.

Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2109
Скачать документ

Реферат на тему:

Ведення обліку на підприємствах з використанням персональних комп’ютерів

Застосування комп’ютерної техніки вносить значні зміни до організації
бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна
техніка перетворюється на визначний фактор організації обліку. Ці зміни
зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких
забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних
системах бухгалтерського обліку (від паперової до комп’ютерної) вона
досягається раціональною організацією облікових даних та передачею за
всіма напрямками.

Можливості обчислювальної техніки забезпечують не лише універсальний
характер її застосування, але й дозволяють використовувати програми,
налагоджені на конкретне підприємство з врахуванням замовника.

Сучасна комп?ютерна форма бухгалтерського обліку базується на
використанні персональних комп’ютерів та обчислювальних мереж.
Компоненти комп’ютерної форми обліку, без яких неможливе її створення на
конкретному підприємстві, наведено на рис.1.1.

Рис. 1.1. Компоненти комп’ютерної форми обліку

Застосування комп’ютерів дозволило автоматизувати робоче місце
бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських
операцій. Бухгалтер працює на комп’ютері в діалоговому режимі,
використовує зв’язок в процесі обробки інформації і отримання
відповідних вихідних документів.

Комп’ютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, які
пов’язані з отриманням різних зведених показників, що характеризують
фінансово-господарську діяльність підприємства. В цій обліковій системі
інформація йде по єдиному каналу і використовується для всіх потреб
правління.

Єдність інформаційної бази і повний автоматизований технологічний процес
обробки даних при комп?ютерній формі обліку поділяється на три степи:

збирання і реєстрація первинних даних для обробки на комп?ютері;

формування облікових даних на електронних носіях: журналу господарських
операцій, структури синтетичних і аналітичних рахунків, довідників
аналітичних об?єктів, постійної інформації. Одночасно здійснюється
контроль процесу, обробка інформації, записаної в масивах облікових
даних;

отримання результатів за звітний період за запитом користувача або у
вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок з
бухгалтерських рахунків або відображенням на екрані дисплею потрібної
інформації.

Порядок ведення облікових записів при комп?ютерній формі обліку можна
схематично представити наступним чином (рис.1.2.)

з в і р е н н я

Умовні позначення: – запис

Рис.1.2. Комп?ютерна форма обліку

В комп?ютерній формі обліку ключовим моментом, який формує як вигляд
регістрів, так і послідовність облікових записів, є алгоритм, конкретне
програмне забезпечення. Тому якість та безпомилковість звітної
інформації залежить від ретельності та якісної реалізації облікових
процедур програмістами.

Будь-яку форму характеризують паперові регістри. Облікові регістри –
носії даних певної форми, побудовані відповідно до економічного
групування інформації про активи, капітал та зобов?язання підприємства.

В основу побудови регістрів бухгалтерського обліку при паперових формах
обліку покладений принцип надлишку, тобто всі дані, що можуть
знадобитись, за певним принципом фіксуються в регістрах, мають
багатоцільове призначення. В них формується інформація, необхідна
функціональним службам для різних цілей: проведення аналізу і виявлення
резервів, заповнення форм періодичної та річної звітності, поточного і
наступного контролю тощо. Облікові регістри однозначно характеризують
будь-яку форму обліку. Проте, в умовах застосування комп?ютерів
змінилося традиційне розуміння самого поняття „регістр бухгалтерського
обліку”.

Якщо при безкомп?ютерному способі обробки бухгалтерських даних під
регістром бухгалтерського обліку розуміють засіб, призначений для
фіксації, накопичення, систематизації, узагальнення і відображення
облікової інформації, то в умовах комп?ютеризації бухгалтерського обліку
стадія відображення облікової інформації, тобто надання систематизованих
облікових даних в зручному для користувача вигляді, як правило, є
самостійним процесом, що не пов?язаний із стадіями накопичення,
узагальнення і систематизації.

Накопичення, систематизація та узагальнення облікової інформації
здійснюється в автоматичному режимі. Первинна бухгалтерська інформація
накопичується в базі даних комп?ютерної системи, а узагальнюється та
систематизується на рахунках.

Особливістю комп?ютерної форми обліку також є те, що вона не існує без
конкретної комп?ютерної програми. Облікові регістри різних програм
схожі, але не онакові.

За умови детального складання облікових записів формується єдиний
електронний обліковий регістр – журнал господарських операцій, хоча
більшість програм для комп?ютеризації бухгалтерського обліку дозволяють
перегляд інформації у вигляді журналів, відомостей тощо.

Основні принципи комп?ютерної форми бухгалтерського обліку наступні:

одному журналу хронологічного запису відповідає багато рерістрів
систематичного запису;

накопичення і багаторазове використання облікових даних;

один синтетичний рахунок – багато аналітичних рахунків. Кількість
рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених
керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується.;

автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм,
нормативів, завдань тощо;

отримання звітних показників в інтерактивному режимі;

автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на
основі даних, відображених в системі рахунків.

В умовах застосування комп?ютерних систем бухгалтерського обліку
методологія обліку змінюється в різних напрямках: змінюється система
бухгалтерського обліку, обліковий процес, підвищується рівень
управління, відбувається якісна та кількісна зміна облікового апарату та
його функцій; при цьому наукові основи теорії та організації
бухгалтерського обліку залишаються незмінними. Але зміни в організації
бухгалтерського обліку відбуваються на всіх її етапах, починаючи з
базового, методичного. Хоча впровадження обчислювальної техніки не
вносить змін до принципів облікової реєстрації, що склалися в умовах
комп?ютеризованої обробки облікової інформації, техніка збору і обробки
облікової інформації кардинально змінюється. В умовах застосування
комп?ютерної техніки кожний з елементів методу бухгалтерського обліку,
серед яких – документування господарських операцій, відображення
облікової інформації за допомогою подвійного запису на рахунках,
використання грошового вимірника та інших складових методу
бухгалтерського обліку – зберігає і навіть збільшує своє значення, однак
за формою і сутністю, як правило, трансформується, що призводить до змін
у застосуванні елементів методу бухгалтерського обліку.

Застосування комп?ютерів вносить значні зміни до організації
документування, які полягають у використанні електронних носіїв
інформації і електронних первинних документів, а також в автоматичному
складанні первинних документів.

Складання, оформлення та зберігання первинних документів при
комп?ютеризованому документуванні має ряд відмінностей від паперової
обробки даних, які можуть бути представлені наступною схемою (рис.1.3.)

Умовні позначення: перенесення даних

звірка

Рис.1.3. Порядок ведення автоматизованого документування

В автоматизованій системі обліку первинний документ може складатись
вручну безпосередньо на місці здійснення господарської операції без
створення електронного первинного документу. Потім цей документ
передається до хронологічного масиву даних – журналу операцій.
Паралельно цей документ реєструється вручну в журналі реєстрації
первинних документів.

PAGE 20

PAGE 3

Паперові первинні документи

Електронні первинні документи

Електронний обліковий регістр (журнал господарських операцій)

Програмне забезпечення (облікові алгоритми)

Результатна (вихідна) інформація в обсязі, який вимагається користувачем

Машинограма

Відеограма

Діалог комп?ютер-бухгалтер

Баланс і звітність

Господарські операції

Заповнення необхідних реквізитів первинних документів

Паперовий первинний документ

Електронний первинний документ

Проводка (котировка)

Електронний журнал реєстрації первинних документів

Хронологічний масив даних

Журнал реєстрації первинних документів

Комп’ютерна форма обліку

Інформаційне забезпечення

Методологічне забезпечення

Організаційне забезпечення

Програмне забезпечення

Технічне забезпечення

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020