.

Економічний контроль у системі наук (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1730
Скачать документ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ:

Економічний контроль

у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продуктивними силами і
виробничими відносинами. У своєму розвитку контроль має кілька етапів:

описовий, пов’язаний із збиранням фактів та першочерговим групуванням
їх;

логіка-аналітичний — якісний аналіз фактів, потім поєднання якісних і
кількісних (математичних) методів наукового пізнання.

Отже, контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з
другого — певну систему знань — теорію.

Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й
узагальнень, без логічного осмислення не може бути контролю, оскільки
при цьому немає потреби у ньому. Факти стають складовою частиною
наукових знань тільки тоді, коли вони систематизовані, узагальнені і є
основою і підтвердженням законів дійсності. Закони і факти у контролі
дістають певну інтерпретацію і є основою управління економікою за умови,
що вони узагальнені в теорії. Основою функції контролю є наукове
дослідження — процес вивчення певного об’єкта (предмета або явища) з
метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і
перетворення для раціонального використання у практичній діяльності
людей. Тому виникає потреба розвитку економічного контролю як системи
наукових знань.

Поняття науки грунтується на змісті і функціях її у суспільстві. Змістом
науки є:

теорія як система знань, що є формою суспільної свідомості;

суспільна роль у практичному використанні рекомендацій для створення
благ, що є життєвою потребою людей.

Важливою функцією науки є розвиток системи знань, що сприяють найбільш
раціональній організації виробничих відносин і використанню продуктивних
сил в інтересах усіх членів суспільства і кожного зокрема. Вона включає
в себе ряд конкретних функцій:

пізнавальну — задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і
суспільства;

культурно-виховну — розвиток культури, інтелектуального виховання
людини;

практично-дійову — удосконалення виробництва і системи суспільних
відносин, тобто функцію безпосередньої продуктивної сили матеріального
виробництва.

Предмет науки — це пов’язані між собою форми руху матерії або
особливості відображення їх у свідомості. Матеріальні об’єкти природи
визначають існування багатьох галузей знань. Систематизація наукових
знань є адекватним відображенням, відтворенням структури об’єкта в
системі наукових знань про нього. Отже, наука — це знання, зведені у
систему.

Одночасно слід зазначити, що не всі знання, зведені у систему, адекватні
науці. Наприклад, практичні посібники із слюсарної, теслярської,
ковальської справи являють собою певну систему знань, але їх не можна
віднести до наукових знань, оскільки вони не розкривають нових явищ у
технології виробництва, а містять конкретні прийоми виконання робіт, які
постійно повторюються.

Наука — це динамічна система знань, які розкривають нові явища у
суспільстві і природі з метою застосування їх у практичній діяльності
людей.

Економічна наука розвивається разом із розвитком продуктивних сил і
виробничих відносин у конкретних суспільно-економічних формаціях.
Розвиток кожної науки грунтується на її власних законах та історичних
умовах, притаманних певній формації. Разом з тим у кожній формації діють
загальні економічні закони, які впливають на розвиток науки.

Отже, виходячи із концепції науки, економічний контроль є динамічною
системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення
негативних явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин з
метою своєчасного регулювання їх у розширеному відтворенні суспільна
необхідного продукту для життєдіяльності людей.

Вивчаючи найважливіші проблеми розширеного відтворення, економічний
контроль як галузь економічної науки сприяє оптимізації
народногосподарських програм, територіального розміщення виробництва, а
також досліджує трудові матеріальні і фінансові ресурси в усіх ланках
народного господарства з метою раціонального використання їх.

Економічний контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми
розвитку економіки України. Тому у вирішенні цих проблем контроль не
може обмежуватись тільки якісними визначеннями економічних законів,
категорій, він вивчає й їхні кількісні співвідношення. Розвиток
продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві зумовив появу нових
функціональних економік: наукової організації й економіки праці;
ефективність капітальних вкладень і нової техніки;

ціноутворення; фінансів, грошового обігу і кредитування;

бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу господарської діяльності та ін.
Економічний контроль перебуває в тісному взаємозв’язку з плануванням,
управлінням та обліком і невід’єм

ний від них. Цей зв’язок виявляється передусім у тому, що функціональні
економічні науки досліджують той самий об’єкт, але з різною цільовою
функцією. В умовах технічного прогресу виникає потреба комплексного
вивчення об’єкта і важливих проблем, наприклад дослідження економіки
галузі народного господарства, маркетингу, збалансованості ринку тощо.

Отже, економічний контроль у своєму розвитку інтегрується з іншими
функціональними економічними науками.

У процесі взаємодії досягнення однієї науки вивчаються методом і засобом
інших. Так, інформацію про розвиток народного господарства збирає,
аналізує та узагальнює статистика, хоч ці інформаційні потоки утворились
внаслідок взаємодії і впливу на процеси планування, бухгалтерського
обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності, фінансування та інших
економічних наук. Правдивість цієї інформації, її об’єктивність і
достовірність встановлюють економічним контролем.

Економічний контроль, використовуючи наукову теорію, виконує суспільну
роль у забезпеченні практичними рекомендаціями виробництво життєво
необхідних благ для задоволення потреб людей. Виявляючи диспропорції і
негативні явища у суспільстві, контроль дає змогу усунути їх і запобігає
повторенням, а також сприяє раціональній організації виробничих відносин
і оптимальному використанню продуктивних сил.

Отже, економічному контролю як галузі економічної науки притаманні
інтегративні риси у дослідженні продуктивних сил і виробничих відносин,
тому він безпосередньо впливає на оптимізацію економічних процесів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020