.

Форми консультаційної роботи органів ДПС (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2004
Скачать документ

Реферат на тему:

Форми консультаційної роботи органів ДПС

План

1. Проведення консультацій з платниками податків

2. Консультації під час особистого прийому платників податків

1. Проведення консультацій з платниками податків

На Всеукраїнській нараді керівників податкової служби України особлива
увага приділялась вдосконаленню роботи з платниками податків, було
наголошено на необхідності змінити каральну функцію податкових органів
на надання консультативної допомоги платникам податків, переорієнтуванні
податкових інспекторів на профілактичну роботу.

Термін консультація (з лат consultatio – звертання за порадою)
використовується в декількох значеннях:

1) порада, тлумачення, які дає спеціаліст;

2) форма навчання з метою розширення і поглиблення знань;

3) нарада фахівців з якого-небудь питання;

4) установа, що організує надання порад спеціалістами з певних питань.

[С.551].

До періоду стабілізації податкового законодавства пересічний платник
податків у першу чергу потребує консультаційної допомоги, а не штрафних
санкцій.

Міжнародний досвід та характер послуг аудиторських і юридичних фірм, що
діють сьогодні в Україні, свідчать, що податкова консультація – це
методична та практична допомога платнику податків при виконанні ним
податкових зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами
щодо податків і зборів (обов’язкових HYPERLINK
“http://click02.begun.ru/click.jsp?url=4vrJyClsZIbhCvtSj72UUPihltFshIHIy
yxtv8T*qUoXYxYCYBeaRvVnubVp*dEbSBXaZd*AeYdOb7kV-QVgc9xB0w6QF0uwj*kYUWgeD
GGhgwt-JdxWkBBvlRrWuJWhjghPjOvClH-ggnqd5sxdO3WPpDQt*MR4esOik099qTl19zg2g
9SRhtKQ0sAD9yypYFG5uNRmL73rCp0FcCsakEE12RyAJJJ-UyKzZUpB39cr5Qnz1dBldltYD
mQ9zhNlvficBmAkWiM9PCAE4AR3vNXPFIcks45RP222AS17X7oA*AVQt*1px–6TRCqV-miM
nr5JVTez*qURXKi3r4pXbby3OxfQUuzghPl1UZpCj*0GYI0sXpFrNLhufxLLY0Y-PFtKmCWL
6EgDQLutG14gyOVLIi92vLNNs-bwQA9plQmbisk5fNi40-FppuTOeIrM2OtkD0aCn-s0rH20
niLonFV0iCwRaRtEQiZbl7z1uivIo2TFSfmmQrDFAlr7R0Gc-5QQIBp2OYQF2IDoWoWpg”
\t “_blank” платеж ів), а також при всіх процедурах, що виникають у
процесі податкових відносин (нарпахування та сплата платежів, пені,
штрафних санкцій, оскарження дій контролюючих органів тощо) [с.].

Податковою адміністрацією мають вишукуватися шляхи вдосконалення процесу
спілкування з платниками податків, максимально спрощуватися форми
податкових декларацій. Ці форми повинні супроводжуватися належними
пояснювальними інформативними документами з метою роз’яснення процедури
звітування. Проте самі платники податків мають бути відповідальними за
надання органам ДПС інформації. Це має робитися для того, щоб не
виникало конфлікту інтересів між платниками податків та податківцями.

Вчасна й оперативна консультаційна робота підвищує обізнаність платників
податків, поглиблює їх знання податкового законодавства, зменшує
кількість конфліктних ситуацій, сприяє налагодженню цивілізованих
партнерських відносин між органами влади, контролюючими органами та
платниками податків.

Особа, що проводить консультацію, повинна добре розумітися на
податковому законодавстві, мати певний рівень освіти, бути обізнаною з
принципами бухгалтерського обліку. Крім того, вона має володіти
культурою мовлення, знати психологію спілкування в різних ситуаціях.

У податкових органах усіх рівнів функціонують підрозділи по роз’ясненню
податкового законодавства або призначений фахівець, що займається цією
роботою. Саме ці підрозділи за своїми функціональними обов’язками щодня
приймають платників податків, надають їм консультації, проводять
семінари з питань оподаткування, підтримують у належному стані
інформаційні стенди в приміщенні податкового органу.

2. Консультації під час особистого прийому платників податків

Керуючись Конституцією України та Законом України від 2 жовтня 1996 року
№ 393/96–ВР “Про звернення громадян”, державні податкові органи у своїй
практиченій діяльності велике значення приділяють правовому забезпеченню
прав і свобод громадян, їх інтересів, вирішенню нагальних проблем через
розгляд заяв, скарг, звернень і пропозицій громадян [].

Звернення платників під час особистого прийому поділяються на три групи:
звернення до керівництва податкового органу, до інспекторського складу
податкового органу і звернення платників до консультаційних пунктів
податкової служби.

Звернення платника податків до керівництва здійснюється, як правило,
через громадську приймальню. 

При звертанні платників податків безпосередньо до податкового органу їх
прийом проводиться спеціалістом підрозділу по роз’ясненню податкового
законодавства у спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Вони мають
бути розміщені у легкодоступних місцях (як правило, на перших поверхах);
із спрощенням пропуску; дотриманням спеціальних умов охорони. У таких
приміщеннях повинні бути інформаційні матеріали на податкову тематику,
копіювальна техніка, повинні бути обладнані пункти реалізації бланків
податкової, бухгалтерської звітності та спеціальної літератури.

У разі необхідності працівники підрозділів по роз’ясненню податкового
законодавства можуть запросити спеціалістів галузевих відділів. Час
консультування одного платника податків не обмежується. Режим роботи під
час такого прийому відповідає режиму роботи податкового органу.

Податкова служба зацікавлена у створенні розгалуженої мережі
консультаційних підрозділів з інформування та роз’яснення податкового
законодавства. Нині їх нараховується 470. Практично кожна із 668
інспекцій надає платникам податків комплекс консультаційних послуг. За
ініціативи і підтримки податківців постійно працюють 1600
консультаційних пунктів, які пропонують інформаційний сервіс на ринках,
у місцях оптової торгівлі, у приміщеннях органів місцевої влади, у
невеликих населених пунктах, де немає офісів податкової служби, тощо. До
того ж, розгалужена мережа філії редакції журналу “Вісник податкової
служби України” надає кваліфіковану допомогу платникам з питань
податкового і бухгалтерського обліку. 

Існують також альтернативні послуги населенню з питань застосування
податкового законодавства, які пропонуються місцевими відділеннями
Асоціації платників податків.

Указом Президента України “Про заходи щодо забезпечення підтримки та
дальшого розвитку підприємницької діяльності” від 15 липня 2000 року №
906 передбачено створити в усіх регіонах консультаційні центри та служби
з питань застосування податкового законодавства.

Створення Центрів сприятиме якісному вирішенню питань формування
податкової культури населенння, роз’ясненню податкової політики держави
та чинного законодавства, інформуванню та навчанню платників податків
щодо застосування нормативно-правових документів.

Державна податкова адміністрація України пропонує органам місцевої влади
не обмежуватися, створюючи консультаційні центри для платників податків,
функціями, спрямованими тільки на надання податкових консультацій. Варто
їх розширити і надавати весь комплекс послуг, необхідних для створення
та діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, у першу чергу малого
та середнього бізнесу – тобто створити Центри підтримки підприємницької
діяльності.

Планується організація їх роботи за дев’ятьма напрямами і відповідно до
них – формування структури:

1) надання послуг з реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності,
тобто вирішення всіх питань, пов’язаних із заснуванням підприємства –
складання засновницьких, статутних документів, реєстрація в органах
місцевої влади, у тому числі й податковій інспекції, Пенсійному фонді,
органах статистики та інших, отримання ліцензій, патентів та проведення
інших процедур, необхідних для початку здійснення підприємницької
діяльності;

n p r O O fh4

6

p O h6

?

6

?

?

th

консультацій з податкового, митного, трудового та пенсійного
законодавства, вирішення юридичних питань та питань бухгалтерського
обліку;

3) надання інформаційних послуг (бази даних комп’ютерної бібліотеки
нормативно-правових актів, інформацію щодо матеріально-технічних та
інформаціййних ресурсів, науково-технічних розробок і технологій,
придатниних для використання малим та середнім бізнесом тощо);

4) для структур, які не можуть самостійно утримувати кваліфікованих
спеціалістів або мають невеликі обсяги господарської діяльності, варто
запровадити такий напрям, як ведення бухгалтерського обліку;

5) представництво у судових та владних органах. – вирішення арбітражних
спорів, конфліктних ситуацій з контролююючими органами та органами
влади, а також між суб’єктами підприємницької діяльності;

6) оформлення документів та технічні послуги: заповнення усіх видів
звітності, підготовка цивільно-правових документів, копіювальні роботи,
послуги з діловодства, комп’ютерні роботи тощо;

7) навчання суб’єктів підприємницької діяльності основам бухгалтерського
та податкового обліку, роботи на оргтехніці;

8) надання аудиторських послуг;

9) патронажне супроводження новостворених суб’єктів підприємницької
діяльності.

Обов’язковими умовами діяльності Центру повинні бути: дотримання
комерційної таємниці, можливість анонімного обслуговування клієнтів,
надання послуг, що не заборонені чинним законодавством.

Кадрове забезпечення Центру можна здійснювати як за рахунок постійних
штатних працівників, так і за рахунок залучення фахівців на контрактній
основі. Доцільно залучати до роботи лише висококваліфікованих фахівців,
в тому числі і пенсіонерів, що працювали за відповідним фахом у
державних і комерційних структурах. При загальній умові безперебійної
роботи Центру, залучені працівники можуть працювати за окремим графіком
з повним чи неповним робочим днем (декілька годин в день, тиждень тощо).

В нинішніх умовах законодавчих обмежень, відсутності державного
фінансування на проведення масово-роз’яснювальної роботи, податкова
служба вкрай зацікавлена в створенні розгалуженої мережі консультаційних
підрозділів з інформування та роз’яснення податкововго законодавства та
готова співпрацювати в цьому напрямку з органами місцевої влади. 

Створення Центру сприятиме якісному вирішенню цього питання, зменшить
фіскальну складову в діяльності податкових органів.

Можливі такі шляхи взаємодії податкових органів з Центром:

– виділення окремого працівника податкового органу для координації
роботи Центру з податковою Інспекцією;

– системне навчання працівників консультаційного підрозділу Центру в
податковій інспекції з питань застосування податкового законодавства;

– використання закладів підвищення кваліфікації працівників податкових
органів ДПА України для перепідготовки відповідних працівників Центру;

– надання нормативно-правових актів з питань оподаткування, форм
податкової звітності, друкованої продукції на податкову тематику,
листівок, брошур, пам’яток, графіків семінарів тощо.

Створення Центрів підтримки підприємницької діяльності – це розвиток
ринку консалтингових послуг, які спрямовані на підвищення правового та
економічного рівня знань підприємців. Таким чином, можна усунути
негативний вплив бюрократичних перешкод та спростити умови діяльності
для підприємців, пом’якшити адаптацію малого та середнього бізнесу до
ринкових відносин. У Центрі можна буде отримувати послуги та
обмінюватися досвідом підприємницької діяльності. Все це сприятиме
розвитку підприємницької діяльності, створенню нових робочих місць.
Окрім того, завдяки такій співпраці буде зворотний зв’язок із
підприємцями, що збільшить ефективність взаємовідносин між ними та
працівниками державних органів. 

Література:

Закони України

Закон України “Про державну податкову службу”.

Закон України ”Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні” № 2782 – ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації” від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.

Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992,
№48, ст.650.

Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р.
№3759 – ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.

Закон України ”Про рекламу” (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96
– ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.

Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.96 №393/96 – ВР // ВВР,
1996, №47, ст.256.

Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181
–ІІІ

Накази ДПА України

Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.

Про затвердження Положення про волонтерів.

Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 “Про утворення інспекцій по роботі з
великими платниками податків”.

Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.

№ 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.

Азаров М.Я.

Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників,
а не навпаки // Консультант, – 2001, № 5, 3 січня.

Алехина И. Имидж и етикет делового человека. – М.., 1996. – 126с.

Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. – М., 1996.

Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні.
– К., 1994.

Біленчук П.Д. Правова деонтологія – К.: АТІКА, 1999. – 320с.

Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. – Спб, 1997.

Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. – М., 1994.

Вечер Л.С. Секреты делового общения. – Минск, 1996.

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. – Спб,1995.

Вольф І. Современный этикет. – М.: Кристина, 1996. – 255 с.

Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых
инспекторов с налогоплательщиками – К., 1999.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління. – К.: МАУП, 1997. – 112 с.

Гарячі питання на “гарячих лініях”// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001
року, Ст.12

Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания.
– К., 1989.

Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. – К.: ВІРА-Р, 1999, 

Діловий етикет. – К. Альтерпрес, 1998. – 320 с.

Добрович Л. Общение: наука и искусство. – М., 1996.

Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. – М., 1996.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М., 1980.

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М., 1990.

Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. – М., 1997

Кобликов А.С. Юридическая этика. – М.: Норма-Инфра, 1999. – 168 с.

Коваль А. Ділове спілкування. – К.,1992.

Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах
ДПС. – Ірпінь, 2001.

Корніяка О. Мистецтво гречності – К., 1994.

Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. – Київ, 1997.

Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. – М.: Экономика, 1978.

Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. – М., 1990.

Кромптон А. Мастерская рекламного текста. – М., 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020