.

Калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3944
Скачать документ

Реферат на тему:

Калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних
виробництв

Собiвартiсть одиницi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв
визначається дiленням суми витрат на обсяг продук-цiї (робiт і послуг).

Фактична собiвартiсть продукцiї, робiт і послуг допомiжних виробництв
визначається щомiсяця i за цією оцiнкою вiдноситься на споживачiв.
Послуги, наданi одним допомiжним виробництвом iншому, оцiнюються за
плановою собiвартiстю i не коригуються. Аналiтичнi рахунки закриваються
в такiй послідовності: газо-, тепло-, електро- та водопостачання,
ремонтна майстерня, холо-дильнi установки, вантажний автотранспорт,
гужовий транспорт. Транспортнi роботи тракторiв i послуги живої тяглової
сили калькулюються раз у кiнцi року.

Витрати на утримання газового господарства облiковуються на одному
аналiтичному рахунку в розрiзi окремих статей, включаючи вартiсть
одержаного газу. Облiковою i калькуляцiйною одиницею в газопостачаннi є
1 куб. метр. У пiдприємствах, де використовується лише скраплений
(балонний) газ, розраховується собiвартiсть 1 кiлограма газу.

Для розрахунку фактичної собівартості 1 куб. метра газу необхідно
витрати на газопостачання, включаючи вартість придбаного газу, поділити
на його кількість і за цією оцінкою надані послуги відносити на
споживачів відповідно кількості відпущеного кожному з них газу.

Собівартість 10 Гкал теплоенергії визначається діленням суми витрат на
виробництво, придбання та передачу споживачам теплоенергії на її
загальну кількість без урахування енергії, що використана на власні
потреби котельні, та втрат її в мережі. Собівартість теплоенергії
відноситься щомісяця на користувачів виходячи з її кількості, спожитої
кожним з них.

Для розрахунку собівартості 10 кВт/год електроенергії потрібно всі
витрати, пов’язані з її виробництвом на власних електростанціях,
вартість електроенергії, одержаної із загальної мережі, і витрати на
утримання електрогосподарства поділити на загальну кількість спожитої
електроенергії без урахування електроенергії, використаної
електрогосподарством. Собівартість електроенергії щомісяця списується на
споживачів виходячи з її кількості, відпущеної кожному з них. Витрати на
утримання електрогенераторів, змонтованих з доїльними, стригальними,
зварювальними та іншими агрегатами, відносять безпосередньо на
відповідні виробництва.

У водопостачанні визначається собівартість 1 куб. метра води, добутої
власною водокачкою і одержаної зі сторони. Для цього витрати на
водопостачання (витрати на утримання водокачки, вартість води, одержаної
зі сторони, витрати на утримання внутрігосподарської водорозподільної
мережі тощо) діляться на загальну кількість використаної води. Щомісяця
собівартість її відноситься на споживачів виходячи з її кількості,
відпущеної кожному з них.

Витрати на утримання насосних установок, які обслуговують поля, ферми,
ставки, пасовища, відносяться на витрати відповідного об’єкта чи на
загальновиробничі витрати.

Фактична собівартість виконаних робіт у ремонтно-механічній майстерні
визначається щомісяця. В бухгалтерському обліку витрати відображаються
за окремими замовленнями (групою однорідних замовлень), а
загальновиробничі витрати ремонтно-механічної майстерні розподіляються
між окремими замовленнями пропорційно до нарахованої прямої оплати
праці. Зняті з відремонтованого

об’єкта вузли і деталі оцінюються за справедливою вартістю (вартістю
відновлення) або вартістю придбання. На вартість знятих вузлів (деталей)
зменшуються витрати на ремонт об’єкта.

Фактична собівартість закінчених ремонтних робіт щомісяця списується на
споживачів послуг.

Облік витрат на утримання холодильних установок ведеться на окремому
аналітичному рахунку.

На підставі журналу обліку руху та зберігання продукції в холодильних
камерах і спеціальних сховищах щомісяця розраховується кількість
центнероднів зберігання кожного виду продукції. Фактична собівартість
послуг холодильних камер відноситься на споживачів, збільшення
собівартості продукції, що зберігається, або на витрати збуту.

Облік витрат на утримання вантажного автотранспорту ведеться, як
правило, на одному аналітичному рахунку незалежно від кількості, видів,
вантажопідйомності та характеристики кузова машин. В окремих випадках
ведуть облік витрат на роботу спеціальних машин (автокранів тощо).

Перевезення вантажів обліковується в тонно-кілометрах, а робота
спеціальних машин та обсяг перевезень людей вантажним автотранспортом —
в машино-годинах, кількість яких у кінці звітного періоду
перераховується в машино-дні.

Для визначення собівартості виконаних робіт спочатку розраховується
собівартість машино-дня роботи вантажного автотранспорту, якщо ним
виконувалися роботи на засадах погодинної оплати. Для цього всі витрати
на його утримання ділять на кількість машино-днів, відпрацьованих на
всіх видах робіт, та визначають витрати, пов’язані з роботами з
погодинною оплатою. Решта витрат становитиме собівартість робіт з
перевезення вантажів, для визначення якої витрати на ці роботи ділять на
обсяг робіт у тонно-кілометрах (калькуляційною одиницею роботи є 10
тонно-кілометрів). Щомісяця фактичні витрати списуються на відповідні
об’єкти.

Витрати на утримання автокранів та інших спеціальних машин відображають
окремо і відносять на споживачів виходячи з обсягу виконаних робіт та
відпрацьованого часу на обслуговування кожного з них.

На собівартість послуг живої тяглової сили відноситься вартість кормів,
амортизація робочих тварин та інших необоротних активів, оплата праці
працівників, що доглядають за тваринами, витрати на профілактичні
ветеринарні заходи тощо.

Собівартість однієї голови приплоду обчислюється за вартістю 60
кормоднів утримання однієї голови дорослої рогатої худоби. Собівартість
одного кормодня (для оцінки вартості приплоду) розраховується діленням
усієї суми витрат з утримання робочої худоби на кількість кормоднів.

Собівартість одного робочого дня визначається діленням загальної суми
витрат на утримання робочої худоби (без вартості приплоду, гною та іншої
побічної продукції) на кількість відпрацьованих робочих днів (без днів
роботи на самообслуговуванні). При цьому робочий день коней і волів
прирівнюються один до одного.

Визначена собівартість одиниці послуг живої тяглової сили є підставою
для віднесення витрат на споживачів виходячи з кількості використаних
ними робочих днів (конеднів).

Список використаної літератури.:

Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату
України від 24.01.94 № 21.

Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в
будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України
від 29.12.2000 № 416/299.

Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах
малого бізнесу в Україні. — К.: Лібра, 1996. — 160 с

Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т.
А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. — Житомир: ЖІТІ, 2000. —672
с.

Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс
лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги.
— Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с

Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. “Облік і
аудит” вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп.
і перероб. — Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 592 с

ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч.
посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М.
Я. Дем’яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020