.

Геологічна небезпечні явища (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6114
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Геологічна небезпечні явища

Землетруси — коливання земної кори, що виникають у результаті вибухів у
глибині землі, розламів шарів земної кори, активної вулканічної
Діяльності.

Ділянка підземного удару викликає пружні коливання (сейсмічні хвилі), що
поширюються землею у всіх напрямках. Ділянку землі, з якої виходять
хвилі землетрусу, називають центром, а розташовану на поверхні землі
ділянку – епіцентром землетрусу. Звичайно коливання земної кори
спостерігаються у вигляді поштовхів, їхнє число і проміжки часу між ними
можуть бути різноманітними і мало передбаченими. Інтенсивність
землетрусу вимірюється в балах за шкалою Ріхтера, а в останні роки у
нашій країні та в деяких європейських державах використовують 12-бальну
міжнародну шкалу MSK-64.

Рис. 1. Класифікація землетрусів за причинами виникнення

Землетруси класифікують за причинами їх виникнення і за інтенсивністю
коливання ґрунту на поверхні землі. Класифікація землетрусів за
причинами їх виникнення показана на рис. 1.

Інтенсивність землетрусу зменшується до периферії зони катастрофи.
Землетруси супроводжуються завжди багатьма звуками різноманітної
інтенсивності (типу вибухів, розкотів грому, звуків від будинків і
споруд, що руйнуються та інше). Осередки землетрусів знаходяться на
глибині 30 – 60 км, а інколи па глибині до 700 км. Залежно від причин і
місця виникнення, землетруси поділяються на тектонічні, вулканічні,
обвальні і моретруси.

Землетруси захоплюють великі території і характеризуються:

руйнуванням будівель і споруд, під уламки яких потрапляють люди;

виникненням масових пожеж і виробничих аварій;

затопленням населених пунктів і цілих районів;

отруєнням газами при вулканічних виверженнях;

ураженням людей і руйнуванням будівель уламками вулканічних гірських
порід;

ураженням людей і виникненням осередків пожеж у населених пунктах від
вулканічної лави;

провалом населених пунктів при обвальных землетрусах;

руйнуванням і змиванням населених пунктів хвилями цунамі;

негативною психологічною дією.

Сейсмоактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні. Це
зони: Закарпатська, Вранча, Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська.

У сейсмічному відношенні найнебезпечнішими областями в Україні є
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Автономна
Республіка Крим.

На теренах Закарпаття відзначаються осередки землетрусів з інтенсивністю
6-7 балів (за шкалою Ріхтера) у зонах Тячів-Сигет, Мукачево-Свалява.
Закарпатська сейсмоактивна зона характеризується проявом землетрусів, що
відбуваються у верхній частині земної кори на глибинах 6-12 км з
інтенсивністю в епіцентрі 7 балів, що швидко затухає на близькій
відстані. Шестибальні землетруси зафіксовані також у Прикарпатті
(Буковина).

Прикарпаття відчуває вплив від району Вранча (Румунія). В 1974-76 pp.
тут мали місце землетруси інтенсивністю від 3 до 5 балів.

Унікальна на Європейському континенті сейсмоактивна зона Вранча,
розташована в області стикування Південних (Румунія) та Східних
(Українських) Карпат. В її межах осередки землетрусів розташовані в
консолідованій корі, а також у верхній мантії на глибинах 80-160 км.
Найбільшу небезпеку становлять такі, що виникають на великих глибинах.
Вони спричиняють струси ґрунтів до 8-9 балів в епіцентрі в Румунії,
Болгарії, Молдові. Глибокофокусність землетрусів зони Вранча зумовлює їх
слабке затухання з відстанню, тому що більша частина України знаходиться
в 4-6-бальній області впливу цієї зони. У цьому столітті в зоні Вранча
відбулося ЗО землетрусів з магнітудою 6,5 балів. Катастрофічні
землетруси у 1940 та 1977 pp. мали магнітуду в епіцентрі 7 балів.
Швденно-західпа частина України, що підпадає під безпосередній вплив
зони Вранча, потенційно може бути віднесена до 8-бальної зони.

Потенційно сейсмічно небезпечною територією можна вважати

Рис. 2. Зони сейсмічності

також Буковину, де на період з 1950 до 1976 pp. виникло 4 землетруси
інтенсивністю 5-6 балів.

Сейсмонебезпечність Одеської області зумовлена осередками землетрусів в
масиві гір Вранча та Східних Карпат в Румунії. Починаючи з 1927 р. до
цього часу там мали місце 90 землетрусів з інтенсивністю 7-8 балів.
Карпатські землетруси поширюються на значну територію. У 1940 р.
коливання відчувалися на площі 2 млн. км2 (рис. 2.5.).

Кримсько-Чорноморська сейсмоактивна зона огинає з півдня Кримський
півострів. Вогнища сильних корових землетрусів тут виникають на глибинах
20-40 км та 10-12 км на відстані 25-40 км від узбережжя з інтенсивністю
8-9 балів. Південне узбережжя Криму належить до регіонів дуже
сейсмонебезпечних. За останні два століття тут зареєстровано майже 200
землетрусів від 4 до 7 балів.

Південно-Азовська сейсмоактивна зона виділена зовсім недавно. У 1987 р.
було зафіксовано кілька землетрусів інтенсивністю 5-6 балів. Крім того,
за палеосейсмотектонічними та археологічними даними, встановлено сліди
давніх землетрусів інтенсивністю до 9 балів з періодичністю близько
одного разу на тисячу років.

У платформній частині України виділено низку потенційно
сейсмотектонічних зон з інтенсивністю 4-5,5 балів.

На території Кримського півострова зафіксовано понад 30 землетрусів.
Так, катастрофічний землетрус 1927 р. мав інтенсивність 8 балів.

За інженерно-сейсмічними оцінками приріст сейсмічності на півдні України
перевищує 1,5 бала, у зв’язку з чим було визначено, що в окремих районах
30-50% забудови не відповідає сучасному рівню сейсмічного та інженерного
ризику.

Попередити землетруси точно поки що неможливо. Прогноз справджується
лише у 80% випадках і носить орієнтовний характер.

Вулканізм. Сукупність явищ, зумовлених проникненням магми з глибини
землі на її поверхню, називається вулканізмом.

Процеси грязьового вулканізму локалізовані у південній частині території
України. Вони спостерігаються на Керченському півострові та прилеглій
акваторії Азовського моря. В останні роки виявлені грязьові вулкани на
захід та південь від Севастополя в акваторії Чорного моря. Серед діючих
грязьових вулканів виділяються з постійно спокійним режимом виверження
та з активними викидами протягом кількох діб, що супроводжується
вибухами та локальними землетрусами. Внаслідок детальних геологічних
досліджень встановлено взаємозв’язок багатьох діючих вулканів з зонами
активних розломів, наприклад, Південно-Азовського та інших.

Матеріальні втрати від вивержень грязьових вулканів досить значні. Вони
включають знищення будівель, селищ тощо. Активні вулкани виділяють пари
ртуті, вміст якої в атмосферному повітрі під час виверження зростає на
1-2 порядки. Це призводить до виникнення геохімічних аномалій, шкідливих
для здоров’я людини.

Особливої уваги заслуговують отримані в останні роки дані про
активізацію грязьових вулканів у зоні Південно-Азовського розлому, що
сприяє виникненню нових островів та мілин в акваторії Азовського моря та
Керченської протоки. Це може стати причиною погіршення умов
судноплавства, особливо зважаючи на вибуховий характер розвитку подій і
катастрофічних наслідків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОГ ЛІТЕРАТУРИ

Атамашок В. Г., Ширшев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона. Учебник
для вузов. – М.: Высшая школа, 1986.

Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и
оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных
электростанций. – М., 1989.

Губський А. І. Цивільна оборона. – К., 1995.

Демвденко Г.П., Кузьменко Э.П. и др. Защита объектов народного хозяйства
от оружия масового поражения. Справочник. – К., 1989.

Деміденко Г.П., Захист об’є ктів народного господарства від зброї
масового ураження. – К., 1996.

Депутат О. П., Коваленко І. В., Мужик І. С. Цивільна оборона/ За
редакцією B.C. Франка. Підручник. 2-ге вид., доп. – Львів: Афіша, 2001.

Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. – К., 1997.

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах
харчування (ДР-97). МОЗ України. – К., 1997.

Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних
виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного
походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України
С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. – К.: НАНУ, 1995.

Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. – К., 1999.

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных
объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.

Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.

Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і
катастрофах. – М., 1990.

Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта
В.Ф. Гречанінова. – К., 1997.

Справочник по гражданской обороне. Кол. авторов. – M.; Воеииздат, 1978.

Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и
экологического характера. В 3-х частях. – М., 1990.

Управление граждпнской обороной / Под ред. АЛ. Безлтосова. – М.:
Воениздат, 1986.

Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом
генерал-лейтенанта М. С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020