.

Бухгалтерський облік відвантаження (реалізації) товарів в оптовій торгівлі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3532
Скачать документ

ОБЛІК В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВІДВАНТАЖЕННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ТОВАРІВ В ОПТОВІЙ
ТОРГІВЛІ

Приклад

Зміст запису К-сть од. Собівартість од., грн. Підсумкова вартість, грн

Залишок на 01.01

(ПС)

100

5

500

Придбання протягом місяця:

03.01

10.01

25.01

Усього придбань за місяць

Вартість товару для продажу

50

200

120

370

470

6

7

10

300

1400

1200

2900

3400

Продаж товарів:

06.01

15.01

26.01

Усього реалізовано за місяць

40

120

60

220

?

Залишок на 01.02. (к-сть товарів 470 – 320) 250

?

Метод ідентифікованої собівартості

Реалізовано:

06.01 40 х 5 = 200

15.01 120 х 10 = 1200

26.01 60 х 7 = 420

Разом 1820

Собівартість реалізованих товарів – 1820 грн

Собівартість реалізованих товарів при застосуванні середньозваженого
методу визначається таким чином:

1) Середньозважена вартість одиниці товару:

3400 : 470 = 7,23 (грн.)

2) Залишок товарів на 01.02:

250 х 7,23 = 1807,50 (грн.)

3) Собівартість реалізованих товарів:

3400 – 1807,50 = 1592,5 (грн.)

Кореспонденція рахунків з обліку відвантаження (реалізації) товарів

Зміст операції Д К

1 2 3

1. Відвантажено товари зі складу покупцеві:

На вартість товарів за цінами реалізації

На собівартість реалізованих товарів

На суму податкового зобов’язання по ПДВ (по товарах)*

На вартість тари

На суму податкового зобов’язання по ПДВ (по тарі)

361

902

702

361

902

702

702

281

641

702

284

641

2. Надійшли платежі від покупця за відвантажені товари і тару 311 361

3. Відображення реалізації товару в умовах попередньої оплати:

Надійшло від покупців в оплату за товар (за цінами реалізації)

На суму податкового зобов’язання по ПДВ

Відвантажено товар покупцеві (за цінами реалізації)

Списано товар зі складу

На суму податкових розрахунків по ПДВ

311

643

361

902

702

361

641

702

281

643

4. Надійшли товари за бартерним контрактом:

На вартість оприбуткованих товарів згідно угоди (без ПДВ)

На суму податкового кредиту

На вартість відвантажених товарів на виконання бартерної угоди (за
цінами реалізації)

На суму податкового зобов’язання по ПДВ

Списано товари зі складу за собівартістю

Взаємозалік дебіторської та кредиторської заборгованості

281

641

361

702

902

631

631

631

702

641

281

361

5. Реалізовано товари на експорт з оплатою в іноземній валюті:

На вартість товарів за цінами реалізації

Списано товари зі складу за собівартістю

Нараховано мито й митні процедури

Сплачено мито й митні процедури

Надійшло на валютний рахунок від іноземного покупця (курс валюти на дату
оплати не змінився)

362

902

93

641

312

702

281

641

311

361

6. Наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу, року) списано:

Чистий дохід від реалізації

Собівартість реалізованих товарів

702

791

791

902

* Податкове зобов’язання по ПДВ виникає з факту першої події.

ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ

Переоцінка ТМЦ проводиться з метою приведення у відповідність їхньої
первинної (облікової) вартості до реальної вартості.

Кореспонденція рахунків з обліку переоцінки товарів в оптовій торгівлі

№ Зміст операції Д К

1 Відображено в обліку дооцінки товарів:

На суму дооцінки товарів

281

746

2 Відображено в обліку уцінки товарів:

На суму уцінки товарів

946

281

3 Закриття наприкінці звітного періоду рахунків:

746

946

746

791

791

946

ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Кореспонденція рахунків з обліку переоцінки товарів

№ з/п Зміст операції Д К

1 2 3 4

1 Відображено в обліку суми дооцінки товарів 282 285

2 Відображено в обліку суми уцінки товарів:

На суму уцінки

Корегування податкового кредиту

На суму торговельної націнки

946

946

282

282

641

285

3 Відображення в обліку суми уцінки товарів, які частково втратили свою
якість:

На суму уцінки

Корегування податкового кредиту

На суму торговельної націнки

946

946

282

282

641

285

4 Списано втрати від знецінення запасів на фінансові результати
наприкінці звітного періоду 791 946

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ГОТІВКУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ
ТОРГІВЛІ

Зміст операції Д К

1. Звіт касира:

Отримана в касу виручка від реалізації товарів за готівку (через ЕККА чи
ТКК)

301

702

2. Товарний звіт:

Реалізовано товари за готівку

902

282

3. Нараховано податкові зобов’язання по ПДВ 702 641

4. Списана торгова націнка на реалізовані товари* (сума визначена за
розрахунком) 902 285

5. Списана собівартість реалізованих товарів на фінансові результати 791
902

6. Списано чистий дохід від реалізації на фінансові результати 702 791

* Метод ціни продажу

РОЗРАХУНОК ТОРГОВЕЛЬНОЇ НАЦІНКИ НА РЕАЛІЗОВАНІ ТОВАРИ ТА СОБІВАРТОСТІ
РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ*

ПОКАЗНИК

1. Ск по рахунку 285 на початок місяця

2. Торговельні націнки та ПДВ на товари, що надійшли за звітний місяць
(Ок по рахунку 285)

3. Разом (рядок 1 + рядок 2)

4. Придбано товарів за місяць (Од по рахунку 282)

5. Залишок товарів на початок місяця (Сд 282)

6. Разом (рядок 4 + рядок 5)

7. Середній процент торговельної націнки (рядок 3 : рядок 6 х 100)

8. Торговельні націнки на реалізовані товари, грн. (Ок по рахунку 702 х
рядок 7 : 100)

9. Собівартість реалізованих товарів (Роздрібна вартість реалізованих
товарів – сума торговельної націнки на реалізовані товари

* У таблиці використовуються умовні позначення:

Сд – сальдо по дебету

Ск – сальдо по кредиту

Од – оборот по дебету

Ок – оборот по кредиту

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ У РОЗСТРОЧКУ

Правила торгівлі у розстрочку

(Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 1 червня 1998 р. № 977)

Продаж товарів на виплат здійснюється суб’єктами господарювання:
державної форми власності

системи споживчої кооперації

інших форм власності згідно з їхніми установчими документами

Продаж товарів на виплат здійснюється фізичним особам, які: мають
постійний дохід

постійно проживають в населеному пункті, де знаходиться суб’єкт
господарювання

E

I

(

J

L

¦

?

?

?AEu(

J

L

¦

?

¬

®

°

?

?

????

$Ifa$

!?!?!c!?!¬!?!1/4!3/4!aUeUeUeUeUeUeI’kd[

??

?0???&?

?0???&?

?0???&?

?Договір купівлі-продажу товарів на виплат за типовою формою (2 – 3
примірника) між суб’єктом господарювання та фізичною особою (покупцем)

***Договір складається за умови надання покупцем паспорта та довідки про
заробітну плату. Бланки довідок обліковуються як бланки документів
суворої звітності

Умови передачі товарів у розпорядження покупця Сплата первісного внеску
в розмірі не менше:

25 % їхньої вартості;

50 % вартості, якщо ціна товару понад 50 НМД (крім транспортних засобів)

Строки оплати чергових внесків від 6 до 12 міс.

від 6 до 24 міс., якщо вартість товару понад 50 НМД

від 6 до 60 міс. – по транспортних засобах

Сума кредиту не повинна перевищувати 3-місячної заробітної плати, якщо
виплата становить 6 міс.

6-місячних зарплат – на виплат протягом 12 міс.

12-місячних зарплат – на виплат протягом 24 міс.

***Різниця між вартістю товарів і цим рівнем кредиту вноситься при
придбанні товарів

Розрахунки за товари (чергові внески) проводиться один раз на місяць у
строки, визначені в договорі, шляхом: внесення готівки до каси

безготівкового перерахунку через банківські установи

безготівкового перерахунку через банківські установи відрахувань з
заробітної плати (стипендії) за місцем роботи (навчання)

Вплив зміни на перерахунок кредиту Не впливає, перерахунок не
проводиться

Відповідальність за несвоєчасне внесення чергових платежів Пеня в
розмірі, передбаченому в договорі, який не перебільшує 1 / 365 частини
встановленої річної процентної ставки за кредит від простроченої суми за
кожний день затримки

При простроченні сплати 3 чергових платежів, уся сума заборгованості та
пеня можуть бути відшкодовані в примусовому порядку (нотаріальний напис
чи рішення суду

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів у розстрочку

Зміст операції Д-т К-т

1. Відображення реалізації товару в кредит:

На суму первісного внеску

На суму заборгованості покупців за отримані товари

На суму податкового зобов’язання

На суму реалізованих товарів

301, 311

361

702

902

702

702

641

282

2. Відображення суми процентів за користування кредитом (внесено
готівкою) 301

361

702 361

702

641

3. Надходження чергових платежів (щомісяця) 301, 311 361

4. На суму пені за несвоєчасну сплату чергових внесків 301, 311 715

5. Списання заборгованості, яка визнана безнадійною 944 361

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ДРІБНИМ ОПТОМ

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товарів дрібним оптом

Зміст операції Д К

1. Сплачено з поточного рахунку покупцями за товар:

На суму за покупними цінами

На суму податкового кредиту з ПДВ

311

643

361

641

2. Відпущено товари дрібним оптом*:

На суму реалізованих товарів

На суму податкових розрахунків по ПДВ

Списано товари з матеріально-відповідальної особи вартістю в облікових
цінах (цінах реалізації)

361

702

902

702

643

282

3. Списана торговельна націнка на реалізовані товари (червоним сторно)
902 285

4. Списано наприкінці звітного періоду:

собівартість реалізованих товарів

чистий дохід від реалізації товарів

791

702

902

791

*Вартість реалізованих дрібним оптом товарів включається в обсяг
роздрібного товарообороту і впливає на розрахунок торговельної націнки
на реалізовані товари, собівартості реалізованих товарів та на
визначення чистого доходу від реалізації товарів в роздрібній торгівлі.

PAGE

PAGE 1

Положення (стандартів) 9 “Запаси”

Методи оцінки товарів при їх реалізації в роздрібній торгівлі

Ідентифікованої собівартості

Середньозваженої собівартості

Ціна продажу

ФІФО

ЛІФО

Для підприємств, які мають незначну номенклатуру товарів і на ці товари
встановлені різні рівні торгової націнки. При цьому нарахування торгової
націнки відображається тільки в оперативному обліку і використовується
потім для контролю за вибуттям товарів. У бухгалтерському обліку товари
обліковуються в покупних цінах і розрахунок торгової націнки на
реалізовані товари робити не потрібно

Для підприємств, які мають значну і змінну номенклатуру товарів з
приблизно однаковим рівнем торговельної націнки. Собівартість
реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною)
вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.
При цьому виникає необхідність складання розрахунку торгової націнки на
реалізовані товари

Середньозважений метод

Потребує визначення середньозваженої вартості одиниці товарів для
продажу

Реалізація товарів дрібним оптом – реалізація товарів різним
підприємствам і установам невеликими партіями

Товарний чек

Податкова накладна

Гарантійний лист підприємства

Рахунок на оплату товарів

Платіжне доручення з відміткою банку про оплату

Довіреність

Податкова накладна

Документальне оформлення при реалізації за готівку

Документальне оформлення при реалізації за умови розрахунків
безготівковим шляхом

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей

Дооцінка

Уцінка

Нормативні документи

1. “Про нормативи запасів ТМЦ державних підприємств і організацій та
джерела їх покриття” (Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ № 279
від 19.04.93 р.)

2. “Порядок проведення дооцінки залишків ТМЦ” (затв. МЕУ і МФУ від
31.05.93 р., зі змін.

“Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, із
групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного
призначення” (наказ МЕУ і МФУ № 120 / 190 від 10.09.96 р.) (нова
редакція зі змін. – від 15.12.99 р.)

Підприємства всіх форм власності можуть проводити до початку кожного
місяця переоцінку ТМЦ за умови зміни цін на виробничі запаси та товари

Уцінці підлягають товари, що застаріли і не користуються попитом у
споживачів (не мають збуту більше 3 місяців), а також товари, що
частково втратили свою якість (наприклад, зразки товарів)

Інвентаризація товарів, що підлягають переоцінці (опис-акт)

Наказ керівника про проведення переоцінки й призначення
інвентаризаційної комісії

Положення (стандарт) 9 “Запаси”

Методи визначення собівартості реалізованих товарів

Ідентифікованої собівартості

Середньо-зважений

ФІФО

ЛІФО

Ціна продажу

В оптовій торгівлі (за вибором підприємства по кожній групі товарів)

Метод ідентифікованої собівартості

Облік собівартості за кожною конкретною одиницею товарів

Можна використовувати для визначення собівартості реалізації при великій
номенклатурі товарів (автомобілів, побутової техніки тощо)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020