.

Права та обовязки чатового (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4363
Скачать документ

Реферат з ДПЮ

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО

План

порядок приймання та здачі поста.

доповідь про прийом та здачу поста.

обов’язки чатового на гауптвахті, порядок застосування їм зброї.

за що відповідає вивідний, його обов’язки.

що заборонено вивідному.

Вступ

Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і вимагає від
особового складу точного дотримання всіх положень, визначених цим
Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розумної
ініціативи. Для несення вартової служби від наряджуються варти. Вартою
називають озброєний підрозділ, від наряджений для виконання бойового
завдання з метою охорони та оборони військових об’єктів, бойових
прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній частині
(батальйоні). Варти бувають гарнізонні і внутрішні (корабельні), вони
можуть бути постійними або тимчасовими.

Гарнізонні варти призначаються для охорони та оборони об’єктів
центрального, оперативного та корпусного підпорядкування, які не мають
своїх підрозділів охорони, а також для охорони осіб, що тримаються на
гарнізонній гауптвахті.

Внутрішня (корабельна) варта призначається для охорони та оборони
об’єктів однієї військової частини (корабля).

Постійні варти передбачаються розкладом варт, тимчасові варти в розклад
варт не включаються, вони призначаються наказом начальника гарнізону або
командира військової частини для охорони та оборони військового майна
під час завантаження (розвантаження), тимчасового складування, супроводу
вантажів, які перевозяться різними видами транспорту, а також для
охорони заарештованих.

Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізону, військовому
комендантові гарнізону, черговому варт та його помічникові. Варта на
гарнізонній гауптвахті, крім того, підпорядковується начальникові
гауптвахти.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові військової
частини (командирові корабля), черговому частини (корабля) та його
помічникові, якщо помічник чергового військової частини (корабля) за
військовим званням рівний з начальником варти або старший від нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту подання під час
розводу команди «Струнко» для зустрічі чергового варт (військової
частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з моменту подачі
начальником варти команди «Кроком руш» для руху в свою військову частину
(підрозділ) після зміни.

До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за кількістю
постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника варти,
помічник начальника варти з технічних засобів охорони або оператор з
технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби вартових
собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті вивідні й
конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і вище, а
також з охорони установ, крім перелічених осіб, можуть призначатися
вартові контрольно-пропускних пунктів.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб дослідити які є права та
обов’язки чатового.

Предметом дослідження – статути збройних сил України.

Об’єктом дослідження – права та обов’язки чатового.

Завдання курсової роботи:

розглянути загальне положення вартової служби;

визначити правильне несення вартової служби;

з’ясувати порядок приймання та здачі поста, обов’язки чатового та
вивідного, а також порядок застосування зброї чатового та вивідного;

Отже, дана курсова робота дає чітко зрозуміти які права та обов’язки
чатового й вивідного при носіння служби.

Порядок приймання та здачі поста

Зміна чатових проводиться через 2 години, у парні або непарні години.
За температури повітря – 20 °С і нижче (під час вітру – і при меншому
морозі) зміна чатових зовнішніх постів, а також внутрішніх постів, що
перебувають в неопалюваних приміщеннях, проводиться через годину. За
температури повітря +30 °С І вище (в затінку) чатові змінюються також
через годину. Вказівку про зміну чатових через годину в цих випадках дає
черговий варт (військової частини).

Якщо зміна чатових проводиться через годину, то начальник варти робить у
постовій відомості запис про те, що чатові з такої-то години змінювалися
через годину, а з такої-то години, під час заступання такої-то зміни, –
через 2 години.

Зміна чатових біля входу до вартового приміщення проводиться через кожні
30 хвилин начальником варти або його помічником.

Під час приймання поста біля камер із заарештованими вартовий, крім
того, зобов’язаний перевірити кількість заарештованих, які в них
перебувають.

У разі потреби вартовий, який заступає на пост, за допомогою розвідного
одягає постовий одяг.

Під час заступання першої зміни чатових обидва розвідні стежать за тим,
щоб чатовий, якого змінюють, правильно здав пост вартовому, який
заступає, ознайомив його з межами та підступами до поста, сигналізацією
і з усіма особливостями поста; під час приймання постового одягу
перевіряють, щоб він був цілий.

Якщо під час приймання та здавання поста буде виявлено неполадки
(пошкодження огорожі, шнурів, дверей, вікон) або невідповідність печаток
(пломб) зліпкам (відтискам), кількості, зазначеній у табелі постів, а
також невідповідність кількості бойової техніки, яка перебуває під
охороною, розвідний зупиняє передачу поста й викликає начальника варти;
у разі, коли пост приймає нова варта, викликаються начальники
попередньої та нової варт.

У разі розташування постів з обох боків від вартового приміщення
розвідний спочатку змінює чатових на постах, розташованих з одного боку
вартового приміщення, а потім, залишивши вартових, яких змінив у
вартовому приміщенні, вишиковує інших вартових цієї зміни та веде їх на
пости.

Після повернення зміни з постів і розряджання зброї розвідний наказує
вартовим поставити зброю в ставницю.

Шикування другої й наступних змін нової варти для відправлення їх на
пости та зміни чатових, а також заряджання та розряджання зброї
проводиться так, як зазначено для першої зміни.

Виставлення чатових на нові пости, а також зняття чатових із
ліквідованих постів проводиться начальником варти на підставі письмового
припису начальника гарнізону (командира військової частини) в
присутності чергового

варт (чергового військової частини) й начальника об’єкта, який
охороняють.

Про виставлення (зняття) чатових робиться запис у постовій відомості.

положення зброї у чатового на посту

Доповідь про прийом та здачу поста

Закінчивши здавання та прийняття поста, чатовий і вартовий, який
заступає на пост, стають обличчям у бік, протилежний об’єктові, що мають
охороняти, й по черзі доповідають, наприклад: «Товаришу (пане) сержанте.
Рядовий Чмихун пост номер такий-то здав»; «Товаришу (пане) сержанте.
Рядовий Шалига пост номер такий-то прийняв». Після доповіді та одержання
вказівок від розвідного чатовий бере зброю, як визначено в статті 234
цього Статуту, та приступає до виконання своїх обов’язків на посту.

Коли зміна наближається до чатового на відстань 10 -15 кроків, розвідний
нової варти командує: «Зміна – СТІЙ» і наказує одному з вартових
спостерігати (у випадку прямування зміни на машині – зарядити зброю і
спостерігати) за постом і підступами до нього.

Чатовий під час наближення зміни стає обличчям до неї і самостійно бере
автомат у положення «на ремінь» (карабін – «до ноги»). Розвідний
попередньої варти підходить до чатового, опитує його про все помічене
під час перебування на посту, потім командує йому: «СТРУНКО». За
командою розвідного нової варти, наприклад: «Рядовий Онищенко, на пост
кроком – РУШ», чатовий робить крок вправо, вартовий підходить до
чатового й стає на його місце обличчям у протилежний бік (з карабіном
біля ноги).

Розвідні попередньої та нової варт стають з обох боків від чатового та
вартового на один-два кроки від них, обличчям один до одного.

За командою розвідного попередньої варти «Чатовий, здати пост» чатовий
здає пост. При цьому чатовий та вартовий повертають один до одного
голови. Здача поста словами полягає в тому, що чатовий, називаючи номер
поста, перелічує вартовому, який заступає на пост, все, що підлягає
охороні згідно з табелем постів, а також зазначає, що було помічено
поблизу поста під час несення служби.

Після здавання поста словами вартовий за командою свого розвідного
«Вартовий, прийняти пост» зобов’язаний разом із розвідним нової варти в
присутності чатового та розвідного попередньої варти обійти об’єкт, що
охороняється, й перевірити справність огорожі, дверей (воріт), вікон і
стін сховищ (складів, парків), кількість машин, літаків, гармат чи іншої
бойової техніки, а також наявність і стан засобів охорони, зв’язку,
пожежогасіння. Якщо на посту є заміси, пломби й печатки, вартовий
зобов’язаний оглянути й перевірити їх цілість і справність шнурів.

Доповідь про прийняття (здавання) поста визначає перехід вартового на
становище чатового (чатового на становище вартового).

За командою розвідного попередньої варти, наприклад: «Рядовий Кращенко,
з поста кроком – РУШ», вартовий, якого змінили, та вартовий, який
тимчасово спостерігав за постом, стають позаду зміни (карабін самостійно
береться в положення «на ремінь»). Після чого розвідний нової варти
командує: «Зміна, за мною кроком – РУШ» і веде зміну до іншого поста.

Під час зміни чатових внутрішніх постів розвідний, провівши зміну до
входу в приміщення, командує: «Зміна – СТІЙ», залишає одного з вартових
старшим і командує, наприклад: «Рядові Михайленко, Шевченко, за мною
кроком – РУШ». Зайшовши у приміщення, розвідний змінює чатового.

Обов’язки чатового на гауптвахті, порядок застосування їм зброї.

Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, якщо
дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх
використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть застосовувати
у разі виникнення загрози житло або здоров’ю військовослужбовців, нападу
на чатового, на об’єкти, які охороняють, вартове приміщення або зміну,
що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не повинно
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на чатових
обов’язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад варти
забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потерпілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний негайно
доповідає начальникові варти, а начальник варти – черговому варт
(черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили (зброї) має наслідком
відповідальність, встановлену законом України.

Чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на
нього або на об’єкт, який він охороняє.

Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої зони, позначеної
покажчиками, крім начальника варти, помічника начальника варти, свого
розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чатовий зупиняє вигуком
«Стій, Назад» або «Стій, обійти справа (зліва)».

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком «Стій, буде
застосована зброя» і негайно викликає начальника варти або розвідного,
не послабляючи уваги за об’єктом, що охороняє, стежить за поведінкою
порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальником варти,
розвідним.

В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазначають у табелі
постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста або до
забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком «Стій, хто йде?». Якщо
відповіді немає, то чатовий попереджає: «Стій, стрілятиму» й затримує
порушника або діє відповідно до частин другої й третьої статті 197 цього
Статуту.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове приміщення, не
послабляючи уваги, й далі охороняє об’єкт, який йому доручено, та
стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь «Іде начальник варти (помічник
начальника варти, розвідний)», чатовий наказує: «Начальник варти
(помічник начальника варти, розвідний), до мене, решта – на місці»; за
потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього, освітила
своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді начальник
варти (помічник начальника варти, розвідний), чатовий допускає до себе
всіх осіб, як прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником начальника варти,
розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які перебувають з ним,
не виконують вимогу чатового залишитися на місці, чатовий попереджає
порушників вигуком «Стій, стрілятиму». За невиконання порушником цієї
вимоги чатовий застосовує до них зброю без попереджувального пострілу
вгору.

Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту себе або об’єкта,
чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і прикладом.

У крайніх, невідкладних випадках або за несправності засобів зв’язку й
сигналізації чатовий може викликати на пост начальника варти або
розвідного пострілом угору.

Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зобов’язані
повідомити про це засобами зв’язку начальника варти і посилити
пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

Начальник варти має право застосовувати зброю без попередження сам і
складом варти у разі явного нападу на об’єкти, які охороняються, на
чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із постів).
Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для припинення
заворушення серед заарештованих за умови виникнення безпосередньої
загрози життю і здоров’ю людей або до заарештованого, який намагається
втекти. У цих випадках до застосування зброї він має голосом або
пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосовано зброю.

За що відповідає вивідний, його обов’язки

Вивідний відповідає за охорону заарештованих під ч супроводу їх у межах
гауптвахти.

Він підпорядкований начальникові варти т його помічникові

Вивідний зобов’язаний:

Охороняти за наказом начальник варти або його помічника заарештованих
під час проведення ранкового і вечірнього туалету, справляння природних
потреб і на прогулянці, а також під час прибирання камер та приміщень
гауптвахти.

стежити, щоб заарештовані не курили не спілкувалися із сторонніми
особами;

попереджувати заарештованого за його спроби втекти вигуком “Стій, буду
стріляти”, а за невиконання цієї вимоги застосовувати зброю.

Заборонено вивідному

Вивідному під час конвоювання заарештованих заборонено вступати з ними в
розмову, будь-що брати від них або передавати їм, а також їсти, пити,
курити, співати, сидіти, справляти природні потреби та іншим способом
ухилятися від виконання службових обов’язків.

Для конвоювання заарештованих вивідний вишиковує їх у колону по одному і
рухається услід за ними на відстані два-три кроки зліва (справа)
арештованих (арештованого). Усі команди подає вивідний.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020