.

Облік готової продукції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4996
Скачать документ

ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Поняття та класифікація готової продукції. Завдання обліку.

2. Порядок формування первісної вартості готової продукції.

3. Документування та облік операцій, пов’язаних з рухом готової
продукції.

Готовою продукцією, призначеною для продажу, вважають закінчені обробкою
вироби, які пройшли випробування, приймання і відповідають технічним
вимогам і стандартам.

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”.

При організації обліку продукції основним моментом є визначення її
характеру. Готова продукція за характером класифікується наступним чином
(рис. 7.23).

Рис. 1. Класифікація готової продукції за її характером

Підприємства виробляють продукцію у відповідності із заключними
договорами, розробленими плановими завданнями з асортименту, кількості і
якості. Керівник підприємства, в першу чергу, повинен приділяти увагу
питанням збільшення обсягу виготовленої продукції, розширення її
асортименту і покращення якості, вивчаючи потреби ринку.

Основними завдяннями обліку готової продукції на підприємствах в системі
організації є:

систематичний контроль за випуском готової продукції, станом її запасів
і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт та послуг;

вчасному і правильному документуванні оформлення відвантаженої і
відпущеної продукції (робіт, послуг);

контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та
асортиментом реалізованої продукції, організацією розрахунку з
покупцями;

вчасному і достовірному визначенні результатів від реалізації продукції
(робіт, послуг) та їх облік.

Виконання цих задач задежить від ритмічності роботи підприємства,
правильної організації збуту та складського господарства, вчасного
документального оформлення господарських операцій.

В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється у відповідності до
П(С)БО 9 “Запаси” за первісною вартістю, яка визначається згідно з
П(С)БО 16 “Витрати”.

П(С)БО 16 “Витрати” визначає два поняття собівартості готової продукції:

1) собівартість реалізованої продукції;

2) виробнича собівартість продукції.

До виробничої собівартості продукції входять наступні витрати (див.
рис.7.24).

Рис. 2. Склад витрат виробничої собівартості готової продукції

Оцінка готової продукції при її продажу залежить від облікової політики
підприємства, в частині оцінки запасів при їх вибутті. При цьому можуть
застосовуватися методи, передбачені П(С)БО 9 “Запаси”.

При відображенні продажу готової продукції в бухгалтерському обліку
зазначаються дві її оцінки: оцінка, що прийнята підприємством згідно з
обліковою політикою, – первісна вартісна (по дебету рахунку 901
“Собівартість реалізації готової продукції”), та оцінка, що визначаютья
за домовленістю сторін (по кредиту рахунку 701 “Дохід від реалізації
готової продукції”).

Собівартість реалізованої продукції складається з наступних витрат (рис.
7.25).

Рис. 3. Склад собівартості реалізованої готової продукції

Оскільки готова продукція в бухгалтерському обліку відображається за
найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю
реалізації, то виникає необхідність в уцінці готової продукції, порядок
проведення якої аналогічний уцінці виробничих запасів.

Випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється
накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами
приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування
продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за
одиницю.

В бухгалтерії на підставі приймально-здавальних документів складається
накопичувальна відомість випуску готової продукції, дані якої
використовують для контролю за виконанням завдання по обсягу виробництва
і для бухгалтерських записів на рахунках синтетичного обліку.

Аналітичний облік готової продукції на підприємствах ведеться за місцями
її зберігання та окремими видами у натуральних, умовно-натуральних і
вартісних показниках.

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових
відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова
продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання
може бути організований декількома способами:

1) в сортових картках складського обліку, при якому в бухгалтерії
складають або обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції
за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;

1/4 3/4 TH

a

u

-:

H

J

L

N

p

z

|

a

J

L

P

R

T

V

X

Z

\

^

`

b

d

f

h

j

l

l

n

p

a

`„7

d? ¤x0$`„7

“омості обліку випуску продукції з виробництва і руху готових виробів у
розрізі складів та інших місць зберігання. Залишки готових виробів
періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про
надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її
залишки.

У кінці місяця за даними аналітичного обліку витрат на виробництво
визначається фактична собівартість готової продукції.

Для обліку виготовленої продукції планом рахунків передбачено два
рахунки – 26 та 27 (табл. 7.14).

Таблиця 1

Характеристика рахунків 26 “Готова продукція” та 27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”

Назва та шифр Призначення рахунку По дебету відображається По кредиту
відображається Облікові регістри Місце в звітності

26 “ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ” Для узагальнення інформації про наявність та рух
продукції, виготовленої підприємством Надходження готової продукції
власного виробництва за первісною вартістю Сума відхилень фактичної
виробничої собівартості готової продукції Журнал-ордер

№ 10 Баланс

(ф. № 1)

р. 130

27 “ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ” Для обліку та
узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської
продукції Надходження сільськогосподарської продукції Вибуття
сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі
тощо Журнал-ордер

№ 11 –

Основні операції з руху готової продукції відображені на рис. 7.26.

Дт 26 “Готова продукція” Кт

Рис. 4. Схема типових операцій по рахунку 26 “Готова продукція”

PAGE

PAGE 1

Поняття та класифікація готової продукції

Класифікація готової продукції за її харатером

за формою

уречевлена

результати виконаних робіт, наданих послуг

наданих послуг

готова

напівфабрикати

неготова (незавершене виробництво)

за ступенем готовності

проста

складна (основна, побічна, супутня)

за технологічною складністю

Основні задання обліку готової продукції

Визначення первісної вартості готової продукції

Виробнича собівартість готової продукції

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Інші прямі витрати

Загальновиробничі витрати

сировина й основні матеріали

купівельні напівфабрикати

комплектуючі вироби

допоміжні та інші матеріали

заробітна плата

інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, які можуть
бути безпосередньо віднесені до конкретного її виду

відрахування на соціальні заходи працівників, заробітна плата яких
включається до прямих витрат;

плата за оренду земельних і майнових паїв

амортизація

ініші витрати, які можна безпосередньо віднести до конкретного виду
продукції

витрати на управління виробництвом

амортизація основних засобів та нематеріальних активів загально
виробничого призначення

витрати на удосконалення технології й організації виробництва

інші витрати

Собівартість реалізованої готової продукції

Виробнича собівартість продукції, що була реалізована за звітний період

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати

Понаднормативні виробничі витрати

Аналітичний облік

Документування

Облік готової продукції

22

“Малоцінні та швидко-зношувані предмети”

901

“Собівартість реалізованої готової продукції”

719

“Інші доходи від операційної дільності”

92

“Адміні-стративні втрати”

20

“Виробничі запаси”

93

“Витрати на збут”

25

“Напівфабри-кати”

23

“Вироб-ництво”

Оприбуткована на склад готова продукція

Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбуткована як
матеріали

Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбуткована як МШП

Списана собівартість реалізованої готової продукції

Використана готова продукція для адміністративних потреб

Використана готова продукція для позавиробничих потреб

Відображені в складі готової продукції напівфабрикати власного
виробництва, призначені для реалізації на сторону

При інвентаризації виявлені лишки готової продукції

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020