План:

ВСТУП.

Розділ 1. Формування промислової політики та вітчизняного ринку
інвестицій

.Особливості промислової політики та ринку інвестицій.

1.2.Управління інвестиційними процесами в сучасних умовах
господарювання.

Розділ 2. Методичні особливості обліку інвестиційної діяльності:

2.1.Відображення інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку.

2.2.Особливості обліку інвестиційного капіталу.

2.3.Облік результатів інвестиційної діяльності.

Розділ 3. Організація аналізу і контролю інвестиційної діяльності на
промислових підприємствах.

3.1.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

3.2.Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств.

3.3.Контроль за використанням інвестицій.

3.4.Економіко-математичне моделювання інвестиційного проекту.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………..3

Розділ 1. Формування промислової політики та вітчизняного ринку
інвестицій……………………………………………………..5

.Особливості промислової політики та ринку інвестицій……..5

1.2.Управління інвестиційними процесами в сучасних умовах
господарювання……………………………………………………18

Розділ 2. Методичні особливості обліку інвестиційної
діяльності.………………………………………………………….26

2.1.Відображення інвестицій на рахунках бухгалтерського
обліку……………………………………………………………….26

2.2.Особливості обліку інвестиційного капіталу………………..39

2.3.Облік результатів інвестиційної діяльності………………….47

Розділ 3. Організація аналізу і контролю інвестиційної діяльності на
промислових підприємствах…………………………………..54

3.1.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів………………….54

3.2.Аналіз інвестиційної діяльності промислових підприємств..68

3.3.Контроль за використанням інвестицій………………………82

3.4.Економіко-математичне моделювання інвестиційного
проекту………………………………………………………………89

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………100

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………103

ДОДАТКИ…………………………………………………………107

Похожие записи