РЕФЕРАТ

на тему:

Прилади хімічної розвідки для сильнодіючих та бойових отруйних речовин

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в
повітрі, на місцевості та техніці V-газів, зарину, зоману, іприту,
фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану. Комплектується трьома
видами індикаторних грубок для визначення отруйних речовин типу: зарин,
зоман і V-гази — з одним червоним кільцем і червоною крапкою; фосген,
дифосген, синильна кислота і хлорціан — з трьома зеленими кільцями;
іприт — з одним жовтим кільцем. Маса приладу — 2,3 кг.

Напівавтоматичний прилад хімічної розвідки (ППХР) призначений для
забезпечення хімічних розвідувальних машин. Дозволяє визначати наявність
в повітрі, на місцевості і техніці V-газів, фосгену, дифосгену,
синильної кислоти, хлорціану, іприту. Прилад працездатний в інтервалі
температур від -40 до +40 °С. Час визначення ОР — від 2 до 5 хв. Маса
приладу без упаковки — 2,2 кг.

Газоаналізатор автоматичний ГСП-11 встановлюється для забезпечення
хімічних розвідувальних — машин і призначений для безперервного контролю
повітря з метою виявлення в ньому наявності пари фосфорорганічних ОР і
для подання звукових та світлових сигналів виявлення ОР.

Прилад працездатний в інтервалі температур від -40 до +40 °С. В якості
джерела живлення використовуються акумулятори КН-22.

Живлення обігрівачів термостату здійснюється від бортової мережі машини
напругою 12 В. Тривалість роботи приладу без додаткової зарядки або
заміни акумуляторів при нормальній температурі — не менше б год.

Прилад має два робочі діапазони чутливості до ОР: чутливість до парів
зарину і V-газів на першому діапазоні — 5·10-5 мг/л і на другому —
2-10-6 мг/л.

Тривалість роботи приладу, забезпеченого однією зарядкою індикаторних
засобів, на першому діапазоні — 2 год., на другому — від 10 до 12 год.
Маса приладу — біля 30 кг.

Газоаналізатор УГ-2 призначений для вимірювання концентрації шкідливих
газів (парів) в повітрі робочої зони виробничих приміщень. Забезпечує
виявлення наступних шкідливих речовин в повітрі: сірчаний ангідрид,
ацетилен, окисли вуглецю, сірководень, хлор, аміак, окисли азоту,
етиловий спирт, бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон, вуглеводи нафти.

Визначення концентрації газу (пари) шкідливих речовим в повітрі
здійснюють за еталонами пофарбування індикаторів. Виміри проводяться 2-3
рази і оцінка здійснюється за середніми арифметичними значеннями.

Газоаналізатори «Сирена», «Сирена-2», «Сирена-4» призначені для
автоматичного визначення мікроконцентрацій токсичних газів (сірководню,
аміаку, фосгену) у повітрі виробничих приміщень, а також сигналізації
порогу вимірювання. Газоаналізатори забезпечують виявлення газів (пари):
на відстані не більше як 300 м між датчиком і блоком управління; при
температурі навколишнього повітря від 5 до 40 °С.

Таблиця 1.

Технічні характеристики газоаналізаторів

Характеристики Тип газоаналізатор РУ

Сирена Сирена-2 Сирена-4

Тип

газів для виміру Сірководень Аміак Фосген

Діапазон виміру, мг/м3 0-3,0-10,0-30 0-30 0-1

Погрішність виміру, % ±20 ±20 ±20

Час одного циклу, хв. 5 ±0,2 5 ±0,2 5 ±0,2

Час безперервної роботи, діб 30 30 14

Живлення, В 220 220 220

Маса, кг 58 58 58

Примітки: Гранично допустимі концентрації, мг/м3 10 20 0,5

Смертельно токсичні дози, г·хв/л 30 100 6

Газоаналізатор «Сирена-М» призначений для виявлення концентрації хлору в
повітрі виробничих приміщень. Газоаналізатор може розміщуватися на
відстані не більше 5 м від місця забору проби.

Технічні характеристики приладу складають: діапазон виміру – 0-2 мг/м3;
погрішність виміру — ± 20 %; час одного циклу — 1 ± 0,6 хв.; час роботи
в автоматичному режимі без перезаряджання реактивів — не менше 4 діб;
живлення приладу -220 В; маса приладу — 10 кг.

Газосигналізатор «ГАІ-1» призначений для контролю загазованості повітря
робочої зони в 1-2 точках технологічних приміщень.

Технічні характеристики приладу складають: діапазон виміру — 0-2 мг/м3;
погрішність виміру — ± 20 %; час одного циклу, — 1 ± 0,6 хв.; час роботи
в автоматичному режимі без перезаряджання реактивів — не менше 4 діб;
живлення приладу — 220 В і від мережі стисненого повітря тиском 1,4
кгс/см2; витрата повітря — в межах від 1,2 до 2,5 л/хв.; середнє
використання потужності — не більше 70 Вт; маса приладу -47,5 кг;
газосигналізатор забезпечує роботу при змінах температури від 15 до 40
°С і виносу пульту управління на відстань не більше 2 000 м.

Індикатор контролю загазованості приміщень хлором (ІЗП) призначений для
контролю гранично допустимої концентрації (ГДК) хлору в повітрі
виробничих приміщень хлораторних і очисних споруд та хлорних переливних
станцій водопровідних господарств.

Склад: електрохімічна комірка (62×68 мм), блок індикації і сигналізації
(145x180x77 мм), таблетка (8×6 мм).

Технічні характеристики: діапазон ГДК — 0-1; порі]- чутливості
концентрації хлору в повітрі — 0,05 мг/м3; час спрацювання при
концентрації 1,6 ГДК — не більше 180 с; час роботи в автоматичному
режимі без проведення регламенту технічного обслуговування — не більше
12 міс.; довжина лінії між електрохімічною коміркою і блоком
сигналізації: двожильним кабелем складає 20 м, кабелем з екраном — до
100 м; потужність — не більше 10 Вт; термін використання таблетки — не
більше 12 міс.; витрати реагенту на рік — не більше 4 г; маса індикатору
— не більше 3 кг; вихідний сигнал ГСП – 0-10.

Автомобільна радіометрична і хімічна лабораторія АЛ-4 забезпечує
радіометричний аналіз проб води, харчових продуктів і фуражу; якісне і
кількісне виявлення у різних пробах звісних ОР; кількісне визначення
отрут у пробах води, харчових продуктах і фуражу; фізико-хімічні аналізи
проб невідомих ОР; проведення контрольних аналізів за визначенням
повноти дегазації місцевості, озброєння, техніки, транспорту, одягу і
спорядження; проведення вибіркового контролю захисних властивостей
засобів захисту шкіри; кількісне визначення і проведення контрольних
аналізів сумішей для дегазації, дезактивації, що створюють дим,
запалювальних, вибухових речовин і вогнеметних.

Польова хімічна лабораторія ПХЛ-54 призначена для виявлення ОР у пробах,
що взяті з різних джерел, а також з техніки, предметів, одягу. Маса
спорядженої лабораторії — біля 20 кг.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ

Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник
для вузов. — М.: Высшая школа, 1986.

Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и
оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных
электростанций. — М., 1989.

Губський А. І. Цивільна оборона. — К., 1995.

Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства
от оружия масового поражения. Справочник. — К., 1989.

Деміденко Г.П., Захист об’є ктів народного господарства від зброї
масового ураження. — К., 1996.

Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За
редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. — Львів: Афіша, 2001.

Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. — К., 1997.

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах
харчування (ДР-97). МОЗ України. — К., 1997.

Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних
виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного
походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України
С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. — К.: НАНУ, 1995.

Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. — К., 1999.

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных
объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і
катастрофах. — М., 1990.

Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта
В.Ф. Гречанінова. — К., 1997.

Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. — M.; Воеииздат, 1978.

Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и
экологического характера. В 3-х частях. — М., 1990.

Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. — М.:
Воениздат, 1986.

Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом
генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

Похожие записи