.

Аудит і ревізія стану організації облікової політики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2695
Скачать документ

АУДИТ І РЕВІЗІЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Вивчення аудитором і ревізором співставленості фінансових даних,
господарюючого суб’єкта, здійснюється з одночасною перевіркою
відображених в обліку дотримання останнім принципу незмінності
методології відображення окремих господарських операцій і оцінки майна в
обліку.

Тому ознайомлення з діяльністю підприємства контролер починає з вивчення
облікової політики підприємства. Це дозволяє швидко визначити
особливості обліку підприємства, скласти точний план перевірки з
врахуванням специфіки діяльності і фінансового стану підприємства.

Облікова політика підприємства – це система способів і прийомів
організації та ведення обліку на конкретному підприємстві, яка
закріплена відповідним внутрішнім нормативним актом на невизначений
термін. Іншими словами, це порядок здійснення первинного спостереження,
вартісного виміру, поточного групування і підсумкового узагальнення
фактів господарської діяльності підприємства або реалізація методу
бухгалтерського обліку.

Наказ про облікову політику – це внутрішній нормативний документ з
організації та порядку ведення обліку на підприємстві, який містить
сукупність способів та процедур організації і ведення обліку, що
використовуються з метою підготовки, складання та подання фінансової
звітності. Облікова політика підприємства розробляється головним
бухгалтером підприємства і затверджується його керівником.

Мета аудиту і ревізії облікової політики підприємства – встановлення її
відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також
характеру і масштабу діяльності підприємства.

Об’єктом вивчення є всі внутрішньофірмові документи, що визначають
питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Завдання аудиту і ревізії облікової політики наступні:

встановити наявність наказу (розпорядження) керівника про
прийняття облікової політики підприємства;

визначити відповідність прийнятої облікової політики вимогам
законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку;

вивчити дотримання при розробці наказу про облікову політику припущень і
вимог, встановлених нормативними документами;

дослідити повноту розкриття вибраних при формуванні облікової політики
способів ведення бухгалтерського обліку, що істотно впливають на оцінку
і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності;

перевірити наявність посадових інструкцій, наявність та ефективність
затвердженої системи документообігу, вибір форми ведення бухгалтерського
обліку, встановлений порядок проведення інвентаризації майна та
зобов’язань, затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

проаналізувати та оцінити загальні і конкретні елементи облікової
політики.

Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ
керівника, що складається на кожен наступний рік. При цьому з метою
співставлення даних при веденні бухгалтерського обліку підприємство
повинно забезпечити незмінність протягом поточного року прийнятої
методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна.
Зміна положень облікової політики на наступний звітний рік повинна бути
відображена у Примітках до фінансової звітності.

Недотримання підприємством вимог щодо законодавчої регламентації
облікової політики, навіть при несуттєвому впливі на фінансові
результати діяльності підприємства і достовірність фінансової звітності,
може привести до негативних наслідків з боку уповноважених державних
контролюючих органів.

При дослідженні стану організації облікової політики контролер повинен
з’ясувати наступні питання:

* чи дотримується порядок оформлення наказу про облікову політику, чи
наявні на підприємстві необхідні внутрішні документи, положення,
інструкції, які затверджуються одночасно з обліковою політикою;

* наскільки ефективний облік на підприємстві, що перевіряється, як
вирішені питання на складних ділянках облікової роботи, наскільки
звільнений обліковий персонал від виконання невластивих йому облікових
функцій, які раціональні прийоми застосовуються для виключення
дублювання даних;

* чи є облік дієвим, оперативним, чи використовуються облікові дані для
безпосередньої та швидкої допомоги керівництву,
адміністративно-управлінському та інженерно-технічному персоналу у
вирішенні завдань, поставлених перед ним. Чи своєчасно надаються
необхідні довідки, пояснення, матеріали для аналізу, обґрунтовані
рекомендації, розрахунки тощо;

у роботи. Чи проводиться систематичний інструктаж щодо порядку
заповнення, проходження документації і ведення обліку, чи перевіряється
в процесі інструктажу виконання окремих робіт з одночасним виправленням
виявлених недоліків та помилок. Такий інструктаж також доцільно
проводити при проведенні ревізії;

* які форми документації застосовуються на підприємстві, як
використовуються типові форми первинного обліку, чи не виготовляє
підприємство спеціальних форм при можливості і доцільності застосування
типових. Які є недоліки в застосуванні на підприємстві спеціальних форм,
чи дотримуються правила користування бланками суворої звітності, чи не
випускаються зайві примірники документів;

* чи забезпечена на підприємстві єдність та порівнянність облікових і
планових показників, а також дотримання одноманітності в методах їх
розрахунку, необхідної для контролю виконання плану.

При вивчені облікової політики підприємства контролеру необхідно
звернути увагу на те, щоб у наказі про облікову політику підприємства
було передбачено один із наступних варіантів організації та ведення
бухгалтерського обліку (табл. 1).

Таблиця 1. Можливі варіанти організації та ведення бухгалтерського
обліку

з/п Облікова політика підприємства Можливі варіанти

1 2 3

1 Вибір суб’єкта, що здійснює облік бухгалтерська служба

бухгалтер

керівник

приватний підприємець

аудиторська фірма

2 Організація роботи.

облікового апарату централізована

децентралізована

змішана

3 Технологія обробки

облікової інформації ручна

із застосуванням комп’ютерної техніки

4 Форма бухгалтерського

обліку (вибирає бухгалтер) журнальна

спрощена без ведення регістрів обліку майна

спрощена з веденням регістрів обліку майна та ін.

5 Форми первинних облікових документів типові уніфіковані облікові
документи

перелік форм первинних документів, розроблених
підприємством

форми первинних документів для внутрішнього контролю

6 Правила документообігу і

технології обробки облікової документації строк надання
проміжної документації

структурними підрозділами

графік документообігу

форма бухгалтерського обліку

7 Структурні підрозділи,

виділені на окремий баланс перелік відокремлених підрозділів, виділених
на окремий баланс

перелік відокремлених підрозділів, не виділених на
окремий баланс

8

Метод нарахування

амортизації основних засобів

кумулятивний

прямолінійний

виробничий

зменшення залишкової вартості

прискореного зменшення залишкової вартості

9 Зміна вартості основних

засобів зміна вартості основних засобів в результаті:

дообладнання (модернізації, реконструкції);

переоцінки

10 Об’єкти основних засобів,

надані та прийняті в оренду перелік основних засобів, зданих (прийнятих
в оренду)

джерела покращання орендованого майна

організацією-орендодавцем вказано чи є оренда доходом від основної
діяльності чи іншими доходами

11 Методи нарахування

амортизації інших

необоротних матеріальних

активів прямолінійний

виробничий

по 50 % – при введенні в експлуатацію і 50 % – при списанні з балансу

одразу 1 00 % при введенні в експлуатацію

12 Метод нарахування

амортизації нематеріальних

активів прямолінійний

кумулятивний

виробничий

зменшення залишкової вартості

прискореного зменшення залишкової вартості

13 Метод списання запасів при їх вибутті ідентифікованої собівартості

середньозваженої собівартості

ФІФО

ЛІФО

нормативних затрат

ціни продажу

14 Оцінка незавершеного

виробництва за нормативною виробничою собівартістю

за прямими статтями витрат

за вартістю сировини, напівфабрикатів, матеріалів

15 Оцінка готової продукції фактична виробнича собівартість

нормативна собівартість

прямі статті витрат

16 Варіант обліку витрат

діяльності

з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами” для суб’єктів
малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких
не спрямована на ведення комерційної діяльності

з використанням рахунків класу 9 “Витрати діяльності”

з використанням рахунків класу 9 “Витрати діяльності” та
позабалансових рахунків

17 Резерви майбутніх витрат та платежів перелік резервів, що
створюються для наступних платежів

резерви майбутніх платежів не створюються

18 Порядок створення резерву

сумнівних боргів не створюється резерв сумнівних боргів

створюється резерв сумнівних боргів

19 Метод формування резерву

сумнівних боргів виходячи з платоспроможності окремих дебіторів

на основі класифікації дебіторської заборгованості

20 Метод визнання доходу від

надання послуг метод оцінки ступеня завершеності робіт

рівномірного нарахування

21 Порядок проведення

інвентаризації активів та

зобов’язань підприємства кількість інвентаризацій в звітному році

дати їх проведення

перелік майна та зобов’язань, що перевірялись

при кожній з них

склад інвентаризаційної комісії

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020