.

Бухгалтерський облік: проблеми теорії та практики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2560
Скачать документ

Реферат на тему:

Бухгалтерський облік: проблеми теорії та практики

Нині як в теорії, так і в практиці ведення бухгалтерського обліку,
існує ряд питань, які потребують вирішення. Одними з таких є:

Питання перше – існування в теорії бухгалтерського обліку розподілу
системи бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський. Дане
питання носить дискусійний характер з приводу:

– правомірності розподілу системи бухгалтерського обліку на вищезгадані
види;

– місця кожного з видів обліку в обліковій системі.

Аналіз даного питання показав, що в ході дискусій сформувалися дві
протилежні точки зору щодо даного розподілу. При цьому виділилися дві
групи науковців. Група  науковців, які вважають правомірним поділ
системи бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський, та група
науковців, які мають протилежну думку, тобто не підтримують доцільність
розподілу.  

З точки зору науковців, які підтримують розподіл системи бухгалтерського
обліку, причиною вищезгаданого розподілу є те, що в сьогоднішніх умовах
господарювання, тобто ринкових умовах, існуюча система бухгалтерського
обліку не відповідає необхідним вимогам. Існуючий бухгалтерський облік 
не в змозі задовольнити сьогоднішні інформаційні потреби управління.

Вищезгадана група науковців  виділяє саме управлінський облік як джерело
інформації для управління. Наводячи, при цьому, відмінності між
фінансовим і управлінським обліком.

Професор М. Чумаченко дані відмінності пояснює так:  «фінансовий облік
надає дані про факти, господарські операції, які вже сталися і на які
вплинути вже не має можливості. Управлінці, менеджери підприємства
цікавляться інформацією, аналіз якої дає змогу збільшувати доходи за
рахунок зменшення витрат, оперативно впливати і контролювати формування
собівартості продукції, визначити стратегію і перспективи розвитку
підприємства. Надати таку інформацію може управлінський облік» [ 4,
c.44].

Невирішеним залишається також питання: чи управлінський облік є
самостійною інформаційною системою підприємства, чи він є частиною
системи бухгалтерського обліку?

Позиція неправомірності поділу системи бухгалтерського обліку на
фінансовий та управлінський  обґрунтована  в статті Бородкіна О. В якій
 наведена думка науковців, про те,  що «немає підстави для поділу
бухгалтерського обліку на такі автономні види обліку: фінансовий і
управлінський. Він є єдиним і неподільним, економіко-правовою та
інформаційною системою, що органічно складається з підсистем: облік
основних фондів і нематеріальних активів, облік матеріалів і МШП, облік
витрат виробництва та ін. Для того щоб задовольнити різних клієнтів в
отриманні бухгалтерської інформації, потрібно спочатку побудувати
необхідну модель обліку, передбачивши в ній вхідні  і вихідні параметри
інформації» [ 3, c.47].

Поділяючи думку останніх, потрібно зазначити, що система бухгалтерського
обліку не повинна розподілятися. Система обліку повинна бути цілісна.

Для того щоб система бухгалтерського обліку відповідала вимогам
управління, на сам перед потрібно правильно встановити взаємозв’язок між
управлінням і системою обліку. Вихідним положенням при цьому має бути
вірно визначена ціль, мета, об’єкти управління та зміст необхідної для
реалізації управлінських завдань, інформації. 

Питання друге – відсутність в теорії бухгалтерського обліку бази єдиної
загальноприйнятої термінології.

 

gdU

s

ктується неоднозначно. Дане питання досліджував відомий вчений Бутинець
Ф.Ф. й зауважив, що в одних працях вітчизняних авторів термін
«бухгалтерський облік» визначається як «система», в других – як
«спосіб», в інших – як «специфічний вид обліку» [2, с. 43].

Продовживши дане дослідження можна відмітити подібну ситуацію  стосовно
визначення терміну «управлінський облік». Відповідно результатам
проведеного дослідження даний термін визначається як процес;  як 
система  в  складі бухгалтерського обліку; як інтегрована система.

Відносно даного дослідження потрібно зауважити, що від змісту, який
вкладається в термін залежить і зміст завдань та функцій, які даний
термін виконує. Тому є дуже важливим розгляд питання про створення в
теорії бухгалтерського обліку бази єдиної загальноприйнятої
термінології.

Потрібно звернути увагу на те, що зазначені вище проблеми існують ще в
одній сфері – практичній діяльності.

Як відомо організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах
здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV. Вище
перелічені проблеми теорії бухгалтерського обліку мають місце і в даному
Законі. Що в свою чергу впливає на результати організації та ведення
бухгалтерського обліку.

Даний Закон передбачає ведення двох видів обліку: бухгалтерського та
внутрішньогосподарського (управлінського), що в свою чергу штучно
розбиває облікову систему підприємства на дві відповідні частини. При
цьому залишається незрозумілим той факт, чи внутрішньогосподарський
(управлінський) облік є частиною бухгалтерського обліку, який
спрямований на підготовку інформації внутрішнім користувачам, ведення
якого є необов’язковим, чи даний вид обліку є самостійним видом та існує
окремо від бухгалтерського.   

Окремо потрібно розглянути питання, яке стосується визначень наведених в
даному Законі.

Бухгалтерський облік, згідно даного Закону – «це процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім
користувачам для прийняття рішень; внутрішньогосподарський
(управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про
діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління
підприємством» [ 1, c.3].

Як видно з наведених вище визначень облік має неоднозначне трактування.
В одному випадку він є процесом, в іншому – системою.

Вищерозглянуті проблеми, які існують як  в теорії так і практиці ведення
бухгалтерського обліку можливо вирішити шляхом створення та впровадження
нової моделі обліку господарської діяльності, яка б виключала розподіл
облікової системи і була б спрямована на вирішення питань поставлених
перед сучасним менеджментом.

Література:

31 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. -К.: КНТ, 2007. – 176с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: Роздуми вченого. – Житомир: ПП
«Рута», 2001. – 100с.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація.
О. Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит № 2. 2001. – с.43.

Управлінський облік в Україні. М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і
аудит. № 6. 2001. – с.44.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019