.

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4066
Скачать документ

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ І ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ З ПДВ

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів,
товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і
наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою
бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і
контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності
підприємства – обсягу реалізації і фінансових результатів
господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження
цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та
сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності Законом України “Про податок на додану вартість”
від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі –
Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на
додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від
17.10.97 р. № 218 ( далі – Інструкція) в методології бухгалтерського
обліку надходження цінностей та податкового кредиту з ПДВ сталися
грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне,
принципово змінився.

В статті розглядається бухгалтерський облік надходження цінностей, що
оприбутковуються і обліковуються за купівельними цінами, з врахуванням
нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З
метою спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ
розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних
докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону
від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається
актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних
бухгалтерів підприємств до цього часу достатньо не зрозуміла як
правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік розрахунків з
бюджетом з ПДВ, і, в першу чергу, податкових розрахунків.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної
організації і ведення бухгалтерського обліку надходження цінностей та
пов’язаних з ним податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість
уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому,
що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі
положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і
застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського
обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо
регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається
в розумінні його автором.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час
бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком податкових
розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтерові підприємства
розібратись в теорії і практиці обліку надходження цінностей дійсно
трудно.Тому автор старався дати роз’яснення окремих положень
організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на Інструкцію,
а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку
як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності
ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті
даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної
нумерації.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку
та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на
додану вартість (замість Інструкції № 3 від 10.02.93р.) необхідно вести
облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать
чинному законодавству

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному
забезпеченні, при непристосованості окремих облікових регістрів до
суттєво зміненого обліку бухгалтери вимушені самостійно вирішувати
складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського
обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і
практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного
навчання, не здіснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в
нових умовах.

1. При обліку надходження цінностей необхідно виходити в першу чергу із
наступних положень Закону України “Про податок на додану вартість”:

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни цінностей (ст. 6.1.1 ).

Продаж цінностей здійснюється за договірними цінами з додатковим
нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит
вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з
банківського рахунку платника податку в оплату цінностей (робіт,
послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) – в разі
розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних
чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання
платником податку цінностей (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата
списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату
цінностей (ст. 11.11).

Облік надходження цінностей від
постачальників

2. Бухгалтерський облік надходження цінностей розглядається без
застосування рахунку 18 “Валові витрати”, 48 “Валові доходи” та рахунку
61 “Розрахунки по авансах”. Автор вважає доцільним використання права
підприємства на незастосування рахунків 18 і 48 з метою спрощення
бухгалтерського обліку та зниження затрат праці і коштів на його
ведення. Що стосується рахунку 61, то в умовах широкого застосування
авансових платежів постачальникам (передоплат цінностей) і обліку
реалізації способом нарахування його застосування є недоцільним, що
сприяє спрощенню облікових записів.

2.1. При надходженні цінностей на і підприємство після попередньої
оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану вартість
відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських
рахунках:

Дт 68, субрахунок “З податку на
додану вартість”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”,
55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. – Кт 67-2 “З
податкового кредиту”

Після одержання цінностей, вартість яких оплачена постачальнику раніше,
списують нарахований податковий кредит з ПДВ (п.3 Ін.)

Дт 67-2 “З податкового
кредиту”

Кт 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” та ін. (п. 9)

2.2. У випадку надходження цінностей без попередньої оплати на суму
ПДВ за товарним документом податковий кредит з ПДВ нараховується по
дебету рахунку 67-2, де він рахується до моменту оплати цінностей
постачальнику, записом на рахунках:

Дт 67-2 «З податкового кредиту»

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками» та ін.

Після оплати цінностей, що надійшли від полстачальника на умовах
наступної оплати, в обліку мають бути зроблені записи:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”, 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. – Кт 67-2 “З
податкового кредиту” (п.9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку
рахунок 67 “Податкові розрахунки”, субрахунок 2 “3 податкового кредиту”
закривається.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату цінностей
постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч.
сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії
в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 – Кт 51. Сплата
постачальнику ПДВ при передоплаті цінностей повинна бути виділена в
обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 “Розрахунковий
рахунок” та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний
місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку
нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п.
2, 9):

Дт 60 – Кт 67-2 “3 податкового
кредиту”

4. Згідно зі змінами до Закону України “Про податок на додану
вартість” (п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими
товарами право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з
рахунку платника в рахунок оплати цінностей. Після 1.01.99 р. право на
податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум
податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді
(Дт 68 – Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт 60, 76 і ін.).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження
цінностей у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на
додану вартість на рахунку 67, наводимо загальну схему відображення в
обліку надходження цінностей і податкового кредиту з податку на додану
вартість (рис. 1).

Рисунок 1

Загальна схема

бухгалтерського обліку надходження цінностей від
постачальників

і податкового кредиту з
ПДВ

Облік надходження
цінностей

Облік податкового кредиту з ПДВ

51 і ін.

68 ПДВ

1.2

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження
цінностей і податкового кредиту з ПДВ:

Передоплата цінностей (авансові платежі) постачальникам:

Авансові платежі постачальникам цінностей у сумі купівельної їх
вартості ( без ПДВ).

Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість
при передоплаті цінностей постачальникам.

Надходження цінностей від постачальників за договірними цінами,
включаючи ПДВ:

Надходження цінностей за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

Одночасно списується при надходженні цінностей податковий кредит з
ПДВ, нарахований при їх передоплаті.

При оплаті цінностей після їх надходження на підприємство податковий
кредит з ПДВ нараховується при надходженні цінностей по дебету рахунку
67-2 «З податкового кредиту» з кредита рахунку 60 «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками» (оп. 2.2) і списується після оплати
підприємством цих цінностей постачальнику з кредита рахунку 67-2 на
дебет рахунку 60 (оп.1.3 , п.п. 2. 2, 9).

Для спрощення записів в аналітичному обліку до рахунку 60 “Розрахунки
з постачальниками і підрядниками” та інших рахунків, на яких
обліковуються розрахунки з постачальниками цінностей, з метою посилення
контролю за цими розрахунками записи в аналітичному обліку по дебету і
кредиту цих рахунків слід здійснювати на підставі первинних платіжних і
товарних документів загальною сумою, визначеною до оплати постачальнику.

7. Приклад 1. На облік надходження цінностей з передоплатою їх
постачальнику.

1.Підприємство здійснило передоплату цінностей постачальнику. За угодою
повинно бути отримано цінностей на суму 624 грн., в т.ч. ПДВ 104 грн.

2. Одержано цінності від постачальника. За товарним документом
постачальника значиться:

Відпускна договірна вартість цінностей 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520 104 грн.

До оплати постачальнику 624 грн.

3. Цінності оприбутковуються за купівельними (без ПДВ) цінами на суму
520 грн.

За даними прикладу 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки
(п.п. 2.1, 5, 6):

1. На передоплату цінностей постачальнику – 624 грн., в т.ч. ПДВ – 104
грн.:

1.1. Дт 60 – Кт 51 – 520

Дт 68, субрахунок “3 податку на додану вартість”
(розразунковий період якого настав)

Кт 51 “Розрахунковий рахунок” – 104

1.2. Одночасно на суму нарахованого податкового кредиту треба скласти
бухгалтерську проводку :

Дт 60 – Кт 67-2 “3 податкового кредиту” –
104

2. Оприбутковуються одержані від постачальника цінності за
купівельними цінами – 520:

Дт 05 “Матеріали”, Дт 41 “Товари” і ін.

Кт 60 “Розрахунки з постачальниками і
підрядниками”, Кт 76 і ін. – 520

3. Одночасно списується нарахований при передоплаті цінностей
податковий кредит з ПДВ

(операція 1.2):

Дт 67-2 “3 податкового кредиту” – Кт 60 –
104

Відображення в обліку нестач цінностей, виявлених при прийманні
цінностей, що надійшли на підприємство від постачальників, також
пов’язане з обліком ПДВ. Виявлені в цьому разі нестачі цінностей повинні
бути записані по кредиту рахунку 60 “Розрахунки з постачальниками і
підрядниками” за купівельними (з ПДВ) цінами. Записи по дебету
відповідних рахунків повинні бути зроблені в залежності від характеру
виявлених нестач (з вини працівників, перевізника, природний убуток і
ін.). Відображення при цьому на бухгалтерських рахунках податку на
додану вартість нормативними документами не регламентовано.

8. У тому разі, коли оплата цінностей здійснюється після їх
надходження на підприємство, бухгалтерські записи за даними наведеного
вище прикладу 1 (п.п. 2.2, 5, 6) будуть наступними:

1. Дт 05, 41 і ін. – Кт 60 –
520

2. Дт 67-2 – Кт 60 – 104

3. Дт 60 – Кт 51 – 520

4. Дт 68 – Кт 51 – 104

5. Дт 60 – Кт 67-2 – 104

Запис Дт 68 – Кт 60 може бути тільки після 1.01.99 р. згідно із
Законом і п. 3 Інструкції.

9. Так, як показано в операціях 4 і 5, повинні відображатись в обліку
суми податкового кредиту з ПДВ згідно з пунктом 3 Інструкції.

9.1. Відповідно до п. 12.9.2. змін і доповнень до Інструкції від
17.10.97р. № 218 при оплаті товарно-матеральних цінностей (робіт,
послуг) після їх одержання треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 60 – Кт 51 – на суму оплати вартості одержаних цінностей, включаючи
ПДВ, і одночасно треба зробити запис:

Дт 68 – Кт 67-2 – на списання нарахованого при одержанні цінностей
податкового кредиту з ПДВ.

Отже, п. 12.9.2. доповнень до Інструкції суперечить п.3. Інструкції.

9.2. Відображення в обліку оплати товарно-матеріальних цінностей
постачальникам двома способами не допустиме, бо викличе значні
ускладнення в облікових записах, плутанину в аналітичному обліку
розрахунків з постачальниками. А взагалі п. 12 Інструкції відноситься
лише до бухгалтерських записів у жовтні 1997р. – першому місяці чинності
закону про ПДВ. Тому доповнення до Інструкції згідно з п. 12.9.2. змін
до неї слід було внести до п.3. Інструкції та уніфікувати записи,
пов’язані з оплатою товарно-матеріальних цінностей постачальникам.

На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б
спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів у
порядку, передбаченому п. 12.9.2. змін та доповнень до Інструкції:

Дт 60 – Кт 51 – на суму передоплати і післяоплати цінностей
постачальникам, включаючи ПДВ, і одночасно на суму сплаченого
постачальникам ПДВ і нарахованого до одержання цінностей податкового
кредиту робити запис:

Дт 68, субрахунок “З податку на
додану вартість”

Кт 67-2 “З податкового кредиту”

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно відображається
в обліку згідно з пунктами 2 і 12.9.1 Інструкції ПДВ, одержаний в
складі авансових платежів від покупців (Дт 51 – Кт 62 і Дт 67-1 – Кт
68). В цьому разі забезпечуватиметься єдинй принцип записів в обліку
передоплат товарно-матеріальних цінностей.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 68 –
Кт 67-2) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі
по кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” необхідно виділити записи
сум сплаченого постачальникам ПДВ, враховуючи структуру цього регістра
на підприємстві.

Облік повернення
цінностей покупцями

10. Порядок відображення в обліку повернення покупцями цінностей,
відвантажених виробничими підприємствами на умовах наступної оплати,
нормативними документами не регламентуєиться. Враховуючи особливості,
облік повернення покупцями товарів розглядається окремо (п.п. 12 – 16).

Розглянемо на прикладі повернення покупцями готової продукції,
матеріалів та інших цінностей, враховуючи, що методологія відображення в
обліку їх реалізації аналогічна. Різниця в тому, що готова продукція
облуковується за цінами фактичної виробничої собівартості, а сировина,
матеріали та інші цінності – за купівельними (без ПДВ) цінами з
врахуванням трансортно- заготівельних витрат.

Згідно з постановоою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. №
869 “Датою реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) вважається
дата відвантаження (передачі) продукції, товарів, підписання документів
про виконані роботи”. Отже, після 1.08.97 р. для відображення в обліку
реалізації цінностей міг та може застосовуватись тільки спорсіб
нарахування реалізації.

11. Приклад 2. На відображення в обліку повернення покупцями готової
продукції та інших цінностей (крім товарів).

11.1 Підприємство відвантажило до 1.08.97 р. покупцю цінності на умовах
наступної оплати:

1. За товарним документом значилось:

Цінності за договірними цінами – 2000 грн.

Податок на додану вартість, 20 % – 400 грн.

До оплати покупцем – 2400 грн.

2. Облікова купівельна вартість (фактична собівартість) відвантажених
цінностей – 1800 грн.

3.Відвантажені цінності покупцем не оплачені і повернені повністю
підприємству- постачальнику.

За даними прикладу 2 при поверненні цінностей підприємство-постачальник
повинно зробити наступні записи в бухгалтерському обліку:

11.2. Якщо готова продукція та інші цінності відвантажені покупцю до
1.08.97 р. і реалізація відображена в обліку касовим способом, то на
повернені і оприбутковані цінності треба скласти бухгалтерські проводки:

1. Дт 05, 40 і ін. – Кт 62(45) «Товари відвантажені» – на
вартість повернених цінностей за купівельними (без ПДВ) цінами
(фактичною собівартістю) – 1800

Зазначимо,що при касовому способі відображення в обліку реалізації
цінностей могли застосовуватись різні підходи до обліку на рахунку
62(45) товарів відвантажених. Але в будь-якому випадку при надходженні
виручки на рахунок підприємства в банку з кредиту рахунку 62(45) на
дебет рахунку 46 «Реалізація» мала бути списана купівельна вартість або
фактична виробнича собівартість реалізованих цінностей.

2. Запис на списання з рахунку 62(45) «Товари відвантажені» суми
нарахованого ПДВ (400 грн.) та різниці між договірними відпускними і
купівельними обліковим цінами (2000 – 1800) – 200 грн. здійснюється в
залежності від прийнятого на підприємстві способу їх обліку.

11.3. Якщо готова продукція та інші цінності відвантажені покупцю до або
після 1.08.97 р. і реалізація їх відображена в обліку способом
нарахування, то на повернення і оприбуткування цінностей записи на
бухгалтерських рахунках значно складніші. Для того, щоб правильно
зрозуміти і зробити в обліку записи на повернення цінностей , необхідно
виходити із записів, що були зроблені в обліку при відвантаженні
цінностей покупцю способом нарахування реалізації:

Дт 46 – Кт 05, 40 і ін. – на облікову вартість відвантажегних
цінностей – 1800

Дт 62(45) – Кт 46 – на відпусну з ПДВ вартість цінностей – 2400

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – на суму нарахованого податкового зобов’язання
з ПДВ – 400

Дт 46 – Кт 80 – на суму фінансового результату від реалізації
цінностей (різниці в цінах) – 200

За даними прикладу 2 на повернення цінностей, відвантажених покупцю до
або після 1.08.97 р., та оприбуткування їх на склад у цьому разі
необхідно зробити сторнувальні записи способом червоного сторно:

1. На зменшення обороту з реалізації цінностй, включаючи ПДВ, і
заборгованості в сумі 2400 грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 2400

2. На зменшення затрат з реалізації повернених цінностей і
надходження їх на підприємство в сумі 1800 грн.:

Дт 46 – Кт 05, 40 і ін. – 1800

3. На зменшення нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ в сумі
400 грн.:

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З податку
на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» – 400

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських
рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходів і витрат.
Сторнування фінансового результату від реалізації повернених цінностей
можливе але недоцільне. Зазначимо, що в місяці повернення цінностей і
сторнування суми їх реалізації фінансовий результат звітного місяця буде
відповідно зменшений на суму доходу від реалізації повернених цінностей,
який був відображений в обліку в місяці їх відвантаження.

Облік повернення товарів
покупцями

12. До надходження товарів на підприємство слід віднести також
повернення товарів покупцями, якщо вони були відвантажені на умовах
наступної оплати.

Облік повернення покупцями товарів, які до відвантаження їх покупцям
обліковувались за купівельними (з ПДВ) цінами, значно складніший, як
облік повернення інших цінностей, розглянений нами раніше в п.п. 10 –
11. Викликане це ускладнення особливістю обліку товарів до введення в
дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ і необхідністю враховувати результати
інвентаризації товарів, відвантажених покупцям і не оплачених станом на
1.10.97 р.

Інструктивними документами з бухгалтерського обліку облік надходження
повернених рокупцями товарів не регламентується. Водночас після
введення в дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ повернення покупцями
неоплачених ними товарів має місце й питання його обліку є актуальним.
Враховуючи актуальність цього питання, розглянемо облік повернення
товарів на прикладах.

Приклад 3. На відображення в обліку повернення покупцем товарів,
відвантажених до 1.10.97 р., і покупцем не оплачених.

1. Відвантажено товари за договірними відпускними цінами на суму
1500 грн.,

в тому числі ПДВ
(1500 х 20 : 120) – 250 грн.

2. За даними інвентаризації відвантажених товарів, по яких оплата
станом на 1.10.97 р. не здійснена

(опис інвентаризації за формолю додатку 6), визначено:

– вартість придбання товарів без врахування сум дооцінки – 1350
грн., в т.ч ПДВ – 225 грн.;

– купівельна вартість товарів без ПДВ (1350 – 225) – 1125 грн.;

3. Повернені покупцем товари оприбутковуються за купівельними
(без ПДВ) цінами на суму 1125 грн.

13. Податок на додану вартість, що нарахований до 1.10.97 р.
постачальнику (Дт 41 – Кт 60), за даними інвентаризації заборгованості
покупців за відвантажені їм товари мав бути віднесений на податковий
кредит з ПДВ, розрахунковий період якого не настав. Враховуючи
суперечливість положень Інструкції з цього питання, на погляд автора,
необхідно виходити з наступного:

13.1. Підпунктом 12.1 в розвиток пункту 12 Інструкції не
регламентується відображення в обліку податкового кредиту на суму ПДВ,
що входив до купівельної вартості відвантажених і не оплачених покупцями
за станом на 1.10.97 р. товарів. Вказаний в підпункті 12.1 запис (Дт
67-1 – Кт 68) за економічним змістом і методологією бухгалтерського
обліку реалізації товарів стосується податкового зобов’язання з ПДВ від
обороту з реалізації відвантажених товарів.

Податок на додану вартість, що входив до 1.10.97 р. до
купівельної вартості товарів, за даними інвентаризації заборгованості
покупців за відвантажені їм товари станом на 1.10.97 р., мав бути
відображений в обліку по аналогії з відображенням ПДВ в складі товарних
залишків згідно з пунктом 12.5 Інструкції із записом на зменшення
купівельної вартості відвантажених товарів і на збільшення податкового
кредиту:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» -225

В результаті цього запису в порядку, прийнятому на підприємстві,
купівельна вартість відвантажених товарів, включаючи ПДВ, доводиться до
купівельноі вартості без ПДВ, що застосовується в обліку після 1.10.97
р. Отже, податок на додану вартість, що входив до купівельної вартості
товарів до 1.10.97 р. і за Законом має бути компенсований підприємству у
виді податкового кредиту, не повинен був відображатись в обліку на
дебеті рахунку 67-1 (Дт 67-1 – Кт 68), як це передбачено п.12.1
Інструкції. Такий запис не розкриває економічної його суті та не дає
можливості належного обліку податкового кредиту з ПДВ і його погашення .

13.2. Зобов’язання з податку на додану вартість від суми
відвантажених але не оплачених товарів за станом на 1.10.97 р. треба
було відобразити в обліку в порядку, встановленому п.п.12.1 і 12.1.1
Інструкці як податкове зобов’язання, розрахунковий період якого не
настав:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68 , субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» -250

За своїм змістом пункти 12.1 і 12.1.1 Інструкції не розкривають
повністю вимогу пункту 12, що передбачає відображення в обліку за даними
інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів сум податкових
зобов’язань і податкового кредиту. Крім того, при викладі пунктів 12.1 і
12.1.1, на думку автора, допущена методологічна помилка.

Бухгалтерам оптово-збутових і посередницьких підприємств доцільно
перевірити свої облікові записи, зроблені за матеріалами інвентаризації
товарів, відвантажених покупцям до 1.10.97 р., і при необхідності внести
до них відповідні виправлення.

14. Виходячи із вище викладеного, на оприбуткування товарів,
повернених покупцем, за даними прикладу 3 в обліку необхідно зробити
записи:

14.1. Якщо відвантаження товарів покупцю було відображено в
обліку за касовим способом обліку реалізації товарів ( Дт 62(45) – Кт
41), то на повернення і оприбуткування товарів необхідно зробити
бухгалтерський запис в купівельних (без ПДВ) цінах на суму 1125 грн.:

1. Дт 41 – Кт 62(45) – 1125

2. Сторнувати способом червоного сторно нараховане податкове
зобов’язання за даними інвентаризації відвантажених покупцям товарів
станом на 1.10.97 р.:

Дт 67-1 « З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок « З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – 250

Запис на списання з рахунку 62(45) «Товари відвантажені» сум
нарахованого при відвантаженні товарів ПДВ (250 грн.) та валового
доходу (торгновельної націнки або різниці між відпускними і обліковими
цінами – 150 грн.) має бути здійснений в залежності від того, який
спосіб відображення їх в обліку на підприємстві застосовувся.

14.2. Якщо відвантаження товарів до 1.10.97 р. було відображено
в обліку способом нарахування реалізації записами:

Дт 46 – Кт 41 – 1350

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З
податку на додану вартість, розрахунковий період
якого не настав» – 25

Дт 46 – Кт 80 – 125,

то відображення в обліку повернених покупцем товарів буде значно
складнішим і не має однозначного регламентування.

За даними інвентаризації заборгованості покупця за відвантажені
йому товари станом на 1.10.97 р. мали бути зроблені записи (п.п. 14.1,
14.2):

1. На списання на податковий кредит суми ПДВ, сплаченого
постачальнику при надходженні цих товарів в сумі 225 грн., за даними
інвентаризації на 1.10.97 р.:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість,
розрахунковий період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» – 225

Але враховуючи особливості методології обліку реалізації
відвантажених товарів способом нарахування, за якою на дебеті рахунку
62(45) повинна рахуватись сума відвантажених товарів до оплати покупцем,
цей запис мав би бути наступним:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість,
розрахунковий період якого не настав»

Кт 67-2 «З податкового кредиту» – 225

2. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ за
даними інвентаризації на 1.10.97 р. в сумі 250 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – 250

Виходячи з того, що в момент відображення в обліку відвантаження
і реалізації товарів до 1.10.97 р. податок на додану вартість був
нарахований тільки від суми торговельної націнки (від суми різниці між
відпускними (з ПДВ) і купівельними (з ПДВ) цінами в сумі 25 грн. (150 х
20 : 120), а за даними інвентаризації заборгованості покупця нараховано
податкове зобов’язання в сумі 250 грн., то в сумі нарахованого
податкового зобов’язання з ПДВ є 225 грн. ПДВ, сплаченого постачальнику
при надходженні товарів. Ця сума податкового кредиту з ПДВ має бути
врахована після 1.10.97 р. при поверненні покупцем неоплачених товарів.

У зв’язку з тим, що Інструкція вказаних питань обліку не
регламентує і, крім того, в ній є суперечливі положення (п.13),
залишаємо вирішення цього бухгалтерського ребуса творцям Інструкції з
ПДВ та спеціалістам з бухгалтерського обліку «для розминки».

14.3. На наш погляд, враховуючи вище викладене (п.п. 13, 14.1 і
14.2) в разі повернення покупцем відвантажегних йому до 1.10.97 р.
товарів на умовах наступної оплати з відображенням реалізації способом
нарахування, в бухгалтерському обліку повинні бути зроблені записи:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і
заборгованості покупця записом способом червоного сторно в сумі 1500
грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500

2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і на
надходження їх на підприємство способом червоного сторно в сумі 1350
грн.:

2.1. Дт 46 – Кт 41 – на суму товарів за купівельними цінами без
ПДВ – 1125

2.2 Дт 46 – Кт 67-2 – на суму нарахованого за даними
інвентаризації на 1.10.97 р. податкового кредиту з ПДВ – 225

Зазначимо, що в місяці повернення товарів і сторнування суми їх
реалізації податкове зобов’язання з ПДВ має бути сторноване, а валовий
дохід від реалізації товарів буде визначений з врахуванням зменшення
суми реалізації товарів і затрат на неї, тобто зменшиться.

З. На сторнування способом червоного сторно нарахованого при
відвантаженні товарів покупцю податкового зобов’язання з ПДВ від суми
торговельної націнки на відвантажені товари (150 грн.) в сумі 25 грн.:

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З
податку на додану вартість, розрахунковий період якого не настав» – 25

Очевидно, що запис на відображення в обліку податкового
зобов’язання з ПДВ за даними інвентаризації на 1.10.97 р. згідно з
пунктами 12.1 і 12.1.1 Інструкції (Дт 67-1 – Кт 68) слід було зробити
в сумі 225 грн.(250 – 25), бо продаткове зобов’язання з ПДВ від суми
торговельної націнки на відвантажені товари станом на 1.10.97 р. мало
рахуватись на рахунку 68, субрахунок »З податку на додану вартість,
розрахунковий період якого не настав».

4. Сторнується способом червоного сторно нараховане за даними
інвентаризації на 1.10.97 р. податкове зобовязання з ПДВ в сумі 225
грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – 225

15. Приклад 4. На відображення в обліку повернення товарів,
відвантажених покупцю після 1.10.97 р. на умовах наступної оплати.

1. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за відпускними договірними цінами – 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 – 200 грн.

До оплати покупцем
– 1200 грн.

2. Вартість відвантажених товарів за обліковими купівельними
(без ПДВ) цінами – 880 грн.

3. При відвантаженні товарів покупцю були зроблені облікові
записи способом нарахування реалізації:

Дт 46 – Кт 41 – 880

Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З податку на додану
вартість, розрахунковий період якого не настав» –
200

Дт 46 – Кт 80 – 120

15.1. При поверненні покупцем товарів, відвантажених йому
на умовах наступної оплати після 1.10.97 р., і оприбуткуванні їх на
підприємстві за даними прикладу 4 мають бути складені бухгалтерські
проводки:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів і заборгованості
покупця способом червоного сторно в сумі 1200 грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

2. На зменшення затрат з реалізації і надходження повернених
товарів способом червоного сторно на суму 880 грн.

Дт 46 – Кт 41 – 880

3. На сторнування способом червоного сторно нарахованого при
відвантаженні покупцю товарів податкового зобов’язання з ПДВ в сумі 200
грн.

Дт 46 – Кт 68, субрахунок «З податку
на додану вартість, розрахунковий період

якого не настав» – 200

В результаті зроблених сторнувальних записів на бухгалтерських
рахунках будуть зменшені в звітному місяці суми доходів і витрат.
Сторнування фінансового результату від реалізації повернених цінностей
можливе але недоцільне. Зазначимо, що в місяці повернення цінностей і
сторнування суми їх реалізації фінансовий результат звітного місяця буде
відповідно зменшений на суму доходу від реалізації повернених цінностей,
який був відображений в обліку в місяці їх відвантаження.

15.2. Зазначимо також, що відображення в обліку повернених
покупцем товарів впливає на визначення і відображення в обліку податку
на додану вартість з реалізованих товарів та на величину фінансових
результатів від реалізації товарів підприємством у звітному місяці.

При необхідності, для кращого розуміння економічного змісту
наведених вище бухгалтерських записів, зроблених на надходження
повернених покупцями товарів, доцільно рознести їх на схематичних
рахунках та проаналізувати записи. Слід врахувати при цьому, що зроблені
записи по кредиту рахунку 41 «Товари» способом червоного сторно
рівнозначні звичайним записам по дебету рахунку 41 на надходження
товарів.

16. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 “Податкові
розрахунки” введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку
розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону
принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку
податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що
поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим
обліком недопустиме, бо застосовуються в них різні моменти відображення
в обліку реалізації товарів.

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 “Податкові розрахунки”
вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою і
надходженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася
раніше, оплачені цінності чи ні. Це надто складні і вельми трудомісткі
облікові функції при незначній кількості господарських операцій на
підприємстві. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця
здійснюються сотні і тисячі, затрати часу на виявлення подій, що
відбулися раніше, та на їх облік непомірні.

Спрощення обліку надходження
цінностей.

17. Бухгалтерський облік надходження цінностей суттєво ускладнився
з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість додаткового рахунку 67 «Податкові розрахунки». Який вихід із
становища, що склалося в обліку з відображенням податкових розрахунків з
ПДВ? Чи можливий він взагалі? Вважаємо, що такий вихід є, і він
можливий, якщо подумати і хотіти його знайти в найбільш доцільному
варіанті. Раз уже рахунок 67 “Податкові розрахунки” до плану
бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його
застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з
ПДВ із застосуванням цього рахунку і одночасно розрахунків з
постачальниками.

17.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з
надходженням цінностей і застосуванням рахунку 67-2 “З податкового
кредиту», має бути в тому, щоб обмежити записи на цьому рахунку
податком на додану вартість лише в наступних випадках:

оплат цінностей, що надійшли без оплати в минулі місяці;

передоплат цінностей, які за станом на кінець місяця не були отримані;

– надходження цінностей від постачальників без оплати.

Виключити при цьому з обліку на рахунку 67 найбільш масові
записи, що пов’язяні з оплатою в звітному місяці цінностей, які протягом
цього місяця були отримані від постачальників, тобто рахунок 67-2 «З
податкового кредиту» має застосовуватись лише відносно операцій з
надходження і оплати цінностей, не збалансованих протягом звітного
місяця ( і надходження цінностей, і оплата цінностей, здійснені в
звітному місяці, залишились на кінець звітного місяця неперекритими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з
оплати і надходження цінностей в кожному окремому випаду виясняти, яка
із подій відбулася раніше, не кажучи вже про значне скорочення кількості
записів в синтетичному обліку на рахунку 67, а, головне, в аналітичному
обліку до нього та в аналітичному обліку до рахунку 60 «Розрахунки з
постачальниками і підрядниками». Зрозуміло, наскільки це важливо.

17.2. Отже, питання бухгалтерського обліку податкових розрахунків з
ПДВ можна вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно
раціональніше і ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного
місяця відслідковує тільки операції, пов’язані з передоплатами цінностей
постачальникам в минулі звітні періоди, в рахунок яких цінності надійшли
в звітному місяці, а також операції, з оплати цінностей, що надійшли у
минулі звітні періоди, та в звітному місяці на умовах оплати в наступні
місяці (п. 17.1); вказує при цьому на первинних платіжних і товарних
документах кореспонденцію рахунків на вказані операції з використанням
рахунку 67-2 “З податкового кредиту”, враховуючи особливості запису
платіжних документів в обліковоиму регістрі по кредиту рахунку 51
“Розрахунковий рахунок” та інших банківських рахунків (п. 21.3). І
тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими розрахунками з ПДВ
за станом на кінець звітного місяця, повинні бути зроблені відповідні
записи на відображення в обліку нарахованого податкового кредиту по
дебету і кредиту рахунку 67 до наступного їх збалансування (відповідно
надходження цінностей в рахунок авансових платежів (передоплат) минулих
звітних періодів і оплат цінностей, що надійшли в минулі звітні періоди
на умовах наступної оплати, й передоплат, в рахунок яких цінності не
надійшли (п. 21.3): відповідно Дт 67-2 – Кт 60 і Дт 68 – Кт 67-2.

Записи за всіми іншими операціями, пов’язаними з оплатою і
надходженням цінностей у звітному місяці, здійснюються без використання
рахунку 67-2 (на надходження: Дт 41 – Кт 60 та на оплату: Дт 60 – Кт
51 і Дт 68 – Кт 60 – на суми сплаченого постачальникам в з вітному
місяці ПДВ (п. 21.1, оп. 3).

18. Податок на додану вартість від сум авансових платежів
(передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких
цінності не не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної
сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного
обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

_____________________________________

(підприємство)

Таблиця 1

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених за розрахунками з
постачальниками , по дебету рахунку 60

станом на 1 травня
199_ р.

Передоплати попередніх

Місяців Передоплати звітного

місяця

№ Постачальник

Платіжні доручення

Сума Платіжні доручення

сума Разом

П/п

дата №

дата №

1. Фірма “Прут” – – – 20.04 48 800-00 800-00

2. ВАТ “Міжрайбаза” 18.02 285 180-00 28.04 86 2580-00 2760-00

3. МП “Марія” 26.03 18 500-00 – – – 500-00

4. КСП “Україна” – – – 25-04 18 850-00 850-00

і т.д.

Разом х Х 1780-00 Х х 5880-00 7660-00

в т.ч. ПДВ х Х 297-00 Х х 980-00 1277-00

Дт 68 – Кт 67-2 – 980-00

Головний бухгалтер
____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на
підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум
авансових платежів. Загальна сума ПДВ може бути додатково перевірена
розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на
120%). Для оперативного контролю за оплатою цінностей постачальникам і
застосування чи незастосування рахунку 67-2 «З податкового кредиту»
доцільно скласти відомість заборгованості постачальникам за цінності, що
надійшли на умовах наступної оплати станом на початок звітного місяця,
по кредиту рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76
і ін. по формі наведеної вище таблиці 1.

19. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження
цінностей можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього
необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за цінності
постачальникам на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за цією
відомістю співпадає із сумою кінцевого сальдо по кредиту рахунку 67-2
“З податкового кредиту” за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на
спрощений облік надходження цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і
розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомісті
авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні
місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 76 і
інших), в звітному місяці треба здійснити контроль за надходженням
цінностей, оплачених в попередні місяці, і скласти відповідні
бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67-2 “З податкового
кредиту”. Бухгалтерські проводки складають в установленому Інструкцією
порядку ( п.п. 7, 9 , 21.1, оп. 5).

Окремо за сальдовою відомістю по кредиту рахунку 60 , 76 і інших
рахунків на заборгованість постачальникам за цінності, що надійшли на
підприємство від постачальників без попередньої оплати в минулі звітні
періоди, з виділенням в тому числі сум ПДВ, віднесених при надходженні
цінностей на дебет рахунку 67-2 “З податкового кредиту”, здійснюється
контроль за оплатою цих цінностей і списується за даними платіжних
документів нарахований по дебету рахунку 67-2 податковий кредит (Дт
67-2 – Кт 60, 76) записом: Дт 60. 76 – Кт 51 і одночасно Дт 68 –
Кт 67-2 (п.п. 8, 9, 21.1, оп. 2 і 5).

На суму ПДВ на цінності, що надійшли в звітному місяці без оплати,
податковий кредит

нараховуєт ься за даними відповідних товарних документів: Дт 67-2 –
Кт 60, 76 і ін. ( п. 21.1, оп. 4).

20. На цінності, отримані і оплачені та передоплачені постачальникам
в звітному місяці, бухгалтерські записи здійснюються без застосування
рахунку 67-2 “З податкового кредиту” в порядку, що застосовувався до
1.10.97 р. (п п. 17, 21.1, оп. 2 і 5).

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість,
сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат цінностей
звітного місяця, в рахунок яких цінності не надійшли, складають
відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з
ПДВ по підсумку за місяць (Дт 68 – Кт 67-2, табл. 1, п. 21.1, оп.5).

21. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження
цінностей, податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з
постачальниками на прикладі.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження цінностей від
постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за цінності, здійснених у
попередньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату цінностей постачальникам на суму
8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

3. Надійшли цінності від постачальників, оплачені в попередньому місяці,
на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників цінності на
суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн.

5. Надійшли цінності від постачальників на умовах оплати в наступному
місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.

6. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному
місяці, в рахунок яких цінності не надійшли (п. 2 – 8000 – п.4 –
6000), – 2000 грн., в т.ч. ПДВ – 333 грн.

21.1. За даними наведеного прикладу 5 треба зробити записи на
рахунках:

1. На суму цінностей, отриманих від постачальників в рахунок
передоплат, здійснених у передньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ –
133 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість отриманих
цінностей без ПДВ (800 – 133) – 667

Дт 67-2 – Кт 60 – на суму ПДВ, нарахованого на купівельну
вартість цих цінностей – 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому
місяці по кредиту рахунку 67-2

податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження
цінностей.

2. На суму оплат і передоплат цінностей постачальникам, здійснених
у звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

Дт 60 – Кт 51
– 8000

3. На суму цінностей, що оплачені та надійшли в звітному місяці , –
6000 грн., в.т.ч. ПДВ – 1000 грн.:

Дт 41. – Кт 60 – на купівельну вартість цінностей без
ПДВ (6000 – 1000) – 5000

Дт 68 – Кт 60 – на суму ПДВ на ці (оплачені) цінності
згідно з податковими накладними – 1000

4. На суму цінностей, що надійшли від постачальників на умовах
оплати в наступні місяці, – 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість цінностей без
ПДВ (1000 – 167) – 833

Дт 67-2 – Кт 60 – на суму ПДВ на ці (неоплапчені )
цінності згідно з податковими накладними – 167.

5. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за цінності в складі
авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок
яких цінності не надійшли, згідно із даними сальдової відомості
передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” здійснюється запис на нарахування
податкового кредиту. За даними сальдової відомості рахуються авансові
платежі постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 – 6000), в т.ч. ПДВ –
333 грн. На суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його
в обліку як нараховання податкового кредиту

з ПДВ по підсумку за місяць (п.п. 20, 21.3, оп. 3):

Дт 68, субрахунок ” З податку на додану вартість”

Кт 67-2 “З податкового кредиту” – 333

В такому ж порядку при спрощеному обліку надходження цінностей
відобрахається на рахунках ПДВ, сплачений постачальникам в звітному
місяці за цінності, що надійшли в минулі місяці на умовах наступної
оплати (п.п. 19, 21.3, оп.2).

21.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого
автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками
й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням цінностей,
доцільно рознести складені за даними прикладу 5 бухгалтерські проводки
на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та
проаналізувати їх.

21.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження
цінностей записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51
«Розрахунковий рахунок» і інших рахунків підприємства в банку необхідно
здійснювати в наступному порядку:

По кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” на оплату цінностей
постачальникам суми платежів необюхідно записувати одною сумою без
виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в
окремих графах після графи “Разом” по кредиту рахунка 51 і інших
рахїунків в банку – “в т.ч. ПДВ” з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за отримані в звітному місяці цінності;

в складжі не збалансованих передоплат цінностей постачальникам;

в складі оплат за цінності, що надійшли в попередні звітні періоди без
оплати.

На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку
51 “Розрахунковий рахунок» та інших рахунків в банку за даними
прикладу 5 мають бути зроблені записи:

Дт 60, 76 і ін. – Кт 51 і ін. – на всю суму оплат і передоплат
цінностей постачальникам згідно з платіжними документами (п. 21.1,
оп.2) – 8000.

Дт 68 – Кт 67-2 – на суму оплат ПДВ за цінності, що надійшли без
оплати в минулі місяці (п.30.1, оп. 5). В прикладі 5
така операція відсутня.

Дт 68 – Кт 67-2 – на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці
авансових платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п.
21.1, оп. 5) – 333

21.4. Записи на відображення в синтетичному обліку податкового
кредиту з ПДВ за операціями з надходження і оплати цінностей у звітному
місяці та надходження їх на умовах оплати в наступні місяці здійснюються
за даними товарних документів і відповідних обікових регістрів по
підсумку за місяць:

1. Дт 68 – К т 60, 76 і ін. – на суму ПДВ в складі платежів за
цінності, отримані і оплачені в звітному місяці на підстав товарних
документів і податкових накладних (п. 21.1, оп. 2), – 1000

2. Дт 67-2 – Кт 60, 76 і ін. – на суму ПДВ за товарними
документами і податковими накладними на цінності, які надійшли в
звітному місяці на умовах оплати в наступні місяці (п. 30.1, оп. 4) –
167

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на
підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних
графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку
“в т.ч. ПДВ”, є підставою для відображення в бухгалтерському обліку
податкового кредиту та для контролю записів ПДВ по дебету рахунку 68
в кореспонденції з кредитами рахунків 60 і 67-2.

21.5. Отже, за підсумковими даними графи «в т.ч. ПДВ» облікових
регістрів по кредиту рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» та інших
рахунків в банку бухгалтерська проводка Дт 68 – Кт 67-2 складається
тільки на суму ПДВ, сплаченого за цінності, що надійшли без оплати в
минулі місяці (п.п. 21.3, оп. 2, 21.1, оп. 5).

Підсумки ПДВ в графах «в т.ч. ПДВ» в складі оплат за отримані в
звітному місяці цінності і в складі не збалансованих передоплат
цінностей постачальникам є контрольними до записів за даними
відповідно товарних документів і сальдовоі відомості передоплат: Дт 68
– Кт 60, 76 і ін. (п. 21.1, оп.3) і Дт 68 – Кт 67-2 (п.21.1,
оп.5).

Спрощений бухгалтерський облік податкових розрахунків з ПДВ
доцільний і після 1 січня 1999 р., коли відносно податкових розрахунків
з ПДВ буде застосовуватись Закон без зміни від 26.09.97 р., який
передбачає розрахунки з ПДВ за подією, що відбулася раніше. Проблема
надто великої складності та трудомісткості цього обліку залишиться.

Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам підприємств, що
мусять самостійно теоретично розгадувати і практично вирішувати
розглянені вище вельми ускладнені питання організації і ведення
бухгалтерського обліку, та надіятись на краще вирішення в майбутньому
питань методології бухгалтерського обліку Міністерством фінансів
України. А для цього в першу чергу необхідно ліквідувати надуманий,
непотрібний, що підтверджується практикою, додатковий податковий облік
або, по меншій мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і податковий
облік.

Всі розрахунки з податку на додану вартість повинні би вестись
тільки на рахунку 68, субрахунок «З лодатку на додану вартість»,
розрахунковий період якого настав і не настав. Необхідно видати для
цього спеціальну інструкцію з характеристикою цього субрахунку та
можливими бухгалтерськими проводками, пов’язаними з нарахуванням та
сплатою ПДВ. Тільки належно організований, точний і об’єктивний
бухгалтерський облік податку на додану вартість може забезпечити
належний контроль за розрахунками з бюджетом з ПДВ, за своєчасністю і
повнотою сплати податку на додану вартість всіми платниками податку.

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в
бухгалтерському обліку надходження цінностей від постачальників та
іншого надходження цінностей має важливе значення для контролю за їх
наявністю та рухом, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету
податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з
помилками в обліку ПДВ.

.

Професор і. Павлюк

30 червня 1998 р.

PAGE 1

PAGE 13

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020