.

Бухгалтерський облік на підприємстві

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
3 2678
Скачать документ

21

Зміст

1. Вступ

2. Вихідні данні

3. Журнал реєстрації господарських операцій

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

10.Звіт про фінансові результати

Висновок

Список використаної літератури

1. Вступ

У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили
облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих
виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про
фінансові результати.

У роботі закріпимо знання:

– у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;

– запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі
реєстрації господарських операцій;

– у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх
на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених
матеріальних ресурсів за обліковими цінами;

– у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з
урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості,
визначити фактичну собівартість цих виробів;

– визначити фінансовий результат від основної діяльності – прибуток чи
збиток, нарахувати суму податку на прибуток;

– закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;

– складанні балансу

– складанні звіту про фінансові результати.

2. Вихідні дані

Таблиця 1 – Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок
звітного періоду – на 1 червня 2002р.

Код рахунку Найменування рахункуДтКт123410Основні засоби по первінній
вартості17000 13Знос необігових активів 350020Сировина та матеріали:
  за обліковими цінами7000 транспортно-заготівельні витрати700 Загальна
сума7700 203Паливо— 22Малоцільні та швидкозношувальні
предмети—  23Виробництво ( вироби А)2400 26Готова продукція ( за
фактичною собівартістю)600 301Каса300 311Поточні рахунки у національній
валюті6500 372Розрахунки з підзвітними особами350 44Статутний
капітал 18760441Нерозподілений прибуток 2000631Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками 3000641Розрахунки з податків і платежів (
податок на прибуток) 150651Розрахунки за пенсійним
забезпеченням 1000652Розрахунки з соціального
страхування 14066Розрахунко з оплати праці 6000685Розрахунок з іншими
кредитовами 500Разом3505035050

Таблиця 2 – Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості

Статті витратна початок місяцяна кінець
місяцявиробиразомвиробиразомАБАБ1.Сировина і
матеріали1163–11632150–21502.Основна і додаткова зарплата виробничих
робітників

900–

900

1200–

12003.Відрахування на соціальні
заходи337–337450–4504.Загальновиробничі
витратиРазом2400–24003800–3800

3. Журнал реєстрації господарських операцій

Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису,
господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.

На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць
складаємо:

Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

п/пЗміст операційДокументСумаКореспонденція рах.ДебітКредіт1.Надійшли
матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в
т.ч. ПДВ1200——1.1. Відображена отримані матеріали на
склад.накладна10002016311.2. Відображен податковий кредит.податкова
накладна2006416312.Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації
за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ540——2.1.Відображено витрати
транспортній організації за перевезення матеріалів.рахунок на
оплату4502016852.2.Відображен податковий кредитподаткова
накладна90641/ПДВ6853.Перерахована заборгованість постачальникам з
поточного рахункуплатіжне доручення, виписка банку,
договір12006313114.Відпущені матеріали за обліковими цінами:накладна
внутрішнього переміщення———4.1.для виробництва виробів
А20002312014.2.для виробництва виробів Б28002322014.3.на потреби
цехів400912014.4.на потреби заводоуправління500922014.5.на потреби
відділу збуту500932015.Списуються транспортно-заготівельні витрати (
ТЗВ) по матеріалах:відомість розподіду ТЗВ———5.1.для виробництва виробів
А2882312015.2.для виробництва виробів Б4032322015.3.на потреби
цехів58912015.4.на потреби заводоуправління72922015.5.на потреби відділу
збуту7293201Загальна сума ( визначити в табліці 2)8936.За даними
первинних документів нарахована зарплата:відомість нарахування
заробітної плати———6.1.робочим за виготовлення виробництва
А50002316616.2.робочим за виготовлення виробництва
Б20002326616.3.Виробникам по обслуговуванню цеха600916616.4.робітникам
заводоуправління2000926616.5.робітникам відділу збуту40093661Загальна
сума100007.Провести відрахування:бухгалтерська справка про суму

нарахування на ФОТ———7.1.До Пенсійного фонду33207.1.1.робочим за
виготовлення виробництва А16602316517.1.2.робочим за виготовлення
виробництва Б6642326517.1.3.виробникам по обслуговуванню
цеха199916517.1.4.робітникам заводоуправління66492651 7.1.5.робітникам
відділу збуту133936517.2.До фонду соціального
страхування1407.2.1.робочим за виготовлення виробництва
А702316527.2.2.робочим за виготовлення виробництва
Б282326527.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха8916527.2.4.робітникам
заводоуправління28926527.2.5.робітникам відділу збуту6936527.3.На
випадок безробіття1607.3.1.робочим за виготовлення виробництва
А802316537.3.2.робочим за виготовлення виробництва
Б322326537.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха10916537.3.4.робітникам
заводоуправління32926537.3.5.робітникам відділу збуту6936537.4.На
профісійні захворювання1007.4.1.робочим за виготовлення виробництва
А502316567.4.2.робочим за виготовлення виробництва
Б202326567.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха6916567.4.4.робітникам
заводоуправління20926567.4.5.робітникам відділу збуту4936568Утримано з
зарплати робітників:відомість нарахування заробітної
плати———8.1.прибутковий податок19006616418.2.до Пенсійного
фонду1706616518.3.на випадок безробіття456616538.4.на соціальне
страхування456616529.Нарахована амортизація (знос):відомість нарахування
амотризації———9.1.основних засобів цеху200911319.2.основних
засобів15592131Загальна сума35510.Перерахований з поточного рахунку
податок на прибуток за попередній звітній період.платіжне доручення,
виписка банку15064131111.Відпущені зі складу малоцінні та
швидкозношувальні предмети для
потреб:–—–—–—цехів–—–—–—заводоуправління–—–——–Загальна
сума–——–—–12.Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за
попередній звітний періодвипіска банку, приходно-касовий
ордер600030131113.Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації
за перевезення готової продукції.рахунок на оплату3009368514.Затверджено
звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту.звіт про
витрати2009337215.Перерахована з поточного рахунку заборгованість з
соціального страхування.платіжне доручення, виписка
банку14065231116.Перерахована з поточного рахунку заборгованість
Пенсійному фонду.платіжне доручення, виписка банку100065131117.Виплачена
зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період.платіжна
відомість600066130118.Списуються в кінці місяця загальновиробничі
витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті
виробничих робочих:бухгалтерська справка про суму загальновиробничих
витрат18.1.на вироби А10582319118.2.на вироби Б42323291Загальна
сума148119.Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад
по фактичній собівартості:бухгалтерська справка про суму фактичної
собівартості, калькуляційна відомість19.1.вироби А88062623119.2.вироби
Б63702623/2Загальна сума1517620.Виставлено рахунок покупцю за
відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними
цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВнакладна, рахунок на оплату,
договір1200036170121.Нараховане податкове зобов’язання з податку на
додану вартість по відвантаженій продукціїподаткова
накладна200070164122.Отримана на поточний рахунок в національній валюті
виручка за реалізовану готову продукцію.випіска
банка1200031136123.Списано фактичну собівартість відвантажених
(реалізованих) готових виробів зі складу підприємства.бухгалтерська
справка про суму фактичної собівартості готової
продукції25009012624.Визначіть і спишіть суму чистих доходів від
реалізації продукції основної діяльності.бухгалтерська спавка про суму
чистого доходу1000070179125.Спишіть фактичну собівартісь реалізованих
готових виробів на результат основної діяльності.бухгалтерська справка
про суму фактичної виробничої собіватрості250079190126.Підрахуйте та
спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов’язані
з:бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на
збут26.1.управлінням34717919226.2.збутом16217919327.Розрахуйте суму
прибутку

підприємства за звітній період

та нарахуйте зобов’язання

передбюджетом з податку на

прибуток в розмірі 30%(суму

визнач. за наявності прибутку)

Фінансовий результат до

податкування:

Д-В=10000-2500-3471-1621=

2408

Відображен податок на прибуток

Сума податку на прибуток:

ПП=2408*0,25=602

бухгалтерська справка

2408

602

98

64128.Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн.
діяльності (за умови прибутку)бухгалтерська справка

6029864129.Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної
діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутківбухгалтерська
справка про суму прибутку180679441

4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Таблиця 3 — Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Види робітТранспортно-заготівельні витратиВиробничі запасиВиробничі
запаси, витрачені за звітний період (без ТЗВ)% ТЗВФактична собівартість
витрачених виробничих запасівна початку звітного періоду за звітній
періадна початку звітного періоду за звітній
періад14,4%Виробництво:       виробів А20002882288виробів
Б    28004033203УСЬОГО48006915491Загально виробничі роботи    400

58458Адміністративні роботи    50072572Збутові
роботи    50072572РАЗОМ7004507000100062008937093

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) розраховуються згідно формули:

%ТЗВ=(ТЗВна початок звітного періоду+ТЗВза звітний період)/(Виробничі
запасина початок звітного періоду+Виробничі запасиза звітний період)*100

%ТЗВ=(700+450)/(7000+1000)*100= 14,4%

5. Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

Таблиця 4 — Розрахунок сум обов’язкових платежів за страхуванням

Види робітСума зарплати, нарахована робітникам підприємстваВідрахування
на соціальні заходи(грн)на пенсійне забезпечення

33,2%на соціальне страхування

1,4 %на випадок безробіття

1,6 %на випадок професійних захворювань

1%Виробництво:

виробів А

виробів Б5000

2000

1660

644

70

2880

3250

20Усього700023249811270Загальновиробничі роботи600199810

6Адміністративні роботи2000664283220Збутові
роботи400133664Разом100003320140160100

6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

Таблиця 5 — Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

Назва продукціїБаза розподілу (зарплата виробничих
робітників)Загальновиробничі витрати%сума, грнВироби
А500021,151058Вироби Б200021,15423Всього70001481

Відсоток загальновиробничих витрат розраховується наступним чином:

% загальновиробничих витрат=Загальновиробничі витрати/Зарплата всіх
виробничих робітників*100%

% загальновиробничих витрат=1481/(5000+2000)*100%=21,15%

7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

Таблиця 6 — Калькуляційна відомість по виробах А

п/пНайменування статтіНезавершене виробництво на початок місяцяВитрати
за місяцьНезавершене виробництво на кінець місяцяФактична собівартість
товарної продукції1.Сировина та матеріали11632288215013012.Основна і
додаткова зарплата виробничих робітників9005000120047003.Відрахування на
соціальні заходи337186045017474.Загальновиробничі витрати

—10581058Загальна сума24001020638008806

Таблиця 7 — Калькуляційна відомість по виробах Б

п/пНайменування статтіНезавершене виробництво на початок місяцяВитрати
за місяцьНезавершене виробництво на кінець місяцяФактична собівартість
товарної продукції1.Сировина та матеріали

—3203

—32032.Основна і додаткова зарплата виробничих
робітників—2000—20003.Відрахування на соціальні
заходи—744—7444.Загальновиробничі витрати—423—423Загальна сума—6370—6370

8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам

Оборотна відомость – це сводка оборотів й залишків за визначений період
часу. Розрізняють два види оборотної відомості:

1. Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку;

2. Оборотна відомость по рахункам синтетичного обліку;

Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку
№65Код рахункаНазва рахункаСальдо на початок звітного періодуОборот
звітного периодуСальдо на кінець звітного
періодуДебітКредітДебітКредітДебітКредіт651По пенсійному
забезпеченню.—100010003490—3490652По соціальному
страхуванню.—140140185—185653По страхуванню на случай
безробіття.———205—205656По соціальному страхуванню на випадок проф.
захворювань.———100—100Всього—114011403980—3980

Оборотна відомость по рахункам аналітичного обліку синтетичного рахунку
№23

Код рахункаСальдо на початок звітного періодуОборот звітного
периодуСальдо на кінець звітного
періодуДебітКредітДебітКредітДебітКредіт2312400
—1020688063800—232——63706370——Всього2400—16576151763800

Оборотна відомість

На основі складених рахунків синтетичного обліку складаємо оборотну
відомість по рахункам синтетичного обліку.

Оборотня відомість – це зведення оборотів і залишків за певний проміжок
часу.

9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам

Оборотня відомість по синтетичним рахункам:

№Найменування рахункуСальдо на початок періодуОборотСальдо на кінець
періодуДебітКредітДебітКредітДебітКредіт10Основні
засоби17000———17000—13Знос необігових активів—3500—355—385520Виробничі
запаси7700—145070932057—23/1Виробництво
А2400—1020688063800—23/2Виробництво Б——63706370——26Готова
продукція800—15176250013476—30Каса300—60006000300—31Поточний
рахунок6500—12000849010010—36Розрахунки з
покупцями——1200012000——372Розрахунки з підзвітними
особами350——200150—40Статутний капітал—18760———1876044Нерозподілений
прибуток—2000—1806—380663Розрахунки з
постачальниками—300012001200—300064Розрахунки за
податками—1504404502—421265Розрахунки по страхуванню
—114011403980—398066Розрахунки з оплати
праці—6000816010000—7840685Розрахунки з іншими
кредиторами—500—840—134070Доходи від реалізації——1200012000——79Фінансові
результати——1000010000——90Собівартість
реалізації——25002500——91Загальновиробничі
витрати——14811481——92Адміністративні витрати——34713471——93Витрати на
збут——16211621——98Податок на
прибуток——602602——Ітого:35050350501058171058174679346793

АктивКод строкиНа начало отчетного периодаНа конец отчетного
периода1234I. Необоротные активыНематериальные активы: остаточная
стоимость 010 первоначальная стоимость 011 Износ 012Незавершенное
строительство020Основные средства: остаточная стоимость0301350013145
первоначальная стоимость (10)0311700017000 износ
(13)032(3500)(3855)Долгосрочные финансовые инвестиции: которые
рассчитываются методом участия в капитале других предприятий040 другие
финансовые инвестиции045Долгосрочная дебиторская
задолженность050Отсроченные налоговые активы060Гудвилл065Другие
необоротные активы070Итого по разделу I0801350013145II. Оборотные
активыЗапасы: производственные запасы (201, 203)10077002057 животные,
выращиваемые и откармливаемые110 незавершенное производство
(23)12024003800 готовая продукция (26)13080013476 товары140Полученные
векселя 150Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: чистая
стоимость реализации160 первоначальная стоимость161 резерв сомнительных
долгов162Дебиторская задолженность по расчетам: с бюджетом170 по
выданным авансам180350150 по начисленным доходам190 по внутренним
расчетам200Другая текущая дебиторская задолженность210Текущие финансовые
инвестиции220Денежные средства и их эквиваленты: в национальной валюте
(30+31)230680010310 в иностранной валюте240Другие оборотные
активы250Итого по разделу II2601805029793III. Расходы будущих
периодов270Баланс2803155042938ПассивКод строкиНа начало отчетного
периодаНа конец отчетного периода1234I. Собственный капиталУставный
капитал3001876018760Паевый капитал310Дополнительно вложенный
капитал320Другой дополнительный капитал330Резервный
капитал340Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
(441)35020003806Неоплаченный капитал360Изъятый капитал370Итого по
разделу I3802076022566II. Обеспечение будущих затрат и
платежейОбеспечение выплат персоналу400Другие обеспечения410Страховые
резервы415Часть перестраховщиков в страховых резервах416Целевое
финансирование420Итого по разделу II430–III. Долгосрочные
обязательстваДолгосрочные кредиты банков440Долгосрочные финансовые
обязательства450Отсроченные налоговые обязательства460Другие
долгосрочные обязательства470Итого по разделу III480–IV. Текущие
обязательстваКраткосрочные кредиты банков500Текущая задолженность по
долгосрочным обязательствам510Векселя выданные520Кредиторская
задолженность за товары, работы и услуги(63)53030003000Текущие
обязательства по расчетам: по полученным авансам540 с бюджетом
(64)5501504212 по внебюджетным платежам560 по страхованию
(65)57011403980 по оплате труда (66)58060007840 с участниками590 по
внутренним расчетам600Другие текущие обязательства (685)6105001340Итого
по разделу IV6201079020372V. Доходы будущих
периодов630Баланс6403155042938

10. Звіт про фінансові результати

Дата (рiк, мiсяць, число)КОДИ01ПiдприємствоТОВ “Одеське заводоуправління
будматеріалів”за ЄДРПОУ00292014ТериторiяОдеськаза КОАТУУ7410400000Орган
державного управлiнняТовариство з Обмеженою Відповідальністюза
СПОДУ6024Галузь (вид дiяльностi)ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ЦЕГЛИ І
КЕРАМІЧНОЇ ЧЕРЕПИЦза ЗКГНГ16152Вид економічної діяльностіВиробництвоза
КВЕД26.03.1Одиниця вимiру:тис.грн.Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ а 2008 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИНайменування показникаКод рядкаЗа звітнийперіодЗа
попереднійперіод1234Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт,
послуг)010-Податок на додану вартiсть015-Акцизний збiр02000 02500Інші
вирахування з доходу03000Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)035-Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)040-Валовий:    прибуток050- збиток05500Iншi
операцiйнi доходи060Адміністративні витрати070-Витрати на збут080-Інші
операційні витрати090-Фінансові результати від операційної
діяльності:    прибуток100 збиток10500Дохід від участі в
капіталі11000Інші фінансові доходи12000Інші доходи13000Фінансові
витрати14000Втрати від участі в капіталі15000Інші витрати16000Фінансові
результати від звичайної діяльності до оподаткування:    прибуток170
збиток17500Податок на прибуток від звичайної діяльності180Фінансові
результати від звичайної діяльності:    прибуток190
збиток19500Надзвичайні:    доходи20000 витрати20500Податки з
надзвичайного прибутку21000Частки меншості21500Чистий:    прибуток220
збиток22500ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод
рядкаЗа звітнийперіодЗа попереднійперіод1234Витрати на оплату
праці230Відрахування на соціальні заходи240Амортизація250Інші операційні
витрати260Разом270III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВНайменування показникаКод
рядкаЗа звітнийперіодЗа попереднійперіод1234Середньорічна кількість
простих акцій28000Скоригована середньорічна кількість простих
акцій29000Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
(грн.)30000Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту
акцію (грн.)31000Дивіденди на одну просту акцію (грн.)32000Звіт про
фінансові результати складений згідно з ПБУ3,затвердженим наказом МФУ та
на основі Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” розрахунковим шляхом.

Керiвник_______________ Букацела (підпис) (прізвище)Головний
бухгалтер_______________ Букацела  (підпис) (прізвище)

Висновок

Проаналізувати структуру балансу можливо за допомогою наступної таблиці,
%:

АктивпочатоккінецьПасивпочатоккінецьНеоборотні активи42,830,6Власний
капітал65,852,6Оборотні активи57,269,4Забезпечення наступних витрат і
платежів–Витрати майбутніх періодів–Довгострокові
зобов’язання–Поточні зобов’язання–Доходи майбутніх
періодів34,247,4100100100100

Аналізуючи структуру актива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на
початку періоду займають оборотні активи. На кінець періоду ситуація не
змінилася, тобто структура балансу залишилася незмінною. Аналізуючи
структуру пасива баланса бачимо, що найбільшу питому вагу на початку
періоду і на кінець займає власний капітал, що говорить о достатньо
стабільному фінансовому стані підприємства.

Для того, щоб виявити зміну загальних ср-в та джерел підприємства,
розглянемо їх у динаміці:

Відносна величина динаміки =
picscalex1000100090000034601000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c020007400d1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a8ffffff000d0000a80600000b00000026060f000c004d61746854797065000090010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024b02400005000000
13024b0277081c000000fb0280fe0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e0030a9f37739a9f3772030f57749136698040000002d0101000800
0000320aab02c50b01000000257909000000320aab028509030000003130306508000000
320aab02b908010000002a301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e0030a9f37739a9f3772030f5774913669804000000
2d01020004000000f001010009000000320a3704a60604000000b3eee4f30c000000320a
37042e020a000000efeef7e0f2eeeaefe5f009000000320ade01710603000000eee4f3f3
0c000000320ade01a1020a000000eab3ede5f6fcefe5f0b31c000000fb0280fe00000000
00009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0030a9f37739a9f377
2030f57749136698040000002d01010004000000f001020008000000320ad70366000200
0000c2c008000000320a7e01d90002000000c2c00a00000026060f000a00ffffffff0100
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0098
4913669800000a0021008a010000000002000000bcf31200040000002d01020004000000
f0010100030000000000

Відносна величина динаміки =42938/31550 = 136%

Приріст = 36%

Абсолютна величина динаміки = 42938-31550 = 11388(грн.)

Список використаних джерел

1. Білуха Н.Г. «Теорія бухгалтерського обліку», Київ, 2007г.

2. Галицкая Н.Г. «Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность в Украине»,
2000г.

3. «Теорія бухгалтерського обліку», Озеран В.О., 2007г.

4. Чабанова Н.А. «Теория бухгалтерского учёта»

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019