.

Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3898
Скачать документ

38

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра фінансів

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни: ”ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ”

на тему:

”Управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики”

Виконав:

студент групи ФК-033

Перевірив:

Доцент Жарій Я. В.

Чернігів 2007

Зміст

Вступ 3

1. Основи управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики 4

1.1 Банківські ризики та їх класифікація 4

1.2 Поняття, сутність та види кредитного ризику банку 6

1.3 Сутність і порядок залучення кредитів 11

2 Оцінка кредитоспроможності позичальника 16

2.1 Визначення класу кредитоспроможності позичальника 16

2.2 Оцінка рівня забезпеченості кредиту 21

2.3 Обґрунтування схеми кредитування 24

3. Напрямки вдосконалення визначення кредитоспроможності позичальника 28

Висновок 34

Список літератури: 36

Додатки 37

Вступ

В умовах розширення кредитних відносин з суб’єктами господарювання в
нашій країні, особливу актуальність здобуває застосування правильної,
економічно обґрунтованої оцінки їх кредитоспроможності.

Від точності та достовірності цієї оцінки залежить ефективність
здійснення конкретних кредитних угод, а також кредитної політики
банківської установи в цілому. Всебічна оцінка фінансової стійкості
позичальника, включаючи запобігання можливим ризикам неповернення
кредитів, дозволяє банку більш цілеспрямовано використовувати кредитні
ресурси і отримувати стабільні прибутки.

Нажаль, в вітчизняній економіці спостерігається високий рівень
проблемних кредитів, в структурі кредитних вкладень вони складали на
початок 2006 р. до 32%, а обсяг резервів, сформованих під проблемну
заборгованість, до загального обсягу резерву на відшкодування можливих
витрат за кредитними операціями – понад 49%, що веде до погіршення
показників фінансового стану банків і позичальників.

Несприятлива ситуація зі своєчасним поверненням кредитів в значній мірі
обумовлена недосконалістю методичних підходів, недостатнім
науково-теоретичним обґрунтуванням оцінки кредитоспроможності
позичальників.

Дослідженням цього питання займалося багато вітчизняних та зарубіжних
вчених і науковців, таких як : І.Бланк, І.Бушуєва, О.Васюренко,
В.Ветлицький, В.Галасюк, А.Гальчинський, В.Загорський, М.Мороз,
О.Пернарівський, Ю.Потійко, та ін.

Огляд матеріалів різних досліджень та публікацій показує, що в
економічної теорії є багато методик оцінки кредитоспроможності
позичальників, однак не розроблено єдиної загальноприйнятої
науково-обґрунтованої методики. Це пов’язано в основному з тим, що
відсутнє єдине наукове трактування самого поняття „кредитоспроможність
позичальника”, його суті.

1. Основи управління кредитним ризиком банку на рівні окремої позики

1.1 Банківські ризики та їх класифікація

Банківська діяльність за своєю природою пов’язана з ризиками, що
викликаються різними обставинами. Ось чому розуміння суті цих ризиків,
правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно
зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності.

Ризик означає невизначеність, пов’язану з настанням будь-якої події або
її наслідками. Невизначеність — це результат неочікуваних змін. Для
банку взагалі невизначеність — це результат неочікуваних змін процентної
ставки, потоків депозитів, платоспроможності позичальників, валютних
курсів тощо. Відсутність точної інформації або прогнозу про них породжує
різні ризики (процентний, валютний, ризик ліквідності, кредитний). Отже,
ризик — це результат невизначеності майбутнього.

Оскільки рішення менеджерів враховують очікувані зміни, то виходить, що
джерелом ризику є тільки непередбачувані зміни. Хоч очікувані зміни не
піддаються безпосередньому спостереженню, їх можна виміряти за допомогою
статистичних досліджень, використовуючи таку формулу:

Дійсна зміна = Очікувана зміна + Непередбачувана зміна.

Отже, дійсну зміну можна розкласти на очікуваний і непередбачуваний
компоненти. У випадку абсолютного передбачення або визначеності
непередбачуваний компонент та очікувана зміна збігаються. Цей випадок
підкреслює роль непередбачуваної зміни як джерела ризику.

Таким чином, управління ризиками можна спростити, якщо навчитися точніше
формулювати очікування і виявляти джерела непередбачуваних змін. Для
оцінки таких непередбачуваних змін використовуються різні методи, що
базуються на оцінці мікроекономічних та макроекономічних факторів на
основі математичних моделей і статистичних методів.

Ризик фінансового інструменту, чи це актив, чи пасив, можна оцінити
двома способами:

1) як окремий ризик, коли актив або пасив розглядаються окремо від інших
активів чи пасивів;

2) як ризик портфеля активів чи пасивів, коли актив або пасив
розглядаються як складова сукупності вимог чи зобов’язань, що входять до
портфеля.

Імовірність будь-якої події визначається можливістю того, що ця подія
здійсниться. Така імовірність виражається в процентах або частках
одиниці. З погляду ризику оцінюється розділ імовірності, наприклад,
ставок дохідності за цінними паперами, що інвестуються. При цьому
розглядаються три стани економіки (бум, нормальний стан і спад), кожному
з яких відповідає своя ставка дохідності і своя імовірність початку
цього стану. За цими даними розраховується очікувана ставка дохідності
за формулою:

picscalex100010009000003dd01000002001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02800360081200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a6ffffff20080000260300000b00000026060f000c004d617468547970650000b0001c00
0000fb02b0fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61
6e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000008000000320a20025807
02000000292c08000000320a2002d60301000000282c1c000000fb0230ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000d55f5771655f5770100
000000003000040000002d01010004000000f001000008000000320a3d034c0301000000
312c1c000000fb0230ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720
526f6d616e000d55f5771655f5770100000000003000040000002d01000004000000f001
010008000000320a7402ed0601000000692c08000000320a7402dd0401000000692c0800
0000320af800ed02010000006e2c08000000320a3d039f0201000000692c1c000000fb02
b0fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e000d55
f5771655f5770100000000003000040000002d01010004000000f001000008000000320a
2002ff05010000004b2c08000000320a2002430401000000502c08000000320a20024400
010000004b2c1c000000fb02b0fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c
00774000000097030a000d55f5771655f5770100000000003000040000002d0100000400
0000f001010008000000320a2002710501000000d72c08000000320a2002930101000000
3d2c1c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c00774000
000051020a270d55f5771655f5770100000000003000040000002d01010004000000f001
000008000000320a47029f0201000000e52c1c000000fb0230ff00000000000090010000
00020402001053796d626f6c00774000000097030a010d55f5771655f577010000000000
3000040000002d01000004000000f001010008000000320a3d03e602010000003d2c0a00
000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021400090000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a00000004000000000001000000010000000000
3000040000002d01010004000000f001000003000000000000

де Рi — імовірність і-го стану;

K i — ставка дохідності в і-му стані.

У реальному житті кількість станів економіки необмежена.

Ризик можна також розглядати як шанс одержати прибуток або збиток від
інвестування в певний проект. Можливість одержати прибуток або збиток
може бути високою або низькою залежно від рівня ризику (непостійності
очікуваних доходів).

Простіше за все аналізувати ризик, якщо поділити його на дві категорії —
рівень ризику і рівень часу. Рівень ризику можна визначити порівнянням
ризикованості тих або інших інвестицій. Так, наприклад, шанси повернути
інвестиції, вкладені в компанію UTEL, значно вищі, ніж ті, що були
вкладені в невідомі корпорації. Звичайно, значно легше прогнозувати
доходи від менш ризикових компаній, ніж від компаній з високим ризиком.

Ризик дуже часто називають зростаючою функцією часу. Якщо ресурси
розміщуються на тривалий строк, кредитор повинен одержати винагороду за
те, що взяв на себе ризик часу. Отже, ризик визначається базовою або
безризиковою ставкою і премією за ризик, пов’язаний з фактором часу.

Усі банківські операції відрізняються різним ступенем ризику. На
практиці заведено оцінювати значну кількість ризиків, які можуть
охарактеризувати ситуацію і ймовірність здійснення подій.

Серед різноманіття ризиків можна виділити такі (рис. 1).

picscalex1070100090000030f2e00000a008600000000001400000026060f001e00ffff
ffff040014000000576f72640e004d6963726f736f667420576f7264050000000b020000
0000050000000c027f0822091c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a000000040000000000ffffffff010000000000300004000000
2d010000050000000201010000001c000000fb02adff0000000000009001000000000440
00424f7a48616e64696372616674204254000d55f5771655f57701000000000030000400
00002d01010005000000090200000000050000000201010000001000000026060f001600
ffffffff0000ffffffffffffffff220900007e080000030000001e00050000002e010000
0000050000000a020000000005000000090200000000050000000102ffffff0007000000
fc020100000000000000040000002d01020008000000fa02050001000000000000000400
00002d01030004000000030108000700000012047f087d0822092209050000000b020000
0000050000000c02010001000400000003010800050000000c0201000100040000000301
0800050000000c0201000100050000000c023f0491040500000006010100000007000000
fc020000969594000000040000002d010400040000002d01030005000000060101000000
050000000b02000000000e00000024030500a101df031b02df031b022e04a1012e04a101
df0308000000fa0200000000000000000000040000002d01050007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01060004000000f001040007000000fc0200008382810000000400
00002d010400040000002d01030005000000060102000000050000000601020000001600
0000240309001e02df031b02dc03a101dc03a101e2031b02e2031802df031e02df031e02
dc031b02dc03050000000601020000000500000006010200000016000000240309001b02
31041e022e041e02df031802df0318022e041b022b041b0231041e0231041e022e040500
00000601020000000500000006010200000016000000240309009d012e04a10131041b02
31041b022b04a1012b04a4012e049d012e049d013104a101310405000000060102000000
050000000601020000001600000024030900a101dc039d01df039d012e04a4012e04a401
df03a101e203a101dc039d01dc039d01df03050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010600040000002d01050004000000f00104001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d0104001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0402022253797374656d007740000000ba060ab80d55f5771655f577010000000000
3000040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800
0000050000000201010000000d000000320a0e04b60104000000b2edf8b30d0015001f00
df03040000002d01070004000000f001080007000000fc02000096959400000004000000
2d010800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500710282008904
82008904f0007102f00071028200040000002d010500040000002d01060004000000f001
080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01030005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309008c04820089047f0071027f00
7102850089048500860482008c0482008c047f0089047f00050000000601020000000500
000006010200000016000000240309008904f3008c04f0008c048200860482008604f000
8904ec008904f3008c04f3008c04f0000500000006010200000005000000060102000000
16000000240309006e02f0007102f3008904f3008904ec007102ec007402f0006e02f000
6e02f3007102f30005000000060102000000050000000601020000001600000024030900
71027f006e0282006e02f0007402f000740282007102850071027f006e027f006e028200
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d01
0300050000000601010000000e0000002403050071022b0189042b018904980171029801
71022b01040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000
838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309008c042b01890428017102280171022e0189042e018604
2b018c042b018c0428018904280105000000060102000000050000000601020000001600
00002403090089049b018c0498018c042b0186042b01860498018904950189049b018c04
9b018c049801050000000601020000000500000006010200000016000000240309006e02
980171029b0189049b018904950171029501740298016e0298016e029b0171029b010500
0000060102000000050000000601020000001600000024030900710228016e022b016e02
98017402980174022b0171022e01710228016e0228016e022b0105000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc020000969594000000040000002d010800040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305007102d2018904d20189042102710221027102d201040000002d01
0500040000002d01060004000000f001080007000000fc02000083828100000004000000
2d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
240309008c04d2018904cf017102cf017102d5018904d5018604d2018c04d2018c04cf01
8904cf010500000006010200000005000000060102000000160000002403090089042402
8c0421028c04d2018604d2018604210289041e02890424028c0424028c04210205000000
0601020000000500000006010200000016000000240309006e0221027102240289042402
89041e0271021e02740221026e0221026e02240271022402050000000601020000000500
000006010200000016000000240309007102cf016e02d2016e022102740221027402d201
7102d5017102cf016e02cf016e02d2010500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc02000096959400
0000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
71025e0289045e028904ad027102ad0271025e02040000002d010500040000002d010600
04000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01
0300050000000601020000000500000006010200000016000000240309008c045e028904
5b0271025b02710261028904610286045e028c045e028c045b0289045b02050000000601
020000000500000006010200000016000000240309008904b0028c04ad028c045e028604
5e028604ad028904aa028904b0028c04b0028c04ad020500000006010200000005000000
06010200000016000000240309006e02ad027102b0028904b0028904aa027102aa027402
ad026e02ad026e02b0027102b00205000000060102000000050000000601020000001600
00002403090071025b026e025e026e02ad027402ad0274025e027102610271025b026e02
5b026e025e020500000006010200000005000000060101000000040000002d0106000400
00002d01050004000000f001080007000000fc020000969594000000040000002d010800
040000002d010300050000000601010000000e000000240305007102e7028904e7028904
3603710236037102e702040000002d010500040000002d01060004000000f00108000700
0000fc020000838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000016000000240309008c04e7028904e4027102e4027102ea02
8904ea028604e7028c04e7028c04e4028904e40205000000060102000000050000000601
020000001600000024030900890439038c0436038c04e7028604e7028604360389043303
890439038c0439038c043603050000000601020000000500000006010200000016000000
240309006e02360371023903890439038904330371023303740236036e0236036e023903
71023903050000000601020000000500000006010200000016000000240309007102e402
6e02e7026e023603740236037402e7027102ea027102e4026e02e4026e02e70205000000
06010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000
f001080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d0103000500
00000601010000000e0000002403050071026e0389046e038904bd037102bd0371026e03
040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc02000083828100
0000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200
000016000000240309008c046e0389046b0371026b03710271038904710386046e038c04
6e038c046b0389046b030500000006010200000005000000060102000000160000002403
09008904c0038c04bd038c046e0386046e038604bd038904ba038904c0038c04c0038c04
bd03050000000601020000000500000006010200000016000000240309006e02bd037102
c0038904c0038904ba037102ba037402bd036e02bd036e02c0037102c003050000000601
0200000005000000060102000000160000002403090071026b036e026e036e02bd037402
bd0374026e037102710371026b036e026b036e026e030500000006010200000005000000
060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f0010800040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800
00000500000002010100000021000000320aad00e50211000000cfebe0f2eef1eff0eeec
eee6edeef1f2b3001d0013001100110014001200150014001300190013001b0015001500
120011006e021e000000320ad00006030f000000e0e1ee20e1e0edeaf0f3f2f1f2e2e000
120014001400090015001100150014001300140011001200110012001200040000002d01
070004000000f0010800040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0108000500
0000090299999900050000002e01180000000500000002010100000027000000320a5b01
cd0215000000d0e8e7e8ea20ede5e7e1e0ebe0edf1eee2e0edeebf001600150010001500
13000a0015001200100014001200140011001600110014001200120015001400b4011800
0000320a7e0130030b000000ebb3eae2b3e4edeef1f2b39d14000b00130013000b001400
15001500110012001200040000002d01070004000000f0010800040000002d0104000400
00002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e01180000000500
000002010100000016000000320a03022a030a000000cfeeebb3f2e8f7ede8e91d001300
14000b00110015001400150015001200040000002d01070004000000f001080004000000
2d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff
1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e2043595200
1655f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e01
180000000500000002010100000015000000320a8b02320309000000caf0e5e4e8f2ede8
e9e91a0014001100140016001100150015001500040000002d01070004000000f0010800
040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010800050000000902999999000500
00002e0118000000050000000201010000002a000000320a1803bc0217000000d0e8e7e8
ea20eff0eef6e5edf2edeebf20f1f2e0e2eae800160015001000150013000a0015001400
14001500120015001100150014000b000a0012001100120013001300b501040000002d01
070004000000f0010800040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0108000500
0000090299999900050000002e0118000000050000000201010000002b000000320aa003
ac0218000000caf0e0bfedeee2e8e920f2e020f2f0e0edf1f4e5f0ede8e91a0014001200
0b00150014001200160015000a00110012000a00120014001100150012001a0012001300
16001500ef00040000002d01070004000000f001080007000000fc020000969594000000
040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e000000240305001400
80004e0180004e01d5001400d50014008000040000002d010500040000002d0106000400
0000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d010300
05000000060102000000050000000601020000001600000024030900520180004e017d00
14007d00140083004e0183004b0180005201800052017d004e017d000500000006010200
00000500000006010200000016000000240309004e01d8005201d500520180004b018000
4b01d5004e01d2004e01d8005201d8005201d50005000000060102000000050000000601
0200000016000000240309001100d5001400d8004e01d8004e01d2001400d2001700d500
1100d5001100d8001400d800050000000601020000000500000006010200000016000000
2403090014007d00110080001100d5001700d500170080001400830014007d0011007d00
110080000500000006010200000005000000060101000000040000002d01060004000000
2d01050004000000f001080007000000fc020000969594000000040000002d0108000400
00002d010300050000000601010000000e000000240305001400fe004e01fe004e015301
140053011400fe00040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000
fc020000838281000000040000002d010800040000002d01030005000000060102000000
0500000006010200000016000000240309005201fe004e01fb001400fb00140002014e01
02014b01fe005201fe005201fb004e01fb00050000000601020000000500000006010200
000016000000240309004e015601520153015201fe004b01fe004b0153014e0150014e01
560152015601520153010500000006010200000005000000060102000000160000002403
090011005301140056014e0156014e015001140050011700530111005301110056011400
5601050000000601020000000500000006010200000016000000240309001400fb001100
fe0011005301170053011700fe00140002011400fb001100fb001100fe00050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001
080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d01030005000000
0601010000000e00000024030500140079014e0179014e01cd011400cd01140079010400
00002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000838281000000
040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
1600000024030900520179014e0176011400760114007c014e017c014b01790152017901
520176014e01760105000000060102000000050000000601020000001600000024030900
4e01d1015201cd01520179014b0179014b01cd014e01ca014e01d1015201d1015201cd01
050000000601020000000500000006010200000016000000240309001100cd011400d101
4e01d1014e01ca011400ca011700cd011100cd011100d1011400d1010500000006010200
000005000000060102000000160000002403090014007601110079011100cd011700cd01
1700790114007c0114007601110076011100790105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000
969594000000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e000000
240305001400f1014e01f1014e014602140046021400f101040000002d01050004000000
2d01060004000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d0108000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309005201
f1014e01ee011400ee011400f4014e01f4014b01f1015201f1015201ee014e01ee010500
00000601020000000500000006010200000016000000240309004e014902520146025201
f1014b01f1014b0146024e0143024e014902520149025201460205000000060102000000
05000000060102000000160000002403090011004602140049024e0149024e0143021400
430217004602110046021100490214004902050000000601020000000500000006010200
000016000000240309001400ee011100f10111004602170046021700f1011400f4011400
ee011100ee011100f1010500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0600040000002d01050004000000f001080007000000fc02000096959400000004000000
2d010800040000002d010300050000000601010000000e0000002403050014006a024e01
6a024e01bf021400bf0214006a02040000002d010500040000002d01060004000000f001
080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01030005000000
06010200000005000000060102000000160000002403090052016a024e01670214006702
14006d024e016d024b016a0252016a02520167024e016702050000000601020000000500
000006010200000016000000240309004e01c2025201bf0252016a024b016a024b01bf02
4e01bc024e01c2025201c2025201bf020500000006010200000005000000060102000000
16000000240309001100bf021400c2024e01c2024e01bc021400bc021700bf021100bf02
1100c2021400c20205000000060102000000050000000601020000001600000024030900
1400670211006a021100bf021700bf0217006a0214006d02140067021100670211006a02
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001080007000000fc020000969594000000040000002d010800040000002d01
0300050000000601010000000e000000240305001400eb024e01eb024e01400314004003
1400eb02040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000
838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309005201eb024e01e8021400e8021400ee024e01ee024b01
eb025201eb025201e8024e01e80205000000060102000000050000000601020000001600
0000240309004e014303520140035201eb024b01eb024b0140034e013d034e0143035201
430352014003050000000601020000000500000006010200000016000000240309001100
4003140043034e0143034e013d0314003d03170040031100400311004303140043030500
00000601020000000500000006010200000016000000240309001400e8021100eb021100
4003170040031700eb021400ee021400e8021100e8021100eb0205000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc020000969594000000040000002d010800040000002d0103000500000006010100
00000e00000024030500140069034e0169034e01be031400be0314006903040000002d01
0500040000002d01060004000000f001080007000000fc02000083828100000004000000
2d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
24030900520169034e0166031400660314006c034e016c034b0169035201690352016603
4e016603050000000601020000000500000006010200000016000000240309004e01c103
5201be03520169034b0169034b01be034e01bb034e01c1035201c1035201be0305000000
0601020000000500000006010200000016000000240309001100be031400c1034e01c103
4e01bb031400bb031700be031100be031100c1031400c103050000000601020000000500
0000060102000000160000002403090014006603110069031100be031700be0317006903
14006c031400660311006603110069030500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f0010800040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800000005000000
0201010000001e000000320ab2002b000f000000d0e8e7e8ea20f0e5eff3f2e0f6b3bf00
160015001000150013000a0014001200150013001200120015000b001100040000002d01
070004000000f0010800040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0108000500
0000090299999900050000002e01180000000500000002010100000018000000320a3301
41000b000000c7ebeee2e6e8e2e0ededff9d13001400140011001c001500120012001500
15001200040000002d01070004000000f0010800040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01080005000000090299999900050000002e01180000000500000002010100
000013000000320aaf015f0008000000d0e8edeaeee2e8e9160015001500120013001300
15001200040000002d01070004000000f0010800040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01080005000000090299999900050000002e01180000000500000002010100
000018000000320a240241000b000000ceefe5f0e0f6b3e9ede8e99d1d00150011001400
120015000b001500150015001200040000002d01070004000000f0010800040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800
00000500000002010100000013000000320aa2025d0008000000cff0e0e2eee2e8e91d00
1300120012001400130015001500040000002d01070004000000f0010800040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800
00000500000002010100000013000000320a1d03590008000000c2e0ebfef2ede8e91a00
120014001d001100160015001500040000002d01070004000000f0010800040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01080005000000090299999900050000002e011800
0000050000000201010000001b000000320a9e0336000d000000b2ede2e5f1f2e8f6b3e9
ede8e9000d0015001300120012001100150016000b001500150015001500040000002d01
070004000000f0010800040000002d01020008000000fa020000030000001f1a17000400
00002d0108000800000025030200d1014c00d1010b04040000002d010500040000002d01
060004000000f001080007000000fc0200001f1a17000000040000002d01080004000000
2d01030005000000060102000000050000000601010000004e000000240325004701b600
6401ae006401ae006401ae006301af006301af006301b0006201b0006201b1006201b200
6201b2006201b3006101b3006101b4006101b4006101b5006101b5006101b6006101b600
6101b7006101b8006101b8006101b9006101b9006101ba006201ba006201bb006201bb00
6201bc006201bc006301bd006301bd006301be006401bf006401bf004701b6004701b600
05000000060102000000050000000601020000001000000024030600d101b600d101b500
5501b5005501b800d101b800d101b6000500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc0200001f1a1700
0000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010100
00004e000000240325004701330164012a0164012a0164012b0163012b0163012c016301
2c0162012d0162012d0162012e0162012f0162012f016101300161013001610131016101
310161013201610132016101330161013301610134016101350161013501610136016101
360162013701620137016201380162013801620139016301390163013a0163013b016401
3b0164013c01470133014701330105000000060102000000050000000601020000001000
000024030600d1013301d10131015501310155013401d1013401d1013301050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001
080007000000fc0200001f1a17000000040000002d010800040000002d01030005000000
060102000000050000000601010000004e000000240325004701af016401a7016401a701
6401a7016301a8016301a8016301a9016201a9016201aa016201ab016201ab016201ac01
6101ac016101ad016101ad016101ae016101ae016101af016101af016101b0016101b101
6101b1016101b2016101b2016101b3016201b3016201b4016201b4016201b5016201b501
6301b6016301b6016301b7016401b8016401b8014701af014701af010500000006010200
0000050000000601020000001000000024030600d101af01d101ae015501ae015501b101
d101b101d101af010500000006010200000005000000060101000000040000002d010600
040000002d01050004000000f001080007000000fc0200001f1a17000000040000002d01
0800040000002d01030005000000060102000000050000000601010000004e0000002403
25004701260264011d0264011d0264011e0263011f0263011f0263012002620120026201
210262012102620122026201220261012302610123026101240261012402610125026101
26026101260261012702610127026101280261012802610129026101290262012a026201
2a0262012b0262012c0262012c0263012d0263012d0263012e0264012e0264012f024701
26024701260205000000060102000000050000000601020000001000000024030600d101
2602d10125025501250255012802d1012802d10126020500000006010200000005000000
060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc02
00001f1a17000000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500
00000601010000004e000000240325004701a00264019702640197026401980263019802
630199026301990262019a0262019a0262019b0262019b0262019c0261019c0261019d02
61019e0261019e0261019f0261019f026101a0026101a0026101a1026101a1026101a202
6101a2026101a3026201a4026201a4026201a5026201a5026201a6026301a6026301a702
6301a7026401a8026401a8024701a0024701a00205000000060102000000050000000601
020000001000000024030600d101a002d1019e0255019e025501a102d101a102d101a002
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001080007000000fc0200001f1a17000000040000002d010800040000002d01
030005000000060102000000050000000601010000004e00000024032500470122036401
19036401190364011a0363011a0363011b0363011c0362011c0362011d0362011d036201
1e0362011e0361011f0361011f0361012003610120036101210361012103610122036101
230361012303610124036101240361012503610125036201260362012603620127036201
270362012803630129036301290363012a0364012a0364012b0347012203470122030500
0000060102000000050000000601020000001000000024030600d1012203d10121035501
210355012403d1012403d101220305000000060102000000050000000601010000000400
00002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc0200001f1a17000000
040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000060101000000
4e0000002403250047019f03640196036401960364019603630197036301980363019803
620199036201990362019a0362019a0362019b0361019b0361019c0361019c0361019d03
61019e0361019e0361019f0361019f036101a0036101a0036101a1036101a1036101a203
6201a2036201a3036201a3036201a4036201a5036301a5036301a6036301a6036401a703
6401a70347019f0347019f03050000000601020000000500000006010200000010000000
24030600d1019f03d1019d0355019d035501a003d101a003d1019f030500000006010200
000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f0010800
07000000fc0200001f1a17000000040000002d010800040000002d010300050000000601
02000000050000000601010000004e000000240325006002c4004302cd004302cd004302
cc004402cc004402cb004402cb004502ca004502ca004502c9004502c9004602c8004602
c8004602c7004602c6004602c6004602c5004602c5004602c4004602c4004602c3004602
c3004602c2004602c2004602c1004602c1004502c0004502bf004502bf004502be004402
be004402bd004402bd004302bc004302bc006002c4006002c40005000000060102000000
050000000601020000001000000024030600d201c400d201c6005202c6005202c300d201
c300d201c4000500000006010200000005000000060101000000040000002d0106000400
00002d01050004000000f001080007000000fc0200001f1a17000000040000002d010800
040000002d01030005000000060102000000050000000601010000004e00000024032500
60026f014302780143027801430277014402770144027601440276014502750145027401
450274014502730146027301460272014602720146027101460271014602700146027001
46026f0146026e0146026e0146026d0146026d0146026c0146026c0146026b0145026b01
45026a0145026a0145026901440269014402680144026701430267014302660160026f01
60026f0105000000060102000000050000000601020000001000000024030600d2016f01
d20171015202710152026e01d2016e01d2016f0105000000060102000000050000000601
01000000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000
1f1a17000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000
0601010000004e000000240325006002060243020e0243020e0243020e0244020d024402
0d0244020c0245020c0245020b0245020a0245020a024602090246020902460208024602
080246020702460207024602060246020602460205024602050246020402460203024602
03024602020246020202450201024502010245020002450200024402ff014402ff014402
fe014302fd014302fd016002060260020602050000000601020000000500000006010200
00001000000024030600d2010602d20107025202070252020402d2010402d20106020500
000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d0105000400
0000f001080007000000fc0200001f1a17000000040000002d010800040000002d010300
05000000060102000000050000000601010000004e0000002403250060028e0243029602
430296024302960244029502440295024402940245029402450293024502930245029202
4602910246029102460290024602900246028f0246028f0246028e0246028e0246028d02
46028d0246028c0246028b0246028b0246028a0246028a02450289024502890245028802
45028802440287024402870244028602430286024302850260028e0260028e0205000000
060102000000050000000601020000001000000024030600d2018e02d2018f0252028f02
52028c02d2018c02d2018e02050000000601020000000500000006010100000004000000
2d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc0200001f1a170000000400
00002d010800040000002d01030005000000060102000000050000000601010000004e00
000024032500600218034302210343022103430221034402200344021f0344021f034502
1e0345021e0345021d0345021d0346021c0346021c0346021b0346021b0346021a034602
1a0346021903460218034602180346021703460217034602160346021603460215034602
150345021403450214034502130345021203440212034402110344021103430210034302
100360021803600218030500000006010200000005000000060102000000100000002403
0600d2011803d2011a0352021a0352021703d2011703d201180305000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc0200001f1a17000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200
0000050000000601010000004e000000240325006002a4034302ac034302ac034302ac03
4402ab034402ab034402aa034502aa034502a9034502a9034502a8034602a8034602a703
4602a6034602a6034602a5034602a5034602a4034602a4034602a3034602a3034602a203
4602a2034602a1034602a0034602a00345029f0345029f0345029e0345029e0344029d03
44029d0344029c0343029c0343029b036002a4036002a403050000000601020000000500
00000601020000001000000024030600d201a403d201a5035202a5035202a203d201a203
d201a4030500000006010200000005000000060101000000040000002d01060004000000
2d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d0108000400
00002d010300050000000601010000008600000024034100cf0108000302090033020b00
49020d005f021000730212008502150095021900a4021c00b1022000bc022400c5022800
cb022d00cd022f00cf023100d0023400d0023600d0023800cf023b00cd023d00cb023f00
c5024400bc024800b1024c00a4025000950254008502570073025a005f025d0049025f00
3302610003026400cf0165009b0164006b01610054015f003f015d002b015a0019015700
08015400f9005000ec004c00e2004800d9004400d3003f00d0003d00cf003b00ce003800
cd003600ce003400cf003100d0002f00d3002d00d9002800e2002400ec002000f9001c00
08011900190115002b0112003f01100054010d006b010b009b010900cf01080004000000
2d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc0200008382810000000400
00002d010800040000002d01030005000000060102000000050000000601020000004c00
000024032400d4023600d4023600d3023300d2023000d0022d00cd022a00c6022600bd02
2100b2021d00a5021900960216008502120073020f005f020c004a020a00330208000302
0500cf010500cf010b0003020c0033020e00490210005e02130072021500840218009502
1c00a4021f00b0022300bb022700c3022b00c9022f00cb023100cc023300cd023500cd02
3600cd02360005000000060102000000050000000601020000004c00000024032400cf01
6800cf01680003026700330264004a0262005f02600073025d0085025a0096025700a502
5300b2024f00bd024b00c6024700cd024200d0023f00d2023c00d3023900d4023600cd02
3600cd023800cc023900cb023b00c9023d00c3024100bb024500b0024900a4024d009502
510084025400720257005e025a0049025c0033025e0003026100cf016100cf0161000500
0000060102000000050000000601020000004c00000024032400ca003600ca003600cb00
3900cc003c00ce003f00d1004200d7004700e0004b00ec004f00f9005300080157001801
5a002b015d003f016000540162006b0164009b016700cf016800cf0161009b0161006b01
5e0055015c003f015a002c0157001901540009015100fa004d00ed004900e3004500db00
4100d5003d00d3003b00d1003900d1003800d0003600d000360005000000060102000000
050000000601020000004c00000024032400cf010500cf0105009b0105006b0108005401
0a003f010c002b010f001801120008011600f9001900ec001d00e0002100d7002600d100
2a00ce002d00cc003000cb003300ca003600d0003600d1003500d1003300d3003100d500
2f00db002b00e3002700ed002300fa001f0009011c00190118002c0115003f0113005501
10006b010e009b010c00cf010b00cf010b00050000000601020000000500000006010100
0000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffff
ff000000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e0000002403
050065028b007d048b007d04f9006502f90065028b00040000002d010500040000002d01
060004000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d01080004000000
2d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403090080048b00
7d0488006502880065028e007d048e007a048b0080048b00800488007d04880005000000
0601020000000500000006010200000016000000240309007d04fc008004f90080048b00
7a048b007a04f9007d04f5007d04fc008004fc008004f900050000000601020000000500
000006010200000016000000240309006202f9006502fc007d04fc007d04f5006502f500
6802f9006202f9006202fc006502fc000500000006010200000005000000060102000000
16000000240309006502880062028b006202f9006802f90068028b0065028e0065028800
6202880062028b000500000006010200000005000000060101000000040000002d010600
040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d01
0800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500650234017d043401
7d04a1016502a10165023401040000002d010500040000002d01060004000000f0010800
07000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d010300050000000601
02000000050000000601020000001600000024030900800434017d043101650231016502
37017d0437017a04340180043401800431017d0431010500000006010200000005000000
06010200000016000000240309007d04a4018004a101800434017a0434017a04a1017d04
9e017d04a4018004a4018004a10105000000060102000000050000000601020000001600
0000240309006202a1016502a4017d04a4017d049e0165029e016802a1016202a1016202
a4016502a401050000000601020000000500000006010200000016000000240309006502
3101620234016202a1016802a10168023401650237016502310162023101620234010500
000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d0105000400
0000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d010300
050000000601010000000e000000240305006502db017d04db017d042a0265022a026502
db01040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc0200008382
81000000040000002d010800040000002d01030005000000060102000000050000000601
0200000016000000240309008004db017d04d8016502d8016502de017d04de017a04db01
8004db018004d8017d04d801050000000601020000000500000006010200000016000000
240309007d042d0280042a028004db017a04db017a042a027d0427027d042d0280042d02
80042a020500000006010200000005000000060102000000160000002403090062022a02
65022d027d042d027d0427026502270268022a0262022a0262022d0265022d0205000000
0601020000000500000006010200000016000000240309006502d8016202db0162022a02
68022a026802db016502de016502d8016202d8016202db01050000000601020000000500
0000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000
fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d01030005000000060101000000
0e00000024030500650267027d0467027d04b6026502b60265026702040000002d010500
040000002d01060004000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d01
0800040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000160000002403
0900800467027d0464026502640265026a027d046a027a04670280046702800464027d04
6402050000000601020000000500000006010200000016000000240309007d04b9028004
b602800467027a0467027a04b6027d04b3027d04b9028004b9028004b602050000000601
020000000500000006010200000016000000240309006202b6026502b9027d04b9027d04
b3026502b3026802b6026202b6026202b9026502b9020500000006010200000005000000
060102000000160000002403090065026402620267026202b6026802b602680267026502
6a0265026402620264026202670205000000060102000000050000000601010000000400
00002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff000000
040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e000000240305006502
f0027d04f0027d043f0365023f036502f002040000002d010500040000002d0106000400
0000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d010300
050000000601020000000500000006010200000016000000240309008004f0027d04ed02
6502ed026502f3027d04f3027a04f0028004f0028004ed027d04ed020500000006010200
00000500000006010200000016000000240309007d04420380043f038004f0027a04f002
7a043f037d043c037d0442038004420380043f0305000000060102000000050000000601
02000000160000002403090062023f03650242037d0442037d043c0365023c0368023f03
62023f036202420365024203050000000601020000000500000006010200000016000000
240309006502ed026202f00262023f0368023f036802f0026502f3026502ed026202ed02
6202f0020500000006010200000005000000060101000000040000002d01060004000000
2d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d0108000400
00002d010300050000000601010000000e00000024030500650277037d0477037d04c603
6502c60365027703040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000
fc020000838281000000040000002d010800040000002d01030005000000060102000000
050000000601020000001600000024030900800477037d0474036502740365027a037d04
7a037a04770380047703800474037d047403050000000601020000000500000006010200
000016000000240309007d04c9038004c603800477037a0477037a04c6037d04c3037d04
c9038004c9038004c6030500000006010200000005000000060102000000160000002403
09006202c6036502c9037d04c9037d04c3036502c3036802c6036202c6036202c9036502
c90305000000060102000000050000000601020000001600000024030900650274036202
77036202c6036802c6036802770365027a03650274036202740362027703050000000601
0200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f001
080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d01030005000000
0601010000000e000000240305009501e8030f02e8030f023704950137049501e8030400
00002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000838281000000
040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000060102000000
16000000240309001202e8030f02e5039501e5039501eb030f02eb030c02e8031202e803
1202e5030f02e50305000000060102000000050000000601020000001600000024030900
0f023a04120237041202e8030c02e8030c0237040f0234040f023a0412023a0412023704
050000000601020000000500000006010200000016000000240309009101370495013a04
0f023a040f02340495013404980137049101370491013a0495013a040500000006010200
00000500000006010200000016000000240309009501e5039101e8039101370498013704
9801e8039501eb039501e5039101e5039101e80305000000060102000000050000000601
01000000040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000
ffffff000000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e000000
2403050008008900420189004201de000800de0008008900040000002d01050004000000
2d01060004000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d0108000400
00002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000240309004601
8900420186000800860008008c0042018c003f0189004601890046018600420186000500
00000601020000000500000006010200000016000000240309004201e1004601de004601
89003f0189003f01de004201db004201e1004601e1004601de0005000000060102000000
0500000006010200000016000000240309000500de000800e1004201e1004201db000800
db000b00de000500de000500e1000800e100050000000601020000000500000006010200
0000160000002403090008008600050089000500de000b00de000b00890008008c000800
860005008600050089000500000006010200000005000000060101000000040000002d01
0600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff00000004000000
2d010800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500080007014201
070142015c0108005c0108000701040000002d010500040000002d01060004000000f001
080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01030005000000
060102000000050000000601020000001600000024030900460107014201040108000401
08000b0142010b013f010701460107014601040142010401050000000601020000000500
0000060102000000160000002403090042015f0146015c01460107013f0107013f015c01
4201590142015f0146015f0146015c010500000006010200000005000000060102000000
160000002403090005005c0108005f0142015f0142015901080059010b005c0105005c01
05005f0108005f0105000000060102000000050000000601020000001600000024030900
080004010500070105005c010b005c010b00070108000b01080004010500040105000701
0500000006010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d010500
04000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d01
0300050000000601010000000e0000002403050008008201420182014201d6010800d601
08008201040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc020000
838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200000005000000
06010200000016000000240309004601820142017f0108007f0108008501420185013f01
82014601820146017f0142017f0105000000060102000000050000000601020000001600
0000240309004201da014601d601460182013f0182013f01d6014201d3014201da014601
da014601d601050000000601020000000500000006010200000016000000240309000500
d6010800da014201da014201d3010800d3010b00d6010500d6010500da010800da010500
000006010200000005000000060102000000160000002403090008007f01050082010500
d6010b00d6010b0082010800850108007f0105007f010500820105000000060102000000
05000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00108000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d0103000500000006010100
00000e000000240305000800fa014201fa0142014f0208004f020800fa01040000002d01
0500040000002d01060004000000f001080007000000fc02000083828100000004000000
2d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200000016000000
240309004601fa014201f7010800f7010800fd014201fd013f01fa014601fa014601f701
4201f7010500000006010200000005000000060102000000160000002403090042015202
46014f024601fa013f01fa013f014f0242014c02420152024601520246014f0205000000
06010200000005000000060102000000160000002403090005004f020800520242015202
42014c0208004c020b004f0205004f020500520208005202050000000601020000000500
000006010200000016000000240309000800f7010500fa0105004f020b004f020b00fa01
0800fd010800f7010500f7010500fa010500000006010200000005000000060101000000
040000002d010600040000002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff00
0000040000002d010800040000002d010300050000000601010000000e00000024030500
08007302420173024201c8020800c80208007302040000002d010500040000002d010600
04000000f001080007000000fc020000838281000000040000002d010800040000002d01
030005000000060102000000050000000601020000001600000024030900460173024201
70020800700208007602420176023f017302460173024601700242017002050000000601
020000000500000006010200000016000000240309004201cb024601c802460173023f01
73023f01c8024201c5024201cb024601cb024601c8020500000006010200000005000000
06010200000016000000240309000500c8020800cb024201cb024201c5020800c5020b00
c8020500c8020500cb020800cb0205000000060102000000050000000601020000001600
00002403090008007002050073020500c8020b00c8020b00730208007602080070020500
7002050073020500000006010200000005000000060101000000040000002d0106000400
00002d01050004000000f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800
040000002d010300050000000601010000000e000000240305000800f4024201f4024201
4903080049030800f402040000002d010500040000002d01060004000000f00108000700
0000fc020000838281000000040000002d010800040000002d0103000500000006010200
00000500000006010200000016000000240309004601f4024201f1020800f1020800f702
4201f7023f01f4024601f4024601f1024201f10205000000060102000000050000000601
02000000160000002403090042014c03460149034601f4023f01f4023f01490342014603
42014c0346014c0346014903050000000601020000000500000006010200000016000000
240309000500490308004c0342014c0342014603080046030b0049030500490305004c03
08004c03050000000601020000000500000006010200000016000000240309000800f102
0500f402050049030b0049030b00f4020800f7020800f1020500f1020500f40205000000
06010200000005000000060101000000040000002d010600040000002d01050004000000
f001080007000000fc020000ffffff000000040000002d010800040000002d0103000500
00000601010000000e0000002403050008007203420172034201c7030800c70308007203
040000002d010500040000002d01060004000000f001080007000000fc02000083828100
0000040000002d010800040000002d010300050000000601020000000500000006010200
000016000000240309004601720342016f0308006f0308007503420175033f0172034601
720346016f0342016f030500000006010200000005000000060102000000160000002403
09004201ca034601c703460172033f0172033f01c7034201c4034201ca034601ca034601
c703050000000601020000000500000006010200000016000000240309000500c7030800
ca034201ca034201c4030800c4030b00c7030500c7030500ca030800ca03050000000601
0200000005000000060102000000160000002403090008006f03050072030500c7030b00
c7030b0072030800750308006f0305006f03050072030500000006010200000005000000
060101000000040000002d010600040000002d01050004000000f00108001c000000fb02
d8ff110000000000bc02000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e204359
52001655f5770100000000003000040000002d010800040000002d010700040000002d01
0800040000002d0107001c000000fb02d8ff110000000000bc02000000cc040002125469
6d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01
090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100000025000000
320a41000c0114000000caebe0f1e8f4b3eae0f6b3ff20f0e8e7e8eab3e21d0016001400
110017001b000b001700130017000b0016000a00160016001000170017000b0019000400
00002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d01
0400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc040002125469
6d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d01
090005000000090200000000050000002e0118000000050000000201010000001e000000
320abb001f000f000000d0e8e7e8ea20f0e5eff3f2e0f6b3bf0016001500100015001300
0a0014001200150013001200120015000b001600040000002d01070004000000f0010900
040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e01180000000500000002010100000018000000320a3c0135000b000000c7ebeee2
e6e8e2e0ededff9d13001400140011001c00150012001200150015001200040000002d01
070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500
0000090200000000050000002e01180000000500000002010100000013000000320ab801
530008000000d0e8edeaeee2e8e916001500150012001300130015001200040000002d01
070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d0104000400
00002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d657320
4e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500
0000090200000000050000002e01180000000500000002010100000018000000320a2d02
35000b000000ceefe5f0e0f6b3e9ede8e99d1d00150011001400120015000b0015001500
15001200040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
000013000000320aab02510008000000cff0e0e2eee2e8e91d0013001200120014001300
15001500040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
000013000000320a26034d0008000000c2e0ebfef2ede8e91a00120014001d0011001600
15001500040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
00001b000000320aa7032a000d000000b2ede2e5f1f2e8f6b3e9ede8e9000d0015001300
120012001100150016000b001500150015001500040000002d01070004000000f0010900
040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000
fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20
435952001655f5770100000000003000040000002d010900050000000902000000000500
00002e0118000000050000000201010000000d000000320a1704aa0104000000b2edf8b3
0d0015001f001200040000002d01070004000000f0010900040000002d01040004000000
2d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001
000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f57701000000
00003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800000005000000
02010100000021000000320ab600d90211000000cfebe0f2eef1eff0eeeceee6edeef1f2
b3001d0013001100110014001200150014001300190013001b0015001500120011001700
1e000000320ad900fa020f000000e0e1ee20e1e0edeaf0f3f2f1f2e2e000120014001400
090015001100150014001300140011001200110012001200040000002d01070004000000
f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500000009020000
0000050000002e01180000000500000002010100000027000000320a6401c10215000000
d0e8e7e8ea20ede5e7e1e0ebe0edf1eee2e0edeebf00160015001000150013000a001500
1200100014001200140011001600110014001200120015001400ec0018000000320a8701
24030b000000ebb3eae2b3e4edeef1f2b39d14000b00130013000b001400150015001100
12001200040000002d01070004000000f0010900040000002d010400040000002d010700
040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc
0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100000000003000
040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500000002010100
000016000000320a0c021e030a000000cfeeebb3f2e8f7ede8e91d00130014000b001100
15001400150015001200040000002d01070004000000f0010900040000002d0104000400
00002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff100000000000
9001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655f5770100
000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e01180000000500
000002010100000015000000320a9702260309000000caf0e5e4e8f2ede8e9e91a001400
1100140016001100150015001500040000002d01070004000000f0010900040000002d01
0400040000002d010700040000002d010400040000002d0107001c000000fb02d8ff1000
000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f6d616e20435952001655
f5770100000000003000040000002d01090005000000090200000000050000002e011800
0000050000000201010000002a000000320a2103b00217000000d0e8e7e8ea20eff0eef6
e5edf2edeebf20f1f2e0e2eae800160015001000150013000a0015001400140015001200
15001100150014000b000a0012001100120013001300e000040000002d01070004000000
f0010900040000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d010700
1c000000fb02d8ff1000000000009001000000cc0400021254696d6573204e657720526f
6d616e20435952001655f5770100000000003000040000002d0109000500000009020000
0000050000002e0118000000050000000201010000002b000000320aa903a00218000000
caf0e0bfedeee2e8e920f2e020f2f0e0edf1f4e5f0ede8e91a00140012000b0015001400
1200160015000a00110012000a00120014001100150012001a0012001300160015002100
040000002d01070004000000f001090004000000f001040004000000f001080007000000
fc020000ffffff000000040000002d01040008000000fa02000000000000000000000400
00002d010800040000002701ffff0800000026060f000600ffffffff0100040000002d01
0000030000000000

Рис. 1. Класифікація ризиків

Основними заведено вважати й оцінювати кредитний, валютний,
інвестиційний, процентний ризик та ризик ліквідності, хоч усі інші в
певні моменти часу і за різних обставин можуть мати і більш істотне
значення, ніж вищеназвані. Контроль за банківськими ризиками, їх аналіз
та управління ними являє собою один із найважливіших факторів, що
визначають прибутковість банку на перспективу.

1.2 Поняття, сутність та види кредитного ризику банку

3 yciєї сукупності ризиків, притаманних банківській діяльності,
виділяють насамперед кредитний ризик, який є визначальним, бо це
найхарактерніший ризик для банківської діяльності.

В економічній літературі існують різні визначення кредитного ризику.
Кредитний ризик – це ризик неповернення у встановлений термін основного
боргу та процентів за позичкою, що належать кредитору.

На думку Павлюка С.М., кредитний ризик є вартісним виразом ймовірної
події в ході кредитної oпepaції, яка може призвести до збитків, тобто до
відхилення фактичних показників від передбачуваних у кредитора.

У найширшому розумінні кредитний ризик – це невизначеність щодо повного
та своєчасного виконання позичальником своїх зобов’язань згідно з
умовами кредитної угоди. Як економічна категорія кредитний ризик
характеризує економіко-правові відносини, що виникають між двома
контрагентами – кредитором та позичальником з приводу перерозподілу
фінансових активів. Цілком очевидно, що між кожною парою контрагентів
формуються власні відносини, які не повторюються і не можуть бути
достеменно визначені. Відтак і процес оцінювання величини кредитного
ризику досить складно піддається формалізації.

Об’єктом кредитного ризику є кредитна операція, вичерпно i з необхідною
точністю оцінити ефективність i умови здійснення якої на перспективу
неможливо.

Суб’єкт кредитного ризику — це особа або колектив, які зацікавлені у
результатах управління об’єктом ризику i мають відповідну компетенцію
щодо управління й прийняття відповідних рішень стосовно об’єкта.

Джерела кредитного ризику — це чинники, які спричиняють невизначеність
під час здійснення кредитної операції.

Виявлення джерел кредитного ризику — передумова ефективного управління
ризиками, тому й структуру кредитного ризику подаємо саме з точки зору
причин його виникнення (Рис. 2).

Структура кредитного ризикуРизики, зумовлені проблемами
позичальникаРизики, зумовлені технічно-органіэаційними проблемами
банкуРизики позичальника – фізичної особиРизики позичальника – юридичної
особиРизики персоналуTexнічні ризикиРизики внутрішнього середовищаРизики
зовнішнього середовищаРизики внутрішнього середовищаВтрата
роботиПолітичніРизик страйківВтрата працездатностіСоціальніТехнічні
ризики(часткова чи повна)Форс-мажорніРизики персоналуВтрата додаткових
ЕкономічніРизик втраченої вигодидоходіва) ризик інфляціїРизик
підприємцяТощоб) ризик невиконанняТощозобов’язань контрагентами

в) ризик зміни ставок відсотків

г) ризик зміни вартості застави

д) ризик зміни валютних курсів

тощо

Рис. 2. – Структура кредитного ризику

Кредитні ризики класифікуються за різними ознаками, вони не є
взаємовиключні, а доповнюють один одного. Я пропоную класифікацію
кредитних ризиків за такими ознаками (табл. 1).

Наведені узагальнені критерії класифікації кредитних ризиків містять
комплексну оцінку характерних ознак, які враховують елементи системи
управління ризиком.

Таблиця 1 – Класифікація кредитних ризиків

Ознаки класифікаціїВиди кредитних ризиківЗа сферою виникненняЗовнішнього
середовища (політичні, соціальні, економічні, форс-мажорні)

Внутрішнього середовища (недосконалість системи управління, технічні
ризики)За рівнем прийняття рішеньМакроекономічні, на piвні банківської
установи, відповідальної особиЗа рівнем прогнозованостіПрогнозовані та
непрогнозованіЗа причинами виникненняОб’єктивні, суб’єктивні,
законодавчіЗа типами ризикуВиправдані, невиправданіЗа розмірами
втратНезначні, великі, критичніЗа методами подоланняІндивідуальні,
спільніЗа типами аналізуКількісні, якісні

Основні причини виникнення кредитного ризику нарівні окремої позики:

· нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

· ризик неліквідності застави;

· моральні та етичні характеристики позичальника.

До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

· надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із секторів
економіки;

· надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості
управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих
фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;

· валютний ризик кредитного портфеля;

· структура портфеля, якщо він сформований лише з урахуванням потреб
клієнтів, а не самого банку;

· рівень кваліфікації персоналу банку.

Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи:

· методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики;

· методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля
банку.

До першої групи методів належать:

1) аналіз кредитоспроможності позичальника;

2) аналіз та оцінка кредиту;

3) структурування позики;

4) документування кредитних операцій;

5) контроль за наданим кредитом та станом застави.

Особливістю перелічених методів є необхідність їх послідовного
застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування.
Якщо на кожному етапі перед співробітником кредитного відділу поставлено
завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи
кредитування як методи управління ризиком окремої позики.

Методи управління ризиком кредитного портфеля банку:

1) диверсифікація;

2) лімітування;

3) створення резервів за кредитними операціями комерційних банків.

Величина кредитного ризику — сума, яку може бути втрачено у разі
несплати або прострочення виплати заборгованості. Максимальний
потенційний збиток — це повна сума заборгованості у випадку її несплати
клієнтом. Прострочені платежі не призводять до прямих збитків, а
завдають непрямих збитків, які становлять витрати за процентами (через
необхідність фінансувати дебіторів протягом довшого часу, ніж це
необхідно) або втрату процентів, які можна було б отримати, якби гроші
було повернуто раніше та розміщено на депозит.

Можливість кредитного ризику існує протягом усього періоду кредитування.
При наданні кредиту ризик виникає з моменту продажу та залишається до
моменту отримання платежу.

З кількісного погляду, кредитний ризик становить функцію параметрів
позички та позичальника. Ступінь ризику, пов’язаного з певним
позичальником та видом кредиту, базується на оцінці різних видів ризику,
які виникають для банку при наданні кредиту. Більше того, визначивши на
етапі надання кредиту ступінь його ризику, не можна забувати про те, що
він часто змінюється з часом.

1.3 Сутність і порядок залучення кредитів

Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможлива без
періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.

З економічного погляду кредит – це форма позичкового капіталу (в
грошовій або товарній формах), що надається на умовах повернення і
обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і
тим, хто його отримує.

Банківський кредит надається суб’єктам кредитування всіх форм власності
у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором є:
забезпеченість, повернення, строковість, платність і цільова
спрямованість.

Кредити, які надаються банками, за строками користування поділяються
здебільшого на:

а) короткострокові — до 1 року;

б) середньострокові — до 3 років;

в) довгострокові — понад 3 роки.

З погляду підприємств (у контексті фінансової звітності) позичковий
капітал (зобов’язання) поділяється на довгостроковий і короткостроковий.

Під довгостроковими кредитами банків розуміються зобов’язання
підприємства перед кредитною установою (банком), які повинні погашатися
протягом терміну, що перевищує один рік з дати складання балансу, а
також пролонговані короткострокові кредити (позички), які перейшли до
складу довгострокових.

Довгострокові кредити залучаються підприємствами для фінансування
довгострокових активів, зокрема основних засобів придбання,
реконструкція, модернізація), нового будівництва, видів необоротних
активів, а також окремих видів оборотних активів, в яких кошти
заморожуються на тривалий період.

Короткостроковими кредитами банків є зобов’язання підприємства перед
кредитною установою (банком), які повинні бути виконані протягом
терміну, що не перевищує одного року з дати складання балансу, а також
зобов’язання за кредитами (позичками), як довгостроковими, так і
короткостроковими, термін погашення яких минув на дату складання
балансу.

Короткострокові банківські кредити залучаються здебільшого для
фінансування оборотних активів підприємства, зокрема на покриття
тимчасового дефіциту платіжних засобів, придбання товарів, виробничих
запасів тощо.

Банківський кредит – це економічні відносини між кредитором та
позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах
терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення.
Банківський кредит надається суб’єктам господарювання всіх форм
власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Виникнення кредитних відносин між підприємствами й банками можливе за
таких умов:

1. Учасники кредитної угоди мають бути юридичними особами і
функціонувати на принципах комерційного розрахунку.

2. Підприємство (позичальник) або має бути власником майна, або володіти
правом на користування та розпорядження ним.

3. Необхідна наявність економічних і юридичних гарантій повернення
кредиту після певного строку.

4. Кредитор має бути так само заінтересований у видачі кредиту, як
підприємство – в його отриманні, тобто повинні збігатися економічні
інтереси суб’єктів господарювання.

Процес кредитування складається з наступних стадій кредитного процесу:

1) розгляд заявки позичальника на отримання кредиту

2) аналіз фінансового стану (кредитоспроможності) позичальника

3) розробка умов позики, підготовка до укладання кредитного договору

4) визначення порядку забезпечення кредиту, гарантій повернення позики

5) процедура надання позики

6) процедура погашення позики

7) контроль за кредитною операцією.

Банк до укладання кредитного договору здійснює попередній аналіз
фінансового стану позичальника і вивчає його кредитоспроможність. Метою
аналізу кредитоспроможності є оцінка результатів фінансової діяльності
позичальника, на підставі якої банк приймає рішення щодо можливості
надання кредиту або припинення кредитних відносин з даним клієнтом.

У табл. 2 наведено порядок організації роботи щодо отримання
банківського кредиту, а також визначені основні акценти в цій роботі, на
які повинні звертати увагу керівництво підприємства та його фінансові
служби.

Для отримання кредиту позичальник (керівник, фінансовий менеджер, інша
уповноважена особа) спочатку звертається до банку для проведення
попередніх переговорів. Це звернення може здійснюватися по телефону чи
завдяки зустрічі з відповідним працівником кредитного відділу банку. В
ході співбесіди представник підприємства повинен з’ясувати головні
критерії та умови отримання кредиту, строки, на які можливо отримати
кредит, діапазон процентних ставок, порядок погашення, список
документів, які необхідно надати банку. На основі проведеної співбесіди
оцінюються шанси на отримання кредиту і приймається рішення про
доцільність продовження подальших переговорів з обраним банком.

У разі, якщо попередні переговори пройшли успішно, фінансові служби
підприємства готують пакет документів, необхідних для розгляду банком
питання про надання кредиту. Перелік документів і складається кожним
банком відповідно до обраної ним методології оцінки кредитоспроможності
позичальника та його інформаційних потреб. Це означає, що кожен банк
може вимагати від потенційного позичальника свій специфічний набір
документів.

Таблиця 2 Організація фінансової роботи із залучення банківського
кредиту

Етапи залучення банківської позичкиОсновні питання, на які слід звернути
увагуПопередні переговори з обраним банком• критерії та умови надання
кредиту

• діапазон процентних ставок

• строки та порядок погашення

• список документів, які слід подати банкуРішення про доцільність
подальших переговорів з банком• оцінка шансів на отримання кредиту

• зіставлення з умовами надання кредиту, які пропонуються іншими
банкамиРішення зборів власників щодо залучення банківського кредиту•
якщо сума кредиту є значною і це передбачено статутомПідготовка пакета
документів відповідно до переліку банку• перелік документів
встановлюється кожним банком індивідуально

• формулювання цілей, під які залучається кредит

• особливий акцент на бізнес-план і прогноз грошового потокуПередача
пакета документів до банку• дата прийняття банком пакета документів є
офіційною датою подачі кредитної заявкиВідкриття поточного рахунку в
банку (якщо такий рахунок відсутній)• подається типовий набір
документів, необхідних для відкриття рахункуФінансово-економічна
експертиза діяльності підприємства• кредитний експерт може вимагати
додаткової інформації

• перевірка достовірності отриманих даних на місці

• слід створити всі умови для забезпечення кредитного експерта
інформацієюУзгодження величини процентної ставки та інших параметрів
кредиту• привабливість інвестор

• уміння вести переговориУкладення кредитної угоди• у письмовому вигляді
• не потребує нотаріального посвідченняМоніторинг та контроль• створення
умов для контролю з боку працівників банку цільового використання коштів

2 Оцінка кредитоспроможності позичальника

До комерційного банку звернувся клієнт СТОВ «Світанок» із проханням
надати йому кредит у сумі 500 тис. грн. під 20% річних на закупівлю
комплектуючих для с/г техніки.

Підприємство працює прибутково і згідно з балансом на останню звітну
дату мало такі показники: дебіторська заборгованість – 10997,2 тис.
грн., кредиторська – 834,2 тис. грн., коефіцієнт поточної ліквідності –
2,47, коефіцієнт автономії(співвідношення власних і залучених коштів) –
0,71. Фінансовий стан стійкий. Погашення кредиту та сплата процентів
плануються за кошти, отримані від реалізації продукції.

У заставу запропоновано готову високоліквідну продукцію на суму не менше
ніж 1000 тис. грн. Кредитна історія клієнта позитивна.

Звітність СТОВ «Світанок» представлена в додатку.

2.1 Визначення класу кредитоспроможності позичальника

Методики оцінки фінансового стану позичальника, що розроблені
закордонними і вітчизняними банками для цілей аналізу
кредитоспроможності, можуть відрізнятися системою показників і напрямами
аналізу. Однак всі вони мають спільну мету – визначити фінансову
стійкість підприємства, передбачати май6утні обсяги реалізації, грошові
потоки та прибуток, виявивши ризики і обґрунтувати можливість кредитних
відношень з клієнтом.

В даній роботі оцінка фінансового стану позичальника і віднесення його
до відповідного класу кредитоспроможності виконуються за системою
показників. наведених в таблиці 3 (з урахуванням рекомендацій НБУ).

Таблиця 3 – Визначення класу кредитоспроможності позичальника

ПоказникФактичне значенняВага показника (бали)1 Ліквідність

1.1 Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл),%

1 2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал),%

2,47

0,05

20

02 Фінансова стійкість

2.1 Коефіцієнт автономії (Ка),%

2.2 Коефіцієнт маневреності (Км),%

0,71

0,58

10

103 Стан дебіторсько-кредиторської заборгованості

3.1 Період обертаємості дебіторської заборгованості (Пдз), дні

3.2 Період обертаємості запасів виробництва (Пзап), дні

3.3 Період обертаємості кредиторської заборгованості (Пкз), дні

3.4 Показник обертаємості оборотного капіталу Оок) дні

57,72

63,08

14,66

106,14

04 Рентабельність

4.1 Чиста рентабельність реалізованої продукції (ЧРп),%

7,91

105 УСЬОГО вага показників, бали506 Коригуючі коефіцієнтиФактичне
значенняЗначення коефіцієнта6.1 Наявність діючих кредитів

6 2 Тенденція надходжень на поточні рахунки

6.3 Стабільність грошових надходжень

6.4 Альтернативні джерела погашення

6.5 Строк функціонування підприємства, роки

6.6 Ринкова позиція (попит на продукцію)

6 7 Репутація позичальника

6.8 Наявність прострочених платежів по кредитам у минуломуНемає

Збільшення

Періодичні

Є

Більше 5р.

Великий

Висока

Не було1,05

1,1

0,95

1,10

1,05

1,10

1,10

1,057 Загальна вага показників (ЗВ), бали

ЗВ=п.5 * добуток коефіцієнтів (п.6.1-п.6.8)80,508 КЛАС
кредитоспроможності позичальникаГ

Таблиця 4 – Формули та умови для розрахунків

Показник,

формула для розрахункуУмови

визначення ваги показникаВага показника, бали

picscalex100010009000003a401000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00360111200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff20110000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002170405000000
1302000249060500000014020002f9070500000013020002d10c1c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da
3476c0603776f3166645040000002d01010008000000320a60029b0f0200000034370800
0000320a60023b0f010000002e3708000000320a60027b0e01000000323708000000320a
8c03bb0b01000000383708000000320a8c035b0b010000002e3709000000320a8c035b08
040000003730363608000000320a6e01090c01000000353008000000320a6e01a90b0100
00002e300a000000320a6e01e907050000003137343633001c000000fb0280fe00000000
00009001000000020402001053796d626f6c0076b9160a7cb80926002cf1120010da3476
c0603776f3166645040000002d01020004000000f001010008000000320a6002430d0100
00003d3708000000320a6002bb06010000003d3708000000320a6002d902010000003d37
1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e002cf1120010da3476c0603776f3166645040000002d01010004000000f0010200
08000000320a8c034c0402000000cfc708000000320a6e01430402000000cfc008000000
320a6002460001000000cac01c000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776f316664504000000
2d01020004000000f001010008000000320ac0026c0102000000efeb0a00000026060f00
0a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d0045f316664500000a0047008a01000000000100000048f3120004000000
2d01010004000000f0010200030000000000

Кпл = 1,520

picscalex100010009000003a301000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003c0101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff80100000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002170405000000
130200025b0605000000140200020b080500000013020002470c1c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da
3476c06037769d1566db040000002d01010008000000320a6002050f0200000030350800
0000320a6002a50e010000002c3508000000320a6002eb0d01000000303508000000320a
8c037f0b01000000383508000000320a8c031f0b010000002e3509000000320a8c031f08
040000003730363608000000320a6e01190b01000000363008000000320a6e01b90a0100
00002e3009000000320a6e01790803000000333631361c000000fb0280fe000000000000
9001000000020402001053796d626f6c007607180a65180a26002cf1120010da3476c060
37769d1566db040000002d01020004000000f001010008000000320a6002b90c01000000
3d3608000000320a6002cd06010000003d3608000000320a6002d902010000003d361c00
0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e002cf1120010da3476c06037769d1566db040000002d01010004000000f00102000800
0000320a8c03550402000000cfc708000000320a6e01490402000000c3ca08000000320a
6002460001000000caca1c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c06037769d1566db040000002d01
020004000000f001010008000000320ac0026c0102000000e0eb0a00000026060f000a00
ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d00db9d1566db00000a0047008a01000000000100000048f31200040000002d01
010004000000f0010200030000000000

Кал =1200,8=115

picscalex100010009000003c601000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02200400181200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffc0170000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200021e0405000000
1302000292090500000014020002420b0500000013020002cc121c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da
3476c0603776051866b0040000002d01010008000000320a60024a160200000037320800
0000320a6002ea15010000002e3208000000320a60026a1402000000353708000000320a
8c03c01001000000353708000000320a8c036010010000002e370a000000320a8c03a00c
0500000032343536380008000000320a6e01041201000000353408000000320a6e01a411
010000002e3409000000320a6e01a40e040000003338383508000000320a6e01ba0d0100
00002a3809000000320a6e01500b030000003336353508000000320a6e01960601000000
2a3609000000320a6e012c0403000000333635351c000000fb0280fe0000000000009001
000000020402001053796d626f6c007677170a7cd80926002cf1120010da3476c0603776
051866b0040000002d01020004000000f001010008000000320a60023e13010000003d36
08000000320a6002040a010000003d3608000000320a6002e002010000003d361c000000
fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00
2cf1120010da3476c0603776051866b0040000002d01010004000000f001020008000000
320a8c03b50502000000d7c408000000320a6e01bc0702000000c4c708000000320a6002
4c0001000000cfc71c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776051866b0040000002d010200
04000000f001010008000000320ac0027a0102000000e4e70a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00b0051866b000000a0047008a01000000000100000048f31200040000002d010100
04000000f0010200030000000000-

picscalex910100090000031102000003001c00000000000500000009020000000005000
000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b0200000
000050000000c02e00380211200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffb
bffffff402100009b0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c00008000
000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200028004050000001
3020002580d0500000014020002e80e0500000013020002611c1c000000fb0280fe00000
00000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3
476c0603776c814666c040000002d01010008000000320a6002c51f02000000303808000
000320a6002651f010000002e3808000000320a6002e51d02000000363308000000320a8
d035a1701000000323308000000320a8d03fa16010000002e330a000000320a8d033a130
500000032303736320008000000320a6b01cf1b01000000293008000000320a6b010f1b0
1000000393008000000320a6b01af1a010000002e3009000000320a6b016f18030000003
239363608000000320a6b013d1601000000353908000000320a6b01dd15010000002e390
9000000320a6b01dd12040000003338383508000000320a6b015f1201000000283808000
000320a6b016811010000002a3809000000320a6b01f60e0300000033363535080000003
20a6b01c60c01000000293608000000320a6b01c80601000000283609000000320a6b018
e0403000000333635351c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796
d626f6c0076df160a86580a26002cf1120010da3476c0603776c814666c040000002d010
20004000000f001010008000000320a6002c31c010000003d3608000000320a6b0147170
10000002d3608000000320a6002ba0d010000003d3608000000320a6b016a09010000002
d3608000000320a60025203010000003d361c000000fb0280fe000000000000900101000
0cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776c8146
66c040000002d01010004000000f001020008000000320a8d03f00702000000d1c209000
000320a6b017a0a03000000d2eee23508000000320a6b015e0702000000c2c7080000003
20a60024c0001000000cfc71c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105
4696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776c814666c040000002
d01020004000000f001010009000000320ac0028c0103000000e7e0ef350a00000026060
f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020
22253797374656d006cc814666c00000a0047008a01000000000100000048f3120004000
0002d01010004000000f0010200030000000000-picscalex100010009000003c6010000
03001c00000000000500000009020000000005000000020101000000050000000102ffff
ff00050000002e0118000000050000000b0200000000050000000c02e003001712000000
26060f001a00ffffffff000010000000c0ffffffb8ffffffc0160000980300000b000000
26060f000c004d617468547970650000c00008000000fa02000010000000000000000400
00002d01000005000000140200021b04050000001302000277090500000014020002270b
0500000013020002f1111c000000fb0280fe000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776a8166645040000002d01
010008000000320a6002511502000000363608000000320a6002f114010000002e360800
0000320a6002711302000000313408000000320a8c03421001000000323408000000320a
8c03e20f010000002e340a000000320a8c03220c0500000032303736320008000000320a
6e01231101000000323008000000320a6e01c310010000002e3009000000320a6e01830e
030000003833343608000000320a6e019f0d010000002a3309000000320a6e01350b0300
00003336353608000000320a6e019306010000002a3609000000320a6e01290403000000
333635361c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d626f6c0076
16110a71f80926002cf1120010da3476c0603776a8166645040000002d01020004000000
f001010008000000320a60026312010000003d3608000000320a6002e909010000003d36
08000000320a6002dd02010000003d361c000000fb0280fe0000000000009001010000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf1120010da3476c0603776a8166645
040000002d01010004000000f001020008000000320a8c03cd0502000000d1c208000000
320a6e01950702000000cac708000000320a60024c0001000000cfc71c000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e002cf11200
10da3476c0603776a8166645040000002d01020004000000f001010008000000320ac002
7e0102000000eae70a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0045a816664500000a0047008a01
000000000100000048f31200040000002d01010004000000f0010200030000000000-

Оок = Пдз + Пзап – Пкз

0ок00

picscalex100010009000003c501000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c022004a0171200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffff60170000d80300000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002570405000000
130200029b060500000014020002cb0c0500000013020002cd111c000000fb0280fe0000
000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00d4f0120010da
3476c06037761f17669c040000002d01010008000000320a600211160100000025790800
0000320a6002911402000000393108000000320a60023114010000002e3108000000320a
6002711301000000373108000000320a8c03051101000000353108000000320a8c03a510
010000002e310a000000320a8c03e50c0500000032343536380008000000320a6e018a10
01000000373408000000320a6e012a10010000002e3409000000320a6e012a0d04000000
3139343308000000320a6002e90901000000253909000000320a6002a907030000003130
303308000000320a6002dd06010000002a301c000000fb0280fe00000000000090010000
00020402001053796d626f6c0076e9160aa358261e00d4f0120010da3476c06037761f17
669c040000002d01020004000000f001010008000000320a60023f12010000003d300800
0000320a60028d0b010000003d3008000000320a60021903010000003d301c000000fb02
80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d4f0
120010da3476c06037761f17669c040000002d01010004000000f001020008000000320a
8c03560402000000d7c408000000320a6e014d0402000000d7cf08000000320a60021600
02000000d7d01c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d4f0120010da3476c06037761f17669c040000002d0102000400
0000f001010008000000320ac0020e0201000000efd00a00000026060f000a00ffffffff
0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
009c1f17669c00000a0047008a010000000001000000f0f21200040000002d0101000400
0000f0010200030000000000

ЧРп =20%30

Таблиця 5 – Умови визначення коригуючих коефіцієнтів

ПоказникЗначення показникаКоригуючий коефіцієнт

Наявність діючих кредитів

Немає1,05Є, стандартні0,95Є, нестандартні0,85

Тенденція надходжень коштів на поточні
рахункиЗбільшення1,1Постійні1,05КоливанняЗменшення0,9Стабільність
грошових надходженьЩоденні1,05Періодичні0,95Наявність альтернативних
джерел погашення кредитуЄ1,1Немає0,9Строк функціонування підприємства
(Сф), роки

Сф 51,05Ринкова позиція (попит на продукцію)

Великий1,1Задовільний1,05Обмежений0,9Репутація позичальника

Висока1,1Задовільна1,0Сумнівна0,9Наявність прострочених платежів по
кредитам у минуломуНе було1,05Мали місце0,9.КЛАС кредитоспроможності
позичальника (ККП)

ЗВ >= 160А130 = 20%; на 1%, якщо Відх >=10%.

picscalex1000100090000039701000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e00320171200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffe0160000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002f10b05000000
13020002ab101c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d4f0120010da3476c06037764b1766d9040000002d0101000800
0000320a60026d1502000000333308000000320a60020d15010000002e3309000000320a
6002cd12030000003530386508000000320a6002bd1001000000293009000000320a8c03
5d0e030000003130306508000000320a8c03910d010000002a3008000000320a8c03e10b
02000000313208000000320a6e01410f01000000313208000000320a6e01750e01000000
2a3208000000320a6e01c50c02000000323008000000320a6002dc090100000031300800
0000320a60027c0901000000283008000000320a60028c08010000002a3008000000320a
6002dc0602000000303008000000320a60027c06010000002c3009000000320a60024204
03000000353030651c000000fb0280fe0000000000009001000000020402001053796d62
6f6c007697090a62d0833300d4f0120010da3476c06037764b1766d9040000002d010200
04000000f001010008000000320a6002a111010000003d3008000000320a6002c60a0100
00002b3008000000320a60021603010000003d301c000000fb0280fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00d4f0120010da3476c0603776
4b1766d9040000002d01010004000000f001020009000000320a60022e0003000000d1e4
ef650a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00d94b1766d900000a0047008a01000000000200
0000f0f21200040000002d01020004000000f0010100030000000000

picscalex1000100090000039001000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02e003e0161200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
b8ffffffa0160000980300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002ae0405000000
130200025a0e1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d4f0120010da3476c0603776f51766a8040000002d0101000800
0000320a6002321502000000363308000000320a6002d214010000002e3308000000320a
6002121401000000313309000000320a6002680f030000003130306508000000320a6002
9c0e010000002a3008000000320a8c031a0a02000000333308000000320a8c03ba090100
00002e3309000000320a8c037a07030000003530386508000000320a6e01d80c02000000
333308000000320a6e01780c010000002e3309000000320a6e01380a0300000035303865
08000000320a6e015c0702000000303008000000320a6e01fc06010000002e3009000000
320a6e01bc0403000000353030651c000000fb0280fe0000000000009001000000020402
001053796d626f6c007697090a60d0833300d4f0120010da3476c0603776f51766a80400
00002d01020004000000f001010008000000320a60024013010000002d3008000000320a
60020812010000003d3008000000320a6e012409010000002d3008000000320a60027003
010000003d301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e00d4f0120010da3476c0603776f51766a8040000002d0101000400
0000f001020009000000320a6002460004000000c2b3e4f50a00000026060f000a00ffff
ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d00a8f51766a800000a0047008a010000000002000000f0f21200040000002d010200
04000000f0010100030000000000

Тобто бачимо, що кредитний комітет може відмовити у кредитуванні, адже
забезпечення позики не є достатнім, але репутація позичальника
позитивна, це має дуже велике значення при видачі кредиту.

Складемо графік видачі і погашення основного боргу та процентів. При
цьому зважаємо на те, що кредит видається на 1 рік, погашення основного
боргу відбувається щоквартально, а процентів – щомісячно. Щокварталу
позичальник має вносити по 125000 грн. і щомісяця нараховуються проценти
на залишок боргу. Кредит видається 01.01.2007 року.

Дії менеджерів банку при затримці планових платежів по основному боргу
будуть скориговані на те, щоб зустрітися з позичальником і обговорити
причини даної ситуації. Рішенням може бути:

· підвищення процентної ставки;

· збільшення строку кредитування при проханні позичальника та відповідне
збільшення вартості заставного майна.

Таблиця 9 – Графік погашення кредиту

КварталЧисло місяцяСума основного боргу, грн.Сплата процентів,
грн.101.02.07500000835001.03.07500000835001.04.075000008350201.05.073750
006262,501.06.073750006262,501.07.073750006262,5301.08.07250000417501.09
.07250000417501.10.072500004175401.11.071250002087,501.12.071250002087,5
01.01.081250002087,5Всього:62625

Отже, з таб. 9 видно, що СТОВ «Світанок» при взяті кредиту у сумі 500
тис. грн.. під 20 % річних на 1 рік, сплатить 62625 тис. грн..
відсоткових платежів.

При затримці планових платежів по основному боргу і по процентам, дії
менеджерів будуть спрямовані на стягнення штрафів і пені з позичальника,
вимогу збільшення вартості заставного майна. Якщо затримки платежів
слідують і надалі, то банк пише претензію позичальнику, а далі, при
незадоволенні останньої, йде розірвання кредитного договору і справа
передається до суду.

3. Напрямки вдосконалення визначення кредитоспроможності позичальника

З необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальників стикається
будь-який банк, який надає кредити. Кожний потенційний позичальник, який
прагне одержати кредит, повинен пройти цю процедуру. Від результату її
проведення залежить чи одержить він кредит, і якщо одержить, то в якому
обсязі.

Перше з чим, як правило, стикається аналітик, що прагне освоїти існуючу
методологію оцінки кредитоспроможності, це відсутність обґрунтованого
визначення поняття кредитоспроможності. Визначившись з тим, що таке
кредитоспроможність, аналітик може продовжити вивчення існуючої
методології її оцінки.

Намагаючись визначитися з тим, від чого залежить кредитоспроможність
позичальників, тобто з чинниками кредитоспроможності, аналітик,
очевидно, зверне увагу на відсутність цілісної обґрунтованої системи
чинників кредитоспроможності. Дійсно, чинники кредитоспроможності, як
правило, згадуються побіжно, як щось саме собою зрозуміле. Прикладом
може служити таке твердження: «Кредитоспроможність позичальника залежить
від різних чинників, у тому числі від його фінансового положення – рівня
забезпечення власними засобами, рівня рентабельності, наявності
достатнього обсягу ліквідних активів, від фінансової дисциплінованості
позичальника і його контрагентів».

Метод коефіцієнтів простий у використанні не потребує спеціального
інформаційного забезпечення, але має значні недоліки:

1. Оціночні коефіцієнти надають аналітику статичну інформацію (на певну
дату) про платоспроможність підприємства і таким чином, об’єктивність
аналізу падає.

2 Інфляція дуже перекручує дані балансових звітів, що також негативно
впливає на ступінь об’єктивності аналізу.

3. Підприємство може використати прийом “прикрашення” звітності, щоб
створити видимість вищих показників. Наприклад, підприємство взяло
кредити на два роки. Перед поверненням боргу кошти утримувались декілька
днів у вигляді готівки на розрахунковому рахунку. Якщо в цей час
складався баланс, то показники платоспроможності розраховані методом
коефіцієнтів, були б значно “прикрашені”. Але вже через кілька днів,
після моменту погашення боргу, дані балансу давали б аналітику інше
уявлення про стан платоспроможності підприємства.

Методи дискримінантних показників платоспроможності полягають у тому,
щоб на базі низки коефіцієнтів оцінити синтетичним чином фінансову
ситуацію підприємства з точки зору його життєздатності та безперервності
господарської діяльності у короткостроковому періоді.

Коефіцієнти даного методу отримують в результаті дослідження згідно з
технікою дискримінантного аналізу, а саме:

· порівнюються за певний період на основі низки коефіцієнтів дві вибірки
підприємств, побудовані за обсягом та/або видом діяльності, одна з яких
містить підприємства, що мають труднощі з платежами, а інша включає
тільки “здорові” підприємства;

· відбираються за допомогою різноманітних статистичних тестів
коефіцієнти, що дозволяють визначити краще підприємство, представлене в
одній з двох вибірок;

· розробляється за допомогою прийомів дискримінантного аналізу лінійна
комбінація з визначальних коефіцієнтів.

Для України використання аналогічних показників на сьогоднішній день
неможливе з причини їх відсутності. Для їх розробки необхідно проводити
спеціальне дослідження на галузевому рівні, зібрати обширу статистичну
базу, що в наших умовах досить складно.

Дослідження грошових потоків потягає у вивченні обсягів і структури
надходжень грошових коштів та їх витрачання, визначення основних джерел
надходження та напрямків витрачання грошей, а також порівняння за
обсягами та часом вхідних та вихідних грошових потоків, тобто вивчення
їх збалансованості. Цей метод ґрунтується на посудові бюджетів готівки
та їх аналізі.

Дослідження грошових потоків широко використовується у світовій
практиці, оскільки, на нашу думку, дає найоб’єктивнішу оцінку рівня
платоспроможності підприємства.

Перейшовши до розгляду методик оцінки кредитоспроможності позичальників,
аналітик виявить, що «Застосовувані банками методи оцінки
кредитоспроможності позичальника різноманітні, але усі вони містять
певну систему фінансових коефіцієнтів». При розгляді існуючих методик
оцінки кредитоспроможності позичальників аналітик виявить, що вони
базуються на різноманітних наборах коефіцієнтів, що відрізняються не
тільки складом коефіцієнтів, але й їхньою кількістю.

Крім того, коефіцієнти, як правило, об’єднуються у певні групи, причому
різні спеціалісти по-різному здійснюють їх групування. Так, наприклад, у
книзі «Стратегія і тактика антикризового керування фірмою» говориться
про те, що «американські банки використовують чотири групи основних
показників: ліквідності фірми, обіговості капіталу, залучення засобів і
прибутковості», а в книзі «Аналіз фінансових звітів (на основі GAAP)»
стверджується: «Для аналітичних цілей коефіцієнти можна розділити на три
основні групи, причому дві з них мають підгрупи; кожна група
характеризує певний аспект фінансового добробуту компанії. Основні групи
– це ліквідність, а дві її підгрупи – ліквідація і функціонування;
леверидж – із двома такими ж підгрупами; прибутковість».

Якщо уважно проаналізувати обрані коефіцієнти, можна виявити масу
несподіванок. Справа в тому, що багато з цих коефіцієнтів, якщо не
більшість, виявляться зовсім непридатними для оцінки
кредитоспроможності.

Проаналізуємо деякі з коефіцієнтів, широко використовуваних для оцінки
кредитоспроможності позичальників.

Уточнений коефіцієнт ліквідності (він же «коефіцієнт лакмусового
папірця», він же «швидкий коефіцієнт», він же «коефіцієнт негайної
ліквідності», він же «коефіцієнт проміжної платоспроможності»)
розраховується в такий спосіб:

.

Існує думка, що «Значення цього показника, рівне не менше 1, звичайно
свідчить про стійке фінансове положення позичальника». Проте спеціалісти
добре розуміють, що сьогодні, в епоху інформаційних технологій, що
дозволяють організовувати системи електронних платежів, для зміни
залишку грошових коштів на рахунку потрібні не години, не хвилини, і
навіть не секунди, а лічені їх частки. Це означає, що уточнений
коефіцієнт ліквідності може змінюватися в лічені частки секунди в
десятки, сотні, а то й тисячі раз. Водночас баланс, на основі даних
якого розраховується цей коефіцієнт, складається відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
усього лише чотири рази на рік. Таким чином, при оцінці
кредитоспроможності використання уточненого коефіцієнта ліквідності, що
розраховується поквартально, не тільки недоцільно, але й небезпечно,
тому що може призвести до формування неадекватних економічних оцінок.

Сказане вище ще в більшій мірі стосується коефіцієнта абсолютної
ліквідності і почасти справедливо для коефіцієнта поточної ліквідності
(коефіцієнта покриття).

Коефіцієнт покриття процентних виплат (він же «доподаткове покриття
відсотків») розраховується за формулою:

.

Варто завжди пам’ятати, що наявність прибутку ще не означає надходження
грошових коштів, і що зобов’язання позичальника перед банком погашаються
не прибутком, а винятково грошовими коштами.

Може бути так, що прибуток є, а грошей немає. Очевидно, що в такому
випадку підприємство не зможе виконати свої зобов’язання перед банком
виключно в грошовій формі.

Викладене вище дозволяє зробити висновок про недоцільність використання
у багатьох випадках коефіцієнта покриття процентних виплат для оцінки
кредитоспроможності позичальників.

Сказане вище також справедливо для коефіцієнта покриття боргових
зобов’язань, коефіцієнтів рентабельності та інших аналогічних
коефіцієнтів, при розрахунку яких використовується прибуток.

Наступне, що виявить аналітик – це відсутність єдиної думки з приводу
«нормативних» значень обраних ним коефіцієнтів. Наприклад, із приводу
«нормативного» значення коефіцієнта поточної ліквідності (коефіцієнта
покриття) деякі спеціалісти стверджують: «Для промислових підприємств
поточне співвідношення 1,2 і вище розглядається як гарний стан
ліквідності», інші стверджують: «Звичайно на практиці вважають, що
коефіцієнт покриття 2:1 близький до нормального для більшості форм
діяльності… ».

Слід зазначити, що крім поняття «норматив» також вживають поняття:
«критичне нижнє значення», «орієнтовне нижнє значення», «рекомендована
нижня межа», «нормальне значення», «оптимальне значення» та ін., що аж
ніяк не надає процесу інтерпретації значень коефіцієнтів ясності й
однозначності.

Припустимо, що аналітик переконав себе в тому, що «нормативні» значення
коефіцієнтів повинні бути саме такими, а не будь-якими іншими. Тепер він
може, як він вважає, приступити до використання на практиці обраної ним
методології оцінки кредитоспроможності позичальників.

Припустимо, що аналітик розрахував усі коефіцієнти. Тепер йому необхідно
здійснити зіставлення отриманих значень коефіцієнтів із нормативними. І
тут аналітик зіткнеться з проблемою – значення одних коефіцієнтів
відповідають нормативним значенням, а значення інших – не відповідають.
У цій ситуації аналітик не спроможний однозначно стверджувати
кредитоспроможний позичальник чи ні.

Для того щоб якось вийти із цієї ситуації, аналітик може запропонувати
сформувати єдиний показник кредитоспроможності, що буде обчислюватися як
сума добутків коефіцієнтів, що характеризують кредитоспроможність, та
відповідних до них вагових коефіцієнтів. Порівнюючи значення цього
показника з певним нормативним значенням, можна судити про те,
кредитоспроможний позичальник чи ні. Але не варто забувати, що вибір
вагових коефіцієнтів для коефіцієнтів, що характеризують
кредитоспроможність, і нормативного значення єдиного показника
кредитоспроможності, через високий ступень суб’єктивності оцінок,
позбавляє достовірності результати оцінки кредитоспроможності
позичальників.

Отже, можна зробити наступні висновки стосовно існуючої методології
оцінки кредитоспроможності позичальників:

1. Відсутній єдиний концептуальний підхід до побудови методик оцінки
кредитоспроможності позичальників. Образно кажучи, методологія оцінки
кредитоспроможності не має концептуального «стержня».

2. Відсутнє системне бачення чинників, що визначають кредитоспроможність
позичальників.

3. Існуючі методики оцінки кредитоспроможності позичальників недостатньо
обґрунтовані і зайво орієнтовані на сформовані традиції, що робить їхнє
використання в сучасних умовах у більшості випадків неефективним і
навіть може призводити до неадекватних оцінок кредитоспроможності
позичальників.

Висновок

Кредитний ризик є досить складною сукупністю елементів, які викликаються
зовнішніми (не можуть регулюватися банком) і внутрішніми факторами.

Важливою характеристикою кредитного ризику є його динамічність, яка
вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та
управління ним. Оцінка кредитного ризику включає в себе кілька етапів.
Якісний є, зазвичай, первинним. Кількісна оцінка базується на якісній і
деталізує її. Особливо гострою проблемою для українських банків є
створення методики визначення ступеню ризику за перспективними, а не
минулими показниками фінансової діяльності позичальника.

Здійснюючи заходи по управлінню ризику неповернення позичок, банківський
персонал орієнтується на банківську кредитну політику, яка визначає
стратегічні цілі та тактичні задачі. При цьому акцент може бути
зроблений на ризиковій і доходній або поміркованій політиці.

Банк може розв‘язати ризик кількома способами: уникнути його, прийняти
повністю або прийняти за умови здійснення заходів по його зменшенню.
Останній варіант є найбільш уживаним.

Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику,
страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або
всього ризику іншим економічним суб‘єктам. Внутрішні (нормування,
лімітування, диверсифікація, створення резервів, оцінка
кредитоспроможності позичальника) засновані на самостійних спробах банку
перестрахуватися. На практиці, як правило, способи поєднуються з метою
посилення їх впливу.

Проаналізувавши кредитоспроможність підприємства, можна зробити
висновки, що позичальник має клас Г кредитоспроможності, тобто Фінансова
діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом
коротких періодів часу. У підприємства є проблеми з ліквідністю, так як
у нього дуже мало грошових коштів. Крім того, занизьке значення
коефіцієнта чистої рентабельності. Це вказує на низьку фінансову
стійкість підприємства.

Але, в якості застави підприємство надає поручительство платоспроможного
потужного підприємства у сумі 1000 тис. грн. (заставна вартість склала
695,65 тис. грн.). Даний вид забезпечення кредиту є досить надійним,
тому підприємству було вирішено надати кредит у розмірі 500 тис. грн.

Проаналізувавши кредитоспроможність позичальника та оцінку рівня
забезпеченості кредиту визначено параметри кредитної схеми: фактичний
строк кредитування склав 1 рік, сума кредиту 500 тис. грн.. СТОВ
«Світанок» при взяті кредиту у сумі 500 тис. грн.. під 20 % річних на 1
рік, сплатить 62625 тис. грн.. відсоткових платежів.

Список літератури:

1. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна
та. ін.; За ред. А.М.Мороза. – К.:КНЕУ, 2000. – 384с.

2. Вітлінський В.В. та ін. Оцінка кредитоспроможності позичальника та
ризику банку // Фінанси України, №12,1999. – С.91-102.

3. Кириченко О. та ін. Банківський менеджмент: Навч. посібник. – К.:
Основи, 1999.-671с.

4. Крутик А.Б, Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности
предприятия.-Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 446с.

5. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник / За ред. д.
е. н., проф. Мороза А. М., к. е. н., доц. Пуховкіної М. Ф. – К.: КНЕУ,
1999.

6. Савлук М.І., Мороз A.M., Коряк A.M. Вступ до банківської справи:
Навчальний посібник. – К.: Лібра, 1998.- 344с.

7. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М.Поддєрьогіна. – К.:
КНЕУ, 2004.

Додатки

Додаток А

Анкети позичальника

№ПоказникЗначення1Сфера діяльностіСільське господарствоПараметри
кредиту, що запрошується:2сума, тис. грн.5003строк кредитування,
міс.124Відсоткова ставка20Застава:5ринкова вартість, тис.
грн.10006Поручительства платоспроможних потужних підприємств7Ціль
кредитуванняоборотні кошти8Наявність діючих кредитівнемає9Тенденція
надходжень коштів на поточні рахункизбільшення10Стабільність грошових
надходженьперіодичні11Наявність альтернативних джерел погашення
кредитує12Строк функціонування підприємства, років1013Ринкова позиція
(попит)великий14Репутація позичальникависока15Наявність прострочених
платежів по кредитам у минуломуне було

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020