.

Форми бухгалтерської звітності

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 4813
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Форми бухгалтерської звітності

Зміст

1. Залишки рахунків на початок кварталу

2. Журнал реєстрації господарських операцій за квартал

3. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

4. Оборотна відомість за квартал

5. Баланс

6. Звіт про фінансові результати

Список використаної літератури

1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.

№ рахункуНазва рахункуСума, грн.ДебетКредит10Основні
засоби450000112Малоцінні необоротні матеріальні
активи500012Нематеріальні активи25000131Знос основних
засобів150000132Знос інших необоротних матеріальних
активів2500151Капітальне будівництво14900201Сировина та
матеріали55000203Паливо360030Каса250311Поточні рахунки в національній
валюті165000312Поточні рахунки в іноземній валюті3500361Розрахунки з
вітчизняними покупцями27500372Розрахунки з підзвітними
особами350375Розрахунки по відшкодуванню збитків140038Резерв сумнівних
боргів350040Статутний капітал550000424Безкоштовно отримані необоротні
активи13695441Прибуток нерозподілений6000451Вилучені
акції1500046Неоплачений капітал28000473Забезпечення гарантійних
зобов’язань6880601Короткострокові кредити в національній
валюті30000631Розрахунки з вітчизняними
постачальниками16100641Розрахунки по податках2700651Розрахунки по
пенсійному забезпеченню960652Розрахунки по соціальному
страхуванню120653Розрахунки по страхуванню на випадок
безробіття45661Розрахунки по заробітній платі3000685Розрахунки з іншими
кредиторами9000УСЬОГО:595500595500

2. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.

№ п/пЗміст господарської операціїСума, грн..Кореспонденція
рахунківДебетКредит1Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно
нові основні засоби по первісній вартості на суму

1500

10

4242Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок
автомобілем

18900

10

403Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості

2650

201

7454Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та
швидкозношувані предмети (МШП)

а) вартість МШП

б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

9900

1980

22

641

631

6315Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:

а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)

б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць
із розрахунку 42% річних)

11880

415,80

311

631

631

601

311

3116Відпущені зі складу МШП:

а) на загально виробничі потреби

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) відділу збуту

1920

64

360

91

23

93

22

22

227Відпущені зі складу матеріали:

а) у виробництво для виготовлення продукції

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського
призначення

г) для капітального будівництва

20950

6500

780

840

23

23

91

151

201

201

201

2018Відпущене зі складу паливо:

а) на адміністративно-управлінські потреби

б) на потреби відділу збуту

1480

421

92

93

203

2039Отримані від постачальника на склад матеріали:

а) вартість матеріалів

б) податковий кредит по ПДВ

21300

4260

201

641

631

63110Перераховано з поточного рахунку в національній валюті
постачальнику за матеріали (див.операцію 9)

25560

631

31111Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:

а) здані на склад запасні частини для устаткування

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)

296

0

207

301

372

37212Зроблено ремонт і модернізація комп’ютера:

а) придбані

– материнська плата

– сканер

б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

в) поданий рахунок підрядної організації:

– за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу

– за установлювання сканера

– ПДВ (суму визначити)

г) прийнятий комп’ютер у експлуатацію

365

838

240,60

90

39

25,80

1203

152

152

641

631

631

641

10

631

631

631

311

311

631

15213Нараховано заробітну плату:

а) основна заробітна плата робітникам

б) основна заробітна плата персоналу керування цехами

в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу

г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту

д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним
будівництвом

є) премія робітникам

ж) премія адміністративно-управлінському персоналу

з) оплата тимчасової непрацездатності

17000

3900

4580

1020

1990

3100

2490

750

23

91

92

93

151

23

92

652

661

661

661

661

661

661

661

66114Утримано з заробітної плати:

а) прибутковий податок

б) у Пенсійний фонд

в) на соціальне страхування на випадок безробіття

г) страхові внески

д) аліменти

5500

696,60

174,15

348,30

750

120

661

661

661

661

661

661

641

651

653

652

652

68515Згідно до законодавства України, нараховані платежі:

а) Пенсійний фонд

1 – робітникам

2 – персоналу керування цехами

3 – адмін.управлінському персоналу

4 – працівникам відділу збуту

5 – працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

б) фонд соціального страхування

1 – робітникам

2 – персоналу керування цехами

3 – адмін.управлінському персоналу

4 – працівникам відділу збуту

5 – працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

в) фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 – робітникам

2 – персоналу керування цехами

3 – адмін.управлінському персоналу

4 – працівникам відділу збуту

5 – працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

6673,20

1294,80

2347,24

338,64

660,68

201

39

70,70

10,20

19,90

261,30

50,70

91,91

13,26

25,87

23

91

92

93

151

23

91

92

93

151

23

91

92

93

151

651

651

651

651

651

652

652

652

652

652

653

653

653

653

65316Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:

а) від покупців за відвантажену продукцію

б) пеня за невиконання договірних зобов’язань

20000

820

311

361

361

71517Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті
(суми визначити):

а) у Пенсійний фонд

залишок на початок кварталу

б) у фонд соціального страхування

залишок на початок кварталу

в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття

залишок на початок кварталу

г) прибутковий податок

залишок на початок кварталу

д)страхові внески

є) аліменти

12011,16

960

340,80

120

617,19

45

5500

2700

348,30

120

651

651

652

652

653

653

641

641

652

685

311

311

311

311

311

311

311

311

311

31118Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:

а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)

б) для оплати витрат на відрядження

27240.95

387

30

30

311

31119Виплачені з каси суми:

а) заробітна плата

б) менеджеру зі збуту на відрядження

26985

387

661

372

30

3020Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк
на поточний рахунок (суму визначити)

255.95

661

311

662

66121По встановлених нормах нарахована амортизація:

а) основних фондів виробничого призначення

б) основних фондів загальногосподарського призначення

в) основних фондів пов’язаних із збереженням і транспортуванням готової
продукції

г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення

890

286

125

149

23

91

93

92

131

131

131

13122Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про
відрядження:

а) витрати склали

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)

329

58

93

30

372

37223Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за
проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції

410

631

31124Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження
директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)

305$

(1656,15)

30

312

25Інвалюта видана у підзвіт305$

(1656,15)3723026Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:

а) витрати склали (курс НБУ не змінився)

б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)

302$

(1639,86)

3$

(16,29)

92

30

312

372

372

3027Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою

489

30

37528Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20)

255.95

30

31129Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам

255.95

662

3030Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по
короткостроковому кредиту

11880

601

31131Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати
(суму визначити):

а) що розподіляються

б) нерозподілені

8270,50

0

23

901

91

9132Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити,
незавершеного виробництва немає)

63910

26

2333Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами

121200

361

70134Нараховане податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити)

20200

701

64135Відображено формування резерву сумнівних боргів

5200

94

3836Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити)

63910

901

2637Віднесені на рахунок фінансових результатів:

а) доходи діяльності (суму визначити)

б) витрати діяльності (суму визначити)

101000

2650

820

63910

12848,71

2617,10

5200

701

745

715

79

79

79

79

79

79

79

901

92

93

9438Нараховано податок на прибуток (суму визначити)

4973,5598

79641

9839Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити)

14920,64

79

44140Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):

а) податок на додану вартість

б) податок на прибуток

13693,60

4973,55

641

641

311

311РАЗОМ за квартал (суму визначити)

3. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

10 «Основні засоби»424 «Безоплатно отримані необоротні активи»Сума,
грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01450000Залишок на
1.0113695Операції: № 1

2

12г1500

18900

1203Операції: № 1

1500Оборот за квартал21603Оборот за квартал1500Залишок на
30.03471603Залишок на 30.031519540 «Статутний капітал»201 «Сировина й
матеріали»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.01550000Залишок на 1.0155000Операції: № 2

18900Операції: № 3

9а2650

21300

20950

6500

780

840Оборот за квартал18900Оборот за квартал2395029070Залишок на
30.03568900Залишок на 30.0349880

22 «МШП»745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.01Операції: № 4а

6в9900

1920

64

360Операції: № 3

37а

26502650Оборот за квартал99002344Оборот за квартал26502650Залишок на
30.037556Залишок на 30.03

631 «Розрахунки з вітч.постачальн»311 «Поточні рахунки в нац.
валюті»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.0116100Залишок на 1.01165000Операції: № 4а

10

12а

12б

12в

23

11880

415,80

25560

129

4109900

1980

21300

4260

1203

240,60

25,80Операції: № 5а

10

12в

16а

16б

17а

17б

17в

17г

17д

17є

18а

18б

20

23

28

30

40а

40б11880

20000

820

255,9511880

415,80

25560

129

12971,16

460,80

662,19

8200

348,30

120

27240.95

387

410

255,95

11880

13693,6

4973,55Оборот за квартал38394,838909,4Оборот за
квартал32955,95119588,3Залишок на 30.0316614,6Залишок на 30.0378367.65

91 «Загально виробничі витрати»23 «Виробництво»Сума, грн..Сума,
грн..дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.01Операції: № 6а

13б

15а

15б

15в

21б

31а1920

780

3900

1294,80

39

50,70

286

8270,50Операції: № 6б

13а

13є

15а

15б

15в

21а

31а

3264

20950

6500

17000

3100

6673,20

201

261,30

890

8270,50

63910Оборот за квартал8270,508270,50Оборот за квартал6391063910Залишок
на 30.03Залишок на 30.03

93 «Витрати на збут»151 «Капітальне будівництво»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.0114900Операції: №

13г

15а

15б

15в

21в

22а

37б360

421

1020

338,64

10,20

13,26

125

329

2617,10Операції: № 7г

13д

15а

15б

15в

840

1990

660,68

19,90

25,87Оборот за квартал2617,12617,10Оборот за квартал3536,45Залишок на
30.03Залишок на 30.0318436,45

92 «Адміністративні витрати»203 «Паливо»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.013600Операції: №

13в

13ж

15а

15б

15в

21г

26а

37б1480

4580

2490

2347,24

70,70

91,91

149

1639,86

12848,71Операції: № 8а

1480

421Оборот за квартал12848,7112848,71Оборот за квартал1901Залишок на
30.03Залишок на 30.031699

207 «Запасні частини»152 «Придбання основних засобів»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.01Операції: № 11а

296Операції: № 12а

12г1203

1203Оборот за квартал296Оборот за квартал12031203Залишок на
30.03296Залишок на 30.03

661 «Розрахунки за заробітною платою»651 «Розрахунки по пенсійному
забезпеченню»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.013000Залишок на 1.01960Операції: № 13а

13б

13в

13г

13д

13є

13ж

13з

14а

14б

14в

14г

14д

19а

20

5500

696,60

174,15

1098,30

120

26985

255.9517000

3900

4580

1020

1990

3100

2490

750

255.95Операції:№ 14б

15а

17а

12971,16

696,60

11314,56

Оборот за квартал3483035085.95Оборот за квартал12971,1612011,16Залишок
на 30.033255.95Залишок на 30.03

685 «Розрахунки з ін. кредиторами»361 «Розрахунки з вітч.
покупцями»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.019000Залишок на 1.0127500Операції: № 14д

17є

120120Операції: № 16а

16б

33

820

12120020000

820Оборот за квартал120120Оборот за квартал12202020820Залишок на
30.039000Залишок на 30.03128700

652 «Розрахунки за соц. страх.»38 «Резерв сумнівних боргів»Сума,
грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01120Залишок на
1.013500Операції: № 13з

14г

15б

17б

17д750

460,80

348,30

1098,30

340,80Операції: № 355200Оборот за квартал1559,101439,10Оборот за
квартал5200Залишок на 30.03Залишок на 30.038700653 «Розрахунки по
страхуванню на випадок безробіття»641 «Розрахунки за податками» (Податок
на прибуток)Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.0145Залишок на 1.01Операції: № 14в

15в

17в

662,19174,15

443,04Операції: № 38

40б

4973,554973,55Оборот за квартал662,19617,19Оборот за
квартал4973,554973,55Залишок на 30.03Залишок на 30.03

641 «Розрахунки за податками» (ПДВ)641 «Розрахунки за податками»
(НДФЛ)Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок
на 1.012700Операції: № 4б

12б

12в

34

40а1980

4260

240,60

25,80

13693,60

20200Операції: № 14а

17г

82005500Оборот за квартал2020020200Оборот за квартал82005500Залишок на
30.03Залишок на 30.03

715 «Одержані пені, штрафи»131 «Знос основних засобів»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.01150000Операції:
№ 16б

37а

820820Операції: № 21а

21б

21в

21г

890

286

125

149

Оборот за квартал820820Оборот за квартал1450Залишок на 30.03Залишок на
30.03151450

30 «Каса»372 «Розрахунки з підзвітними особами»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01250Залишок на 1.01350Операції:
№ 18а

18б

19а

19б

22б

24

25

26б

27

28

2927240,95

387

58

1656,15

16,29

489

255,95

26985

387

1656,15

16,29

255,95Операції: № 11а

19б

22а

22б

25

26а

26б

387

1656,15

296

329

58

1639,86

16,29

Оборот за квартал30103,3429300,39Оборот за квартал2043,152339,15Залишок
на 30.031052,95Залишок на 30.0354

662 «Розрахунки з депонентами»312 «Поточні рахунки в іноземній
валюті»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок
на 1.013500Операції: № 20

29

255,95255,95Операції: № 24

26б

16,291656,15Оборот за квартал255,95255,95Оборот за
квартал16,291656,15Залишок на 30.03Залишок на 30.031860,14

375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків»601 «Короткострокові кредити в
нац.валюті»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.011400Залишок на 1.0130000Операції: № 27489Операції: № 5а

30

1188011880Оборот за квартал489Оборот за квартал1188011880Залишок на
30.03911Залишок на 30.0330000

26 «Готова продукція»701 «Дохід від реалізації готової продукції»Сума,
грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на
1.01Операції: № 32

3663910

63910Операції: № 33

34

37

20200

101000121200Оборот за квартал6391063910Оборот за
квартал121200121200Залишок на 30.03Залишок на 30.03

94 «Інші витрати операційної діяльності»901 «Собівартість реалізованої
готової продукції»Сума, грн.Сума, грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на
1.01Залишок на 1.01Операції: № 35

37б5200

5200Операції: № 36

37б

63910

63910Оборот за квартал52005200Оборот за квартал6391063910Залишок на
30.03Залишок на 30.03

98 «Податок на прибуток»79 «Фінансові результати»Сума, грн.Сума,
грн.дебеткредитдебеткредитЗалишок на 1.01Залишок на 1.01Операції: №
384973,554973,55

Операції: № 37а

37б

38

39

84575,81

4973,55

14920,64104470

Оборот за квартал4973,554973,55Оборот за квартал104470104470Залишок на
30.03Залишок на 30.03

441 «Прибуток нерозподілений»Сума, грн.дебеткредитЗалишок на
1.016000Операції: № 3914920,64Оборот за квартал14920,64Залишок на
30.0320920,64

4. Оборотна відомість за квартал

№ рахункуНайменування рахункуСальдо початковеОбороти за кварталСальдо
кінцевеДебетКредитДебетКредитДебетКредит10Основні
засоби45000021603471603112Малоцінні необоротні матеріальні
активи5000500012Нематеріальні активи2500025000131Знос основних
засобів1500001450151450132Знос інших необоротних матеріальних
активів25002500151Капітальне будівництво149003536,4518436,45152Придбання
основних засобів12031203201Сировина й
матеріали55000239502907049880203Паливо360019011699207Запасні
частини29629622МШП99002344755623Виробництво639106391026Готова
продукція639106391030Каса25030103,3429300,391052,95311Поточні рахунки в
національній валюті16500032955,95119588,378367,65

312Поточні рахунки в іноземній
валюті350016,291656,151860,14361Розрахунки з вітчизняними
покупцями2750012202020820128700372Розрахунки з підзвітними
особами3502043,152339,1554375Розрахунки по відшкодуванню
збитків140048991138Резерв сумнівних боргів35005200870040Статутний
капітал55000018900568900424Безоплатно отримані необоротні
активи13695150015195441Прибуток
нерозподілений600014920,6420920,64451Вилучені
акції150001500046Неоплачений капітал2800028000473Забезпечення
гарантійних зобов’язань68806880601Короткострокові кредити в
нац.валюті30000118801188030000631Розрахунки з вітчизняними
постачальниками1610038394,8038909,4016614,6641Розрахунки за податками
(податок на прибуток)4973,554973,55641Розрахунки за податками
(ПДВ)2020020200641Розрахунки за податками
(НДФЛ)270082005500651Розрахунки по пенсійному
забезпеченню96012971,1612011,16652Розрахунки за соціальним
страхуванням1201559,101439,10653Розрахунки по страхуванню на випадок
безробіття45662,19617,19661Розрахунки за заробітною
платою30003483035085.953255.95662Розрахунки з
депонентами255,95255,95685Розрахунки з іншими
кредиторами90001201209000701Дохід від реалізації готової
продукції121200121200715Одержані пені, штрафи820820745Дохід від
безоплатно одержаних активів2650265079Фінансовий
результат104470104470901Собівартість реалізованої готової
продукції639106391091Загально виробничі
витрати8270,508270,5092Адміністративні витрати12848,7112848,7193Витрати
на збут2617,102617,1094Інші витрати операційної
діяльності5200520098Податок на
прибуток4973,554973,55Всього789500794500836453,79836453.79833416,1983341
6.19

5. Баланс

Додаток до стандарту 2

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного
періоду1234I. Необоротні активи   Нематеріальні активи:   залишкова
вартість01025000 25000 первісна вартість011 2500025000 накопичена
амортизація012(0)(0)Незавершене будівництво020 1490018436.45 Основні
засоби:   залишкова вартість030 302500322653 первісна
вартість031 455000476603 знос032(152500)(153950)Довгострокові біологічні
активи:   справедлива (залишкова) вартість035  первісна
вартість036  накопичена амортизація037()()Довгострокові фінансові
інвестиції:   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств040  інші фінансові інвестиції045  Довгострокова дебіторська
заборгованість050  Відстрочені податкові активи060  Інші необоротні
активи070  Усього за розділом I080 342400366089.45 II. Оборотні
активи   Виробничі запаси10058600 59431 Поточні біологічні
активи110  Незавершене виробництво120  Готова
продукція130  Товари140  Векселі одержані150  Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги:   чиста реалізаційна
вартість160 24000120000 первісна вартість161 27500128700 резерв
сумнівних боргів162( 3500)( 8700)Дебіторська заборгованість за
розрахунками:   з бюджетом170  за виданими авансами180  з нарахованих
доходів190  із внутрішніх розрахунків200  Інша поточна дебіторська
заборгованість2101750965Поточні фінансові інвестиції220  Грошові кошти
та їх еквіваленти:   в національній валюті230 16525079420.60 в іноземній
валюті240 35001860.14 Інші оборотні активи250  Усього за розділом
II260253100 261676.74 III. Витрати майбутніх
періодів270  Баланс280 595500627766.19 ПасивКод рядкаНа початок звітного
періодуНа кінець звітного періоду1234I. Власний капітал   Статутний
капітал300 550000568900 Пайовий капітал310  Додатковий вкладений
капітал320  Інший додатковий капітал330 1369515195 Резервний
капітал340  Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)350  6000  20920.64  Неоплачений
капітал360( 28000)(28000 )Вилучений капітал370( 15000)(15000 )Усього за
розділом I380 526695562015.64 II. Забезпечення наступних витрат і
платежів   Забезпечення виплат персоналу400 Інші
забезпечення4106880 6880 Цільове фінансування420  Усього за розділом
II430 68806880 III. Довгострокові зобов’язання   Довгострокові кредити
банків440  Інші довгострокові фінансові зобов’язання450  Відстрочені
податкові зобов’язання460  Інші довгострокові зобов’язання470  Усього за
розділом III480  IV. Поточні зобов’язання   Короткострокові кредити
банків50030000 30000 Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями510  Векселі видані520  Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги530 1610016614.60 Поточні зобов’язання за
розрахунками:   з одержаних авансів540  з бюджетом5502700 0 з
позабюджетних платежів560  зі страхування570 11250 з оплати
праці580 30003255.95з учасниками590  із внутрішніх розрахунків600  Інші
поточні зобов’язання61090009000 Усього за розділом
IV620 61925 58870.55V. Доходи майбутніх
періодів630  Баланс640 595500627766.19Керівник   Головний бухгалтер   

6.Звіт про фінансові результати

I. Фінансові результати СтаттяКод рядкаЗа звітнийперіодЗа попередній
період1234Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт,
послуг)010121200 Податок на додану вартість01520200 Акцизний збір0200
 0250 Інші вирахування з доходу0300 Чистий доход (виручка) від
реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)035101000 Собівартість
реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг)040 63910 Валовий : 
прибуток05037090 збиток0550 Інші операційні доходи 060820
Адміністративні витрати07012848.71 Витрати на збут0802617.10 Інші
операційні витрати0905200 Фінансові результати від операційної
діяльності :  прибуток10017244.19 збиток105 Доход від участі в
капіталі1100 Інші фінансові доходи1200 Інші доходи1302650 Фінансові
витрати1400 Втрати від участі в капіталі1500 Інші витрати1600
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
прибуток 17019894.19 збиток175 Податок на прибуток від звичайної
діяльності1804973.55 Фінансові результати від звичайної діяльності : 
прибуток 19014920.64 збиток195 Надзвичайні :  доходи2000
витрати2050 Податки з надзвичайного прибутку2100 Чистий :  прибуток
22014920.64 збиток225 II. Елементи операційних витратНайменування
показникаКод рядкаЗа звітнийперіодЗа попереднійперіод1234Матеріальні
затрати23030971 Витрати на оплату праці24035580 Відрахування на
соціальні заходи25023392.45 Амортизація2601450 Інші операційні
витрати2700 Разом28091393.45 III. Розрахунок показників прибутковості
акційНазва статті Код рядкаЗа звітнийперіодЗа
попереднійперіод1234Середньорічна кількість простих акцій300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій310 Чистий прибуток,
що припадає на одну просту акцію320 Скоригований чистий прибуток, що
припадає на одну просту акцію 330 Дивіденди на одну просту акцію340
Директор _________________________ / . . /(підпис)Бухгалтер
_________________________ / . . /(підпис)

Список використаної літератури

1. Верига А.В., Кондрашова Т.Н. Бухгалтерський учт:
Учеб.-метод.пособие./ Изд.2-е дополн., переработанное. Донецк:
Норд-Пресс, 2007. – 242с.

2. Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: Галицкие
Контракты, 2004. – 832с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019