.

Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2523
Скачать документ

Реферат на тему:

Відкриття та використання рахунків у національній валюті України
представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами

А) Рахунок типу “Н”

Рахунок типу “Н” відкривається уповноваженим банком:

• іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним
представництвам, міжнародним організаціям та їх філіям, що користуються
імунітетом і дипломатичними привілеями (далі — офіційні представництва);

• представництвам юридичних осіб (нерезидентів), установам, які
представляють інтереси юридичних осіб (нерезидентів) в Україні і не
займаються підприємницькою діяльністю на території України (далі —
представництва юридичних осіб — нерезидентів);

• представництвам іноземних банків;

• організаціям та установам (групам управління програмами або
проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та
законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів
міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;

• військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокуються на території України і одержують для свого утримання
бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

Для відкриття рахунка типу “Н” офіційному представництву до
уповноваженого банку подаються такі документи:

• заява представництва про відкриття рахунка;

• копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про
акредитацію представництва на території України, засвідчена
Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

• картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена
Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Для відкриття рахунка типу “Н” представництву юридичної особи
(нерезидента) до уповноваженого банку подаються такі документи:

• заява представництва про відкриття рахунка;

• копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (нерезидента), засвідчена
нотаріально;

• копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноваженому органі
виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що видав
свідоцтво;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій
тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

• картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена
нотаріально.

Для відкриття рахунка типу “Н” представництву іноземного банку до
уповноваженого банку подаються такі документи:

• заява представництва про відкриття рахунка;

• копія легалізованого положення про представництво іноземного банку,
засвідчена нотаріально;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій
тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

• картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена
нотаріально.

Для відкриття рахунка типу “Н” для впровадження програм і проектів
міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою
управління) до уповноваженого банку подаються такі документи:

• заява про відкриття рахунка;

• лист-клопотання організації чи установи, уповноваженої від України на
виконання міжнародної технічної угоди;

• копія легалізованої довіреності на виконання тією чи іншою особою
представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально;

• картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки,
засвідчена нотаріально;

• засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України копія
реєстраційної картки програми або проекту; копія свідоцтва про
акредитацію організації чи установи (групи управління) — виконавця
програми або проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або
проекту.

Для відкриття рахунка типу “Н” для впровадження програм і проектів
міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на
виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами щодо
надання допомоги Україні до уповноваженого банку подаються такі
документи:

• заява про відкриття рахунка;

• картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки,
засвідчена нотаріально;

• лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання
від України міжнародної угоди;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій
тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

• засвідчені визначеним в угоді органом копія документа про акредитацію
організації чи установи (групи управління) — виконавця програми або
проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту;
копія програми чи проекту міжнародної допомоги.

Для відкриття рахунка типу “Н” військовим частинам Чорноморського флоту
Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують
для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони
Російської Федерації (юридичної особи — нерезидента), до уповноваженого
банку подаються такі документи:

• заява про відкриття рахунка;

• дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як
розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунка флоту;

• дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття рахунків
військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

• картка зі зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, із
відбитком печатки, засвідчена в установленому порядку.

На рахунок типу “Н” для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням
офіційного представництва або представництва юридичної особи —
нерезидента (у тому числі банку), а також для виконання організацією чи
установою (групою управління програмами або проектами) статутної
діяльності юридичної особи (нерезидента), не пов’язаної з
підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм і
проектів міжнародної технічної та міжнародної допомоги можуть бути
зараховані кошти:

• від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної
валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави чи юридичної
особи (нерезидента);

• отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у
тому числі і в готівковій формі;

• отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

• від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому рахунку (якщо
таке нарахування передбачене договором між банком і власником рахунка);

• від продажу на території України майна, що належить представництву
(транспортні засоби, комп’ютерна та інша техніка, меблі тощо);

• відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі
представництвом на території України майна для власних потреб у
національній валюті;

• у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була
раніше видана для оплати витрат, пов’язаних з проїздом територією
України в разі виїзду за її межі, фізичним особам (резидентам), які
уклали контракт (договір) з юридичною особою (нерезидентом) про їхнє
працевлаштування за межами України.

На рахунок типу “Н” для здійснення розрахунків, пов’язаних з утриманням
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, можуть бути зараховані кошти:

• від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної
валюти з рахунка в іноземній валюті;

• отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

• від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому рахунку (якщо
таке нарахування передбачене договором між банком і власником рахунка);

• від продажу на території України майна, що належить військовій
частині.

Наявні кошти з рахунка типу “Н” можуть бути використані офіційним
представництвом, представництвом юридичної особи — нерезидента (у тому
числі банку), організацією чи установою (групою управління програмою або
проектом) згідно з кошторисом для таких цілей:

• здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням
представництва, організації чи установи (у тому числі на оплату праці,
орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів,
поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо);

• страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а
також життя й здоров’я його працівників;

• перерахування офіційним представництвом і представництвом юридичної
особи (нерезидента) благодійних внесків на користь юридичних осіб
(резидентів) згідно з чинним законодавством України;

• перерахування коштів на цілі, передбачені статутом міжнародної
організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними
привілеями, і статутом представництва юридичної особи — нерезидента
(покриття витрат на території України іммігрантам і біженцям на купівлю
квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях, харчування
тощо);

• упровадження організацією чи установою (групою управління програмою
або проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної
технічної допомоги;

• виплати готівкових коштів фізичним особам (резидентам), які уклали
контракт (договір) з юридичною особою (нерезидентом) про
працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов’язаних з
їхнім проїздом територією України в разі виїзду за її межі.

Наявні кошти з рахунка типу “Н” можуть бути використані військовою
частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на
території України, згідно з кошторисом для таких цілей:

• здійснення в Україні розрахунків, пов’язаних з утриманням військової
частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на
території України (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю
та утримання обладнання й транспортних засобів, поточний ремонт будівель
і приміщень військової частини);

• страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території
України, а також життя та здоров’я військовослужбовців.

Наявні кошти з рахунка типу “Н” також можуть бути використані офіційним
представництвом і представництвом юридичної особи — нерезидента (у тому
числі банку) для купівлі на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти з метою її перерахування:

• на рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок юридичної
особи (нерезидента), інтереси якого представляє на території України це
представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення
діяльності представництва на території України, що підтверджується
відповідними документами);

• власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для
використання коштів на оплату праці працівників (нерезидентів), на
відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з кошторисом.

Наявні кошти з рахунка типу “Н” також можуть бути використані військовою
частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на
території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку
України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок
відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено
фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокується на території України (перерахування
здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що
підтверджується відповідними документами).

У разі зміни назви, організаційно-правової форми, форми власності,
здійснення реорганізації, у результаті якої передбачається
перереєстрація, рахунки військових частин Чорноморського флоту
Російської Федерації, що дислокуються на території України, підлягають
переоформленню; при цьому подаються такі самі документи, що й при
відкритті рахунка.

Б) Рахунок типу “П”

Рахунок типу “П” відкривається уповноваженим банком постійним
представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,
створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи,
через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність
нерезидента на території України.

Для відкриття рахунка типу “П” постійному представництву до
уповноваженого банку подаються такі документи:

• клопотання юридичної особи (нерезидента) про відкриття постійному
представництву рахунка типу “П”;

• заява про відкриття рахунка;

• копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в
уповноваженому органі державної влади України, засвідчена нотаріально
або органом, що його видав;

• копія легалізованої довіреності на здійснення представницьких функцій
тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

• копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового
реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи (нерезидента), якій належить
постійне представництво, засвідчена нотаріально;

• копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття
рахунка типу “П” постійному представництву юридичної особи (нерезидента)
на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього
дозволу передбачена договорами, що укладені на рівні урядів та/або
центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є
цей нерезидент, і набули чинності в установленому порядку;

• картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена
нотаріально.

Рахунок типу “П” використовується відповідно до правил, встановлених для
поточних рахунків резидентів України (у тому числі

для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за залишком коштів
на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором між банком
і власником рахунка), крім випадків купівлі іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з рахунка типу “П” можуть бути використані постійним
представництвом юридичної особи (нерезидента) для купівлі на
міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її
перерахування тільки:

а) на рахунок юридичної особи (нерезидента), інтереси якої представляє
на території України це представництво, на суму коштів:

• отриманих у результаті здійснення в Україні операцій купівлі-продажу
товарів (робіт, послуг). Постійне представництво страхового
(перестрахового) брокера (нерезидента) купує іноземну валюту на суму,
отриману ним за надані послуги з перестрахування та визначену у
брокерській угоді, укладеній між ним і перестрахувальником (резидентом).
Ця сума включає пе-рестрахувальну премію та брокерську винагороду, якщо
остання не сплачується цьому брокеру-нерезиденту (його постійному
представництву) перестраховиком (нерезидентом);

• нарахованих і зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за
залишком коштів на цьому рахунку;

• залишку на рахунку (після сплати обов’язкових податків і платежів) у
разі припинення діяльності на території України, що підтверджується
відповідними документами;

б) на власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України
для використання:

• на оплату праці працівників (нерезидентів);

• виплату коштів на відрядження за кордон;

• представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства
України.

Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків не дозволяється.

Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України
здійснюється з рахунка типу “П” з подальшим поверненням коштів і
нарахованих відсотків на зазначений рахунок.

Переоформлення та закриття рахунків

Під час реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу,
перетворення), а також у разі проведення перереєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності через зміну його назви,
організаційно-правової форми, форми власності рахунок закривається.

У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури
використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується,
визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку
подаються рішення про ліквідацію підприємства й нотаріально засвідчена
картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів
ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що
ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної
процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а) на підставі заяви власника рахунка;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо
ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про
ліквідацію підприємства;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи
договором між установою банку та власником рахунка.

Установа банку може в порядку, установленому чинним законодавством,
закрити поточні рахунки юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів,
фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, якщо операції за
цими рахунками не здійснюються протягом ЗО днів, за ними не
обліковуються залишки коштів та умовами договору між банком і його
клієнтом не передбачений інший порядок закриття рахунка.

Закриття поточного рахунка за бажанням власника здійснюється на підставі
його заяви.

За наявності коштів на рахунку банк виконує завершальні операції за
рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання/стягнення
коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на
підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений
у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунка вважається наступний
після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в
операційний час банку, то датою закриття рахунка є день отримання банком
цієї заяви.

У день закриття рахунка банк зобов’язаний видати клієнту довідку про
закриття рахунка.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в установі банку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені
на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та
інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі
тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються
до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про
припинення операцій на рахунках.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка суб’єкта
підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів з
дня закриття рахунка (включаючи день закриття рахунка) повідомляє про це
відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття
рахунка надсилається електронною поштою Національного банку України з
використанням засобів захисту інформації Національного банку України.
Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення
підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до
установи банку і зберігається на паперовому носії у справі з юридичного
оформлення рахунка.

Список використаної літератури

Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф.
Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.

Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993.
—328 с.

Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф.
Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.

Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. — М.:
Экономика, 1994. — 397 с.

Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П.
Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 480 с.

Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни “Банківські
операції” / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, 1998.—448
с.

Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка;
Учеб.-метод, пособие. — К.; МАУП, 1997. — 224 с.

Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. — М.: СП
“Космополис”, 1991. —480 с.

Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски;
Учеб.-метод, пособие. — К.; УФИМБ, 1995. — 16 с.

Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних
банків; Курс лекцій. — Львів; Центр Європи, 1997. — 276 с.

Остапишин Т. П. Основи банківської справи; Курс лекцій. — К: МАУП,
1999.— 112 с.

Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.; Либра, 1994.— 330
с.

Платіжні системи; Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А.
Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. — К.; Либідь, 1998. —416 с.

Попович В. М., Степаненко А. И. Управление кредитными рисками заемщика,
кредитора, страховщика.; Учеб.-практ. пособие. — К; Правові джерела,
1996. — 259 с.

Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. — К;
Лібра, 1998. — 344 с.

Усоскин В. М. Современный коммерческий банк; управление и операции. —
М.; “Все для вас”, 1993. — 320 с.

Шевченко Р. І. Банківські операції; Навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисц. — К.; КНЕУ, 2000. — 160 с.

Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков; российский и зарубежный
опыт. — М.; Финансы и статистика, 1993. — 144 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020