13

Тема «Доходи та прибуток підприємства»

Основні формули для розв’язання задач

Прибуток від

реалізованої

продукціїП=Пт+Пг.п-Пг.кПт — прибуток у товарній продукції

Пг.п, Пг.к — прибуток у залишках готової продукції, на початок, кінець
періодуПоказники рентабельності виробництва (Р) П

Р= _________ 100%

Ф+Он

П

Р = ______ 100%

Ов

Пр

Р = ____________ 100%

С П — прибуток

Ф — вартість основних фондів

Он — нормовані оборотні активи

С — повна собівартість

Ов — обсяг виробництваРентабельність

товарної продукції

Рентабельність

основних

виробничих фондів

Рентабельність персоналу

П S П

____ = ______ _______

Q Q S

П П Q

____ = _____ _____

K Q K

П П К

___ = ______ ______

Н К НS — витрати виробництва

Q — обсяг товарної продукції

K- вартість основних фондів

Н — кількість працюючих

S

___ — рівень витрат на

Q одну грошову одиницю товарної продукції

П

____ — рентабельність

S витрат

Q

___ — фондовіддача

K

К

____ — фондоозброєність

Н ЗАДАЧА 1

На основі наведених даних проаналізувати доходи та прибуток
підприємства: балансовий, оподаткований, чистий, прибуток від
реалізації. Зробити відповідні висновки.

ПоказникиБазовий період,Звітний період,тис.ум.гр.од.тис.ум.гр.од.Обсяг
виробництва товарної продукції809611200Виручка від реалізації продукції
та послуг74759830Дохід від здійснення операції оренди1313,5Дохід від
регулювання безнадійної заборгованості-130,6+4,6Загальні витрати
підприємства47488580Витрати на виробництво та збут,

у тому числі:43637310Витрати сировини31375400Витрати на
персонал(враховуючи внески на соціальні заходи)8731090Амортизаційні
відрахування2123.8Витрати на утримання та експлуатацію об’єктів
соціальної інфраструктури190

61,8

ЗАДАЧА 2

Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та
рентабельності промислового підприємства у звітному періоді. Зробити
відповідні висновки.

тис.ум.гр.од.

ПоказникиБазовий періодЗвітний періодЗалишки готової продукції на
складі підприємства на початок періоду: За оптовими цінами650780За
повною собівартістю565695Товарна продукція, вироблена у відповідному
періоді:За оптовими цінами1686017650За повною
собівартістю1460015730Залишки готової продукції на складах на кінець
періоду, тис.ум.гр.од.:За оптовими цінами700985За повною
собівартістю600890Прибуток від реалізації іншої продукції, робіт,
послуг:Послуг автогосподарства2020Послуг непромислового
характеру180200Матеріальних цінностей500500ЗАДАЧА 3

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий
прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва.
Зробити відповідні висновки.

ПоказникиБазовий

період, тис.ум.од.Звітний

період, тис.ум.од.Обсяг виробництва товарної

продукції970010200Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи
ПДВ942010080Доходи від здійснення операції оренди1520Доходи від надання
комерційного кредиту53Доходи від розміщення

депозитних вкладів44Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій
у статутний фонд340450Матеріальні виробничі витрати
підприємства20002600Комерційні витрати підприємства700870Витрати на
заробітну платню та

соціальні платежі12001500Амортизаційні
відрахування150135Загальногосподарські витрати490520Податок із власника
транспортних засобів9-Плата за торговельний патент1212Сплата штрафів чи
пені-450Виплата дивідендів1450-

ЗАДАЧА 4

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий
прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність
виробництва, майна, достатність отриманого прибутку. Зробити відповідні
висновки.

ПоказникиБазовий період, тис.ум.од.Звітний період, тис.ум.од.Обсяг
виробництва товарної

продукції1280010200Виручка від реалізації продукції та послуг,
враховуючи ПДВ1159210080Доходи від здійснення операції оренди1520Доходи
від надання комерційного кредиту53Доходи від розміщення

депозитних вкладів44Вартість майна отримана у вигляді прямих інвестицій
у статутний фонд12001650Матеріальні виробничі витрати
підприємства30003400Комерційні витрати підприємства700870Витрати на
заробітну платню та

соціальні платежі12001500Амортизаційні
відрахування150135Загальногосподарські витрати490520Податок з власника
транспортних засобів9-Плата за торговельний патент1212Сплата штрафів чи
пені670Виплата дивідендів-1300

ЗАДАЧА 5

Проаналізувати вплив на зміну прибутку від реалізації
організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства.
Інформація для розрахунку: обсяг річного виробництва підприємства —
29400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на
0,4 кг/шт.; ціна сировини — 15 ум.гр.од./кг; вартість додатково
встановленого обладнання — 130 тис.ум.гр.од.; норма амортизації — 10%;
річний обсяг на поточний ремонт обладнання — 5% від вартості обладнання;
зниження трудомісткості виробництва продукції — 0,3 нормо-год; годинна
тарифна ставка — 0,87 ум.гр.од./год; коефіцієнт додаткової заробітної
плати, а також відрахувань — 2,0.; зростання ціни від поліпшення якості
реалізованої продукції — 4 ум.гр.од.

ЗАДАЧА 6

Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити
загальний приріст прибутку ( якщо витрати підприємства не змінюються),
у тому числі за рахунок якості (ціни) та збільшення обсягів
виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис.од.
продукції за ціною 20 ум.гр.од., у звітному — на 15% більше за ціною 30
ум.гр.од. за одиницю.

ЗАДАЧА 7

Підприємство спеціалізується на випуску трьох видів продукції А, Б, В.
Виручка від реалізації усіх видів продукції 390 тис.ум.гр.од.,
розподіляється по виробах таким чином: А — 140 тис.ум.гр.од., Б — 180
ум.гр.од., В — 120 ум.гр.од. Непрямі витрати становлять 57 тис.
ум.гр.од. і розподіляються по виробах пропорційно до витрат праці на їх
вироблення: виріб А — 0,2 год/шт.; виріб Б — 0,5 год/шт.; виріб С — 1,0
год/шт. Прямі витрати становлять: виріб А — 79,5 тис.ум.од.; виріб Б —
57,9 тис.ум.од.; виріб В — 70 тис.ум.гр.од. Вибрати найбільш рентабельну
продукцію.

ЗАДАЧА 6

На основі наведених даних розрахувати показники рентабельності
виробництва та використання ресурсів підприємства.

Показники Базовий період тис. ум.гр.од Прибуток647Додана вартість
(товарна продукція —

матеріальні витрати)1254Товарна продукція2477Повна
собівартість1726Матеріальні витрати1222.6Основні фонди517Фонд оплати
праці442Чисельність персоналу2270

ЗАДАЧА 9

На основі наведених показників розрахувати рентабельність товарної
продукції, рентабельність фондів, рентабельність персоналу. Зробити
відповідні висновки.

ПоказникиБазовий періодЗвітний періодРівень витрат на 1 ум.гр.од.

товарної продукції0,690,63Рентабельність
витрат0,370,54Фондовіддача4,70,9Фондоозброєність персоналу0,2315,1

ЗАДАЧА 10

Визначити, якою мусить бути рентабельність витрат на виробництво
продукції, якщо рентабельність основних фондів — 20 тис.гр.од., річні
витрати підприємства — 10 тис.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 11

Визначити, як зміниться рівень рентабельності підприємства в
очікуваному періоді, якщо базовий рівень рентабельності виробництва —
30%. У наступному періоді передбачається зростання цін підприємства на
10%, цін на матеріальні ресурси — на 30% , витрати на оплату праці — на
13%.

ЗАДАЧА 12

Підприємство розширює асортимент та випускає у серійне виробництво
новий виріб А , ціна якого — 580 ум.гр.од. Прямі витрати на його
виробництво — 420 ум.гр.од. Умовно-постійні витрати на виготовлення — 20
тис.ум.гр.од. Визначити, починаючи з якого випуску виробництво стане
прибутковим. Побудувати графік динаміки витрат та виручки від продажу.

ЗАДАЧА 13

У процесі виробництва товару А підприємство має такі витрати: 110
ум.гр.од. — на сировину ; 70 ум.гр.од. — покупні напівфабрикати ; 2
ум.гр.од. — на паливо, електроенергію; 97 ум.гр.од. — на заробітну
платню ( з відрахуваннями). Ціна одного виробу — 250 ум.гр.од. Скільки
треба реалізувати виробів, щоб отримати прибуток 50 тис.ум.гр.од.?

ЗАДАЧА 14

У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 150
тис.ум.гр.од. На кожну грошову одиницю витрат було одержано 0,3
ум.гр.од. прибутку.

У прогнозованому періоді потрібний обсяг прибутку становив 58000
ум.гр.од. Визначити, на скільки пунктів треба збільшити рівень
рентабельності виробництва, що за незмінних цінах забезпечить цей обсяг.
На скільки пунктів зменшиться рівень рентабельності виробництва, якщо у
перспективі прибуток зросте на 10% при одночасному зростанні витрат
виробництва на 5%?

ЗАДАЧА 15

У звітному періоді обсяг реалізації продукції в оптових цінах — 150
тис.ум.гр.од., за собівартістю — 120 тис.ум.гр.од. В очікуваному періоді
передбачається зростання обсягів реалізації продукції на 25%, зниження
собівартості на 7%; зниження ціни реалізації — на 5%. Визначити
очікуваний обсяг прибутку.

ЗАДАЧА 16

На основі наведених даних розрахувати прибуток від реалізації у І
кварталі поточного року. Зробити прогноз прибутку на ІІ квартал, якщо
загальний обсяг реалізації, ціна та собівартість виробів залишиться на
базовому рівні, а зміниться структура виробництва.

Наймену-

вання

виробівОбсяг реалізації одиниці

ум.гр.од.Оптова ціна

за одиницю, ум.гр.од.Собівартість одиниці продукції,
ум.гр.од.Прогнозована

структура

виробництва,
%А10001200110025Б40002502002В60005000400050Г30005003004Д20002501758Є2500
02001408Ж10002201003

ЗАДАЧА 17

Аналізуючи дохідність виробництва у поточному кварталі адміністрація
визнала, що утримувана сума прибутку не відповідає рівню, необхідному
для нормальної діяльності. Економічна служба вважає, що за рахунок
зростання обсягу виробництва, зниження собівартості і зростання
відпускних цін цю проблему в наступному кварталі буде вирішено.

Виконайте потрібні розрахунки прибутку наступного кварталу і
обгрунтуйте це твердження. Які заходи треба здійснити для підвищення
рівня рентабельності? Складіть пояснювальну записку з викладенням у ній
методики розрахунків та висновки, пропозиції.

Показники діяльності підприємства, млн.ум.од.

ПоказникиВсьогоУ тому числіосновне

виробництводопоміжне

виробництвоПрибуток ІУ кварталі (базового)20Повна собівартість у ІУ
кварталі204135Зменшення повної собівартості у І кварталі,
%0,40,7Зростання обсягу виробництва, % до ІУ кварталу114,6116,4Зростання
відпускних цін, %65Дані для розрахунку прибутку, що одержується від
основного виробництва у ІУ кварталі поточного року:

Натуральне вираження ,тис.штукВартісне вираження,
тис.ум.од.Товаритоварний випускзалишки на початокзалишки на кінець
випускна ціна 1 шт.,Повна собівартість гр.од.

на початок
періодуперіодуперіодугр.од.А351,00,92,51,9Б331,21,23,02,5В401,31,23,12,6
Примітка: За розрахунками економічної служби підприємства, необхідний
рівень прибутку (достатній для формування фондів підприємства) — 95
млн.ум.гр.од.

ЗАДАЧА 18

У звітному періоді підприємство виробило 500 виробів С, з яких 57% —
найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції
найвищої категорії якості до 80% у загальному обсязі виробництва виробу
С. Ціна виробленої категорії — 1500 грн., найвищої категорії — 1800
грн. Визначити суму прибутку за рахунок додаткової реалізації продукції
С найвищої категорії.

ЗАДАЧА 19

У зв’язку з інвестиційними потребами підприємство має спрямувати на
означені цілі у наступному періоді 50000 ум.гр.од. чистого прибутку, що
становить 80% його загального розміру у плановому періоді.

За прогнозами спеціалістів підприємства, такий розмір прибутку можливо
одержати за умови реалізації запланованої до виробництва товарної
продукції, виконання робіт непромислового характеру, зміни обсягів
складських запасів.

На основі додаткових даних на плановий період визначити розмір
цільового та можливого прибутку, обгрунтувати обсяг належного зменшення
складських запасів готової продукції для утворення потрібних
інвестиційних коштів.

Дані для розрахунку:

1. Запланований обсяг товарної продукції — 5000 од., або 430
тис.ум.гр.од. в оптових цінах виробника.

2. Повна собівартість товарної продукції — 360 тис.ум.грош.од.

3. Залишки товарної продукції на складі — 1500 од., її повна
собівартість (на початок планового періоду) — 108 тис.ум.гр.од.

4. Норматив готової продукції на складі за повною собівартістю у
плановому періоді — 50,4 тис.гр.од.

5. Планова сума прибутку від робіт непромислового характеру — 10000 од.

6. Коефіцієнт оподаткування прибутку — 32.

Похожие записи