.

1. Організація ведення обліку на малих підприємствах (контрольна)

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 9352
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ”

ПЛАН

Організація ведення обліку на малих підприємствах.

Задача

1. Організація ведення обліку

на малих підприємствах

Бухгалтерський облік на малих підприємствах базується на єдиних
методологічних принципах, встановлених Положенням про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України № 250 від 3 квітня 1993 р. (зі змінами і
доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 509 від
5 липня 1993 p., № 804 від 24 вересня 1993 p., № 175 від 21 березня 1994
p., № 307 від 26 квітня 1995 p., № 95 від 14 серпня 1996 p., № 869 від
11 серпня 1997 p.).

Створення, прийом і відображення у бухгалтерському обліку, а також
зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської
звітності здійснюється відповідно до Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 р.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 112 від 31 травня
1996 р. затверджені Вказівки про склад і порядок заповнення облікових
регістрів малими підприємствами (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України Яг 297/1322 від 13.06.96 p.).

Мале підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку,
виходячи з потреб свого виробництва і управління, їх складності та
чисельності працівників.

Підприємствам, що зайняті у матеріальній сфері виробництва,
рекомендується використовувати регістри, передбачені журнально-ордерною
формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського
харчування і постачальницько-збутових видів діяльності можуть
використовувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Виходячи з потреб виробництва й управління, мале підприємство може
пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки
своєї роботи з дотриманням вимог:

– єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);

– взаємозв’язок даних аналітичного і синтетичного обліків;

– суцільне відображення всіх господарських операцій в регістрах обліку
на підставі первинних облікових документів;

– накопичення і систематизація даних первинних документів у розрізі
показників, необхідних для управління і контролю за господарською
діяльністю малого підприємства, а також для складання і подання
бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування.

Початковим етапом бухгалтерського обліку на малому підприємстві є
суцільне документування всіх господарських операцій. Малі підприємства
для документування операцій можуть використовувати типові міжвідомчі
форми первинної облікової документації та відомчі форми.

Наступним етапом обліку є:

– реєстрація відомостей, відображених у первинних документах, у
застосовуваних регістрах бухгалтерського обліку;

– складання фінансової звітності;

– використання даних бухгалтерських регістрів для одержання іншої
інформації, яка необхідна для самого підприємства і зовнішніх
користувачів.

Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосовуватися за двома
видами:

– проста форма (без використання регістрів обліку майна малого
підприємства);

– форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна
малого підприємства.

Проста форма бухгалтерського обліку.

Малі підприємства, які здійснюють не більше 100 господарських операцій
на місяць, не мають виробництва продукції і робіт, пов’язаних з великими
матеріальними витратами, застосовують просту форму бухгалтерського
обліку.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів,
відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і
фінансового результату

ведуться в одному бухгалтерському регістрі — Книзі обліку
господарських операцій за формою № К-1.

Поряд з Книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків з
оплати праці з працівниками і бюджетом по прибутковому податку мале
підприємство веде Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8.

Книга обліку господарських операцій (форма № К-1) містить усі
застосовувані малим підприємством бухгалтерські рахунки, є комбінованим
регістром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого є
можливість визначити наявність господарських засобів та їх джерел на
визначену дату і скласти бухгалтерську звітність.

Книга має бути прошнурована й пронумерована. На останній сторінці
зазначається кількість пронумерованих сторінок, що засвідчується
підписами керівника і головного бухгалтера, а також печаткою.

Книга відкривається записами сум залишків на початок року (початок
діяльності підприємства) за кожним видом засобів і джерел.

У графі 3 “Зміст операції” в хронологічній послідовності позиційним
способом відображуються на підставі первинних документів всі
господарські операції поточного місяця.

Суми по кожній операції, зареєстрованій у Книзі, відображуються методом
подвійного запису одноразово у графах “Дебет” і “Кредит” рахунків обліку
відповідних видів коштів та їх джерел.

Дані про фінансово-господарську діяльність малого підприємства за місяць
з усіх відомостей переносяться до відомості форми № В-9, на підставі
якої складається оборотна відомість:

Назва

рахунку Сальдо на І… Обороти за … Сальдо на …

дебет кредит дебет кредит дебет кредит

1 2 3 4 5 6 7

Оборотна відомість використовується для складання бухгалтерського
балансу.

малих підприємств порядок ведення обліку за скороченою
журнально-ордерною формою (8 журналів-ордерів) (табл. 4.6 затверджено
Інструкцією Мінфіну від 6 червня 1960 р.

Документи, що надійшли зі складів до бухгалтерії, перевіряють як з точки
зору правильності їх оформлення, так і по суті відображених у них
операцій. Прибуткові ордери звіряють з рахунками, що до них належать,
транспортними документами, прийомними актами тощо. Лімітні картки, що
надійшли зі складу, зіставляють з іншими примірниками, одержаними від
цехів-споживачів, накладні на перекидання матеріалів, здані
складами-відправниками, з примірниками тих же накладних, що надійшли зі
складів-одержувачів, лімітні картки і вимоги відзначають у реєстрах
видачі тощо.

Далі документи таксують за допомогою машин, тобто зазначені в них
матеріали оцінюються за твердими обліковими цінами.

По кожному реєстру зданих документів після їх таксування підраховують
обороти надходження або витрат матеріалів у розмірі номенклатурних груп.

На малих підприємствах підсумки підрахунків можна відображати в
накопичувальних відомостях, групових оборотних відомостях. Обробляти
документи можна на комп’ютерах.

Для обліку надходження й використання виробничих запасів використовують
такі синтетичні інвентарні субрахунки рахунка № 20 “Запаси”:

№ 201 “Сировина і матеріали”

№ 203 “Паливо”

№ 205 “Будівельні матеріали”

№ 207 “Запасні частини”

№ 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

№ 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”

№ 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” та ін.

У зв’язку з виникненням різних господарських операцій стосовно обліку
виробничих запасів слід враховувати також:

– знос малоцінних та швидкозношуваних предметів;

– переоцінку товарно-матеріальних цінностей;

– заготівлю і придбання матеріальних цінностей;

– транспортно-заготівельні витрати.

Список використаної літератури

Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу
” Бухгалтерський облік”. –Тернопіль: ТАНГ, 2002. –68 с.

Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний
посібник. –К.: Знання, 2004. –245 с.

Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України.
–Тернопіль: Лілея, 2002. –100 с.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку,
економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2002. –260с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020