.

Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 11941
Скачать документ

21

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

КУРСОВА РОБОТА

за темою “Бухгалтерський облік операцій поточного рахунку”

Дисципліна: Фінансовий облік

Виконав студент

3 курсу 10/08 групи

Афанасьєва Наталя

Василівна

Керівник: Головченко Т.В.

м. Херсон – 2009

Зміст

Вступ

1. Побудова обліку безготівкових операцій

2. Відкриття поточного рахунку в банку

3. Документальне відображення операцій поточного рахунку

4. Синтетичний облік операцій поточного рахунку

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

У відповідності до Порядку ведення касових операцій в народному
господарстві України всі державні, кооперативні, акціонерні, орендні,
колективні, спільні та інші підприємства, об’єднання, організації та
установи, незалежно від виду власності та виду діяльності, мають поточні
рахунки в банку і зобов’язані зберігати свої грошові кошти в банківських
установах, тобто проводити безготівкові розрахунки.

Основними нормативними актами з обліку грошових коштів є:

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від
18.12.1998 р. № 527, зареєстрована в Міністерстві юстиції України
24.12.1998 р. за № 819/3259;

Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України”, затверджена постановою Правління Національного банку України №
204 від 02.08.1996 р.;

П (с) БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджений Міністерством
фінансів України від 31.03.1999 р. № 87;

Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням, затвердженим постановою НБУ від 24.09.1999 р. № 479.

У даній курсовій роботі розглянуто ведення бухгалтерського обліку
операцій поточного рахунку.

Робота складається зі слідуючих розділів:

побудова обліку безготівкових операцій;

порядок відкриття поточного рахунку в банку;

документальне відображення операцій поточного рахунку;

ведення аналітичного та синтетичного обліку операцій поточного рахунку;

висновки.

1. Побудова обліку безготівкових операцій

В ринкових умовах особливо актуальна чітка організація грошових
розрахунків, оскільки грошова стадія обороту коштів має величезну роль у
господарському житті підприємства будь-якої форми власності. Перехід від
адміністративно-командної системи управління економікою до ринкових
відносин викликав необхідність створення нової платіжної системи, що
базується на дворівневій системі банків. Були потрібні розділення і
відособлення грошових ресурсів різноманітних господарюючих суб’єктів
формування самостійних комерційних банків, введення кореспондентських
відносин між ними та державами – колишніми республіками СРСР.

Якісні зміни в організаційних формах проведення грошових розрахунків
відбулися внаслідок зростання економічної активності всіх суб’єктів
ринку, розширення числа та об’ємів угод. З’явилась величезна кількість
нових комерційних структур, що позначилося на різкому зрості
документообороту, пов’язаного з обслуговуванням платіжної системи в
цілому. Перебудова платіжної системи потребувала зміни принципів
організації безготівкових розрахунків, використання нових форм та
способів здійснення платежів. [6, с.46-53]

Будь-яке підприємство здійснює грошові розрахунки і як покупець, і як
продавець. Підприємство здійснює також грошові розрахунки з працівниками
та службовцями, розраховується з бюджетом та банком. Сукупність всіх
грошових платежів складає платіжний оборот. Значна частина платіжного
обороту підприємств здійснюється безготівковим шляхом, тобто здійсненням
записів по рахункам у банках.

Безготівкові розрахунки – це перерахування грошових коштів з рахунку
підприємства-платника на рахунок підприємства-отримувача. Фінансовим
посередником в цих розрахунках є банк, який надає послуги своїм
клієнтам-підприємствам.

Безготівкові розрахунки знайшли широке застосування в процесі розвитку
банківської системи і мають ряд переваг перед розрахунками з
застосуванням готівкових коштів.

Безперебійність розрахунків забезпечують слідуючі основні принципи
організації безготівкових розрахунків (див. схема 1):

Схема 1. Принципи організації безготівкових розрахунків.

picscalex870100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d4
6430100000000000100b9be0000000001000000000300000000000000030000010000006
c000000000000000000000008000000100000000000000000000000f82a0000262100002
0454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000a40100004
4010000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a
8611100246311002451603240631100386011002000000049642f3138601100406311002
0000000ffffffff0c04f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006
c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d06011000
c04f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c000000000000025
40000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d1410
00000000d000000010000004c000000040000000000000000000000a4010000440100005
0000000200000000900000046000000280000001c0000004744494302000000fffffffff
fffffffa5010000450100000000000046000000140000000800000047444943030000002
50000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c024401a4010
40000002e0118001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c696
2726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000
40000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000
000320a0d0000000100040000000000a4014401200009001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d010100040000002d01010003000000000021

Всі підприємства та організації зобов’язані зберігати свої кошти на
рахунках у банках. В касах підприємств дозволяється залишати лише
невеликі суми готівкових коштів у межах встановлених норм.

Переважаюча частина безготівкових розрахунків повинна здійснюватися
через банк.

Вимога платежу повинна виставлятися або перед відвантаженням товарів,
або після неї, щоб не допускалася затримка платежів. Однак в умовах
кризи більшість постачальників вимагає передоплату – попереднє отримання
коштів перед відпуском товару.

Платежі проводяться з рахунків клієнтів у банку лише з їх згоди. Ця
важлива умова перешкоджає банку розпоряджатися коштами, що належать
господарюючим органам, які відкрили рахунки в даному банку.

Встановлено декілька форм розрахунків і видів платежів, які підприємства
можуть обирати на свій розсуд.

Доки розрахунки проходять безготівково, тобто кошти списуються з одного
рахунку і зараховують на інший рахунок у банку, в банках створюють
грошові кошти, які стають кредитними ресурсами.

Безготівкові розрахунки сприяють зменшення додаткових затрат на друк,
зберігання, перевозку, перерахунок великої кількості грошових знаків,
які були б необхідні при розрахунках готівковими коштами. В той же час
безготівкові розрахунки при чіткій роботі банків дозволяють краще
регулювати платіжний оборот у кінцевому результаті прискорювати
оборотність оборотних коштів і здійснення платежів. [11, с.98-115]

В безготівкових розрахунках обов’язково присутні два або більше
господарюючих суб’єкти і банк. Без відкритого у банку рахунку неможливо
проводити безготівкові розрахунки, шляхом запису по банківським
рахункам. Кожен економічний і господарюючий суб’єкт зберігає свої кошти
в банках. Діючим господарським законодавством передбачено, що банки
приймають і зберігають на рахунках грошові кошти клієнтів, здійснюють по
їх дорученню розрахункові, кредитні, касові та інші банківські операції.

Юридичні особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю,
можуть відкривати рахунки у будь-якому банку по місцю їх реєстрації або
в банку поза місцем їх реєстрації зі згоди останнього. Юридичні особи
зобов’язані зберігати вільні грошові кошти в банках. Необґрунтована
відмова банку, статутом якого передбачено здійснення відповідних
банківських операцій, прийняти грошові кошти клієнта на зберігання і
відкрити рахунок може бути оскаржена клієнтом в суді.

Між банком і клієнтом укладається договір про розрахунково-касове
обслуговування з відкриттям відповідного банківського рахунку. По
договору банк зобов’язується зберігати грошові кошти на рахунку клієнта,
зараховувати суми, що надходять на цей рахунок, виконувати розпорядження
клієнта про перерахування та видачу коштів з рахунку та проведення інших
банківських операцій, які передбачені для рахунку даного виду
законодавчими актами, банківськими правилами та договором.

Банк може використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи
їх наявність при наданні вимог до рахунку. Клієнт вправі розпоряджатися
цими коштами і отримувати доходи по ним. .

Банк гарантує таємницю рахунків клієнта. Надання банком відомостей про
стан рахунків і операціям по них без згоди клієнта не допускається, за
винятком випадків, передбачених законодавством.

Договір банківського рахунку припиняється по заяві клієнта і по іншим
підставам, передбаченим законодавством. Відсутність операцій по
банківському рахунку не впливає на припинення договору.

Поряд з вказаними рахунками в банку господарюючим суб’єктом може бути
відкрито депозитний рахунок для зберігання на протязі певного часу
частини коштів підприємства.

2. Відкриття поточного рахунку в банку

Поточний рахунок – це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій
установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по
розрахунках підприємства. Поточні рахунки відкриваються підприємствам
усіх видів та форм власності, а також відокремленим підрозділам для
зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими
рахунками відповідно до чинного законодавства України. [10, с.369-382]

Поточний валютний рахунок може бути відкритий:

юридичним особам – резидентам України;

фізичним особам – резидентам України;

представництвам юридичної особи – нерезидента;

дипломатичним, консульським, торговельним та іншим представництвам
іноземних держав;

іноземним інвесторам;

фізичним особам – нерезидентам України;

31 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та пункту 1.3
Інструкції рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх
видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за
вибором клієнта і згодою цих банків. Чинним законодавством України не
встановлено обмежень щодо кількості поточних рахунків, які можуть
відкривати юридичні чи фізичні особи в банківських установах.

Обслуговуючим банком називають банк, у якому відкрито рахунки
підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності, банків та їх установ, фізичних
осіб, та який здійснює для них на договірних умовах будь-яку з операцій
чи послуг, передбачених Законом України “Про банки та банківську
діяльність”. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для
формування статутного капіталу господарського товариства в іноземній або
національній валюті і один рахунок за кожною угодою сумісної діяльності
без створення юридичної особи. Юридичні і

фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності мають право
відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою
банків. У випадку відкриття двох і більше поточних рахунків у
національній валюті власник рахунку протягом трьох робочих днів з дня
відкриття або закриття наступного рахунку визначає один з рахунків у
національній валюті як основний, на якому буде обліковуватись
заборгованість, що списується у безспірному порядку, і повідомляє номер
цього рахунку податковому органу, де він зареєстрований як платник
податків. Банк може здійснювати платежі клієнта в інтересах третіх осіб
у випадках, передбачених чинним законодавством. Згідно з Цивільним
кодексом це можуть бути договори поруки, договори на користь третіх осіб
та інші.

Для відкриття поточного рахунку підприємства подають установам банків
такі документи: (див. схема 2):

Схема 2. Перелік документів, що подаються в банк для відкриття поточного
рахунку.

picscalex1280100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
464301000000000001007da0000000000100000018030000000000001803000001000000
6c000000000000000000000008000000100000000000000000000000053f00009b230000
20454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040016000000
0c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000068020000
5c010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000ffffffff0c04f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d0601100
0c04f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d00000001000000
4c000000040000000000000000000000680200005c010000500000002000ffff09000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff690200005d010000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c025c016802040000002e0118001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400
0000000068025c0120000900040000002d010000040000002d01000003000000000021

заяву на відкриття рахунку встановленого зразку, що підписана керівником
та головним бухгалтером підприємства. Якщо в штаті немає посади
головного бухгалтера, то заяву підписує керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої
влади;

копію належним чином зареєстрованого статуту, засвідчену органом, який
реєструє;

копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік,
засвідчену податковим органом;

картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного
законодавства чи установчих документів підприємства надане право
розпорядження рахунком та підписання документів, завірену вищестоящою
організацією. У картку включається також зразок відбитка печатки
підприємства;

довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Підприємство має право відкривати поточні та депозитні рахунки як в
національній, так і в іноземній валюті. Поточний рахунок в іноземній
валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах
чинного законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній
валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним
законодавством України, та для погашення заборгованості за кредитами в
іноземній валюті. [13, с.166-74]

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть використовувати чеки для
розрахунків за товари, роботи, послуги. Для цього певна сума коштів
вноситься на особливий рахунок – рахунок лімітованої чекової книжки. В
межах цього ліміту підприємства виписують розрахункові чеки
постачальникам.

Учасниками чекового обігу виступають три особи: чекодавець, платник по
чеку та чекоотримувач. Платником в чековому зобов’язанні може бути лише
банк, де чекодавець має кошти, якими він може розпоряджатися шляхом
видачі чеків.

Однією з форм розрахунків між підприємствами є акредитив, який
застосовується для підвищення гарантованості оплати покупцем своїх
зобов’язань.

Установи банків можуть відкривати підприємствам карткові рахунки. Зміни
стосовно карткового рахунку є такими, що приводять Інструкцію у
відповідність до реальної ситуації в Україні, так як застосування
банківських платіжних карток з кожним роком набирає все більших і
більших обертів.

Згідно з постановою НБУ “Про впровадження пластикових карток міжнародних
платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги і при видачі
готівкових коштів” від 24.02.97 р. № 37, картковий рахунок – це
банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою
банківських платіжних карток.

Карткові рахунки належать до поточних рахунків і відкриваються клієнтам
установ банків на умовах договору про відкриття картрахунку і здійснення
операцій із застосування платіжних карток. Картковий рахунок можна
відкривати і в іноземній валюті.

3. Документальне відображення операцій поточного рахунку

Для здійснення операцій по поточному рахунку до банку подаються
документи, форми яких затверджені НБУ. Документи, що надходять до банку
дійсні лише при наявності підписів, ідентичних підписам у банківській
картці. [14, с.54-55]

Якщо будь-який реквізит не заповнений або заповнений з порушенням вимог,
то банк не має права приймати такий документ до виконання. Крім того, в
розрахункових документах не допускаються різного роду виправлення,
незалежно від того, хто вносить ці зміни – клієнт чи банк. При цьому
підприємства і фізичні особи несуть повну відповідальність за
правильність внесених у розрахункові документи даних. Надані в банк
документи повинні мати наступні реквізити: назву, номер поточного
рахунку, ідентифікаційні коди підприємства-відправника та
підприємства-отримувача грошових коштів, число, місяць, рік виписки.
Банк реєструє всі здійснені операції з надходження та списання коштів з
поточного рахунку в спеціальній виписці з особового рахунку з доданням
виправдовуючи документів.

При готівкових розрахунках банківськими документами є:

грошові чеки;

об’яви на внесок готівкою;

У випадку безготівкових перерахувань:

платіжні доручення;

платіжні вимоги-доручення;

розрахункові чеки, акредитиви.

При внесенні грошових коштів на рахунок банку подається об’ява на внесок
готівкою. Виправдовуючим документом при цьому є відмічена банком
квитанція, яка заповнюється разом з об’явою на внесок готівкою.

Сьогодні найбільш розповсюдженими видами безготівкових розрахунків є
розрахунки за допомогою платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

Платіжне доручення є розпорядженням обслуговуючому банку про
перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства, оформленим
на спеціальному бланку. При розрахунках платіжними дорученнями
ініціатором платежу виступає платник. (див. зразок 1):

Зразок 1. Платіжне доручення.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 2230410001

від 29 серпня 2008 року

Платник: АТ “Омега” м. Херсон Одержано банком

“__”_____________ р. Код за ЄДРПОУ39460430

Банк платника: Райффайзен банк “Аваль” у м. ХерсонКод
банкуДЕБЕТСУМА352093Рах. №260000982024Одержувач: ТОВ ” Атон” м.
Київ10000,00Код

За ЄДРПОУ32933722КРЕДИТБанк одержувача: Код
банку260053209234Промінвестбанк

у м. Київ300012Рах. №Сума літерамиДесять тисяч грн.00 коп. Призначення
платежуОплата за дошку обрізну згідно з накладною № 08/17/001 від
17.08.2008 р. в т. ч. ПДВ – 1666,67М.П.

Підпис платникаПроведено банком

“____”_______________ р. Підпис банку

Платіжні доручення використовуються для розрахунків між підприємствами
за отримані товарно-матеріальні цінності; за товарно-матеріальні
цінності і послуги в порядку попередньої оплати; при авансових платежах;
при платежах до бюджету, органам соціального страхування, оплати
претензій по якості і недостачі продукції, штрафів, пені; погашення
кредиторської заборгованості, а також для завершення розрахунків по
актах звірки взаємної заборгованості суб’єктів господарської діяльності.
За бажанням у платіжному дорученні платник може вказати дату
валютування, тобто період між датою надходження доручення на списання
коштів у банк і датою зарахування списаних коштів на рахунок одержувача,
але тільки якщо така можливість передбачена в договорі на
розрахунково-касове обслуговування з банком. Це означає, що платник може
самостійно вказати дату зарахування коштів на поточний рахунок
одержувача. Проте період валютування не може перевищувати три робочі
дні. Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України” передбачає застосування платіжної вимоги-доручення, що
виписується постачальником. Покупець акцептує вимогу-доручення і здає її
до банку. Вона приймається до виконання банком покупця тільки при
наявності коштів на поточному рахунку покупця і при його письмовій згоді
оплатити повністю або частково платіжну вимогу-доручення, що повинно
бути затверджене підписами осіб, уповноважених розпоряджатися поточним
рахунком, і печаткою платника. [15, с.482-483]

Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, який складається з
двох частин: верхньої – вимоги постачальника безпосередньо до покупця
оплатити вартість відпущеної йому за договором продукції, виконаних
робіт, наданих послуг; та нижньої – доручення платника своєму банку про
перерахування з його рахунку визначених сум. Платіжна вимога-доручення
заповнюється постачальником і передається покупцеві разом з
відвантаженою продукцією або після надання послуг. При отриманні
покупцем даного документу і при наявності коштів на його поточному
рахунку він вказує прописом суму, що належить до сплати і код поточного
рахунку. Після цього даний документ

передається до банку на оплату. Якщо ж в момент отримання платіжної
вимоги-доручення грошові кошти відсутні в потрібному обсязі, то в міру
їх накопичення виписуються платіжні доручення з посиланням на номер
платіжної вимоги-доручення.

Чеком визнається цінний папір, який містить нічим не обумовлене
розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної в ньому суми
чекоутримувачу. Розрахунки чеками представляють собою сукупність
операцій з видачі, одержання, обігу та оплати чеків. Чек дійсний
протягом десяти днів, не враховуючи дня його виписки. Розрізняють
грошові та розрахункові чеки.

Акредитив – це доручення банку покупця банкові постачальника провести
оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах,
обумовлених в цьому дорученні. Існують три форми акредитиву: без
відзивний підтверджений, без відзивний непідтверджений і відзивний.

4. Аналітичний облік операцій поточного рахунку

Аналітичний облік операцій поточного рахунку здійснюється за виписками
банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків
відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі
необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за
виписками банку. Основою для запису операцій поточного рахунку є виписки
з цього рахунка. [15, с.482-483]

Періодично або кожного дня банк видає власникам рахунків виписки з
відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій. Виписка
обов’язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється
підприємством з точки зору відповідності її доданим документам, при
цьому встановлюється, чи всі записи належать до підприємства-власника
рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах – журналі № 2 та
відомості № 2 – операцій на поточному рахунку.

Записи банку та підприємства мають бути ідентичними, але потрібно
врахувати, що поточний рахунок підприємства є активним, а для банку ці
рахунки є пасивними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку показана
сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті – зарахована
на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.
Сальдо на поточному рахунку завжди повинно бути однаковим як в обліку
банку, так і підприємства.

Виписка є регістром аналітичного обліку, тому обов’язково має містити
дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті
і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Таким
чином, виписка – це фактично другий примірник особового рахунку
підприємства, відкритого банком.

Виписка банку – документ, що видається банком підприємству і відображає
рух грошових коштів на поточному рахунку. В різних банках форми виписок
можуть бути різними, але в кожній обов’язково передбачаються позиції для
дати, номерів рахунків дебітора та кредитора, суми. (див. зразок 2):

Зразок 2. Виписка з поточного рахунку.

Київ. Печерське від. УОБ

Виписка

З особового рахунка

Операції за 4.01.08

Попередній рух 3.01.08

Дата Номер МФОКореспондуючі

рахункиОпераціїДебетКредит4.0127321712420901016250,004.01263003351546760
4012109,004.015283223136063370175,544.01243511794679760172,604.012532401
0311329050148,044.0159608230152,544.0111030301936100108461,77Разом

Вхідний залишок

Рух

Вихідний залишок8607,72

10850,26

8145,95

2704,31461,77

Бухгалтер при отриманні виписки проводить наступні операції, які
називаються бухгалтерським терміном контировка виписки:

виписка нумерується;

перевіряється наявність виправдовуючи розрахункових документів, на
підставі яких зараховані чи списані кошти;

перевіряється відповідність суми у виписці сумам виправдовуючи
документів на перерахування чи зарахування коштів;

проставляється кореспонденція рахунків у відповідності з проведеними
операціями.

Зберігаючи грошові кошти підприємства, банк вважає себе його боржником,
тобто на цю суму має кредиторську заборгованість. Тому залишки грошових

коштів і надходжень на поточний рахунок підприємства банк записує по
кредиту поточного рахунку, а зменшення свого боргу – по дебету. Тобто за
дебетом виписки відображається списання грошових коштів з поточного
рахунку, а за кредитом – надходження коштів на поточний рахунок. На
полях перевіреної виписки проти сум операцій і на документах, які
додаються, проставляються коди кореспондуючих рахунків, а на документах
вказуються ще й порядкові номери запису у виписці. Ці дані необхідні для
контролю за рухом коштів, автоматизації облікових робіт, видачі довідок,
перевірок і наступного збереження документів, після цього на всіх
доданих до виписки документах ставиться штамп “Погашено”.

4. Синтетичний облік операцій поточного рахунку

Синтетичний облік операцій поточного рахунку ведеться на рахунку 31 в
розрізі субрахунків 311 “Поточні рахунки в національній валюті “, 312
“Поточні рахунки в іноземній валюті”. По дебету рахунку 31
відображається надходження грошових коштів, а по кредиту – їх вибуття.
Для обліку операцій з рахунком 31 призначений журнал № 2, що відображає
обороти по кредиту рахунку 31 за місяць, та для більш точного контролю
операцій поточного рахунку ведуться записи по дебету рахунку 31 у
відомості №2 за кожним видом валюти. Всі записи в журналі № 2 ведуться
на підставі виписок з поточного рахунку, які підприємство періодично
отримує з банку. [10, с.369-382] Надходження грошових коштів на поточний
рахунок відображається наступними проводками (див. таблиця 1):

Таблиця 1. Проводки по рахунку 31 по надходженню коштів.

№ операціїЗміст господарської операціїКореспондуючі
рахункиСумаДебетКредит123451Внесено на поточний рахунок готівку з
каси313030002Погашено дебітором довгострокову
заборгованість311622303Оплачено покупцями раніше одержані товари,
роботи, послуги313650004Безоплатно одержано безготівкові кошти 314210005
Перепродані акції власної емісії: 314556006 Одержані кошти цільового
фінансування на будівництво із зовнішніх джерел3148500007 Одержано
довгострокову позику банку на поточний рахунок31502000008 Одержано
фінансову допомогу на зворотній основі3155150009 Одержано
короткострокову позику банку31603000010 Отримано грошові кошти у вигляді
доплати3163790011 Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові
кошти3164400012 Повернуто з фондів соціального страхування на рахунок
підприємства3165620013 Одержано доходи майбутніх періодів31694050014
Зарахована на рахунок в банку виручка від реалізації продукції за
касовим методом31704500015 Відображено дохід від реалізації виробничих
запасів, МШП3171200016 Зараховано на поточний рахунок дохід від спільної
діяльності31724230017 Зараховано на поточний рахунок суми
дивідендів3173560018 Зарахований дохід від реалізації основних
засобів31746300019 Отримано суми страхового відшкодування від страхової
організації31754200

Вибуття грошових коштів з поточного рахунку відображається наступними
проводками (див. таблиця 2):

Таблиця 2. Проводки по рахунку 31 по вибуттю коштів.

№ операціїЗміст господарської операціїКореспондуючі
рахункиСумаДебетКредит123451 Придбано довгострокові інвестиції143170002
Проведено витрати на монтаж основних засобів1531250003Оплачено покупцями
раніше одержані товари, роботи, послуги363150004 Проведено витрати на
виправлення браку: 243115005 Передано гроші з банку в касу:
303135006Депоновано гроші на лімітовану чекову
книжку313120007Перераховано кошти для придбання іншої
валюти3331450008Повернуто передоплату покупцям: 363143009 Проведено
передоплату постачальникам3731890010Проведено передоплату за газети і
журнали3931320011Викуплено власні акції у акціонерів4531560012Проведено
перерахування коштів за рахунок раніше створеного
резерву4731780013Використано суми цільового
фінансування48313500014Повернуто банку довгострокову
позику50313500015Погашено заборгованість за раніше виданим
векселем5131500016Погашення заборгованості по зобов’язанням за
облігаціями52312600017Погашено довгострокову заборгованість з
оренди5331650018Погашено довгострокові зобов’язаннями перед різними
кредиторами55314800019Погашено короткострокові позики
банку60318010020Погашено заборгованість за раніше виданими
векселями6231560021Проведено розрахунки з
постачальниками63313520022Погашено заборгованість перед
бюджетом6431460023Сплачено збори до фондів соціального страхування
6531530024Перераховано суми заробітної плати особисті рахунки
працівників66315600025Перераховано дивіденди
учасникам6731800026Розрахунки з іншими кредиторами за раніше надані
послуги683150027Оплачено загально виробничі витрати9131300028Оплачено
адміністративні витати9231500029Оплачено витрати на
збут9331400030Оплачено витрати операційної діяльності9431640031Оплачено
фінансові витрати9531200032Оплачені інші витрати973160033Оплачено
надзвичайні витрати99317000

Ось такими типовими проводками відображаються синтетичний облік операцій
поточного рахунку підприємств.

Висновки

В умовах ринкової економіки потрібно виходити з принципу,що вміле
використання грошових коштів може приносити підприємству додатковий
прибуток, а отже необхідно постійно думати про раціональне вкладання
тимчасово вільних грошових коштів для отримання додаткового прибутку,
так як грошові кошти є фінансовими ресурсами організації, найбільш
ліквідними активами, здатними забезпечити виконання зобов’язань
будь-якого рівня та виду, від наявності яких залежить своєчасність
погашення кредиторської заборгованості підприємства.

Розглянувши всі питання цієї курсової роботи можна зробити висновки:

всі підприємства, здійснюючи виробничу та господарську діяльність,
вступають у взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями,
установами, працівниками підприємства та окремими особами. Ці
взаємовідносини засновані на різноманітних грошових розрахунках в
процесі підготовки, виробництва та реалізації продукції, робіт чи
послуг;

всі розрахунки по виконанню зобов’язань здійснюються через установи
банків. Розрахунки готівкою між підприємствами мають обмежений характер
та суворо регламентовані;

постійно здійснюваний оборот господарських засобів викликає неперервне
виникнення різноманітних розрахунків;

правильна організація розрахункових операцій забезпечує стабільність
коштів підприємства, що обертаються, закріплення на ньому договірної та
розрахункової дисципліни, а також покращення його фінансового стану;

при проведенні розрахункових операцій банки контролюють дотримання
підприємствами платіжної і договірної дисципліни, сприяють застосуванню
найбільш доцільних форм розрахунків, а це в свою чергу допомагає
підприємствам уникнути порушень чинного законодавства та убезпечити себе
від штрафних санкцій за порушення.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” № 996-XIV від 16.07.99 р.

2. “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств та організацій”, затверджений
Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.11.99 р.,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України № 892/4185 від 21.12.99 р.

3. “Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій”, затверджена Наказом Міністерства фінансів України №291 від
30.11.99 р., зареєстрована у Міністерстві юстиції України № 893/4186 від
21.12.99 р.

4. “Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та
іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 р.
№ 527, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.12.98 р. а №
819/3259

5. “Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України”, затверджена постановою Правління НБУ № 204 від 02.08.96 р.

6. П (с) БО № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджений
Міністерством фінансів України від 31.03.99 р. № 87

7. “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій
з їх застосуванням”, затвердженим постановою НБУ від 24.09.1999 р. №
479.

8. Керівник колективу авторів – упорядників П.К. Германчук
“Бухгалтерський облік і фінансова звітність – об’єкти фінансового
контролю. “, методичний посібник;, Київ; Атіка, Ельга-Н. – 2003. –
с.46-53

9.О. Савченко, В. Кузнєцов, Н. Борщ “Неприбуткові організації –
податковий та бухгалтерський облік”; методичний посібник; Харків;
Видавницький дім “Фактор” – 2004. – с.27-39

10. За редакцією професора Ф.Ф. Бутинця; “Бухгалтерський фінансовий
облік”; підручник; Житомир; ПП “Рута” – 2001. – с.369-382

11. В. Лемішовський; “Бюджетні установи: бухгалтерський облік та
оподаткування”; навчальний посібник; Львів; “Інтелект-Захід” – 2008. –
с.258-264

12. В. Матвєєва, С. Замазій; “Все про облік та оподаткування бюджетних
організацій”; Харків; Видавницький дім “Фактор” – 2005. – с.98-115

13. Н.М. Ткаченко; “Бухгалтерський фінансовий облік: оподаткування і
звітність”; підручник; Київ; “Алерта” – 2008. – с.166-74

14. Т.В. Нашкерська; “Фінансовий облік”; навчальний посібник; Київ;
“Кондор” – 2005. – с.54-55

15. Н.М. Ткаченко; “Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах
України”; підручник; Київ; “А. С.Н.” – 2005. – с.482-483

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020