.

1.Аудиторські перевірки податкового обліку. 2. Аудит валових витрат. 3. Скласти програму аудиту прибуткового податку з громадян (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 5374
Скачать документ

Контрольна робота

З дисципліни: «Податковий аудит»

1. Аудиторські перевірки податкового обліку. 2. Аудит валових витрат. 3.
Скласти програму аудиту прибуткового податку з громадян

План

Вступ

1. Аудиторські перевірки податкового обліку.

2. Аудит валових витрат.

3. Скласти програму аудиту прибуткового податку з громадян..

Література

Вступ

У сучасних умовах перебудови, становлення та розвитку ринкових відносин
в Україні важливе місце займають проблеми наповнення дохідної частини
державного та місцевого бюджетів. Вагомими джерелами є неподаткові
платежі.

Одним з найефективніших методів контролю за бюджетним процесом з боку
державних органів є податковий аудит (податкова перевірка). Наразі
проведення аудиту й формування висновків за його результатами є найбільш
складним і конфліктним моментом взаємин між платником та контролюючим
органом. Одночасно, проведення аудиту є досить дорогою процедурою і
вимагає залучення найбільш кваліфікованих працівників контролюючих
органів, значного часу та відволікає тією чи іншою мірою платника
податків від основної діяльності. Усе це потребує зваженого підходу
контролюючих органів при плануванні, підготовці та проведенні аудиту.

Для однозначного розуміння податкового аудиту як методу контролю
вводяться основні поняття, які поки що не знайшли свого визначення в
законодавстві та нормативній базі, але широко застосовуються на
практиці.

Податковий аудит (податкова перевірка) – це процесуальні дії
контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення,
своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів, а також дотримання законності операцій, пов’язаних з
одержанням доходів і здійсненням розрахунків. Слід зазначити, що поняття
податкового аудиту використовується у практичній діяльності контролюючих
органів та суб’єктів підприємницької діяльності, але в
нормативно-правових актах України переважно застосовується поняття
перевірки.

Аудиторські перевірки податкового обліку.

Перевірка податкового обліку на предмет відповідності чинному
законодавству.

В рамках податкового аудиту, за вибором клієнта, надаються наступні
послуги:

-Аудит розрахунків з бюджетом за різноманітними податкам.

-Аудит окремих ділянок податкового обліку.

-Комплексний аудит всієї податкової звітності.

Перевірка достовірності визначення бази оподаткування, правильності
застосування податкових ставок, використання всіх пільг, що надаються
платникам податків, своєчасності та повноти перерахунку податків до
бюджету, складання податкових декларацій під час аудиту розрахунків з
бюджетом за різноманітними податками проводиться по податках, що
цікавлять підприємство.

Це можуть бути:

-податок на додану вартість;

-акцизи;

-податок з доходів фізичних осіб;

-соціальні внески;

-податок на прибуток підприємств;

-збори і платежі за використання природних ресурсів;

-мито й митні збори;

А також спеціальні податкові режими:

-система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників
(єдиний сільськогосподарський податок);

-спрощена система оподаткування.

В ході податкового аудиту визначається:

Відповідність податкового обліку підприємства вимогам нормативних актів,
що регулюють порядок ведення податкового обліку та складання податкової
звітності в Україні. Відповідність податкової звітності підприємств
даним первинного обліку й тим відомостям, якими володіє аудиторська
організація про діяльність суб’єкта господарювання в ході перевірки.

Фінансові наслідки виявлених викривлень в податковому обліку та шляхи їх
усунення.

Необхідність внесення змін в методику податкового обліку, що
використовується на підприємстві.

Як доповнення до вищезазначеного комплексу послуг податкового аудиту
підприємству можуть бути надані наступні послуги:

Податкове планування. Рекомендації щодо системи договірних відносин,
можливої структурної реорганізації для зниження податкових витрат.

Розробка методики по визначеному напрямку податкового обліку для
бухгалтерських служб підприємства.

&

7-7 7″7T7V7ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesse

проведений після перевірки підприємства контролюючими органами для
аналізу правомірності податкових санкцій, що накладаються.

2. Аудит валових витрат.

Валові витрати відповідно до пункту 3.1. Закону про прибуток є одним з
елементів, які зменшують валовий дохід при визначенні оподатковуваного
прибутку. Тому підприємство платник податку на прибуток особливо
зацікавлене у правильності визначення суми валових витрат.

Тому при проведенні аудиту першочергове завдання полягає в контролі
дотримання правильності віднесення затрат до складу валових витрат, які
пов’язані з господарською діяльністю підприємства.

Будь – які затрати підприємства, що включаються до складу валових
витрат, повинні підтверджуватися відповідними розрахунковими, платіжними
та іншими документами, обов’язковість ведення і зберігання яких
передбачена правилами ведення податкового обліку.

У законі про прибуток немає вичерпного переліку затрат, які можна
включати до складу ВВ, але деякі затрати прямо заборонено відносити до
ВВ (п. 5.3.) а для інших встановлені додаткові умови. (п. 5.4.).

Аудитор проводить контроль по затратам:

1. Які не включаються до складу ВВ:

а). Затрати на:

– Придбання, будівництво, реконструкцію, ремонт та інші поліпшення ОЗ,
крім затрат, визначенних пунктом 5.2.10 Закону про прибуток.

– Сплату всіх видів податку на прибуток.

– Сплату ПДВ, крім випадків, визначених п. 5.3.3. Закону про прибуток.

– Сплату вартості торгівельних патентів.

– Сплату тарифів або неустойок.

– Виплату дивідендів.

– Суми збитків, понесених у зв’язку з продажем товарів, робіт (послуг)
або обміном, за цінами нищимо від звичайних.

2. Затрати, які включаються до складу ВВ з додатковими обмеженнями:

а). Забезпечення працівників спецодягом, взуттям, обмундируванням.

б). Науково – технічне забезпечення господарської діяльності.

в). Професійну підготовку і перепідготовку кадрів.

г). Проведення передпродажних і рекламних заходів.

д). Придбання ліцензій.

ж). Утримання і експлуатація об’єктів соціальної інфраструктури.

з). Утримання і експлуатацію житлового фонду, легкових автомобілів,
моторних човнів, катерів, яхт.

При цьому особливо ретельно підлягає контролю включення до складу ВВ по
даті визначеної відповідно до пункту 14.2 Закону про прибуток.

1. Дата списання коштів або дата оприбуткування (залежно від того, яка
подія відбулася раніше). Відносяться до затрат, пов’язаних з придбанням
матеріалів, робіт, послуг.

2. Дата заключної операції (у тому числі і при часткових поставках) –
при бартерних операціях.

3. Дата затвердження авансового звіту (за наявності підтверджувальних
документів) – затрати на відрядження, добові витрати.

4. Останній робочий день звітного періоду – по операціях з валютними
цінностями.

5. Дата надходження гривень – з продажу іноземної валюти.

6. Кінець звітного періоду – при коригуванні вартості товарних запасів і
матеріальних ресурсів.

Література

1.Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999 p., №996-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР).
–1999. –№40. – ст.365.

2.Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів
спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та
доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”,
2002. – 576 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. –
5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. „Рута”, 2003. – 726 с.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. –704 с.

5. Давидов Г. М. Аудит. Навчальний посібник. К:”Знання”, 2001. – 342 с.

6. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний
посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020