купівельними
цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і товари
нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250 50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250 88 грн.

Разом товарні надбавки 138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) – 388 грн.

15.1. За даними прикладу 3 необхідно скласти бухгалтерські
проводки:

1. За даними товарного звіту складу – 250 грн. :

Дт 41-3 – Кт 41-1 – 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе “Надія” – 388 грн. :

2.1. Дт 41-3 – Кт 41-1 – 250 – на купівельну вартість
товарів ( п. 18)

2.2. Дт 41-3 – Кт 42-3 – 138 – на суму товарних надбавок

15.2. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування
ПДВ в торгівлі (п. 1), при закупці продуктів для підприємств
громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно
нараховувати ПДВ на закуплені сільгоспродукти і включати його до
товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство
вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок
власного доходу.

16. Приклад 4. На відображення в обліку закупки від населення
сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупочним актом на ринку закуплено для кафе “Надія”
сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні
надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180 36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180 63 грн.

Разом товарні надбавки 99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає
(180+36+63) – 279 грн.

За даними прикладу 4 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупочну вартість сільгосппродуктів – 180 грн. :

Дт 41-3 – Кт 71 –
180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і
включеної до товарно-грошового звіту, – 279 грн. :

2.1. Дт 41-3 – Кт 71 –
180

2.2. Дт 41-3 – Кт 42-3 –
99

Надходження товарів зі складу за
продажними цінами

17. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої
підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш
доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на
складах за продажними цінами (п.13). При цьому значно скорочуються
затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові
процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно
спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в
крамницю № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товарного звіту
складу складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу),
доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж
бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску
товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за
продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського
харчування.

18. Приклад 6. На відображення в обліку відпуску продуктів і товарів зі
складу ресторану “Карпати” за продажними цінами роздрібної торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану “Карпати” за продажними цінами
на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40%
від 400 грн. – 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами
громадського харчування – 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 6 на підставі товарного звіту складу
треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 – Кт 41-1 –
400

За даними товарного звіту складу ресторану “Карпати” треба зробити
бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 – Кт 41-1 –
400

Дт 41-3 – Кт 42-3 –
160

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про
рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з
внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні
співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних
записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не проводиться,
тобто виключається із записів на синтетичних рахунках. Прийнято суму
зустрічного запису, що виключається із записів в синтетичному обліку,
брати в червону рамку. Так, в прикладі 5 є два зустрічні записи:

На складі: Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

В крамниці № 1: Дт 41-2 – Кт 41-1 600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять запис за даними облікового
регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 – Кт 41-1 –
600

19. У зв’язку з тим, що підприємство з різними видами торговельної
діяльності повинно визначати фінансові результати від окремих видів
діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за
продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми
товарних надбавок на відпущені зі складу в роздрібну торгівлю товари. 3
метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових
записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з
відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими
розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на
суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або
торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами (п.
14.2).

20.Як надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі слід
розглядати надлишки товарів, виявлені при інвентаризаціях.
Інструктивними матеріалами порядок відображення в обліку надлишків
товарів не регламентується. Виходячи з положень чинних нормативних
документів, розглянемо на прикладі відображення в обліку надлишку
товарів.

Приклад 7. За результатами проведеної в крамниці інвентаризації
виявлено надлишок товарів в сумі 150 грн. Середній відсоток товарних
надбавок за минулий місяць за розрахунком складає 31, а сума товарних
надбавок в сумі надлишку – відповідно 47 грн., в т.ч. податок на
додану вартість в сумі надлишку товарів – 25 грн. (150 х 20 : 120).

За даними наведеного прикладу 7 на оприбуткування суми виявленого
надлишку товарів повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість надлишку товарів сумі 103 грн. (150 – 47):

Дт 41 – Кт 80, ст. «Позареалізаційні
доходи» – 103

2. На суму товарних надбавок – 47 грн., в т.ч. ПДВ – 25 грн. і
торговельна націнка – 22 грн. (47 – 25):

Дт 41 – Кт 42 – 47

Зазначимо при цьому, що ПДВ як податкове зобов’язання буде відображений
в обліку за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до
реалізованих товарів.

Облік повернення товарів
покупцями

21. До надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі
відноситься також повернення товарів покупцями. Інструктивними
документами з бухгалтерського обліку облік надходження повернених
рокупцями товарів не регламентується. Водночас у зв’язку з введенням в
дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ відображення в обліку повернених
товарів, відвантажених покупцям до 1.10.97 р., надто ускладнилось.
Враховуючи актуальність цього питання, розглянемо облік повернення
товарів на прикладах.

Приклад 8. На відображення в обліку повернення покупцем товарів,
відвантажених до 1.10.97 р., і покупцем не оплачених:

1. Відвантажено товари за договірними відпускними цінами на суму 1500
грн.,

в тому числі ПДВ
(1500 х 20 : 120) – 250 грн.

2. За даними інвентаризації відвантажених товарів, по яких оплата станом
на 1.10.97 р. не здійснена

(опис інвентаризації за формолю додатку 6), визначено:

– вартість придбання товарів без врахування сум дооцінки – 1350
грн., в т.ч ПДВ – 225 грн.;

– купівельна вартість товарів без ПДВ (1350 – 225) – 1125 грн.;

– торговельна націнка на товари (1500 – 1350) – 150 грн., в т.ч.
ПДВ – 25 грн.

3. Повернені покупцем товари оприбутковуються за продажними цінами
роздрібної торгівлі на суму (1125 + 225 ПДВ + 25% торговельної націнки
– 281) – 1631 грн., в т.ч. товарні надбавки ( 225 ПДВ + 281 т.н.) –

506 грн.

4. Податок на додану вартість, що нарахований до 1.10.97 р.
постачальнику (Дт 41 – Кт 60), за даними інвентаризації заборгованості
покупців за відвантажені їм товари мав бути віднесений на податковий
кредит з ПДВ, розрахунковий період якого не настав. Враховуючи
суперечливість положень Інструкції з цього питання, на погляд автора,
необхідно виходити з наступного:

21.1 Підпунктом 12.1 в розвиток пункту 12 Інструкції не
регламентується відображення в обліку податкового кредиту на суму ПДВ,
що входив до купівельної вартості відвантажених і не оплачених покупцями
за станом на 1.10.97 р. товарів. Вказаний в підпункті 12.1 запис (Дт
67-1 – Кт 68 ) за економічним змістом і методологією бухгалтерського
обліку реалізації цінностей стосується податкового зобов’язання з ПДВ
від обороту з реалізації відвантажених цінностей.

Податок на додану вартість, що входив до 1.10.97 р. до
купівельної вартості товарів, за даними інвентаризації заборгованості
покупців за відвантажені їм товари станом на 1.10.97 р., мав бути
відображений в обліку по аналогії з відображенням ПДВ в складі товарних
залишків згідно з пунктами 12.5 і 12.6 Інструкції із записом на
зменшення купівельної вартості відвантажених товарів і на збільшення
податкового кредиту:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» -225

В результаті цього запису в порядку, прийнятому на підприємстві,
купівельна вартість відвантажених товарів, включаючи ПДВ, доводиться до
купівельноі вартості без ПДВ, що застосовується в обліку після 1.10.97
р. Отже, податок на додану вартість, що входив до купівельної вартості
товарів до 1.10.97 р. і за Законом має бути компенсований підприємству у
виді податкового кредиту, не повинен був відображатись в обліку на
дебеті рахунку 67-1 (Дт 67-1 – Кт 68), як це передбачено п.12.1
Інструкції. Такий запис не розкриває економічної його суті та не дає
можливості належного обліку податкового кредиту з ПДВ і його погашення .

21.2. Зобов’язання з податку на додану вартість від суми
відвантажених але не оплачених товарів за станом на 1.10.97 р. треба
було відобразити в обліку в порядку, встановленому п.п.12.1 і 12.1.1
Інструкці як податкове зобов’язання, розрахунковий період якого не
настав:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68 , субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» -250

За своїм змістом пункти 12.1 і 12.1.1 Інструкції не розкривають повністю
вимогу пункту 12, що передбачає відображення в обліку за даними
інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів сум податкових
зобов’язань і податкового кредиту. Крім того, при викладі пунктів 12.1 і
12.1.1, на думку автора, допущена методологічна помилка.

Бухгалтерам підприємств роздрібної торгівлі доцільно перевірити
свої облікові записи, зроблені за матеріалами інвентаризації товарів,
відвантажених покупцям до 1.10.97 р., і при необхідності внести до них
відповідні виправлення.

22. Виходячи із вище викладеного, на оприбуткування товарів,
повернених покупцем, за даними прикладу 8 в обліку необхідно зробити
записи:

22.1. Якщо відвантаження товарів покупцю було відображено в
обліку за касовим способом обліку реалізації товарів ( Дт 62(45) – Кт
41), то на повернення і оприбуткування товарів необхідно зробити
бухгалтерські записи в продажних цінах на суму 1631 грн.

1.1. На купівельну вартість (без ПДВ) повернених товарів – 1125
грн.:

Дт 41 – Кт 62(45) – 1125

1.2.На списання різниці між відпускною і купівельною (без ПДВ)
вартістю товарів, тобто торговельноі націнки на користь постачальника:

Дт 42 – Кт 62(45) – 150

1.3. на суму товарних надбавок – 506 гррн.:

Дт 41 – Кт 42 – 506

2. Сторнується способом червоного сторно нараховане податкове
зобов’язання за даними інвентаризації відвантажених покупцям товарів
станом на 1.10.97 р.:

Дт 67-1 « З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок « З податку на додану вартість,
розрахунковий період якого не настав» – 250

22.2. Якщо відвантаження товарів до 1.10.97 р. було відображено
в обліку способом нарахування реалізації записами:

Дт 46 – Кт 41 – 1500

Дт 42 – Кт 41 – 131

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500,

то відображення в обліку повернених покупцем товарів буде значно
складнішим і не має однозначного регламентування.

За даними інвентаризації заборгованості покупця за відвантажені
йому товари станом на 1.10.97 р. мали бути зроблені записи (п. 21.1,
21.2):

1. На списання на податковий кредит суми ПДВ, сплаченого
постачальнику при надходженні цих товарів в сумі 225 грн. за даними
інвентаризації на 1.10.97 р.:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» – 225

Але враховуючи особливості методології обліку реалізації
відвантажених товарів способом нарахування, за якою на дебеті рахунку
62(45) повинна рахуватись сума відвантажених товарів до оплати покупцем,
цей запис мав би бути наступним:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 67-2 «З податкового кредиту» – 225

2. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ за
даними інвентаризації на 1.10.97 р. в сумі 250 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – 250

Виходячи з того, що в момент відображення в обліку відвантаження
і реалізації товарів до 1.10.97 р. податок на додану вартість був
нарахований тільки від суми торговельної націнки (від суми різниці між
відпускними (з ПДВ) і купівельними (з ПДВ) цінами в сумі 25 грн. (150 х
20 : 120), а за даними інвентаризації заборгованості покупця нараховано
податкове зобов’язання в сумі 250 грн., то в сумі нарахованого
податкового зобов’язання з ПДВ є 225 грн. ПДВ, сплаченого постачальнику
при надходженні товарів. Ця сума податкового кредиту з ПДВ має бути
врахована після 1.10.97 р. при поверненні покупцем неоплачених товарів.

У зв’язку з тим, що Інструкція вказаних питань обліку не
регламентує і, крім того, в ній є суперечливі положення (п. 21.1),
залишаємо вирішення цього бухгалтерського ребуса творцям Інструкції з
ПДВ та спеціалістам з бухгалтерського обліку «для розминки».

22.3. На наш погляд, враховуючи вище викладене (п.п. 21.1, 21.2
і 22.2) в разі повернення покупцем відвантажегних йому до 1.10.97 р.
товарів на умовах наступної оплати з відображенням реалізації способом
нарахування, в бухгалтерському обліку повинні бути зроблені записи:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і
заборгованості покупця записом способом червоного сторно в сумі 1500
грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500

2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і на
надходження їх на підприємство способом червоного сторно в сумі 1500
грн.:

Дт 46 – Кт 41 – 1500

Зазначимо, що в місяці повернення товарів і сторнування суми їх
реалізації податкове зобов’язання з ПДВ і валовий дохід від реалізації
товарів будуть визначені з врахуванням зменшення суми реалізації товарів
і затрат на неї.

3. На відновлення способом червоного сторно списаної при
відвантаженні товарів торговельної націнки як різниці між обліковими
продажними і відпускними цінами товарів (1631 – 1500) – 131 грн.:

Дт 42 – Кт 41 – 131

4. Включається до товарних надбавок на повернені товари сума
нарахованого за даними інвентаризації відвантажених товарів станом на
1.10.97 р. податкового кредиту з ПДВ (п. 22.2, оп.1) в сумі 225 грн.:

Дт 67-2 «З податкового кредимту» –
Кт 42 – 225

Таким чином, в результаті зроблених записів на повернення
покупцем товарів на рахунку 42 «Торговельна націнка» будуть відображені
товарні надбавки на ці товари в сумі 506 грн., в т.ч. податковий кредит
з ПДВ – 225 грн. і торговельна націнка (131 + 150(1500 – 1350) – 281
грн.

5. Сторнується способом червоного сторно нараховане за даними
інвентаризації на 1.10.97 р. податкове зобовязання з ПДВ в сумі 250
грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період
якого не настав» – 250

23. Приклад 9. На відображення в обліку повернення
товарів, відвантажених покупцю після 1.10.97 р. на умовах наступної
оплати.

1. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за відпускними договірними цінами – 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 – 200 грн.

До оплати покупцем
– 1200 грн.

2. Облікова вартість відвантажених товарів за обліковими
продажними цінами – 1380 грн.

3. При відвантаженні товарів покупцю були зроблені облікові
записи способом нарахування реалізації:

3.1. Дт 46 – Кт 41 – 1200

Дт 42 – Кт 41 – 180 (1380 – 1200)

3.2. Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

23.1. При поверненні покупцем товарів, відвантажених йому
на умовах наступної оплати після 1.10.97 р., і оприбуткуванні їх на
підприємстві за даними прикладу 9 мають бути складені бухгалтерські
проводки:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів і заборгованості
покупця способом червоного сторно в сумі 1200 грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

2. На зменшення затрат з реалізації і надходження повернених
товарів способом червоного сторно на суму 1200 грн.

Дт 46 – Кт 41 – 1200

3. На відновлення способом червоного сторно списаної при
відвантаженні товарів торговельної націнки як різниці між обліковими
продажними і відпускними цінами товарів в сумі180 грн. (оп. 3.1):

Дт 42 – Кт 41 – 180

23.2. Зазначимо, що відображення в обліку повернених покупцем
товарів впливає на визначення і відображення в обліку податку на додану
вартість з реалізованих товарів при складанні розрахунку товарних
надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5
Інструкції.

При необхідності, для кращого розуміння економічного змісту
наведених вище бухгалтерських записів, зроблених на надходження
повернених покупцями товарів, доцільно рознести їх на схематичних
рахунках та проаналізувати записи. Слід врахувати при цьому, що зроблені
записи по кредиту рахунку 41 «Товари» способом червоного сторно
рівнозначні звичайним записам по дебету рахунку 41 на надходження
товарів.

24. На підприємствах громадського харчування бухгалтерські записи
на надходження товарів здійснюються аналогічно, як на підприємствах
роздрібної торгівлі, але на окремих субрахунках до рахунків 41, 42 і
46 з врахуванням специфіки діяльності підприємств громадського
харчування.

25. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 “Податкові
розрахунки” введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку
розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону
принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку
податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що
поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим
обліком недопустиме, бо застосовуються в них різні моменти реалізації.

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 “Податкові розрахунки”
вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою і
надходженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася
раніше, оплачені товари чи ні. Це надто складні і вельми трудомісткі
облікові функції при незначній кількості господарських операцій на
підприємстві. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця
здійснюються сотні і тисячі, затрати часу на виявлення події, що
відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Спрощення обліку надходження
товарів.

26. Бухгалтерський облік надходження товарів суттєво ускладнився з
введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість додаткового рахунку 67 «Податкові розрахунки». Який вихід із
становища, що склалося в обліку з відображенням податкових розрахунків з
ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він
можливий, якщо подумати і хотіти його знайти в найбільш доцільному
варіанті. Раз уже рахунок 67 “Податкові розрахунки” до плану
бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його
застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з
ПДВ із застосуванням цього рахунку і одночасно розрахунків з
постачальниками.

26.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з
надходженням товарів і застосуванням рахунку 67-2 “З податкового
кредиту», має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку лише
податком на додану вартість лише в наступних випадках:

оплат товарів, що надійшли без оплати в минулі місяці;

передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були отримані;

– надходження товарів від постачальників без оплати.

Виключити при цьому з обліку на рахунку 67 найбільш масові записи,
що пов’язяні з оплатою в звітному місяці товарів, які протягом цього
місяця були отримані від постачальників, тобто рахунок 67-2 «З
податкового кредиту» має застосовуватись лише відносно операцій з
надходження і оплати товарів, не збалансованих протягом звітного місяця
( і надходження товарів, і оплата товарів, здійснені в звітному місяці,
залишились на кінець звітного місяця неперекритими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з
оплати і надходження товарів в кожному окремому випаду виясняти, яка
із подій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості
записів в ситнтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному
обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 60 «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками». Зрозуміло, наскільки це важливо.

26.2. Отже, питання бухгалтерського обліку податкових розрахунків з ПДВ
можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно
раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного
місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з передоплатами товарів
постачальникам в минулі звітні періоди, в рахунок яких товари надійшли в
звітному місяці, а також операції, з оплати товарів, що надійшли у
минулі звітні періоди та в звітному місяці на умовах оплати в наступні
місяці (п. 26.1); вказує при цьому на первинних платіжних і товарних
документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням
рахунку 67-2 “З податкового кредиту”, враховуючи особливості запису
платіжних документів в обліковоиму регістрі по кредиту рахунку 51
“Розрахунковий рахунок” та інших банківських рахунків (п. 30.3). І
тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ
за станом на кінець звітного місяця, повинні бути зроблені відповідні
записи на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту по
дебету і кредиту рахунку 67 до наступного їх збалансування (відповідно
надходження товарів в рахунок авансових платежів (передоплат) минулих
звітних періодів і оплат товарів, що надійшли в минулі звітні періоди на
умовах наступної оплати й передоплат, в рахунок яких товари не надійшли
(п. 30.3): відповідно Дт 67-2 – Кт 60 і Дт 68 – Кт 67-2.

Записи за всіми іншими операціями, пов’язаними з оплатою і надходженням
товарів у звітному місяці, здійснюються без використання рахунку 67-2
(на надходження: Дт 41 – Кт 60 та на оплату: Дт 60 – Кт 51

і Дт 68 – Кт 60 – на суми сплаченого постачальникам в з вітному місяці
ПДВ (п. 30.1, оп. 3).

27. Податок на додану вартість від сум авансових платежів (передоплат),
сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких товари не не
надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної сальдової
відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного обліку
розрахунків з постачальниками (табл. 1).

_____________________________________

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених за розрахунками з
постачальниками , по дебету рахунку 60

станом на 1 травня
199_ р.

Передоплати попередніх

місяців Передоплати звітного

Місяця

№ Постачальник

Платіжні доручення

Сума Платіжні доручення

сума Разом

П/п

дата №

дата №

1. Фірма “Прут” – – – 20.04 48 800-00 800-00

2. ВАТ “Міжрайбаза” 18.02 285 180-00 28.04 86 2580-00 2760-00

3. МП “Марія” 26.03 18 500-00 – – – 500-00

4. КСП “Україна” – – – 25-04 18 850-00 850-00

і т.д.

Разом х Х 1780-00 Х х 5880-00 7660-00

в т.ч. ПДВ х Х 297-00 Х х 980-00 1277-00

Дт 68 – Кт 67-2 – 980-00

Головний бухгалтер
____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на
підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум
авансових платежів. Загальна сума ПДВ може бути додатково перевірена
розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на
120%). Для оперативного контролю за оплатою товарів постачальникам і
застосування чи незастосування рахунку 67-2 «З податкового кредиту»
доцільно скласти відомість заборгованості постачальникам за товари, що
надійшли на умовах наступної оплати станом на початок звітного місяця,
по кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76
і ін. по формі наведеної вище таблиці 1.

28. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження товарів
можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього необхідно
скласти сальдову відомість здійснених передоплат за товари
постачальникам на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією
відомістю співпадає із сумою кінцевого сальдо по кредиту рахунку 67-2
“З податкового кредиту” за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на
спрощений облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ і
розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомісті
авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні
місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 76 і
інших), в звітному місяці треба здійснити контроль за надходженням
товарів, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні
бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67-2 “З податкового
кредиту”. Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією
порядку ( п.п. 7.1, 9 ).

Окремо за сальдовою відомістю по кредиту рахунку 60 , 76 і інших
рахунків на заборгованість постачальникам за товари, що надійшли на
підприємство від постачальників без попередньої оплати в минулі звітні
періоди, з виділенням в тому числі сум ПДВ, віднесених при надходженні
товарів на дебет рахунку 67-2 “З податкового кредиту”, здійснюється
контроль за оплатою цих товарів і списується за даними платіжних
документів нарахований по дебету рахунку 67-2 податковий кредит (Дт
67-2 – Кт 60, 76) записом: Дт 60. 76 – Кт 51 і одночасно Дт 68 –
Кт 67-2 (п.п. 7.2, 9, 30.1, оп. 2 і 6).

29. На товари, отримані і оплачені та передоплачені постачальникам в
звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування
рахунку 67-2 “З податкового кредиту” в порядку, що застосовувався до
1.10.97 р. (п п. 26, 30.1, оп. 2 і 6).

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість,
сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат товарів
звітного місяця, в рахунок яких товари не надійшли, складають
відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з
ПДВ по підсумку за місяць (Дт 68 – Кт 67-2, табл. 1, п. 30.1, оп.6).

30. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження товарів,
податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками на
прикладі.

Приклад 10. На відображення в обліку надходження товарів від
постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за товари, здійснених у
попередньому місяці, – 800 грн.,

в т.ч. ПДВ – 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату товарів постачальникам на суму
8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

3. Надійшли товари від постачальників, оплачені в попередньому місяці,
на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників товари на
суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн.

5. Надійшли товари від постачальників на умовах оплати в наступному
місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.

6. При надходженні товарів за договірними купівельними цінами на суму
6500 грн. ( 667 + 5000 + 833) зроблена торговельна націнка підприємства
в розмірі 25% на суму 1625 грн. Податковий кредит з ПДВ на вказані
товари складає 1300 грн. ( 133 + 1000 + 167). Таким чином, товарні
надбавки на товари, що оприбутковуються за продажними цінами, складають
2925 грн. (1625 + 1300).

7. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному
місяці, в рахунок яких товари не надійшли (п. 2 – 8000 – п.4 – 6000),
– 2000 грн., в т.ч. ПДВ – 333 грн.

30.1. За даними наведеного прикладу 10 треба зробити записи на
рахунках:

1. На суму товарів, отриманих від постачальників в рахунок
передоплат, здійснених у передньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ –
133 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість отриманих товарів
без ПДВ (800 – 133) – 667

Дт 67-2 – Кт 60 – на суму ПДВ, нарахованого на купівельну
вартість цих товарів – 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому
місяці по кредиту рахунку 67-2

податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження
товарів.

2. На суму оплат і передоплат товарів постачальникам, здійснених у
звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

Дт 60 – Кт 51
– 8000

3. На суму товарів, що оплачені та надійшли в звітному місяці , –
6000 грн., в.т.ч. ПДВ – 1000 грн.:

Дт 41. – Кт 60 – на купівельну вартість товарів без
ПДВ (6000 – 1000) – 5000

Дт 68 – Кт 60 і ін. – на суму ПДВ на ці (оплачені) товари
згідно з податковими накладними – 1000

4. На суму товарів, що надійшли від постачальників на умовах оплати
в наступні місяці, – 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість товарів без ПДВ
(1000 – 167) – 833

Дт 67-2 – Кт 60 і ін. – на суму ПДВ на ці (неоплапчені )
товари згідно з податковими накладними – 167.

5.Відображаються в обліку товарні надбавки на товари, що
оприбутковуються за продажними цінами,

в сумі 2925 грн.:

Дт 41 – Кт 42
– 2925 (п.п. 4, 7.1 і 11)

6. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за товари в складі
авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок
яких товари не надійшли, згідно із даними сальдової відомості
передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” здійснюється запис на нарахування
податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові
платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 – 6000), в т.ч. ПДВ –
333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його
в обліку як нараховання податкового кредиту з ПДВ (п. 29):

Дт 68, субрахунок ” З податку на додану вартість”

Кт 67-2 “З податкового кредиту” – 333

В такому ж порядку при спрощеному обліку надходження товарів
відобрахається на рахунках ПДВ, сплачений постачальникам в звітному
місяці за товари, що надійшли в минулі місяці на умовах наступної оплати
(п.п. 28, 30.3).

30.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого
автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками
й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням товарів,
доцільно рознести складені за даними прикладу 10 бухгалтерські проводки
на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та
проаналізувати їх.

30.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження товарів
записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51
«Розрахунковий рахунок» і інших рахунків підприємства в банку необхідно
здійснювати в наступному порядку:

По кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” на оплату товарів
постачальникам суми платежів необюхідно записувати одною сумою без
виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в
окремих графах після графи “Разом” по кредиту рахунка 51 і інших
рахїунків в банку – “в т.ч. ПДВ” з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за отримані в звітному місяці товари;

в складжі не збалансованих передоплат товарів постачальникам;

в складі оплат за товари, що надійшли в попередні звітні періоди без
оплати.

На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку
51 “Розрахунковий рахунок та інших рахунків в банку в прикладі 10 мають
бути зроблені записи:

Дт 60 і ін. – Кт 51 – на всю суму оплат і передоплат товарів
постачальникам згідно з платіжними документами (п. 30.1, оп.2) – 8000.

Дт 68 – Кт 67-2 – на суму оплат за товари, що надійшли без оплати в
минулі місяці ( п.30.1, оп. 6).

Дт 68 – Кт 67-2 – на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці
авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п.
30.1, оп. 6) – 333

30.4. Записи на відображення в синтетичному обліку податкового
кредиту з ПДВ за операціями з надходження і оплати товарів у звітному
місяці та надходження їх на умовах оплати в наступні місяці здійснюються
за даними товарних документів і відповідних обікових регістрів по
підсумку за місяць:

1. Дт 68 – К т 60 і ін. – на суму ПДВ в складі платежів за
товари, отримані і оплачені в звітному місяці на підстав товарнихі
документів і податкових накладних (п. 30.1, оп. 2), – 1000

2. Дт 67-2 Кт 60, 76 і ін. – на суму ПДВ за товарними документами і
податковими накладними на товари, які надійшли в звітному місяці на
умовах оплати в наступні місяці (п. 30.1, оп. 4) – 167

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на
підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних
графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку
“в т.ч. ПДВ” є підставою для відображення в бухгалтерському обліку
податкового кредиту та для контролю записів ПДВ по дебету рахунку 68
в кореспонденції з кредитами рахунків 60 і 67-2.

30.5. Отже, за підсумковими даними графи «в т.ч. ПДВ» облікових
регістрів по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» та інших
рахунків в банку бухгалтерська проводка Дт 68 – Кт67-2 складається
тільки на суму ПДВ, сплаченого за товари, що надійшли без оплати в
минулі місяці (п.п. 30.3,

оп. 2, 30.1, оп. 6).

Підсумки ПДВ в графах «в т.ч. ПДВ» в складі оплат за отримані в
звітному місяці товари і в складі не збалансованих передоплат товарів
постачальникам є контрольними до записів за даними відповідно товарних
документів і сальдовоі відомості передоплат: Дт 68 – Кт 60, 76 і ін.
(п. 30.1, оп.3)

і Дт 68 – Кт 67-2 (п.30.1, оп.6).

Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ
доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків
з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який
передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема
надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишиться.

Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам торговельних
підприємств, що мусять самостійно теоретично розгадувати і практично
вирішувати розглянені вище вельми ускладнені питання організації і
ведення бухгалтерського обліку, та надіятись на краще вирішення в
майбутньому питань методології бухгалтерського обліку Міністерством
фінансів України. А для цього в першу чергу необхідно ліквідувати
надуманий, непотрібний, що підтверджується практикою, додатковий
податковий облік або, по меншій мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і
податковий облік.

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в
бухгалтерському обліку надходження товарів на підприємства роздрібної
торгівлі від постачальників та іншого надходження товарів має важливе
значення для контролю за їх наявністю та рухом, а також для своєчасності
і повноти сплати до бюджету податку на додану вартість, для уникнення
штрафних санкцій, пов’язаних з помилками в обліку ПДВ.

.

Професор і. Павлюк

25 червня 1998 р.

PAGE 1

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020