.

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 2948
Скачать документ

Реферат на тему:

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Точність та обґрунтованість калькуляційних розрахунків є важливою
передумовою об’єктивності низки важливих економічних показників.

Собівартість окремих видів сільськогосподарської продукції визначається
виходячи з витрат, віднесених на відповідну куль-ТУРУ (ГРУПУ культур) чи
вид (групу) тварин.

Фактична собівартість продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських
підприємствах розраховується в цілому за рік, крім продукції (робіт,
послуг) допоміжних виробництв, фактична собівартість яких визначається
щомісяця.

Об’єктами калькуляції є конкретні види продукції, робіт і послуг (табл.
4.6).

У рослинництві, крім сільськогосподарської продукції, об’єктами обліку
витрат можуть бути роботи, виконані в поточному році під урожай
майбутнього року.

Розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг) здійснюється в такій
послідовності:

а) розподіляються між окремими об’єктами планування та обліку витрати з
утримання необоротних активів;

б) визначається собівартість робіт і послуг допоміжних виробництв;

в) розподіляються загальні витрати: на зрошення та осушення земель,
включаючи витрати на утримання меліоративних споруд, на вапнування та
гіпсування ґрунтів та на утримання полезахисних смуг;

г) списується частина витрат бджільництва на сiльськогоспо-дарськi
культури, що запилюються;

ґ) списуються з витрат основного виробництва суми надзвичайних втрат;

д) розподiляються бригаднi, фермськi, цехові та загальнови-робничі
витрати;

е) визначається загальна сума виробничих витрат з об’єктів облiку;

є) визначається собiвартiсть продукцiї рослинництва;

ж) визначається собiвартiсть продукцiї пiдсобних промислових виробництв
з переробки рослинницької продукцiї;

з) розподiляються витрати з утримання кормоцехiв (за рішенням власника,
що має бути затверджено наказом про облiкову полiтику пiдприємства,
розподiл витрат може виконуватися що-мiсяця);

і) визначається собiвартiсть продукцiї тваринництва;

ї) визначається собiвартiсть продукцiї iнших промислових виробництв;

й) визначається собiвартiсть товарної продукцiї рослинництва,
тваринництва та пiдсобних промислових виробництв.

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020