.

Бух.облік надходження товарів і податкового кредиту з ПДВ в роздрібній торгівлі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
465 5614
Скачать документ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ І ПОДАТКОВОГО
КРЕДИТУ з ПДВ

В
РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Облік надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі та їх
продажу ( реалізації) є основною ділянкою бухгалтерського обліку
підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і
об’єктивності основного показника діяльності підприємства – обсягу
реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.
Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним
визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

З набранням чинності Законом України “Про податок на додану вартість”
від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі –
Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на
додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від
17.10.97 р. № 218 ( далі – Інструкція) в методології бухгалтерського
обліку надходження товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися
грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне,
принципово змінився.

Згідно з Указом Президента України з 1 жовтня 1998 р. достроково
змінився порядок нарахування податкових зобов’язань і податкового
кредиту з податку на додану вартість. У зв’язку з цим знову суттєво
помінялися в середині звітного року не тільки порядок бухгалтерського
обліку ПДВ, але й обліку надходження товарів від постачальників. І на
цей раз без відповідної попередньої методологічної підготовки
бухгалтерської служби України до цих змін.

В статті розглядається тільки бухгалтерський облік надходження товарів,
що оприбутковуються і обліковуються за продажними (роздрібними) цінами,
з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1
грудня 1998 р. Питання правильності ведення цього обліку залишається
актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних
бухгалтерів підприємств до цього часу достатньо не зрозуміла як
правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік розрахунків з
бюджетом з ПДВ, і, в першу чергу, податкових розрахунків.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної
організації і ведення бухгалтерського обліку надходження товарів та
пов’язаних з ним податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість
уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому,
що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі
положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і
застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського
обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо
регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається
в розумінні його автором.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час
бухгалтерського обліку, що пов’язане з новим порядком податкових
розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтерові підприємства
розібратись в теорії і практиці обліку надходження товарів дійсно
трудно.Тому автор старався дати роз’яснення окремих положень
організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на Інструкцію,
а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку
як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності
ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті
даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної
нумерації. Для покращення наглядності наведених прикладів і відповідних
бухгалтерських записів числові дані наводяться в статті з округленням до
цілих гривень.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із
наступних положень Закону України “Про податок на додану вартість”:

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим
нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит
вважається дата здійснення першої з подій:

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в
оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку
(товарного чека) – в разі розрахунків з використанням кредитних
дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання
платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 жовтня 1998 р. датою виникнення права на податковий кредит була
дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату
товарів (ст. 11.11).

Згідно з пунктом 9 Указу Президента України від 7 серпня 1998 р. «Про
деякі зміни в оподаткуванні» перенесено кінцевий строк застосування
порядку визначення дати виникнення податкових зобов’язань з продажу
товарів (робіт, послуг) як дати зарахування коштів від покупця
(замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів
(робіт, послуг), а також визначення дати виникнення права на податковий
кредит – як дати списання коштів з банківського рахунка платника
податку в оплату товарів (робіт, послуг) з 1 січня 1999 року на 1 жовтня
1998 р.

Платники податку за станом на 1 жовтня 1998 року здійснюють одноразовий
перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту за товарами
(роботами, послугами), відванетаженими (виконаними, наданими) або
отриманими, розрахунки в оплаті яких не проведено до 1 жовтня .

У разі отримання в результаті перерахунку позитивного значення суми
податку на додану вартість ця сума зараховується рівними частинами у
збільшення податкових зобов’язань до 1 липня 1999 року. Від’ємне
значення сум податку, яке склалося в результаті перерахунку,
зараховується в рахунок зменшення податкових зобов’язань рівними
частинами до 1 липня 1999 року.

Облік надходження товарів від постачальників і
податкового кредиту з ПДВ

2. Бухгалтерський облік надходження товарів розглядається без
застосування рахунків 18 “Валові витрати”, 48 “Валові доходи” та рахунку
61 “Розрахунки по авансах”. Автор вважає доцільним використання права
підприємства на незастосування рахунків 18 і 48 з метою спрощення
бухгалтерського обліку та зниження затрат праці і коштів на його
ведення. Що стосується рахунку 61, то в умовах широкого застосування
авансових платежів постачальникам (передоплат товарів) і обліку
реалізації способом нарахування його застосування є недоцільним, що
сприяє спрощенню облікових записів.

2.1. Згідно з пунктом 3 Інструкції при передоплаті товарів
постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на
збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

Дт 68, субрахунок “З податку на
додану вартість”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”,
55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ
постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. – Кт 67-2 “З
податкового кредиту”

Після одержання товарів, вартість яких оплачена постачальнику раніше,
списують нарахований податковий кредит з ПДВ бухгалтерською проводкою :

Дт 67-2 “З податкового
кредиту”

Кт 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” та ін. (п. 11)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку
рахунок 67 “Податкові розрахунки”, субрахунок 2 “3 податкового кредиту”
закривається.

2.2. У випадку надходження товарів без попередньої оплати на суму
ПДВ за товарним документом і податковою накладною постачальника
податковий кредит з ПДВ відображається в обліку при їх надходженні
записом на рахунках:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану
вартість»

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками» та ін.

Після оплати товарів, що надійшли від постачальника на умовах
наступної оплати, на суму товарів з податком на додану вартість в обліку
має бути зроблений запис:

Дт 60 “Розрахунки з постачальниками і
підрядниками”

Кт 51 “Розрахунковий рахунок”, 55, 90 і інших

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів
постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч.
сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії
в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 – Кт 51. Сплата
постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бути виділена в
обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 “Розрахунковий
рахунок” та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний
місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку
нарахування податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2.1, 7, 11):

Дт 60 – Кт 67-2 “3 податкового
кредиту”

Розноску операцій з надходження й оплати товарів постачальникам з метою
спрощення записів в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками та
покращення їх перевірки доцільно здійснювати загальними сумами до оплати
постачальнику, хоча в синтетичному обліку за Інструкцією записи
податкового кредиту з ПДВ при передоплаті товарів мають здійснюватись
окремо.

Згідно зі змінами до Закону України “Про податок на додану вартість”
(п. 1) до 1 жовтня 1998 р. за отриманими але неоплаченими цінностями
право на податковий кредит виникало у разі списання коштів з рахунку
платника в рахунок оплати товарів. Після 1.10.98 р. право на податковий
кредит згідно з Указом Президента складається із сум податків,
сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 –
Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт 60, 76 і ін.).

4. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні
підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за
продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують
торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка підприємства разом взяті
складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 “Торговельна
націнка”, субрахунок 1 “Товарні надбавки”. Однак застосовувати рахунок
42-1 “Товарні надбавки” можна лише в тому разі, коли на підприємстві
здійснюється тільки один вид торговельної діяльності. На підприємствах,
що здійснюють 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву
субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши
попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну
діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами,
на суму ПДВ, сплаченого постачальникам та нарахованого при одержанні
товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам, повинні збільшити
вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості
свою торговельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу
торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку
податкового кредиту (Дт 68 – Кт 51 і ін. та Дт 60 – Кт 67-2, п.п. 2,
3) або Дт 68 – Кт 60, 76 і ін. на суму податкового кредиту збільшують
вартість товарів до продажної складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 “Товари” – Кт 42-1 “Товарні
надбавки”

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої
підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження
товарів у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на
додану вартість на рахунку 67 і включенням ПДВ до складу товарних
надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження
товарів у роздрібну торгівлю, а також на оптові підприємства, які
обліковують товари на складах за продажними цінами, і податкових
розрахунків з податку на додану вартість (рис. 1).

Рисунок 1

ЗАГАЛЬНА С Х Е М А

бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і
податкового кредиту з ПДВ

Облік надходження товарів з передоплатою

Облік податкового кредиту з ПДВ

51 і ін.

68 ПДВ

1.2

Облік надходження товарів без передоплати

6. Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку надходження
товарів у роздрібну торгівлю і податкового кредиту з ПДВ:

Передоплата товарів (авансові платежі) постачальникам:

1.1.Авансові платежі постачальникам товарів у сумі договірної
купівельної їх вартості (без ПДВ).

Перерахування постачальникам ПДВ у складі авансових платежів.

Одночасно нараховується податковий кредит з податку на додану вартість
при передоплаті товарів постачальникам.

2. Надходження товарів від постачальників в рахунок передоплат за
договірними купівельними цінами, включаючи ПДВ:

2.1. Надходження товарів за купівельними (без ПДВ)
договірними цінами.

2.2. Одночасно списується при надходженні товарів податковий
кредит з ПДВ, нарахований при їх передоплаті.

3. Відображення в обліку товарних надбавок на товари, що
оприбутковуються за продажними цінами:

3.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового кредиту
з ПДВ.

3.2. Нарахування торговельної націнки підприємства на товари в
роздрібній торгівлі.

4. Надходження товарів від постачальників за договірними цінами,
включаючи ПДВ, без передоплати:

4.1. Надходження товарів за купівельними (без ПДВ) договірними цінами.

4.2. Відображається в обліку при надходженні товарів
податковий кредит з ПДВ.

Оплата товарів після їх надходження на підприємство.

5. Відображення в обліку товарних надбавок на товари, що
оприбутковуються за продажними цінами:

5.1. Збільшення товарних надбавок на товари на суму податкового
кредиту з ПДВ.

5.2 Нарахування торговельної націнки підприємства на товари в
роздрібній торгівлі.

Відображення в обліку надходження товарів на підприємства роздрібної
торгівлі розглянемо на прикладі.

7. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що
оприбутковуються за продажними цінами.

1. Підприємство здійснило передоплату товарів постачальнику. За угодою
повинно бути отримано товарів на суму 624 грн. в т.ч. ПДВ 104 грн.
Товари надійшли на підприємство.

На одержані від постачальника товари нарахована торговельна націнка на
покриття витрат роздрібної торгівлі і створення доходу в розмірі 24%.
Товари оприбутковані за продажними цінами. В прибутковій накладній,
виписаній на підставі товарного документа постачальника, значаться
товари на суму 749 грн., в тому числі:

Товари за договірними купівельними цінами – 520 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 520 – 104 грн.

До оплати постачальнику – 624 грн.

Торговельна націнка підприємства – 24 % від 520 – 125 грн.

Разом за продажними цінами – 749 грн.

в т.ч. товарні надбавки (104+125) – 229 грн.

7.1. У разі, коли підприємство здійснило передоплату товарів
постачальнику до їх надходження, то на бухгалтерських рахунках згідно з
пунктами 3 і 5 Інструкції необхідно зробити записи (п.п. 2.1, 5, 6):

1. На здійснену передоплату товарів постачальниику – 624 грн.:

1.1. Дт 60 – Кт 51
– 520

Дт 68 – Кт
51 – 104, а також:

1.2. Дт 60 – Кт
67-2 -104

1.3. Одночасно необхідно зробити додатковий запис на суму сплаченого
ПДВ як на товарну надбавку в сумі 104 грн.:

Дт 41 – Кт
42-1 – 104

2. На оприбуткування товарів , одержаних від постачальника за
продажними цінами в сумі 749 грн., мають бути зроблені записи:

2.1. Дт 41 – Кт 60
– 520 – на купівельну (без ПДВ) вартість товарів

2.2. Дт 41 – Кт
42-1 – 229 – на суму товарних надбавок

Отже, товари оприбутковуються за продажними цінами. Для цього за
даними товарного документа постачальника, враховуючи нараховану
торговельну націнку підприємства, необхідно зробити калькуляцію
продажної ціни на кожний вид товару (купівельна ціна плюс відсоток ПДВ
плюс відсоток торговельної націнки). За скалькульованими продажними
цінами виписують прибутковий товарний документ, звичайно прибуткову
накладну. Але за приведеними вище згідно з Інструкцією записами (оп.
1.3 і 2.2) ПДВ відноситься на дебет рахунку 41 “Товари” два рази, що
недопустимо і необхідно при бухгалтерських записах врахувати (п.п. 8 –
10).

3. Одночасно з надходженням і оприбуткуванням товарів списується
нарахований при передоплаті їх податковий кредит з ПДВ в сумі 104 грн.:

Дт 67-2 – Кт
60 – 104 (п. 11)

7.2. При надходженні товарів на умовах наступної оплати і оплаті їх
після надходження на підприємство, де вони оприбутковуються і
обліковуються за продажними цінами, записи за даними прикладу 1 мають
бути наступними (п.п. 2.2, 5, 6):

1. Дт 41 – Кт 60
– 520

2. Дт 68 – Кт
60 – 104

3. Дт 41 – Кт 42-1
– 229

4. Дт 60 – Кт
51 – 624

Особливості обліку податкового кредиту з ПДВ як
товарної надбавки

8.Згідно з пунктом 5 Інструкції на суму податку на додану вартість на
придбані товари одночасно із записами Дт 68 – Кт 60 і ін. та Дт 68 –
Кт 51 і ін. (п. 3 Інструкції) дебетують рахунок 41 “Товари” в
кореспонденції з рахунком 42, субрахунок 1 “Товарні надбавки” Отже,
Інструкція вимагає збільшення товарних надбавок на товари за моментом
передоплати їх, тобто до надходження товарів на підприємство.

9. Таким чином, за Інструкцією сума податку на додану вартість,
сплачена в порядку передоплати товарів, що оприбутковуються і
обліковуються за продажними цінами (п. 5 Ін.), відноситься на збільшення
вартості товарів по дебету рахунку 41 два рази: при передоплаті товарів
та при їх надходженні на підприємство. Інструкція обходить питання
обліку сум ПДВ, сплачених підприємством до надходження товарів. Але
збільшення вартості товарів на рахунку 41, коли товари від постачальника
ще не надійшли, суперечить прийнятим засадам бухгалтерського обліку. Це
ж стосується торгової надбавки, що при цьому збільшується (Дт 41 – Кт
42-1).

Якщо уже такий порядок запису Інструкцією установлено, то, на наш
погляд, необхідно ввести до рахунку 41 “Товари” додатковий субрахунок,
який можна назвати приблизно так: “ПДВ на товари, що не надійшли”. При
надходженні товарів у цьому разі на підставі товарного документа,
включеного до товарно-грошового звіту, що підтверджує надходження
товарів, які були раніше передоплачені постачальнику, будуть складені
бухгалтерські проводки як показано в п. 7.1.

У наведеному прикладі 1 до господарської операції 1.2 при надходженні
товарів повинен бути зроблений додатковий запис 2.3 на списання
нарахованої при передоплаті товарної надбавки:

Дт 42-1 «Товарні надбавки»

Кт 41, субрахунок «ПДВ на товари, що не надійшли» –
104

або рівнозначний сторнувальний від’ємний запис:

Дт 41 – Кт 42-1 – 104

Для того, щоб можна було скласти вказану бухгалтерську проводку на
списання з рахунку 41, субрахунок “ПДВ на товари, що не надійшли” сум
ПДВ на передоплачені товари, до бухгалтерських записів в
товарно-грошових звітах про надходження товарів: Дт 41 – КТ 42-1
“Товарні надбавки” необхідно ввести додаткову графу “ПДВ на
передоплачені товари, що надійшли”.

Що стосується бухгалтерів-практиків, то вони звичайно сприймають
раціональні облікові рішення. Вказівка Інструкції в частині ПДВ,
сплаченого постачальникам у складі авансових платежів, на практиці, як
правило, не виконується як недоречнпа, що, крім того, ще й значно
ускладнює бухгалтерський облік товарів в роздрібних торговельних
підприємствах.

Запис Дт 41 – Кт 42-1 (оп. 1.3) на збільшення вартості товарів на суму
ПДВ у складі передоплат товарів постачальникам не потрібний. Але поки
Інструкція діє, її треба виконувати. Трудно пояснити необхідність і
економічну доцільність цього запису. На думку автора, в пункті 5
Інструкції слід було вказати, що до ПДВ в складі незбалансованих
протягом звітного місяця авансових платежів (передоплат) це положення
не відноситься, і в цьому разі вартість товарів на суму сплаченого ПДВ
не збільшується.

10. Сплата ПДВ постачальникам за товари, вартість яких станом на
1.10.97 р. не була оплачена, враховуючи положення пункту 12.9.2 Змін і
доповнень до Інструкції, повинна відображатись в обліку записами: Дт
60 – Кт 51 і Дт 68 – Кт 67-2 (п. 11).

Але за даними інвентаризації товарів на 1.10.97р. (
інвентаризаційний опис за формою додатку № 2) згідно з п. 12.6
Інструкції на суму ПДВ в залишку таких товарів треба було скласти
бухгалтерську проводку:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав”

Кт 42-1 “Товарні надбавки”

Відповідне доповнення до п.12.6. Інструкції згідно зі змінами до
Закону про ПДВ від 26.09.97р.

(ст. 11.11) не внесено. У зв’язку з тим, що податковий кредит з ПДВ на
ці товари має відображатись в обліку по мірі їх оплати в жовтні 1997 р.
і пізніше до 1.10.98 р. (п.1) згідно з п. 12.9.2. доповнень до
Інструкції на суму сплаченого при оплаті товарів ПДВ повинен бути
зроблений запис:

Дт 68 субрахунок з податку на додану вартість, розрахунковий період
якого настав”

Кт 67-2 “З податкового кредиту”

Очевидно, що підприємства, які самостійно не врахували вказаної
зміни до Закону і відобразили в обліку ПДВ на залишок товарів на 1.10.97
р. згідно з п. 12.6 Інструкції, повинні зробити відповідне сторнування
ПДВ на залишок товарів, вартість яких на 1.10.97 р. не була оплачена,
бухгалтерськими проводками.

Дт 68 – Кт 42-1 – на суму ПДВ сторнувальним червоним записом, і

Дт 67-2 – Кт 42-1 – звичайним записом на цю ж суму

Без такого сторнування в цьому разі ПДВ на залишок неоплачених
товарів на 1.10.97 р. виникнуть розходження в обліку податкового
кредиту, розрахунковий період якого не настав, на рахунках 67 і 68.

11. Так, як показано в операціях 1.1 і 1.2 (п. 7.1), повинні
відображатись в обліку суми податкового кредиту з ПДВ в складі авансових
платежів за товари згідно з пунктом 3 Інструкції.

Відображення в обліку передоплати товарів постачальникам двома
записами не допустиме, бо викликає значні ускладнення в облікових
записах, плутанину в аналітичному обліку розрахунків з постачальниками.
На наш погляд, було б методологічно вірним, раціональним та сприяло б
спрощенню бухгалтерського обліку здійснення вказаних вище записів з
передоплати товарів постачальникам в однаковому порядку, як показано в
операції 4 пункту 7.2:

Дт 60 – Кт 51 – на суму передоплати і післяоплати товарів
постачальникам, включаючи ПДВ. Одночасно по підсумку за місяць на суму
сплаченого ПДВ в складі авансових платежів постачальникам як суми
податкового кредиту зробити запис:

Дт 68, субрахунок “З податку на додану
вартість, розрахунковий період якого настав”

Кт 67-2 “З податкового кредиту”

Такий порядок записів доцільний ще й тому, що аналогічно
відображається в обліку згідно з пунктом 2 Інструкції ПДВ, одержаний
в складі авансових платежів від покупців (Дт 51 – Кт 62 і одночасно
Дт 67-1 – Кт 68). В цьому разі забезпечуватиметься необхідний єдинй
принцип записів в обліку передоплат товарів постачальникам і одержаних
від покупців.

Для забезпечення і перевірки правильності останнього запису ( Дт 68 –
Кт 67-2) на нарахування суми податкового кредиту в обліковому регістрі
по кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” та інших рахунків в банку
необхідно виділити в тому числі записи сум сплаченого постачальникам
ПДВ, враховуючи структуру цього регістра на підприємстві.

.

Облік іншого
надходження товарів

12. На підприємствах торгівлі, які здійснюють різні види торговельної
діяльності, – оптово-збутову торгівлю, роздрібну торгівлю, громадське
харчування, – товари надходять в крамниці, кіоски та інші підрозділи
роздрібної торгівлі звичайно з товарних складів підприємства, де товари
можуть обліковуватись за купівельними або продажними цінами,

Облік одержаних товарів за продажними цінами доцільно вести на оптових
підприємствах чи товарних складах підприємств торгівлі, які відпускають
товари переважно своїм (на одному балансі) роздрібним торговельним
підприємствам і підприємствам громадського харчування. Застосування в
цьому випадку облікових продажних цін на товари дозволяє значно
спростити документування товарних операцій та бухгалтерський їх облік.

13. Відпуск товарів зі складів своїм підприємствам роздрібної торгівлі
і громадського харчування пов’язаний з обліком податку на додану
вартість. Інструкція не регламентує порядок цього обліку. Незалежно від
того, за якими цінами обліковуються товари на складах (купівельними чи
продажними) при внутрішньому відпуску товарів ПДВ треба враховувати і
відповідно до конкретних умов відображати його в бухгалтерському обліку.

13.1. Якщо підприємство здійснює лише один вид торговельної діяльності
(оптово-збутову,торговельно-посередницьку або роздрібну торгівлю чи
громадське харчування), то товари обліковуються на рахунку 41 “Товари”
відповідно за купівельними (без ПДВ) або продажними цінами.
Оптово-збутові підприємства і склади застосовують для обліку товарів
купівельні або продажні ціни. До продажної ціни входять договірна
купівельна ціна, податок на додану вартість і торговельна націнка
підприємства. Які ціни для обліку товарів застосовувати на підприємстві
вирішує підприємство самостійно, але при цьому обов’язково треба
враховувати, який обсяг діяльності складу чи складів припадає на
обслуговування своїх підприємств роздрібної торгівлі і громадського
харчування.

В роздрібних торговельних підприємствах і на підприємствах громадського
харчування можуть застосовуватись лише продажні ціни.

13.2. У тому разі, коли підприємство здійснює різні види торгівлі, то на
рахунку 41 “Товари” виділяють три субрахунки:

41-1 “Товари на
складах”,

41-2 “Товари в
крамницях”,

41-3 “Товари і продукти
в громадському харчуванні”.

Інструкцією встановлено, що підприємства, які обліковують. товари за
продажними цінами, товарні надбавки (ПДВ і торговельнуа націнку)
обліковують на рахунку 42 “Торговельна націнка”, субрахунок 1 “Товарні
надбавки” (п. 4). Таке закріплення рахунку 42-1 для обліку товарних
надбавок правильне лише в тому випадку, коли підприємство має тільки
один вид торговельної діяльності, а товари обліковуються за продажними
цінами. Якщо підприємство здійснює два або три види торговельної
діяльності, то товарні надбавки необхідно обліковувати на окремих
субрахунках:

42-1 “Товарні надбавки
на товари в оптових складах”,

42-2 “Товарні надбавки
на товари в роздрібній торгівлі”,

42-3 “Товарні надбавки
підприємств громадського харчування”.

13.3. Виходячи із положень Закону про податок на додану вартість,
відпуск товарів зі складу своїм підприємствам роздрібної торгівлі і
громадського харчування повинен здійснюватись за купівельними цінами з
нарахуванням торговельної націнки складу та ПДВ на відпускну вартість
товарів. А підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування
мають зробити на відпускну вартість товарів, одержаних зі складу, свою
торговельну націнку, скалькулювати продажну ціну та продажну вартість
кожного виду товару. Тільки в цьому разі можна виписати прибуткову
накладну на отримані зі складу товари.

13.4. Організація обліку внутрішнього відпуску товарів повинна
враховувати викладені вище умови, а відображення в обліку цих операцій в
основному залежить від того, за якими цінами обліковуються товари на
складах. При цьому необхідно виходити з наступного:

1. Якщо товари обліковуються на складі за купівельними цінами ( з
1.10.97 р. без ПДВ), то при внутрішньому відпуску товарів в роздрібну
торгівлю і громадському харчуванню їх виписують за обліковими
купівельними цінами з торговельною націнкою складу на покриття витрат і
створення доходу або без такої націнки.

2. Підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, одержавши
товари зі складу за купівельними цінами, зобов’язані визначити
(скалькулювати) продажні ціни, враховуючи нарахування ПДВ на відпускні
ціни, а також встановлений розмір торговельної націнки на покриття
витрат і створення доходу роздрібної торгівлі чи громадського
харчування.

Отже, на підставі розхідної накладної складу повинна бути виписана
прибуткова накладна за скалькульованими продажними цінами. 3 метою
забезпечення належного контролю за правильністю товарних надбавок і
продажних цін на товари їх калькулювання повинна здійснювати бухгалтерія
підприємства.

3. Для забезпечення належного рівня економічної роботи на підприємстві
та можливості визначення ефективності роботи окремих видів торговельної
діяльності товарні надбавки, валові доходи, витрати обігу повинні
обліковуватись за видами діяльності, щоб можна було визначити їх
фінансові результати.

4. Якщо товарний склад чи склади відпускають товари переважно своїм
підприємствам торгівлі та громадського харчування, то з метою скорочення
затрат часу на оформлення товарних документів, спрощення обліку і
зниження затрат на його ведения, а також забезпечення належного контролю
за ціноутворенням на підприємстві доцільно облік товарів на складах
вести за продажними цінами. В цьому разі виникає необхідність передачі
товарних надбавок на товари зі складу роздрібній торгівлі та
громадському харчуванню, щоб мати можливість визначити рентабельність і
ефективність їх роботи, а також правильно визначити податкові
зобов’язання з ПДВ.

Надходження товарів зі складу за
купівельними цінами

14. Враховуючи викладене вище (п. 13), розглянемо питання
бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів.

При обліку товарів на складі за купівельними (без ПДВ) цінами на відпуск
товарів своїм підприємствам роздрібної торгівлі та громадського
харчування виписується товарний документ (видаткова накладна) за
купівельними цінами, а товари оприбутковуються в підприємствах
роздрібної торгівлі і громадського харчування за скалькульованими
продажними цінами.

Приклад 2. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в
роздрібну торгівлю за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу крамниці № 1 товари за купівельними цінами на
суму 500 грн.

2. Обчислено продажну вартість товарів для крамниці № 1, в т.ч.:

Товари за купівельними цінами – 500 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 500 – 100 грн.

Торговельна націнка, 25% від 500 – 125 грн.

Разом продажна вартість товарів – 725 грн.

3. Товарні надбавки роздрібної торгівлі (100 +125) – 225 грн.

14.1. За даними прикладу 2 в бухгалтерському обліку треба зробити
записи на рахунках:

1. За даними товарного звіту складу на надходження товарів за
купівельними цінами – 500 грн. :

Дт 41-2 – Кт 41-1 – 500

2. За даними товарно-грошового звіту крамниці № 1 на оприбуткування
товарів – 725 грн.:

2.1. На купівельну вартість отриманих зі скдаду товарів – 500 грн.:

Дт 41-2 – Кт 41-1 – 500
(п. 18)

2.2. На товарні надбавки роздрібної торгівлі – 225 грн. :

Дт 41-2 – Кт 42-2 – 225

В даному випадку на відміну від порядку, що застосовувався до 1.10.97
р., на суму ПДВ збільшено купівельну вартість товарів і відповідно
товарні надбавки. Пояснюється це тим, що об’єктом (базою) оподаткування
ПДВ згідно із Законом є операції з продажу товарів, а не валовий дохід,
як було раніше.

14.2. Якщо відпуск товарів роздрібним торговельним підприємствам і
підприємствам громадського харчування здійснювати за відпускними цінами
(купівельна вартість з доданням торговельної націнки складу), то,
враховуючи необхідність обліку ПДВ з торговельної націнки, внутрішній
відпуск товарів необхідно було б відображати в обліку як реалізацію
товарів. Але внутрішній відпуск до реалізації не відноситься. Тому і з
метою спрощення обліку доцільно торговельну націнку на покриття витрат
складу розрахувати по підсумку відпуску товарів за місяць і виключити
її із товарних надбавок роздрібної торгівлі та громадського харчування
записом на рахунках:

Дт 42-2 або 42-3 – Кт 80, ст.”Валовий дохід
оптовоЇ торгівлі”.

15. Приклад 3. На відображення в обліку відпуску товарів зі складу кафе
“Надія” за купівельними цінами.

1. Відпущено зі складу кафе “Надія” продукти і товари за купівельними
цінами на суму 250 грн.

2. 3 метою визначення продажних цін на окремі продукти і товари
нараховані товарні надбавки, в тому числі:

Податок на додану вартість, 20% від 250 50 грн.

Торговельна націнка, 35% від 250 88 грн.

Разом товарні надбавки 138 грн.

3. Продажна вартість товарів і продуктів (250+50+88) – 388 грн.

За даними прикладу 3 необхідно скласти бухгалтерські проводки:

1. За даними товарного звіту складу – 250 грн. :

Дт 41-3 – Кт 41-1 – 250

2. За даними товарно-грошового звіту кафе “Надія” – 388 грн. :

2.1. Дт 41-3 – Кт 41-1 – 250 – на купівельну вартість
товарів ( п. 18)

2.2. Дт 41-3 – Кт 42-3 – 138 – на суму товарних надбавок

16. Треба мати на увазі, що зі зміною з 1.10.97 р. бази оподаткування
ПДВ в торгівлі (п. 1), при закупці продуктів для підприємств
громадського харчування від населення (неплатників ПДВ) також необхідно
нараховувати ПДВ на закуплені сільгоспродукти і включати його до
товарних надбавок на продукти. Якщо цього не зробити, то підприємство
вимушене буде сплачувати ПДВ з обороту від реалізації за рахунок
власного доходу.

Приклад 4. На відображення в обліку закупки від населення
сільгосппродуктів для громадського харчування:

1. Згідно із закупочним актом на ринку закуплено для кафе “Надія”
сільгосппродукти на суму 180 грн.

2. Для визначення продажної ціни на сільгосппродукти нараховані товарні
надбавки:

Податок на додану вартість, 20% від 180 – 36 грн.

Торговельна націнка, 35% від 180 – 63 грн.

Разом товарні надбавки – 99 грн.

3. Продажна вартість сільгосппродуктів, що оприбутковуються, складає
(180+36+63) – 279 грн.

За даними прикладу 4 треба зробити бухгалтерські записи на рахунках:

1. На закупочну вартість сільгосппродуктів – 180 грн. :

Дт 41-3 – Кт 71 і
ін. – 180

2. За даними прибуткової накладної, виписаної за продажними цінами і
включеної до товарно-грошового звіту підприємства громадського
харчування, на суму 279 грн. :

2.1. Дт 41-3 – Кт 71 –
180

2.2. Дт 41-3 – Кт 42-3 –
99

Надходження товарів зі складу за
продажними цінами

17. Якщо товарні склади підприємства обслуговують переважно свої
підприємства роздрібної торгівлі і громадського харчування, то найбільш
доцільним з організаційної і економічної точок зору є облік товарів на
складах за продажними цінами (п.13). При цьому значно скорочуються
затрати часу на калькулювання продажних цін, прискорюються торгові
процеси, посилюється контроль за правильністю цін на товари, значно
спрощується бухгалтерський облік руху товарів.

Надходження товарів зі складу за продажними цінами в роздрібну торгівлю
розглянемо на наступних прикладах.

Приклад 5. На відображення в обліку надходження товарів зі складу в
крамницю № 2 за продажними цінами на суму 600 грн.

1. За даними видаткової накладної на товари, доданоЇ до товарного звіту
складу, складають бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

2. За даними прибуткової накладної (копії видаткової накладної складу),
доданої до товарно-грошового звіту крамниці № 2, складають таку ж
бухгалтерську проводку:

Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

Аналогічно роблять записи на бухгалтерських рахунках у випадку відпуску
товарів і продуктів зі складу підприємствам громадського харчування за
продажними цінами, але з доданням торговельної націнки громадського
харчування (Дт 41-3 – Кт 42-3).

18. Приклад 6. На відображення в обліку надходження продуктів і товарів
зі складу на склад ресторану “Карпати” за продажними цінами роздрібної
торгівлі.

1. Відпущено товари зі складу ресторану “Карпати” за продажними цінами
на суму 400 грн.

2. На товари нарахована націнка громадського харчування в розмірі 40%
від 400 грн. – 160 грн.

3. Вартість отриманих зі складу товарів за продажними цінами
громадського харчування – 560 грн.

В цьому разі за даними прикладу 6 на підставі товарного звіту складу
треба скласти бухгалтерську проводку:

Дт 41-3 – Кт 41-1 –
400

За даними товарного звіту складу ресторану “Карпати” треба зробити
бухгалтерські записи на рахунках:

Дт 41-3 – Кт 41-1 –
400

Дт 41-3 – Кт 42-3 –
160

В кінці звітного місяця за підсумковими даними облікових регістрів про
рух товарів повинні бути звірені зустрічні записи, пов’язані з
внутрішнім відпуском товарів. Суми зустрічних записів повинні
співпадати. За прийнятим на підприємстві порядком один із зустрічних
записів проводиться в синтетичному обліку, а другий не проводиться,
тобто виключається із записів на синтетичних рахунках. Прийнято суму
зустрічного запису, що виключається із записів в синтетичному обліку,
брати в червону рамку. Так, в прикладі 5 є два зустрічні записи:

На складі: Дт 41-2 – Кт 41-1
– 600

В крамниці № 1: Дт 41-2 – Кт 41-1 – 600

В цьому разі в синтетичному обліку роблять один запис на рахунках за
даними облікового регістра руху товарів на складі:

Дт 41-2 – Кт 41-1 –
600

19. У зв’язку з тим, що підприємство з різними видами торговельної
діяльності повинно визначати фінансові результати від окремих видів
діяльності, то при внутрішньому відпуску товарів, що обліковуються за
продажними цінами, треба передавати (проводити в обліку) відповідні суми
товарних надбавок на відпущені зі складу в роздрібну торгівлю товари. 3
метою спрощення обчислень, виписки товарних документів і облікових
записів прийнято передавати товарні надбавки за підсумком операцій з
відпуску товарів у звітному місяці. Для цього за фінансовими
розрахунками визначають і встановлюють відсоток торговельної націнки на
суму відпущених товарів зі складу за купівельними цінами або
торговельної знижки від суми відпущених товарів за продажними цінами (п.
14.2).

20. Як надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі слід
розглядати надлишки товарів, виявлені при інвентаризаціях.
Інструктивними матеріалами порядок відображення в обліку надлишків
товарів не регламентується. Виходячи з положень чинних нормативних
документів, розглянемо на прикладі відображення в обліку надлишку
товарів.

Приклад 7. За результатами проведеної в крамниці інвентаризації
виявлено надлишок товарів в сумі 150 грн. Середній відсоток товарних
надбавок за минулий місяць за розрахунком складає 31, а сума товарних
надбавок в сумі надлишку – відповідно 47 грн., в т.ч. податок на
додану вартість в сумі надлишку товарів – 25 грн. (150 х 20% : 120).

За даними наведеного прикладу 7 на оприбуткування суми виявленого
надлишку товарів повинні бути складені бухгалтерські проводки:

1. На купівельну вартість надлишку товарів сумі 103 грн. (150 – 47):

Дт 41 – Кт 80, ст. «Позареалізаційні
доходи» – 103

2. На суму товарних надбавок – 47 грн., в т.ч. ПДВ – 25 грн. і
торговельна націнка – 22 грн. (47 – 25):

Дт 41 – Кт 42 – 47

Зазначимо при цьому, що ПДВ як податкове зобов’язання буде відображений
в обліку за розрахунком товарних надбавок, що відносяться до
реалізованих товарів.

Облік повернення товарів
покупцями

21. До надходження товарів на підприємства роздрібної торгівлі
відноситься також повернення товарів покупцями. Інструктивними
документами з бухгалтерського обліку облік надходження повернених
рокупцями товарів не регламентується. Водночас у зв’язку з введенням в
дію з 1.10.97 р. Закону про ПДВ відображення в обліку повернених
товарів, відвантажених покупцям до 1.10.97 р., надто ускладнилось.
Враховуючи актуальність цього питання, розглянемо облік повернення
товарів на прикладах.

Приклад 8. На відображення в обліку повернення покупцем товарів,
відвантажених до 1.10.97 р., і покупцем не оплачених:

1. Відвантажено товари за договірними відпускними цінами на суму
1500 грн.,

в тому числі ПДВ
(1500 х 20% : 120) – 250 грн.

2. За даними інвентаризації відвантажених товарів, по яких оплата
станом на 1.10.97 р. не здійснена

(опис інвентаризації за формолю додатку 6), визначено:

– вартість придбання товарів без врахування сум торговельної
націнки – 1350 грн., в т.ч ПДВ – 225 грн.;

– купівельна вартість товарів без ПДВ (1350 – 225) – 1125 грн.;

– торговельна націнка на товари (1500 – 1350) – 150 грн., в т.ч.
ПДВ – 25 грн.

3. Повернені покупцем товари оприбутковані у вересні 1998 р. за
продажними цінами роздрібної торгівлі на суму (1125 + 225 ПДВ + 25%
торговельної націнки – 281) – 1631 грн., в т.ч. товарні надбавки ( 225
ПДВ + 281 т.н.) – 506 грн.

4. Податок на додану вартість, що нарахований до 1.10.97 р.
постачальником (Дт 41 – Кт 60), за даними інвентаризації
заборгованості покупців станом на 1.10.97 р. за відвантажені їм товари
мав бути віднесений на податковий кредит з ПДВ, розрахунковий період
якого не настав. Враховуючи суперечливість положень Інструкції з цього
питання, на погляд автора, необхідно виходити з наступного:

21.1 Підпунктом 12.1 в розвиток пункту 12 Інструкції не
регламентується відображення в обліку податкового кредиту на суму ПДВ,
що входив до купівельної вартості відвантажених і не оплачених покупцями
за станом на 1.10.97 р. товарів. Вказаний в підпункті 12.1 запис (Дт
67-1 – Кт 68 ) за економічним змістом і методологією бухгалтерського
обліку реалізації товарів стосується податкового зобов’язання з ПДВ від
обороту з реалізації відвантажених товарів.

Податок на додану вартість, що входив до 1.10.97 р. до
купівельної вартості товарів, за даними інвентаризації заборгованості
покупців за відвантажені їм товари станом на 1.10.97 р., мав бути
відображений в обліку по аналогії з відображенням ПДВ в складі товарних
залишків згідно з пунктами 12.5 і 12.6 Інструкції із записом на
зменшення купівельної вартості відвантажених товарів і на збільшення
податкового кредиту:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» -225

В результаті цього запису в порядку, прийнятому на підприємстві,
купівельна вартість відвантажених товарів, включаючи ПДВ, доводиться до
купівельноі вартості без ПДВ, що застосовується в обліку після 1.10.97
р. Отже, податок на додану вартість, що входив до купівельної вартості
товарів до 1.10.97 р. і за Законом має бути компенсований підприємству у
виді податкового кредиту, не повинен був відображатись в обліку на
дебеті рахунку 67-1 (Дт 67-1 – Кт 68), як це передбачено п.12.1
Інструкції. Такий запис не розкриває економічної його суті та не дає
можливості належного обліку податкового кредиту з ПДВ і його погашення .

21.2. Зобов’язання з податку на додану вартість від суми
відвантажених але не оплачених товарів за станом на 1.10.97 р. треба
було відобразити в обліку в порядку, встановленому п.п.12.1 і 12.1.1
Інструкці як податкове зобов’язання, розрахунковий період якого не
настав:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68 , субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» -250

За своїм змістом пункти 12.1 і 12.1.1 Інструкції не розкривають
повністю вимогу пункту 12, що передбачає відображення в обліку за даними
інвентаризації відвантажених і не оплачених товарів сум податкових
зобов’язань і податкового кредиту. Крім того, при викладі пунктів 12.1 і
12.1.1, на думку автора, допущена методологічна помилка.

Бухгалтерам підприємств роздрібної торгівлі доцільно перевірити
свої облікові записи, зроблені за матеріалами інвентаризації товарів,
відвантажених покупцям до 1.10.97 р., і при необхідності внести до них
відповідні виправлення.

22. Виходячи із вище викладеного, на оприбуткування товарів,
повернених покупцем, за даними прикладу 8 в обліку необхідно зробити
записи:

22.1. Якщо відвантаження товарів покупцю було відображено в
обліку за касовим способом обліку реалізації товарів, що переважно
застосовувався ( Дт 62(45) – Кт 41), то на повернення і оприбуткування
товарів необхідно зробити бухгалтерські записи в продажних цінах на суму
1631 грн.:

1.1. На купівельну вартість (без ПДВ) повернених товарів – 1125
грн.:

Дт 41 – Кт 62(45) – 1125

1.2.На списання різниці між відпускною і купівельною (без ПДВ)
вартістю товарів, тобто торговельноі націнки на користь постачальника –
150 грн.:

Дт 42 – Кт 62(45) – 150

1.3. На суму товарних надбавок роздрібної торгівлі – 506
грн.:

Дт 41 – Кт 42 – 506

2. Сторнується способом червоного сторно нараховане податкове
зобов’язання за даними інвентаризації відвантажених покупцям товарів
станом на 1.10.97 р. в сумі 250 грн. (п.21.1):

Дт 67-1 « З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок « З податку на додану вартість,
розрахунковий період якого не настав» – 250

22.2. Якщо відвантаження товарів до 1.10.97 р. було відображено
в обліку способом нарахування реалізації записами:

Дт 46 – Кт 41 – 1500

Дт 42 – Кт 41 – 131 (
281 – 150)

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500,

то відображення в обліку повернених покупцем товарів буде значно
складнішим і не має однозначного регламентування.

За даними інвентаризації заборгованості покупця за відвантажені
йому товари станом на 1.10.97 р. мали бути зроблені записи (п. 21.1,
21.2):

1. На списання на податковий кредит суми ПДВ, сплаченого
постачальнику при надходженні цих товарів в сумі 225 грн. за даними
інвентаризації на 1.10.97 р.:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 62(45) «Товари відвантажені» – 225

Але враховуючи особливості методології обліку реалізації
відвантажених товарів способом нарахування, за якою на дебеті рахунку
62(45) повинна рахуватись сума відвантажених товарів до оплати покупцем,
цей запис мав би бути наступним:

Дт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав»

Кт 67-2 «З податкового кредиту» – 225

2. На відображення в обліку податкового зобов’язання з ПДВ за
даними інвентаризації на 1.10.97 р. в сумі 250 грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий
період якого не настав» – 250

Виходячи з того, що в момент відображення в обліку відвантаження
і реалізації товарів до 1.10.97 р. податок на додану вартість був
нарахований тільки від суми торговельної націнки (від суми різниці між
відпускними (з ПДВ) і купівельними (з ПДВ) цінами в сумі 25 грн. (150 х
20% : 120), а за даними інвентаризації заборгованості покупця нараховано
податкове зобов’язання в сумі 250 грн., то в сумі нарахованого
податкового зобов’язання з ПДВ є 225 грн. ПДВ, сплаченого постачальнику
при надходженні товарів. Ця сума податкового кредиту з ПДВ має бути
врахована після 1.10.97 р. при поверненні покупцем неоплачених товарів.

У зв’язку з тим, що Інструкція вказаних питань обліку не
регламентує і, крім того, в ній є суперечливі положення (п. 21.1),
залишаємо вирішення цього бухгалтерського ребуса творцям Інструкції з
ПДВ та спеціалістам з бухгалтерського обліку «для розминки».

22.3. На наш погляд, враховуючи вище викладене (п.п. 21.1, 21.2
і 22.2), в разі повернення покупцем відвантажегних йому до 1.10.97 р.
товарів на умовах наступної оплати з відображенням реалізації способом
нарахування, в бухгалтерському обліку повинні бути зроблені записи:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів, включаючи ПДВ, і
заборгованості покупця записом способом червоного сторно в сумі 1500
грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1500

2. На зменшення затрат з реалізації повернених товарів і на
надходження їх на підприємство способом червоного сторно в сумі 1500
грн.:

Дт 46 – Кт 41 – 1500

Зазначимо, що в місяці повернення товарів і сторнування суми їх
реалізації податкове зобов’язання з ПДВ і валовий дохід від реалізації
товарів будуть визначені з врахуванням зменшення суми реалізації товарів
і затрат на неї.

3. На відновлення способом червоного сторно списаної при
відвантаженні товарів торговельної націнки як різниці між обліковими
продажними і відпускними цінами товарів (1631 – 1500) – 131 грн.:

Дт 42 – Кт 41 – 131

4. Включається до товарних надбавок на повернені товари сума
нарахованого за даними інвентаризації відвантажених товарів станом на
1.10.97 р. податкового кредиту з ПДВ (п. 22.2, оп.1) в сумі 225 грн.:

Дт 67-2 «З податкового кредиту» –
Кт 42 – 225

Таким чином, в результаті зроблених записів на повернення
покупцем товарів на рахунку 42 «Торговельна націнка» будуть відображені
товарні надбавки на ці товари в сумі 506 грн., в т.ч. податковий кредит
з ПДВ – 225 грн. і торговельна націнка (131 + 150(1500 – 1350) – 281
грн.

5. Сторнується способом червоного сторно нараховане за даними
інвентаризації на 1.10.97 р. податкове зобовязання з ПДВ в сумі 250
грн.:

Дт 67-1 «З податкових зобов’язань»

Кт 68, субрахунок «З податку на додану вартість, розрахунковий період
якого не настав» – 250

23. Приклад 9. На відображення в обліку повернення
товарів, відвантажених покупцю після 1.10.97 р. на умовах наступної
оплати.

1. Відвантажено товари покупцю. За товарним документом значиться:

Товари за відпускними договірними цінами – 1000 грн.

Податок на додану вартість, 20% від 1000 – 200 грн.

До оплати покупцем
– 1200 грн.

2. Облікова вартість відвантажених товарів за обліковими
продажними цінами – 1380 грн.

3. При відвантаженні товарів покупцю мали бути зроблені та
зроблені облікові записи способом нарахування реалізації:

3.1. Дт 46 – Кт 41 – 1200

Дт 42 – Кт 41 – 180 (1380 – 1200)

3.2. Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

23.1. При поверненні покупцем товарів, відвантажених йому
на умовах наступної оплати після 1.10.97 р., і оприбуткуванні їх на
підприємстві за даними прикладу 9 мають бути складені бухгалтерські
проводки:

1. На зменшення обороту з реалізації товарів і заборгованості
покупця способом червоного сторно в сумі 1200 грн.:

Дт 62(45) – Кт 46 – 1200

2. На зменшення затрат з реалізації і надходження повернених
товарів способом червоного сторно на суму 1200 грн.

Дт 46 – Кт 41 – 1200

На відновлення способом червоного сторно списаної при відвантаженні
товарів торговельної націнки як різниці між обліковими продажними і
відпускними цінами товарів в сумі180 грн. (оп. 3.1):

Дт 42 – Кт 41 – 180

Крім того, при оприбуткуванні покупцем товарів після 1.10.98
р. необхідно врахувати здійснений за станом на 1.10.98 р. одноразовий
перерахунок податкових зобов’язань і податкового кредиту (п.1) та
зроблені в обліку записи, Інструктивні вказівки з відображення в
обліку яких на час підготовки рукопису не надійшли.

23.2. Зазначимо, що відображення в обліку повернених покупцем
товарів впливає на визначення і відображення в обліку податку на додану
вартість з реалізованих товарів при складанні розрахунку товарних
надбавок, які відносяться до реалізованих товарів, згідно з пунктом 5
Інструкції; що методологія бухгалтерського обліку надходження товарів у
роздрібній торгівлі стала надто складною для розуміння й практичного її
застосування.

При необхідності, для кращого розуміння економічного змісту
наведених вище бухгалтерських записів, зроблених на надходження
повернених покупцями товарів, доцільно рознести їх на схематичних
рахунках та проаналізувати записи. Слід врахувати при цьому, що зроблені
записи по кредиту рахунку 41 «Товари» способом червоного сторно
рівнозначні звичайним записам по дебету рахунку 41 на надходження
товарів.

24. На підприємствах громадського харчування бухгалтерські записи
на надходження товарів здійснюються аналогічно, як на підприємствах
роздрібної торгівлі, але на окремих субрахунках до рахунків 41, 42 і
46 з врахуванням специфіки діяльності підприємств громадського
харчування.

25. Як видно із викладеного вище, рахунок 67 “Податкові
розрахунки” введено до плану бухгалтерських рахунків виключно для обліку
розрахунків з ПДВ, пов’язаних із застосуванням відповідно до Закону
принципу події, що відбулася раніше, тобто для податкового обліку
податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ. І це при тому, що
поєднання системного бухгалтерського обліку з несистемним податковим
обліком недопустиме, бо застосовуються в них різні моменти відображення
в обліку реалізації.

Застосування в бухгалтерському обліку рахунку 67 “Податкові розрахунки”
вимагає, щоб за кожним первинним документом, пов’язаним з оплатою і
надходженням товарів, бухгалтер встановив, яка з цих подій відбулася
раніше, оплачені товари чи ні. Це надто складні і вельми трудомісткі
облікові функції при незначній кількості господарських операцій на
підприємстві. На підприємствах, де таких операцій протягом місяця
здійснюються сотні і тисячі, затрати часу на виявлення події, що
відбулася раніше, та на їх облік непомірні.

Спрощення обліку надходження
товарів від постачальників

26. Бухгалтерський облік надходження товарів суттєво ускладнився
з введення для обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану
вартість додаткового рахунку 67 «Податкові розрахунки». Чи можливе в
цих умовах спрощення бухгалтерського обліку надходження товарів ?
Можливе, якщо подумати і хотіти його знайти в найбільш доцільному
варіанті. Раз уже рахунок 67 “Податкові розрахунки” до плану
бухгалтерських рахунків введено і Інструкцією встановлений порядок його
застосування, то в першу чергу необхідно спростити облік розрахунків з
ПДВ із застосуванням цього рахунку і одночасно розрахунків з
постачальниками, пов’язаний з надходженням товарів.

26.1. Суть спрощення бухгалтерського обліку, пов’язаного з
надходженням товарів на умовах їх передоплати , при застосуванні рахунку
67-2 “З податкового кредиту» після 1.10.98 р. має бути в тому, щоб
обмежити записи на цьому рахунку податком на додану вартість лише у
випадку передоплат товарів, які за станом на кінець місяця не були
отримані. Виключити при цьому з обліку на рахунку 67-2 «З податкового
кредиту» найбільш масові записи, що пов’язяні з оплатою в звітному
місяці товарів, які протягом цього ж місяця були отримані від
постачальників, тобто рахунок 67-2 має застосовуватись лише відносно
операцій з передоплат товарів, незбалансованих протягом звітного місяця
(оплати товарів, здійснені в звітному місяці, що залишились на кінець
цього місяця неперекритими).

В цьому разі відпаде сама собою необхідність за кожною із операцій з
оплати і надходження товарів в кожному окремому випаду виясняти, яка
із подій відбулася раніше, застосувати рахунок 67-2 чи ні. Не кажучи
вже про значне скорочення кількості записів в синтетичному обліку на
рахунку 67, а, головне, в аналітичному обліку до нього та в аналітичному
обліку до рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».
Зрозуміло, наскільки це важливо. Встановленого порядку розрахунків з
бюджетом по податку на додану вартість це не порушує.

26.2. Отже, питання спрощення бухгалтерського обліку розрахунків з
постальниками і підрядниками та податкових розрахунків з ПДВ можна
вирішити досить просто. А чим рішення простіше, тим воно раціональніше і
ефективніше. Для цього бухгалтер протягом звітного місяця відслідковує
тільки операції, пов’язані з надходженням товарів, що передоплачені
постачальникам в минулі звітні періоди, а надійшли в звітному місяці;
вказує при цьому на первинних товарних документах кореспонденцію
рахунків на вказані операції з використанням рахунку 67-2 “З податкового
кредиту” (Дт 05, 41 і ін. – Кт 60 і Дт 67-2 -Кт 60), враховуючи
особливості запису платіжних документів в обліковому регістрі по
кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” та інших банківських рахунків
(п. 30.3). І тільки за цими операціями, пов’язаними з податковими
розрахунками з ПДВ, повинні бути зроблені відповідні записи на
списання з обліку нарахованого по кредиту рахунку 67-2 податкового
кредиту.

Записи за всіма іншими операціями, пов’язаними з оплатою і
надходженням товарів у звітному місяці, здійснюються без використання
рахунку 67-2 (на надходження товарів з передоплатою їх у звітному
місяці: Дт 60 – Кт 51 і ін. і Дт 41 – Кт 60 та Дт 68 – Кт 60; на
надходження товарів без передоплати: Дт 41 – Кт 60 і Дт 68 – Кт
60 та на послідуючу оплату – Дт 60 – Кт 51).

27. Податок на додану вартість від сум авансових платежів
(передоплат), сплачених постачальникам у звітному місяці, в рахунок яких
товари не не надійшли, відображається в обліку за даними спеціальної
сальдової відомості, складеної за перевіреними даними аналітичного
обліку розрахунків з постачальниками (табл. 1).

Спрощення обліку надходження товарів не вимагає ведення жодних
додаткових облікових регістрів, бо сальдова відомість здійснених і
незбалансованих передоплат постачальникам за товари складається за
даними існуючого на підприємстві аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками і підрядниками. Нарахування податкового кредиту за
даними сальдової відомості підтверджується платіжними документами й
відповідними податковими накладними.

Таблиця 1

_____________________________________

підприємство

САЛЬДОВА ВІДОМІСТЬ

авансових платежів ( передоплат), сплачених за розрахунками з
постачальниками ,

по дебету рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками»

станом на 1 лютого
199_ р.

Передоплати попередніх

місяців Передоплати звітного

Місяця

№ Постачальник Платіжні доручення Сума Платіжні доручення Сума Разом

п/п

Дата №

дата №

1. Фірма “Прут” – – – 20.01 48 800-00 800-00

2. ВАТ “Міжрайбаза” 18.11 285 180-00 28.01 86 2580-00 2760-00

3. МП “Марія” 26.12 18 500-00 – – – 500-00

4. КСП “Україна” – – – 25.01 18 850-00 850-00

і т.д.

Разом Х Х 1780-00 Х Х 5880-00

-00 7660-00

в т.ч. ПДВ Х Х 297-00 Х х 980-00 1277-00

Дт 68 – Кт 67-2 –
980-00

Головний бухгалтер
____________________

Перевірка правильності складеної сальдової відомості здійснюється на
підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до
авансових платежів. Загальна сума ПДВ може бути додатково перевірена
розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на
120).

28. Перейти на спрощений бухгалтерський облік надходження товарів від
постачальників можна з будь-якого першого числа місяця. Для цього
необхідно скласти сальдову відомість здійснених передоплат за товари
постачальникам за станом на початок місяця і звірити, чи сума ПДВ за
цією відомістю тотожна сумі кінцевого сальдо по кредиту рахунку 67-2 “З
податкового кредиту” за попередній місяць.

В цьому разі в звітному місяці, в якому здійснюється перехід на
спрощений облік надходження товарів, податкових розрахунків з ПДВ і
розрахунків з постачальниками, на підставі сальдової відомісті
авансових платежів (передоплат), здійснених постачальникам в попередні
місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (60, 76 і
інших), в звітному місяці треба здійснювати окремий контроль тільки
за надходженням товарів, оплачених в попередні місяці, і скласти
відповідні бухгалтерські проводки з використанням рахунку 67-2 “З
податкового кредиту”. Бухгалтерські проводки складають в установленому
Інструкцією порядку ( п.п. 7, 9 , 30.1, оп. 1).

29. Отже, на товари, отримані без передоплати, оплачені та
передоплачені постачальникам в звітному місяці, бухгалтерські записи
здійснюються без застосування рахунку 67-2 “З податкового кредиту”.

На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість,
сплачені підприємством постачальникам в складі передоплат товарів
звітного місяця, в рахунок яких товари не надійшли, складають
відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкового кредиту з
ПДВ по підсумку за місяць (Дт 68 – Кт 67-2, табл. 1, п. 30.1, оп. 6).

30. Розглянемо спрощений бухгалтерський облік надходження товарів,
податкових розрахунків з ПДВ і розрахунків з постачальниками на
прикладі.

Приклад 10. На відображення в обліку надходження товарів від
постачальників спрощеним способом.

1. Початкове сальдо передоплат постачальникам за товари, здійснених у
попередньому місяці, – 800 грн.,

в т.ч. ПДВ – 133 грн.

2. У звітному місяці здійснено оплату товарів постачальникам на суму
8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

3. Надійшли товари від постачальників, оплачені в попередньому місяці,
на суму 800 грн., в т.ч. ПДВ – 133 грн.

4. У звітному місяці оплачено і отримано від постачальників товари на
суму 6000 грн., в т.ч. ПДВ – 1000 грн.

5. Надійшли товари від постачальників на умовах оплати в наступному
місяці на суму 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.

6. При надходженні товарів за договірними купівельними цінами на суму
6500 грн. ( 667 + 5000 + 833) зроблена торговельна націнка підприємства
в розмірі 25% на суму 1625 грн. Податковий кредит з ПДВ на вказані
товари складає 1300 грн. ( 133 + 1000 + 167). Таким чином, товарні
надбавки на товари, що оприбутковуються за продажними цінами, складають
2925 грн. (1625 + 1300).

7. Кінцеве сальдо передоплат постачальникам, здійснених у звітному
місяці, в рахунок яких товари не надійшли (п. 2 – 8000 – п.4 – 6000),
– 2000 грн., в т.ч. ПДВ – 333 грн.

30.1. За даними наведеного прикладу 10 треба зробити записи на
рахунках:

1. На суму товарів, отриманих від постачальників в рахунок
передоплат, здійснених у передньому місяці, – 800 грн., в т.ч. ПДВ –
133 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість отриманих товарів
без ПДВ (800 – 133) – 667

Дт 67-2 – Кт 60 – на суму ПДВ, нарахованого на купівельну
вартість цих товарів при передоплаті – 133

В результаті цього запису списується нарахований в попоредньому
місяці по кредиту рахунку 67-2

податковий кредит з ПДВ, що рахується на цьому рахунку до надходження
товарів.

2. На суму оплат і передоплат товарів постачальникам, здійснених у
звітному місяці, на суму 8000 грн., в т.ч. ПДВ – 1333 грн.

Дт 60 – Кт 51
– 8000

3. На суму товарів, що оплачені та надійшли в звітному місяці , –
6000 грн., в.т.ч. ПДВ – 1000 грн.:

Дт 41. – Кт 60 – на купівельну вартість товарів без
ПДВ (6000 – 1000) – 5000

Дт 68 – Кт 60 – на суму ПДВ на ці (оплачені) товари
згідно з податковими накладними – 1000

4. На суму товарів, що надійшли від постачальників на умовах оплати
в наступні місяці, – 1000 грн., в т.ч. ПДВ – 167 грн.:

Дт 41 – Кт 60 – на купівельну вартість товарів без ПДВ
(1000 – 167) – 833

Дт 68 – Кт 60 – на суму ПДВ на ці (неоплапчені ) товари
згідно з податковими накладними – 167.

5.Відображаються в обліку товарні надбавки на товари, що
оприбутковуються за продажними цінами,

в сумі 2925 грн.:

Дт 41 – Кт 42
– 2925 (п.п. 4, 9)

6. На суму ПДВ, сплаченого постачальникам за товари в складі
авансових платежів (передоплат), здійснених у звітному місяці, в рахунок
яких товари не надійшли, згідно із даними сальдової відомості
передоплат звітного місяця по дебету рахунку 60 “Розрахунки з
постачальниками і підрядниками” здійснюється запис на нарахування
податкового кредиту.

За даними сальдової відомості рахуються авансові платежі
постачальникам в сумі 2000 грн. (8000 – 6000), в т.ч. ПДВ – 333 грн. На
суму цього ПДВ необхідно зробити запис на відображення його в обліку як
нарахування податкового кредиту з ПДВ (п. 29):

Дт 68, субрахунок ” З податку на додану вартість”

Кт 67-2 “З податкового кредиту” – 333

30.2. Для того, щоб зрозуміти особливості і переваги рекомендованого
автором спрощеного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками
й податкових розрахунків з ПДВ, пов’язаних з надходженням товарів,
доцільно рознести складені за даними прикладу 10 бухгалтерські проводки
на схематичних рахунках, визначити обороти і кінцеві сальдо та
проаналізувати їх.

30.3. При спрощеному бухгалтерському обліку надходження товарів
записи платежів в обліковому регістрі по кредиту рахунку 51
«Розрахунковий рахунок» і інших рахунків підприємства в банку необхідно
здійснювати в наступному порядку:

По кредиту рахунку 51 “Розрахунковий рахунок” на оплату товарів
постачальникам суми платежів необхідно записувати одною сумою без
виділення ПДВ, а суму ПДВ, що входить до цих платежів, треба записати в
окремих графах після графи “Разом” по кредиту рахунка 51 і інших
рахунків в банку – “в т.ч. ПДВ” з виділенням сум ПДВ:

– в складі оплат за отримані товари;

в складі незбалансованих передоплат товарів постачальникам (виділяються
за даними сальдової відомості, табл. 1);

На підставі підсумкових даних облікого регістра по кредиту рахунку
51 “Розрахунковий рахунок» та інших рахунків в банку за даними
прикладу 10 мають бути зроблені записи:

1. Дт 60, 76 і ін. – Кт 51 і ін. – на всю суму оплат і передоплат
товарів постачальникам згідно з платіжними документами (п. 30.1, оп.2)
– 8000..

Дт 68 – Кт 67-2 – на суму ПДВ в складі сплачених в звітному місяці
незбалансованих авансових

платежів постачальникам за даними сальдовоі відомості ( п. 30.1, оп.
6) – 333

Із наведених вище бухгалтерських проводок видно, що записи на
підставі платіжних документів податку на додану вартість у відповідних
графах облікових регістрів по кредиту рахунків підприємства в банку
як “в т.ч. ПДВ”, не є підставою для відображення в бухгалтерському
обліку податкового кредиту. Вони використовуються тільки для
оперативного контролю записів сум сплаченого ПДВ та запису ПДВ в складі
незбалансованих передоплат по дебету рахунку 68 в кореспонденції з
кредитом рахунку 67-2 «З податкового кредиту» за даними сальдової
відомості (табл. 1, п. 30.1, оп. 6).

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в
бухгалтерському обліку надходження товарів від постачальників та
іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю
та рухом товарів, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету
податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з
помилковими записами в обліку ПДВ.

Як видно із викладеного вище матеріалу, прості, на перший погляд,
питання бухгалтерського обліку внутрішнього відпуску товарів на
торговельних підприємствах із-за недостатнього їх регулювання
нормативними документами є досить складними. Бухгалтерам торгівлі
необхідно раціонально організувати й вести бухгалтерський облік руху
товарів, правильно визначати й об’єктивно відображати в обліку доходи
торгівлі.

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному
забезпеченні, при непристосованості окремих облікових регістрів до
суттєво зміненого обліку бухгалтери вимушені самостійно вирішувати
складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського
обліку, що вимагає належної теоретичної і практичної підготовки.
Необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах не
проведена.

Можна тільки поспівчувати головним бухгалтерам торговельних
підприємств, що мусять самостійно теоретично розгадувати і практично
вирішувати розглянені вище вельми ускладнені питання організації і
ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю,
та надіятись на краще вирішення в майбутньому питань методології
бухгалтерського обліку Міністерством фінансів України. А для цього в
першу чергу необхідно ліквідувати надуманий, непотрібний, що
підтверджується практикою, додатковий податковий облік або, по меншій
мірі, чітко розмежувати бухгалтерський і податковий облік.

Всі розрахунки з податку на додану вартість повинні би вестись
тільки на рахунку 68, субрахунок «З податку на додану вартість»,
розрахунковий період якого настав і не настав. Необхідно видати для
цього спеціальну інструкцію з характеристикою цього субрахунку та
можливими бухгалтерськими записами, пов’язаними з нарахуванням та
сплатою ПДВ. Тільки належно організований, точний і об’єктивний
системний бухгалтерський облік податку на додану вартість може
забезпечити належний контроль за розрахунками з бюджетом з ПДВ, за
своєчасністю і повнотою сплати податку на додану вартість всіми
платниками податку.

Правильне, що відповідає нормативним документам, відображення в
бухгалтерському обліку надходження товарів від постачальників та
іншого їх надходження має важливе значення для контролю за наявністю
та рухом товарів, а також для своєчасності і повноти сплати до бюджету
податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій, пов’язаних з
помилковими записами в обліку ПДВ.

.
Професор і. Павлюк

10 березня 1999 р.

PAGE 2

PAGE 16

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020