Реферат на тему:

Інтерактивні технології навчання в курсі «основи безпечної
життєдіяльності»

Школа — це модель суспільства. І говорячи про рівність, волю, дотримання
прав, ми забуваємо про те, що в кожній конкретній школі, конкретному
п’ятому, восьмому, одинадцятому класі дитина залишається одиницею
процесу, безликим об’єктом, І що не може або не хоче говорити.
Заговорити з учнем як з партнером, не опускатися, а піднятися на рівень
дитини — мета інтерактивних технологий навчання.

Поставте особистість дитини в центр своєї діяльності, станьте
посередником у взаємодії суб’єктів навчання — і ви відчуєте, що
працювати складно, але необхідно. У чому ж специфіка предмета ОБЖ і
застосування інтерактивних технологій у цьому курсі? І. К. Журавльов
виокремлює три І типи навчальних предметів, у кожному з яких домінує
один з напрямів соціального досвіду, що передається через зміст освіти.

Перший тип (фізика, хімія, біологія, географія, історія, астрономія) —
основний компонент — наукові знання.

Другий тип (мови, математика, креслення, фізкультура, технологія) —
формування умінь і навичок.

Третій тип (література, музика, образотворче мистецтво) —
емоційно-ціннісні стосунки, формування досвіду взаємин.

Навчальний предмет ОБЖ не вписується в жодну з цих груп: кожен компонент
змісту освіти — система знань, досвід способів дії, досвід творчої
взаємодії, досвід емоційно-ціннісних стосунків — мають однакове значення
для розуміння ролі знань і засвоєння вмінь. Цілісний процес навчання
«Основ безпечної життєдіяльності» — процес реалізації всіх елементів
соціального досвіду, формування життєвих звичок і навичок здорового
способу життя, досвіду поводження в складних життєвих ситуаціях, уміння
жити й вижити в умовах навколишнього середовища. Професор Н. А. Смирнов
визначив девіз предмета ОБЖ: «Знати, щоб вижити!» Саме на уроках ОБЖ
учні можуть одержати відповіді на багато цікаво для них питань, тому
навчальний матеріал не може викладатися сухо, нецікаво, формально.

Інтерактивні технології необхідні вчителям ОБЖ, можливо, більше, ніж
іншим. Але що ж це за технології? У чому їхня суть?

Пасивна модель навчання (умовно)

Необхідними умовами є: підготовленість учнів до сприйняття навчального
матеріалу, сприятливий психологічний клімат на уроці, відповідний рівень
знань учнів. До переваг цієї моделі можна віднести: роботу з великою
аудиторією, можливість викладу великого обсягу Інформації, роботу за
умов відсутності в учнів підручників, цілковиту реалізацію вчителя.
Безумовно, недоліками є відсутність зворотного зв’язку з аудиторією і
достовірної інформації про сприйняття навчального матеріалу.

Активна модель навчання (умовно)

Для реалізації цієї моделі учень повинен бути гарним виконавцем, здатним
відтворити навчальний матеріал під час опитування, а учитель
відпрацьовує навички спілкування з учнями в ході індивідуальної роботи,
конференцій, усних опитувань, аналізу рефератів тощо. Безсумнівно,
слабкою стороною цієї моделі є одномоментна робота вчителя з одним
учнем, інтенсивна робота вчителя.

Інтерактивна модель навчання

Для реалізації цієї моделі необхідними умовами є: сприятливий клімат на
уроці й у класі взагалі, наявність соціальних навичок, уміння учнів
спілкуватися, бажання вчителя спілкуватися з учнями «на рівних». Учитель
перестає бути єдиним джерелом інформації, є рівним учасником, стає
фасилітатором дії. У ході навчання за цією моделлю учень учиться робити
вибір, шукати й аналізувати інформацію, захищати свою точку зору,
добирати найбільш переконливі аргументи, а вчитель розкриває для себе
нові можливості свого професійного зростання.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на
основі аналізу обставин і ситуацій. Воно ефективно сприяє формуванню
навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці,
взаємодії, дає учителю можливість стати справжнім лідером дитячого
колективу. Кредо інтерактивного навчання:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я бачу, чую й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я бачу, чую, обговорюю й роблю я одержую знання і вміння.

Коли я передаю знання іншим, я став майстром.

Для застосування інтерактивних технологій необхідно створити сприятливий
психологічний клімат на уроці Наведу найбільш ефективні вправи. Для
третього тематичного блок в 5—8-х класах «Серед людей» це вправа «Мій
портрет у променях сонця».

Інструкція: намалюйте, будь ласка і у центрі аркуша коло. А тепер
напишіть у ньому своє ім’я. Це — сонечко Спробуйте намалювати
проміннячко сонця, але ці промені не зовсім зви чайні. На кожному
промені напишіть свої позитивні якості. Скільки якостей, стільки
променів. А тепер нижчі під сонцем намалюйте їжачка. Голки їжачка — це
ті ваші якості, які ви вважаєте негативними.

Обговорення:

Які якості було писати легше?

Чому?

Чи впевнені ви в тому, що правильно оцінили свої якості?

Нагадаю, що принципово важливий, є прагнення вчителя виховати в учні)
оптимістичне, активне ставлення де життя. Осад від негативних ситуації
має бути усунутий, «урівноважений) загальною позитивною установкою не
можна дозволити, щоб у дитині сформувалося «катастрофічне сприйняття
світу».

Вправа «Бінго»

Інструкція: без допомоги ножиць тільки руками «вирізати» фігурку Бінго —
силует людини. На правій руці чоловічка написати назву свого улюбленого
музичного стилю; на лівій руці — своє улюблене місце відпочинку; на
правій нозі — свою улюблену страву; на лівій нозі — своє хобі
(захоплення); на голові — свою мрію (не наполягайте, якщо учень не вкаже
один з пунктів). Обговори із сусідом по парті, з учнями із сусідніх парі
Усі збіги запиши на животі Бінго зазначивши імена учнів.

Обговорення:

Чи є учні, в яких однаковими виявилися всі позиції?

У кого збіглися кілька позицій?

Одна?

Усі різні?

Про що ми можемо сказати, аналізуючи цю вправу?

Що допомагає пізнати одне одного;

Після виконання цієї вправи можна перейти до викладу матеріалу з
теми«Спілкування. Толерантність».

Мозковий штурм — цікавий прийом що дозволяє визначити початковий рівень
знань учнів з предмета й викладати новий матеріал, коригуючи ті
доповнюючи їх. Під час проведення мозкового штурму всі версії,
висловлені учнями, мають бути відзначення та взяті до уваги, якими б
смішними безглуздими вони не були. Прийом ш терпить глузувань, критичних
зауважень з боку вчителя й учнів класу.

Мозковий штурм — це спілкування..

Учні можуть обговорювати конфліктне спілкування, спілкування з батьками,
учителями, товаришами. Усі вереї записуються на дошці. Учитель підводить
до висновку: конструктивне розв’язувати будь-яку проблему можна, тільки
ефективно спілкуючись.

Вправа «Цифра» дозволить підвести учнів до розгляду поняття
«толерантність». На дошці вчитель пише цифру шість ( ©З ). Для правого і
лівого рядів цю цифру буде видно з різню боків. Для одних учнів це
шість, для інших — дев’ять. Суперечка, що виникає, стане гарним
підтвердженням того, що небажання зрозуміти іншого, переконаність, що
ваша думка єдино правильна, невміння зняти свої «окуляри стереотипів» —
це найкоротший шлях до нерозуміння, а часто й конфлікту.

Висновок учителя: якщо ви хочете продуктивного спілкування, слід
ставитися так, щоб не ображати співрозмовника, поважати його точку зору
та його особистість, незалежно від соціального стану, національності,
індивідуальних особливостей. Таке спілкування називається толерантним.

Розділ «Цивільна безпека». 9 клас

Тема. Право людини на життя, волю, недоторканність

Цікавим є досвід виконання й обговорення тесту «Визначення температури
прав людини в нашій школі».

Усі питання тесту складено на основі Європейської Конвенції з прав
людини.

Інструкція: визначте, наскільки точно висловлення відбиває ситуацію у
вашій школі (для всіх учасників навчально-виховного процесу: учителів,
учнів, адміністрації, технічних працівників),

1 бал — ні/ ніколи.

2 бали — рідко.

3 бали — часто.

4 бали — завжди/ так.

Питання тесту

1. У нашій школі учням гарантовані безпека й особиста недоторканність.

2. Щодо членів шкільного колективу немає прикладів дискримінації у
зв’язку з їхнім способом життя, що виявляється в їхньому стилі одягу,
приналежності до груп.

3. У нашій школі всі мають однаковий доступ до підручників, навчальних
матеріалів.

4. Члени шкільного колективу виступатимуть проти будь-яких висловлювань
або дій, що здадуться їм дискримінаційними чи принизливими.

5. Коли виникають конфлікти, ми намагаємося розв’язати їх
ненасильницьким шляхом, шляхом переговорів.

6. У питаннях дисципліни кожному гарантується справедливе ставлення у
разі визначення його провини та призначення йому покарання.

7. Кожен, кого обвинувачують у неналежному поводженні, вважається
невинуватим доти, поки його провину не доведуть.

8. Ніхто не зазіхає на моє місце і мою власність.

9. До моєї школи приймають учнів, учителів, вихователів різних
національностей і культур.

10. Члени шкільного колективу мають можливість брати участь у виробленні
шкільної політики і шкільних правил.

11. У розпорядженні учнів достатньо часу для відпочинку протягом дня,
раціонально розподілена робота за відповідних умов.

12. Я відповідально ставлюся до того, щоб інші люди не зазнавали
дискримінації і поводилися і так, щоб забезпечувалася безпека і
благополуччя всього шкільного колективу.

E

a

oe

(‚()\)8+&.@.|.?.u.:1X1 5.5e*eeeeEeeeeeeeeeeeee*ee

Максимально можлива температура прав людини дорівнює 48 градусам. Яка
температура прав людини у вашій школі?

Розділ «Здоровий спосіб життя». 5-8 класи

Вправа «Колесо життя»

|Мета: визначити поняття «здоров’я» і «здоровий спосіб життя», фактори,
що впливають на нього.

Методика запропонована Біллом Райном на семінарі «Конструювання програм,
що формують здоровий спосіб життя» у травні 2001 року в м. Києві.

В основу покладено світогляд перших поселенців Канади, що сприймали
життя як колесо. Відповідно до цього в житті все має перебувати в
гармонії.

Інструкція: намалюйте в зошиті велике коло, розділіть його на вісім
частин і позначте кожну з них (за годинниковою стрілкою):

• духовна складова здоров’я (неактивний — активний);

• інтелект (самовдоволений — допитливий);

• емоційна (нестійкий — стійкий);

• фізична (нездоровий — здоровий);

• соціальна (усамітнений — член певної соціальної групи);

• професійна (незадоволений — задоволений);

• екологічна (неощадливий — ощадливий);

• психологічна (неадаптивний — адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає
вашому стану на сучасному етапі, і потім з’єднайте крапки лінією.

Коментар. Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кожна
вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спицях,
рівномірно, щоб жити гармонійно. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан
здоров’я людини.

Потім можна запропонувати учням визначити, що таке здоров’я. Навести
визначення ВООЗ, приділивши особливу увагу терміну «благополуччя».

Здоров’я — це стан цілковитого фізичного, духовного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних недоліків.

Розкрити фактори, що впливають на здоров’я (ґрунтуючись на результатах
вправи «Колесо»).

Цікавою є вправа «Цінності».

_ Чому в житті важливо мати власні цінності?

Інтерактивними є багато які з технологій, реалізуючи які, вчитель зможе
активізувати роботу учнів на уроці. Робота в парах дає можливість учням
обмінятися ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед
класом, сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловитися,
критичного мислення, уміння переконувати й вести дискусію.

Форми роботи в парах:

• обговорення тексту, документа;

• взяття інтерв’ю і визначення ставлення партнера;

• складання критичного аналізу або редагування письмової роботи сусіда
по парті;

• складання разом питань до теми для інших учнів;

• порівняння записів, зроблених у класі (що головне?).

Пари можна об’єднувати в четвірки або застосовувати інший ефективний
спосіб залучення всіх учнів класу до роботи — «Карусель». Пропонуємо три
варіанти цієї методики.

Перший варіант. Учні поділені на дві групи з протилежними точками зору.
Робота починається з обміну думками й запису в зошиті всього того, що
викладає інша сторона. За сигналом учителя відбувається обмін опонентами
в парах і дискусія продовжується. Учні, працюючи в парах, щоразу
намагаються дібрати нові аргументи, набуваючи в такий спосіб досвіду
спілкування.

Другий варіант. Учень, що має аркуш із питаннями, переміщається по класу
і збирає максимальний обсяг інформації з визначеної проблеми. Через
певний час учитель заслуховує окремі відповіді, відзначаючи, які питання
виявилися найбільш складними.

Третій варіант. Учні заздалегідь готують питання або поняття і записують
їх на окремих аркушах, а на звороті пишуть своє ім’я. Під час роботи
учні ставлять один одному питання. У випадку правильної відповіді учень
одержує від автора питання його картку з питанням. Наприкінці
підраховують кількість отриманих карток і визначається переможець.

Технологія «Коло ідей»

Мета: залучення всіх учнів до обговорення проблеми.

Порядок проведення

Учитель ставить перед класом дискусійне питання і пропонує обговорити
його в малих групах, чітко обмовивши час для дискусії. Після того як
минув час для обговорення, кожна група представляє тільки один аспект
проблеми, що обговорювали. Групи висловлюються по черзі. Під час
обговорення теми на дошці складається список запропонованих ідей. Коли
всі ідеї щодо розв’язання проблеми висловлені, можна повернутися до
розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи. Наприклад.

Тема. Здоровий спосіб життя. Серед людей. 5—8 класи

Що таке відповідальне поводження?

Яке поводження можна назвати відповідальним?

Ідеї (після дискусії в групах): почуття власної гідності; самоповага;
готовність висловити й захистити власні права і водночас прийняти те, що
інші також мають на це право; узяти відповідальність на себе.

Під час обговорення проблеми необхідно зупинитися на основних прийомах
відповідального поводження й особливо на відповідальній відмові.

Відповідальна відмова — відкрита відмова, без пояснення, припускається
лише пояснення деяких причин такого рішення.

Висновок учителя (учнів). Відповідальне поводження виражається в тому,
що людина відкрито висловлює свої думки, почуття і переконання, не
принижуючи почуттів і поглядів своїх співрозмовників. Таке поводження
ґрунтується на тому положенні, що кожна людина має фундаментальні права.
У конфліктній ситуації відповідальне поводження дає можливість досягти
компромісу без обмеження власної гідності та здібностей. Люди, що
ставляться відповідально, здатні сказати «ні» без частки сумніву, злості
та страху. Це основне вміння в ситуаціях протистояння тиску, пресингу,
маніпуляціям.

Технологія «Акваріум»

Після об’єднання учнів у групи (по дві-чотири особи) учитель пропонує
завдання і необхідну інформацію. Одна з груп сідає в центрі класу і
створює маленьке коло. Учасники цієї групи починають обговорювати
запропоновану проблему. Група повинна:

• прочитати вголос ситуацію;

• обговорити її в групі (дискусія);

• знайти спільне рішення за 3-5 хвилин.

Решта учнів класу повинна тільки слухати, не втручаючись у перебіг

обговорення. Після закінчення часу обговорення група займає свої місця,
а учні класу розпочинають обговорення:

• Чи згодні ви з думками групи?

• Чи була ця думка достатньо аргументованою?

• Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

Потім місце в «акваріумі» займає наступна група й обговорює наступну
ситуацію. Наприклад.

Тема. Людина в інформаційному просторі. Використання інформаційного
простору для досягнення власних цілей. 11 клас

Питання для груп

• Які способи реклами ви знаєте?

• Кому адресована реклама?

• Для чого існує реклама?

• Чи завжди інтереси рекламодавців збігаються з інтересами споживачів
товару? Чому?

• Які спеціальні прийоми використовують творці реклами?

• Як необхідно ставитись до реклами?

Наочний матеріал: зразки рекламних постерів.

Питання для висновків

• Як ви зможете застосувати в житті отримані знання?

• Як використовується інформаційний простір для досягнення певних цілей?

Тема. Здоровий спосіб життя. Шкідливі звички. 7-9 класи

Вправа «Шкала 1—10» Мета: переконати учнів, що формування власної
життєвої позиції і власного «Я» є основним у проблемі початку
застосування наркотичних речовин.

Учні в групах обговорюють проблему і відзначають результат на шкалі то
кожна думка враховується).

У ході обговорення висловлюються всі учні й підбивається висновок про
те, що яким би важливим не був вплив оточення, але вирішальним у
проблемі початку використання наркотичних речовин є власне «Я» людини,
її і позиція і рішення.

Можна навести відому притчу.

У давньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий мандарин (знатний
вельможа). Весь його день складався з розмов з підданими про свій розум
і примірянь пишного вбрання. Так минав день за днем, рік за роком. І от
пройшла чутка, що неподалік кордонів з’явився мудрець, найрозумніший з
усіх на світі. Чутка дійшла до мандарина. Дуже розлютився він: «Хто може
називати когось крім мене найрозумнішою людиною?» І запросив* мудреця до
палацу. Сам же мандарин замислив обдурити мудреця. «Я візьму в руки
метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що у мене в руках — живе чи
мертве? Якщо мудрець відповість, що живе, я розчавлю метелика, якщо
мертве — я випущу його». І от настав день зустрічі. У великий зал
зібралося багато людей, усім хотілося послухати словесний двобій
найрозумніших у світі людей. Мандарин сидів на високому троні, тримаючи
за спиною метелика, і з нетерпінням чекав приходу мудреця. І от двері
розчинилися. До зали ввійшов невеликий, сухорлявий чоловік. Він підійшов
до мандарина, привітався і сказав, що готовий відповісти на будь-яке
запитання. І тоді, зло посміхаючись, мандарин сказав: «Скажи, що я
тримаю в руках — живе чи мертве?» Мудрець подумав, посміхнувся і
відповів: «Усе у твоїх руках!» Здивований мандарин випустив метелика з
рук. Метелик полетів, радісно помахуючи крильцями.

Тільки від вас залежить, чи буде ваше життя і взаємодія з рештою живого
яскравим, чи навпаки. «Усе у ваших руках!»

Використана література

Безпека життєдіяльності / За ред. Я. І. Бедрія. — Львів, 2000.

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. —
К.. Либідь, 1995.

Будыко М.И. Глобальная экология. — М.. Мысль, 1977.

Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и
окружающая среда. — М.. Новая шк., 1997.

Гігієна праці / А.М. Шевченко, О.П. Яворовський, Г.О. Гончарук та ін. —
К.. Інфотекс, 2000.

Єлісєєв А.Т. Охорона праці. — К., 1995.

Каспаров А.А. Гигиена труда и промышленная санитария. — М.. Медицина,
1981.

Кириллов В.Ф., Книжников В.А. , Коренков И.П. Радиационная гигиена. —
М.. Медицина, 1988.

Корсак К.В., Плахоттк О.В. Основи екології. — 2-ге вид. — К.. МАУП,
2000.

Похожие записи