.

“Облік на АТП ТОВ “”Перевізник”””

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 5706
Скачать документ

4

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА” 3

РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 4

2.1 Облік придбаних матеріалів 4

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг 11

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства 12

2.7 Складання фінансової звітності 12

ВИСНОВОК 13

ДОДАТКИ 14

Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних
бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової
звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх
заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності.
Процес інтеграції української економічної системи в європейську і
світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів
бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в
Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і
Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку — завершальний етап
фінансового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона
призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу,
інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної
інформації для прийняття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та
своєчасністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами.
Показники звітності використовують для моніторингу
господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою
прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують
звітність для контролю за діяльністю підлеглих підприємств і
організацій, аналізу їхньої господарської діяльності, виявлення
недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних
статистичної звітності групують показники діяльності підприємств різних
галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються
науковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих
галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій
для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних
посібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за
виконанням планів, аналізу господарської діяльності, формування
стратегічних планів і рішень тощо. Від якості складання звітності
залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а
отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства,
так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є
актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших
користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та
своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини
підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних
господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність
розв’язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір
теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності
підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

– навчитись обробляти облікові регістри;

– складати оборотно-сальдову відомість;

– заповнювати фінансову звітність.

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва
підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер – 1, майстер токар – 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за
літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60
м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн.,
шліфувальний станок – 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів – 400
тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада
наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

АктивСумаПасивСума10485000131,120000105400000131,2150000203157,540342721
2012400441740210120641,124000301443,5641,2650311306006511560361252006522
2526130006532256616800Усього546921546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО – РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Облік придбаних матеріалів

Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця
закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці

Табл.. 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді

НайменуванняОд.виміруК-стьПВТЗВВ-стьФорма
оплатиПДВДПл15004,81207200попер1464СтальМ220041858200наст1657

Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн

Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн

ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн

ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн

Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784
грн

Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді

Таблиця 2.2.

Дані про використання виробничих запасів

НайменуванняОдиниці
виміруКількістьЗалишковаПридбанаВикористанаДП4515001520Сталь60200240

Використовуємо метод середньозваженої вартості:

Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545
= 7357,5/1545 = 4,7

Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:

Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн

Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011

Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному
паливу:

Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн

Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн

Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн

ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн

Оборотна відомість

№Зміст операціїДебетКредитСума1Нарахували аванс за
ДП37131187842Нарахували ПК641,364414643Оприходували ДП на
складі20363172004Нарахували ТЗВ по ДП2106311205Закриття
64464463125666Закриття 37163137187847Оприходували
сталь20163182008Нарахували ПК641,363116579Нарахували ТЗВ по
сталі2106318510Оплатили сталь631311994211Списання ДП на
перевезення23,12037238,4512Списання ТЗВ до ДП23,121082,613Списання сталі
на вир-во прод23,22019784,614Списання ТЗВ по сталі23,2210107,6

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї

Таблиця 2.3.

Дані табелю обліку і виконання робочого часу за звітний місяць

№ПрофесіяКласВсьогоПримітки1Водій11302Водій2120Бригадир3Водій32005Керівн
икБухгалтер6Майстер31707Майстер2170Електрик

Дані колективного договору, що необхідні для нарахування заробітної
плати:

1) система оплати праці для водіїв рухомого складу погодинно-преміальна.
Для допоміжних робітників відрядно преміальна.

2) Годинна ставка водія 3 го класу 5 грн/год

Майстра 1го розряду – 6грн/год

Посадовий оклад керівника – 2500 грн

Посадовий оклад охоронця – 750 грн

3)

Таблиця 2.4

Тарифна сітка майстра

Розряд123Коефіцієнт11,21,4

4) Доплата водіям за класність:

Водіям першого класу – 30% від тарифного заробітку

2го – 15%

5) Доплата за бригадирство – 25% від тарифного заробітку

6) Доплата за сумісництво професій – 20% за кожну професію

Шкала преміювання:

– за якісне обслуговування – 30% від тарифного заробітку

– за виконання плану 105% включно – 10%

– понад 105% – 20%

– за недовиконання плану 90% включно і менше – 30%

Відрядна розцінка:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/N,

Де ФРЧ – місячний фонд робочого часу

В – питома вага операційного часу – 0,75

Сч – годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт – тарифний коефіцієнт

N – планова кількість продукції

Наряд – завдання для майстрів

План – 250

Фактично зробив перший майстер – 275

Фактично зробив другий майстер – 205

Таблиця 2.5

Нарахування заробітної плати водіям

№ЗПНадбавкиУсьогоКласністьБригадирствоЗа
обслуг1130*5=650195253,51098,52120*5=60090172,5862,53200*5=10003001300Ус
ього3261

Нарахування заробітної плати майстрам:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/Н,

Де ФРЧ – відпрацьовано годин

В – питома вага операційного часу (0,75)

Сч – годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт – тарифний коефіцієнт

Н – планова кількість продукції

Розрахуємо заробітну плату керівника

ЗП = 2500 + 2500*0,2 = 3000 грн

Са1 = 170 * 0,75 * 6* 1,2 / 250 = 3,7 грн/шт.

Са2 = 170 * 0,75 * 6 * 1,4 /250 = 4,2 грн/шт.

Тарифний заробіток = 170 * 6 * 1,2 = 1224 грн

Тарифний заробіток2 = 170 * 6* 1,4 = 1428 грн

Таблиця 2.6

Нарахування заробітної плати

№ЗПНарахуванняШтрафиУсьогоСумісництвоПеревиконанняНедотик.1275*3,7=1017,
5122,41139,92205*4,2=861172,2(428,4)604,81744,7

Після нарахування заробітної плати кожному працівнику необхідно
визначити утримання із заробітної плати

Таблиця 2.7

Відомість нарахування ЗП та утримання із неї за звітний період

НазваводійводійводіймайстермайстеркерівникУсьогоНарахована
ЗП1098,5862,513001139,9604,830008005,7УтриманняВнески на страхування у
зв’язку з втратою працездатності (1%)10,998,631311,46,053080,07Внески на
страхування на оплату безробіття (0,5)5,494,316,55,730,241567,24Податок
з доходів фізичних осіб
(15%)160,2126,04189,37166,284,66435,451161,92Пенсійний
фонд13,999,2718,0214,824,1252,02112,24Усього190,67148,25226,89198,12125,
07532,471421,47

ПФ = (532* 0,005)+(1098,5-532)*0,02 = 13,99 грн

ПФ = (532*0,005) + (862,5-532)*0,02 = 9,27

ПФ = (532*0,005) + (1300-532)*0,02 = 18,02

ПФ = (532*0,005) + (1139,9 – 532)*0,02 = 14,82

ПФ = (532*0,005) + (604,8 – 532)*0,02 = 4,12

ПФ = (532*0,005) + (3000 – 532) = 52,02

Таблиця 2.8

Розподіл заробітної плати і нарахувань на неї за звітний місяць

Кредит рахунківЗП, нарахування і утриманняДебет
рахунківУсього23123266192Нарахування
ЗП661Водії32613261661Майстри1744,71744,7661Керівник30003000Нарахування65
1ПФ (33,2%)1082,7579,249962657,94652ТВП
(1,5%)48,9126,1745120,08653Безробіття
(1,3%)42,3922,6839104,07Утримання641,1Податок з доходів
фіз..осіб1161,921161,92651Пенсійний фонд112,24112,24652Тимчасова втрата
працездатності80,0780,07653Страхування
безробіття67,2467,24Усього44352372,791421,47408012309,3

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.

ПП «Перевізник» нараховує амортизацію основних засобі кумулятивним
методом

Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи цей метод.

Строк корисного використання

транспортних засобів – 6 років

станків – 5 років

ліквідаційна вартість ОФ – 0грн

Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років що
залишилися до кінця очікуваного строку використання об’єкту на суму
числа років його корисного використання.

Таблиця 2.9

Розрахунок амортизації транспортних засобів

ККАмортизація ТЗ16/21 = 0,285714400*0,28 =114,2825/21
=0,23809595,238134/21 = 0,19047676,190543/21 = 0,14285757,142952/21 =
0,09523838,095261/21 = 0,04761919,0476Усього400

Таблиця 2.10

Розрахунок амортизації станків

ККАмортизація станків15/ 15 = 0,3385* 0,33 = 28,3324/15 =
0,26722,6733/15 = 0,21742/15 = 0,1311,3351/15 = 0,0675,67Усього85

Згідно договору про аренду, підприємство орендує офісне приміщення.
Отримані орендні послуги за жовтень становлять 900 грн

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг

Для розрахунку доходу від реалізації продукції необхідно визначити
фактурну ціну одиниці продукції кожного виду.

Цф = Сповна+прибуток+ПДВ (ПЗ)

Кількість реалізованих у звітному місяці підшипників 565

Таблиця 2.11

Визначення собівартості 1і продукції

№ПоказникСума1Прямі витратиНа перевезення7321,05На
виробництво9892,22Питома вага прямих витратНа перевезення0,42На
виробництво0,58

Собівартість одного тонокілометра:

Сткм = 7321,05/5654 = 1,29грн

Собівартість одного підшипника

Спід = 9892,2/580 = 17,06 грн

Розрахуємо собівартість реалізації підшипників методом середньозваженої
вартості:

Цсер = 75*26,8+580*17,06/75+565 = 18,6 грн

Собівартість реалізованих підшипників = 565*18,6 = 10509,7грн

Таблиця 2.12

Розрахунок фактурної ціни реалізованої продукції та послуг

№НазваПеревезенняПідшипники1Собівартість одиниці1,2917,062Питома вага
адміністративних витрат10%15%3Адміністративні витрати0,132,64Повна
собівартість1,4219,625Нормативна
рентабельність20%25%6Прибуток0,284,97Ціна без
ПДВ1,70424,528ПЗ0,344,99Ціна з ПДВ2,0429,12

Таблиця 2.13

Розрахунок доходу

НазваК-стьЦінаЗаг.вартістьПЗФорма
розрахункуПеревезення56002,04114241904ПопередняПідшипники56529,1216452,8
2742,13Наступна

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи та
витрати ПП «Перевізник».

Чистий дохід від реалізації продукції (рах. 70) = 13710,67+9520=23230,67

Собівартість реалізованої продукції (рах. 901 та 903) =
7321,05+10509,7=17830,75

Адміністративні витрати (рах. 92) = 4080+900=4980

Чистий прибуток = 23230,67 – 17890,75 – 4980 = 419,92

Таблиця 2.14

Фінансовий результат діяльності підприємства

№Назва операції1Чистий доход від перевезень95202Чистий доход від
реалізованих підшипників13710,673Собівартість
перевезень7321,054Собівартість підшипників10509,75Адміністративні
витрати40806Оренда9007Фінансові результати419,92

2.7 Складання фінансової звітності

Фінансова звітність

№ рах.Сальдо початковеОборотиСальдо
кінцевеДебетКредитДебетКредитДебетКредит10485000485000131700004851695152
02557,51540017023,05934,4521120205190,2134,022324506,0417298,25261300098
92,210509,712382,530443,5443,5313060027876,81962638850,8362520016452,816
452,8252003787848784403427213427214474074063188119176,05642465066393141,
6422152,66520108005,710015,76668001421,471232417800,97681232427876,87027
876,823230,677923230,67419,929017830,7517830,75924080949001050964080Усьо
го546921546921216230,5216230,5562945,3562945,3

ВИСНОВОК

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва
підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є
збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.

ДОДАТКИ

Оборотна відомість

ОпераціяД-тК-тСумаПерерахували аванс за Дп3713118784Нарахували
ПК641,36441464Оприходували ДП на складі2036317200Нарахували по
ДП210631120Закриття 6446446311464Закриття 3716313718784Оприходували
сталь2016318200Нарахували ПК641,36311657Нарахували ТЗВ21063185Оплатили
сталь6313119942Списання ДП на перевезення23,12037238,45Списання ТЗВ до
ДП23,121082,6Списання сталі на виробництво
підшипників23,22019784,6Списання ТЗВ по металу23,2210107,6Нарахування ЗП
   водіям2316613261майстри2326611744,7керівникам926613000Відрахування до
пенсійного
фонду   водіям2316511082,7майстри232651579,24керівнику92651996Відрахуван
ня ТВП   водіїв23165248,91майстрів23265226,17керівник9265245Відрахування
у фонд
безробіття   водіїв23165342,39майстрів23265322,68керівник9265339Утриманн
я податку з доходу фіз.осіб661641,21161,92Утримання до пенсійного
фонду661651112,24втрата
працездатності66165280,07безробіття66165367,24Нарахування амортизації
рухомого складу231132400Нарахування амортизації
станків23213185Нарахування орендної плати949685900Нарахування
ПК641949150Оплатили оренду685311900Отримали аванс31168111424Нарахували
ПЗ7036431904Виконали перевезення68170311424Закриття
643643641,31904Відвантажили продукцію36170116452,8Нарахували
ПЗ7016412742,13отримали гроші за продукцію31136116452.8Списання прямих
витрат на перевезення9032317321,05Списання прямих витрат на готову
продукцію262329892,2Списання собівартості реалізованих
підшипників9012610509,7Списання доходу від перевезень на фінансовий
результат7037919520списання доходу від реалізації
підшипників70179113710,67Списання адмінвитрат на фінансовий
результат791924080Списання 949 на фінансовий результат791949900Списання
собівартості перевезень на фінансовий результат7919037321,05Списання
собівартості підшипників79190110509,7Списання фінансового результату на
нерозподілений прибуток791441419,92

№ рахункуЗміст операціїСальдоОборотиДебетКредитДебетКредит104Первісна
вартість станків85000105загальна вартість авто400000131,1амортизація
станків20000Нарахування амортизації станків85132,2амортизація
авто150000Нарахування амортизації рухомого складу400201первісна вартість
сталі на складі2400списання сталі на вир-во
підшипників9784,6Оприходували сталь8200203запаси палива157,5списання
палива на перевезення7238,45Оприходували ДП на складі7200210Нарахували
по ДП120Нарахували ТЗВ85Списання ТЗВ до ДП82,6Списання ТЗВ по
металу107,6первісна вартість ДП12026Списання прямих витрат на готову
продукцію9892,2Списання собівартості реалізованих
підшипників10509,713000231Списання ДП на перевезення7238,5Списання ТЗВ
до ДП82,6Списання прямих витрат на перевезення7321,05Нарахування ЗП
водіям3261Нарахування у ПФ водіям1082,7Нарахування у фонд ТВП
водіїв48,91Нарахування у фонд безробыття водіїв42,39Нарахування
амортизації рухомого складу400232Списання сталі на виробництво
підшипників9784,6Списання ТЗВ по металу107,6Нарахування амортизації
станків85Списання прямих витрат на готову продукцію9892,2Нарахування ЗП
майстрам1744,7Нарахування у ПФ майстрам579,24Нарахування у фонд ТВП
майстрів26,17Нарахування у безробіття майстрів22,68Нарахування
амортизації станків85311Отримали аванс11424отримали гроші за
продукцію16452,8Перерахували аванс за Дп8784Оплатили сталь9942Оплатили
оренду900поточні рахунки в нац.валюті30600301443,5361Відвантажили
продукцію16453отримали гроші за продукцію16453розрахунки з
покупцями25200371Перерахували аванс за Дп8784Закриття 371878440статутний
капітал342721441Списання фінансового результату на нерозподілений
прибуток740651Розрахунки за пенсійним забезпеченням1560652Розрахунки за
соціальним страхуванням225653Розрахунки за страх. на випадок
безробіття225631Оприходували ДП на складі7200Нарахували по ДП120Закриття
6441464Оприходували сталь8200Нарахували ПК1657Нарахували ТЗВ85Закриття
3718784Оплатили сталь9942Нарахували ТЗВ85641Нарахування ПК150Нарахували
ПЗ2742,13розрахунки за податками 24000641,2Утримання податку з доходу
фіз.осіб1161,92розрахунки за податками 650641,3Нарахували
ПК1464Нарахували ПК1657Закриття 6431904643Закриття 6431904Нарахували
ПЗ1904644Закриття 6441464Нарахували ПК1464651Пенсійне забезпечення
:водіям1082,7Майстрам579,24Керівнику996Утримання до пенсійного
фонду112,24652Соціальне страхування:
водіїв48,91Майстрів26,17Керівника45втрата
працездатності80,07653Страхування у зв’язку з безробіттям:
водіїв42,39майстрів22,68керівника39безробіття67,24661Утримання податку з
доходу фіз.осіб1161,9Утримання: до пенсійного фонду112,24втрата
працездатності80,07Безробіття67,24Розрахунок з ЗП:
водіям3261Майстрам1744,7Керівнику3000ФОП6800681Виконали
перевезення11424Отримали аванс11424685Оплатили оренду900Нарахування
орендної плати900701Нарахували ПЗ2742,1списання доходу від реалізації
підшипників13710,7Відвантажили продукцію16452,8703Нарахували
ПЗ1904Списання доходу від перевезень на фінансовий результат9520Виконали
перевезення11424791Списання адмінвитрат на фінансовий
результат4080Списання 949 на фінансовий результат900Списання
собівартості перевезень на фінансовий результат7321,05Списання
собівартості підшипників10510Списання фінансового результату на
нерозподілений прибуток419,92Списання доходу від перевезень на
фінансовий результат9520  списання доходу від реалізації
підшипників13710,6792Списання адмінвитрат на фінансовий
результат408096Нарахування ЗП керівникам3000Нарахування у ПФ
керівнику996Нарахування у фонд ТВП керівнику45Нарахування у фонд
безробіття керівнику39901Списання собівартості реалізованих
підшипників10510Списання собівартості підшипників10509,7903Списання
прямих витрат на перевезення7321,05Списання собівартості перевезень на
фінансовий результат7321,05949Нарахування орендної плати900Нарахування
ПК150Списання 949 на фінансовий
результат900Усього546921546921216231216231Баланс (тис. грн.)

На 31 листопада 2007 р.

АктивКод ряд-каНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуІ.
Необоротні активиНематеріальні активи:Залишкова
вартість010315000315000Первісна
вартість011485000485000Знос012(170000)(170000)Незавершене
будівництво020Основні засоби:Залишкова вартість030Первісна вартість
031Знос032Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств040інші фінансові
інвестиції045Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені
податкові активи060Інші необоротні активи070Усього за розділом
І080315000315000ІІ. Оборотні активиЗапаси:виробничі
запаси1002677,51068,47тварини на вирощуванні та відгодівлі110незавершене
виробництво120готова продукція1301300012382,5Товари140Векселі
одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:чиста
реалізаційна вартість 1602520025200первісна вартість1612520025200резерв
сумнівних боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунками:з бюджетом
170за виданими авансами180з нарахованих доходів190із внутрішніх
розрахунків200Інша поточна дебіторська заборгованість210Поточні
фінансові інвестиції220Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній
валюті23031043,539294,3в іноземній валюті240Інші оборотні
активи2250Усього за розділом ІІ2607192177945,27ІІІ. Витрати майбутніх
періодів270Баланс280386921392945,3ПасивКод рядкаНа початок звітного
періодуНа кінець звітного періоду12І. Власний капіталСтатутний
капітал300339721339721Пайовий капітал310Додатковий вкладений
капітал320Інший додатковий капітал330Резервний капітал340Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)350740740Неоплачений капітал360Вилучений
капітал370Усього за розділом І380ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення 410Цільове
фінансування 420Усього за розділом ІІ430ІІІ. Довгострокові
зобовязанняДовгострокові кредити банків440Довгострокові фінансові
зобовязання450Відстрочені податкові зобовязання460Інші довгострокові
зобовязання470Усього за розділом ІІІ.480340461340461ІV. Поточні
зобовязанняКороткострокові кредити банків500Поточна заборгованість за
довгостроковими зобовязаннями510Векселі видані520Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги530Поточні зобовязання за
розрахунками:з одержаних авансів540з бюджетом5502465022152,6з
позабюджетних платежів560зі страхування570201010015,7з оплати
праці580680017800,97з учасниками 590із внутрішніх розрахунків600Інші
поточні зобовязання610Усього за розділом ІV6203346049968,67V. Доходи
майбутніх періодів630Баланс640386921392945,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

за ____листопад ____ 2007 р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період1234Доход (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)01027876,8Податок на
додану вартість0154646,13Акцизний збір020025Інші вирахування з
доходу030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)03523230,7Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)04017830,75Валовий:

Прибуток

050прибуток0505399,95 збиток055Інші операційні доходи060Адміністративні
витрати070Витрати на збут080Інші операційні витрати090Фінансові
результати від операційної діяльності:

Прибуток

1001319,95збиток105Доход від участі в капіталі110Інші фінансові
доходи120Інші доходи130Фінансові витрати140Витрати від участі в
капіталі150Інші витрати160Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:

прибуток

170419,95 збиток175Податок на прибуток від звичайної
діяльності180Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190335,96 збиток195Надзвичайні:

доходи

200 витрати205Податки з надзвичайного прибутку210Чистий:

прибуток220335,96 Збиток225ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній
період124Матеріальні затрати230Витрати на оплату праці240Відрахування на
соціальні заходи250Амортизація260Інші операційні витрати270Разом280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній
період1234Середньорічна кількість простих акцій300Скоригована
середньорічна кількість простих акцій310Чистий прибуток, що припадає на
одну просту акцію320Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію330Дивіденди на одну просту акцію340

Керівник

Головний бухгалтер

Література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16 липня 1999 року.

2. Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28.06.1999.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене
Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових
коштів», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний
капітал», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і
зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Мінфіну № 137 від
28.05.99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована
фінансова звітність”, затверджене Наказом Мінфіну № 176 від 30.07.99.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”,
затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність
за сегментами”, затверджене Наказом Мінфіну № 412 від 19.05.05.

12. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. – К.: Ніка-Центр
Ельга, 2000.-528с.

13. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Атіка,
2002.-478с.

14. Бухгалтерська і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний
посібник./ За ред. С.Ф.Голова. – Дніпропетровськ: ТОВ “Бланс-клуб”,
2000. – 768с.

15. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. Нормативно-практичні
матеріали/ За ред. Р.Хом’яка.- Львів: Національний університет
“Львівська політехніка”, “ Інтелект-Захід”, 2002 р., – 728 с.

16. Бухгалтерський облік на малих підприємствах. – Харків: Фактор, 2003.
– 60 с.

17. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.// за ред.
Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.-Житомир: ПП”Рута”,2003.-726с.

18. Герасим П.М., Кизима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я.
Фінансів облік і звітність на підприємствах різних галузей. – Тернопіль:
АСТОН, 2000.-316с.

19. Головко Т.П. Методика аналізу фінансової звітності підприємств. –
К.: Компас, 2000. – 32 стор.

20. Грабова Н.Н., Добровський В. Бухгалтерский учет на производственных
и торговых предприятиях: Учебн. пособие./ Под ред. Кужельного Н.В. –
К.:А.С.К., 2000.-

21. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля,
анализа и аудита. – К.: «АСК», 1998. – 768 с.

22. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП,
2000.-152с.

23. Лень В. С., Гливенко В. В. бухгалтерський облік в Україні: основи
та практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 576 с.

24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. – 5-те
вид., доп. і перероб. – К.:А.С.К., – 2000. – 784с.

25. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 3-тє вид.,
переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 448 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019