.

Аудиторський догвір

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2520
Скачать документ

Зміст

Вступ

1. Види та правова оцінка договорів щодо надання аудиторських послуг

2. Структура аудиторського договору

3. Робота аудитора з документами

4. Права та обов’язки аудитора та підприємства-замовника згідно договору
аудиту

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Аудит як форма незалежного контролю та функція захисту інтересів
власників, відіграє все помітнішу роль у сфері національної економіки,
набуває дедалі вагомішого статусу в суспільно-політичному житті країни.
Здійснення аудиту спирається на практично апробовану нормативно-правову
базу, основою якої є Закон України „Про аудиторську діяльність”. Його
ухвалення у квітні 1993 року стало початком інтенсивного розвитку
вітчизняного аудиту.

Сьогодні в Україні в основному вже сформувалась національна система
аудиту аналогічна країнам з ринковою економікою, покликана сприяти
розвиткові економічних відносин та демократизації суспільної сфери. Ця
система має достатньо розвинену інфраструктуру.

Базовими складовими національної системи аудиту є, з одного боку,
аудитори, що діють одноосібне, аудитори, які надають послуги у складі
аудиторських фірм, співробітники цих фірм, які працюють під керівництвом
сертифікованих аудиторів, аудитори-нерезиденти, в тому числі дочірні
структури відомих транснаціональних аудиторських компаній, а також
дотичний до аудиторського загалу контингент представників внутрішнього
аудиту. Керівник аудиторської перевірки розробляє програму аудиту.
Програма аудиту є набором інструкцій для асистентів аудитора, що
виконують аудиторську перевірку, а також засобом контролю за виконанням
роботи. Можливе складання загальної програми за всіма розділами аудиту,
але, з огляду на той факт, що збір аудиторських свідчень здійснюється
декількома співробітниками. Програми доцільно складати на кожний розділ
аудиту окремо. Зовнішній аудит — це незалежна перевірка публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта
господарювання з метою визначення достовірності звітності, обліку, його
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим
нормативам.

Зовнішній аудит повинен адекватно відображати всі аспекти діяльності
суб’єкта, що перевіряється. Для того, щоб скласти достовірний
аудиторський висновок, аудитор повинен отримати безумовну гарантію того,
що інформація, яка міститься у бухгалтерській документації та первинних
документах, достатня та достовірна.

Варто розрізняти загальні і конкретні цілі аудиту. Загальні цілі аудиту
застосовуються до кожного залишку по рахунку. Мета загального аудита
застосовується до всіх перевірок фінансової звітності. Частково вона
формулюється з тверджень керівництва:

обґрунтованість – включені суми обґрунтовані;

повнота – існуючі суми включені;

володіння – включені суми є власністю клієнта;

оцінка – включені суми належним чином оцінені;

класифікація – включені суми належним чином класифіковані;

зміна звітних періодів – операції, що здійснені в період, близький до
дати складання фінансової звітності, занесені в належний період
(посилання на твердження керівництва відсутні);

арифметична точність – дані залишку на рахунку узгоджуються з підсумком
Головіної книги (посилання на твердження керівництва відсутні);

розкриття – залишок на рахунку і стосовні до нього вимоги по розкриттю
належним чином представлені у фінансовій звітності.

Основні задачі аудиту збирання достовірної вихідної інформації про
фінансово – господарську діяльність суб’єкта і формування на цій основі
висновків про його реальний стан. Аудит повинен бути організований так,
щоб адекватно відображати усі аспекти діяльності суб’єкта, що
перевіряється, настільки, наскільки вони відповідають перевіреній
фінансовій інформації. Необхідність проведення аудиту обумовлюється
потребою користувачів інформації про фінансовий стан суб’єкта
господарювання.

1. Види та правова оцінка договорів щодо надання аудиторських послуг

Згідно зі ст. 20 Закону України “Про аудиторську діяльність” аудит
проводиться на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та
замовником. Цей документ підтверджує і фіксує офіційну, юридичну згоду
інтересів сторін договору. Згідно з договором про надання аудиторських
послуг аудитор-виконавець зобов’язується провести аудит або надати інші
послуги, а замовник – оплатити ці послуги.

Договір може укладатись на тривалий термін. Предметом такого договору
виступають одночасно проведення аудиту та інші послуги аудиторської
фірми, які не забороняються законодавством з аудиту [2, c. 45].

Предмет договору про надання послуг має нематеріальний характер, тобто
результат має товарну форму, але не існує окремо від виконавця (в даному
випадку – від аудитора), а сама послуга споживається замовником
одночасно з її наданням виконавцем.

Відповідно до законодавства результатом аудиту є аудиторський висновок.
Тобто аудиторський висновок є підтвердженням виконаної роботи (наданої
послуги) аудитором. Висновок не можна розглядати як річ, він є
результатом наданої послуги, якщо така буде прийнята замовником.

Звідси, аудиторський висновок не можна розглядати як предмет договору
про проведення аудиту. Предметом договору є надані аудитором послуги
замовнику, а аудиторський висновок лише фіксує виконання цієї послуги.

Крім основної мети діяльності аудитора – проведення аудиту – аудитор
може надавати супутні аудиту послуги. Таким чином, договір про
проведення аудиту та надання інших консультаційних послуг вважається
різновидом договору про надання послуг.

Займатися аудиторською діяльністю можна лише після внесення суб’єкта до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають
аудиторські послуги, здійснювати аудиторську діяльність без відповідної
реєстрації не допускається. Звідси, укласти договір на проведення аудиту
підприємство може лише з певними суб’єктами, тобто з особами, які
зареєстровані у встановленому порядку [1, c. 58].

Договір щодо надання аудиторських послуг залежно від стану і можливостей
замовника, специфіки роботи та інших факторів має різновиди (рис. 1.1).

picscalex37010009000003fc31030000004d6d010000001610000026060f002220574d4
64301000000000001007985000000001d00000000200000f8630300f8830300010000006
c000000000000000000000013050000730400000000000000000000b09e0000288b00002
0454d4600000100f88303000c00000001000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000c4a70000b8a70000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c000000000000000840000510a7000004a700000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000005140
00004740100000000281ea7ab0000000467414d410000b18e7cfb51930000a69d4944415
478daecfd6f70244976d8094656162b6a763008b48626a235d9e1d52a99466b2bd3a0b6c
fc4ac9de8f09a6b2d8b66b7e268efcbadddcac86a614fbd6727d300ac3d4e163b262231d
9aa681a4b0872b576d7349610bce50799ccce4e9ca5d96a686c36323b9a88a6a959411ac
fec46a75621a2bdd5419d4683888959c263e008bfe711994026900920b3507f5a3bded54
02232fefce2b9bfe7eecfdd9f4b7ccfe323698f3f632991386f3f6d883330be613d6d8ad
3199ff5f423c61f313e4be9478c3f627c96d2a783914907a97bf8f14af5ab2e497352ed5
aede3cb2ff28fffbf5fded9b338dfe43c187fb3dd27c0f89853ad7ea92d49372e5e96fe6
33425a3357a24e63b87624902ee3ac8ca0aac7441cc177fa3bd3099e1f2d950cbd3deba2
c5f683eff9fafffefa5daf50ff9effe21fac1bffda2f5ffb47e378cb9997dfcbabbcd481
6fca3dfd7a5fa9a607c6ce548a4a2ff3b873242ff2f504e4a01a0703c7efd57c61cb4803
12cdfed86b454830f17ae48e2d7c2dc021cb972affdd33fa52fcd35be5b7b796f877f61f
bdcd0f7fe1de71f46d4fcb3bdb52fb27b379e6f7f56fa6fa515097f2f4a4571f8d25703f
7a19a486f28ca5217e45874a529d352a95257a40b92b472e340bd24e9e2202fdbe2a0f86
f617018c1ff3f76e5d76fa645d6dee37f26e1697202e4d8831cf83d9e7ef821dee169fb4
b3ff9e6df30a5af7cf3af4ad2677e203d073cf02020b970aeeaa35cfb5731fb6c8177f06
60c1cfb835271fbf51df6596e89cf9bbcf8c9dd870a2f445edf9c21affed50e67f86dbef
9ce0eb77679c6fea1c57708ff579be2519b3b05e3502c8c9d5f71fff97b7bab85f4621b2
42bad40217a4e7ca8cd5d99e275e605e3cef96ac99992d0815a993f63d2c271c6af3e05c
629d207823178da1427a7f73e058ca51cfda74d71727a6f56bd7e82e9d3521e8b679cf15
ccb23936a8f8df1abe774b342aa3f36c6d7ce8b51971f07e303511ecf2baf0b53791c8c1
ff0732c8f85811e07e37be7a9338f89f15ced63c11e0be3b9ca913144ad0eb70bc4d096f
507d9793206e7c548f17b7aad58a672e248ca5a7a9e8c5f3d3fc67514d128f5892f295e7
49e8ce795d739b554942651e478be2c7bbd73baedb9ea4c4e4d154551e439b6adc89ef7e
8772cd3b9b6cdb2c4d011f1a20e9281b173ae8ce795d725a3ef4577b16223c5b6cfe9b6e
7daee8993968e7027924ce5ee39329e6bfb314ea8a15ab67751459790229f5703e35c752
608a9d1e4b637afa2791d5d7a56195bab5cfe2630cee9684e39a7db9e6b3de37669eb556
edbf3aadad0f1e5cf9e27e3ce39dd0cf7e84ab86b2bf348d534fdc27935cab7ce518ec59
725f66a28db90d10da3599c5b797c708e8cac2d1972a274adb655a335ae28e7c4789ef67
18f53cbe29ba2b91350ab1c7e3897f4f13996c78c1f7affa935fb7d8ea6f3ecbb66bc386
43c3fc47365dc3d1843e03c794619f9e3640ccee75e3b439f43eb9c19771ef936c752f71
c19cfb59e794ce953e3db7bc619cfb32e7c7a8cdb4f1bf19cede36364fc348c7d044f9be
2e4f469d0ebef7e5acae333ce78aebebdc7c5c89ffdf2f8de798e2b3c2e4691d7ddc3091
def8f994674b19c3cd0546e351b3fa57c0cdd68be9d3f49c60f06f37b1e5faa26d4d46af
0a6b72edee84ff6584253329eedd4fffef9effcc28fbf7eed8f2e4a8be2298b0386f6319
eb3a5853fd7ff70a3be20e6de293f2d5dbc52bf75f17f2b6d2d5e5eacdf80336e5cf815f
87ece3a3edfecb1a66df8bfd8e6d6147937277466b173b1d65c80ab162e997bc982b42ee
11ff7dbd28fffd1ff39547ef9dfbb5c34fda1336a9de742865db4297e6dee06d0114af97
e61ed17e21150d2ad9df20cf1fd1e479c7f68cd30b7f0424dba78a37ee1b2e4cea3ffe34
bdf7b69dbfb5cfb6742dc5cb820bd22d5ff4e3d90e5ff379cf61afcff5fbafc410bef5f4
b394fcd6dfe50abba8e53bd2c03c67e477347e23cdff96b8dbff216bff05ffd3d7eefe2d
fcfff8e74b72fee5afbc639a8cf95c38f4870ee8a299fc5ff0b0be4a102e78efe5932ce3
420b5cd638db3df8dffddefec6dfca3bfd9fcec851fd7ea9f585667d3839e2b7a2d379dd
df73ff7fdee9c74a1aefc172fbcf2d2bcc22fff277fc3907eac2d5db870e5ca34afc6676
57cc4148a098ca519a84bd524bf1bc03e284c0be54fe9c7a4728ea0607ca2167996048ce
73540fa38199f465e4fcbf86990e333b7c66c0ce3a721af3f0d729cae66922ac3563bb4b
197cb3aa87605ac737ff2eac5a16fa52bd51faf4ab7be7655ba24da494bd29c3b25e3547
9cda40bed2180b35691ed237fd73efa4fd6da172fff91ba90fce06fda4010bcfd027eb7b
e2c5cd6e8270ba260ceda9fc11fdffaf6f3dde919c71d7cfb3aff01ffbdf17541bc5f4da
de6dc17d5f0ce075fdbdcbbf3ff0ba7a80bad43dbd3fd81dcb9fd3ffe547345fa9fa49fd
eec4af5fffeabe48de0ff56b700ec0f4f669c3eededf2defd4bf5f5dd2c7fc7502efdb4f
99375a971e9afacdcfa29efaf2dc8bff8d17ffc6fffe02eff1f7f527aa95dfff610e3f11
738326dfd3c19a7c9b921c64bcfb52e5dee2bc365e9f3fd72335490aca7c8d82f8ff8d47
32bc61077870f1713af3ba7491fd330167dc6c41a995df4e88cc19863eec127bf18caebd
3180772a416391b637c46c6719343d0e1b76c0646669df5e1674cc19863873001e33330e
273663cf5b9d3eb4c81779e7d46143cf38c1c6d77e5c46a07212f0732ad2db801459b7bd
dcc49b42f25708ab7c7ffa41cd0ae170a9c434d23df14ba6aa2febdfefdb48c539647eeb
8e12b5be89bca1b70854d8d17bbb7a0878fea51b7deeb4a4a575fc052627584ed61cf513
be24aa24adabcd49034addee30a67725dd459d926da0bca9b1e19912fab0901b5c930ffd
2ce2cb6873b9be99eab04482d199914814063c7ce62c70b5bb1db9054a3658141e970d64
a490265c3591753a7165bcd14fee25cb9db0430a921937a82dad85e6aa99281855ba74e1
5498657b2166f254d4d4ee0afcaf6ec4dc9e8e3740f39014282312996d2008e057eb6eb9
024dd45eb6ac3d4b05cca91ae0a46c776105ac7daed9c26c29c2a1f181667c675d2ad116
74b9140c04b5043d088a6a9bfb8ec3b73ba24b5d86d92f90bb15dcc521e3d2be5c8af183
b49a1af6e0bc638de0d08490bbc8ee60a0d2ba50da719494ce4fa0ec21b7af3eb294d0cc
1f840309a2fa56114f8bef386aab62830ee933c211ecd0238bdd104c634f65bbbf64c3af
31130626014d9d6090bbcea028f4d6290a3078c77f19b4503f51939490c843cc1a8695fc
fd84ac9e850c1b80c0521f0a12060f57556402b334ba94fe89e78a586d964cbd4f7289f8
e71f033b4800418295cf1ab7f5ae06bf0bb50b26037883bf0cd166ef386ea948c2908fa6
584c83a461b2dedab84fd77df10e5d149e046e6953542bf29fbce033c7f9b197024cbe85
7e1012ebc52a3108c01bca4c3f8d9cbe3a04dc1135e317e2418df2fb05874499d34d875e
2ab7dc617e6fcb2ddedb1faf7af03631b4bea6d4d21ece7bf0c8c6de57db85171ab96d16
f625f7980ef7d5130ee4784dd84078857128caf958cc134b6e708e3366801e7dff94ea1d
7e0b1999f6eef3a9fdc1e30def32b3952f2fd2f0b46a4a8af6932617ffdf370f29ad2108
caf714215de45c02817d72b4619a8c42b35f8a274933ad3321e94c71c1811300adbf3163
05e13f9ea503776c2ac2a8ffc85353806cd239a92ecf3c0e8427954349fb0afff0430ba0
f44ce16578f30e6c38cc562f3267c0b8c33d9476004bd764bbdbedf2cb45547e835453b4
e24f4fa0130bedcb32bc665b22b2385b80ede401a01465930de138ce632303a5c94c77bc
bfcf3705f326074518337d92bcc16e57126c64c3006aeaac2e3ee6bc008f91a040cef94b
60739f82df365cf2ef39a01a38d941818555d7b353a60046b685edd07c6ddc07f80efbfc
aebd00fcba03cee510b11c72919a9bf27e4c8a76f8717cb40e9389b48303e348a660a8cb
6cd70e00323471bf8bef93239647490e3bb0a56b1b692d25d071e83ee95f6f14560b4777
dc1b80a9512df23292319484e300abdcebd5d3a5b3bbc90e1ad7c8491a470bed1827a063
2f5dd7a616ddb7e94724745ba7647307a7c9f46ed2c40bea3a818eac295564ed691605c4
19cb15b2949bd38f0418b5ba2319e9194464005afe434cc167b35f7e201e3b46d338587b
cab49720718d7578c5a08fd9bb0535852ddeb42874c879a2cd985bcebf1424aae440f945
095f4f9394d6a36af920d056e7011cc153556ea511a2a501e75ad69415eec46340f65a00
a14b468b4d84a162ad3daf04179142967961dc06fb4bb278b2e581a14a6540ba23d2b2c6
adc4bac3dc1c83b7b598f7d8d9a3f517cf7724342a6ecb1af02e34d172c98d6944312a23
6fae6bca161b8596f8d2d2708ba7448d22f37296dde4c9404d767e9175669ff6897aa28a
caa32284ebb519592a6aa809cb0c42f4854158ced2b5c6138c18929b1bf510f5b1a7c1be
25766e9cff40579346006d4b853318a440e2fd88636dfd0a8e090ab612ac623171f61cc1
f8dd1857f87f3504718a7c9eba3178fa65f3d386f26c64df87738c773f83133d9f0f1e96
0cafa4c8c472f1aea3e9c23e3c194f52956f01d32864719adc3e7ceac33c7d2f6e0c39e7
266c6dec14b25d6e837c921cd4ced9ef34b95038e227ecc979ca0991847ede3934b5331f
2a7c4384579fc54c8f153c0f81874e64ca998c54ff184d3ac791d1c1c3d71b2da51cbfc4
4199d83a3e31cf307ad36493b07c85919b78ff30c251ff5af90ce63f5fde3d199ad0163f
d3c56df3f1ec69dfeadd8e9373d67c6e9ed63fec419a7b73df9c89cac59d32cedc70489e
1e8efdf07e5462784010465ca82e2f87131ca3d55ecc059188922a992b4b4d8a833b95d2
f07d2a087694b4aad90703b999baf9593ecd6a8fef9ba9867d058920ab927061878584b7
0684a721b74a934acc1d187ec8d7beef4fdebd8b795baaf99cd4438af4bc6d8b5edbbea5
2b1682d1a7a63450c8af0256a2dac821d6a34bf3897479170faf2e4454ff94097d79be61
55c633742bd0e7d7ea5ddadad25e215785b2e175985771204afa3ac75eb6b211a571e33e
b806a2ce38e1f381dff6df33a259e76bb128763cb41a3c535d3d071930a39162dc35a825
e8973bff5b58dd5342dad10dd779c0d15df3770d36c52a965a4c95752bb9776bcbbe26bb
e78f39e784842979dd4238e17d99dbb631921e30658781c2307460718afb16562ec958c8
e635bdbc0f8b6018cd7594b9cc70c73152e513ebcbd839669c870c9e8fa5845f74d6c180
65d6ce594a6c427a94f9c92b1b92bfc85c018db7b9eef13e2f8f3785c5e278783b5ee584
6c7074666be543a86fdeabc752b5005634bb7aeb366791e335f0530c4bece11193072f42
ede446f15a86518cc68e6ac95548cebe5d35b1912ac298bfdbd1818b3c057f158391ed6c
6c138c602f948305e1d66bcc703448171ced4af15cd12a7d081b140ec35c1788bf6193f0
2ecb738328c16339b2930c625a3523e1dbe178c79c9b80b8c0e308ed3ebf490d11fc7c85
057304a57997cc8d8e6dbb8cb3503eae86bc26f2c3ac85a5ae0a2c6146064ffcd2f1e61b
41266016333e5f63063596c13c6e5bd18bec8445e9fc2188f63e4ce96e204428ec38cd63
65a3cc2f842ca04a32c18ffee2fa003465c32760d6bf12bacf94a218757bb75bfcf58f60
7e965068c4ceebdb226af8fcdebf470a20019cbe807b6607c7198f19eb5ad36b9018ce60
1e367841c115b168cbff0d7871817b90a80065facb3663df7c37ab71ef6194b562aa57ee
6a741586bcbe158463289911f30fa90d7c58bece61eb32abdde59c742af81f11dab5f1e2
dbe9632ab40c56dc1f8daa5c3bcc66f02a3d932783382bcae7466c058ea7742899fc5c48
f49e07f84c78d690263e2707ad58b593dcb693a988572385ee8948cd7d82ba38cb4300c4
b07c656c96875a0c8815eaf7297d09df98ad1dd420ff15b96cec0f870a133b462f44675c
6f77741af63e2c45bb8ecbbe69b7b3b2e67078c05fe48e169a74312af9727bdde11c66dd
fb1855e2fb128a356993976e020775130eaa6b554d947ddf22ac6158ea20346c7575c346
76a0cf4ba2819fd92716bc0287ee7b46214f6f16ea533b49a0635600c25ec281c5e2f23a
497d25f1d38edfaf3f1b96fdb8a6303e31da8c8acb23deb29ce9cbbb8a2315332cd26a3e
5d9dca786707cb6384ad378a362b4834b18ddd33480338a6602bfbcbe7d2cbf2f4ac694f
a4e5cc971a0d7547b6eee2b572e0e18bb6d0b241efbd99e4f7e3ba5d7ae1d614ca04d217
7a8d678295128ee2ae2b5b0fd266a484d6a4a4c6f5c2bebc21a8f195ceadf6f590a5df63
7ca82c6096a9b68be4199b1d2305ab445136f4d30ceab954e3550c528ef785e4d3036f0b
8f119c8468c78e067594008a12bab23794df90fb19846916b962c9cd76dc19898f5ae76a
9b122a135da50eae50af13a8f0b19f0971adae70bd97b1b95ef12e22ebba4ac258b86a43
5a9b19a7c25ac91a8d32d07a4786249e5ed921b75afd3ad7b3dfb9b1a2ac6f8521c60c45
070d25d473026d908e3b136eef6e1c7b4aa3c83fe9fc1e1379b472e22a1de306a65bb272
4bd6eadad95e12c425476d7c2952bbe548b08b47bda4d659ced01460b2a83208d15604cd
381013aea0fef27f7f06336ba8237e013530cf6edc8ba1d77f40c7430e3938d95a36102a
3930688c47e1a0d1827f4678644b43bcab8cd27a61d403a72a7238c78ff80718c1c5d0a9
9cdb1936e23dfb741b90fce1dcb68f149c99df8cd384674e4b6078ce3ea6b4419e060946
e0ac698c407e78e659c9886dcc563d3913b4d3c7b3c23858a4c178c4e20137fd0f899b65
f78d4c57d349d3516c898bc2e504e577eaed03e9f80997c10c4fea09e99d68f7b1ac3596
3aa8cd19902a5f42f212ec9095751cf8b7defe0dce9184f4b436ef9691999121a7398d79
51c1a5c9eed3b078cd6f9329e358dc96ba6b885262695e53c8266d8ce76f0ec314e4ccfa
23f7cf7d8b9cf1ee3ceb3c238797c66df7df619e991bf9fda38577102a375f45cebe9300
ecb7173f4abfd63e73e2dc6c37ee1a9c3f7cfa2edf934323e8bf6f153c9d8ffc950b4b72
b7cdeff9cf75be1057f9c691639e6f61a0d6bdd50aa53b48843aa244d436ecb5d5e5ca07
3d0715dd2e536860edfb985819e81312524dff3d2e4af2e077312d24c4c5b4d2ff4d7712
169aafa6a027f75954e5739af152cb38c7d6431d9db236962bc1ef8f2bca65bf4e76fa76
41721aeea7a23a10cfef2fd8e735e8cb3ccefc9e2b46464af3b9e72d7342d763ba3e4cfb
02218172965cb29f47937839df3629c7a1e00f452bc3403c688590a71dfb30acc5e23941
4d8e1aaaa3d9f032305396227384fc6a9e4088c1dbabb47b22eb31041a02916fb5ac968f
386ae3dc7297b0518b72c7ffba93182ed21340639fe5a9f91c94c216c59c85132bf7c8dd
3d64d1a395d2b76cf8971169dc9097b0d18af578c96183900465632be0472946ed25b4ad
722e7c538bdce50be47d8573312b6068c2b86df676ce8af01232df31a47a7ddef71c871d
0a620a450320236863b04bd67bd6d1804caa360c4aab25050769312b2854f73a59c5d8eb
38c0dc705da25692e18dd0fb066b4224233511e51033d5f947a4d7cf47419bd02c5244d9
9e5f8ee031d18d314f41ab91ca978d100c61c189dd3dc3d8f9531a971116d3da196ef381
b926118499212316aa102e38b94bd9a0ac6730b3f3b4b1b3759e5b85d0bc31622d8c6129
368abb54cf85d5ca89adea827742523b26d9f5f236eb67638beb4faee472b885a92b546e
544d794dfe75d0b68d57968f734e5ae5223e7c6385b5fa1b070df5bed1e3b6b9bdfa97a4
6e716cd66b679a48535f004bb934f3f37c6b27f1d0f89e984941ffccc070def93fa92e7b
6b7e6fe148cf480f14c53eacf6d91f66c8c9d333096f379ce25d15918ad833921e5a49df
1e9fcf6cb999e7164b2399d2cac29562d9c92d84c79fd64533e056365949f7c40a24f831
ca7298ff9d0cf2799a6b13dfb9f02c6aa3c9e67c4ffe9194f3bb7cf381ad3674ebabcd89
69644803cf90f7eabf666dc7e8e5e69ff492e7d45921a83b09abf215d68f73f77ffd32bd
267a4c634fbe44e6f1f8b65e96f5d8287fda5a311a2a64ded85bf2addba50ff23e9579e9
7affd9dc3a853976a65984011a8aa0c2574e137a6661c9bfa79b0b9f98e1e7fe2679b9bd
b7b9cbf533a40360f4edafbb362777787f77aefbdf013fc4caf5105f4aa4f5d1ecf2bed1
77337eeecf2efffdc435ecd6ad81cfe767bf0a13c7a2e727ccce99051dfdb293ffc7f507
135fb1edfdd76e619ff9e7220be6781f1d4e2f1f41979ed8f6e49d2fbd2c2e27f26a9f5f
650e8b07e6caec7b2e9e8948ccf6efa11e38f189fa5f423c6a7c338689b55113c6bda958
6d6b87ce5dffcf18d57defa3f5ca67fc85bd6774ccbedfccb3dfce7e7e7a504fd4e2df94
c72a3b1f0dfde8adfff5c2fdaf3dee2cb9c3fb49e04e3a9e9e498ec5fe6071b3b05c08b1
8ffe0ed8be4ca275fb87fa973a3a9adb6376fbe7b43927facbdf8d11f4fcd78d857d8de8
60af43667cd9febf1dffe585b92a4ce57daf05391a43f7de57fbedae9791f5e0c6be97e9
864c13faf879fffbfb7ffb385c5da99de6fb485f6088c8f94bae5e35f94162eae5d2cdb8
9eebb8b5f4fa92b7df6673e915efccef2de0f6bffe01bfb3bc5e77ee8d1a7c53845fa0f9
5b16b9dd70eb8674b6c06c6f09c028d3a079f4eee02ccc298f0f3998570c8289dc8384b5
e27c766f43d22233bb9853f0b23b5827361dc3e80387977d0d918dd73611cbae5b933327
cce8ca7c4aa2f19a752819c1778f39b56082d83df174b6889709b1650b8e231dab95728e
518c86e598427b19cc2388b5e1708afc96f6009bdc979bdd3b678d7902ed59235aab4e55
a57d22fc96d4e6b4973a1deed1af5f09614aec8bc2dfd15d4d5242cad48745e6678703b6
00ffa2339c221b35d0a0c1d4830e533d633089358c71b58b3b8eda916dfd0d5c66a2865f
efddbb67719294ed3624b2da3194509ed25344a22877b614dd958f4d445da22b64d2d36a
7bc2f35555ce745fd1339346b5c0eb1644962f94fa3deadf7707149eee2aea6383331ce5
be4cf30dad08131f844c71cab789126ad655f7b5d2cae45eb8655188658fb9ce6694aa3d
c77b80f64f8b3f1fd2665be67275681d167ded5342de52c0d4952ac70c557e6d13a5aa2e
2e5b20dc415651dadeb6836c675b174ae62f43fd1e171ebf83aa5f4158f59bee728e81ec
385661882314b524af2004a2b713cdcf13e6c51d3211dc1883bfe3bcd9729a7344a69b15
22011e2734315cb8da988c9ca91338f5415bbd333ee71be058c96b2811930c605168c8bb
7eeb0d7fc01e32dc1d86ad2344d6e00630a728c33e75d6cfbac452dc1088a877ed97ff87
aceac9c2d5356d02a6ae9c30630be048c62e683e3228cd06c8c5d4e98e5bc6385c0e8d39
271e1be081c078c1dc8eb3725ab681a2bcd14d2df84bc4ecabc763ec2becf9a8c3b512f0
446ecf8c5eb29b352c1680a462827db8d15cd7c89ad16d8e72ee22ae60a9ac5f6f0a8cff
81ea8b4fc312eacbb584c8f3264605c6e63e9b27070b1bfdbac8b75568914d642453086c
0582c0263faab7fda67fc3a3066c55566bc4c358480d16dfe0d662e578c4861c0e86076d
c6f766b68ef845b52ad1ed66a17a5972f48cbf211467cdfe29eed62113913188b6b90d75
be480f141ab96d480f1af24ff253d60e41205c6efbccf0b5d30ca6981d3a2cecc977ff87
219b574bb09b5f732bb2d181d94e8d678c6c99da601635632eaba2ecaa35aea8c60bc1a3
3ebf7099447b09b501ed556c25e8c784eb39c3a078c974bc60fe169620d773d2d2c02723
4afef559155b735ce2e5eade4b8807c90e39675d2d8475c2d59b0729eef7c91ff3fba370
e1941535c5d37c1f67ca457e591e7a5ce78c471d09bd666616a7a0b4c702aa2a6a6e9417
9e48ba033d9870dcedba0c76c19185360e45fdefb822b427c0a46b3cff807c801c677671
bbf8e4b4653332bfb58ea75418b9b03c67b160646b3646439309292710b395ed1043966f
71b625cd6f5d96ac9b8cc783dab0b46677b51c452158c0107a551f17638db78e10e17338
e4ccdc0c23e6211dd735103db2c6c4fc908f9df674cee0839c62563194500187d72bf298
6be9d3e2303463bb35d11b5d46d5886f92a13f14e4b46e48e329ea6d1b46f7b40033caee
84c9710b7b71615f88c1b35cabcb5925141eb129447a80b13c8e89ab03d7659cf048aebb
116e39ebfd1047980ceb015caac84a579c9e808464d370cb0e1601ca1110c8c389d6a6c7
8204786f81a6f1b12ba8879c7bb88f85d4355eb7435ac516c7b1252e41a28276d2ed578c
8ea6172235464dee9d9a88dd768b26245ce7acb82bc7684456750cfd09cfb226a69e05cd
655891a4b79c6159773654e9680719671d742ec98d64bb6c46d7e72cfd9e45dd6b0642a2
72441f5ee0543913b9cd593eb0b0a742195101a3a3f17f3b53f68e3d092d2640953ac44b
8ca6b4dbbc3d92abdcd833450887b7151576b546b2c87fc9b8817b2a4b4add918ab941e5
9727beac88873245714798d82fc01a59079d02d646ad6584ba98b18a05de10b82028e433
02233cdf9e897cb9d316f7076c6d1b43df19b6c2adb332ac7ddb1df9e3fe3ee54b6e7e47
900d3e6f56872277e138fe4f5690fa9e826cdf97834463ce90ba64c551e4f9e9772eab45
1f984ef26cf8b05c6d9e6728d4ba7ed645f9cd4d19f7c3118e37ceabc7e2cbebdc99386a
0ad3fbbed7972e9d33007e9478c4f9ef169cde5fa34c8f1d3a0d7cf006370e2b7dbcf04a
373d2975df44c30b60f47528e072d6ce371735d936252e5ff9818ffe8a4d11e312a725c8
e6b13e7533f26467a824bac9c1c7d9cd19b3869ba627ca29bc1167c2ca37f0a63cebb922
1461636c9fe086f70f87150ae0e25741610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001d00000000200000f8430300f8830300d8a89a2a1fd878c660e2d6e78
78c2b4852e5fa9b54a265d9fd2d31a912d5924569492f277c9541df0ab92e15126ab3396
9be2185551bb7e6857a5dee527d922046d2cefef8fecce98c51ea3b8ea2d8aaa665a5ebd
2234e9b6cac30a3c95aaf8803550c5fb10bd71c6a98e8b2de584eb8228e75bc2d45b6177
f112ffef415dcad27d8f927e52882d8344366a84deb61535ab992764a71afedaff1ee184
667e2544c76c018d88ee3dcc50d7db98ce3e413a7473e14f11cd96a7960db29eff49e616
de89a89e77033a556c9e877e0f5d635cd52afac58dde73c64bf3b2718538f209be2cb869
4b496e8ab6147b47a8b265db4e6f02446b145fcd1dee960bd42943ab6efb85bd6068ed33
ea3dd677c353e64441f0846ddc4aab59452b364f4b06b2bf74ccdd25b09bf7fdd777c724
f647b467cc7a3a6aeb75ac52a8d225f14f542a386a58f614494b72d1e6a1a5e63095bb24
26bb07be6a0dd43d2b6ec38ee07d6bae50f186552d0528ed5bdcabc76d605a369e2fb782
9a37a79ccc7c8573eb0ac774c83f2b7bf613b7eec0c319a0da3c58031281999d132750b9
5367c678431299a165fd735a4255d3687d7f13deb68795ce73e72deb3be670525634cd66
5c29343c6cac43a4102a2a6266ae06646b52aaf2de4a30fac42179e3f6605c01894ea430
2a797181563926e9781b60aa3c5754bc90f7df67d46a9c60c8bbbe6cbba41ffa850b1aa1
bc7185da847efce590faca03ce6c7f702c2df673fde945aaf9525b77cec9cd2b6de111bb
534246df9872f94f9df3591f7197869b5004678a202722c5f88700518ad8641d96a48781
50c8caef086e51eebbb162865502275f375c6e8b719d675c33cc24852c4df43ee5f15795
d31927fe87b5c63525332e44346496900e38660d46b7b5f704b460b79d21ce78da294230
3c6ed92d166cabf64069f5fa2c6eafb094ecbbc0d5bc0e81cabaf0b9ce6f08686f975c6e
91d66eae69139c32930ba1cca23138c79c5d8f1496188bcae18abf2e83e00d5c03ae4b56
50e18b7308a1590e3e780516656e604fdbc9633e73bdf0546894aab6f85586ce5076f523
20e74e6f77677e910236bb1af037ece0aad458f32825ef3c0af74a6648c336064a55e1ba
f55c6a164bc075a0909372cfdf65ea762446579dc5c2b0c1a15561cf475063257305aea4
acb586d12448352af4bc6b29e09aba18d3e23c972ce5ee54a2a3cee85b19a0fa2e494f11
fe51a30da706ff71ede38d06b1b1869018cadf808a3665ab8616ab7f7ecf298af00e33d8
c7b05a369013a131ceacc877f5b94c7165b69658ed80204f4da3864bc6626ff9b85a57e8
e978c9829194f335a30391f0422a3fdd95f51da0b80711dec1ec9fab6c72794b2e2c0f6f
4195b9609c519189bd901a322decef20a234f19760e1853c7f9b0017284f75ca199c3fa8
c5058dc63f535b3c43e609453b0505996b39675e0e7a065e41191d75d24ea19a45bd1a09
eb109bda5091b5e3606374b1e746f4935f5a60a8c4be95e5031dab6e3aecf59604ef39c5
9238c0f358635a364f44badab18d171461ec791608c334e48be4ff93063a9d7dd30c46da
4c8170d9c94ead7e9399d1e68b5b1d0aa978c6f9482572e4adaa22a35d439ad16a641691
f3b9ee72a363cf2630a72b46c0518cb93235b7ea899ba605ca559d540644d0d340e8f61f
48960cce1674cf27c2c23b5fe2bbeed47fdc8c5fc9f843ff152bb68249ab422af9536433
ca19025754582ca79feca5cbddbadda14b52834e57a87c7216d790c5a157615953bf7baf
5f52614c7668b2d415d58c2304955adf9aa2edc1d6214433c6b16fb469aa5791c6629154
ac3fb74873fcf98d2e33daa6ac5551c25929ca39e23d450e0c83d5b6ee136fd4cd2946e4
9490953cc73d1ee3926c784dbe915ceaea57902999e12768d0e6254ced05798d868df39f
8a66fda5075787074d001dce163dab821ae27a9d81d93b59480244e51a7f2c8dda662dc9
d34ed2b3822d7a369b88178d23817fc4d30dc443938776ac689c99d82f1145ff34897ed1
c19e9cf9d72c2f0539e12e3a9b12bd6cece3832d3e23ce578da099da1cfa73006c76ffc6
4fc66ced0e753fc8fc3a73e351fe9293ea9911de79f5146f753c078e4dca7cf78dab9278
f693e1946eb19659c66cec7531dfb186e9b9d909e56799c7e6cf8e996c7d3dfe7e9301ef
7f79cf43e4f9a111f327e8aece3698c9f8631cd67a12e3cfd7d9e0ee3a7a13c9e6c1f9d2
3ef23d2d38d3b73fcdbf18cff9aefe643bd39eba0b9be7d86cc98219d9cd7c158c6ae546
b87ba4c5152d443852249a97131aed290dbdd4495745942ca93633c7a6ec518255ee423a
540115b8dfcd8b61f34395da1adeb9e1779ca1b685e3adf4540b3d8c76aeb34b750bc9c8
a08aefe0786c55a2db64c482ad645a8f34f8ff1d01fee79aea300632a767bcbfc3f2d303
35af43560743c602cca7d83ce2d8dcbeb0dcce03f8a772dfc21de7537f1c1b9878c882b5
cf652b64a82cca7c0d8a2f4e62e49c59a8346b5a9d1e39463d1c0b17a016568abd95844c
a9b188dc831e769ea7730e8bcfcdb19303aa94f3966ab34b9c92bc617383a2d4b1e558ec
59fc3019651e03a18c9c889917b8491a4f132e61dfedab732b6223b699003638d7e7c938
75f116b0e6a7cfd5c19c795c72f62072177db553156dc801f301ee6f527b73197cce5df2
615a390638d7d008c3514958ce78938b64da1603107df557513237783a3cd638cdd0c711
7ddce2291d759c9d832ee0ff27a91bf77ae8c63eac242c53ac62ed6b5c2c2eedbdc1d651
479dd238823b4729bb0d5b4cf68b4b457f64a4667f19cd73e8f63d4cd6661a99ab15c98d
8fd027707f23d2c8f1e510217ad647b2c2b194bdb630063e610d76e58d1d41ca7328e8cb
b8ab1c2cf334b7d098a9869a13adf38ce08361cca422b4b81d12701352d6618ecd50cec6
3ec38f7f1f9328ed119781c625c8522c60c0b1460e3f0dc8a3102ae36da505b11cd53021
50dd3ca7a664506fac051544ca6e63829e56319adc2d22cca0c66ead7f93f3ecad80bebb
d2ebe6c7c39622f85f5c8b1f922a7621e84d283fafaa2aaa0f39d033446af196316e3500
533b65f984dfe6b87ef73c0f8ab217fa1c0bf5f28ef228aeb602b13276c6968adbba24ba
62c9f2fe33839d20fad2664f33b8c3266b60eddbe67efcf9c6f00963172a454d31905edc
ee9b721bf0f037b0ed6213d69463a8ed19468caa56295b6f698819de9e5189c2be398988
039e3329579bda82714141c6d8f329ea5ac396738e7ec69c25a8074e8977bf83e87a427a
67210fffcd2847e6136c488a767c4a79f332de3683d23d2ee21eae1e133339ef3d62a137
c29648871e87d447a4afdebe3722487bf0eebdea7e503d81fef7fec838936d6e18cdea7e
5c79da033fd61cf361f1ed67c36fd3da3e9a9321e2f8fcf1ee354eb86abd952972f5c5ef
9db1b7f61f9ad2f8abfe6a4cb17a51b3764f8f8d9ee8d42d9fd167ffff297b8b1235df9d
02a2bf8a0bcf603ab7a089a6a07a5e9f3fa30bed98f9d39f897f8d11dc46eab7ee1d3d93
6fb6154a7f7a5f062fb400adbc319b0cfb7c566d851f8ebdffa4128d55ec7ddcb6b577e4
b92ea524bfa75355cbc01647febcf5784378ebdc7d123836004972569ed69c575ed4a37c
60592abdd28e57e098a8fb40842ff8b57a485dad4e5f169a4031b3e71eefa203d798d1e6
2ace4786a4be019603ca38ff42931ee548ca79df92cc8f1b433f74fbdd78f18cfc2f8e47
72e1c62f4cfc6f869288fcf825e5bcf32e354f6918a1af5cac5a5cf759724e79517a039b
3205d6c5d8146c09abfb670f9b2b4f47fe53b0f3b2bd985a52b855628f35fbbac5b9049f
f0b2ffd309bfc7bfcc41def4f663cedcc3ee3f48159c725fc58e5f84ec17e89bbfc6befe
0cde21bbcc07f9ff37f4de776ffe4df7ef19f2eb52fd4a4ff623cd4e5c9071726b73acb0
f43f5f5d918cf2ff6ec78b4d1e6646d94b158ccffd9cfdfb8d9bd31776bf7020e939af41
b125bcf7ffdc75c8b61be9de32a2cf0597c7be79b867d52c3f21d9bce538eb3310a975cb
66dfe1988ea5f70dedcfba7dbd1f7f9f72fdc50dad292f4731717a5e7ca939eea5cae33a
64f09a37730b6514cf6980efc1b8f3ec362fa787be57c8a83cb2707933960c4e2c7f8f6c
88496d4eeb091df9921d667cac3c3e9ce897236463658a3389a92f19792616fb53f13637
2c878c2e0e5ce086373ec399319bf74f04737db7f34c6e08c1715e323099fc58e25af3e2
2a37bd6abea673df15862b71f917173e6474f91f2d918a16ec7e28f97a140ffb341b1da3
c0e7d2e0387b3d8c794db09baa750abfdd52b38d46539c421a28d39994a463d5cba12b66
4de467efb9254eb1ab54293702d69e2b0d944bc9b33d47bb3ee8898808f558ec0183b925
c201f8995a18e13c04fa62f12b64249d27a310965ee29f2ba52efbca94b2d6dc95ca22d9
cb4ae393c0c13a5b326b7afa8f55c624b1adfbf50236f2bdd624bf9c7419733855e58e1d
ef7e5fab647dfe784a2bd5ebc3d8bed49b913f8b6eda200298123966c2267b3b0ae65c52
a4b295ba5c4e19e6def20c7476a43d35b8cd2c2a28cf83c0d896f7b8e24a97f2bb9b8d29
4a03e580b25e54d737eae312771ea5169c5b23db98da4508a6aa9d2eb5e5266d11990233
07a5809100a1c5730a2cdc2bc9616f93e30dea69ec37ddf0f80112baaaeb7286d197dc6c
027bee798ca1cfdba63b05b626e467827d62c744f5f5ce5298197b41ccfd99a6fbdb671e
b0a09487417cdc6e8accb36d1418ec8df06396e2b8817fa7560cc8131a32264afef831cb
7b088ac2a182930c6c0b8ed47beb76ea139f67507442ee63385e99fe95884e2843b472c6
558218e7f8f7dcd5da1b14f327f26c6840396f311de0646520063318f44bcdb5eb1c7230
a9280bc8e1dc1f81e761a3a6e51a99500a3058cae13d9f17a81df6c6297b23b8291a41c1
8d7711318b301e35b8ca394be2618dde2b0ef7a66460a8c3c08a16d8ed02e458e4255113
813d70a5ed4e8ca1d11e69a2822afdfc3772553a739673fb0a861ca3cc14eea7b6b056e7
72d87558c1ee5accfc849915255c98091739453cb26bbbe3ba3ceb8dc014690e32e416d8
588489392b65ae4c52a1501c2151e1e61fcae05c2f479829cb45b6f03a3088461b404e36
fe69c9611aa5739efb034571d62fb6f0263ca4c390639cea8330e773e820614024e37550
215f2da6a8a38b3a55e03233c66bb645cd4759a72c620af5721af81d1f7df342b46a994e
3ed9c7f822555d2bfc08bdbfb69fe8243daf22f413d9bb3963f3ba3e3ec3ad038715d14b
b08a45a325e4bf745b47031cb30e0b15731aeebba4629a7622aceb2cf33c74983f85e9fb
1cceb8f6fa72208b66ae23aa70418ffa1237406ee9eb2db3332e682d1df0d08da769113b
b90ed2e1a654c45b8f0c0157abd8e55c16808db7313e468db8251c76f5a7dc63ccc526e6
2bc61e9cf81edd9cff23f108c6f9572bc193c02a3e707b1e26e2267c71133f890cbc13e4
68038b0e131f1e1db2d3029eacb949ac23e1682d1f7b3205e47f8be859d4aafa34ce835d
ec0fa1d9ea5799a7b15a305e5f1a64fb85fc52c984aaf336887cba16207df4418d9ce5d5
9584b60d417baafa7494f308a70e15e80cb7a4657bf4cd9a20883cb5ee981a008093c606
ce8569f91646921182dd0992ccaf3bd8ad1148cb6b03d33c48a87be82590b5107bdabffb
8d2456b0a97d7647f93e992b41a265262ac26b6cd7bf25dacc8f6bcbea8bd44cd1a3580f
1468d4751043594a2225dc47460ad727e5d5a6818af5bcd551e797b694e04e37d4dd81ed
f86fc7066b13d5d7307da3c3861929c58312fea1e0713dd98bbd6955a77c225e99652e75
d244997e47ad790a824e17ad2b4b2e40ae1dd6445a9b7e5bb922571453046a947924252a
02e5c82da41ca923c7622c79f87ef93f4dd9a17f9ce2c7a5d26a70cc130fa953fec32a26
2f050cc1df10abc7978b8280f5ee1bda29e2c49d65a58ef85f8923a2f356a5d2b59ea4a2
b711d2ca85c2fe4a41e7a6d4992d90cf5cc8071ff688cdc800f31e68337f0c7b4d6311cd
d3b98fe6255d7edc21ddf131dc8a2bc8aa70e34915bd6f018fbd48cc7e2f86e0f33ee0db
e1d27013ce9eedb432e83b42ff7596ccf21e3ac69f2bed3c3af59315acf1c233fcac8ad9
9fa0a659abd33ca4fdc7efcf89366f69b158fc478c2f6e3e7c8f82452d7aa7ecf9cd74f3
0fd88f17cd22cf5f5934eb3e9cc89f3e8370f6e7d4e299fa9be3e89f1c0f625a7dfeb6c6
9b676cf4917144affc369722cceba7ff12c3efb531e3d603c6d6a033d2be36c797d6272c
e78a313fcfd6318cf57afdd33dee8cc0b58d8b9e7f59919cf2c995974e6adafefee7076d
01aad8687d0c1677cc61b058f93b12b417f43baf11d5551daff3957420dfa22653b48924
25db27822b78b7ab8b45846324e24554e3ec3147fad1d4a5d8535e7651e5ec6f6142dd05
91849da89153f94105ad7c4f6648d57d4664b14018ff8ca1b9877e79b469ab4ae70dec09
c5e6ebcbaf55c6afb9d30ac4536d5e61578a4542fd07d944a0c2b05eee456f4c37f2f24e
bf458fb258638c5f6ffd27d65eddd451e5a2d6b16db43526fc7f18962a3751d18ddcf918
75ac9286203ae23ee6fc09f94ad70ae63cecc9793072fc724f64537d5a32606042649b9f
d274e524b1499994b147bddc402ab25bf552c2c1988474a27edca6ba124b71b57f02c7d2
e9212608c5d1fcd590943c821857ead6214dba9717bc368e6c2495b31dea1eacb71e4036
39c7949c5782bcc88ede7516cdbd46c32e4a5a256522f69586b891dde1c3f8d6d3f5c8dd
58634c33e6782318e1dc123180d782629b43b1523168cbecbeea4c25122fa2dcc7c89e9c
8178e9e3426c0a80bc6554a229be424b041b2ad02d9156361f619033fdb75e230ddc5eb0
8edcf60c38171c70980b171d94a5a180bc672d9634c9027f2daa556c5c870b9db968efda
464f4d64253ab18fdd42179167480fa909159486b5160b449bcebf8bd546cab55c59e0d6
6c86bc1f8c29bf20f5e2fe5287151b1f91f8965c39cb8215fa3d21de1ab183052df4fd2f
8ea1f7dd76a0ac6db544e9434276db99758140a621ac2f5ffb864141bb0948ca4038c367
666cbeb3ee317de7cad78a994a354ac568c9e847982c2e25ac9980846b124d5a73d3fa9c
5b7bff3a7e64b951c650a8c99c37b1f5b61e1bc96fe015cff4b25e30fe02239dbd90dc86
fa6622bba99fc3d078c3ff126e72f0939f2815e23b281809119b970380df25a308637d3f
413f29def985f148ccbf4669ff1fdeff2378be0b554ac62ac31ae68c6772d4eed34d80d3
eb90a8c5b7826df5eb96254302af7f8ae8c04a3d9d76be42187a76e21f4fa4ed99604462
1c79c835e77b3b7160ba59fd7d4116e3cfe9d0f2cadd88af3eb70fd02b314adf5a1c5899
d38b1f3c972ca0e18a72e8ff176a5d7f7ac5d1ba3e0d0f620df55a03c16d72a462e185f1
4724c39e84c2ffb70d14415a32f18418edff9db86517c1227e2ec45c86ba3a5593cf6a91
b3b61068c0ff04cfe47c86bd705c600ad5bfc21765cc28131ad62d002a30f8c6999d7a51
cafd1027b2523c9ee370f18533bddcfecdd0f1b0663a19f881671c3e833fa3e45811365a
55ecf581e3d84cacdebd6b1e5e03622dc58eaae94b17c1d288fb6ca96c2d601e31215718
1b99fa63ed9d02a1bfe6aeac15f79e6ef3ed40c66a67e2adc480dcdc2866108dbc370108
820b8e8019e690ca9174a92d2e9c92a521ad943d4c51e93a8b42262d07a08f4da519a2d6
985c2010dea6ba379a7c0910fe531f1a38d5665c3af6424f3c89f90c8876ab465023105e
3a2ea58374a1bfe0f0abc1dc424175bfacd345ed82d5616e4ab9b92a9ef74f6180a799bc
9ec0e64d65aaf6cf7a8729b3593167c6a43bba7a9ca4ca10aaf77c35a575ed1e6a04dd1b
a22a7c0d7894265bd69488d0ceac20e945e55bd553276eb85e5ca5e94704755f1f4e30a4
23998951d6eb8db4f93673d6f8f4c96da143f22a04e14bb9d207b459f6b7e191a4575685
33852922c34310fbdc294ea6bdd2eee9a97ad1919f9348c631281aa9c5962a3e19daa51b
cfbefcaa91755fc67bec7c15e11fe2f0bb0ef2ff17ca6bec2be70663ba3c71f356eeee8a
1a2e8c7898666c923f4b98ec871aab99b63821a8c32b2a2ffd2c0f808fe4734cd5527029
52918f9eb20571e89f1a0af3f4b1a23c751c683d8b38f26c74759503f70d14e4c07ae6cf
6488c8f927e78da0987410894c7e0ef39e7b4c767b43d4f363dcbe30a3f623cdff418fc6
6e79ef667e82b4c4c13862a476af21916ae0defed2249b5b62449ed49cb156ac79f7826c
67477689c7b86d186a1b6d960aff35f19e6ba30f8b038609c5e8e613c54e08fad80190f5
dac0d9f31ed9adc93cae3f83b6464a8c01fcb6b3af6a26187fe30e32988b3c7a7489d13b
e1c2fc7441e3e63da75c33330ce10e365b86134d42f3c87bc3ebf346cb2672c8ff8f028e
68f23054719a7ccebae745109f51bf52e6d4866a36ae9d5fdaef56df38adcbda584b5505
2a51656ca2f64fad5bd7aa5a41ebf594405c56befd5d0d48c3bc38c053e8890724444833
848dd50927d45b117357da16856434176e79e26694bf530b913d6bbd2bcd4141bd3c3dd5
ee9d67b9d72790893cc5a2225b795b5ae54f21756b1c977799efe3ec319c3bfde8fbde37
29fa10f71feef19e6fb7b68674c0cdfd03a68036f8f6724e95a4738527411f46eb5ea9af
81d5dbbd868a629cdc44ce540d5aa789f344dc91ffbe57b140dad95482baf395eb8ea57d
0ad86d44ed6a26ea2d4daf54ebb944928d56a89f22b4ae9d0a7cd39654c5ef737c813696
71ce39e8813e721df7d60a9966646557fd0c758456a33492949fd34dd416ac5982769945
78c5cccd6345a3e3056bb6f159aa14bd20a21c2754f1cbf61956f6548b5ccebf839891d9
b1ac2f5724cafd34346329191b88271ded48cfe39bea9ab68be9463e4672947a88a499ae
5a978a5f21cf436654cf36d8ff46d83ae998bad16215960fbbeb3d567642b491cd9be70e
8779262c0e88f321e14e8233dccc398a97e843df79e35a7eb03c6ad4252f17ac9d8f3e39
46fe02a2629e16994f96518b742c59416da8eed65878c4dd6148cbe1f3b5b5a9f7195c6a
993e5c42919f130633110de01e3115338d0eb0c721379620fb18bfacb51a5585da8ab81b
19ed0ec574b46cbb1aabb255eea5725bc617559a115f2901c0d0d948ea43d7998f136f51
3e14015a34885864e66ccc73196b1155344dc0ff8baa43f1ff6194dab281925724de475d
baa62926650aba5fe72798ec42560a476b7de77936846eb7ad114111939e4f5a03cb2dbc
c2f071d1c0e8ccdd1bcee331eb65e0e18dd113992d4ee339af80bfdbcfec0c482314de84
7abfe9ec8ebad7e710139be579dd4d09bc098f99ed797a3c47e011849068c5db92db70f1
84b873e71f91fff69f1d204c6c4152be69ee357f8c726d291db558e30fa1922e89e75dfc
2f501a32e18afe7290d537f57e84cb5336304e531ed55055b6fe4ac68fa6234a992a364b
c76bdd04a46cf7782ee0163e9d0cf5cfe9df78b2fa2e176789fd167780b713fce3d96f0a
681750476e62823413130364cdce9333e50d14390234d29a8319447a454ad8288a549da5
fd7891741675ac0d82f8f85ae7fb5d9670c62c7df2a19195b05393ae97ee6f06a18821d6
3ec4a780318fd8ce47047d3040575d151c6d809dc754b35b1ddd77d07a10dbc2118cb99c
a1c3915632218fdaccfc85861f8f601236e202147283bbb41ec06f70ecb23f5c5a0c3ee8
78b0542c3735dfb8cbdd0029be407719c52b1979e85313ac6e8db015ac79a89fdac3aea2
8751deb7d1b2e1851c591dc4985afbecf98306388916355bf5eb46292f9c0e804073a43b
d1cee4becdd0f9b0546c3fec73ea3c34cb04941e0c784e68251ef9bba03c65eb8e6f4906
2af1b1a0a682523db6e9baade7c35a55eea79115771759cd6d35ed4676c346e692de3ddd
a615e8b5df6c086a7de4ee0bb813ac8eb1ca8e33de205c06835aca131a4beed712833317
79cc0f780911940bc31ca086d0a14ea97ea3dda4001abf4a9ee750b892dc86152eb4ab5a
e29591523934339ac97f9ce168cc5d68b4cf23a9055e503554d6f524aa228546ccfb95be
d9d4b8dd52cdd257187848a1886581c66ecd7337d46e4f87e9ee585615eb0daa38c6277d
181550af8412a5e1a7ca295d52913dae57bbbdbfd2fc038f234fe2762ac93976d0aedf23
5b1736382c40c8d56c5d85a5aa6371307de04292b2df5f298b619a2acb0f89bc80dfc344
bd952b164f5bd85438c0760db438c78f0a9bcd358e7c748e745b4c5bee325175ce877d57
f83b4f6ab1b58a9c210855244ad4018fab18c141811424e90c629688d61bd3199d11dc75
89c8d71ec017ebc3772bc6d86a0100223468e4384da00e3fda38ccee0f23d7c78ab238c0
11f93cec4981d3be788ed29704a13315b03a180c45e9e33c61b7c8851dce1708df858c6f
26ecae3650cb7a149a422303fdf4c738399dacf1d91e341c8dc4a41c7318eefafce9ed7c
3ed9e0247f4062e74e53372e04457d2a445b54ae10e198bcf8e7bc4a8e418e6635278f4e
838c6a3830ef9519da14a972d5a8589ea4a8c9357b39cd256df2a9d43ff7aff286365854
653f7e845471999b5cd8451b00237b172306e7bf9defee07d0e7f9e572a368f1f3b3ae99
01e6b534c4e4f351ee9489be2d9631cf63f3ed38c678ccbf554f7e7da293f3eb3799d7f0
a18a72f8fd9704c97f34e782263300d63cac3423eedd419d3f83554b33026a3db6c3e76c
67c0a1b3ed0ebc7c778425efb6260fe2f2f9eca784392fe1294c5f49c63c19f2e9b4404b
2380cbb75d2b9fdd1aef4f1c971322311a33fffc3a9a36482f1b345c5e80e8d176d3f09c
6a0fc7866fb088c5b4a28f6292f703b91cc7a8f83a287358ada24d1255c17fb9cbb5dca9
11c16f80fbabca67c35799d77285bfc79fd0f79d9449e6668f30cf50c1bcc2e1a6294e42
d44148f59cdd57b461a0ad76f574aed5e2f5424f58a6074165b9a5a0f8ba5afb4b974490
925ab461bd252539856c9e2ecaa5d3811c37fb8cbbb62ca1eff16f4d2eef36f6d4267a9d
87576ca6cc2bfebff93eecfe0fcf4b10f9a1d6374d63a8e123b1eb58cdbce1d9a089b113
7884f7a81eddc1785667e5ed74c2d89581e91a2192b71436b31b369ac10d11d054649d22
42957ba61cd2bdd726de8622fa88b0b4dbd1eae48e18a2cc6e344af7b1ee5a7da47426f1
e614cb8e345ae133b3de8d8fea493b2c40446ae02a3ebf8ce7744b35d2dac86793d49599
e91a2b5eb046a033a464db60a8c4c2ffd51a622de2a21992daef615bb2b351a866144298
d120fb885b359b93b8f4fcf6b72d04f1962f42321c75eca5a1818574a4614fb64d3f59c8
461ce1b0c18afe5741fe40817dac0d83a60b4fa8c2af1481a674ec968dbbea200e39d24a
569ea3b70c871b01610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
d00000000200000f8230300f8830300ebcc59f4d4366e76d0df1bca6b3fbdfcd5d88912f
6172d87b015a364e436c18838b9b8e00566cd99d738cd734240417c57c55430de89abba0
0180d84408e078cbee32347338cd5d2f766978cb68594b5a9f49a0e33221e3bef7f6c58d
cc98a9f7fb9642ce4d01a30fe12e3f7b46b9cdd118c14181b56c834cdb843aa116bc1881
107c6dd016360235b63e68a54fa594bc60796a2f466b03d228646e02788ef38ef7fd7003
5ccd82f7eb964a47e28e4980ac61a304a2f72763b27a142b9b729596f325013b35e05c00
3c6dbc028933423557974829bc8d798b5ca29e4b5e788f2f81e9f57bc1319ddb18ca5eda
9183ff87bac64bcfd8592318b3f3a605c60d67d0d185f0239ca9493cd395d638da651325
672fcbb18b19b612dac137175f7e71ef882d1b80d44492d55c4c2b92e6f386494314d194
a73de2159a274b8ada02e46aeedc7514619a5d64879148c1f36445ea7ec765d3c0543e98
222e6968c8bc008e5917f718f108ff214a352670af36abf3cea8d9fc128f7c334f2924aa
fffa18f02c86b60a469248e01a3f56b4e34ea0f8fa01ce46971bd97e68ec72fcd29f775e
4d8764cd290b19511c6ccd9099c8750a6360563995bd8f76345216e2218811e180b2e578
c89851aa5ce18cb7d46aba163903cc96352ca31f67b25a3b1ca4167f2dc11531cdec075a
73b3c0789f1ac47620e262d4df7029faffd12d25f46488c03902e2dfef2885e6776b0ed3
cd00c6c016369e10a2406d4c06a0ad7206f68605c9618570e18df2a195ba42a541523898
55e934a67bc3e6391835ea725e3032c3b6f8dfaa4b26d9fec65799ae77b8ecf3bbf7cdfb
4300a0260ccf34239d09910ca63dc452e309a73dca1b4d24ce4ad1130720e2d6db88e35b
3b9ca9d3d228231510b2db60c605c29eda355da475cd91ee2978c9e0fb6a701f9b52f6c0
f2975e601529c117f38306e3a5946b2bd7c6fd70db86ddf2f4a4687c4695ea043c6a2ee0
55da4c84e138bb027ab59a00839766b9ee7394e1947515555c3d0eadce910cf4e382b1a9
a04d0c6ab9e288b5017568cc28613478c5b80edf1912b18ef8831703124e43960d51d038
f3012ec1042322e18bbd8519accd2b11338b19f8ad1d8419fabad3f1fa2c494ea7682d78
ae5a21e3d5484773e596e47a12e8bf5c04c96a5645195b96b77bbd0466285645c6e36a46
64d6c73022d55aa0bc6502af79e53957e3db3b16818cd5a69c395b27a5494bb261ac9ebd
07249e441ddb5bb8bdac8517e87153ad4468e6767c38cbc7436336b5cc03f5a7d596c977
bc2b8dcddd9dee309de6735aef3bf6d198a58b725da660fa5a62a87512fac77d54b4ad9a
6e85cd22e4353a31e26b550011baac89d6fca92ae8c8cc5752d14473630c61ca488d0755
a68d8755157c9c801633a603cd38cf0cd61d33a9c3e540a14e7bbbfc57b842b00f04d2bf
b49a958dee55c0eb33677bf046de765258c2ff7d7a60c18dfb38416c73cdfd901f1a96a2
61cf6e8218212e91d30eef519f7cfc48827318ea40a60d28cf3917ee1038ce22000c6ed1
dd0155d7f09da35165205630774261991e3d992c50f0bc8e4e49ec838a23301020d118c2
298d786ae2fa74562e10602ab6733f7485e9f29f5fde5a7452ed91c11fa897284a2e706b
fecef52ebe1d7b0aa1bb588fdbd9fc54de476fcafe4ff7098b1c3cf96c2ead7698e0deb7
439ee548c96ebb8180c5a40cd77408c86b1f42b4643572e2960407a5e6798f1ac115dfae
ef733ae1b380323479d75306809a24cc71f40ab7d6989693a9a5790d223b6ff287e33eb2
c274d7a93237e33e12edfe339b34a20968170a195b7e9121e048fddb7c782131883be1c0
769c8a80c47847eaafec7a38c43537c87271c3e538c3b438c43e73e037edc039ce219631
ce77f64e828d7d3651c27c749935e9fa9f23821cdced87723ccb87dee2cfef0c7cf389a9
3d3f8c39f34632149653d7fbabfe73c18a74d7d39762aed7da6c75dfd4afefb33f87b9e7
d4621c747dfd7e16c8c0c5760d3337e2427586a48a612713bb19c9f6faee8fc335da50e2
dda1d38817e8d2bc93ce69ddd9cef1c948c80efeced96bd8db35ba0be1c671963efd63f4
277e7175a7ec2958fb123494ba67a45ba24f3b625b6e7496ad0d596daddbad7d51431c58
a29aa26ddc0ddd00b75695111e340bd72eaa178aec347dbb6d51b580346e1d398c5f6746
b81e36c1bab8472142077cd7fdb6ad256ec704d175393d94a1ee51149fd8e98b889c4fcb
c39ad95f028f4d61b6443d7b07041b40d5969278bf3352a9975e86477c32549f42cdac62
5496add90fb8c0bda257916c65ee4d80e178c267215e8ecbc6db518dd750a5dd3c47d5a5
9b49f02e3a6eb202c64d428f456ca854bff05f250d791f0886e6055d135bdb152ac50422
31225742513630ea65abfbbf46aa762d4241529b3d4852471e4801bb70523525cc72fcc5
5f8d2292cc338648c7c8c6dbddc3d5b30e69c6c0b77f943cd4222e2918ad59f3555dca46
68ba6145e89322ac66074ab613bcd555231ead05171f767980740124901464ea88624c50
de05665e0f3c22a2a39863560ec6d59d87fc7128c2f548c6e8c37092f19b99063616de06
bac64a4c0485b5f2dfd552f73870d1831b2fbf17ba6b4e1b170340363fd872f2331e3d4e
7da8051cc9e63ab11dfcfc8da7b26865220186b857e27e729fea80af5a3c021a5c02f306
bdd128c7954ca9196a31386759d07c38c2a9aa52e14ce6190a3b1fcfdebc0d8fe9acf5f8
0be249476abdcfc97d508cfb3f85ad7c49e34606c5125a91825c1c810c5cf97eee842a7b
c078c19ad46a2a8f57921476fc078b781662b8f25e31d927d011821aff9f3428eeb8d3ee
38b84efa71fad0a3936c454d08ab1d3675c10838b4c09718d59f7a492b146eb19c9bf5b3
28ae53b0e5b19e835f2afbbb3307a890297407e64ffc8451c7486ff7299d7f3167fb32c8
f82314cb774c128e4b80420699421c138288febb84681f145f88aadd27a52a71f963315d
68f327e7e36c6d4894bbddeb3fb8c9d92711dbb622e013396f74b46847cb5d4eb450e8c4
9e67c24c2e8548cb68a17a13c9a8251e8357d91be5dfa0054ebda88ce6cc933327682a03
008c96c57d9168c5e5e31ea15e3adbc5cd973c868968c3641db034610f2a2616d4079344
48079ca536a30a7d4eba6604c0f7446998a311d94c7a8ad38df375eed650eeaa092118c1
be4f5bcde2c1957567361c315c55191cbc5820f8da669e613c505c6d2acefe8b8618861c
fe21b54305ac0980b07b08e9bd630e3fa241bce7679049251f64726b00ee418795de4847
4a59d05a88b15dbe331bb93f07924192d0b347385d6d7a02eb46db01b0a1275a12ed1448
4896b6352e82adc725bd8700d8b79f6c0980b39e6748f948c1a168cc29efb626f083441a
f9308cad01ba61416c39b5b1dcc4192435d4e93e6b5a850424baeaff19da20ecd05bc465
770d5a6e8b46b62f05c57c49a18363f570b6fc9dda8d7b57a0c5d864304bda5a8aaaa99c
dd67e9284509b8bcd4cc434da45a40b46228c4f0718d57e7cb39da38cb407c546c5d728c
dfce38c1fa1a36b7d77b8b203c56c777f17bef8be52201f189f8b4378072efc616fd6c39
7f987f95ac2db4c11f629c1ed7945b96868f7af854bad85a4cea3a4f55228fa30aa8a6cb
a542f19a9724947f2f8366e7ebd5ca7b04a191fc378bc01189c56948f275f959d1e6d387
62869df0083dbbeb57255bc9062eda03a5d4290d7c557e88e64cccbe3f33abf231653587
7d858c6e38ee619180f614f5c318bf8a4be6b92e6ccb08a8ced0f4f891a8ccf78c7eee43
e02633023639aa6acc581f1ce701b7922637ed2534e4bdb276ea0750263563212b6373c7
96a22e3f08a80734e884fea73114240848cb06cb8373d288feda3377a8c1b8c233ec9272
51853be1fb3d786f5e3c0863f3ea4a3a9acc2c7b71fc5a29494e73efbaa3386f109a6726
e111bcb289600266ccf67e829339669bc1cfd282334df838a4bd93ecaf8e4f7251d5f1e7
d2ff569ddf6182e67218c303e2b7edc20a688298ecface1e054cfe61cf6e2c8b94f87f1e
47ee1e86ccf672baf076974a4ff64c672b6d353601cdd5fe664c6fe62ce1952f972a32bd
63e3cc6b8338951998251b266442c8e33b29179e027eacc91a9f927329eb4a5cc29e938e
36838fe9319479f7b32a33533e3f1947c69f8af735be3335518cdd3d2e834966918f7c75
c7fe4cb734aa3eb79a7f1010c18bb618d27264e5e85b2f0d7a03347b95db4af777887ff1
eef71efa3789f534bf4108b3d31860b6705bbad02e58c705ce0d21abb53334ee5dbcb81b
1c3b790920027ff66bd6d5c315f64d21d894bb48916b824d5d67888c4c4f46e374c144ee
7d167c266435e4b6e483526a11a9dabd66fe4d0a28fa1a7b059c968b34f907114587d658
884137f26df5eea734751523161d4f1556dae418b1615b31b0d5d2bb4b96b8407ca5d04b
78f52e273a6a9ad16bb4e3c9a79365bde681aba3c6771097775496933092389b3f98b2fa
fd5ff2d12e1f87b4c7e5fa6b75a4a87a1760bbe9c65cd9960741d2512134603df54d545c
168ea86619a0660be4ce015e605a388b1c00b8db1265b8da23cf3fd7df28166e88a6af16
f2a0fd13ad22ccd6834c1ca5d6ea676ec72b1355e1ef5a01b90f91eb3745dd7f0ac7244b
e1c3193978cf879e1782f544004468b6102af20bc3a8231e2c5cbb468b26592ee65bebd4
f9866eae5a44cc772b655136be6a2018cebd7733ff04578e795dba917b13c261135b1aa9
93330667d463b2a0c60dc92547c59325b094754ecf6d8b20a2c2622968c51eea7bcf8320
551be069d4d60e4a468993a2e19b1b3dd30d1db967008e2f56bfbbe2b189b5404c56669e
c09c6f999193d8e62f2c7c5cb82d12aac1a87bce62801c6a465314b30ae0bc6347580f1f
3942f02630e8cbe089663e092711d3b0f1b1c316b01ee8a365ee481eb0946f61ab513967
6ebc068ad37f96cfef0b4aba3f8eab7b860fce490f19ed1b4ba2db9b042c8cbae60cc4ac
63a304aaff03ccefc2ef0770da9649cc7f6c3450e25b2645c7f91fb080aaf799dd5a94c5
9bec5c31f18d67a6b94f1ebdba28bb5b7035643f89db6c5c1e156ee818f34dd9a47feeab
7f8f39c3b43726c9892a5093946322a57ac0bc65cec4b5b2cb62ac6f700a35131b655ec6
f2f72c5b01614288fee15d4852f9979bda81803fea78251e2c3eb67d8f17885a361166b0
78cfe5d145fbbc6bf7098d7947215d4c5345a50738bd9d41f558c36305e4b40675ee1eca
b99ef28a4d0aaf25832424e02a325f2fa905166c09806fcbbff0d302e8cc8916f2dfc4fe
d1b7317d7fe465bba255d14508d498c3e8a9b2b621664f0097e08851e18ad06301a2563e
ca19dad43c6a552aff799b2eb3b3661a0fe223e9bbd3e60bc5696c7ab655e578c7e29c70
ffe9e71b43c9e31958cb612b456c512be600b6d588b05a3ccd44a46617b624fd9b9dbb73
d501e9b603ed9725ea06c9811aef4dd450ba4ffdc8051a9185f118c603b3e9c178cd6cc8
c4ea0958ec8c057c0cc8aad0ae02706460dca63ecd9eebc8e851c3d5083660b185f852a6
ed9771cc2fab6c7d94281dbb074c37a5ed89e8d978031069d01915392efa764ef0158cf8
da6856761ec8677151b6989b8cef62510602da705a80262da92aa1bd8b3bb48d511d8c78
8c063354da3625448954579644b0d1d811cc5b22360d458651f37ae71dff64bc63427e97
e1ac54143d8707d2646d0241c6a2ffc69c9b8d62da4a21e4a96545cc454bd8825aab495a
eae4165d895a444e64c559f4b569a0ac74a072a6926690d31b1deb69db7547823663518e
8b5dacc6d3f286d789aa6592f0de5401388ba353d23b41f29ae7a8ce2bacdb8b8ca9de8b
bb8c3dfb10aaef30e753a3c290c0518adc4409c225ccfc4b2348cda126f5b8d5663ae0ef
d1fe56e53532e53499fbfced97f34d7b8dde9c2c9dae22a5d4e6e7ad062b29b58325489c
f22c7837ec176f95334a2e2310e63971f71228c9e0222355a8a97480da5ced992a4cab5c
4e2f93fbedc2914864897619bf21e436b7cfabd5db2c37e8e5b315a62f063732ce3701ad
fe3c9fae71d0c561cf779cdc43898a6bc7922e351c94eea956d973f0fbaf2c71967caeb7
eeabbc1273cfbd8e12e3f291d7493ce99b1a260f86c17f6ce76da79301ef60bffacfa353
c35f6a474c6f503c7b73d7c14c629d3eed94e1b0e5bf4c419cf983e0d8cc7d37f988c4fd
58ffbcc32ceb2cfd9934e9f0639cecac826ae963a357cf61360acf43a99b88a6c7cecf72
7cb58c93154267d7fae0edd32cdaa33536d1bf19418a7bae42931ba3f627c64c6de9fdeb
27e0b279606dde432daf81e77238e8ba1095444bcc4eec1f8cea3bdd12cb6672dfc26fe8
ba88ba4c672d80643d90ddf53bae6a54b222874d2905e598bb8085d6f798922a2c9d4255
9397e9b29f6939985d14bd791e2042878338defe7118f42495ec78ae2343067c695bad7e
30d6d955a36f17dc5f694bbaa32cd03ce8151f87b14a4f88eebd37467234b7916789e2a6
2ac965bce365ff53a5cd75a14db31f16dc773ee36d05360741002c680a61c659467ae475
4e4baeba6d85251fb0671b9a925142b7e24221138eb8d47429c29afcb90d184a340c4be2
782d18f0a849c75a964340888534b18c85a049ff65de5f927cf18a54c451e03c61e77052
3f6538a9072ef2a178ce62b1654da2153e520f11ddb5795cf3f69c63d1ed62284bc1439f
c1a4731b528f6a310e428e27f334933c5aed75cda9f0f9ca48bdaf2fde0ac2bcacf518e6
1e4435ec76ec05621af19ff21f22328a16ec9b8a03109736a36f7d78320e92a6df9d7824
70c73385b7904222274262fcbe31e143c40ac184d8dfd14144b8de6ff200852df0efc7ab
0740e8c3bd35c21f41a0a9fefba415e31664e9f11bb8291c688178b34ef054267025f5e6
f3e6939e625a303b6c7e93382a9ce1046ee3ade148c49ac948c9e601471599ca6f58419c
5ba8f79a8661cc5a1091771938091800d47eb8a660163ead9c098e4c4f7b2d2f638da936
7f4a28bb28fde901d2a592881f2493c1fea64c5910ccc0ced55cf2ecce695ebb11f1161c
3d1ba18df7ca28c19ef766b4a887b4e9d2d1632bdc9bb694fb9302f4972db40545bacaf7
97cb179b915cb89dc53ea6da52dc6b29f3063ccfd6de125dc147f160aa85c17db6eb656f
70a94342ec8d0eee91646f2f5ff9a22cf1221f314f789331e4ffee01bfc4830e7c638ce0
75031ee7d0a181fd75addf3653cffbeb548b38d7d4c627c3ce97c74666d9a1b3c25c6ffd
3a780f1f1a6ff30193f0d3ed244ec0cbaf8a6848aff9df495026d9364ff9f47601a1dcea
3dda29c6a6789f30abe1f942d535cfa4d0f468977a736f4d3db9e64304d65497a948407c
4fdb473fc49bb620a03df5f3d3ebfa70c305dbb2c3545746631c1e7929846332f5d92ea0
777dbc2a50b67d3e27bfb9bfcbbc93f5afbf88be9d64f37fffc2bdab5da1b17a505495ab
8114a3f2dae1637ba22493724a97df98070e5e0d3a5d35fa73d610ed22d690e7e2a63e6f
79c53ea4a405c8347fce995f2de8387e8d28b41f7a2b474a39c0505e2b92cbd74c27cb33
21fa0af8c14fe39b4b778d6c1ddc790a65d93fb23c647657cf22b90fec3647cf6f2faebc
7c2643e7b72ec1c9bcb5131d2037379607f6f547fb717aed4fce7db8b5fec4aed9ab4f61
bd2cd6fb66ed8eda5855be294e7bea704bff94ff1dafa1f590fce18c8f054c67e809f638
cc9d16a40ba324b5da87f8defe98b38663cd81181d4636272febb9ffc09675ab1cbbf60f
dd7857145bef22a547417ae4dcf0822f8daf0e17f26aefc9ff5e2d61c797b9dcfb1cfbd7
741ba5c7bd3b82cb517b4858b727bbed606895f14f5ea867441ba70f1e273ce54ef3391d
13936c85be9cc39b51fbf53e5c0576adfb96489a6d4c55b9f5b5feab6ffcacffc06fa89f
695bf783559fa5dfb0737ca96c2348c43317c9f68a29f6a46f798bd1ce475f7cc615d79f
fc6078374df3d5f464479b551e8413ad8c7c79a8e313958f9ce8e35efceb27ce944c623f
ed7016338e5be29f4408ef4e808c301b4583a30693dfc6446e94a71c4ff3a608ca61c613
f7cf4b1c00107d0e5eac409533126332ed6d8912387fb54b833321eabf107d0d54ac6691
9c53e861318a9352be3b101e1c181fede89d333e61319f18c8c3b47bf1a1cc86763b4487
aa40c0fca23c3b88da3a2cecbf8f9d0cbd9de17bd68b0a78713017606f13b68f9afec5d6
3be73142218b9f584d6e1441f009bcc5800a3f26621a105cedf436d5e4861ab65af250a6
fb7d05d4985dacbaca56b546ef39a070a2bc9ef2e6a4a62c8fc7d85299fc80966f3223c3
cb47e1e5477ec2fa23e6a885029d8ed897204c62c9dc0a85a9eaf634d443d0a9066b1576
9729b78b1cf1b0676ee6354bbabad8452ea79dceface3a279bb2dcd2b2925bce753af5df
79502cd7d8533992a6f21a6804eaf6575be96808e779b4a82d6da9d7a17d1ba38a17da9b
63691915ade78c654c4a58a3fb1f03ba661f1ed75cda2a958c4467c8feb2676dfc6a8ee6
b6c652523a4dcd385b5724f569428cdb8473212f602a740f75639f552fb1fd9b9cd1b563
359299aad577971798510d7238e3d87e9ab399cb0b86c7b93e5c87d124d62e47161a1777
460e42523dd89d3382062c755f71d0bc97ece56e86b82715345cca044b165c1e8a771144
5aecdd17dcad328f66cb2eb896dd957a861189417da5eea3b3e71b6548bd22c8a3b46760
2630e8c9e3586114acf3d685c02a325ec19320463e0d3d8291937dfc1bae2e7c535f61aa
8906fbd5332225feee529b7d3a846d25f46256396c6c48e62c24d0dce360a8d42fb76c0a
8578cfe2feef99319136e474b7c3c639b43f3d979c74a84894a2cb64ab77d4a9c8853ece
2777003f9293c5506c6772d8619a3c4f5eb7fccd7b89d84f538f931783337e164d7efd86
95ce3e61d385b2b1a20478367c10123e9f931e58e3d9131b4eac9ea04c61ef7cb1080f7c
49e18ef59c5358a7cda55521e62c77a07bfe0f41943dcb512241891b7fcab458ddbd4e7b
1d89d5642bf05f6bbfb8a93763fcbd99da256347963556c801c7305187dc8eb3c5af3c1e
e04f589312a0b8ef7b3098c91c86b57b7447d8e362c5ea30a282c30aee32d60fcfc01a3f
29ee52346698cbcd56fb15578b501a32a76dcf2b993faa09eb4627c91f3cbdc664acf6bc
bf72c568f018cf207afccb24e13fe094653e83577742147079eeea45cc55bfc1d6c3b413
fafbd4fb08b2815e571f51a944778134e04236ab44469ad18135a3c27186ba214d959d0a
db7e5aec56ae22528ffc09f69ad3da9188d52af0563ee0b4652e838e4baa55472bcb9478
88f11a222affd95d554301290a3b2cbf13d7ac8c89afc9a605c118c2416e5d17fcf12613
505e3ef7b3331c622ca9c5a31de03dbb39a7b5e1adb15a36929ae4f8b55b62c181102bdc
e81b1b50ae6d64f234e723be6f84d60dcf741d145fcba3e2398897b3c2d75c6bf0b8ca46
4f448c9c8a7cceb4030ea852620ef69186cb808e3ea0bc6b4304174be8897188111f715b
08fad34769dd66a047c69b24732c17899f268dfdbf333b2078cc5f5a26536a1c26ff0d42
919d72dc65eddf73260f466298f5481c6bf6a306da181f9fc224ad22415d58c5f2c2a296
318293e33923cb9496cdf99938b564614b799466d2b22499d902ed485975b3cdaeb657e1
641ddda144be0cd2615b142fb8c0db03db7f228a6963f1b230253d74e24754ec35df5128
ac27065455e0b157e016514da148a5c3c972c53a5ab74bc0b0a5faaf764f5e5101e94f85
48efc102a69690927f550267178132cb7d60213dea2a264a67e47d84728412d7102b56c7
f96b5cd65a7d64b39da2cb0a86a76d8f74d86228ab98b33409f97d7b89c280558c79ff87
7becbdb4a4f2a5097ae72a6144aa880d59fbf24610ae7244e22f386b9c8ae150bf40aa7a
d55d2ad7b3db9ddc4b4569e60d96b33d99efeefed3163ead960b3cda1f6081d89761c0f4
a3f5318a6982150e64e2143bbe7354ebfafc951b0d695931686974414256abd363be3ae6
0b48e9e1367fdbb9dc638457ab498fbc7c350c78341a16786f1583adc93fda9329ee8ef3
9f4ab4e64f4f8b4e9bc19f1e0d3d0d2b1040fef2cf3d4190f0be808231b5a25f24b53331
e6d9b9d34fbe559d993e4f8eabec374ae7edc29d2d198a9276d3afcb47ca447184fdca4e
a19f1e39eb818ab623ce3b2d5734c6579ec5eb8257cfcfc14b72a95aed425e9112752cf9
0f647f7bf3e719bba6a84ebc933e6553c29c1263c50271636cac31b2b97979f0e63507e1
4e571b74e599a4393683b44818ac23f0b79b76515b4dc7ced69e9cc11c61f5c0fd94a94c
81f291fa18b73e8fe8a64dd6b594952bcfaec302694b2d62bdc0e945db4f619a4190d4b3
32c9ad0f480f12c3b2b9e6f3ad2778d2863d076f15d97a34efdbec14c5307c69df49031e
bff98be8df5488c8772248c190cf300a31d6ccb62fb5dcd623cdfc9c808a318b2787a8c1
4182dbe21181d6531853f39f5f3edd81f610ce5a7c8089df76f1456615af8a1a5a0ebf06
78bd35aba193b238c4f301af258c6d70b9c331318557509e5ec0ea7ab092e87ca0e199fe
46ad7e38c69f1f5021360fc1018aff19482e2d30c958de743c6e08932e6c7185f63d8612
2c496aebfc433303a69425c7f94d17da28c47da660129148a1163629189b6ccb3bc6474e
c6146667ddb1a5c6ff1e14e8675c293666f2f1d8971eec705e22f21dab2a8a1195fd917e
1afd39488cd730f1913e5b75052db9203e108ed7125d425a3213524ada5f0eead5b88b72
571685e52a5a6159a12b72992709bcebafce308631c3064cbcadb57165b9a612cdd2684a
ea624f6bd61db2356c5e49ead28458b92b0808a7d4e470d6d89def6a112f0154e7a0f505
b4773fa629327e60a5788d3460d63d6653447eda3cbb0a2b4b5b9859661184d2572589df
a3e09d110634c143f277ec00b9692a4408ea3aab821020efaa064bec3097115b1a794ae5
de7b468598aef3b8a8ee766cceb238c895558c8ed71b3c5f6a156c421660a45415686ea1
9d4d77eaa903d126f08c62c3191eba392918b9dd24bc6ac645cb740eb98d932958038ebb
3331e1b5718ed65fba3e7568c415232de8737dc238921b6700146a3b9b32be4b82de4385
f329a5806466a2a0e711cdd9a75c5c0315ff3e8c4b7e038632618b39cc4ffb0dad307183
d15e346abb9c36d602c14280c92328fdc0d43306ad4509cc8410c4fefa1189bd7479b5e6
3199d040946104bafa87dff3a424432a5c6cf371526c3dd28307e84b98425f575ecf042f
ba1068c6d9c58336e55793caf479b0a1318dd6c2f8edbd0b660d9f7bf2c18f5cb8dbfdb5
4729f270b99c3e314f33696e6bf8e6d5e3cbff782038c503a67ade58ff9529491af9d718
cb6d099387ed3e2ec4eb6fb798462511ee79b7ed6d7eb3843dc51d0fad75087f3e7f79e1
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f
8030300f88303007794c85654ab7b3aced918d1f0b7a32e8101a3bf57e98c25f696da954
167845eab4d9f084647c811edb80a52117e91f37ad601390abd6e9f05e82c798d471895d
1734502dbb3eb900c6c0fe6ec36d9b5fb8c7a136c7d9f3153765c076d607d95f38e60142
3a9f82deb91194f9d5675b02709f1e30163048c4a50d9473139a162244a0072dcd01b099
8af3d1199d27943c3b32e299d666fc0bd3e63e47b419d780a343d56a4dd00d950cfe8c09
8f46a3c4aeed6b94fda4851d1bafe3cb5389452c78b9dbb8bf3063eed098fce78d8a6089
1dcebca72b1905cc91e2a9e2a69f04f6addaaf130913adc8bbaf8a2aacc69350a7da3349
08903ed8b46b967dd1362141bd239bfbbb36bf335f67a567c29316a6c5e6a4ada4accbbe
1ab01efb4a1b503871a5282f94e02cd3d55b214cd501e3fe36c3ed26036b0a144a7d6996
97dcdee79323ea67d721f9d7196f2385dc24f9471a6f2481f9df19cc7678ea764bad3c73
f77fa7d01a64ae7b0a7c171396e9ef03e33309e433ac6786af97906184f68e455f5f533b
047ce091da3feba8f3c4830fd59fe45802e2fdce162ec37115b400ea5fdcd935ff55118f
1698c7464d9487fede2c5a3cb496e1cf9bb5aa2595b3b3880f999537ab41d7ec2b97d157
54814a5f75f4f9b3f25e9cf6782cefea59d76f9e00b7fd48f2fdf1c50956901be59aadea
5397995cc5cb558488c678da485da11c6934cc5b9aee7ea9ec07a240d31d23332fefbf34
43d5b1a91a3b297f174ff5f8839e014fe17d54486dd6dbe2b26738c2b8f674c6501f8b17
2b78125b10259ba88676564cbfc77f81cabf552a67c846903a12ddc852ebcec47f6f09ab
35ae737f7fff5bd8566b7de5fa5bc3041558e2671de42a960576aedc3c56a57e0d3e2a5f
640bbae8c5e541f61a469c20aadb81de5dc099c9d7584e6710323d7f67dff9ceb99ae74e
634aa332930b29649b27d1eb840e96e88bd55a073eafbc161bb67b2813bf0966c4edf26d
b2f6f7bc4ae7c3cb7fd85e4ca0823c9534619fcdae7dbd8715ce7a16688f98c01f00ead4
39a383e7cc0888eee9bf508e9c89ec8711ab116df8f81e61dec20ecbcdd62868590e3f8e
ef03a24e574c6f30b418346db667e4ad86ac5685ace2277bebdcc98a96247f18618a3513
7d0e34e47189d94d0ac64dc2bac0d893b463d67a684db2842878ce99365dca4c71809cf8
37c6787596ac30a589432b1633522e8a9c9f1489bc2213130ee01e33630ea38d8a762581
34aa48f9f1ee3685e07244e81d1c9b7392b741dff612e2ca6616164e391bceeaf0e2bace
11979fd34b93a75cf83d189e38cecef3a146f968c5ec568ead819654c94aedc6d482db9d
ac3bb5e9ace2e22dd7abb16ea92d590742c0e4914cd4bdafc9c64d5f20e533a9545eab58
f4e19db9c428e009966b14d2d5492792c4dba1a537545fdd208636cc7ceba8eaef9e59ee
4dc2e1989edc5b24f0234a7a9cd96602c9a06761775a576575b4d6aa90865294ef4a2adf
20d3a7e68cc4ba829f623af473d565e72a1deb53a89c4942d1cd612b35e778fd81e94058
9acd86255c775feb6e5b3db74a1c57413284718033f76548cafc6a41c06f4cb0a32f248e
cc4c475e675a499e5033560d44c243b4d9adccaa2a8c4e024abb66495edefaaf04292b44
fdebfd68bfcf260ddbe879722a9e5877252efaa72fb88ed0939450c21b0ec7fc4ebfc4f7
850c8f40e581fb3291e990e3112c188b23e63350b3722e56203572c00d0cad8b8901918b
f6d62c5698a8549e9114647c60a6a3497966e671b774826ea323087b6aeb65e5357494a3
22f7094ad097b5f0d5ab3db23e56288d1118c16def5aa412652e6784a4a39221fe8fb720
49380354b474ecaaed19b34a47dc6ed8ad182ca4c7d9d1ab7d377be01e0e5cdd003dca05
f4369c9e8420d87c6fbcd066d9bd1a23c94d74e06e511635eef4788db2919abbc16434ac
828197962214bb334601463b4342cfa8c9539582ff03a6edca6ec6ac42c2f73fb8cd61ce
3282339303af228e3901c0763cd782263bae36c615cd4df2d15342def90c864c7893f424
4b2068c5d6b1e18af0f183ffef98ab143078c5b82b178f1a660ac661bb81f586f8a0adf0
339fa92601cef4bd9a97e1d99f87a8431c43827d5f85a7ec8e80b469063b5deb461ad5b8
6f912b2fb8c7fbd3c1ad649c9d806c6e71b322dea62392341a4cfd816cb1feba9bf075a7
4d719cf38685785fc24c68f30ce4895d7d4ed97c78a51453aabe4a8596f70c3945d1bca2
3307eaf628cc13ef5197da951a7c555600ceb7dc6f74b46b69cc81930b6e5f18cac9fc74
706214774a6cc6bd267aca6856791602428460346d0992e372c053989589844bf375f31f
675e64d13fbfcfed58af1881c73a133c0e8d813e4d8ff1d8f67cc2a46d01912c7432f954
13d0a3a83c1f6a8152354a351619ad000150b9348be33ca780f187163553016569c8d306
6244b4bc691f278e6312490a31f7361c38937cc98a6bb82110548d158a96fac058c4c30f
eb062aca62bf819aa7446c70fb00a8cafee978ce5cdd007f84dcb5232924699afc433324
65c215b8aa3631cad65a509a8940bcae326e4b51da8a8d197e312caa0918c148719691e6
53b1b25a347e6ca6ade01c3891b2dca5673068c957d74d7f17dd34284a4a2560e26e5f52
98c5db31ece2b92d640c9abf4e6216328772fcb9d9ea74aa6b4640a49151771466fe9aa6
217cf43eb248eef97f2f322a96244ca066ab45a2c596616748f4b0ef72ed216398aba69f
4cffd3565a2ed3985b180ccc578ff21ca772b6da90a701733a9beb6161ab542924405cff
9bc95255263ee528dcb89cc94b83a7dad2bba1e9c2b8ea3ab735af30e95c13e46a43a68c
f9b35ae2452e8c95e1729b6723e3efb819231abff2d396857eef6eb94717e4bd9ee8a594
08b32430cc0cb892585526ff37a514f56816f2dd4eb927c3e631f834b8b41dffbd02280e
6bb9318fbe978588a9dfeefbdfef7e7c178e851db1b7d483914b73d35e3d1bb9f9d319bc
87842743667f0e11119ab1765a57feb72fbc0cf726bf0f14ae5f7aa4d649c1c3fa56a3c3
c1ae3fe28e3180fe5b06f6812e3e4f82987c314e1e473ce22c760c07b980e33fee89cc07
18ceec4fb1f2ed248ac49e79c3614763eb1671f2d89ad609f75c6d3d28f18ffd7c3b8ff2
9607cb272ac7af9559a380ffe98b17fb28cfe51462a1f5fd0f8b41995238c85d23dc6982
c3e55c663d6ba40ef1f3be9fb0b4f95f158d3aa40eef1b39eae1c8fa5b18c47d32c8c613
98bbaf8ea43eb5f05fc21dfeeed566d5a22826b0c4edbeeb7508232ecd3c1f6bf220d697
481f0a90f9c89f10d24314c58bdab747a765b51a44404e06b4bf5b68424da909a223a4b3
de185a429523d0c6fa15a9d2a1d11aa450c4f5ab5b413f5dd5d827173fc730e053c0ba3a
36a26f2f328f23d025dcb75ad856dd16976baaf3e68327dd1687a95fb790ea1cb695a6e3
894d9d0f1f6149b6777cda82ba585f2de25e8bf16aa55c8dd5b2baaecbd7111fa8286dc5
d598d39c36121fb6bd019961aca4c8cee8660cc1292c524f051616a8231264e8f7c6018b
869ac92cafd8c10fa4c2a663afb7eecf924106b5c7683eb3459490a648bcdc4813127511
23b4aeccfa3f452cb4be85764106fc422cfeb2ae10d15cdc4b8d9304c64139a111f9e8a9
8d5c072c9e88b0de12d8d0946e184761152929406c0e80b46df71a0807e8b267485211fc
11fc5a2f012a5f045bce3a05d6795a434b281d1cb939ee73b11d9c033311698994a07186
3c1f8023022c198393629a8899b45c9180b4615a569ce81b15b0746db01d105742e3d64a
c714249eaf841b00345d349a394a63e98762fa5fbfee6cebf200fcfc45858fb471943535
98ee9b22f22c47c0618d58a51263c34758db5803102c675fc824bc40a0610a3ed811c370
463a2a4ecbf6bf51925608c5277072011e2ce1e193066d4f07010906284918ded67953f2
f8df4b99875cff45f23f496d2ad3b7e8df1c6ba2f0ae07a4cf83d534c1e7ea5723fb7f1f
3ae2d56308821fab0fe6079231063923c65bff08b28a8f2da02c6dce5f176c9c8bd8a51e
e10667ad8778f311e765b1b527f5ed17f74b102bd38dc2fc49ab9b54cd8b24f48103f47f
90bf70423f9c31dc235734e5b30ead05a108ce8f32e495e058597031e790fe25f8383816
0fcfa4b28b88c80b181094d5e449cb8812b03633da769cc8b9bbf098c9245805199ca077
0e0a7500df35de2b18cc4a4e32f32eb85df2f19412d0ac33435665caddccf48915d288fb
e93f83ee8542fee548c39fbfa4fa240128c2af269f215a76494b8c36ee750cc79b1bc2c1
8b16094ac9918e70c3322a03319d83cbf6158bfd70b0463a7d46bb3c95acb95fb19398a9
b6439b41a7d7f2f265e2cbc778170e97e5deee7b58a3ca1333cdd0c5c0d3b39a9e428188
dbf8b524c0a0dcfc478df3053c1989651950ceb65e1168f8137eb3392cab58b1ce4d24ca
c0ef03db0a5e26c288fb448d9ee80112ba55eef2656e0ead849b394093986c0d88a51628
91855b331368131cd857d0c7c55c77d46c7df652d602c56082f2be88a31b16dee47b190b
9034fb2a9018c0e30bae22c5b30da313d60a47bc098006be229d41231fc66626c488dcc0
3131e97110655753f2bcba3b0e15774b369bcd8679c47e8b3499674eadc4fe47e5d0865a
e46f3dd75617b2c38cb8f72600c068c607be066f096a0df9e43679663579f6bbedea3721
775da32b4296a741714d9ebca9db098d31a0bad7aaf743f976d0a2f0aa50eef24ca9a685
3801d95599dbe4a1e02e33a16154a0a8c5d97152ed22c27ed568c7708cd23cfa6fce4f27
831f9d204c6a46aaa8052f0cded9dc18c999dd80fb6f9067f3b69fe445a3142c5fbb3320
fe1a19d02ffd2038f5a0e2f5e811229f70ae5ae328f3953427ab397868831342f5932951
229f278713d62cb5ec763bcc7fa7acdc7317644a91f9fd76749a705b0097ee367640bfa5
c0953da618bb3e265a95ed4e96a2849cf71867d2677d6c83e6fd33a1f623c32f63129c6f
919194f2a396326520e3d1c1f3d71c8477a84d17eb4d8dc27318e71970e616f9e9df111e
3879fb439c89919b3a38ce71be3fca4f0dd63187ff3849b4cd66be7586e4dc57852f8ee3
16ee7b17183fa4b072733227a745dfa548cdb27315ac70e29631995d319db7876c629131
a7b149fc6984c8ac3fea4d3e4b161a9561833328e9f0c3b72e1344b5626c79ec5d1d118e
7675d87b43f5ea723318a38583b7cda98cc04c6d1cb0a9c8d8f717e3a63327ebaae580e7
b3045433c6ce5a7f023cad122e98c8ca132feb8e71cced815f792446fe1511845fcf0fda
3e79e8d7152441a315f76f86a9b4d2dc7512266c5e448dd7fd6f2184c382e26760e57313
3301e8f1f3e210efb69c93de1bbe1ab9de91947a54627c5387f4a8cdbe5c723b1e281911
c3db77a4aaf1bf2ae1c5a0bbcbbbfd0d274b92bdadc246422e82c4ff06f8960ad0546fcd
ecfd4d712b3ce7052c821dafbf51e741fa06af836d80c369b1c8f32daa473f4dc3e63b48
e7df901fe266edef966536b7aa28d20930f4c757e91f34fd05525913905c6ae54efbdab2
a0c45ac16caa4e3715673ba9aa4e35e52318215e65203ef411324133df24dd12f77984c2
d0b5a7784426b3e9dcc98703bbc329e11fac33876a0f7a96aaffb9a793d12e5d68e37305
a879ac977151bfab2cc42dccb6de2225428519ea424b27d0e1d2a57bd001dff8a5193f00
297749414f56e8dca7500a4b5a21ed63f56252c51e99689796ff2fc9ed0ac27e9244617c
58e8b8275cdf2df365e2a038bf93146f81edc337014df170e700c27fa040946e169821ea
a608ca1d33daf78b464342455c36f5b28cad387d789079d32ce5246d334501abab6242d8
11c6d7796beeb21a361f98cbd54ee71e07f0f6fe2fb05128cc48f4ac638f53d5c3266743
5cd8031cd0830ae2b1dc118304b99378011e49c162fc744301629a5abb9eba8aab9a835c
57cf0ed9918b30218390a10b30246af96462f7e80397a4bcc9c54100952e1451672fc261
c2de45f266c9564810c8c1f611f1f32a23903dfb7e01d9202fb69af64ccc556f43e6a580
d533344ab6d627d7d026358a7680718b77008725c592e27449007165716e18e0c189d72a
308c1f87704e3cddf266ca5933d108c21dec277e5e52aaf2df486047294bda45d3226823
10546ecab1a30360c315f7426c65a0c8c31eae207c0f83d6054a002d9b0b8241853c72d1
9e7813bdd0246a9b8791518e5ec813f60f46f0f18db1607c635e11cb693f77f50315e2b9
0df68f239b3f1f211c6539b7483ba9044dbc018b801d281f167af7211e94e30a23781317
62a39de138cef7d84f99c2e3c752b5ef68771c918e3f5f8408e5d311f76f945a163017df
f63a13369718d234f6af1394bbd2e3ce6d3300ee649099de18eeb06eb8251bfba9f41859
4e89863c11838281283336b82b1f711e2aa7aebb588ad46592feecb713d8c07e5b162bc2
6187dfafedf3b608c2f6b82f1395e7c76a6b5f62445681bf4da79600ac61773a1d85447c
06861ee805e0bc69e60f4c4ac527585006322269d82cea007f84148fa72c4ef736e58b75
74bc6f4c3bf6df17d60049d8985ce58e8f333e775aa022342c13d617bcc6b7919cad0429
ba57d741c2706db235ab3607b88e20ac684a509f1fbb607afa7078c1f589b86b9723b158
cf9c386c5f3526740afe780518cfba099e4e845f38aebaccbce7a1303e3d2b298f0caac4
b16bea783cd95fdc0232523897c6223555d89129a4624286db8e2a08d8ad186bcbe87313
0a6c97e81bdb4624c2ac67ba0d762fc6c46c6505290dc96efaa12b2a9d19423b19183d53
6d17c83f3769d38e280c08c6cd2c697f53b115d0d3d5117b257031b237d9524a4d299fbf
326335b6992179890879ac5f752cac4a20d348735d3b2452b6a16c6b59efd70b1ee3b923
58f6b49b3a188a8868c77a1dd538372e8873841656b7cad5b5feb1a12c35d2677e56ebd0
3ed1ea56b49c697d7925784b7142bbac4987e3da275685dc401306629bb036d055755554
3b38269eb99416c1c5e0d491f24abba5a4c9e0bc41c3a563a1fc707a6fa4d9cf197c407d
1064a1411e24e6a5cef8a6d8512c56e8ab6121ce75d55b224b6282eeb4e35f77a98f1585
3f7984f7167ec3dc465587cd82deff73cdf4d76446c364411c39bf0a1bb683960c98a3ae
fb0ba68d926b38dcf4cfe728ce42630560995e3e123971d3a80995535e9cf8df1d8e1b33
2ee8ebaafb60f1d61e7ce78b4df7f38c97524457c646a05aab02632e2238c675c0b30211
d75204e88c5118d862743fc8444ad6446c609723cfab40991c8a17b76b807c3290ba081d
13a57c699d210ee9894a0841f617c4c31861e216d0e9efb0c331e3c77d2b8c233c618941
fc795c79de13f9ed6fe0ae319a335fe86512fea45ad930d9f2bd2938f1f3ebe3c8aadfa0
ce8b7b3d55e3a7cee33c5481985063150a6c7189f7aacf87e4a694e794a80301d12db4c3
1af1e2f6326968ba74348436db3a7c2588c54c7846639f7fd9404e9eef0b9a28ecf78be2
72a3ae140dd39b8801fea5c350573ff94c74ecbd88faf32c498939c2b411aa261c6c13e1
56b51a8d7ebdd1652da4bb85beb2492d566486a286d31c4a7b4a9e575a5152421b1a24c5
a5a949a9218e24c503d6a2b6bdd392534974edd2276e708a327d5c30bd2cae1d13825197
4e653cfce87cea5484484fa4de84af98e636b1a46b4c53fb8eea536ba6fe239bd21f6645
415cdc47e94c4f3ab3b1b18d56ccd583256c49825516412db5e782d58d724fd73d402818
7a86b2ad45a4be4f09614d63c11156c414c9553ea7068a5a540ff67423d136771c663077
ac4f9f6d10c82feb5ebf88eafeb18b75afcc3eb71e63bc0b561354551554d13639ba4c1d
d744747c8f6df369ac58a5811e93bf66eecc661be831af30d8395133b9d7b58498a255a4
b92af441def1e14a2a6c50b757e35a987c9aadd7116adf18c3ef109a0103fae562d1f61d
c747d67cb0246b195282682d11a303698d940769a3a76ca4b466636599fd1df8d03315a8
1d7f54661548c2a3032a395a494a47e47ac873530dcf43e05bb4763e27faf3f77e618631
0c71ef7b67dee0f37550f18b94b9cf7a0916c415e1756b6eb3b06309a25e30b8c37900c8
c72caff2ac22e30b6929271c7f17680d14b0b7c175f2e34e184d809109223ca9a79c9884
b463135e9d7281868ea4770f9045f7310906f723f08627f78bbe701e3bb162a19554bc8d
14a631f5160c4cddbf0f5f3256396da415a281c2121c764450346ae902076fc0e306e59c
028269f72a7642c046316f958acd96582713111a2f553b149eb784627086fc57600e21a7
64a1ecc93c288b42f5a7cdd6a51051877ba38b46a48d2aec2d775c6e7d66f66b9cb73e8e
15d0646a9f5bd95979168d0a6c0185f2d19dbbc625418aaf7f2a209194b7abec50e18db2
d38e41c321ecbeb364e4888be6f25681c63088cdfbc2836963468adb068d0451b96d290b
098c4594d2b1d305e2a193ffcf92f0063e6a46eec6c2d0b46dce62f8809b20c85e8ea1fa
74573395921dfea5a62418378247e8ed37a720b182957c6b77beef573786fc4d80eda661
fa12aaf3f00c604187f2e5807fdd930b1e81b2e52de78af644c81119779ddb82d18e3207
7779cf7c88071dd111d1a1fbdf86b20c77a22916b5d6bab622c2a462900466b02233af89
48d618c2b46b7c78d9c161643c11618a20d53bf5631bed0034667974227b5d499a676bb0
377741ce146ef558c6ff2e7c50459eeb8e8dab772de84c2f7d1ea7b87e511189332af471
987f27af3d0528ec96b31e3dc790fe30123064621474dd870cdb05e8e80d18ed302b9951
c8ddb76c588a18803235ac76f592ff704a38fd0d235caafd33d1aa65b5844ab116512ff0
a07e343dd1374e6d0280663199d404455880a606456819d07601f55532beda3660223c93
bc0a86c567acdb28a91e16d47d847606c982ff7c414a02d845aaba0d734a351ea238c4b1
f4181178a161dd1eb633a83071f0a7788f1c0ffe8fb8173f7a24542b84fc938bf5805be8
6af555d37a00648c4f6c39230e2cc68d2db221ec57a9d596ec9a8a858d3af93925145cd5
56a0a20b08ff3fa8071d1107284ba84613cb63c1e76cd191e623c18d3ec1124db6d9e85c
9ca4d86b8d5562faaaaa4d7c2b24dd1a0991d25210aadb639afd4a926b55e7ca040f7df2
e2cd9f67a21bfabc39bdc118cc1d622d25236605c6f28e5330bdcb822ca2321fea479a48
73b258e781b068cdb9c5abbdb84efeed2af63a68879f88eb1f199dfab7705a3b396585fa
01f538b595d3eafd4124d5aa989194f64a728a457f67a60610a8937e8aea80b1569be913
08dbe9a2551d8f124a55f5fcfd592af84491a7845e3917c7b7d7d3a6936e66862453f5e0
064a7975862a63b72541416f550d94d6a612d1361aba085c740fe89d2bdd5426b7ced917
c003bfc6cd71da47dd66fcb0fbbce8ea59de3cf0546e76ccf3adabf0ea6653ca8104e641
c73d9cc72646ef5fb8fcffcb05f7be28c032f68e7b4eb0ed2811f750646a77ae6948cacf
f20fbb4eb0e927cf4d2a9191fbf4fca3df8a44ccd18941fcf3c5ef8a4d38f18cf9df131e
d5df0bf2246e711199f7b028c41f9f1d4d89293188bda33c0a80cce1dcf485f7ad6188fe
fbcf4b8a3c79f4967dc6196e38c8f7b77dff3b08f3b3f629cc9f6acddfd2c2fb730b5ca0
3083a7d5faaaedf112f5006120bd8b96c517194b1bca5e326961b308c9cb689592b2f6ab
43044777f88b15cf9af486c4e6a36249e387fa0509977eb0b8ba82d494d144ad28a540f7
1bd7d4edb271fcd6b45798015275d57827b7893dd0a69943043d3178719bdc8ee46eb9a2
9f6b15be6c4f7bc3ce5512235f03d7dd1c0d458a173ab3eb23de5f1306e28ae88c41d38c
e87266797bf93a72163ba56ae0019cc89f352e7df64df158ce62a01469f64c0b8a7cce3f
be24cca56a87627709df8fc19cbf2b85160e43a41e06cdf3771d168a619cd0bb3c94618b
3c0ce0a43305e2b19c5d4ac54ac6e7d076b2dc1981896a304317a3c726c883d1691b3ed6
cbf2dcae31d028ccc6c958c077b880946ce04e312e1bb9e2d18238e6da45b1a05c6d5845
9818838f878189f67164262d5bbfb6d2618e32ccf59b17a9451ce785260cd686522b25f0
28c1947b6038c89600c995528f663602c113e0f8cf318f160f3db4c622bb99fe52963574
bc681cef864eb351105526a48469db39b3e25d402467fddb0b44f04e3fbcc1251a767ddc
4ee14c63ae3f8b22e766e6eb1264dd2204e23caeaa38cd17b7ec61ba6aa69669da7be9ff
419b74c537b008c77be5d58b1e3db97f1e3c8ebe2aa88c92d18ad3bcca0e99ee36711a5e
574c52139f6fcac00bdd60af32acfe25267328efd2dd02e15185ba0638e13f8e87c32fb2
8e3b5bcd04d607cc0c53cc43403462f1f612465748248848bd60a6379a0d720c7202c2c4
d137add129ec6c7c128f29ab552669a26e6bf5f00e36a96394ed601c67498d12376c9686
9450bfef2e34346b36f1f418e42af1f8b1c99913380c46eaf00858ec8f795cfc557d3df2
1830dce79bf9ef153d632ad46c508263c178c6e048c4ce84cc9f838e4286c388342c80c5
5c55e1e1a29f193373ae1ad64b51f7b7b88316292d8d3156c78584be34404f6452865553
d2318efcab63ff79818b565c69004ba1bb22c8bc99a1d45499a38c38c6bdd7aa7cb2e367
5a959eff2e4152ada1411bf8433aa2e3471625c495ab82dcbed6936143a211dd96b68bfd
0156873adf120ce45bb30f677f6b23c63788431e5bfbccf11e33b7b504072ce70a1c097c
fc1578dae85535a672d976c7bed73ea44a413dab8db871fb3c37347fe3c9ad0e3ea7a4f6
2dc9cc83871b75bfcb8b6ba9fc4681d7e2487e78e201f67dc798c8cce31c6e1b182f8f0d
c93198fecb17b6e6942df7578357c7036c6021d0eeb3c0646e718e3f0eac7e0f0dc93189
9f28419279c7b1263f1b513b7b53f1fc6537df6cf80fff1d9f6e3ba9f0246a7fcf869f0e
37e1ae4f869607cb6e75ebbe5c733ca31e1457941b0f3441983a91827effa37d891f2585
a3c7e089f9d319d7a7c66c07843aa7525a92ef53750bc255d58902e7d3c3ea6607732eba
9a9deae1d8d153f481726c58a3fa7d43d1ba110417d12e398f4988761262568271e303ec
369da589f3f62fc54333ad35d211ae916b6fabba56c4357ab00e3ba2b4a777568d48a9dc
330d8b4724cc6daa593adc7986378703febc8fd8bb1cf9c4e8ec0a87c4f7a615dbdf1f7b
505a925fd39a9fd675277f17013e4cb8338b0d245e93387dbd38af4cbe2abb6744aba72c
ce64dcbf8f8f6a0fd0bd5afff541ac7b8fd1418a748f97fa88cf48073efec13b90ed2845
5a6a7303ad33186877bf926f234973e41c6e870ba585799e6d24761dc9e997186ac9e3e3
d22a3fbc418a77ad208237e628cc1748ce490d17a5619418e628d541610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8e30200f8830300c
aff196ff17fdb3f2452e5d54285b50d12167ff8621a3316071d56fe2ad5b3986e8ae6ace
531c1f750db92d45bf87d735ee97211e9a3ad84aa64485a9d2a6df99ed2d51445a2b5d0c
4d00b315ec9157a1125c55a2299370c61b10e7782d83c682959e253393dbb42da7b14c60
049ca7dbca123b48191bb5e6e471c28be328f5133cdfcc58f24d945eabc662c25c26d3dd
f4c891df94ac4129624afa622e6742dd117a55643928a7a268bb53d79449572351f8377a
985722fac75eb7e7b36c68c2bae23cb3a7aa823450546172390c50e726c07a16fd1d86b6
59d18290dcdd05ae51402743d257e1c2b512e8287afee412f98ad504b6f315d6edc89da7
5311c4fbe21c267c7ce7d4b49e14d3c02ffec8e660df7afcfcc4804a3b3a5a36d1d8b1d7
d91abc32380d1f581f1b7694c28b73d6cbfc08a46ab65c057e8f95444ef917b293381510
ce3b21633ad56612aea1d1a11b1dd7bf08e60dc11abf9e05dd25444280afe3230cea6339
0d3db5b12c8113b850860566e24bd83906024ec26288ff311f6c512b99621185594eefac
180318dfb8c668b19186594246273088e45a8f420c0588e52d64a4584225f8c534f5f171
23105e5b3dced5a9b20479f022355fb8c44ec55ca64600c42bcf51ce58d1576473062c26
5604c05635131d2422f2a46b64c774ac65da147ae8ec5bbdc49b3d4f7c44acb9918418e8
8bba1c5418efe47781e856abdcf28558c4c30fa7560ac15d7e12bc9b2a9dcb69681514bd
98a2cca6858689c3278c57fc79659b9620797552b62b8fec769b11a65b9dfd912f14266c
c6b24e4c8378031c06de4e83f29185d14bf312447bf068c52f165c188bdd4bfcb81b100c
6555f989a366f00e32f60281ccb4c6834d089d57cf8237cf55b69b124275ff1b3ae88493
c8b5e83ce548cef00a38b03d01991d7dbc0e8a23ea3038c0bc0d8b27ebd2a8fc477f82ac
8d1e833164dfe7c418bbf8f5d60e499c84a94fb6228ea017e493076c2682beb5aeb78464
6a4ecb85b785bd751a0228eca65aa7c1b01a3038c37f780f113e42f52ab61948b0ea1c8c
6c0b892a5ec1b077acd3f038c4a29475a6e8a85b372359f8aaf5d83bc0e49fa1ef9e0a03
c4e95d76579748051884f2c231a30bac8f15d0745cccb4ac60084d8285707c33b253ed89
ed66ac95846e562947780512de5484bbd46e57483bb3a5e81f3561392f6c8035d9f4d8e5
0cfd88e1328d8ec33aae5ae469b15634a23d05bc7476e43d3b53e234a3cc19852b697eea
7510e794ab927741ba39491bc6214417ef9968ec5bbac52611fd7d5d919bbc87125d3c40
e584aae5c5604244640ae229a2732d8f0c071555d6db54474a842051b5e239f6829a57b2
97b35c94a39fafb94c16b8a15714ea9337e9fb1b99ac05d481a1347d5faebe29ce918db0
6d4afb688a885baf88252c875e54db19b82d2d3255d61f54449ac367a57176d8a2a2002b
429c25792b91722560fe198d80098ade0382f19691e656fd485b6903528d5eb0d05dec54
c231185d35e5f6ca0596c4fd70403b8c623baa4843cd8e4f6ae184b663539e535a6140ac
3096e5b6121bb1d2a979b5f2960be779828b57257fac51b62c53893709c5c6969aac296c
3b86b8ba8eb618d730f49f35ac8be98d47b61a767dfbd301b63995ce11f1fbe908d4c553
8cc1a77f4f241dc2db0e03bd1c526faaec3955021e24d64113c2ec1b68e760a39c1bd6e1
dda3d4af1488cd9c8e484fd1107d964c6c3b67bb0d3ef6b4c9ca251dd6016db73f8e8b33
0e2d1cb87e26e6deff4a7969ccc881f8d71723a604cf0c4735c7e16c66226bd2e133a23e
3983d00fae93064c3c98c551bf714998c65544e3eebc0db32790bdf43099f9cd733f952c
ab7c3279f7586e52a879bfbf64e3ef129ee5f78180ea1fbcc324ef13233eaf5e969e7e93
19e518ee9e40d5c1f3fe319e5d89bdaef37f1c68f518e53ddf524c6597c0067649c367d1
a184fb8d5b3cff8d8c6679e36e336d9a1d0642931a03edef992d8edccf2a144e18467bba
5c3f457901840c84b07840b5aee6e46fc4fc4f9dbfbdb85454d6b4ac6601a46c2bfaf74f
c504369c830d46386e24baa2249b8061d15b9cbd77ac2610abd9bbb521347e5004ebd237
109ddb3c4de45a170a1d642d16f10edcdfd41708002550e51ebf70415ebbbb137c4f366b
13d9e63cbae8a221144886fe8285847a8e3e9ad5082de26f73cf17c96c492d4409e882ec
dedad86b5019d70f145e667be47024749f86a22c920f34881f6056bca5dd981571033729
4b78cf972df173637a7b46764743056946a9f1f15a3e021763bfe7db6d2ba4d088f011fe
e9e922d751e79446c8ae36c69d643acea6537dc2f375b749c84519adb5072446c9794ddf
63c1140274a4490b68689e6c4b985aa22cd4aa72e8f84fbce5d0b3b4aaf64c4d8d97e889
1e27f5834d96b19e1040b46e8906ea139a5d367d4f106d64baf50e6fb914f906f878cb5b
84fc45c7ec1483ce2e332747b98c63a468d921123d5c4d3db1ec26d671d7aff8ac7be51d
ec6711fe20dc5a7c575268b37b0dec1152306c6dd92d167f82136078c69c5480b6084bee
40e305216c7e45d283a59eef5522ec22a59e5cd3188741646cf79a3c0bedc2984fb93627
b13f21118f973d08f8ef8bb96080092e6e9165e57ea65833cf613c86baa558cb660249d2
82f9a3c16fd5d2886948255f837f07937f7bd9433905fc9a8e30647d3db1ec24345ecd8f
0da6f97aec5ef631f64f4bcebe7c028f30475ad8f80314905a37f95bd02e7b4e5f780f11
3adde678c05632f0546d1af16dd0e760718852dcbf2b803720346fc488c89d236b1bf7ca
d101d82007b50d63eeff8495132ca215e07c63c4d1fe0f5ad6531ccc13bbed0ebf5528eb
bbe9f0b395efd55c12876d31526b478fd90f16acabb58526b15e3e22c8c194f9c3774bc9
5dc2ebe087f6ee08fac02cb82f13aab73423ec12e3c94968cef2e97fbec80ce4021d535a
b640c4ac66bbf9a0846b79263f112308ac8c759fac972cad775b9213d1263e4dc158cab6
58c16841378bee2943af30a30c66209659f312407b6e71dbd628c2b9d89af7d5b3096611
185afe7f3c028bab9240f419eba8e1a2d6b7646b02eceba8a9c95a872b143f567026340c
debecd53d605470c9481ee0063096aed9f734b03c95ed118c3151e2a5eb25a338245e43f
6f6c8c758c851046983531b469fd142d3db4761c30384d65b69d9e755310546e4fad46cb
13003c675b562dcc28d94785e9fd1d4b56a14c72719d8f0a07947d81e76c898c14b555b5
b1c3282116af4e39bb9d331fa8e7086de894a4649c90be1cff59926bca391efdfbd2c860
756e32d554bbd48147dbb2ba9165e2c3da9811f413de33bc2c7d8aae62d94a28e08d946b
cdcfa272d34c1d8aaf4dac2b330aecb75af6bbcdc2de55f5772765155e47a51a3d05ce8c
a6b6500b042922f887d14844bb1a8b72f3524e5027a03882ed613792d08552d615ac5188
822e3843271e13a9200235b98478de68a8821a6aaba358bceb8501013e1a810efb6cd73f
a2567133e756850e002f7ca0060d0ce59910aec32a1d7b2e2b66e3bdbe528f7628fe22c4
e4c149ab5048b5649b9bd9c9b285d04f6b317d6bba175a13127498925a6b6ce4b7c96f27
89036cb9f7bf9b84dc8d25177cbe01ce1052b133cd30eb1980057c6a5720beb5f8aa095d
df077a3d0725a8a54ae036e2b4eef3c18b34177ff24c6bd814bc01a39eb6016a27bfc419
5c37787cfe0373bba8906df1d84743e89f1d06d31320dfde08fd17387f8633e831c0f192
bc7577130556a6491507aaa6b6de4b5c69c4b0f6f357b5e57eecfc3d8fec9f48c6b23b79
ac03f3de3a1d7bb727f1e06621c7950d73acb12b4fab84b8fc39e63df75f8411f580c9f7
eb3814f283ae9a44f83fff1b1f929ce317d1ae438c2b8ffbf04fc8392433489b78519dd0
6ebbbc975a850f7fadaf2488c870a3745e09ce1b552a7cd89ae3f32e3d0ee9743c6949e3
219353bd46b6a5acd9f8526fa6fd5fec5fa4b5feafcab2589cdd794eecdf90b61ed2fd4b
fb55d5b7b64c6f4d0ff3cc43869cfda83ab0e194f8d83ffe8ebe2aab8024793f00f9d91f
109acdd1bbfb94f70ea73cfce980dfd3ccfe49ef27d3e455e3f2ec6cdb330bad33186f88
b7765497943d595d094dfafbf2f0e1748d46b149ad70ab33a8912aefc58582bbba33c410
afc7c70ebcecfad8951b76241eeb068a8e6c467673cf37e485de478ca5d34a72d7a0923e
f3d57ee69cd90033f23671dcbd45c4aae26c9ab61adf79e78bed88e16b497667e4fd4cb8
532bf94488ca1b05cc4165ab7cafde538fb0971aee2b6e9a2d4da53189694fa5f98ffc9f
b78b25ed7c42e9923e920368ee3c4ee3a525fbe4e689e6e5c2f8d1ef45db8e83d3bc8167
b11947baef86b1be5c34bc694c6d5eec0055aa72b576ea57e287c41fc01fe295446c7622
2fc7831af2cb60c69e5463d9b97bea6b4e72f37f0e4f2787ce7e783d8387ee03b01565f4
fb33ca3fa372a46241877e292916922ce7fea6f56515d4454709eb2c0ab6c38bacf5ac61
221e5d42dee22c529bb86b4bc7f63de308c6672a316df5d895d5b6c373859af9d6373f6a
bf21803a3e33881aebe9e0bc641cb5c4c7785beb28b846751c47e177b11b8b81471c5e85
71e018edea2066bc6d95ec98810b21d717cbf145283999ad98aa330d84a7785b3010df76
7cec858e6b5ec069afa75b17709b370c558e2f0a0401dc1d8df8ba06a0023ab645c8be34
ec528b58aa69f568cae8a7d971c30bec08a45b3b54312a723b65a54a143bb37518e2e9dc
4d8531edcb49debaacceb9430e10b2edfa93c1d25e85bef27c5e2729264bfdab54a65e0a
5bf33a5018f5faa1839bc45d0672c54e4958c5559121364cd564068bb2e1875d439c13ea
2637116063a13a20fe2b6f2d2865c5cfb611d18abfa36b0ca5249d0b7be93178bf544caa
e752dbf14ee7a25c7807f72bb2c9ebf5432265579a4c088a2aa1441fa3ce50dad890855a
04a979de7917f42799ccce8397f20b27b6399a539294cab0c4ccfb7ca6f6d077deb2dca1
733288f77b6b053caf15e793573f8276556e0b78619e303399685554c90955a0aa10818d
bca175cef04fb8852be658d65f47dcf771d6563157486b0c2aaa2247d5c7eebb9e8dbbf4
37993e634c9b750a5d7bf5f5e4d7d1e558c6f7256349db49c22cca1c8f9e830afc54463f
38e53c9d1717e0218f726aebf06c68551c6413cd298f8be1ba08d95b4cf583eabea25128
4be7d1da4c45260f451392253cd3b01bdce2adb83dfb44067ec3ea3eb225f298f977ddfa
592d127d401469084bb36cc78448e8d178bd63839827ddc0d04a3da4aa33c05c6726a65b
f6b1703634bec9750da473183f380b1f0fa6d5c7cdf6c152dbfcf28f660a818cbc2d5342
c60f408b577813150dc6b93db8f855463474ae4a10d773cd7c1f3add5f04e9a0fe4587d1
bcfa3b75b077b11d80db9baa4cceb7027ae6c78a34119f5b29df2ba6da404767cc0a8199
666ac1292fb71cec186bbadc98c0c937c2c63c6df55ec4e595f2fb5737abbc0552ccab2a
8edd86db9da8b20a551e279d221634213e495f5359aafd116257d465511f1260ff25aec2
161dc8948da73a03cde452ab326c541123bb84e626ce3d72445522575f1dac7864c95363
e60dc53883b9f5835b1999114d6a20e3af82a949ad82b737d5eaed33a4dfda0b4e892ecb
b9e236424ee5fa8ba468da52422a1927021098627da1e60cc26308e4fd5f1aa0407a35f5
5933787fd3f8c272da55abcdf71422c96a67026fa744c51d692a6d4bc25531ceab2342fb
5d0644628e047c6f24f8e7975c212e6fe04d3cdc323628f196139cab437e6ec6880b3cba
d13187d928c5e9c9dc8784250ae601ce35177e9681a7ecac4782994fbf1114fd1c98c3b9
31fe81c3b52319ed0aa1e7eca44398a69e8dee87527e6f5095b8c8ed98ef6d4984bc718d
df2e3a8e473603c322ff16446c427a5313dd6c3b98f67601ccaeb51c6942b9ec48f1c3a8
911f34969cc02d770f2d9551a2e6613fb85612177a72a8fe79bda43ef954e9263db7c293
c620a4f89b7f7d8d244c6b1e73e4546f76c8cc37e0a67fc29ee191e39b5a3637a5f0a398
1f1e47d9879b65d89654ae269e4389cd7e3194f99d91ed9c7a9845e32e9c4eba6298f67f
0499dc238e6cdca17974f9c179b4ee1ef3983ed714fbe4130e10be7c4f199e975e611182
75f76e26cc9e9e578625ecfca989cf4ed503b7c26398e4489b1f8e7c0460c1a6941d9acc
dc5eef4a2368c479625582377714e6c634cef23255c9216b1d266dd7049aa5124cd8bd6f
22216bec3502aeaa9583e2621592c2f5b92bbb504bd27438b9ac962735acebbb52854a44
b323cd4170f2e9fea0839ee54efcf70f99898a3ddbc6abacf521ebd5042ebcd5bd20abd7
88dcc2f29a2d7d1e4426dfd3963b9f47cde555b34826e979779c4811e8ba270755e5b014
6e2f77cc551109d9baf15f56e3d3a60ec30d46ead349a72db13bd9f96dc4d124542ed99e
ca347eaf23d63a9d9a2eaf5f86ece151fa96275b06f07eaf53414ce00e743b61a89fd593
3e8e8f63c47309aa6982895f9a983028498de5861d1bdebe5a04fa9d711c35a4b6b5ef32
3282de4deaa1f85c4eeac6b563e437ded13dbfea0681a2bd4c4810d0dcd00a3cf0b46dfd
9782949854c9cbcb89d8afd5981d1f623e438e5e6b4438c056eb0d5f49d972b39762a465
dd3ee104f4c948bd757e3cc8f3dff03136733e4b54f1cff5eb158346981bbc24bf84017d
35e78b0e3b8d7baa95010272dae0a0f4fbae7c70e3082185ea0bc62ccfa8c8bec2538b7b
c69b9a345447513dfbf9d09370adf719649b61d10ffbb05de1fc3b87b1a63e6786f72600
c0bdc86deaffba0510e2a385c41923ccc287c6385ec2782f1b9a38ccfc329052e6faa089
50fa92ee10fbfbeeb55936932926e07914f39de3b9ed713c3051f63fca0c00e9480cefcf
3aedf67acf3accfd811de3c60a425639bd7289fab183f02c65a819f3b644449c5a86d7ef
01ae80e168cbc93ba8e6044631893531989434ac6fb852518bdf597d021635f8e1c3e51c
198da3e08e60ddc67dcf549088c8ba6f45c513f90a360fcee2f804e75c1669516c765f51
fe0720f5a34c63e4eec6b0cea999838b1605c6a5472741ec86ea7cf581b301615e32e285
299d768a1caeb5d3f4b8151d5d592d12a15511196b362bc494935373f2714396940391ae
3930a4ed7eb8ab169805eef0a46e181e3dcde730e1893e2c57da133bb62a024453b8eb2c
8ac3e234181abeab8926379d3d2f7feddbf068cf79653527683dd94ec3915e318dbe39ea
cd759a9d76f5acda2c54cecef82ed71902bc67fec5d47bd56a4c2d70a4679b5648cfdc0f
653257094865132ee04a92fe4a85a0bc58b03c6b22efc9ed839b5b14ae25cf0b884648e7
f98d7a38c9b6761bc37608c41afd7d1867888173bead29d94960f652b601fbd2cf6ed7f0
0f6d405460d0b1bbe030554c8b164dc1f615475b4098c24b3fb8cbe9f05ccc26318f1c98
cbb82d1b9a7b70cb1c23b02ed50b650a38c38a1f86ab39688fb38cca0f5348948e0b56b9
edf45f3aaaa975343033f521a0a9447bc68acec01a3c307f5b5aacf43e543bc72debb423
c602401ebcfb31fd619825b9c5af14ed9a48effffed9d416c234776408bd393692d40b0c
7f0850e3a5db35820c96d3598c37212ba6b1673980572f0394090c899436e81041f42c11
d36650ed43656ab824f31908188000172f5221703313cadd0516d82cdb673cb21b09aee8
5790812559b59abb82a75a5aaba49891435237234231b49019647cd6eeaf5affa55ffffa
afad557d3801d144fe87577d7ec986556a3cc83318c85d972808a45c45678dd33e843799
3a91662c77495003924ef06b1dae05ed1372d19b15376cac043769d191c69ffc152547d0
78166bdd16bf53563afd54b121264ae7f86b1e5eea1187613fe6a7bd0ebb653687107e61
ef988712304c8dc6046bc5ab3188afd0038600855cc8496324bef4631453b83f14a13825
22f0a21cd8cec20ea2a43ee4fd2d4fd73f73ae64ea5c44d06d5e44ea6c3bded8f508b2d5
76ffd90847a53fb77c3945a46b624ce8c857557a5662184498b851a06c13073a07d8a712
0728f6ba6c907a7dd3ed9e027361a66e380dece1ba6b044f47524cdb11faaf62547fe1e1
7881d9263c5c80f63c6902136ce30aa23843a38eacb1ea2dfa77ffa10773ae2f59dfa14a
375514675ceef24e3b3cd82197a30c9c8651bedc088907ebf1fd138e97460f63af7a618e
1c28c8b9cda3598d26b9e79be03a328ea47244a7a040a3bfb7d96f314b31bf3c85197e7d
d54aa75e61d700df0b28ea00f39f71d84098eb06454db6e40f30ecb5d4baa574b9957c3d
83a49d19be68c2deb911fca2e6a0f6565d72c165b9d30aaff66853995c97476e3faf3e6f
e1dc7298ad13d65cc777c8cad400e717d2219ddfafd6257fc3896a26729662523500978b
e3e73f5b5cb622cdae380b1acae8fe8928c24d8f625e3c3a2fa5e668cf40c63e71463aa1
9a164ec7422bce5f3667d70c58c5aafc509a33ae94a769110e1030823fc2efad8aba5292
fdee784f44a19438f654d1f9941044d8c5bc8f3d6191d5e29e3f0845177ae7499af65b50
c59a1832cdc3141561b32667ca3e4c8d6a4752c1d2218fb2a499db5218c21f7ac537457c
f284676f860d6bdaabc7c9d393acb786eb9aa7985c1b780317d598cc78be7e89e9f7120f
81f722bfc7e4ff8a27d4c8e946dc161f728d9781cff1c52f4a1afe6407e8d367e15af722
494bf1e7be0dab2bf41977f0f78c0a21058c6c6b3fed8828ce375a4256ab6ac560364a5d
8d8508c296ed3d8d88d8119da7a1ec3a41988e395d492ffee5a8f5c698bb8cbace1adf0d
57662dd7cd0562e4bcb37a8dfcbac162cb5cc9619692be0635b3dd38a63ff03d4ca80630
60bd5f5a03b48ba076ebde6b11874d56309e90e07a4471bfd4e59330634f35669ac57fe1
095c7f251d9f61a9eb7cad712821b7dac3e70dc5718eab26e6805a17ce98a8a2330efae7
2c2baf1a60360d5078e652ec6489241f74b5ffe514e69923326037995b2c34e50517268c
73c73d70ef42c7d1448c66dc7e6354f3e91a664b37198333a0d8e82414f9dbe2addde724
3333e54cf7453ec804adddf41102f54d7476acbaa3433ebeb7c8dad1d9d30264ca04d983
3b20caded13b59a35c2ae6444dfc9aa3c67540b7794b090dde03048a862c481c31523cf1
993d482d666c1384fff38eec309a17deeef7829bfcdd6f4d520ed4bc65dc9b887b0661c6
6f0f67ea807518b43c90814a3b79e262abb2e565672a618cd84e58cb65e96c5bdb772c68
e6694039e3557ff788a914939ee2c0fb23bbca1fc9bccd48cef4be1ede92480ef8792b10
523f50087b164f45b3923358fa51cb71fa80f10f5a0497246f3b7f43a2996f93963265d6
8ae321d2cc678a419c51648b3db392327f4e090247734a392e34fff9d6510e8e5d892f11
7aaae5b423236ef5033958c5baa3d323fe4db0f08eb59a4bb8d4b3a6593bc45c79d53261
96359d7365e6c9ce91226eb7a7b59317a07ea51c2a241f0c59a04db434a786a9da6ec063
5a3c03b8a11089bf1e6ab69af2f19df538cd4aff2cd075d165be1fdada824d4c1cb1c34d
42011971208bb5bfe27e8b5c5dae321d18c8f3dcdf886d6190efb2496363cec6b397ef81
115eeed209f4e258e96635693fe9c91a651c4445b3172b776fc29c9ebfac7e466a675461
db3ace4184939da92f1d5f9e478c2d84d95ce346f676bbc69290acdd8538c9166fca8c6f
cfa1a21fa913dadd71f6846334d312e1885dd380e4997a9a41a6d52d53ac3b287a4d019b
857f75d644e30e6cbbe9e92c97dc4d8278964443b4dd923331d18568c07f2aaace048afb
7ffa8c17dbedeedea317ad3517a5d6d2ac620a58a31d08c55f697bb2419f693280988ddd
08cfccf12cd285daa4f3dc968cde81f817826a3a2211972556f973376db198a885ae8676
1bd0457afd35c4b421deddc2c9b70dbadd71bace1e3340d4a0563566df09e644c5472921
98c3f2f180fa7197fe3d98c11491392395e4df624a90ea9c6d272c741925211c08aba60a
f6636a53dbd2afb9f2c50b16ed86e952d0314512334e46d6dcdb85aefc91692333ab555a
4188b3ebc625a5b35477a7f5b685a674e1f00791e233098f42140a39419d4c819bbc207a
58d3046a10b7cb53322f64bbd78552f618fe1a67de306f04b1400b41f5abd2876b5dd63d
7407dd0a652daa46b6d5696d43925ccd3f112659e980eb03dd72aa3699d79dae152a3be0
7bc99a1bfd3b3d17888f54cf440644da817560fc42b229fd5de1f3da6d7eb8f1668764e7
d5fe8d9ab7f5162d29c305a2630cb557923ad011507de080d0cdceb3560df0070ba3d3e2
df23692233ae901d291e0a5bf5b5c45339f9dc5f82bf1d49a6bf962f573d9589e4c331e8
9f3cb88f1d4bac513c6acb87ace8ee6d165242e5c6091240d0da7180791825015c4748da
53ade78708a7130c958348e9348df5319bf9a8f514f68f99372e4e6a1f4aeb9d14e6218a
39e8d60cb6fb9105a5168cef4afd3515ec4b1ed7f8e1c797ef9a9fbac67311ee880de69c
6614287723848925e247b5db203a1edd714230ef04cff3a1dc1b5c78c7036637ef9fcac9
ae730aa32d9f70c0694f106ef0f06022324bb63a7def454cc14e3ce4cc67014a41d2f743
a67cd2bb38a77ba703999a29e6c8f49da638c1df70747621bc99e1e3ef63cafe94a5aabf
3b2e3147cbc5377b2aed5c9eaa9385672b47de8f89d8fd6a53de5a20e3c478e2fa54cf6e
1d1205167f490c16156f71d5b741ac9503a4f3e442aafd7372326851369cd89a3283da05
c3840c08699f20cf8d7507c858ce934a3f4898e701a75991c4e7d87495b862badf9023d4
f5d3fb95c39aa245538ddc72cab7bfee3341d0cb997b9d24d99667c9af531fef2a258a72
eceff8e938c1d69392bc6e11328199bfe8fd54e1d2e5b24da3ec37881638dc6ebf4e1a98
be72e75c417664c92a343cc5ca442f77e3b1d263dc5e8ab2d8273cb71bccde234e3b972d
c386f57c6647bec60057960b2a66494ed3018a6838d06ab379dbaf5c2fb9ed679737653e
d11f6f729b14c26ad6c9ad57c2c07c75b8c799e5d872f5cafe9c518bff429a415680d05e
0d2b810983fa06ba91469cd4327eb295e5039d72f9df615a8e0e8c9beb222a1b4393afa0
3658ae576da0b95e3b965760c6024ab2713f79ec49a4f2ce15377f852d3e184be1f9aed2
1fe7b0cc463e042cb6000f861fc70fc2dcfc7589429d51de90c8561dda2ecdeca32fcb46
2e456192b570c0e9ad209a366cbd8c897debe6318c06cb7806b831adcfa2e032b92319f8
f3202ea55e00643ff819818aa35c3072792c01c7d7d2a63d1ecf86354308a998c09dc821
6a52bec210666eecd4bb3d1ee656ae7e39b29797ca79b8ba96d05110c48a50e657bfe20e
50d2a7a347fa7a01dd66f98409ddb74cb6f19b11610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001d00000000200000f8c30200f88303006394b4d3ab0e5fbc6
6c41680a10fca2600b5b235939177f2fffff36cc628e840b3c7d618c1ed362e185135d58
c34e97ebc4e72c62e2611c444da78b526aad24c33e61f9136aec0ed5ac3afaf52f1f82d0
2837f2ce78c948152123c828fe136b4c03b7517ce641c6d6e6acf66c401b2cc1e978c847
47130cd9870bfd8092619d5615392b1de84b59c91158c0862b8258dd37a83898fd7b1854
921c794f57aa44b2c087f81ac0df2d83de373e58c453b24b318fb0247e59cf1205001d88
2f135c9789c32362092317fbb44cbd174109496dedd9c719833eef970136ec9b1acc9868
2bfad18b77346c6921827c136b23e87b84d765c347fdcac2f7b24008d5dc928cca887cd8
211ee660db1cb7ac2908cb96274557bdc36cb8ab1e2b734639a33864db407df15dcd58cf
efe0423c53dc988f7a52345b2fa69c60bee05f84f01a5eff7bd7fe3ab809b24dd2edae32
d58928caf30839b9231ef60ba2d53323e00087afe76f3a664346969cc48e092c8ea5c1af
edce7921117ed916bc60a0a3e878e64aca1f9e71512d1918c7ff33e5f652921e94f8a065
177d633c6d75969d8e7fe5ea1336d29c7f788667ce42d4bc65d5ac8b1d584042c0961678
c59dc4fe1588e43294798b66cc5684724bbb310a32519d39fcabaee47a4d78e463a33947
f4eeacc4032ee8ef57a1f6e28bde67ec8647b4c7b8342671eb9885892b12a1fea72bf8fc
78cd21ca49666dc81af6192fd0e9c3fd62cdd5ae9437f783bd7eba43dea7ba4ceb0a1d49
987c909a31575609b40ec787e4859a60e582bfa9e3dc908dff5c57bf2628ffba77426657
d8ad3604b311a92d15a40671211f461545b2b18477d387a253d960c92518aa53b6254693
f08b41c894d296fa4e948673655a682777dd4e6c3612a19e1b83d4a390e833478a4184dc
9083563319cb0fbab00acb4ee811b2d75047c7ef27169745cf0b551ceabbe0822b3a3190
3d5f7a823f314e34dc9482963f72563d1872756a0b28042cbe67e8fd25f4a910d0a46d96
912b8e54ac6f521cde58847edb19f0649b009b11ce371bf602cc4c49e9693eb1e38610ca
d16ac2bc6768910bc3762bcb7ced8bd06ed6d70341a67acc0b502623b55e60f28008cf67
a34efde034905cbb6dfe54ccb51d5f5dd911c0724219bea343f79359be81fb3a8ea1bff4
07f508b1f88ff1687bbe2af073afe3e3ee93a2f87224421b229bb454177179b2d4bbfa00
b6eae82c64d5a8adf6430df532f5a72bc350d005c00e080557b6aee38ceff5c29081c580
18284ba3d3e3282607b79c4987409b62ca7a918b9eb9faaeb0b96bea08836613804f19b0
7a1dbd7c7a80956df1986c01da6900e8ee0e05ff5adff0243c3349ffc956849462e8e7a5
ff969bcae3ffa4137ac57cc9220bbf18ac9e086a92a2bafced5151263005b756059669bb
ba7f5fa8265c2c6550ab37ff20b9abe99e57e97ec53a70dc67e9cbdd121224ab2a6483bc
93e00f447befe647505320450d800372a468b3a783037e384f7a60f1c1cfd129df5f587f
9ed72fc3cc7e98b4ebdce28169f8c2e909154e6659cf067d4b78c8577308bf130ffe4bc8
59af8d4ad23c6fec4fbe536ee7c5ed4445d47177deabcadf89df1bf8ec71d7481364e053
bbf1c271ad685cf4639672b3e9b7579bae92a39ceb7d278e21b8c8b3e353b8bddec93b1a
652259cf6672e58265ac61f5cf4a973e4303377c1f4da9fe7d4991752a619e797e395ae3
7fbc6323ea75ebf9432ff58f8ad94e333739f5c06e3d15c4f9c619c7fb3c9028cf33d718
671be575ca0fcbf5effdf61fc36f43d8bb4c7fe519c1d090785a2b3e4d3e56369bd6cb03
27cb4f29dd010a6884d860cc37866aaa30b97457c85d246cb0535db023ea8425a03620f0
25e294bffb655a2a6681931bc619a8fe0d5310e443b7150c5514771ecd411e32b023bf52
6b2d722dbbe9b04a2fa96f43c71bea6ebcae44824a3dab0eaa09dbacff9aae86c49c66af
ab9fbc9ebdd48d4dec604ab58ef6531cedf1ec78caeab18196f888ee3294675da8764e43
eec62bcadd7185e1a637fae27d41ef10c4944e4e58ceb2a2fa8645ccba064c4726c84896
29cf71cc873cb22fd2349182a4b46aa19d9bae088361d5b33f6b0f8b564ec5c26e322751
d1a5f20d0b4d1a792f136036a2ff456531d0405b94f2df9db25cb7131c66db4e402a9339
fd75799b72632586fba5033b29cf152e5b8985e43a456af2a9d6934542ae88ada4af78a6
6c452672ccd786967a72edcf75899d66b4f3396bda6efde968c288d3423ee5ca25e2fa43
35fb805e3278a51eaf59694637d4d208e12c588fb528ef0d2181719afc91736548cf5bb6
e2ec7275bb5a65b4dd5c48d660c4847e583b852c61858159839a0eada0dc697c5b60d6c1
7d00c724402a9335d6c99b89826b8224623bc56018859d76a0d50a2cbc00fdd72cd2ec52
ac7ab658818c60e0046e85f16e322edd16c47bea14fa83fcae36f4ceceb78f593611e6ae
1feb148fee7b2105f9c1d7e899ed80bf3b92e917111fbf19bcf78357ee17cf33357c4e87
fb319753c7caeb67335727c8e98fd4b29f3cf2bcce7595c16e37c4f7c1be214147df95fc
c62cb9ffdf61fbff7b7abefb82a91c97d70ad047e1780a5d6f525f047e63df0fd18b4d54
cea52399ffebe0542f9f337f35f3e533fd00b65d4cb035ac5dcfbcf4aeae7cd7c12fea42
c17cb088a721ddcace80b37d46f55903ff34eedded212f8d1d25b6f67df8b9b7e47fc2cf
30fd49f78a27e1c8e277592b919a752602e5a945cc1e84d5b6076b9ae72c8dc34e6677c4
1c5cf87cf6c5f0870ff27b6bb2c6bc6ff2a34cccf5e9d7b9cb98a42ff17be4baee34177b
b940000000049454e44ae42608200000840010824000000180000000210c0db010000000
30000000000000000000000000000001b400000400000003400000001000000020000000
00000bf000000bf0080a24400808e4403000000000080b3000080b3ff7fa244000080b30
00080b3ff7f8e442100000008000000620000000c00000001000000150000000c0000000
4000000150000000c0000000400000051000000d0da02000000000000000000130500007
304000000000000000000000000000000000000140500007404000050000000300000008
000000050da0200000000002000cc0014050000740400002800000014050000740400000
100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00f
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ffffbfffffffffedfffff00438d1c3e304000007ff2c00307d01
3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0000000008000000000000000800000000000000000000
00000000000000000000000000004000000071003fff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000
00000018000000000000000c801000000001000004000000000000000000000000000300
0000200000000000000000000000400100e0002000000060000000018000000000010008
238400808004808737bfe23e07e7f9fffc8fe7fefffffffffbffffffffff7fffffdfffff
fffffffe3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe6edf80ff830d0265e89a470823e80000
000430002010028000008800408005c0740002fe0008300000000080c000000000000200
0c00000001a000000000000d0000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001fdfbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fefffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0783cf7f03ffffcfff7ffbfbf
feffffffff8ffdffeffffffffbff9fffff7fffffffc7ffdffe3f4fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3ff03c0020e003ff80f0238780001f030007fc03e0c381c01e07c07f80f0
f03ffe01fe01e000003c07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc7e0000f0e1ffe1e0
0183e1c78f8fc30ff8e1c001c3e00f0fe1ffc3fc787fff87fc38f0f078f8e3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffc7e21c1f1f0ffe3e3c393e3c7c78fc71ffbf8c387e3e18f1f
f1ffe3fe3cffffc7f87c79f8f8f1f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc7e23e3f1
f0ffe3e3e3fbe3c7c78fc79ffff8c7c7e3f3c71ff3ffc3fe3cffffc7f8fe79f8f8e1f8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffc7e31e3f1f0ffe3e3e3f9e3c7c78fc71ffff0c7c7
e7f3e31ff1ffc3ff1cffffc7f0fe38f9f8e3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc
7e31f3f1f1f8e3f3e3f9e3c7878fc71ffff0e7c7e3f1f11ff1ffc7ff88ffffc7f0fe39f8
f8e3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc0038e3f083e003f1e3fde3c70f87c71f
ffe1f3c7e3e1f01ff1ffc7ff80ffff87f1fe39f8f8e3f87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffc003e23f007e1c3fc43f9e3c31f80078fff87f8c7e001e01ff1ffc7ff00ffff87
f1fe38f8f8e3f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc7e3f83f0c3e3e3ff03f9e3c7
ff8f879fffc3ff07e1e1c71fe1ffe3fe18ffffaff1fe39f8f8e3f87fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3ffc7e3fe3f1e3e3e3f7c3f9e3c7ff8fc79ffff1ff87e3f1871fe1ffe3fc
38ffff9ff1fe38f8f8e3f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc7e31e3f1f1e3e3e3
e3f9e3c7ff8fc78ff9f1e7c7e3f18f1fe3ffe3fc3cffffc7f1fc38f8f8e3f8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffc7e31e3f1f1e3e3f1e3f9e3c7ffcfc70ff9f8c3c7e3f18f1d
e3ebe3dc3cfff387b8fc78f8f873f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff83e31e3f0
e1e3e3f1c7f9e3c3ff8fc60ff8f1e3c7e3f1c71cf1c1c39e387ff1873c78f0f8f8f1f1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ff0181803e00381c0f007f00181ff03800ffc61f00f
c0e0c0040008001f007ff8003e01f060707841ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe
7fbe0fefbff1e3fc0ff9f087ff030fdfff03f81f80c1f846009c003ff07ffe007f83f030
303f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001d00000000200000f8a30200f8830300fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff000fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff4bfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff87fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffdfff9ffffffffffffffe7fffffffffffffbf
feffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffc7f
fffff3fffffffffffffffffefffbffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff7fffff
fffefffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffff9fffcffffffffffffffe7fffffffffffff9ffe7fffffffffffff1fff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffcfffbffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9ffe7ffffffffe7ff9fe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff8fffcffffffffffffffe3fffffff
ffffff8ffc7fffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffc7ffffffdfffffffffffffffffc7ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
fe7ffffffffe3ff9fe3ffffffffffffffffffffffffffffffe7e0fe4f9fc7ffcfe3fe7ef
ff19fe3df0000f0487fffffffffff70601ff83f003fc07800060e0380f01e8ff3fff001f
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fff03ff07e1fc0f900e061efc03ee7f38ffffffffff83c9ef9c
0003ef9f11ff0f3fb1ff3cdffffffffffca1fc0030707bf97ff80001ff3fcfffbe1f27ff
1e079ffffffffff37c3c03c0e0701ffc7c1e06007f81f810700000000fffffffffff8706
0c7e08f001f803c000f0f0783fc3e1ffbfff001fffffffffffffffecf187f03bbf03738e
047ffeefff7c1ff9bf33f9fffffff3f7ffffefffffffffffffffffffffff7ffc03fc03f1
cf0f820f000c3c18f07800ffffffffff83e001070007810f001e061f81fc3c1fffffffff
f80070000070300003e00001ff3f818e1e00007c0e000ffffffffff0187871e1f0e00ffc
7c0f8f1e1fc7f840387878e30fffffffffff1f8e3e3c3c78f0f0f1e7e1f0f8fc7fc3e7ff
3fff001fffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000
00000004000000003ffffffffffe7ffc00f801f3c71fc71f88301c7c78fc61ffffffffff
e3f104079f8f84078f0e181fc3fc7e3ffffffffffc30f873e0f87c71c1e18f87ff3f0000
0f8f0e1e1f0c3ffffffffff878f0f8f1f0c1c7fc3fcf8f9f1fc7f8f0f8fc78e39fffffff
ffff1f8e3f3c7e3c7861f9f3e1f0f8fc7fe3e3ff3fff001fefffffffffffff8437000006
080400006800000600000020000000001100000000000000002000003ffffffffffe7ff8
7cf079f3871fc71f88787c7e38fc71ffffffffffe3f10f1fdf8f0f0f8f843c3fc7fc7e3f
fffffffffe30f873f1f8fc71f0f1cfc7fe1f0f0e4f8f1e1f3f1e3ffffffffff871f1fc71
f8c3e3f83fc79f9f0fc7f8f0f8fc78f3ffffffffffff9f8e7f187e387861f8f3e1f0f8fe
7fe1f3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff87e71fcf3871fc71f8c7c7c7e387c7fff
ffffffffe3f11f1fdf8f1f1f8f863c3fc7fc3e3ffffffffffc30fc79f1f87c71f0f1efc7
fc1f0f0fc78f1f1e1f1e3ffffffffff861e1fc71f887f3f83fcf9f9f1fc7f8f1f8fc78f3
ffffffffffff1f8e3f987f187843f879e1f078fc7fe1f3ff3fff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
ffff3ff8ffe1fffb031fc71f8c7c7c7e383c7fffffffffffe3f19f1fef8f9f1f8f863e3f
c7fc1e3ffffffffffc30fcf9f1f83c71f8f1e7c7fc0f0f8fef8f1f1e3f0e3ffffffffffc
63e3fc71f887fff89fef8f1e1fc7f8f0f8fc78e3ffffffffffff1f8e7f08ff1878c3f879
e1f038fc7fe0f3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0ffe3ffff1b1fc71f8e7cfc7e
183cffffffffffffe3f18f9fef8f8f1f8f0f3e7fc7fc1e3ffffffffffc38fc7df1f81c71
f1f1ffc7fc0f8f0fe78f1e1f3f8e3ffffffffff843e3fc70f08ffff18fef8f8c3fc7fe78
f8fc78e3ffffffffffff1f8e3f00ff1801c3f879e1f198fc7fe271ffbfff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3ff9ffe3fffa191fc70f8f1c7c7f18dc7ffffffffffff3c1e79fef8fc79f
801f9e7fc7fc6e3ffffffffffc38387cf1f89c7003f1f7c7f847c30fe78f0c1f0f1e3fff
fffffff807e1fc70008ffff1cfef8f80ffc7ff11f8fc78e3ffffffffffff9f8e3f01ff18
01c3f87de1f1ccfc7fe333ff1fff001fffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffebff1ffe3fff23d1fc700
0fc07c7f18ec7fffffffffffe201f01fe78ff11f803fc07fc7fc763ffffffffffc38007c
f1f8e47003f1f7c7f8e7e10fe78f007f001e3ffffffffffc07e3fc71f08fffe3cfcf8f1f
ffc7ffc0f8fc78f3ffffffffffff0fce3f08fe1870e3f87de1f1e0fc7fe383ff1fff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe7ff9fff001f03c1fc71f8ff07cfe18f07fffffffffffe3f1fc1f
e78ffc1f8e1ff03fc7fc703ffffffffffc30f87cf1f8e070c3f1f3c7f0e7f80fe78f0ffe
1f1e3ffffffffffc07e3fc61f88fffc3e7ef8f9fffc7fdf0f8fc78e3ffffffffffff8f8e
3f08fe1878e3f8fdf1f1f0fc7fe3c3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffff
ff87fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe7ff8fcf0c0f0
7e1fc71f8ef87c7e38f87fffffffffffe3f19f1fe78fdf1f8f8f3c7fc7fc783fffffffff
fe38fc7cf1f8f071e3f1f3c7f1e39f0fe78f0ffe1f9e3ffffffffffc67f1f861f8cfc7c7
e7ef8f9fffc7b8f0f8fc78e3ffffffffffff8f8e3e08fe3878e3f0fde1f8f83c79e3e3ff
3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffff83fffffffffffff83fffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffe3ff8f873f0f07e1fc71f8c7c7c7c38f87fffffffffff
e3f18f1fe78f8f1f8f0e3e3fc7fc7c3ffffffffffc38fc7ef1f8f871f1f1f3c7e1f38f0f
e78f0ffe1f8e3ffffffffffc73f1f8f1f8c7c7c7e3c78f8ffbc798f0f8fc70e3ffffffff
ffff1f8e1e1c7c3c70f1f1fce3f0f81c79c3e3ff9fff001fffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffc9fffffffffffffc9fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc
f879f1f07e1f871f8c78f83838fc7fffffffffffe3f18f1fe78f8f1f8f0e3c3bc79c7e3f
fffffffffc38fc7cf1f8fc71f1f1f387e3f18f0fe78f0ffe1f0e3ffffffffffc7838f0e1
f8e38787f3c70f0ff9c73c71f87c20c3ffffffffffff0f80001e387841f9c1f8e1f0f008
23c3e1ff1fff001fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffcffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffe31f8c1f0ff0f060f8638f000787c7fff
ffffffffe1f1ce1fe78f8f1f861f1c79c33c3e3ffffffffff830f87cf1f87c70e3c1f387
c3f98f1fc78f0ffe1f083ffffffffff8783c03c060700f03e1800207f8003e01e03010e3
fffffffffffc0000203e00f001fc07f000c070000380c0ff1fff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3fff01fc03c0ff0f84060301fc40e0383fffffffffff80c0e03fc007e03f003f0078
00381c1ffffffffff82030300078380003e1c00381f8c21f800607fc0e003ffffffffff0
387f07c0e1f81f83fdc3ff8fff99ff0ffffeffffffffffffffff1ffff8ffc3ff6fff0fff
ffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffff7fffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffbffffffffffffffffffb
fffffffffffffffffffff7ffc7fff1ffffffc7ffffffffffffffffffff70783f98fb38f0
0ff9c003e1f0f03f800007fc0e063ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffff
ffffff9fffffffff0fffc3fbfdffbffffff1fffefff9ffffffffffffdfffffffefffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffff9ffffe67ff01ff00e1f0ff9ff0
0fc03ff01ff8ffc47f071f1f8fcfc387c3ffffff3fffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001f
ffffffffffffff9ffff8f1fe7dff0c70f07f8fe1e7cf0fe387f8ff9e3f020f8f87c7c1c3
c1ffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0c7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff9f8fc7c7e3e3e
f07f87e3ff8fcfc7c7f87f9f1f38178f83c7e1e3c0ffffff3ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff80c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff001fffffffffffffff9ffff9fc7c7e3e3fbf78ff83e3ff8fc7c7e7f83f1f9e3e1fcf
cfe3e7f1e7ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff1ffffffffffff
fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9ffff9fc7c
7f3e3ffff8ff9bf1ff8fe3c7e7f8bf1f8e3f1fcfcfe3e3f8e3ffffff3ffffffffffe3fff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc3ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff8fe3c7f1e3ffff8ff1df8ff8fe3c7c7f9cf1f
1f3f9fc7cfe3e3fc63ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff0ffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9f
fff8fe3c7f1e3fffb8ff1cfc3f8ff1c387f1ef8e3f3f8fc7c7f1e3fe23ffffff3fffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff8fe3c7f8e3fffbcff1eff0fcff1e0
0ff1f7807f1fcfe007f023fe01ffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffff
ffffff9ffffcff3e3f8f3ffffc7f3f7fe3c7f1e1cff9f78e3f9fcfe3e7f1f3f871ffffff
3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffffc7f1e3f8f1fffde7f3f3f
f1c7f1f1e7f9fb879f8fc7e3e3f9f1f8f9ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
ffffffffffffff9ffffe3f1e1f8f8f8fde7f3fbff8e3f1f1f1f1f9c7c7c7c7e3e3f8f1f0
f9ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc07fffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffff3f3f0f8fc78f
ce7f3f3ff8f3f3f8f1f1f1e3c7e7c7f1e3f8f8f8f9ffffff3ffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffc0ffc7ffffffffffff87fffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff80ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffff
9fff001fffffffffffffff9fffff9e3f0f9fe38fce3e3e1cf1f8e3fc79e1f1f1c7f383e1
f1f0f8f878ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff1ff81ffffffffffff8
3fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffff
fffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffff9fffffc07f
703ff01fc0383e3e01fe03fe11c3f1f807f803e1f1f0fcfc007fffff3fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffff1ffc0ffffffffffff81fffffffffffffffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffe07ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffe
ffffe7ff1fff001fffffffffffffff9fffffffff3cfffe3ff7ffffff87ff8fffefffffff
1ffe7ffffffeffffffffffff3fffffffffff3ff7ffdfffffffffffffffffff1fffcfffff
ffffffff8ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ffffffffffff23ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffcfffff7ff1fff001fffffffffffffff9f
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ff7ffdfffffffffffffffffff1fffe7ffffffffffffefe7ffdfffffffffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff3ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffff1ffcfffff3ff9fff001fffffffffffffff9fffffffffdfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff3ff9fffffffffffffffffff1f
ffe7ffffffffffffe7e7ff9ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff5fffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff70de0fffffbff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffe3ff0061fe3fa7ffc1ffffff8ff98fff7ffffffff3fffe7e1fe1f3fffffff
3ff11fffffffeffffffdffffffffffffffffff87ffffffffe3fffffffffffff9ffffffff
fffffffffffffffc07c1c707701f807800f03800700070c187ffffff0380063ffffff81c
0038f003e0438001c06001ff1fff001fffffffffffffff9fffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0003f80f81ff00780
1fe03f003ff3fffffffe0c3ff7f000181c0e03fc03e007ffffffe0ee07f01e1e070f01ff
fffffe01f861c0606007f01f000003fdfc00fe1cfe03e0381ffffff1c38003cf383f0e3c
087c7c31610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d0000000
0200000f8830200f88303000f860e08003ffffff87c0001ffffffc1e00007071e001c7c3
e0f0c3ff3fff001fffffffffffffff9ffffffffff05fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffcfc7f1e3c7fe1e7c387c79f0f1ff3ffff
fffe001fe3f8f87e3f1f0ff871f0e3fffffff1c70fe1cf0f0e1e00fffffffc50f000e0f0
61c3e18f830003fcff003c003f0ff8783fffffffe18703ce1c7e1f1e3e3c7e38fc71e387
03ffffff8fc63c3ffffffe3f10e070f8c381e7e3f1f8c3ffbfff001fffffffffffffff9f
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ffefc7e3f1c7fe3f3e7c78fcf1f8fe1fffffffc383fe3fcfc7e3f3f8ff0f8f1f1ff
fffffbc78fc7e7871e3c087ffffff9f860c071f8e3e3c3c78f8787f8ff1f18701f8ff87c
7fffffffe1878fce1c7e3f9e3e3c7e38fc71c78f8fffffff8fc67e3ffffffe3f11f1f1fc
c7c7f3e3f0f8ffff7fff001fffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffe7c7e3f1e7fc3f9e7e70fc71f
8fe1fffffffc7c7fc1fefc7e3f1f8ff1fcf3f9fffffffb878fc7ffc79c3c3f7ffffffff8
61e1f1f8e3f187e38fcfc7f87f1f08f8ff8ff87c7ffffffff18f87dc1c7e3f9e7e3cfe38
7c71c78f8fffffff8fc67e3ffffffe3f11f1f1fc47c7f3e3f0f8ffff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3fff7c7c3f1e7fc7f9e7e31fe71fc7e0fffffffc7c7fc1fe7c7e1f1f8fe1
fcf3f8fffffffb838f87f3c71c7c7f3ffffffffc63e3f1f8e3f98fe38fcfc7f07f1f18f8
ff8ff83c7ffffffff1c78fdc0c7c3f8e7e3c7e383c718fcf8fffffff8fe63c7ffffffe3f
19f1f1fc63c7f3e3f078ffff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fff7c7c7f8e7fc7f9c7
cf1fe31fc7c4fffffffe3c7fc1fe7c7e0f1f8fe1fe73f8fffffffb0b8f0ff3e318787fff
fffffffc71e3f1f8e3f80fe38fcfc7f03f1f1cfcff8ff83c7fffffffc3e38fdc4c7c7f8e
3c7c7e38bc710fe78fffffffc7e71e3ffffffe1f1cf1f1fc71c7fbe3f138ffff3fff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3ffffc3c7f8e7fc7f8e30f1fe31fc7ceffffffff9c7f8cff387e
271f8fe1fc63fcfffffffb198f8ff1f000f8fffffffffff8f9e3f1f8e3f00ff1cf8fc7e1
3f1e1e78ff8ff89c7fffffff07f18fc8647c3f8e00fc0438ccf01ff18fffffffc0078e3f
fffffe001e31f1fc38c7fbe3f198ffffbfff001fffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffbc7c7f8c
7fcff8c00f1fe31fc78e7fffffffcc7f0eff7c7e333f8fe3fc63f8fffffffb1d8f8fe1f0
01f8ffffffffffc1fce3f1f8e3f80ff18fc7c7e33f007f18ff8ff8cc7fffffff87fc0fc8
e47c7f8e10fc7c38e8f01ffc0fffffffc7c7e03ffffffe1f1f81f1fc7e07f9e3f1c8ffff
3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffe3ffffc7c7f8c7fc7f9e30f3fe33fc78e7fffffffe07f
1e7f3c7e391f8fe3fc63f87ffffff91c0f9fe1f801fcffffffffffc1fe01f1f8e7f80fe1
8fc7c7c79f007fd8ff8ff8e47fffffffc3ff07c1f07c7f8e3c7c7e38f071dfff0fffffff
8fe7fc3ffffffe3f1fe1f1fc7fc7fde3f1e0ffff3fff001fffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fff
fc7c7f0e7fc7f9e7cf1fc31f871f3ffffffff87f1e7f3c7e3c1f8ff3fc63f8fffffff83e
0f9fe1f31dfc003ffffffff0ffc1f1f8e3f00fe18fc7c7c79f1e3ff0ff8ff8f07fffffff
e1c78fc1f07e3f8e3c7c7e38f871cfcf8fffffffc7c73c3ffffffe3f19f1f0f863c7ffe3
f1f0ffff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffbc7c7f1c7fc7f1e3c79fc71f871fbfff
fffe3c7e3f3f3c7e3e3f8ff3f861f0fffffff83e0f8fe3f71dfc743ffffffcf8f3e3f1f8
e3f09fe18fc7c78fcf1f1c78ff8ff8f87ffffff3f1c78fc1f87e3f0e3c7c7e38f871efc7
8fffffffc7c63c3ffffffe3f10f1f0f863c7f9e3f1f8ffffbfff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffe3fff3c7e3f3c3e67f1c7c78fcf0f0e3f9ffffffe3c7e3f3f3c7e3f0f8f79f870e0ff
fffff83e0fcfe3e71efc7c3ffffffcf871e3f1f8e1e1cfc387c7c78fcf1f1c78678f78fc
7ffffff1e1e78fc3f87f3e1e3c7c7e30fc71e0c78fffffff87c63c3ffffffc3f18f1e000
e3c7f9e3f1f8ffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fff3c3f3e3c3ef3e3c387cf8e00
0c3f9ffffffe3c7c3f9f3c7e1f078e79f0c001fffffff87f0fe7c70f0e0e7c7ffffffc78
f1e3f1f840c1c7c787c7c70fc71e3c78f78e78fc7ffffff1e3e11f83fc3f8c3c00f87c00
7800f0e31fffffff87c3987ffffffc3e0861e001f187f001e0f07fff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3ffe001f007800f807800fe01e00381f8fffffff18f83f0e003c1e00007c
01c001fffffff07f0fe00e0e060f10fffffffc30f843e0000003e30f8787c60fc7083e30
f104783c3ffffff807f03f07fe1fe0f801f0180078007cf03fffffff0bc1c0fffffff80e
0e07f983f80fe001e0787fff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffc59fc0fc02fe1ff7
fff83fdc7fbf8fffffffc1fc3fbe3819ce0cc1ff03fb07ffffffe1ffa3f81f5e070fc3ff
fffffe03fe07c0002307f81f0303a007c000ff01f000f0381fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9fffffffff
fffff9ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbfff001fffffffffffffff9fffffffff871fe03ff01fe3f1fe07f3f1f9f9f0f8
1ff03f9fc7c0ffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffdf
ffffffff030fc71fe38fe3f0fc01e3f0f8f9f0700fe38f9f8f803fffffffffff1fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9fffffffff1c07cf8fe7e7f3f0787cf1f0
78f8f803f7c7c79f8f0f9fffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001fffffffff
ffffff9fffffffff1e1f8fc7c7e3f1f3f8fef1f1fcf8f883fbc7c38f1f1fcfffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001ff9ffffffffffff9fffffffff3f1f8fe3c7f1f1f1
f8fff9f9fcf8f8c7ffc7e3cf3f1fffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
f8ffffffffffff9fffffffff3f8f8fe3c7f1f9f1f8fff8f8fc7878e7ffe3e3c63f1fffff
ffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffffffe7ff1fffffffff1f8f87f1
e7f8f8f0f87ff8f8fe7c7c63ffe3e3c43f03ffffffffffff1ffffffffffe3fffffc03fff
ffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff6fffffffffffffffffff
fffffffffffffff19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ff80000000000001fffffffff1fcfc7f1e3f8f800f847fc00fe3c3c63ffe0c3e0
7f807fffffffffff0000000000007ffffff07fffffff07ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe0fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff82000200fc0c01fffffffff
9fcfc7f1e3f8fc78fcf8fc7cfe3e3c73fff007e33f8e1fffffffffff0000000000007fff
fff0ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffcfe7c7f1e1fcfcfcfe7cfc7cfe3e1c71
fff1cfe3bf8f8fffffffffff1ffffffffffe7ffffff0ffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9f
ffffffffcfc7e3f9f1fcfc7c7e7e7e7cff0e0e39f9f1ffe3dfc7c7ffffffffff3fffffff
ffff3ffffff1ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fff
ffffffffffffffffffffffe7ffdffffc7fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001ff9ffffffffffff9fffffffffe7c7e3f9f8fcfe7c7f3e3e7e
7f062638f9f9fff3d9e3c7ffffffffff3fffffffffff3ffffff0ffffffff8fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fffffffffffffffffffffffffe7ffdffffc
7fffffffffffffffffffffffefff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001ff9ffffff
ffffff9ffffffffff3c3e1f1fc78fc7c7f8f3c3e3f00303c78f1ffe1e1f1c7ffffffffff
3fffffffffff3ffffff8ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
ffff1ffffffffffffffffffffffffff1ff9ffffc7fffffffffffffffffffffffe7ff9fff
fffffffffff9e4f07ff0fffcff6cffffffc413fffffff87f9ffe1fcff3ff8f7c7fdfffff
e07fcf7e0f8f83f03ff81fff3fff001ff9ffffffffffff9ffffffffff803ec63fe01fc3e
3fc1383f3e1c383f11f0ffc1e1f807ffffffffff3ffffffffffe3ff81c0003f0781f803e
070380ff83fe07f87001e00f91ffffff83ff001fe0ff007ffffff07ff83fe1fe0607e1f0
001e1cfc01ff0fe03feefcfc3feffffff5ff1f13e6e3e048ffc1e0e01fc07f81fe00ffff
ffe0007ffffff83b83f80f830182041c7c0fffffe07e021c0f1f00f03fe08fff3fff001f
f9ffffffffffff9ffffffffffe33f78fff87fe7efff1fffffffe7e7fe3f9fff9f3fe0fff
ffffffff3ffffffffffe3ffc3c1079f070cf838f0f87c1fe01fe0ff07801e00f83fffffe
00fc0047c03f063ffffff07fe11fc07e0f070c70003c003c187e03e003e0f0e00f83ffff
f0803e01e0c1e0c007c3f1c3cf803fc3fe187ffffff0fc3ffffffe71e3f007e3c78e180e
7c3ffffff0fe180e1e3e3c787fe3e7ff1fff001ff8ffffffffffff9ffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff7ffc7e38f8f8
c3e787cf8fc7e3fe18ff1ff0fc61f1cfc7fffffe00fc71e3801f0f9ffffff8ffc7cf803f
1f0e1e3cfc38001c3c7c01f0e1e1e3e1c7c7fffffcfc7e10f1c0f1f1e3e3f187c70fbfe3
ff18fffffff8ff0ffffffef1e3e0e3e1c70e3c3f7c3ffffff0fe3c3f3c7c7e3cffc7e3ff
1fff001ff8ffffffffffff9ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffff3ffc7e38fc78c7f38fe78fc7e3fc7e7f1ff9f8e1f9ef
8ffffffc3e78f1e3079f1f8ffffff8ff8fc70f1f1f8c3f3e7c78785c7e3879f8f0f1c3c3
f3c7fffffefc7f1871fcf9f1e1e7f10fe21fdfe3ff1ffffffff8ff8ffffffee1e3e1fbf1
c71e3e3f387ffffff9fe3e3f3c7c7f3cffc7f3ff9fff001ff8ffffffffffff9fffffffff
fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffc
7e38fc7887f38fe78fc7e3fc7f7f9ff8f8f1f9f71ffffff87f78f1e31fef1fcffffff8ff
0ff71fdf1f8c7f1e7c7cf87c7f10fcf8f0f1c7c7f1c7fffffefcff1c71fcf1f1e1e7f10f
e21fffe3ff1ffffffff8ff8ffffffee0e3e3fff1c71e3e7f98fffffff9fe3e3f38fc7f1c
7f8ff1ff9fff001ffdffffffffffff9ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7e38fe788ff18fe387c7e3fcff7f1ff8
fce0f9f31ffffff87fb8f1f01fff1fc7fffff8ff0fe21fdf1f8c7f1f7c7c7cfc7f11fef8
f0f18fc7f1c7ffffff7c7f3e31fcf9f1e3e3f11fe03fffe3ff1ffffffff9ff87fffffec2
e3c7fff8c63f1e3fc0fffffff9ff1e3fb8f8ff1cff8ff1ff9fff001ff9ffffffffffff9f
fffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
ffff3ffe7e38fe788ff18fe301cfe3f8ffff1ff8fce079f83ffffff8fff0f1f01fff1fc7
fffff8ff1fe03fff1f88ff0f7c7c78fc7f01fff8f1f10f8ff1c7ffffff7c7f3f11fcf1f1
e3e1e11fe03fffe7ff1ffffffff0ff87fffffec763c7fffc047f8e3fe1fffffff9ff9e3f
81f8ff1cff8ff1ff1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc7e38fe388ff18fe389cfe7f8
ffff1ffc38e331fc7ffffff8fff0f1f03fff1fc7fffff8ff1ff03fff1f88ff0f3c7f187c
7f81fff843f01f8ff0c7ffffff7c7e3e01fcf1f187e0011fe03fffe3ff3ffffffff0ff0f
fffffec763c7fffc007fc03fe3fffffff9ffc03f43f8ff1c7f8ff1ff9fff001ff8ffffff
ffffff9fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3ffc7f38fc388ff18fe38ccfe3f8ffff1ff830e199fc7ffffff8fff0f1f0
3fff3fc7fffff8ff1fe83fff1fc8ff0f3c7f807c7f01fff80ff01f8ff0c7ffffff3c7f3e
21fcf1f01fe3f11fe23fffe3ff3ffffffff1ff0ffffffe0f83e3cbfcc67ff83fc3ffffff
f9fff83f19f8fe1c7f8ff1ffbfff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc7f38fc388ff18fe3
8e0fe3f803ff1ff9fce1c1f87ffffff8fff0f1f0007f1fc7fffff8ff1fe23fff1f8cff0f
3c7fe07c7f01fff8fff11f8ff1c7ffffff3c7f38f1fcf1f1ffe3f19fe23fffe3ff3fffff
fff0fc1ffffffe0f83e003fdc77f7c3f81fffffff9ff3e3f1dfcfe1c7f8ff3ffbfff001f
f9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe3ffc7e38fc78cfe18fe38f8fe3fc083f1ff8fce3e1f03ffffffc
fef8f9f31c0f1fc7fffff8ff1fe23fff1f8c7f1fbc7e78fc7e11fff8fff1df8ff1c7ffff
ff3c7f38f1fcf1f1ffe3f18fc33f1fc7ff3ffffffff8003ffffffe1f83e7e3f9c73f3e3f
88fffffef8f63e3f3dfcfe3c7ecfe3ffdfff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7e38787c
cfe387c70f87e3fcf87f9ff8fcf3f1f13ffffffc7c78f9e33f0f1f0ffffff8ff9fe73f1f
1f8c7e1f3c7c787c7e11f8f8fff1cfc7e1c7ffffff3c7f18f1fcf1f1ffe3f1cfc71f1be3
de1ffffffff8f83ffffffe1fc3f3e3c3c79e3c3f1cfffffe78e71e7f3c7e7c3c7cc7e3ff
3fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc3e303078c7c303878f81e39e786f9ff0fc71f1e3
9ffffffc787cf1e39f1e0e0ffffff8fdcfc71e1f1f8e7e3f3c7c78fc1c38f0f0fff1e7e7
e3c7ffffff3c7f18f1fcf1f1ffc3e1c70fce18c3981ffffffff8fe1ffffffe1fc3f3c783
c3831c7e1e7ffffe38c71c7e1e0e387838e3c7ff9fff001ff9ffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc
3e0001f8e38600070f80431e30e300f0f861f0c38ffffffe18fc70c7c63e001ffffff861
e78f8e1f1f8e1c3f3c3e38f0007c70f0fff1e0e3c707fffffe3c7c1c70f8f0f1ff80c0e0
1fe03c003e1ffffffff8ff0ffffff83fc1f8078701c380780c3ffffe0007807c0f0f00f0
01f80fff1fff000ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0000183f0f80fcc0e0300001f81f000e0
7000e00183ffffff80fe000fe03f103fffffe001f07fc03e0003007c001f01fc407e03e0
7fc070f80f87fffffc001e1e00f000607ff9fffc7ff9ffffff9ffffffff8ff0ffffffeff
fffe3fffffffc3fffffffffffe7ff1ff7f9fe3ffffffffff1fff001ffcffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff7fff0dffdfffe7f
fffffffffffffcffffffe3ffff9fc7fff3ffc7fffffe7ffc1ffffffffffffffffffffff7
fffffffffffffffffffffffffff8ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3cfffffffffffffffffffffffffffffffffff161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8630200f
8830300ffffffffffff8fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff0787fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffe3ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe187fffffffff3fffffffff
fffffffffffffffffe1fffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffffffffff8ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3dffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000ff9ffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
f8ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff807e33e0f3fffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffe0fe07c0e1fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff
1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff1ff0fc300fffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff9fff001ff9ffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffff9ff8fc7c1fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffff9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff8ff8fc7c3fffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff1fff000ff8ffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffff8ffc7e7e1fffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
fffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
ffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffcffc7e
3f0fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fcfffffffffffffbffffffffffffffffffffff8ffffffff7ff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffcffe3e3f1fffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffbffffffffffffffff
ffffff8fffffeff1ff1fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffe
1fffdfffffffffffff7ff7ff1fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffc7fe3f3f8fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffff7fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffcfff0780f0001ffffffff838fe
03fe03ffffffffc03fffffffc0f0f81f03800386007f83fe03e07000e00781ff1fff001f
fcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffc7fe3f9f8fffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3ff803f67000f001e001e1831e47c07f80f803ffffffffff3fff
ffffffb0fe39f0ef07f01f003e0f000e001e1831ffffffffff3ffffffffe000383fc3c1f
fffffff0e0703f803f8f1c7cf83ffffffff0007c79fc38ffffffff9f1fffffffe1e3e3cf
87c30f0e1e3e00ff0ff0f861f0cfc3ff1fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffc3fe3f9f8fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc20f87830
f861f0c3c3080f9f873fe3fc30ffffffffff3ffffffffef8780071cf0fc3cf861f1f8e1f
0c3c30007ffffffffe3fffffffff0f8f01fc3e1fffffffe1f0e01f878f8e3f3efc7fffff
fff1e0f8f8fc7cffffffffff0ffffffff1e3e3e7c7c79e1e3f1c18ff8ff8f861f1efc7ff
1fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffe0001fcf8fffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7c78fc39f8f3f0e7871e079f1f9fe7fe3c7fffff
ffff1ffffffffffe70e1fbc78fc7e78f8f1f8e3f1c7871c07ffffffffe3fffffffff1f8e
0efe7e3ffffffff1f1c1cf8fcf8c3f3efc7ffffffffdf1f0fcf87e7fffffffff8fffffff
f3c7c7f3c7c71e3e3f9c7e7f9ff9f871f9f78fff1fff001ffcffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffff1c21fe787ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc
7f7cfc79fcf1f1e78f1e1f9f1fcfe7fe7c7ffffffffe1ffffffffffe71f1fb878f8fe38f
8f1f8f3f1c78f1e1fffffffffc1fffffffff1fec3ffe3e3ffffffff3f9c7e78fe78c7f1f
7c7ffffffffbf1f1fc70fe3fffffffff8ffffffff387c7f1c7e79c3e3f887f7f8ff9fcf0
f9f31fff1fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff1ff107ffff
ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffe3ffe7e3c7c79fcf1f9e70f1f3f9e3fcfe7fe
3c7ffffffffe0ffffffffffe31f1fb839f8fe38fcf1f8f0f9c71f1f3fffffffffc1fffff
ffff1fcc7f3e3e3ffffffff3f887f78fe3887f1f7c7ffffffff9f9f1fc70fe3fffffffff
0ffffffff30f8ff1c7e79c7e3f88ffff8ff9f8f0f9f81fffbfff001ff9ffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffff1ff1ffc67ffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3ffc7c7c3c79f8f0f9e71f9f3f9e3fcfe7fe3e7ffffffffe4ffffffffffc39f1fb8b
9f8ff38f8f9f8f0f9c61f1f1fffffffffc5fffffffff1f8c7ffe1f3ffffffff3f88fffcf
e388ff1f7c7ffffffffcf1e1fc71fe3fffffffff1ffffffff11f8ff1c7e798fe3f80ffff
8ff8f8f179fc3fffbfff001ffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff1ff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc38fc9c78f8f079e63fcf1f9e
3fe7e7fe387ffffffffc6ffffffffff878f1fb198f8ff18f3f1f8f379c63f8f1ffffffff
f8cfffffffff1fc8fffe6f3ffffffff3f98fff8fe38cff0f3c7ffffffffe71e1fc39fe3f
fffffffc3ffffffff03f8ff1c00780fe3f81ffff8ff800f1b9fc3fff9fff001ffdffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffff1ff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffe01fcce7800f339e07fe31fa03fc7e3fe00fffffffffcf7ffffffffe1
fe31fb1d8f9fe1803f000f331c07fc73fffffffff8e7ffffffff1fccfffe673ffffffff3
f89fff8fe38cff0f3c7fffffffff81e1fc31fe1ffffffffe7ffffffff13f8ff1c3c381fe
3f80ffff8ff078f191fc7fff1fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fff9ff87ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffc10fce47878f391e0
7ff03f8e3fc7e3ff1ffffffffff8f7fffffffff1ff01fb1c8f0fe1863f0f0f391c07ff01
fffffffff1e7ffffffff1f8cfffe733ffffffff1f98fff8fe38cff1fbc7fffffffffe1e1
fc39fe3fffffffff1ffffffff19fcff1c7e78cfe3f88003f1ff8fcf3e1f83fff9fff001f
f9ffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffff3ffc78f8f079fcf3c1e77ffe3f9e3fc7f3fe3ffffffffff9f3ff
fffffffcffe1f83e0f8fe38f1f1f8e3c1c77ffe1fffffffff1f7ffffffff1fc81e7e783f
fffffff1f980078fe38c7f1fbc7ffffffff9f1e3fc79fe3fffffffdf9ffffffff1dfcfe1
87e78efe3f08f83f1ff8fcf1e1f03fffbfff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe7ffc7c78f8f8
fcf3e1e7bf9f3f9f3f8ffffe3ffffffffff1fbfffffffffc79f1f87e0f8fe38f0f1f8f3e
1c73f9f3ffffffffe3f3ffffffff1fcc7e3c3c3ffffffff1f98f87cfc38e7f3fbc7fffff
fff1f1f1f878fc3fffffffdf9ffffffff1cfc7e3c7e78e7e1e0cfc6f1f78fcf1f1f1ffff
1fff001ffdffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff87fc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7c7cfc78fcf3f1e7bf1f3f9f3f83e7de3fffffff
ffe1f9fffffffefe78f1f87f0fcfc3cf9f1f8f3f1c7bf1f1fffffffff3f3ffffffff1fcc
fc3e3e3ffffffff1f9cfc787c30e3e3f3c7ffffffff9f1f0f8fcf87fffffff8f1fffffff
f1c0e7c7c7c38f04001e78670e79f871f0e1cfff1fff000ffdffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffff01f00ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc
78f8fe79f8e1f1e3d39e3f8f9f19e39e3fffffffffe3f9fffffffe7c78f1f87f0fc7c78f
1f1f8f1f1c7819e1ffffffffc3f1ffffffff1f8e7c7e3e3fffffffe1f8ef8702060f1c7e
043ffffffffce3f461fe70ffffffffc71fffffffe0e0f18787c00704003f30e006f0f800
e081c3ff9fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc01f8fc30f861f0c3c18c3f0fce3c411c
3fffffffffc1f8fffffffe18f8e3f07f87e30f023f0f061e001c1c43ffffffff83f1ffff
fffe0f8f3c7c1e1fffffffe0f0e30f000fcfc1fe001ffffffffe07f603ff01ffffffffc1
7fffffff80f9f80f8180078fb0ffc3f000f031a0e379c3ff1fff001ff9ffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
ffff3ffe03f278607000f841e3e0fe07e07c803c8fffffffffe1f87fffffff81fe07e0ff
c7f83f00fe07005e001e3e07ffffffff01f0fffffffce60795f81c0fffffffe100783fce
1ffff7fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
fdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff08ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffff87e7f385e1c00ffb00
1cb8e332f83db3000fc0e010fc0470e02e0011a03b1df0181fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7fffffffffffffffffff8fffffffffffff
fffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ff8ffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000003fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3e3fffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001ffcffffffffffffffffdf5cff
fccfffffffff3f1ffffffdffffffe7fdffffbffbfff3effff8ffbfff7fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff
fffffffffffffffffcc7ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff87ffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffe
0fffffffffffe1fffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffc07ffc1ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff
fffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe07ffffffffffc0ffffffffffffffffff
0fffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffff07ffffffffffe07fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff1fffe3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
1fff001ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff7ffffffffffff7fbfffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffff1fffe3fffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcffffffffffe7fffff1fff001ffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffbffffffffffff3ffffeffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ff1fffe3ffffffffffffffffffffffffbffefffffffffffff7ff9fffffffffffffffffff
ffffffcffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff
feffffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffbffffffffffffbf
9ffcffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffffffff
9ffcffffffffffffe3ff9ffffffffffffdfffff87e03ffefffffff81fffffff9ffe7fd91
f07ffffc0e0bbe1e07f8f780f0003fc7fffff800f8fc1fff1fff001ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ff9fff87fff0fe3fffff9fffffffdffff9f82f8fbfffffff83f8cffe3ffe3fc1f38
73fffffff001f7000fe3f9ffce3ffffff070f9f78738fdfffe1ffffff18c1f83ff3e7f07
e1fe07e01f03ffe7fffffe00fffffff9ff00fc01f03ffffc1e003c0e07f021c0c0000f07
ffffc00000e00fff1fff001ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff8e0703c3c07c3dc0ffdffffff
f030ff9fc041e0f0703fe01f803f80fc00781c3000ffffffe000702007c3b81e001fffff
e0380061c000f021f847fffff0403f00781cfe01e3cf0fc3c78fffc7fffffcf87ffffff8
fe007e39f0fffffe3f0c7e3f1fc100e1f1c38707ffffe1e1e1e3e7ff9fff001ff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffc78f878f8f1e79e1ff8fffffff000ff9fe7e3f1f8fc7fc3cf8f9f007e
1c7c7860807fffffc71e7c61e3cf1c3e101ffffff87c0001e7f3f180f1f3fffffcfc7e1e
3c7e3c78f3cf1f87e78fffc7fffffffc7ffffff8fe1e3e3df1fffffe3f1c7e3f1fe3c3e3
f1c7c78fffffe3e3f1c7f3ff9fff000ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc38fcf1f1f8e78f1f
f8fffffff1e3ff8ff7e3f1f9fc7f87e78fce0f3e3e3e78e1e1ffffff8f1e3c63f1cf1e3c
3c3ffffff8fc43c3f7e3e3c3e3fffffffefc7e3f3c7e38f1610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001d00000000200000f8430200f8830300cf3879f8f
e78fffc3fffffffc3ffffff07c3f3e3ce3fffffe3f1c3e3f1fe3e3e3f1c7c7fffffff3e3
f1c7f1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe38f8e1e1f8f70e1ff87ffffff1f3ff0f
f7e3f0f8fcff87e39fc61fbe3e3e70f3f1ffffff8f1e3ce3f1ce0e3e3c7ffffff8fc43c3
f3e3e3e3e3fffffffe7c7c7f1e7e30fe73039f0fe38fff83fffffffc3ffffff07c3fbe3e
43ffffff3f1c1e3f1fe3e3e3f1c7c7ffffffe3e3f187f1ff1fff001ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffe18f863e3fc6f071ff07ffffff1f3ff07fbe3f0f8fc7f8fe39fc43ffe3e3e71f1
f1ffffff8f1f1ce3f8ee0e3e3c3ffffff8fc63c7fbe3e3e3c7fffffffe7c7c7f1c7e31fe
731b8f0fe38fff89fffffff87fffffe13c7ffe3e07fffffe3f9e0e3f1ff3e3e1f1c787ff
ffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff08f843e3fc6f073fe27fffff
f9e3fe27ffe3f078fc7f0fe39fc03ffe3e3e63f9f1ffffff8f1f1ce3f8ec263e3e3fffff
f8fc63e7fbe3f3e3c7ffffffff7c7cff9c7e31fe33191f0fe38fff19fffffff0ffffffe3
3c7ffe3f0fffffff3f1e663f1ff8e3e071c00fffffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fff00f807e3fc76331fe33ffffffcf3fc33f9e3f138fc7f0fe11fc07fff
007e03f8e1ffffff9f1f1ce3f8ec663f1e3ffffff83c71c7f9e3f8e3c3ffffffff7c7c7f
9c7e31fe32391f1fe38fff1cffffffe1ffffffe7bc7ffe3f1fffffff3f9e723f1ffc03f0
01e01fffffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe00f80fe3fc767b3f
e3bfffffff23fc73fde3f199fc7f9ff11fc07fff01fc07fe21ffffff0f1f1c63f8ec723f
c43ffffff8007c47fde3fe63c03fffffff3c787f1e7e31fe383c1f1fe38ffe3cfffffff0
ffffffc79c7ffe3f1fffffff3f9e783f1fff03f1f1e3ffffffffe3e3f1cff1ff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffc38f84fe3fc70783fe79fffffff83f87bfde3f1e0fc7f8ff1
1fc0fffe1ffc27ff81ffffff1f9f1c63f8e0f03ff03ffffffe7c7f07fde3ff83c3ffffff
ff3c787f1c7e31fe383e1f9fe38ffe7e7ffffff8ffffff8f8c7ffe3e5fffffff7f9c7c3f
1fffc3f1f1e7ffffffffe3e3f1cff1ff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff878f8e7e3
f8f0fc3fc7dfffffffe3f8f9fde3f9e0fc7f8fe39fc07ffe3ffc77fbe3ffffff8f9e1c63
f0c0f83f7c3ffffff8fc7fc3fde3f7e3e3ffffffff3c7c7f1c7e31fc787e0f8fe78ffc7e
7ffffefc7fffff8fce7e7e3c27ffffff3f9c3c1f1ff3e3f3f9e7ffffffffe3f3f1c7e1ff
1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffc78f867f3f8f0fc1f8fcffffff3f3f8fdfde3f1f0
fc7dcfe38fc67f3e3ffe33f1e1ffffff8f9e1c61f0c0f83e3c3ffffff8fc63e3f9e3f3e3
e3ffffffff3c7c7e1c7e31fc787e0fcfc78ffc7e3ffffe7c7fffff1fce3c3e3c73fffffe
3f1c3e0f1e73e3f1f1c3ffffffffe3f1f1e7e3ff1fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc
38f8f3f3f0f0fe1f8fcffffff1e3f1fcfde3f9f83c79cfc707873e3e3ffe79f1e1ffffff
cf1e3c61e0e1fc3e3c3ffffff8fc63c7fde3f1e3e1f3fffffffc7e7e3c7e38f8f8ff0fcf
8f8f987f3ffffe387fffff1fc73c3c3871fffffe1f0c3e031cf1c7e1f0c3ffffffffe1e1
e1f3c7ff1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc38f87079f1e1fe1f1fe7fffff9e3e1fc
f8e1f1f83c33e78e000f1c3e3ffc3c31e3ffffffcf0e700001c1fc3e1c7ffffff87c61c7
f9e3f1e3f1e3ffffff3c7f3c7c3e3cf8f0ff0ff71f00007e1ffffe10ffffff0fc3807c00
78fffffe00001c0000f987c0e001ffffffffc0c0c0f80fff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fff20f83c7e03c1ff1e0fc3fffffc07c0fc7001e0f00003f01f800f807c0ff81c1c
03ffffffe000f8600383fe1f007ffffff038300ff001f8c7f803fffffe003f80f8001e01
e3ffffff7fffffffdfffffc3ffffffffffe1ffbffffffffff7fbdfffffff9fcffff7ffff
fffff9effffe3fff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffdfe3eff8ffbffff1fffffff
fe0ffffef2fdfefffff7fc7ffe3ff3ff0fff3f7e1ffffffff901ffffc7ffff9fe1ffffff
f9fffc1ff9fbfe1ffd3ffffffe0dffddffe7ff87e7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc1ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9ffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff33fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffff
fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ff8ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
fffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffbfffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffff9fffffffffeffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffdfff7fffffffffffffffffd
fefffbfffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3ff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff9ffffff3ffeffffffffffff
ffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffcfff7fffffffffffffffffcfefff3fffffffffffe3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffff9ffffff1ffcffffffffffffffffffffffffcffe7fffffffffffffff
fffffff8fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffcffe7ffffffffff
ffe3cffefe104381fec8fff0fe00fe3cffffffc07f0e3fffff03f873e1feffe07f03fc1c
003c003c70ffe1ff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc07efffcff81ffe1f8300fe0f
fcfbfff87f7ffe0fffffc0107f1ff01fc0ffe0ffc3ff03f807fe0fe079f83f807ffcffff
ffc0fff07f1effc1e3fffff07c0007a407e1ffffffc003fe7f020783c1e0ffc63e0e7c08
7fffffe07e001ffffc31f000e3ce0fc27f003c1e083c18786021c1ff9fff001ff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ff807c07e03f873f80f8001fc03f020ffe07030f887ffffe000fc13e003
e0ffc03f00ff07f801fc23e0f0f00f800ffcffffffe007c43e043f00c1de1fc03e000f80
0f847fffffc703fe7f9f8fc7e3f1ff8f9e1f38403fffffe1fe381ffffdf8e1c0f3cf1f87
ef1e1e3f1c7e3878e181c1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0fc01f8f9f007
e7e3f8f1f000fff0f080f1f3fffff3f1f878f8f1e1ff8f9f007f8ff87cf8f9f1e3e1e787
87f8ffffffe1e19f1e301e3e63cf1f8f8fbf1fc61f0f3fffffcf8ffc7fdf8fc7e3f1ff1f
8e3f18f0fffffff1fc7c7ffffffc63e3f3871f0f8f9f0e3f1e7e38f1e3c3e3ff9fff000f
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffe1ff0f878f8fcf0f3f7e3f1f8f1e1fff1f1e1f3fffffffbf1
f8fc79f8f1ff1f8e1e7f8ff8fc71f9f1c3c3e3c7c3f87ffffff1f1ff0c3c7c7ff78f1f8f
cfbf1fdf1e1f9fffffef8ffc3fcf8fe3e3f1ff1fce3f98f8fffffff1fe7c7ffffffc63e3
f7871f1fc71f8e3f1c3e38e1e3e3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe1ff1f8fe
f9fc61f9f3e3f1f8f1e1fff1f3f1e3fffffff9f1f8fc79f8f1fe1fcc3f3f8ff8fe61fcf1
c787f1c7c3f87ffffff1f0ff0c7c7c7ff7871f1fc7df1fcf1e3f8fffffcf8ff83fef8fe1
e3f9fe3fc63f88f8fffffff1fe3e7ffffff863e3f7071f1fc71f0e3f1c1e3ce3e3e3ffff
9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffe3ff1f0fef9fc63fdf3e3e1fcf1e1fff1f3f1e3ff
fffffdf1f1fe79f8f3fe3fc47fbf8ff8fe61fc718f87f1c7c3f03ffffff1f1ff8e7c78ff
f70f3f1fc7df1fc71e3f8fffffc78ff09fef8fe0f3f1fe3fc63f8c78fffffff3ff3c7fff
fff8f1e3f3131f1fe71e0e3f1c4e3cc7f3e3ffff9fff001ffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
3ff0f1fff9fc07fffbe3e3fc79f3fcf1f9f3e3fffffffdf9f1fe79f1f3fe3fc07fff8ff8
fe03fc710f8ff1c787f9bffffff1e1ff1e3c78fff71f1f1fc7cf1fc71c7fcfffffe38ff1
9fef8fe6e3f9fe3fc63fff38fffffff1ff9c7fffffe1fce3f33b1f1fe3083e0e1c6f3c07
f8e3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff1f1fff9fc07fff9e3e3fc7cf3f801
f8f3e37ffffffef9f1fe7843f3fe3fc07fff8ffcfe03fc701f8ff1c00fe3bffffff003fc
3f1c786ff63f1f1fe3cf1fc71c7fcffffff80ff1cfff8fc763f1fe3fc63fcf80fffffff1
ffc07fffffc3fe23f23b1f1fe3007f041c7f3c0ffe07ffff9fff001ff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ffe1ff1f1fff9fe07fffde3e3fc7e23f0e1fe01e03ffffffef1f1fe3003f3fe3fc0
7fffcffcfe03fc703f8ff1c01fe39ffffff007f87f807807f63f1f1fc3cf1fc7007fc7ff
fffe0fe3cfff8fcf83f1febfc63fcfe1fffffff3fff87ffffff1ffc3f03d1f1fe71e1f3f
9c783c6fff83ffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff1ff1f0bff9fc07fbfdf3e3fc
7f83f1f1ff81e3fffffffef1f1fe38e3f3fe3fc07fff8ffcfe03fc611f8ff1c70fc79fff
fff1e3fe3ff07cfff07f1f1fc7ef1fef1e7f8fffffcf8fe3efe78fc7c3f1ff3fc63f8ef8
fffffff3ff7c7ffffff9f3e3f07c1f1fc79f1f3f1c7c3c67f3e3ffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe1ff1f000fdfc6001fde3e3f8ffe3f1f1ffe3e3fffffffef1f1fc78f1
f1fe3fc47fff8ff8fe23fc719fcff1c787c7cffffff1e1ff1f7c7cfff07c1f1fc7ef1fcf
1e7f8fffffc78fc7e7e78fc7c3f1ff3f8e3f08f8fffffff3fe3c7ffffcfcf3f3f07e1f1f
c78f1e7f1c7e3c77e3e3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3ff0f9f8f8fc63e1
fdf3e3f8f1e3f1f1f9f3e1fffffffef1f9fc78f1f1fb3f8e7e3f8ff87c33f871dfcfe1c7
8787cffffff1f19f1e3c7c7ff07c1f1fc7ef1fc71e3f8fffffc78fc7e7f78fe7e0f1e79f
8e1e3c79fffffcfbef3c7ffffef8f1e3f0fe1f9f8f1f1e3f1c3e3cf263c7ffff9fff001f
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fff3ff0f9f8f07073e1fde3e1f0f1e3f1f9f9f3f1fbfffffef1
f8f878f1f1fb1f8e7c378f383e71f0f1c3c7c3c7878fc7fffff1f39f1e3c7e7e70fe1f9f
8fef1fc71fbf1fffffc70f87f3e78fc3e071c79e18003c71fffffe37df3c7ffffe78f9c7
f0ff1fcf0f0c3e3f0c3e387833c7ffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0fcf1
f000f9c3f9e3e1f1f9e3f1f9f8e3f8f3fffffcf0fc70f0e3f1f38f1f3c718e200079f1f1
e0e3c7c30f0fe7fffff0e38f1e387e1c70fe1fcf0fcf0f061f1e3fffffe01f03e1800781
c0000fe03f307e03ffffff9e1f80fffffe01fc0fc1ff0fe01e007c1e001c003c780fffff
9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0ff03f8c1f807f001e603fc87e0e0fc0ffc03
fffff800fe01e007c003c03f80f80078c0fc03c0f0f00f801e07e3ffffc007c43f90ff80
41ff0fe81f0007e407c07ffffffc7ffffffffffffffffffbffffffcffffffffffff7ffff
ffcfffbffffffffdffffffffffffbfffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
1ff0ff8fffe3ff1ffafff78ffe9fffffff3ffe1fffffffffff8ffffffffff1ffe7fdffff
f3ff8ffffffc7fbffffff3fffffffff8ffc3fffffffffff8ffffffffeff0ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3ff0fffffffffffffffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffe1ff0fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0fffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe1ff0fffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0ffffffffffff
fffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001d00000000200000f8230200f8830300fffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00003fffffffffffffffff007fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffff8f3fffffffffffffffffb87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000
0000000000000001a000000000000320000000000000000000000000000000001fff001f
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000fee001d8e1e406e3c10007800120080f600c0180000080
00000000000000800000600000000000004000900001000000000000000000000008b000
006008000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
000000000000000000000000000000001fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000080000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffff
fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff7f3f7ffffeffffffffffdfffeffffefff
dfff7fffffe7ffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffdffffff
ffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe7ffff001ffdffffffffffffc0000000000000000000000000
00200000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008003fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff000000000000000400001c000000300000080000000006000021
00006e400000000000000000000000000000000010000000000c00000000000000018000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000038001fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff000000000000
000000000000000000000000000000000100000000002300000000000000000000000000
0000000000000000000180000000000000000000000000000000000003ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff0fffeff9fffffffcfeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff9ffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
f8ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6fff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ff8ffffffffffffcffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc0ffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffc1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff3ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff1fffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffffffffbffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffcfffffffdfe3e0ffcfc7f81ffc
fe7f9ffefffffe7c7effbf3f9f3fc3ffffffffff1fffffffffff3ff81f1ff8bfdff1ffcf
feffbfffdfff9fffc3ffe0ffff1ff11fff3ff1cc07f3ff1f803fc789fe3dfc380f1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
fcffffffffffffcfffffffcfc3c63fcfc1f00ffc7e1e0fcf3f3e7e38187e1e1f0f1f08ff
ffffffff1fffffffffff3ff81c00383c0fc04383e003803c0fff043f80ff807ffe1ff063
ff3f81e10383ff07c20f0783f80070780003ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffcfffffffcfc7cf8fc7
c1e1e3fc3f9e07cf1e3c7f08483e060f071e3e7fffffffff1fffffffffff3ffc3e187c7e
1fc001e3f1c7c31e3ffe001f1e7f0f3fff3ff1f1ff1fc3e3c7c7ff8fc71f8fc7f860787c
70c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffc7cf9fcfc7e7e3f9fc1fef3f9f9e1e3f20f0de723f
1b9e3f3fffffffff3fffffffffff3ffc3e187c7f1fc787e7f1cfe78e3ffc3c7e3f3f1f9f
ff3ff1f9fe1fe7e3cfc7ff8fc71f8fc7f8f0fcfc71f1ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff9fffffffc7
8f1fc7e7e7e3fffc5fef1f8fc71f3f38f8ff383f9f8e3f1fffffffff1ffffffffffe3ffc
3e387c7e1fc7c7e7f3cfe78e3ffc3c7e7f1e3f8fff3ff1fcfe0fe7e3c7c7ff8fc70f8fc7
f8f0f8fc71f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffe31f9fe3e7e3e3fffcefff1f8fcf1f1f38
fc7f3c3f9f8e3f8fffffffff1ffffffffffe3ffc7e3c3c7e1fc7c7e3f3cfe7c63ffe3c7c
7f1e3f8fff3ff1fcfe0fe7f3c3c7ff8fc7078fc7f9f8fcfc71f1ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
ffffffe23fcfe3e3e3e3fffcf7f79fc7cf8f1fb8fc7f3e1f8f8e3f8fffffffff1fffffff
ffff3ffc7e3c1c7f3fe3c7e3f3cfe7e23fff3e7c7f1e3f8fff3ff3fc7c6fe7e381e7ff8f
c7838fc7f8f8fcfc71f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff9ffffffff03fcff3f083e3fffcf3f78fc3
8f8f0f1cfe7f1e1f8fc03fc7ffffffff1fffffffffff3ffc7e1c4c7f3ff1c7e1e3c3c7e0
3fff1c7c7f0e3f87ff3ff1fc7c67e7e3cce7ff8fc79b8fe7fe78fc787083ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffff9ffffffff13fc7f1f0e3f1fffcfbfb8fc00fc70f9c7f3f9f1fcfc23fc7ffffffff
1fffffffffff3ffc7e3c667f3ffc07e001c007c03fffc47c7f8e3f87ff3ff1fc78e7c7f3
ce67ff8fc71c8fc7ff00fc00780fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffff19fc7f1f1f1f1fff8
f9fb8fc3ffc7879e7f3f9f9fcfe71fc7ffffffff9fffffffffff3ffc3f3cf07f3fff0fe3
f3c7c78f3ffff0787f0e3f8fff3ff1f878f3e7f3cf07ff8fc71e0fc7ffe0f87c71ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffdffffffff1cfe7f1f9f1f8fdf8fdfbc7e3ffc7879e3f3f8f9fc7e78fc7
ffffffff9fffffffffff3ffc3f3cf87f3fffc7e3f1c7e30e3fff7c387f1e3f8ffe1ff3f8
71f3e7f3cf87ff8fc71f0fc7fcf0f8fc71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffff9efe3f1f9
f8fcfcf8fdf9c7e3ffe1c38f1f3f8f9fe7e38fc7ffffffff3fffffffffff3ffc3f3cf87f
3fe7c7e3f1c7e31e3ffe3c7c7f1e3f8fff1ff1f8f1fbe3f3c787ff8fc70f07c7f8f0fcfe
71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdffffffff9e0f9f1f8f8fc7cf8f8fdc7efffc08d8f9f1e0fcf
c3e3c7c7ffffffff3fffffffffff3ffc3f18fe5f3ec3c7e3f1c7e71e3ffe3c7c7e3f3f1f
fe1fb0f0e3f9c3e3c7c7ff8fc70f83c79cf9f8fe70ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffff0
f0fce3f0f8ff18e0fcf8c3fbffc60e0f8e1f0fc7c3c3e18fffffffff1fffffffffff3ffc
3e187c0e18e3c7e3f1c7c3863ffe3c7c3c3f9f1ffe1f0001c3f8c3e187c3ff87c70f80c7
1c71f87c30ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffdffffffff8f9ff07f9fcffc3f1f8f807e3ffc78f9f
e01f8fe7c3f3fc1fffffffff1fffffffffff3ff80000380000f00fc0c00381c00fff08fc
90ff807ffc00310181f800000381fe00000700003e03f038003fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3ff81860bffffffe3fcfc7fffffffffff1fcf1fff2ffffffffcffffeff3fffffffef
fffffffcffcfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
d00000000200000f8030200f8830300fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0ffffffffffffff9ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff833fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff11fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffc3fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffc3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffff81ffffffff
fffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff03fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffc9fffffffffffffd1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff99fffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffffffffffffffffffc
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfcfff
bfffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffe7fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe7ff3fffffffffffe3fffc3f07f03fffff81
f8f1e1fe0fe03e00ff7f001e001f3873fffff80fffffc0e0f03f00fc060781f81ff81fff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffdffff87ff7dfe3fff7f7f8773ffc0ffe7ffdff8f7
c9e09bd03c0fffffe0f8f81f07f1bf8e4f87ffc7fc0ff0e0f01f03c007001fe0fffffe3e
ffefe0043fbc1c07fe0fe00ff1cf8f787ffffe70f000e1cf0fc3cf861f3f0e1e083c3000
fffff387ffffe1e0c01f041e0f0f1cfc3fe1c7ff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffe1ffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
1c1e31f078780fff3e0f07047fc1fff7f801e041e1e003e01e0fffffe0f0f1cf8f387e1f
0e01fe07f807e0e0f03f83c007821ce0fffffc087fe7f0787c3c1e0ff863e1e3e3e79e38
7ffffcfc6181f3cf1fc7e78f8f1f8e3f1c78e1c0ffffffc3ffffe3f1c20f8f0f1f8e3e3c
7fe3e3ff9fff001ffdffffffffffffcffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe9
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc3c7c7cf8f86047fe3e078f8f1fc7ffe3
f8f0e181e3f1c7e38f1ffffff1e3e3e7ce3c7e3f0c00ff1ff003e1f1f87fc7c38f873cf1
fffff8e03fc7f9f8fc7e3f1ff0f1e3f3c3e39e387ffffffc61e1f3871f87e78f8f1f8e3f
1c70e3e3ffffffe3ffffe3f187cf8f8f1f8c7e3c7fc3f3ff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe78f8fcf8fc63f3fe1fe7cf9f8fc7ffe3f8fce3c7f3f1e7e3cf3ffffff1c3c7e3
de1c7e3f983e7f1fe0fbf1f1fc7fc7e38fcf3871fffff8f8ffc3fdf8fc7e3f1ff1f8e3f1
c7e3dc187ffffffc61f1f7871f8fe38f8f3f8e1f1c71f3f3ffffffe3ffffe3f10fe78f8f
1f8c7f1c7fc7f1ff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe78f0fe78fc43f3fc1ff7cf9f
8fe7ffc3fcfc63e3f3f9e7e3c71ffffff3c7c7f3de1c7f3f987e7f1fe1f9f3f1fc7fc7e3
87c73871fffff8f8ff83fcf9fe3e3f1fe1f8e3f987f3dc1c7ffffffc71f1f3031f8ff39f
8fbf8e0f1c63f3e3ffffffc3fffff3f90fff8f8f1f89ff1c7fc7f1ff9fff001ffcffffff
ffffffdffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffe71f1fe38fc47f9fc1ff7cf9f8fe7ffc1fcfc63e3e3f9e7e3e31fffff
f18f8ff1dc1c7f3f98ff7f8fe3fff3f9fc7fc7e383c73831fffff8f8ff81fef8fc1e3f1f
e3fc63f88ff198cc7ffffff8f9f1f31b1f9ff38f0f1f8e271c43f9e3ffffffc7ffffe3f1
1fff8f0f1f88ff1c7f87f0ff9fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffff8c7ff
ffffffffffffbfff9fffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffe21f1fe38fc47fffc
cff7cf8f0fe7ff85fcf8e3e3f3f9e7e3f03ffffff18f8ff1cc4c7f3f99ffff1fe7fff3f1
fc7fc7e381c731b1fffffe7cff99fef8fc4e3f1fe3fc63f80ff1d8e8ffffffe1fc71f219
9f9fe3803f000e331c07fc63ffffff8fffffe3f11fff803f000cff1c7f87f0ff9fff001f
fdffffffffffffcffffffffffffffffffff803ff0e3e01ff27ff01ff8fffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffe03f1fe382047fff8cff7cf801fe7ff8cfc01f9e7f0f1c003
f01ffffff01fcff1c8ec7f3f99ffff9fe7fff061fc7fc0078dc721b1ffffff38ff19fe78
fc663f1fe3fc63f80ff1d1e07fffffc1fe01f23d1f1fe3863f070e3b1c07fe03ffffff8f
fffff3f11fff803f0608ff1c7f8ff0ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fff8fcfe060e787cf9fe38ff8fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc03f1fe38
0047fff8e7f78f80ffe7ff1efc03fe07f011f003c23ffffff03fcff0c8e47f3f99ffff9f
e7fff081fc7fc0078ee703d1ffffffc0ff1cfe78fe723f1fe3fc67f80ff3c1f07ffffff0
ffc1f03c1f9fe38f1f1f8e3c1c77ffc3ffffffc7ffffe3f188078f1f1f88ff1c7fc7f1ff
9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffcfcfe382ffc7cfcfe7c7f87ffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffc27f1fe38fc47fff1e7f7cf8fffe7ff1e7c71ff87
f3f9e3f3873ffffff19fcff1c1f07f3f187cff1fe0fff1f1fc7fc7e38f0703c1fffffff0
fe3cfe78fc783f1fe3fc67f08fe3c1f07ffffff8f1f1f07e1f8fe38f9f1f8f3e1c73f9e3
ffffffc7ffffe3f18f078f0f1f8c7f1c7fc7f1ff9fff001ffdffffffffffffcfffffffff
fffffffffffcfe7e7c3ffc3dfc7ffc7f83ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe
3ff9fe38fc47fff3f7ff878fffe7ff3f7c78f7c7f3f9e7e38f3ffffff1dfcff1c1f07f1f
18f07f1ff2c1f3f9fc7fc7e78f0707e1fffffef8fc3efe7cfc7c3f1fe3f863f08fe3c3f0
7ffffefcf1f1f07e1f8fc38f9f1f8e3f1c73f1e3fffff7c7ffffe3f99f8f8f9f1f8c7e1c
7fc7e1ff9fff001ffdffffffffffffcffffffffffffffffffffc7e3c7e3ffe39fe3c7e7f
89ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3bf9fc78fc67f3e3f3f7cf8fffe3fe3f
3c78f3c7f3f9e7f38f3ffffff1cfc7e1c1f87f1f18f87f1ff3e1f1f87c7fc7e38fc707e1
fffffc78fc7f7e7cfc7e3f1ff3f8e3e1cfe7c3f87ffffe78f1e3f0ff0fc7c78f0f1f8e3f
1c7831e3fffff7c3ffffe3f9cf8f8f1f1f8e7e3c7ee3c3ff9fff001ffdffffffffffffcf
fffffffffffffffffffe7f3e7f3ffe78fe3c7c7f9dffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe39f8fc78fc73e3e3f3f7878ffdc39e7f3c78f3c7e3f9e7f38f3ffffff1e7e7e3
f3f87e3f1cf86f1ef3e1f1f87c7bc7c38fe707e1fffffc78f87f7e79fe7e0f9ef1f1c0e1
c7cfc3f87ffffe78f8c3f0ff0fe30f801f0f041e183c38c7fffff387ffffe1e0e71f003e
0f07187838f187ff9fff001ffc30003e0020070ffffffffffffffffffffe7f1e3f3ffcf8
ff1c387f9effffffffffffffffffffff81f00000181a3ffc3e1c78f8f873c3c3f1ff878f
fcc39c3f1871f9c7e3f0c3e1c71ffffff1e0f3c7e3fc7e1f0e70e71ef9e3f1f01873c7c3
07c70ff0fffffe30f07e3e787c3e031cf8e3c003e0df87fc7ffffe01fc07e0ff87f81f00
7e06000e001c3c0ffffff10fffffe000f03f007e070780f000fc0fff9fff001ffc000000
0000000ffffffffffffffffffffe3f9e3f9ff0fcff1e01ff1f7fffffffffffffffffffff
8000000000003ff81e1e03e0303c0781f0f80303fc00183f0007f80fc1f001c0f80fffff
e0f0f80f87fc3c000701f001fc07c0e00003018003800ff87fffff01f03e1800f81c00c0
fe07e307f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffefffff9ffffffffffffffffffffe3f8f
3f9ffc7c7f1e3cff1f7fffffffffffffffffffff9ffff3ffffff3fff9fbfc7fffffe1fff
fffefffffffffffffffffe3fffffffdffffffffffffffc7fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffff1f8f9f8fff3e7f1f3e7f1f3fffffffffffff
ffffffffbfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffff1f8f9f8fff1e3f1f1f1f1fbfffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff0f8fcf8f9f1f1f1f8f1f1f1fffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffff070fe387cf1f8f1fc71c1f1fffffffffffffffffffff9fffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffffe181ff847c03fe03fe018
3f3fffffffffffffffffffff9fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff01ff0fffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffc0ffffffffffffffffffffe1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff07ffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f07fffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1fffffe1fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff87ff03ffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffff
ff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffe3ffffffffffffffff
fffff1fffffffffdfffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffc7fff3ff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffff3fffffffffffffffffffff1ffffff7ffdffffffffffffffff
fffffffffdfff7ffffffffffffffffffc7fff9ffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff3ffffffff
fffffffffffff1ffffff3ff8fffffffffffffffffffffffffcffe7ffffffffffffffffff
c7fff9ffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff3fffffffffcfff3fffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffff3ffffffffff7fffffbffff19fff7f0ef0cffffff1
ff81ffc3fbfffffffc0187f8ffffff0fe03ff83fc03ffdffffff07ff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffff3fffffffffc7fe3ffffffffffffffffffff7ffffffffffcfff7ffffffcff
ffff7fffcfffe7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffa33ff3ff3
3ffffffffc3fffc01f00f003f80f8001c39c0fc07f80ff00f87381fffc000fc01f0ffc01
e007f00fc18ffcfffffc01ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ff81c187de1803c78f0
07f0e3f01f0381c0fc03ffffffcffc0fc0e0701ffffc1c7e03ff01fffffe7ffff81c0031
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f
8e30100f883030081c07c00fc3fc0fc07c007c00383fffe000fc07f007c3b81f043ffff0
7fc3f0f3e00fcfc3e39e1f803fe3fe1e7cf3c7ffff3f1fc79f0ff879f1e1e1e7c3c7fcff
fff8fdff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc3e0000f1f078007861e001f87f87c380
7e1c7fffffc7f807e1f0e1cffff8003e38fe1c7ffffe3ffffc3e187e3803f083e79e1f87
1e0c3e187c7fffc61cf873f1f3e71e3f0e3ffff8ffc7f1f9c0e7efc7e78f1f0f9fe3fe3e
3de3c7ffffbf1f8fcf1ff8fcf1f0c3f3c7e7f87ffff9ffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3ffc3e10e0f9f8f8e078f8e383fc7fc7e3063f3f7fffffc7f067f3f8c3e7fff8707c
7cfc3e3ffffc3ffffe3e1c7e3871f1e1e70e1f0f8f1e1e3cfc7fff8f3e70f8f1f9ef1e3f
8ffffff87fc7f1f8c3f3f7c7e70f1f0fdfe3fc3f1de1c7ffff9f1f0fc71ff1fc71f8c7f1
c7e3f87ffff1ffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffe3f11e1fdf8f1f1fcf8c7c7fc
7fc7e31f9f3fffffff87f1fbf3f8c7e3fff8f8f8fe7c7e1ffffc3ffffe7f1c7e30f9f1f1
e70e3f0fcf1f0e3c7c7fff1f3e31f8f3f8ef1e3f8ffffff8ffc7f3fcc7fbf7c7e7073f1f
ffe3fc7f9de1c7ffff9f1f1fc71ff1fc71f0c7f1c7f3f07ffff1ffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffe3f11f1fdf8f9f1f8fce7e7fc7fc3e21f9f3f1fffff83e1fff3f887f3
fff8f8f0fe387f1ffffc1ffffe3f1c3e31fcf1f1e70e3e1fc71f0e3c3e7fff1f3e21fce3
fcee0e3f8ffffff8ffc7f3fc8ffff7c7f7371e3fffe3fc7f1dc5c7ffffdf1f1fe71ff1fe
71f1c7f1c7f1f13fffe1ffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffe3f19f1fff8f9f9fc
f8e3e7fc7fc3e23fdf3e1fffff03e3fff3f88ff1fffcf8f1fe187f1ffff81ffffe3f1c1e
21fff1e1e6067e1fc71e1f3c1e7fff1f3e03fc63f8ee0e7f8ffffffcffc7f1fc0ffff3c7
f6331e3fffe3fc7f8c86c7ffffcf1f1fe31ff1fe7083cff0c7f1e11fffe0bfff9fff001f
fcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3ffe3e1df1fef8fcf9fcf1f3e7fc7fc5e23fff3e3fffff19e7ff
f1f88ff1fffe78f1fe38ff1ffff8cffffe3f1c4e23fff0c3e6363e3fc70c3f3cde7fff1f
3e03fe73f8ee763f8ffffff8ffc7f1fc0ffff3c7f6321e3fffe3fcff8c8e47ffffcf1f1f
e31ff1fc30078ff0c7f1e39fffe01fff9fff001ffcffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe001e71fe
f8fe71fc03fce7fc7fcee63fff00ffffff19e7fff0018ff1ffff18f9fe38ff1ffff0efff
fe3f1c6623fff00fe4723e3fc7007f3cec7fff1f3e03fc63f86c773f8ffffff8ffc7f1f8
07fffbc7f0781f3fffe3f87f0c8f47ffffef1f1fc31fe1fc71c38ff0c7e1c3dfffe1ffff
9fff001ffcffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffe003f81fef8fff1fc63fe07fc7fc7063fff0fffff
fe3ce7fff0f18ff1ffffc0f1fe38ff1ffff1e7fffe3f1c7623fff1ffe47b3e3fc7083f3c
e07fff1f3e03fc63f860763f8ffffff8ffc7f1f84003fbc7f07c3f080fe3fc7f1c1f07ff
ffef1f1fc71ff3fc71e3c7f1c7e1c7cfffe1ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe
3f3fe1fe78fff1fcf1ffc7fcffcf823fff1ffffffe7ce3fff1f98fe1fffff0f1fe3cff1f
ffe1e7fffe3f1c7823fff1ffe078be3fc71e3f3cf07fff1f3e23fc73f8e0f83f8ffffffc
ffc7f1f0c7c3f9c7f0fc3f3f0fe3fc7f1c1f87ffffef1f9fc71ff1fc71f1c7f1c7e3c7cf
fff1ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f19f1fe78f9f1fcf8e7c7fc7fcfc33f
3f1ffffffc7ee3fbf3f9cfe1fffcf8f0fe3c7e1fffe3f3fffe7f1c7c33f1f1ffe0fc3f3f
871f1f387c7fff1f3e31f8f1f8e0f83f8ffffffcffc7f0f0e7c3fbc7f0fe1f9f1fe3de7e
3c3f87ffffef1f8f871f99f8f1e1e7e183c38fcffff8fdff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffe07e03f0f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe3f19f1fe78f9f1fcf8e3c7fc7bc7c33f1f1ffffffc7e73f1f3f8c7e3fffcf8f0
fc7c7e3fffe3f3fffe3f1c7e31f1f1ffe0fc3f1f8f1e3f187c7fff8f3e71f8f1f0e0fc3f
8ffffff8ffc7c001e3c3fbc7f1fe1f9f1de39e3c3c3f87ffffcf1fcf8f1f1cf0f1c3e3c3
00030fe7fff879ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff0ff87e
020fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f18f3fe78f8f1fcf1e3c7bc
73c7e39e1f1ffffff87e79e3f1f8e7c7fffc79f0f87e3c7fffc7f1fffc3f987e39f1f1ff
e0fe1f9f0f1e3e187c7fff8f3c79f1e021e1fc3f0ffffff8ffc3c003f10ff003e1ff0fe0
3c001f80703fc1ffff801fe03e003e41e003f00f800607e3fffc11ff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffff8ff87e383fffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc1e18e3fc707ce3f823f387982383c38c3e0ffffff07e3cc7e1e0e18f
fffe61f230ff007fff83f1fffc00003c1c21e0ffc1fe1fc01e007e383c3fffc018fc03c0
03e3fc1f0ffffff8ffc3ffe3fe1ff001c3ffbff87fff3fc1fffffbffffc1fff8ffc07f87
f7fffc1ffe3f8fe7ffff1fff9fff001ffdffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ff8ffc7e3e3fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc1c0e0ffc007e07f1
0ffc0fd10783c3e07c07ffffe07e3e0fc0e0781fffff03fb03ffc1ffffe3f1fff8c4e038
1f07e03fc3ff0fe07e01ffb9bc1fffe001ff0ffb8fe3ff3fcffffff8ffc3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff8ffc7e3e1fffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffffffffffffff8ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffcffc7e3f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff8ffc3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffc7fe7e3f9fffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
87ffffff1ffffffffffffffffffffff87fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffc7fe3f3fdfffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe11ffffff3ffffffffffffffffffffff8
7fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe7fe3f1fcfffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc38fffffe3fffffffffffffff9ffffff00001ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffe3ff3f9fcfffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e7c7ffffc3fffffffffffffff
8ffffff70463ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe3fe1f
8fcfffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd83fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe1ffe7ffffe1fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffdffffffffffffffffffffffffffff0001fe7c7ffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fff1ff0ff387ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff8ff803ffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3ffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffff1ff8ffff7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffff9fff001ffdffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffa3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fff
ffffffff9fff001ffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffff3fffffffffff9fff001ffdffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffff87fc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff
ffff9fffffffffff9fff001fffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffc7fc3
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff001fffffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffffffff83fc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffcfa04e077ffff807f0fc0f80e078fffcfe3d0003fe03f871e0000011fffc3fc
7fc078381e3fdff80f803fff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fff04f02ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff0ffbfffffffff1ff
fffffbfdfefffffe3ffffffffffefe7c7cfdfff9effbcf03817f1fffffe7ffffe07fffe5
e07ffe0f3c7ff83fe3f89cec3f87f8ffffe43ff8ff807c1fe0f860f0e3ffffc0fe0f847c
1f1e01ffcfc1f0e007f07f800f000e1c3fffe39e1fc63c383c3fcffc1fc007ff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffc03e0c387bc1f807c01f838007800f0f01f8f703ffffc3c00
783e0fe0c3c1c107803c1fffffe7ffffe003c0f00c3e1e00083ff83f00f81c003800707f
fff07fc03f861e3de1fc71f8e3ffffe1fc3f1f9e3f1c09ffcfe9f1f3c7f8ff1c0f1f8f3c
7fffe79e3f8f9e1c387f8ffe3fe3c3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff1c001cf
3c3f8f3e3e7c7e38fc61e1e1efdf3c7ffffc7e38fc7e3fc203e7e387c21e3fffffe3ffff
f0e1f1f0bf0f3f08303ffc7f007c7e387c30f87ffff8ffc01f8f9f78e1fc71f8f7ffffe3
fc7e1f9e3f187cff87fcf9f3e3f8ff1e3f1f8f3c7fffe70e3f1f8f1c38ff87fe3fe3e3ff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffff9c387ef1e3f1f9f3e3c7e3cfc71e3e3f3de3c7f
fffe7e38fc7f7fc787e7e38fe70e3fffffe3fffff1f8f1f9ff8f3f08787ffc7e1e7c7e38
7c78fcfffff87f87cf1fcf78f1fcf1f9ffffffe3f87e3f8e3f187e7f87fcf9f3e3f8ff1f
3f1f8fbe7fffef0f3f1fcf0c30ff87fe3ff3e3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
f9c7c7ef1e3e3f8f3f1c7e38fc71c7c7f3de3c7ffffe7e387c7f3fc7c7e7e38fc78e3fff
ffc3fffff1f8f1f9ff8f3f88f8fffc7c3f3e7e3c7e38fc7ffff8ff8fef1fcf7071fcf1f8
ffffffe3f0fe3f8e3f18ff7f07fcf9f3e3f8ff1f3f1fcf3e7fffee063e3fc78e71ff07fe
3fe3e3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff0c7c7ee1e3e3f8f3f3c7e387c71c7c7
fbdc1cfffffc7e383c7e3fc7c7e7e38fc7863fffffc1fffff1f8f0f9ff0f3f9cf8fffc7c
7fbe7e3c3e787cfffffcff8fe71fc77071fcf1f8ffffffe1e1fc3f8e3f18ffff1bfcf9f3
c3f8ff9e3f9f8f1e7fffe6363e3fc7c661ff13fe3fe3c3ff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffff1e7c7ec2e3c3fcf3e3e7e383c718fc7f1dc5c7ffffc7e3c3c7e3fe7c7e7e3cf
c7c23fffff89fffff1f0f079ff1f1f9c78ff0c7c7ffe7e3c1e783cfffffcff1fff9fc773
71fcf001ffffffe1e1fc7f8f0418fffe39fcf9f00ff8ffc73f9f8f3e7fffe6363e3fc7e0
03fe39fe3fe007ff9fff001ffcffffffffffffc00800000000000000000001c000000040
00000000a040000000100000400000001fffffffffff3ffff3f3c7ec663e3fc63c7e3e3c
fe711f8ff1d8cc7ffffc7e3cdefe3ff3c7e0c3c107c03fffff8cfffff801f139fe3f061e
38fc007cfffe1c3cee799cfffffcff1fff1fc77331fcf081ffffffe1c3fe3f8f0211fffe
39fcf9f07ff8fff03f9f8f1e7fffe47a3e3fc7e007fe39fe3fe0ffff9fff001ffcffffff
ffffffc00000000000000000000000000000000000000000100000000000600000000000
1fffffffffff3fffc7f8c7ec767e3f8600fc0038fc701fcff1c8ec7ffffc7f38ee7e3ff8
c7e003c007843fffff1cfffff803f199f87f000f80fc7c7cfffe003ce639ecfffff8ff1f
ff1fc767a1fcf1f8ffffffe187fe3f8e1f99fffe7dfcf1f1fff8fffc3f1f8f1c7fffe078
3e3fc7ec33fc79fe3fe3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffe7ffdfffffffffffffffffffffffff3fffe3fe07e0f63e7f86
3c7c7e38fc709fc7f1c1e07ffffe7f38f07e3ffe07e3e3cfc78e3ffffe1e7ffff8e3f1d9
fe3f1f8fe0fc7c7c387c3e3cfc79e0fffffcff00ff1fc74781fc71f8ffffffe00ffe3f8e
1f19fefc7cfcf1f1fff8ffbe3f1f8f1c7fffe0fc3f3f87cc33fcfcfe3fe3ffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffe3ffc7e0f83e3f8f3e7c7e38f871dfc7f1c1f07ffffe7f38
f87e3fef87e3f38fe71e3ffffe3e7ffff9f1f1e1ff1f1f9ff8fc7c7c003c7e3cf878f0ff
fffcff80cf1f870fc1fc71f8ffffffe01ffe3f8e3f18fc7cfcfef1f3fff8ff1e1f1f8f1c
7fffe0fc3f1f8fdc7bfefcbe3de3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffbf1c7c7e1
f87e3f8f3e3c7e38f871ffc7f1c3f07ffffe7e38fc7e3fc7c7e7f3cfc71e3ffffe3f7fff
f9f1f1f0ff0f1f8cf8fc7c7c7c3c7e3cfc78f8fffffcfb1f8f0f870fc1fc71f8ffffffe1
8fff3f1e3f1c78f8fe7ef8f1ff78f71e3f1f8e187fffe1fc3f9f0c1c3c78fe1e39e3ffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ff9f9e3c7e1fc7f3f0e3f3e7e3cfc71ffe7e3c3f87f
fffe7e38fc1e3cc7c7c3f387c71e3ffffc7f3ffff1f1f1f09f1f1f8c78fc7c7e7c3c7e3c
fe38f87fff7cf39f8f070f0fe1f871f0ffffffe1e7ff9e3e1f0e78f0fe7c70e1ff10678c
3f0f84107fffe1fe1fce1c3c3c00fe0401e1ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff8
f1e3c7e1fc7f9e1e1c7c3e38fc71f8e3c783f87ffffc3e38fc061ce38fc3e187c38c3fff
f87f1ffff0c1f1f08f1f1f0c78f87c7f387c7e387c30f87fff3867ee1c000f1fe0fc4060
7fffffe1e7ffe07c060701e07c384040ff0007c07c07071e7fffc3fe0fe07c781e007c00
01c0ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff841f00fc3fe3fc03c00f83c187800f0f0
0f07f83ffff80000380001f00f81c00381c01ffff03f0fffe003c0f0003e0e0601f0103f
80f83c003800703fff0007f01f183e1ff3ffffffffffffe1f3fffbffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffe07f81fffffffe4fde7fdbcfffdeffdfc1f7ffefffffffffe3ffcfffc7fffffff
fffffffffdffdffffffffffffcffffffc7fe3fffe3fffffffffffffffffffffc7fffffff
ffffffffffffffe1f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffe1f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff18fffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8c30100f8830300f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffe1fc8fffffffffffffffffffffffffffffffffff210fffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc70fffffffffffffffffffffc7fffffffffe0fc07ffffffffffffffffffff
ffffffffffffff018fffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc78ffffffffffffffffff
fffc7fffffffff807e07ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcf8fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff000ffcffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffff
ffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffdffffffffffffc0
0000000000c000000000000000000000000000000000000000000000000000001fffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffc000000800008800000000000000000006
080000000000000002000800000000001fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffbffffffffffffeffffffffffffffffff
fcfffffdffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffefffbffffffffffffe7ffffffffffffffffffe7e7ff9ffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffbfffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffc7ff3ffffffffffffe3ff1ffffff
ffffffffff7f3ff1ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0787c07
c0e001e1807fc1ffcff81c0f07ffffffffe0f0380ff03fe03f071c01f0f81e03e030007f
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffc0fefffc3f3f3ffdde1ff9f7fc1ffffffffffefff
fffffffc03ffc00038181e07c01fe00003e0fffffffff0e7ff3f0001c0c0601ff07f007f
c0fe7fc1fffffffff81c0c39fffffffff0f8f8f3e1e0c3c3879f807fc7fc3e1e39ffffff
fff0f870e7e01ff0ff000e0c307c3c01f0f870ff9fff000ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
07e03e00e0f003c1c1ff061f847fffffffffe7fffffffffe007c0080783c1c31e007e003
07e1ffffffffe043ff3f8603e1e0f87fe19f8f1f0e7e79c1fffffffffc3e10007fffffff
f8f1f0f9e1f1c7878fcf063fc7fc7e187cfffffffff9f861f3c18ff1fe1c0f1e1b7c7810
f8fc71ff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe1ff0fe3c60f8f3e3f3fe181f3f7fffff
ffffe7ffffffffff1e3e3bf8fc7e387cf1e1f1cfc7e3ffffffffc301ff3fcfc7e1f0f8ff
c7cf1f9e1f3ef9e3fffffffffc3e30c07ffffffff8f3e1f8f3f1c78f8fc71f9fc7fe7f38
fc7ffffffff9f8e3f9c7e7f1fe3e3f1f1f3e787cf8f871ff9fff001ffcffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fff1ff8fc7e7ff8f1e3f3fe3c3e7fffffffffffc3ffffffffff1f1f7ff8fe7e31fc
f1f0f3cfcff3ffffffffc787fe1fefc7e1f1f8ffafe71fce3f9ef1e3fffffffffc7f31f1
fffffffff8e3e3fce3f1e71f8fe61fdfe7fe7f31fe7ffffffff1fcc3f887f7f0ff3e3f1e
1f3c70fe78fc71ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffefffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff3ff8f8fe3ef8f8e3f3fe3e7e
7fffffffffffc3ffffffffff3f1e3ff8fe7e33fc71f1f1efc7e3ffffffffc7c7fe1fe7e7
e1f1f8ff8fe71fce3f9ef0e3fffffffffe7f3df1fffffffff8c7e3fc73f1c71f8fe23fff
e7fe7f31fe3ffffffff9fcc7f80ffff1ff3e3f3f1f3c71fff8fc71ff9fff000ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffc3fffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fff1ff8f8fe3ef8fc63f3fe3e3c7fffffffffffc1ffffffffff3e1e3ef8
fc7e31fe71f1f3efc7e3ffffffffe7c7fc0ff7c7f0f1f8ff0fe31fc47f8ee0e3ffffffff
fe7f3df1fffffffff887e3fc7ff9c23f8fe23fffc7fe3e31fe3ffffffff9fcc7f80ffff1
ff9e3f1e3f3c71fff8f871ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffe1ffff
fffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff1ef8fe23
f3ff3e3c7fffffffffff89ffffffffff1e3e3ef8fc7e21fe31e1f3efc7e3fffffffff3c7
f84ff7c7e079f87f1fc31fc07f8ee363fffffffffe7e3cf1fffffffff80fe3fc7001c03f
8fe23fffc7fe0031fe3ffffffff9fc87f80ffff1ffc63f007f3c71fff80071ff9fff000f
fcffffffffffffcffffffffffffffffffffeffffffffffffffe7ffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff1ef8fe03f3ff9e3c3fffffffffff9cffffffffff
007e3ef8fc7e21fe3003f1f7c7f3fffffffff1c7f8e7f7c7e331f87f1fe31fc07f8e4363
fffffffffe003e31fffffffff80fe3fc6191c07f8fe03fffc7fe3e31fe3ffffffff9fcc7
f80ffff1ffe03f1c7fbc71fff868f1ff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffff7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff
1ef8fc63f3ffe03c27ffffffffff1cffffffffff007e3ef8fe7e21fe3007f1f7c7e3ffff
fffffc07f0e7f3c7f391f8ff1fe31fc07f8e4723fffffffffe383f81fffffffff8efe3fc
63f1c73f8fe2147fc7fc3f31fc3ffffffff9fcc7f88ffff1fffc3f1e3f3c700078fc71ff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffff3ffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff3e78f8e3f3fff03c7fffffffffff3eff
ffffffff1c3e3e78fe7e31fc31e3f1f7c7e3ffffffffff07f1f7f3c7f3c1f8ff1fe31fc0
7f8e0fe3fffffffffe3f3ff1fffffffff8efe3f8e3f1c73f8fc23e1fc7fc3f39fc7fffff
fff1fce7f0cfcff1ff3e3f9e3f3c38f078fc71ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
1ff8f8fe3e78f1e7f3ff7c3c7ffffffffffe3e7fffffffff1e3e3e78fe7e31fc71e3f1f3
c7e3ffffffffe7c7f1f3f3c7f3e1f8ff1fc31f847f8e0f83fffffffffe3f3df1ffffffff
f8f7f3f8f1f1e7bf87c73f1be7de3f38fc7ffffffff1fce3f1cf86f1ff1e3f1e3f3c39f8
f8fc71ff8fff000ffcffffffffffffcffffe0fff81ffc1f1f9ff8ffd0ff03ffd3ffcffe0
7f879f9fc7e7e387e3ffffff1fffffffffff3fff1ff8fcfe3e78f1e3f1ff3e7e3f7fffff
fffe7f7ffffffffe1e3e3e78fc7e39fc71f1f1f3cfe3ffffffffc7c7e3f3fbc7e3f0f8f3
8fc70f867f1e1fc3fffffffffe3f38f1fffffffff8f073f0f1f1c38303073f39e79e3f3c
f8fffffffff1f873e1e78671e71e3f1e3f3c3cf8f0fc61ff8fff000ffcffffffffffffcf
fffc71ff3cff0070f87f8ff8ffe39ffbc7fc7fc73f81078fc3e7e1e3e0ffffff9fffffff
ffff3fff1ff8fcfc7e78f1e3f3f23e7e3f7ffffffffc7f3ffffffffe1c3e3e78fe7e39f8
f0e3e1f3c7e3ffffffffe3c7c3f9f3c7e1f078f38f8f060f3e1e1fc3fffffffffe3f38f1
fffffffff0787ec1e1f0c3c0000fde3c831c1e1c71fffffffff03878c3f30e10078c7e00
7f003c01e07801ff9fff000ffcffffffffffffcffffcf8fe7e7f1f3e787f87f1ffc7c7e3
e3fc3fcf1f0c03cfc1e3e0f1e2ffffff9fffffffffff3fff1ff8fe787e78f8e3e1f31c7f
1e7ffffffff87f1ffffffffe387c3e707c7e3cf1f0c3c1e38783ffffffffe387c3f9f183
e0f01863c71f001f1c7e1fe1fffffffffc3e1c63fffffffff83c7e07c0e001f38e1fe0fe
003e1c1fc3ffffffffe0203c07f83f000fc0fc63fe001f07e03039ff9fff000ffcffffff
ffffffcffff8fe7e7f3e3fdf78ff83fbffcfe3e3e3fc3f9f8f1f0fc7c7e3e3f8f3ffffff
9fffffffffff3fff1ff8ff00fc007c01c007807f807ffffffff03f1ffffffffc01fe3c00
38001e03e007f1c003e3fffffffff00f81f0e003c0e0c007f01f983fc0f83fe1ffffffff
fc180e07fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffcfe3e7f1e3fffb8ff9dff
ffcfe3e3e3fcdf9f8f1f0fc7c7f3f1f873ffffff9fffffffffff3fff1ff8ff87ffffffff
ffffe7fff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcffff8fe3e7f8e3fffbcff9efdffc7f1e3e3fcffdf8f1f8fc7c7f1f1fc
73ffffff9fffffffffff3ffe1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffff8ff1e3f8e3fff
9cff9efeffc7f1e1c7fcffce1f1fcfe3c3f1f1fe31ffffff9fffffffffff3ffe1ff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffff8ff1e3f8f3fffde7f9fffbfe7f9e00ff8f7c03f9fc7e0
03f801fe11ffffff9fffffffffff3fff1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffbff8fff000ffcffffffffffffcffffc7f1e
3fc71fffde7f9ffff7e7f8f18ff8fb863fcfc7e1e3f8f0fc39ffffff9fffffffffff3ffe
1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ff9fff000ffcffffffffffffcffffe7f1e1fc78fffde7f9ffffbe3f8f1f3f8fbc7
8fc7c7f1f1f8f8fc79ffffff9fffffffffff3ffe0ff0ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff1fffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff9fff001ffcffffffffffffcf
fffe3f9f1fcf8fcffe3f9fdffdf3f8f8f9f8fde3c7c7e3f1f1fcf8fcf8ffffff9fffffff
ffff3ffc00003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffff1ffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9ff8fff000ffcffffffffffffcfffff1f1f0fcfc787ee3f3fdffcf9f8fc
f8f9f9e3e3e3c3f1f1fc7c7c7cffffff1fffffffffff3fffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffbfffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfbfffffffffeffffffffffffffffffffffffffffe40cdf1bf020fff000ffcffffff
ffffffcfffff8f1f0fcfe3cfe73e1f9ff8fcf8fef8e1f1f0e3f1c3f1f9f87c7c7c7fffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000001fff001ffcffffffffffffcfffffc63ffb9ff0cfc01c1f1f
c0fe23ff81c1f1fc63fc03c0f8f07c7e187fffff9fffffffffff00000000183a3fddd8c1
038c00300700000000000100000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000001000000010040000000020018000200000000000000
00020200000180680000000000008000020000000000000000000000000000003fff001f
fcffffffffffffcffffff0ffbf3fff1fdcbf3fffc3ff8fffc3ffffff0fff33f9fdffff7f
c0ffffff9fffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000050002000
000300006000300043ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffff8fffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffedfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffcffffffffffffcfffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000
000000c0000000000000000000000000000000001fff001ffcffffffffffffcfffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff8fe
3e1e1f19c7bf13846003e19f3040000008789ef80000000000002d000008000000000380
000080000000000000000000010000002300000000000043800000000000000000000000
000000000000000000000000000000c00200000000002600000000000000000000000000
000001001fff000ffcffffffffffffcffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff800000000000000000000000000010000000
000000400000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000
8000000000001810000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000ffcffffffffffffcf
fffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff0f9cff03ff85eff27fffffbcfffffffffefffffff1ffff0787ffffffffffffffffff
ffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcffffffffffc0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffff
ffffffcfffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001d00000000200000f8a30100f8830300fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000f
fcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffc1ff83f8fbbeff787ff81fc7bf3fe2ff07c01fc0
e0038003c70e7ffc0e061cfff8380e07e00fc0e001c00f03fffeff0fe0ff81e007f0f3c7
c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
00fe01f07c1c00707fe10f020f3de0fc31e003c1e003c00786001ffe0f00083ffc3e1c03
f041e0f0c3c01f83fffcff1cf07e38f001e001c7c1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffff3ffe1c7c3cf03e3c30f1ffcfc7000f7cf1f8
78f1e1e3e1c7e38f0c101ffe1f08603ffc7e3801f0f1e1f8e3e19f87fffc7f3c78fc3e78
f86180e7c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffc3e3c7e7f3e3e79e3ffffc73e1f7871f0fcf1f1e3f1c7e38f1c3c3fff1f88f8ff
fe7e30fcf9f0f1f9e3e1cf0ffffc7fbc78f87e38f843c3f3c7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffe0ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbffc7f78fe3f3e3e79e3ffffc73e
3f7871f1fc71f1e3f1c3e38e3e7c7fff1f88f8fffe7f30fef9f8f1f9e3f3e71ffff83f38
38f8fe38fc63e3f987ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc7fb0fe3fbe3e79c7ffffc71e3f7071f1fc71f1e3f1c1e38c7e3c7fff
1f88f8fffe7f11fef9f0f1f1e1f3f21ffff03f3838f8fe18f8e3e3f80fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffe0ffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ff87f10fe3fbe7e7887
ffffc79f3f7131f1fe71e1e3f1c0e38c7f3c7fff1f8c78fffe7f31fff8f0f1f8e6f1f83f
fff19fb198f0fe1870f1e7fc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000f
fcffffffffffffcffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ff8ff09ff3fbe7e780ffffe0fcf3f23b1f1fe3003e081c66380
ff9c7fff010f38fffe7f13fff803f000e773f87fffe19fb1d8f8fe1801f8e7fe1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ff8ff01ff3f
9e3e781ffffc1fe01f2391f1fe3007e001c72380ffc07fff000f80fffe7e23fff003f001
e7b3f8ffffe3cfa3c0f8fe1803ff07fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001fffffffffffffffcfffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffcff00ff3f9e3e78dfffff1ffc3f07c1f1fc31e3f3
f1c7838efff87fff1f8fe0fffe7e3000f0e1f9f9e7c3f07fffc3cf87c0f8fe18f1ffc3fc
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffcffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbffc
ff00fe3fbe3e79cfffff8fbe3f07c1f1fc71e1e3f1c7c38eff7c7fff1f8df8fffe3e30e0
f8f1f1f8e7e3f07fffc7ef87e0f8fe38f8f3e7f81fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffff07ffe7f1f9fc1ff7e78fcfdfcfcfc3fe03
ffc0ff81fcff3f07ffffffff9fffffffffffbffc7f10fe3fbe3e79efffefcf1f3f07e1f9
fc71f1e3f1c7e38ffe3e7fff1f8c78fffe3f39f0f8f1f1f8e7f3e33fffc7e787e0fcfe38
f8e3e3f0cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffe39ffc3f0f0f803c0c10787c7c7c380fe18ffc03f8c7c7e3e01ffffffff9fffffff
ffff3ffe7e30fc7f9e3c7cffffefcf1e3f0fe1f8f8f1e1e3f1c7e38f873c7fff1f8c78ff
fe3e39f0f8f1f1f9e3e3c39fff8fe787f0fc7c78f0f3e3f0cfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffe7cffc1f87070fbc2018783c7c7
c3073e3e3f871f1e3e7c7c3c7fffffff9fffffffffff3ffe3c78787f9c3870f0ffe78f8e
3e0fe1fcf1e0c3e1f1c3c30f873c7ffe1f8c70fffe3c1ce1f803e1f0c3e1838fff07e70f
f0fe38f801f1c7c1e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffff
ffffffcffffffc7e7fe1fff331ff8787ff87c3c7c41fde3f1f0fcf1f1e3c7c7e7fffffff
9fffffffffff3fff00fb01ff001c607cffe31fc07c1ff0fe03e007c1c001c003c780fffc
060601fff8000e03e007c0e001e00387fe07e00ff87f81f003f80f80e1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffcffffffffffffcffffffcfe3fe0ff83f1ffcfc7
ffc7e3c3c63fff3f9f1fff1f0e38f87fffffffff9fffffffffff3fffc7fb87ffffffffff
fffffff7ffffffffcffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001f
fcffffffffffffcffffffc7f1fe67fc3f8ffc7c7ffc7e3e3e33fff3f8f1fff1f0e39fc7f
ffffffff9fffffffffff3ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffcffffffc7f1fe77fe3
fe3fc7e3fdc7f1e1e31fff1f8f9fff0f8f31fc3fffffffff9fffffffffff3ffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcffffffc7f8fc7bfe3ff9fc7e3fde7f1e1e301ff9fc79fff87
1f03fc03ffffffff9fffffffffff3ffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffc7f
8fc7dfe7ffe7e7f3fde7f0f1f39c7f8fc78fff801f1bfe78ffffffff9fffffffffff3fff
fffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffe3f8fc7cfc7fff9e3f1fef3f8f0f18f1f8f
c7cfff8c7f9dfe7c7fffffff9fffffffffff3ffffffe007ffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
fffffe3fcfc7cfc3fffcf3f1fef3f87071c78fc7e3c7ffcfff9eff3e3fffffff9fffffff
ffff3fffffff803ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffeffffffffffffcffffffe1f8fcfcfc1fffc79f9fff1f830
39c7cfc7e7e3e7c7ff8eff1f1fffffff9fffffffffff3fffffffff3ffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffff0f8f8fc7843ff87cf0ff71f81091f3c7c1c7f3c7c7ff8f0f8f1fffffff
9fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffff439e0fc70e1f007e20
fe21f040c1f9c70007f8c787ff0f0fe61fffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffff703f8fcf1f9f81ff0dfe01fcf1e1fe0f6e0ffc0787ffef8ff0
3fffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffbfffffff8fffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe040700863fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffc0000000000000fffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc0026000002000fffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8002003000003fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfff001ffcffffffffffffcfffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffff00fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff000ffcffffff
ffffffcffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffcfffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffeffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffff03ffc07fffffffffffffffff
fff89fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffe07ffff
ffffffffffffffff03ffe0fffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffc1ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff8ffff1ffffffffff
fffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffff
ff1fffffffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffefffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7f7fffffffffffffff1fffffffffffffffffffff8ffff1ff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffff7ffdfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffe7f3ffcff
ffffffffff1fffffffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffff3ffdfffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3f1ff8ffffffffffff1fffffffffffffffffffff
8ffff1fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffcfffc0ffc3ff83ffc1fff80ff83fe0
7ff81f067fff8f23c07e1cf81c007f0783ff00ffe1ff81ff01e0301f8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1fffc7fffffffc3f1ff1fbffe3ff87fffffeffcf27efc1fe1f83fff9f3ff
3f0001e0e0781ff07f00ffe3fc07f17ebc79fff800fc100fe1fc0f871fffc0ffe0fe00ff
07ffc0e06003ff807f00ff08ff007ff1c7e18fc31fe10f820fff87871e3c003c3c107803
83ff801f807f00ff07f8781f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff81fff81ff80f0001
e0c3c3fc01e061fe1e0e0701610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001d00000000200000f8830100f8830300700781e00fff021ff3f8001e0e0f07fe1
1f063f80fc00f83c3020fff3003c1071e3de0f000fff0c7f807e1c7e01ffc0f00303ff00
3e007e3e7e047fffc3c3c787cfe3c78f8fffc38fff1c783c7e38fc63c7ff878f003e007f
87f87c7f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff80fffc3ff1e7cfc3c101c3fff0e181ff
0f1f0f1e1e3c7c3c7fe180ff1fcfc3f1f0fc7fc7cf0f9f047e387c78f0c07fe78f3e30f9
f38f1e1807fe1e3f003e3e3c00ffe1f0878ffe1fbc1f3c7f3e1f3fffe387e38fc7c7e38f
87ffe1cfff18f8fc7e38fc71c7ff8f860f9e1e7f87fc7c3f8fff000fffffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffffcfffc7fe3f3efe3c7c7c7fff8c3c3ff8f1f9e1e3f1c7c7e3fe3e3ff1fe7e3f1
f1fc7f8fc71f8e1f3e3e3c70f1e1ffc78f1e79f8f7871e1e1ffe3f1f0fbe3f387e7ff3f0
8f8ffe1fdc3fbc7f3e3fbfffe38fe39fe787e38fc7fff1cfff18f8fc7e38fc78e7ffcfc6
1fdc3f3f8ffc3c3f8fff000ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffffe7ffc7fe3f1e7e7c7c7ffff
f8c3c7ff871f9c3c3f1e787e3fe3e3fe0ff7e7f0f9fc7f8fe71fc63fbe3e3c71f1f1ffc7
cf9e31fc77871f3f1ffc7f1e1ffe3f987e7ff3f88f8ffe3fdc7ff87f1c7fffffe38ff31f
e38ff1cf87fff8cfff1cf8fc7e38fc7867ffcf8e3ffc7fff8ffc3e3f8fff001ffeffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffffe3ffc7fc7f9f7e7c7c7fffff8e3e7ffe31f9c7c7f8c78fe3fe3e3fe
0ff3e7f0f8fc7f1fe31fc47fbe3e3c73f1f1ff8fcf8e31fc77071f1f1ffc7f8e3ffe7f80
ff7ff3f8cf8ffe3ffc7ff8ff1c7fffffc38ff31fe38ff1c70ffff80ffe3e78fc7e38fc7c
47ffcf8e7ffc7fff8ffc5c3f8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffff3ffc7fc7f9f7e7
e7c7fffff8f3e7ffe31f88fc7f8c78ff1ff1e3fc6ffbe3f878fcff1fe31fc07ffe3c3e63
f9f1ff8f8f8e31fc77131f9f1ffc7f8c3ffe3f81fffff1f1c78ffe3ffc7ff8ff1c7fffff
0f8fe11fe38ff1c01ffff80ff87f3cfc0038007c07ffc01e7ffc7fff8ffccc7f8fff000f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffeff3ffdf3fffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffffe1ffc7fc7f9f3e7f3c7fffff1f9e7fff01f80fc7f8c30ff
1ff8e3fc67fbe3f138fc7f1fe31fc07ffe00fc47fc71ffcf8f8e71fc371b1fc71ffc7f8c
7ffe7f81fffff001e00ffe7ffc7ff8ff1c7fffff8f8fe01fe38ff1c21ffff08ff87fc0fc
1c380078c7ffc03e7ffcffff8ffce43f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffe07f03f071fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffffc1ffc7f
8ff8ffe7f8c7ffffc3fc47ffe31f81fc7f8c00ff1ffe03f8f7fbe3f1d8fc7f1fe31fc07f
fe03fc07ff01ffcfcf8e31fc36391fe01ff87f8c7ffe7f81fffff001fb0ffe7ffc0438ff
1c00bfffc79fe01fe38ff1c71fffe3cffe7ff0fc7e38fc71e7ff8f9e181c7fff8ffcf03f
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff0ff87e130fffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffff80ffe7fcff8fbe7ff0fffffe3ff07ffc71f8dfc
7f8e38fe1fff83f9f3fbe3f1c1fc7f1fe31fc07ffe3ffc27ffc3ffcfcf8e39fc703d1ff8
1ff87f0e003e7f005ffff1f9ff0ffe3f7c78387f1e701ff7e79fe31fc3cfe1cf8fffe7cf
ff3cf8fc7e38fc63e7ff8f8e3c1c7e7f8ff8f87f8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffff9ffc7e3c37ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
f8cffc7fc7f1fbe7ff87fffff1f7c7ff8f1f8cfc7f8e78fe3ff3e3f1fbfbe3f3e0fc7f9f
e31fc67ffe3ffc77fbe1ffc7cf8e31fc707c1f9f1ff87f1e101e3f18b1fff1f9cf8fff3f
1e7e387e1e7e3ff7e3cfe31fc7cfe3cf8fffc3cfbf1c78fc7e38fc63e7ff8f8f3e1e7c77
afbc7c3f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffcffc7e3e1fffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffff1effe7fe7f1fbe3e7c7fffff8e3c7ff
8f1f8efe7f1e7cfe3ff3e3f1f9fbe7f1f07c7f9fc70f867e3e3ffc7bf1e1ffc7cf8e30f8
707e1f1f3ffc7f1e7e1e1e19f87ff1f9cf8fff1e1e7c387e3f7c3ff3e3c7c70f87c7c7cf
8fffe3cfbf1c78fc7e38fc61e7ff8f8f3e1e7837cf387c3f8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffff87fc3f3f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffff1e7fe7e67f3fbe7e7c7fffdf8e3c7ff8f1f9e7e3e1e3c7c3ff3e7e3f9fbc3f1
f03c73cfc7070f3e3e3ffc79f1e3ffc78f9c3070f0fe1f1f3ffc3e3f3e3e0c1cf8ffe1f8
c71fff8c3f1879387f987ff1c7f38f070fe387861fffe0870e3e39fc3e38f870c3ff861f
9c3f187186387c3f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffc7fe3f
3f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffe1e7fc3c73e3f3c3e38ffffc
f1f3c7ffc61f8f073e3c3e7c7ff1c7c3f8f9c3f1f01863c70e000f1c3c3ffc7838e3ffe3
87380000e0ff1f8e3ffc1c7f8c38003c70ffe1f0c41fffc07f80f981ffc0fff007f81f30
3ff81f003ffffc0380ff01f81808303c01ff803fc07f80f80060181f8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fe3f1f8fffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffe3f3f800f88fe001f10ffffc41f80fffe00e078788781f00fff80781
f86001e0e00007e01f181f80780ff01c3c03fff0007c2183c0ff07c07ffc80ffc0fe607f
03ffc0e060fffffffff7fcefffffffff3fffffbfffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffffffff1ffe7fffffffdff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffe7fe3f1f8fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffc3f3f803fe1fe03f
fe3fffffc7fc1ffffdffdffff3ffffc7fffe3ffffffffffffffffffefffcfff3ffffffff
ff8fffff8fffffeffffffff3fffef7fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffff9fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe3ff1f9fcfffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fff87f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffeffff
fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff9fffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffe3ff1f8fcfffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff87f9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffcfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1801fcfcfffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fff0ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffe1ffffffffff87ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffff0020fe3c7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe
1ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffff
ffffff803ffffffffffffff007ffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff8ff387ffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe0ff87fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffe3fff
ffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffc03ffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffff1ff8ffc67ffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffc07f83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffc3fffffffffffffffc01fffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff9ffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc0ff83fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cffe3ffffffffffffffffecfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffd80000000020004101d8067ff000018004600d8e30c080284ea01f1
780202223f030bb87f4400000000e0000fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffc7fc3ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff07fffff6ffff
fffffffffffffffffffffaffffcffffb63efe600ce3bc8eff0cfc0dc402000801887c080
080103c100407800e018006000004800000009e000200020404118f00000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0fff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffc7fc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff00000000000000000000000000000000000200000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000003e6ffffb3e183fe7fcffcfefffffe3fce7e37effffbbe6d
3fffc3cfef7ff1b7f5bfe7c200720618000000231fff000ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffff83fc1ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff8000
0000000000000010006000000000000004000000000000180102001c719801827c000800
10081a0004782784087803010600000400011ee0fcfa3a93f818ed07fceffff7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff77fbfffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffffff7ffff81f0fff0d1ffb18ffc1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffcffffffffffffc00000000000000000000000060000c0000000f00000000000
00000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0000800000100000fe8200000000001000000000000000
03e0021cfc0040030400200000000040000080033fff001ffcffffffffffffc000000000
000c000000000010800380000000b8000000006040000000e00060003ffffffffffffeff
fffc63fff9fffffffbf7ffffbfdbfffecf09381e427f1c6483816433c310184040010000
01040e000480000000600380000200000400000800800000000000000000070000000000
000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000080fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000003000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000003ffffffffffffff7ffffffffffffffffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff3f9efffd71f9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff0000180001888001ffe4b0041fe1fdfe3f0fdb7e1fffffe8fffffe1f7feffffe1fff
f7ffffffffffefffdcfffefffffff3ffffffc7ffffefffffffffffffffff7ff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff65fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffbffff3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7fffffffffff3ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe7ffc7dff9ffffffbffffffffffe0fffefffc03f879ff38103c3fe1ff
01c020781e1ffc0fe7cf0775bf81fc37f038007000f9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc0c0010fe03fc18f0
3fc18fe1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d0000000
0200000f8630100f883030007f847ffc0f1c10f020e000007807c1ff83c180381c3ff183
80878e707f007c10f03800f800e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc3e10407c71f84078ff8007f1ff0f3ffe
3e3c3c700070f0f8f007c3ffc7c3c61c387fe7e382039e7c7e1e3c78787c71f8e1e3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f00e0f8fcf8f0f8ff8f0ff1ff1f9ffe3c7c7e31e3f1f1f8e0f3c7ffc7e3cf1c
387fffe18f0f9e3c7c3f3c7c787c79f8f3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe3f11f1f8fc78f9f8ff9f9ff1
fe3f8ffe3c7c7f31f3f1f9f8e3fbffffc7e3cf0e70ffffe18f8f9c3cfc7f1c7c38fc70f8
f387ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe3f11f1f0fc79f9fcff9f9ff1fe3f8fff38fc7f11f1f9f9f8c3f9ffff
c7e3cf8e71ffffe18f8f9c1cfc7f1c7c7cfc7078e38fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3f18f1f1fe38f9fc
ff8f9ff1fe3f8fffb0fc7f11f1f9f9f8c7ffffffc7e3cfc461ffffc3cf8f985cfcff1c78
7cfc703cf30fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffe0e1c71f1fe3e79fcffc71ff1fe3fcfffa1fc7e18f1f1f9f8
c7ffffffc103cfc003ffff87e38fd8ecfcff0c00f800799cf01fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffe001e11f1
fc3f11f8fff31ff1fe7f87ff83fc7e1e01f1f8f8c7ffffffc003c7e007ffff0ff00fd0ec
f8ff0c01f80079ccf03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffe1f1fc1e1fc3fc1fcfffc1ff9fe3f8fff33fc7f1f
81f1f0f8c23fffffc7e3c7e437ffff87fe0fc1e07cff0c78f87c71e0f13fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
3f1ff1f1fe3ff1fcffff1ff1fe3f8fff39fc7e1fe1f1f8f8e001ffffc7e3c7ce33ffffc3
cf0fc1f0fc7f1c7c787c79f0f19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f18f1f1fc78f9fcff8f1ff1ff3f8fff
39fc3e31e1f9f9f8e7e1ffffc7e3c7de39fff7e3cf0f83f0fc7e1c78787c78f8e1cfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f10f1f0fc78f9fc7f8f1ef9ef3f1fff3cfc3c31e3f1f8f8f3e3ffffc7e3861c
383ff3e3c78f83f87e7e3c7878fc38f861c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc3f18e1f0f8fcf1fcf88f1e79
cf9e1ffe1e000078e3f0f0f8f1c3ffffc7c2003c3c1ff1c3c71f87f87e3c7c70f87c30f8
61e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ff81e0823f221fc01f001c63e080fc03ffc0e0c40fc07e060607807ffff
01c004381e1ff007e01f07fc3f00f801f03800300070ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc1e8607fb03ff07f3
c1f0ffff1ff0ffffffbff9fe1ff3ffeffe3ffffffffffffffffffe3ff9ffffff7fe3ffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe00ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc03fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff6fffffff
ffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffff07ffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
03ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffff
fffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffff7fffffffffffffbffffffffffffe7fffffefffbffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff7fffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe3ffff
fffffffff9ffffffffffffe7fffffefffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ff9fffffffffffe3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffe7fffffffffffffdffffffffffffe3fffffe7f
f3fffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffeffffffffffffffffffffffff3
fffffffffffffffffffffffffff003fc07c780fc3f0001c0f03fffc30001e0701f07ffff
99d0883fe0ffc1fe3c0fc3f87f8ffc1fc1f81fff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ff83ffffbffffffffcfffffffbfe7fe23ff8fe1ec3f83ffbe7ffeff3eff83f88f83fff0f
e7c0f1fffc07ff07c1ffff81f3f03f3707e1fff3f1f8000ff807f1c781c0c03ffff000f8
6383c0f08f8003e0e39fffc0a0c1c7383c01ffff83c1871f863f047c3e0f00f87383f007
c1e00fff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff8000003fe03c1de8ffcfffff8781c0fe0
0fe03e0007f00fe043ff81e043f00f80f800fc03e3c0e1fffc00000f007fffc1e1e11f07
0380fff3f0f83003fc0fc003c1c1e0fffff87878f981e1e3e7cfc7f1cfcfffe1f1e38f98
7c7cffffc7e38f8f1f1f1f3c1f1e007cf3c3f1e3c3e3e7ff8fff000ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffc0e0860f871f3cf0ffcfffff87c7007e3c7c01f9f8fe1c7c001ffc3c301e3e7c3
fc387c01f1e3e1fffe3e1e1e3e7fffe3c3c3cf8fc7007ff1e07c78f0fe3fc301c3e1f0ff
fff8fc71f8f9f1c7f3cfc7f18ffffff3f9e31ffc787c7fffe7e38fcf1f9e3f1fdf1e1e7c
f1c7e3f1e3c3e3ff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1c7878fcf3cf1ffc7ffffc
fc70f3e3e3c38f9f8fc3e3c383ffc7c7c3c7ffc7fe7c3879f0e3e3fffe3f3f1c3e3fffe3
878fe78fc61f3ff1f63c78f8fe3fc787e3e3f1fffff8fc61fcf9f1c7f3e7c7f19ffffff3
f9e33ffc70fe7fffe7e38fc63f8e3f9fdf1e3fbce1e7e3f9e387f3ff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe3f1c7870fcf7871ff87ffffcfc61f9e7f18fefcf8fc7e3c7c7ffc7c7
c7c7ffc3fe7c30fef863fffffe3e3f1c7f1fffe38f8fe78fc63f9fe1ff3c78f87e3fc7c7
e7e3f0fffffcfc61fc79f187f1e7c7f11ffffff1f9e23ffc70fe3fffc7e39fe43fcc7f8f
cf1c7ffdc0e7c7f8e387f1ff8fff001ffcfffffffffffffc610b280400c0481448000600
004000000011c0000000000000000000000000001fffffffffff1ffe3f1c7c71fe73870f
f83ffffcfe63fde7f18fffef8f87f1c7c7ffc7c7c78fffe7fe7c31fefc63fffffe3f3f18
7f9fffe30f8fe38fc63fdfc0ff7c78f87e3fc7c7e7e3f0fffff878e3fc7df38ff1f7c7f3
1ffffff1f9e23ffc71fe3fffc7e39fe07fcc7f8fcf9cfffcc6c7c7f8e38ff1ff8fff001f
fcffffffffffffc000000000000000000000000020000000000800000000000000000000
000000001fffffffffff1ffe3f1c7861fe73131ff1bffffcfc67ffe7f01fffef8f8ff1e7
c7ffc7e7c78fffe7fe3c71fffe23fffffe3f3f187f9fffe31f0fe38fc43fffc4ff3c78f0
fe3fe3c7e3e3f1fffff801e3fc7df38ff1f7c7f107fffff1f9e201fc01fe3fffc7e39fe0
7fc07f8fcf1cfffec647c7f8e10ff1ff8fff001ffcffffffffffffc77df1f8ffffffbef0
fffffffe3ffffdffffffffffefffffffffffffffffffffff1fffffffffff1ffe3f1c60e1
fc771b1ff19ffff8fc67ffe7f01fffe78f8ff1f1c7e007f3c787ffc7fe1071fffe03ffff
fe3f3f18ff9fffe01f8fe187843fff9e7f3c7c41fe3ff1c7c003f1fffff801e3fc7df18f
f0f7c7f100ffffe1f9f201fc01fe3fffc7e39fe03f807f8fcf9cfffe8f47c7f8e00ff1ff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c03e1fe723b1ff3dffffcfe67ffe7f01fffe7
8f8ff1f8c7c387fc07807fe7fe01f1fffc03fffffe3f3f18ff1fffe03f8ff180043fff9e
7f3c7c07fe3ffc07c003f1fffffc70e3f87de18ff1f3c7f10ffffff1f8e21ffc71fe3fff
e7e39fc03f807f8fcf9c6ffe0f47c7f8e78ff1ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe
3f1c3ff1fe7e3d1fe3dffffcfc67ffe7f01fffe78f8ff1ff07c7c7ff0787ffc7fe3ff1ff
f8e3fffffe3f1f18ff1fffe13f8ff18fc67fff9f3f3c7c7ffe3fff07c3f3f1fffffc78e3
f8fde1cff1ffc7f10ffffff1f9e21ffcf9fc3fffc7e38fc67f887f0fcf1c003e1f87e7f8
e38ff1ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f1c7ff1fc787e1fe7cffffcfc6001e3
f08007e78f0ff1ff87c7c7ff8787ffe3fe3ff1fff1e3fffffe3e1f9c7f1fffe3bf8fe3cf
c67fff1f3f3c787ffe3fe787e3e3f1fffffc78f3f8fdf1c7e1fbc7f18ffffff3f8e31fdc
79fc7fffc7e38f873f8c7f1fcf1e7c3e1f87e3f0e3c7e3ff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffe3f1c7ff1fc707e1fc7effffcfc77e1e3f19f87e78f8fe1e7c7e7e7e7c7c7ffc3
fe3ff9f8f1e3fffffe3e3f1c7e1fffe3df8fe38fc63e3f1fbf3c787fde3fc3c7e3e1f1ff
fffc78f7f8fdf1e7e3f3c7e187cfffe1f8e39f9c7cfc7fffc7e307073f1c3e1fcf9e7e3e
1f87e3f1e3c7e3ff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7ff9f8f0fe1f8fe7fffc
fc77e1e1e18f8fe78f87e3e7c7c7e7e7c7c3e3c3de3ff8f0f0e1fffffe3e3f1c7e3fffe3
cfcfc38fc71e1e1f9f3c7c7fde3cc3c7c3e0f1e7fff820fde1f8e1f3c7f3c7c1c38fffe1
f0838f187e79ffffc3e0000f9e1c1e3fcf1f3c7c3fc7f3e3e3e3c3ff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffe3f1c7ff8f0f0ff1f0fe3fff8fc71e3c0c1cf8fe78f87c7e38fc7c3e3
cfe3c0c31e3ffcf0f861fffffe3e1f1e3c7fffc3c1e7878fc39e3c3f8f3c387fc639e387
c3e070c7fff003fc03e000f80fc003f1f00fffc0e043d8103e91ffff00000c1fc07c807f
860780f83fc1f80781f00fff9fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffc0e083ff161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8430100f
8830300c61f0ff0f07e3fff8203807c207e21fc007900ff00f8381f10ff00000181ffe01
fc00fffffc0c0e0f00ffff80e1f09e0381c0781f0400001fc001f01f80c0000fffffffff
9ffc3ffe7ffbfffbfcfffffffffffbffffcfffffffffff3ff1fcf7ffffffe3fffffffe1f
fffe3fff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3ffc0e001fff07e3ff061fe3fff2e33e0fff
8ff87fe803983ff83ffbdffc1ffc3e2e7fdfff87ff77ffffffefbfffc1ffffe3fffcff77
8fe1ff9fce3ff3ffe3fffc7ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff02ff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffff9fff001f
feffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffe3ffffffffffffffffffff
ffffc00fffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffdcfffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffcfe7f81ffc0f8fc7fc7fc07ffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffc7c3f1c7f8038
7c3fc3f8f1ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffff
ffffffcffffffffffffffffffffc7e1f3e3f8f9fbc1fc1f0fdffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcffffffffffffffffffffc7c7e
3f1f0fcfbc7fc1f8ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fc7fffffffffffcffffffffffffffffffffe3e7e3f8f1fff9c7fc4f8ffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffc0ffffffffcfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffe3e3e3fcf1fffde7fc67c7fffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffe3e3e3fc79fffce3fcf3f1fffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ff80fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffff1f3f1fc78fffee3fcfbf8fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
3fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffcfff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff1f1f1fc78fffef3fc79f
f1ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc3fffffffffffffffffffffffffffffff
ff93ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffbffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffff0f1f9fc7c7ffef3fcfdff8ffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcfff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff979f8fc7c7e7
f79fcfcffc7fffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffff939fc7c7e3e3f71f8fcffc7fffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc71e078fc1f81c8f87e0003c7df01fff80607023e0ffffff0f7fef1f03f8301
fe7fffffe41f8ef007c0e07f8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffff8c1f
e3c7f1e3f31f8f8f3c7fffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe21ff87ffffffffff
fffffffffffffffffffefff0fef7f1ffff7fdf77ffffff20ffe1fc78001e011e7e0fe0fe
0fffffffe0f8803e03dffdcf981f0ff80fc0f80fffffff03f800e0f0f047c3c9c31e0307
810f003ffe1f07833e0fffffe001e1e1f87f83003c3ffffff83f80f063e1f07fdfff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffff0e1ff18ff847e00e0fef807fffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffe007e03e07f1f03831e1fe0fe07f070381ffeffe03e03e003
f81f8703ffffff001fc07838001e001c3c03e0f807ffffffc0e0c01e06007c0e1c1c07fc
1fc1f087fffffe31f980f1e1e1e3c7e3878fdf0f0e078f0fff1f8fc73f1fffffe181f3e3
f8ffc71e3c3ffffff83fc3f1f1e3f0ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffcf7ffe1fff8ff0ffdfffe3ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe1c3c01f8
fe0f87080f3cf1fc03f0f87c3ffe7fc79f0ff0e1f007c787ffffff870f80381e1e3f1878
7871e1f0f1ffffffe1e3e00f8f0e1f1c3e3803fe3fe3e1e3fffffdf8f1e3f1e3c3f1e7e3
8fc7df8f1f9f8f8fff1f9f8fbe3fffffe3e3f3c3f8ffc71f1e7ffffffc7fc3f1f8e1f1ff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff1ffe3e1800f8ff27c61c1f38f1f831f9f8fc7ffc3f8f
cf8ff8f0e0e3e38fffffffc7c7071f9f1e3f1c70f0f8f1e1f9fffffff1c3e3cf8f1f1f3c
7e30f9fe3fe3c3f1fffffffef3e3f1c7c7f1c7e31fe7df8f1f1f8f87ff1f87cf9c7fffff
e3e3f387f8ffc71f1ffffffffc7fe3f1f8e1f0ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc
3f183cfcffe7ce3e3f3879f0fdf9f8fc7ffc3f9fff8ff8f8e3f3e18fffffffc7c60f9f9f
1e1f1c71f1fc71e3f8fffffff187e3ef8f1f0f387e31fdfe3fe3c7f1fffffffc63e3f187
c7f9e7e31fe7cf9f1f1f8f8fff1f87cfc8ffffffe3e7f38ff8ffc71f1ffffffffc7fe3f1
f870f9ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc3f18fe7cfff7c73e3fb879f1fff9f8fc
7ff83f1fff8ff8f8e3f9f18fffffffc7c63fdfdf1e0f1c61f1fc71e3f8fffffff18ff3ef
8f1f0f38fe21fcfe3fe3c7f1fffffff871e3f18fc7f8e7e21fe3ef8f8f1f8f1f821f8bcf
e0fffffff1e7f31ff8ffc71e3ffffffffc7fe3f1fc6079ff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffc3f00fffcffffc71e3f3939f1fff9f8fc7ff8bf1fff8ff8f0e7fff88fffffffc7
8e3fffdf1e0f1c63e3fc71c7f8fffffff30fe3ef8f1e1f31fe23fffe3ff3c7f1fffffff8
f8e3f01f87f8c0021fe3ef8fc71f803f003f8dcfe1fffffff8e7f03ff8ffc7007fffffff
fc7fe3f1fc7139ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f01fffcfff7c79e3f31b1f3
fff9fcfc7ff19f1fff8ff8e1c7fff80fffffffc21e3fffdf1e271c47e3fc71c7fcffffff
f01fe3e78f883f03fe23fffe3fe10ff0ffffffc0fe03f01fc7f8c0031fe3ef8ff01f803f
3e3f9ec7e1fffffffe07f03ff8ffc7007ffffffffc7fe3f1fc7399ff8fff001ffc7fffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffc3f01fffcfff7c7c63f2391f3fff806fc7ff1df01ff8ff807c7fff80f
ffffffc01e3fff9f3e731c07e3fc3007f8fffffff01fe3e78f80ff03fe23fffe3fe007f0
ffffffc1ff83f19fc7f9c7e31fe3ef8ffc1f8f1e3f3f8f07e1ffffffff87f13ff8ffc71c
3ffffffffc7fe3f1f861c1ff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe7f01fffefff7cff0
3fa3d1f3fff8f8fc7ff3cf1fff8ff8ffe7ffe1cfffffffc71e1fffdf3e381c47e3fc7bc7
f8fffffff01fe3e79f9fff13fe23fffe3fe3c7f0fffffff0ffe3f1dfc7f8e7f31fc7e78f
9e1f8f1e3f1f8f87c1fffffff7c7f39ffcffc71e3ffffffffc7fe3f1f871e1ff8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffe3f0000fcfff7cffe3f83c1f000f9fcfc7fe3ef1fff8ff8ff
e7ffe3cfffffffc78e001fdf1e3c1c67f3fc7be7f8fffffff1dfe3e78f9ffe39fe73fbfe
3ff3c7f1fffffff8f9e3f1efe7f9e3f31fc7e78f8f1f8f8e3f1f8f8784ffffffe3e7f3df
f8ffc71e3ffffffffc7fe3f1f871f1ffdfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f08f07c
fff7c73e3f87e1f1f0f9f8fc7fe7e71fff9ff8ffe7f7c7cfffffffc78f3e1fdf1e3e1c73
f3f873e3f8fffffff1cfe3e78f9ffe3dfe33f1fe3de3c7f1fffffcf8f1e3f1e5e7e1e3f3
8f87e78f8f1f8f1e3f1f8fcf8e7ffffff3e7f1c878f3871e3ffffffffc7fe3e0e0f1f9ff
dfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffc1e18f878fff7c71e3f87e1f9f0f9f83c7bc7f78f
cf8f78ffe3e3c3cfffffffc78f3e1fdf1e3f1c7bf9f8f1f3f1fffffff1cfe3e78f1ffe3c
7e39f1de3de3e3e1fffffc78f9e3f1e0f3e3c3e1c70fe70f8e3f8e1e3e1f0f870f3fffff
e3c7e1e0386306183ffffffffc7fe3c001e1f0ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc
001cf8f8fdf7c71e3f8ff1fcf1f9f81c7bc7f38f878e78fff3c3e3c7ffffffc70f9e1f9e
1e3f1c7838f1f1f9e1ffffffe1e0c3c78f0ffe1e0c38e1ce39e3e3c3fffffc38f807c070
f80f0180e01f8007e03e003c0c0e03000e0ffffff807c060000784007ffffffffc7fe3f1
03c0607f9fff001ffeffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc003e21f860e1078c7f0ff0fe43f8f000
0307e1e20000607ff807f003ffffff001fc07f00080c003c3c03c0f847ffffffc0f1e3c0
0403fc0e0c3e03e00180f00ffffffc11ff1ffffffefffffff8fffffff1ffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffff7fffffffffffc7fe3ffc7f7ffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffe207f03f001c007e0fe1ff87f07f8f7238703eff09c00f03ffe0ffeffffffff86
fff0ff00e3fff83f7f9ffeff1ffffffffffffffffcfffeffbf7f0ffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc7fe3ffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fc3ffffffffffcfff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fe3ffffffffffdfff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fe3ffffffffffdfff000f
fc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7fffffffffff83fc1ffffffffffdfff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffe000007fffffffff
8fff001ffcffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffeeffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff9ffffff1610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001d00000000200000f8230100f8830300fffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffef
fffffe3fffffffbfff9fc7ffff9fffffffcf3fffc7f3f1fffbf9fe3ffcfcffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcff1f838eff9f87f01ff8fc3e3fcc7c7c7
c3030fc3c3e1f0e0f1f0fc1e387c7fff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffc7f9f8f9f3f8f83e3cff87ebe1f9e3e7c7c30907c1c3e0f060f9f87c0c1c383fff
9fffffffffff1ffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcff9f9f1f9fcf8bc7f7f87fde6
f3f1e3e7c01e1fc6c5e3f381f9f83c741f98dfff9fffffffffff1ffffffff83fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
ffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcffcf1f3f8fcfcfe7fff9fffe3f1f9e3e3e63f1fef07f3f1c1f8f8fe78
7fc9ffff9fffffffffff1ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffe03fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffce3f1fe7cfcfe7f
ff9dfef3f1fcf3e3e33f1fc787f1f1e1fcf8fe383fe1ffff0fffffffffff1ffffffffc7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffc47f1fc7c7c7e7fff9efef3f9f8f1e1ef3f8fe7c7f1fde1
fcf8fe3c3ff1ffff9fffffffffffbffffffffc7fffffdfffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffc07f1fe
7e187e3fff9e7ff3f8f0f1f1f39f8fe3c3f9f9f1fc00ff3e3ff1ffff9fffffffffff1fff
fffffc7fffffcfffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffbffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc0ffe1
fe7f9f7b0ffc1e3ff0fcfffff827ff33700fe63f7ffff07e0f380ff9f2fffffdf630fe0e
7083f8ffdfff001ffc7fffffffffffcffe07f9fe3e1c3e3fff9f7f71f801f8f0fb9fcfe3
e3f9f8f8fc387f3f1ff1ffff9fffffffffff3ffffffffc7fffffc7ff3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffc7fffffedfffc3ffffff9fff9fefdffbfff03ffdf
c01ff3eff5c7f7c0ff0ffffff83fffffdde00381e07e0e1c1e003c01e060fffff801f038
3063c0800003c03e0f001e00f07ffff0f07838207003e0ffdfff001ffcffffffffffffcf
fe33f8fe3e3e3f3fff9fbf79fc03f8f0f38fc7f3e3f8fcf8fe7c7f1f1ff1ffff9fffffff
ffff3ff803e19e01ff07e000387f03f81fe63fe03e1de0ffffffc07f06380e1e03e07fe0
1fffffc070700f0181e07ff9f87c0c00fe03ffcfe007c08381c00380180ffffff00fffff
83e1c7e3f1fe000e3f1c3e30f1e0fffffc78787c70f9e187c7c3801f1f8e3f1870fffffc
70f870f0f867e1ff8fff000ffcffffffffffffcfff3bf8ff3f3e3f3fbf9fbf79fcfff878
79cfe7f3f1fcfcf8fe3e7f1f9fe1ffff9fffffffffff9ffe0fe03c3cfc01f0f078f383f0
0ff0ff871f3cf0ffffffe1fc001c3c3c38f8ffc38ffffff1e1e1e7c7c3c03ff8f83e3c38
7f0fffcfe1c3c003c7e387c61c3fffffe3e7ffffc3f1c7e3f1fe3c3e3f1e7e38f1f1ffff
fc7c7cfc71f9f1cfcfc7079f1f8f3f1c79fffffc38fc70f0f8f7c3ff8fff001ffc7fffff
ffffffcfff3dfc7e3fbf3f9f1f9f9fb8fc7ff838b9c7e7f3f1fcfcfc7e3e3f9f9fe0ffff
9fffffffffff9ffe0ff87c7e7c01f9f8fce3c7e0cff8ff8f8f38f1fffffff1fc381e3878
7c78ff8fc7fffff1e3e3f3c7e3871ff8ffbe3e7c3f8fff87f1f18787c7e38fc70e3fffff
c7f7ffffe3f1c7e3f1fe3c7e3f1e7e3c71fffffffc7c3c7c71f8f1cfcfc70fdf1f8e3f1e
38fffffe38fce1f0f8f1c7ff8fff001ffc7fffffffffffcfff3c1e3e7fff1fcf9f1f1fbc
fc7ff81891f3e3d1f1fc7c7c7e3e3c0f8fe26fff9fffffffffff1fff1ff8fc7f387cfdf8
fce3c7c3f7f8ff1fcf3871ffffffe1fc7c7e78f8fe78ff8fe7fffff1c3c3f1c7e30fcff0
ffbe3e3c3f8fff07f1f98f8fc7e38fc78e3fffffcfffffffe7f1c3e3f1fe3e7e3f1e7f3e
31fffffffc7c7c3c71fcf3cfc7c71fef9f8e3f1f18ffffff18fce3f078f98fff8fff001f
fcffffffffffffcffe1e1f1c7f9f1fe39c1f1f98fc3ff060c0f9c3e1f8f8787e7e3f1e0f
cfc707ff9fffffffffff1fff1ff8fc7f38fefcf8fde1c7c3fbf8ff1fc73871fffffff3fc
7c7e70f0fe39ff0fe3fffff1c7c7f9c7e31feff07fbe3e3c3f8fff07f1f1cf8fc7e38fc7
c63fffff8fffffffe7f1c3e3f1ff3e7e3f9e7e3e31fffffffe7c7c1c71fcf3cfc7c71fff
1f8e3f9f98ffffff18f843f038fc0fffcfff001ffcffffffffffffcfff1f1fc1ff1f9ff8
3e3f3f00f83ff870f1fc03f1f9f87c7e7e1f3f8fcf8f87ff9fffffffffff1fff1ff8fc7f
11fffef8fdc1c7c7fff8ff1fc73031fffffff3fe3c7e31f1fe39ff1fe3fffff18fc7f9c7
e31ffff27fbe3e3c3f8fff13f1f1c78fc7e38fe7e23fffff8fffffffe3e1c4e3f1ff9c7e
0f1e1c3f01fffffffc70f8dc71fcf3cfc7e73fff0f8f1e1f01ffffff00fc07f998fe1fff
cfff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff87c7f01fffef8fcc6cfcffff8ff3fc731b1ff
fffff1ff3e7e23f1fe38ff1fe3fffff10fc7f9c3c21fffc33f9e3e307f8ffe3bf0c3e3cf
c1c387c7e03fffff87ffffffe3f1c663f1ffc47e001e003e31fffffffc05fcec71fc73cf
c7c73fff000f001f10ffffff00fc0ff1c8fe3fff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff
1ffcfc7f01fffef8fc8ec7cffff8ff3fc7a3b1fffffff1ff8c7e03f1fe38ff1fe3fffff0
1fcff8c0021fffc73f9e3e00ff8ffc3bf007f88fc003c007e03fffff807fffffe3f1c733
f1fff07e3f1f3e3871fffffffc78fcf471fc73cfc7f71fff8f8f1f1c38fffffe38fc4ff0
e0fc3fff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fff1ff8fc7f11fffe78fc8e47c7fff8ff3f
e723d1fffffff1ffe07e07f1fe38ff9fe3fffff89fcff8c3c31fffc79f9e3e3fff8ffc79
f1c7fe0fc3c3c7c79e3fffff87ffffffe3f1c7c3f1fffc7e3f1f7f38f1fffffffc7c7cf8
71f873cfc7e7000f1f8e1f1c78fffffc78fce7f0f0fc1fff8fff001ffc7fffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fe3ffffffffffffffff9fffffff
ffff1fff1ff8fc7f1084fe78fe1f0fc227f8fe3fc707c1fffffff1fff87e33f1fe38ff9f
e3fffff1dfc7f0c7e31fff8f9f9e3e3fffdffc79f1e3ff8fc7e38fc79e7fffff8fffffff
e3f1c7c1f1fe3c7e3f1e7f38f1fffffffc7c78fc71f8f3c7c7c71f0f1f8e3f1878fffffc
78f877f1f0f81fff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fc0ffffffffffffffff9fffffffffff1fff0ff8fc7e18f0fe78fc1f1fc7
83f8ff1fc707e1fffffff1fe7c7e3bf9fc38ff0fc3fffff1cfc7f1c7e31f9f8fdf9e1e3f
ff9ff87cf1e1c78fc7e38fc71e3fffffc7ffffffe3f1c7e0f1ee3c3e3f1e7f38f1ffffff
fc78787c70f0f1c7c7c79f0f1f8f1f1c78fffffc78f8f3f9f8f0c7ff8fff001ffcffffff
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f847fffffffffffffff
9fffffffffff1fff0ff8fc3e19f8fe78fc1f8fe7c378ff1fcf07e1fffffff1ee3c7e39f8
fc78fd8fc7fffff1efe7f1c7e39f0f1fcf9f3e3fe78f78fcf1e1c7cfc7e38fc71e3fffff
c3efffffe3f1c7e0f1ce3c7e3f0e3f3871fffffffc70f87c0001c1c7c7c7ce1f1f8e1f0c
30fffffe38f87830f860e3ff8fff001ffe7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8f3fffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff8f81838f0fe78
fc3f87f7c738f79f8f0fe1fffffe71ce3c7e3c1cf878f9cf8ffffff0e0e3e3c7e3cf0e1f
cf9e1e3fe38e70fe71c3c78fc7e387c70e3fffffe3c7ffffc00003c0000f90fc0e001c3c
00fffffff801f0380101e1810383e03e07000e07007fffff007038007000e1ff9fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfbfffffff
ffffffff9fffffffffff1fff1ff870007c61fe30fc3fc7f38718c7cf1e0ff0fffffc000f
187c1c1e00f001e20fffffe078f18783c1e03e0fe304180ff00060fe0007f01f81c00303
801ffffff007ffffc2387fe8fe1fc3fcdf7ffc0f8c7ffffffb1ffffe79cffb1bfffff8ff
ef78fefff7fffffff3fbbc7a7c04e3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff87c60
fe03fc00387fe3f80f0007e03c1ff07ffffe001f81f80e3f03e003f03fffffe079fc0f8f
f1f07e0fe3fc9c0ff010f4ff07bff83f8fc18723ecdffffff83fffffdfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe3ffff7fff94f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff80000000bfe01fff1ff87ff9fff7fffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc0000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000001fff
1ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffc7ffffc07f2618fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8400000240001fff1ff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff1fff0ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff0ff87fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffe0fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc00001fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffc7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff001ffeffffffffffffcfffffffffffc7fdffcfdffffff7fcf9ff
07ff9f7fffbfbf9fbfdfffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffebffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffcfffffffffff80fc0fc187ffe7e1f030fe73ff061f3f9f8f878fc7ffffffffffff
9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd3ffffffff
ffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffc7fffffffffffefffffffffffe3fe1f8403ffe3
e0f0907cf8fe120f1f078f83c783ffffffffffff9fffffffffff1fffffe0bfffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fc7fffffffffffcfffffffffffe3ff1f8e0dffe3e3f1e1fcfc7e782f1f97cfc7e3c5ffff
ffffffff9fffffffffff1ffffff83ffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffe3
ffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffc7fffffffffffcfffffffffffe3ff1f
8f0ffff3e3f1f1fcfe3e7c3f9f9fcfcff1cfffffffffffff9fffffffffff3ffffff87fff
ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffc0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
8fff000ffe7fffffffffffcffffffffffff1ff9f8fc7fff1f3f1f8f8fe3e7e3f8f9fe7c7
f9c7ffffffffffff9fffffffffff1ffffff8ffffffffffffffffffb3ffffffffffffffff
ffffffe3ffffffffffffffffffeffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffeffffffffffffcfffffffff
fff1ff8f8fe7fff1f1f1f8fcff1e7f1fcf8fe7c7f847ffffffffffff9fffffffffff1fff
fffc7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffefffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffeffffffffffffcffffffffffff1ff8fcfe7fff881f9fcfc7f1f3f1f
c30fe307fc07ffffffffffff9fffffffffff1ffffffc7ffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffffe3ffffffffffffffffffcffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffdffffffd8c3f0029ffff87f03a0e378f
d3fffffffffff7ff10ffc1ff81fcff8f87fcffffffe3cfff8fff001ffcffffffffffffc7
fffffffffff8ff8fc7e3fff8f1f8fc7c7f9f3f9fe7c7e027f803ffffffffffff9fffffff
ffff1ffffffc77fffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffe33fffffffffffffff
ff8fffffffff3ffffffffffff1ff7fffbf7dfffffffffffffff3cf887fff1e7a7fff07ff
ffffffffc00783c0831fc000000f01f03800700783ffffffffff8783063f847f08f83c1e
01f0f70781e08fff8fff001ffcffffffffffffeffffffffffff8ff8fc7e3fff8f8fcfc7c
3f8f9f8fc7c7e3e3f9e3ffffffffffff9fffffffffff1ffc0e0001fe03e0603c1f81c1fc
ffc0fffffffffff03c3c0fe00fc1007e0f001c00001c07e007ff3fffffffffffc07e007e
003e1fffffffffc107c187821fc00c383c1e07ffffffffffe1e3c3e38f8f8e3e1e1e00f8
7c38f863e3ffffffffff87c71f3f1f7e3e783e3e00f9e787e3e187ff8fff001ffe7fffff
ffffffcffffffffffff8ffc7e3e3fffcfcfc7e7e3f8f9f8fe7e7f3e3f1f3ffffffffffff
9fffffffffff1ffc1e0818fc11f0f878e7c3c1fcff8f3ffffffffff8787807e1e3e3861f
1f8c3f1c3c3e1ff1e3ff3fffffffffff803f1c1e1c7e3ffffffffff1c1c603c787cc201c
7e3f1fffffffffffe3e1e7e38fc78e3e3f1c3efcfc79fcf1e7ffffffffffcfc71f9e3f3c
7e7fbe3c3cfdc38fe7f1c7ff8fff000ffc7fffffffffffcffffffffffffc1e07f3e1fffc
7cfe7e7f1f8fcf8fe7e7f3f3f1f1fff1610000026060f002220574d46430100000000000
1000000000000001d00000000200000f8030100f8830300fffffffff9fffffffffff1ffe
3f1c7c787cf1f8e3f3c7e3fc7f3f9ffffffffff8f0f033e3f3e38f0f1f8e3f1c7e3f1ff1
f1ff1fffffffffff079f1f1f1c7e3ffffffffff3f18f0fc7c7cc787c7e3f1fffffffffff
f3f1e3e39fe78e7e3f3c7f7cfe78fcf1c7ffffffffff8fc73f8c3f9c7f3f9e387f7dc38f
e3f1ffff9fff000ffcffffffffffffcffffffffffffc0003f9e1fffc7c7f3e3f9f8fe787
e7e3f1f3f9f1ffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7e78fcf9f8e7f1e7e3f87f3fffff
fffffff8f1f1f9e3f9e38f8f1f8e3f1c7e3f1ff1f8fe1fffffffffff0fcf1f0f1c7f3fff
fffffff3f18fcfcfe7cc787c7e3f1fffffffffffe3f1c1f39fe3ce3e3f187f7cfe79fcf8
c7ffffffffff8fc73fcc7f8c7f1f9f38ff7dc18fe1f1ffffdfff000ffcffffffffffffcf
fffffffffffc7fc3fc61fffc7e7f9c3fcf0ff387c3f3e1f1fc79ffffffffffff9fffffff
ffff1ffe3f1c7e31fe71f8c7f1c7e3f83e3ffffffffffffce1e1fde3f8e38f8f1f8e1f1c
7e7f1ff1f0fe1ffffffffffe1fcf1f0f1c3e3ffffffffff3f18f8f8fe78c7c7c7e3f1fff
ffffffffe3e3e4f38fe3ce3f3f18fffcfe78fc7c67ffffffffffcfc71fc47f88ff1fdf38
fff9818fe0f1ffffcfff001ffc7fffffffffffcffffffffffffe3fe3ff09fffc7fffc11f
f20ffe47e1f3e1f9fc00ffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7f31fe31f8c7f9c7f3f0
3e3ffffffffffffcc3e3ffe3f8e39f9f1f8e0f1c7f7f1ff1f1fc0ffffffffffe1fff1e1f
1c1f3ffffffffff3e1cf9fcfe38c7c7c7f3f1fffffffffffe007c6739fe3ce3f3f18fffc
3c78fcfc07ffffffffff8fc73fc07f88ff1f9f39fffd8c8fe271ffffdfff000ffc7fffff
ffffffcffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffff9ffffffffffffffff9ffffffffffff
9fffffffffff1ffe3f187f11fe39fccff8e7e3f1be3ffffffffffffcc7e3ffe3f8e38f1f
0f8e271c7fbf1ff9e3fc6fffffffffff3fff0c3f1c4e3ffffffffff1c3e38fcfe3cf3c7c
3c3f1ffffffffffff00fc7639fe38e3f3f18fffc0078007807ffffffffff8fc73fc47f80
ff1f9e39fffd1e8fe331ffff8fff001ffc7fffffffffffeffffffffffffe3ff1ffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f1c7f11fe39fccf
f8e003e19e03fffffffffffc07e7ffe3f8e3803f000e331c7f3f1ff807f8e7ffffffffff
3fff007f1c763ffffffffff00ff00fcfe3cf887c003f1fffffffffffe3c7c7839fe38f3e
3f18fffc7c78fc71c7ffffffffff8fc73fcc7f00ff1f9e38fff81e0fe381ffff8fff001f
fc7fffffffffffeffffffffffffe3ff1ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fff3f1c7f11fc39fcc7f8e043e3de13fffffffffffc0fe3fff3
f8e3803f0f8f391c7e7f1ff9e7f8f7fffffffffe3fff0c3f1c703ffffffffff1c7fc0fcf
e3cfe07c3e3f1ffffffffffff3e3c7c3cfe38e3e3f1c107c7e78fc63c7ffffffffff8fc7
3f8c7f08ff1f9f3c00781e0fe3c1ffff8fff000ffc7fffffffffffc7ffffffffffff1ff1
ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1ffe3f1c7e13
fc39f8c7f0c3e3e7ce3ffffffffffffc6fe001e3f8e38f1f1f8f3c1c7e7f1ff9e3f1f3ff
fffffffe3fff1e1f3c783fffffffffe1e3ff8f8fe3cef87c3f3f1ffffffffffff3e3c7e3
8fc38e3e3f3cfc7c7e78fc63c7ffffffffff8fc71f8e7f18ff3f9e38f8783f0fe3e3ffff
8fff000ffe7fffffffffffc7ffffffffffff1ff0fffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffbffe1f1c7e39fc79fce7f0e7e3c7ce3ffffffffffffc
77e3e1e1f0e38f1f1f8f3e1c7f3f1ff1f1f3f3ffffffffff3f9f1e1f1c7c3ffffffffff1
fbcf8fcfc3cc787c3e3f1ffffffffffff3e3c7e187878e3e3f3cf87c7c78fc61c7ffffff
ffff8fc70f0e7e187c7f9e3cf8783f0fe3e1ffff8fff000ffe7fffffffffffcfffffffff
ffff0ff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbffe
1f1c7c31fc79fce7f1e7f3c7ee1fbffffffffffc73f3f1e1f1e38f0f1f8e3f1c7f1f1ef1
f1e3f9ffffffffff9f0f1e1f9c7e3ffffffffff1e3cf8f87c78c78fc3e0f1effffffffff
e3c7c3e000070e3e3e1e78787e38fc71c7ffffffffff87c0001f3c383c7f9e3e78f87f87
c3e1ffff8fff001ffe7fffffffffffeffffffffffffe07f03ffffffffffffffffdffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f181838f8f1f8e3e3e7e38fe71f3fff
fffffffc7833e3c041c38f1f1f8f3f1e7e0f1cf1e3c3f9ffffffffff8f1f1e3d1c7e3fff
ffffffe1c3c78f00070678fc3e071c7fffffffffc00781c0080f081e1c0f00f018003838
03fffffffffe0000101f00f900ff001f00f07f8380c0ffff8fff000ffeffffffffffffcf
ffffffffffffe3fc3ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffc0e00007c70f0f87183c3e10fe38e3ffffffffff87838c3c003c3003e0f079e00
3c0000e00381f8ffffffffffe43c003c183c1fffffffffc007e01f000f0730f81c0000ff
ffffffffe7ffebffff7fff9f1c5fc3ff3fc3f9bfdfffffffffff99fffc7fc1fdc3ff9edf
c3ffffdfb1feffff8fff001ffe7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc000040fe03e4003c0f81c007
e1c03ffffffffff03c7c07fb87e2007c0600fe001e0001e00783f0fffffffffff07f84ff
b0381ffffffffffc3ff47fee1fef83f81c4011ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffffffff3fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1fffffffffffffffffffffffcfff000ffeffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffffffffffffffffffff
8fff001ffeffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e3c7fffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff801fffffffffffffffffffff8fff000ffeffffffffffffe000000000
000009000000000000000000000000002000000000000000018000001fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe0e7e7fffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe81fffffffffffff
ffffffff8fff001ffc7fffffffffffe00000180000000800000000000000000000000000
0000000000000000000000001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f7f7fff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff9fff000ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffafffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffff
ff80ffff8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffc3ffff8fff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff81fffffff
ffffffffffe3ffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe3ffff8fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
cfefff9fffffffffffe3ffff8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffdfffbffff8ff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffefe7ff1fffffffffffe3ffff9fff001f
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffcfff3ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe3fffe3ffc7fcff7ffffefffff3ffffffff7ebf3ffffffffe3f3fffffff
ffffbfffe7e3fe3ffd9fe7fe0fe33fff9fff001ffeffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffc7ff
3ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffe7fffffffffffffffffffbfffffffffe10ff80ff00f8780f01
f87703e0c383b83e0e003fffe0f8f00f0f010383fffe0c3fe7e000381c0c03fc07e087ff
8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffc0fe70100723bf007e3eef83fbfc1fe0ff80fc07f
c79f8ffff81c1e03e007fff1e0780fc38f078007fff807ffff0381e07fc0ff80fff03c0e
001c007703c0c0ffff0782007f1e3e1c783e1e00f8e387c001cf3c3f1f083ffff1f1e1e6
07c78fc7fffc003fe7f9f07c3e1f0ff8f1e1e3ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc
1e000000f83c1071e1f0f1cf3de1fc03fc3fc00f80070ffff83c1c31f003fff8f0f38780
070f870ffff3c3ffff87c3879fe3fe1c7ffc7e1f0c7e19e787e3e1ffff8fc20f3e3f3c3e
3d3e3e1c7de3c78787ef1c3f1f8c7ffff1e3e3f3e7c78fc7fffc785fe3fdfcfe7e3f9ff1
f9e3f1ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1c31f1fc7e38f8f1f8e3f7f8f3f801
fe3ff7c30c070ffffc7e3878f9e1fff871efc30e078fc78fffffe1ffffc7e30f8fe3fe3f
3ffc7f1f1c7e39e3c7e3f1ffff8fc61f1c3f1c7e3f9f3c7f7de3c7cfc7ef1c7f1f9fffff
f1c3c7f3f7c7c7c7fffc787fc3fcfcfe3e3f1ff1fce3f9ffcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f1e39f9fc7e39fcf1f8e7fffde3f8f9fe3ff3e31f1f1ffffc7e38fc79f0fffc
79ffe31f1f8fc78fffffe1ffffc7e31f8fe3fc3f1ffc7f3f1e3f39c387e1f1ffff8fc73f
8c7f187f1fdf387f7dc1c7cfcfce0c7f0f8ffffff1c7c7f1f7c783c7fffc7c7f81fcf8fe
1f3f1fe3f8e3f8ffdfff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e7df8fc7e39fc71f8c7ff
7873f1fcfe3fe3e31f1ffffffc7e31fc79f0fffe39ffe31f9f8fc79ffffff1ffffc7e21f
c7e3fc7f1ffc7f3f1c1f3dc187e1f1ffff8fc73f8c7f88ff1f9f38fffd85c7c7cfee6e7f
079ffffff18fc7f1f7c783c7fffe7c7f89fe78fe0f3f1fc3fce3f8ffcfff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe3f1c7cf8fcfe39fc70f8cfff7071f1fffe3ff7e31f1ffffffc7e31fc
31f8ffff19ffe38f9f8fc79fffffe1ffffc7e23fe7e3fc7f9ffc7e1f1c0f39818fe0f1ff
ff8fc73f807f88ff1f9e38fffd8cc7f3cfec6e7f939ffffff10fc7f0f3c78dc7fffe387f
08fe78fe663f1fc3fc63f8ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8fcfe39fc
71788ffff333f1fffe3ff3c78f1ffffffc7e31fe39e1ffff01ffc7cf9f8fc78fffffc3ff
ffc7e23fc7e3fc7f8e047f1f1e6e3d8d87e271ffff8fc63f847f80ff1f9f38fffc8ecff8
8fecf67f199ffffff01fcff0f3c7cec7ffff887f1cff7cfe623f1fe3fc63f8ff8fff001f
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8fcfe39fc71b8867fe333f3fffe3fe00fe71fffff
fc7e21fc3003ffff01fe0fe31f80079fffff07ffffc7e63fe7e3fc7f8c1c7f001e773d8e
87e331ffff8fc71f807f80ff1f9f38fffc1e47fe0fe8f67f1c9ffffff89fc7f1f3c78f47
ffffc07f3eff7cfe3a3f1fe3f863f8ffdfff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8
fcfe39fc71d8807f47b3f1fffe3fe00ff01ffffffc7e21fe3803fffe39fe0ff81f80079f
ffff87ffffc7e23fc3e3fc7f8c7c7f0f1e723d0ec7f381ffff8fc73f807f00ff1f9e3800
7c1f07ff8fe0f07f1e0ffffff9dfc7f1f3c78f07fffff87e3e7f78fe383f1fe3f873f8ff
8fff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e7ef8fcfe39fc71c087ff0783f3fffe3fe3c7
fe1ffffffe7e31fc38e1fffc79ff87ff1f8fc79fffffc3ffffc7e23fc3e3fc7f0c7c7f3f
1e7c381e07e3c1ffff8fc71f8c7f18fe3f9f3cf83c3f07e78fe1f87f1f0ffffff1efc7f1
f3c78f87fffc787e3e7f78fc7c1f1fe3f8e3f0ff9fff001ffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe
3f1e7e78fc7e39fc71f0c7ff07c3f1fffe3fe3c79f1ffffffc7e33fc78f1fffc79ffc79f
1f8fc79fffffe3ffffc7e33fc3e1fc7f1c7c7f3f1e7e3c3f07e3e1ffff8fc71f8e3e187e
3f9e3cf87c3f87e78fe1f87f1f0ffffff1efe7e3f3c78fc7fffc7cfc7f3f78fe7e0f1f73
f8e1f1ffdfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8fc7e79fc71f0c7ff0fc1f1f8
fe3fe3e31f1ffffffc7e39fc78f1fff879e7c38f9f8fc71ffff3e3ffffc7e79f81e3de7e
1c7c7e1f1e7f3c3f07e3f1ffff8fc60e0f3e387c7f9e1e78787f87e38fc1fc3f1f0fffff
f1e063c3f3c78fc7fffc78fc7f1e787c7e071e71e1c001ff8fff000ffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f1c3ef8fc7e30f871f8e3e70fe1f9f0de3de3c78f1ffffffc7e38f878e1fffc
79e3c78f1f8fc70ffff3e3ffffc7e3df0ce3de7e3e7c7e1f1c3e3c3f87e3f1ffff8fc000
0f987d38ff001f00f07fc7e30f83fc3c0f07ffffe0f0798fe10307c1fffe10f83f1c0078
1e00007801c203ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f183e70fc7e0001f1f8e3c7
0fe1fcf1c431e3878f1ffffffc3e3c70f843fffc00e387cf1f07820ffff1c3ffff8081c6
1c611f187c783e0e001e187f83c0e0ffff0000003fe1f9c1ff100fc3f0ffe3f83f97fe1f
aedffffffcf8fc1fc8033fc1ffff83f87f5c04381c218ffe07f787ff8fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffc0000380070040d81e0f0f8045ff0fe03c001c01fe03ffffff0000e03
e007ffff00780fe03e03018ffff007ffff0001e07f009fc0fc78180e000c00ffc380e07f
fe0083f87ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
d00000000200000f8e30000f8830300fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff9
877f7effffcdffe7ffffffffffffffcffffffffff1ffffffffffffcffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff000ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000f
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff9fff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff03fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff
ffffffffffffffff1ffffffffff7ffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffff1fffffffffe7ffff
dfff000ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff8ffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffdfff7ffffffffffffffffffffffbfff7ffffffffffffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffe7ffffffffffffffffffff1fffffffffefffffdfff001ffeffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffff8ffffffdfff7ffffffffffffffffffffffffffffcfff7ffffffffffffffffff
ffff9ffe7ffffffffffffc7ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffc7fffbf
ffff7ffffffffffff7fff7ffffffffff7fffdffc47c7ffffffeffffffc7fffff18ff3fff
f787ffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff8ffffffcffe7fffffffffff
fffffffffffffffffc7fc7ffffffffffffffffffffff87fc7fffff7ffffffc3fe3fbffff
ffffffffffffffffffefffff7ffff20ffc1fe03f030007f81e003c1e03f061e0e001c01c
07ff030c00070e703c003800703fe07f003e0c380000007fcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffc07eeff87f803ff0fc0007f07fe7fffe03c3fff07ff81c0c31c0007879e030006
00f03ffc01f0000060703c07c00f800003f03f0387ff3f020e3ffc0f0700f03800786007
f00ff0ff8fc78ffe1f1c3e3f0fe000f1f8c3e30f1fff000f3f0f9e78fe18fc70e00ff0ff
0f1c201c3e1c78ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe07e01e01f831fc23e140fc01
f810fff078107c7bffc3e000071e0f000f07c71f08787ffc107863f0f07870e3e183c33f
87e01f87cfff8fc4001ffe1e1e1c787c30f1e1f3e1c7f8ff8fc78ffe3f1c7e3f1fe3c3f3
f8e7f3871ffe1c3fbf1f9e38fe38fc79c3cff1ff9f8c787e7e3c78ffcfff001ffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe0ff07e00f87cf821f3f1f878f8607ff8f8e079ffffe3e10c07bf1f0c
1f8fc71f8c78fffc7c3cf3f1f8fc71f1e3e1e3bf8fc18f8fcfff8fc43c1fff1e3e3e3cfc
38e1f3f1c3e7f8ff8fc79ffe3f1e3f3f1fe3e3f3f9e7f3c71fff3e1f9f9fbc38fe38fc79
87e7f1ff1fc87c7e3f3c78ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff1ff8fc3c7cfe70f9
fbf1f8fef8f1fff9f1f1f9ffffe7e31e1f9f1f1f1f8fc71f8e38fffe7e3c7bf1f8fc61f9
e3f1e3df8f87e787c7ff8fe47c7fff1c7c7f3cfe78e1f3f9c7f3f8ff8fc79ffe3f1e1f3f
1ff3e3f3f9e3f3e79fff3f1f9f1f9c38fe38fc798ff7f1ff1fc47c7e3ffc78ff8fff000f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fff1ff8fc7f7cfe31fdf9f1f8fe79f9fff8f9f1f1ffffe7f31f
1fdf9f1f1f8fc71f8f18fffe7e3cf9f1f8fc63f8e3f1e3cf8f8ff7c7c7ff8fc47c7fff18
787f1cfe78c3e3f887fff8ffcfc79ffe3f9e0f3f1ff7e3f3f9e7f3e11fff1e3fdf3f9c98
fe38fc798ffff9ff9fc47cfe7f3c79ffdfff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8f8ff
78fe3ffff9f9f1fe79f1fff8f9f1e1ffffe7f31f1fdf9f1f1f8fc71f8f0cfffe7c3c7df1
f8fc43f8e3e3e3cf8f8fff83c7ff8fc63c7fff38f8ff1cfe78c7e3f80ffff8ffcfc79ffe
3f1e473f1fffe3f1f1e7e3f03fff8e3fdf1f98d8fe38fc78cffff9ff1fc73c7e7f3c79ff
dfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff878fff8fe2ffffdf1f3fffcf9ff10fcf1e1ff
ffe7f38f1fcf9f8f1f8fc71f8f80fffe387c7df1f8fc43f86183e3ef8f1fffcfc7ff8fc7
1c7fff11f8ff1c7c7887e3f80ffff8ffc0079ffe3f1e773f9ffe63f001e003e1bfffe73f
df1f91d8fe3800789ffff9ff9fc78c7e7f3c79ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
1ff8f9fff8fe03fffcf1f1ff7e31f800fe31e03fffe003c71fef9fe71f8007000f80fffe
00fc7cf1f8fc43f86007e3ef8f9fffcec7ff80078c7fff01f8ff1c00380fe3f80ffff8ff
c7c78ffe3f1e7a3f9fff83f1f9e3e3c71ffff83fcf1f91e8fe387c788ffff1ff1fc7e07e
7f3c79ffdfff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8ff8f8fffcfe03fffdf1f1ff7f81f8f0
ff81e01fffc003f01fefffe01f87079f0e18fffe30fc7cf1f8fc43f86007e3ef8f9fffcf
47ff87c7e07fff03f8ff1c7c381fe3f80c07f8ffcfc79ffe3f1e7c3f8fffc3f1f8e3f38f
1ffffe3fef1f81e0ff38fc798ffff1ff9f87f87e3f7c79ffcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fff0ff8f8fdf8fe23fdfcf1f1fe3fe1f8f8ffe0e1ffffe3f3fc1fefbffe1f8fcf1f
8e38fffe78fc7ef1f8fc43f8f1c3e3f78f80078f07ff8fc7fc7fff19f8fe187e78efe3f8
8383f9ff8fc79ffe3f1e7e3f1ff3e3f1f8e3f38f1fff1f3fcf1fc3f0fe38fc798fcff1ff
1f867c7e3f3c79ffefff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8f8e0787e33e1fcf1f1fc
7df1f8f8fdf0f1ffffe3e39f1fef9f9f1f8fcf3f8c78fffe7c7c7ef1f8fc63f8f3e3e3e7
8f8f878f87ff8fce7c7fff1dfc7e1c7c38e7f1f0cfc778ff8fc71ffe3f1e7e0f1f63e3f1
f9e3f18f1fff1e1fcf1fc3f0fe38fc78cfc6f9f70f8e7c7e3f3c71ffdfff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fff1ff87cfc787c33f0fcf1f1fcf8f9f8f8f8f1f1fbffe7e31f1fef9fdf
1f8fc73f8c38fffc7c7c7cf1f8fc73f0f1e3e3e78f8f8787c7ff8fce3c7fff1cfc7e3c7c
38f7e0f0cf8778f7cfc60ffe3f1c3e079e73c7f1f8c3e1871fff1e3fcf1f87f8fc38fc60
e78679e6020e3cfe3e1861ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8fcfc787879f1
fcf1f0fcf8f1f8f8f8f1f8fbffe7f31f3fe71fcf1f8fc71f8e38fffc38787ef1f8fc71f1
e1c3c3e78fcf8f8fe7ff8fce3c7fff1e0e3c787c38f00001e50f004703800ffc00081e00
00f887e0e0c1c0c00fff8c3f800707f87c307801f00e000e101f10fc1c0060ffdfff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fff1ff87e78f0007fe1fc71f0f1fc71f8f8fcf1fc71ffc3e18e
3fc70f8e3f07821f0e007ffc30f078e0f0383883e00783c307e30f8783ff078318fffe0e
0f00f83810780201e03f900fc303cfffd0201e3bc0fc0fec60f9dcfc0fffc0ff80270ffc
3f20703dfc3f8c8ffe3f81ffbc1e7dffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff87f01
f8c0ff87f804f203fe03e0707e03fe01ff81c0c07f8007c03e03020e07807ff801fc7800
60001c07c01fe3c003f01f0383fe038381fffc0f9fc1fc188038f387ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87fc7fff3fffffffff3dfffcffaffff0fffff
fffffffbfffffffbffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
0ff87ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87ffffffffffffffff9ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc73fdfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fff0ff87ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff061fdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87ffffffffffffffffc1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffe3ff
ffffffc38fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffff2fffffffffffffffffffc0f3fdfff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe0ff87fffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe3ffffffffc7c7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff8
fffffffffffffffffffc7fffcfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc00001fffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff
ffffe3ffffffffefcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdfffffffffffffffffffeffffcfff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffc3e3fffffffffffffffffef3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7ffffffffffffff8ffff3df7ef6fffffbcbffff38fba9dfe1f2fff202400f8
00030005f04180011fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe000000010
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffe7fffffffffffe18f9af724047c0400c60f7023fe0f00100a000fc8
ef99b059f7ffc3fffdff93ff0fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffe7fffffffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc0000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
00000000100000001fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff8befefc89ff9fff6fbe3fbffe7df
ffe3f6effffddf80cf7d3e927a930800201004c000000000000000000000000000000000
000000000000800000000000000000000000000000000000000000800000000001000000
000000000000000000000000000000000000001000000000000000001fff001ffe7fffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f
8c30000f8830300fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff8400
000002004300dc030008f431dc00000100004782000040081c781100808003075ffefde8
370f3023020fe3cfe0f0e6f083e7ffffefff5fffffffbffffbfffeeffffffdffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffeffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffc7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffeffffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffeffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000400400000000000000000000000
0000000000000000140000000010006000c0000180000202220001001fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffedffffeffffffffffffffdffffffffffffefffffffffffffdffdf7fc7f
fffe1e09bb1f4e000017b3fc0088120b00000030078009b1ee0184000000050160000000
000004000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000
0040000000000000008000081fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff80000000000000000000
500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000100000000c000000000000000200000000000003ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffbffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff80000000000080208705c9e1a639827000000000c00080400404
0070000000bc040fe0ff7b1ffc8082fff7cef0020dc7ffbffffffffcfffffffffffcc7ff
effffffffff1ffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffc7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffffffffffff81ffffffffffff80ffffffc7fffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfff001ffeffffffffffffe7fffffffffffffffffffffe1ffffffffffffc1fff
fffc3fffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffc7fffffffffffe7
fffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe3ffffffe1fffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffff3fffffffefffffffffffffffffffdfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffc7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffff7fffffffffffff3fffffffe7ffffffffffffffffff
dfffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffff1ffffffff3ffffffffffffffffffdfffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001f
fe7fffffffffffefffffffffffffffffffffff1fffffffffffff1ffffffff9ffffffffff
ffffffffdfffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffefffffffffffffff9f
cff07f807ff03fe03f0f81ffcff1fdffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffff8f87e00f8f1ff00fe71f878fbfc7c3f8ff
ffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffff8f83c3efcf8fe3e7ef9f8b8f8fc7c7f87fffffffffffffffff8fffffffffffbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffcf8dc7f38fc7c7fbefcf8fcfc7
e78ff83fffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffcfcfc7ffcff7c7ffcfcfcfdfe7e38ff99fffffffffffffffff9fffffff
ffff9ffc1e00391e0ff1dfe3fc5fe0fc21ff83f03ff83fff08fe0783c1f81c0703e007e0
707f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffc7c7c7ffe7f3c7ff8f
c7cfc7e3e39ff9dfffffffffffffffff8fffffffffff9ffc1e003c1c03f087c3be1fc33e
003e18f87ff18fff800f078300fc1e1c30f041e0f1ff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffc7c7c1ffcff1e3ffc78fc7c7f3f01ff9efffffffffffffffff
8fffffffffff9ffe1f1c7e3801f9e1e78e1f8f9f1e3e3e7c7fc3c7ffc7878fc7007e3f1c
7cf8f0f1e3fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffffffffffe7ffffffffffffffe7c7e13fc7
f1e33fc01fc7e7f1f03ff9e7ffffffffffffffff8fffffffffff9ffe3f1c7e38f9f9f1e7
8f3f1fcf3f1c7e3cff87e7ffc7c7cfc61f3e3f18fe78f8f9c3fe1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffe3e7e38fe7f1e3c7c63fe7e3f9f1bff9f7ffffffff
ffffffff8fffffffffff9ffe3f1c3e30fcf9f1f70f3fbfcf3f18ff3cff8fe3ffc7c787c4
3fbe3f38fe39f871c7fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffe1
e3f3e3f3f9f3f3e3cfe7f3f9fbcff9fbffffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f1c1e31
fff1f1f7073e3fc71f18ff3cff8ff3ffc7c783c43fbe3f11fe38f8f187fc1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffff0f3f1f1e1f9f9f1e3e7e3f1f9f9eff1fb
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c0f31fff9f1f73f3e1fc71e38ff3cff8ff3ff
c787c9c47ffe3f11fe38f1f18ffc4fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffffff273f8f1f1f9fdf9f1e3f3f0f9fcfff1f9ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe
3f1e6733fff007e63b3e3fc70078ff1cff8ff3ffc01fccc47ffe0011fe1803f01ff8efff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffe123fcf3f071fcf9f8f3f1f071
f8fe71f9ffffffffffffffff8fffffffffff9ffe3f1e7633fff83ff67b1f3fc70078ff1c
ff9ff3ffc01f8e447ffe0411fe3803f01ff8e7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffe1c3fe71e021ff31fc6381c181f0f883f1ffffffffffffffff8fffffff
ffff9fff1f1c7833fff8fff07b3f3fc71e38ff1c7f8ff3ffc71f8f047ffe3f11fe38f1f1
dff1f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffff9e3ffc3ffc3ff83ff
77f3fdc3ff79fbf3ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c3c31fff0fff07c3f1fc7
1e3cff3c7f8fe3ffc78f8f847f7e3f11fe38f1f1cfe1f3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff1ffe3f1c3c39f8f0ffe0fc3f1f8f1e3c7f3c7e8fe3ffc7c78f867e3e3f18
fc38f1f1efe3f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f1c7e38f1f9ffe0
fc3f9f8f1e3e7c7c7cc7c7ffc7878fc63e3e3f1cfc78f1f1e0e3f9ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffe1f0c3e1c71f0ffe1fe1fc71e1c7e78787ce38fff870f8783
9c3c3e1c30f841f0e003f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc0000180e
03e07f81ff0fe03e00ff81f000f01fff803e0381c0780c0f01e003e07001f0ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffddfff7f9fdffffffffffffffffffff7fffffcffff
fffffffffdffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7fffffff1610000026060f002
220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8a30000f8830300f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffeffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001fff7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffff
ffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
3fffffffffffffffffffffffdfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffdfff001f
fe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff85ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffffffffffff7fffffe33ffffffd0ffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffe03f03f0f1fffe0ff3fc780fcfe3f08ffe03f80
7fffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ff0ff87f120fffc31f1f9f0e7e7e1f1e3fc31f8e3fffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff3fffff
ffffffffffff8ffffffffffff1fffffffffffeffffffffffffffffffe7fffffffffffffe
ffffffff8fff001fff7fffffffffffe7ffffffffff8ffc7e3817ffc7df1f3f1f9e7e0f3f
1f87c71f9fffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdffffffffffe7e1f00007f91fc18f00000007fffffffc07c1870
7783f80f809f038006000f0fe7ffffffffe0eff81ffc0fff8fff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffcffc7e3e1fff8fff9e3e1ffe7e3f9f9f8fff1fffffffffffffffff8fffffff
ffff9ffc0e0f87f58ffdfc7e1f8fffc1fffffffffa7e0173380fe1cf03c00700781fffff
fffe03ffffffffe07001e70000f8e3c0e200c03c0c0ff0fffffffff01e1e07e070383ffe
7e0f878c3fc3fc00387c3861ffffffff9c3c0038e387f1c7c3878fc30f8e1e1fe7ffffff
ffc001e1e7f0e3ffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffcffe7e7e1fff8fff8e7f3f
fe3e3f9fdf8fff1fffffffffffffffff8fffffffffff9ffc0e0e03f801f0f07047c3ff0e
fffffffff83c18f83c1fc00387c107803c3ffffffff841fffffffff0f04003c181e001c1
e0c3c01e0f1cf0fffffffff83c3c39f0f8700ffe7e4f8f9f1fc7f870fcfe7cf1ffffffff
fe18707de3c7e3e3c7c38fc71f8f3c3fe3ffffffffc383c3e7e1f3ff8fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffc7fe3e3f1fff8fff8c7f3fff3f3f9fc787ff1fffffffffffffffff
8ffff7ffffff1ffe1f1c01f8f8f8f861f3e7fe1e3ffffffffc7e38f87e3f8603c7e38fc6
1c3ffffffffbf8fffffffff1f8c301e7e3e381e3f1c7e30f1fbcf8fffffffffc787878f9
f8e0c7fe3fef8f9f9fc7f8f8fcfe7cf3ffffffffff18f8fde3cfc3f3c7c38fc70f8f3c7f
c3ffffffffc7c7c7f3e3f1ff8fff001ffe0317ef0341030fffffffffffe7fe3f3f9fffc3
ffc0ff3fff1f3f8fefc07f9fff01ffffffffffff8000000000001ffe1f1c1cfcfc79f8e3
f1e7fe3f3ffffffffc7e38fc7e3f8f8fcfe38fc71e7ffffffffff8fffffffff9f8c787f7
e3e7c7e3f1c7e38f3fb878fffffffffc70f0fc79f8c3f7fc3fe7cf9f1fc3f8f8fcfe7cf3
ffffffffff18f8fdc1c7c7f1e7e38fc70f8f38ffc1ffffffffc7c7c7f3e3f9ff8fff001f
fe00000000000007ffffffffffe3fe3f3f9fffc61ff0ff1fff1f1fcfe7c71f9fff87ffff
ffffffffc000000000701ffe1f187e7cfc79f8c3f9e7fc7f1ffffffffc7e387c7e3fcf8f
e7e38fc78e7ffffffffff8fffffffff9f8c7c7f3e3c7e7f3f1c7e3c73fb878fffffffffc
70f1fc71f8c3f3fc1fefcf8f1fe7fcf8fcfe7cf3fffffffffe3cf8fdc5c7c7f1c7c78fc7
078f38ff81ffffffffc7c7cff1c7f8ff8fff001ffe7ffffbdf7f7f87ffffffffffe3ff1f
9f8fffc78fc77f9fff0f9fcfe3c78f8fffffffffffffffff8fffffffffff1ffe1f18fffc
fc79fcc7f8e7fc7f9ffffffffe7f383c7e3fc78fc7e38fc7c67ffffffffff8fffffffff9
f8c7c7f3e3e3e3e3f1c7f3e73fb839fffffffffc61f1fc71fcc7fbf81fe7cf8e1fe7fe7c
fc7e78f3fffffffffe3e78fd8ec7c7f1e70787c7138e31ff8cffffffffe3c78ff1c7f8ff
8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffe3ff1f9f8fffe7c7e77fcfff879fc7e3e7efcf
ffffffffffffffff8fffffffffff1ffe3f19fff8f8f9ffc7f8e7fc7f9ffffffffc7e383c
7e3fe7cfc7e38fc7c07ffffffffff1fffffffff9fce3c7f3e3f3e7e1f1c7f7e01fb1b9ff
fffffffc63f1fe70f8c7fff0dfe78f807fc7ff38fcfe7cf3fffffffff07f38fd8ec7cff0
e00f8007198e03ff1cfffffffff1c78ff1c7f8ffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffe1ff1fcfcffff3e7e7bfcfcf8b8fc3f3e3e7c7e7ffffffffffffff8fffffffffff9ffe
3f11fffc41f9f2c7f8e7fc7f8ffffffffc7e38dc7c3ff3cfc0038007c07fffffffffc3ff
fffffff000f1c7fbe3f9e7e001c003e01fb1b9fffffffffc07f1fc3000cffff1cfe78f8f
ffc7ffc0fc7e7df1fffffffff87fc0fd9fc7cff0e30f87c71c8f03ff1efffffffffe078f
f1c7f8ff9fff001ffc7fffffffffffe7fffffffffff0001fc7c7fff9f7e3d3e7cf8d0fe1
e3f1e3e7c7ffffffffffffff8fffffffffff9ffe1f19fffc01f860c7fce7fcff8fffffff
fc7e78ccfe3ffc8fc1438007867fffffffffc3fffffffff0c0f807fbe3ff07e001c003c6
3fa1d8fffffffffc07e1fc3098c7fff1efe78f8fffe7fff0fc7e78f1fffffffffe3ff0fc
1f07c7f1c7cf8fc71e0e3ffe3e7fffffffff870ff1c7f9ffdfff001ffeffffffffffffe7
fffffffffff1ff0fe387fff8e3e3c1f3cf0c0fc0c3f8e3f8c7ffffffffffffff8fffffff
ffff9ffe1f18effc71f8fc47fee7fcff1ffffffffe7e38e07e3fff0fc7e38fc71e7fffff
ffffe1fffffffff8fcff07f9e3ff87e1f1c3f38f3f83c0fffffffffc77f1fc71fcc7ffe3
e7e78f8fffc7fcf8fc7e7cf3fffffffffe3cf8fc1f07c7e1c7c78fc71f0f1dfe3e7fffff
ffe7c78ff3e7f0ff9fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffff1ff8ff807fffe03c3c3f8
1fcf0fc307fe07fc0fffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f180078f8f9fcc7f8e7fc7f
1ffffffffc7e38f07e3fef8fc7e38fc71e7ffffffffff1fffffffff8f8e7c7f9e3e7e7e3
f9c3f30f3f83e1fffffffffc73f1fc70fcc7f7fbe7e7cf8ffbc7d878fc7e78f3ffffffff
3e3c78fc3f87e7e1c7c78fc71f8e1cfc7f3fffffffc7c787e3e7f1ff9fff001ffe7fffff
ffffffe7fffffffffff8ffcfffffffff8ffff7ff7fffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff1ffe1f18f87c78f9fc67f9e3fe7f1ffffffffc7e38f87e3dc78fc7e38fc6
1e7ffffffffdf8fffffffff1fcc7c7f9e3e3e7e3f1e7f30f1f87e0fffffffffc33f9f870
f8c7e3c7f3e78f0ff9c39c78fc7e38c3ffffffff3e3c78fc3f87e3e3e7878fe71f8e1e1c
7f3fffffffe3cf87c7f3e3ffcfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffff8ffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff9ffe1f1cf878f8f8f863
f1c3e63e3ffffffffc7e38fc1e3dc78fc7e38fc71e3ffffffffdf8fffffffff8fc47c7f9
e3e3c7e3f0c3f38f1f87f0fffffffffc7838f8f0f8e3c3c7f1e20707fc011c31f87c20c1
ffffffff1c3e31f87f83f087c00f07830f861e083f1fffffffe38f8187f0c3ffcfff001f
fe7fffffffffffe7fffffffffffcffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9ffe1f1c78f8f0f0f871e3c3cf3c7ffffffffc3e38f80e39e70f
c7c38fc7843ffffffffc61fffffffff0f8638ff0c1f1c7e1f083e1c63f0ff0fffffffff8
3c3c60f0787187a3f1848203fc003f03f8fa7ff1ffffffff00ff03f07fc1f80f803e0380
07020f183f9ffffffff81fd81ffc0fffcfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffcffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffc000701f0
01e070388f800f807ffffffffb0000300001f01f01800303e01ffffffffe03ffffffffe0
70300fe001f80fc0c000e1c00e0ff07ffffffff01c3e03e0307c0f83e3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffdfffff7fff
cfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffc7fe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9ffc0007c3f9fffffbfe3fdf3fffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffbffffffffffffffe7fffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffc3fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffff81fe1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffff8fff000ffe7fffffffffffe7
ffffffffffff0fe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffd0c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff007ffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80c3fffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff803ffffff9fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc01ffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffff8fff001ffe7ffff1610000026060f002220574d464301000
000000001000000000000001d00000000200000f8830000f8830300fffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc1ffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffdfff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc0ffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff8fff000ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffcfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffbffe
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffdfff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff9fffffffffffffff1ffcffffffffffffffffffffffffffff8fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffff80f0781f81e1e03fffe07fe07ffcfc0fe07f87e01fc780f03f03
81e0fc0fff0fffffcc7c73fe0fff3fff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffe7ffff9f
fc1f0c60f9fffff37fb8fbfffc0fc1c7f07f807f0e3f01f03c0027c0f0783fffc03f0391
00fffc07f0fe07000f85fe7ff81c9803fe07f00f1f0303ff83f0fe13ffffe1f8fc7fc3c3
c79fffc71f873ffcff1cf0fe39f04183e1e01f83c1c63e0ff821ffffe07000f807ff1fff
8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9fffc1fff81ff807c001f043fff83c3041fff867c1e1
e03f871e001f83f87c3001f0f0701fffc00f8383001ffe0fc03e0f040e00f07ff83c1871
f803f81f8f0707fe18f8e787ffffe3f8fc7fc78f8fcfff8f8f8f9ffc7f3cf1fc7cf8f083
e1e00f87c30f9f3ff0f9fffff0f0c07003ff1fff8fff001ffe7fffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffbfff
80fffc3ff0f3efc3e001fff87c6180fff0f3e3f1c01f8fcc381fc7fc7e38f0f1f8e00fff
e3c787c38f0fff1f801f1f8e1f0878fffc7e387cf0f9fc3fc78fcffc3c79e387fffff3f8
fc7fc70f8fc7ff0fcf1f9ff87f3879f8fe79f8f9f3c3e7c7c71f8f1ff1f8fffff8f1f1e1
f3ff1fff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffffefffe3fe1f9f7e3c7c3fffc7e63e3ff
f1f9e3f183cf8fcc7c7fc7fc7e38f8f1f8c1e7ffe7e3c7e78f8fff1f079f1f8e3f1e78ff
fc7e38fc71f8fc7fc38f8ffc7e39c38fffffe1f8fc7fc71f1fe7ff1fc63fcff87f3879f0
fe79f8f9f1c7f7c7e61fcf1ff1fcfffff9f1f1e1f9fe0fffcfff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9ffffe7ffe7fe3f9f7e3c7e7fffcfe63e3ffe3f8e3f18fef8fe47c7fc7fc3e38f8f1
f8c7f3ffe7e3c7e78f8fff1f1fcf9f8e3f1e38fffc7e38fc61f8fc3fe38f8ff8ff39c1cf
ffffe3f9fc7fc71f1fe7ff1fe63fcff03f3039f1fe39f8fdf18fffcfe23fc71fe3fcffff
f9f1f1e3fdfe0fffcfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffe
7ffffefffffff7ff9fff9ef27ffa1c040fffffffffff9fffff3ffe7fe3f9f3e3e7e7fffc
fe23e3ffe3f8e3f10fff9fc67c7fc7fc3e38f8f1f887fbffe7e3c3e78f8fff1f1fff1f8e
3f1f18fffc7e38fe23fc7c7ff18f87f8ff3dc1cffff801fcfc7fc63f1fe7ff1fe23fcff3
bfb1b9f1fe39f1fdf3cfffc7e23fc71fe3fc7ffc91f8f1e3fffc2fffdfff000ffe7fffff
ffffffe00000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000
0fffffffffff9fffff3ffe3fc7f8f3e3e3e7fffc7e71e7ffe3f8e3f11fff8fe23e7fc7fc
5e38f0f1f88fffffe3c7c1e78f0fc21e1fff9f8f3f9f88fffc7e38fe03fc7c7ff08f8ff8
ff1d8dcfffe001f8fc7fc03f1fe7fe3fe23fc7e39fb391f1fe3803fdf3cfffc0423fc71f
e3fc7ff101fc71e3fffc67ffdfff001ffe7fffffffffffe0000000000000060000001000
000000000000060000103e0010104003d02006307fffffffffff9ffffe1ffe3fc7f8fbe3
f9c7fffc3879f3ffe3f863f11fff8fe31c7fc7fc6e3803f0008fffffe00fcce7801f001e
3fff028f051f80fffc7e38fe03fc7c7ff00f8ff8ff1d8c8fffe3e3f8fc7fe07f1fe3ff1f
e03fc7e3dfa3d1f1fe3803fdf38fffc0063fc73fe3fc7ff8f1ff03e7fff8f3ffcfff001f
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffe1ffe3fc7f8fbe7fc47fffc007e43ffe7f863f11fff8fc7
c07fc7fc763803f0008fffffe00fc663803f1e1e3fff000e001e00fffc7e38fe03fc7c7f
e18fcff8ff191e8fffe3f3f8fc7fe77f1fc7ff3fe23fc7c3df83c1f1fe38f1f9f3844fc7
e63fc71fe3fc7ff1f0ffc1e3fff8f3ffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffc0ffe3f
c7f8fbe7fe07fffc7c7f83ffe3f8e3f109cf9fc7f87fc7fc7838f1f1f88007ffe387c703
8f1f1f1f14df1f8e1f0c78fffc7e38fe23fc7c7fc38fcff8fe1c1e0fffe3f3f8fc7fe7bf
1fc7ff1fc63f8fc7ef87e1f9fe38f1fdf1c703c7e33fc71fe3fc7ff9f1fff1e3fff0f1ff
8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbffffc6ffe3fe7f0f9e3ffc7fffc7e7fe3ffe3f8e3f1
86079fc67c7fc7fc7c38f0f1f8c603ffe3c7c7838f8f1f1f040f1f8e3f1c78fffe7f38fc
23f87c7fc78f87f8fe383f0fffe3f1f8bc7de7bf9fc7ff9fc63f8fcfef87e1f9fc78f1fd
e1cfc7c7e33f8f1fb3f8fff1f8f9f1f3f1f1f9ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
f8effe3fe3f1f9e3e3c7fffc7e63e7ffe3f8e3f39f8f8f843c3fc7fc7c38f0f1f8cfc3ff
e3c7c7c38f0f1f1f3f0f1f8e3f9cf8fffe7e38fc33f83c3dc78f87e8fe383f07ffe3f3f8
3c7be383df8fff8f8e1f1f8fe70fe1fcfc78f1f9e1efc7c7e71f8f1fb9f0fff1f8f0e1f1
e1e3f9ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff0e7fe3f63f1f9e3e3c7fffcfe63e3ff
f3f1e3f18f8f07863c73c7bc7e38f1f1f8e7c7ffe7c7c7e38f0f1f1f9f1f1f8e1f9c78ff
fc7e387873f0be79c38f8fcc7c387f07ffe3f1f09c23c3c3cf1fffcf1e0e3f0fe70ff0fc
70f0e1f8e1f30f87c38e1e1f39e1fff0f0f8e1f8e3e1f8ff8fff000ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffff1f3fe3e73e3f9e3f3c7fff87c31e7fff9e3e1e1c71e000f3c79c7387c3081f0
f8f387ffc30787c38e1e1f0f8c1f0f8e1f0e18fffc3e0010f9e18c31e18f878e38787f87
ffc0c0fc800381e3f03fffe03e607e07e01ff07e03f007f000f81f0181c03c003c13ffe0
607c03fc03c0f8ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe1f3f8107843f001f88ffff0
383807fffc07c000601f081f80f800701c0003e060780fff801f0381003c0c07c03e0600
0e07007ff8000281fc03c003f007000f80e07fc3fffffffffffffffffefffffcff7fffff
ffffffffeffffffdfffc7ffffff1ffffffffffffffff8fff1fffffff8fff001ffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffe3fbf827fe0ff63ffc5fffffbffe3fffff1fffeff8fffe7fe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfe0ffff7fffffff7ffeffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffc3f9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fff87f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff87fcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fff0ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffc00fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
0ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe0ffc3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffc07fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000021001004810
400010000009fc21877f1f89f000b4ee60021d863fbfa01857dfdeffe0dfac3f8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffdfdffffffe73fffc385fc1ffb3e43c300
0008341803000000f0000e843b62383c1c3dc04e001f1fde0f0f3cfb703e01397803a101
801000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000001fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000003bfffffff0fffff
fffffffcf7fffff1ffcffccbc04e320e61b9c068340383c7180bf47c2400007058018e2d
1fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff800000000000000200100000000013c201c3c1c0820e
5d14043985708f8cdff787fd87e7f9f83d9fb3f160e0e00f01fb901f009f0401c106860e
7c80dc1e1fbc398ff63ffffde7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7ffffffffffff01d0600000c800101
83a001e038000000002000000000000000180000000000001fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000ffe7fffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffe7fffffffffffe3efbeffff
fffffffd71ffe23f3eefff7df8f0efcffee0ffcfffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfe0c4079f7fff25fdeffffffdfffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffbffffffffff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffeffffffffffffbfbfbe3ee7e6c7f3bfbfdffbffffbefffbffffffbffff
ffffffffffffffffbf6fef7f7efffc1c1c41d17ff0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000001000000000003fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffe63005006000000248000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000080102c00600203d00090190731620000000000008000000006010003000
000400000000100000000021610000026060f002220574d4643010000000000010000000
00000001d00000000200000f8630000f8830300a0fff000ffe7fffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff8000
00000000000000000000000000c0008188000301000000007c9b00188e78011f82080d3f
9004100001c0400000000000000a000028004000000000000c032200009001c003ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff000ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9ffff7f87fffffffffffffffffe1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
fff83fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffffff91fffffffffffffffffe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffff9fefffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfffffffe7f7ffdffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff000fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffcfffffffe7f3ff9ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfff79fe3ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffff3f0671c2e27
01ff87f007f81f807f03e3c0fc5ffc07ffc00f81e0e03e0303807c00f01e3fcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffcfff071ff3f8001e0e0781fe33f873f00fc00f8787863e3ff863
ffe1e3c3e1c03f0f870f3e3078787fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff001ff1fc
7c3e1f0f87fc78f8f9e007c7c7cf0f0f1e3ff1f1fff1e1e3f1821f8fc61f1e3e3c78ff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcffe3c3fe1fe7e3f1f1fc7f8fc79fce3e3c7c78f1f1f
8e3fe1f9fff1f1e3f187cf8fc63f9e3e3c78ff07ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffe
3e7fe1ff7e3f1f9fcff8fe39fcc3f3c7c78e1e3f8f3fe3f8fff1f1c1f19fef8fc63f8e3e
3c71ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffe3e3fe0ff3e3f0f8fcff8fe31fc47fbc7
c7ce3e3f8e3fc3f8fff3f1e0f10fef8fc47f8e3e3c63ff03ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffff8fffbe3fc4ff3e3e078fc7f1fe31fc07ffe707cc7e3fc63fc3f8fff1c3e6711fff8f
843f8e3c7c63fe13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff9e3fc67fbe3f139fc7f1fe31
fc07ffe01fc0fe3fc63fc3f8fff007e3311fff80047f8600fc07fe39ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffce3f8e7fbe3f199fc7f1fe31fc0fffc07fc0fe3fc63fe3f8fff007e3
b31fff87847f8e18fc07fe79ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff8ffff83f8f7fbe3f3c0f
c7f1fe31fc0fffe7ffc6fe3f8e3fe3f87ff1c3e3c11fff8fc43f8e3c7c67fc7dffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffff8ffffc3f1f3fbe3f1e1fc7f0fe39fc47ffe3ffc67e3f8e3fe3f8
fff1e1e3c19f9f8fc63f8e3c7c73f8fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff3e7f1fbf
be3f1f0fc7b8fc30f867e7e7ffc73f3f8e3f63f0fff1e3e3e18f8f8fc63f1e3e7c7bfcfe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfff3e7e3fbfbe3f1f07c7bcfc7070e3c3e7ff87273f
1e3f71f1fff1e3e3e1cf0f8fc73f1e3c7c7838fe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
1e3e3f9fbc3f1f02c63cf0c001f3c7e3ff87838c3e0c78e3ffe003c1e1e61f07838c3c00
f83c00fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff98781f8e001c0e00003f81f183fe0f80
ff0387c078007c0fffe02f80c0f03e0303e07803f03e007c7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffcfffc1fe1fbf701f0ffffb7ffffff7ffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffd9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000fff3ffffffffffff3
fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffc0f9ffe3cf
fff8fbff9ffe1ffc7cfefdfcffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffc0fe07c0c3fff030ff9ff8c7fc387c78fc3fffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffe1
ff1f8241fff0007f0ff1e1fc1c3e7c7c3fffffffffffffffcfffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffe1ff9f8705ffe3c13f07f1f1fcecfe7c7c
1fffffffffffffffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffff
fffffff1ff8f8f87fff3e1ff1bf1f8fcf07e3c7c7fffffffffffffffc7ffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3fffffffffffffff1ff8fcfc7fff3f1ff1bf1fc7c
787e7e3e7fffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000fff3ffffffffffff3
fffffffffffffff9ff8fc7e3fff3f8ff1df1fc7c787f3e3e3fffffffffffffffc7ffffff
ffffcffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fff9ffffcffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff7ffdf
ffffffffffffffffe7ff000fff3ffffffffffff3fffffffffffffff8ffc7c7e3fff1f8ff
1cf1fe3e7c7f1e1e3fffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff9ffffcfffffffffffffffffffffff
fffff9fffffffffffffffffffffffffffff3ffdfffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3fffffffffffffff8ffc7e7f3fff1fcff1e70fe3e3e3f1f1e3fffffffffffffff
cfffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff3ffd
fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe7ff1ffffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff
fff1ff91610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001d0000000
0200000f8430000f8830300fffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffff
fffffff8ffc7e3f3fff8fc7f1f78fe3e3e3f8f0f3fffffffffffffffc7ffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff1ff9fffffffffcffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffe3e03e1c7
c01e03e03e007e0e3c1c001803c0f0fffffffe01fc71fffffffe07020c70001e1e381c00
380380ffc7ff001fff1ffffffffffff3fffffffffffffffc7fc7e3f1fffcfc7f3f3cfe3e
3e3f87071fffffffffffffffc7ffffffffff8fffa3fffffeffff93c7f07fc3ff03f800ff
ffffff07e03c03c061c70001f81f81c0f03e07fffffff03ffe7fe07ffffe0301c3c13fe0
7c3bc1fffffffe03fe03fc0fc060f81f0187c003c38f87c71f041e001e3e183c01e1e1ff
ffffff07f000ffffffff0f04003c383c003c3c187823c1ffefff000fff83c110c4120043
fffffffffffffffc0807f1f1fffe7c7f3fbc7e3b3f1f83131fffffffffffffffc0000000
00000fff00f001e0783f83c1c33f00ff83fc00fffffffe03f87881f1c0038f87e00fc3e1
c31f0fffffffe01ffe7fc31ffffc79c787f0ff863c79e1ffffffff0ffe31f807e1f0e1cf
8fc7c701c7c78f878f8f0c381e3f1c7e30e1e1ffffffff8ff1c1ffffffff1f8c707efc3c
301e7e38fc71c3ffefff000fff80000000000003fffffffffffffffe0003f8f0fffe3c7e
3f3e3e3c1f1f89191fffffffffffffffc000000000000ffc787870f8f87fc7e3079e007f
87fc61fffffffc30f8f0c9f18703cfc7e007e7e38fcf8fffffffc00ffc7f87cffff8ffc7
8ff1ff1f1e79e3ffffffff8ff87cf063f1f8c3c3cfc78f87cfe38f0fc78f8c3c7e3f1c7e
38e3f3ffffffff8fe1f3ffffffff1f8c78fe7e7c7c7e7e38fc70e3ffe7ff001fff9bffbe
f9ffffc3fffffffffffffffe3fe3fe20ffff18383e3f0c3c1f9f0c1c1fffffffffffffff
c7ffffffffffcffdfc78f878fc7fc7e30fce1f3f87fc73fffffff87cf8f1f9f18f8fe7c7
c3e7e7f30fc78fffffffc3e7fc3f0fc7fff1ffc70ff1fe1f8ef0e3ffffffff8ff8fc70f9
f1f0c7e3cfc7c78fcfe38f1fc78f8c7c7e3f1c7e3c63ffffffffff8ff1f3ffffffff9f8c
7c7f7e7c7c7e3e38fc7863ffe7ff000fffbffffffffffff3fffffffffffffffe3ff1ff08
ffff823c3e7fc03f3f9f8f1e1fffffffffffffffc7ffffffffffcffffc38fc78fc7fcfe3
1fc43fbfc7fc7ffffffff8fef8e3fdf1cf8fe7c7c7f3e7f31fe78fffffff87f7f83f0fc7
fff1ffc71ff9fe3f8ef0e3ffffffff8ff9fc61fde3f987f3efc7c7c7cff38f1fc78f8e3c
7e3f1c7e3c33ffffffffff8ff1f1ffffffff9fcc7c7f7e7c7c7e7e38fe7c63ffcfff001f
ff3ffffffffffff3fffffffffffffffe3ff1fffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffcffffc7cfc78fc7fcfe21fc47fbfc7fc7ffffffff8fef8e3fdf1
c78ff7c7cffbe7f31fe38fffffff87fff81f1fc7ffe1ffe73ff1fe3fc67063ffffffff8f
f1fe23fff3f88ff1e7c7e787cff38e1fc38f1e3c7e3f1c7e3e03ffffffffff8ff8f1ffff
ffff0f8e3c7f3e7e3c7e7e3cfc7e23ffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
1ff1fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffc7cf878
fcffc7e21fc07fffcffc7ffffffff9fff8c7fdf1e38ff7c7cfffe7e31fe39fffffff8fff
f09f1fe3ffe1ffc63ff1fe3fc76361ffffffff8ff1fe23fff3f18ff1e7c7f187cff1803f
c3803f9c7e003c003e03ffffffffff8ffc73ffffffff800f1c7f3c7f1cfe0018007e03ff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff1ff8fffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcffff8fc60f8fcffc7e23fc07fffcffc7ffffffff9ff
f807fdf1f18ff3c7cfffe0031fe39fffffff8ffff1df1fc3ffe01fc07ff1fe3fc66761ff
ffffff8ff1fe23fff3f98ff1f7c7fc07c7f1841fc3843fe07e023c003c73ffffffffff8f
ff01ffffffff808fc07fbe7fc07c14381078e3ffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffff1ff8fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
c1fc01f8fc7fc0023fc07fffcffc7ffffffff9fff80ffdf3fc0ff3c7cfffe0031fe39fff
ffff8ffff3cf1fe3ffe01fc0fff1fe3fc647a3ffffffff8ff1fe23fff1f98ff1f7c7ff0f
c7f38f1fc38f1ff87e3f1c7e30f3ffffffffff8fffc1ffffffff0fcff07fbe7ff87e3f38
fc70e3ffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff0ff8fffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe1fc71f8fc7fc7e23fc47fffcffc7fff
fffff9fff8cffcf1ff8ffbc7c0c7e3e31fe38fffffff8fffe3e61fc3ffe1ffc67ff1fe3f
860f83ffffffff8ff1fe23fff1f98ff1f7c7c78fc7e38f1fc78f0e7c7e3f1c7e30f3ffff
ffffff8ff1f1ffffffff9fce7c7fbe7f7c7e3f38fc71e3ffe7ff000fff1ffffffffffff3
ffffffffffffffff0ff87ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffff8fc78f8fc7fc7e33fc47fffcffc7ffffffff9fff8e7fcf1e78ffbc7c783e7f3
9fc38fffffffcfffc7e61fc3fff1ffc77ff1fe3f8e0fc3ffffffff8ff1fc23fbf1f98fe1
f787c7cfc7c38f9fc78f0e3c7e3f1c7e38e3fffffffff78f31f1ffffffff1fce7c7fbe7c
7c7e3f3cfc71e3ffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff03f03fffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffc7cf8f8fc7bc7e31fc63e37
cfbc7ffffffff8f8f877fdf1c78ffbc7c7c3e3f39fc78fffffffcfc7c7e71fc7fff0fdc7
3ef1f63f8e0fc3ffffffff8fd9fc73f1e1f9c7e3f7c7c7cf81878f9f8f8f1e3c7e3f1c7e
38f1fffffffff38f71f3ffffffff0f8e787fbc3c7c7e3e38fc70e3ffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffff37ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffefc7cf8f83c7bc7e39f8e3c33c73c7ffffffffcf8f8707cf1c78ff3c7
e7c3e3f38f8f0fffffffe787c7f30f8ffff8f9c786f9e71f1f1fc1ffffffff8fd8f8f9e1
e3f9c7c3f387e38f800787cf1f041f187c1f183c3861fffffffff18478c7ffffffff0f86
38ff1c3e38fc3e18783861ffc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffe7c7870f03c73c7e3
8f0f1c7186387ffffffffe79f8787861e30fe187f187c3e1c70e0ffffffff30f87f1071f
fffc71c38270cf9e1e1fe1ffffffff021c30fcc3e078e387e203f01fc40e03e03e007f80
f80c00181f00fffffffff8007c07fffffffe079f01fe001f00f81c00381e01ffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcffe30f001e000030181c03fc07800387fffffffff03f0387000
f01fe003f80f00c0e01f0ffffffff81f83e1303fffff0001c3000fe07c1fe0fffffffe00
1f03fe07e000780fc1fffc7ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff01ffdfff
ffff29cff8fff1ffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffff3cffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffef3ffffffffffffffcffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc61ffffffffffffffe03fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffffffdffffffffffffffff
fffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffffffe007c1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffcffffffffff8fffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7ffffffffffffffff003c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffffffcffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff81ffff
ff1fffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
ffffffffb0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc1fffffffffffc1ffffff07ffffffffffffffffffffffffffff
ff03ffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffe3fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffcfff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03f
ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3ffffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffe7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff91fffffffffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffe3fffffffbfffffbffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
e7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffcfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffff9fefffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3fffffff9fffff9ffe7ff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
ffffffffffff9fff7fffffffffffffffffffffffffffffcfefffbfffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffe3fffffffdfffff8ffc7ffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffcfff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffdffe7fffffffffffffff
ffffffffffffffefe7ffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0381e0fe00ff83f00ff0200f81e3fcffff
f8020ff0ffc3ff03ff07e00fc4403e0783c0ff83fe03f43fcfff001fff1ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfffffffffffff9fc7f87cfffffff1ff7fb07e1fffffff1cffe7e0001cfe1fb7fe0f
e01ffc3f07ffbffffc1ffff83fbf3c1fc6ff87e17feec081c001f7e07c3fc4ffffe0f479
ffffff03c3807e0e3e01f801f820e7c3c3fcfffffc181fc63f01ff07fe11f003e0838f8f
83847f00ff03f03fc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe0fffe0ffc03c0007830ffff
f8e707c01e0e1ffffe083fe7f0003c3c0e03fc03e0c3e00f0f703ffffc1fffe00f020e1c
e0fe01e003e0e0c3c00383823e39e0ffffe0f04003ffff87c7003e1f1e00fc78fce3e3c3
87fc7fffff7e1f8f9e007f8ffc7cf0f1f187c78fc70f3e00ff8ff87fc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffe07fff1ffc71f3f1f000fffff9e78fe30f1e3ffffc203fe7fdf87c7e
1f1ff8f1e1f3e3c79e387ffffc3fffdf8e180f3cf1fc78f0f1e3f0e3e187078f9e38e1ff
fff1f8c701ffffcfc60f1e3f1c3e7cfc78e3f1c78ff87fffff3e3f1f8e1f7f8ff8fc79f8
f1c7e78fc61f9c3e7f8ffc7fe7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffe63fff3ff8f8fbf1
f1e1fffffde7cfe38f1c7ffff8787fc3fcfc7e3e3f1ff1f9e3f9c7e3de387ffffe7fffff
c63e3f78f1f8fc79f0f3f1e3f3c70f1f8f78f3fffff1f8c7c7ffffc7e21fde3f887f7c7c
7ce3f9c71ff83fffffbe3f1fce3f3f8ff8fe38f8f1cfe38fc63f9c3f7f8ffc7fe7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffff3fff1ff1fcf9f1e1e1fffff9c3cfe3c71c7ffffcfcffc3
fefcfe3e3f1fe1f8f3f987e3dc387ffffe7fffffc63e3f7871f0fe79f8f3f1e3e3c61e1f
c77071fffff9f8c7c7ffff87e23fde3f88ff7cfc7ce3f9c61ff03fffffbf3e3fc47fbf87
f1fe38f8f1cff38fc43f8c7fbf8ffcffefff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffff9fff1f
f1fc79f1f1f3fffff9c38fe3c718fffffc7cff81fef8fe1e3f1fe3fce3f88ff3dc187fff
fe3fffff863e3f7071f0fe39f8f3f9e1f3ce3e3fc77071fffff9f8c7cfffffc7e63ffe3f
88fffc78fce3f8c63ff13fffff9e3e3fc07fff8ff1fe39f1f1cff38fc43fc87fff8ff8ff
e7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfffff9fff1fe1fc7df1f1e3fffff98d8fe3e318ffff
fe78ff89fe78fe0f3f1fe3f863f88ff1d818fffffe3fffff8f1e3f3131f1fe39f1f3f9e0
f3cc7e3fc77171fffff9fce7cfffffcfe23ffe3f80fffc01fce3f8c07fe39fffff9e1e3f
c07fff8ff1fe3803f1cfe183847f80ffff8ffcffe7ff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff
ff0fff1fe3fc7df1f8e3fffffd8d8fe3e011ffffff3c7f1dff78fe673f1fe3fc63f80ff1
d8cc7ffffe7fffff1f8e3f23b1f1fe3801f0f1e673c07e3fc36131fffff810f1cfffffcf
e67ffe3f80fffc01fce3f8c07fe39fffffde1e3fc07fff8ff1fe3803f1cff180047f88ff
ff8ffcffc7ff001fffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffff0fff1fe3fc7cf1fe23fffff91c8fe3
f003ffffff88ff1cff78fe723f1fe3fc63f80ff1d0cc7ffffc7ffffc3fc03f2391f1fe38
03f001e733c0fe3fc723b1fffff800fc8fffffcfe6001f3f8823fc70fce3f8c27fc7cfff
ffde1e3fc47fffcff1fe38e3f1cfe38fc67f8cffff8ffcffc7ff001fff1ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffcffffe07ff1fe3fc7cf1ff83fffff91e8fe3f313ffffffe0ff3cff7cfe783f1fe3fc
63f80ff1c1e8fffffe7fffff1ff83f03d1f1fe38e3f1f9e783c4fe3fc747d1fffff0f8ff
0fffffc7e2081e3f88207c78fce3f0e73fc7cfffffcf3f3f84ffffcff9fc38f1f1cfe38f
c63f8cffff8ff8ffcfff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffe27ff1ff3fc7cf1ffe1ffff
f83e0fe3f719fffffe787e3e7f78fe3c3f1fe3f863f88fe1c1f0fffffe7fffff8ffe3f07
c1f1fc38f1f3f9e3c3c77f3fc707c3fffff0f8ff87ffffc7e63f1e3f0cfc7cf8f8e3f1e7
bfcfefffffdf3f1f8c7e3f8fb9fc78f1f1c7e38fc63f8c7c3f8ff87fc7ff001fff1fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffffc37ff1ff1fc7cf1f1f3fffff83f0fe3e71dfffffc7cfe7e7f7cfe3e
3f1fe3f8e1f0cfe3c3f0fffffe7fffff8f3e3f07e1f9fc78f1f3f9e3e3877f1f8f07c3ff
fff0fce7c7ffffc7e33f1e0e1cfc7c78f841e1e78f8fe7ffffde3f9f0e3c3f8161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001d00000000200000f8230000f
8830300f3cfc78f1f1c3878fc73f1e7c778f787fc7ff001fffbffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
fc73ff1fb1f8fcf1f1f3fffff87f0fe30f1cfffffc7cfc7f3f78fe3f0f1f71f8e1e1c7e3
c3f07ffffc3fffcf871e3f0fe1f8f878f1f1f8e3f3c73f9f8f0fe3fffff0fcc7c7ffffc7
c39e3c001e38fc60f00003c3c30fe7ffff8e1f8f1f1c71863c78f0c3e000078fc73e3f3c
710e787fe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffff8fbff1fb9f0fcf1f1e3fffff87f8fc0
0e1e0ffffe78f87f3e78fc3e078e79f1c001e7c787f87ffff83fffc78f1e3f0fe1fcf8f8
e1e1f0e3e187838f1f0fe1fffff0f8638fffff8001c07e303f01f803f8730781e007c3ff
ff000fc03f80f0007f01e007f1860f0383c07f00f000787fc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffff8f9fe043c61f820f843fffff87f87c21c060fffff11f03e1c003c1c0000fc03
e103f00f07f83ffffc3fffc11f887e1ff0ff01e003c0e001c003c3c03c1ff0ffffc07030
0fffffff3bf1ffbcffc7ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff3fff
fffbffc3fff2feffe7ff000fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffff1fdfc007f07f80cfe0fffff
fefffff7fc6f1fffff81fbffbc0f38ff03c2ff0fffcffc3fbffd3fffff3fffe03fe0ffff
feff87e7cf9bfffff9fff7e1fffffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff1fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffe1fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe3feffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffc3fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffc7fe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffcff
cfff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfff87fe3fffffffffffffffffffffffffe3ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff1fffffffffffffffffff87fc7ff000fff1ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff
07fe1fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
fffffc7fe7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffe03fc0fffffffffffffffffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff0
611780608000001000000000800130000000000000180000000000000000000007ffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff000000000000000000000000000000000
000020000000000000000000000000000fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffffc0f4078373a246387000b20048bfc00003924fe384cf96037ffffffccdfffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbf7ffc19c06038ef7f3f9be7c0f06487e3703001c0628706046c32e10077ae
229e9c986ffa23700338003b87ff001fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffbc39fff4ffbdf9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fdfffffdffffffffffc7ffff7fffefcc6fbffb79eae0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff001f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc000280000000000000000000000040000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000000
0000000000000000001e22b81800408d01e10f0f44d87f1ffffcfbc1d3fc20363fffff7f
f1f37fee30f3ffffc80093fe460b819c0fff001fffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000040
000010000000000000000000008400000000001208000020040000000000004010000000
000000000000000200100000000006100606f2300060080000030000c9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe001000000040000000003000000200020004000020200000000000
000021000000000020005000000300000fff001fff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdfffe73cfffcbbe7ebb9fb9e934d380b02143c03e67f7f83bfc3ffffe01f67f97e8ff
7c80df2c00c0002030f4c1d43330e0fff082b447c0005800002022020000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0fff001fff0ffffffffffef00fffff9ef2e1c2898ff02586cff8c046ef96200860000000
000000c01804000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00020000000000000000000001ffffbfffff7effb7ffffeae3ffbffffff7ffffffffffff
fffffffff9fffffff7ffffffffffffffffffffffc7ff001fc00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00201000440030208009f0e1f5a33ee33dfc30d804ee03f381002004300036203cf0707d
400000067000000519fffce783ffd31f1fffff17edfffde3cfefffffffffffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fc188304013810e0000010067efbf010008e003f14c7800014d069e00
f8bed9fffffffc07ff8ffff7ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff71fbfffffffffbff7cfffffeff1fffdfe7ffdf
effff7ffff9ffff7fefffffffffffbffffffffbff1fffffdc7ff001fc7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffedfff7
fe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000cfff001fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9219d876147b31d0040018000000001800000000000
000008000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000101200000000000000400310000
003000f480004200360044200c618081803400000104002900000000c7ff001fce000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000004000000000001010000106004402000000
0000000301ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc000000200000000000000c8080000000000000
00000000000000000000000040000100000380f60381c460fe4ffff3fffdff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001f
cc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
4fff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc4fff001fc4ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc47ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffec7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc47ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001f
ccfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
e7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7ff001fecffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fceffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc4ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4
64301000000000001000000000000001d00000000200000f8030000f8830300fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc4ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffefffffffffffffffffff
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffe7ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fceffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffc7ffffffffff
ffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfff87f7fffbff1ffffffcff87fffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe47ff001fccffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc80007c0
7f00fc07f807f01f801ff0f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3b00fc61e007871f0c3e1c7c38fe0607fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7ff001f
ceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fc1f870e0f7870f0e1f1e3c3c3e0203fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc67ff001fccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fc0f87861ff87870e1e1e1c3e3f080
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfe0f87871ff07820e1e1f0c3e1f0c0ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe0f87c38ff87c30e1e1f0
e3e1f0607fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fecffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7f0f87c1e7f87c3041e1f061f0f0707fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f0783e1f3f83e
1007e0f861f0f8787fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc47ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3f07c3e1fc7c3e1863f0f871f0f8787fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc47fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f07c3
e1fe3c3e1831f07870f0783c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9f87e1e1fe1e1e1c38f87870f07c3c3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001f
cc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9f87f1e1ff1f0e1e18fc3c70707c3c1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf83f8e1fe1f8e1f1c7e3c7000fc3e
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcf83fc43e01fe63f807f08f000f81f1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fcc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfc1ff87f83ff87fe1ffc1
fc67fc9f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fec7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffccfff001fc67fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e07fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7ff001f
c4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
c7ff001fecffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc47ff001fc47fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc47ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001f
ceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe000000001000040000000000000000000000000000000000000000
00010000000000000000000000000000e7ff001fc47fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fdbeffffc3fbcffbfbeefff7ff7fff3fc8d7fffefe3ffdbbffffffeffbfeffefcffdffff
f7cef909fb7c4fb71fe00218080000000700100001180000000010c20000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
e7ff001fcc1ffbfffbdfff1dcdc3feffff1802f3788447e0041822c000009f4001130000
010000040000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000f31dbe7fc0bfe3fef3fbfe7fffffffdfffffffefffffff
f737beffc0bff7ffeffffffbffffe37f7de0ffffe7ff001fec0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000300000200000200002000070400000200000000000000000040000000000000800800
0002000200020001000000000040000001f00000005209b47f1fef380fbfff6003ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefff001fce000000008004000300100000002200001000000100c10004000208
c8048463e300c1cec013dfbefff1bdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbebffffdce1f87ef6fb8127fc8c4019800b006
80070003feee1f1800000402f4fcf9fde1ef000840f0f30c0fff001fcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff9ffffbff86bffbfffefffffffff1
fe0000000000000000000000000000000000000000000000390000000000000000000000
000000000000000007ff001fc7fffffffffffffffffffffffffffffe7ffeffffffffffff
ffff7fffff0cfff9f8f1f7ff3fe3f0fc000c00004a080100000000000000000000000000
000000000000000000000000000080000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000800000000980807023819458e52000139dcffb
bcd1ff4e9277fac7fbbe0e7ff7ef3e47b9fdffce3f3cf93c53e000381fff001fc0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000103068000004
0040800291ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001fc00000000000000000000c000000000000000000
000200000000000000300000c00013101e40821ffe4da3beffb7fffffbfffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1202000026060f001a04574d46430100000000000
1000000000000001d000000f803000000000000f8830300fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffff847ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffbc3fff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff0014c000000640000000000000000000000130500007
3040000000000000000000014050000740400002900aa0000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c0274041405030000001e000400000007010
40004000000070104004d6d0100410b2000cc00740414050000000074041405000000002
800000014050000740400000100010000000000000000000000000000000000020000000
000000000000000ffffff00fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffbfffffffffedfffff00438d1
c3e304000007ff2c00307d013fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000008000000000000
00080000000000000000000000000000000000000000000000004000000071003fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000000000018000000000000000c801000000001000004000000
0000000000000000000003000000200000000000000000000000400100e0002000000060
000000018000000000010008238400808004808737bfe23e07e7f9fffc8fe7feffffffff
fbffffffffff7fffffdffffffffffffe3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fe6edf80ff
830d0265e89a470823e80000000430002010028000008800408005c0740002fe00083000
00000080c0000000000002000c00000001a000000000000d0000000003ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fdfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001fdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fdfbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff0
783cf7f03ffffcfff7ffbfbffeffffffff8ffdffeffffffffbff9fffff7fffffffc7ffdf
fe3f4fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff03c0020e003ff80f0238780001f030007
fc03e0c381c01e07c07f80f0f03ffe01fe01e000003c07ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ffc7e0000f0e1ffe1e00183e1c78f8fc30ff8e1c001c3e00f0fe1ffc3fc787fff87
fc38f0f078f8e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc7e21c1f1f0ffe3e3c393e3c7
c78fc71ffbf8c387e3e18f1ff1ffe3fe3cffffc7f87c79f8f8f1f9ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3ffc7e23e3f1f0ffe3e3e3fbe3c7c78fc79ffff8c7c7e3f3c71ff3ffc3fe
3cffffc7f8fe79f8f8e1f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc7e31e3f1f0ffe3e3
e3f9e3c7c78fc71ffff0c7c7e7f3e31ff1ffc3ff1cffffc7f0fe38f9f8e3f8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffc7e31f3f1f1f8e3f3e3f9e3c7878fc71ffff0e7c7e3f1f11f
f1ffc7ff88ffffc7f0fe39f8f8e3fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc0038e3f0
83e003f1e3fde3c70f87c71fffe1f3c7e3e1f01ff1ffc7ff80ffff87f1fe39f8f8e3f87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffc003e23f007e1c3fc43f9e3c31f80078fff87f8c7
e001e01ff1ffc7ff00ffff87f1fe38f8f8e3f87fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc
7e3f83f0c3e3e3ff03f9e3c7ff8f879fffc3ff07e1e1c71fe1ffe3fe18ffffaff1fe39f8
f8e3f87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc7e3fe3f1e3e3e3f7c3f9e3c7ff8fc79f
fff1ff87e3f1871fe1ffe3fc38ffff9ff1fe38f8f8e3f87fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffc7e31e3f1f1e3e3e3e3f9e3c7ff8fc78ff9f1e7c7e3f18f1fe3ffe3fc3cffffc7
f1fc38f8f8e3f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffc7e31e3f1f1e3e3f1e3f9e3c7
ffcfc70ff9f8c3c7e3f18f1de3ebe3dc3cfff387b8fc78f8f873f0ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ff83e31e3f0e1e3e3f1c7f9e3c3ff8fc60ff8f1e3c7e3f1c71cf1c1c39e
387ff1873c78f0f8f8f1f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff0181803e00381c0f0
07f00181ff03800ffc61f00fc0e0c0040008001f007ff8003e01f060707841ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffe7fbe0fefbff1e3fc0ff9f087ff030fdfff03f81f80c1f846
009c003ff07ffe007f83f030303f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff000fbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff4bfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fdfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffdfff9ffffffffffffffe7fffffff
ffffffbffeffffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffc7ffffff3fffffffffffffffffefffbffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ff7ffffffffefffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffff9fffcffffffffffffffe7fffffffffffff9ffe7fffffffffffff1fff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffc7ffffff9fffffffffffffffffc
fffbffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe7ffffffffe7ff9fe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff8fffcffffffffffffffe
3fffffffffffff8ffc7fffffffffffff3fff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffc7ffffffdfffffffffffffffffc7ff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffe7ffffffffe3ff9fe3ffffffffffffffffffffffffffffffe7e0fe4f9fc7ffc
fe3fe7efff19fe3df0000f0487fffffffffff70601ff83f003fc07800060e0380f01e8ff
3fff001fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7fff03ff07e1fc0f900e061efc03ee7f38ffffffffff
83c9ef9c0003ef9f11ff0f3fb1ff3cdffffffffffca1fc0030707bf97ff80001ff3fcfff
be1f27ff1e079ffffffffff37c3c03c0e0701ffc7c1e06007f81f810700000000fffffff
ffff87060c7e08f001f803c000f0f0783fc3e1ffbfff001fffffffffffffffecf187f03b
bf03738e047ffeefff7c1ff9bf33f9fffffff3f7ffffefffffffffffffffffffffff7ffc
03fc03f1cf0f820f000c3c18f07800ffffffffff83e001070007810f001e061f81fc3c1f
fffffffff80070000070300003e00001ff3f818e1e00007c0e000ffffffffff0187871e1
f0e00ffc7c0f8f1e1fc7f840387878e30fffffffffff1f8e3e3c3c78f0f0f1e7e1f0f8fc
7fc3e7ff3fff001fffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000
0000000000000004000000003ffffffffffe7ffc00f801f3c71fc71f88301c7c78fc61ff
ffffffffe3f104079f8f84078f0e181fc3fc7e3ffffffffffc30f873e0f87c71c1e18f87
ff3f00000f8f0e1e1f0c3ffffffffff878f0f8f1f0c1c7fc3fcf8f9f1fc7f8f0f8fc78e3
9fffffffffff1f8e3f3c7e3c7861f9f3e1f0f8fc7fe3e3ff3fff001fefffffffffffff84
37000006080400006800000600000020000000001100000000000000002000003fffffff
fffe7ff87cf079f3871fc71f88787c7e38fc71ffffffffffe3f10f1fdf8f0f0f8f843c3f
c7fc7e3ffffffffffe30f873f1f8fc71f0f1cfc7fe1f0f0e4f8f1e1f3f1e3ffffffffff8
71f1fc71f8c3e3f83fc79f9f0fc7f8f0f8fc78f3ffffffffffff9f8e7f187e387861f8f3
e1f0f8fe7fe1f3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff87e71fcf3871fc71f8c7c7c7e
387c7fffffffffffe3f11f1fdf8f1f1f8f863c3fc7fc3e3ffffffffffc30fc79f1f87c71
f0f1efc7fc1f0f0fc78f1f1e1f1e3ffffffffff861e1fc71f887f3f83fcf9f9f1fc7f8f1
f8fc78f3ffffffffffff1f8e3f987f187843f879e1f078fc7fe1f3ff3fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3ff8ffe1fffb031fc71f8c7c7c7e383c7fffffffffffe3f19f1fef8f9f1f
8f863e3fc7fc1e3ffffffffffc30fcf9f1f83c71f8f1e7c7fc0f0f8fef8f1f1e3f0e3fff
fffffffc63e3fc71f887fff89fef8f1e1fc7f8f0f8fc78e3ffffffffffff1f8e7f08ff18
78c3f879e1f038fc7fe0f3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0ffe3ffff1b1fc71f
8e7cfc7e183cffffffffffffe3f18f9fef8f8f1f8f0f3e7fc7fc1e3ffffffffffc38fc7d
f1f81c71f1f1ffc7fc0f8f0fe78f1e1f3f8e3ffffffffff843e3fc70f08ffff18fef8f8c
3fc7fe78f8fc78e3ffffffffffff1f8e3f00ff1801c3f879e1f198fc7fe271ffbfff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe3ff9ffe3fffa191fc70f8f1c7c7f18dc7ffffffffffff3c1e79f
ef8fc79f801f9e7fc7fc6e3ffffffffffc38387cf1f89c7003f1f7c7f847c30fe78f0c1f
0f1e3ffffffffff807e1fc70008ffff1cfef8f80ffc7ff11f8fc78e3ffffffffffff9f8e
3f01ff1801c3f87de1f1ccfc7fe333ff1fff001fffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffebff1ffe3fff2
3d1fc7000fc07c7f18ec7fffffffffffe201f01fe78ff11f803fc07fc7fc763fffffffff
fc38007cf1f8e47003f1f7c7f8e7e10fe78f007f001e3ffffffffffc07e3fc71f08fffe3
cfcf8f1fffc7ffc0f8fc78f3ffffffffffff0fce3f08fe1870e3f87de1f1e0fc7fe383ff
1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffe7ff9fff001f03c1fc71f8ff07cfe18f07fffffffffff
e3f1fc1fe78ffc1f8e1ff03fc7fc703ffffffffffc30f87cf1f8e070c3f1f3c7f0e7f80f
e78f0ffe1f1e3ffffffffffc07e3fc61f88fffc3e7ef8f9fffc7fdf0f8fc78e3ffffffff
ffff8f8e3f08fe1878e3f8fdf1f1f0fc7fe3c3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffff
ffffffffff87fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe7ff8
fcf0c0f07e1fc71f8ef87c7e38f87fffffffffffe3f19f1fe78fdf1f8f8f3c7fc7fc783f
fffffffffe38fc7cf1f8f071e3f1f3c7f1e39f0fe78f0ffe1f9e3ffffffffffc67f1f861
f8cfc7c7e7ef8f9fffc7b8f0f8fc78e3ffffffffffff8f8e3e08fe3878e3f0fde1f8f83c
79e3e3ff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffff83fffffffffffff83fffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff8f873f0f07e1fc71f8c7c7c7c38f87fff
ffffffffe3f18f1fe78f8f1f8f0e3e3fc7fc7c3ffffffffffc38fc7ef1f8f871f1f1f3c7
e1f38f0fe78f0ffe1f8e3ffffffffffc73f1f8f1f8c7c7c7e3c78f8ffbc798f0f8fc70e3
ffffffffffff1f8e1e1c7c3c70f1f1fce3f0f81c79c3e3ff9fff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffc9fffffffffffffc9fffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ffcf879f1f07e1f871f8c78f83838fc7fffffffffffe3f18f1fe78f8f1f8f0e3c3b
c79c7e3ffffffffffc38fc7cf1f8fc71f1f1f387e3f18f0fe78f0ffe1f0e3ffffffffffc
7838f0e1f8e38787f3c70f0ff9c73c71f87c20c3ffffffffffff0f80001e387841f9c1f8
e1f0f00823c3e1ff1fff001fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffcffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffe31f8c1f0ff0f060f8638f000
787c7fffffffffffe1f1ce1fe78f8f1f861f1c79c33c3e3ffffffffff830f87cf1f87c70
e3c1f387c3f98f1fc78f0ffe1f083ffffffffff8783c03c060700f03e1800207f8003e01
e03010e3fffffffffffc0000203e00f001fc07f000c070000380c0ff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3fff01fc03c0ff0f84060301fc40e0383fffffffffff80c0e03fc007e03f
003f007800381c1ffffffffff82030300078380003e1c00381f8c21f800607fc0e003fff
fffffff0387f07c0e1f81f83fdc3ff8fff99ff0ffffeffffffffffffffff1ffff8ffc3ff
6fff0fffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffbfffffffffff
fffffffbfffffffffffffffffffff7ffc7fff1ffffffc7ffffffffffffffffffff70783f
98fb38f00ff9c003e1f0f03f800007fc0e063ffffffffffe3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001f
ffffffffffffff9fffffffff0fffc3fbfdffbffffff1fffefff9ffffffffffffdfffffff
efffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffff9ffffe67ff01ff00e1
f0ff9ff00fc03ff01ff8ffc47f071f1f8fcfc387c3ffffff3fffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfff001fffffffffffffff9ffff8f1fe7dff0c70f07f8fe1e7cf0fe387f8ff9e3f020f8f
87c7c1c3c1ffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0c7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff9f8fc
7c7e3e3ef07f87e3ff8fcfc7c7f87f9f1f38178f83c7e1e3c0ffffff3ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff80c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff9fc7c7e3e3fbf78ff83e3ff8fc7c7e7f83f1f
9e3e1fcfcfe3e7f1e7ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff1ffff
fffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81e
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9f
fff9fc7c7f3e3ffff8ff9bf1ff8fe3c7e7f8bf1f8e3f1fcfcfe3e3f8e3ffffff3fffffff
fffe3fffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc3ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffe1fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff8fe3c7f1e3ffff8ff1df8ff8fe3c7
c7f9cf1f1f3f9fc7cfe3e3fc63ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffe7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fff0fffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffff
ffffff9ffff8fe3c7f1e3fffb8ff1cfc3f8ff1c387f1ef8e3f3f8fc7c7f1e3fe23ffffff
3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffff8fe3c7f8e3fffbcff1eff
0fcff1e00ff1f7807f1fcfe007f023fe01ffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
ffffffffffffff9ffffcff3e3f8f3ffffc7f3f7fe3c7f1e1cff9f78e3f9fcfe3e7f1f3f8
71ffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffffc7f1e3f8f1fff
de7f3f3ff1c7f1f1e7f9fb879f8fc7e3e3f9f1f8f9ffffff3ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fff001fffffffffffffff9ffffe3f1e1f8f8f8fde7f3fbff8e3f1f1f1f1f9c7c7c7c7e3
e3f8f1f0f9ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc07fffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffff3f3f
0f8fc78fce7f3f3ff8f3f3f8f1f1f1e3c7e7c7f1e3f8f8f8f9ffffff3ffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffc0ffc7ffffffffffff87fffffffffffffffffc0ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffff
ffffffff9fff001fffffffffffffff9fffff9e3f0f9fe38fce3e3e1cf1f8e3fc79e1f1f1
c7f383e1f1f0f8f878ffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff1ff81fffff
fffffff83fffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c1fffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffbfff001fffffffffffffff9f
ffffc07f703ff01fc0383e3e01fe03fe11c3f1f807f803e1f1f0fcfc007fffff3fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffff1ffc0ffffffffffff81fffffffffffffffffe3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffe07ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffeffffe7ff1fff001fffffffffffffff9fffffffff3cfffe3ff7ffffff87ff8fff
efffffff1ffe7ffffffeffffffffffff3fffffffffff3ff7ffdfffffffffffffffffff1f
ffcfffffffffffff8ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffffffffff23ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffcfffff7ff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3ff7ffdfffffffffffffffffff1fffe7ffffffffffffefe7ffdfffffffff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffffff1ffcfffff3ff9fff001fffffffffffffff9fffffffffdfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff3ff9fffffffffffff
ffffff1fffe7ffffffffffffe7e7ff9ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe3fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff5fffffffffffe7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807fff70de0fffffbff1fff001f
ffffffffffffff9fffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3ff0061fe3fa7ffc1ffffff8ff98fff7ffffffff3fffe7e1fe1f
3fffffff3ff11fffffffeffffffdffffffffffffffffff87ffffffffe3fffffffffffff9
fffffffffffffffffffffffc07c1c707701f807800f03800700070c187ffffff0380063f
fffff81c0038f003e0438001c06001ff1fff001fffffffffffffff9fffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0003f80f8
1ff007801fe03f003ff3fffffffe0c3ff7f000181c0e03fc03e007ffffffe0ee07f01e1e
070f01fffffffe01f861c0606007f01f000003fdfc00fe1cfe03e0381ffffff1c38003cf
383f0e3c087c7c30f860e08003ffffff87c0001ffffffc1e00007071e001c7c3e0f0c3ff
3fff001fffffffffffffff9ffffffffff05fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffe3ffcfc7f1e3c7fe1e7c387c79f0f1ff3fffffffe001f
e3f8f87e3f1f0ff871f0e3fffffff1c70fe1cf0f0e1e00fffffffc50f000e0f061c3e18f
830003fcff003c003f0ff8783fffffffe18703ce1c7e1f1e3e3c7e38fc71e38703ffffff
8fc63c3ffffffe3f10e070f8c381e7e3f1f8c3ffbfff001fffffffffffffff9fffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffe
fc7e3f1c7fe3f3e7c78fcf1f8fe1fffffffc383fe3fcfc7e3f3f8ff0f8f1f1fffffffbc7
8fc7e7871e3c087ffffff9f860c071f8e3e3c3c78f8787f8ff1f18701f8ff87c7fffffff
e1878fce1c7e3f9e3e3c7e38fc71c78f8fffffff8fc67e3ffffffe3f11f1f1fcc7c7f3e3
f0f8ffff7fff001fffffffffffffffbfffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffe7c7e3f1e7fc3f9e7e70fc71f8fe1ffff
fffc7c7fc1fefc7e3f1f8ff1fcf3f9fffffffb878fc7ffc79c3c3f7ffffffff861e1f1f8
e3f187e38fcfc7f87f1f08f8ff8ff87c7ffffffff18f87dc1c7e3f9e7e3cfe387c71c78f
8fffffff8fc67e3ffffffe3f11f1f1fc47c7f3e3f0f8ffff1fff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3fff7c7c3f1e7fc7f9e7e31fe71fc7e0fffffffc7c7fc1fe7c7e1f1f8fe1fcf3f8ff
fffffb838f87f3c71c7c7f3ffffffffc63e3f1f8e3f98fe38fcfc7f07f1f18f8ff8ff83c
7ffffffff1c78fdc0c7c3f8e7e3c7e383c718fcf8fffffff8fe63c7ffffffe3f19f1f1fc
63c7f3e3f078ffff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fff7c7c7f8e7fc7f9c7cf1fe31f
c7c4fffffffe3c7fc1fe7c7e0f1f8fe1fe73f8fffffffb0b8f0ff3e318787ffffffffffc
71e3f1f8e3f80fe38fcfc7f03f1f1cfcff8ff83c7fffffffc3e38fdc4c7c7f8e3c7c7e38
bc710fe78fffffffc7e71e3ffffffe1f1cf1f1fc71c7fbe3f138ffff3fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffe3ffffc3c7f8e7fc7f8e30f1fe31fc7ceffffffff9c7f8cff387e271f8fe1
fc63fcfffffffb198f8ff1f000f8fffffffffff8f9e3f1f8e3f00ff1cf8fc7e13f1e1e78
ff8ff89c7fffffff07f18fc8647c3f8e00fc0438ccf01ff18fffffffc0078e3ffffffe00
1e31f1fc38c7fbe3f198ffffbfff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffbc7c7f8c7fcff8c0
0f1fe31fc78e7fffffffcc7f0eff7c7e333f8fe3fc63f8fffffffb1d8f8fe1f001f8ffff
ffffffc1fce3f1f8e3f80ff18fc7c7e33f007f18ff8ff8cc7fffffff87fc0fc8e47c7f8e
10fc7c38e8f01ffc0fffffffc7c7e03ffffffe1f1f81f1fc7e07f9e3f1c8ffff3fff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe3ffffc7c7f8c7fc7f9e30f3fe33fc78e7fffffffe07f1e7f3c7e
391f8fe3fc63f87ffffff91c0f9fe1f801fcffffffffffc1fe01f1f8e7f80fe18fc7c7c7
9f007fd8ff8ff8e47fffffffc3ff07c1f07c7f8e3c7c7e38f071dfff0fffffff8fe7fc3f
fffffe3f1fe1f1fc7fc7fde3f1e0ffff3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffffc7c7f0e
7fc7f9e7cf1fc31f871f3ffffffff87f1e7f3c7e3c1f8ff3fc63f8fffffff83e0f9fe1f3
1dfc003ffffffff0ffc1f1f8e3f00fe18fc7c7c79f1e3ff0ff8ff8f07fffffffe1c78fc1
f07e3f8e3c7c7e38f871cfcf8fffffffc7c73c3ffffffe3f19f1f0f863c7ffe3f1f0ffff
3fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffff3fffbc7c7f1c7fc7f1e3c79fc71f871fbffffffe3c7e
3f3f3c7e3e3f8ff3f861f0fffffff83e0f8fe3f71dfc743ffffffcf8f3e3f1f8e3f09fe1
8fc7c78fcf1f1c78ff8ff8f87ffffff3f1c78fc1f87e3f0e3c7c7e38f871efc78fffffff
c7c63c3ffffffe3f10f1f0f863c7f9e3f1f8ffffbfff001fffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fff
3c7e3f3c3e67f1c7c78fcf0f0e3f9ffffffe3c7e3f3f3c7e3f0f8f79f870e0fffffff83e
0fcfe3e71efc7c3ffffffcf871e3f1f8e1e1cfc387c7c78fcf1f1c78678f78fc7ffffff1
e1e78fc3f87f3e1e3c7c7e30fc71e0c78fffffff87c63c3ffffffc3f18f1e000e3c7f9e3
f1f8ffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fff3c3f3e3c3ef3e3c387cf8e000c3f9fff
fffe3c7c3f9f3c7e1f078e79f0c001fffffff87f0fe7c70f0e0e7c7ffffffc78f1e3f1f8
40c1c7c787c7c70fc71e3c78f78e78fc7ffffff1e3e11f83fc3f8c3c00f87c007800f0e3
1fffffff87c3987ffffffc3e0861e001f187f001e0f07fff1fff001fffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
ffff3ffe001f007800f807800fe01e00381f8fffffff18f83f0e003c1e00007c01c001ff
fffff07f0fe00e0e060f10fffffffc30f843e0000003e30f8787c60fc7083e30f104783c
3ffffff807f03f07fe1fe0f801f0180078007cf03fffffff0bc1c0fffffff80e0e07f983
f80fe001e0787fff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffc59fc0fc02fe1ff7fff83fdc
7fbf8fffffffc1fc3fbe3819ce0cc1ff03fb07ffffffe1ffa3f81f5e070fc3fffffffe03
fe07c0002307f81f0303a007c000ff01f000f0381fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001fffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffff9ffffffffffffff9ff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfff001fffffffffffffff9fffffffff871fe03ff01fe3f1fe07f3f1f9f9f0f81ff03f9f
c7c0ffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001fffffffffffffffdfffffffff
030fc71fe38fe3f0fc01e3f0f8f9f0700fe38f9f8f803fffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001fffffffffffffff9fffffffff1c07cf8fe7e7f3f0787cf1f078f8f803
f7c7c79f8f0f9fffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001fffffffffffffff9f
ffffffff1e1f8fc7c7e3f1f3f8fef1f1fcf8f883fbc7c38f1f1fcfffffffffff1fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001ff9ffffffffffff9fffffffff3f1f8fe3c7f1f1f1f8fff9f9
fcf8f8c7ffc7e3cf3f1fffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001ff8ffffff
ffffff9fffffffff3f8f8fe3c7f1f9f1f8fff8f8fc7878e7ffe3e3c63f1fffffffffffff
3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffffffe7ff1fffffffff1f8f87f1e7f8f8f0
f87ff8f8fe7c7c63ffe3e3c43f03ffffffffffff1ffffffffffe3fffffc03fffffff03ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07fffff6fffffffffffffffffffffffffff
fffffff19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
f80000000000001fffffffff1fcfc7f1e3f8f800f847fc00fe3c3c63ffe0c3e07f807fff
ffffffff0000000000007ffffff07fffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0fffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff01fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff82000200fc0c01fffffffff9fcfc7f1
e3f8fc78fcf8fc7cfe3e3c73fff007e33f8e1fffffffffff0000000000007ffffff0ffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffcfe7c7f1e1fcfcfcfe7cfc7cfe3e1c71fff1cfe3
bf8f8fffffffffff1ffffffffffe7ffffff0ffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9fffffffff
cfc7e3f9f1fcfc7c7e7e7e7cff0e0e39f9f1ffe3dfc7c7ffffffffff3fffffffffff3fff
fff1ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fffffffffff
ffffffffffffffe7ffdffffc7fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fff001ff9ffffffffffff9fffffffffe7c7e3f9f8fcfe7c7f3e3e7e7f062638
f9f9fff3d9e3c7ffffffffff3fffffffffff3ffffff0ffffffff8fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffff1fffffffffffffffffffffffffe7ffdffffc7fffffff
ffffffffffffffffefff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff001ff9ffffffffffff9f
fffffffff3c3e1f1fc78fc7c7f8f3c3e3f00303c78f1ffe1e1f1c7ffffffffff3fffffff
ffff3ffffff8ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff1fff
fffffffffffffffffffffff1ff9ffffc7fffffffffffffffffffffffe7ff9fffffffffff
fff9e4f07ff0fffcff6cffffffc413fffffff87f9ffe1fcff3ff8f7c7fdfffffe07fcf7e
0f8f83f03ff81fff3fff001ff9ffffffffffff9ffffffffff803ec63fe01fc3e3fc1383f
3e1c383f11f0ffc1e1f807ffffffffff3ffffffffffe3ff81c0003f0781f803e070380ff
83fe07f87001e00f91ffffff83ff001fe0ff007ffffff07ff83fe1fe0607e1f0001e1cfc
01ff0fe03feefcfc3feffffff5ff1f13e6e3e048ffc1e0e01fc07f81fe00ffffffe0007f
fffff83b83f80f830182041c7c0fffffe07e021c0f1f00f03fe08fff3fff001ff9ffffff
ffffff9ffffffffffe33f78fff87fe7efff1fffffffe7e7fe3f9fff9f3fe0fffffffffff
3ffffffffffe3ffc3c1079f070cf838f0f87c1fe01fe0ff07801e00f83fffffe00fc0047
c03f063ffffff07fe11fc07e0f070c70003c003c187e03e003e0f0e00f83fffff0803e01
e0c1e0c007c3f1c3cf803fc3fe187ffffff0fc3ffffffe71e3f007e3c78e180e7c3fffff
f0fe180e1e3e3c787fe3e7ff1fff001ff8ffffffffffff9ffffffffffffff3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff7ffc7e38f8f8c3e787cf
8fc7e3fe18ff1ff0fc61f1cfc7fffffe00fc71e3801f0f9ffffff8ffc7cf803f1f0e1e3c
fc38001c3c7c01f0e1e1e3e1c7c7fffffcfc7e10f1c0f1f1e3e3f187c70fbfe3ff18ffff
fff8ff0ffffffef1e3e0e3e1c70e3c3f7c3ffffff0fe3c3f3c7c7e3cffc7e3ff1fff001f
f8ffffffffffff9ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffff3ffc7e38fc78c7f38fe78fc7e3fc7e7f1ff9f8e1f9ef8ffffffc
3e78f1e3079f1f8ffffff8ff8fc70f1f1f8c3f3e7c78785c7e3879f8f0f1c3c3f3c7ffff
fefc7f1871fcf9f1e1e7f10fe21fdfe3ff1ffffffff8ff8ffffffee1e3e1fbf1c71e3e3f
387ffffff9fe3e3f3c7c7f3cffc7f3ff9fff001ff8ffffffffffff9ffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffc7e38fc78
87f38fe78fc7e3fc7f7f9ff8f8f1f9f71ffffff87f78f1e31fef1fcffffff8ff0ff71fdf
1f8c7f1e7c7cf87c7f10fcf8f0f1c7c7f1c7fffffefcff1c71fcf1f1e1e7f10fe21fffe3
ff1ffffffff8ff8ffffffee0e3e3fff1c71e3e7f98fffffff9fe3e3f38fc7f1c7f8ff1ff
9fff001ffdffffffffffff9ffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7e38fe788ff18fe387c7e3fcff7f1ff8fce0f9f3
1ffffff87fb8f1f01fff1fc7fffff8ff0fe21fdf1f8c7f1f7c7c7cfc7f11fef8f0f18fc7
f1c7ffffff7c7f3e31fcf9f1e3e3f11fe03fffe3ff1ffffffff9ff87fffffec2e3c7fff8
c63f1e3fc0fffffff9ff1e3fb8f8ff1cff8ff1ff9fff001ff9ffffffffffff9fffffffff
fffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffe
7e38fe788ff18fe301cfe3f8ffff1ff8fce079f83ffffff8fff0f1f01fff1fc7fffff8ff
1fe03fff1f88ff0f7c7c78fc7f01fff8f1f10f8ff1c7ffffff7c7f3f11fcf1f1e3e1e11f
e03fffe7ff1ffffffff0ff87fffffec763c7fffc047f8e3fe1fffffff9ff9e3f81f8ff1c
ff8ff1ff1fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc7e38fe388ff18fe389cfe7f8ffff1ffc
38e331fc7ffffff8fff0f1f03fff1fc7fffff8ff1ff03fff1f88ff0f3c7f187c7f81fff8
43f01f8ff0c7ffffff7c7e3e01fcf1f187e0011fe03fffe3ff3ffffffff0ff0ffffffec7
63c7fffc007fc03fe3fffffff9ffc03f43f8ff1c7f8ff1ff9fff001ff8ffffffffffff9f
ffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ffc7f38fc388ff18fe38ccfe3f8ffff1ff830e199fc7ffffff8fff0f1f03fff3fc7
fffff8ff1fe83fff1fc8ff0f3c7f807c7f01fff80ff01f8ff0c7ffffff3c7f3e21fcf1f0
1fe3f11fe23fffe3ff3ffffffff1ff0ffffffe0f83e3cbfcc67ff83fc3fffffff9fff83f
19f8fe1c7f8ff1ffbfff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc7f38fc388ff18fe38e0fe3f8
03ff1ff9fce1c1f87ffffff8fff0f1f0007f1fc7fffff8ff1fe23fff1f8cff0f3c7fe07c
7f01fff8fff11f8ff1c7ffffff3c7f38f1fcf1f1ffe3f19fe23fffe3ff3ffffffff0fc1f
fffffe0f83e003fdc77f7c3f81fffffff9ff3e3f1dfcfe1c7f8ff3ffbfff001ff9ffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3ffffffffffe3ffc7e38fc78cfe18fe38f8fe3fc083f1ff8fce3e1f03ffffffcfef8f9f3
1c0f1fc7fffff8ff1fe23fff1f8c7f1fbc7e78fc7e11fff8fff1df8ff1c7ffffff3c7f38
f1fcf1f1ffe3f18fc33f1fc7ff3ffffffff8003ffffffe1f83e7e3f9c73f3e3f88fffffe
f8f63e3f3dfcfe3c7ecfe3ffdfff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7e38787ccfe387c7
0f87e3fcf87f9ff8fcf3f1f13ffffffc7c78f9e33f0f1f0ffffff8ff9fe73f1f1f8c7e1f
3c7c787c7e11f8f8fff1cfc7e1c7ffffff3c7f18f1fcf1f1ffe3f1cfc71f1be3de1fffff
fff8f83ffffffe1fc3f3e3c3c79e3c3f1cfffffe78e71e7f3c7e7c3c7cc7e3ff3fff001f
f9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1ffffffffffe3ffc3e303078c7c303878f81e39e786f9ff0fc71f1e39ffffffc
787cf1e39f1e0e0ffffff8fdcfc71e1f1f8e7e3f3c7c78fc1c38f0f0fff1e7e7e3c7ffff
ff3c7f18f1fcf1f1ffc3e1c70fce18c3981ffffffff8fe1ffffffe1fc3f3c783c3831c7e
1e7ffffe38c71c7e1e0e387838e3c7ff9fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3ffc3e0001f8
e38600070f80431e30e300f0f861f0c38ffffffe18fc70c7c63e001ffffff861e78f8e1f
1f8e1c3f3c3e38f0007c70f0fff1e0e3c707fffffe3c7c1c70f8f0f1ff80c0e01fe03c00
3e1ffffffff8ff0ffffff83fc1f8078701c380780c3ffffe0007807c0f0f00f001f80fff
1fff000ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffffffffe3ff0000183f0f80fcc0e0300001f81f000e07000e001
83ffffff80fe000fe03f103fffffe001f07fc03e0003007c001f01fc407e03e07fc070f8
0f87fffffc001e1e00f000607ff9fffc7ff9ffffff9ffffffff8ff0ffffffefffffe3fff
ffffc3fffffffffffe7ff1ff7f9fe3ffffffffff1fff001ffcffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff7fff0dffdfffe7fffffffff
fffffcffffffe3ffff9fc7fff3ffc7fffffe7ffc1ffffffffffffffffffffff7ffffffff
fffffffffffffffffff8ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff0fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffff
fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fe1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffff
ffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe18ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1ffffffff0787fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffffffffff8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe187fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffe1fffff
ffc001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
fdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe3ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3dffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff000ff9ffffffffffff9fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffffffffff8
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ff8ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffff807e33e0f3fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001ff9ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffe0fe07c0e1fffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff807ffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffff1ff0fc300fffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffe03
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
ffffffffffffffff9fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff9ff8fc
7c1fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffff8ff8fc7c3fffffffffffffffffffffffffffff
1ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
3fffffffffffffffffffffff1fff000ff8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ff8ffc7e7e1fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff7ffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffff1fff001f
fdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffcffc7e3f0fffffffffffffffffffff
ffffffff3ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffbffffffff
ffffffffffffff8ffffffff7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffcffe3e3f1fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffbffffffffffffffffffffff8fffffeff1ff1fffff
ffffffffbffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffe1fffdfffffffffffff7ff7ff
1fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffc7fe3f3f8fffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffff7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffe3
ffffffffffffffffffffffcfff0780f0001ffffffff838fe03fe03ffffffffc03fffffff
c0f0f81f03800386007f83fe03e07000e00781ff1fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffc7fe3f9f8fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ff8
03f67000f001e001e1831e47c07f80f803ffffffffff3fffffffffb0fe39f0ef07f01f00
3e0f000e001e1831ffffffffff3ffffffffe000383fc3c1ffffffff0e0703f803f8f1c7c
f83ffffffff0007c79fc38ffffffff9f1fffffffe1e3e3cf87c30f0e1e3e00ff0ff0f861
f0cfc3ff1fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffc3fe3f9f8fffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc20f87830f861f0c3c3080f9f873fe3fc
30ffffffffff3ffffffffef8780071cf0fc3cf861f1f8e1f0c3c30007ffffffffe3fffff
ffff0f8f01fc3e1fffffffe1f0e01f878f8e3f3efc7ffffffff1e0f8f8fc7cffffffffff
0ffffffff1e3e3e7c7c79e1e3f1c18ff8ff8f861f1efc7ff1fff001ffdffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffe0001fcf8fffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffe3ffc7c78fc39f8f3f0e7871e079f1f9fe7fe3c7fffffffff1ffffffffffe70e1fbc7
8fc7e78f8f1f8e3f1c7871c07ffffffffe3fffffffff1f8e0efe7e3ffffffff1f1c1cf8f
cf8c3f3efc7ffffffffdf1f0fcf87e7fffffffff8ffffffff3c7c7f3c7c71e3e3f9c7e7f
9ff9f871f9f78fff1fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff1c21f
e787ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffc7f7cfc79fcf1f1e78f1e1f9f
1fcfe7fe7c7ffffffffe1ffffffffffe71f1fb878f8fe38f8f1f8f3f1c78f1e1ffffffff
fc1fffffffff1fec3ffe3e3ffffffff3f9c7e78fe78c7f1f7c7ffffffffbf1f1fc70fe3f
ffffffff8ffffffff387c7f1c7e79c3e3f887f7f8ff9fcf0f9f31fff1fff001ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff1ff107ffffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffe3ffe7e3c7c79fcf1f9e70f1f3f9e3fcfe7fe3c7ffffffffe0ffffffffffe
31f1fb839f8fe38fcf1f8f0f9c71f1f3fffffffffc1fffffffff1fcc7f3e3e3ffffffff3
f887f78fe3887f1f7c7ffffffff9f9f1fc70fe3fffffffff0ffffffff30f8ff1c7e79c7e
3f88ffff8ff9f8f0f9f81fffbfff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
fff1ff1ffc67ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc7c7c3c79f8f0f9e7
1f9f3f9e3fcfe7fe3e7ffffffffe4ffffffffffc39f1fb8b9f8ff38f8f9f8f0f9c61f1f1
fffffffffc5fffffffff1f8c7ffe1f3ffffffff3f88fffcfe388ff1f7c7ffffffffcf1e1
fc71fe3fffffffff1ffffffff11f8ff1c7e798fe3f80ffff8ff8f8f179fc3fffbfff001f
fdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff1ff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3ffc38fc9c78f8f079e63fcf1f9e3fe7e7fe387ffffffffc6fff
fffffff878f1fb198f8ff18f3f1f8f379c63f8f1fffffffff8cfffffffff1fc8fffe6f3f
fffffff3f98fff8fe38cff0f3c7ffffffffe71e1fc39fe3ffffffffc3ffffffff03f8ff1
c00780fe3f81ffff8ff800f1b9fc3fff9fff001ffdffffffffffff9fffffffffffffffff
fffffffffff1ff8fffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffe01fcce78
00f339e07fe31fa03fc7e3fe00fffffffffcf7ffffffffe1fe31fb1d8f9fe1803f000f33
1c07fc73fffffffff8e7ffffffff1fccfffe673ffffffff3f89fff8fe38cff0f3c7fffff
ffff81e1fc31fe1ffffffffe7ffffffff13f8ff1c3c381fe3f80ffff8ff078f191fc7fff
1fff001ffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff9ff87ffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffffff3ffc10fce47878f391e07ff03f8e3fc7e3ff1fffffff
fff8f7fffffffff1ff01fb1c8f0fe1863f0f0f391c07ff01fffffffff1e7ffffffff1f8c
fffe733ffffffff1f98fff8fe38cff1fbc7fffffffffe1e1fc39fe3fffffffff1fffffff
f19fcff1c7e78cfe3f88003f1ff8fcf3e1f83fff9fff001ff9ffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffc
78f8f079fcf3c1e77ffe3f9e3fc7f3fe3ffffffffff9f3fffffffffcffe1f83e0f8fe38f
1f1f8e3c1c77ffe1fffffffff1f7ffffffff1fc81e7e783ffffffff1f980078fe38c7f1f
bc7ffffffff9f1e3fc79fe3fffffffdf9ffffffff1dfcfe187e78efe3f08f83f1ff8fcf1
e1f03fffbfff001ffdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffe7ffc7c78f8f8fcf3e1e7bf9f3f9f3f8ffffe
3ffffffffff1fbfffffffffc79f1f87e0f8fe38f0f1f8f3e1c73f9f3ffffffffe3f3ffff
ffff1fcc7e3c3c3ffffffff1f98f87cfc38e7f3fbc7ffffffff1f1f1f878fc3fffffffdf
9ffffffff1cfc7e3c7e78e7e1e0cfc6f1f78fcf1f1f1ffff1fff001ffdffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffff87fc3ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
fffe3ffc7c7cfc78fcf3f1e7bf1f3f9f3f83e7de3fffffffffe1f9fffffffefe78f1f87f
0fcfc3cf9f1f8f3f1c7bf1f1fffffffff3f3ffffffff1fccfc3e3e3ffffffff1f9cfc787
c30e3e3f3c7ffffffff9f1f0f8fcf87fffffff8f1ffffffff1c0e7c7c7c38f04001e7867
0e79f871f0e1cfff1fff000ffdffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff01f00
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc78f8fe79f8e1f1e3d39e3f8f
9f19e39e3fffffffffe3f9fffffffe7c78f1f87f0fc7c78f1f1f8f1f1c7819e1ffffffff
c3f1ffffffff1f8e7c7e3e3fffffffe1f8ef8702060f1c7e043ffffffffce3f461fe70ff
ffffffc71fffffffe0e0f18787c00704003f30e006f0f800e081c3ff9fff001ff9ffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc01f8fc30f861f0c3c18c3f0fce3c411c3fffffffffc1f8fffffffe18
f8e3f07f87e30f023f0f061e001c1c43ffffffff83f1fffffffe0f8f3c7c1e1fffffffe0
f0e30f000fcfc1fe001ffffffffe07f603ff01ffffffffc17fffffff80f9f80f8180078f
b0ffc3f000f031a0e379c3ff1fff001ff9ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffe03f278607000f841
e3e0fe07e07c803c8fffffffffe1f87fffffff81fe07e0ffc7f83f00fe07005e001e3e07
ffffffff01f0fffffffce60795f81c0fffffffe100783fce1ffff7fffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fdffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff08ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001ffdffffffffffff87e7f385e1c00ffb001cb8e332f83db3000fc0e010
fc0470e02e0011a03b1df0181fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1c7fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffe00ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ff8ffffffffffffc0
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e3fffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffff807fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fff001ffcffffffffffffffffdf5cfffccfffffffff3f1ffffffdff
ffffe7fdffffbffbfff3effff8ffbfff7fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffcc7ffc3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f
fffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffe0fffffffffffe1ffffffffff
fffffffe07fffffffffffffffffffffffc07ffc1ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffe07ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffe07ffffffffffc0ffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffff
ff1fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff81ffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffff07ffffffffffe07f
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3ffffffffffffffffffff7ffffffffffff7fbfffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffff1fffe3fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
fffffffffe7fffff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffbffffff
ffffff3ffffeffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffff
ffffffffbffefffffffffffff7ff9fffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffeffffff1fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffffbffffffffffffbf9ffcffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffff1fffe3ffffffffffffffffffffffff9ffcffffffffffffe3ff9fff
fffffffffdfffff87e03ffefffffff81fffffff9ffe7fd91f07ffffc0e0bbe1e07f8f780
f0003fc7fffff800f8fc1fff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff9fff87fff0fe3ffff
f9fffffffdffff9f82f8fbfffffff83f8cffe3ffe3fc1f3873fffffff001f7000fe3f9ff
ce3ffffff070f9f78738fdfffe1ffffff18c1f83ff3e7f07e1fe07e01f03ffe7fffffe00
fffffff9ff00fc01f03ffffc1e003c0e07f021c0c0000f07ffffc00000e00fff1fff001f
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ff8e0703c3c07c3dc0ffdfffffff030ff9fc041e0f0703fe01f
803f80fc00781c3000ffffffe000702007c3b81e001fffffe0380061c000f021f847ffff
f0403f00781cfe01e3cf0fc3c78fffc7fffffcf87ffffff8fe007e39f0fffffe3f0c7e3f
1fc100e1f1c38707ffffe1e1e1e3e7ff9fff001ff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc78f878f8
f1e79e1ff8fffffff000ff9fe7e3f1f8fc7fc3cf8f9f007e1c7c7860807fffffc71e7c61
e3cf1c3e101ffffff87c0001e7f3f180f1f3fffffcfc7e1e3c7e3c78f3cf1f87e78fffc7
fffffffc7ffffff8fe1e3e3df1fffffe3f1c7e3f1fe3c3e3f1c7c78fffffe3e3f1c7f3ff
9fff000ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffc38fcf1f1f8e78f1ff8fffffff1e3ff8ff7e3f1f9
fc7f87e78fce0f3e3e3e78e1e1ffffff8f1e3c63f1cf1e3c3c3ffffff8fc43c3f7e3e3c3
e3fffffffefc7e3f3c7e38fcf3879f8fe78fffc3fffffffc3ffffff07c3f3e3ce3fffffe
3f1c3e3f1fe3e3e3f1c7c7fffffff3e3f1c7f1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe
38f8e1e1f8f70e1ff87ffffff1f3ff0ff7e3f0f8fcff87e39fc61fbe3e3e70f3f1ffffff
8f1e3ce3f1ce0e3e3c7ffffff8fc43c3f3e3e3e3e3fffffffe7c7c7f1e7e30fe73039f0f
e38fff83fffffffc3ffffff07c3fbe3e43ffffff3f1c1e3f1fe3e3e3f1c7c7ffffffe3e3
f187f1ff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe18f863e3fc6f071ff07ffffff1f3ff07
fbe3f0f8fc7f8fe39fc43ffe3e3e71f1f1ffffff8f1f1ce3f8ee0e3e3c3ffffff8fc63c7
fbe3e3e3c7fffffffe7c7c7f1c7e31fe731b8f0fe38fff89fffffff87fffffe13c7ffe3e
07fffffe3f9e0e3f1ff3e3e1f1c787ffffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fff08f843e3fc6f073fe27ffffff9e3fe27ffe3f078fc7f0fe39fc03ffe3e3e63f9
f1ffffff8f1f1ce3f8ec263e3e3ffffff8fc63e7fbe3f3e3c7ffffffff7c7cff9c7e31fe
33191f0fe38fff19fffffff0ffffffe33c7ffe3f0fffffff3f1e663f1ff8e3e071c00fff
ffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff00f807e3fc76331fe33fffff
fcf3fc33f9e3f138fc7f0fe11fc07fff007e03f8e1ffffff9f1f1ce3f8ec663f1e3fffff
f83c71c7f9e3f8e3c3ffffffff7c7c7f9c7e31fe32391f1fe38fff1cffffffe1ffffffe7
bc7ffe3f1fffffff3f9e723f1ffc03f001e01fffffffe3e3f18ff1ff9fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3ffe00f80fe3fc767b3fe3bfffffff23fc73fde3f199fc7f9ff11fc07fff
01fc07fe21ffffff0f1f1c63f8ec723fc43ffffff8007c47fde3fe63c03fffffff3c787f
1e7e31fe383c1f1fe38ffe3cfffffff0ffffffc79c7ffe3f1fffffff3f9e783f1fff03f1
f1e3ffffffffe3e3f1cff1ff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc38f84fe3fc70783f
e79fffffff83f87bfde3f1e0fc7f8ff11fc0fffe1ffc27ff81ffffff1f9f1c63f8e0f03f
f03ffffffe7c7f07fde3ff83c3ffffffff3c787f1c7e31fe383e1f9fe38ffe7e7ffffff8
ffffff8f8c7ffe3e5fffffff7f9c7c3f1fffc3f1f1e7ffffffffe3e3f1cff1ff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ff878f8e7e3f8f0fc3fc7dfffffffe3f8f9fde3f9e0fc7f8fe3
9fc07ffe3ffc77fbe3ffffff8f9e1c63f0c0f83f7c3ffffff8fc7fc3fde3f7e3e3ffffff
ff3c7c7f1c7e31fc787e0f8fe78ffc7e7ffffefc7fffff8fce7e7e3c27ffffff3f9c3c1f
1ff3e3f3f9e7ffffffffe3f3f1c7e1ff1fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffc78f867f3
f8f0fc1f8fcffffff3f3f8fdfde3f1f0fc7dcfe38fc67f3e3ffe33f1e1ffffff8f9e1c61
f0c0f83e3c3ffffff8fc63e3f9e3f3e3e3ffffffff3c7c7e1c7e31fc787e0fcfc78ffc7e
3ffffe7c7fffff1fce3c3e3c73fffffe3f1c3e0f1e73e3f1f1c3ffffffffe3f1f1e7e3ff
1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffc38f8f3f3f0f0fe1f8fcffffff1e3f1fcfde3f9f8
3c79cfc707873e3e3ffe79f1e1ffffffcf1e3c61e0e1fc3e3c3ffffff8fc63c7fde3f1e3
e1f3fffffffc7e7e3c7e38f8f8ff0fcf8f8f987f3ffffe387fffff1fc73c3c3871fffffe
1f0c3e031cf1c7e1f0c3ffffffffe1e1e1f3c7ff1fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc
38f87079f1e1fe1f1fe7fffff9e3e1fcf8e1f1f83c33e78e000f1c3e3ffc3c31e3ffffff
cf0e700001c1fc3e1c7ffffff87c61c7f9e3f1e3f1e3ffffff3c7f3c7c3e3cf8f0ff0ff7
1f00007e1ffffe10ffffff0fc3807c0078fffffe00001c0000f987c0e001ffffffffc0c0
c0f80fff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff20f83c7e03c1ff1e0fc3fffffc07c0fc
7001e0f00003f01f800f807c0ff81c1c03ffffffe000f8600383fe1f007ffffff038300f
f001f8c7f803fffffe003f80f8001e01e3ffffff7fffffffdfffffc3ffffffffffe1ffbf
fffffffff7fbdfffffff9fcffff7fffffffff9effffe3fff9fff001ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffdfe3eff8ffbffff1ffffffffe0ffffef2fdfefffff7fc7ffe3ff3ff0fff3f7e
1ffffffff901ffffc7ffff9fe1fffffff9fffc1ff9fbfe1ffd3ffffffe0dffddffe7ff87
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc1ff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff1ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffc0fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff33fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff07fffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff0ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffff
fe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000f
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffefff1fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffbff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffff9fffffffffeffffffffffffffffffff
ffffdfff7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
fffffffffdfff7fffffffffffffffffdfefffbfffffffffffe3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffff9ffffff3ffeffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffffff8
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffcfff7fffffffffffffffffc
fefff3fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff9ff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff9ffffff1ffcffffffffffff
ffffffffffffcffe7ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffffffcffe7ffffffffffffe3cffefe104381fec8fff0fe00fe3cffffffc0
7f0e3fffff03f873e1feffe07f03fc1c003c003c70ffe1ff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffc07efffcff81ffe1f8300fe0ffcfbfff87f7ffe0fffffc0107f1ff01fc0ffe0ff
c3ff03f807fe0fe079f83f807ffcffffffc0fff07f1effc1e3fffff07c0007a407e1ffff
ffc003fe7f020783c1e0ffc63e0e7c087fffffe07e001ffffc31f000e3ce0fc27f003c1e
083c18786021c1ff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff807c07e03f873f80f8001fc03
f020ffe07030f887ffffe000fc13e003e0ffc03f00ff07f801fc23e0f0f00f800ffcffff
ffe007c43e043f00c1de1fc03e000f800f847fffffc703fe7f9f8fc7e3f1ff8f9e1f3840
3fffffe1fe381ffffdf8e1c0f3cf1f87ef1e1e3f1c7e3878e181c1ff9fff001ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe1ff0fc01f8f9f007e7e3f8f1f000fff0f080f1f3fffff3f1f878f8f1
e1ff8f9f007f8ff87cf8f9f1e3e1e78787f8ffffffe1e19f1e301e3e63cf1f8f8fbf1fc6
1f0f3fffffcf8ffc7fdf8fc7e3f1ff1f8e3f18f0fffffff1fc7c7ffffffc63e3f3871f0f
8f9f0e3f1e7e38f1e3c3e3ff9fff000ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0f878f8fcf0f3
f7e3f1f8f1e1fff1f1e1f3fffffffbf1f8fc79f8f1ff1f8e1e7f8ff8fc71f9f1c3c3e3c7
c3f87ffffff1f1ff0c3c7c7ff78f1f8fcfbf1fdf1e1f9fffffef8ffc3fcf8fe3e3f1ff1f
ce3f98f8fffffff1fe7c7ffffffc63e3f7871f1fc71f8e3f1c3e38e1e3e3ffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3ffe1ff1f8fef9fc61f9f3e3f1f8f1e1fff1f3f1e3fffffff9f1
f8fc79f8f1fe1fcc3f3f8ff8fe61fcf1c787f1c7c3f87ffffff1f0ff0c7c7c7ff7871f1f
c7df1fcf1e3f8fffffcf8ff83fef8fe1e3f9fe3fc63f88f8fffffff1fe3e7ffffff863e3
f7071f1fc71f0e3f1c1e3ce3e3e3ffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3ff1f0fe
f9fc63fdf3e3e1fcf1e1fff1f3f1e3fffffffdf1f1fe79f8f3fe3fc47fbf8ff8fe61fc71
8f87f1c7c3f03ffffff1f1ff8e7c78fff70f3f1fc7df1fc71e3f8fffffc78ff09fef8fe0
f3f1fe3fc63f8c78fffffff3ff3c7ffffff8f1e3f3131f1fe71e0e3f1c4e3cc7f3e3ffff
9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffe3ff0f1fff9fc07fffbe3e3fc79f3fcf1f9f3e3ff
fffffdf9f1fe79f1f3fe3fc07fff8ff8fe03fc710f8ff1c787f9bffffff1e1ff1e3c78ff
f71f1f1fc7cf1fc71c7fcfffffe38ff19fef8fe6e3f9fe3fc63fff38fffffff1ff9c7fff
ffe1fce3f33b1f1fe3083e0e1c6f3c07f8e3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
1ff1f1fff9fc07fff9e3e3fc7cf3f801f8f3e37ffffffef9f1fe7843f3fe3fc07fff8ffc
fe03fc701f8ff1c00fe3bffffff003fc3f1c786ff63f1f1fe3cf1fc71c7fcffffff80ff1
cfff8fc763f1fe3fc63fcf80fffffff1ffc07fffffc3fe23f23b1f1fe3007f041c7f3c0f
fe07ffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffe1ff1f1fff9fe07fffde3e3fc7e23f0e1
fe01e03ffffffef1f1fe3003f3fe3fc07fffcffcfe03fc703f8ff1c01fe39ffffff007f8
7f807807f63f1f1fc3cf1fc7007fc7fffffe0fe3cfff8fcf83f1febfc63fcfe1fffffff3
fff87ffffff1ffc3f03d1f1fe71e1f3f9c783c6fff83ffff9fff001ff8ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fff1ff1f0bff9fc07fbfdf3e3fc7f83f1f1ff81e3fffffffef1f1fe38e3f3fe3fc0
7fff8ffcfe03fc611f8ff1c70fc79ffffff1e3fe3ff07cfff07f1f1fc7ef1fef1e7f8fff
ffcf8fe3efe78fc7c3f1ff3fc63f8ef8fffffff3ff7c7ffffff9f3e3f07c1f1fc79f1f3f
1c7c3c67f3e3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff1f000fdfc6001fde3e3f8
ffe3f1f1ffe3e3fffffffef1f1fc78f1f1fe3fc47fff8ff8fe23fc719fcff1c787c7cfff
fff1e1ff1f7c7cfff07c1f1fc7ef1fcf1e7f8fffffc78fc7e7e78fc7c3f1ff3f8e3f08f8
fffffff3fe3c7ffffcfcf3f3f07e1f1fc78f1e7f1c7e3c77e3e3ffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe3ff0f9f8f8fc63e1fdf3e3f8f1e3f1f1f9f3e1fffffffef1f9fc78f1
f1fb3f8e7e3f8ff87c33f871dfcfe1c78787cffffff1f19f1e3c7c7ff07c1f1fc7ef1fc7
1e3f8fffffc78fc7e7f78fe7e0f1e79f8e1e3c79fffffcfbef3c7ffffef8f1e3f0fe1f9f
8f1f1e3f1c3e3cf263c7ffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff3ff0f9f8f07073e1
fde3e1f0f1e3f1f9f9f3f1fbfffffef1f8f878f1f1fb1f8e7c378f383e71f0f1c3c7c3c7
878fc7fffff1f39f1e3c7e7e70fe1f9f8fef1fc71fbf1fffffc70f87f3e78fc3e071c79e
18003c71fffffe37df3c7ffffe78f9c7f0ff1fcf0f0c3e3f0c3e387833c7ffff1fff001f
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffe1ff0fcf1f000f9c3f9e3e1f1f9e3f1f9f8e3f8f3fffffcf0
fc70f0e3f1f38f1f3c718e200079f1f1e0e3c7c30f0fe7fffff0e38f1e387e1c70fe1fcf
0fcf0f061f1e3fffffe01f03e1800781c0000fe03f307e03ffffff9e1f80fffffe01fc0f
c1ff0fe01e007c1e001c003c780fffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0ff03
f8c1f807f001e603fc87e0e0fc0ffc03fffff800fe01e007c003c03f80f80078c0fc03c0
f0f00f801e07e3ffffc007c43f90ff8041ff0fe81f0007e407c07ffffffc7fffffffffff
fffffffbffffffcffffffffffff7ffffffcfffbffffffffdffffffffffffbfffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0ff8fffe3ff1ffafff78ffe9fffffff3ffe1f
ffffffffff8ffffffffff1ffe7fdfffff3ff8ffffffc7fbffffff3fffffffff8ffc3ffff
fffffff8ffffffffeff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe
3ff0fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0fffffffffffffffff3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffe1ff0fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe1ff0fffffffffffffffff87f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe1ff0fffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00003fffffffffff
ffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffff8f3fffffffffffffffffb87fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000
00000000000000000000000000000001a000000000000320000000000000000000000000
000000001fff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fee001d8e1e406e3c1000780012008
0f600c018000008000000000000000800000600000000000004000900001000000000000
000000000008b00000600800000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002000000000000000000000000000000001fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff00000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000000
03fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffff7f3f7ffffefffffff
fffdfffeffffefffdfff7fffffe7ffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000ffdffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff001ffdffffffffffffc000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000001fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000008003fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff000000000000000400001c00000030000008
000000000600002100006e400000000000000000000000000000000010000000000c0000
000000000001800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000038001fff001ffcffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff00000000000000000000000000000000000000000000010000000000230000000000
000000000000000000000000000000000001800000000000000000000000000000000000
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff0fffeff9fffffffcfeffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
f8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ff9ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe6fff7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcffffffffffffffffffffffe1fffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc0ffc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffc1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffe7
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff3ffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffdffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffffffff1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff1ffffffffffe3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffcfffffffdf
e3e0ffcfc7f81ffcfe7f9ffefffffe7c7effbf3f9f3fc3ffffffffff1fffffffffff3ff8
1f1ff8bfdff1ffcffeffbfffdfff9fffc3ffe0ffff1ff11fff3ff1cc07f3ff1f803fc789
fe3dfc380f1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fff001ffcffffffffffffcfffffffcfc3c63fcfc1f00ffc7e1e0fcf3f3e7e38
187e1e1f0f1f08ffffffffff1fffffffffff3ff81c00383c0fc04383e003803c0fff043f
80ff807ffe1ff063ff3f81e10383ff07c20f0783f80070780003ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff001ffcffffffffffffcf
ffffffcfc7cf8fc7c1e1e3fc3f9e07cf1e3c7f08483e060f071e3e7fffffffff1fffffff
ffff3ffc3e187c7e1fc001e3f1c7c31e3ffe001f1e7f0f3fff3ff1f1ff1fc3e3c7c7ff8f
c71f8fc7f860787c70c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffc7cf9fcfc7e7e3f9fc1fef3f9f
9e1e3f20f0de723f1b9e3f3fffffffff3fffffffffff3ffc3e187c7f1fc787e7f1cfe78e
3ffc3c7e3f3f1f9fff3ff1f9fe1fe7e3cfc7ff8fc71f8fc7f8f0fcfc71f1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffff9fffffffc78f1fc7e7e7e3fffc5fef1f8fc71f3f38f8ff383f9f8e3f1fffffffff
1ffffffffffe3ffc3e387c7e1fc7c7e7f3cfe78e3ffc3c7e7f1e3f8fff3ff1fcfe0fe7e3
c7c7ff8fc70f8fc7f8f0f8fc71f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffe31f9fe3e7e3e3fffc
efff1f8fcf1f1f38fc7f3c3f9f8e3f8fffffffff1ffffffffffe3ffc7e3c3c7e1fc7c7e3
f3cfe7c63ffe3c7c7f1e3f8fff3ff1fcfe0fe7f3c3c7ff8fc7078fc7f9f8fcfc71f1ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffdfffffffe23fcfe3e3e3e3fffcf7f79fc7cf8f1fb8fc7f3e1f8f8e3f8f
ffffffff1fffffffffff3ffc7e3c1c7f3fe3c7e3f3cfe7e23fff3e7c7f1e3f8fff3ff3fc
7c6fe7e381e7ff8fc7838fc7f8f8fcfc71f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff9ffffffff03fcff3f0
83e3fffcf3f78fc38f8f0f1cfe7f1e1f8fc03fc7ffffffff1fffffffffff3ffc7e1c4c7f
3ff1c7e1e3c3c7e03fff1c7c7f0e3f87ff3ff1fc7c67e7e3cce7ff8fc79b8fe7fe78fc78
7083ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffff9ffffffff13fc7f1f0e3f1fffcfbfb8fc00fc70f9c7f3f9f1f
cfc23fc7ffffffff1fffffffffff3ffc7e3c667f3ffc07e001c007c03fffc47c7f8e3f87
ff3ff1fc78e7c7f3ce67ff8fc71c8fc7ff00fc00780fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffff1
9fc7f1f1f1f1fff8f9fb8fc3ffc7879e7f3f9f9fcfe71fc7ffffffff9fffffffffff3ffc
3f3cf07f3fff0fe3f3c7c78f3ffff0787f0e3f8fff3ff1f878f3e7f3cf07ff8fc71e0fc7
ffe0f87c71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffff1cfe7f1f9f1f8fdf8fdfbc7e3ffc7879e
3f3f8f9fc7e78fc7ffffffff9fffffffffff3ffc3f3cf87f3fffc7e3f1c7e30e3fff7c38
7f1e3f8ffe1ff3f871f3e7f3cf87ff8fc71f0fc7fcf0f8fc71ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffff9efe3f1f9f8fcfcf8fdf9c7e3ffe1c38f1f3f8f9fe7e38fc7ffffffff3fffffff
ffff3ffc3f3cf87f3fe7c7e3f1c7e31e3ffe3c7c7f1e3f8fff1ff1f8f1fbe3f3c787ff8f
c70f07c7f8f0fcfe71ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffff9e0f9f1f8f8fc7cf8f8fdc7ef
ffc08d8f9f1e0fcfc3e3c7c7ffffffff3fffffffffff3ffc3f18fe5f3ec3c7e3f1c7e71e
3ffe3c7c7e3f3f1ffe1fb0f0e3f9c3e3c7c7ff8fc70f83c79cf9f8fe70ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffdffffffff0f0fce3f0f8ff18e0fcf8c3fbffc60e0f8e1f0fc7c3c3e18fffffffff
1fffffffffff3ffc3e187c0e18e3c7e3f1c7c3863ffe3c7c3c3f9f1ffe1f0001c3f8c3e1
87c3ff87c70f80c71c71f87c30ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffdffffffff8f9ff07f9fcffc3f1
f8f807e3ffc78f9fe01f8fe7c3f3fc1fffffffff1fffffffffff3ff80000380000f00fc0
c00381c00fff08fc90ff807ffc00310181f800000381fe00000700003e03f038003fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
f8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3ff81860bffffffe3fcfc7fffffffffff1fcf1fff2ffffffffcf
fffeff3fffffffeffffffffcffcfffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff1ffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff0ffffffffffffff9ffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff833fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff11fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffc3fffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffc3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffff81ffffffff
fffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff03fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffc9fffffffffffffd1fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff99fffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ff8ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffffffffffffffffffc
ffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfcfff
bfffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffe7fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe7ff3fffffffffffe3fffc3f07f03fffff81
f8f1e1fe0fe03e00ff7f001e001f3873fffff80fffffc0e0f03f00fc060781f81ff81fff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffdffff87ff7dfe3fff7f7f8773ffc0ffe7ffdff8f7
c9e09bd03c0fffffe0f8f81f07f1bf8e4f87ffc7fc0ff0e0f01f03c007001fe0fffffe3e
ffefe0043fbc1c07fe0fe00ff1cf8f787ffffe70f000e1cf0fc3cf861f3f0e1e083c3000
fffff387ffffe1e0c01f041e0f0f1cfc3fe1c7ff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffe1ffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
1c1e31f078780fff3e0f07047fc1fff7f801e041e1e003e01e0fffffe0f0f1cf8f387e1f
0e01fe07f807e0e0f03f83c007821ce0fffffc087fe7f0787c3c1e0ff863e1e3e3e79e38
7ffffcfc6181f3cf1fc7e78f8f1f8e3f1c78e1c0ffffffc3ffffe3f1c20f8f0f1f8e3e3c
7fe3e3ff9fff001ffdffffffffffffcffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe9
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc3c7c7cf8f86047fe3e078f8f1fc7ffe3
f8f0e181e3f1c7e38f1ffffff1e3e3e7ce3c7e3f0c00ff1ff003e1f1f87fc7c38f873cf1
fffff8e03fc7f9f8fc7e3f1ff0f1e3f3c3e39e387ffffffc61e1f3871f87e78f8f1f8e3f
1c70e3e3ffffffe3ffffe3f187cf8f8f1f8c7e3c7fc3f3ff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe78f8fcf8fc63f3fe1fe7cf9f8fc7ffe3f8fce3c7f3f1e7e3cf3ffffff1c3c7e3
de1c7e3f983e7f1fe0fbf1f1fc7fc7e38fcf3871fffff8f8ffc3fdf8fc7e3f1ff1f8e3f1
c7e3dc187ffffffc61f1f7871f8fe38f8f3f8e1f1c71f3f3ffffffe3ffffe3f10fe78f8f
1f8c7f1c7fc7f1ff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe78f0fe78fc43f3fc1ff7cf9f
8fe7ffc3fcfc63e3f3f9e7e3c71ffffff3c7c7f3de1c7f3f987e7f1fe1f9f3f1fc7fc7e3
87c73871fffff8f8ff83fcf9fe3e3f1fe1f8e3f987f3dc1c7ffffffc71f1f3031f8ff39f
8fbf8e0f1c63f3e3ffffffc3fffff3f90fff8f8f1f89ff1c7fc7f1ff9fff001ffcffffff
ffffffdffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3ffe71f1fe38fc47f9fc1ff7cf9f8fe7ffc1fcfc63e3e3f9e7e3e31fffff
f18f8ff1dc1c7f3f98ff7f8fe3fff3f9fc7fc7e383c73831fffff8f8ff81fef8fc1e3f1f
e3fc63f88ff198cc7ffffff8f9f1f31b1f9ff38f0f1f8e271c43f9e3ffffffc7ffffe3f1
1fff8f0f1f88ff1c7f87f0ff9fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffff8c7ff
ffffffffffffbfff9fffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffe21f1fe38fc47fffc
cff7cf8f0fe7ff85fcf8e3e3f3f9e7e3f03ffffff18f8ff1cc4c7f3f99ffff1fe7fff3f1
fc7fc7e381c731b1fffffe7cff99fef8fc4e3f1fe3fc63f80ff1d8e8ffffffe1fc71f219
9f9fe3803f000e331c07fc63ffffff8fffffe3f11fff803f000cff1c7f87f0ff9fff001f
fdffffffffffffcffffffffffffffffffff803ff0e3e01ff27ff01ff8fffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffe03f1fe382047fff8cff7cf801fe7ff8cfc01f9e7f0f1c003
f01ffffff01fcff1c8ec7f3f99ffff9fe7fff061fc7fc0078dc721b1ffffff38ff19fe78
fc663f1fe3fc63f80ff1d1e07fffffc1fe01f23d1f1fe3863f070e3b1c07fe03ffffff8f
fffff3f11fff803f0608ff1c7f8ff0ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fff8fcfe060e787cf9fe38ff8fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc03f1fe38
0047fff8e7f78f80ffe7ff1efc03fe07f011f003c23ffffff03fcff0c8e47f3f99ffff9f
e7fff081fc7fc0078ee703d1ffffffc0ff1cfe78fe723f1fe3fc67f80ff3c1f07ffffff0
ffc1f03c1f9fe38f1f1f8e3c1c77ffc3ffffffc7ffffe3f188078f1f1f88ff1c7fc7f1ff
9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffcfcfe382ffc7cfcfe7c7f87ffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffc27f1fe38fc47fff1e7f7cf8fffe7ff1e7c71ff87
f3f9e3f3873ffffff19fcff1c1f07f3f187cff1fe0fff1f1fc7fc7e38f0703c1fffffff0
fe3cfe78fc783f1fe3fc67f08fe3c1f07ffffff8f1f1f07e1f8fe38f9f1f8f3e1c73f9e3
ffffffc7ffffe3f18f078f0f1f8c7f1c7fc7f1ff9fff001ffdffffffffffffcfffffffff
fffffffffffcfe7e7c3ffc3dfc7ffc7f83ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe
3ff9fe38fc47fff3f7ff878fffe7ff3f7c78f7c7f3f9e7e38f3ffffff1dfcff1c1f07f1f
18f07f1ff2c1f3f9fc7fc7e78f0707e1fffffef8fc3efe7cfc7c3f1fe3f863f08fe3c3f0
7ffffefcf1f1f07e1f8fc38f9f1f8e3f1c73f1e3fffff7c7ffffe3f99f8f8f9f1f8c7e1c
7fc7e1ff9fff001ffdffffffffffffcffffffffffffffffffffc7e3c7e3ffe39fe3c7e7f
89ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3bf9fc78fc67f3e3f3f7cf8fffe3fe3f
3c78f3c7f3f9e7f38f3ffffff1cfc7e1c1f87f1f18f87f1ff3e1f1f87c7fc7e38fc707e1
fffffc78fc7f7e7cfc7e3f1ff3f8e3e1cfe7c3f87ffffe78f1e3f0ff0fc7c78f0f1f8e3f
1c7831e3fffff7c3ffffe3f9cf8f8f1f1f8e7e3c7ee3c3ff9fff001ffdffffffffffffcf
fffffffffffffffffffe7f3e7f3ffe78fe3c7c7f9dffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe39f8fc78fc73e3e3f3f7878ffdc39e7f3c78f3c7e3f9e7f38f3ffffff1e7e7e3
f3f87e3f1cf86f1ef3e1f1f87c7bc7c38fe707e1fffffc78f87f7e79fe7e0f9ef1f1c0e1
c7cfc3f87ffffe78f8c3f0ff0fe30f801f0f041e183c38c7fffff387ffffe1e0e71f003e
0f07187838f187ff9fff001ffc30003e0020070ffffffffffffffffffffe7f1e3f3ffcf8
ff1c387f9effffffffffffffffffffff81f00000181a3ffc3e1c78f8f873c3c3f1ff878f
fcc39c3f1871f9c7e3f0c3e1c71ffffff1e0f3c7e3fc7e1f0e70e71ef9e3f1f01873c7c3
07c70ff0fffffe30f07e3e787c3e031cf8e3c003e0df87fc7ffffe01fc07e0ff87f81f00
7e06000e001c3c0ffffff10fffffe000f03f007e070780f000fc0fff9fff001ffc000000
0000000ffffffffffffffffffffe3f9e3f9ff0fcff1e01ff1f7fffffffffffffffffffff
8000000000003ff81e1e03e0303c0781f0f80303fc00183f0007f80fc1f001c0f80fffff
e0f0f80f87fc3c000701f001fc07c0e00003018003800ff87fffff01f03e1800f81c00c0
fe07e307f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffefffff9ffffffffffffffffffffe3f8f
3f9ffc7c7f1e3cff1f7fffffffffffffffffffff9ffff3ffffff3fff9fbfc7fffffe1fff
fffefffffffffffffffffe3fffffffdffffffffffffffc7fffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffff1f8f9f8fff3e7f1f3e7f1f3fffffffffffff
ffffffffbfffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffff1f8f9f8fff1e3f1f1f1f1fbfffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff0f8fcf8f9f1f1f1f8f1f1f1fffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffff070fe387cf1f8f1fc71c1f1fffffffffffffffffffff9fffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffdffffffffffffffffffffe181ff847c03fe03fe018
3f3fffffffffffffffffffff9fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffdffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff01ff0fffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffc0ffffffffffffffffffffe1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff07ffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f07fffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe1fffffe1fffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff87ff03ffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffffffffffffff
ff81fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffe3ffffffffffffffff
fffff1fffffffffdfffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffc7fff3ff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3ffffff3fffffffffffffffffffff1ffffff7ffdffffffffffffffff
fffffffffdfff7ffffffffffffffffffc7fff9ffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff3ffffffff
fffffffffffff1ffffff3ff8fffffffffffffffffffffffffcffe7ffffffffffffffffff
c7fff9ffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff3fffffffffcfff3fffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffff3ffffffffff7fffffbffff19fff7f0ef0cffffff1
ff81ffc3fbfffffffc0187f8ffffff0fe03ff83fc03ffdffffff07ff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffff3fffffffffc7fe3ffffffffffffffffffff7ffffffffffcfff7ffffffcff
ffff7fffcfffe7fffffe7ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffa33ff3ff3
3ffffffffc3fffc01f00f003f80f8001c39c0fc07f80ff00f87381fffc000fc01f0ffc01
e007f00fc18ffcfffffc01ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ff81c187de1803c78f0
07f0e3f01f0381c0fc03ffffffcffc0fc0e0701ffffc1c7e03ff01fffffe7ffff81c0038
1c07c00fc3fc0fc07c007c00383fffe000fc07f007c3b81f043ffff07fc3f0f3e00fcfc3
e39e1f803fe3fe1e7cf3c7ffff3f1fc79f0ff879f1e1e1e7c3c7fcfffff8fdff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffff3ffc3e0000f1f078007861e001f87f87c3807e1c7fffffc7f807
e1f0e1cffff8003e38fe1c7ffffe3ffffc3e187e3803f083e79e1f871e0c3e187c7fffc6
1cf873f1f3e71e3f0e3ffff8ffc7f1f9c0e7efc7e78f1f0f9fe3fe3e3de3c7ffffbf1f8f
cf1ff8fcf1f0c3f3c7e7f87ffff9ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc3e10e0f9
f8f8e078f8e383fc7fc7e3063f3f7fffffc7f067f3f8c3e7fff8707c7cfc3e3ffffc3fff
fe3e1c7e3871f1e1e70e1f0f8f1e1e3cfc7fff8f3e70f8f1f9ef1e3f8ffffff87fc7f1f8
c3f3f7c7e70f1f0fdfe3fc3f1de1c7ffff9f1f0fc71ff1fc71f8c7f1c7e3f87ffff1ffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3ffe3f11e1fdf8f1f1fcf8c7c7fc7fc7e31f9f3fffff
ff87f1fbf3f8c7e3fff8f8f8fe7c7e1ffffc3ffffe7f1c7e30f9f1f1e70e3f0fcf1f0e3c
7c7fff1f3e31f8f3f8ef1e3f8ffffff8ffc7f3fcc7fbf7c7e7073f1fffe3fc7f9de1c7ff
ff9f1f1fc71ff1fc71f0c7f1c7f3f07ffff1ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffe
3f11f1fdf8f9f1f8fce7e7fc7fc3e21f9f3f1fffff83e1fff3f887f3fff8f8f0fe387f1f
fffc1ffffe3f1c3e31fcf1f1e70e3e1fc71f0e3c3e7fff1f3e21fce3fcee0e3f8ffffff8
ffc7f3fc8ffff7c7f7371e3fffe3fc7f1dc5c7ffffdf1f1fe71ff1fe71f1c7f1c7f1f13f
ffe1ffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3ffe3f19f1fff8f9f9fcf8e3e7fc7fc3e23f
df3e1fffff03e3fff3f88ff1fffcf8f1fe187f1ffff81ffffe3f1c1e21fff1e1e6067e1f
c71e1f3c1e7fff1f3e03fc63f8ee0e7f8ffffffcffc7f1fc0ffff3c7f6331e3fffe3fc7f
8c86c7ffffcf1f1fe31ff1fe7083cff0c7f1e11fffe0bfff9fff001ffcffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff3ffe3e1df1fef8fcf9fcf1f3e7fc7fc5e23fff3e3fffff19e7fff1f88ff1fffe78f1
fe38ff1ffff8cffffe3f1c4e23fff0c3e6363e3fc70c3f3cde7fff1f3e03fe73f8ee763f
8ffffff8ffc7f1fc0ffff3c7f6321e3fffe3fcff8c8e47ffffcf1f1fe31ff1fc30078ff0
c7f1e39fffe01fff9fff001ffcffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe001e71fef8fe71fc03fce7fc
7fcee63fff00ffffff19e7fff0018ff1ffff18f9fe38ff1ffff0effffe3f1c6623fff00f
e4723e3fc7007f3cec7fff1f3e03fc63f86c773f8ffffff8ffc7f1f807fffbc7f0781f3f
ffe3f87f0c8f47ffffef1f1fc31fe1fc71c38ff0c7e1c3dfffe1ffff9fff001ffcffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffe003f81fef8fff1fc63fe07fc7fc7063fff0ffffffe3ce7fff0f18ff1
ffffc0f1fe38ff1ffff1e7fffe3f1c7623fff1ffe47b3e3fc7083f3ce07fff1f3e03fc63
f860763f8ffffff8ffc7f1f84003fbc7f07c3f080fe3fc7f1c1f07ffffef1f1fc71ff3fc
71e3c7f1c7e1c7cfffe1ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f3fe1fe78fff1fc
f1ffc7fcffcf823fff1ffffffe7ce3fff1f98fe1fffff0f1fe3cff1fffe1e7fffe3f1c78
23fff1ffe078be3fc71e3f3cf07fff1f3e23fc73f8e0f83f8ffffffcffc7f1f0c7c3f9c7
f0fc3f3f0fe3fc7f1c1f87ffffef1f9fc71ff1fc71f1c7f1c7e3c7cffff1ffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffe3f19f1fe78f9f1fcf8e7c7fc7fcfc33f3f1ffffffc7ee3fb
f3f9cfe1fffcf8f0fe3c7e1fffe3f3fffe7f1c7c33f1f1ffe0fc3f3f871f1f387c7fff1f
3e31f8f1f8e0f83f8ffffffcffc7f0f0e7c3fbc7f0fe1f9f1fe3de7e3c3f87ffffef1f8f
871f99f8f1e1e7e183c38fcffff8fdff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffe07e03f0f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f19f1fe
78f9f1fcf8e3c7fc7bc7c33f1f1ffffffc7e73f1f3f8c7e3fffcf8f0fc7c7e3fffe3f3ff
fe3f1c7e31f1f1ffe0fc3f1f8f1e3f187c7fff8f3e71f8f1f0e0fc3f8ffffff8ffc7c001
e3c3fbc7f1fe1f9f1de39e3c3c3f87ffffcf1fcf8f1f1cf0f1c3e3c300030fe7fff879ff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff0ff87e020fffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f18f3fe78f8f1fcf1e3c7bc73c7e39e1f1fffff
f87e79e3f1f8e7c7fffc79f0f87e3c7fffc7f1fffc3f987e39f1f1ffe0fe1f9f0f1e3e18
7c7fff8f3c79f1e021e1fc3f0ffffff8ffc3c003f10ff003e1ff0fe03c001f80703fc1ff
ff801fe03e003e41e003f00f800607e3fffc11ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffff8ff87e383fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
1e18e3fc707ce3f823f387982383c38c3e0ffffff07e3cc7e1e0e18ffffe61f230ff007f
ff83f1fffc00003c1c21e0ffc1fe1fc01e007e383c3fffc018fc03c003e3fc1f0ffffff8
ffc3ffe3fe1ff001c3ffbff87fff3fc1fffffbffffc1fff8ffc07f87f7fffc1ffe3f8fe7
ffff1fff9fff001ffdffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff8ffc7e3e3fffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc1c0e0ffc007e07f10ffc0fd10783c3e0
7c07ffffe07e3e0fc0e0781fffff03fb03ffc1ffffe3f1fff8c4e0381f07e03fc3ff0fe0
7e01ffb9bc1fffe001ff0ffb8fe3ff3fcffffff8ffc3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffff8ffc7e3e1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff
fffffff8ffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffcffc7e
3f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff8ffc3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffc7fe7e3f9fffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff1fffffff
fffffffffffffff87fc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffc7fe3f3fdfffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe11ffffff3ffffffffffffffffffffff87fc3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe7fe3f1fcfffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc38fffffe
3fffffffffffffff9ffffff00001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffe3ff3f9fcfffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff003fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3e7c7ffffc3fffffffffffffff8ffffff70463ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe3fe1f8fcfffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffd83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f
fe7ffffe1fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
fffffffffffffffffff0001fe7c7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff0ff387ffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffff1ff8ff803ffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff8f
fff7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffff0
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe07fffffffffff9fff001ffdffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffa3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffff9fff001f
fdffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffbff
ffffffffffffffffffff3fffffffffff9fff001ffdffffffffffffdfffffffffffffffff
fffffffffff87fc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff9fffffffffff
9fff001fffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffc7fc3ffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff001fffffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffff83fc3ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffcfa04e0
77ffff807f0fc0f80e078fffcfe3d0003fe03f871e0000011fffc3fc7fc078381e3fdff8
0f803fff9fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff04f02ffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff0ffbfffffffff1fffffffbfdfefffffe
3ffffffffffefe7c7cfdfff9effbcf03817f1fffffe7ffffe07fffe5e07ffe0f3c7ff83f
e3f89cec3f87f8ffffe43ff8ff807c1fe0f860f0e3ffffc0fe0f847c1f1e01ffcfc1f0e0
07f07f800f000e1c3fffe39e1fc63c383c3fcffc1fc007ff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffc03e0c387bc1f807c01f838007800f0f01f8f703ffffc3c00783e0fe0c3c1c107
803c1fffffe7ffffe003c0f00c3e1e00083ff83f00f81c003800707ffff07fc03f861e3d
e1fc71f8e3ffffe1fc3f1f9e3f1c09ffcfe9f1f3c7f8ff1c0f1f8f3c7fffe79e3f8f9e1c
387f8ffe3fe3c3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff1c001cf3c3f8f3e3e7c7e38
fc61e1e1efdf3c7ffffc7e38fc7e3fc203e7e387c21e3fffffe3fffff0e1f1f0bf0f3f08
303ffc7f007c7e387c30f87ffff8ffc01f8f9f78e1fc71f8f7ffffe3fc7e1f9e3f187cff
87fcf9f3e3f8ff1e3f1f8f3c7fffe70e3f1f8f1c38ff87fe3fe3e3ff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffff9c387ef1e3f1f9f3e3c7e3cfc71e3e3f3de3c7ffffe7e38fc7f7fc7
87e7e38fe70e3fffffe3fffff1f8f1f9ff8f3f08787ffc7e1e7c7e387c78fcfffff87f87
cf1fcf78f1fcf1f9ffffffe3f87e3f8e3f187e7f87fcf9f3e3f8ff1f3f1f8fbe7fffef0f
3f1fcf0c30ff87fe3ff3e3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff9c7c7ef1e3e3f8f
3f1c7e38fc71c7c7f3de3c7ffffe7e387c7f3fc7c7e7e38fc78e3fffffc3fffff1f8f1f9
ff8f3f88f8fffc7c3f3e7e3c7e38fc7ffff8ff8fef1fcf7071fcf1f8ffffffe3f0fe3f8e
3f18ff7f07fcf9f3e3f8ff1f3f1fcf3e7fffee063e3fc78e71ff07fe3fe3e3ff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffff0c7c7ee1e3e3f8f3f3c7e387c71c7c7fbdc1cfffffc7e38
3c7e3fc7c7e7e38fc7863fffffc1fffff1f8f0f9ff0f3f9cf8fffc7c7fbe7e3c3e787cff
fffcff8fe71fc77071fcf1f8ffffffe1e1fc3f8e3f18ffff1bfcf9f3c3f8ff9e3f9f8f1e
7fffe6363e3fc7c661ff13fe3fe3c3ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff1e7c7ec
2e3c3fcf3e3e7e383c718fc7f1dc5c7ffffc7e3c3c7e3fe7c7e7e3cfc7c23fffff89ffff
f1f0f079ff1f1f9c78ff0c7c7ffe7e3c1e783cfffffcff1fff9fc77371fcf001ffffffe1
e1fc7f8f0418fffe39fcf9f00ff8ffc73f9f8f3e7fffe6363e3fc7e003fe39fe3fe007ff
9fff001ffcffffffffffffc00800000000000000000001c00000004000000000a0400000
00100000400000001fffffffffff3ffff3f3c7ec663e3fc63c7e3e3cfe711f8ff1d8cc7f
fffc7e3cdefe3ff3c7e0c3c107c03fffff8cfffff801f139fe3f061e38fc007cfffe1c3c
ee799cfffffcff1fff1fc77331fcf081ffffffe1c3fe3f8f0211fffe39fcf9f07ff8fff0
3f9f8f1e7fffe47a3e3fc7e007fe39fe3fe0ffff9fff001ffcffffffffffffc000000000
000000000000000000000000000000001000000000006000000000001fffffffffff3fff
c7f8c7ec767e3f8600fc0038fc701fcff1c8ec7ffffc7f38ee7e3ff8c7e003c007843fff
ff1cfffff803f199f87f000f80fc7c7cfffe003ce639ecfffff8ff1fff1fc767a1fcf1f8
ffffffe187fe3f8e1f99fffe7dfcf1f1fff8fffc3f1f8f1c7fffe0783e3fc7ec33fc79fe
3fe3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7ffdfffffffffffffffffffffffff3fffe3fe07e0f63e7f863c7c7e38fc709fc7
f1c1e07ffffe7f38f07e3ffe07e3e3cfc78e3ffffe1e7ffff8e3f1d9fe3f1f8fe0fc7c7c
387c3e3cfc79e0fffffcff00ff1fc74781fc71f8ffffffe00ffe3f8e1f19fefc7cfcf1f1
fff8ffbe3f1f8f1c7fffe0fc3f3f87cc33fcfcfe3fe3ffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffe3ffc7e0f83e3f8f3e7c7e38f871dfc7f1c1f07ffffe7f38f87e3fef87e3f38f
e71e3ffffe3e7ffff9f1f1e1ff1f1f9ff8fc7c7c003c7e3cf878f0fffffcff80cf1f870f
c1fc71f8ffffffe01ffe3f8e3f18fc7cfcfef1f3fff8ff1e1f1f8f1c7fffe0fc3f1f8fdc
7bfefcbe3de3ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffbf1c7c7e1f87e3f8f3e3c7e38
f871ffc7f1c3f07ffffe7e38fc7e3fc7c7e7f3cfc71e3ffffe3f7ffff9f1f1f0ff0f1f8c
f8fc7c7c7c3c7e3cfc78f8fffffcfb1f8f0f870fc1fc71f8ffffffe18fff3f1e3f1c78f8
fe7ef8f1ff78f71e3f1f8e187fffe1fc3f9f0c1c3c78fe1e39e3ffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ff9f9e3c7e1fc7f3f0e3f3e7e3cfc71ffe7e3c3f87ffffe7e38fc1e3cc7
c7c3f387c71e3ffffc7f3ffff1f1f1f09f1f1f8c78fc7c7e7c3c7e3cfe38f87fff7cf39f
8f070f0fe1f871f0ffffffe1e7ff9e3e1f0e78f0fe7c70e1ff10678c3f0f84107fffe1fe
1fce1c3c3c00fe0401e1ffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff8f1e3c7e1fc7f9e1e
1c7c3e38fc71f8e3c783f87ffffc3e38fc061ce38fc3e187c38c3ffff87f1ffff0c1f1f0
8f1f1f0c78f87c7f387c7e387c30f87fff3867ee1c000f1fe0fc40607fffffe1e7ffe07c
060701e07c384040ff0007c07c07071e7fffc3fe0fe07c781e007c0001c0ffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ff841f00fc3fe3fc03c00f83c187800f0f00f07f83ffff80000
380001f00f81c00381c01ffff03f0fffe003c0f0003e0e0601f0103f80f83c003800703f
ff0007f01f183e1ff3ffffffffffffe1f3fffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe07f81fff
ffffe4fde7fdbcfffdeffdfc1f7ffefffffffffe3ffcfffc7ffffffffffffffffdffdfff
fffffffffcffffffc7fe3fffe3fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffe1
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1f9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffe1f9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff18fffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffe1fc8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff210fffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc70ffffffffffffffffff
fffc7fffffffffe0fc07ffffffffffffffffffffffffffffffffff018fffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc78fffffffffffffffffffffc7fffffffff807e07ffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf8ffffffffff
fffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffff
dfffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffdffffffffffffc00000000000c000000000000000000000
000000000000000000000000000000001fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffff
fffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffdffffff
ffffffc00000080000880000000000000000000608000000000000000200080000000000
1fffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffbffffffffffffefffffffffffffffffffcfffffdffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffefffbffffffffffffe7fffffffff
fffffffffe7e7ff9ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffbfffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff
ffffffffffffc7ff3ffffffffffffe3ff1ffffffffffffffff7f3ff1ffffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffff0787c07c0e001e1807fc1ffcff81c0f07ffffff
ffe0f0380ff03fe03f071c01f0f81e03e030007f9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc
0fefffc3f3f3ffdde1ff9f7fc1ffffffffffeffffffffffc03ffc00038181e07c01fe000
03e0fffffffff0e7ff3f0001c0c0601ff07f007fc0fe7fc1fffffffff81c0c39ffffffff
f0f8f8f3e1e0c3c3879f807fc7fc3e1e39fffffffff0f870e7e01ff0ff000e0c307c3c01
f0f870ff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc07e03e00e0f003c1c1ff061f847fffff
ffffe7fffffffffe007c0080783c1c31e007e00307e1ffffffffe043ff3f8603e1e0f87f
e19f8f1f0e7e79c1fffffffffc3e10007ffffffff8f1f0f9e1f1c7878fcf063fc7fc7e18
7cfffffffff9f861f3c18ff1fe1c0f1e1b7c7810f8fc71ff9fff001ffcffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe1ff0fe3c60f8f3e3f3fe181f3f7fffffffffe7ffffffffff1e3e3bf8fc7e387c
f1e1f1cfc7e3ffffffffc301ff3fcfc7e1f0f8ffc7cf1f9e1f3ef9e3fffffffffc3e30c0
7ffffffff8f3e1f8f3f1c78f8fc71f9fc7fe7f38fc7ffffffff9f8e3f9c7e7f1fe3e3f1f
1f3e787cf8f871ff9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8fc7e7ff8f1e3f3fe3c3e
7fffffffffffc3ffffffffff1f1f7ff8fe7e31fcf1f0f3cfcff3ffffffffc787fe1fefc7
e1f1f8ffafe71fce3f9ef1e3fffffffffc7f31f1fffffffff8e3e3fce3f1e71f8fe61fdf
e7fe7f31fe7ffffffff1fcc3f887f7f0ff3e3f1e1f3c70fe78fc71ff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffeffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fff3ff8f8fe3ef8f8e3f3fe3e7e7fffffffffffc3ffffffffff3f1e3ff8
fe7e33fc71f1f1efc7e3ffffffffc7c7fe1fe7e7e1f1f8ff8fe71fce3f9ef0e3ffffffff
fe7f3df1fffffffff8c7e3fc73f1c71f8fe23fffe7fe7f31fe3ffffffff9fcc7f80ffff1
ff3e3f3f1f3c71fff8fc71ff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffc3ffff
fffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff1ff8f8fe3ef8fc63
f3fe3e3c7fffffffffffc1ffffffffff3e1e3ef8fc7e31fe71f1f3efc7e3ffffffffe7c7
fc0ff7c7f0f1f8ff0fe31fc47f8ee0e3fffffffffe7f3df1fffffffff887e3fc7ff9c23f
8fe23fffc7fe3e31fe3ffffffff9fcc7f80ffff1ff9e3f1e3f3c71fff8f871ff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffe1fffffffffffffe0fffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff1ef8fe23f3ff3e3c7fffffffffff89ffffffffff
1e3e3ef8fc7e21fe31e1f3efc7e3fffffffff3c7f84ff7c7e079f87f1fc31fc07f8ee363
fffffffffe7e3cf1fffffffff80fe3fc7001c03f8fe23fffc7fe0031fe3ffffffff9fc87
f80ffff1ffc63f007f3c71fff80071ff9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffeffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff
1ef8fe03f3ff9e3c3fffffffffff9cffffffffff007e3ef8fc7e21fe3003f1f7c7f3ffff
fffff1c7f8e7f7c7e331f87f1fe31fc07f8e4363fffffffffe003e31fffffffff80fe3fc
6191c07f8fe03fffc7fe3e31fe3ffffffff9fcc7f80ffff1ffe03f1c7fbc71fff868f1ff
9fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff7ffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fff1ff8f8ff1ef8fc63f3ffe03c27ffffffffff1cff
ffffffff007e3ef8fe7e21fe3007f1f7c7e3fffffffffc07f0e7f3c7f391f8ff1fe31fc0
7f8e4723fffffffffe383f81fffffffff8efe3fc63f1c73f8fe2147fc7fc3f31fc3fffff
fff9fcc7f88ffff1fffc3f1e3f3c700078fc71ff9fff001ffcffffffffffffdfffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
1ff8f8ff3e78f8e3f3fff03c7fffffffffff3effffffffff1c3e3e78fe7e31fc31e3f1f7
c7e3ffffffffff07f1f7f3c7f3c1f8ff1fe31fc07f8e0fe3fffffffffe3f3ff1ffffffff
f8efe3f8e3f1c73f8fc23e1fc7fc3f39fc7ffffffff1fce7f0cfcff1ff3e3f9e3f3c38f0
78fc71ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff9ffffffffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff1ff8f8fe3e78f1e7f3ff7c3c7fffffff
fffe3e7fffffffff1e3e3e78fe7e31fc71e3f1f3c7e3ffffffffe7c7f1f3f3c7f3e1f8ff
1fc31f847f8e0f83fffffffffe3f3df1fffffffff8f7f3f8f1f1e7bf87c73f1be7de3f38
fc7ffffffff1fce3f1cf86f1ff1e3f1e3f3c39f8f8fc71ff8fff000ffcffffffffffffcf
fffe0fff81ffc1f1f9ff8ffd0ff03ffd3ffcffe07f879f9fc7e7e387e3ffffff1fffffff
ffff3fff1ff8fcfe3e78f1e3f1ff3e7e3f7ffffffffe7f7ffffffffe1e3e3e78fc7e39fc
71f1f1f3cfe3ffffffffc7c7e3f3fbc7e3f0f8f38fc70f867f1e1fc3fffffffffe3f38f1
fffffffff8f073f0f1f1c38303073f39e79e3f3cf8fffffffff1f873e1e78671e71e3f1e
3f3c3cf8f0fc61ff8fff000ffcffffffffffffcffffc71ff3cff0070f87f8ff8ffe39ffb
c7fc7fc73f81078fc3e7e1e3e0ffffff9fffffffffff3fff1ff8fcfc7e78f1e3f3f23e7e
3f7ffffffffc7f3ffffffffe1c3e3e78fe7e39f8f0e3e1f3c7e3ffffffffe3c7c3f9f3c7
e1f078f38f8f060f3e1e1fc3fffffffffe3f38f1fffffffff0787ec1e1f0c3c0000fde3c
831c1e1c71fffffffff03878c3f30e10078c7e007f003c01e07801ff9fff000ffcffffff
ffffffcffffcf8fe7e7f1f3e787f87f1ffc7c7e3e3fc3fcf1f0c03cfc1e3e0f1e2ffffff
9fffffffffff3fff1ff8fe787e78f8e3e1f31c7f1e7ffffffff87f1ffffffffe387c3e70
7c7e3cf1f0c3c1e38783ffffffffe387c3f9f183e0f01863c71f001f1c7e1fe1ffffffff
fc3e1c63fffffffff83c7e07c0e001f38e1fe0fe003e1c1fc3ffffffffe0203c07f83f00
0fc0fc63fe001f07e03039ff9fff000ffcffffffffffffcffff8fe7e7f3e3fdf78ff83fb
ffcfe3e3e3fc3f9f8f1f0fc7c7e3e3f8f3ffffff9fffffffffff3fff1ff8ff00fc007c01
c007807f807ffffffff03f1ffffffffc01fe3c0038001e03e007f1c003e3fffffffff00f
81f0e003c0e0c007f01f983fc0f83fe1fffffffffc180e07ffffffffffffffffffffffff
fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcffffcfe3e7f1e3fffb8ff9dffffcfe3e3e3fcdf9f8f1f0fc7c7f3f1f8
73ffffff9fffffffffff3fff1ff8ff87ffffffffffffe7fff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffff8fe3e7f8e3fff
bcff9efdffc7f1e3e3fcffdf8f1f8fc7c7f1f1fc73ffffff9fffffffffff3ffe1ff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcffff8ff1e3f8e3fff9cff9efeffc7f1e1c7fcffce1f1fcfe3
c3f1f1fe31ffffff9fffffffffff3ffe1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffff8ff1e
3f8f3fffde7f9fffbfe7f9e00ff8f7c03f9fc7e003f801fe11ffffff9fffffffffff3fff
1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbff8fff000ffcffffffffffffcffffc7f1e3fc71fffde7f9ffff7e7f8f18ff8fb86
3fcfc7e1e3f8f0fc39ffffff9fffffffffff3ffe1ff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff9fff000ffcffffffffffffcf
fffe7f1e1fc78fffde7f9ffffbe3f8f1f3f8fbc78fc7c7f1f1f8f8fc79ffffff9fffffff
ffff3ffe0ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffff1fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1ff9fff001ffcffffffffffffcffffe3f9f1fcf8fcffe3f9fdffdf3f8f8
f9f8fde3c7c7e3f1f1fcf8fcf8ffffff9fffffffffff3ffc00003fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff1ffffe1ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff8fff000ffcffffff
ffffffcfffff1f1f0fcfc787ee3f3fdffcf9f8fcf8f9f9e3e3e3c3f1f1fc7c7c7cffffff
1fffffffffff3fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffbfffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfbfffffffffefffffffffffffff
fffffffffffffe40cdf1bf020fff000ffcffffffffffffcfffff8f1f0fcfe3cfe73e1f9f
f8fcf8fef8e1f1f0e3f1c3f1f9f87c7c7c7fffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fff001f
fcffffffffffffcfffffc63ffb9ff0cfc01c1f1fc0fe23ff81c1f1fc63fc03c0f8f07c7e
187fffff9fffffffffff00000000183a3fddd8c1038c0030070000000000010000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100
000001004000000002001800020000000000000000020200000180680000000000008000
020000000000000000000000000000003fff001ffcffffffffffffcffffff0ffbf3fff1f
dcbf3fffc3ff8fffc3ffffff0fff33f9fdffff7fc0ffffff9fffffffffff800000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000008000000000050002000000300006000300043ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffcffffffffffff8fffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9ffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffff
dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000
0000000000000000000000000000000000000000000000c0000000000000000000000000
000000001fff001ffcffffffffffffcfffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdffffffffffff8fe3e1e1f19c7bf13846003e19f30400000
08789ef80000000000002d00000800000000038000008000000000000000000001000000
2300000000000043800000000000000000000000000000000000000000000000000000c0
0200000000002600000000000000000000000000000001001fff000ffcffffffffffffcf
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff80000000000000000000000000001000000000000040000000000000000000000000
000000040000000000000000000000000000000080000000000018100000000000000000
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fff000ffcffffffffffffcffffffffff81fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff0f9cff03ff85eff27fffffbcffff
fffffefffffff1ffff0787ffffffffffffffffffffffffffffdbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffff
ffffffcffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffff83ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffc1ff83f8fbbeff78
7ff81fc7bf3fe2ff07c01fc0e0038003c70e7ffc0e061cfff8380e07e00fc0e001c00f03
fffeff0fe0ff81e007f0f3c7c0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fff00fe01f07c1c00707fe10f020f3de0fc31e003c1e003c007
86001ffe0f00083ffc3e1c03f041e0f0c3c01f83fffcff1cf07e38f001e001c7c1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff3ffe1c7c3cf0
3e3c30f1ffcfc7000f7cf1f878f1e1e3e1c7e38f0c101ffe1f08603ffc7e3801f0f1e1f8
e3e19f87fffc7f3c78fc3e78f86180e7c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffc3e3c7e7f3e3e79e3ffffc73e1f7871f0fcf1f1e3
f1c7e38f1c3c3fff1f88f8fffe7e30fcf9f0f1f9e3e1cf0ffffc7fbc78f87e38f843c3f3
c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbffc
7f78fe3f3e3e79e3ffffc73e3f7871f1fc71f1e3f1c3e38e3e7c7fff1f88f8fffe7f30fe
f9f8f1f9e3f3e71ffff83f3838f8fe38fc63e3f987ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffe07f
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc7fb0fe3fbe3e79c7ffffc71e3f7071f1
fc71f1e3f1c1e38c7e3c7fff1f88f8fffe7f11fef9f0f1f1e1f3f21ffff03f3838f8fe18
f8e3e3f80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffe0fffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ff87f10fe3fbe7e7887ffffc79f3f7131f1fe71e1e3f1c0e38c7f3c7fff1f8c78ff
fe7f31fff8f0f1f8e6f1f83ffff19fb198f0fe1870f1e7fc0fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff000ffcffffffffffffcffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ff8ff09ff3fbe7e780ffffe0fcf
3f23b1f1fe3003e081c66380ff9c7fff010f38fffe7f13fff803f000e773f87fffe19fb1
d8f8fe1801f8e7fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffbffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ff8ff01ff3f9e3e781ffffc1fe01f2391f1fe3007e001c72380ffc07fff
000f80fffe7e23fff003f001e7b3f8ffffe3cfa3c0f8fe1803ff07fe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001fffffffffffffffcfffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffcff00ff3f9e3e78df
ffff1ffc3f07c1f1fc31e3f3f1c7838efff87fff1f8fe0fffe7e3000f0e1f9f9e7c3f07f
ffc3cf87c0f8fe18f1ffc3fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffcffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffbffcff00fe3fbe3e79cfffff8fbe3f07c1f1fc71e1e3f1c7c38e
ff7c7fff1f8df8fffe3e30e0f8f1f1f8e7e3f07fffc7ef87e0f8fe38f8f3e7f81fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffff07ffe7f1f9
fc1ff7e78fcfdfcfcfc3fe03ffc0ff81fcff3f07ffffffff9fffffffffffbffc7f10fe3f
be3e79efffefcf1f3f07e1f9fc71f1e3f1c7e38ffe3e7fff1f8c78fffe3f39f0f8f1f1f8
e7f3e33fffc7e787e0fcfe38f8e3e3f0cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcffffffe39ffc3f0f0f803c0c10787c7c7c380fe18ffc03f8c
7c7e3e01ffffffff9fffffffffff3ffe7e30fc7f9e3c7cffffefcf1e3f0fe1f8f8f1e1e3
f1c7e38f873c7fff1f8c78fffe3e39f0f8f1f1f9e3e3c39fff8fe787f0fc7c78f0f3e3f0
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffe7c
ffc1f87070fbc2018783c7c7c3073e3e3f871f1e3e7c7c3c7fffffff9fffffffffff3ffe
3c78787f9c3870f0ffe78f8e3e0fe1fcf1e0c3e1f1c3c30f873c7ffe1f8c70fffe3c1ce1
f803e1f0c3e1838fff07e70ff0fe38f801f1c7c1e3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff000ffcffffffffffffcffffffc7e7fe1fff331ff8787ff87c3c7c41fde3f
1f0fcf1f1e3c7c7e7fffffff9fffffffffff3fff00fb01ff001c607cffe31fc07c1ff0fe
03e007c1c001c003c780fffc060601fff8000e03e007c0e001e00387fe07e00ff87f81f0
03f80f80e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffcffffffffffffcf
fffffcfe3fe0ff83f1ffcfc7ffc7e3c3c63fff3f9f1fff1f0e38f87fffffffff9fffffff
ffff3fffc7fb87fffffffffffffffff7ffffffffcffffffffffffffffff7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001ffcffffffffffffcffffffc7f1fe67fc3f8ffc7c7ffc7e3e3
e33fff3f8f1fff1f0e39fc7fffffffff9fffffffffff3ffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffff
ffffffcffffffc7f1fe77fe3fe3fc7e3fdc7f1e1e31fff1f8f9fff0f8f31fc3fffffffff
9fffffffffff3ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcffffffc7f8fc7bfe3ff9fc7e3
fde7f1e1e301ff9fc79fff871f03fc03ffffffff9fffffffffff3ffffffc7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcffffffc7f8fc7dfe7ffe7e7f3fde7f0f1f39c7f8fc78fff801f1bfe78
ffffffff9fffffffffff3ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffe3f8fc7cfc7
fff9e3f1fef3f8f0f18f1f8fc7cfff8c7f9dfe7c7fffffff9fffffffffff3ffffffe007f
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffffffe3fcfc7cfc3fffcf3f1fef3f87071c78fc7e3c7ffcf
ff9eff3e3fffffff9fffffffffff3fffffff803ffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffeffffffffffffcffffffe1f
8fcfcfc1fffc79f9fff1f83039c7cfc7e7e3e7c7ff8eff1f1fffffff9fffffffffff3fff
ffffff3ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffff0f8f8fc7843ff87cf0ff71f81091f3c7c1
c7f3c7c7ff8f0f8f1fffffff9fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcf
ffffff439e0fc70e1f007e20fe21f040c1f9c70007f8c787ff0f0fe61fffffff9fffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffff703f8fcf1f9f81ff0dfe01fcf1
e1fe0f6e0ffc0787ffef8ff03fffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffbf
ffffff8fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffe040700863fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffc0000000000000fffffffbfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000003fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fc0026000002000fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8002003000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffcfffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcfffffffe07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffff0
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfff000ffcffffffffffffcffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffcffffffffffffcf
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffff
03ffc07ffffffffffffffffffff89fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3
fffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffff03ffe0fffffffffffffffffffffc3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffff1fffffffffffff
ffffffff8ffff1fffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc0ffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffff8ffff1ffffffffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f7fffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffff7ffdfffff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7f3ffcffffffffffff1fffffffffffffffffffff8ffff1ffffffffff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
ffffffffffff3ffdfffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff3f1ff8ffffffffff
ff1fffffffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffcfffc0
ffc3ff83ffc1fff80ff83fe07ff81f067fff8f23c07e1cf81c007f0783ff00ffe1ff81ff
01e0301f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffc7fffffffc3f1ff1fbffe3ff87fffffe
ffcf27efc1fe1f83fff9f3ff3f0001e0e0781ff07f00ffe3fc07f17ebc79fff800fc100f
e1fc0f871fffc0ffe0fe00ff07ffc0e06003ff807f00ff08ff007ff1c7e18fc31fe10f82
0fff87871e3c003c3c10780383ff801f807f00ff07f8781f8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3fff81fff81ff80f0001e0c3c3fc01e061fe1e0e070700781e00fff021ff3f8001e0
e0f07fe11f063f80fc00f83c3020fff3003c1071e3de0f000fff0c7f807e1c7e01ffc0f0
0303ff003e007e3e7e047fffc3c3c787cfe3c78f8fffc38fff1c783c7e38fc63c7ff878f
003e007f87f87c7f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff80fffc3ff1e7cfc3c101c3ff
f0e181ff0f1f0f1e1e3c7c3c7fe180ff1fcfc3f1f0fc7fc7cf0f9f047e387c78f0c07fe7
8f3e30f9f38f1e1807fe1e3f003e3e3c00ffe1f0878ffe1fbc1f3c7f3e1f3fffe387e38f
c7c7e38f87ffe1cfff18f8fc7e38fc71c7ff8f860f9e1e7f87fc7c3f8fff000fffffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffffcfffc7fe3f3efe3c7c7c7fff8c3c3ff8f1f9e1e3f1c7c7e3fe3e3ff
1fe7e3f1f1fc7f8fc71f8e1f3e3e3c70f1e1ffc78f1e79f8f7871e1e1ffe3f1f0fbe3f38
7e7ff3f08f8ffe1fdc3fbc7f3e3fbfffe38fe39fe787e38fc7fff1cfff18f8fc7e38fc78
e7ffcfc61fdc3f3f8ffc3c3f8fff000ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffffe7ffc7fe3f1e7e7
c7c7fffff8c3c7ff871f9c3c3f1e787e3fe3e3fe0ff7e7f0f9fc7f8fe71fc63fbe3e3c71
f1f1ffc7cf9e31fc77871f3f1ffc7f1e1ffe3f987e7ff3f88f8ffe3fdc7ff87f1c7fffff
e38ff31fe38ff1cf87fff8cfff1cf8fc7e38fc7867ffcf8e3ffc7fff8ffc3e3f8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffffe3ffc7fc7f9f7e7c7c7fffff8e3e7ffe31f9c7c7f8c78fe
3fe3e3fe0ff3e7f0f8fc7f1fe31fc47fbe3e3c73f1f1ff8fcf8e31fc77071f1f1ffc7f8e
3ffe7f80ff7ff3f8cf8ffe3ffc7ff8ff1c7fffffc38ff31fe38ff1c70ffff80ffe3e78fc
7e38fc7c47ffcf8e7ffc7fff8ffc5c3f8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffff3ffc7f
c7f9f7e7e7c7fffff8f3e7ffe31f88fc7f8c78ff1ff1e3fc6ffbe3f878fcff1fe31fc07f
fe3c3e63f9f1ff8f8f8e31fc77131f9f1ffc7f8c3ffe3f81fffff1f1c78ffe3ffc7ff8ff
1c7fffff0f8fe11fe38ff1c01ffff80ff87f3cfc0038007c07ffc01e7ffc7fff8ffccc7f
8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffeff3ffdf3fffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffffe1ffc7fc7f9f3e7f3c7fffff1f9e7fff01f80fc
7f8c30ff1ff8e3fc67fbe3f138fc7f1fe31fc07ffe00fc47fc71ffcf8f8e71fc371b1fc7
1ffc7f8c7ffe7f81fffff001e00ffe7ffc7ff8ff1c7fffff8f8fe01fe38ff1c21ffff08f
f87fc0fc1c380078c7ffc03e7ffcffff8ffce43f8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffe07f03f071fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fff
fc1ffc7f8ff8ffe7f8c7ffffc3fc47ffe31f81fc7f8c00ff1ffe03f8f7fbe3f1d8fc7f1f
e31fc07ffe03fc07ff01ffcfcf8e31fc36391fe01ff87f8c7ffe7f81fffff001fb0ffe7f
fc0438ff1c00bfffc79fe01fe38ff1c71fffe3cffe7ff0fc7e38fc71e7ff8f9e181c7fff
8ffcf03f9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff0ff87e130fffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffff80ffe7fcff8fbe7ff0fffffe3ff07ff
c71f8dfc7f8e38fe1fff83f9f3fbe3f1c1fc7f1fe31fc07ffe3ffc27ffc3ffcfcf8e39fc
703d1ff81ff87f0e003e7f005ffff1f9ff0ffe3f7c78387f1e701ff7e79fe31fc3cfe1cf
8fffe7cfff3cf8fc7e38fc63e7ff8f8e3c1c7e7f8ff8f87f8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffff9ffc7e3c37ffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffff8cffc7fc7f1fbe7ff87fffff1f7c7ff8f1f8cfc7f8e78fe3ff3e3f1fbfbe3f3
e0fc7f9fe31fc67ffe3ffc77fbe1ffc7cf8e31fc707c1f9f1ff87f1e101e3f18b1fff1f9
cf8fff3f1e7e387e1e7e3ff7e3cfe31fc7cfe3cf8fffc3cfbf1c78fc7e38fc63e7ff8f8f
3e1e7c77afbc7c3f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffcffc7e
3e1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffff1effe7fe7f1fbe3e7c7ffff
f8e3c7ff8f1f8efe7f1e7cfe3ff3e3f1f9fbe7f1f07c7f9fc70f867e3e3ffc7bf1e1ffc7
cf8e30f8707e1f1f3ffc7f1e7e1e1e19f87ff1f9cf8fff1e1e7c387e3f7c3ff3e3c7c70f
87c7c7cf8fffe3cfbf1c78fc7e38fc61e7ff8f8f3e1e7837cf387c3f8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffff87fc3f3f1fffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffff1e7fe7e67f3fbe7e7c7fffdf8e3c7ff8f1f9e7e3e1e3c7c3ff3e7e3
f9fbc3f1f03c73cfc7070f3e3e3ffc79f1e3ffc78f9c3070f0fe1f1f3ffc3e3f3e3e0c1c
f8ffe1f8c71fff8c3f1879387f987ff1c7f38f070fe387861fffe0870e3e39fc3e38f870
c3ff861f9c3f187186387c3f8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffc7fe3f3f1fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffe1e7fc3c73e3f3c3
e38ffffcf1f3c7ffc61f8f073e3c3e7c7ff1c7c3f8f9c3f1f01863c70e000f1c3c3ffc78
38e3ffe387380000e0ff1f8e3ffc1c7f8c38003c70ffe1f0c41fffc07f80f981ffc0fff0
07f81f303ff81f003ffffc0380ff01f81808303c01ff803fc07f80f80060181f8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fe3f1f8fffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffe3f3f800f88fe001f10ffffc41f80fffe00e078788781f00
fff80781f86001e0e00007e01f181f80780ff01c3c03fff0007c2183c0ff07c07ffc80ff
c0fe607f03ffc0e060fffffffff7fcefffffffff3fffffbfffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffff1ffe7fffffffdff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffe7fe3f1f8fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffc3f3f803
fe1fe03ffe3fffffc7fc1ffffdffdffff3ffffc7fffe3ffffffffffffffffffefffcfff3
ffffffffff8fffff8fffffeffffffff3fffef7fffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffff9fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffe3ff1f9fcfffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fff87f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
fffefffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffff9fffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffe3ff1f8fcfffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
87f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffcfffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1801fcfcfffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff0ff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffffe1ffffffff
ff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffff0020fe3c7ffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff3ffe1ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff03ffffffffffffffffff
ffffffffffffff803ffffffffffffff007ffffffff87ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff8f
f387ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe0ff87fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8ffe3fffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffffffffffffc
03ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffcffffffffffffffffffffffffffff1ff8ffc67ffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc07f83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffc3fffffffffffffffc01fffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
fff9ffcfffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff3ffc0ff83fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcffe3ffffffffffffffffecfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000f
fcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffff8ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff8ffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffd80000000020004101d8067ff000018004600d8e30c0802
84ea01f1780202223f030bb87f4400000000e0000fff000ffcffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffc7fc3ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff07ff
fff6fffffffffffffffffffffffffaffffcffffb63efe600ce3bc8eff0cfc0dc40200080
1887c080080103c100407800e018006000004800000009e000200020404118f000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000fff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffc7fc3ffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff000000000000000000000000000000000002
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000003e6ffffb3e183fe7fcffcfefffffe3fce7e37ef
fffbbe6d3fffc3cfef7ff1b7f5bfe7c200720618000000231fff000ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffff83fc1ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff80000000000000000010006000000000000004000000000000180102001c71980182
7c00080010081a0004782784087803010600000400011ee0fcfa3a93f818ed07fceffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff000ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff77fbf
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffffffff7ffff81f0fff0d1ffb18ffc1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffcffffffffffffc00000000000000000000000060000c0000000f000
0000000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffc0000800000100000fe82000000000010000000
0000000003e0021cfc0040030400200000000040000080033fff001ffcffffffffffffc0
00000000000c000000000010800380000000b8000000006040000000e00060003fffffff
fffffefffffc63fff9fffffffbf7ffffbfdbfffecf09381e427f1c6483816433c3101840
4001000001040e0004800000006003800002000004000008008000000000000000000700
000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000080fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000000030000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffff7fffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff3f9efffd71f9fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0000180001888001ffe4b0041fe1fdfe3f0fdb7e1fffffe8fffffe1f7fef
fffe1ffff7ffffffffffefffdcfffefffffff3ffffffc7ffffefffffffffffffffff7ff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff65fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff81fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffbffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7fffffffffff3ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffe7ffc7dff9ffffffbffffffffffe0fffefffc03f879ff3810
3c3fe1ff01c020781e1ffc0fe7cf0775bf81fc37f038007000f9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc0c0010fe
03fc18f03fc18fe07f847ffc0f1c10f020e000007807c1ff83c180381c3ff18380878e70
7f007c10f03800f800e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffc3e10407c71f84078ff8007f1ff0f3ffe3e3c3c70
0070f0f8f007c3ffc7c3c61c387fe7e382039e7c7e1e3c78787c71f8e1e3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe
3f00e0f8fcf8f0f8ff8f0ff1ff1f9ffe3c7c7e31e3f1f1f8e0f3c7ffc7e3cf1c387fffe1
8f0f9e3c7c3f3c7c787c79f8f3c7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe3f11f1f8fc78f9f8ff9f9ff1fe3f8ffe
3c7c7f31f3f1f9f8e3fbffffc7e3cf0e70ffffe18f8f9c3cfc7f1c7c38fc70f8f387ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f11f1f0fc79f9fcff9f9ff1fe3f8fff38fc7f11f1f9f9f8c3f9ffffc7e3cf8e
71ffffe18f8f9c1cfc7f1c7c7cfc7078e38fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff000ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3f18f1f1fe38f9fcff8f9ff1
fe3f8fffb0fc7f11f1f9f9f8c7ffffffc7e3cfc461ffffc3cf8f985cfcff1c787cfc703c
f30fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe0e1c71f1fe3e79fcffc71ff1fe3fcfffa1fc7e18f1f1f9f8c7ffffff
c103cfc003ffff87e38fd8ecfcff0c00f800799cf01fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffe001e11f1fc3f11f8
fff31ff1fe7f87ff83fc7e1e01f1f8f8c7ffffffc003c7e007ffff0ff00fd0ecf8ff0c01
f80079ccf03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffe1f1fc1e1fc3fc1fcfffc1ff9fe3f8fff33fc7f1f81f1f0f8
c23fffffc7e3c7e437ffff87fe0fc1e07cff0c78f87c71e0f13fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe3f1ff1f1
fe3ff1fcffff1ff1fe3f8fff39fc7e1fe1f1f8f8e001ffffc7e3c7ce33ffffc3cf0fc1f0
fc7f1c7c787c79f0f19fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f18f1f1fc78f9fcff8f1ff1ff3f8fff39fc3e31
e1f9f9f8e7e1ffffc7e3c7de39fff7e3cf0f83f0fc7e1c78787c78f8e1cfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe
3f10f1f0fc78f9fc7f8f1ef9ef3f1fff3cfc3c31e3f1f8f8f3e3ffffc7e3861c383ff3e3
c78f83f87e7e3c7878fc38f861c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffc3f18e1f0f8fcf1fcf88f1e79cf9e1ffe
1e000078e3f0f0f8f1c3ffffc7c2003c3c1ff1c3c71f87f87e3c7c70f87c30f861e0ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ff81e0823f221fc01f001c63e080fc03ffc0e0c40fc07e060607807ffff01c00438
1e1ff007e01f07fc3f00f801f03800300070ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc1e8607fb03ff07f3c1f0ffff
1ff0ffffffbff9fe1ff3ffeffe3ffffffffffffffffffe3ff9ffffff7fe3ffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffc
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe00ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff000ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffc03fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff6fffffffffffffc1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffff07ffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff03ffffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
fffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffff7fffffffffffffbffffffffffffe7fffffefffbffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffff7fffffffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe3ffffffffffff
f9ffffffffffffe7fffffefffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff9ff
fffffffffe3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffe7fffffffffffffdffffffffffffe3fffffe7ff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffeffffffffffffffffffffffff3ffffffff
fffffffffffffffffff003fc07c780fc3f0001c0f03fffc30001e0701f07ffff99d0883f
e0ffc1fe3c0fc3f87f8ffc1fc1f81fff9fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff83ffff
bffffffffcfffffffbfe7fe23ff8fe1ec3f83ffbe7ffeff3eff83f88f83fff0fe7c0f1ff
fc07ff07c1ffff81f3f03f3707e1fff3f1f8000ff807f1c781c0c03ffff000f86383c0f0
8f8003e0e39fffc0a0c1c7383c01ffff83c1871f863f047c3e0f00f87383f007c1e00fff
8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ff8000003fe03c1de8ffcfffff8781c0fe00fe03e00
07f00fe043ff81e043f00f80f800fc03e3c0e1fffc00000f007fffc1e1e11f070380fff3
f0f83003fc0fc003c1c1e0fffff87878f981e1e3e7cfc7f1cfcfffe1f1e38f987c7cffff
c7e38f8f1f1f1f3c1f1e007cf3c3f1e3c3e3e7ff8fff000ffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc
0e0860f871f3cf0ffcfffff87c7007e3c7c01f9f8fe1c7c001ffc3c301e3e7c3fc387c01
f1e3e1fffe3e1e1e3e7fffe3c3c3cf8fc7007ff1e07c78f0fe3fc301c3e1f0fffff8fc71
f8f9f1c7f3cfc7f18ffffff3f9e31ffc787c7fffe7e38fcf1f9e3f1fdf1e1e7cf1c7e3f1
e3c3e3ff8fff001ffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1c7878fcf3cf1ffc7ffffcfc70f3e3
e3c38f9f8fc3e3c383ffc7c7c3c7ffc7fe7c3879f0e3e3fffe3f3f1c3e3fffe3878fe78f
c61f3ff1f63c78f8fe3fc787e3e3f1fffff8fc61fcf9f1c7f3e7c7f19ffffff3f9e33ffc
70fe7fffe7e38fc63f8e3f9fdf1e3fbce1e7e3f9e387f3ff8fff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f1c7870fcf7871ff87ffffcfc61f9e7f18fefcf8fc7e3c7c7ffc7c7c7c7ffc3
fe7c30fef863fffffe3e3f1c7f1fffe38f8fe78fc63f9fe1ff3c78f87e3fc7c7e7e3f0ff
fffcfc61fc79f187f1e7c7f11ffffff1f9e23ffc70fe3fffc7e39fe43fcc7f8fcf1c7ffd
c0e7c7f8e387f1ff8fff001ffcfffffffffffffc610b280400c048144800060000400000
0011c0000000000000000000000000001fffffffffff1ffe3f1c7c71fe73870ff83ffffc
fe63fde7f18fffef8f87f1c7c7ffc7c7c78fffe7fe7c31fefc63fffffe3f3f187f9fffe3
0f8fe38fc63fdfc0ff7c78f87e3fc7c7e7e3f0fffff878e3fc7df38ff1f7c7f31ffffff1
f9e23ffc71fe3fffc7e39fe07fcc7f8fcf9cfffcc6c7c7f8e38ff1ff8fff001ffcffffff
ffffffc00000000000000000000000002000000000080000000000000000000000000000
1fffffffffff1ffe3f1c7861fe73131ff1bffffcfc67ffe7f01fffef8f8ff1e7c7ffc7e7
c78fffe7fe3c71fffe23fffffe3f3f187f9fffe31f0fe38fc43fffc4ff3c78f0fe3fe3c7
e3e3f1fffff801e3fc7df38ff1f7c7f107fffff1f9e201fc01fe3fffc7e39fe07fc07f8f
cf1cfffec647c7f8e10ff1ff8fff001ffcffffffffffffc77df1f8ffffffbef0fffffffe
3ffffdffffffffffefffffffffffffffffffffff1fffffffffff1ffe3f1c60e1fc771b1f
f19ffff8fc67ffe7f01fffe78f8ff1f1c7e007f3c787ffc7fe1071fffe03fffffe3f3f18
ff9fffe01f8fe187843fff9e7f3c7c41fe3ff1c7c003f1fffff801e3fc7df18ff0f7c7f1
00ffffe1f9f201fc01fe3fffc7e39fe03f807f8fcf9cfffe8f47c7f8e00ff1ff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffe3f1c03e1fe723b1ff3dffffcfe67ffe7f01fffe78f8ff1f8
c7c387fc07807fe7fe01f1fffc03fffffe3f3f18ff1fffe03f8ff180043fff9e7f3c7c07
fe3ffc07c003f1fffffc70e3f87de18ff1f3c7f10ffffff1f8e21ffc71fe3fffe7e39fc0
3f807f8fcf9c6ffe0f47c7f8e78ff1ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f1c3ff1
fe7e3d1fe3dffffcfc67ffe7f01fffe78f8ff1ff07c7c7ff0787ffc7fe3ff1fff8e3ffff
fe3f1f18ff1fffe13f8ff18fc67fff9f3f3c7c7ffe3fff07c3f3f1fffffc78e3f8fde1cf
f1ffc7f10ffffff1f9e21ffcf9fc3fffc7e38fc67f887f0fcf1c003e1f87e7f8e38ff1ff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f1c7ff1fc787e1fe7cffffcfc6001e3f08007e7
8f0ff1ff87c7c7ff8787ffe3fe3ff1fff1e3fffffe3e1f9c7f1fffe3bf8fe3cfc67fff1f
3f3c787ffe3fe787e3e3f1fffffc78f3f8fdf1c7e1fbc7f18ffffff3f8e31fdc79fc7fff
c7e38f873f8c7f1fcf1e7c3e1f87e3f0e3c7e3ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe
3f1c7ff1fc707e1fc7effffcfc77e1e3f19f87e78f8fe1e7c7e7e7e7c7c7ffc3fe3ff9f8
f1e3fffffe3e3f1c7e1fffe3df8fe38fc63e3f1fbf3c787fde3fc3c7e3e1f1fffffc78f7
f8fdf1e7e3f3c7e187cfffe1f8e39f9c7cfc7fffc7e307073f1c3e1fcf9e7e3e1f87e3f1
e3c7e3ff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7ff9f8f0fe1f8fe7fffcfc77e1e1
e18f8fe78f87e3e7c7c7e7e7c7c3e3c3de3ff8f0f0e1fffffe3e3f1c7e3fffe3cfcfc38f
c71e1e1f9f3c7c7fde3cc3c7c3e0f1e7fff820fde1f8e1f3c7f3c7c1c38fffe1f0838f18
7e79ffffc3e0000f9e1c1e3fcf1f3c7c3fc7f3e3e3e3c3ff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffe3f1c7ff8f0f0ff1f0fe3fff8fc71e3c0c1cf8fe78f87c7e38fc7c3e3cfe3c0c3
1e3ffcf0f861fffffe3e1f1e3c7fffc3c1e7878fc39e3c3f8f3c387fc639e387c3e070c7
fff003fc03e000f80fc003f1f00fffc0e043d8103e91ffff00000c1fc07c807f860780f8
3fc1f80781f00fff9fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffc0e083ffc61f0ff0f07e3fff8
203807c207e21fc007900ff00f8381f10ff00000181ffe01fc00fffffc0c0e0f00ffff80
e1f09e0381c0781f0400001fc001f01f80c0000fffffffff9ffc3ffe7ffbfffbfcffffff
fffffbffffcfffffffffff3ff1fcf7ffffffe3fffffffe1ffffe3fff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfffffffffff3ffc0e001fff07e3ff061fe3fff2e33e0fff8ff87fe803983ff83ffbdffc
1ffc3e2e7fdfff87ff77ffffffefbfffc1ffffe3fffcff778fe1ff9fce3ff3ffe3fffc7f
fffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff3fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff02ffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffffffffffff
ffffffffffff801fffffffffffffffffffffffff9fff001ffeffffffffffffcfffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe1ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffc00fffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff803ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffdcfffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffcfe7f
81ffc0f8fc7fc7fc07ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcffffffffffffffffffffc7c3f1c7f80387c3fc3f8f1ffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffff
fffc7e1f3e3f8f9fbc1fc1f0fdffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffc7fffffffffffcffffffffffffffffffffc7c7e3f1f0fcfbc7fc1f8ffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffff
fffffffffffe3e7e3f8f1fff9c7fc4f8ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0
ffffffffcfff001ffcffffffffffffcffffffffffffffffffffe3e3e3fcf1fffde7fc67c
7fffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe1fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffff8fff001ffcffffffffffffcf
fffffffffffffffffffe3e3e3fc79fffce3fcf3f1fffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ff80fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff1f3f1fc78fff
ee3fcfbf8fffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc3fffffffffffffffffffffff
ffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffcfff000ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffff1f1f1fc78fffef3fc79ff1ffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc3fffffffffffffffffffffffffffffffff93ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdfffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffff0f1f
9fc7c7ffef3fcfdff8ffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffc3fffffffffffffff
fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffff979f8fc7c7e7f79fcfcffc7fffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffff939fc7c7e3e3f71f8fcffc7fffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc71e078fc1f81c8
f87e0003c7df01fff80607023e0ffffff0f7fef1f03f8301fe7fffffe41f8ef007c0e07f
8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffff8c1fe3c7f1e3f31f8f8f3c7fffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe21ff87fffffffffffffffffffffffffffffefff0
fef7f1ffff7fdf77ffffff20ffe1fc78001e011e7e0fe0fe0fffffffe0f8803e03dffdcf
981f0ff80fc0f80fffffff03f800e0f0f047c3c9c31e0307810f003ffe1f07833e0fffff
e001e1e1f87f83003c3ffffff83f80f063e1f07fdfff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffff0e1ff18ff847e00e0fef807fffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe
007e03e07f1f03831e1fe0fe07f070381ffeffe03e03e003f81f8703ffffff001fc07838
001e001c3c03e0f807ffffffc0e0c01e06007c0e1c1c07fc1fc1f087fffffe31f980f1e1
e1e3c7e3878fdf0f0e078f0fff1f8fc73f1fffffe181f3e3f8ffc71e3c3ffffff83fc3f1
f1e3f0ff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffcf7ffe1fff8ff0ffdfff
e3ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe1c3c01f8fe0f87080f3cf1fc03f0f87c
3ffe7fc79f0ff0e1f007c787ffffff870f80381e1e3f18787871e1f0f1ffffffe1e3e00f
8f0e1f1c3e3803fe3fe3e1e3fffffdf8f1e3f1e3c3f1e7e38fc7df8f1f9f8f8fff1f9f8f
be3fffffe3e3f3c3f8ffc71f1e7ffffffc7fc3f1f8e1f1ff8fff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffff
ffff1ffe3e1800f8ff27c61c1f38f1f831f9f8fc7ffc3f8fcf8ff8f0e0e3e38fffffffc7
c7071f9f1e3f1c70f0f8f1e1f9fffffff1c3e3cf8f1f1f3c7e30f9fe3fe3c3f1fffffffe
f3e3f1c7c7f1c7e31fe7df8f1f1f8f87ff1f87cf9c7fffffe3e3f387f8ffc71f1fffffff
fc7fe3f1f8e1f0ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc3f183cfcffe7ce3e3f3879f0
fdf9f8fc7ffc3f9fff8ff8f8e3f3e18fffffffc7c60f9f9f1e1f1c71f1fc71e3f8ffffff
f187e3ef8f1f0f387e31fdfe3fe3c7f1fffffffc63e3f187c7f9e7e31fe7cf9f1f1f8f8f
ff1f87cfc8ffffffe3e7f38ff8ffc71f1ffffffffc7fe3f1f870f9ff8fff001ffcffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffc3f18fe7cfff7c73e3fb879f1fff9f8fc7ff83f1fff8ff8f8e3f9f18f
ffffffc7c63fdfdf1e0f1c61f1fc71e3f8fffffff18ff3ef8f1f0f38fe21fcfe3fe3c7f1
fffffff871e3f18fc7f8e7e21fe3ef8f8f1f8f1f821f8bcfe0fffffff1e7f31ff8ffc71e
3ffffffffc7fe3f1fc6079ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc3f00fffcffffc71e
3f3939f1fff9f8fc7ff8bf1fff8ff8f0e7fff88fffffffc78e3fffdf1e0f1c63e3fc71c7
f8fffffff30fe3ef8f1e1f31fe23fffe3ff3c7f1fffffff8f8e3f01f87f8c0021fe3ef8f
c71f803f003f8dcfe1fffffff8e7f03ff8ffc7007ffffffffc7fe3f1fc7139ff8fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1ffe3f01fffcfff7c79e3f31b1f3fff9fcfc7ff19f1fff8ff8e1
c7fff80fffffffc21e3fffdf1e271c47e3fc71c7fcfffffff01fe3e78f883f03fe23fffe
3fe10ff0ffffffc0fe03f01fc7f8c0031fe3ef8ff01f803f3e3f9ec7e1fffffffe07f03f
f8ffc7007ffffffffc7fe3f1fc7399ff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc3f01fffc
fff7c7c63f2391f3fff806fc7ff1df01ff8ff807c7fff80fffffffc01e3fff9f3e731c07
e3fc3007f8fffffff01fe3e78f80ff03fe23fffe3fe007f0ffffffc1ff83f19fc7f9c7e3
1fe3ef8ffc1f8f1e3f3f8f07e1ffffffff87f13ff8ffc71c3ffffffffc7fe3f1f861c1ff
8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe7f01fffefff7cff03fa3d1f3fff8f8fc7ff3cf1f
ff8ff8ffe7ffe1cfffffffc71e1fffdf3e381c47e3fc7bc7f8fffffff01fe3e79f9fff13
fe23fffe3fe3c7f0fffffff0ffe3f1dfc7f8e7f31fc7e78f9e1f8f1e3f1f8f87c1ffffff
f7c7f39ffcffc71e3ffffffffc7fe3f1f871e1ff8fff001ffeffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe
3f0000fcfff7cffe3f83c1f000f9fcfc7fe3ef1fff8ff8ffe7ffe3cfffffffc78e001fdf
1e3c1c67f3fc7be7f8fffffff1dfe3e78f9ffe39fe73fbfe3ff3c7f1fffffff8f9e3f1ef
e7f9e3f31fc7e78f8f1f8f8e3f1f8f8784ffffffe3e7f3dff8ffc71e3ffffffffc7fe3f1
f871f1ffdfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f08f07cfff7c73e3f87e1f1f0f9f8fc
7fe7e71fff9ff8ffe7f7c7cfffffffc78f3e1fdf1e3e1c73f3f873e3f8fffffff1cfe3e7
8f9ffe3dfe33f1fe3de3c7f1fffffcf8f1e3f1e5e7e1e3f38f87e78f8f1f8f1e3f1f8fcf
8e7ffffff3e7f1c878f3871e3ffffffffc7fe3e0e0f1f9ffdfff001ffcffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffc1e18f878fff7c71e3f87e1f9f0f9f83c7bc7f78fcf8f78ffe3e3c3cfffffffc7
8f3e1fdf1e3f1c7bf9f8f1f3f1fffffff1cfe3e78f1ffe3c7e39f1de3de3e3e1fffffc78
f9e3f1e0f3e3c3e1c70fe70f8e3f8e1e3e1f0f870f3fffffe3c7e1e0386306183fffffff
fc7fe3c001e1f0ff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc001cf8f8fdf7c71e3f8ff1fc
f1f9f81c7bc7f38f878e78fff3c3e3c7ffffffc70f9e1f9e1e3f1c7838f1f1f9e1ffffff
e1e0c3c78f0ffe1e0c38e1ce39e3e3c3fffffc38f807c070f80f0180e01f8007e03e003c
0c0e03000e0ffffff807c060000784007ffffffffc7fe3f103c0607f9fff001ffeffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffc003e21f860e1078c7f0ff0fe43f8f0000307e1e20000607ff807f003
ffffff001fc07f00080c003c3c03c0f847ffffffc0f1e3c00403fc0e0c3e03e00180f00f
fffffc11ff1ffffffefffffff8fffffff1fffffffffffffffffffffffe3ffffffffff7ff
fffffffffc7fe3ffc7f7ffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe207f03f001c007e0
fe1ff87f07f8f7238703eff09c00f03ffe0ffeffffffff86fff0ff00e3fff83f7f9ffeff
1ffffffffffffffffcfffeffbf7f0ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fe3ffffffffff8fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fc3ffffffffffcfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fe3ffffffffff
dfff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc7fe3ffffffffffdfff000ffc7fffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff83fc1ff
ffffffffdfff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
fffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffe000007fffffffff8fff001ffcffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe3fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffcfffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffc1ffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff000ffcffffffffffffcfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffeffffffffffffeffffffe3fffffffbfff9fc7ffff9fffffffcf3fff
c7f3f1fffbf9fe3ffcfcffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcf
f1f838eff9f87f01ff8fc3e3fcc7c7c7c3030fc3c3e1f0e0f1f0fc1e387c7fff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffc7f9f8f9f3f8f83e3cff87ebe1f9e3e7c7
c30907c1c3e0f060f9f87c0c1c383fff9fffffffffff1ffffffff03fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffff
ffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffff
ffffffcff9f9f1f9fcf8bc7f7f87fde6f3f1e3e7c01e1fc6c5e3f381f9f83c741f98dfff
9fffffffffff1ffffffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff1ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffcf1f3f8fcfcfe7fff9fffe3
f1f9e3e3e63f1fef07f3f1c1f8f8fe787fc9ffff9fffffffffff1ffffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07
ffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001f
fcffffffffffffcffce3f1fe7cfcfe7fff9dfef3f1fcf3e3e33f1fc787f1f1e1fcf8fe38
3fe1ffff0fffffffffff1ffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffcffc47f1fc7c7c7e7f
ff9efef3f9f8f1e1ef3f8fe7c7f1fde1fcf8fe3c3ff1ffff9fffffffffffbffffffffc7f
ffffdfffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcfffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffcffffffffffffcffc07f1fe7e187e3fff9e7ff3f8f0f1f1f39f8fe3c3f9f9f1
fc00ff3e3ff1ffff9fffffffffff1ffffffffc7fffffcfffbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff9fffffffff
fffffffffffffffffffffffffdc0ffe1fe7f9f7b0ffc1e3ff0fcfffff827ff33700fe63f
7ffff07e0f380ff9f2fffffdf630fe0e7083f8ffdfff001ffc7fffffffffffcffe07f9fe
3e1c3e3fff9f7f71f801f8f0fb9fcfe3e3f9f8f8fc387f3f1ff1ffff9fffffffffff3fff
fffffc7fffffc7ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffc7fffffed
fffc3ffffff9fff9fefdffbfff03ffdfc01ff3eff5c7f7c0ff0ffffff83fffffdde00381
e07e0e1c1e003c01e060fffff801f0383063c0800003c03e0f001e00f07ffff0f0783820
7003e0ffdfff001ffcffffffffffffcffe33f8fe3e3e3f3fff9fbf79fc03f8f0f38fc7f3
e3f8fcf8fe7c7f1f1ff1ffff9fffffffffff3ff803e19e01ff07e000387f03f81fe63fe0
3e1de0ffffffc07f06380e1e03e07fe01fffffc070700f0181e07ff9f87c0c00fe03ffcf
e007c08381c00380180ffffff00fffff83e1c7e3f1fe000e3f1c3e30f1e0fffffc78787c
70f9e187c7c3801f1f8e3f1870fffffc70f870f0f867e1ff8fff000ffcffffffffffffcf
ff3bf8ff3f3e3f3fbf9fbf79fcfff87879cfe7f3f1fcfcf8fe3e7f1f9fe1ffff9fffffff
ffff9ffe0fe03c3cfc01f0f078f383f00ff0ff871f3cf0ffffffe1fc001c3c3c38f8ffc3
8ffffff1e1e1e7c7c3c03ff8f83e3c387f0fffcfe1c3c003c7e387c61c3fffffe3e7ffff
c3f1c7e3f1fe3c3e3f1e7e38f1f1fffffc7c7cfc71f9f1cfcfc7079f1f8f3f1c79fffffc
38fc70f0f8f7c3ff8fff001ffc7fffffffffffcfff3dfc7e3fbf3f9f1f9f9fb8fc7ff838
b9c7e7f3f1fcfcfc7e3e3f9f9fe0ffff9fffffffffff9ffe0ff87c7e7c01f9f8fce3c7e0
cff8ff8f8f38f1fffffff1fc381e38787c78ff8fc7fffff1e3e3f3c7e3871ff8ffbe3e7c
3f8fff87f1f18787c7e38fc70e3fffffc7f7ffffe3f1c7e3f1fe3c7e3f1e7e3c71ffffff
fc7c3c7c71f8f1cfcfc70fdf1f8e3f1e38fffffe38fce1f0f8f1c7ff8fff001ffc7fffff
ffffffcfff3c1e3e7fff1fcf9f1f1fbcfc7ff81891f3e3d1f1fc7c7c7e3e3c0f8fe26fff
9fffffffffff1fff1ff8fc7f387cfdf8fce3c7c3f7f8ff1fcf3871ffffffe1fc7c7e78f8
fe78ff8fe7fffff1c3c3f1c7e30fcff0ffbe3e3c3f8fff07f1f98f8fc7e38fc78e3fffff
cfffffffe7f1c3e3f1fe3e7e3f1e7f3e31fffffffc7c7c3c71fcf3cfc7c71fef9f8e3f1f
18ffffff18fce3f078f98fff8fff001ffcffffffffffffcffe1e1f1c7f9f1fe39c1f1f98
fc3ff060c0f9c3e1f8f8787e7e3f1e0fcfc707ff9fffffffffff1fff1ff8fc7f38fefcf8
fde1c7c3fbf8ff1fc73871fffffff3fc7c7e70f0fe39ff0fe3fffff1c7c7f9c7e31feff0
7fbe3e3c3f8fff07f1f1cf8fc7e38fc7c63fffff8fffffffe7f1c3e3f1ff3e7e3f9e7e3e
31fffffffe7c7c1c71fcf3cfc7c71fff1f8e3f9f98ffffff18f843f038fc0fffcfff001f
fcffffffffffffcfff1f1fc1ff1f9ff83e3f3f00f83ff870f1fc03f1f9f87c7e7e1f3f8f
cf8f87ff9fffffffffff1fff1ff8fc7f11fffef8fdc1c7c7fff8ff1fc73031fffffff3fe
3c7e31f1fe39ff1fe3fffff18fc7f9c7e31ffff27fbe3e3c3f8fff13f1f1c78fc7e38fe7
e23fffff8fffffffe3e1c4e3f1ff9c7e0f1e1c3f01fffffffc70f8dc71fcf3cfc7e73fff
0f8f1e1f01ffffff00fc07f998fe1fffcfff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff87c7f
01fffef8fcc6cfcffff8ff3fc731b1fffffff1ff3e7e23f1fe38ff1fe3fffff10fc7f9c3
c21fffc33f9e3e307f8ffe3bf0c3e3cfc1c387c7e03fffff87ffffffe3f1c663f1ffc47e
001e003e31fffffffc05fcec71fc73cfc7c73fff000f001f10ffffff00fc0ff1c8fe3fff
8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff9fff1ffcfc7f01fffef8fc8ec7cffff8ff3fc7a3b1ff
fffff1ff8c7e03f1fe38ff1fe3fffff01fcff8c0021fffc73f9e3e00ff8ffc3bf007f88f
c003c007e03fffff807fffffe3f1c733f1fff07e3f1f3e3871fffffffc78fcf471fc73cf
c7f71fff8f8f1f1c38fffffe38fc4ff0e0fc3fff8fff001ffcffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fff
1ff8fc7f11fffe78fc8e47c7fff8ff3fe723d1fffffff1ffe07e07f1fe38ff9fe3fffff8
9fcff8c3c31fffc79f9e3e3fff8ffc79f1c7fe0fc3c3c7c79e3fffff87ffffffe3f1c7c3
f1fffc7e3f1f7f38f1fffffffc7c7cf871f873cfc7e7000f1f8e1f1c78fffffc78fce7f0
f0fc1fff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fe3ffffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff8fc7f1084fe78fe1f0fc227f8fe3f
c707c1fffffff1fff87e33f1fe38ff9fe3fffff1dfc7f0c7e31fff8f9f9e3e3fffdffc79
f1e3ff8fc7e38fc79e7fffff8fffffffe3f1c7c1f1fe3c7e3f1e7f38f1fffffffc7c78fc
71f8f3c7c7c71f0f1f8e3f1878fffffc78f877f1f0f81fff8fff001ffeffffffffffffcf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fc0ffffffffffffffff9fffffff
ffff1fff0ff8fc7e18f0fe78fc1f1fc783f8ff1fc707e1fffffff1fe7c7e3bf9fc38ff0f
c3fffff1cfc7f1c7e31f9f8fdf9e1e3fff9ff87cf1e1c78fc7e38fc71e3fffffc7ffffff
e3f1c7e0f1ee3c3e3f1e7f38f1fffffffc78787c70f0f1c7c7c79f0f1f8f1f1c78fffffc
78f8f3f9f8f0c7ff8fff001ffcffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3f847fffffffffffffff9fffffffffff1fff0ff8fc3e19f8fe78fc1f8fe7
c378ff1fcf07e1fffffff1ee3c7e39f8fc78fd8fc7fffff1efe7f1c7e39f0f1fcf9f3e3f
e78f78fcf1e1c7cfc7e38fc71e3fffffc3efffffe3f1c7e0f1ce3c7e3f0e3f3871ffffff
fc70f87c0001c1c7c7c7ce1f1f8e1f0c30fffffe38f87830f860e3ff8fff001ffe7fffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f3fffffffffffffff
9fffffffffff1fff1ff8f81838f0fe78fc3f87f7c738f79f8f0fe1fffffe71ce3c7e3c1c
f878f9cf8ffffff0e0e3e3c7e3cf0e1fcf9e1e3fe38e70fe71c3c78fc7e387c70e3fffff
e3c7ffffc00003c0000f90fc0e001c3c00fffffff801f0380101e1810383e03e07000e07
007fffff007038007000e1ff9fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfbfffffffffffffff9fffffffffff1fff1ff870007c61fe30
fc3fc7f38718c7cf1e0ff0fffffc000f187c1c1e00f001e20fffffe078f18783c1e03e0f
e304180ff00060fe0007f01f81c00303801ffffff007ffffc2387fe8fe1fc3fcdf7ffc0f
8c7ffffffb1ffffe79cffb1bfffff8ffef78fefff7fffffff3fbbc7a7c04e3ff9fff001f
fcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fff1ff87c60fe03fc00387fe3f80f0007e03c1ff07ffffe001f
81f80e3f03e003f03fffffe079fc0f8ff1f07e0fe3fc9c0ff010f4ff07bff83f8fc18723
ecdffffff83fffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe3ffff7fff94f8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000bfe01fff1ff87ff9
fff7fffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffc0000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8000000000001fff1ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7ffffc07f2618fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8400000240001fff
1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fff0ff87fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffcffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fff0ff87fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffcffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffe0fe07fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff3ffc00001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
feffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffeffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffcffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffeffffffffffffcf
ffffffffffc7fdffcfdffffff7fcf9ff07ff9f7fffbfbf9fbfdfffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffebfffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffffff80fc0fc187ffe7e1f030fe
73ff061f3f9f8f878fc7ffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffd3ffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffc7fffff
ffffffefffffffffffe3fe1f8403ffe3e0f0907cf8fe120f1f078f83c783ffffffffffff
9fffffffffff1fffffe0bfffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffc0ffffffff
ffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffff
ffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffffffffffcfffffffffffe3ff1f8e0dffe3
e3f1e1fcfc7e782f1f97cfc7e3c5ffffffffffff9fffffffffff1ffffff83fffffffffff
fffffe07ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff8fff000f
fc7fffffffffffcfffffffffffe3ff1f8f0ffff3e3f1f1fcfe3e7c3f9f9fcfcff1cfffff
ffffffff9fffffffffff3ffffff87fffffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffe3
ffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffcffffffffffff1ff9f
8fc7fff1f3f1f8f8fe3e7e3f8f9fe7c7f9c7ffffffffffff9fffffffffff1ffffff8ffff
ffffffffffffffb3ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffeffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
8fff000ffeffffffffffffcffffffffffff1ff8f8fe7fff1f1f1f8fcff1e7f1fcf8fe7c7
f847ffffffffffff9fffffffffff1ffffffc7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffe3ffffffffffffffffffeffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffcfffffffff
fff1ff8fcfe7fff881f9fcfc7f1f3f1fc30fe307fc07ffffffffffff9fffffffffff1fff
fffc7ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffcfffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
dffffffd8c3f0029ffff87f03a0e378fd3fffffffffff7ff10ffc1ff81fcff8f87fcffff
ffe3cfff8fff001ffcffffffffffffc7fffffffffff8ff8fc7e3fff8f1f8fc7c7f9f3f9f
e7c7e027f803ffffffffffff9fffffffffff1ffffffc77fffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffe33fffffffffffffffff8fffffffff3ffffffffffff1ff7fffbf7dffff
fffffffffff3cf887fff1e7a7fff07ffffffffffc00783c0831fc000000f01f038007007
83ffffffffff8783063f847f08f83c1e01f0f70781e08fff8fff001ffcffffffffffffef
fffffffffff8ff8fc7e3fff8f8fcfc7c3f8f9f8fc7c7e3e3f9e3ffffffffffff9fffffff
ffff1ffc0e0001fe03e0603c1f81c1fcffc0fffffffffff03c3c0fe00fc1007e0f001c00
001c07e007ff3fffffffffffc07e007e003e1fffffffffc107c187821fc00c383c1e07ff
ffffffffe1e3c3e38f8f8e3e1e1e00f87c38f863e3ffffffffff87c71f3f1f7e3e783e3e
00f9e787e3e187ff8fff001ffe7fffffffffffcffffffffffff8ffc7e3e3fffcfcfc7e7e
3f8f9f8fe7e7f3e3f1f3ffffffffffff9fffffffffff1ffc1e0818fc11f0f878e7c3c1fc
ff8f3ffffffffff8787807e1e3e3861f1f8c3f1c3c3e1ff1e3ff3fffffffffff803f1c1e
1c7e3ffffffffff1c1c603c787cc201c7e3f1fffffffffffe3e1e7e38fc78e3e3f1c3efc
fc79fcf1e7ffffffffffcfc71f9e3f3c7e7fbe3c3cfdc38fe7f1c7ff8fff000ffc7fffff
ffffffcffffffffffffc1e07f3e1fffc7cfe7e7f1f8fcf8fe7e7f3f3f1f1ffffffffffff
9fffffffffff1ffe3f1c7c787cf1f8e3f3c7e3fc7f3f9ffffffffff8f0f033e3f3e38f0f
1f8e3f1c7e3f1ff1f1ff1fffffffffff079f1f1f1c7e3ffffffffff3f18f0fc7c7cc787c
7e3f1ffffffffffff3f1e3e39fe78e7e3f3c7f7cfe78fcf1c7ffffffffff8fc73f8c3f9c
7f3f9e387f7dc38fe3f1ffff9fff000ffcffffffffffffcffffffffffffc0003f9e1fffc
7c7f3e3f9f8fe787e7e3f1f3f9f1ffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7e78fcf9f8e7
f1e7e3f87f3ffffffffffff8f1f1f9e3f9e38f8f1f8e3f1c7e3f1ff1f8fe1fffffffffff
0fcf1f0f1c7f3ffffffffff3f18fcfcfe7cc787c7e3f1fffffffffffe3f1c1f39fe3ce3e
3f187f7cfe79fcf8c7ffffffffff8fc73fcc7f8c7f1f9f38ff7dc18fe1f1ffffdfff000f
fcffffffffffffcffffffffffffc7fc3fc61fffc7e7f9c3fcf0ff387c3f3e1f1fc79ffff
ffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7e31fe71f8c7f1c7e3f83e3ffffffffffffce1e1fde3
f8e38f8f1f8e1f1c7e7f1ff1f0fe1ffffffffffe1fcf1f0f1c3e3ffffffffff3f18f8f8f
e78c7c7c7e3f1fffffffffffe3e3e4f38fe3ce3f3f18fffcfe78fc7c67ffffffffffcfc7
1fc47f88ff1fdf38fff9818fe0f1ffffcfff001ffc7fffffffffffcffffffffffffe3fe3
ff09fffc7fffc11ff20ffe47e1f3e1f9fc00ffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c7f31
fe31f8c7f9c7f3f03e3ffffffffffffcc3e3ffe3f8e39f9f1f8e0f1c7f7f1ff1f1fc0fff
fffffffe1fff1e1f1c1f3ffffffffff3e1cf9fcfe38c7c7c7f3f1fffffffffffe007c673
9fe3ce3f3f18fffc3c78fcfc07ffffffffff8fc73fc07f88ff1f9f39fffd8c8fe271ffff
dfff000ffc7fffffffffffcffffffffffffe3fe3ffffffffffffffffff9fffffffffffff
fff9ffffffffffff9fffffffffff1ffe3f187f11fe39fccff8e7e3f1be3ffffffffffffc
c7e3ffe3f8e38f1f0f8e271c7fbf1ff9e3fc6fffffffffff3fff0c3f1c4e3ffffffffff1
c3e38fcfe3cf3c7c3c3f1ffffffffffff00fc7639fe38e3f3f18fffc0078007807ffffff
ffff8fc73fc47f80ff1f9e39fffd1e8fe331ffff8fff001ffc7fffffffffffefffffffff
fffe3ff1ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffe
3f1c7f11fe39fccff8e003e19e03fffffffffffc07e7ffe3f8e3803f000e331c7f3f1ff8
07f8e7ffffffffff3fff007f1c763ffffffffff00ff00fcfe3cf887c003f1fffffffffff
e3c7c7839fe38f3e3f18fffc7c78fc71c7ffffffffff8fc73fcc7f00ff1f9e38fff81e0f
e381ffff8fff001ffc7fffffffffffeffffffffffffe3ff1ffffffffffffffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff3f1c7f11fc39fcc7f8e043e3de13ffff
fffffffc0fe3fff3f8e3803f0f8f391c7e7f1ff9e7f8f7fffffffffe3fff0c3f1c703fff
fffffff1c7fc0fcfe3cfe07c3e3f1ffffffffffff3e3c7c3cfe38e3e3f1c107c7e78fc63
c7ffffffffff8fc73f8c7f08ff1f9f3c00781e0fe3c1ffff8fff000ffc7fffffffffffc7
ffffffffffff1ff1ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff1ffe3f1c7e13fc39f8c7f0c3e3e7ce3ffffffffffffc6fe001e3f8e38f1f1f8f3c1c
7e7f1ff9e3f1f3fffffffffe3fff1e1f3c783fffffffffe1e3ff8f8fe3cef87c3f3f1fff
fffffffff3e3c7e38fc38e3e3f3cfc7c7e78fc63c7ffffffffff8fc71f8e7f18ff3f9e38
f8783f0fe3e3ffff8fff000ffe7fffffffffffc7ffffffffffff1ff0ffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffbffe1f1c7e39fc79fce7f0e7e3c7
ce3ffffffffffffc77e3e1e1f0e38f1f1f8f3e1c7f3f1ff1f1f3f3ffffffffff3f9f1e1f
1c7c3ffffffffff1fbcf8fcfc3cc787c3e3f1ffffffffffff3e3c7e187878e3e3f3cf87c
7c78fc61c7ffffffffff8fc70f0e7e187c7f9e3cf8783f0fe3e1ffff8fff000ffe7fffff
ffffffcfffffffffffff0ff0fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffbffe1f1c7c31fc79fce7f1e7f3c7ee1fbffffffffffc73f3f1e1f1e38f0f
1f8e3f1c7f1f1ef1f1e3f9ffffffffff9f0f1e1f9c7e3ffffffffff1e3cf8f87c78c78fc
3e0f1effffffffffe3c7c3e000070e3e3e1e78787e38fc71c7ffffffffff87c0001f3c38
3c7f9e3e78f87f87c3e1ffff8fff001ffe7fffffffffffeffffffffffffe07f03fffffff
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff3ffe3f181838f8f1f8e3
e3e7e38fe71f3ffffffffffc7833e3c041c38f1f1f8f3f1e7e0f1cf1e3c3f9ffffffffff
8f1f1e3d1c7e3fffffffffe1c3c78f00070678fc3e071c7fffffffffc00781c0080f081e
1c0f00f01800383803fffffffffe0000101f00f900ff001f00f07f8380c0ffff8fff000f
feffffffffffffcfffffffffffffe3fc3ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff3ffc0e00007c70f0f87183c3e10fe38e3ffffffffff87838c3c0
03c3003e0f079e003c0000e00381f8ffffffffffe43c003c183c1fffffffffc007e01f00
0f0730f81c0000ffffffffffe7ffebffff7fff9f1c5fc3ff3fc3f9bfdfffffffffff99ff
fc7fc1fdc3ff9edfc3ffffdfb1feffff8fff001ffe7fffffffffffcfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc000040fe
03e4003c0f81c007e1c03ffffffffff03c7c07fb87e2007c0600fe001e0001e00783f0ff
fffffffff07f84ffb0381ffffffffffc3ff47fee1fef83f81c4011ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
8fff001ffeffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffffffff3fffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff81ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffcfff000ffeffffffffffffcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff18ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007fffff
ffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
3e3c7fffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff801fffffffffffffffffffff8fff000ffeffffff
ffffffe00000000000000900000000000000000000000000200000000000000001800000
1fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0e7e7fffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e81fffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffe0000018000000080000000000
00000000000000000000000000000000000000001fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1f7f7fffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000f
fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff9fff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffaffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
7fffffffffffffffff80ffff8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffffffffffffc3ffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffff81fffffffffffffffffe3ffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe3ffff
8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffcfefff9fffffffffffe3ffff8fff001ffc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffdfffbffff8ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffefe7ff1fffffffff
ffe3ffff9fff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffcfff3ffff1ffffffffffffffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffe3ffc7fcff7ffffefffff3ffffffff7ebf3fff
fffffe3f3fffffffffffbfffe7e3fe3ffd9fe7fe0fe33fff9fff001ffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffc7ff3ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffe7fffffffffffffffffffbfffffffffe10
ff80ff00f8780f01f87703e0c383b83e0e003fffe0f8f00f0f010383fffe0c3fe7e00038
1c0c03fc07e087ff8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc0fe70100723bf007e3eef83f
bfc1fe0ff80fc07fc79f8ffff81c1e03e007fff1e0780fc38f078007fff807ffff0381e0
7fc0ff80fff03c0e001c007703c0c0ffff0782007f1e3e1c783e1e00f8e387c001cf3c3f
1f083ffff1f1e1e607c78fc7fffc003fe7f9f07c3e1f0ff8f1e1e3ff8fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffc1e000000f83c1071e1f0f1cf3de1fc03fc3fc00f80070ffff83c1c31
f003fff8f0f38780070f870ffff3c3ffff87c3879fe3fe1c7ffc7e1f0c7e19e787e3e1ff
ff8fc20f3e3f3c3e3d3e3e1c7de3c78787ef1c3f1f8c7ffff1e3e3f3e7c78fc7fffc785f
e3fdfcfe7e3f9ff1f9e3f1ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1c31f1fc7e38f8
f1f8e3f7f8f3f801fe3ff7c30c070ffffc7e3878f9e1fff871efc30e078fc78fffffe1ff
ffc7e30f8fe3fe3f3ffc7f1f1c7e39e3c7e3f1ffff8fc61f1c3f1c7e3f9f3c7f7de3c7cf
c7ef1c7f1f9ffffff1c3c7f3f7c7c7c7fffc787fc3fcfcfe3e3f1ff1fce3f9ffcfff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffe3f1e39f9fc7e39fcf1f8e7fffde3f8f9fe3ff3e31f1f1fff
fc7e38fc79f0fffc79ffe31f1f8fc78fffffe1ffffc7e31f8fe3fc3f1ffc7f3f1e3f39c3
87e1f1ffff8fc73f8c7f187f1fdf387f7dc1c7cfcfce0c7f0f8ffffff1c7c7f1f7c783c7
fffc7c7f81fcf8fe1f3f1fe3f8e3f8ffdfff001ffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e7df8
fc7e39fc71f8c7ff7873f1fcfe3fe3e31f1ffffffc7e31fc79f0fffe39ffe31f9f8fc79f
fffff1ffffc7e21fc7e3fc7f1ffc7f3f1c1f3dc187e1f1ffff8fc73f8c7f88ff1f9f38ff
fd85c7c7cfee6e7f079ffffff18fc7f1f7c783c7fffe7c7f89fe78fe0f3f1fc3fce3f8ff
cfff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1c7cf8fcfe39fc70f8cfff7071f1fffe3ff7e3
1f1ffffffc7e31fc31f8ffff19ffe38f9f8fc79fffffe1ffffc7e23fe7e3fc7f9ffc7e1f
1c0f39818fe0f1ffff8fc73f807f88ff1f9e38fffd8cc7f3cfec6e7f939ffffff10fc7f0
f3c78dc7fffe387f08fe78fe663f1fc3fc63f8ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe
3f1e3ef8fcfe39fc71788ffff333f1fffe3ff3c78f1ffffffc7e31fe39e1ffff01ffc7cf
9f8fc78fffffc3ffffc7e23fc7e3fc7f8e047f1f1e6e3d8d87e271ffff8fc63f847f80ff
1f9f38fffc8ecff88fecf67f199ffffff01fcff0f3c7cec7ffff887f1cff7cfe623f1fe3
fc63f8ff8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8fcfe39fc71b8867fe333f3ff
fe3fe00fe71ffffffc7e21fc3003ffff01fe0fe31f80079fffff07ffffc7e63fe7e3fc7f
8c1c7f001e773d8e87e331ffff8fc71f807f80ff1f9f38fffc1e47fe0fe8f67f1c9fffff
f89fc7f1f3c78f47ffffc07f3eff7cfe3a3f1fe3f863f8ffdfff001ffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffe3f1e3ef8fcfe39fc71d8807f47b3f1fffe3fe00ff01ffffffc7e21fe3803fffe
39fe0ff81f80079fffff87ffffc7e23fc3e3fc7f8c7c7f0f1e723d0ec7f381ffff8fc73f
807f00ff1f9e38007c1f07ff8fe0f07f1e0ffffff9dfc7f1f3c78f07fffff87e3e7f78fe
383f1fe3f873f8ff8fff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e7ef8fcfe39fc71c087ff
0783f3fffe3fe3c7fe1ffffffe7e31fc38e1fffc79ff87ff1f8fc79fffffc3ffffc7e23f
c3e3fc7f0c7c7f3f1e7c381e07e3c1ffff8fc71f8c7f18fe3f9f3cf83c3f07e78fe1f87f
1f0ffffff1efc7f1f3c78f87fffc787e3e7f78fc7c1f1fe3f8e3f0ff9fff001ffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe3f1e7e78fc7e39fc71f0c7ff07c3f1fffe3fe3c79f1ffffffc7e33fc
78f1fffc79ffc79f1f8fc79fffffe3ffffc7e33fc3e1fc7f1c7c7f3f1e7e3c3f07e3e1ff
ff8fc71f8e3e187e3f9e3cf87c3f87e78fe1f87f1f0ffffff1efe7e3f3c78fc7fffc7cfc
7f3f78fe7e0f1f73f8e1f1ffdfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f1e3ef8fc7e79fc
71f0c7ff0fc1f1f8fe3fe3e31f1ffffffc7e39fc78f1fff879e7c38f9f8fc71ffff3e3ff
ffc7e79f81e3de7e1c7c7e1f1e7f3c3f07e3f1ffff8fc60e0f3e387c7f9e1e78787f87e3
8fc1fc3f1f0ffffff1e063c3f3c78fc7fffc78fc7f1e787c7e071e71e1c001ff8fff000f
fc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffe3f1c3ef8fc7e30f871f8e3e70fe1f9f0de3de3c78f1fffff
fc7e38f878e1fffc79e3c78f1f8fc70ffff3e3ffffc7e3df0ce3de7e3e7c7e1f1c3e3c3f
87e3f1ffff8fc0000f987d38ff001f00f07fc7e30f83fc3c0f07ffffe0f0798fe10307c1
fffe10f83f1c00781e00007801c203ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe3f183e70
fc7e0001f1f8e3c70fe1fcf1c431e3878f1ffffffc3e3c70f843fffc00e387cf1f07820f
fff1c3ffff8081c61c611f187c783e0e001e187f83c0e0ffff0000003fe1f9c1ff100fc3
f0ffe3f83f97fe1faedffffffcf8fc1fc8033fc1ffff83f87f5c04381c218ffe07f787ff
8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffc0000380070040d81e0f0f8045ff0fe03c001c01f
e03ffffff0000e03e007ffff00780fe03e03018ffff007ffff0001e07f009fc0fc78180e
000c00ffc380e07ffe0083f87ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff9
877f7effffcdffe7ffffffffffffffcffffffffff1ffffffffffffcffffff3ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffdfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff000ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe0ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff801fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe01fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000f
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1ffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff9fff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff1fffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff03fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffff
ffffffffffffffff1ffffffffff7ffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdfff7ffffffffffffffffffff1fffffffffe7ffff
dfff000ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff8ffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffdfff7ffffffffffffffffffffffbfff7ffffffffffffeffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
ffe7ffffffffffffffffffff1fffffffffefffffdfff001ffeffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
fffffffff8ffffffdfff7ffffffffffffffffffffffffffffcfff7ffffffffffffffffff
ffff9ffe7ffffffffffffc7ffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffc7fffbf
ffff7ffffffffffff7fff7ffffffffff7fffdffc47c7ffffffeffffffc7fffff18ff3fff
f787ffffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff8ffffffcffe7fffffffffff
fffffffffffffffffc7fc7ffffffffffffffffffffff87fc7fffff7ffffffc3fe3fbffff
ffffffffffffffffffefffff7ffff20ffc1fe03f030007f81e003c1e03f061e0e001c01c
07ff030c00070e703c003800703fe07f003e0c380000007fcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1ffc07eeff87f803ff0fc0007f07fe7fffe03c3fff07ff81c0c31c0007879e030006
00f03ffc01f0000060703c07c00f800003f03f0387ff3f020e3ffc0f0700f03800786007
f00ff0ff8fc78ffe1f1c3e3f0fe000f1f8c3e30f1fff000f3f0f9e78fe18fc70e00ff0ff
0f1c201c3e1c78ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe07e01e01f831fc23e140fc01
f810fff078107c7bffc3e000071e0f000f07c71f08787ffc107863f0f07870e3e183c33f
87e01f87cfff8fc4001ffe1e1e1c787c30f1e1f3e1c7f8ff8fc78ffe3f1c7e3f1fe3c3f3
f8e7f3871ffe1c3fbf1f9e38fe38fc79c3cff1ff9f8c787e7e3c78ffcfff001ffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffe0ff07e00f87cf821f3f1f878f8607ff8f8e079ffffe3e10c07bf1f0c
1f8fc71f8c78fffc7c3cf3f1f8fc71f1e3e1e3bf8fc18f8fcfff8fc43c1fff1e3e3e3cfc
38e1f3f1c3e7f8ff8fc79ffe3f1e3f3f1fe3e3f3f9e7f3c71fff3e1f9f9fbc38fe38fc79
87e7f1ff1fc87c7e3f3c78ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff1ff8fc3c7cfe70f9
fbf1f8fef8f1fff9f1f1f9ffffe7e31e1f9f1f1f1f8fc71f8e38fffe7e3c7bf1f8fc61f9
e3f1e3df8f87e787c7ff8fe47c7fff1c7c7f3cfe78e1f3f9c7f3f8ff8fc79ffe3f1e1f3f
1ff3e3f3f9e3f3e79fff3f1f9f1f9c38fe38fc798ff7f1ff1fc47c7e3ffc78ff8fff000f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fff1ff8fc7f7cfe31fdf9f1f8fe79f9fff8f9f1f1ffffe7f31f
1fdf9f1f1f8fc71f8f18fffe7e3cf9f1f8fc63f8e3f1e3cf8f8ff7c7c7ff8fc47c7fff18
787f1cfe78c3e3f887fff8ffcfc79ffe3f9e0f3f1ff7e3f3f9e7f3e11fff1e3fdf3f9c98
fe38fc798ffff9ff9fc47cfe7f3c79ffdfff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8f8ff
78fe3ffff9f9f1fe79f1fff8f9f1e1ffffe7f31f1fdf9f1f1f8fc71f8f0cfffe7c3c7df1
f8fc43f8e3e3e3cf8f8fff83c7ff8fc63c7fff38f8ff1cfe78c7e3f80ffff8ffcfc79ffe
3f1e473f1fffe3f1f1e7e3f03fff8e3fdf1f98d8fe38fc78cffff9ff1fc73c7e7f3c79ff
dfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff878fff8fe2ffffdf1f3fffcf9ff10fcf1e1ff
ffe7f38f1fcf9f8f1f8fc71f8f80fffe387c7df1f8fc43f86183e3ef8f1fffcfc7ff8fc7
1c7fff11f8ff1c7c7887e3f80ffff8ffc0079ffe3f1e773f9ffe63f001e003e1bfffe73f
df1f91d8fe3800789ffff9ff9fc78c7e7f3c79ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
1ff8f9fff8fe03fffcf1f1ff7e31f800fe31e03fffe003c71fef9fe71f8007000f80fffe
00fc7cf1f8fc43f86007e3ef8f9fffcec7ff80078c7fff01f8ff1c00380fe3f80ffff8ff
c7c78ffe3f1e7a3f9fff83f1f9e3e3c71ffff83fcf1f91e8fe387c788ffff1ff1fc7e07e
7f3c79ffdfff001ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff8ff8f8fffcfe03fffdf1f1ff7f81f8f0
ff81e01fffc003f01fefffe01f87079f0e18fffe30fc7cf1f8fc43f86007e3ef8f9fffcf
47ff87c7e07fff03f8ff1c7c381fe3f80c07f8ffcfc79ffe3f1e7c3f8fffc3f1f8e3f38f
1ffffe3fef1f81e0ff38fc798ffff1ff9f87f87e3f7c79ffcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fff0ff8f8fdf8fe23fdfcf1f1fe3fe1f8f8ffe0e1ffffe3f3fc1fefbffe1f8fcf1f
8e38fffe78fc7ef1f8fc43f8f1c3e3f78f80078f07ff8fc7fc7fff19f8fe187e78efe3f8
8383f9ff8fc79ffe3f1e7e3f1ff3e3f1f8e3f38f1fff1f3fcf1fc3f0fe38fc798fcff1ff
1f867c7e3f3c79ffefff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8f8e0787e33e1fcf1f1fc
7df1f8f8fdf0f1ffffe3e39f1fef9f9f1f8fcf3f8c78fffe7c7c7ef1f8fc63f8f3e3e3e7
8f8f878f87ff8fce7c7fff1dfc7e1c7c38e7f1f0cfc778ff8fc71ffe3f1e7e0f1f63e3f1
f9e3f18f1fff1e1fcf1fc3f0fe38fc78cfc6f9f70f8e7c7e3f3c71ffdfff000ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fff1ff87cfc787c33f0fcf1f1fcf8f9f8f8f8f1f1fbffe7e31f1fef9fdf
1f8fc73f8c38fffc7c7c7cf1f8fc73f0f1e3e3e78f8f8787c7ff8fce3c7fff1cfc7e3c7c
38f7e0f0cf8778f7cfc60ffe3f1c3e079e73c7f1f8c3e1871fff1e3fcf1f87f8fc38fc60
e78679e6020e3cfe3e1861ffdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff8fcfc787879f1
fcf1f0fcf8f1f8f8f8f1f8fbffe7f31f3fe71fcf1f8fc71f8e38fffc38787ef1f8fc71f1
e1c3c3e78fcf8f8fe7ff8fce3c7fff1e0e3c787c38f00001e50f004703800ffc00081e00
00f887e0e0c1c0c00fff8c3f800707f87c307801f00e000e101f10fc1c0060ffdfff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1fff1ff87e78f0007fe1fc71f0f1fc71f8f8fcf1fc71ffc3e18e
3fc70f8e3f07821f0e007ffc30f078e0f0383883e00783c307e30f8783ff078318fffe0e
0f00f83810780201e03f900fc303cfffd0201e3bc0fc0fec60f9dcfc0fffc0ff80270ffc
3f20703dfc3f8c8ffe3f81ffbc1e7dffcfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff1ff87f01
f8c0ff87f804f203fe03e0707e03fe01ff81c0c07f8007c03e03020e07807ff801fc7800
60001c07c01fe3c003f01f0383fe038381fffc0f9fc1fc188038f387ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87fc7fff3fffffffff3dfffcffaffff0fffff
fffffffbfffffffbffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
0ff87ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87ffffffffffffffff9ffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc73fdfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fff0ff87ffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff061fdfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff0ff87ffffffffffffffffc1f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffe3ff
ffffffc38fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe3ffff2fffffffffffffffffffc0f3fdfff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1ffe0ff87fffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe3ffffffffc7c7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffff8
fffffffffffffffffffc7fffcfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffc00001fffffffffff
ffffff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffff
ffffe3ffffffffefcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdfffffffffffffffffffeffffcfff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff1ffffc3e3fffffffffffffffffef3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7ffffffffffffff8ffff3df7ef6fffffbcbffff38fba9dfe1f2fff202400f8
00030005f04180011fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe000000010
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffe7fffffffffffe18f9af724047c0400c60f7023fe0f00100a000fc8
ef99b059f7ffc3fffdff93ff0fffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff000ffe7fffffffffffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc0000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000
00000000100000001fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff8befefc89ff9fff6fbe3fbffe7df
ffe3f6effffddf80cf7d3e927a930800201004c000000000000000000000000000000000
000000000000800000000000000000000000000000000000000000800000000001000000
000000000000000000000000000000000000001000000000000000001fff001ffe7fffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff8400000002004300dc03
0008f431dc00000100004782000040081c781100808003075ffefde8370f3023020fe3cf
e0f0e6f083e7ffffefff5fffffffbffffbfffeeffffffdffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
feffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffc7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffefffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff000ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffeffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffcfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
feffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc0004004000000000000000000000000000000000000000
140000000010006000c0000180000202220001001fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffed
ffffeffffffffffffffdffffffffffffefffffffffffffdffdf7fc7ffffe1e09bb1f4e00
0017b3fc0088120b00000030078009b1ee01840000000501600000000000040000000000
000000000000000000000000040000000000000000000000000000000040000000000000
008000081fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff800000000000000000005000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000
000c000000000000000200000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffbfffbffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff80000000000080208705c9e1a639827000000000c000804004040070000000bc040f
e0ff7b1ffc8082fff7cef0020dc7ffbffffffffcfffffffffffcc7ffeffffffffff1ffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff001ffc7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffff81f
fffffffffff80ffffffc7fffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001f
feffffffffffffe7fffffffffffffffffffffe1ffffffffffffc1ffffffc3fffffffffff
ffffffff8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffc7fffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffe3ffffffffffffe3ffffffe1fffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffe3fffffffffffff3fffffffefff
ffffffffffffffffdfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffc7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffff3fffffffe7ffffffffffffffffffdfffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffff3fffffffffffff1fff
fffff3ffffffffffffffffffdfffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffff1ffffffff9ffffffffffffffffffdfffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff81ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffefffffffffffffff9fcff07f807ff03fe0
3f0f81ffcff1fdffffffffffffffffff9fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffff8f87e00f8f1ff00fe71f878fbfc7c3f8ffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffff8f83c3efcf
8fe3e7ef9f8b8f8fc7c7f87fffffffffffffffff8fffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffcf8dc7f38fc7c7fbefcf8fcfc7e78ff83fffffffff
ffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffcf
cfc7ffcff7c7ffcfcfcfdfe7e38ff99fffffffffffffffff9fffffffffff9ffc1e00391e
0ff1dfe3fc5fe0fc21ff83f03ff83fff08fe0783c1f81c0703e007e0707f3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffc7c7c7ffe7f3c7ff8fc7cfc7e3e39ff9df
ffffffffffffffff8fffffffffff9ffc1e003c1c03f087c3be1fc33e003e18f87ff18fff
800f078300fc1e1c30f041e0f1ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffc7c7c1ffcff1e3ffc78fc7c7f3f01ff9efffffffffffffffff8fffffffffff9ffe
1f1c7e3801f9e1e78e1f8f9f1e3e3e7c7fc3c7ffc7878fc7007e3f1c7cf8f0f1e3fe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff001ffc7fffffffffffe7ffffffffffffffe7c7e13fc7f1e33fc01fc7e7f1
f03ff9e7ffffffffffffffff8fffffffffff9ffe3f1c7e38f9f9f1e78f3f1fcf3f1c7e3c
ff87e7ffc7c7cfc61f3e3f18fe78f8f9c3fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffe3e7e38fe7f1e3c7c63fe7e3f9f1bff9f7ffffffffffffffff8fffffff
ffff9ffe3f1c3e30fcf9f1f70f3fbfcf3f18ff3cff8fe3ffc7c787c43fbe3f38fe39f871
c7fe1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffe1e3f3e3f3f9f3f3e3
cfe7f3f9fbcff9fbffffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f1c1e31fff1f1f7073e3fc7
1f18ff3cff8ff3ffc7c783c43fbe3f11fe38f8f187fc1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffff
ffffffe7fffffffffffffff0f3f1f1e1f9f9f1e3e7e3f1f9f9eff1fbffffffffffffffff
9fffffffffff1ffe3f1c0f31fff9f1f73f3e1fc71e38ff3cff8ff3ffc787c9c47ffe3f11
fe38f1f18ffc4fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffff273f8f1f1
f9fdf9f1e3f3f0f9fcfff1f9ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1e6733fff007e6
3b3e3fc70078ff1cff8ff3ffc01fccc47ffe0011fe1803f01ff8efffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffe123fcf3f071fcf9f8f3f1f071f8fe71f9ffffffff
ffffffff8fffffffffff9ffe3f1e7633fff83ff67b1f3fc70078ff1cff9ff3ffc01f8e44
7ffe0411fe3803f01ff8e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffe1
c3fe71e021ff31fc6381c181f0f883f1ffffffffffffffff8fffffffffff9fff1f1c7833
fff8fff07b3f3fc71e38ff1c7f8ff3ffc71f8f047ffe3f11fe38f1f1dff1f7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffff9e3ffc3ffc3ff83ff77f3fdc3ff79fbf3
ffffffffffffffff9fffffffffff1ffe3f1c3c31fff0fff07c3f1fc71e3cff3c7f8fe3ff
c78f8f847f7e3f11fe38f1f1cfe1f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1ffe
3f1c3c39f8f0ffe0fc3f1f8f1e3c7f3c7e8fe3ffc7c78f867e3e3f18fc38f1f1efe3f3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9ffe3f1c7e38f1f9ffe0fc3f9f8f1e3e7c7c
7cc7c7ffc7878fc63e3e3f1cfc78f1f1e0e3f9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff1ffe1f0c3e1c71f0ffe1fe1fc71e1c7e78787ce38fff870f87839c3c3e1c30f841f0
e003f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1ffc0000180e03e07f81ff0fe03e
00ff81f000f01fff803e0381c0780c0f01e003e07001f0ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffff
ffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff1ffddfff7f9fdffffffffffffffffffff7fffffcfffffffffffffdffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffeffffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3ffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001fff7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffff
ffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83fffffffffffffffffffffffdfff000f
fe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff81fffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff85ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
dfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffe33ffffffd0
ffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fe03f03f0f1fffe0ff3fc780fcfe3f08ffe03f807fffffffffffffff8fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffff0ff87f120fffc31f1f9f0e7e7e1f1e
3fc31f8e3fffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffeff3fffffffffffffffff8ffffffffffff1ffffff
fffffeffffffffffffffffffe7fffffffffffffeffffffff8fff001fff7fffffffffffe7
ffffffffff8ffc7e3817ffc7df1f3f1f9e7e0f3f1f87c71f9fffffffffffffff9fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff1ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffe
7e1f00007f91fc18f00000007fffffffc07c18707783f80f809f038006000f0fe7ffffff
ffe0eff81ffc0fff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffcffc7e3e1fff8fff9e3e1f
fe7e3f9f9f8fff1fffffffffffffffff8fffffffffff9ffc0e0f87f58ffdfc7e1f8fffc1
fffffffffa7e0173380fe1cf03c00700781ffffffffe03ffffffffe07001e70000f8e3c0
e200c03c0c0ff0fffffffff01e1e07e070383ffe7e0f878c3fc3fc00387c3861ffffffff
9c3c0038e387f1c7c3878fc30f8e1e1fe7ffffffffc001e1e7f0e3ffcfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffcffe7e7e1fff8fff8e7f3ffe3e3f9fdf8fff1fffffffffffffffff
8fffffffffff9ffc0e0e03f801f0f07047c3ff0efffffffff83c18f83c1fc00387c10780
3c3ffffffff841fffffffff0f04003c181e001c1e0c3c01e0f1cf0fffffffff83c3c39f0
f8700ffe7e4f8f9f1fc7f870fcfe7cf1fffffffffe18707de3c7e3e3c7c38fc71f8f3c3f
e3ffffffffc383c3e7e1f3ff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffc7fe3e3f1fff8f
ff8c7f3fff3f3f9fc787ff1fffffffffffffffff8ffff7ffffff1ffe1f1c01f8f8f8f861
f3e7fe1e3ffffffffc7e38f87e3f8603c7e38fc61c3ffffffffbf8fffffffff1f8c301e7
e3e381e3f1c7e30f1fbcf8fffffffffc787878f9f8e0c7fe3fef8f9f9fc7f8f8fcfe7cf3
ffffffffff18f8fde3cfc3f3c7c38fc70f8f3c7fc3ffffffffc7c7c7f3e3f1ff8fff001f
fe0317ef0341030fffffffffffe7fe3f3f9fffc3ffc0ff3fff1f3f8fefc07f9fff01ffff
ffffffff8000000000001ffe1f1c1cfcfc79f8e3f1e7fe3f3ffffffffc7e38fc7e3f8f8f
cfe38fc71e7ffffffffff8fffffffff9f8c787f7e3e7c7e3f1c7e38f3fb878fffffffffc
70f0fc79f8c3f7fc3fe7cf9f1fc3f8f8fcfe7cf3ffffffffff18f8fdc1c7c7f1e7e38fc7
0f8f38ffc1ffffffffc7c7c7f3e3f9ff8fff001ffe00000000000007ffffffffffe3fe3f
3f9fffc61ff0ff1fff1f1fcfe7c71f9fff87ffffffffffffc000000000701ffe1f187e7c
fc79f8c3f9e7fc7f1ffffffffc7e387c7e3fcf8fe7e38fc78e7ffffffffff8fffffffff9
f8c7c7f3e3c7e7f3f1c7e3c73fb878fffffffffc70f1fc71f8c3f3fc1fefcf8f1fe7fcf8
fcfe7cf3fffffffffe3cf8fdc5c7c7f1c7c78fc7078f38ff81ffffffffc7c7cff1c7f8ff
8fff001ffe7ffffbdf7f7f87ffffffffffe3ff1f9f8fffc78fc77f9fff0f9fcfe3c78f8f
ffffffffffffffff8fffffffffff1ffe1f18fffcfc79fcc7f8e7fc7f9ffffffffe7f383c
7e3fc78fc7e38fc7c67ffffffffff8fffffffff9f8c7c7f3e3e3e3e3f1c7f3e73fb839ff
fffffffc61f1fc71fcc7fbf81fe7cf8e1fe7fe7cfc7e78f3fffffffffe3e78fd8ec7c7f1
e70787c7138e31ff8cffffffffe3c78ff1c7f8ff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffe3ff1f9f8fffe7c7e77fcfff879fc7e3e7efcfffffffffffffffff8fffffffffff1ffe
3f19fff8f8f9ffc7f8e7fc7f9ffffffffc7e383c7e3fe7cfc7e38fc7c07ffffffffff1ff
fffffff9fce3c7f3e3f3e7e1f1c7f7e01fb1b9fffffffffc63f1fe70f8c7fff0dfe78f80
7fc7ff38fcfe7cf3fffffffff07f38fd8ec7cff0e00f8007198e03ff1cfffffffff1c78f
f1c7f8ffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffe1ff1fcfcffff3e7e7bfcfcf8b8fc3
f3e3e7c7e7ffffffffffffff8fffffffffff9ffe3f11fffc41f9f2c7f8e7fc7f8fffffff
fc7e38dc7c3ff3cfc0038007c07fffffffffc3fffffffff000f1c7fbe3f9e7e001c003e0
1fb1b9fffffffffc07f1fc3000cffff1cfe78f8fffc7ffc0fc7e7df1fffffffff87fc0fd
9fc7cff0e30f87c71c8f03ff1efffffffffe078ff1c7f8ff9fff001ffc7fffffffffffe7
fffffffffff0001fc7c7fff9f7e3d3e7cf8d0fe1e3f1e3e7c7ffffffffffffff8fffffff
ffff9ffe1f19fffc01f860c7fce7fcff8ffffffffc7e78ccfe3ffc8fc1438007867fffff
ffffc3fffffffff0c0f807fbe3ff07e001c003c63fa1d8fffffffffc07e1fc3098c7fff1
efe78f8fffe7fff0fc7e78f1fffffffffe3ff0fc1f07c7f1c7cf8fc71e0e3ffe3e7fffff
ffff870ff1c7f9ffdfff001ffeffffffffffffe7fffffffffff1ff0fe387fff8e3e3c1f3
cf0c0fc0c3f8e3f8c7ffffffffffffff8fffffffffff9ffe1f18effc71f8fc47fee7fcff
1ffffffffe7e38e07e3fff0fc7e38fc71e7fffffffffe1fffffffff8fcff07f9e3ff87e1
f1c3f38f3f83c0fffffffffc77f1fc71fcc7ffe3e7e78f8fffc7fcf8fc7e7cf3ffffffff
fe3cf8fc1f07c7e1c7c78fc71f0f1dfe3e7fffffffe7c78ff3e7f0ff9fff001ffe7fffff
ffffffe7fffffffffff1ff8ff807fffe03c3c3f81fcf0fc307fe07fc0fffffffffffffff
9fffffffffff9ffe3f180078f8f9fcc7f8e7fc7f1ffffffffc7e38f07e3fef8fc7e38fc7
1e7ffffffffff1fffffffff8f8e7c7f9e3e7e7e3f9c3f30f3f83e1fffffffffc73f1fc70
fcc7f7fbe7e7cf8ffbc7d878fc7e78f3ffffffff3e3c78fc3f87e7e1c7c78fc71f8e1cfc
7f3fffffffc7c787e3e7f1ff9fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffff8ffcfffffffff
8ffff7ff7fffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1ffe1f18f87c78f9fc67
f9e3fe7f1ffffffffc7e38f87e3dc78fc7e38fc61e7ffffffffdf8fffffffff1fcc7c7f9
e3e3e7e3f1e7f30f1f87e0fffffffffc33f9f870f8c7e3c7f3e78f0ff9c39c78fc7e38c3
ffffffff3e3c78fc3f87e3e3e7878fe71f8e1e1c7f3fffffffe3cf87c7f3e3ffcfff001f
fe7fffffffffffe7fffffffffff8ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffff9ffe1f1cf878f8f8f863f1c3e63e3ffffffffc7e38fc1e3dc78f
c7e38fc71e3ffffffffdf8fffffffff8fc47c7f9e3e3c7e3f0c3f38f1f87f0fffffffffc
7838f8f0f8e3c3c7f1e20707fc011c31f87c20c1ffffffff1c3e31f87f83f087c00f0783
0f861e083f1fffffffe38f8187f0c3ffcfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffcffc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffe1f1c78f8
f0f0f871e3c3cf3c7ffffffffc3e38f80e39e70fc7c38fc7843ffffffffc61fffffffff0
f8638ff0c1f1c7e1f083e1c63f0ff0fffffffff83c3c60f0787187a3f1848203fc003f03
f8fa7ff1ffffffff00ff03f07fc1f80f803e038007020f183f9ffffffff81fd81ffc0fff
cfff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffcffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9ffc000701f001e070388f800f807ffffffffb000030
0001f01f01800303e01ffffffffe03ffffffffe070300fe001f80fc0c000e1c00e0ff07f
fffffff01c3e03e0307c0f83e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffdfffff7fffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffc7fe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffc
0007c3f9fffffbfe3fdf3ffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffe7fffffffffffffffffffefffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7fffffffffffc3fe3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
fffffffffff81fe1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe3ffffffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffff0fe07fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0c3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff007ffffff8fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff80c3fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffff803ffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc01ffffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffdffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff8fff001f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc1ffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff
dfff001ffe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7fff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffcfff000ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9fffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffdfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffff1ffcffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffff80f0781f81e1e03fffe07fe07ffc
fc0fe07f87e01fc780f03f0381e0fc0fff0fffffcc7c73fe0fff3fff8fff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffe7ffff9ffc1f0c60f9fffff37fb8fbfffc0fc1c7f07f807f0e3f01f0
3c0027c0f0783fffc03f039100fffc07f0fe07000f85fe7ff81c9803fe07f00f1f0303ff
83f0fe13ffffe1f8fc7fc3c3c79fffc71f873ffcff1cf0fe39f04183e1e01f83c1c63e0f
f821ffffe07000f807ff1fff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9fffc1fff81ff807c001
f043fff83c3041fff867c1e1e03f871e001f83f87c3001f0f0701fffc00f8383001ffe0f
c03e0f040e00f07ff83c1871f803f81f8f0707fe18f8e787ffffe3f8fc7fc78f8fcfff8f
8f8f9ffc7f3cf1fc7cf8f083e1e00f87c30f9f3ff0f9fffff0f0c07003ff1fff8fff001f
fe7fffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffbfff80fffc3ff0f3efc3e001fff87c6180fff0f3e3f1c01f8fcc
381fc7fc7e38f0f1f8e00fffe3c787c38f0fff1f801f1f8e1f0878fffc7e387cf0f9fc3f
c78fcffc3c79e387fffff3f8fc7fc70f8fc7ff0fcf1f9ff87f3879f8fe79f8f9f3c3e7c7
c71f8f1ff1f8fffff8f1f1e1f3ff1fff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffffefffe3f
e1f9f7e3c7c3fffc7e63e3fff1f9e3f183cf8fcc7c7fc7fc7e38f8f1f8c1e7ffe7e3c7e7
8f8fff1f079f1f8e3f1e78fffc7e38fc71f8fc7fc38f8ffc7e39c38fffffe1f8fc7fc71f
1fe7ff1fc63fcff87f3879f0fe79f8f9f1c7f7c7e61fcf1ff1fcfffff9f1f1e1f9fe0fff
cfff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9ffffe7ffe7fe3f9f7e3c7e7fffcfe63e3ffe3f8e3f1
8fef8fe47c7fc7fc3e38f8f1f8c7f3ffe7e3c7e78f8fff1f1fcf9f8e3f1e38fffc7e38fc
61f8fc3fe38f8ff8ff39c1cfffffe3f9fc7fc71f1fe7ff1fe63fcff03f3039f1fe39f8fd
f18fffcfe23fc71fe3fcfffff9f1f1e3fdfe0fffcfff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
fffffffffffffffffffffffe7ffffefffffff7ff9fff9ef27ffa1c040fffffffffff9fff
ff3ffe7fe3f9f3e3e7e7fffcfe23e3ffe3f8e3f10fff9fc67c7fc7fc3e38f8f1f887fbff
e7e3c3e78f8fff1f1fff1f8e3f1f18fffc7e38fe23fc7c7ff18f87f8ff3dc1cffff801fc
fc7fc63f1fe7ff1fe23fcff3bfb1b9f1fe39f1fdf3cfffc7e23fc71fe3fc7ffc91f8f1e3
fffc2fffdfff000ffe7fffffffffffe00000000000000000000000000000000040000000
0000000000000000000000000fffffffffff9fffff3ffe3fc7f8f3e3e3e7fffc7e71e7ff
e3f8e3f11fff8fe23e7fc7fc5e38f0f1f88fffffe3c7c1e78f0fc21e1fff9f8f3f9f88ff
fc7e38fe03fc7c7ff08f8ff8ff1d8dcfffe001f8fc7fc03f1fe7fe3fe23fc7e39fb391f1
fe3803fdf3cfffc0423fc71fe3fc7ff101fc71e3fffc67ffdfff001ffe7fffffffffffe0
000000000000060000001000000000000000060000103e0010104003d02006307fffffff
ffff9ffffe1ffe3fc7f8fbe3f9c7fffc3879f3ffe3f863f11fff8fe31c7fc7fc6e3803f0
008fffffe00fcce7801f001e3fff028f051f80fffc7e38fe03fc7c7ff00f8ff8ff1d8c8f
ffe3e3f8fc7fe07f1fe3ff1fe03fc7e3dfa3d1f1fe3803fdf38fffc0063fc73fe3fc7ff8
f1ff03e7fff8f3ffcfff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe1ffe3fc7f8fbe7fc47fffc
007e43ffe7f863f11fff8fc7c07fc7fc763803f0008fffffe00fc663803f1e1e3fff000e
001e00fffc7e38fe03fc7c7fe18fcff8ff191e8fffe3f3f8fc7fe77f1fc7ff3fe23fc7c3
df83c1f1fe38f1f9f3844fc7e63fc71fe3fc7ff1f0ffc1e3fff8f3ffcfff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffc0ffe3fc7f8fbe7fe07fffc7c7f83ffe3f8e3f109cf9fc7f87fc7fc
7838f1f1f88007ffe387c7038f1f1f1f14df1f8e1f0c78fffc7e38fe23fc7c7fc38fcff8
fe1c1e0fffe3f3f8fc7fe7bf1fc7ff1fc63f8fc7ef87e1f9fe38f1fdf1c703c7e33fc71f
e3fc7ff9f1fff1e3fff0f1ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffc6ffe3fe7f0f9e3
ffc7fffc7e7fe3ffe3f8e3f186079fc67c7fc7fc7c38f0f1f8c603ffe3c7c7838f8f1f1f
040f1f8e3f1c78fffe7f38fc23f87c7fc78f87f8fe383f0fffe3f1f8bc7de7bf9fc7ff9f
c63f8fcfef87e1f9fc78f1fde1cfc7c7e33f8f1fb3f8fff1f8f9f1f3f1f1f9ff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff8effe3fe3f1f9e3e3c7fffc7e63e7ffe3f8e3f39f8f8f84
3c3fc7fc7c38f0f1f8cfc3ffe3c7c7c38f0f1f1f3f0f1f8e3f9cf8fffe7e38fc33f83c3d
c78f87e8fe383f07ffe3f3f83c7be383df8fff8f8e1f1f8fe70fe1fcfc78f1f9e1efc7c7
e71f8f1fb9f0fff1f8f0e1f1e1e3f9ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff0e7fe3f
63f1f9e3e3c7fffcfe63e3fff3f1e3f18f8f07863c73c7bc7e38f1f1f8e7c7ffe7c7c7e3
8f0f1f1f9f1f1f8e1f9c78fffc7e387873f0be79c38f8fcc7c387f07ffe3f1f09c23c3c3
cf1fffcf1e0e3f0fe70ff0fc70f0e1f8e1f30f87c38e1e1f39e1fff0f0f8e1f8e3e1f8ff
8fff000ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffff1f3fe3e73e3f9e3f3c7fff87c31e7fff9e3e1e1
c71e000f3c79c7387c3081f0f8f387ffc30787c38e1e1f0f8c1f0f8e1f0e18fffc3e0010
f9e18c31e18f878e38787f87ffc0c0fc800381e3f03fffe03e607e07e01ff07e03f007f0
00f81f0181c03c003c13ffe0607c03fc03c0f8ff8fff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
e1f3f8107843f001f88ffff0383807fffc07c000601f081f80f800701c0003e060780fff
801f0381003c0c07c03e06000e07007ff8000281fc03c003f007000f80e07fc3ffffffff
fffffffffefffffcff7fffffffffffffeffffffdfffc7ffffff1ffffffffffffffff8fff
1fffffff8fff001ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe3fbf827fe0ff63ffc5fffffbffe3fff
ff1fffeff8fffe7fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfe0ffff7fffffff7f
feffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffc3f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff87f9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fff87fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffdffffffffffffffffff803fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff0ffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffff
ffc00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fff0ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff007ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffe0ffc3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9ffc07fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc0000000000021001004810400010000009fc21877f1f89f000b4ee60021d863fbfa018
57dfdeffe0dfac3f8fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffdfdffffff
e73fffc385fc1ffb3e43c3000008341803000000f0000e843b62383c1c3dc04e001f1fde
0f0f3cfb703e01397803a101801000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000001fff001ffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000003bfffffff0ffffffffffffcf7fffff1ffcffccbc04e320e61b9c068340383c7
180bf47c2400007058018e2d1fff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000020010
0000000013c201c3c1c0820e5d14043985708f8cdff787fd87e7f9f83d9fb3f160e0e00f
01fb901f009f0401c106860e7c80dc1e1fbc398ff63ffffde7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffe7fffff
fffffff01d0600000c80010183a001e03800000000200000000000000018000000000000
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff000ffe7fffffffffffe0000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f
fe7fffffffffffe3efbefffffffffffd71ffe23f3eefff7df8f0efcffee0ffcfffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfe0c4079f7fff25fdeffffffdfffffffbffffffffff
fffffffffffffffdfffffffffffffffffbffffffffff000ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffbfbfbe3ee7e6c7f3bfbfd
ffbffffbefffbffffffbffffffffffffffffffffbf6fef7f7efffc1c1c41d17ff0000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000
000000003fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffffe63005006000000248000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000080102c00600203d00090190731620000000
00000800000000601000300000040000000010000000002a0fff000ffe7fffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffff800000000000000000000000000000c0008188000301000000007c9b00188e78011f
82080d3f9004100001c0400000000000000a000028004000000000000c032200009001c0
03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
dfffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff000f
fe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff001ffe7fffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffff80ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff000ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffff7f87fffffffffffffffffe1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffff
ffff9ffffff83fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8fff001ffe7fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffff9ffffff91fffffffffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff001ffe7fffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffffffff9fffffff9fefffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffdfff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfffffffe7f7ffdfffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff000f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffcfffffffe7f3ff9ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdfff79fe3ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffff3f0
671c2e2701ff87f007f81f807f03e3c0fc5ffc07ffc00f81e0e03e0303807c00f01e3fcf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfff071ff3f8001e0e0781fe33f873f00fc00f878786
3e3ff863ffe1e3c3e1c03f0f870f3e3078787fcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
001ff1fc7c3e1f0f87fc78f8f9e007c7c7cf0f0f1e3ff1f1fff1e1e3f1821f8fc61f1e3e
3c78ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffe3c3fe1fe7e3f1f1fc7f8fc79fce3e3c7
c78f1f1f8e3fe1f9fff1f1e3f187cf8fc63f9e3e3c78ff07ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffe3e7fe1ff7e3f1f9fcff8fe39fcc3f3c7c78e1e3f8f3fe3f8fff1f1c1f19fef8f
c63f8e3e3c71ff03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffe3e3fe0ff3e3f0f8fcff8fe31
fc47fbc7c7ce3e3f8e3fc3f8fff3f1e0f10fef8fc47f8e3e3c63ff03ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffff8fffbe3fc4ff3e3e078fc7f1fe31fc07ffe707cc7e3fc63fc3f8fff1c3e6
711fff8f843f8e3c7c63fe13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff9e3fc67fbe3f139f
c7f1fe31fc07ffe01fc0fe3fc63fc3f8fff007e3311fff80047f8600fc07fe39ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffce3f8e7fbe3f199fc7f1fe31fc0fffc07fc0fe3fc63fe3f8
fff007e3b31fff87847f8e18fc07fe79ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffff8ffff83f8f7f
be3f3c0fc7f1fe31fc0fffe7ffc6fe3f8e3fe3f87ff1c3e3c11fff8fc43f8e3c7c67fc7d
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffff8ffffc3f1f3fbe3f1e1fc7f0fe39fc47ffe3ffc67e3f
8e3fe3f8fff1e1e3c19f9f8fc63f8e3c7c73f8fcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
3e7f1fbfbe3f1f0fc7b8fc30f867e7e7ffc73f3f8e3f63f0fff1e3e3e18f8f8fc63f1e3e
7c7bfcfeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff3e7e3fbfbe3f1f07c7bcfc7070e3c3e7
ff87273f1e3f71f1fff1e3e3e1cf0f8fc73f1e3c7c7838fe7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfff1e3e3f9fbc3f1f02c63cf0c001f3c7e3ff87838c3e0c78e3ffe003c1e1e61f07
838c3c00f83c00fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff98781f8e001c0e00003f81f1
83fe0f80ff0387c078007c0fffe02f80c0f03e0303e07803f03e007c7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffcfffc1fe1fbf701f0ffffb7ffffff7ffffffffffefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffd9
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000fff3fffff
fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffc0
f9ffe3cffff8fbff9ffe1ffc7cfefdfcffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffc0fe07c0c3fff030ff9ff8c7fc387c78fc
3fffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffe1ff1f8241fff0007f0ff1e1fc1c3e7c7c3fffffffffffffffcfffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffe1ff9f8705ffe3c13f07f1f1fc
ecfe7c7c1fffffffffffffffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3
fffffffffffffff1ff8f8f87fff3e1ff1bf1f8fcf07e3c7c7fffffffffffffffc7ffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3fffffffffffffff1ff8fcfc7fff3f1ff
1bf1fc7c787e7e3e7fffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
fffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000fff3fffff
fffffff3fffffffffffffff9ff8fc7e3fff3f8ff1df1fc7c787f3e3e3fffffffffffffff
c7ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefff9ffffcffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffff
fff7ffdfffffffffffffffffe7ff000fff3ffffffffffff3fffffffffffffff8ffc7c7e3
fff1f8ff1cf1fe3e7c7f1e1e3fffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffbffffffffffffffffffffff7ffdfffffffffffffffffffffffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff9ffffcfffffffffffffff
fffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff3ffdfffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff3fffffffffffffff8ffc7e7f3fff1fcff1e70fe3e3e3f1f1e3fffffff
ffffffffcfffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
ffff3ffdfffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7ff1ffffc7fffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
fffffffffff1ff9fffffffffffffffffcfff001fff3ffffffffffff3fffffffffffffff8
ffc7e3f3fff8fc7f1f78fe3e3e3f8f0f3fffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffff
fffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff1ff9fffffffffcffffffffffffff
fcfffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffe3e03e1c7c01e03e0
3e007e0e3c1c001803c0f0fffffffe01fc71fffffffe07020c70001e1e381c00380380ff
c7ff001fff1ffffffffffff3fffffffffffffffc7fc7e3f1fffcfc7f3f3cfe3e3e3f8707
1fffffffffffffffc7ffffffffff8fffa3fffffeffff93c7f07fc3ff03f800ffffffff07
e03c03c061c70001f81f81c0f03e07fffffff03ffe7fe07ffffe0301c3c13fe07c3bc1ff
fffffe03fe03fc0fc060f81f0187c003c38f87c71f041e001e3e183c01e1e1ffffffff07
f000ffffffff0f04003c383c003c3c187823c1ffefff000fff83c110c4120043ffffffff
fffffffc0807f1f1fffe7c7f3fbc7e3b3f1f83131fffffffffffffffc000000000000fff
00f001e0783f83c1c33f00ff83fc00fffffffe03f87881f1c0038f87e00fc3e1c31f0fff
ffffe01ffe7fc31ffffc79c787f0ff863c79e1ffffffff0ffe31f807e1f0e1cf8fc7c701
c7c78f878f8f0c381e3f1c7e30e1e1ffffffff8ff1c1ffffffff1f8c707efc3c301e7e38
fc71c3ffefff000fff80000000000003fffffffffffffffe0003f8f0fffe3c7e3f3e3e3c
1f1f89191fffffffffffffffc000000000000ffc787870f8f87fc7e3079e007f87fc61ff
fffffc30f8f0c9f18703cfc7e007e7e38fcf8fffffffc00ffc7f87cffff8ffc78ff1ff1f
1e79e3ffffffff8ff87cf063f1f8c3c3cfc78f87cfe38f0fc78f8c3c7e3f1c7e38e3f3ff
ffffff8fe1f3ffffffff1f8c78fe7e7c7c7e7e38fc70e3ffe7ff001fff9bffbef9ffffc3
fffffffffffffffe3fe3fe20ffff18383e3f0c3c1f9f0c1c1fffffffffffffffc7ffffff
ffffcffdfc78f878fc7fc7e30fce1f3f87fc73fffffff87cf8f1f9f18f8fe7c7c3e7e7f3
0fc78fffffffc3e7fc3f0fc7fff1ffc70ff1fe1f8ef0e3ffffffff8ff8fc70f9f1f0c7e3
cfc7c78fcfe38f1fc78f8c7c7e3f1c7e3c63ffffffffff8ff1f3ffffffff9f8c7c7f7e7c
7c7e3e38fc7863ffe7ff000fffbffffffffffff3fffffffffffffffe3ff1ff08ffff823c
3e7fc03f3f9f8f1e1fffffffffffffffc7ffffffffffcffffc38fc78fc7fcfe31fc43fbf
c7fc7ffffffff8fef8e3fdf1cf8fe7c7c7f3e7f31fe78fffffff87f7f83f0fc7fff1ffc7
1ff9fe3f8ef0e3ffffffff8ff9fc61fde3f987f3efc7c7c7cff38f1fc78f8e3c7e3f1c7e
3c33ffffffffff8ff1f1ffffffff9fcc7c7f7e7c7c7e7e38fe7c63ffcfff001fff3fffff
fffffff3fffffffffffffffe3ff1fffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffff
cfffffffffffcffffc7cfc78fc7fcfe21fc47fbfc7fc7ffffffff8fef8e3fdf1c78ff7c7
cffbe7f31fe38fffffff87fff81f1fc7ffe1ffe73ff1fe3fc67063ffffffff8ff1fe23ff
f3f88ff1e7c7e787cff38e1fc38f1e3c7e3f1c7e3e03ffffffffff8ff8f1ffffffff0f8e
3c7f3e7e3c7e7e3cfc7e23ffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff1ff1ffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffc7cf878fcffc7e2
1fc07fffcffc7ffffffff9fff8c7fdf1e38ff7c7cfffe7e31fe39fffffff8ffff09f1fe3
ffe1ffc63ff1fe3fc76361ffffffff8ff1fe23fff3f18ff1e7c7f187cff1803fc3803f9c
7e003c003e03ffffffffff8ffc73ffffffff800f1c7f3c7f1cfe0018007e03ffc7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffff1ff8fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcffff8fc60f8fcffc7e23fc07fffcffc7ffffffff9fff807fdf1
f18ff3c7cfffe0031fe39fffffff8ffff1df1fc3ffe01fc07ff1fe3fc66761ffffffff8f
f1fe23fff3f98ff1f7c7fc07c7f1841fc3843fe07e023c003c73ffffffffff8fff01ffff
ffff808fc07fbe7fc07c14381078e3ffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
1ff8fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffc1fc01f8
fc7fc0023fc07fffcffc7ffffffff9fff80ffdf3fc0ff3c7cfffe0031fe39fffffff8fff
f3cf1fe3ffe01fc0fff1fe3fc647a3ffffffff8ff1fe23fff1f98ff1f7c7ff0fc7f38f1f
c38f1ff87e3f1c7e30f3ffffffffff8fffc1ffffffff0fcff07fbe7ff87e3f38fc70e3ff
e7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff0ff8fffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe1fc71f8fc7fc7e23fc47fffcffc7ffffffff9ff
f8cffcf1ff8ffbc7c0c7e3e31fe38fffffff8fffe3e61fc3ffe1ffc67ff1fe3f860f83ff
ffffff8ff1fe23fff1f98ff1f7c7c78fc7e38f1fc78f0e7c7e3f1c7e30f3ffffffffff8f
f1f1ffffffff9fce7c7fbe7f7c7e3f38fc71e3ffe7ff000fff1ffffffffffff3ffffffff
ffffffff0ff87ffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
f8fc78f8fc7fc7e33fc47fffcffc7ffffffff9fff8e7fcf1e78ffbc7c783e7f39fc38fff
ffffcfffc7e61fc3fff1ffc77ff1fe3f8e0fc3ffffffff8ff1fc23fbf1f98fe1f787c7cf
c7c38f9fc78f0e3c7e3f1c7e38e3fffffffff78f31f1ffffffff1fce7c7fbe7c7c7e3f3c
fc71e3ffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff03f03ffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffc7cf8f8fc7bc7e31fc63e37cfbc7fff
fffff8f8f877fdf1c78ffbc7c7c3e3f39fc78fffffffcfc7c7e71fc7fff0fdc73ef1f63f
8e0fc3ffffffff8fd9fc73f1e1f9c7e3f7c7c7cf81878f9f8f8f1e3c7e3f1c7e38f1ffff
fffff38f71f3ffffffff0f8e787fbc3c7c7e3e38fc70e3ffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffff37ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffefc7cf8f83c7bc7e39f8e3c33c73c7ffffffffcf8f8707cf1c78ff3c7e7c3e3f3
8f8f0fffffffe787c7f30f8ffff8f9c786f9e71f1f1fc1ffffffff8fd8f8f9e1e3f9c7c3
f387e38f800787cf1f041f187c1f183c3861fffffffff18478c7ffffffff0f8638ff1c3e
38fc3e18783861ffc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffe7c7870f03c73c7e38f0f1c71
86387ffffffffe79f8787861e30fe187f187c3e1c70e0ffffffff30f87f1071ffffc71c3
8270cf9e1e1fe1ffffffff021c30fcc3e078e387e203f01fc40e03e03e007f80f80c0018
1f00fffffffff8007c07fffffffe079f01fe001f00f81c00381e01ffc7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffe30f001e000030181c03fc07800387fffffffff03f0387000f01fe003
f80f00c0e01f0ffffffff81f83e1303fffff0001c3000fe07c1fe0fffffffe001f03fe07
e000780fc1fffc7ffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff01ffdfffffff29cf
f8fff1ffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff3cff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffef3ffffffffffffffcffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc61ff
ffffffffffffe03fc1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffffffdfffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc71ffffffffffffffe007c1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffcffffffffff8fffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe7ffffffffffffffff003c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcffffffffffcffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fffbfffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff000fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fffffffffff81ffffff1fffff
ffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
b0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc1fffffffffffc1ffffff07ffffffffffffffffffffffffffffff03ffff
ffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3ffff
fe03ffffffffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffcfff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03fffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffe7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffcfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff91fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffff
ffe3fffffffbfffffbffefffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffe7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffcfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff9f
efffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffe3fffffff9fffff9ffe7ffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffffffffff
ffff9fff7fffffffffffffffffffffffffffffcfefffbfffffffffffe3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f
ffffffffffe3fffffffdfffff8ffc7ffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
cfff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfffffffffffffffdffe7fffffffffffffffffffffff
ffffffefe7ffbfffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff0381e0fe00ff83f00ff0200f81e3fcfffff8020ff0
ffc3ff03ff07e00fc4403e0783c0ff83fe03f43fcfff001fff1ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
ffffffffff9fc7f87cfffffff1ff7fb07e1fffffff1cffe7e0001cfe1fb7fe0fe01ffc3f
07ffbffffc1ffff83fbf3c1fc6ff87e17feec081c001f7e07c3fc4ffffe0f479ffffff03
c3807e0e3e01f801f820e7c3c3fcfffffc181fc63f01ff07fe11f003e0838f8f83847f00
ff03f03fc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe0fffe0ffc03c0007830fffff8e707c0
1e0e1ffffe083fe7f0003c3c0e03fc03e0c3e00f0f703ffffc1fffe00f020e1ce0fe01e0
03e0e0c3c00383823e39e0ffffe0f04003ffff87c7003e1f1e00fc78fce3e3c387fc7fff
ff7e1f8f9e007f8ffc7cf0f1f187c78fc70f3e00ff8ff87fc7ff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfffe07fff1ffc71f3f1f000fffff9e78fe30f1e3ffffc203fe7fdf87c7e1f1ff8f1
e1f3e3c79e387ffffc3fffdf8e180f3cf1fc78f0f1e3f0e3e187078f9e38e1fffff1f8c7
01ffffcfc60f1e3f1c3e7cfc78e3f1c78ff87fffff3e3f1f8e1f7f8ff8fc79f8f1c7e78f
c61f9c3e7f8ffc7fe7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffe63fff3ff8f8fbf1f1e1ffff
fde7cfe38f1c7ffff8787fc3fcfc7e3e3f1ff1f9e3f9c7e3de387ffffe7fffffc63e3f78
f1f8fc79f0f3f1e3f3c70f1f8f78f3fffff1f8c7c7ffffc7e21fde3f887f7c7c7ce3f9c7
1ff83fffffbe3f1fce3f3f8ff8fe38f8f1cfe38fc63f9c3f7f8ffc7fe7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcfffff3fff1ff1fcf9f1e1e1fffff9c3cfe3c71c7ffffcfcffc3fefcfe3e
3f1fe1f8f3f987e3dc387ffffe7fffffc63e3f7871f0fe79f8f3f1e3e3c61e1fc77071ff
fff9f8c7c7ffff87e23fde3f88ff7cfc7ce3f9c61ff03fffffbf3e3fc47fbf87f1fe38f8
f1cff38fc43f8c7fbf8ffcffefff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffff9fff1ff1fc79f1
f1f3fffff9c38fe3c718fffffc7cff81fef8fe1e3f1fe3fce3f88ff3dc187ffffe3fffff
863e3f7071f0fe39f8f3f9e1f3ce3e3fc77071fffff9f8c7cfffffc7e63ffe3f88fffc78
fce3f8c63ff13fffff9e3e3fc07fff8ff1fe39f1f1cff38fc43fc87fff8ff8ffe7ff001f
ff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcfffff9fff1fe1fc7df1f1e3fffff98d8fe3e318fffffe78ff89
fe78fe0f3f1fe3f863f88ff1d818fffffe3fffff8f1e3f3131f1fe39f1f3f9e0f3cc7e3f
c77171fffff9fce7cfffffcfe23ffe3f80fffc01fce3f8c07fe39fffff9e1e3fc07fff8f
f1fe3803f1cfe183847f80ffff8ffcffe7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfffff0fff1f
e3fc7df1f8e3fffffd8d8fe3e011ffffff3c7f1dff78fe673f1fe3fc63f80ff1d8cc7fff
fe7fffff1f8e3f23b1f1fe3801f0f1e673c07e3fc36131fffff810f1cfffffcfe67ffe3f
80fffc01fce3f8c07fe39fffffde1e3fc07fff8ff1fe3803f1cff180047f88ffff8ffcff
c7ff001fffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffcfffff0fff1fe3fc7cf1fe23fffff91c8fe3f003ffff
ff88ff1cff78fe723f1fe3fc63f80ff1d0cc7ffffc7ffffc3fc03f2391f1fe3803f001e7
33c0fe3fc723b1fffff800fc8fffffcfe6001f3f8823fc70fce3f8c27fc7cfffffde1e3f
c47fffcff1fe38e3f1cfe38fc67f8cffff8ffcffc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffcfff
fe07ff1fe3fc7cf1ff83fffff91e8fe3f313ffffffe0ff3cff7cfe783f1fe3fc63f80ff1
c1e8fffffe7fffff1ff83f03d1f1fe38e3f1f9e783c4fe3fc747d1fffff0f8ff0fffffc7
e2081e3f88207c78fce3f0e73fc7cfffffcf3f3f84ffffcff9fc38f1f1cfe38fc63f8cff
ff8ff8ffcfff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffe27ff1ff3fc7cf1ffe1fffff83e0fe3
f719fffffe787e3e7f78fe3c3f1fe3f863f88fe1c1f0fffffe7fffff8ffe3f07c1f1fc38
f1f3f9e3c3c77f3fc707c3fffff0f8ff87ffffc7e63f1e3f0cfc7cf8f8e3f1e7bfcfefff
ffdf3f1f8c7e3f8fb9fc78f1f1c7e38fc63f8c7c3f8ff87fc7ff001fff1ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcffffc37ff1ff1fc7cf1f1f3fffff83f0fe3e71dfffffc7cfe7e7f7cfe3e3f1fe3f8
e1f0cfe3c3f0fffffe7fffff8f3e3f07e1f9fc78f1f3f9e3e3877f1f8f07c3fffff0fce7
c7ffffc7e33f1e0e1cfc7c78f841e1e78f8fe7ffffde3f9f0e3c3f8f3cfc78f1f1c3878f
c73f1e7c778f787fc7ff001fffbffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffffc73ff1fb1f8fcf1f1f3ffff
f87f0fe30f1cfffffc7cfc7f3f78fe3f0f1f71f8e1e1c7e3c3f07ffffc3fffcf871e3f0f
e1f8f878f1f1f8e3f3c73f9f8f0fe3fffff0fcc7c7ffffc7c39e3c001e38fc60f00003c3
c30fe7ffff8e1f8f1f1c71863c78f0c3e000078fc73e3f3c710e787fe7ff001fff3fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffff8fbff1fb9f0fcf1f1e3fffff87f8fc00e1e0ffffe78f87f3e78fc3e
078e79f1c001e7c787f87ffff83fffc78f1e3f0fe1fcf8f8e1e1f0e3e187838f1f0fe1ff
fff0f8638fffff8001c07e303f01f803f8730781e007c3ffff000fc03f80f0007f01e007
f1860f0383c07f00f000787fc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcffff8f9fe043c61f820
f843fffff87f87c21c060fffff11f03e1c003c1c0000fc03e103f00f07f83ffffc3fffc1
1f887e1ff0ff01e003c0e001c003c3c03c1ff0ffffc070300fffffff3bf1ffbcffc7ffff
ffff8fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff3ffffffbffc3fff2feffe7ff000f
ff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffcffff1fdfc007f07f80cfe0ffffffefffff7fc6f1fffff81fbff
bc0f38ff03c2ff0fffcffc3fbffd3fffff3fffe03fe0fffffeff87e7cf9bfffff9fff7e1
fffffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe1fcffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ff001fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffcfffe3feffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfff
c3fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc7ff000fff3ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffcfffc7fe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffcffcfff001fff3ffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffcfff87fe3fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
fffffffffffff87fc7ff000fff1ffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffcfff07fe1fffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffc7fe7ff001fff1fffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffcffe03fc0fffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffff0611780608000001000000000
800130000000000000180000000000000000000007ffffffffffcfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001f
ff3ffffffffffff000000000000000000000000000000000000020000000000000000000
000000000fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fff3ffffffffffffc0f4078373a246387
000b20048bfc00003924fe384cf96037ffffffccdfffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbf7ffc19c06038
ef7f3f9be7c0f06487e3703001c0628706046c32e10077ae229e9c986ffa23700338003b
87ff001fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbc3
9fff4ffbdf9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fdfffffdfffffffff
fc7ffff7fffefcc6fbffb79eae0000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000007ff001fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000
280000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000008000000000000000000000000000000001e22b8
1800408d01e10f0f44d87f1ffffcfbc1d3fc20363fffff7ff1f37fee30f3ffffc80093fe
460b819c0fff001fffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000040000010000000000000000000
008400000000001208000020040000000000004010000000000000000000000200100000
000006100606f2300060080000030000c9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffbfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffbfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
ff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fff1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001000
000040000000003000000200020004000020200000000000000021000000000020005000
000300000fff001fff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe73cfffcbbe7ebb9f
b9e934d380b02143c03e67f7f83bfc3ffffe01f67f97e8ff7c80df2c00c0002030f4c1d4
3330e0fff082b447c0005800002022020000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000fff001fff0ffffffffffef0
0fffff9ef2e1c2898ff02586cff8c046ef96200860000000000000c01804000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000
01ffffbfffff7effb7ffffeae3ffbffffff7fffffffffffffffffffff9fffffff7ffffff
ffffffffffffffffc7ff001fc00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000201000440030208009f0e1
f5a33ee33dfc30d804ee03f381002004300036203cf0707d400000067000000519fffce7
83ffd31f1fffff17edfffde3cfefffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff001fc1883040
13810e0000010067efbf010008e003f14c7800014d069e00f8bed9fffffffc07ff8ffff7
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff71fbfffffffffbff7cfffffeff1fffdfe7ffdfeffff7ffff9ffff7feffffff
fffffbffffffffbff1fffffdc7ff001fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffedfff7fe0000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000cfff001f
cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff9219d876147b31d0040018000000001800000000000000008000000000000000000
000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000101200000000000000400310000003000f48000420036004420
0c618081803400000104002900000000c7ff001fce000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000040000000000010100001060044020000000000000301ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
c7ff001fcc000000200000000000000c8080000000000000000000000000000000000000
40000100000380f60381c460fe4ffff3fffdff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc4fff001fc4ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc4fff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fc4ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec7ff001f
ccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
47ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffce7ff001fccffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffce7ff001fecffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fceffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc47ff001fceffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001f
ccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fffffffffffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff0fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
c7ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7fffefffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fc4ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffe7ffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fceffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffc7ffffffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff87f7fffbff1f
fffffcff87fffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc80007c07f00fc07f807f01f801ff0f0ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fccffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3b00fc6
1e007871f0c3e1c7c38fe0607fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffce7ff001fceffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fc1f870e0f7870f0e1f1e3c3c3e0203fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc67ff001f
ccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9fc0f87861ff87870e1e1e1c3e3f080bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe0f87871ff07820e1e1f0c3e1f0c0
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffcfe0f87c38ff87c30e1e1f0e3e1f0607fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fecffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f0f87c1e7f87c3041e1f0
61f0f0707fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7f0783e1f3f83e1007e0f861f0f8787fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f07c3e1fc7c3e
1863f0f871f0f8787fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcc7ff001fc47fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3f07c3e1fe3c3e1831f07870f0783c3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f87e1
e1fe1e1e1c38f87870f07c3c3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc47ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9f87f1e1ff1f0e1e18fc3c70707c3c1fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001f
c4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcf83f8e1fe1f8e1f1c7e3c7000fc3e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf83fc43e01fe63f807f08f000f81f
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
47ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfc1ff87f83ff87fe1ffc1fc67fc9f3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefc1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc47ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fcc7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc47ff001fec7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffccfff001fc67fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3e07f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffce7ff001fc4ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe0003fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001f
cc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffcc7ff001fecffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
c7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fc47fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcc7ff001fcc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fccffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcc7ff001fccffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc47ff001fc4ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffcc7ff001fceffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0000000010000400000000
0000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000e7ff001f
c47fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdbeffffc3fbcffbfbeefff7ff7fff3fc8d7fffe
fe3ffdbbffffffeffbfeffefcffdfffff7cef909fb7c4fb71fe002180800000007001000
01180000000010c200000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000e7ff001fcc1ffbfffbdfff1dcdc3feffff1802f3
788447e0041822c000009f40011300000100000400000020000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f31dbe7fc0bfe3
fef3fbfe7fffffffdfffffffeffffffff737beffc0bff7ffeffffffbffffe37f7de0ffff
e7ff001fec00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000003000002000002000020000704000002000000
000000000000400000000000008008000002000200020001000000000040000001f00000
005209b47f1fef380fbfff6003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefff001fce0000000080040003001000
00002200001000000100c10004000208c8048463e300c1cec013dfbefff1bdffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbebfff
fdce1f87ef6fb8127fc8c4019800b00680070003feee1f1800000402f4fcf9fde1ef0008
40f0f30c0fff001fcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
ffff9ffffbff86bffbfffefffffffff1fe00000000000000000000000000000000000000
00000000390000000000000000000000000000000000000007ff001fc7ffffffffffffff
fffffffffffffffe7ffeffffffffffffffff7fffff0cfff9f8f1f7ff3fe3f0fc000c0000
4a0801000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000
000980807023819458e52000139dcffbbcd1ff4e9277fac7fbbe0e7ff7ef3e47b9fdffce
3f3cf93c53e000381fff001fc00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000001030680000040040800291ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fc0000000
0000000000000c000000000000000000000200000000000000300000c00013101e40821f
fe4da3beffb7fffffbfffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff001f
fff847ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff001ffff80fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff001fffbc3fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0010c00000040092900aa0000000
00000007404140500000000040000002701ffff030000000000

Рис. 1.1. Види договорів з надання послуг аудиторських фірм

2. Структура аудиторського договору

У Законі України “Про аудиторську діяльність” зазначено, що в договорі
на проведення аудиту та надання інших послуг передбачаються наступні
положення: предмет і терміни перевірки, обсяг аудиторських послуг,
розмір і умови оплати, відповідальність сторін (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Характеристика розділів договору на проведення аудиту

РозділНазва розділуЗміст основних положень розділуВступНазва, номер
договору, місце та дата підписання, прізвища посадових осіб, які
підписали договір від імені кожної із сторінІ”Предмет договору”Мета
аудиту та характеристика його масштабуІІ”Вартість послуг і порядок
розрахунків”Відомості про розмір і порядок оплати за надані
послугиIII”Права та обов’язки сторін”Зобов’язання і права замовника та
виконавцяIV”Додаткові умови”Яким чином оформлюються результати аудиту і
те, що слід вважати моментом виконання договірних
зобов’язань.V”Відповідальність сторін”Умови відповідальності кожної із
сторін за виконання договоруVI”Термін дії договору”Дані про те, коли
договір вступив у силу, за яких умов він може бути розірваний і коли
закінчується його діяVII”Особливі умови”Положення, які сторони вважають
за необхідне обумовити, і які не знайшли свого відображення в попередніх
розділах договоруVIII”Юридичні адреси та реквізити сторін”Поштова
адреса, найменування підприємства, банківські реквізити, підписи сторін

У кінці договору ставляться підписи представників замовника і виконавця
та скріплюються печаткою.

Кожна аудиторська фірма самостійно розробляє структуру договору про
надання аудиторських послуг (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 Структура договору про надання послуг аудиторською фірмою

РозділиЗміст основних положень розділів12Преамбула- назва договору та
його номер

– місце і дата підписання документаСторони в угоді- повне найменування
сторін

– прізвище, ім’я та по батькові представників, документальне

– підтвердження їх повноважень на укладання даної угодиТермін дії
договору- дати початку і закінчення угоди

– можливості пролонгації

– підстави розірвання договору до закінчення терміну його дії

– порядок попередження контрагента про бажання на розірванняПрава та
обов’язки сторін- зазначаються всі права та обов’язки сторін

– можливості їх реалізації та порядок попередження, у випадку
неможливості виконанняРежим роботи аудитора- визначення користування
послугами консультантів

– характер надання проміжних результатів

– обмеження відносно роботи на інших осіб після робота у даному проекті

– передбачення можливості відрядження

– повноваження відносно використання ресурсів замовника Режим роботи
замовника- випадки та порядок його втручання до роботи консультантів

– здійснення контролю за якістю виконання роботи та механізми
контролюОплата послуг- принципи, методи, порядок, тарифи й терміни
здійснення платежів

– зазначення валюти платежу, наявність валютних застережень

– оплата податкових зобов’язань та інших зборів, платежів, які виникають
у процесі розрахунків

– оплата консультування

– можливість зміни системи оплати

– санкції за невиконання порядку й термінів оплати Витрати
аудитора-консультанта- оплата необхідних зборів і витрат на відрядження

– оплата витрат, які виходять за межі кошторисуПрипинення та
призупинення робіт- підстави і порядок припинення та призупинення робіт

– причини та умови їх поновленняДелегування повноважень- визначення
можливості додаткового залучення спеціалістів

– права, обов’язки та відповідальність залучених осіб по відношенню до
сторін

– можливості для укладання субдоговорівЗміни та доповнення у договорі-
порядок внесення змін і доповнень до договору

– умови їх дійсностіКонфіденційність- зберігання отриманої інформації

– умови її розголошення особам, які не беруть участі у процесі
консультування

– порядок ознайомлення з нею та збереженість у сторінМонопольне
використання- затвердження монополії замовника на використання
матеріалів та ідей, поданих йому консультантом

– обмеження подальшого використання консультантом ідейВідповідальність
сторін- за порушення договору або допущені помилки, шляхом відшкодування
понесених прямих збитків

– визначення розмірів збитків

– порядок формування комісії для визначення розмірів збитків

– стягнення неустойки у вигляді пені, штрафу, порядок їх обчислення

– невизнання відповідальності за можливості недосягнення певних
результатів з вини замовника й визначення ступеня цієї виниФорс-мажорні
обставини- визначення можливості призупинення або припинення дії
договору

– порядок повідомлення про настання форс-мажорних обставин та їх
припинення

– докази, що підтверджують ці обставиниРеклама та авторське право-
обмеження відносно використання імені замовника у подальшій роботі

– авторське, патентне право, роялті, порядок передачі та оцінкаВирішення
суперечок- законодавство, за яким розглядається суперечка

– порядок урегулювання переддоговірних відносин

– процедура вирішення суперечокРозірвання договору- попереднє
повідомлення про передбачуване розірвання, його терміни, порядок надання

– причини й підстави розірвання договору

– неприпустимість однобічного розірвання договору

– співставлення взаємних вимог після розірванняДодаткові умови-
кількість та мова підписаних договорів, їх надання сторонам

– зазначення про те, що у випадках, неврегульованих договором, сторони
керуються чинним законодавством

визнання недійсності договору і окремих його положень

– додатки до договору протокол узгодження договірної ціни, калькуляція
вартості та складу робіт (послуг), графік виконання робіт, протокол
узгодженості розміру суттєвості відхилень, перелік тематики консультацій
тощо)Підписання угоди- повне найменування сторін

– підписи повноважних представників, які зазначені у преамбулі

– скріплення угоди печаткою

При складанні договору на надання аудиторських послуг необхідно
дотримуватись ряду правил і вимог (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 Основні правила укладання договорів на надання аудиторських
послуг

№ з/пПравилоХарактеристика1231Чітко з’ясувати предмет угодиСлід обрати
предмет договору: аудит, оперативна перевірка, надання консультаційних
послуг, трансформація обліку тощо2Впевненість аудитораСлід впевнитись,
що замовник чітко уявляє, що він очікує від аудитора і чи може аудитор
виконувати ці вимоги та завдання3Роз’яснення замовникуСлід роз’яснити
замовнику, що таке аудиторська гарантія, що не існує гарантії виявлення
всіх суттєвих відхилень у ході аудиту і це є однією з особливостей
аудиту. Слід пояснити, що результатом аудиту в більшості випадків є
професійна думка фахівця, яка може не співпадати з думкою замовника або
інших контрагентів

Продовження табл. 2.3

1234Текст договору складає аудиторПроект договору слід складати
самостійно і не підписувати договір, уважно не ознайомившись з його
останнім варіантом, особливо тоді, коли до нього вносились зміни
замовником5Не допускати двозначного трактуванняЗрозумілість виконаних
положень договору та однозначність їх тлумачення

Практика аудиту свідчить, що замовник завжди бажає отримати від аудитора
позитивний аудиторський висновок, тоді як результати проведеного аудиту
частіше за все свідчать про інше. Тому в договорі про надання послуг
аудиторською фірмою доцільно зазначити випадки, коли аудитор може надати
замовнику негативний висновок або взагалі відмовитися від надання
висновку. Необхідно також зазначити терміни надання замовником
документів, необхідних для проведення перевірки, оскільки досить часто
замовники запрошують аудитора, тоді коли бухгалтерські документи ще не
оброблені та не зведені, що ускладнює роботу аудитора [4, c. 74].

Важливою умовою при укладанні договору є оцінка вартості послуг
аудиторської фірми. Тут необхідна системна об’єктивна оцінка обсягу та
трудомісткості майбутніх робіт, часу на їх виконання та можливого ефекту
(економії, збереження коштів) від аудиту, отриманого замовником.

Бажано в договорі передбачити попередню оплату замовником, що певною
мірою буде попереджувати можливість несплати замовником вартості
виконаних робіт.

У договорі про надання аудиторських послуг доцільно, передбачити
обов’язки замовника щодо надання допомоги аудитору під час проведення
перевірки (залучення внутрішніх аудиторів для надання допомоги при
перевірці окремих об’єктів і проведення інвентаризації, надання
транспорту, робочого кабінету, житла тощо). Крім того, в договорі можна
передбачити надання замовнику інших супутніх аудиту послуг і умови їх
оплати замовником.

Якщо договір не супроводжується листом-зобов’язанням, тоді текст
договору має містити детальний опис умов майбутньої співпраці, права та
обов’язки сторін.

При цьому такий підхід повинен бути принциповим й об’єктивним, із
зазначенням різних можливих ситуацій, щоб не нанести шкоди ні замовнику,
ні репутації аудиторів. Доцільно детально описати порядок проведення
аудиту та надання висновку, права сторін у процесі аудиту,
відповідальність аудитора та підприємства-замовника, обставини, за яких
аудитор може відмовитись від продовження надання послуг за договором,
конфіденційність і порядок розрахунків [3, c. 89].

Залежно від поставленої у договорі мети, результати перевірки можуть
оформлюватись довідками та висновками. Результати надання послуг носять
конфіденційний характер і не повинні розголошуватись. За розголошення
таких даних аудитор несе відповідальність, передбачену договором.

Під час укладання договору особливу увагу слід звернути на положення
щодо завдань, які будуть виконуватись у процесі надання послуг. їх слід
сформулювати чітко й однозначно. Якщо таких завдань буде дуже багато, то
їх можна винести в окремий додаток. Детальний опис усіх вимог, які
пред’являє замовник до аудитора, допоможе надалі уникнути конфліктів між
сторонами. До договору слід також включити обов’язки аудитора зберігати
конфіденційність інформації, яку він отримає під час надання послуг.

3. Робота аудитора з документами

До початку надання послуг слід обумовити місце роботи аудиторів з
документами. Можливі наступні варіанти роботи аудитора з документами:

1. Аудитори працюють у приміщенні замовника і, відповідно, документи не
виносяться за межі його офісу. Такий варіант часто буває кращим для
аудитора, оскільки в процесі роботи досить часто виникає потреба в
уточненні окремих моментів у бухгалтера і керівника. Однак він може
створити додаткові незручності для замовника.

2. Передача замовником усіх необхідних для перевірки документів
аудитору. У цьому разі виникає потреба у детальному описі документів, що
передаються.

3. Ксерокопіювання необхідних документів і робота з ними в офісі
аудиторської фірми за згодою клієнта. У цьому разі ризик втрати
документів мінімізується, але цей спосіб може бути неприйнятним при
великих обсягах документації, необхідної для роботи.

Під час проведення аудиту підприємство-замовник має право:

а) отримувати від аудитора (аудиторської фірми) повну інформацію про
вимоги законодавства, що стосуються проведення аудиту;

б) бути ознайомленим з висновком аудитора (аудиторської фірми) та
отримувати інформацію про нормативні акти, на яких ґрунтуються
зауваження і висновки аудитора (аудиторської фірми) [5, c. 77].

4. Права та обов’язки аудитора та підприємства-замовника згідно договору
аудиту

Замовнику в ході аудиту слід керуватися правами, зазначеними в договорі
на проведення аудиту. Тому при укладанні договору слід передбачити права
та обов’язки не тільки аудитора, а й замовника.

Під час проведення аудиту замовник зобов’язаний:

а) створити аудитору (аудиторській фірмі) умови для своєчасного і
повного проведення аудиту, надати всю документацію, необхідну для його
проведення, а також надати на прохання аудитора (аудиторської фірми)
роз’яснення і пояснення в усній і письмовій формі;

б) оперативно усувати виявлені в ході аудиту відхилення в порядку
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

в) надавати допомогу аудитору в своєчасному та повному проведенні
аудиту.

Окрім наведених вище зобов’язань, підприємство, звітність якого підлягає
обов’язковому аудиту, не вправі ухилятись чи протистояти його проведенню
і зобов’язане укладати договори на проведення обов’язкового аудиту з
аудиторськими фірмами в терміни, встановлені законодавством.

Згідно із ст. 28 Закону України “Про аудиторську діяльність”
господарюючі суб’єкти, для яких законодавством встановлено обов’язкове
проведення аудиту, зобов’язані до 1 грудня поточного року повідомити
відповідним податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську
перевірку [2, c. 85].

Згідно із ст. 22 Закону України “Про аудиторську діяльність”, аудитори
та аудиторські фірми України мають право:

1) самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного
законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником,
професійних знань та досвіду;

2) отримувати необхідні документи, які мають відношення до предмету
перевірки і знаходяться як у замовника, так і у третіх осіб.

Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно
предмету перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу аудитора
(аудиторської фірми). Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена
замовником;

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від
керівництва та працівників замовника;

4) перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від
керівництва господарюючого суб’єкта проведення контрольних оглядів,
замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких
здійснюється перевірка документів;

5) залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного
профілю.

Відповідно до ст. 23 Закону України “Про аудиторську діяльність”
аудитори і аудиторські фірми зобов’язані:

1) належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан
бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту
і відповідність чинному законодавству та встановленим нормам;

2) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про
виявлені під час проведення аудиту недоліки у веденні бухгалтерського
обліку і складанні звітності;

3) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та
виконанні інших аудиторських послуг. Не розголошувати відомості, що
становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх
інтересах або в інтересах третіх осіб;

4) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до
чинних законодавчих актів України;

5) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими
видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських
послуг у формі консультацій, перевірок або експертиз.

Договір на проведення аудиту є основним документом, що засвідчує факт
досягнення домовленості між замовником та аудиторською фірмою
(аудитором) про проведення аудиторської перевірки.

Договір документально підтверджує, що сторони дійшли згоди за всіма
пунктами, що обумовлені договором. Для того, щоб запобігти неправильному
розумінню сторонами взятих на себе зобов’язань, умов їх виконання і
прийнятої відповідальності, необхідно максимально чітко визначити в
договорі всі суттєві аспекти взаємовідносин, що виникають у зв’язку з
укладанням договору [1, c. 45].

У договорі обов’язково повинні бути обумовлені наступні пункти:

можливість доступу до будь-яких записів, документів та іншої інформації,
що вимагається у зв’язку з проведенням аудиту;

відповідальність керівництва підприємства, що перевіряється, за повноту
наданої чи ненаданої аудитору інформації;

вказівка на те, що в зв’язку з сутністю перевірки та інших властивих
аудиту обмежень існує можливість і навіть ймовірність того, що будь-які,
інколи суттєві, помилки можуть залишитись невиявленими;

форма, в якій замовнику буде надана інформація про результати проведеної
аудитором роботи;

порядок ро&#