1. Е?????ь ???и в??і??? ???лю ? її ????ня

Е???? ???а ?????? ???лю с??? ??? ?????? ??к і ???є ?сяг ????? ??????
????и. О??а ?????? ???лю — ?? з ??????х ???ь ????.

А??? ???н ????? ????ю ??у ?о ?? ?????? ???лю, ??і? ????ня і????й,
???я??ь ????а ???є??а ? ????ї ????. Е???ні?ь ???и ?????? ???лю в ???й ??
???? ?д ??і? ???є??а. На ??х ???є??? ??к ??????? ???и ??рі??? ???лю ???
??й, ?ж ? ???х. В???я ???и ?????? ???лю ?д ?с ????к ???х ???є?? ??’я??е,
?? ? ????? ????ня ???ій з ?? ???? ???ю?ся ???м їх ?ся?м, а ? ???ує ???
??. М??й ?????й ??к ???? ? ???х ???є??? ??з??є?ся ????о ????ою ?т ???ою
в??і??? ???лю.

П??іряю? ???у ?????? ???лю, ???р ???н ?????:

— ???і?ь ???ій (?????ня у ??????? ???х ?е??й, я? ??? ?? ??е);

— ???о???я (?я?і?ь ???у ? ????ня ??????х ???ій ??????ю ? ? ??ою);

— ???у ???в у ??????? ????? (?і ????і ?????? ???ії ????о ?????и в ???);

— п?????ь ????ня ??і?? ?і?и м??;

— ???ь??ь ???і??ї ??????х ???ій;

— ???а?я ??????і ??????х ???ій (?? ???і ?? ????і ? ???у, в я?? ??
????і);

— ???ь??ь ????в ? ?????я їх у ???? ???????о ??? ??х.

В??ю? ?????ю ???и ?????? ???лю ?іє?а, ???р ????є і????ю ?о ???? з ??ю їх
???ня, а ??ж ?я ????ня ???? ? ?ся? ??іш??о ???. С??? ?????? ???лю ????ся
????ою, я?о, ?-??е, ?? ?є ???і?ь ??? ????? ????ня ????і?? і????ї, а
?-??е, ????о ????и ?я??у ????і?у і???цію.

Для ?і?и ?????? ???и ????ь?о ???лю ?? ???????ися ?к ??? ??ля??? ??т ??
????? ? ????? ??ін. П?? ??? ?и ?і?і ???и ?????? ???лю в ??? як ?????,
???? ????юю? ????? ??? ????? ? ????ій ?ля?і: ????а ? ????ю ???? к???ю.

У ?????й ???? ??? ?????ую?ся ?а ??і ?і?и ???и ?????? ???лю:

— ????юю?й ???, ? ?і?а ?ю??х ???ів ?????? ???лю ?????я ?з ????ня (?і?а
????о, ???і??о ???лю, ????а?я ????ь і ?????и);

— ??? ????? ?і?и, ? ?ся?є?ся ? ??? ????? ???ня ?????і ???и ?????? ???.

У ???у ???у ????я ???ня ???ня ?????? ??? ? ????ю ??ів, ??????я ??з ??ві?
? ???и ?????? ???лю, в ???у — ???и?ся ????ня ?????? ???? ?????? ???лю і
???є?ся ?сяг ??ів ??????я.

П????і?ь ???ня ???и ?????? ???лю ? ??????ня ?? ?????в ????л?а ? ??і 1.

picscalex35010009000003d4a102000000253f010000001610000026060f002220574d4
64301000000000001008cfa00000000170000000020000000a1020000c10200010000006
c00000000000000000000007a0500009f0300000000000000000000b3a20000336a00002
0454d460000010000c102000c00000001000000000000000000000000000000000500000
00400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000001c41000010410000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005684000005c4000000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d494844520000057b0
00003a0010000000044fa98e10000000467414d410000b18e7cfb519300003ff44944415
478daeddd5d9023c99d18f6c4d6686a18d744ce8a0eab196a21873ac5f145119c151dbaa
60f87dc152f4c854f613dfade6e567478cf0f0af59e222c6c10421508ded486452fe8d08
3e9106fdbf68b1c6145e814e1877ba038552c8ad8b356dba727d111e79b2c63c5967d143
bc156dc6473722afdff67e1a38046a33f00340ab3a88d9dc1a050553ffc915f95599545c
c662d82ac5bb005176cd982b7e0f1d2dd30f09ffcce86817ff9830d037ffebff3360bfc9
58fcc6681bff0ef360cfc64d3d2b0d9b4081be55d19ac895dee9389658f90ffb5a6ccf76
e0dccae0c56e47acbbd6b7e7eb0b897280eaf0e9ef15e6a4ef8d9efde719cff030ef560f
2c8bb2b01bfb87a84cf96fad35eb8742f091b2f1af878feea6766c3c0e6ea6075950f6dc
15b7081c11b97e9b6e05583372e0d6f1c78e392c46682c357bc8d01db341c12ba5960c99
d1b209eaf056c9384f2e21b80fbeb042737008b3582f94dc0728d602fba0178ad49e226e
0eb2cab03bfd814b0d8737c573c740523629f92144b6645c30326f973a3f9153c8356493
afa6cf6ddb36d970e6eab8ae397649db62911554a148245e03fa2fe1e71040d4d2b3c80b
7882bf69d927c482a844975b7441eedb9c44b89263464500355a870c5ae4b4a70f4906a7
2b724dd558009551e4da46a701ac43265b1ac4360e276a2b85b7ef8d5b82b8c23ea206ab
564cd75e403b27bc70d352df9b2e2fa46ed3709a520930dda6ecb5a9994fc075e1018c29
c385a09d855cd115821187fc900c01ebd7bf076100bcfb56fc54235595bf5825de688940
6116c171b58453b34801d35a89ba86679ff6d5fc1aecc1e0f82641560ee0cc035d6b6111
6d87914c4896cb2b23c0de0ef0158023856c7c1fbac0d9f836fd7a43d03afe84f19d4964
a196ac1ef24ba026fecf16e205701f622dda0511e8c3a7a8ce043f91cbe4bcd956a04ee1
f07df637106f6002c00fc138ee07e0a493b2dd7bf94a47b2c42305d325865e044d769225
4a37ac789019925096a12d1e050a3c1aaaa2be5101cf54d90b204c1918d706218d5585b6
660033902c189a9b2804a6f1560a15fa3e20d8830714228d31c9be9001c22d823a58ff70
229109ce8264bc6604c12c24d0c1d80bf8ae0a605efc01b55fe98aad580eb7f978a92aa5
799b16045b84901fcae053bdd1fff85407e0ce010d630719a8b30fcb3148dc00e82a1cce
143709881bb57a05c13fc16fcee9a00d8a6e17400deaddb24617efca9407e3804cb5e2ec
284c5d124b8be8b113603305b728407994e3428e4ac746700eea6f72c58ec6284e1c5b11
3c8efd8240169581ee722ecb19e1c83dfd410618f8dc06ce9496208ae035879ba3688b0a
e7a9886c57e238b3082ab7c90e9d45b19d8d85202722880dd0c2c31c24d0bbe07c9a2c10
2b6e42431042b360156a803707d086e0fc190e9d4dfcc673a04a723707318e1740fc17c5
04aac00cc07e067594d0750e3f6a1a063c7161c04f62d1b614d274a895826292689082b8
e1c980dc06605498247089600a6c739f0291462f4587aee59ef2818d7749a2138ce83b11
cc68aa35ea3587963c1bec7e29f8cc04b2e25246f418d1549a3b97b642b0e1fabb5760fb
2183d925ebb0fe5c2b82d3109663d815533e4546c4bfc3256cd58ac61d5fc0dcd826557c
d837e095762f3d2481a62f3d285461983b783105a6b9008a35e6c025b5bdb5222b5e0600
48ee0f7a0266bfcb836e88a631a0b7c00b797dcf81976a440039eb846ba829370df256d4
1610f14dac3210b99705b69296b0f3bb2eaa63c2da57769582704bf9d0f6573c3315fc72
d2a6ee88a3d380d80a3fbb425cba5a4bd5cf0bcbeb5d433a7467b3d4803ad71037e2f031
3e6ef03181bf0141af08ec19a3b64147e240b2ec11bb184063cbd3df0855f0468902ce61
f7df29f6b067b9783a73a3ab6e06b2dda6c1878f7fae0937582d34f5d1fbcd608a725f84
35d72c986ef15076cb0f75b5e0fbce4d6da3597cef537592ff806cb7660710b9e5a3ec16
9780bde82b7e02df825036f5cd5bc71e09733493c2912f82a57b097c603c8172d7afeeae
5357ef435afbe775672d1fe35c057589ea4f7d27f423e1dbe6283ed5f8339be4381de26d
81876ee9dd3a5edfb96c0ab58b6e02d780bde82b7e02d780bde82b7e02d780bde82b7e02
d780bde82b7e09b83c515fbc4def8f895e89f3df923bcd5e5e952c07859d34dc0e1cdba1
e87cba75e2911e2fccf9ef993d39dc7e6f019f98d7bcda32727ffd33f4fcc0fda843c7af
b60baaff0f19c6ed0ab80e7dc9738d103acbc3ff898fed9ffeace1bd85d49ee2cf635170
177af089e5ece2789f4efe1ce4ecc513b353fcdde7a3af989934b6eb8ebdd2e78b41ccdd
96ce3c073077c8a08deb80817123c6f7868b549c25b3e78b511de3830df828b093e9ab35
921cbe1f5951237041fcdd9ac90a5c46ac173ae5ad8bc086fc19780cf5f0fb0fe52e2e58
af016bc056fc173763e67dd3c7021db12cb2ed6d247fefd47af52ee7ff764e7fbbf404ef
ea9e19abca3bfbee3fd90fd6bf3d7ccf1ff3de801d1083eb93ef86849e02703f0752ffc9
bb9e09cc377c8bda74f268ff1a7b9083fb38da7d4e01c612f8e9ebcf8d7c6d0b7a431ffa
3f9a3173f7c4bbff58d574fffdf2ffbe726079ee8b9cac0109c7f05ad9effebb5ffe1afb
f7dff5d425e25fbfe83d184cefeabf6afdd072549709ae77be495d203b28ea534047b17f
f28f326d49a4a9a7ff8f41f771edcc1aff4fa9c83be32f83b2425f873678cf907e471f35
ffce1afffc63b8fe097729f7ce9733393cfa5e079496c4e5e9a771debbc7261fe85bf050
4cfbfb4fa2ae079177cae0f3ce7335bf016bc055f0b75c562ed76c1f3508b4778e3cae17
9e0395d2eebabe9362ed3153349ccf9cc3222fcf4e9cdc09dce0dc0bd39ebae0a9e3af0d
5c1d3f7fadc569270270f7c65b07b13f0329204bd2198d275813b3703772e047bab05ff9
0dd0cfc7d36b5f6b6c038dfd315c11315879c76dd569298aabe66804f2ef8e8c5606208d
92f97421256ef12a6a8aa94fc0615259c38cb11840aa6dd8f48eabef08df0684bda395bb
a4672cdd34bc153cb0cf0f145eb9e5d004eef71421e96894f5e07b02b1c592ef907d427f
019095fc3f5a984b3f23ad83dbfe212d12016ecbb820ae210b18bb71b86c41bf67c697c5
054eaa8bf53822fef9e9892e9183a42a58485aa0c61a853c189f89edb3283fb2b012c982
cc1e1a5a328d1247552770658d7585b6a16bcb77be0d1a09d249ab94271b70d119602d6b
84192ecdc3f48c23aa765370eeb071e8283208e65c56dc98778c090348937020b7778601
70edc74b43b02e344c4f53271c28734640467716b8ec13e15d100ece85dded6740658790
8e6c17b7b758f057104af5da1396dc3672200d758dc4bf6f6122952c602270e95b2e04e1
cf7944763f57614c0fe62d5e02370104b8c4192a4ac0defb7eda3b90628ea08cdda2d59e
74107a7a28d54958dd6c5094608b70b60bbd668bb7c29210dc5c9f2dc3faed43d0ec740b
c50b51c388a93ea1e10d2320b7a71476a0b3e8ce3c44e6af9760439f014e7601c813bc9a
94c6167f01e4eeadb9a00b7fbf85d704ae200bf714f35d930d3d1b8271bbc737ebb7c843
370c54d99aaf1203ab5608c2b2489b82f759545c1e977f7da521a00f7e34ea27906ee22b
827be161d59f030a1029826a7aa99818373e0b8af32f060b2df2118d2374b7a72b09d230
cf5e5187c3a028b1158d7bcc0cec68c608a69b80dffaaf22430f023ca03b363c122039bc
0d8080b3b83f9699407336914589fe32f073f6f4b4e81793bb1690dc1c904d840840363b
79b04f773e000c07b08ae785f774ca8cbae20385ff408ec02d827d2dc218e8a99200f9d1
c383408eec5c9189c0218836b3010f6c07c2249488e59a59a817311d60016297787db7d4
b32c2cf8113e30652ef06294bf73cdf3590ad11ec3853e0af01987d41131e9203044b6a4
a08f6bd996091037feb633e383082ddfec7bc1d4bdd206e64736d0e2cd2161c1e36de6be
3768f66818571a19478cd820dcef898156be1182c100c4737b0b5222c32e931807fee6a0
bbe6f237c3c05c669195de3a77bdd080efc6b3930a1fd0f391ca761a732f688a3efe5c1b
85d4ad25dd89ffbedbbcc9f0986083b08be67022c1720d56b2e1c68c007e30883dddce14
6c6d44e830e49a22d7a087e68237c9ccc4812ea7efa59047f7b87e9519228bbfdefb0b8a
dec54c676866d32027361208704ea61fa6a00db7de7eeec4c876017c006c049340047988
6cf83933818826d39ccc2ba0577a36970130a08997ec682f7268a35b9c7ba891e83fd3c1
8329d0bdb395dd8df77cab3331d94129a22b834040be5b5a74b0900ef3013c56d3104e32
cf050cf5af0d1741a86941988e18127c091acc22aa387e0b43c4e12f845a16c95a98bdbb
d5fb9a81cc6a21cc02d00b7b3620dabe6be696b9b99dbda825300c723308d029cb63e543
60d1ff56680e3e181f7f8249807d2d8a98c2db8922b25a0cce0eef5c0884db467db1291c
e8a4b00c34b08c5713b8e84f12c387631c25116e14e2c27c0bd019876a11c7e7f2ac27a0
2ac4760288763d9601861da95861dd6668171cf03700c992e0ae1fb272aab384225b10a8
9607d829333d30fdd383a680ec07682ec3803d3385f35d304ab838e9d6dbb9fb24af51c1
89204a7bdac1caeb1d1bad88263914d06dcf9de2c30b68aa0ad872da3d8384e48f6a0f12
377590bc0e273b0bdeb8a3715936f4273e5eb3b6e2cf6ef67e0a045ea4d1a0dc1aa31060
7bd6cc66f91cdb78f1312e7331d666b00bb5d0b96cd093094aa515861d898a2e92c704a9
aa5f061b9a45c730c65a0d87db853f21fddab60035e422b10dbc38ea4ca91c40b2bf48e1
cb4871fd3f0c1a3aa03b5986f6027bedee763b06d750521a9d8d61acd83e1fb438e681ba
89fa1b5d604dda01109eb0237091573216814f6e7b96a567b38d7af87e73d1ade79fefce
755feab58f41d1a3cbd4ab93a49a1190fe99d991783330ec185ec57a101cfa021ac08346
bcd088ced61552e89dd7d97402de04a3a02637b184e17a036a3c2b687fdd755be018fe70
f32dbceb8722678bc1c998965aae767e2213c53e7748a096ff81acf384cea2afcf21e9ce
7b473e3ea13a7413fcfde3f9db5eedc7215f0d449e80478aabb5579e3d3ef5bec0cec5c1
d3c1d61b30e707cb800787ca9e32d82d9e467ae9186f30f1fba3d70c8e783bd8bc1f9e51
6c1dee467a6c013dfa710e0e9a79d4da5e19f16023caf43eb960765e63fbbecb6860cae0
12ec6a0cccb0c5e3c496c5c84b769789d113eda34f036c2ab4ec373c037bdeae41398e96
e0fdcdf34b018a91702df5e29b15ef00d325d7f39e01b26896d29310596e417344d43037
f38a9fb67b46b22226aae0587f58a234cf8990bc0f63c3a9d9e886179e0ce0560473a827
081e3312e91251392d7ab087e6efc87e592cf67cc4d01604298cf7c7c84ad70e004550c8
79a11acff23d352ac14d6a9828368378f0a4b29312529b8eb185753fbe05ba509b77d6bc
42ba9bba570dfc5ddc9d24c303e782e0eabd8972cf15972d2c816bcb011168ab7455a766
7815bd2a33454ec3125c4dccb81210d4b522378e0873484b745290ff689bedf2c0951714
aa923dd70f72e2985f8ac5f0b6edcaf97010cdbc1bfc44cb0e638240dd4285119f86c307
4766a8774f0d972b3c0f8983a1cbda19d12bc62fdd1139db117f040ef37581bfb55e1ed4
4e4c13dec80c5e7c405514a71a896edbe16a69f76719d4a74150773b2ed7af99e9049705
f7a6ed08bf1a554dee900dccbc0f0ee4cb06a58308e1857393d1bdd44814942ea460d0fc
cdd180f3c01b6cfadf335ef84298b1395b2fd3a3e3e3203ab460d0fc982de3c701b94ae7
b6cc167165ce32370ff223070e244d706e0e79360d5ccc0140e7c3c013ec60181a0a3f96
1a8997dc261fd4b43f05922d31aef0298c2173d56f3c0816bdaf67308d6167c6a9279119
6f50cdc8e7595bba793603870068ece831343834eca0f451d3e820f5cfcd53cb882a990b
b586b5d18619f0098221872aef4206dd4bc2cc290e9200e33c04790242cb8499c58effec
70056ff651edcacb0406560330986e449039632feefde61817d2423cf817f52b15fb4939
8c9eec71cd8a3edbef2da160c2598eff5a2746f0026dc27e9ddd960a97894e8860513004
b67043e9392544669d84479f0490ce0c71cc01ffea718aa06539e34659a8105a9dd71e50
3f8d9068fdc9a0976cd30c2b49d12ef384ef78c4d124242b16666cd798e4942790866264
e77b9e94d8085f8af6bc49584b7dbf0c644b17684110eb9297b1f7e91b938daae20c2640
836296ec742e762305e1a310057a094a84392303b669486a1a69b0d862431027be6389f8
6016c521b613cf064848f70d8dbb7600743d5b4e02cc2a7c9703bfbed2f48c3de2458418
4cdbd3cb87d5184118c23c6e9fe4c707774e009300e973f6600fec845708ae094b953e02
f1b1c39b920c26d332e25120b6e19332a878d7b4184d530c21a9244b79703f7e5102ce28
94801ead0663ad77c63121ce4c1294b928bc1de007c66cb61007727c0f89cdad9605b0e3
707e0a35184a1a6eb0b69c1298f7a13071e8103e39b238abf6d3303b727238cdbf52e8c3
0d61634c8c0916c1c8dc0721e580ec0cf225d9d029f5a301eb86d0f9c3f2cebc21e83b60
9cd5107981861cf82611de4dc6c3b86dbc51782a33eb6224ef16a823812bb7432495c540
ee3ef98644febadb2a34e3e497c51482fab3882181fd8ebe5c1411f1f290b39f1e890b67
5063636c2e92f02c16e67abe66876a653357c98789585b6b5d616e41e6d6513af6515071
46dee6c709352c8954e27c2573417e1d411aa366e4bc4f94c87d70ae230b4179920a5d1d
9380df7a11d9a0cb6db732dd8cc028b1dbcd611dac3ae22ca25e2de6e850cc1fe01b4f51
ed667b787058316313ead370c0d61e4f53158bb42efd80357b1a6eb8909700bcac3b6f01
2048b376c1a86262c166bda8d34695047d4f7a80fadbc3077c0d3fc29524ad51b90f952d
79c1cab5a9593ec84a2674279f8a9f0613a135c122ce4fe011558d6fa55926b0fa73484f
6307cd7831d36dd1e560487cb4bd000308e7214b4875d41fd7dc2104c7d8f486c4797ed8
87bfeb853e774f9e49d79ccd5cf9af1e7d07474311d6431f6275074c029cb3b4d1e4c9d7
148e6633f971eec9d19cfa4c375c6bbf88097808fae0b565c0fc1f3cfe9e4f0acfaf8fcb
a79cbe97c70e7da11f64617195c061e0ca377cfaf9bb7cc8f70effae0f16c03f3fb25fa0
b82d54c70c4ae0f1e25c0f911ee0fd69f1edd0c3cd8fbd45d08d9b0f275c0b9e56a770b2
59d85c0215b00ecdf042cd8f4ba6b81a7c6c5b30b78ae0a9e9a58e36a7d6b5377a498c53
a039f9bcbc04717afba1af8dcad304b18cdbfbdeed6cd046f5287f6a5ebd6069e17c5ab5
5cd054a126b1b092d66a65b01f86a99ee969344ff86eb0a59ac15b294d882570dbea41ce
e140e7c4984e73c7c7363c1c52a253a17af3d2d6484e72cc54c1273966545d8bb6df0cdd
b1224dc758c7424e1fea41a7679f20cce4ce9d973ef09c684a6d55f4e4a8a6628f98e69e
1f054e8fd84c2a7fecf51071aaceba678ffb6dfd8294957ecbb24ac52b5e7d8bb1617079
744d5356124091bdc22990387046f1812823925ecf213bb0e21c235d99d32a449385e0ac
0899312cf1f9dc29ee1dd2a64000e1db14f1d61c1f652f7c54b89587ad4c44257f66a746
2158e7160a77c1b07c043e30a1cbabef720e965288aa3a75d692a15073fd56be7c1f6867
31cda0df076b1581a178e6207a116cf74f606baae6cf03deca19c8c701f8d416807c071d
8a4c9aafb493ffbd9a9bd9354a69cba5237796fb43196c31247faf1a6733ba68b60b15c3
0de41fffbde39f02984df0e8077045ed100c7decf8125de7d87c383b2de64c77930c4556
7606ac1c2383843441ebc60927001acbcf6c4aa0c8c03e09a1d8a06ed6603e0a77200c69
be271088a060ac1a30212c1d10bc0aaa63706879ebb3c3061aeaa727911f830654fc27d0
824a401c56dc3a79f8183ae1c818361fd66c106ef126e788f99524d1e87e6731f78b4b40
cf011940486d00c3cd91b68c1783f3a8ed8ff601f07c071c4de24aa944558205811001f1
07a1c08770c8e8dfe73816e183f03fbe6cd0fbcb29d0573d18a03c00fcc6f523a1bfc0cc
1507c02f855ea7f491104b706e05e62c1bf0219e0a066bad360e2ea2a82eb551eff5efaf
0dbde7b6f2e036c331deb5c003e1e80cbde0f3f938d766a9e96ccbfc9c010e11867d5003
08e950fa775c9c050a4a5fb06924483f0f861fa70dffb66924f128b8061dfee1c708003e
0c783117bcde530d3412931093613601ea49f05b06c12161e1800b792e54538a090d2666
4baa3186fa0a7e61b5ed71d463819801982bb0a7221803d7338035c4230c43a94667f1ab
c48296168db05b09a0db603e039709c8b70a70bc5da34187e74374230de724f01cc2369a
a75cf594a848fb20807b61c3e577174b07208dad0b6e9d20e5e8d3105a658ac0dc0a36f9
b817164cf19815300bb578ef0fc6be06d518bc3c96a6a2c3a0343026f9bc81c7768ac33b
018813d0b3ec202fa90e5da12c64d5204b74dd0c12401d9a406e1580ad866ba32b413349
fbe4c0c7679686fcd8f4c62ba4f7100dc2689f0c9b02dd1b437c67770ce820a9b684b080
ddb19f80f94d9edee388bca55c1f3d37029dc274cc492a6b9390a06608aedb0c00e801b2
af0e206c5239c46025b6bb08eb5a47797b5231c42cf47d8910f3573612327861299b5449
58535c7b6b717afe910ec29bc29fc5c03deb6799b7600bca46d7b183e26ee730bc6a9933
c6247d61d43ea64d41eee1b0d9f967721cbe912ec16af36dd63786ff972c0172e00fe34c
ea5f3e725ecc1d1ff50b3fe8bbff373de575914cdff67fec0f49f83e0313391fcc2e81a0
3dbc972827f748c499f4ced75b5603e18593db78789f3364cbd78354a1e6c06e073cb0af
b25cec637becf1fb1ef58c7a8601d830f67ec75f173ba79e0e17de4f3c181558ee66c5b1
b58e3d0be053f3ff7a973113e1b4778b4ee88df2e78bccb4b06c0a7d68e22fc781678948
6bd15822f19000f2e5837554c4e81e7a0560c9eb878d5e422ec9b19cbad80a10939073c3
165421e3cf391049fb861af5b07df4a29713dd415c1decdc09db581e77ce6a5021f7d42c
09fa052620b2e3ab873dbe045cbe1a39b813f41a5c4167c35f0c62589f55da474ebe0c51
b3fc945ab8a0af699dfa0a19d679cc0e9d90774787fca7897d90d1ca7f6be0de5754cd6b
766d4532379ffd8aefdc819ddd6d2b753ae1fb84eea2a176fe536f08a0caf1d5f3c0d073
444b044b07a901257912158bb7aa704e7beaa24694b925d87bc4e1e545c8b520e79444d8
883617812ea97869b612710a1fe43d7d138193da9def7005c1a9ec82e0ec699b7f969ac3
8ddd997f5aad352756f18610767db3446269ac57abf46a3ef93871ecda248233837a5ae9
076d0230ee46033db038f13bab7348d85ae55f7e1151bdd29b678a61b826bb45a85fdbb2
2076e2b9cecd4489cbb35ad7b343e2aef0f9284a189f252160b656f973bc61bbd47243b0
6dd52f63eb16a95476a99e00e8e09f7327092e234d68d3cb83309a6fbfcd00c7be03976a
eeb01381982cff2e0066f54198287b7132ca11cee8210c055aa3980e9e89e1dd8654b729
c081a6f84ec4276a3ed13dae06c04f634ef0913a3b41bc4c31965b3082bee4b8663ee69c
a438993a02f0ddc5655ef3856fb008e32301f460ac138060fd623043b866ac60760881b7
c456102fcfcd1188ceb022991896093f26ffdf618bc7892481d5d35003e18823d35027fe
b63def95c06ee00b80ce074048e159904ef9151840329f807bfcd7044d8280b1ef65b2d0
e168ede33dd58fd2280e3940278702f09ecf25b3fe0ef215878c12182bf0ce0ca004c1c1
cf79e01b653aecb8ff9bbbf04608870c8bffd4b2cde5d1a380ed25d7314abcf8fc06404f
ebdbfc11fbf89b312031812f24e6ca8297b663078a89a7b38903b00b77349e2ae2b3fe4d
fbc6b239c96f977eeb2ef3f1c1c70f19a2ee8a69f45b06b930480eb7b23f0efef701c83d
7752f6600fe2c8277066028d66abb23f0d3c934dc96eff36f966d84758d7fa78ce3e3cb8
a30ed9a1280356343706304fece1ec7216da9bc9803d841f0373c332a25f64649e270ba9
4a8f1f7cb36d3a91a8357e170cc6661704adbc6311d00d341b176a0a7c14241baee0fc0f
e308a50feee6084e319e008c1150b964df65e85454b061fc66a049663f0fb55de0630d46
9c23b559e3b01eee91cf84910e59344249bfcbd8aad3806e0217029e0b661d896d05c005
808350257aab66a8e06608ae0680456cd0ad660315634782b3dcf8353dec9a6d2900dd6a
9b1d14ddc0b571ce95d62827400b693a148f9852198e90c0c459dd71b8093114a352c18e
28f5747f487fdf4c3aa99624b03f659773be9b82db1848b455f3781224456a069062d2e2
792d06c1c8069061602eabf7800ee653f6c0abff23ea381300282076d1039ec6918b6d6a
8c679ef9922aeabddd6f076e9c58b35c85547007eb4e748571303ede1bb43704a65192ff
194f798323ed97349c31982b5e31f100fdac35c7f0ea75c22fa8119826d7b18ca626cc05
3ed96e1efa535e03b36cc8a0f6653ef9abb0c0ab821d895e57f880df80a3f33a4bef379a
27f21db1b9c71c0ffcf716e790faf78970e193de4e916baaa3a6adc734447ab26767966d
c4129709cfd737291b9e9486ee134ff30379bfa05e053c30643c733c1fddca7577d85362
cecec0a603e0077678375eef5aac1380dfb682c7e0c3e9bdc07cfe68fcb06caa7c1a7b70
a1e3d51e762b01a5d80900d94afefa27d3c7c7e103bf760b6fc2ee55786afb2d3f5f5765
5e5e78dcf4def3401a6450177a6d6ebf1f44ef95d8e1f7f9655b12fd590c1f626d689a57
3335421c12f5587f67660f1e505775e1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000017000000002000000081020000c1020022f04d4b89d596c357021fcf5
93793b41ef07897c1b975eb1b099d0f3eb42f527a21f8f0cae0e1975eed48687614db549
b440fc174c6766b038fee00b7fdc593b4218acede6e6de0ec28e179da3cf0ec081f8fd7a
e10dcb12fec9d8687d3ebecf2e4cae0e1b2c24c37fa69dd39ebccf5d6dd0a78462151cc7
2f8ccde8d91bae97010d91b4cd695ad837325bc67e8052416fb88d1e7f8f1dfc94851dbe
0b9a1e4da37e4cf855eb84f87b733ac3cd3a992265c1146c3eaae3bbae6ba8f53bb49785
711ea92038f344b38b7a6c6298efb76ca759c8d327405a911e73103f0305dadb4e2c0737
e297599a5a44a71d6cdd1192a0e0b50fda041d3dd9a1389263ee2131f5e5de7e329d7f13
ec0b0c1dab14b85aedc0a18b35ba2eadc35fb1e15b242477bc29945697a60dcb4ea39bd1
0e75e4fececb29e059fe21de5d9c8016d9fba76f2d75b0107385cb00f07dbe79d7edf4c8
0f9107c1a77959781058271765c9c721d6fdf97296d3fa7b70a8ef5bed74df739edf74c6
77423d073a3f961aaa0e26878fd5e1767114eec24bb03304ef50b3f82c09b0bcdd36e0eb
cda8a63008ef1d28309303e93d968e0a40d7e167786603b6cd01f3e573b65521a17f6914
5b8b3ea0867e0b6de1d80bb26381aafb360af0360156159314ec323b0b6e0f6003cb84ff
b16c0f733b0744dd019af8358021822ec69c214e17e297dc5b517b3587094036b3b2ffb3
ac0711e6c234cb5e600864ac446d896be7d9cd43e1e8163932c33d31d5dbc6a004e07e07
e9c7b62ea20c206c1eacb2e827b7827f3007c3406075dd3bea552220307988675ddebf42
393b089089f651196bd208b300f70e67b0bee8e9344d7dc56399c2b25f0f299be30093f0
756da4b7aed21183e6bc19d7ca64b6fab1c3e0f1e4dfe6c4b89933348126738d53b5e576
5d3f030d31dc609561c0c27f90852d6be5d70d50b2c587a63701fc2778c11ee6b1ef722c
59f66c55a2303b3b83face95890da877d0f6f7b5e79a64b703e994f29af93a8dfcc3f1a2
0651f7d06e2d7d7b5769c687638510ee3e56c7cf0c475009325822f8d705f35192de18de
a8ae61f0d90baef3bd25e47e346a24a998be0168ee8f7ed1cf1d86e0b70369e767a87e09
4fba3dfe672f0f19c7573c1782fa27c60cacc917b0e3e1c29ff65fc9a1bee393e29d392e
47e13d7975a92d9515132680f53898f1c2749b85f1e0ef6ac36c27094d431a11700d86fb
2896719684345e5ab3e71d9bb5052a4ce7fa87fe177e29f65e052684fb8a1c8fb9bd37b5
d6d1a9e5a668c2707e74f51b152197e529edbc76d9c35cf7867f4eaf07cc75b3ff7e4f25
b059fdfe5f87c3807ee9effd4d9e8c9e56b8ef00cf093f389aa9f9fb07ad63e6e0dacffd
e9c2f33eb6bad3bc2ea2b17afbb08ecad153c2e109e5fbcd904389b887e99e0a36b8035b
d78dd05e0f3cbad96c34fae842a10f86aa8f577b76ec18bb4d68e360ddcb96df04adbc3c
bff326b8bf0bcf9ba0a99e9360ebc2dd626961ba6e1c52f52eac474d6daa25de0310607d
f7767ad2d6e9270fd0d03cf4a1285ce744f67e49e4283672d1b0b9ef7a939d3ec193677d
7f362100f0291ffcaf6ce891e5e12129aa73ff3ecb45b92873f19de2692612e051fad02a
c89f179685a1a47c4439ceb7dcf89ecd3147b788723e1445428de1b1c9649c8fcd171d60
7aef33213c65175cf754583b64493b6ec54bfb0ae5ac33be81a142fbe09825836cba3e31
caf2b4968cd19159e8ba3016da9c1e78dc1cd0ac31bcb29fe9322783c69e9f1ba325ddaa
49d4072477af88474ecefe641c75e7400eb3c4af1d6f7007bc071fef8daf821b06b2b257
44a3bb164d80bdf06304ba4177420ec0370670c3e4e647314e07581cf6c89d0951527c98
199c9c07879d8186c12d160d96d36669d8d1fcd4cf0bcfc650447aac912e13d1e81e1cbd
8b139bc97919a9ea87233b8597a8d67cd214fdd7e1947107d47119a7cc07d6e2f221cae1
b81930f9608be618401f5032eddfe3700dcf15d759f25ef7a00f633f04f980c72e0ef34f
868cb75a6e1b8ddf7111cdb24b1cb1fb3748f67eb689c07570b018602b67bda8a87994ee
c7b819d3b205b477360d1280898c6a71182bb12ca61d1e0816bc73f719d9b2b8711ccae0
55e49474a6aca162c4cf6dc0bd1f0ec6506b68cf6de6363f019ce003e32acad23457965d
aeef77016f9363ef742680fabe80c0ccd8c11d87d2ef081e66b06f78daa95a9d37f86c3d
f6d3100e3cc2803301d166b2638c527b01fad197c06e00a257d13ab26878a036a3ae505e
2e080dafb436b951d2206e0a80bcd0c77749cf5a5e13d46883044ef7bc41135373cc087a
2dfa1d9d44f9c842129dbe99304f50fe8f8a1c1eb3b45225e2b01b02129717192f783724
96acab2ab5b4db7f70372f7530856fcbba937e615b933d0bd60cb7580af344e37f3c4616
d69f80ae099c72d7287f6c6812fdab2b099eec6e01b46f8c59ccd0ad9a1bd713df05bf01
6bc056fc1e6c61d291b3738fe522589c5ef58dc46b8a08d9f6da6db82af01beeac5a2850
16fd3f0aac11b17e14bc1c3abf6c7cb4981c18ab88239a943043338117cf890b586cf602
c642901e02e6da51467e7d415bca19cc5f71eac157c498445d70d428df3e71acdec3d5fd
dea7e91c1c9318d112c3d9c24d53efdb45a2d30f82cf93180d5009c3dae55ffea5ac1979
4c349cae21012aeb049a22b0d3bd4bcd860e27c70c0a210225ca1f8f85f008714d7f68a5
84a58f0877f85c53e4498b09018ca87e06184e7ed7d1d60663efc8b34daf5f0d91c10e10
0c0d93685cc7426d1cc7ce4d2781f226c9304824d91c110e18fca2cac63a68362cd7c7fd
de04b321dcedf7104e06c766d0087de9ac15748c3476ca3c0f414c091ad9a03288785293
8d8b8bdae19805d0b1e4eba5ed04c679c6e9066e00ad674b2e0e0d00b695bbbbe64d0d4e
425c1fba309818bd9f3e37b923bcaf1a101ff73e2958477864f7d2a3078cee78b99e98a0
7beee69fe7830b698996e0e6133c0727ce9c4662409393ecc8680e96d806fda7f3663dd7
856f675810b3964b071e0976a5066e3fa876f0e5e53bfc4c625898deb81ff04a5e12d788
3c10bd574e74791560f5ea858d3bc58e04bcfe986dd10e79635551c97a6e10bc1854d12d
e25e05bee81bf79d5dc5b1df813db1eb60f664b86ff5a61a65b20c23e4d39f11f951dffc
035824ad2c45925570dbe7929a1892bb91fca8a132a6aa2b67cd8a8f2f582e797c3da8d1
4c7dbb35d7cda6910ab667d746773311bf034d1637027d900b0d42c036b6ea850dec1e8c
91d854cc3081e4458b3944ae5c9d1818a798a64c17de50589264d066071ad47b4ac23c20
d0b26ad94d4109c8cc02bace91605439278a5a46b157ce4ef7970b19244671061cc74650
49f4f12c56afc4084d90458ae1b7c955222cb74085633c045cb74e7c074bde0cb2b8e613
9cc29137970412b8e2407c6f96854d1abe6280303bc4aa1f1e3e91a1f6fb98e338e4ba2e
f068ab642c9dd50111e07926b7c2ac304b858e53061921242a03d7c408c648299e1c3a00
a0a762f5e5b4c302d1cf8b252e27270c1aae6cbc11b17e12d78a1b1e639a54421abe6dc9
3d68b025ebc6fad58a5c415c01b13e1427655bd54e08d4b12cfd6d31e5e3cc21b534aaca
9e7e713540e3fdbb452624d99ee1394248ad9b7f63281d794865fbe2b522e5c366e707c6
3c0c38b800a09d64e624a6949d4097b971a62d4833d673891e49a7a2f2f0347fa7eb3240
ec80e71d23dae49d509dc02838ddbc2a78b26fd7887c6bac6d2039c4a375bbba6247159b
f444ba6003e8ddfb3d3c1a7755366f10853c00853265216f44fe3238a8f1db7e0c135298
5cc74004e0c0d12131b8a0f1406f00e2f34b8cc27c05a0158ac157cc9ba1d0f675bcfc08
f2c980cc1c52c25881701b834000705005f72c641783c4a1219f85eb1238c85d82478afe
0603ace740708f696564a1cae044c692f574a04674b047756037613c386608f9e294824b
d95831719e308f061e3168c55f367d5b86a2e28f8ebd896e85bb06e56f0b128c3c6cfa29
9eef066a84b8a351aaa7dcf15a66ddc4057b9236b74d8bc2c64a6d38e302475fc2631041
bf041b8e70e1bf005cd74673803289aee3d99a20dc1f3f6bece733a3a63cba29de64fac3
b072ee615da5700172b0d6fc1b70776676c59c0f6f068393f4c5ef4089f5b0a089eb7ae9
0e042f6c0df1c7c952700162ac26b02df7cc8a0987d6b73966da65b3578e322fc89031f6
ec19f0cf024e396c1f31b3fa39a8e94de80bf7ed77c9b3d7bd128fdb5574bf76b7ff90bf
86ca3174fa277ffb7d30f8176d789fdbff53a2995ff5be2bf427e49e99d7f6c0e7b47d11
7878f409a9cb2e0eae067f3bee8f1b97f0ec0cb5dcabff5b7fdd7fed533a4e85f41d2ef0
e1aede95b2ffea56c969efee18ef3e0379c7bf051073efd0b21bc7870951dbb03b026e4d
ed4aa0725f7957bfff2d35fd1bde7a96b8ec85fe2f2c54fbfabbcddbbffd9174e9fc77f1
005ff360a35f95b4bfeaa57044f2e9d8b7f4c3de787d67cf4327d660ecfd21f39e467e4d
7f65e15afff27441188e7e70c7bb2ffdf1ce77eeb7f0e918f72a9e2497e872766d653ea9
607be70da0d333777cecf66e7b3fc16bc39e00b67b1d8829704deb824b1055f193c67efc
504776e06deb84cb705af1abc4dc3ab066f5c84370ebc4d122f2f78cede8b9924b6e02d7
86ae96cc12b06fb84bc4bc8eb177517dd1976a07de644c684947affbdfaabceaac057eaf
9f117ed0183effae0beedae7bfb0ffa7f7aff4c1af2e93b5f3c7babb4032b1fc1ffaf649
f0b2fdf15bd0a38b21ffdf3e48d8f9effe7de917dab39fd9967e62cf5fe8531cf9f7d54f
bf50f5e5959efdf95c0375c662789d19be9e08b2eba2c0f3caf6a5ee2b2ea086fc19f60f
0360daf1abc7111de38f0c625892d780bde74f0b694d882b7e02d780bde82b7e02d7873c
07ad097757fb1ae30fe7bffe02976913ebdcaa15fa4cfb30edc1353fd9a97bef33d167cf
45777ec7e469d75afe7f7ce66800f663a4a531bdf236b59681e9cfd9efa2a91b96879f85
fe05e1f5d74b8d2e417dd253ebc55f2476f3c38807ffc1a2177cb7fd129ef3f788d11f9e
b7fe3677f943b40e73cb8d8cb16bc056fc15bf016bc056fc1855ab6e05b07cf1a8b2ed2b
244f0c97ac042f21bee2ab8e176e6b2fbd1e683fbd2bbe151db37072757ffe812c10b447
81170efc6e0ee0db75b1bf87696970dfce4c2cd7ac3db40edf274ad6049c3ca8e13865ea
81db1e7901291f7090fb97f50c6e9ae5c63c292f139a93ac22325df13a456d2c4ed8638f
f0a61bdd43bc1dde5a76d51b86b2cbcc69342c077c4affce2d848ef85e127f0f927a9314
eca99e060325432b1ef12e7b963429e92b223e82c70577a513bdcb3605f7d4eee618f91d
c27ec310bebcc0935562c84989dca0eecc2f31d1f36df7bd8208e1312cfa4c40d1fde25d
47fc4fc6ac97fb4e74802870f6b25f8c27558597152075e1bd88f7fb0e388d749953021e
f3844ecba04dec6157088708f86aed8bf837d2f86504d40e45e006ec7b2415da841da52a
a1add7d2d528d0aa55468ee26aa0ac76fc966a5c2a92b4d9726a6f778b7d178143baa0ea
b82b6a8b3763b945e99b9a1e2ae78dde0248b6dd1dcd927ee63da4a690b93dd2baed0155
744849469a8990bfba4b151f566995290012188e130f7df20b2c9dc748fbb01ce1077340
3ec26b2cee00fee08d5e074ff9d483719a501803b09bc634ca4aaacecd1a06fc1c7c16e7
55f1cb7edaa20929a0751a29a8ce1e3fb68228d49196e5ddd4dbab4d3d22c86b70c8d61a
ddbefba0fe14bc10762d82236b0317d8f41912e15a53d001fbc1da91a6b9b2a0f6872418
4a9507513f4247380d72cef7f295129733b080e12d944b0dee3008efbe608f67212541bb
f2a8ee30c9c20380130a700860f21185fabe667931fb2a0a5582c86e0a07f44abbc9d813
d0027f0ea439c1d502a03dfb559a9bfddd3551e03b84cc52cf01180a53a30ed9eac38114
6587109606a32b04a0760170ed9b360a8e33417a6ad74065616dc1882fb78f7300b22d5f
c95de4f59104e807b27f4bb4330268924ad50cd23c89d3285a4dd64ea6b3d381882df637
216b823f149ad6f9af858969dd0af02d803706d04b64942ef123765162cdd017810e1584
a9b2432301f804d8009b797b2ae0fe07008863d802f16f01320383411d09505f7119c32e
5f5d25d1ea5557c36e42cf0a1057fd9c45d09f9925477010c1bdf63a92b1e71bf64335d9
4ee121af2e418c0a2046065c1071e663a2978d0866c507633b0b48f940f4a004ea010f10
f06600c407c6c688ae02c0d874e94d22cc2f2ab2993186100dfe30980ef30ccab17801d9
374fb77be1c61e903e0b753c2a42b088035c922ec19c12c38c167a486168c4fd9f65df93
1f7a18ca943f1049fb6990ec19f83bf1328ae7ff4db2cfe1616d8b83f046711eec0e62c6
e2158e11ca2cac508931cd89f0d66165c32c9519fc4b1d135d85efddd748f4518af2031d
8691fa7004ea93c361d007981b963c18f60075f77e4870096a2ee190b96c4821fbf69c1d
cfce897587c1fc190b77972928135cf4a892446b00760e9680037064922491bfc9bf3c08
f8ce8f45b314418d3b0fe22964b03f01d88706c1fd148e59139c4893f03b5974fc3ef431
a9604c01d4c1238ff1880bf91583033dfb9cbbeff1093441bd62647b9340c994266604c1
26f8e93c465602c253cc9fad1080c3f8f4b333094e0160c7fba8a0ec18d0ccc6c2951818
fe9fb19d8a3ea350b6e8dc065161e203882fdc93c18222ca3b49c25092986e064007e3c3
bd3710bae233846301c9103983f1e541cba3200a79eabd8002c1b708cd83e7b3410b2863
f841c82e5410e0c65e2fb94856a043e342e80a5cd742964d037a058cbc0f84be3ff5e84a
5846ef0f7e82c70caa11c4ea09255084e4c1dc05e0ae0bb2c2bd6b42d25e0cf0f3982198
23b93e0260f04d4b103b0e85b30941bde53a816ccfb151621b863c16c0a8c1507bc81154
78d25169ce87d1e5f08d62330ef1fc7495ac78a23a5291b82b3620d7efd6fc21ad6c7aa1
7c07500b787e0d4821bfcc48231b29a9f047de51d22b83300db08c357065f204749c282b
39a0e779d81a1a6fb107edd99553382a1526ab80036907ba18284f000b85cbe631b3f226
b4b34e94e0df62c6c5b2190076e324cc3919d22dfc0e18f2c3842303b0aa04c38eca5f4b
8f3bd415b22071ea561816d8914db124a5337cec0d896f0e153ee2cb02484c66d5975b12
a88e403557111acef31428482f657a8b0ed270ca9ec31a8dfb81b4590fba0dd68dab29e9
5129ab55b00a6cc96120eb625e821fc3e35f819dc4e070a031be13604008a3957332a071
5471449e55193b5d65ca883102ce037774b70ec763c032c0814e8d08077b5171aa21db58
3ed66068d5a3fc2f6abffa6cc1af0a14720dfc986e3bbbaa4cbd4f7c8a03d2cea9438467
082cdcbca5d17abb5bbcc85efe8f9c6a7ae765bd042c786731da29b3a9a404b1b1bddd01
e76141cd3d8f670c5b6875dc14047584bee94c2590d78016d03fdc4f04ed6d1665b9f50d
699c9253ab47f4d5f5607a714502b85fbd080877a30842f73b0e7501fe21e369dd06b015
9d41ce59642065528f30fa8f634d69dfe3e80b1014fc10f5f16f61bf2ec8ce3f889c0370
2cdff9164b3c026cd66c69c18c09d060fe65a5ebcf730cb36f33fd39bf8d734b837ec109
998916f7a9743f0a25ebb87cbc0939d16d3e0e36187487e26a8f402f0bc6906afb6a8a58
1d32fe53ef49e37133cf1999b2d670b834f06b7afe9d7721fba7301f8d545bde96b0b838
78b76721f3a77854d2b3b9c63165cf42f5e011c5d099ce667d16d4def8378e73e7333307
e6549e77f8878f97f5d08ceefe5a27ec94b8e74f962bff272c0855db6e02d780bde82b7e
02d780b2ed4b2056fc15bf03ac1b3af5b0f4b84ee3e6c64d7e93fb893bb82fd41788fecb
ef1a729333fd2daa44f564364388106fcffe39313133ca19783175db2db1376567097c16
8f97f1e35fcd702f1ce1f7de68948ff3ab9fb357be6ff117643e06cd17f72f4c2fcd3f1a
79f72630ed5093fbbd91cd1f36faff0f3af9df43359efc3f2ee94995afa8bef62e6b232f
0d9e2bbd882b7e02d780bde82b7e02d780bde82b7e02d780b7e59c0cf17dfc5ed820b14e
19f9da82bcc105a88b36671694fc32be41e77fccf9ba61167b5affd2f1f9c98ff7098885
f799eee11e2c99db7d2d7c99dfce79dacbf65b5e0f095bfd06d933b7ff62b4bead081655
5e0debc959adbbf5ee0f558598e7b1ea67fc93bf9ad3f0e3f7bf83ef94552faf7f076fa3
c35e68f0739f2c96053b91eb0376f6d67decaeb5c40f47283e73d5caf90e08d8bf016bc0
5df12f83a177216027c9d865221c0454c1247c503cf9f0ab580e0972c496cc15bf0167c1
3f0aadac31b57d36dc1ab0617310d1f6e1ab8b3055f65d98034fcc33b7b7f3f1df781d5f
cd201b9ff67c4ff5e4acecd80540cb07fa3bebdbb8e431c3f9be2f6cd3fccadd8bdd2e6c
e02e08e216eee9a368710bc85937cfec5f363239c7f1febd709f97ab6eec1d2fa324b0b8
00fe7ad9c9b07253e1bebd95363ef313ba4f02a65e32de6de7b35b72f7c65e0f9631c9d2
df82a3b2e22f8f0c6e0f90d9a2d78d5e0b9fbdd38f0dc6904b7496209e0b99baea91c9eb
bdf45c07323f17265ba0522bc46b077a5fd4e1f643d69188f7a71977127f75af3a995eb2
9d630c2174f4b99072b7e347cd95f3338bc706d1e1c7aa39954658ebd0ef0c5a70e79b03
f9efa55ac173c67128a3cd83153115e5b92d0f42ae0d41d8fd8f4737fae01acf855c09a4
daf5c5b5b624e77430e7cfe6b2da51c2686907d9798927647d36a0cc1c23b812a424f4ec
17236f7521e04a79e9dd6550e6643f2f29b2e0cd6a466c19ad4cf837d16ee53223dbf415
c22f8e8a8c231aa045fb50530edc8b2a31de1898372c982fd060f71f248494c20f65c41e
58e23712aaca580959d0394b6d47e8dc6c39543b04b6583b56473af4a9c560e1cbe09bb4
ff7794b78461100cb2f4b1ec2df161cd6b94b85d792fb4d57d6dc38c609c7cc2b4b02cb2
66bcb14feafcf02071227ff6bd4aa07713c4c07cf716a36ef0ce7930b42cf48a1194dfa9
a459a07169cc81a0d24c799cc5ce5d9b93b29c424b8a4dd7455704a33b0aed1d194e4433
0b5e0aeaeedc95e1e1c6bef0ca7d8ebfe0079cd328ba4662df0d9fd26a73815237744ca8
22158da09e296514a880cec08dda4a3ea60083eccc0cafbb43c8d451ecc4fe10bd06e17c
1e95d1e2b4dc7e09ee67656db0cdc5b32d820b8e208939e071b08238f8fe0a8d24c819fc
77d0077ec8c51c46bab3a2de9da007cac7982b3dac22f8473d98dc1cb48c3c2b800de437
0f93cd846982a82e0618307c1294438b1e0cfc7d86668c9062da5437037076ee6c1cb887
09281db894977be3c0dd6ae243c648a30007feb3c3862aad4c6b69b4ffe7ef0395dcdc08
202f874073e00498250d342b0c14cb78cb64406de8d2393de3b574a48573e6021ce560ae
0878337e177eda6cc82436ec191691bf5f537f5978209b08d30a1ba64c1bebbcc2451c20
897ce81db6d9b2466819f01d80d997dda814070d84bbf3800bb086ec583342c6d9280779
713e10cec20d8b9a01c0e2cd8cecd3a4812dd945b70978ec0676192ba837238ce8359948
193cb1e8b70e5620dc16e5bcc0043618fa544ac2c78a21ce6c736d30516ec7b0086c26c0
8c619724fdbf88136cea19d81db4baa38b2729802f87bee2cb01e81874db4b31cb86d8bb
57779dbbc0030cd81ed24b116dccdc0ee924a09d9ccc0d29caf9aa128c2084345fc549a6
81a8ce5708c2586b7c7200df77bb6e442b04801dc8d6dc5d1cce661cf4a89a5801b83b64
46d16d8812a17a76a3e844c374c1200eee96a17c0ac1be1a4bacd1ab423d46962db1287b
6b26671ff18eb6e8cb00b8d8c8e4c9755ac416bcdb1adb5bde6b9b6445a26089655c6726
0488809546c3879731b5a7042432b442885f5c3a0e290159cfe1eaa6b8ee0363437a9546
c49604d9a24b4ed6175be3d4c42680fb7648d706c2d7a23b0928ae274c50896afaa9a234
bd2c3470164cd4bc5ee52016704fb5e091a6e3ed977dcb0ce4acbc974a69496106c1c38e
3988ab089126cc02b9c4f96e71bf0aaa41949895782b320e5c87b2585cf981835e09b50d
984294961d762cf090f0e081ca2595a67478ab5f78697dbbec84d04db99b9cd600ac8f58
1afbbdffe1536dd8217019fad13bc713df00b0cca1471d86bee7e372e496c4ea6db82af0
37ec99244672de093792b1728d68a18e1b9fb2d6239dc79a9c045ac9ae7ee773d119e7fa
bfbdcfd6e33ddaac11b94865561c19dd96f677d04456c4b5c0436eb03dfa82da1d608deb
89a6ee3dac3456c5e2e067e8697013cb32543807fd8c70ea5eeb3a2a6e194104e984f68c
8ecd36805d92f9744c3f10b1b61fbc04da17840893065a670cc597838205150702053fbc
8b24e1029ce3a673874204dbb5b60b07d489f47bbb1aeb1e0ac8f631d263a5ad739dda5c
55a572aaf9be8268b01cc11cc012c0e0b1b6104c716dc4bf758f0dc823decc02fe2e5b80
0c6071902b8411c001317c0cc554616147c68c1264e54837000970c800980f142ab6296c
390e9a4c10833838f2f35a759a6c3abd8d677fdf07c707f1a8c994eb17525894b4f42038
94902329db18f783dcec0726de04b4f9182612901111e837bb4b0b74504c37218c7a4199
472360d1f2f6970fcfae04b23dccd6aba267d86e0936e96e93addc236e0b16aee24caa3c
7896ad2a34e96243a7131cbe14ed6f8c1c7fbb68f12e9e183e3b30beec262820f4d5a0ab
98f0f380d9978d3f878f12c2d890a5e2b50443034e0e98f21b18678c6215ca39a8ee4de6
06531c1b905efa04f99e6c37f1731d39d077be347a86e4684bdf1436a0bda1e9e028f67c
12c646b6d62bfd3b340143ec2d175362d02d8df38b037b9b2f0a5c4f45244f0dcfd6ec14
b0077e6ad2c7cd5bc05df36786569f8e4e6e0b9fbdd8287cb76707cf3c07a8de0b947bd7
034dfc33f8b98863b1780f9a59b160cece19f1b77cdcf06a5e175825fca8a03cfacbdec8
d4ef697b752f0c9426049b8cfc3fa3ef5432fd425552e85a45e236e6123ac1e352915aa4
a23c9dbeaa162c10fc9016fb70b9be9b41d1c9735d653bc2deb290b8e2a751e44eb2a87a
f00c621839ea1c78a3b523758f0b4d2f0ba4961cbe1173828d347b0e44e8203fa4f2bf81
50a5bac2138ee1f9bce91ac00b8ca02c3b487e02266bace10dc35c1d1cfca8e78bd36001
77750e60cc091a008dee90a02051af6c2fb052dd600fc5c2a83e0f8d0dea09f321723ec2
fe9cef1658361bfa7084e0204b710cc4749a2c0e038894dc233f038d3ad0c7cb22818325
d62043f8d27c1456c4b74e0f7b1a3f9899103300f5204f78b19610bd6bc9b4800f78f636
19a7cf54962b1341610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
7000000002000000061020000c102009c8de603d8ebe3242bcd5b48c38b82ede03853165
c053096c3d8f829629280fd12c2efb2b0ce94c1fbdd89a225e5ca4a71dbc378756bc8fd6
606366d68c06b57b25d5ecc7b9100ec0e265a3bffc162a6e1949b5b079f2c087e625f9e4
fb145ac380e71f83e039f8f673133dd70d15fdd30b07aebdcca6266ba1198de1ef86419e
0199363ae077cd5cec0f1a53e6b0617f1d69e05c09de281e72789f580376ed8ab7be3a31
6b107be88e0932d385bd6d35afb24457861b0a64fffd13d721f1f323f7c3e525b1a6f7e2
9b1a661afeb3d79aae437be763c3eaaf6fe09975ef4c15bcfb202e5ecb14ffadfca9e3e7
57f454f9ef28973cebc537aa3f71ed746ff6de3f77f7f69cf9b5a0ef826cbf1c7bff9ceb
77ee49170caf15b24ee7dc35b74ef2b00af76d982b7e02d780bde82b7e02db850cb16bc0
54f83ff7fcc6477ae7ecd1acd0000000049454e44ae42608200000008400108240000001
80000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400000003
40000000100000002000000000000bf000000bf0060af440000684403000000000000b30
00000b3ff5faf44000000b3000000b3ffff67442100000008000000620000000c0000000
1000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000807e02000
0000000000000007a0500009f030000000000000000000000000000000000007b050000a
0030000500000003000000080000000007e0200000000002000cc007b050000a00300002
80000007b050000a00300000100010000000000000000000000000000000000020000000
000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e45f7
990d87f00c00000000000000000000000000000006800c3e3847ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff80000380000000000000000000000000000000000c0141e
38e3ffcfffc6dff80f1b8000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001807c7be7fffffffffffffff1fffffc7fa
c3ff07fc1c867f7ffe7fffffffff9868000f190180000000000100000000000000000000
0000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffc0fdf9b08001000000200000000000000000383f0ff7fffc7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffff867fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffc63fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe7fffbffff
ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3fffbffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3fff1ffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe07fc1ffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffe00003fc03f807e1ff8ffe0ff01ff83f80e01fc07f
01f183ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffff00003f061fc0781ff8ffe0ff01fc00f80f01f807f01e0007f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffc7f0fe1f0fe1f81ff87ff1ffc3f03c7e1f87fe1ffc3f87c1fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffc7f0fc3f87e1f0fff07ff1ffc3f0fe7e1f87ff1ffc7f87e1fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffe
7f0fc3fc7e1f0fff03ff1e7c3e0ff7e3f87ff1ffc7f87e1fffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000017000000002000000
041020000c10200ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffe7f0f87fc3e1e1fff03ff3c3c3e1fffe3f87fe1ffc7f87f1fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
3f0f87fc3f1e1ffe03ff3c3c3e1fffe1f87ff1ffc7f87e1fffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3f0f8ffc
3e1c3ffe13ff381c3e1fffe1f87ff1ffc7f87e1fffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3f0f8ffc1e187ffc
39ff381c3e1fffe3f87ff1ffc7f87c3fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffbf0f8ffc1e00fffc39ff30cc
3e1fffe1f07ff1ffc7f8007fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff9f0f87fc1e00fff87cff20cc7e0003e0
007fe1ffc3f8007fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffdf0f87fc3f1c7ff87cff20e03e0403e1f87ff1ff
c7f87c3fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffdf0f87fc3f1e7ff8fcff01e03e1fc3c1f87ff1ffc7f87e1f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffdf0f87fc7f1e3ff0fe7f03f03e1fc3e1f87df1efc3f87e1fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffcf0fc3f87e1e3ff0fe7f83f03f0fc7c1f87df1e7c7fc7e1fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
cf0fe1f8fe1f03e1fe3f83f83f078fe1f87cf1e783f87c1fffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff8607e0f0
fe0f83c0fc1f03f83f830f81f87c600703f8383fffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff0003f803fc078380
f80c07fc0fc01f80e01c000783e0007fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9ffffff7ffffffffff
fff8fffffffffffff7ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff807ffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffffffffffffffffffffffe3fffffffeffffbffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffe7fff3ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffe7ffe3ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffe1ffc3ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe0fe6fff3ffc0fffff07fe007f
ff87e03f03f7ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe01c03f801f80700fc01fe061ff803e000
0380f01e01e07007ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffff87f0fe1f0fe1f87f83cfe1f07f078f87e0fe1f87f
87f0fc0fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffff87f0fc3f8fe1f87f0fe7e1f87e0fcf8ff1fe3f87f8ff8fc3f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffc7f0fc3f87e1fc7e0ff7e3fc3c1fefc7f1fe1f87f8ff8fc7fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffff87f0f87fc7e1fc7e1fffe3fc3c1fffc7f0fe1f87f8ffe787fffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000017000000002000000021020000c10200f
fffffffff9fffff87f0f87fc3e1fc7e1fffe3fe1c3fffe7f1fe3f87f8ffe30ffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffff87f0f8ffc3e1fc7e1fffe1fe1c3fffe7f1fe3f87f8fff01ffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff8
7f1f0ffc3e1fc7c1fffe3fe183ffff3f1fe3f87f8fff81ffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff87f0f0ffc
3e1fc7c1fffe3fe183ffff3f1fe1f87f8fff83ffffff9fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff87f1f8ffc3e1f87c0
03fe3fe1c01fffbf1fe0007f8fff87ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff87f1f87fc3e1fc7c0003e3fe1
c0007fbf1fe1f07f8fff03ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffc7f0f87fc3e1fc7e1fc3e3fe1c1f87fbf
1fe3f87f87fe03ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffc7f0f87fc7e1fc7e1fc3c3fc3e3f87f9f1fe3f87f
8ffe09ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffff87f0fc3f87e1fc7f0fc7c3fc3e1f87f9f1fe1f87f8ffc1cff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8fffff87f0fe1f8fe1fc3f8f87c1f83f1f8ff9e1fe1f87f0ff83c7fffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffff83e0fe1f0fe0f83f870f00e0ff0e1ff8e0fe1f87e07f07c3fffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe0
0003f001f80000fc01fc001ff803fe000380e01e07c0380fffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff7ffffe07
ff7fffff07fff87fff07ffffc7ffffffcfe07f7fffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffff3fffffffffe3fffffcfffffffffffdffff1fffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffff01fe01c0380700ff03fc0700fffffffffffff
fffe7ffffffffffffffc1e1c0380f00f87f80ff803f00e03ffffffffffffff9fffff801f
c1f00fe007f01f83ffff803f00801f803e07f00700e01ffff8fffff807e1fc01fc0fe00f
e01fe01e01c03c070700001c0387e01fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffc007e00c0380700fc00f807007fffffffffffffffe7fff
fffffffffff00c0c0380f81f03e003fe07f81f07ffffffffffffffbfffff8f0f80fc1fc3
c3f83e03ffff011f83e03f001f07fc0fc1f07ffff8fffffc0f81f060fe0ff01fc387f01f
03e0f8000380307c0781f01fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffff83c3f03e0fe0f81f81c7e0f83ffffffffffffffffe7fffffffffff
ffe0e00f0fc1fc3f03c1f1ff0ffc3f0fffffffffffffffbffffe1f8780fc3f8fe1f83e03
fffe0fcfc3e0fe0f8f8ffe1fc3f07ffff9fffffe1f01e0f87f1ffc3f8fc3f83f87f1f838
07c3f0ff0f81f87fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffff07c1f83f0fe1f83f03e3e0fc3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe1f03f
0fc1fc3e0fc3f9ff0ffc3f0fffffffffffffff9ffffe3fc3cc7c3f1ff1fc7c1ffffc1fc7
e3e1fc1fcf8f3e1fc3f87ffff9fffffe1f07e1fc3f1e7c3f0fe1f83f87f1f07c1fc3f8ff
0fe0f87fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ff07e0f83f0fe0f83f0ff3e0fc3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe1f87f0fe3fc3c
1f87fdff0ffc1f8fffffffffffffff9ffffc3fc3fe7c3f1ff0fc7c3ffffc3fe7f1c1f83f
ff8f1e3fe1f87ffff8fffffe1e0fe3fe1f1c7c3e1fe1f87f87e1f87e1fc3f0ff0ff0f87f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0fe0f8
3f0fe0f83e0ffbe07c3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe0f87f0fc3fc3c3f87ffff
0ffc0f8fffffffffffffff9ffffc3fc3fe7c3e1ff0fc783ffffc3ffff883f83fffde1e3f
c0f87ffff8fffffe1e1fc3fe1f1c3c3e1ff0f83f87f1fc7e1fc3f0ff0ff0787fffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0fe0783f0fe078
3e0fffe03c3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe0f87f0fe3fc3c3f87ffff0ffc0f0f
ffffffffffffffbffffc3fc3fe7c3e1ff0fc787ffff83ffff807f83fff9e1e3fc0787fff
f8fffffe1e1fc3fe1f383c3e1ff0f83f87f1fc3e1fc3f0ff0ff8387fffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff1610000026060f002220574d464301000
0000000010000000000000017000000002000000001020000c10200ffffffffffe0ff078
3f0fe0383e1fffe03c3ffffffffffffffffe7ffffffffffffff0787f0fc3fc387f07ffff
0ffc070fffffffffffffffbffffc7fe3ff7c3e1ff07c70fffff83ffffe0ff83fff9c0e1f
e0787ffff8fffffe1c3fc3fe1f381c3c1ff0f87f87f1fc1e1fc3f0ff0ffe187fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0ff0783f0fe018
3e1fffe01c3ffffffffffffffffe7ffffffffffffff8383f0fc3fc30ff07ffff0ffc330f
ffffffffffffff9ffffc7fe1ff7c3e1ff07c01fffff83ffffe0ff83fff8c0e3fe3387fff
f9fffffe007fc3fe1f381c3c1ff0f87f87f0ff0e1fc3f0ff0ffe007fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe1ff0783f0fe18c3c1fffe0
8c3ffffffffffffffffe7fffffffffffffff007f0201fc01ff07ffff0ffc330fffffffff
ffffff9ffffc7fe1ff3c3e1ff0fc03ff80183ffffc1ff83fff88261fc3987ffff9fffffe
00ffc3fe1f30cc3c1ff0f87f8000ffc01fc3f0ff0ff8007fffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe1ff0783f0fe1c83e1fffe0c43fffff
fffffffffffe7fffffffffffffffc07f0003fc01ff8001ff0ffc390fffffffffffffffbf
fffc3fe3ff3c3e1ff0fc11ff80183ffffc0ff80007d8721fc3c07ffff9fffffe00ffc3fe
1f30cc3e1ff1f87f8000fff81fc3f0ff0ff0f87fffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffe0ff0783f0fe1c03e0fffe0e03fffffffffffff
fffe7ffffffffffffffff87f0fc3fc30ff8000ff0ffc3c0fffffffffffffffbffffc3fe3
ff3c3e1ff0fc78fff27c3ffff80ff81f07c0f01fe3e07ffff9fffffe1c7fc3fe1f01e03c
1ff0f87f87e0fffe1fc3f0ff0fe1f87fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffe0ff0f83f0fe1e03e0fffe0f03ffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffc3f0fe3fc3cff87f0ff0ffc3e0fffffffffffffffbffffc3fc3ffbc3f1f
f0fc78fffffc3ffff007f83f8780f01fc3e07ffff9fffffe1e7fc3fe1f01e03c1ff0f87f
87f0fffe1fc3f0ff0fe1f87fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffe0fe0f83f0fe1f03e0fc7e0f03ffffffffffffffffe7fffffffffff
fff9f87f0fc3fc3c7f87f0df0f3c3e0fffffffffffffffbffffc3fc3ff3c3f0ff0fc7c7f
fffe1f0fe063fc3f8fc0f81fc3f07ffff9fffffe1e3fc3fe3f01f03e1fe1f87f87f0fe3e
1fc3f0ff0fe1f87fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffff0fe0f83f0fe1f83f0fc3e0f83ffffffffffffffffe7ffffffffffffff0f87f
0fc3fc3c7fc3e1cf0e3c3f0fffffffffffffffbffffc3fc7ff9c3f0fe1fc7c4ffffe1f07
e0e1fc1f0fc1f81fc3f07ffff9fffffe1f3fe1fc3f03f03e0fe1f87f87f0fc3e1fc3f0ff
0fe1f87fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ff07e1f83f0fe1f83f0783e0fc3ffffffffffffffffe7ffffffffffffff0787f0fc3fc3e
07c3e3c70c3c3f0fffffffffffffffbffffc1f87ff9c1f87c1f87c07ffff0e0fc1f0fe1f
1fc1fc1fc3f87ffff8fffffe1f03e0f87f03f83e0fc3f07f87f0fc3e1fc3f0fe0fe0f87f
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff83c3f8
3e0fe0f81f8383e0fc3ffffffffffffffffe7ffffffffffffff070ff07c1f81f07e1c3c0
00381e03ffffffffffffff9ffffc061ffe000fe383f81e07ffff800f00e03f043f03fc0f
00e03ffff8fffffc0783f070fe07f81f0387e07f03e07c3c3f81f07c0ff0201fffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffc003e000038070
0fc007807007fffffffffffffffe7ffffffffffffff801fc0380f00f07f807c000700e03
ffffffffffffff9ffffe003fff801ff00ff81f87ffffc03f00e03fc03e07fe0700e01fff
f8fffff807c3fc00fc0ffc1f000ff87e01c07e00ff00c03f0ffc001fffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff00ff0000380700ff01fc0
7007fffffffffffffffe7ffffffffffffffe07fefff7ffffcffe1fffffffffffffffffff
ffffff9fffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffe7ff87ffffffff007fffffffffffc7ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff83ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
c1ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffc0ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffe07ffcff
ffffffffffffffff1fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffe03fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff03ff87fffffffff
ffffffff0fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff01fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff80ff87ffffffffffffffffe
0fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffc07f87fffffffffffffffff0fffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffff83fcffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fefffffff7dfffffffe1ffff9
f0ff7dffffe1fffe7ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000
7fc00000000000000000000030000780000000027fdfbe7ffe003edc3fc4000008200000
000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000006030300038002000000000061d000000000000000000000001
800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6041c7dfe0000000000000
00000003e800170001005e0ab01e1f3fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
0000000170000000020000000e1010000c10200fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc3ffffffffffffdffffcffffbfffffffffffbc0fe247fef68dec0199f9e00230
001edfbfffffefbfeffffdefbffffffffffffbffffffffffffffff0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe00000000000c0021dc7830004124700000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00200083f038027ff7effe0f93e7ba1c8effff49fe1e03bfbfe1c00007ff00c67fe40000
400000000000000000000000003000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff2eff8fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffe2607c803187e079dc13bfe0fe480
0067be7ffffffffce39fffffff1ffffffebcffdffafffffffffffffffffffffdf3fffff9
ff8ef3ff9f80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000080000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000008000000000000000000000008003fe1331fffff
fffffe0fffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000c00000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffe0f
ffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000c001000f18307c000
0000800002004000000000000000000001820c008001841f6fe1fffd8fcfcfffebffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ff7fffffff7ffffe6efefff87bf0fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000170000000
020000000c1010000c10200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffff00ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff81fff
fffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffff00fffffffffff
fffffffffffffffffffff81fffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc23fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7fffffefffffe7fffffffffc31ffffffffffffffffffffff047ffffffffffffffffff
fffffffffffffc3fffffffffffe11fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe31fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fe7ffffc7fffffffffe39ffffffffffffffffffffff8e7ffffffffffffffffffffffffff
fffffc3fffffffffffe39fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe7ffffc
7fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffc3f
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe3ffff87fffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe0fffe07fffffffffffcfff
fffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffc7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffc3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe00ff007fcbfff3f8ffc7fffffffffc
fffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc19ffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffe083fc03806000fffe01fc07c0380701c030f803fffffc
07e03c07f81ff007fe03e03f80701c01ffffc001f80700ffc7ffc01fc003f8038000000e
01807000ffe03fc03ffe07fffffc03f0ff01fe03807e7bfe003ffe07f87fc3f9bf01ffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe0000007e00fc01e07fc7fc0ff00fc03f80c03e
00fff1ff0003f80c180700c038061f007ffffc001ffc07f003ffe7ff07c038007fc01fc0
e0f807f00c0007ffffe0007e0780f0003ffe03f001f07c0f81e0607c0ffffff061f07e0f
f007f80ff800f07fc0781e03ffffe0007c0780ffc3ffe03fc001fc078000000f01807000
3f800fc03ff800fffffc01e0fc007e03807e01fe000ff001f81f00c01c00fffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffff000000fc383f03c07f83fe0ffc1f020f81e07f83fff0ff
c081f0000e0f81f07c0c0f80fffffc0e0ff001e1c1ffc3fe03f07c1c1ff07f80007c0ff8
3f0783fffff87c3f0fc1f8381fff87e0f1f8fe1fc3f0f03f0fffffe0f9f87e0fc3e3fe1f
f078f8ffe1fc3f8ffffff0f83e0fc3ffc3fff07fc1f0ff0fe1f0fc3f87e1fc1c1f0f87f0
fff0f07fffff07c078783f07e1ff07fe0f07f0f0701f81f0783c3ffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffc3ff07f87c1f87c07f83ff1ffc3e0fcf8ff0ff83fff0ffe1f0e0e0
4e0fc3f07e1e07c3fffffc1f87e0f0c3e0ffc1fe03f0fe1f0ff87f07007e1ffc3f87c1ff
fff87c1f0fe3f87e1fff87e1fcf8fe1fc7f0fc1f0fffffc1fcf87e0f83f9fe3fe0fe78fb
e1fc3f0ffffff0fc1e1fc3ff81fff0ffc3f87e0fe3f0fc3f87e1fc3e0f0fc3f0ffe1f87f
ffff8fc0f07c3f07e1ff07fe1f83e1f8380fc3f8707e1ffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffc3ff07f0fe1f8783ff83ff1e7c3e1fe783f0ff83ffe0ffe1f061f87e0fc3f8
7e1f83c3fffffc1f87c1f8c3f0ff81ff13f0fe1f07f8ff0783fe1ff83f87e1fffff87e0f
0fe3f87e0fff87c3fef8fe1fc7f0fe1f0fffffc3fef87f1f87f9fe1fe1fff8f1e1fc1f8f
fffff0fc1e1fc3ff81fff0ffc3f87f0fe3f0fc3f87e1fc3f0e1fe1f0ffc1fc3fffff0f83
f0fe1f07e1ff07fe1fc3c3fc3ccfc3f8f0fe1ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffe3ff07f0fe1f8783ff81ff1c3c3e1ff787f0ff87ffe07fe3f061f87e0fc3f87e1fc3c3
fffffc1fc3c3fcc3f07f81fff1f0fe1f87f8ff07c3fe1ffc3f87e1fffff87e0f07e3f87e
0fff8787fff8fe1fc7f0fe0f1fffff83fff83e1f07fdfe1fe1fff9e1e1fc1f8ffffff8fc
1e1fc3ff01fff07fc3fc3f0fe1f0fc3f8fe0fc3f0e1fe1f0ffc3fc3fffff0f83e1fe1f07
e1ff07fe1fc383fc3fc7c3f8e0ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff3ff07
e0ff0f8787ff01ff1c3c3c1fffc7f0ff83ffc07fe3f860f87e0fc3f8fe1fc1e3fffffc3f
c183ffe7f07f81fff9f0fe1f87f87f07c3fe1ffc3f87e1fffff87e0f03e3f87e1fff0787
fff8fe1fc7f0ff070fffff83fff81e1f0ffffe1fe3fff9e0f1fc0f8ffffff0fc1e1fc3ff
09fff07fc3fc3f0fe1f0fc3f8fe0fc3f041fe1e0ff83fe1fffff0f07e1ff0f07e1ff07fc
1fe183fc1fc7c3f8e0ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07e0ff0f87
07ff01ff1c1c3c1fffc3f0ff87ffc07fe1f070f87e1fc3f87e1fe1c3fffffc3fc183ffff
f07f80fff9f0fe1f87f87f87c3fe0ffc3f87c1fffff87e1f01e3f87e1fc10787fff8fe1f
c7f0ff831fffff83fff81e1f0ffffe1fc1fff9c0e1fc070ffffff0fc1e1fc3ff0cfff0ff
c3fc3e0fe3f0fc3f87e1fc3f0c1fe0e0ff83fe1fffff0e0fe1ff0f07e1ff87fe1fe183fe
1fe7c3f861ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07e1ff0f860ffe08ff
181c3c1fffc3f0ff87ffc33fe1f0f8787e1fc3f87e1ff043fffffc3fc187fffff0ff0cff
f9f0fe1f87f87f81c3fe0ffc3f87c3fffff87c3f09e3f87c1f000787fff8fe1fc3f0ffc0
1fffff83fff84e1f0ffffe1fc1fff9c061fc230ffffff0f83e1fc3fe1cfff0ffc3fc3e0f
e3f0fc3f8fe1fc3f0c3fe0f0ff87fc1fffff061fe1ff0f07e1ff87fe3fe183fe1fe7c3f8
c1ff07fffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07e1ff0f801ffe1cff100c3c3f
ffc3e0ff83ff873fe1c1fc187e1fc3f87e1ff001fffffc3fe187ffffe0ff0e7ff8f0fe1f
07f87ff043fe0ffc3f8607fffff8203f0cc3f8007f0e0787fff8001fc000ff000fffff83
fff8661f0ffffe1fc3fffd8261fc310ffffff000fe0f83fe1efff0ffc3fc3e0fc3f0fc3f
87e1fc3e1c3fe0f0ff87fe1fffff003fc1fe0f07c1ff87fe3fe183fe1fe7c3f8c1ff07ff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff9ff07e1ff0f803ffe1c7f10443c1fffc000ff
87ff871fe001ff007e0003f8001fc003fffffc1fc187fffe01fe1e7ffcf0fe1e0ff87ffc
03fe0ffc3f8007fffff8007f0e43f8007e0f078000f8001fc000fe1f0fffff83fff8721f
0ffffe1fc0007d8721fc390ffffff0007e0003fc3e7ff0ffc3fc3e0fe3f8fc3f8001fc38
1c1fe0f0ff83fe1fffff807fe1fe0f0001ff87fe3fe083fe1fe3c3f801ff07fffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7fffffff9ff07e1ff0f843ffc3c7f00c03c0003c180ff87ff8f1f
e081ffe07e0603f8001f83c3fffffc1fe18000fc03fe1e7ffcf0fe001ff87fff83fe0ffc
3f8707fffff8783f0e03f8783e1f0780e0787e1fc3f0fc3f0fffff83fff8701f07fffe1f
e000780701fc3c0ffffff0f87e0fc3fc3e7ff0ffe3fc3e0fe1f0fc3f87e1fc003c1fe0f0
ffc3fc1fffff063fe1ff0f07e1ff87fe3fe083fe1fe3c3f041ff07fffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7fffffff8ff07e1ff0f861ffc3e7f00e03c0803c3f0ff87ff0f8fe3e0fff8
7e0fc3f87e1f87c3fffffc1fc180007fe1fc3e3ffcf0ff007ff87fffc3fe0ffc3f87c3ff
fff87c3f0f03f87c1e1f87c3f0f87e1fc3f0fc3f1fffffc3fff8781f07fffe3fe1fc780f
81fc3c0ffffff0fc3e1fc3fc3e3ff0ffc3fc3e0fe3f0fc3f87e0fc0ffc1fe1f0ff83fc1f
ffff8f1fe1fe0f0fe1ff87fe3fe183fc1fe3c3f0e1ff0ffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7fffffffcff07f0ff0f870ff83e3f01e03c1f87c3f0ff83ff0f8fe1f0fff87e0fc3f8
7e1f8fe3fffffc1fc1c3f07ff0fc3e3ffcf0fe1ffff87fffc3fe0ff83f8fc3fffff87e1f
0f83f87e1e1f87c3f0f87e1fc7f0fc3f1fffffc3f1f87c1f87e3be3ee1f87c0f81fc3e0f
fffff0fc3e1fc3f87e3ef0fbc3f83e0fe1f0fc3f87e0fc3ffe1fe1e0ffc3fc1fffff8f0f
e1fe0f07e1ff87be3fc1c3fc3ff3c3f8e1ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fffc7f07f0fe0f878ff87e3f01f03e1f87c7e0e3839e1f8fe1f078f87e0fc3f87e1f07e3
fffffc1fc1c3f0e7f0fc3f1ffcf0fe1ffef873c7c3de0e7c3f87c3fffff87e1f0fc3f87e
1e1f87e3f0f87e1fc7f0fc3f0fffffe3f0f87e1f87e19e1c61f8781f81fc3e0ffffff0fc
3e1fc3f87f1cf0f3c3f83e0fe1f0fc3f87f1fc3ffe1fe1f0fcc1fc3fffff0f8ff0fe1f07
e1e7871e3fc3c3fc3ff3c3f0e0fe0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffc7f07
f07e1f0781f07e1f03f03e0f87c3f0f3879c1fc7e1f0f0f87e0fc3f8fe1f87c3fffffc1f
83c1f0e7f0f87f1ffc70fe1ffe787183c38e0e783f87c3fffff87c1f0fc3f87c1e1f87e1
f1f87e1fc3f0fe1f0fffffe1f0f87e0fc3c18e1c70f8f81fc1fc3f0ffffff0fc3e1fc3f0
7f1c707303f07e0fe1f0fc3f87e1fc3fff0fc3f0f8e1f87fffff0f80f0fe3f07e1e7071c
1f83e1f83ff3c3f870fe1ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffc7f07f83c3f07
c0f07e0f03f83f0f0f83e0f1831c1f87c1e0f0f0fe0fc3f07e1f83c3fffff81f07e1e1e3
f0f07f0ffc70fe1ffe386187c7c60c303f8783fffff8783e0781f8383c0f07f0e1f07c0f
83f07e040ffffff0e1f83e07e0c380007860f81fe0f81f07fffff0207e0fc1e07e0c1000
00e0fc0fc1f0781f07e0fc3fff8787e0e0f0f07fffff07c0f87c3f07e1e104100f07e1f0
7fe1c3f0787c3ffffffcfffffffffe0fffffffffffc7fffffffc7f07fc183c01c0c03c0c
07f80f821f01c02000000f038001f861fc0781f03c0fc000fffff0000ff0c1e0c0e03e07
f800380ffe0001c307c000303c0007ffffe0007c03006000f80601f803c0180601c03f00
03fffffc03e01c03f80780007c01e03fe0301c03ffffc000f80700c03e040003c001fe0f
0040300e0180700fffc00fc000f800fffffc01c0fc007e0380400010000ff000ffc000c0
3c007ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07ff00fc01e0c03c0c07fc0fc0
3e01c03000100f010003fc03f80700e03807e0007ffffc001ff803f003c03e07f0001807
fe0003e01fc0007c7c001ffffff001fe3fe7feffffffffffbfffffffffffffffffffffff
87ffffffff3fffffff8ffffffffffffffffffdffffffdfffffffde7fff07ffdff3feffff
bffbffeffff03fe3f1fe03fffffe0ff0ff01fe038070003fb03ffc03ffe000e03e00ffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07fffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe3fffdffffffffffffffffffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffff161000002
6060f002220574d46430100000000000100000000000000170000000020000000a101000
0c10200ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffff1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffff1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fffe0f03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff00000
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff00000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff304e000
000006000000000000000000000000000000000000000000000000001000008000000000
000000000000018008000010001800000000000000000002070018000440000060e22030
e3820311f00f04b4cf2dcffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc00000
000000000700000000000000000000000000000000000000000000100000000004000000
000000000000008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000fffffffffe0fffffffffffc0000000000000
010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000003fb08bdfffe7ffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfefbfffffcffffffefff3c7b7ffe79be1f87ce360c000000000002000000000000000
0400000000000000000000000001fffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4
643010000000000010000000000000017000000002000000081010000c10200fffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffefffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc100000000001b0041cefb4a7fcfffffffffff7efffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fff9fe7fc5fffffbf7ce3e4bc8020000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000
02010000008000071c9f1f610f9f0ff000d0433f967010c0000006000000002000000000
000c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00fffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f80000088000040000000000000000000000000000000000000000000000000040000000
00000000e13eff0c3000001e38df83603fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffef
7ff9ff9fed80300f200441c11e0403400f80003080021ff1fbf3869e7ffffffffffe7fff
fffffffbdfffbffc1fffff7ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffeffffff
fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffc0000080000000000000000000
000000000002001070208cb0d47fce3fbfe07ffcf00243ff0fdeebcf87f1806462ff3fbc
3c9c187e5c1c0fc006200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000007ffffe0fffffff8000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000e686d8031cdf7f7fff
ffffc3bfffff7ff9dfffbfffffffffffe67fdcbf07e01dfd00c032058030800000003000
00e0bc000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000007ffffe0fffffff8000141ffffff9dff981ff7fd7c01421101103e2c2
ffffdfffffdbfc188a8f3ccff9fff0603c380624000010e760080020026f8fc0ca7ff9fe
3cfc133fffdfffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffe7ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000017000000002000000061010000c10200ffffffffffffffffffffffffe
7ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff07f
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0ff9ffcffffff9ffffff08bffff9ffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffc03e0ff0
0fe03807e00ff000fff00ff87c01c07c01fffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0fc0f8387f07e0f
f83ff0787fc3c3f03f03e0f8707ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f82f0fe3f87f1ffc3ff0fe
1fc7e1e03f0ff0f0fc3fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f87f0fe1f87e1ffc3ff0fe1f87f0f1
9f8ff0e1fc3ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f07e1ff1f87e1ffc3ff0ff0f07f0ff9f8ff0e1
fe3ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff0f0fe3ff0f87e1ffc3ff0ff0f0ff87f9f87f0c3fe1fffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0e0fe1ff0f87e1ffc3ff0ff070ff87fcf87f0c3fe1ffffffffffffe
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0e1fc3ff0f87e1ffc3ff0ff060ff87fcf8ff1c3fe0fffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f003fc3ff0f87e1ffc3ff0ff060ff87fcf8ff083fe0fffffffffffff3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff007fc1f
f0f8001ffc3ff0ff060ff87fcf8ff003fe0fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0c7fe1ff0f80e1f
fc3ff0ff060ff07fcf8ff003fe0fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0e3fe1ff0f87e1ffc3ff0ff
0f0ff07fcf8ff0c3fe0ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f1fe1ff0f87e1ffc3ff0ff0f0ff07f
e78ff0c3fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f1fe0fe1f87f1f3c3cf0fe0f0ff0ffe78ff0e1
fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff0781f0fe3f87e1f3c38e0fe1f87f0ffe78ff0e1fc3fffff
fffffffe7ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0781f87c3f87e1f1c30c0fc3fc3e1ffe70ff0f0fc3ffffffffffffe
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffc03c1fc107e01e070000c0003fe1c3ffc003c038707fffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
c03e1ff01fe01e078001f880fff00fff8201c03c01ffffffffffffff3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
7000000002000000041010000c10200fffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
c01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff07fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff001ff00f0000001e03c07000fff01fe01fff00fffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0787f80f81c0f03f07c0f8003fc387f03ffc187ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0fc1fc3
fc3e1f87f0fe1fc3c0f87c3f87ffc3e3ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0fe1fc3fc3e1f87
f07e1fc3f0f0fe1f87ff87e1fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3e1f87f07e1fc3
f0f1fe0f87ff0ff0fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3f1f87f87e1fc3f0e1ff0f
87ff0ff0ffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3f1f87f87e1fc3f0e1ff0f87ff0ff8
7fffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff0ff07c1fc3f1f87f07e1fc3f0e1ff0787ff0ff87fffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff8ff07c3fc3f1f87f07e1fc3f0e1ff0787fe0ff87fffffffffffffff
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0ff07c3fc3e1f87f0201fc3e1e1ff0787fe1ff87ffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0ff07c3fc3f1f87f0081fe003e1ff0f87fe1ff87ffffffffffffffe3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3
fc3f1f87f87e1fc007e1ff0f87fe0ff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3e1f87
f07e1fc1ffe0ff0f87ff0ff8ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc1fc3e1f87f07e1fc3
fff0fe0f87f70ff0fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0fe1fc3fc3e1f87f07e1fe3fff8fe1f
87e787e1fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffc07c1f83fc3e1f87f07e1fe3fff87c3f87e787e1
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffc0007f03f80c0f01e03c0f80fffc183f0307c3c3ffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff800ffe3f0080600e03807007ffe00ff0007e007fffffffffffffffe
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffe1ffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff83ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff83ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe01
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000017000000002000000
021010000c10200fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff08ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0c7fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff807ff03f03f80380e01ffffa007f01e07ff9fff8dffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffc07fc00f83fc0780f01ffff8003f01e03ff1fff00ffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffe1ff03c787fe1fc1f87ffffc1e0fc7f0fff0fff83ffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fe1ff07e3c7ff1fc1f87ffffc1f07c7f0ffe0fff83ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe0ff
3cf1f1fc1f87ffffc1f87c7f0ffe0fffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffcf1f1fc
0f87ffffe3f87c3f0ffc07ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fe1fffcf0e1fc0f87ffff
e3f87c3f0ffc07ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffce0e1fc0787ffffc1f07c3f
0ffc23ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fc1fffce070fc3387ffffc1e0fc3f0ff873ff
c3ffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffcc220fc1187ffffe001fc3f0ff873ffc3ffbfff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffe1fe0003cc321fc3807ffffc001fc000ff0f3ffc3fc00ffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffe1fe0003c8701fc1c07ffffe1e0fc3f0ff0f9ffc3fc00fffffffffe3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fe1fe1fc3c0781fc3e07ffffc1f0fc7f0ff1f9ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9e1e60fc
3c0f80fc3f07ffffe1f0fc3f0fe1f8ffc3dfffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8e1e70fc3c0fc0fc
3f07ffffe1f07c3f0fe1f8f3c3cfffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8e0c70787c0fc0fc3f87ffff
c1f0fc3f0fe1fc73c38fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff80007c70f81fe0f81f03ffffc1e1f83f
0781fc30820fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff80007e01f03fe0300e01ffff0003e00c0301f810
000fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000017000000002000000001010000c10200f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff07fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff007f81e1e0ff00f
f00fe0007e01c0380700e01f0fc0f1ffffff1ffff80ffc7e3c4000609e01ffffff83fbcf
e7ff8fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe1c1f0000e0ff00fc387f000
3e03e07c0700f03e078040ffffff1fffe003f00c0c0000e01e01fffffe00f80700fc01ff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff83e1e0f00f1ffc3f87e3f83c1f87f1fe
1f87f87e070700ffffff3fffc3e1e0c00e0fc3f87f87fffffc1c7e1f83f078ffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff83e0e0f03f1f7c3f0fe1f83e0f87f1fe0fc7f87c
3f0f83ffffff1fffc3f0e0f07f1fc3f87f87fffff87f3e1fc3e0fcffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fff87f0e0f83f1e3c3f0ff1f83f0f87f1fe0fc7f8783f0fc3ff
ffff1fffc3f0e1f87f1fc3f87f87fffff07fbe0fc3e0fe7fffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffeff0e0fc3f3c1c3e0ff0fc7f0f87e1fe07c7f0787f0fc3ffffff1fff
c7f8e1f87f1fc3f87f87fffff0ff9e0fc7e1fe7fffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffff0f0fc3f3c1c3e1ff0fc7f0f87f0fe07c3f8707f0fc3ffffff9ffffff070f8
7f1fc3f87f87fffff0fffe07c7c1ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fff0f87c7f381c3e1ff0f83e1f87f1fe0387f870ff87c3ffffff9ffffff0f0f87f1fc3f8
7f87ffffe0fffe07c7c3ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffe1fc38
3f180c3e1ff8fc3c1f87e1fe1183f861ffe1c3ffffff9fffffe0fc387f1fc3f87f87ffff
e0fffe13c7c3ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffc43ff007f184c3e
1ff8f8007f8101fe1887f803fff803ffffff1ffffec1ff087f1fc3f87f87ffffe0fffe19
c7c3ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffc03ffe07f10ec3e1ff0f800
3f8000fe1c83f803fffe03ffffff1ffffc03ffe07f1fc3f87f87ffffe0fffe1c83c3fff0
03ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffc1fff87fb0e43e1ff0f83c1f87e1fe
1e07f861ffffc3ffffff1fffffe1fff87f0fc3f87f87ffffe0fffe3e03c3fff003ffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffe1fffc7f01e03e1ff0f83e1f87f1fe1f07f871
ffffc3ffffff1ffffff0fff87f1fc3f87f87fffff0fffe1e07c1fffdffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffcfe0f8fc3f01f03f0ff0f83e1f87f1fe1f07f878ffcfc3ff
ffff1fffe7f0f8f87f1fc3f87f87fffff0fe7e1f07e1ffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffe7e0f8f87f03f03f07f1fc3e1f87f0fe1f83f878ff87c3ffffff1fff
e7f0f0f87f1fc3f87f87fffff0fc3e1f83e1f0ffffffffffffffffff3ffffe0fffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffcfc3f1f0fe07f07f0fc3f8783f0fc1fc1f07f0f81f0f0ffffffe3fffc7e1e1f0
fe1f87f0ff0ffffff0f87c3f07e1e1fffffffffffffffffe7ffffe0fffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
c783f0e1fe0ff03f8787f0707e07c0f81e07e0f81f0f0ffffffe3fffc3c3e1e1fc1f07c0
fc0ffffff8787c3f07e0e1fffffffffffffffffe7ffffe0fffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc00ff803
fc0ff81fc01fc000fc0380700c01c03c1f803ffffffe3fffe007f003f00e01e0fe0fffff
fc00e00c01f801fffffffffffffffffc7ffffe0fffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffc3ffe3fffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffe1fffffffe3ffffc0ffc0ffdff27ffffdfffffff03fc0e
c3fe07fffffffffffffffffc7ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffdfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffff8fc30ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffff078007fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffff87c207fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff8
fc30ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffff807fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffff847fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000
00000000100000000000000170000000020000000e1000000c10200fffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffc77fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffbfffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fff9fffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffff9ffffffffffffffff9fffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fff9fffe7ffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffff9fff87fffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
8fffc7ffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffff87ff07fffffffffffffffffffffffffffffffff9fff87ff8fff
ffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffff01fffffe03ffc07f87f01c03807e1ff8fffffffffffffffffff1fff
ffcff0fe01e638000071f88fc7fe1fe03f4782f85c3f21ffffff1fff801c0ff87fffffff
c3ff04ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffe01fffff020ff0e1f03f01c03c0780ff8fffffffffffffffffff9ffff803e07c
01c0380000e0f01f03f807e03c0780f0181f01ffffff1fff80000fc007fffffc00ff000f
e00ff00e1c0380e01fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
f87fffff1f87e1f0f01f87f0fe1f80ff87ffffffffffffffffff9fffe079e03f0ff0fe1f
83e07c1e03c0f1f07e1fe1f8781f83ffffff1fffe1f83f8783fffff87c7f07c3f83fe040
0f0fc1f83fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffe
1f87c3f8709f87f8fe1f85ff07ffffffffffffffffff9fffe1fce13f0ff0ff1fc3e83c3e
1fc1f9f87e1fe1f87f0fc7ffffff1ffff1fc3f0fc3fffff0fc3f0fe1f87fe0f00f0fc3f8
3fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffc3fc3c7f8
7fcf87f0ff1f07ff03ffffffffffffffffff1fffc1fe7f9f07f0ff1fc3fc3e3c1f83fdf8
7e1fe1f87f07c7ffffff1ffff1fc3f1fe1ffffe0fe1f0fe1f87fe0f83f0fc3f83fffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffc3fc387fc3fcf87f0
ff1e0fff03ffffffffffffffffff9fffc3feff9f0ff0ff9fc3fc1e3c3f87fff87e1fe1f8
7f8787ffffff1ffff9fc3e1fe1ffffe1fe1f0ff0f87fe1f83f0fc3f87fffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffc3fc387fc3fcf87f0ff1e0ffe
13ffffffffffffffffff9fff83ffff9f07f0ff8fc7fe1e383f07fff87e1fe3f87fc387ff
ffff1ffff8fc3e1ff0ffffc1ff0f0ff0783fe0f87f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffff87fc187fc3fc787f8ff1c1ffe11ffffff
ffffffffffff9fff83ffff9f07f0ffcfc3ff0e387f07fff87e1fe3f87fe187ffffff1fff
fcfc7c1ff0ffffc1ff0f0ff07c7ff0787f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff87ffff83fe107fc3fe787f0ff1c3ffc39ffffffffffffff
ffff9fff87ffffcf0ff0ffcfc3ff84307f07fff87e3fe3f87ff007ffffff1ffffcfc3c3f
f0ffffc1ff0f0ff87c7ff8387f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffff87ffff83fc107fc3fe787f0ff007ffc38ffffffffffffffffff9fff
83ffffcf07f0ffcfc3ffc001ff07fff87e1fe1f87fc007ffffff1ffffefc3c3ff0ffffc1
ff0f0ff07c3ffe187f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffff87ffff83fc107fc3fe787f0ff007ff878ffffffffffffffffff9fff87ffffcf
07f0ffe7c7ffc001ff8003f8001fe0207f8787ffffff1ffffe7c3c1ff0ffffc1ff0f0ff0
783fffc07f0003f83e007fffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
f87ffff83fc187fc3fe787f0ff1c7ff87cffffffffffffffffff9fffc3ffffcf07f8ffe7
c3ff8c10ff8000f87e1fe1f87f0fc7ffffff1ffffe7c3e1ff0ffffc1ff0f0ff0783ffff8
7f0fc3f87e007fffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffc
3fc387fc3fe787f0ff1e3ff8fc7fffffffffffffffff9fffc3ffffcf0ff0ffe7c3ff9c38
ff87f0f87e1fe1f87f0f87ffffff1ffffe7c3e1ff0ffffe1ff0f0ff0787ffff87f0fc3f8
7ff8ffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff87ffffc3fc387fc
7fe383f0ff1e3ff8fc7fffffffffffffffffbfffc3f9ffef8ff0fff7c7ff1e3c7f87f0f8
7e1fe1f87e1fc7ffffff1ffffe3c7e1fe0ffffe1fe0f0ff0f87ffdfc7f0fc3f87fffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff87ffffc1f8383f87ff383f8
ff1f1ff0fe3fffffffffffffffff9fffe3f0ffe70ff07fe3c7ff3c3c7f87f1f87e1fe1f8
7e0fc7ffffff1ffffe3c3e0fe1ffffe0fe1f0fe0f83fb0f87f0fc3f87fffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff07ffffe1f8783f07ff387f0fe0f01e0
fe3fffffffffffffffff9fffe1f0ffe70ff07fe3c7f03e3c07c3e1f87e1fe1f87f0fc7ff
ffff9fffff3c3f0fe3fffff0fc1f07e0f83f30787f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffe07fffff0f0fc0e1ffe003c0fe0781c0fc1fffff
ffffffffffff1ffff0f0ffc207c0ffe183e03c1e07e1c3f07e0fc1f83f0783ffffff9fff
fe383f87c3fffff87c3c07c1f83c3070fe0fc1e07fffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff87fffff801fc003ff8001f0fc03c180780fffffffffffff
ffff1ffffc01ff0001f0ff8000f0700707f007e0180700e01fc000ffffff1ffff8000fc0
07fffffc007e0003e0003861fc0380f07fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffeffffffe07fe00ffffffffffffff7ffffbfffffffffffffffff9fff
ff07ffff3fffffffdff9ffff8ffc1fffffbffffefff85fffffff1ffffc183ff01fffffff
03ffc80ff0017c07fc0380fc7fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff8ffffff
fffff81ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffffffffc0f
fffffff0ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff0ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff07ffffffffffe03fffffff0
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff87fffffffffff00fffffff0ffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8ffff9ffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8fffffffe3fffffffffffffffffffffffcc1fffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff07ffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffffc07ffffffffffffffffffffffc01fffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffe01ffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fffffff807ffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffff047ffffffffffffffffe01ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffff803fffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffff8e7ffffffffffffffffe18ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffc31
ffffffeffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffe3f
f3fffdffffffffffbcfffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
0000000170000000020000000c1000000c10200fffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffcfffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffffff1ff9fffc7fffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffff3ff3fff9fffffffffffc7fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff1fff
cfffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff9
ff8fffc7fffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff3f
f1fff9fffffffffffe7fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff1fff8fffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff8ff8fff87
fffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff9ff07fe1ff
fffffffffe7fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff0fff0fffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffcff83fe07ffffffff
fffc7ff061ffc1f1ffffffffffff8fffe07f00e93807ffff81e3ff9ff00780c2700fc0bf
fe3fffffffff9fffefff9fffbfff07ffe7fff07fffff00300ff0ffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff81e1ffcff80000601c03f007fc00ff0
007f8060ffffffffffff8fffe0ff00e03c07ffff0081ff8ff80001c07007c03ffe3fffff
ffff1fffc038070007fc00f803ffc21fffff00000fc20fffffffffffffff1fffc000f803
00607f007f807f00ffc070e07f80700c01ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfff0040ff87f80000f01e03f81ff0787f03c1f0600
ffffffffffff8ffff0ffc3f87e1ffffe0e00ff0ffc3f87f0fc3ff0fffe3fffffffff1fff
e1fc1f8381f0f87e0ffe0f0fffffe1f07f0f87ffffffffffffff1ffff0707e0fc3f0ffc0
fe1e1f81ff8000707fc0781f03ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffe0600ff87fe1fc3f83f0ffc3ff0fc3f0fc1f0f02ffffffff
ffff8ffff1ffc3f87e1ffffc1f07fe07fe3f87f0fc3ff0fffe1fffffffff9ffff0fc1f87
c1e1fc3e0ffe1f87ffffe3f87f1f83ffffffffffffff9ffff0fc3f0fc3f0ffe1fc3e0fc3
ff078078ffe1fc3f07ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffe0f83ff83ff1fc3f83f0ffc3fe0fe1f0fe0e0f83ffffffffffff8fff
f1e3c3f87e1ffffc1f87fe07ff3f87f0fc3ff0fffc1fffffffff9ffff0fe3f87e1e1fc3e
0ffc3fc7fffff3f87e1fe3ffffffffffffff9ffff0fc1f0fe3f8f1e1f87f0fc3ff07c1f8
f3e1fc3f0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffe0f83ff03ff9fc3f81f0ffc3fe1fe1f0ff0f0fc3ffffffffffff8ffff9e3c3f8
3e1ffffe1f87fe07ff3f87f07c3ff0fff80fffffffff9ffff0fe3fc7f0c3fe1f0ffc3fc3
fffffbf87c1fe1ffffffffffffff9ffff0fc1f07e3f8e1e1f87f07c3ff07e1f8e1e1fc1f
8fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
e0f83ff03ff8fc3fc1f0ffc3fe1fe1f0ff070fc3ffffffffffff8ffff9c1c3f81e1ffffe
0f87fe03ff1f87f03c3ff0fff80fffffffff9ffff0fc3f87f0c3fe1f0ffc3fc3fffff9f8
7c3fe1ffffffffffffff1ffff0fc1f03e3f9e1e1f07f87c3ff07e1f8e1e1fc1f0fffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff0fc7ff0
1ffcfc3fc1f1ffc3fc1fe0f0ff0787c3ffffffffffff8ffff9c1c3f81e1fffff0f87fc33
ff9f87f03c3ff0fff847ffffffff9ffff0fe3f87f1c3fe1e0ff87fc3fffff9f87c3fe1ff
ffffffffffff1ffff0fc3f03e3f9e0e1f07f87c3ff83e1f9e0e1fc0f0fffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff87c7fe19ffcfc3f
8070ffc3fc1fe0f0ff0781c3ffffffffffff8ffffb80c3f8ce1fffffc787fc31ff9f87f1
9c3ff0fff0c7ffffffff1ffff0fe1f83e183fe1f0ff87fc3fffffdf87c3fe1ffffffffff
ffff9ffff0f83f09e3f8c0e1f0ff87c3ffc3e3f9c0e1fc070fffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc387fe18ffcfc3f8270ffc3
fc3fe0f0ff07f003ffffffffffff8ffffb04c3f8661fffffe007f879ff9f87f0cc3ff0ff
f0e7ffffffff1ffff07c1f87e1c3fe1f0ff87fc3fffffcf8783fe1ffffffffffffff9fff
f0607f0cc3f8c061f0ff83c3ffe0e3f9c061fc230fffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe003fc1cffc7c3f8230ffc3fc3fe0f0
ff07fe03ffffffffffff8ffff90c43f8e21ffffffe07f879ffcf87f0e43ff0ffe1e3ffff
ffff9ffff0003f8783c3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1c00fffffffffff9ffff000ff0e
43f88261f0ff87c3fffc03f98261fc318fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffe03fc3cffe7c3f8700ffc3fc1fe1f0ff07ff83
ffffffffffff9ffff90e43f8f21fffffff87f0f8ffcf87f0e03ff0ffe1f3ffffffff9fff
f0fc3f800fc3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1c00fffffffffff1ffff0f87f0e03fc8721
f0ff83c3ffff83f90721fc380fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffff83f83c7fe7c3f8380ffc3fc1fe1f0ff0fffc3ffffffff
ffff9ffff81f03f8781fffffff87f0fcffcf87f0f03ff0ffc1f3ffffffff9ffff0fc1f81
ffc3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1ffffffffffffff9ffff0f87f0f03fc0f01f07f87c3
ffffe3f90721fc3c0fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffc7f87c7fe3c3f83c0ffc3fe1fe1f0ff0fffc7ffffffffffff8fff
f81f03f87c1fffff9f87f0fc7fcf87f0f83ef0f7c3f1ffffffff9ffff0fe3f87ffc3fe3e
0ffc3fc3fffffc787c3fe1ffffffffffffff1ffff0fc3f0f83f80f01f07f87c3ffefe3fc
0f01fc3c0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfff8f87f87e7fe3c3f83e0f3c3ce1fe1f07e0f87c7ffffffffffff8ffff83f83f8
fe1fffff0f0fe1fc7fe787f0fc3cf0f383f9ffffffff9ffff0fe3f83ffe1fc3f0fcc3f87
fffffe787e1fc3ffffffffffffff9ffff0fc3f0fc3f81f81f87f07c3f7c3c1fc1f81fc3e
0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
f0f87f0fe3ff3c3f83e0f3c3ce0fc3e07e0f8787ffffffffffff8ffff83f83f87e1fffff
0f0fe1fc7fe787f0fc3cf0e387f8ffffffff9ffff0fe1f87ffe1fc3e0f8c3f87fffffe78
7f1fc3ffffffffffffff1ffff0fc3f0fc3f81f81f87f0fc3f3c3c3fc1f81fc3f07ffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff0f87f0f
e3ff3c3f83f0f0c38f0783c0381f8787ffffffffffff8ffff03f81f07c0fffff0e1fc1fc
3fc383e0fc1c200307f0ffffffff1fffe0fc1f83fff0f07e0f0e1f0ffffffc387f0787ff
ffffffffffff1ffff0707e0fc3f81fc0fc3e0fc3e3c383f81fc1fc3f07ffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff870fc07c0fc000f
01c030000f820fe0007f800fffffffffffff8fffc07fc0c01807ffff801f00f81f000180
3004000201e07fffffff1fff80300600fffc00f8000f801ffffff8001f800fffffffffff
ffff1fffc000f80300703fc07e003f0003c107f03fe0701e01ffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff801f807c0fc000e01c03000
0fe01ffc80ffe03fffffffffffff8fffffffffffffffffffc07fffffffff3ffcffffffcf
87f8ffffffff9fffe03fff8dffff03ff1e7fc07ffffffce03fe03fffffffffffffff1fff
e001fc0700703fe07f807f0003e00ff03fe0700c01ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff80f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff87ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff807ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffe18ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff863ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffcfffe7ff
ffffffffbcffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8ff
ffffff9fffcfffffffffffffffff9ffffffffffffffffcf3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff8fffe7ffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff87fffffff1f
ffefffffffffffffffff1ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe31610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000170000000
020000000a1000000c10200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff87ffc7ff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8ff
ffffff1fffcfffffffffffffffff1ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc3ff87ffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff87fffffff87
ff0fffffffffffffffff1ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc0de07fc1ff1bf0ffe3ff03f
c93fc1ff1fd6ffa3ff1f8fffffff9ffffffeaffc9fff1fbfff1ff861fffc1f02fc0fffff
ffffffffffff1ffffffffefffffffff8ffffffebffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff01c038007ff807f
00fff807ffffffffffffffffffffffffffff8fffc00007e007e01f07fe3ff01fc03f803e
01807f00fe0103ffffff9fffe03007e007f00e01fc03f8003ff00780000fffffffffffff
ffff1fffc01fc03f00601ff87fc01f00ffff80601c01c1fe01c03807ffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff01c038001fe0c3f00ffe1e1
ffffffffffffffffffffffffffff8ffff0fc1fc3c3f87e07fe1ff87ff0fe0f1f87e0ff83
fc1801ffffff9fffe0fc1fc3c1f81f07f061f83c1fc0c3e1f83fffffffffffffffff9fff
f03f030fc1f07ff87ff03c3c3fffc1f81e03c1fc03e03807ffffffff1ffffe0fffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fe0e0fc3e1fc3ffc3f0ffffffff
ffffffffffffffffffff8ffff9fe3f87e1f87c1ffe1ffc7df0fc1f9f87e1ffc3fc3c0bff
ffff9ffff0fe3f87e0fc3f0fe1f8f87e0fc3f1e1f87fffffffffffffffff9ffff07e0fc7
e1f87ff87ff8787e1fffe1fc3f0fe1ff87f0fe1fffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0ff0f8787f0fc3ff83f07fffffffffffffff
ffffffffffff8ffff8fe3f0fe1f8783ffc1ffe78f0fc3fcf87f1ffc3fc3e0fffffff9fff
f0fe3f07f0fc7f0fc3fcf87f0f87f9f1f83fffffffffffffffff9ffff07e1fe7e3f87ff8
3ff878ff0fffe1fc3f0fe3ef87f87e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffc3f0ff1f8787f87c3ff87f87fffffffffffffffffffffff
ffff8ffff8fe3f0ff0f8783ff80ffc70f8f87fff87f1ffc3fc3f0fffffff9ffff0fe3f0f
f0fc7f0fc3fff87f8707fff9f83fffffffffffffffff1ffff07c1ff7e3f87ff03ff870ff
0fffe3fc1f0fe3c787f07e1fffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f0ff0f8307f87e3ff87f83fffffffffffffffffffffffffff8fff
fcfc3e0ff0f8787ff807fc7070f87fff87e1ffc3fc3f0fffffff9ffff0fe3f0ff8fc7f8f
c3fff87f8707fff9f87fffffffffffffffff1ffff07c1fffe3f87ff01ff870ff0fffe3fc
1f0ff3c787f03e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffc3f0ff1f870ff87e3ff07f83fffffffffffffffffffffffffff8ffffcfc3e0f
f07870fff847fc7070f87fff87e1ffc3fe1f0fffffff9ffff1fe3f0ff87c7f8f83fff87f
8707fff9f87fffffffffffffffff9ffff87c3fffe3f87fe01ff861ff0fffe1fc0f0ff383
87f81e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fc3f0fe1f8707f83c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8ffffe7c3e1ff07871ff
f0e7fe7030f07fff87e1ffc3ff0f0fffffff9ffff0fe3f0ff87c3f8f87fff87f870ffffc
f87fffffffffffffffff9ffff87c3fffe3f87fe19ff861ff07e001fc070ff30387f81e1f
ffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0ff1
f8f0ff83c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8ffffe7c3e1ff07803fff0e7fc61
30f87fff87e1ffc3ffe01ffd7fff9ffff0fe3e0ff87c3f8f87fff87f870ffffcf87ffeff
ffffffffffff9ffff87c3fffe1f87fe38ff861ff87c003fc330fe30387f8ce1fffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc020ff5f0f0ff83
c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8fffff7c3e1ff07803fff1f3fc4110f8039f
8001ffc3fff81f801fff9ffff0fe3e1ff87c7f0f83bff87f8703effc787e007fffffffff
ffff9ffff87c3fffc0007fc3cff801ff8783c3fc3b0fe30987f8e61fffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc000ff000f07f83c3ff07fc
3fffffffffffffffffffffffffff8fffff3c3e1ff07871ffe1f3fc4380f8000f87e1ffc3
fffe1f801fff9ffff0fe1e0ff87c7f0f8000f87f870000fe787e007fffffffffffff9fff
f87c3fffc1787fc7cff801ff8f87e3fc380ff61c87f0e21fffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f07f001f07f83c3ff07f83fffffff
ffffffffffffffffffff8fffff3c3f0ff0f879ffe1fbfc0380f87f0f87f1ff83ffff1fff
ffff1ffff0fe1f0ff87c7f0fc3f0f87f8787e1fe787ff8ffffffffffffff9ffff87c1fff
c3f87f87c7f861ff8f87e3fc3c0ff21c87f0f01fffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f07f0fff07f87c3ff87f83fffffffffffffff
ffffffffffff8fffff3c3f0ff0f878ffc1f9fe07c0fc7f0f87e1ff83df3f0fffffff9fff
f0fe1f0ff0fc3f8fc3f0f87f8787e1fe7c7fffffffffffffffff9ffff87c1fdfe3f87f87
e7f870ff0f87e1fc3e0ff03c07f0781fffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f0ff0fff87f87c3fb87f87fffffffffffffffffffffff
ffff8fffff3c3f07f1f878ffc3f8fe07e0fc3f0f87e1f3838e1f1fffffff9ffff0fe3f0f
f0fc3f0fc3f0f87f0787e1fe787fffffffffffffffff9ffff87e1f8fc3f87f0fe3f870ff
0f87e1fc3e0ff03e07f0f81fffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f0ff0fffc7f07c3f1c3f87fffffffffffffffffffffffffff8fff
ff1c3f87e1f87c0fc3f8fc0fe0fc3e1f87e1f3c38e1f1fffffff9ffff0fe3f87f1fc3f0f
e3f0f07f0fc7e3fe387fffffffffffffffff9ffff07f0f87c3f87f0fe3f8787f0f87e1fc
3f0ff07e07f0fc1fffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffc3f07f0fffc3e0fc1e1c3e0ffffffffffffffffffffffffffffcfffff1c1fc3
c3f83c0f83f87c0ff07e0c3f87e1f0820e1e3fffffff9fffe0fe1fc3e1fc7f0ff1e1e03c
1fc3c3fe383fffffffffffffffff9fffe07f0f0fc1f87e0fe1f8787e1f87e1fc3f0ff07f
07f0fc1fffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
f01e03c07ffc0c1f0001f081ffffffffffffffffffffffffffff8ffffc000fe007e01e0e
01f0301ff03f803e018030000e007fffffff9fffc00007e003f00001f803f0003fe007f8
000fffffffffffffffff9fffe07f800f00e01807c0c01c003e0380f03e03c0ff81c03c07
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff00c0180
3fff003f0003f807ffffffffffffffffffffffffffff8ffffeff7ff80ff0ff9fb7fbffff
ffffc0ffe3c37e101f80ffffffff9fffff079ff81ffe0003fc07fec0fff80ffca03fffff
ffffffffffff9ffffc7fe01f00e01807c0c01f007e0380700c03c0ff81c03803ffffffff
3ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff7ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff07fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff07fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff80fffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffff07fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffe18ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffff87ff
fffffffffffffffffffffffffc11fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffcffff7ffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff1fffcfff
ffffffff3cffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffff
fffffffffffffffffe38fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffcfffe3ffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff1fffc7ffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffc7ffe3ffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff0fffc7fffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff
fffcfffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffc3fffffff83ffc3ffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff0fff8ffffffffffffe7ffff161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001700000000200000008100000
0c10200fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffc0ff03ffffffffffffffff8ffff1febffc
3fcfffffb797e3f87fffffc07fffffffffffffffffff9fff01f80ffcffffffcffe3fffff
fffff1fff7ffffefffffffffffff9ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffe0ff841fffc7ffe07ffefe7f83e3c3f0
0ffc7ffffffffe3ffc0f09f09c030fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
f01e01fc03f80700fe03fc003ff803c00007ffffffffffffffff8fffe0fc03e00f80e01c
0700c1f007fffe001fffffffffffffffffff9fff80000fe00fe01f07fe3ff03f803f807c
01807e00f8038001ffff9fffc0f807f00f00601c0300e1f007ffff803fffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcffe00c01f003f8003fe007f800f80700e008181e00ffc3fff
fffffe3ff80700e01c0307803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff00e01f0
01f80f00fc00fc0c0ff001f0040fffffffffffffffff8fffc07e0fc0c3e1f87f0fc3c0fc
1ffffe3e0fffffffffffffffffff9fffe1f81f8783f83e07fe1ff87fe0fe041f87e1ff83
fe0fe0e0ffff9fffc07c1fc007c0f03e0781c0f80ffffe1c0fffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffffcfff83e0fe001f83c1fc0c3f0f07e0f83e000080f81ffc3ffffffffe3f
fe0f83f83e0f03f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f07e0f0fe1fc3
f038fc1f07e0f0f0fe1fffffffffffffffff8fffe03e0f83e3e1f87f0fc3f07c3ffffc3f
0fffffffffffffffffff9fffe1f83f8fc1f87c07fc1ff87fe0fc1f9f8fe1ff83ff0fe1f8
7fff1fffc07e1f83e3e1f87f0fc1c07e3ffffc1f0fffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffc3f0fc1f1f87e0fc3f3e1f87f0fc3c1e0180fc3ff81ffffffffe3ffe0fc3f8
7f0fc1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0fe1f87e1fc3e0fe7c3f
83c1fcf8fe3fffffffffffffffffcffff33e0f07f3e1f87f0fc3f87c3ffffc3f07ffffff
ffffffffffff1ffff1f87f1fe1f87c3ffc1ffcf9f0f83fcf8fe1ff87ff0ff1f83fff9fff
e23e1f87f3e1f87f0fc1f87e3ffffc1f07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffc3f0fc3f9f87f0f87f9c3fc3f0fc3c1f07ccfc3ff81ffffffffe3fff0fc3f87e1fe0f0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fc3fc3e1fc7e1ff7c1fc3c3fffc
fe1fffffffffffffffff8fffff3e0f0fffe1f87f0fc3f83e3ffffe3f8fffffffffffffff
ffff1ffff1fc7e1fe0f8783ffc0ffcf8f1f83fff8fe1ff87ff0fe1f83fff1ffffe3e1f0f
ffe1f87f0fc1f83e3ffffc3f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f8
3fff87f8707f9c3fc3f0fc3e1f87fc7c3ff81ffffffffe3ffe0fc3f87e1fe0f0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f8fc3fc3e1fc7e1fffc3fc183fffcfe1fffff
ffffffffffff8fffff1e0f0fffe1fc7f0fe3fc1e3fffffff87ffffffffffffffffff9fff
f9f83c1ff0f8787ff80ffcf0f0f87fff87e1ff83ff0fe1f83fff9fffff3e1e0fffe1f87f
0fc3fc1e3ffffe3f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0f83fff87f8
707ff83fc1f0fc3e1f87fe7c3ff81ffffffffe3ffe0fc3f87f0ff070ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f8f83fc1e1fc7c1fffc3fc183fffc7e3fffffffffffff
ffffcfffff1f0e0fffe1fc7f0fc3fe0c3fffffff07ffffffffffffffffff9ffff9f83c1f
f0f8707ff847fce070f07fff8fe1ff83ff0fe1f87fff9fffff3e1e0fffe1f87f0fe1fe1e
1fffffff87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f87fff87f870fff83f
c1e0fc3f0f87fe7c3ff08fffffffff3ffe1fc3f87e0ff830ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f0f83fc1e1fc3c1fffc3fe387fffe7e1fffffffffffffffffcfff
ff9e0e0fffe1fc7f0fc3ff003fffffff0fffffffffffffffffff9ffffcfc7c1ff0f861ff
f0e7fce070f07fff8fe1ff83ff0fe1f07fff9fffff3e1e0fffe1f87f0fc3ff043fffffff
87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0f87fff87f870fff83fc1e0fc3f
0787fe3c3ff0cfffffffff3ffe1fc3f87e0ffc00ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffc3f8783fc1e1fc7c1fffc3fe187fffe7e1fffffffffffffffffcfffff9e0e0f
ffe1f87f0fc3fc003ffffffc1fffffffffffffffffff9ffffcf87c1ff0f803fff0e7fcc0
30f07fff87e1ff83ff0ff0e0ffff9fffff3e1e0fffe1f87f0fc3ff003fffffff07ffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f07fff87f870fff83fc1f0f83fe007fe7c
3fe1cfffffffff3ffe0f03f83e0ff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fc3f0f87fc1e1fc7c1fffc3fe183fffe3e1f003fffffffffffffcfffff9e0e0663e0007f
0003f8383fffffc01fffffffffffffffffff9ffffcf83c1ff0fc03fff0e7fcc331f07fff
8001ff83ff0ff000ffff9fffff9e1e0fffe0007f0001fc003fffffe01fffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f83f1f87f830fff83fc1f0003ff807fe3c1fe1c7ff
fffffe3ffe0003f8000fe060fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0f83
fc1e1fc7c0003c3fc180007f3e1f003fffffffffffffcfffff9f0f0001e1f87f0fc3f07c
3ffffffc1fffffffffffffffffff9ffffefc3c1ff0f863ffe1f3fcc3a0f8000f87c1ff87
ff0ff0e0ffff9fffff9e1e0003e0407f0201f83c3fffffe01fffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffc3f0f8000f87f870fff83fc1f0703fff07fe3c3fc3e7fffffffe3f
fe0f83f83c0fc1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f8783fc3e1fc7
e0003c3fc181607f3e1f857fffffffffffffcfffffcf0f07e1e1f87f8fc3f0fc1fffffff
0fffffffffffffffffff9ffffe783c1ff0f871ffe1f3fe8791f87e0f87e1ffc3ff0ff1f8
7fff9fffff9e1f0ec1e1f87f0fc3f8fe1fffffff0fffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffc3f0f83f0f87f8707ff83fc1f0fc3fff87ff3c3fc3e3ffffffff3ffe1fc3f8
7f0fc3f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0783fc3e1fc3e1f83c3f
c3c3f07f3e1fffffffffffffffffcfffffcf0f0fe3e1f87f0fc3f0fc1ffffe7f0fffffff
ffffffffffff9ffffe7c3e1ff0f878ffe3f9fe0781f87f0f87e1ff83df0ff1f87fff9fff
ff9e1f0fe1e3f87f0fe3f07e3fffffff07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffc3f0f83f0f87f0707e7c3fc3f0fc3f9f87ff3c3f83e3fffffffe3ffe0fc3f87f1fc3f0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fc3fc3e1fc3e1f87c3f83c3f0ff
be1fffffffffffffffffcfffffcf0f87e3e1f87f0fc3f0fe3ffffe7f0fffffffffffffff
ffff9ffffe7c3e0fe1f878ffc3f9fc0fc1fc3f0f87e1f7839f0ff1f87fff9fffff9e1f0f
e3e3fc7f0fc1f0fc3ffffe7f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0fc
3f1f07f0787e3c3fc3f0fc3f0f87ff3c3f87e1fffffffe3ffe0fc3f87f0fc3f0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f87c1f87e1fc3f1f87c3f83c3f0ff9e1fffff
ffffffffffffcfffffcf0fc7c3e1f87f0fc3f07c3ffffe3f0fffffffffffffffffff9fff
fe387f0fe1f8780fc3f8fc0fe1fc3e1f8fe1f3878f0ff1f87fff9fffff8e1f87c3e3f87f
0fc1f87e3ffffe3f07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0fc3e1f07e0
fc3c1e1f87e0fc3f0f0fff9c3f87e1ffffffff3ffe0fc3f87f0fe1f0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f07e1f87e1fc3f0f8f01f07e1f1ff1c1fffffffffffff
ffff8fffffc70fc387c1f83e0fc1f83c1ffffe1e0fffffffffffffffffff9ffffe383f87
c3f87c0f83f87c1fe0fe1e3f07e1f1831c0fe0d07fff9fffff8e1fc3c7e1f87f0fc1f83c
1ffffe3f07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff83f0fe1c3c03c1fe1c3f0f
07e0fc3f0f0fff081f07e0ffffffff3ffe0f83f83e0fe0e07fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ff81f07f0f0fc0f81f860f0000ff083fe0007ffffffffffffffff8fff
ff0003e00f80601c0300fc0007fffe001fffffffffffffffffff9ffff8000fc107e01e0e
01e0301fe03f007c018060001c0f8000ffff9ffffe0007c10780e01c0380fc000ffffe0e
0fffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff00003f003e0003fe003f800fc0700f
001ffc000403c07fffffffbff80300e01803f0003fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ff00001f801f80000fc01fe003ffc03fe0007ffffffffffffffffcfffffc14ff8
1f81f01c0780ff800fffffc07fffffffffffffffffff9ffffc001fe00ff01f0e03f0703f
f07fc0fe018070001f8fc003ffff9ffffe0007f01f80601c03807e0007ffff001fffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff0000bfc0ffec0fffc0ffe03fe0705fc07ffc10
0e03e07fffffff3ffc0781e03e0ffc013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffff0fffffffffeffffdffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffee3fffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffc31fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffdfff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffc39ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffff0ffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff8fffe7ffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff0fff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff8fffc7ffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff87ffc7ffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffff81fe07ffffffffffffffffffcfffff8fffe0
7f8fffffcfc7ff7ffff83fe3ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffa3
ffffffffffff3fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffe7ffffffffffffffffffc7fffffffcfcfffff
bfbfa3c3f3dfff3ffff9ffffffff07ffe3ff8effe0ff0011610000026060f002220574d4
643010000000000010000000000000017000000002000000061000000c10200fff0ff1ff
ffdff03ffffffc7ffe03fe0f0f13c0300e01f007ffff800007e00fffffffffffffffcfff
fe007f001f80e01e018380700fe00fe07f00ffffffffffffffff9fffc000fc0300e0007f
fe00fe01f00e01c038040f807fffffffffff9ffffe01ff003f00e01f018380700fe00ff0
7f007fffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffe007e01c0300e01f807ffe7fe0007e
018300c018060081e01fff3fff003c03007800ff003f00ff803f0007fc01e0f04f07c00f
fffffc7ff860fc020603c0380f03f80fffffe0080fc383ffffffffffffffcffff87c3e1f
0fc1f87c0001e1f83f87c3f0ffc1ffffffffffffffff9ffff0707e0fc1f8383fff83f838
fc3f87e07c1c0fc0ffffffffffff9ffff8707e1c0f81f07c0001c0f80fc387f07f807fff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc183f83e0780f83fc0fffc3ff0303c0001c3f0
7e0f0181f81fff3ffe021f07c1f0707e061f81ff061f0783f820c07c3e038107fffffc7f
f0f878100787e0fc1f87fc1ffffff0fc3f87c1ffffffffffffffcffff87e3e1f0fe1f87c
1e0be1fc3f0fe1f1ffc1ffffffffffffffff9ffff0f83f0fc3f87e1fffc3f07c7c3f87f0
fe3f07e1ffffffffffff9ffff0fc3c3f0fc1f07c1c01e1fc3f87c3f0ffe1ffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfff87e1f87f1fc1f87fe1fffc3ff87c1c1c03c3f87e1f83e0
f83fff3ffc0f8f0fc3e0f83c1f1fc1fe1f8f07e1f0fcc07c3c1707e7fffffc7ff0fc387c
1f87f1fc3f87fc1ffffff0fc3f0fe1ffffffffffffffcffff0fe1e1f87e1f8fc3f0fe1fc
7f1fe1f1e3c1ffffffffffffffff9ffff0fc1f0fc3f87e0fffc3f0fe3c3f87f0fe3f83e1
ffffffffffff9ffff0fc3c3f07c1f87c3e0fe1fc3f0fe1f8fbe1ffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfff0ff0f87f1fc1f87fe1fff81ff87e183e0fc3f07e1fc7f0783fff3f
fc1fcf0fc3e1fc3c3fcfc1fc1fcf0fe0e1fe783c3c1e0ff7fffffc7ff0fc307e1f87f1fc
1f87fc1ffffff8fc3f0ff0ffffffffffffffcfffe1ff0e3f87e1f87c3f0fe0fc7e1fe1f9
e1c1ffffffffffffffff9ffff0fc1f0fc3f87f0fffc3e1fffc3f87f0fe3fc1e1ffffffff
ffff9fffe1fe1c3f07c1f87c1f0fe0fc7f0ff1f9f3e1ffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfff0ff0f87f1fc1f87fe1fff81ff87e183f0fc3f87e0fc3f0783fff1ff83fcf0f
c3c1fc383fcfc1f83fff0fe0c1fffc3c383e0ffffffffc7ff0fc187e1f87f0fc0f8ffc1f
fffffcfe3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff87e1f87c3f0fe07c7e1ff0f9e1c3ffff
ffffffffffff9ffff0fc1f03c3f87f0fffc3e1fffc3f87f0fe3fe1e1ffffffffffff9fff
c1fe1e3f87e3f07c1f0fe07c7e1ff0f9e1e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fe0ff0f87f0fc0f87fe1fff01ff87e1c1f0fc3f87e0f87f8383fff3ff83fff0fc3c3fe18
7fffc1f83fff0ff0c1fffc1c383e0ffffffffc7ffffc383e1f87f1fc0f87fc1ffffffcfc
3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff87e1f87e0f0fe03c7e1ff0f9c1c1ffffffffffff
ffff9ffff0fc1f03c1f87e0fffc3c1fffc3f87f0fe3fe0e1ffffffffffff9fffc1ff0fff
07e3f87c1f0fe07c7e1ff0f9e1e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff078
7f0fc0787fe1fff08ff87e1c1f0fc3f87e1fc3fc187fff3ff87fff0fc3c3fe107fffc1f8
3fff0ff043fffe1c387c1ffffffffc7ffffc3c3e3f87f1fc0787fc1ffffffc7c1e1ff0ff
ffffffffffffcfffe1ff0fff07e1f87f0f0fe13c7c1ff0f981c1ffffffffffffffff9fff
f0f83f01c1fc7e1fc003c1fffc3f87f0fe3ff801ffffffffffff9fffc3fe0fff07c3f07f
0f0fe03c7e1ff0f9c0e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff0787f0fc038
7fe1ffe08ff87c1e0f0fc3f87e1fc3fe003ffe3ff87fff0fc3c3fe107fffc1f83fff0ff0
43ffff0c30fc1ffffffffc7ffff83e0e3f87f1fc3307fc1ffffffe7e1e1ff0ffffffffff
ffffcfffe1ff0fff0fe1f87f810fe19c7c1ff0f980c1ffcfffffffffffff9ffff0e07f19
c1fc383f8003c1fffc3f87f0fe3ff001ffffffffffff9fffc3fe0ffe0fc3f87f830fe118
7c1ff0f9c061ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcffe0ff0783f0fc3187fe1ffe1
cff8003f800fc1f07e0f83fc003fff3ff83fff0fc3c3fe007fffc1f87fff0ff003ffff80
01fc1fffee7ffc7fffa07fc01f87f1fc310ffc1ffffffe7c3e1ff0ffffffffffffffcfff
e1ff0fe01fe0007ff80fe1cc7c1ff0f90443f003ffffffffffff9ffff000ff1cc3f8003f
87c3c1fffc0007f0003fc081ffffffffffff9fffc1fe0fe01fe0007fe00fe18c3e1ff079
8061f803ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe1ff0787f0fc1887fe1ffe1c7f8007f
f00fc0007e0003f0303fff3ff83fff0fc3c3fe107fffc1f807bf0ff041f2ffc003fc0007
003ffc7fff00fff01f87f1fc3807fc1ffffffe3c3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0ffe
0fe1f87fff0fe1e07e1ff0f90e43f003ffffffffffff9ffff0f07f1e43f83c3f0fc7c000
7c1f87f0fc3f87e1ffffffffffff9fffc1fe0fe81fc0007ffe0fe1c83e1ff0f90601f003
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff8787f0fe1c07fe1ffc1e7f8203ffc0fc0e0
7e0003f0f87fff3ff83fff0fc3c3fe107fffc1f8000f0ff040003f8c31fe0003003ffc7f
fff87ffe1f87f1fc3c0ffc1ffffffe3c3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff0fe1f87f
ff0fe1e07e1ff0f80f03ffffffffffffffff9ffff0f83f1f03fc3c1f0fc3c1fc3c3f87f0
fe3f87e1ffffffffffff9fffc1fe1ffe0fe3f07fff0fe1e07e1ff0f90f01f003ffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff0f87f0fe1e07fe1ffc3e7f87c3fff0fc3f87e0fc3e0
f83fff3ff83fff0fc3c3fe187fffc1f83f070ff0c1f87f1c38fe0fc3fffffc7ffff87ffe
1f87f1fc3e07fc1fffffff3c1f0ff0ffffffffffffffcffff1ff0fff8fe1f87fbf0fe1f0
7e1fe1f81f01ffffffffffffffff9ffff0fc3f1f83f83e1f0fc3e1fc3c3f87f0fe1f87e1
ffffffffffff9fffe1fe1fff07c3f87fff0fe1f07e1ff0f80f01ffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfff0ff0f87f0fe1e07fe1ff83e3f87c1f3f0fc3f87e0fc3e1fc3fff3f
fc3f1f0fc3c1fc187f3bc1c83f0f0ff0e1f87f1c38fe1fc3fffffc7ff9fc3c7e1f87f1fe
3e07bc1cffffff3e1f0ff0ffffffffffffffcffff0fe1f3f87e3f87e1f0fe1f87f0fe1f8
1f81ffffffffffffffff9ffff0fc3f1f81f87e1f0fc3f1f87c3f87f0fe3f87e1ffffffff
ffff9fffe1fe1e3f07e3f87e1f0fe1f03e0ff0f80f01ffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffffc7ff0ff0f87f0fe1f07de1e787f3f87e1e1f0fc3f87e0f83e0f83fff1ffc1e0f0f
c3e1fc1c3e13c1cc3f0f0fe0e1f87e3c38ff0fc7fffffc7ff9fc3c3e1f87f1fc3f071c1c
7fffff3e1f0fe1ffffffffffffffcffff8fe1f3f0fe3f87e1f0fe1f83f0fe1f81f81ffff
ffffffffffff9ffff0f83f1fc1f87e1f0fc3f0f87e3f87f0fe3f87e1ffffffffffff8fff
f0fc3e3f07c3f8fe1f0fe1f83f0fe1f81f81ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ff87f1f83f0fc3f878e1c787f1f87c3c1f0fc3f07e0fc3f0f83fff1ffc1e0f0fc3e1fc3e
3e11c1ce1f0e0fe1f1f8703c3c0f8f87fffffc7ff8fc3c3e3f87f0fc3f871c187fffff1c
3f87c3ffffffffffffffcffff87c3f0f0fc1f87e1e1fe1f83f87c3f83f81ffffffffffff
ffff9ffff0f03e0fc1f8381f0783f878fc3f87f0fc1f83c1ffffffffffff9ffff0fc3e1f
0fc1f07e1e1fe1f87f87c3f81f81ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3e1f8
3f0fc1f878e18707f0f8783e1e1fc1f07e0f83f0783fff3fff0e0f0fc1f0787e1e10c107
0e1c0783f0f0e07c3c078707fffffc7ff8787c3c3f01e0781f0300007ffffc0007e007ff
ffffffffffffcffffe007f001f00e01f003f80700fc007e03fc07fffffffffffffff9fff
c000fc0780e0003c0300fc01f00e01c03007e0007fffffffffff9ffff800fe0c1f00e01f
003f80f03fc183f83fc0ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffe083f0000300e0
08000403c060007e003f00e0180700f8000fff1fff001c00007800ff00100007803e0007
f801e0700e07c00ffffffc7ff8007e00fe0000300e018000fffffc0007f00fffffffffff
ffffcfffff81ffe03f86f01f80ff807efff01ff8fff0ffffffffffffffff9fffe001fc0f
80e000fe0780fe03f00e0be0781ff0007fffffffffff9ffffe01ff001f00e01f003f80f0
0fc00fe03fe07fffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffff00ff0000380e01c000c03
c06001ff80ff81e01807c0fe001fff3fffc03e0000fe01ffc07ce00fe07fd80ffe07f0f8
1f0ff03ffffffc7fff03ffc3ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffc61
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffc21ffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff0f8ffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffff8f0ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff0f07fffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffff0f0ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff0707fffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffff0707fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffffffffff8f8ffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffff8f07fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffffffffffffffdfdffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8f8
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffffffffffd0dfa78f20040000100040000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000200000000000000c000010000000c000000000000000000018b00867
ec5d04b58796000040007bf3921fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffc1fffffcdffffe7d93191487110880000110038802000100000000000000080110
000000000182001f00000001000080002012000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffe0fffffffc0
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000
40008dfbffffffffffffffffffffffffffffff6ffffffffc7fffffffffffff7fe7ffffff
ffefffffffbfffdcfbffdd1ffff0f67f0ffff97ffdcfdc667fc678411f3e943800000200
0000000000000000000000000000000000000000000000003ffffe0fffffffe608010601
10f3f80bcef0cc20b00efafff3ffc0079fc820c7fc61fd1ff42ffe7ddffffdffffffffff
c3fffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffbfffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000017000000002000000041000000c10200fffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe77ffc7ffffefffcf8
3feffeeffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffeffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff87fc9e40f1264044100000
001000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000090201000003a07fffebf30c86ff9ff70058087ecfbfef99bde1ffc48
300006071700001800000000000000000000000000086000000000000000000000000000
000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000041e402c1b1bfdcfdffffffdfffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
7000000002000000021000000c10200ffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff
e08feac000dc002000000000180000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fe3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff03fffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe01fffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff807fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0
9fffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff18fffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffe1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff3fffc7fe31ffc1f81f
f81c0700fffff0007e01c07fe3ffe01fe001f8038000000601c07000ffe00fc03ffe03ff
fffc01f0ff00fc01c07e01fe001ffe03fc3f00601f00fffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc0000fe
01c030007fff007e03f00c038070083e00fffffe00f80600fc01fc01fe00781fe01c0700
fffff0003f03c07fe3ffe01fe060fc078000000e03c078003f8007c03ff820fffffe01e0
7c007e01c07e01fe000ff800f81f00e01e183ffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc00007f01e03800
1fff00fc00f00e03c078181f01fffffc087c0f83f070ff07fc1e3c3ff87e0fc3fffffc3e
1f87e1ffe1fff87fe1f87f0fe1f87c3f87e1fe3c1f07c3f0fff0f87fffff87c0787c3f87
e0ff83fe0f83f0f8780fc1f8783e1ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff03f81f87f0fc1f0fffc3f0
7cfc3f07e1fc380f83fffff83e3e1f87e0fcff07f83f1e3ff87f0fc3fffffc3e0f87e1ff
c1fff87fe1fc3f0fe1f87c3f87e1fe3e0f0fe1f0ffe1fc7fffff87c370fe1f87e0ff83fe
1fc1e1fc384fc1f8787f0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83fc1f83f0fe1f07ffc3e0fe7c3f8f
e1fc3f07c3fffff07f3e1fc7e0fe7f07f07f9e3cf87f0fc3fffffc3f0f87e1ffc1fff87f
e1fc3f0fe1f87c3f87e0fc3f0e1fe1f0ffc3fc3fffff8783e0fe0f87e1ff87fe1fc1c1fc
3ec7c3f870ff0ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe0f83f0fe1f87ffc3e1ff7c3f8fe1fc3f07
c3fffff07f1e0f87c1fe7f0ff0fffe78787f07c3fffffc3f0f87e1ffc0fff87fe1fe1f0f
e1f87c3f87e0fc3f0e1fe0f0ffc3fc1fffff8f87e1ff0f87f1ff87fe1fe1c1fe1fe7c3f8
70ff0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffff87fe0f81f0fe1f87ffc3e1fffc3f0fe1fc3f83c3fffff0
fffe0787c3ffff0ff0fffe78387f03c3fffffc3f0fc7e1ff84fff87fe1fe1f0fe1f87c3f
87e1fc3f0c1fe0f07fc3fe1fffff8f07e1ff0f87f1ff87fe1fe1c3fe1fe7c3f870ff07ff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffff87fe0780f0fe1f87ffc3e1fffc3f0fe1fc3fc3c7fffff0fffe0387
c3ffff0ff0fffe70387f03c3fffffc3f0f87e1ff867ff87fe1fe1f0ff1f87c3f87f1fc3f
0c1ff0f07fc3fe1fffff8f0fe1ff0787e1ff87fe1ff083fe1fe7c1f871ff87fffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffff87fe07c0f0fe1f0fe0c3c1fffc3f0fe1fc7fe083ffffe0fffe0187c3ffff0f
e0fffe70387f09c3fffffc3e1f87e1ff0e7ff87fe1fe1f0fe1f87c1f87f1fe3f0c1ff0f0
ffc3fe1fffff861fc1ff0f87f1ff87fe1ff0c3fe1ff3c1f860ff87fffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ff87fe078670fe1e0fc003c1fffc3f0fe1fc3fe003ffffe0fffe118783ffff0ff0fffe60
987f0cc3fffffc003f8001ff0e3ff87fe1fe1f0fe1f87c3f8001fc3c1c1ff0f0ffc3fe1f
ffff803fe1ff078180ff87fe1ff0c3fe1ff3c3fc01ff87fffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff87fe07
8730fe001f8783c1fffc000fe0003f8003ffffe0fffe1887c3ffff07f03c7e61d87f0e43
fffffc003f8001fe0f3ff87fe1fe1f0fe1f87c1f8001fe001c1ff0f0ffc3fe1fffff803f
e1ff0f8000ff83fe1fe0c3fe1ff3c3fc00ff87fffffffc7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff87fe0fc310fe04
1f87c3e0003c000fe0003f0783fffff0fffe1c07c3ffff07f0001e41c87f0e03fffffc3e
1fc7e1fe1f1ff87fe1fe1f0fe1f87c3f87e0fe007e1ff0f0ffc3fe1fffff863fe1ff0f87
e0ff87fe1fe0c3fe1ff3c3f860ff87fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff87fe1fc780fe1e0f87c3c0
403c3f07e1fc3f0fc3fffff0fffe1e07c3ffff0ff0fe1e03c07f0f03fffffc3f0f87e1fc
1f1ff87fe1fe1f0fe1f87c1f87e0fe3ffe1ff1f0ffc3fe1fffff8f1fe1ff0f8ff0ff87fe
1fe1c1fe1ff3c1f870ff07fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000017000000002000000
001000000c10200ffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc1fc7c0fc1f
0f87c3e1f83c3f0fe1fc3e0fc3fffff0fe7e1f07e1f9ff0fb0fe1f03e07f0f83fffffc3f
0f87e1fc3f1e787be1fc3f0fe1f87c3f87f0fe3ffe0fe1f0fec3fc3fffff8f1fe1ff0f8f
e0e7839e1fe1c1fc1ff1c3fc70ff0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83f03f87e0fe1f0f87c3e1
f83c3f0fe1fc3e0f83fffff87c3e1f07e1f0ef0f387e1f07e07f0fc3fffffc3f0f87e1fc
3f8e7879e1f83f0fe1f87c3f87e0fe3fff0fe1f0fee1fc3fffff8f8ff0fe1f87e0e3879e
1fc1e1fc3ff1c3fc787f0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff80007f87e0fe1f0f87c3f0f87c3f8f
e1fc3f0fc3fffff8783e1f87f0f06707187c3e07f07f0fc3fffffc3e0f87e1f83f8e3871
81f03e0fe0f87c1f87e0fc3fff0fc3f0f8f0f87fffff87c0f07e1f87e0e387180f83f0f8
7ff1c3f8787e1ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffff8000ff87f0fe1f0f87c3f0f87c3f0fe1fc3f07
83fffffc383e1f83f070e3063c3c7e0ff03e0781fffff8181f03e0703f02000180407c0f
c0f0180f01e0780fff8387e000f0f07fffff07c0f8383f03e0e000180207f8787ff001f0
3c3c1ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffff87f83f81e038001f0780f830f00e03c0f00f8000fffffe
08780600f801c0003e00fc0ff81c0700fffff0007e0380301f030001e001ff0f80601006
01c07007ffe00fc000fc01fffffc01e0fe007e018070001e000ffc00ffc000601f007fff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffff87fc1e01c038007e03007e01f00e0380f00fe000ffffff80fc0701
ff03ffbfffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffff8fffffffffffffe3ffffffffffffffffffdfffffffffffc3fffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffff87fc1fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ff87fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83fe1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe1fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffff03f03fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffc0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffc0027ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff83fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
effef3ff99d040303b400000020000000000000000000000000000018000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffd1fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff89fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0000000000001000000000000000000000000000001c0000a23ef8f
fbefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8ffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc8ffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff2fe8ffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff47ceffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff278a7fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff37c8ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feb85ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9600000026060f002
201574d4643010000000000010000000000000017000000000100000000000000c10200f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe04c00000064000000000000000
00000007a0500009f03000000000000000000007b050000a00300002900aa00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02a0037b05030000001
e0004000000070104000400000007010400253f0100410b2000cc00a0037b0500000000a
0037b0500000000280000007b050000a0030000010001000000000000000000000000000
0000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7e45f7990d87f00c00000000000000000000000000000006800c3e3847ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000038000000000000000000000000
0000000000c0141e38e3ffcfffc6dff80f1b800000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000001807c7be7fffffffff
ffffff1fffffc7fac3ff07fc1c867f7ffe7fffffffff9868000f19018000000000010000
00000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffc0fdf9b08001000000200000000000000000
383f0ff7fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffe3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff867fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffc63fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffe7fffbffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3
fffbffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3fff1ffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe07fc1ffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe00003fc03f807e1ff8ffe0ff0
1ff83f80e01fc07f01f183ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff00003f061fc0781ff8ffe0ff01fc00f80
f01f807f01e0007fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffc7f0fe1f0fe1f81ff87ff1ffc3f03c7e1f87fe1ff
c3f87c1fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffc7f0fc3f87e1f0fff07ff1ffc3f0fe7e1f87ff1ffc7f87e1f
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8fffffe7f0fc3fc7e1f0fff03ff1e7c3e0ff7e3f87ff1ffc7f87e1fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffe7f0f87fc3e1e1fff03ff3c3c3e1fffe3f87fe1ffc7f87f1fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
3f0f87fc3f1e1ffe03ff3c3c3e1fffe1f87ff1ffc7f87e1fffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3f0f8ffc
3e1c3ffe13ff381c3e1fffe1f87ff1ffc7f87e1fffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3f0f8ffc1e187ffc
39ff381c3e1fffe3f87ff1ffc7f87c3fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffbf0f8ffc1e00fffc39ff30cc
3e1fffe1f07ff1ffc7f8007fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff9f0f87fc1e00fff87cff20cc7e0003e0
007fe1ffc3f8007fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffdf0f87fc3f1c7ff87cff20e03e0403e1f87ff1ff
c7f87c3fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffdf0f87fc3f1e7ff8fcff01e03e1fc3c1f87ff1ffc7f87e1f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffdf0f87fc7f1e3ff0fe7f03f03e1fc3e1f87df1efc3f87e1fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffcf0fc3f87e1e3ff0fe7f83f03f0fc7c1f87df1e7c7fc7e1fffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
cf0fe1f8fe1f03e1fe3f83f83f078fe1f87cf1e783f87c1fffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff8607e0f0
fe0f83c0fc1f03f83f830f81f87c600703f8383fffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff0003f803fc078380
f80c07fc0fc01f80e01c000783e0007fffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff9ffffff7ffffffffff
fff8fffffffffffff7ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff807ffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff80fffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffffffffffffffffffffffe3fffffffeffffbffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffe7fff3ffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffe7ffe3ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffe1ffc3ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe0fe6fff3ffc0fffff07fe007f
ff87e03f03f7ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe01c03f801f80700fc01fe061ff803e000
0380f01e01e07007ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffff87f0fe1f0fe1f87f83cfe1f07f078f87e0fe1f87f
87f0fc0fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffff87f0fc3f8fe1f87f0fe7e1f87e0fcf8ff1fe3f87f8ff8fc3f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffc7f0fc3f87e1fc7e0ff7e3fc3c1fefc7f1fe1f87f8ff8fc7fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffff87f0f87fc7e1fc7e1fffe3fc3c1fffc7f0fe1f87f8ffe787fffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff8
7f0f87fc3e1fc7e1fffe3fe1c3fffe7f1fe3f87f8ffe30ffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff87f0f8ffc
3e1fc7e1fffe1fe1c3fffe7f1fe3f87f8fff01ffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff87f1f0ffc3e1fc7c1
fffe3fe183ffff3f1fe3f87f8fff81ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff87f0f0ffc3e1fc7c1fffe3fe1
83ffff3f1fe1f87f8fff83ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff87f1f8ffc3e1f87c003fe3fe1c01fffbf
1fe0007f8fff87ffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8fffff87f1f87fc3e1fc7c0003e3fe1c0007fbf1fe1f07f
8fff03ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8fffffc7f0f87fc3e1fc7e1fc3e3fe1c1f87fbf1fe3f87f87fe03ff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffc7f0f87fc7e1fc7e1fc3c3fc3e3f87f9f1fe3f87f8ffe09ffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffff87f0fc3f87e1fc7f0fc7c3fc3e1f87f9f1fe1f87f8ffc1cffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff8
7f0fe1f8fe1fc3f8f87c1f83f1f8ff9e1fe1f87f0ff83c7fffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff83e0fe1f0
fe0f83f870f00e0ff0e1ff8e0fe1f87e07f07c3fffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe00003f001f80000fc
01fc001ff803fe000380e01e07c0380fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff7ffffe07ff7fffff07fff87f
ff07ffffc7ffffffcfe07f7fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff3fffffffffe
3fffffcfffffffffffdffff1fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff81fffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffff01fe01c0380700ff03fc0700ffffffffffffffffe7fffffffffff
fffc1e1c0380f00f87f80ff803f00e03ffffffffffffff9fffff801fc1f00fe007f01f83
ffff803f00801f803e07f00700e01ffff8fffff807e1fc01fc0fe00fe01fe01e01c03c07
0700001c0387e01fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffc007e00c0380700fc00f807007fffffffffffffffe7ffffffffffffff00c0c
0380f81f03e003fe07f81f07ffffffffffffffbfffff8f0f80fc1fc3c3f83e03ffff011f
83e03f001f07fc0fc1f07ffff8fffffc0f81f060fe0ff01fc387f01f03e0f8000380307c
0781f01fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ff83c3f03e0fe0f81f81c7e0f83ffffffffffffffffe7fffffffffffffe0e00f0fc1fc3f
03c1f1ff0ffc3f0fffffffffffffffbffffe1f8780fc3f8fe1f83e03fffe0fcfc3e0fe0f
8f8ffe1fc3f07ffff9fffffe1f01e0f87f1ffc3f8fc3f83f87f1f83807c3f0ff0f81f87f
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff07c1f8
3f0fe1f83f03e3e0fc3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe1f03f0fc1fc3e0fc3f9ff
0ffc3f0fffffffffffffff9ffffe3fc3cc7c3f1ff1fc7c1ffffc1fc7e3e1fc1fcf8f3e1f
c3f87ffff9fffffe1f07e1fc3f1e7c3f0fe1f83f87f1f07c1fc3f8ff0fe0f87fffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff07e0f83f0fe0f8
3f0ff3e0fc3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe1f87f0fe3fc3c1f87fdff0ffc1f8f
ffffffffffffff9ffffc3fc3fe7c3f1ff0fc7c3ffffc3fe7f1c1f83fff8f1e3fe1f87fff
f8fffffe1e0fe3fe1f1c7c3e1fe1f87f87e1f87e1fc3f0ff0ff0f87fffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0fe0f83f0fe0f83e0ffbe0
7c3ffffffffffffffffe7fffffffffffffe0f87f0fc3fc3c3f87ffff0ffc0f8fffffffff
ffffff9ffffc3fc3fe7c3e1ff0fc783ffffc3ffff883f83fffde1e3fc0f87ffff8fffffe
1e1fc3fe1f1c3c3e1ff0f83f87f1fc7e1fc3f0ff0ff0787fffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0fe0783f0fe0783e0fffe03c3fffff
fffffffffffe7fffffffffffffe0f87f0fe3fc3c3f87ffff0ffc0f0fffffffffffffffbf
fffc3fc3fe7c3e1ff0fc787ffff83ffff807f83fff9e1e3fc0787ffff8fffffe1e1fc3fe
1f383c3e1ff0f83f87f1fc3e1fc3f0ff0ff8387fffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffe0ff0783f0fe0383e1fffe03c3fffffffffffff
fffe7ffffffffffffff0787f0fc3fc387f07ffff0ffc070fffffffffffffffbffffc7fe3
ff7c3e1ff07c70fffff83ffffe0ff83fff9c0e1fe0787ffff8fffffe1c3fc3fe1f381c3c
1ff0f87f87f1fc1e1fc3f0ff0ffe187fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffe0ff0783f0fe0183e1fffe01c3ffffffffffffffffe7fff
fffffffffff8383f0fc3fc30ff07ffff0ffc330fffffffffffffff9ffffc7fe1ff7c3e1f
f07c01fffff83ffffe0ff83fff8c0e3fe3387ffff9fffffe007fc3fe1f381c3c1ff0f87f
87f0ff0e1fc3f0ff0ffe007fffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffe1ff0783f0fe18c3c1fffe08c3ffffffffffffffffe7fffffffffff
ffff007f0201fc01ff07ffff0ffc330fffffffffffffff9ffffc7fe1ff3c3e1ff0fc03ff
80183ffffc1ff83fff88261fc3987ffff9fffffe00ffc3fe1f30cc3c1ff0f87f8000ffc0
1fc3f0ff0ff8007fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffe1ff0783f0fe1c83e1fffe0c43ffffffffffffffffe7fffffffffffffffc07f
0003fc01ff8001ff0ffc390fffffffffffffffbffffc3fe3ff3c3e1ff0fc11ff80183fff
fc0ff80007d8721fc3c07ffff9fffffe00ffc3fe1f30cc3e1ff1f87f8000fff81fc3f0ff
0ff0f87fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fe0ff0783f0fe1c03e0fffe0e03ffffffffffffffffe7ffffffffffffffff87f0fc3fc30
ff8000ff0ffc3c0fffffffffffffffbffffc3fe3ff3c3e1ff0fc78fff27c3ffff80ff81f
07c0f01fe3e07ffff9fffffe1c7fc3fe1f01e03c1ff0f87f87e0fffe1fc3f0ff0fe1f87f
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0ff0f8
3f0fe1e03e0fffe0f03ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffc3f0fe3fc3cff87f0ff
0ffc3e0fffffffffffffffbffffc3fc3ffbc3f1ff0fc78fffffc3ffff007f83f8780f01f
c3e07ffff9fffffe1e7fc3fe1f01e03c1ff0f87f87f0fffe1fc3f0ff0fe1f87fffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0fe0f83f0fe1f0
3e0fc7e0f03ffffffffffffffffe7ffffffffffffff9f87f0fc3fc3c7f87f0df0f3c3e0f
ffffffffffffffbffffc3fc3ff3c3f0ff0fc7c7ffffe1f0fe063fc3f8fc0f81fc3f07fff
f9fffffe1e3fc3fe3f01f03e1fe1f87f87f0fe3e1fc3f0ff0fe1f87fffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff0fe0f83f0fe1f83f0fc3e0
f83ffffffffffffffffe7ffffffffffffff0f87f0fc3fc3c7fc3e1cf0e3c3f0fffffffff
ffffffbffffc3fc7ff9c3f0fe1fc7c4ffffe1f07e0e1fc1f0fc1f81fc3f07ffff9fffffe
1f3fe1fc3f03f03e0fe1f87f87f0fc3e1fc3f0ff0fe1f87fffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff07e1f83f0fe1f83f0783e0fc3fffff
fffffffffffe7ffffffffffffff0787f0fc3fc3e07c3e3c70c3c3f0fffffffffffffffbf
fffc1f87ff9c1f87c1f87c07ffff0e0fc1f0fe1f1fc1fc1fc3f87ffff8fffffe1f03e0f8
7f03f83e0fc3f07f87f0fc3e1fc3f0fe0fe0f87fffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffff83c3f83e0fe0f81f8383e0fc3fffffffffffff
fffe7ffffffffffffff070ff07c1f81f07e1c3c000381e03ffffffffffffff9ffffc061f
fe000fe383f81e07ffff800f00e03f043f03fc0f00e03ffff8fffffc0783f070fe07f81f
0387e07f03e07c3c3f81f07c0ff0201fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffc003e0000380700fc007807007fffffffffffffffe7fff
fffffffffff801fc0380f00f07f807c000700e03ffffffffffffff9ffffe003fff801ff0
0ff81f87ffffc03f00e03fc03e07fe0700e01ffff8fffff807c3fc00fc0ffc1f000ff87e
01c07e00ff00c03f0ffc001fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffff00ff0000380700ff01fc07007fffffffffffffffe7fffffffffff
fffe07fefff7ffffcffe1fffffffffffffffffffffffff9fffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe7ff87ffffffff007fffffffffffc7
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffe07ffcffffffffffffffffff1fffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8fffffffffffffffffffffff03ff87fffffffffffffffff0fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffff80ff87ffffffffffffffffe0fffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
fffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffc07f87fffffffffffffffff0fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff07
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ff83fcffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffc3ffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff0fefffffff7dfffffffe1ffff9f0ff7dffffe1fffe7fffffffffffffff
f07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8fff0007fc00000000000000000000030000780
000000027fdfbe7ffe003edc3fc400000820000000000002000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006030300038
002000000000061d00000000000000000000000180000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc6041c7dfe000000000000000000003e800170001005e0ab01e1f3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffdffffcffffbfffffffffffbc0f
e247fef68dec0199f9e00230001edfbfffffefbfeffffdefbffffffffffffbffffffffff
ffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000c0021dc7830004124700000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000200083f038027ff7effe0f93e7ba1c8effff49fe1e03bf
bfe1c00007ff00c67fe40000400000000000000000000000003000000000001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff2eff8fff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffe2607
c803187e079dc13bfe0fe4800067be7ffffffffce39fffffff1ffffffebcffdffaffffff
fffffffffffffffdf3fffff9ff8ef3ff9f80000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000
0000000008003fe1331ffffffffffe0fffffffffffc00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
100000000000c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000fffffffffe0fffffffffffc0000000000000000000000000000000000000
0000000c001000f18307c0000000800002004000000000000000000001820c008001841f
6fe1fffd8fcfcfffebffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff7fffffff7ffffe6efefff8
7bf0fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffff00ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffff
fff81ffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffe07fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffff00ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffff00fff
fffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc23fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7fffffefffffe7fffffffffc31ffffffffffffffffffffff047ffffffffff
fffffffffffffffffffffc3fffffffffffe11fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe31fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7fffffe7ffffc7fffffffffe39ffffffffffffffffffffff8e7ffffffffffffffffff
fffffffffffffc3fffffffffffe39fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fe7ffffc7fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
fffffc3fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe3ffff8
7fffffffffff8ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffc3f
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe0fffe07fffffff
ffffcffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe00ff007fcbfff3f8ffc7ff
fffffffcfffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffc19ffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffe083fc03806000fffe01fc07c0380701c030f8
03fffffc07e03c07f81ff007fe03e03f80701c01ffffc001f80700ffc7ffc01fc003f803
8000000e01807000ffe03fc03ffe07fffffc03f0ff01fe03807e7bfe003ffe07f87fc3f9
bf01fffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffe0000007e00fc01e07fc7fc0ff00fc0
3f80c03e00fff1ff0003f80c180700c038061f007ffffc001ffc07f003ffe7ff07c03800
7fc01fc0e0f807f00c0007ffffe0007e0780f0003ffe03f001f07c0f81e0607c0ffffff0
61f07e0ff007f80ff800f07fc0781e03ffffe0007c0780ffc3ffe03fc001fc078000000f
018070003f800fc03ff800fffffc01e0fc007e03807e01fe000ff001f81f00c01c00ffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffff000000fc383f03c07f83fe0ffc1f020f81e07f
83fff0ffc081f0000e0f81f07c0c0f80fffffc0e0ff001e1c1ffc3fe03f07c1c1ff07f80
007c0ff83f0783fffff87c3f0fc1f8381fff87e0f1f8fe1fc3f0f03f0fffffe0f9f87e0f
c3e3fe1ff078f8ffe1fc3f8ffffff0f83e0fc3ffc3fff07fc1f0ff0fe1f0fc3f87e1fc1c
1f0f87f0fff0f07fffff07c078783f07e1ff07fe0f07f0f0701f81f0783c3ffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffc3ff07f87c1f87c07f83ff1ffc3e0fcf8ff0ff83fff0ff
e1f0e0e04e0fc3f07e1e07c3fffffc1f87e0f0c3e0ffc1fe03f0fe1f0ff87f07007e1ffc
3f87c1fffff87c1f0fe3f87e1fff87e1fcf8fe1fc7f0fc1f0fffffc1fcf87e0f83f9fe3f
e0fe78fbe1fc3f0ffffff0fc1e1fc3ff81fff0ffc3f87e0fe3f0fc3f87e1fc3e0f0fc3f0
ffe1f87fffff8fc0f07c3f07e1ff07fe1f83e1f8380fc3f8707e1ffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffc3ff07f0fe1f8783ff83ff1e7c3e1fe783f0ff83ffe0ffe1f061f8
7e0fc3f87e1f83c3fffffc1f87c1f8c3f0ff81ff13f0fe1f07f8ff0783fe1ff83f87e1ff
fff87e0f0fe3f87e0fff87c3fef8fe1fc7f0fe1f0fffffc3fef87f1f87f9fe1fe1fff8f1
e1fc1f8ffffff0fc1e1fc3ff81fff0ffc3f87f0fe3f0fc3f87e1fc3f0e1fe1f0ffc1fc3f
ffff0f83f0fe1f07e1ff07fe1fc3c3fc3ccfc3f8f0fe1ffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffe3ff07f0fe1f8783ff81ff1c3c3e1ff787f0ff87ffe07fe3f061f87e0fc3f8
7e1fc3c3fffffc1fc3c3fcc3f07f81fff1f0fe1f87f8ff07c3fe1ffc3f87e1fffff87e0f
07e3f87e0fff8787fff8fe1fc7f0fe0f1fffff83fff83e1f07fdfe1fe1fff9e1e1fc1f8f
fffff8fc1e1fc3ff01fff07fc3fc3f0fe1f0fc3f8fe0fc3f0e1fe1f0ffc3fc3fffff0f83
e1fe1f07e1ff07fe1fc383fc3fc7c3f8e0ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fff3ff07e0ff0f8787ff01ff1c3c3c1fffc7f0ff83ffc07fe3f860f87e0fc3f8fe1fc1e3
fffffc3fc183ffe7f07f81fff9f0fe1f87f87f07c3fe1ffc3f87e1fffff87e0f03e3f87e
1fff0787fff8fe1fc7f0ff070fffff83fff81e1f0ffffe1fe3fff9e0f1fc0f8ffffff0fc
1e1fc3ff09fff07fc3fc3f0fe1f0fc3f8fe0fc3f041fe1e0ff83fe1fffff0f07e1ff0f07
e1ff07fc1fe183fc1fc7c3f8e0ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07
e0ff0f8707ff01ff1c1c3c1fffc3f0ff87ffc07fe1f070f87e1fc3f87e1fe1c3fffffc3f
c183fffff07f80fff9f0fe1f87f87f87c3fe0ffc3f87c1fffff87e1f01e3f87e1fc10787
fff8fe1fc7f0ff831fffff83fff81e1f0ffffe1fc1fff9c0e1fc070ffffff0fc1e1fc3ff
0cfff0ffc3fc3e0fe3f0fc3f87e1fc3f0c1fe0e0ff83fe1fffff0e0fe1ff0f07e1ff87fe
1fe183fe1fe7c3f861ff0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07e1ff0f86
0ffe08ff181c3c1fffc3f0ff87ffc33fe1f0f8787e1fc3f87e1ff043fffffc3fc187ffff
f0ff0cfff9f0fe1f87f87f81c3fe0ffc3f87c3fffff87c3f09e3f87c1f000787fff8fe1f
c3f0ffc01fffff83fff84e1f0ffffe1fc1fff9c061fc230ffffff0f83e1fc3fe1cfff0ff
c3fc3e0fe3f0fc3f8fe1fc3f0c3fe0f0ff87fc1fffff061fe1ff0f07e1ff87fe3fe183fe
1fe7c3f8c1ff07fffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff1ff07e1ff0f801ffe1cff
100c3c3fffc3e0ff83ff873fe1c1fc187e1fc3f87e1ff001fffffc3fe187ffffe0ff0e7f
f8f0fe1f07f87ff043fe0ffc3f8607fffff8203f0cc3f8007f0e0787fff8001fc000ff00
0fffff83fff8661f0ffffe1fc3fffd8261fc310ffffff000fe0f83fe1efff0ffc3fc3e0f
c3f0fc3f87e1fc3e1c3fe0f0ff87fe1fffff003fc1fe0f07c1ff87fe3fe183fe1fe7c3f8
c1ff07fffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff9ff07e1ff0f803ffe1c7f10443c1f
ffc000ff87ff871fe001ff007e0003f8001fc003fffffc1fc187fffe01fe1e7ffcf0fe1e
0ff87ffc03fe0ffc3f8007fffff8007f0e43f8007e0f078000f8001fc000fe1f0fffff83
fff8721f0ffffe1fc0007d8721fc390ffffff0007e0003fc3e7ff0ffc3fc3e0fe3f8fc3f
8001fc381c1fe0f0ff83fe1fffff807fe1fe0f0001ff87fe3fe083fe1fe3c3f801ff07ff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff9ff07e1ff0f843ffc3c7f00c03c0003c180ff
87ff8f1fe081ffe07e0603f8001f83c3fffffc1fe18000fc03fe1e7ffcf0fe001ff87fff
83fe0ffc3f8707fffff8783f0e03f8783e1f0780e0787e1fc3f0fc3f0fffff83fff8701f
07fffe1fe000780701fc3c0ffffff0f87e0fc3fc3e7ff0ffe3fc3e0fe1f0fc3f87e1fc00
3c1fe0f0ffc3fc1fffff063fe1ff0f07e1ff87fe3fe083fe1fe3c3f041ff07fffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7fffffff8ff07e1ff0f861ffc3e7f00e03c0803c3f0ff87ff0f8f
e3e0fff87e0fc3f87e1f87c3fffffc1fc180007fe1fc3e3ffcf0ff007ff87fffc3fe0ffc
3f87c3fffff87c3f0f03f87c1e1f87c3f0f87e1fc3f0fc3f1fffffc3fff8781f07fffe3f
e1fc780f81fc3c0ffffff0fc3e1fc3fc3e3ff0ffc3fc3e0fe3f0fc3f87e0fc0ffc1fe1f0
ff83fc1fffff8f1fe1fe0f0fe1ff87fe3fe183fc1fe3c3f0e1ff0ffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7fffffffcff07f0ff0f870ff83e3f01e03c1f87c3f0ff83ff0f8fe1f0fff8
7e0fc3f87e1f8fe3fffffc1fc1c3f07ff0fc3e3ffcf0fe1ffff87fffc3fe0ff83f8fc3ff
fff87e1f0f83f87e1e1f87c3f0f87e1fc7f0fc3f1fffffc3f1f87c1f87e3be3ee1f87c0f
81fc3e0ffffff0fc3e1fc3f87e3ef0fbc3f83e0fe1f0fc3f87e0fc3ffe1fe1e0ffc3fc1f
ffff8f0fe1fe0f07e1ff87be3fc1c3fc3ff3c3f8e1ff0ffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7fffffffc7f07f0fe0f878ff87e3f01f03e1f87c7e0e3839e1f8fe1f078f87e0fc3f8
7e1f07e3fffffc1fc1c3f0e7f0fc3f1ffcf0fe1ffef873c7c3de0e7c3f87c3fffff87e1f
0fc3f87e1e1f87e3f0f87e1fc7f0fc3f0fffffe3f0f87e1f87e19e1c61f8781f81fc3e0f
fffff0fc3e1fc3f87f1cf0f3c3f83e0fe1f0fc3f87f1fc3ffe1fe1f0fcc1fc3fffff0f8f
f0fe1f07e1e7871e3fc3c3fc3ff3c3f0e0fe0ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
fffc7f07f07e1f0781f07e1f03f03e0f87c3f0f3879c1fc7e1f0f0f87e0fc3f8fe1f87c3
fffffc1f83c1f0e7f0f87f1ffc70fe1ffe787183c38e0e783f87c3fffff87c1f0fc3f87c
1e1f87e1f1f87e1fc3f0fe1f0fffffe1f0f87e0fc3c18e1c70f8f81fc1fc3f0ffffff0fc
3e1fc3f07f1c707303f07e0fe1f0fc3f87e1fc3fff0fc3f0f8e1f87fffff0f80f0fe3f07
e1e7071c1f83e1f83ff3c3f870fe1ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffc7f07
f83c3f07c0f07e0f03f83f0f0f83e0f1831c1f87c1e0f0f0fe0fc3f07e1f83c3fffff81f
07e1e1e3f0f07f0ffc70fe1ffe386187c7c60c303f8783fffff8783e0781f8383c0f07f0
e1f07c0f83f07e040ffffff0e1f83e07e0c380007860f81fe0f81f07fffff0207e0fc1e0
7e0c100000e0fc0fc1f0781f07e0fc3fff8787e0e0f0f07fffff07c0f87c3f07e1e10410
0f07e1f07fe1c3f0787c3ffffffcfffffffffe0fffffffffffc7fffffffc7f07fc183c01
c0c03c0c07f80f821f01c02000000f038001f861fc0781f03c0fc000fffff0000ff0c1e0
c0e03e07f800380ffe0001c307c000303c0007ffffe0007c03006000f80601f803c01806
01c03f0003fffffc03e01c03f80780007c01e03fe0301c03ffffc000f80700c03e040003
c001fe0f0040300e0180700fffc00fc000f800fffffc01c0fc007e0380400010000ff000
ffc000c03c007ffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07ff00fc01e0c03c0c
07fc0fc03e01c03000100f010003fc03f80700e03807e0007ffffc001ff803f003c03e07
f0001807fe0003e01fc0007c7c001ffffff001fe3fe7feffffffffffbfffffffffffffff
ffffffff87ffffffff3fffffff8ffffffffffffffffffdffffffdfffffffde7fff07ffdf
f3feffffbffbffeffff03fe3f1fe03fffffe0ff0ff01fe038070003fb03ffc03ffe000e0
3e00fffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07fffffffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe3fffdfffffffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7fffffffe3f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffff1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffff1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffffe0f03
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff00000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7fffffff00000ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8fffffffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
fffffe0fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0f
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffff
ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc7ffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff304e00000000600
000000000000000000000000000000000000000000000000100000800000000000000000
0000018008000010001800000000000000000002070018000440000060e22030e3820311
f00f04b4cf2dcffffffffffffffffffffff8fffffffffe0fffffffffffc0000000000000
070000000000000000000000000000000000000000000010000000000400000000000000
000000800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000fffffffffe0fffffffffffc000000000000001000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000003fb08bdfffe7ffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfefbf
ffffcffffffefff3c7b7ffe79be1f87ce360c00000000000200000000000000004000000
00000000000000000001fffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffefffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc100000
000001b0041cefb4a7fcfffffffffff7efffffffffffffffffffffffffffffffff7fff9f
e7fc5fffffbf7ce3e4bc8020000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000004000002010000008000071c9f1f61
0f9f0ff000d0433f967010c0000006000000002000000000000c00000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff80000088000040000000000
00000000000000000000000000000000000000004000000000000000e13eff0c3000001e
38df83603fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffef7ff9ff9fed80300f200441c1
1e0403400f80003080021ff1fbf3869e7ffffffffffe7ffffffffffbdfffbffc1fffff7f
fffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffefffffffc7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffc0000080000000000000000000000000000002001070208cb0
d47fce3fbfe07ffcf00243ff0fdeebcf87f1806462ff3fbc3c9c187e5c1c0fc006200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7ffffe0fffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000e686d8031cdf7f7fffffffc3bfffff7ff9dfffbfff
ffffffffe67fdcbf07e01dfd00c03205803080000000300000e0bc000000020000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffe0f
ffffff8000141ffffff9dff981ff7fd7c01421101103e2c2ffffdfffffdbfc188a8f3ccf
f9fff0603c380624000010e760080020026f8fc0ca7ff9fe3cfc133fffdfffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff0ff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff0ffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff9ffcffffff9ffffff08bffff9fffffffffff
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffc03e0ff00fe03807e00ff000fff00ff87c01c07c01ffffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0fc0f8387f07e0ff83ff0787fc3c3f03f03e0f8707ffffffffffffe
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0f82f0fe3f87f1ffc3ff0fe1fc7e1e03f0ff0f0fc3fffffffffffff3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0f87f0fe1f87e1ffc3ff0fe1f87f0f19f8ff0e1fc3ffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f07e1f
f1f87e1ffc3ff0ff0f07f0ff9f8ff0e1fe3ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f0fe3ff0f87e1f
fc3ff0ff0f0ff87f9f87f0c3fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0e0fe1ff0f87e1ffc3ff0ff
070ff87fcf87f0c3fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0e1fc3ff0f87e1ffc3ff0ff060ff87f
cf8ff1c3fe0fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff003fc3ff0f87e1ffc3ff0ff060ff87fcf8ff083
fe0fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff007fc1ff0f8001ffc3ff0ff060ff87fcf8ff003fe0fffff
ffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0c7fe1ff0f80e1ffc3ff0ff060ff07fcf8ff003fe0fffffffffffff
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0e3fe1ff0f87e1ffc3ff0ff0f0ff07fcf8ff0c3fe0ffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0f1fe1ff0f87e1ffc3ff0ff0f0ff07fe78ff0c3fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0f1fe0f
e1f87f1f3c3cf0fe0f0ff0ffe78ff0e1fe1ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0781f0fe3f87e1f
3c38e0fe1f87f0ffe78ff0e1fc3ffffffffffffe7ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0781f87c3f87e1f1c30c0fc
3fc3e1ffe70ff0f0fc3ffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffc03c1fc107e01e070000c0003fe1c3ff
c003c038707fffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffc03e1ff01fe01e078001f880fff00fff8201c03c
01ffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffc01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff001ff00f0000001e03c07000fff01fe01fff00fffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0787f80f81c0f03f07c0f8003fc387f03ffc187ffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0fc1fc3fc3e1f87f0fe1fc3c0f87c3f87ffc3e3ffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0fe1fc3fc3e1f87f07e1fc3f0f0fe1f87ff87e1fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3
fc3e1f87f07e1fc3f0f1fe0f87ff0ff0fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3f1f87
f87e1fc3f0e1ff0f87ff0ff0ffffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc3fc3f1f87f87e1fc3
f0e1ff0f87ff0ff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff07c1fc3f1f87f07e1fc3f0e1ff07
87ff0ff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff8ff07c3fc3f1f87f07e1fc3f0e1ff0787fe0ff8
7fffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff0ff07c3fc3e1f87f0201fc3e1e1ff0787fe1ff87fffffff
fffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffff0ff07c3fc3f1f87f0081fe003e1ff0f87fe1ff87ffffffffffffffe
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffff0ff0fc3fc3f1f87f87e1fc007e1ff0f87fe0ff87fffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
f0ff0fc3fc3e1f87f07e1fc1ffe0ff0f87ff0ff8ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0ff0fc1
fc3e1f87f07e1fc3fff0fe0f87f70ff0fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff0fe1fc3fc3e1f87
f07e1fe3fff8fe1f87e787e1fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffc07c1f83fc3e1f87f07e1fe3
fff87c3f87e787e1fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffc0007f03f80c0f01e03c0f80fffc183f
0307c3c3fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffff800ffe3f0080600e03807007ffe00ff0007e007
fffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffe1fffffffff
fffffffe3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff83
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff83ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff08ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0c7fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffff807ff03f03f80380e01ffffa007f01e07ff9fff8dffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffc07fc00f83fc0780f01ffff8003f01e03ff1fff00ffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffe1ff03c787fe1fc1f87ffffc1e0fc7f0fff0fff83ffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fe1ff07e3c7ff1fc1f87ffffc1f07c7f0ffe0fff83ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe0ff
3cf1f1fc1f87ffffc1f87c7f0ffe0fffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffcf1f1fc
0f87ffffe3f87c3f0ffc07ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fe1fffcf0e1fc0f87ffff
e3f87c3f0ffc07ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffce0e1fc0787ffffc1f07c3f
0ffc23ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffe1fc1fffce070fc3387ffffc1e0fc3f0ff873ff
c3ffffffffffffff3ffffe0fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffe1fe1fffcc220fc1187ffffe001fc3f0ff873ffc3ffbfff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffe1fe0003cc321fc3807ffffc001fc000ff0f3ffc3fc00ffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffe1fe0003c8701fc1c07ffffe1e0fc3f0ff0f9ffc3fc00fffffffffe3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fe1fe1fc3c0781fc3e07ffffc1f0fc7f0ff1f9ffc3ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9e1e60fc
3c0f80fc3f07ffffe1f0fc3f0fe1f8ffc3dfffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8e1e70fc3c0fc0fc
3f07ffffe1f07c3f0fe1f8f3c3cfffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8e0c70787c0fc0fc3f87ffff
c1f0fc3f0fe1fc73c38fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff80007c70f81fe0f81f03ffffc1e1f83f
0781fc30820fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff80007e01f03fe0300e01ffff0003e00c0301f810
000fffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff007f81e1e0ff00ff00fe0007e01c038
0700e01f0fc0f1ffffff1ffff80ffc7e3c4000609e01ffffff83fbcfe7ff8fffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffe1c1f0000e0ff00fc387f0003e03e07c0700f03e
078040ffffff1fffe003f00c0c0000e01e01fffffe00f80700fc01ffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fff83e1e0f00f1ffc3f87e3f83c1f87f1fe1f87f87e070700ff
ffff3fffc3e1e0c00e0fc3f87f87fffffc1c7e1f83f078ffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fff83e0e0f03f1f7c3f0fe1f83e0f87f1fe0fc7f87c3f0f83ffffff1fff
c3f0e0f07f1fc3f87f87fffff87f3e1fc3e0fcffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fff87f0e0f83f1e3c3f0ff1f83f0f87f1fe0fc7f8783f0fc3ffffff1fffc3f0e1f8
7f1fc3f87f87fffff07fbe0fc3e0fe7fffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
eff0e0fc3f3c1c3e0ff0fc7f0f87e1fe07c7f0787f0fc3ffffff1fffc7f8e1f87f1fc3f8
7f87fffff0ff9e0fc7e1fe7fffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff0f0fc
3f3c1c3e1ff0fc7f0f87f0fe07c3f8707f0fc3ffffff9ffffff070f87f1fc3f87f87ffff
f0fffe07c7c1ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff0f87c7f381c3e
1ff0f83e1f87f1fe0387f870ff87c3ffffff9ffffff0f0f87f1fc3f87f87ffffe0fffe07
c7c3ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffe1fc383f180c3e1ff8fc3c
1f87e1fe1183f861ffe1c3ffffff9fffffe0fc387f1fc3f87f87ffffe0fffe13c7c3ffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffc43ff007f184c3e1ff8f8007f8101fe
1887f803fff803ffffff1ffffec1ff087f1fc3f87f87ffffe0fffe19c7c3ffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffc03ffe07f10ec3e1ff0f8003f8000fe1c83f803
fffe03ffffff1ffffc03ffe07f1fc3f87f87ffffe0fffe1c83c3fff003ffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffc1fff87fb0e43e1ff0f83c1f87e1fe1e07f861ffffc3ff
ffff1fffffe1fff87f0fc3f87f87ffffe0fffe3e03c3fff003ffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffe1fffc7f01e03e1ff0f83e1f87f1fe1f07f871ffffc3ffffff1fff
fff0fff87f1fc3f87f87fffff0fffe1e07c1fffdffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffcfe0f8fc3f01f03f0ff0f83e1f87f1fe1f07f878ffcfc3ffffff1fffe7f0f8f8
7f1fc3f87f87fffff0fe7e1f07e1ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
e7e0f8f87f03f03f07f1fc3e1f87f0fe1f83f878ff87c3ffffff1fffe7f0f0f87f1fc3f8
7f87fffff0fc3e1f83e1f0ffffffffffffffffff3ffffe0fffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffcfc3f1f0
fe07f07f0fc3f8783f0fc1fc1f07f0f81f0f0ffffffe3fffc7e1e1f0fe1f87f0ff0fffff
f0f87c3f07e1e1fffffffffffffffffe7ffffe0fffffff1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc783f0e1fe0ff03f
8787f0707e07c0f81e07e0f81f0f0ffffffe3fffc3c3e1e1fc1f07c0fc0ffffff8787c3f
07e0e1fffffffffffffffffe7ffffe0fffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc00ff803fc0ff81fc01fc000
fc0380700c01c03c1f803ffffffe3fffe007f003f00e01e0fe0ffffffc00e00c01f801ff
fffffffffffffffc7ffffe0fffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffc3ffe3ffffffffff8ffffffffffffff
ffffffffffe1fffffffe3ffffc0ffc0ffdff27ffffdfffffff03fc0ec3fe07ffffffffff
fffffffc7ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffdfe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffff8fc30ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff0
78007fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff87c207fff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff8fc30ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffc0ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff80
7fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff847fffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffc77fffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffbfffcffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9fffffffffffffff
ffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff9fffffffffff
fffff9fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff1fff9fffe7ffffffffffffff0fff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff9ffffffffffffffff9ff
f87fffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8fffc7ffffffffffffff0fffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff9ffffffffffffffff87ff07fffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fff87ff8fffffffffffffff0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff01fffffe03ffc07
f87f01c03807e1ff8fffffffffffffffffff1fffffcff0fe01e638000071f88fc7fe1fe0
3f4782f85c3f21ffffff1fff801c0ff87fffffffc3ff04ffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe01fffff020ff0e1f03f01c0
3c0780ff8fffffffffffffffffff9ffff803e07c01c0380000e0f01f03f807e03c0780f0
181f01ffffff1fff80000fc007fffffc00ff000fe00ff00e1c0380e01fffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87fffff1f87e1f0f01f87f0fe1f80ff
87ffffffffffffffffff9fffe079e03f0ff0fe1f83e07c1e03c0f1f07e1fe1f8781f83ff
ffff1fffe1f83f8783fffff87c7f07c3f83fe0400f0fc1f83fffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffe1f87c3f8709f87f8fe1f85ff07ffffff
ffffffffffff9fffe1fce13f0ff0ff1fc3e83c3e1fc1f9f87e1fe1f87f0fc7ffffff1fff
f1fc3f0fc3fffff0fc3f0fe1f87fe0f00f0fc3f83fffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff87ffffc3fc3c7f87fcf87f0ff1f07ff03ffffffffffffff
ffff1fffc1fe7f9f07f0ff1fc3fc3e3c1f83fdf87e1fe1f87f07c7ffffff1ffff1fc3f1f
e1ffffe0fe1f0fe1f87fe0f83f0fc3f83fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffff87ffffc3fc387fc3fcf87f0ff1e0fff03ffffffffffffffffff9fff
c3feff9f0ff0ff9fc3fc1e3c3f87fff87e1fe1f87f8787ffffff1ffff9fc3e1fe1ffffe1
fe1f0ff0f87fe1f83f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffff87ffffc3fc387fc3fcf87f0ff1e0ffe13ffffffffffffffffff9fff83ffff9f
07f0ff8fc7fe1e383f07fff87e1fe3f87fc387ffffff1ffff8fc3e1ff0ffffc1ff0f0ff0
783fe0f87f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
f87ffff87fc187fc3fc787f8ff1c1ffe11ffffffffffffffffff9fff83ffff9f07f0ffcf
c3ff0e387f07fff87e1fe3f87fe187ffffff1ffffcfc7c1ff0ffffc1ff0f0ff07c7ff078
7f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffff8
3fe107fc3fe787f0ff1c3ffc39ffffffffffffffffff9fff87ffffcf0ff0ffcfc3ff8430
7f07fff87e3fe3f87ff007ffffff1ffffcfc3c3ff0ffffc1ff0f0ff87c7ff8387f0fc3f8
7fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffff83fc107fc
3fe787f0ff007ffc38ffffffffffffffffff9fff83ffffcf07f0ffcfc3ffc001ff07fff8
7e1fe1f87fc007ffffff1ffffefc3c3ff0ffffc1ff0f0ff07c3ffe187f0fc3f87fffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffff83fc107fc3fe787f0
ff007ff878ffffffffffffffffff9fff87ffffcf07f0ffe7c7ffc001ff8003f8001fe020
7f8787ffffff1ffffe7c3c1ff0ffffc1ff0f0ff0783fffc07f0003f83e007fffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffff83fc187fc3fe787f0ff1c7ff8
7cffffffffffffffffff9fffc3ffffcf07f8ffe7c3ff8c10ff8000f87e1fe1f87f0fc7ff
ffff1ffffe7c3e1ff0ffffc1ff0f0ff0783ffff87f0fc3f87e007fffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff87ffffc3fc387fc3fe787f0ff1e3ff8fc7fffff
ffffffffffff9fffc3ffffcf0ff0ffe7c3ff9c38ff87f0f87e1fe1f87f0f87ffffff1fff
fe7c3e1ff0ffffe1ff0f0ff0787ffff87f0fc3f87ff8ffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8ffff87ffffc3fc387fc7fe383f0ff1e3ff8fc7fffffffffffff
ffffbfffc3f9ffef8ff0fff7c7ff1e3c7f87f0f87e1fe1f87e1fc7ffffff1ffffe3c7e1f
e0ffffe1fe0f0ff0f87ffdfc7f0fc3f87fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffff87ffffc1f8383f87ff383f8ff1f1ff0fe3fffffffffffffffff9fff
e3f0ffe70ff07fe3c7ff3c3c7f87f1f87e1fe1f87e0fc7ffffff1ffffe3c3e0fe1ffffe0
fe1f0fe0f83fb0f87f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffff07ffffe1f8783f07ff387f0fe0f01e0fe3fffffffffffffffff9fffe1f0ffe7
0ff07fe3c7f03e3c07c3e1f87e1fe1f87f0fc7ffffff9fffff3c3f0fe3fffff0fc1f07e0
f83f30787f0fc3f87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
e07fffff0f0fc0e1ffe003c0fe0781c0fc1fffffffffffffffff1ffff0f0ffc207c0ffe1
83e03c1e07e1c3f07e0fc1f83f0783ffffff9ffffe383f87c3fffff87c3c07c1f83c3070
fe0fc1e07fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff87fffff
801fc003ff8001f0fc03c180780fffffffffffffffff1ffffc01ff0001f0ff8000f07007
07f007e0180700e01fc000ffffff1ffff8000fc007fffffc007e0003e0003861fc0380f0
7fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffeffffffe07fe00f
fffffffffffff7ffffbfffffffffffffffff9fffff07ffff3fffffffdff9ffff8ffc1fff
ffbffffefff85fffffff1ffffc183ff01fffffff03ffc80ff0017c07fc0380fc7fffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe0ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff07fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff8fffffffffff81ffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff87ffffffffffc0ffffffff0ffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffff07ffffffffffe03fffffff0ffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffff87fffffffffff00fffffff0ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
f9ffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff87fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
fffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe3f
ffffffffffffffffffffffcc1fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff81ff
ffffffffffffffff07ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffc07ffffffff
ffffffffffffffc01fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff00ffffffffff
fffffffe01ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff807ffffffffffffffff
ffffffe07fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff047ffffffffffffffffe
01ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff803fffffffffffffffffffffff0
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff8e7ffffffffffffffffe18ffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffc31ffffffeffffffffffffffff0ffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffe3ff3fffdffffffffffbcffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffcfffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffffffff1ff9fffc7fffffffffffffff0ffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffff3ff3fff9fffffffffffc7fffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffcfffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffffff9ff8fffc7fffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffff3ff1fff9fffffffffffe7fffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffff1fff8fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fffffffff8ff8fff87fffffffffffffff0ffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffff9ff07fe1fffffffffffe7fffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffff0fff0fffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
fffffffcff83fe07fffffffffffc7ff061ffc1f1ffffffffffff8fffe07f00e93807ffff
81e3ff9ff00780c2700fc0bffe3fffffffff9fffefff9fffbfff07ffe7fff07fffff0030
0ff0ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff81e1ffc
ff80000601c03f007fc00ff0007f8060ffffffffffff8fffe0ff00e03c07ffff0081ff8f
f80001c07007c03ffe3fffffffff1fffc038070007fc00f803ffc21fffff00000fc20fff
ffffffffffff1fffc000f80300607f007f807f00ffc070e07f80700c01ffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff0040ff87f80000f
01e03f81ff0787f03c1f0600ffffffffffff8ffff0ffc3f87e1ffffe0e00ff0ffc3f87f0
fc3ff0fffe3fffffffff1fffe1fc1f8381f0f87e0ffe0f0fffffe1f07f0f87ffffffffff
ffff1ffff0707e0fc3f0ffc0fe1e1f81ff8000707fc0781f03ffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe0600ff87fe1fc3f83f0ffc3
ff0fc3f0fc1f0f02ffffffffffff8ffff1ffc3f87e1ffffc1f07fe07fe3f87f0fc3ff0ff
fe1fffffffff9ffff0fc1f87c1e1fc3e0ffe1f87ffffe3f87f1f83ffffffffffffff9fff
f0fc3f0fc3f0ffe1fc3e0fc3ff078078ffe1fc3f07ffffffffffffff3ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe0f83ff83ff1fc3f83f0ffc3fe0fe1f0
fe0e0f83ffffffffffff8ffff1e3c3f87e1ffffc1f87fe07ff3f87f0fc3ff0fffc1fffff
ffff9ffff0fe3f87e1e1fc3e0ffc3fc7fffff3f87e1fe3ffffffffffffff9ffff0fc1f0f
e3f8f1e1f87f0fc3ff07c1f8f3e1fc3f0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffe0f83ff03ff9fc3f81f0ffc3fe1fe1f0ff0f0fc3
ffffffffffff8ffff9e3c3f83e1ffffe1f87fe07ff3f87f07c3ff0fff80fffffffff9fff
f0fe3fc7f0c3fe1f0ffc3fc3fffffbf87c1fe1ffffffffffffff9ffff0fc1f07e3f8e1e1
f87f07c3ff07e1f8e1e1fc1f8fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffe0f83ff03ff8fc3fc1f0ffc3fe1fe1f0ff070fc3ffffffff
ffff8ffff9c1c3f81e1ffffe0f87fe03ff1f87f03c3ff0fff80fffffffff9ffff0fc3f87
f0c3fe1f0ffc3fc3fffff9f87c3fe1ffffffffffffff1ffff0fc1f03e3f9e1e1f07f87c3
ff07e1f8e1e1fc1f0fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfff0fc7ff01ffcfc3fc1f1ffc3fc1fe0f0ff0787c3ffffffffffff8fff
f9c1c3f81e1fffff0f87fc33ff9f87f03c3ff0fff847ffffffff9ffff0fe3f87f1c3fe1e
0ff87fc3fffff9f87c3fe1ffffffffffffff1ffff0fc3f03e3f9e0e1f07f87c3ff83e1f9
e0e1fc0f0fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fff87c7fe19ffcfc3f8070ffc3fc1fe0f0ff0781c3ffffffffffff8ffffb80c3f8
ce1fffffc787fc31ff9f87f19c3ff0fff0c7ffffffff1ffff0fe1f83e183fe1f0ff87fc3
fffffdf87c3fe1ffffffffffffff9ffff0f83f09e3f8c0e1f0ff87c3ffc3e3f9c0e1fc07
0fffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fc387fe18ffcfc3f8270ffc3fc3fe0f0ff07f003ffffffffffff8ffffb04c3f8661fffff
e007f879ff9f87f0cc3ff0fff0e7ffffffff1ffff07c1f87e1c3fe1f0ff87fc3fffffcf8
783fe1ffffffffffffff9ffff0607f0cc3f8c061f0ff83c3ffe0e3f9c061fc230fffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe003fc1
cffc7c3f8230ffc3fc3fe0f0ff07fe03ffffffffffff8ffff90c43f8e21ffffffe07f879
ffcf87f0e43ff0ffe1e3ffffffff9ffff0003f8783c3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1c0
0fffffffffff9ffff000ff0e43f88261f0ff87c3fffc03f98261fc318fffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe03fc3cffe7c3f
8700ffc3fc1fe1f0ff07ff83ffffffffffff9ffff90e43f8f21fffffff87f0f8ffcf87f0
e03ff0ffe1f3ffffffff9ffff0fc3f800fc3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1c00fffffff
ffff1ffff0f87f0e03fc8721f0ff83c3ffff83f90721fc380fffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff83f83c7fe7c3f8380ffc3
fc1fe1f0ff0fffc3ffffffffffff9ffff81f03f8781fffffff87f0fcffcf87f0f03ff0ff
c1f3ffffffff9ffff0fc1f81ffc3fe1e0ff87fc3fffffcf87c3fe1ffffffffffffff9fff
f0f87f0f03fc0f01f07f87c3ffffe3f90721fc3c0fffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc7f87c7fe3c3f83c0ffc3fe1fe1f0
ff0fffc7ffffffffffff8ffff81f03f87c1fffff9f87f0fc7fcf87f0f83ef0f7c3f1ffff
ffff9ffff0fe3f87ffc3fe3e0ffc3fc3fffffc787c3fe1ffffffffffffff1ffff0fc3f0f
83f80f01f07f87c3ffefe3fc0f01fc3c0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfff8f87f87e7fe3c3f83e0f3c3ce1fe1f07e0f87c7
ffffffffffff8ffff83f83f8fe1fffff0f0fe1fc7fe787f0fc3cf0f383f9ffffffff9fff
f0fe3f83ffe1fc3f0fcc3f87fffffe787e1fc3ffffffffffffff9ffff0fc3f0fc3f81f81
f87f07c3f7c3c1fc1f81fc3e0fffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfff0f87f0fe3ff3c3f83e0f3c3ce0fc3e07e0f8787ffffffff
ffff8ffff83f83f87e1fffff0f0fe1fc7fe787f0fc3cf0e387f8ffffffff9ffff0fe1f87
ffe1fc3e0f8c3f87fffffe787f1fc3ffffffffffffff1ffff0fc3f0fc3f81f81f87f0fc3
f3c3c3fc1f81fc3f07ffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfff0f87f0fe3ff3c3f83f0f0c38f0783c0381f8787ffffffffffff8fff
f03f81f07c0fffff0e1fc1fc3fc383e0fc1c200307f0ffffffff1fffe0fc1f83fff0f07e
0f0e1f0ffffffc387f0787ffffffffffffff1ffff0707e0fc3f81fc0fc3e0fc3e3c383f8
1fc1fc3f07ffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfff870fc07c0fc000f01c030000f820fe0007f800fffffffffffff8fffc07fc0c0
1807ffff801f00f81f0001803004000201e07fffffff1fff80300600fffc00f8000f801f
fffff8001f800fffffffffffffff1fffc000f80300703fc07e003f0003c107f03fe0701e
01ffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
f801f807c0fc000e01c030000fe01ffc80ffe03fffffffffffff8fffffffffffffffffff
c07fffffffff3ffcffffffcf87f8ffffffff9fffe03fff8dffff03ff1e7fc07ffffffce0
3fe03fffffffffffffff1fffe001fc0700703fe07f807f0003e00ff03fe0700c01ffffff
ffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffe1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff87ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff87ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff83ffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe01ffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe18ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffff863ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffcfffe7ffffffffffbcffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffff8ffffffff9fffcfffffffffffffffff9ffffffffffffffffcf3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fff8fffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffff87fffffff1fffefffffffffffffffff1ffffffffffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
87ffc7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffff8ffffffff1fffcfffffffffffffffff1ffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc3ff87ff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff87f
ffffff87ff0fffffffffffffffff1ffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffc0de07fc1ff1bf0f
fe3ff03fc93fc1ff1fd6ffa3ff1f8fffffff9ffffffeaffc9fff1fbfff1ff861fffc1f02
fc0fffffffffffffffff1ffffffffefffffffff8ffffffebffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff01c0380
07ff807f00fff807ffffffffffffffffffffffffffff8fffc00007e007e01f07fe3ff01f
c03f803e01807f00fe0103ffffff9fffe03007e007f00e01fc03f8003ff00780000fffff
ffffffffffff1fffc01fc03f00601ff87fc01f00ffff80601c01c1fe01c03807ffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff01c038001fe0c3f
00ffe1e1ffffffffffffffffffffffffffff8ffff0fc1fc3c3f87e07fe1ff87ff0fe0f1f
87e0ff83fc1801ffffff9fffe0fc1fc3c1f81f07f061f83c1fc0c3e1f83fffffffffffff
ffff9ffff03f030fc1f07ff87ff03c3c3fffc1f81e03c1fc03e03807ffffffff1ffffe0f
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fe0e0fc3e1fc3ffc3f0
ffffffffffffffffffffffffffff8ffff9fe3f87e1f87c1ffe1ffc7df0fc1f9f87e1ffc3
fc3c0bffffff9ffff0fe3f87e0fc3f0fe1f8f87e0fc3f1e1f87fffffffffffffffff9fff
f07e0fc7e1f87ff87ff8787e1fffe1fc3f0fe1ff87f0fe1fffffffff3ffffe0fffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0ff0f8787f0fc3ff83f07fffffff
ffffffffffffffffffff8ffff8fe3f0fe1f8783ffc1ffe78f0fc3fcf87f1ffc3fc3e0fff
ffff9ffff0fe3f07f0fc7f0fc3fcf87f0f87f9f1f83fffffffffffffffff9ffff07e1fe7
e3f87ff83ff878ff0fffe1fc3f0fe3ef87f87e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0ff1f8787f87c3ff87f87fffffffffffffff
ffffffffffff8ffff8fe3f0ff0f8783ff80ffc70f8f87fff87f1ffc3fc3f0fffffff9fff
f0fe3f0ff0fc7f0fc3fff87f8707fff9f83fffffffffffffffff1ffff07c1ff7e3f87ff0
3ff870ff0fffe3fc1f0fe3c787f07e1fffffffff3ffffe0fffffff8fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f0ff0f8307f87e3ff87f83fffffffffffffffffffffff
ffff8ffffcfc3e0ff0f8787ff807fc7070f87fff87e1ffc3fc3f0fffffff9ffff0fe3f0f
f8fc7f8fc3fff87f8707fff9f87fffffffffffffffff1ffff07c1fffe3f87ff01ff870ff
0fffe3fc1f0ff3c787f03e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f0ff1f870ff87e3ff07f83fffffffffffffffffffffffffff8fff
fcfc3e0ff07870fff847fc7070f87fff87e1ffc3fe1f0fffffff9ffff1fe3f0ff87c7f8f
83fff87f8707fff9f87fffffffffffffffff9ffff87c3fffe3f87fe01ff861ff0fffe1fc
0f0ff38387f81e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffc3f0fe1f8707f83c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8ffffe7c3e1f
f07871fff0e7fe7030f07fff87e1ffc3ff0f0fffffff9ffff0fe3f0ff87c3f8f87fff87f
870ffffcf87fffffffffffffffff9ffff87c3fffe3f87fe19ff861ff07e001fc070ff303
87f81e1fffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fc3f0ff1f8f0ff83c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8ffffe7c3e1ff07803ff
f0e7fc6130f87fff87e1ffc3ffe01ffd7fff9ffff0fe3e0ff87c3f8f87fff87f870ffffc
f87ffeffffffffffffff9ffff87c3fffe1f87fe38ff861ff87c003fc330fe30387f8ce1f
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc020ff5
f0f0ff83c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8fffff7c3e1ff07803fff1f3fc41
10f8039f8001ffc3fff81f801fff9ffff0fe3e1ff87c7f0f83bff87f8703effc787e007f
ffffffffffff9ffff87c3fffc0007fc3cff801ff8783c3fc3b0fe30987f8e61fffffffff
3ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc000ff000f07f83
c3ff07fc3fffffffffffffffffffffffffff8fffff3c3e1ff07871ffe1f3fc4380f8000f
87e1ffc3fffe1f801fff9ffff0fe1e0ff87c7f0f8000f87f870000fe787e007fffffffff
ffff9ffff87c3fffc1787fc7cff801ff8f87e3fc380ff61c87f0e21fffffffff3ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f07f001f07f83c3ff07f8
3fffffffffffffffffffffffffff8fffff3c3f0ff0f879ffe1fbfc0380f87f0f87f1ff83
ffff1fffffff1ffff0fe1f0ff87c7f0fc3f0f87f8787e1fe787ff8ffffffffffffff9fff
f87c1fffc3f87f87c7f861ff8f87e3fc3c0ff21c87f0f01fffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f07f0fff07f87c3ff87f83fffffff
ffffffffffffffffffff8fffff3c3f0ff0f878ffc1f9fe07c0fc7f0f87e1ff83df3f0fff
ffff9ffff0fe1f0ff0fc3f8fc3f0f87f8787e1fe7c7fffffffffffffffff9ffff87c1fdf
e3f87f87e7f870ff0f87e1fc3e0ff03c07f0781fffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0ff0fff87f87c3fb87f87fffffffffffffff
ffffffffffff8fffff3c3f07f1f878ffc3f8fe07e0fc3f0f87e1f3838e1f1fffffff9fff
f0fe3f0ff0fc3f0fc3f0f87f0787e1fe787fffffffffffffffff9ffff87e1f8fc3f87f0f
e3f870ff0f87e1fc3e0ff03e07f0f81fffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f0ff0fffc7f07c3f1c3f87fffffffffffffffffffffff
ffff8fffff1c3f87e1f87c0fc3f8fc0fe0fc3e1f87e1f3c38e1f1fffffff9ffff0fe3f87
f1fc3f0fe3f0f07f0fc7e3fe387fffffffffffffffff9ffff07f0f87c3f87f0fe3f8787f
0f87e1fc3f0ff07e07f0fc1fffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f07f0fffc3e0fc1e1c3e0ffffffffffffffffffffffffffffcfff
ff1c1fc3c3f83c0f83f87c0ff07e0c3f87e1f0820e1e3fffffff9fffe0fe1fc3e1fc7f0f
f1e1e03c1fc3c3fe383fffffffffffffffff9fffe07f0f0fc1f87e0fe1f8787e1f87e1fc
3f0ff07f07f0fc1fffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfff01e03c07ffc0c1f0001f081ffffffffffffffffffffffffffff8ffffc000fe0
07e01e0e01f0301ff03f803e018030000e007fffffff9fffc00007e003f00001f803f000
3fe007f8000fffffffffffffffff9fffe07f800f00e01807c0c01c003e0380f03e03c0ff
81c03c07ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
f00c01803fff003f0003f807ffffffffffffffffffffffffffff8ffffeff7ff80ff0ff9f
b7fbffffffffc0ffe3c37e101f80ffffffff9fffff079ff81ffe0003fc07fec0fff80ffc
a03fffffffffffffffff9ffffc7fe01f00e01807c0c01f007e0380700c03c0ff81c03803
ffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff07fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff07fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffc01fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff80f
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffe01ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffe18ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffff8fffffffff
ffff87fffffffffffffffffffffffffffc11fffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffcffff7ffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
1fffcfffffffffff3cffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ff
fffffffffffffffffffffffffe38fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffcfffe3ffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff1fffc7ff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffff
fffffffffffffffffff8fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffffc7ffe3ffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff0fffc7ffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffffffffffff
fffffffffffcfffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffc3fffffff83ffc3ffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff0fff8ffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffe0fffffffcfffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffc3fffffffc0ff03ffffffffffffffff8ffff1febffc3fcfffff
b797e3f87fffffc07fffffffffffffffffff9fff01f80ffcffffffcffe3ffffffffff1ff
f7ffffefffffffffffff9ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffe0ff841fffc7ffe07ffefe7f83e3c3f00ffc7fff
fffffe3ffc0f09f09c030fe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff01e01fc
03f80700fe03fc003ff803c00007ffffffffffffffff8fffe0fc03e00f80e01c0700c1f0
07fffe001fffffffffffffffffff9fff80000fe00fe01f07fe3ff03f803f807c01807e00
f8038001ffff9fffc0f807f00f00601c0300e1f007ffff803fffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffe00c01f003f8003fe007f800f80700e008181e00ffc3ffffffffe3f
f80700e01c0307803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff00e01f001f80f00
fc00fc0c0ff001f0040fffffffffffffffff8fffc07e0fc0c3e1f87f0fc3c0fc1ffffe3e
0fffffffffffffffffff9fffe1f81f8783f83e07fe1ff87fe0fe041f87e1ff83fe0fe0e0
ffff9fffc07c1fc007c0f03e0781c0f80ffffe1c0fffffffffffffffffffffff3ffffe0f
ffffffcfff83e0fe001f83c1fc0c3f0f07e0f83e000080f81ffc3ffffffffe3ffe0f83f8
3e0f03f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f07e0f0fe1fc3f038fc1f
07e0f0f0fe1fffffffffffffffff8fffe03e0f83e3e1f87f0fc3f07c3ffffc3f0fffffff
ffffffffffff9fffe1f83f8fc1f87c07fc1ff87fe0fc1f9f8fe1ff83ff0fe1f87fff1fff
c07e1f83e3e1f87f0fc1c07e3ffffc1f0fffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffc3f0fc1f1f87e0fc3f3e1f87f0fc3c1e0180fc3ff81ffffffffe3ffe0fc3f87f0fc1f0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0fe1f87e1fc3e0fe7c3f83c1fcf8
fe3fffffffffffffffffcffff33e0f07f3e1f87f0fc3f87c3ffffc3f07ffffffffffffff
ffff1ffff1f87f1fe1f87c3ffc1ffcf9f0f83fcf8fe1ff87ff0ff1f83fff9fffe23e1f87
f3e1f87f0fc1f87e3ffffc1f07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0fc
3f9f87f0f87f9c3fc3f0fc3c1f07ccfc3ff81ffffffffe3fff0fc3f87e1fe0f0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fc3fc3e1fc7e1ff7c1fc3c3fffcfe1fffff
ffffffffffff8fffff3e0f0fffe1f87f0fc3f83e3ffffe3f8fffffffffffffffffff1fff
f1fc7e1fe0f8783ffc0ffcf8f1f83fff8fe1ff87ff0fe1f83fff1ffffe3e1f0fffe1f87f
0fc1f83e3ffffc3f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f83fff87f8
707f9c3fc3f0fc3e1f87fc7c3ff81ffffffffe3ffe0fc3f87e1fe0f0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f8fc3fc3e1fc7e1fffc3fc183fffcfe1fffffffffffff
ffff8fffff1e0f0fffe1fc7f0fe3fc1e3fffffff87ffffffffffffffffff9ffff9f83c1f
f0f8787ff80ffcf0f0f87fff87e1ff83ff0fe1f83fff9fffff3e1e0fffe1f87f0fc3fc1e
3ffffe3f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0f83fff87f8707ff83f
c1f0fc3e1f87fe7c3ff81ffffffffe3ffe0fc3f87f0ff070ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f8f83fc1e1fc7c1fffc3fc183fffc7e3fffffffffffffffffcfff
ff1f0e0fffe1fc7f0fc3fe0c3fffffff07ffffffffffffffffff9ffff9f83c1ff0f8707f
f847fce070f07fff8fe1ff83ff0fe1f87fff9fffff3e1e0fffe1f87f0fe1fe1e1fffffff
87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f87fff87f870fff83fc1e0fc3f
0f87fe7c3ff08fffffffff3ffe1fc3f87e0ff830ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffc3f0f83fc1e1fc3c1fffc3fe387fffe7e1fffffffffffffffffcfffff9e0e0f
ffe1fc7f0fc3ff003fffffff0fffffffffffffffffff9ffffcfc7c1ff0f861fff0e7fce0
70f07fff8fe1ff83ff0fe1f07fff9fffff3e1e0fffe1f87f0fc3ff043fffffff87ffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0f87fff87f870fff83fc1e0fc3f0787fe3c
3ff0cfffffffff3ffe1fc3f87e0ffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fc3f8783fc1e1fc7c1fffc3fe187fffe7e1fffffffffffffffffcfffff9e0e0fffe1f87f
0fc3fc003ffffffc1fffffffffffffffffff9ffffcf87c1ff0f803fff0e7fcc030f07fff
87e1ff83ff0ff0e0ffff9fffff3e1e0fffe1f87f0fc3ff003fffffff07ffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffc7f0f07fff87f870fff83fc1f0f83fe007fe7c3fe1cfff
ffffff3ffe0f03f83e0ff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0f87
fc1e1fc7c1fffc3fe183fffe3e1f003fffffffffffffcfffff9e0e0663e0007f0003f838
3fffffc01fffffffffffffffffff9ffffcf83c1ff0fc03fff0e7fcc331f07fff8001ff83
ff0ff000ffff9fffff9e1e0fffe0007f0001fc003fffffe01fffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffc7f0f83f1f87f830fff83fc1f0003ff807fe3c1fe1c7fffffffe3f
fe0003f8000fe060fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f0f83fc1e1fc7
c0003c3fc180007f3e1f003fffffffffffffcfffff9f0f0001e1f87f0fc3f07c3ffffffc
1fffffffffffffffffff9ffffefc3c1ff0f863ffe1f3fcc3a0f8000f87c1ff87ff0ff0e0
ffff9fffff9e1e0003e0407f0201f83c3fffffe01fffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffc3f0f8000f87f870fff83fc1f0703fff07fe3c3fc3e7fffffffe3ffe0f83f8
3c0fc1f0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3f8783fc3e1fc7e0003c3f
c181607f3e1f857fffffffffffffcfffffcf0f07e1e1f87f8fc3f0fc1fffffff0fffffff
ffffffffffff9ffffe783c1ff0f871ffe1f3fe8791f87e0f87e1ffc3ff0ff1f87fff9fff
ff9e1f0ec1e1f87f0fc3f8fe1fffffff0fffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffc3f0f83f0f87f8707ff83fc1f0fc3fff87ff3c3fc3e3ffffffff3ffe1fc3f87f0fc3f0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0783fc3e1fc3e1f83c3fc3c3f07f
3e1fffffffffffffffffcfffffcf0f0fe3e1f87f0fc3f0fc1ffffe7f0fffffffffffffff
ffff9ffffe7c3e1ff0f878ffe3f9fe0781f87f0f87e1ff83df0ff1f87fff9fffff9e1f0f
e1e3f87f0fe3f07e3fffffff07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0f8
3f0f87f0707e7c3fc3f0fc3f9f87ff3c3f83e3fffffffe3ffe0fc3f87f1fc3f0ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffc3f0fc3fc3e1fc3e1f87c3f83c3f0ffbe1fffff
ffffffffffffcfffffcf0f87e3e1f87f0fc3f0fe3ffffe7f0fffffffffffffffffff9fff
fe7c3e0fe1f878ffc3f9fc0fc1fc3f0f87e1f7839f0ff1f87fff9fffff9e1f0fe3e3fc7f
0fc1f0fc3ffffe7f87ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0fc3f1f07f0
787e3c3fc3f0fc3f0f87ff3c3f87e1fffffffe3ffe0fc3f87f0fc3f0ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7ffc3f87c1f87e1fc3f1f87c3f83c3f0ff9e1fffffffffffff
ffffcfffffcf0fc7c3e1f87f0fc3f07c3ffffe3f0fffffffffffffffffff9ffffe387f0f
e1f8780fc3f8fc0fe1fc3e1f8fe1f3878f0ff1f87fff9fffff8e1f87c3e3f87f0fc1f87e
3ffffe3f07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3f0fc3e1f07e0fc3c1e1f
87e0fc3f0f0fff9c3f87e1ffffffff3ffe0fc3f87f0fe1f0ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffc3f07e1f87e1fc3f0f8f01f07e1f1ff1c1fffffffffffffffff8fff
ffc70fc387c1f83e0fc1f83c1ffffe1e0fffffffffffffffffff9ffffe383f87c3f87c0f
83f87c1fe0fe1e3f07e1f1831c0fe0d07fff9fffff8e1fc3c7e1f87f0fc1f83c1ffffe3f
07ffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff83f0fe1c3c03c1fe1c3f0f07e0fc3f
0f0fff081f07e0ffffffff3ffe0f83f83e0fe0e07fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ff81f07f0f0fc0f81f860f0000ff083fe0007ffffffffffffffff8fffff0003e0
0f80601c0300fc0007fffe001fffffffffffffffffff9ffff8000fc107e01e0e01e0301f
e03f007c018060001c0f8000ffff9ffffe0007c10780e01c0380fc000ffffe0e0fffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff00003f003e0003fe003f800fc0700f001ffc00
0403c07fffffffbff80300e01803f0003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
f00001f801f80000fc01fe003ffc03fe0007ffffffffffffffffcfffffc14ff81f81f01c
0780ff800fffffc07fffffffffffffffffff9ffffc001fe00ff01f0e03f0703ff07fc0fe
018070001f8fc003ffff9ffffe0007f01f80601c03807e0007ffff001fffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfff0000bfc0ffec0fffc0ffe03fe0705fc07ffc100e03e07f
ffffff3ffc0781e03e0ffc013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
0fffffffffeffffdffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffee3fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
fffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fffffffffffffffffffffc03fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffff07fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
fffffffffffffc31fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
ffff0ffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
fffffc39ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff0fff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff8fffe7ffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff8fffc7ffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffff87ffc7ffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffff81fe07ffffffffffffffffffcfffff8fffe07f8fffff
cfc7ff7ffff83fe3ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffa3ffffffff
ffff3fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcffffe7ffffffffffffffffffc7fffffffcfcfffffbfbfa3c3
f3dfff3ffff9ffffffff07ffe3ff8effe0ff001fff0ff1ffffdff03ffffffc7ffe03fe0f
0f13c0300e01f007ffff800007e00fffffffffffffffcffffe007f001f80e01e01838070
0fe00fe07f00ffffffffffffffff9fffc000fc0300e0007ffe00fe01f00e01c038040f80
7fffffffffff9ffffe01ff003f00e01f018380700fe00ff07f007fffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffe007e01c0300e01f807ffe7fe0007e018300c018060081e01fff3f
ff003c03007800ff003f00ff803f0007fc01e0f04f07c00ffffffc7ff860fc020603c038
0f03f80fffffe0080fc383ffffffffffffffcffff87c3e1f0fc1f87c0001e1f83f87c3f0
ffc1ffffffffffffffff9ffff0707e0fc1f8383fff83f838fc3f87e07c1c0fc0ffffffff
ffff9ffff8707e1c0f81f07c0001c0f80fc387f07f807fffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcfffc183f83e0780f83fc0fffc3ff0303c0001c3f07e0f0181f81fff3ffe021f07
c1f0707e061f81ff061f0783f820c07c3e038107fffffc7ff0f878100787e0fc1f87fc1f
fffff0fc3f87c1ffffffffffffffcffff87e3e1f0fe1f87c1e0be1fc3f0fe1f1ffc1ffff
ffffffffffff9ffff0f83f0fc3f87e1fffc3f07c7c3f87f0fe3f07e1ffffffffffff9fff
f0fc3c3f0fc1f07c1c01e1fc3f87c3f0ffe1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ff87e1f87f1fc1f87fe1fffc3ff87c1c1c03c3f87e1f83e0f83fff3ffc0f8f0fc3e0f83c
1f1fc1fe1f8f07e1f0fcc07c3c1707e7fffffc7ff0fc387c1f87f1fc3f87fc1ffffff0fc
3f0fe1ffffffffffffffcffff0fe1e1f87e1f8fc3f0fe1fc7f1fe1f1e3c1ffffffffffff
ffff9ffff0fc1f0fc3f87e0fffc3f0fe3c3f87f0fe3f83e1ffffffffffff9ffff0fc3c3f
07c1f87c3e0fe1fc3f0fe1f8fbe1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff0ff0f8
7f1fc1f87fe1fff81ff87e183e0fc3f07e1fc7f0783fff3ffc1fcf0fc3e1fc3c3fcfc1fc
1fcf0fe0e1fe783c3c1e0ff7fffffc7ff0fc307e1f87f1fc1f87fc1ffffff8fc3f0ff0ff
ffffffffffffcfffe1ff0e3f87e1f87c3f0fe0fc7e1fe1f9e1c1ffffffffffffffff9fff
f0fc1f0fc3f87f0fffc3e1fffc3f87f0fe3fc1e1ffffffffffff9fffe1fe1c3f07c1f87c
1f0fe0fc7f0ff1f9f3e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff0ff0f87f1fc1f8
7fe1fff81ff87e183f0fc3f87e0fc3f0783fff1ff83fcf0fc3c1fc383fcfc1f83fff0fe0
c1fffc3c383e0ffffffffc7ff0fc187e1f87f0fc0f8ffc1ffffffcfe3e1ff0ffffffffff
ffffcfffe1ff0fff87e1f87c3f0fe07c7e1ff0f9e1c3ffffffffffffffff9ffff0fc1f03
c3f87f0fffc3e1fffc3f87f0fe3fe1e1ffffffffffff9fffc1fe1e3f87e3f07c1f0fe07c
7e1ff0f9e1e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff0f87f0fc0f87fe1fff0
1ff87e1c1f0fc3f87e0f87f8383fff3ff83fff0fc3c3fe187fffc1f83fff0ff0c1fffc1c
383e0ffffffffc7ffffc383e1f87f1fc0f87fc1ffffffcfc3e1ff0ffffffffffffffcfff
e1ff0fff87e1f87e0f0fe03c7e1ff0f9c1c1ffffffffffffffff9ffff0fc1f03c1f87e0f
ffc3c1fffc3f87f0fe3fe0e1ffffffffffff9fffc1ff0fff07e3f87c1f0fe07c7e1ff0f9
e1e1ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff0787f0fc0787fe1fff08ff87e1c
1f0fc3f87e1fc3fc187fff3ff87fff0fc3c3fe107fffc1f83fff0ff043fffe1c387c1fff
fffffc7ffffc3c3e3f87f1fc0787fc1ffffffc7c1e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff
07e1f87f0f0fe13c7c1ff0f981c1ffffffffffffffff9ffff0f83f01c1fc7e1fc003c1ff
fc3f87f0fe3ff801ffffffffffff9fffc3fe0fff07c3f07f0f0fe03c7e1ff0f9c0e1ffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcffe0ff0787f0fc0387fe1ffe08ff87c1e0f0fc3f8
7e1fc3fe003ffe3ff87fff0fc3c3fe107fffc1f83fff0ff043ffff0c30fc1ffffffffc7f
fff83e0e3f87f1fc3307fc1ffffffe7e1e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff0fe1f87f
810fe19c7c1ff0f980c1ffcfffffffffffff9ffff0e07f19c1fc383f8003c1fffc3f87f0
fe3ff001ffffffffffff9fffc3fe0ffe0fc3f87f830fe1187c1ff0f9c061ffffffffffff
ffffffff3ffffe0fffffffcffe0ff0783f0fc3187fe1ffe1cff8003f800fc1f07e0f83fc
003fff3ff83fff0fc3c3fe007fffc1f87fff0ff003ffff8001fc1fffee7ffc7fffa07fc0
1f87f1fc310ffc1ffffffe7c3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fe01fe0007ff80fe1cc
7c1ff0f90443f003ffffffffffff9ffff000ff1cc3f8003f87c3c1fffc0007f0003fc081
ffffffffffff9fffc1fe0fe01fe0007fe00fe18c3e1ff0798061f803ffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcffe1ff0787f0fc1887fe1ffe1c7f8007ff00fc0007e0003f0303fff3f
f83fff0fc3c3fe107fffc1f807bf0ff041f2ffc003fc0007003ffc7fff00fff01f87f1fc
3807fc1ffffffe3c3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0ffe0fe1f87fff0fe1e07e1ff0f9
0e43f003ffffffffffff9ffff0f07f1e43f83c3f0fc7c0007c1f87f0fc3f87e1ffffffff
ffff9fffc1fe0fe81fc0007ffe0fe1c83e1ff0f90601f003ffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffcffe0ff8787f0fe1c07fe1ffc1e7f8203ffc0fc0e07e0003f0f87fff3ff83fff0f
c3c3fe107fffc1f8000f0ff040003f8c31fe0003003ffc7ffff87ffe1f87f1fc3c0ffc1f
fffffe3c3e1ff0ffffffffffffffcfffe1ff0fff0fe1f87fff0fe1e07e1ff0f80f03ffff
ffffffffffff9ffff0f83f1f03fc3c1f0fc3c1fc3c3f87f0fe3f87e1ffffffffffff9fff
c1fe1ffe0fe3f07fff0fe1e07e1ff0f90f01f003ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
fe0ff0f87f0fe1e07fe1ffc3e7f87c3fff0fc3f87e0fc3e0f83fff3ff83fff0fc3c3fe18
7fffc1f83f070ff0c1f87f1c38fe0fc3fffffc7ffff87ffe1f87f1fc3e07fc1fffffff3c
1f0ff0ffffffffffffffcffff1ff0fff8fe1f87fbf0fe1f07e1fe1f81f01ffffffffffff
ffff9ffff0fc3f1f83f83e1f0fc3e1fc3c3f87f0fe1f87e1ffffffffffff9fffe1fe1fff
07c3f87fff0fe1f07e1ff0f80f01ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff0ff0f8
7f0fe1e07fe1ff83e3f87c1f3f0fc3f87e0fc3e1fc3fff3ffc3f1f0fc3c1fc187f3bc1c8
3f0f0ff0e1f87f1c38fe1fc3fffffc7ff9fc3c7e1f87f1fe3e07bc1cffffff3e1f0ff0ff
ffffffffffffcffff0fe1f3f87e3f87e1f0fe1f87f0fe1f81f81ffffffffffffffff9fff
f0fc3f1f81f87e1f0fc3f1f87c3f87f0fe3f87e1ffffffffffff9fffe1fe1e3f07e3f87e
1f0fe1f03e0ff0f80f01ffffffffffffffffffff3ffffe0fffffffc7ff0ff0f87f0fe1f0
7de1e787f3f87e1e1f0fc3f87e0f83e0f83fff1ffc1e0f0fc3e1fc1c3e13c1cc3f0f0fe0
e1f87e3c38ff0fc7fffffc7ff9fc3c3e1f87f1fc3f071c1c7fffff3e1f0fe1ffffffffff
ffffcffff8fe1f3f0fe3f87e1f0fe1f83f0fe1f81f81ffffffffffffffff9ffff0f83f1f
c1f87e1f0fc3f0f87e3f87f0fe3f87e1ffffffffffff8ffff0fc3e3f07c3f8fe1f0fe1f8
3f0fe1f81f81ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfff87f1f83f0fc3f878e1c787
f1f87c3c1f0fc3f07e0fc3f0f83fff1ffc1e0f0fc3e1fc3e3e11c1ce1f0e0fe1f1f8703c
3c0f8f87fffffc7ff8fc3c3e3f87f0fc3f871c187fffff1c3f87c3ffffffffffffffcfff
f87c3f0f0fc1f87e1e1fe1f83f87c3f83f81ffffffffffffffff9ffff0f03e0fc1f8381f
0783f878fc3f87f0fc1f83c1ffffffffffff9ffff0fc3e1f0fc1f07e1e1fe1f87f87c3f8
1f81ffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffc3e1f83f0fc1f878e18707f0f8783e
1e1fc1f07e0f83f0783fff3fff0e0f0fc1f0787e1e10c1070e1c0783f0f0e07c3c078707
fffffc7ff8787c3c3f01e0781f0300007ffffc0007e007ffffffffffffffcffffe007f00
1f00e01f003f80700fc007e03fc07fffffffffffffff9fffc000fc0780e0003c0300fc01
f00e01c03007e0007fffffffffff9ffff800fe0c1f00e01f003f80f03fc183f83fc0ffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffe083f0000300e008000403c060007e003f00e0
180700f8000fff1fff001c00007800ff00100007803e0007f801e0700e07c00ffffffc7f
f8007e00fe0000300e018000fffffc0007f00fffffffffffffffcfffff81ffe03f86f01f
80ff807efff01ff8fff0ffffffffffffffff9fffe001fc0f80e000fe0780fe03f00e0be0
781ff0007fffffffffff9ffffe01ff001f00e01f003f80f00fc00fe03fe07fffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcffff00ff0000380e01c000c03c06001ff80ff81e01807c0fe
001fff3fffc03e0000fe01ffc07ce00fe07fd80ffe07f0f81f0ff03ffffffc7fff03ffc3
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffc61ffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffc21ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcffffffffffffffffffffffff0f8ffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffff8f0ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcffffffffffffffffffffffff0f07fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff0f0
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
fffffffffffffffffffff0707fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff0707fffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
fffffffffffff8f8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8f07fffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffdfdffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff8f8ffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffe0fffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffe0fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0f
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffd0dfa78f20040
000100040000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000
0000000c000010000000c000000000000000000018b00867ec5d04b58796000040007bf3
921fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe0fffffffc1fffffcdffffe7d93
191487110880000110038802000100000000000000080110000000000182001f00000001
000080002012000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001ffffe0fffffffc0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000008000000040008dfbffffffffffffffff
ffffffffffffff6ffffffffc7fffffffffffff7fe7ffffffffefffffffbfffdcfbffdd1f
fff0f67f0ffff97ffdcfdc667fc678411f3e943800000200000000000000000000000000
0000000000000000000000003ffffe0fffffffe60801060110f3f80bcef0cc20b00efaff
f3ffc0079fc820c7fc61fd1ff42ffe7ddffffdffffffffffc3fffffffeffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffbfffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe77ffc7ffffefffcf83feffeeffffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffeffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffff87fc9e40f12640441000000010004000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000090201000003a07fffebf30c8
6ff9ff70058087ecfbfef99bde1ffc483000060717000018000000000000000000000000
00086000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000041e402c
1b1bfdcfdffffffdfffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffbffe08feac000dc00200000000018000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000
000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
001fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff03fffffff007fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe01fffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe09fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff18fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
1ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffe1ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe1ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff3f
ffc7fe31ffc1f81ff81c0700fffff0007e01c07fe3ffe01fe001f8038000000601c07000
ffe00fc03ffe03fffffc01f0ff00fc01c07e01fe001ffe03fc3f00601f00fffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffffffffc0000fe01c030007fff007e03f00c038070083e00fffffe00f80600fc01fc01
fe00781fe01c0700fffff0003f03c07fe3ffe01fe060fc078000000e03c078003f8007c0
3ff820fffffe01e07c007e01c07e01fe000ff800f81f00e01e183ffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
fc00007f01e038001fff00fc00f00e03c078181f01fffffc087c0f83f070ff07fc1e3c3f
f87e0fc3fffffc3e1f87e1ffe1fff87fe1f87f0fe1f87c3f87e1fe3c1f07c3f0fff0f87f
ffff87c0787c3f87e0ff83fe0f83f0f8780fc1f8783e1ffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff03f81f
87f0fc1f0fffc3f07cfc3f07e1fc380f83fffff83e3e1f87e0fcff07f83f1e3ff87f0fc3
fffffc3e0f87e1ffc1fff87fe1fc3f0fe1f87c3f87e1fe3e0f0fe1f0ffe1fc7fffff87c3
70fe1f87e0ff83fe1fc1e1fc384fc1f8787f0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83fc1f83f0fe1f
07ffc3e0fe7c3f8fe1fc3f07c3fffff07f3e1fc7e0fe7f07f07f9e3cf87f0fc3fffffc3f
0f87e1ffc1fff87fe1fc3f0fe1f87c3f87e0fc3f0e1fe1f0ffc3fc3fffff8783e0fe0f87
e1ff87fe1fc1c1fc3ec7c3f870ff0ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe0f83f0fe1f87ffc3e1
ff7c3f8fe1fc3f07c3fffff07f1e0f87c1fe7f0ff0fffe78787f07c3fffffc3f0f87e1ff
c0fff87fe1fe1f0fe1f87c3f87e0fc3f0e1fe0f0ffc3fc1fffff8f87e1ff0f87f1ff87fe
1fe1c1fe1fe7c3f870ff0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe0f81f0fe1f87ffc3e1fffc3f0f
e1fc3f83c3fffff0fffe0787c3ffff0ff0fffe78387f03c3fffffc3f0fc7e1ff84fff87f
e1fe1f0fe1f87c3f87e1fc3f0c1fe0f07fc3fe1fffff8f07e1ff0f87f1ff87fe1fe1c3fe
1fe7c3f870ff07fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe0780f0fe1f87ffc3e1fffc3f0fe1fc3fc3
c7fffff0fffe0387c3ffff0ff0fffe70387f03c3fffffc3f0f87e1ff867ff87fe1fe1f0f
f1f87c3f87f1fc3f0c1ff0f07fc3fe1fffff8f0fe1ff0787e1ff87fe1ff083fe1fe7c1f8
71ff87fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffff87fe07c0f0fe1f0fe0c3c1fffc3f0fe1fc7fe083ffffe0
fffe0187c3ffff0fe0fffe70387f09c3fffffc3e1f87e1ff0e7ff87fe1fe1f0fe1f87c1f
87f1fe3f0c1ff0f0ffc3fe1fffff861fc1ff0f87f1ff87fe1ff0c3fe1ff3c1f860ff87ff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffff87fe078670fe1e0fc003c1fffc3f0fe1fc3fe003ffffe0fffe1187
83ffff0ff0fffe60987f0cc3fffffc003f8001ff0e3ff87fe1fe1f0fe1f87c3f8001fc3c
1c1ff0f0ffc3fe1fffff803fe1ff078180ff87fe1ff0c3fe1ff3c3fc01ff87fffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffff87fe078730fe001f8783c1fffc000fe0003f8003ffffe0fffe1887c3ffff07
f03c7e61d87f0e43fffffc003f8001fe0f3ff87fe1fe1f0fe1f87c1f8001fe001c1ff0f0
ffc3fe1fffff803fe1ff0f8000ff83fe1fe0c3fe1ff3c3fc00ff87fffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ff87fe0fc310fe041f87c3e0003c000fe0003f0783fffff0fffe1c07c3ffff07f0001e41
c87f0e03fffffc3e1fc7e1fe1f1ff87fe1fe1f0fe1f87c3f87e0fe007e1ff0f0ffc3fe1f
ffff863fe1ff0f87e0ff87fe1fe0c3fe1ff3c3f860ff87fffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff87fe1f
c780fe1e0f87c3c0403c3f07e1fc3f0fc3fffff0fffe1e07c3ffff0ff0fe1e03c07f0f03
fffffc3f0f87e1fc1f1ff87fe1fe1f0fe1f87c1f87e0fe3ffe1ff1f0ffc3fe1fffff8f1f
e1ff0f8ff0ff87fe1fe1c1fe1ff3c1f870ff07fffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc1fc7c0fc1f
0f87c3e1f83c3f0fe1fc3e0fc3fffff0fe7e1f07e1f9ff0fb0fe1f03e07f0f83fffffc3f
0f87e1fc3f1e787be1fc3f0fe1f87c3f87f0fe3ffe0fe1f0fec3fc3fffff8f1fe1ff0f8f
e0e7839e1fe1c1fc1ff1c3fc70ff0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83f03f87e0fe1f0f87c3e1
f83c3f0fe1fc3e0f83fffff87c3e1f07e1f0ef0f387e1f07e07f0fc3fffffc3f0f87e1fc
3f8e7879e1f83f0fe1f87c3f87e0fe3fff0fe1f0fee1fc3fffff8f8ff0fe1f87e0e3879e
1fc1e1fc3ff1c3fc787f0ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff80007f87e0fe1f0f87c3f0f87c3f8f
e1fc3f0fc3fffff8783e1f87f0f06707187c3e07f07f0fc3fffffc3e0f87e1f83f8e3871
81f03e0fe0f87c1f87e0fc3fff0fc3f0f8f0f87fffff87c0f07e1f87e0e387180f83f0f8
7ff1c3f8787e1ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffff8000ff87f0fe1f0f87c3f0f87c3f0fe1fc3f07
83fffffc383e1f83f070e3063c3c7e0ff03e0781fffff8181f03e0703f02000180407c0f
c0f0180f01e0780fff8387e000f0f07fffff07c0f8383f03e0e000180207f8787ff001f0
3c3c1ffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffff87f83f81e038001f0780f830f00e03c0f00f8000fffffe
08780600f801c0003e00fc0ff81c0700fffff0007e0380301f030001e001ff0f80601006
01c07007ffe00fc000fc01fffffc01e0fe007e018070001e000ffc00ffc000601f007fff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffff87fc1e01c038007e03007e01f00e0380f00fe000ffffff80fc0701
ff03ffbfffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fffffff8fffffffffffffe3ffffffffffffffffffdfffffffffffc3fffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffff87fc1fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ff87fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff83fe1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fe1fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff87fc3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffff03f03fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffc0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffc0027ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff83fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
effef3ff99d040303b400000020000000000000000000000000000018000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffd1fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff89fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc0000000000001000000000000000000000000000001c0000a23ef8f
fbefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe8ffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfc8ffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff2fe8ffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff47ceffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff278a7fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff37c8ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feb85ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe00c00000040092900aa00000000000000a0037b050
0000000040000002701ffff030000000000

С?? 1. М???а ???ня і ??????ня ???и ?????? ???лю.

Н?????ю ??ою ?????в ??і??ь ???и ?????? ???лю є ??и, ? ????ую?ся ?я ????и
??х ???є??, а ? ?? — ???. А??и ????аю? ???к ???і?? ??? ?о ?б’є?и і ???и
???лю з ???і?ю «?к» ? «?». А??и ???ляю?ся ? ??? ??я??и: ??? ???ня ?????
???лю; ??? ???ня ???и ?????ьк?о ???; ??? ???? ?????? ???лю.

Н??і?о ??????я ?? ??ї ??ід???і у ?????? ??т. О?і?? ?и ????ій ???і? ? ??у
??? ??л?е ??і??ня ??????е, ???р ?інює ??к ???лю як ?????? (т?л. 1).

Т??ця 1. А??а «В??ння ????? ???лю»

З???няВі??і?П???а123Фі???я і ??ь ???і?яЧи є ???і??и ??ня?я ??? і ?????
???і?я?

Чи ?інює?ся ???є???? ??к і ? ???ся ?????о ? ?????о ???і?я ?м?

Чи є у ?????а ???? ?я ?????ня ????? ?і????

Чи ?є ? ???є??і ???а ???ш??о ???лю?О??і???а ????а ???є??аЧи ?????
???іл ??, ??’я?ів і ???і????і з ??ні???ою ????ою ???є??а?

Чи ???ся ?????о ???і??о ??я ? ??????ня ??????х ???ій?

Чи ?????я ???? з ?? ??х ????ів ? ????ям ?????х ?? і ??’я?ів?

Чи ???і?є ??????а ????а ??і?? ???є??а?

О??и ???і?яЧи ??ля?о ???я?ся ??и ?????в, ????

Чи ????і ???я ??ів /??д/ ?о?????

Чи і?? ??і??? ??н /???/ ?у?і??? ???лю?М??и ????ння ?? і ??’я?івЧи ????
і?ую?й ???іл ?? і ??’я?ів ?????і ??????ї ?я???і?

Чи ???і ????и і???ів ?????в (?іб)?

Чи ?????і: а) ????и ?і?и ?з???ів ?я???і ?????в (?іб)? б) ??ди ????ня
(?я??ня)?

Чи ?л??і ???? ?о ????ь? ???і????ь: а) і??і???і (??а, ????); б) ??????

Чи ????? ? ???є??і: а) ??ж?ня ?о ????? ?????; б) ???? і????ї?М??и ???і?я
????мЧи ??????ся ???а ?????? ????ня і ?і??? ?????в?

Чи ????юю?ся ???и і ????і ????ь ?д ?????? ????ів?

Чи ?і?нює?ся ??із ??????ї ?ял???: а) ?????й; б) ?????й?

Чи ?????і ????и ?????ня і ?я??ня ???????? ???ій, ???к у ??????

Чи ?і?нює?ся і??????я у ?іх ????, ?????? ????????В??і?ій ??р?ь (??т)Чи
?і?нюю?ся ? ???є??і ???ї ?????? ???лю (???)?

Я? ???я???і?ь ??? ?????го ???лю (???)?

Чи ??????ся ???? ?і?і?ь ?о ??? ??? ?????? ???лю (???)?К??? ????Чи ?є
??о?л ???є??а ???і?? ???і?? ????

Чи ???є ???? ????і ? ??о ??’яз??

Чи ??? ????ь ??ів ? ???єм???З???ій ??вЧи ???я???е ???є??о ??????,
?’є??ню?

Чи ?і?нює?ся ???? ???оя?ю ?????єю?

Т??ця 2. А??а «В???я ???и ???????о ???»

З???няВід???П???а1. Чи ???ня ??і???я ????? ????у?

2. Чи ?і?нює?ся ??і?і??я ????х ??т ?

3. Чи ???лює?ся ????я ???м ? ???ю?

4. Чи ??? ????ь ????х ??і?и?в?

5. Чи ????а ???? ???? ? ?і?? ????

6. Чи ?і??ся ???? ???? ???я? з ????ім ?????

7. Чи ???ю?ся ?????і ????и к???ю ???і??? ????ї і????ї: ??м??? ????а;
????а ? ?і??; ???? ????і ??і???о ??? до ?????х ???ів; ???? ????і ?????х
???ів; і??????я ? і?е? 8. Чи ?ли ?????і ??є? ???? у ???і ??? ?????ю
????ою: ????ою ???о?х ???в; і??и ??????? ?????

9. Чи ??????ся г??к ?????????

10. Чи ?????й ???й ?? ???ів?

11.Чи ??????ся ????а ??а ???????о ????

Т??ця 3. А??а «П???? ?????? ???лю»

З???няВі??і?П???аС??і???ня1. Х? ?є д??л ? ??? ???и з ???

2. Чи ?і ????і ??? ??? ?о ????и, ? їх ??нюю?, ????і ?рі????Р???л
??’я?ів1. Чи ???і?ні ??’я?и ?? ?????я ???х ???в ? їх ????я (???, ????я
?ті?и)?

2. Чи ???і?? ??’я?и в ?лі? ???х ???в ? ??? ??і??ї, ?????в із ?????и ???и
???Д??????я і ??с1. Чи ???ю?ся ????? і ????і ??? у ???в??? ?ря?у?

2. Чи ????о ???ює?ся ??? ??а і ??є?ся ?іт ????

3. Чи ??ю?ся ? ?і? ??? ?і ????і ????и?К????і ????и1. Чи ?????ся ??????
?ря?к ????и ?і?в ?с?а?

2. Чи ???ряє ????р ?? ??????о ??? ???у ???и у ???

3. Чи ?і?нює?ся ???а ?????на і??????я ??ів у ???

4. Чи ???ряє?ся ????і?ь ??????ня ??ів у ??, їх ???ня ? ??а???? ???к ?
???? ???в у ???й ??і, ??в і ?тя?в ??у?

У ????і ???ів ?і?и ???и ?????? ???лю ??ю?ся ? ?ю?в? ?????х ????ях, я?
???ляю?ся ??????и ???и і, ? ??, ??я? ? ???? ???. А??? ?? ???и до ?х
????и ???о ?д ?? ?я??с? ?іє?а, ? ?????? ???і? ? ці з???ня ?іню?? ???у
???ш??о2.

З??а

Чи ?? ???? ???і?т ???? У??? ??а з ????????, ????? у ???і 1. Я?о ?, ?
?я?і? ??.

Т??ця 1

? ?I???Ae??ae ???A??aey??i ???I??aN?ae1A?a i?????aA????5 ??a
i??yaeO???2A?a ?????aA????3 ??a ??yae???y3A?a ?????aO????o25 ??a
??yaeO???4A?a th???aA????ue a ???-?????15 ??a ??yaeO???5A?a ?????a????7
??a ??yaeO???6A?a ?????aA???e ?????1 ?eO???

I???e ?????o ???? O??? ?? ??a c ????????, ????? o ??? 5 ???? 1. Oe?
??????? ?????th? ???????? ???i ? ??? ????.

??? ??e ? i??ue:

I?? 1 – ???iy ?? ?????a ?i th???a ???.

I?? 2 – ????i ???y??i O???.

I?? 3 – ????a ?? ???.

I?? 4 – ????a ??? ????a c ??????i ???eth.

I?? 6 – ????i ?? ??? ? ??a ??o ??a.

N??e ?????? ?????

1. A??????e ??e. E???o ???e. I????e ???? ?y ????a ??o ????? ????a
??????? 7.050106 «I??e ? ??o» / Ca ?ae. ??. O.O. A??oey. — AE???: AE?O?,
2001. — 288 n.

2. A??y, ?.Ae. A?? [O??] : ????i / ?.Ae. A??y, I.A. E???e, I.A. I?????;
I?i-? ??? ? ??e O???, I????a ??. ???a ????y. — E.: OeOE, 2007. — 304 n.

3. A???e, ss.A. A?? [O??]: ????? ???? / ss. A. A???e, A.N. ?????e. — 3-?
?ae., i???. ? ?i. — E.: C??y, 2007. — 443 n.

4. Ae??, I.?. A??: ???y ? ???? [O??]: ????? ???? / I.?. Ae??. — E.:
C??y, 2006. — 495 n.

5. E????? E.I., I?? TH.A. I??e ???: I????e ???? ?y ????a ??o ????a ???.
— E??a: I?? TH.A.; E.: ?????; E??a: ??? N?o – 2000”, 2002. – 504 n.

6. I?????? ????e ???. E??n ??????? ??e ????a O???. — E.: A????? ???
Oe???, O????????; I??a, 1999.- 274 n.

7. I???i A.A. I????e ?? ?????? ??? [O??] : ????e / A.A. I???i, A.I.
O????, A.A. O???? ; I??? ?oe. ????y ???? ?????e, I???e ??. ???. ?-o. —
E.: OeOE, 2008. — 240 n.

8. I?????y ???????i ???. I????e ???? ?y ????a ??a ??????? 7.050106 «I??e
? ??o» / O.O. A???ue, I.A. I???, I.I. O??, N.I. O???a; 2-a ?ae., ?i. ?
???a. — AE???: AE?O?, 2001.- 576 n.

9. I? ???iy ??i ? C??o O??? «I? ?????o ?y???ue» [O??]: ??i O??? / O?a??.
C??. — [A. i.: a. e.], 2006. — A. oe.

Похожие записи