.

Центральний банк Російської Федерації

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 6291
Скачать документ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦБ РФ

2. ПРИНЦИПИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦБ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ
ПЕРСПЕКТИВУ

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦБ РФ НА 2007РІК

4. ПОЛІТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСУ

5. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ І ЇХ ВИКОРИСТОВУВАННЯ

ВИСНОВОК

Вступ

Ефективне функціонування банківської системи – необхідна умова розвитку
ринкових відносин в Росії, що об’єктивно визначає ключову роль
Центрального банку в регулюванні банківської діяльності. Пошук дієвих
форм і методів грошово-кредитного регулювання економіки припускає
вивчення і узагальнення накопиченого в цій області досвіду.
Грошово-кредитна політика є однією з складових економічної політики і
дозволяє поєднувати макроекономічна дія з швидким коректуванням
регулюючих заходів, надаючи їм оперативну і гнучку підтримку. У зв’язку
з цим великий інтерес викликають різні аспекти діяльності Центрального
банку, що є основним провідником офіційної грошово-кредитної політики.

Центральне місце в контрольній роботі займає розгляд основних напрямів
грошово-кредитної політики на 2007год, а також основних ринкових
інструментів грошово-кредитного регулювання: зміна офіційної облікової
ставки, застосування мінімальних резервних вимог, операції на відкритому
ринку, а також деякі методи адміністративної дії.

1. Організаційно-правові основи діяльності ЦБ РФ

Правове положення Центрального банку (Банка Росії) зафіксовано в
Конституції РФ, Федеральному Законі “Про Центральний банк РФ (Банці
Росії) ” від 10.07.2002 р. № 86 – ФЗ в редакції від 12.06.2006г. і інших
федеральних законах.

Згідно ст.2 ФЗ “Про ЦБ РФ” Банк Росії:

здійснює свої витрати за рахунок власних доходів;

не реєструється в податкових органах;

є юридичною особою.

Згідно ст.3 ФЗ “Про ЦБ РФ” основною метою діяльності ЦБ є:

захист і забезпечення стійкості рубля (ця функція є основною, як вказано
в статті 75 Конституції РФ);

розвиток і зміцнення банківської системи РФ;

забезпечення ефективного і безперебійного функціонування системи
розрахунків.

Отримання прибутку не є метою діяльності ЦБ.

Згідно ст.4 ФЗ “Про ЦБ РФ” ЦБ виконує наступні функції:

розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;

монопольно здійснює емісію готівки і організовує їх обіг (що вказано в
статті 75 Конституції РФ);

є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організовує
систему рефінансування;

встановлює правила здійснення розрахунків в РФ і проведення банківських
операцій, бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи;

здійснює державну реєстрацію кредитних організацій, видає і відкликає
ліцензії кредитних організацій і організацій, що займаються їх аудитом;

здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій;

реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до
федеральних законів;

здійснює валютне регулювання, організовує і здійснює валютний контроль;

бере участь в розробці прогнозу платіжного балансу РФ і організовує його
складання;

здійснює інші функції відповідно до федеральних законів.

Банк Росії підзвітний Державній Думі.

Згідно гл.5 ФЗ “Про ЦБ РФ” Банк Росії не пізніше за 15 травень
представляє Державній Думі річний звіт, який згодом публікується. Також
банк Росії щомісячно публікує свій баланс, дані про грошовий обіг,
включаючи динаміку і структуру грошової маси, узагальнені дані про свої
операції. ЦБ перераховує до федерального бюджету 50% фактично отриманого
балансового прибутку за підсумками року після затвердження річного звіту
Радою директорів. Прибуток, що залишився, прямує в резерви і фундації
різного призначення. ЦБ і його установи звільняються від сплати всіх
податків, зборів, мит і інших платежів на території РФ.

Згідно гл.7 ФЗ “Про ЦБ РФ” Банк Росії здійснює грошово-кредитну політику
за допомогою наступних інструментів:

процентні ставки по операціях Банку Росії (процентні ставки ЦБ є
мінімальними ставками, по яких він здійснює свої операції);

нормативи обов’язкових резервів, депонованих в ЦБ;

операції на відкритому ринку (під ними розуміються купівля-продаж
казначейських векселів, державних облігацій і інших державних цінних
паперів, короткострокові операції з цінними паперами із здійсненням
пізніше за зворотну операцію);

рефінансування банків (тобто кредитування Банком Росії банків, у тому
числі облік і переоблік векселів);

валютне регулювання (тобто купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти
для дії на курс рубля і на сумарний попит і пропозицію грошей);

встановлення орієнтирів зростання грошової маси;

прямі кількісні обмеження (встановлення лімітів на рефінансування
банків, проведення кредитними організаціями окремих банківських
операцій).

Банк Росії представляє проект основних напрямів єдиної державної
грошово-кредитної політики на майбутній рік в Держдуму, а вона ухвалює
рішення із цього приводу.

Розглянемо основні напрями грошово-кредитної політики ЦБ РФ на 2007год.

2. Принципи грошово-кредитної політики ЦБ на середньострокову
перспективу

Єдина державна грошово-кредитна політика направлена на досягнення
стабільності рівня цін і створення умов для довгострокового економічного
зростання і підвищення рівня життя населення. Основними її задачами на
сучасному етапі розвитку російської економіки є неухильне зниження
інфляції і забезпечення стійкості національної валюти.

Відповідно до середньострокової стратегії соціально-економічного
розвитку країни Уряд Російської Федерації і Банк Росії в області
грошово-кредитної політики встановлюють мету по зниженню інфляції на
трьохлітній період. Оскільки грошово-кредитна політика робить вплив на
інфляцію з тимчасовими лагами, що виходять за межі календарного року,

найефективніше її проведення досягається в умовах середньострокового
горизонту визначення мети, коли Банк Росії може застосовувати
антиінфляційні заходи, грунтуючись на оцінках майбутніх змін в динаміці
фундаментальних макроекономічних чинників.

Уряд Російської Федерації і Банк Росії поставили задачу понизити
інфляцію до 4-5,5% в 2009году. При цьому на 2007год визначена мета
понизити інфляцію до 6,5-8% з розрахунку грудень до грудня.

Банк Росії продовжить застосування режиму керованого плаваючого
валютного курсу. В рамках цього режиму відповідно до антиінфляційної
спрямованості політики Банк Росії не перешкоджатиме підвищенню курсу
рубля, обумовленому дією середньострокових і довгострокових економічних
чинників. Проте темп його зміцнення або ослаблення в короткостроковому
періоді буде при необхідності обмежуватися для підтримки
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зменшення
невизначеності на внутрішньому фінансовому ринку.

В даний час вплив процентних ставок по операціях Банку Росії на рівень
процентних ставок в економіці є обмеженим. Вартість грошей в економіці
формується в умовах високого рівня ліквідності, що складається унаслідок
великих об’ємів валютної виручки експортерів і активних валютних
інтервенцій Банку Росії. Підвищення ставок по інструментах стерилізацій
Банку Росії обмежується в цілях недопущення значної різниці між цими
ставками і процентними ставками на міжнародних фінансових ринках,
здатної викликати приплив спекулятивного капіталу в країну. Проте Банк
Росії активізуватиме процентну політику у міру скорочення залежності
грошової пропозиції від стану внутрішнього валютного ринку.

В рамках системи управління ліквідністю банківського сектора
розширятиметься доступ кредитних організацій до інструментів
рефінансування Банку Росії. Подальша інтеграція і ефективне
функціонування внутрішнього грошового ринку, операції на якому будуть

доступні для широкого круга учасників, зниження витрат транзакцій і
рівня ринкових ризиків, розвиток ринкової інфраструктури сприятимуть
ефективному перерозподілу грошових коштів і оптимізації структури
процентних ставок.

Банк Росії бачить своєю перспективною задачею перехід до режиму
інфляційного таргетування. Поступово в проведенні грошово-кредитної
політики розширяється застосування елементів цього режиму,
найважливішими з яких є пріоритет мети по зниженню інфляції над іншою
метою, середньостроковий характер встановлення мети, обмеження
присутності Банку Росії на внутрішньому валютному ринку, підвищення ролі
процентної політики.

*“Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики на
2007год” підготовлені відповідно до статьей45 Федерального закону “Про
Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії) ”.

Схвалено Радою директорів Банку Росії 30 жовтня 2006 року.

3. Основні напрями грошово-кредитної політики ЦБ РФ на 2007рік

Варіанти макроекономічного прогнозу.

За прогнозами міжнародних фінансових організацій (МВФ, Всесвітнього
банку), в 2007году в світі продовжиться економічний підйом. Темпи
зростання виробництва товарів і послуг і світової торгівлі в порівнянні
з попереднім роком можуть знизитися, але залишаться на високому рівні,
що сприятиме збереженню попиту на продукцію російського експорту.

За оцінками МВФ і ОЕСР, в 2007году процентні ставки на світових ринках
можуть підвищуватися. Так, за прогнозом МВФ, ставки LIBOR по депозитах в
доларах США і в євро буде вищим, ніж в 2006году. Очікується, що значної
зміни співвідношення процентних ставок, що склалося, в Росії і за
рубежем не відбудеться, і збережуться умови для припливу іноземного
капіталу в країну.

В 2006году спостерігається рекорд високий рівень цін на нафту на
світовому ринку. Ведучі міжнародні організації (Всесвітній банк,
Агентство енергетичної інформації США) прогнозують в 2007году деяке
зниження цих цін. В той же час не виключається подальше зростання цін на
нафту.

Банк Росії розглянув чотири варіанти умов проведення грошово-кредитної
політики в 2007году. Перші три варіанти відповідають прогнозам Уряду
Російської Федерації. В рамках першого варіанту розвитку російської
економіки в 2007году передбачається істотне в порівнянні з 2006годом
погіршення цінової кон’юнктури на світових ринках на товари російського
експорту і зниження ціни на нафту сорту “Юралс” до 45долларов США за
баррель. В цих умовах активне сальдо рахунку поточних операцій
платіжного балансу істотно скоротиться. Приріст міжнародних резервних
активів буде удвічі менше ніж в 2006году.

Зростання внутрішнього попиту сповільниться. Очікується, що темпи
зростання інвестицій в основний капітал будуть менше ніж в 2006году, і
складуть 8,8%. Реальні грошові доходи населення, що розташовуються,
можуть збільшитися на 8,5%. Темп приросту ВВП може скласти 5,0%.

picscalex74010009000003a221040000007d21040000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c0236014902030000001e0004000000070104007d210400410b2
000cc0035014802000000003501480200000000280000004802000035010000010018000
0000000b842080000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7de8cb5b54acec66bcebd6bc
6bd6bc6bd6bbdb563bdbd63c6bd63cebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd63cebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63cebd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd5acebd63c6bd63cebd63c6bd63cebd63c6bd63cebd63c
6bd5acebd63c6bd63cebd63c6b563cebd63cebd63cebd63cebd63cebd63c6bd5acebd63c
6b55acebd63cebd63cebd6bcebd6bc6b55acebd63ffffc6ffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefadd6d67bffffc6ffffc6ffffceffffceffffceffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6fff7d6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6fff7ceffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6fff7d6ffffd6fff7d6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6fff7ceffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6f
fffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffd6ffffceffffd6fff7d6ffffdeffffd6ffffdefff7cef
fffd6f7e7b5dece9cffffdefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffd
6d6a5cece8cffffdeffffefffffefffffefffffeffffff7fffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffff7ffffeffffff7f
ffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffefffffeff7efcec6b594fff7d6f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedeb5d6d69cfffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffff7f7d6c6c69cffffdefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7ffffffffd6d6adcece9cffffeffffffffff7fffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fff7f7f7e
ff7f7f7ffffffffffffffffeff7f7f7fff7f7f7f7fffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeff7f7f7f7f7f
ffffffffffff7fff7f7fff7eff7f7f7fffff7fffffffffffff7fffffffffffffffff7f7f
ffff7efefceb5b58cffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edea5d6ce94fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffdedee7ffffffffffffe
feff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffff
7fff7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff7fff7a5ada5a5adadfffffffffffffffffff
7ffff8c948cc6cec6fffffffffffff7fff7eff7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffff7f7fffffffff7effffffffffffffff7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7f
fffffeff7efffffffffffffeff7efffffff6b736bced6cefffffff7fffffffffff7f7f75
a5a5afffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7efd6c6bd94ffffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7dede9cd6d694fffff7fffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f76b6b6b736b7352525a7b7b7b7b7b84ffffffffffffc6c6ce6b6b6b848c8ce
ff7efe7efefffffffc6cec65a635a737b73eff7efffffffffffffbdc6bd525a5a636363a
db5b5eff7effffffffffffff7fff7bdc6bd9ca59cffffffffffffffffffffffffadb5ad8
c948c9ca59cdee7deadb5b53942397373738c948c8c948c4a5252636b63d6d6d6fffffff
ffffffffffff7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffff7ffffe7eff7f7ffffd
edeef6b6b7b5a5a6373737b524a52a5949cfffffff7efe7adada5636b638c948cffffffe
ff7efeff7efbdc6bd5a5a5aa5ada5eff7efffffffffffffced6ce636b6b4a524ad6d6d6f
fffffffffffffffffffffff9ca59cadb5adffffffffffffffffffffffff8c948c8484849
ca59cffffff848c8c3942398c94948c8c8c848c8c4a524a737b73fffffffffffff7f7fff
ffffffffffffffffffffffffffff7fff7d6bdb58cffffdefffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7e7e7a5d6d694fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7effffffffffffffffffffffff7efefe752524a52524ac
ecec6adadadd6d6d6ffffffefe7e74a4a4ab5adad7373737b7b7bffffffd6d6de636363a
5a5a57b7b8473737bffffffc6c6c6292929b5b5bdbdbdc6524a52b5adb5fffffffffffff
fffff84848c4a424af7f7fffff7ffffffffc6bdc67b7b84c6c6ce8c8c94847b84c6c6ce7
3737b525252c6c6cec6bdc64a4a529c9c9cfffffffffffff7eff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecede29293184848ccececeb
dbdbdd6cecefffff7d6cece6b6b6b9c9ca56b6b739c949cffffffbdb5bd635a639c9ca55
2525a847b84ffffffd6d6de5a5a639c949cadadb5393942dedee7f7f7ffffffffffffff7
373737b7b84fffffffffffff7f7ff9c9ca573737bc6c6c68c8c8c847b84ceced63131316
36363adb5b5b5b5b5181818bdc6bdeff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fff7cec6bd94ffffd6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d
6de9cd6d68cffffeffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fff7eff
ff7efffffefffffefffffefffffe7ffffefffffe7ffffeffff7e7ffffeffff7e7ffffeff
7f7e7ffffffffffeffffffffffff7ffffff94948c63635acecec6fffffffffffffffff78
c8c846b6b63f7f7effff7f7423942f7f7ff948c946b6373ffffffe7dee74a424ad6d6dec
ec6cee7dee7fff7fff7f7ff847b8463636bfff7ffffffffffffff847b845a5a63fffffff
fffffffffff5a5a638c848cfffffff7eff742424ad6d6decec6ce42424af7eff7ffffff5
2525ab5b5bdfffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffffffffffeff7f7def7f7d6ffffdef
ff7ceffffd6fff7ceffffd6fff7d6fff7d6fff7d6fff7defff7d6ffffdeffefd6ffefdef
fffefffffffffffffffffffffffff6b7373525a5ae7efefffffffffffffffffff6363638
c8c94ffffffadadb56b636befe7ef7b7b847b737bffffffd6cede5a5a63e7dee7bdb5bd7
b7384ffffffffffff6b636b8c848cfffffffffffffff7ff7b7b849c9ca5fffffffffffff
7f7ff6b6b73b5adb5f7efffceced6635a63efe7efb5adb56b6b6bffffffe7e7de313129f
7f7effffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffffffffffffeffff7cec6bd8cffffdef
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdee79cced68cfffff7fffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7ffefceded6add6cea5d6ce9cded6a5ded6a5d
ed6a5d6ce9cded6a5dece9cded6a5dece9cded6a5d6cea5cec6ade7e7d6fffff7fffffff
ffffffffff7fff7efa5a5945a5a4a8c8c84f7f7efffffff7b736b9c9c94ffffffffffff6
35a5ad6ced67b737b8c848cfffffffff7ff5a525ac6bdc6ded6ded6ced6ffffffffffff7
b737b6b6b6bffffffffffffffffff8c8c8c736b73fffffffff7ffffffff635a63948c94f
fffffffffff4a424ad6ced6fff7ff524a52e7dee7f7eff7635a63bdbdbdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffff7ffffefffffcebdb57ba59452a59c4ab5a54ab5a542bda542bda539b
dad39bda531c6ad39bda539b5a542bda54aada54aada552e7de94ffffd6ffffe7ffffe7f
ffff7fffff7737b73525a529ca5a5ffffffffffff4a5252b5b5bdffffffe7dee75a525ad
6ced6636363b5b5b5ffffffd6ced6524a52efe7ef8c848c5a525afffffffff7ff5a525ab
5adb5fffffffffffff7eff77b737b948c94fffffffffffff7eff7424242c6bdc6ffffffd
edede423942ded6dededede313131ffffffdedede292921f7f7effffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fff7cecec694ffffd6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7d6de9cced68cffffeffffffffffffffffffff7fffffffff7f
fffefffffdeefdebdd6cea5c6bd94cec694d6c694d6ce9ccec694d6ce94cec694d6ce94d
6c694d6ce94d6c694cec69cb5ad94dedecefffff7fffffffff7effffff7fffff7ffffffb
db5ad424239b5ada5ffffff73736b8c8c84ffffffe7e7de525252d6cece6b6b6b8c8c8cf
fffffffffff393939cec6c6d6cece292929847b7b4a4a4a5a5a5ae7dedef7efeffffffff
fffff8c8c8c4a4a4afffffffff7f7ffffffadadad5a5a5affffffc6c6c66b6363dededee
7e7e76b6363bdbdbdffffff524a4ac6c6c6fffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffefe
fe7bdada56b8c7b399c8c399c8c31a59431a58c21ad9421ad9418b59c21ad9418ad94219
c8c18a594319484299c9442d6ce84ffffd6ffffdeffffe7ffffeffffff7ffffffadb5ad3
94242c6d6d6f7ffff394242b5b5b5ffffffd6d6d6393131d6ced66b6b6bb5b5b5f7f7f7e
7dede4a4a4ae7dedeb5adad313131848484736b6b525252efe7e7ffffffffffffffffff7
b73738c8484ffffffffffffffffff6b6363948c8cffffffa5a5a56b6363fff7f7f7f7f74
23942e7e7e7ded6d6423939e7e7e7f7efeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffff7cec6bd8cffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d
ee7a5ced694fffff7fffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffff7ffffeffff7def
ff7e7ffffdeffffe7ffffdeffffdeffffdeffffdefff7deffffdefff7deffffdefff7def
ffffff7ffeffffffffffff7ffffffffffffd6cecef7f7efffffffb5adad524a4aefefef8
484848c8c8cefefefffffff5a5a52bdbdb58c94848c9484ffffffeff7ef5a5a52c6cebdb
5bdad5a5a52c6c6bdc6c6bdefefe7ffffffffffffffffffffffff9c9c94313129737b6b8
c8c84c6cebde7e7de8c8c847b7b7363635abdc6b5fffffff7f7ef5a635252524a7b84735
2524ab5bdadfffff7fffffffffffffffffffffffff7f7effffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7efefd6f7efcefff7d6f
ff7c6ffefbdfff7bdffefb5fff7bdffefb5fff7bdffefb5fff7bdfff7c6ffefbdf7e7b5f
fffdeffffeffffff7fffff7eff7e7ced6ceffffffeff7f77b8484737b7bf7ffff313939b
5bdb5ffffffd6d6c64a5242d6d6ce636b5ac6c6bdffffffcecec6636b5ad6decea5a59c6
b6b5ac6c6bdbdbdb5f7ffeffffffffffff7fffffff7fff77b7b734a4a4284847b7b7b73e
fefe7deded66b73636b6b638c8c84d6d6cefffff7efefef313139635a6b736b73393139e
7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7d6c6bd94ffffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6de9cced694fffff7fffffff
ffffffffffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7dedede525252cececef7f7f7b5b5b552525af7f7ff9c9ca56b636bffffffdedede4
a524aefefe7a5a59c5a635affffffdeded6424a42f7ffefdee7d65a635afffff7fffffff
7fff7ffffffffffffffffffeff7e7fffff7eff7efe7efe7dee7d6fffffffffffff7fff7d
ee7d6fffff7fffffff7ffeffffffff7f7efeff7efdee7dee7efdefffffffffffffffffff
7fff7fffff7fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffe
ffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7ffffeffffff7f
fffeffffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffff7f7ffffffc
6c6c6394242f7ffffffffff737b845a636bf7ffff848c8c7b847bffffffadb5a55a6352f
ffff76b736b7b8473ffffffbdbdb5525a4affffffd6dece394239fffff7ffffffa5a59cd
6decef7ffeffffffffffffff7fff7e7efdee7efe7f7ffeff7fff7fffffff7ffefeff7e7d
ee7d6fffffff7ffefffffffefeff7efe7f7efeff7e7e7effffffffffffff7f7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7f7f7d6bdbd94ffffdefffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7add6d69cfffffffff7fffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff79c9ca542424a7
b7b845a5a639c9cadf7f7ffdedee773737b5a5a6373737b8c8c8cffffffdee7de636b636
b736b525a5a7b847bffffffced6ce4a524a737b737b847b9c9c9ceff7eff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff6b637363637373737b5
25263bdbdc6ffffffc6c6ce5a63636b73735a635a949c94ffffffc6cec65a635a737b7b5
a6363adb5adffffffeff7f7848484636b63737b7b4a5252f7fff7f7fff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffe7e7cec6c6a5ffffdefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ece94cece94fffff7fffffffffffffffffff7fff7f7fff7f7fffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdedee7b5b5bd94949cadadb5e7deeffffffff
fffffcecedea59cad9494a5efeff7f7ffffffffffd6dede949c9cb5bdbdeff7f7fffffff
fffff949c9c94949c848c8c8c9494dedee7efeff7fffffff7fffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffff7fff7fffffffffffffffffffff7fffffffff
ff7fffffffffff7fffffffff7efffefe7f7ada5b594949ccec6d6fff7fff7eff7ffffffb
5b5bd848c8cbdbdc6ffffffffffffeff7f7ceced684848cb5b5bdeff7f7f7f7fffffffff
7f7ffa5a5ad84848cdee7e7f7f7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffff7efefd6bdc69cf7ffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7add6d69cfffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefeffffffffffffffff7f7ffffffffefeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefe7e7ffffffffffffffffffffffffffffffe7e7f7fffffffffffff
7f7ffffffffffffffe7e7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffefeffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffffe7e7cec6c6a5ffffdefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7added69cffffeffffffffff7ffffffffffffeffffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fff
ffffffffffff7eff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fff7effffffffffffff
ff7effffffffffffffff7f7fffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffff7fffffffff
ffffff7efffffffffffffffe7dee7ffffffffffffefe7f7fff7fffffffffff7fffffffff
ff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffff7fff7effffff7f
fffefefefcececea5ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d
ede9cd6ce8cffffeffffffffffffffffff7ffffefffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffeffffff7fffff7fffff7ffffeffffff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7ffffeffffff7ffffeff
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7f
ffff7ffffeffffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffff7ffffefe7e7bdcec69cf7f7cef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7a5d6ce84fff7ceffefdef
fefdefff7deeff7c6eff7c6f7f7d6fff7defff7defff7defff7d6fff7defff7d6fff7def
ff7d6fff7deffefdefff7deffefdefff7e7ffefdefff7deffefcefff7ceffefc6fff7cef
ff7cefff7cefff7ceffffd6ffffd6ffffdefff7ceffefceffefceffffd6fff7d6ffffdef
fffdef7efcef7efcefff7def7efcef7efcefff7d6fff7d6f7efceffffe7fff7d6ffffdef
fffdeffffdefff7d6fff7d6fff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7def
ff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7def
ff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6ffffd6f
7ffcef7ffcef7ffc6f7ffcef7ffceffffd6f7f7d6fff7def7f7d6fff7def7efdef7f7e7f
7efe7f7f7e7efefe7f7f7e7f7efe7ffefefffefe7ffefe7ffefe7fff7e7ffefdefff7def
ff7d6ffffdefff7cefff7ceffffd6ffffd6fff7c6ffffd6ffffe7fff7d6f7efcefff7def
7efcefff7d6fff7deffffdef7efceffffeffff7d6f7efceffffe7fff7deefe7c6ffffe7f
ff7d6fff7d6fff7d6fff7defff7d6ffffdefff7d6ffffdefff7d6fff7defff7d6fff7def
ff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6fff7defff7d6ffffd6fff7ceffffd6fff7ceffffd6f
fffd6fff7d6fff7d6fff7d6ffefc6e7d6add6ce94ffffdefffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefdede8cada552ceb584b59c7bb5a584ada57badad73adb56ba
dad73ada56bb5ad73ada56bb5ad73b5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad73b5a56bb
da573b5a573bda573b5a573bdad73b5ad73bdad73b5a56bbdad73b5ad73bdad73b5ad6bb
5a56bb5a56bbdad7bb5ad73b5ad73b5ad73bdad7bad9c63bdad73b5ad73b5a56bada563b
db57bb5ad6bada56bb5ad6bbdb57bada56bada563a59c5aada563ada563b5a56bb5ad6bb
5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb
5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb
5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bada56badad73ada56bb5ad73b5a56bb
5ad73b5a573bda573b5a56bbdad73bda56bbdad6bbda56bbdad6bbda56bbdad6bb5a563b
5ad6bb5ad6bb5ad6bb5a563b5ad6bb5ad63b5ad6bb5a563bdb573ada563ada56badad6ba
5a56ba5a56badad7ba5a56bada56bb5ad73ada56bada563c6b57bb5ad6ba59c5aada56bb
5a56bb5a56bbdad73ada563ada563b5a56bbdb573ada563b5ad6bada56bb5a56bada563b
5ad6bada56bb5ad6bada56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb5ad6bb5a56bb
5a57bb59c7bb5a573b5a573b5ad73ada56bb5ad73ada573ada573a5946bb59c7bad9c73b
da57bbdad7bd6c68cfff7c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffd6f7efb5ffffdefff7defff7deffffdeffffceffffceffffc6ffffceffffc6ffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffceffffcef
ff7c6ffffceffffceffffceffffceffffd6ffffceffffceffffd6fff7c6fff7ceffffdef
ff7cefff7ceffffd6ffffd6fff7bdffffbdffffc6ffffceffffc6ffffc6ffffc6ffffc6f
fffcefff7bdffffceffffd6ffffceffffd6ffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffceffffceffffd6ffffceffffd6fff7ceffffd6ffffceffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffc6ffffbdffffc6ffffbdffffc6ffffbdffffbdffffbdffffc6f
fffbdffffc6ffffc6ffffc6ffffc6ffffceffffc6ffffceffffd6ffffd6ffffceffffd6f
fffceffffceffffc6ffffc6ffffc6ffffceffffceffffceffffceffffc6ffffc6ffffd6f
fffceffffc6ffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffcef
fffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffceffffc6ffffcefff7d6ffffdefff7d6ffffd6f
fffceffffd6ffffceffffd6ffffd6ffffdeffffe7ffffdeffffd6ffffd6fff7c6ffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7fffff7ffffeffffffffffff7ffffffffffeffffffffffff7f
ffff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7f
ffff7fffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7f
ffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7ffffeffffff7fffffffffff7f
fffe7fffff7fffff7fffff7fffff7ffffefffffeffffff7ffffeffffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7fffff7f7f7defffff7ffffeffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
ffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7ffffffffffefffffffffffe7f
ffff7fffff7ffffeffffff7fffff7ffffe7fffff7fffff7fffff7ffffeffffff7fffff7f
ffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7fffffffffff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
ffff7ffffeffffffffffff7fffff7fffffffffff7ffffffffffffffffeffffffffffff7f
fffffffffffffffeffffffffffff7fffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffe7e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7f7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeff
7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7f
ffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededefffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffe7e7e7f
ffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefeff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffff7f7f7efefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffefefefd6d6d6f7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6c6f7f7f7fffffff7f7f7efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffefefefd6d6d6fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6d
ededefffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdededed6d6d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ececee7e7e7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcececed
ededefffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefefffffffffffffe7e7e7fffffffffffff7f7f7f7f7f7d6d6d6efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefeffffffff7f7f7fffffff
fffffe7e7e7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffd6d6d6f7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffd6d6d6949494d6d6d6f
7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeff7f7f7ffffffffffffffffffefefefffffffffffffffffffefefeffffffff
fffffffffff6b6b6bc6c6c6f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefefefffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffdedede949494dededef7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffff7f7f79c9c9ca5a5a5fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffe7e7e7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefefffffffffffffd
6d6d6949494e7e7e7ffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7e7e7e7e7e7e7fffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cbdbdbdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefefdededee
7e7e7fffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffb5b5b5adadadfffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cc6c6c6f7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f75a5a5affffffffffffffffffd6d6d6737373fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffffffffffffff7b7b7bc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7cececea
5a5a5ffffffd6d6d6adadadc6c6c6949494f7f7f79c9c9ce7e7e79c9c9c7b7b7ba5a5a5a
5a5a5bdbdbd949494bdbdbd9494947b7b7b4a4a4a9c9c9cadadadcececededede7b7b7ba
5a5a5949494dededef7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b57b7b7bb5b5b5dededef
ffffff7f7f7adadadadadada5a5a5cececea5a5a59c9c9c949494e7e7e76b6b6b6b6b6ba
dadadadadadffffffadadadadadada5a5a5737373636363d6d6d6e7e7e79c9c9cc6c6c66
b6b6bb5b5b5949494c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494dededec
ecece8c8c8cefefefa5a5a5d6d6d6cecece949494bdbdbd8c8c8c7b7b7b5252529c9c9cb
dbdbdc6c6c6ffffff949494c6c6c6fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7bdbdbdbdbdbdfffffff7f7f7a5a5a5949494b5b5b5f
fffff949494bdbdbdbdbdbd6363639c9c9c949494efefefffffff949494a5a5a5adadada
5a5a5a5a5a5ffffff848484d6d6d69c9c9c9c9c9c8c8c8cc6c6c6fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8
c8c8cffffffa5a5a5b5b5b5e7e7e7a5a5a5d6d6d6949494bdbdbd7b7b7ba5a5a5636363b
dbdbdefefefadadadf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecece636363e7e7e7ffffffa
dadadadadaddededeadadadbdbdbdadadadb5b5b5b5b5b5cecece949494efefef9c9c9cd
6d6d6a5a5a57b7b7badadad9c9c9cf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494adadadf7f7f7e
7e7e78c8c8cf7f7f78c8c8cd6d6d6adadadbdbdbd8c8c8c9c9c9ca5a5a5e7e7e7bdbdbdc
ececededede8c8c8c9c9c9c8c8c8cc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefef949494ffffffffffffb5b5b59c9c9c9
494948c8c8cbdbdbdadadadc6c6c69c9c9cffffffffffffe7e7e75a5a5ab5b5b5f7f7f7e
7e7e79c9c9ca5a5a5b5b5b5ffffff9c9c9cb5b5b5fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffb5b5b58c8c8c7373737b7b7bc6c6c6efefef9c9c9cb5b5b5b5b5b5efefef8c8c8ce
fefefc6c6c6a5a5a5dededea5a5a5dededef7f7f7e7e7e7adadadefefefadadadbdbdbdb
5b5b5a5a5a5a5a5a5d6d6d69494945a5a5aa5a5a5adadadefefef8c8c8c9494948c8c8cb
5b5b5fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb5b5b59494948c8c8c949494b5b5b5d6d6d6b5b5b5b
dbdbda5a5a5e7e7e7949494d6d6d6f7f7f7d6d6d6adadaddededeadadaddededed6d6d6a
5a5a5adadadcecece8c8c8c525252a5a5a59c9c9cefefef9c9c9ca5a5a5adadad949494f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb5b5b5b5b5b5ffffffdedede9c9c9cf7f7f7d6d6d6a
5a5a5b5b5b5adadadefefefadadadcecececececeadadadf7f7f7b5b5b59494949c9c9ce
7e7e7525252848484b5b5b5c6c6c6e7e7e78c8c8c949494adadadd6d6d6fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f74
a4a4a4a4a4a8484846b6b6b4a4a4a7b7b7bcececea5a5a5a5a5a5adadadefefef949494c
6c6c6c6c6c6b5b5b57b7b7bbdbdbd737373a5a5a5ffffffb5b5b59494949c9c9cdedede9
494945a5a5a949494b5b5b5f7f7f78c8c8c949494949494c6c6c6fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecece525252efefefadadad949494a
5a5a5525252e7e7e75a5a5ad6d6d6848484636363d6d6d6737373949494737373bdbdbd6
b6b6b848484737373dededeb5b5b58c8c8cadadad737373c6c6c65a5a5ab5b5b5fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc6c6c6848484848484424242737373949494b5b5b5bdbdbd848484bdbdbdb
dbdbdadadad5a5a5ab5b5b58c8c8cbdbdbd6363639c9c9cefefef6b6b6bd6d6d66b6b6ba
dadada5a5a55a5a5a8c8c8c9c9c9cd6d6d6737373dedede4a4a4abdbdbd6b6b6badadadf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff525252b5b5b59c9c9c424242d6d6d6737373c
ececea5a5a56b6b6bbdbdbd6363638484847b7b7bd6d6d6adadad8c8c8cffffff737373b
dbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7848484636363cecece8484847373739c9c9c949494e7e7e77b7b7bbdbdbd9c9c9c8
48484f7f7f78c8c8cb5b5b5bdbdbd848484d6d6d6adadad949494848484ffffff4a4a4ac
6c6c67b7b7b9c9c9c949494848484fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7313131f7f7f7525252737373b
dbdbd6b6b6bc6c6c6737373bdbdbd6363639c9c9c393939737373c6c6c6737373e7e7e7f
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffbdbdbd080808adadadffffff8c8c8c949494c6c6c66363636
b6b6bc6c6c6efefef8484847b7b7b4a4a4aefefef636363c6c6c69494946b6b6bc6c6c65
a5a5ae7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef525252525252f7f7f7dedede636363f7f7f74242427
373738c8c8cefefefadadad8484847b7b7bcececea5a5a59c9c9cdedede6b6b6badadad7
b7b7badadadfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffdedede5a5a5a949494b5b5b57373738c8c8c9494948c8c8cb5b5b5848484a
5a5a55a5a5af7f7f7ffffffd6d6d63131318c8c8cffffff8c8c8ca5a5a5dedede8c8c8cd
6d6d6737373bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede7b7b7bbdbdbdffffffa
dadad8c8c8cadadad8c8c8cbdbdbdbdbdbdefefef313131d6d6d69494947b7b7befefef5
a5a5adededefffffff7f7f7636363bdbdbd5252527b7b7ba5a5a5efefefbdbdbd8484847
b7b7b9c9c9ce7e7e7848484c6c6c67b7b7ba5a5a59494948c8c8cf7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
ecece949494adadadffffffb5b5b59494949c9c9c7373738c8c8cb5b5b5ffffff6b6b6bb
5b5b5ffffffd6d6d66b6b6ba5a5a56b6b6bb5b5b58c8c8cefefefb5b5b58c8c8c9c9c9c7
b7b7bf7f7f7848484adadad8484849c9c9ca5a5a56b6b6bfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefef8484847b7b7bffffffffffff848484c6c6c6949494b5b5b5f7f7f7737373dededeb
5b5b56b6b6ba5a5a5848484adadada5a5a5efefefbdbdbd848484737373bdbdbde7e7e76
36363cecece636363bdbdbd636363adadadefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd424242d6d6d6dedede4
a4a4aefefef9494949c9c9ccececebdbdbde7e7e73939398484849c9c9cbdbdbd7b7b7bb
dbdbd6b6b6b848484dedede8c8c8cefefefcecece7b7b7b7373739c9c9cefefef8c8c8ca
dadad737373b5b5b5949494848484fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e7e76363637b7b7b7b7b7b8c8c8cc6c6c6313131cecece424242d
6d6d69494946b6b6badadad7b7b7befefefb5b5b5a5a5a56b6b6b8c8c8c7b7b7bffffffe
7e7e7636363b5b5b56b6b6badadadbdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff737373adadadf
fffff737373efefefe7e7e76363639494945a5a5acecece9494949494946b6b6ba5a5a57
37373e7e7e76b6b6bc6c6c6ffffff848484b5b5b5c6c6c6adadad949494737373adadad8
c8c8cc6c6c6949494cecece393939c6c6c6bdbdbde7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff636363a5a5a59494949c9c9c8c8c8c848484c6c6c6efefefa5a5a5adadad6
b6b6b8c8c8c848484ffffffdedede5a5a5affffff737373bdbdbdfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7525252a5a5a56
36363a5a5a5c6c6c68c8c8cffffff737373b5b5b5adadadadadadf7f7f79494949c9c9c8
48484848484d6d6d68c8c8cb5b5b5636363ffffff4a4a4adedede5a5a5aadadada5a5a5e
7e7e7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7e7e7e76b6b6b9c9c9c9c9c9c7b7b7badadad7b7b7be7e7e7a5a5a5b
dbdbd5a5a5a848484636363bdbdbd7373737b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
5b5b55a5a5a9c9c9cbdbdbdb5b5b59c9c9cc6c6c6525252393939ffffffffffff6363637
b7b7b4a4a4ac6c6c6525252d6d6d68c8c8c5a5a5abdbdbdbdbdbdfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e77b7b7b848484adadadd6d6d6737373ffffff393939424242cececeffffffbdbdbd6
b6b6b848484b5b5b5b5b5b5b5b5b5d6d6d6636363a5a5a5b5b5b5e7e7e7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7a5a5a55
a5a5aadadad424242d6d6d68484848c8c8c848484b5b5b5b5b5b5737373f7f7f7ffffff8
48484a5a5a5949494cecece8c8c8cbdbdbdffffffe7e7e7ffffff848484adadadfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc6c6c6636363fffffffffffff7f7f7ffffff5a5a5a848484c
6c6c6848484dedede424242bdbdbd7373737b7b7bffffff737373cececeffffffbdbdbd7
b7b7bcecece3939395a5a5aa5a5a5ffffffdedede6363636b6b6bbdbdbdffffff737373b
5b5b56b6b6b9c9c9cbdbdbdd6d6d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecece636363fffffffffffff
7f7f78c8c8c7b7b7b424242737373efefefffffff737373bdbdbdffffff8c8c8c8c8c8cb
5b5b56b6b6b9494948c8c8cffffffefefef7b7b7b6b6b6badadadffffff8c8c8c9494948
c8c8c8c8c8cadadadcececef7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484525252adadad9
49494636363d6d6d6636363dededeffffff8484849c9c9c737373b5b5b58484847373738
48484b5b5b5ffffffcecece636363848484e7e7e7f7f7f76b6b6bc6c6c65a5a5aa5a5a5b
dbdbddededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff848484cececeefefef737373e7e7e76b6b6b848484c
ecece8c8c8cc6c6c64242424a4a4ae7e7e7ffffffadadadbdbdbd5a5a5a8c8c8cadadad8
c8c8cffffffe7e7e7636363848484c6c6c6ffffff737373b5b5b56363639c9c9cadadade
7e7e7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7737373a
dadaddedede8c8c8c848484a5a5a56b6b6bf7f7f77b7b7bc6c6c68c8c8c6b6b6bbdbdbd8
48484dedede9c9c9ca5a5a58c8c8ca5a5a5636363a5a5a59494949c9c9cc6c6c6848484f
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffff7b7b7b949494f7f7f78c8c8cdededec6c6c66
b6b6bbdbdbd848484bdbdbd7b7b7ba5a5a57b7b7ba5a5a58c8c8cefefef6363636b6b6bb
5b5b59c9c9cd6d6d6d6d6d6adadada5a5a58c8c8cadadad6b6b6ba5a5a5848484c6c6c66
b6b6befefefe7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b6b636363a
dadade7e7e77b7b7b5a5a5ac6c6c6efefefa5a5a5b5b5b5848484a5a5a5737373a5a5a5a
dadad8c8c8ce7e7e7636363848484f7f7f7ffffffefefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f78c8c8cb5b5b5737373dededec6c6c67b7b7bb
dbdbd7b7b7badadadadadad6b6b6badadad848484cececeb5b5b58c8c8ca5a5a5848484b
5b5b56b6b6bbdbdbd4a4a4abdbdbd8c8c8cd6d6d6fffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff7f7f73
13131949494c6c6c6cecece6363636b6b6be7e7e7adadadb5b5b5848484a5a5a5636363d
edede848484636363dededef7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b5b5737373cecece8484848
c8c8c949494cecece7b7b7b7b7b7bb5b5b5bdbdbd9494948c8c8c737373e7e7e7737373c
6c6c6949494848484fffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494b5b5b5a5a5a58
48484737373ffffff5252529c9c9c8c8c8cbdbdbd7b7b7bbdbdbd7b7b7b9c9c9c7b7b7b9
c9c9cd6d6d6949494dededeefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecece7b7b7ba5a5a59c9c9cefefef9
494949c9c9c949494adadadbdbdbd424242e7e7e7c6c6c6737373f7f7f7848484cececea
dadad9c9c9ca5a5a5949494b5b5b5636363848484e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
6c6c66b6b6bf7f7f7fffffffffffff7f7f7a5a5a5949494bdbdbd8c8c8ccecece636363e
7e7e7b5b5b5848484bdbdbd424242bdbdbdffffffadadad737373dedede5a5a5a4a4a4a7
b7b7bbdbdbd9c9c9c9494947b7b7b949494b5b5b5848484c6c6c69c9c9ccececef7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffbdbdbd5a5a5af7f7f7ffffffffffff8484847373737373739
49494c6c6c6d6d6d65a5a5a9c9c9ce7e7e79494949c9c9ca5a5a5848484949494636363b
dbdbdb5b5b58c8c8c848484737373b5b5b58c8c8cc6c6c68c8c8cbdbdbdefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffff8c8c8c5a5a5abdbdbd9c9c9c636363d6d6d6949494a
dadadbdbdbd848484cecece525252c6c6c6adadad8484847373739c9c9cbdbdbd7b7b7b9
c9c9c636363848484c6c6c68c8c8cbdbdbd7b7b7bf7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff737373a5a5a5ffffff5a5a5ae7e7e7adadad848484a5a5a5848484e7e7e74242429
49494949494dedede9c9c9cc6c6c67b7b7b9c9c9cbdbdbd737373bdbdbd9c9c9c9494946
b6b6b848484bdbdbd8c8c8cd6d6d6949494cececefffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffff525252cececeffffffb5b5b5adadadd
6d6d6bdbdbdffffffc6c6c6efefefd6d6d6adadadcececedededef7f7f7cececed6d6d6d
ededee7e7e7bdbdbdc6c6c6cececeffffffffffffbdbdbdfffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbdbdbd9c9c9c9c9c9c3131317373738c8c8cb5b5b5ffffffdededeb5b5b5d
ededef7f7f7bdbdbdbdbdbdbdbdbdffffffcececebdbdbdcececed6d6d6ffffffefefefc
6c6c6cececededededededeb5b5b5c6c6c6bdbdbde7e7e7c6c6c6fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7636363292929d6d6d6ffffff848484101010c
ececef7f7f7d6d6d6cececed6d6d6efefefbdbdbdb5b5b5d6d6d6d6d6d6dededeadadadb
5b5b5dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffb5b5b56b6b6b848484ffffffe7e7e7b5b5b5c6c6c6bdbdbddedededededea
dadadcecececececeffffffffffffc6c6c6d6d6d6cececee7e7e7adadadcececea5a5a5e
fefefcececef7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef0808087b7b7bf7f7f7ffffff3
131315a5a5aefefefcececed6d6d6cececeefefefa5a5a5dededeadadadb5b5b5fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffb5b5b55a5a5affffff9c9c9c4a4a4a848484f7f7f7c6c6c6f
7f7f7bdbdbdcececeefefefe7e7e7c6c6c6ffffffc6c6c6efefefcececed6d6d6fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef737373e7e7e7d6d6d66363634a4a4ae7e7e7bdbdbdf
fffffc6c6c6cecececececeffffffbdbdbdc6c6c6b5b5b5d6d6d6efefefd6d6d6f7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f78c8c8c525252bdbdbdffffffcececeb5b5b5c6c6c6dededee
7e7e79c9c9cdededed6d6d6b5b5b5ffffffd6d6d6d6d6d6f7f7f7cececebdbdbdbdbdbdd
6d6d6a5a5a5bdbdbde7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecece8c8c8cdededef7f7f7b
dbdbdadadadf7f7f7d6d6d6d6d6d6c6c6c6ffffffb5b5b5ffffffe7e7e7c6c6c6bdbdbdb
5b5b5b5b5b5e7e7e7efefefd6d6d6cecece9c9c9cc6c6c67b7b7b9c9c9cbdbdbdf7f7f7c
6c6c69c9c9cbdbdbdf7f7f7f7f7f7cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e77b7b7bd6d6d6efefefbdbdbd7b7b7bb5b5b5d6d6d6e7e7e7bdbdbdcececeadadadb
dbdbde7e7e7d6d6d6d6d6d6c6c6c6bdbdbdd6d6d67b7b7b9c9c9ca5a5a5dededee7e7e7a
dadadcececed6d6d6f7f7f7d6d6d6e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8484847b7b7befefefe7e7e7737373dededee7e7e7d6d6d6cececed6d6d6ffffffd
ededec6c6c6b5b5b5c6c6c6b5b5b57b7b7ba5a5a5dededeffffffbdbdbdc6c6c6d6d6d6e
7e7e7efefefcececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8c7b7b7bf7f7f75
a5a5aefefefffffffd6d6d6cececed6d6d6ffffffb5b5b5f7f7f7bdbdbde7e7e7d6d6d6b
dbdbdc6c6c6ffffffdedede7b7b7ba5a5a5bdbdbdf7f7f7cececeb5b5b5dededecececef
fffffc6c6c6efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffadadad8484849c9c9c636363848484fffffffffffffffffff7f7f7f
fffffffffffefefeff7f7f7fffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededea
5a5a56b6b6badadade7e7e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7b7b7b636363f7f7f7ffffffbdbdbd4a4a4acececefffffffffffff7f7f7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffe7e7e7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d66b6b6b9
c9c9cfffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef424242a5a5a5ffffffffffff6b6b6b7b7b7befefefffffffe
fefefffffffffffffe7e7e7848484949494bdbdbdfffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
dbdbd7b7b7bfffffff7f7f7636363adadadfffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7848484e7e7e7ffffff9494946b6b6be7e7e7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7ffffffefefeffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffb
5b5b5636363cececeffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffe7e7e7fffffff
7f7f7ffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb5b5b5737373949494636363adadadffffffffffffe
fefeffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
ffffff7f7f7ffffffffffffb5b5b5737373737373d6d6d6fffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7a5a5a58c8c8c8c8c8c8
c8c8cadadadffffffffffffffffffefefefffffffffffffefefefffffffffffffffffffe
fefefffffffffffffd6d6d67b7b7b7b7b7bcececeffffffefefeffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7a5a5a5adadadfffffff
fffff9c9c9cd6d6d6fffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
7f7f7adadad7373737b7b7befefeffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefefa5a5a55a5a5aa5a5a5636363dededef7f7f7fffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff7f7f7ffffffffffffa
dadad7b7b7b6b6b6be7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
6d6d6dedededededeefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcececef7f7f7fffffff
fffffe7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffdededee7e7e7f
fffffffffffffffffdededef7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffdededeefefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffd
6d6d6efefefffffffffffffefefefcececeffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7e7e7e7ffffffffffffe
fefeff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededeffffffffffffe
fefefdededefffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffdededefffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7dededef7f7f7efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefefefefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffe7e7e7e7e7e7ffffffffffffdededef7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7cececed6d6d6dededefffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffff7f7f7f7f7f7ffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefcececed6d6d6e
7e7e7ffffffffffffffffffc6c6c6cececedededefffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffe
fefeffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f77b7b7b4a4a4a4a4a4a6b6b6bdededeffffff7373736
363635a5a5a5a5a5aadadadffffffffffffffffffffffffcec6c6fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffded6e7fffffffffffff7f7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefefffffffffffffcececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc6c6c6efefeffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededef7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffbdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7dededefffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefefe
fefef424242dededeffffff6b6b6b525252f7f7f7636363d6d6d6ffffffa5a5a5313131f
7f7f7fffffff7f7f7ffffff737373fff7fffffffffffffffffffffff7f7fff7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffa5a5adf7effffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefdedede7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbdd6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d69c9c9ce
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d69c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7b5b5b59
c9c9cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6c6c6c6c6fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cdededef
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7c
6c6c6949494f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcececeb5b5b5f7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6adadadf7f7f7efefefffffffe7e7e77
373739c9c9cffffffefefeff7f7f7ffffffdedede424242efefefffffffffffffd6d6d68
47b7bf7efeff7eff7f7f7f7fff7f7f7efeff7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefa
59ca5e7deeff7f7fff7f7f7f7ffffe7efe7eff7eff7f7eff7f7f7f7f7eff7f7f7f7efeff
7f7f7f7eff7fff7f7f7eff7f7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefefefefffffffefefefd6d6d6737373ffffffefefeff7f7f7f
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f78c8c8cbdbdbdffffffefefeff7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefffffffefefefb5b5b5c6c6c6f7f7f7efefefffffffefefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7e7e7e7c6c6c6949494e7e7e7f7f7f7ffffffefefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefd6d6d6949494e7e7e7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7fffffff7f7f7adadad9c9c9cefefefffffffefefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefffffffb5b5b5b5b5b5efefefffffffefefeff7f7f7f7f7f7f
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7e7e7e7949494d6d6d6efefeff7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7ffffffe7e7e7bdbdbd8c8c8ce7e7e7f7f7f7f
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefefcececeb5b5b5efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff
7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7e7e7e7f7f7f7e7e7e7e
fefefe7e7e7d6d6d6c6c6c6ffffffffffffc6c6c64a4a4a636363dededeffffff636363a
5a5a5adadad5a5a5a636363f7f7f7ffffffa5a5a56363632121218c8c846b6b6b6b736b7
373738484847b7b737b7b7373736b737373737373737b7373736b737373737373737b737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737b7b7b7373737373737373737373735a5a5a7b7b7b7373737373737
37b7b737b7b737b7b737b7373736b737373737373737b737373737373737373737b73737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373736
b6b6b7373738484847b7b7b4a4a4a7b7b7b7373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373736
b6b6b8484842929296363638484846b6b6b6b6b6b7b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737b7b7b5a5a5a6b6b6b7b7b7b7373737373737b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737b7b7b6b6b6b5252527373737373737b7b7b7b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373736
b6b6b2929296b6b6b7b7b7b7373737b7b7b7373737b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737b7b7b6b6b6b5a5a5a7b7b7b7373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373736363636b6b6b7b7b7b7373737373737373737b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373732929297373737373736b6b6b7373737b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737b7b7b7373736b6b6b5252527b7b7b7b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373736363637b7b7b7b7b7b7373737b7b7b7373737b7b7b7373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737
373737373737373737373737373737b7b7b848484848484737373737373737373949494e
fefefd6d6d6ffffffffffff525252adadadefefef4a4a4a737373636363949494f7f7f7f
7f7f7ffffffffffffe7e7e7848c84fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494c6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefa5a5a5efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c9cefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeffffffffffffffffffff7f7f7dededecececed6d6d64a4a4af7f7f7ffffff9
494946b6b6bffffff5a5a5acececefffffff7f7f7f7f7f7ffffffffffffefefeff7f7f76
b736bfffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd6d6d69c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7848484dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6b5b5b5dedede4a4a4aadadadd6d6d66b6b6b949494ffffff5a5a5aa
dadaddededef7f7f7efefeffffffff7f7f7ffffffefefef848c8cfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff9c9c9ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffdededec6c6c6f
fffffbdbdbd525252525252848484ffffffffffffa5a5a5424242424242424242a5a5a5f
7f7f7ffffffffffffdedede737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7effffffffffffffffffffffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cc6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37b7bfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef847b7bfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efef7
b736bffffeffffff7fffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efef8c846bffffe7ffffeffffff7f
ffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7ffffe7ffffdeffffefffffeff7efd6f7efd6ffffeffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7e78c8463efe7c6d6ceade7debdf7f7d6ffffefffffeffffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff7ffffeffff7ceefe7bdd
ed6a5f7e7b5e7deadcec69ccebd9cf7e7ceffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe79
48c63e7deadcebd94c6bd94d6cea5dedeb5f7f7d6fffff7fffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffff7fffff7ffffd6efe7b5d6ce94d6ce8cdece94ded69ccec694c
ec69cded6adffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7e7848463fff7ceefe7bde7deb5c
ec69cc6bd94d6d6adffffdeffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff
fffd6efefbdd6ce9cc6c68cefe7adefe7b5f7e7b5f7efbdded6addecea5efe7b5ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e7e77b7b73fffffffffffffffff7ffffe7d6cea5c6bd94f7efc6f
fffe7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffdee7deb5ded6adc6c69cceceade7e7c6f
ffff7fffff7fffff7ffffefefe7bdc6bd8ce7dea5ffffdefffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdffffffefefeffffffffffffff
fffffffffffefefeffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefefffffffe7e7e77
3737bffffffffffffffffffffffefefe7c6c6c694e7deadffffe7ffffefffffe7fffffff
ffffffffffff7f7fffffffff7fffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffe7efdeb5d6c69ccec694cecea5ded6bdfffff7fffffffffffffffffffffff7f
fefced6ce9cded694ffffcefffffffffffffff7fffff7fffffffffffffff7fffff7fffff
7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefe7ef73737bfffffffffffffffff7f
ffff7fff7ded6ceadc6bd94ffffceffffdeffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7cee7d6a5decea5f
ff7ceffffdeffffeffffff7fffffffff7f7fffffffffff7ffffe7ded6add6d694e7dea5f
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
fffffffffffe7e7e7fffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffefefeff
fffffffffffe7e7e7f7f7f773737bfffffffffffffffffffffff7fffff7e7debdc6bd9cd
6cea5ffffd6ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7dee7ceadbdb58cded6b5ffffdeffffefffffeffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffeff7efc6d6d69ccece94efefbdffffdeffffeffffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cd6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e79c9c9cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6ffffffffffffffffffefefefa
dadadffffffffffffffffffdedede949494bdbdbdffffffffffffffffffffffffeff7f77
37b7bfffffffffffffffff7fffffffffff7fff7ded6ceadc6bd9cd6ceadf7e7c6ffffdef
fffefffffe7ffffdeffffe7fffff7fffff7fffffffffffffff7f7f7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffff7e7fff7deffffefffffeff
ff7d6deceadd6ceadf7efceffffefffffeffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7f
ffff7ffffdeefe7bdc6c694ced694c6ce94ced69cdedeb5fff7defffff7fffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484c6c6c6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdffffffffffffefefefa5a5a5393939f7f7f7ffffffd6d6d64
a4a4a6b6b6b4a4a4abdbdbdffffffefefefffffffdedede737b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fff7e7efe7c6cec6a5c6bd94fff7ceffffe7f7efc6cec69cded6adf
7efceffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7e7efe7ced6ceb5ded6b5f7e7bdffffd6cec69ccec6a5e7debdffffe7f
fffefffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7efefc6c
ed694ced694bdc68cbdbd94d6ceadfff7defffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbd9
c9c9c4a4a4a5252525a5a5a080808737373e7e7e7848484949494ffffffa5a5a55a5a5af
fffffffffffffffffefefef7b8c84effff7f7fffffffffffffffffffff7fffff7ffffeff
fffe7e7d6b5d6cea5f7efbdffffd6efe7adcec68ccece94e7deadffefcefffffffffffff
fffffffffffffffffeff7f7fffffff7f7fffffffffffff7ffffefffffe7fffff7fffff7f
ffff7f7fff7f7fffff7fffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7efefefded6d6c6adc
6bd94c6bd8cded694e7de9cd6cea5d6d6b5ffffe7ffffeffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdeffffd6ffffcef7ffc6d6d6a5c
ec69cd6ceadffefd6fff7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c9ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7d6d6d6c6c6c69c9c9c4a4a4ad6d6d68c8c8c3
93939dededeffffff4a4a4aadadadffffffefefef393939e7e7e7ffffffbdbdbda5a5a53
94a4aadb5b5adb5b5bdc6c6b5b5adb5b5adbdb5adcebdb5bdb59cd6c6a5cebd9cd6c69cd
6c694d6ce94cec684cece8cd6c68cdecea5cebdb5bdadb5b5ada5b5bdb5b5bdb5adb5b5a
dadc6adadc6b5adbdc6bdb5c6c69cd6ce9cd6c6a5d6c6b5b5bda5adbdadadb5adb5bdb5a
db5b5b5b5bdb5adbdbdb5bdcebdbdcec6bdcebdadc6bd9cbdb58cc6bd84cec684d6ce94c
6bd94b5b594b5b59cbdbdadadad9cb5bdadbdbdbdadb5b5b5b5b5b5b5b5adadb5bdbdbdb
5b5b5b5b5adb5b5adc6c6adb5bd9cc6cea5c6c69cbdbd94b5ad8ccebd9cd6c6a5deceb5d
6c6add6c6b5cebdb5c6bdb5b5b5b5b5b5b5adadb5adb5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadc6c6c6525252949494b5b5b5b5b5b5adadadbdbdbdb
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b59c9c9c525252a5a5a5c6c6c6b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adadad525252a5a5a5b5b5b5b5b5b5adadadbdbdbdb
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5a
dadadbdbdbda5a5a5adadadefefef848484adadadcecece4a4a4affffffffffff313131b
5b5b5ffffffe7e7e7292929efefefffffffc6c6c69ca5a5424a4aadb5b5a5b5ada5adada
db5b5adadadb5adadbdada5c6b5a5c6b5a5d6c6addecea5ded69ccec68cd6ce8cded694d
ece8cd6c694ceb5a5b5a5a5bdb5adb5b5a5b5b5adadb5b5b5adc6a5a5b5c6bdc6bdb5a5b
dbd8cc6bd8ccebd94c6bd9cadada5a5ada5b5bdb5b5bdb5b5b5adadada5b5b5adc6bdadb
db5a5bdb59cd6c6add6cea5cec69ccec694ded6a5d6cea5cec6adbdbda5bdbda5b5b5a5b
5ada5adada5adb5adadadadadadb5a5adadadb5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dada5adada5bdb5a5c6bda5d6ceadded6addecea5c6bd8cd6c69ccec69ccec6a5bdbda5b
dbdadadada5a5adadadb5b5adadb5adadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadbdbdbd5252528c8c8cb5b5b5adadadadadadadadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
5a5a54a4a4aa5a5a5b5b5b5adadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadb
5b5b5a5a5a55252529c9c9cb5b5b5adadadadadadadadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadadadadadadadadb5b5b5adadada
dadadadadadb5b5b5adadadb5b5b5adadadbdbdbdadadadadadadadadada5a5a5a5a5a5f
fffffbdbdbd525252adadad424242fffffff7f7f74a4a4ab5b5b5ffffffc6c6c64a4a4ae
7e7e7ffffffffffffefefef84948cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7efe7c6d6c6a5cebd94efe7adffffceffffd6ded694efdea5ffefcefffff7f
ffff7ffffeff7ffe7fffff7fffffffff7fffff7f7f7f7dee7deadded69cdecea5ffffdef
ffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffefffffdeffffdededeadcec69cf7efc6f
fffe7ffffefffffe7fff7deffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffe7ffffdef7efbdefe7ade7dea5cece94c6c694efefc6ffffeffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494d6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefa5a5a5efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9c9c9cefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededecececefffffff7f7f78484843939393
93939ffffffffffff6b6b6ba5a5a5ffffffb5b5b56b6b6befefefffffffffffffe7e7e77
37b7beff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdec6bd9cc
6bd94efe7bdffffe7ffffdee7dea5d6c694f7e7c6ffffeffffff7ffffeffffff7fffff7f
ffffffffffffffffff7efd6e7deadcec68cd6c694ffefcefffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffe7ffffdeffffceffffc6d6d694d6d69cffffd6fffff7fffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7ffffd6f
fffcedee7adcece94dee7b5fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484c6c6c6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6b5b5b5efefefffffffefefef313131292929ffffffffffffbdbdbd4
24242bdbdbd6363637b7b7bffffffffffffe7e7e7efefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7efeffffffffff7efe7deceded6bdffffdeffffe7ffffdef
fffc6cec68cd6c69cffffdeffffe7ffffefffffeffffff7f7efe7ffffffffffefd6ceadc
ec694ded69ccebd8cded6adfffffffffffffffffffffff7ffffdeefefb5eff7adffffbdd
6de8cced68ce7e7adffffeffffff7fff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
feffffff7fffff7fffffffffffff7fffff7ffffe7ffffe7ffffd6ffffced6d6a5c6c694d
edeb5ffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6f
fffffffffffffffffbdbdbd7b7b7bfffffff7f7f7ffffffadadad6363638c8c8cfffffff
fffffffffffffffffe7e7e77b847bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffeffffff7ffffffffffefffffded6ce94ded6a5ffffd6f
fffe7fff7d6fff7deefe7cefff7deffffe7f7efc6bdb58cdecea5f7efbddede9cded6a5f
ffff7fffffffffff7f7efceded6adc6c68ccece8ccece8ccece8cd6d694f7f7c6ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7fffff7ffffefffffefefefcec6c69cc6c69cded6b5ffffd6ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cc6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffff7f7f7ffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7f7f7f77
b7b7bfffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffd6ded69cd6ce8cefe7added6a5d6c69ccebda5d6bda5d
ecea5d6c694cebd8cd6ce9cffefceffffd6d6d694cece8cffffd6ffffefffefced6cea5c
ec694efe7b5e7deadcec694bdbd8cded6adf7f7d6fffff7fffff7fffffffffffff7f7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7efe7ced6cea5c6b58cd6c694fff7d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cd6d6d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffefefeff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7ffffffffffffefe7e7847b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefefefb5d6d68cc6c67bcec68cd6c69ce7ceb5efd6b5e7d69cd6c68cefdeadfff7cef
fffefffffe7e7e7a5c6ce84e7e79ce7de9cded69ccec694efdeb5ffffdeffffe7efd6cee
7cec6f7e7defffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffff7f
fffdee7d6a5e7d69cfff7c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff949494cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededeb5b5b5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7cec6ce94c6c68ce
7deb5fff7deffffeffffff7ffffd6ffffceffffe7ffffe7ffffe7ffffefe7efbdc6ce8cc
ece8cc6c684cece94f7efc6ffffe7fffff7ffffffffffffffeff7fff7fffffffffffffff
ffff7fffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffeffffffff
ffffffffffff7fffffffffff7f7fffffffffffffffffff7ffffe7ffefbddece94dece9cf
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede949494e7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7efefefd6e7e7d6f7f7e7fffff7fffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffff7f7f7e7e7e7ced6dec6dedecef7f7deffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fff7cee7d6add6cea5ffffdefffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
fffefffffdee7d6b5cebd9cefefc6ffffeffffff7fffffff7f7fffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffeff7e7cec6b594d
edeb5ffffdefffff7fffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7ded6c6adc6c69cefefc6ffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7f7fffffff
ffff7ffffeffff7defff7defffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7f
fffeffffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7efe7c6cece9cd6d6a5f7efcefffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffe7ffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffe7efe7c6e7d6b5d6ceadf
fffdeffffeffffff7ffffefffffefffffe7ffffe7fff7d6ffffe7ffffeffffff7fffff7f
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffe7d
edeadcece9cd6d6adffffe7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484ceced6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffd6e7debde7e7bdf
7f7d6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffff7ffffefffffdee7deb5d6c69cc6b58ccebd94dedeb5ffffdeffffe7ffffe7e
fe7bdd6ceadcec69cd6cea5ded6b5f7f7ceffffdeffffe7ffffe7ffffefffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffd6dedea5cecea5efe7c6f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7efefbdd6ce9ccece9cf7efc6ffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffdee7deb5d
ecea5decea5e7d6added6add6cea5f7efc6ffffd6efefbdd6cea5c6bd94cec69cd6cea5c
ec69cd6ceaddedeb5ded6b5efefceffffdeffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffff
ffffffffffffff7f7ffffffffffe7efefb5cec69cded6b5fff7defffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7f
fffcee7e7a5c6bd84cec694efe7bdffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fff7ded6ceadc6b594d6c6a5fff7ceffffd6ffefcec
6bd94d6cea5d6cea5cec6a5cec69cefdebdfff7ceffffded6ceadd6cea5c6bd94bdb594c
6c6a5efefceffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffcededeadcec6a5e7e7c6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c84d6d6d6f
ffffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7effffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffeff7f7bdcec684d6ce94d6ce94e
7e7b5ffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ded6bdcecea5cec6a5ffffdeffffefffffe7ffffefe7debdd6c6a5cec69cd6ceadf
7efceffffe7ffffefffffefffffe7fff7d6e7debdded6b5cec6a5ded6b5fffff7ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494efefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7dededec6c6c6fffffff7f7f7f7f7f7cecece9
49494fffffff7f7f7efefef7373738c8c8c848484f7f7f7ffffffffffffffffffefefef6
36363fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7e7e7bdcec6a5e
7dec6fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffff7ffffffffffffffffff848484cec6c6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fff7e7d
ed6c6f7efd6ffffe7fff7d6bdb584efe7adefe7adc6bd84d6ce9cffffdeffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7f
ffffff7ffffeff7f7eff7fffffffffffffffffffffffffffffff7c6c6a5c6c69cf7f7d6f
fffeffffff7fffff7ffffefffffefffffe7fff7d6fff7deffffe7fffff7ffffeffffff7f
fffefffffe7ffffe7fff7debdb59cd6ceadffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd6d6d6949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7adadadefefefffffffffffff949494424242f7f7f7dedede4242428
c8c8c9c9c9c7373738c8c8cefefefffffffffffffe7e7e78c8c8cfffffffffffff7f7f7e
fefefffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffefefe7c6c6c6a5e7dec6f7efd6fff7e7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7efe7ada59cc6c6bdfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7f7fff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fff7e7efe7cecec6a5c6bd9ce7dec6c6bd94e
7deadded6a5fff7bde7deadd6cea5efefc6ffffeff7efdefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7fff7effffff7ffffeffffff7ffffefffffefffffe7f7ffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7dedecececeb5d6d6b5ffffd6ffffefffffeffffffffffff7f
ffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffff7ffffeffffff7ffffeffffff7f7efd6d
eceb5e7debdfff7d6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
6d6d6adadade7e7e7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdededeadadadcececefffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefefc6c6c68
c8c8c2929294242423939390808087b7b7bc6c6c6d6d6d6ffffffffffffcecece212121e
7e7e7ffffffe7e7e7d6d6d65a5a5a7b7b7b4a4a4a5a5a5a4a4a4a5252525252525252524
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a424a4242424a4a4a5
24a39635a4263634a9c9c7bceceada5a57b5252315a5242524239524a4a4a424a4a4a4a4
2424a424a4a424a42424a424242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a424242424a4a3
94242424a4a4a4a4a52524a4a4a424a42394a4231524a39524239524a393129213939314
a4a424242424a4a4a4a4a5242424a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a524a4a4a4a39524a395
24a394a42295a5231c6bd9ccec6a5c6bd94efe7bdded6ada59c735a5229635a31bdb58cc
6bd9ca59c7b6b6b52524a394a42424a424a4a424a4a424a4242424a4a42424a39424a424
a4a4a4a4a52424a4a4a4a4a424a424a4a424a4a425252424a4231635a4aa59c84c6b59ca
5947b524221524a297b73524a52314252314a4a3952524a4242424242424a4a425a5a4aa
5a584d6deb58c8c6b525a315a63424a4a424a42425a525a423939524a42524a4252524a4
a4a424a4a424a4a42524a424a4a426b635a524a39524a39bdb59cdeceb5736b4a6b634a4
a42394a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a3939392929293939395252524
242424a4a4a4a4a4a4a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242423939392929293939394
a4a4a4242424242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424242424a4a4a4a4a4a4242425a5a5a4242424242424
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4
242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a4242424a4a4a5
252524a4a4a4a4a4a5a5a5a525252525252848484c6c6c6b5b5b55a5a5af7f7f7adadad4
24242f7f7f7ffffffbdbdbdf7f7f7ffffffcecece292929f7f7f7ffffffb5b5b58c8c8c3
131312929290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000080000080000101000736b52c
ecead94946b2921000808001008000800000800080800080800080000000008080000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000808080000000808000800001
008001008002921103931181008001008001008000800001010080000000808080000000
00008000000080808000000080000000000080800100800181800080800312908ada57bc
ec69c9c946bb5ad849c946b3129082110001808006b6342d6d6ad8484631010000808000
808000000000800080000000800000000000008000000000008080000080008080000000
00800000000080800080800100800423921bdb58cded6adb5a57b4231085a4a18948c5a6
b6b39212900100800100800100800100000180800100800b5b594cecea5525a310808000
808000000000000080000080808080000000808080008000808080000000008000000000
80800080800100800100800b5ad94deceb54a42211008000808000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000001010100000000000000808080000000000000808080808080
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000001010100000000000000808080
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000808080808080000000000000000000000000808080000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000808080000000000000000000
000000000005a5a5abdbdbdf7f7f77b7b7badadadcecece424242fffffff7f7f75252526
363636b6b6b525252a5a5a5fffffffffffff7f7f7cecece636363a5a5a58c8c8c9494948
c8c8c8c8c8c8c8c8c9494948c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c848c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c848c8c8c8c8c848c8c8c8c8c848c8c8c8
48c848c8c8c848c848c8c8c94949c9c949c8c847ba5a58cd6d6adcecea5a5a57bada5849
48c7b9c8c8494848c948c948c8494948c948c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c848484848c848c8c849c948c9c94849c9484a59c84bdad9c9
484739c947b5a5239736b638c8c848c8c84848c8484848484848c8c8c8c8484848484848
4847b8c8c84948c849c9c84948c73a59c7b9c9473c6c69ccec69cc6c694ded6a5d6cea58
47363ad9c8c948473a59c84d6d6b5c6c6a594947394947b8c8c7b948c8c8c8c848c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c848c8c8c7b848484848c7b848c848c8c848c848c8c848c8c7b94947b9
48c6bad9c7bd6c69cefdeaddece9cbdad73c6b57be7de9cded69ca59c6b8c845aa59c7ba
59484a58c849c8c7b94846bcec6a5cece9cadb584a5a5848c8c7b94948c9c94a5948ca58
c8c948c8c8c848484848c8c848484848c8c848484848c848c8c8494948c9494849c9c84c
6bda5e7d6bdbdad8c9c94738c8c848c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c7
b7b7b5252527b7b7b9494948484848c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c7b7b7b5252527b7b7b8c8c8c8c8c8c8484848c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8484849494947b7b7b8c8c8c9
c9c9c8c8c8c8c8c8c9494948c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8
c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c949494a5a5a5cececef
fffffb5b5b55a5a5a8c8c8c525252ffffffffffff313131adadadb5b5b5adadadfffffff
fffffffffffffffffe7e7e7848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffe7efefced6d6a5e7deb5ffffdefffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefe7dec6deceb5d6ceb5ffffe7ffffefada594ded6cef
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fffe7ffffefffffd6d6d6a5e7e7b5ffffceffffdeffffe7ffffffffffffffffffffffefc
eceb5ceceb5fffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefefe7bdd6c694ded69ce
7d69cdece8cdece8ce7de94efe79cd6ce8cefe7adfff7cefff7deffffeffffff7ffffded
6c69cded6a5ffffe7ffffe7ffffeffffffffffffff7effffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefded6b5c6b594f7efc6ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefa5a5a5fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7adadade7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7cececefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b5ffffffffffff9c9c9c2121213
13131ffffffffffff6b6b6bcececefffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f77
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e
fefcecec69ccece9cfff7ceffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7ffffefffffefe
fe7ced6c6adc6b59ccebda5f7e7c6ffffef948473ded6c6fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffff7ffffefefe7ceded6b5bdb594e7deb5d6cea5bdbd8ce
7e7b5ffffe7ffffe7ffffeffffffffffffffffff7fffff7d6ceb5adad8cefefc6ffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffeffff7defff7d6f7efc6ded6a5d6c694ffffc6efe7added69cdece9cffffcef
7efadded694d6c694dece9cd6c69cffefcefff7cedecea5cebd8cf7f7bdffffe7ffffdef
fffeffffffffff7fffffffff7f7fffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff
7fffffffffff7f7e7fffff7ffffdecebd9cded6adffffeffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e78c8c8cf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494efefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff6b6b6b424242e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdffffffffffffffffff424242292929f7f7f7ffffff7b7b7b7
373738c8c8c949494c6c6c6ffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefe7c6decea5c6bd8cd
ece9cefe7adffffceffffe7fffff7ffffeff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffffffff7fffffffff
ffffffff7d6ffffd6ffffdeffffdeffffdeffffe7f7efc6dec6a5d6bd9ce7ceb5d6c6a5e
7d6b5ffffef9c947bceceb5fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffeff
ffff7ffffd6dece9cd6ce94dece94cec68cd6ce94dedeadf7ffd6ffffeffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffeff7efc6c6c694dedeadffffe7fffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffff7fffffffffff7ffffe7e7deb5dece9cdece94d
6c694d6c694efe7b5ffffdeffffeff7f7def7f7e7fffff7ffffefffffdeffffd6e7deb5c
ec694d6d69cefe7add6ce9ce7deadfff7ceffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7f
ff7ded6c6a5e7d6adfff7d6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffb5b5b5a5a5a5ffffffffffffffffffffffffd6d6d6b
5b5b5a5a5a59c9c9cc6c6c6ffffffe7e7e7cecece9c9c9cd6d6d69c9c9cefefefffffff6
363633131319c9c9ca5a5a5c6c6c6ffffffffffffadadadb5b5b5fffffff7f7f7c6c6c6c
6c6c6efefeff7f7f7a5a5a5b5b5b5cececeb5b5b5f7f7f7d6d6d6b5b5b5f7f7f7e7e7e7a
dadade7e7e7ffffffe7e7e7b5b5b5efefefffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6f
fffffffffffffffffbdbdbda5a5a5ffffffffffffc6c6c6636363848484848484b5b5b5e
fefeffffffffffffff7f7f7737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7fffffffffff7ffefdee7d6b5decea5ded69cd6ce94c6c68cdedeadf
fffd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffefffffefffffffffefffffffffffffefe7deb5dede94f7f7a5f
fffd6ffffc6e7dea5dece9cdec6a5ffe7bdf7debddec6addeceadffffef9c9473d6ceb5f
ffff7fffffff7fffffffffff7fffffffffffffff7fffff7ffffe7efe7b5d6c68cefde9cf
ff7b5efdea5cec68cd6d6adf7f7defffffff7fffff7fffffffffffffffffffff7ffffeff
ff7c6d6d69cd6ce9cf7efc6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffff7ffffeffff7d6e7d6add6ce94d6c68cdece94d6c68cdece9cefe7bdffffeff
ffff7fffffff7fffffffffffffffffffff7ffffefffffdee7e7b5d6d69ccece8ccec694e
fe7bdffffdeffffeffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7dedeceadd6c69ce7d6b5f
fffd6ffffeffffff7fffffffffffffffffff7f7fff7fffffffffffffffffffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffd
edede4a4a4a181818cececef7f7f7fffffff7f7f79c9c9c0000002929294a4a4a101010b
dbdbdd6d6d60000004242424a4a4a000000848484ffffff7373731010104a4a4a3131311
010109c9c9cffffff212121000000848484ffffff181818292929ffffff4242421010105
a5a5a000000393939f7f7f75a5a5a292929dededeadadad101010bdbdbdffffff7b7b7b1
81818b5b5b5ffffffffffffffffffffffffd6d6d6c6c6c6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fff7e7ffefceffffcee7deadcece94c6c694dedebdffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
ffff7fffffffff7ffffffffffffefd6d6a5d6ce8cd6d694ffffc6dedea5cec694d6c69cf
fe7c6ffffe7ffffdedeceaddeceadffffe79c947bd6cebdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeff7efcecec69cded6a5fff7bdffffe7ffffceefe7bde7e7c6f
ffff7fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffefffffdee7e7b5d6d6a5d6ce9cf
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7ded6b5c
ec69cdecea5ffefbdfff7c6f7e7bdf7efc6ffffdeffffeffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffded6cea5c6bd94d6cea5ffffe7ffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffeff7e7c6deceadcec69ce7deb5fff7d6ffffefffffeff
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4a4a4a101010dededef
fffffffffffffffff8c8c8c212121949494848484212121c6c6c6adadad1010109c9c9cb
5b5b51010109c9c9cffffff6b6b6b080808c6c6c6ffffff4a4a4a313131f7f7f73939390
80808212121dedede292929393939dedede424242525252cecece4242424a4a4aefefef7
b7b7b212121adadad7b7b7b000000bdbdbdffffff8c8c8c080808b5b5b5fffffffffffff
fffffffffffd6d6d6c6c6c6f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffefffffdef7f7c6dedeb5bdbd9ce7dec6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffffffff7fffffffff
ff7ded6cea5d6ce8cded694c6bd8ccec69cded6adffefceffffdeffffefffffdee7d6b5c
ec69cffffde9c9473ded6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7dec
ec6adcec69cefe7bdffffe7ffffe7ffffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7ffffceded6adc6c694efe7bdfff7defffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7e7debdcec6a5d6cea5fff7ceffffe7ffffeff
fffdeffffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
fffefefe7c6ded6b5fff7defffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7ffffe7f7e7c6e7d6b5c6bd9cded6adf7efc6ffffdeffffdeffffdeffffdeffffe7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7525252101010f7f7f7ffffffffffffffffffa5a5a50
00000393939313131525252efefefefefef8c8c8c5a5a5a4a4a4a0000009c9c9cffffff6
b6b6b424242f7f7f7efefef636363292929e7e7e74242422121216b6b6b5252522929293
13131ffffffb5b5b55252525252521818184a4a4affffff7b7b7b0808082929292929291
81818c6c6c6ffffff949494181818bdbdbdffffffffffffffffffffffffd6d6d6cececef
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7f7efcec
6bda5cec6adfff7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffffffffffefd6cec694ded694ded69cc
6bd94d6ceb5ffffe7fffff7fffff7ffffefffffe7e7debdcec69cfff7d69c9473dedec6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefded6bdc6bda5ded6b5ffffeffffff7f
fffeffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7ffffe7f7f7ced6cea5cec6a5ded6bdfff7e7fffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7efdec6cec6a5d6ceadffefceffffe7fffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7ded
ed6b5cec69cd6ce9ce7dea5efe7a5ded694ded69cded6a5ffffe7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7424242080808dededeffffffffffffffffff949494212121cececeadadad101010a
dadadd6d6d6737373dedede9c9c9c080808a5a5a5ffffff737373000000bdbdbdffffff2
929294a4a4ae7e7e7313131393939dedede292929000000393939ffffff949494a5a5a5d
edede2121214a4a4aefefef6b6b6b393939dededea5a5a5212121adadadffffffa5a5a51
81818b5b5b5ffffffffffffffffffffffffdededeb5b5b5fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f77
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffff7ffffffffffefffffe7deceb5d6c6adefdec6fffff7f
ffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7ffffffffffffffffffefe7c6cec694e7d6a5f7e7bdefe7cefff7e7fffff7fffff7f
ffff7fffff7ffffe7efe7c6c6bd9cf7f7ce8c8c6bdedec6fffff7fffffffffffffffffff
ffff7ffffeff7efd6cec6a5c6bdadf7efdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffefffffdef7efcec
6bda5cec6ade7d6c6ffffeffffff7fffffffffff7fffff7ffffe7e7d6b5c6b594efe7c6f
fffeffffff7ffffefffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7dee7debdcec694d6d694d
ed68cd6ce84cebd7bd6c694ffdec6fff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff525252181818efefeff
fffffffffffffffff9c9c9c000000292929313131080808b5b5b5efefef3939391010102
12121424242dededef7f7f7636363101010525252313131101010bdbdbdffffff2121212
12121ffffff9c9c9c000000292929ffffff5a5a5a1818184242421818188c8c8cffffff6
b6b6b212121dedede9494941818189494946363631818180000003939397b7b7bd6d6d6f
fffffffffffd6d6d6cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffff7d6d6c6a5e7d6b5ffffdeffffe7ffffd6f7ffceeff7d6f
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fe7c6d6c694fff7c6ffffdefffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffeff7efcec
ecea5efefc68c8c6bd6d6c6fffffffffffffffffffff7fffffff7ffffe7efe7bdc6bd9ce
7dec6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffe7f7efced6ceadd6ceb5f7efd6f
ffff7fffff7fffff7ffffefffe7c6dec6a5e7ceadfff7defffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdef7f7cef7efbdffffbdfff7b5ffefb5efd6a5e
7ceadffe7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef424242181818e7e7e7ffffffffffffffffffdededeb
dbdbdc6c6c6b5b5b5c6c6c6fffffff7f7f7e7e7e7cececec6c6c6cececeffffffffffffe
fefefcececedededeb5b5b5d6d6d6f7f7f7ffffffc6c6c6bdbdbdffffffffffffbdbdbdc
6c6c6ffffffffffffc6c6c6c6c6c6c6c6c6f7f7f7ffffffdededeb5b5b5ffffffe7e7e7c
ececee7e7e7b5b5b5bdbdbdcececea5a5a5adadadffffffffffffffffffcececebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7e7e7737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffff7fffff7f
ff7d6cebd9cd6c694ffffdeffffc6e7f7adc6ce8ccece9cdee7bdffffe7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffded6adcebd8cffefc6ffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffff7ffffffffffeff7f7d6c6c69ce7e7c6848463dedec6f
ffff7ffffffffffffffffffffffe7ffffd6decea5cebd9cf7efd6fffff7fffff7fffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffff7ffffefded6bdc6bd9cf7e7ceffffeffffff7ffffefffffefd
ec6a5decea5efdebdffffeffffff7fffff7fffff7fffffffffffff7fffff7f7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7f7f7fff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffff7ffffefffffefffffe7ffffe7ffffd6f7deb5ceb58cf7dec6ffffeffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff393939080808d6d6d6fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffe7ded6a5d6c694fff7b5e
ff7a5ced684ced68cc6ce8ccece94f7f7cefffff7ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fff7fffffffffffffff7f7f7f
ffff7ffffffffffffffffefded6adcebd8cffffd6fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffefcecea5cecead7b845ae7e7c6fffff7fffff7fffffffffffff
fffe7ffefb5dece9cded6a5ffffe7fffff7fffff7fffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7e7dec6d6c6added6b5ffffe7ffffeffffff7f7e7cecebd9cefd6b5fff7deffffeff
ffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffffefffffded6c69cd6cea5f7efceffffeffffff7fffffff7fffffffffff
ffffffff7fffffffffffffffffff7ffffefffffefffffdeffffefffffe7fffff7fffff7f
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f78c8c8c7b7b7bd6d6d6f
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffefefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f77b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
7fffffffffffffff7fffff7ffffefefe7b5cec68cf7e7a5cece84d6de94efefade7e7a5c
ec694f7efbdffffe7ffffefffffefffffefffefdeffefdefff7e7fffff7fffff7fffff7f
ffff7ffffefffffeffffff7fff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffefd
6cea5d6c694fff7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7d
edeb5d6d6ad949473f7f7d6fffff7ffffffffffffffffffffffdef7e7adcec68ce7e7b5f
fffe7fffff7f7fff7fffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeff7efcecebd9cdeceadf
fffdeffffeffff7dee7d6bdd6bd9cf7dec6ffffdefffff7fffffffffffffffffffffffff
7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefd
ed6add6cea5dedeadffffd6ffffeffffff7f7fff7fffffffff7fffffffffffffffffffff
fffdeefefc6dedeadd6dea5e7efb5eff7bdffffd6ffffeffffffffffffffff7fffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffefffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
fffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7f7efbdd6ce94d6ce94cec694efe7b5ffffe7fff7ced6c69cdecea5ffffdeffffe7f
fffe7efe7bde7d6addecea5e7deb5fff7ceffffe7ffffdeefefd6e7e7ceffffdeffffeff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ded6d6a5d6ce9cffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffded6d6b5bdbd94f7efcef
ffff7fffff7fffffffffff7ffffd6dece94cece94f7f7c6fffff7fffff7fffffff7fffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fff7ded6ceadd6cea5ffffdeffffe7efe7c6cebda5e
7d6bdffefd6fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffded6d6a5c6ce94e7efb5f
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7c6cec69ccece94c6ce8cc
6d68cc6d68cd6dea5eff7cefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7f7cecece94c6bd8cd
6ceadffefd6ffffefffffe7d6c6a5cebd9cffefc6ffffe7fff7c6dece9ccec68cdece9cc
ec68cdede9cf7f7b5f7efbdc6bda5cec6a5e7e7b5ffffe7fffff7fffffffff7fffffffff
ffffffffffffffff7f7f7d6cece94ded6adffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7dedebdcecea5dedeb5ffffdeffffefffffefffffe7d
ed6a5c6c68cded6a5ffffdeffffeffffff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffe7dedeb5d6cea5efe7bdf7efc6d6c6a5cebda5f7e7ceffffeffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffefe7e7bdbdc68cced6a5f7ffceffffeffffff7fffff7f
ffff7ffffefffefdeefdec6cec6a5cec69cdedeadeff7b5d6de9cced69cbdc68cced6adf
ff7defffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdeffffefffffefffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
fffffefefeff7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdee7e7bdcecea5f7efdefff7e7fffffffffff7e
fe7cecec6a5efe7bdffffdeffefbdd6c694efdea5fff7bde7dea5cec68cd6d694cec694c
ec6a5c6bd94ced694efefbdfffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffff7e7e7c6c
ece94e7e7b5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffff7f7f7cededeb5cec69cfff7ceffffe7ffffdeefdebdcec69cd6cea5fff7defffff7f
ffff7fffff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefefefc6c6bd94d
6cea5d6cea5d6c6a5e7d6bdffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffdededeb5c6c69cdedeb5fff7d6ffffefffffefffffdeefdebdd6ceadcebda5d
6c6ade7debdffffdeffffe7ffffe7f7ffced6d6a5c6c69cefefd6fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7efefcee7e7bdf7f7c6ffffe7ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffa5a5a57b7b7b6b6b6bcececeffffffefefefffffffa5a5a58c8c8c8c8c8cefefeff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffff7f7ffdee7efcefffff7fffff7fffff7fffff7f7f7ded6ceadc6bd94e7deadd
6ce94d6ce94ffefbdffffdeffffcee7deadd6c69cd6cea5efe7bde7deb5cece8cced694f
7efd6fffffffffffffffffffffffffffff7ffffefdee7b5bdc68cefefbdfffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefded6adcec694f
7e7b5ffffe7efe7adcec69cd6ceadf7efd6fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff7efc6c6c694bdb58cd6c6a5e7d6b5fff7def
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fff7ded6ceb5b
db594deceadfff7ceffffe7efe7add6d69ccec694ded6b5f7e7ceffffeffffff7fffff7f
fffefffffe7dedeb5cecea5dedebdffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ded6ceadb
dc68cced69ce7efbdffffeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdbdbdbd4a4a4ab5b5b59494943
93939adadadf7f7f7cecece5a5a5a8c8c8c737373a5a5a5ffffffffffffffffffefefef8
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff
ffffffffffffffff7ffffefffffefe7efbdcece9cc6c68ccec694e7dea5ffffd6ffffe7f
ffff7fff7deffefd6f7e7d6ffffe7ffffd6efefa5c6c684e7e7c6fffffffffffffffffff
fffffffffeffffff7d6deb5c6ce94f7f7cefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffefd6ce9cc6bd8cefdeadffffbddece94d6c694f
7f7defffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffefffffdee7e7b5ded6adefe7bdffffdeffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffefdee7d6bdd6c69cf7deadfff7bde
7de94ded694f7efbdffffdefffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7d6ceceadc
eceadf7f7d6fffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7cecec69cd6d69ccece94d6d6a5f7f7d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdadadadd6d6d6efefefffffff7b7b7b6b6b6bffffff7373738
c8c8cffffffa5a5a5737373dededeffffffffffffffffff7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffff7fffff7f
fffefffffefefefcededeb5d6d6adffffdeffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffff
fffe7ffffe7ffffbdcece94ded6b5ffffeffffff7fffff7fffff7ffffefffffefdedeb5b
dc68cffffd6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffefb5ad84bdb584d6c694efe7adcebd84efdeadffffeffffffffffff7fffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7ffffefffffe7f
ff7d6ffffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7efdeb5d6c694ded69ccece8ce7dea5ffffd6fffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefded6b5b5b594efefc6ffffe7ffffe7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7ef9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f79c949cefe7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffff
ffff7fffff7e7d6add6c694f7efbdefe7b5c6c68cded6b5fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdc6bdd
edededededefffffff7f7f76b6b6b7b7b7bffffff4a4a4ab5b5b5ffffffdedede424242e
7e7e7ffffffd6d6d69c9c9c525252bdbdbdb5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b
5b5bdb5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5bdb5b5b5b
5b5bdb5adb5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5bdb5adb5bdb5bdb5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adadb5adadb5adb5b5b5b5b5adb5b5adadb5a5b5b5a5adad9ca
dad9cadad9cb5b5adb5b5adbdb5b5b5b5adbdb5b5b5b5adc6bdb5bdbda5b5b594c6bd9cd
ed6b5cec69cc6b594cec69ccec694c6bd94cec69ccecea5cecea5b5b59cbdb5adbdb5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5adb5ada5c6bdad6b6342948c6bd
ed6a5dece9cdece9cbdad84bdbdadb5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b
5b5bdb5b5b5bdb5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adbdbdadb5b5adbdbdadb5b5adbdbdb5b5b5adb
5b5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb
5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adbdbdb5b5b5a5a
dad9cadad8cbdbd94c6c69cc6c6a5bdb59cbdb5a5b5ada5bdb5adb5b5b5bdb5b5b5adadb
db5adb5b5adbdb5a5b5b594c6c69cd6cea5d6cea5c6bd94c6bda5c6b5adbdadbdb5adbdb
5bdc6adb5b5a5b5ada5b5adb5b5bdadadbdbdb5b5b5b5adbdbdadb5b5adbdb5c6b5adbdb
5b5bdb5b5b5b5b5b5adadb5b5adbdadadbdb5b5bdadadb59c9ca55a5a63a5adada5adada
5ada5adb5adadbdb5adb5adb5bdb5adb5adb5bdb5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b
5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5adb5bdb5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5bdadadb5adb5bdb5adb5adb5b5b5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5adb5ada5ad635a63a59ca5b
db5b5b5adadb5adadb5adadbdb5b5b5b5adbdb5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb
5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bdb5bdb5adb5bdb5bdb5b5bdadadb5adadb5bdbdb5bdb5a5d
6c6b5ffefd6ffefceffefceefdebdbdad8ccec6a5e7debdfff7c6efd6a5e7ce9cd6c68cc
6b584bdb584cec69ccec69cd6cebdbdb5adb5b5adbdbdbdbdb5bd9ca5a5a5adadb5b5b5b
5b59cc6c69cdedeb5efefc6efefc6ded6add6ceadcebdadcebdb5b5a5a5bdb5b5b5b5bda
dadada5b5adb5c6b5a5b5adb5b5b5b5b5b5bdb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adbdb5b5b5b5adb
5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5adb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b
5b5b5adb5b5b5b5bdb5b5b5b5b5bdadb5b5b5b5bdadb5b5b5b5bdadb5b5b5b5bdadb5b5b
5bdbdadada5bdbdb5b5b5b5adadada5a5a5a5a5a5bdbdb5adadad4a4a4a7b7b7b6363636
b6b6bcececeffffff313131c6c6c6f7f7f7d6d6d6292929e7e7e7ffffffa5a5a59494943
13131adadad9c9c9c9c9c9c9c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59
c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9c9c9c9c9494949c9c9c9c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca59c9c8c8c84a5a59cb5ad9cc6bda5c6c69cc6bd8cb5a573b5ad73b
5ad73ada573ada57bc6bd94c6bda5b5ad9c9c9c8c94948c9c9c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9ca59c9c9c9c9c9c9c9c94b5ada55a52399c947bd6cea5cebd94d6c694d6c6a5a
59c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9ca59c9c9c9c9ca59
c9c9c9c9ca59c9c9c9c9c9c8c8c8c949c949c9c94a5a594a5a594adb59cb5bda5c6ceb5b
5b5adb5adada5a59ca5a59c9c9c9c9ca5a5949494949c949c9c94a5a594adad94c6c6adc
ec6a5c6bd94b5a57bad9c73ad9c7bb5a594a58c9c9c94a5949ca594a59c8c9c8c94a59c9
49ca59c9ca59c9c9ca59c94a5a58ca5a5949c94a5a594ad9c9ca5a5a5a59c9ca59c9ca59
c9ca59c9ca59c9ca59c9cad8c8c944a4a528c94949ca5a5949c9c9ca5a5949c949ca59c9
49c949ca59c949c949c9c9c949c9c9c9c9c949c9c9c9c9c949c9c9c9c9c949c9c9c9c9c9
49c9c9ca59c949c949ca59c9c9c949c9c9c9c9c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c949c9494a594949c949c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c949c9c9ca59c9c9ca59c9c4a4242948c8ca5a59ca5a59c9c9c94a5a59c9
c9c94a5a59c9c9c949c9c9c9c9c94a5a59c9c9c949c9c9c9c9c949ca59c949c9c9c9c9c9
49c9c9c9c9c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9ca
5949ca5949c9c9ca59c9ca58c949c9ca59ca5a59ca59c8ca59473dec69ce7c69cd6bd8cb
59c739c94639c9c73b5ad7bb5a56bcebd84dece9cdece9cbdad84bdad84c6bd94d6ceada
da58cada5949c9c8ca59c949c9c94a5a59c9c9c9ca5a59c9c9c7ba5a573b5ad7bd6d69cd
6d69cbdb5849c94639c8c6bb5a594ada59ca59c9ca5a5a5949c9494a59c94a5948ca5949
49c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9ca59c9c9c9c949c9c9c9c9c949c9c9c949c9c9c9c9c9
49c9c9c9c9c949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9ca59
c9c9c9c9ca5949c9c9c9ca5949c9c9c9ca5949c9c9c9ca59c9c9c9494949c9c9ca59c9c9
c9c9ca5a59c8c8c8c9c9c94d6d6d6393939c6c6c69c9c9ccececeffffffffffff525252a
dadadffffffefefef313131f7f7f7fffffffffffff7f7f78c8c8cfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefd6ded6b5e7e7b5ffffd6ffffdeffffdef7efbdded6added6b5f
7f7deffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7a59c8cceceadf7efcecec69cefdeb5ffffdefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7ffffefffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffe7efe7c6d6c6a5efe7bdffffe7f
fffe7ffffeffffffffffffffffffff7fff7f7fff7f7fff7fffffffffffffffffffffff7f
ffff7fffff7fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefefa5a5a5eff7f7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7f7a5a59cefe7e7fffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7deceaddec6a5efd6a5dec694efdeadffffcef7f7c6c6ce9cd
6d6a5cec694d6cea5efe7bdffffdeffffe7fff7d6c6bd9cefe7c6ffffe7fffff7fffff7f
ffff7fffff7ffffffffffefffffefefefbdcec69ccec694d6cea5d6c69ce7d6adf7e7cef
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7d6d6ced
edede5a5a5affffffffffffffffffffffffefefef7b7b7b949494ffffffbdbdbd636363e
7e7e7efefefffffffe7e7e77b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7dec
6bda5c6bd9cd6d6a5dedeadd6d6a5cece9ccec6a5e7dec6f7f7e7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949484cec6b5e
fe7ced6ceadf7efc6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffff7fffff7efe7cec6bd9ccec69cffefc6fff7c6ffffd6fffff7fffffff
ffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7de9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ef94948ce7efdef
ffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffded
6c6a5e7cea5fff7cef7deadcebd8ce7deadd6d69cc6c69cefefc6efefcef7f7d6ffffeff
fffefffffefffffded6ceadbdb59cf7efceffffefffffeffff7defff7d6ffefd6f7efced
6d6adcecea5d6ceadfff7ceffffdef7efced6c6a5c6b59cded6bdffffe7fffff7fffff7f
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6bdbde7e7e74a4a4a8c8c8c8c8c8ca
dadaddededeffffffc6c6c66363636b6b6b5a5a5aadadadfffffff7f7f7ffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefe7d6cec6adceceadcec6a5c
ec6a5d6ceadefefceffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff79c9c94d6d6c6fffff7ffffe7fffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7f
ffff7f7efd6d6ceb5bdb58cdece94d6c694efe7c6ffffeffffff7fffff7fffffff7fff7f
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7fffff7efefd69c9c8cefefe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7efe794948cdee7d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7ffffe7e7e7c6d6cea5efdeadffffe7ffffced
6ce9cc6c68cc6c694ced6adf7ffe7fffff7fffffffffff7ffffefffffefffffefefe7ceb
dbd9cd6ceadefe7c6efe7bdded6add6c694d6c69cd6c69cc6c69cceceadefe7ceffffe7f
ffff7fffff7ffefdeded6b5c6bd9cefefc6ffffe7ffffeffffffff7fffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7c6c6c6ffffffa5a5a57b7b7b737373848484dededeffffffffffffb
5b5b5949494adadadfffffffffffffffffff7f7f7efefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefefefdef7efd6ffffe7ffffe7ffffeffffff7fffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c84c6c6bdfffff7fffff7ffffeff7f7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffff7f7efd6ded6b5d
ed69ccebd84ded6adffffeffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffe7ffffefe
fe7ceadad94f7f7e7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffeff7ef8c948ce7efdefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7fffff7f7ffdeded6b5cec69ce7d6b5ffffd6ffffd6e7deadcece9ccece9ce7e7c6f
ffff7fffffff7fff7fffff7fffffffffffffffff7ffffdee7debdd6ceadbdb594cebd94d
6c69ce7d6a5e7d6a5efe7b5d6d6adf7efd6ffffe7fffff7fffffffffffffff7e7e7dec6b
dbd94e7e7bdffffd6ffffeffffff7fffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffff
7f7f7ffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cbdbdb5f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffdeffffc6d6ce8cded6adffffe7f
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffff7dededebddedeb5e7e7bddedeb5a5a584ffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7efe78c948cdee7def
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeff7f7d6c6c69cd
eceadffffdeffffefffffeff7efc6c6bd94dedeb5f7ffdefffffff7fffffffffffffffff
ffff7fffff7fffffffffff7ffffefe7dec6d6ceaddeceadf7efc6fff7d6ffffdeffffdef
fffeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffded6cea5d6dea5f7ffc6ffffe7f
ffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6deb5b5bdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848c8cc6cecefffffff7fffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffff7ffffefffffded6ce8cd6c694ffffdeffffeffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefd
edebdc6bd94bdbd8cd6ce9ccec69ca59c7bfff7defffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7efef8c948ce7e7effffffffffffff7f7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefffffefefe7cebdb594e7debdffffefffffe7ffffeff
fffeff7f7d6ffffdeffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7ffffefffffefffffefffffefffffefffffefffffeffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffefd6d6a5c6ce94e7efadffffdeffffeffffffffff7fffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6debdc6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffdee7d6a5d6c69cffefcefffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff7f7d6cecea5d6cea5efefb5d6ce9cd
6ce9ca5a57bffffe7ffffeffffffffff7fffff7fffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7efef84848cdee7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7f
ffff7ffffe7ceceadceceadfff7deffffeffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
7f7c6c6c68cd6de9cffffd6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7fffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffdedee7bdbdc6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484ceced6f
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7f7deadcebd94f7efcef
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7f7efd6cec69ce7deadf7f7bde7deadcec694bdb58cffffdeffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ff8c8c94e7deeff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffdec6bd9ccec6adf
ff7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffd6d6dea5ced694f7ffc6f
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cc6cecefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7f7e7bdcec69cefe7c6fffff7fffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7e7e7c6c
ecea5efe7bdffffdefff7c6d6ce9cd6cea5ffffdeffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7eff7a59ca5e7dedefffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7f7e7c6cebda5ded6bdfffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7e7e7b5c6ce94dedeadffffe7fffff7fffffffffff7f
ff7e7ffffeffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7e7e7e7d6f7efdefffff7fffffffffff7f
ffff7ffffffe7efe7b5bdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffefcecebd94e7deb5ffffefffffffffffffffffffffffe7efe7c6e7d6bdffffeff
ffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7ffffe7ded6b5c6bd9cfff7c6ffffdeffffd6d
ecea5decea5e7debdfffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefe7e79c948cf7efdefffff7ffffeffff7d6ffffefffffeffffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffdeded6adcec69cfff7d6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeff7efcec6c69ccece9cffffd6ffffefffffe7fff7ded6ceb5efe7ceffffe7fffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7f7f7efffffffffffeffffff7fffff7fffff7f
ffff7fff7ded6ceb5c6bda5d6ceadfff7deffffeffffff7fffff7ffffffdee7debdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6cec69cd6d6adf
fffe7fffff7fffffffffff7ffffd6cece9cc6bd94e7debdfffffffffffffffffffffff7f
ffff7fffff7ffffe7ceceadcec6a5fff7ceffffe7ffffdef7efc6cec6a5d6ceb5ffffeff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7f
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ded6ad9c8cfff7cef
fffcee7d694d6c684fff7bdffffe7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7cecebd94decea5ffffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ded6b5cec6a5f
7efc6ffffcef7efbdded6add6c69cd6c6a5efe7c6ffffeffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7f
ffff7f7f7dee7dec6efe7cefffff7ffffefffffe7ffffdeffffdeefe7bdd6c6a5cebd9cc
ec69ce7d6adfff7d6ffffeffffff7fffff7e7e7debdc6bdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8484d6cecefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7cec69ccecea5f7f7d6fffff7fffff7ffffefe
7dea5d6d694c6bd84cec69cefe7d6ffffffffffefffffefffffeffffff7e7e7cec6c6a5c
eceadffffdeffffe7ffffe7fff7cec6b594c6bda5f7efdefffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefe7e7d6f7f7e7fffff7fffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
7ffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefd6ada584efe7adcec673a59c399c8c21e7d67bf
fffceffffe7ffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffeff7efbdd6c694e7deadffffdefffff7fffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7ced6ceadd6cea5e7dea5d6ce8ccec684e
7d6a5d6c69cdecea5ffffdeffffeffffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefffffeffff7d6f7efceefe7c6ded6b5c6bd9ccec69cf
fffdeffffd6efdeaddecea5e7d6a5dece9cd6c69cf7e7bddecea5d6ce9cded6adffffdef
fffeffffff7d6decebdc6bdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efefe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff948c84d6cecefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefd6d6a5c6ce94ffffd6ffffe7ffffefffffded6d68ce7e794e7de9ccece94d
eceb5f7efd6ffffe7ffffe7fffff7ffffefdee7c6c6c6a5e7debdffffe7ffffefffffe7f
ff7d6b5a58ccec6add6d6bdffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7d6ceceb5dedecefffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffefdee7d6dee7ceeff7e7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7d6b5ad7bbdb56bad9c39a594189c9400bdb539efe7a5e7deb5f7e7ceffefdef
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff7cee
fdeadd6ce94ffffc6ffffdefffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7efe7d6bdcec69cd6ce94efe79cefe79cffffc6e7d6a5d6ce9cefe7bdf
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7f7efc6e7d6add6ce9cd6cea5d6ce9cdece9ccec694f7e7b5f7e7b5e7d69cd6bd84e
7d69ce7ce94f7dea5ffffd6ffffc6e7d6a5d6ce9cefe7bdfffff7fffff7e7e7d6bdc6b5f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffd6d6d6a5bdb584f7efceffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8484d6cecef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7d6d6a5c6ce94e
ff7c6ffffdeffffdeffffd6c6c684e7e794efefade7deadcebd9ccec6a5efefbdffffe7f
fffe7ffffe7dedebdcec6a5e7dec6ffffefffffeffffff7efe7cea59c84cec6adc6bda5e
fefd6ffffefffffeffffff7fff7fffffffffffff7fffff7ffffefd6debdb5b594ced6b5f
fffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffff7fffff7efefcec6cea5b5bd9ce7e7c6ffffeffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffdeada55a9c94319
48c18bdbd39ada510ada521cec67bc6bd94cec69cefdec6fff7defffff7fffff7fffffff
ffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fff7e7fff7e7f7f7deffffe7ffffeffffffffffff7fffffffffff7fffff7d
6d6c6e7e7d6f7f7e7fffff7fffff7fffffffff7eff7efe7e7e7def7f7effffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffefdedebdded6adc6bd8cd6ce94ffffd6ffffeff
fffeffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdec
ec6a5dedeadffffceffffdeffffe7f7e7bdcec694d6d69cf7f7ceffffeffffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdee7d6a5cec694decea5d
ecea5efe7bdefe7b5dece9cd6c694efdea5e7d69ce7d69cf7deadefdeadffe7bdffffe7f
fffdef7e7b5cebd94ded6b5ffffdefffff7e7e7d6bdc6b5fffffff7f7f7fffffffffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefeff77
b7b84fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffffff7ffffffffffffeff7ffb5d6ce63c6ad29a58c08b
dad52ffffceffffeffffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffeffffff7ffffeffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffff7fff7effff7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffff
7fffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff948c8ccecec6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffeff7efc6cece94c6c68cd6d694efefadefefb5c
ec694efe7b5ffffe7ffffdef7e7b5cec68cded694f7efadffffdeffffced6d6a5cecea5f
fffe7fffff7ffffeffffff7e7e7de9c9c8cceceb5c6c6ade7e7c6ffffdeffffdeffffeff
ffffffffffffffffffffff7ffffd6d6d69cced69ccece9cffffdefffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffff7f7fffff7fffff7fffffffffff7fffff7ffffe7f7efbdc6c684c
ece8ce7efb5ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffefffeffffff7fffff7f
ffffffffffffff7fffff7fffff7ffffffffeffffff7fffffffffffff7fffffffff7fffff
ffffff7ffffffffffeffff7fffffff7efd6bdad5aa59421ada539efef7bb5ad299c9418c
ed67bdee7added6adcebd9cffefceffffeffffff7ffffffffffffefffffefffffeffffff
7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff7e7ced6c69ccec68cd
6c68cd6ce9cefe7bdf7efceffffe7ffffe7ffffd6efefb5d6ce9ccec694efe7bdffffdef
fffefffffefffffe7d6ceb5c6bda5efe7d6fffff7fffff7fffffffffff7fffff7ffffeff
fffd6e7e7b5d6cea5c6c694ded6adf7f7d6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7f
ffffffff7e7e7efb5ced68cdee7a5ffffdefffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffd6dece94e7d6adfff7d6ffffefffffefffffe7e7deb5c
6c694c6c68ce7deadffffcefffff7fffff7fffffffffffffffff7ffffdeded6b5c6bd9ce
fe7c6ffffefefefd6bdb5a5fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede737b84fffffffffffffffffff
7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
fffffffffffffffefdeefbdadb5529c8c08b59400cea508b59421ffffb5ffffe7fffffff
fffffffffffffffffffffffeffffff7fffff7fffff7fffff7fff7fffffffff7fffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffeffff7effff7f
ff7fffff7ffffffffffffffffffefffffeffffff7fffffff7fffff7fffffffff7ffffeff
fffffffffffffffffffffffffffefffffeff7fffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffff7f7ffeff7defffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8484cecec6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffd6e7e7b5d6de9cd6de94cece8cc6c68ccec69cf7e7ceffffefffffeff
ff7ceefdeadded68ce7de94ffffbdf7efb5c6bd8ccec6a5ffffdefffff7ffffffffffffd
ee7de9ca594dedeced6ceb5c6bd94fff7c6ffffd6ffffe7ffffffffffffffffefffffeff
fffcedede9ccece8ccece9cfff7d6fffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
fffdeffefd6fff7defffff7ffffefffefc6dece94dede94c6c67bdedea5fff7d6fffff7f
ffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7fff7f7fff7ffffefffffeffff7efffe7ffffeffffff7fffffffff7ffffeffff
ff7fffffffff7fff7fffffffff7fffffffffffffff7fffffffffff7fff7effff7f7fffff
ffffffff7e7c6ad5ab59c29bdb552ffff94bdb531a5a521c6ce63ffffceffffc6e7ce9ce
fcea5ffffd6ffffe7fffff7eff7f7efffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffefdedecea5d6bd8cf7e7a5efde9cded694cebd8cdecea5f
ff7ceffffd6efefa5c6bd7bd6d694cec68cded69cffffceffffdeffffe7f7e7bdd6bd9cc
ebd9cf7e7c6ffffe7fffff7ffffeffffff7ffffefffffe7ded6a5d6ce94d6ce9cf7f7cef
fffe7fffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7efbdced694c
ed694ffffcefffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fff7fffff7f
fefbddec694decea5ffffe7fffff7ffffffffffefe7e7cec6c69cd6d6a5efe7bdffffe7f
ffff7fffffffff7fffffffffffff7fffff7efe7cecec6a5cecea5e7dec6dedebdded6bdf
7f7f79494946b6b6b393939a5a5a5ffffffffffffc6c6c6737373525252636363dededef
fffffffffffffffffffffff7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7ffffdeffffe7dedea59ca5528
c8c29bdad42ffe76befbd52b58c29f7de8cffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffff7f7fff7ffffffffffffffffffffffeffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7fffff7fff7fffffffffffffffff7ffffe7f
fffdeffffd6ffffe7fffff7fffffffffffffffffffff7effffffffffffffffffffffffff
ffff7f7fff7fffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffff7fffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c84cecec6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdef
fffcef7f7bde7e7adc6c69ce7debdffefdefffffffffff7ffffefffffceefe7a5cec684f
ff7bdefe7added6a5e7deb5ffffeffffff7f7f7efffffffdee7de94948cf7f7e7f7efd6b
dbd94d6ce9cffffd6ffffdefffff7fff7e7fff7d6ffffdeffffced6d694cece94d6ce9cf
7efcefff7e7fffff7ffffffffffffffffeffffff7ffffdeded6adcebd9cefdebdffffeff
fffded6c69ccebd84e7de9cdede9ccece94efe7c6fffff7fffffffffffffffffff7fff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffff7fffff7fffffffff7fffffffffffffff7ffffffffffffffffffe7ffffe7f
ffff7fffff7ffffeff7ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffefdebda54aa58c18d
6c66bffffa5d6c642ad9c10e7d663ffffbdfff7a5d6bd73e7ce94ffefc6ffffefffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7fff7fffffffffff7e
fe7c6cebd94efd6adffffceffffdeffffcee7d6adcec694f7efbdf7f7bde7dea5cec68cf
ff7bddece9cd6ce94ffefbdffffdeffffceefdeadd6c694d6ce9cded6adffffdeffffeff
ffff7ffffffffffffe7e7d6cece9cd6ce9cf7efc6ffffe7fffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ced6a5c6ce8cefefb5ffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe7b5dece94efe7bdffffe7f
fffffffffffffffffffffe7e7e7c6efefc6ffffdeffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffefe7dec6ceceadc6bda5cec6add6d6bdbdbdbd525252c6c6c6cecece4
24242adadadf7f7f75252529c9c9cd6d6d6949494636363ffffffffffffefefefe7e7e76
b736bf7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffceffffceffffd6ffffc6b5ad5a949431b5ad5afff7a5ffffc6efc673a
57b21ceb563ffffcefffff7f7fffff7ffffffffefffffe7ffffe7ffffe7ffffeffffff7f
ffff7fffffffff7fff7f7fff7ffefffffeff7ffeffffffffff7fffff7fffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fff7d6d6ce94b5c673a5b55adede8cfff7c6ffffeff
ffff7f7eff7fffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7f7ffeff7fffffffffffffffff
fffefffffdeffffdefffff7ffeffffff7ffffffffeffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8484cececefffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffe7ffffe7ffffd6f7efd6f
7e7d6fffff7fffffffffffffffff7ffffe7efe7b5cec68ccebd8ccec694d6cea5fff7d6f
fffefffffffffffffffffffdedede94948cfff7effffff7ded6b5c6bd94e7d6a5ffffd6f
ff7ceefe7bdded6a5ffffc6ffffbdd6ce8ccec68cd6ce9cefdebdfffff7fffffffffffff
fffefffffe7ffffd6e7e7b5c6bd94cec69cdeceadf7e7bde7deaddece9ce7dea5ffffcee
fefb5c6c69cd6d6b5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffff7fff7fffffffffff7fff7ffffeffffff7ffffe
7f7effffffffffff7ffffffffffefffffd6efde94efd68cffffc6ffffd6f7f7adc6ce8ce
fe7bdfffff7fffffffff7fffffffffff7debd9c39b59421f7de7bffffbdefce52bd9c18e
7c64affe773c6ad39bdad42e7ce7bffe7adffffd6ffffefffffdeffffe7ffffe7fffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff7d6cec69cdecea5fff7d6ffffeff
fffe7ffffeff7efc6cec694c6bd8cc6bd8ccec694f7efc6ffffe7f7efc6cec694e7dea5f
fffc6ffffbdded694d6ce94cec68cd6ce94f7efc6ffffeffffff7fffffffff7f7d6cec6b
db594efe7bdffffe7ffffefffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7f7f7d6c6ce9cced69cefe7b5fff7d6fff7effffffffffffffffffff
ffff7ffffffffffffffffefcec694e7d69cfff7cefffff7fffff7fffffffffffffffffff
fffefffffe7ffffe7fffff7fffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffff7ffffe7e
7e7cececeb5b5b59cbdbdadc6c6c6e7e7e7f7f7f7ffffff848484636363f7f7f7cececef
ffffff7f7f7c6c6c6313131ffffffe7e7e7fffffff7f7f794948cfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f7fff7f7ffffffffffffdeffffa5ffff8cf
fffbdcebd63948418c6b552fff7b5ffffdeffffeffff7c6bd9439c6ad52ffffc6ffffeff
fffffefffefffffd6fff7a5e7ce84dec684f7e7a5ffffcefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffd6efce84a5a5427b8c21949c398c8c31bd9c4affce9cfffffffffffffff7f7f7f7eff
ffffffffffffffffff7fff7f7fffff7fffffffffffffffffff7bdc6bd63d6c66bffffcef
ffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa59c9cdededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffe7efe7bddecea5d6cea5e7debdfff7deffffffffffffffffffffffffe
7e7e79c9c9cf7f7effffff7fff7d6d6ceaddecea5ffffceefe7added694d6ce8cf7efadf
ff7add6ce84d6ce8cd6c694e7d6b5fff7deffffefffffe7f7efc6d6d6a5dee7a5c6ce94e
7deb5ded6added6add6ce9cd6ce9cd6d6a5fff7c6ffffe7ffefced6ceadefe7cefffff7f
ffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7f
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffff
fffe7efde8cc6ad39b59418ffe773fff784c6ce52949c31d6ce8cffffeffffffffffffff
fefefffdebdbd9c39bd9c29ffe78cffffadf7ce52bd9410dea529e7b531b59408bd9c21e
7ce6be7ce84ffefb5ffffceffffceffffc6ffffd6ffffe7ffffffffffefffffefffffeff
ffff7ffffefffffe7f7efbdd6ce9cdedeb5ffffeffffffffffff7fffff7ffffe7e7e7b5e
7e7add6d6a5efdebdffffefffffeffff7d6e7deb5dedea5ffffc6ffffbdefe79cd6d68ce
7e79cdede9cffffceffffefffffeffff7effff7ffe7d6d6e7d6bdfff7d6fffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffff7d
edebdc6c68cd6d694dedeadfff7e7fff7fffffffffffffffffff7fffff7fffff7f7f7ded
6d6a5e7deadffffd6fffff7fffffffffffffffffffff7f7fffffffffff7fffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7efefdededecededeced
ededed6d6d6f7f7f7ffffff636363737373ffffffbdbdbdd6d6d6ffffffa5a5a5424242f
7f7f7ffffffb5b5b5848484313129a5a59c8c948c8c948c8c8c8c9494948c8c8c9494949
48c8c948c94948c8c948c94948c949c8c94948c8c9c8c94948c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c8c8c94848c9c848c9c8c8c8c94948c9c8c84a5948c9c8c8494948c9
c9c9c949c9c8c949ca59c9cb5a58cad9c63a59429ad9c21cec65a9c9429948410b59c4ab
59c7bb59c8ca58c7bad9473a58429a58c21b5a563ada57b9c9c94adad94b5ad5aa59429a
58429b59439ad9c31b5a552ad9484a58c948c7b849494948c8c948c94948c948c9494949
48c949c94949c948c9c948c9c9c948c8c8ca584a5ce9ca5ce9c5aad9421848c187b8c216
36b108484219c7b18bd8c42c69484b59494948c8ca5ada5948c8c94948c8c947b849c847
b948c84949c8c8c94a59484bdad5aa59418a58c18cead63c69ca59c84a57b84948c9ca58
48c948c9494848c948c8c948c8c948c8c948c8c94948c94948c94a5a5a53131317373739
494949494948c8c849494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c948c948c8c9c8c8c9c8c8c8c8c948c9
494849c9c8c94948494948c948c8c9c949c948c94948494948c8ca59c949c9c849c9c7bc
ec69cc6bd94ada58cada58c9c9c8c9c948c949494949494848c8c5a5a5a94948c9c9484a
59c8cb5ad94ada584cebd94d6ce94ded68ccec67be7de8cded68cd6c684d6c68cd6c694c
ebd94ceb59cb5a584cebd9ccec69cc6c684c6ce84c6ce8ca5a57b9c9c7ba5a573bdbd8cb
5b584a59c739c9473ada58cb5a594ada58cbdb59ccec6adada594a59c8ca59c9ca59cad8
c849c8c8c9c848c948c8c94848c8c84948c84948c84948c8494848c948c848c8c8c948c9
48c8c948c949484949c8c94948c8c94948c8c8c8c948c948c8c94948c9c8c8494948c948
c8c949494948c8c8c94948c8c8c8c94948c8c8c8c948c948c8c8c8c94948c8c8c8c94948
c8c8c8c94948c8c8c8c94948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c94948c8
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c8c94948c94948c949c848c948c94948c9494949c948c94848c9484b
5bdadadada59ca594a5ad9ca5a594a5a5949c9c8ca5a594a59c84b5a58cad9c94a5948c9
c8c94a5949c949c948c9c8c84948c7b8c848c8c8cada594bdad73bda542b59410b59400d
eb529dec639a5a5108484089c8439b594739c8484a58c94bda594c6a573a58418c69c29e
7c673ffde8ce7bd4ac69418ce8c10dea521b58c00ad9400dec64aefde7bceb56bceb56bb
da552bdad5abdad63ceb584c6ad8cb5ad8ca5ad73a5ad73bdad84bdad84c6b57bcec68cb
db584ada584a59c94a59c9c948c94a59c949c947ba5a57bb5b584bdb58ca5947ba59484a
d9c8cb5ad94ada584bdb58ccec694d6ce8cbdbd73b5b56bbdbd73bdb57bc6bd84c6b58ca
5947bb59c94c6adadc6b5adb5a594a59c84948c739c94849c9c8c9c94948c8c8c8c8c948
c8c948c8c948c8c948c8c948c8c8c949494948c8c94948c8c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948c8c8c9494948
c8c8c9494948c8c8c94948ca5a59c9c94949c94a5ad9ca594947b8c9463a5ad63bdc684c
6bd9cb5a59ca59494ada5a5a5a5949ca5849ca58cbdbd9cc6c68cbdbd84a5a57b9c9c849
c9c94a5a5a59c9ca594949c94948c94948c948c849c948c9c948c9c9c948c8c948c8c949
48c949c9494948c8494948c9494848c948484847b949c8cb5b5b53131316b6b6b4a4a4a7
b7b7bf7f7f7f7f7f7424242636363525252393939c6c6c6f7f7f7ffffffc6c6c6adadad5
a5a5ac6c6c6bdc6bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6bdc6bdbdbdc6bdc6bdbdbdc
6bdc6c6bdbdcebdc6c6bdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdb5bdbdb
5bdc6b5bdc6bdbdc6c6bdbdcec6bdcebdb5cec6bdbdbdbdb5b5bdadadb5bdbdb5bdbd9ca
dad639c8c31ad9429ad9429948c189c9c31e7d673dec684ceb5add6bdcecebdb5dec6a5d
6c663a59c29ad9c4ac6b584c6bda5bdb58ca59c31ad9c21cead4acead4aad9c18a59c21d
ec69ce7cec6d6c6add6ceb5cec6c6c6bdc6c6bdc6c6bdbdc6bdc6c6bdbdcec6b5c6c6adb
dceb5adadaddeb5d6e7adadbd9431ad9c10cece5ad6de8cdede9ce7de94d6b542b58421c
e9c7bdeb5b5bdbdb5adb5adc6bdc6c6bdbdbdc6b5adc6b5b5bdceb5bdcec6bdc6d6c6a5a
59429b5a510c6a518c6a542d6b594ceb5bdb5bdc6adbdc6b5bdc6b5bdc6bdbdc6b5bdbdb
dbdc6bdbdc6bdbdc6bdbdbdc6c6c6cecece6363639c9c9cc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdceb5b5c6bdbdc6bdbdbdc6c6bdbdc6bdc6c6bdbdc6bdc
6c6c6c6bdc6c6bdcebdb5c6c6bdc6c6bdbdcecec6d6cebde7dec6ded6b5d6ceb5c6bdadb
db5adbdbdb5c6c6c6b5bdbda5a5a5636363b5b5adb5ada5c6bdade7dec6e7debdcec69cd
ece94efde9ce7de94d6ce84d6ce84d6ce84efde9cdece94dec69cd6c69cc6b58cc6b58cd
6ce9ce7dea5ffffbdefefb5ded6bdcec6b5e7e7bdffffceffffd6d6d6adc6bda5c6bdadd
ecec6decebdd6ceadbdb594b5ad8cb5ad9cc6b5b5bdadb5c6bdc6c6bdbdbdbdc6b5bdbdb
dc6bdb5bdbdb5c6bdadc6b5b5c6bdb5c6b5bdc6bdbdbdb5cec6bdcebdbdcebdbdcebdb5c
ec6bdc6bdb5c6bdbdbdbdbdc6bdcebdb5c6bdbdcebdb5c6bdbdc6bdbdbdbdc6bdbdbdb5c
6c6bdbdbdbdc6bdbdbdbdbdbdc6c6b5bdbdbdc6bdb5bdbdbdc6bdbdbdbdbdc6bdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdc6bdc6bdbdbdc6c6c6bdbdbdc6c6bdbdbdbdc6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdb
dc6c6bdbdc6bdc6c6bdc6bdc6cebdc6c6b5bdc6adb5bda5adad94a5a58cadad94b5b59cc
6c6adbdbda5bdbda5bdbd9cbdb594ada584b5ad8cc6b5a5cebdc6c6b5bdbdbdadbdc6a5d
6debdc6ceadd6cebdbdad8c9c8c42a58c21ceb531cead21ad8c00b59c08adad10a5a521c
6ad5ae7bd8ce7c6bddec6bdd6bd9cbda55aad9418cead39efce84f7d68cffce73d6a539c
e9429d6a529d6ad18ad8c00d6bd39f7de63b59c319c8429ad9431ad9439a58c42947339a
58c5abdad73b5b5639494399c8c42b59c63d6c67be7de9cefefbdceceb5bdb5b5b5adb5c
6bdcebdb5bdc6bdb5d6d6b5f7efcef7efceded6bdc6b5adc6bdadc6bdadded6bddedeb5d
ed6a5cece9cdedea5e7e7a5e7e7a5d6ce94cec68cc6bd8ccebd9ccebda5d6c6adcebda5e
fe7ced6cebdcec6b5c6bdb5c6c6bdbdbdbdc6c6c6c6bdcebdbdc6bdbdc6bdbdc6bdbdbdc
6bdc6bdbdbdc6c6bdbdbdbdc6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc6c6c6bdbdbdbdbdbdbdbdbdc
6cec6b5b5b5b5adc6b5adbdbdb5adcecea5dee7a5dee79ccece9cc6bd9cc6b5adbdb5adc
6bdadbdb59cc6c6a5c6c69ce7e7b5dedeadc6c6a5adad9cadb5b5b5b5bdb5b5c6b5b5bdb
dbdbdbdbdbdc6c6bdc6bdb5cec6bdc6c6bdbdc6c6b5bdbdc6bdc6c6bdc6c6bdbdbdbdb5c
6c6bdbdbdadb5b5adb5bdadc6c6c6636363dededecececeefefefffffffffffff424242b
5b5b5cececee7e7e7fffffffffffffffffffffffff7f7f77b7b84fffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffcecece6bada531bda542ceb55aa
59c39adad52ffffc6ffffe7ffffffffffffffeff7ffffefe7de84a59c29bdad4affffcef
fffdeffe7a59c8c21bdad39ffffb5ffef9cb5ad21ada521ffefadffffe7ffefadf7e7a5f
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f7fff7fffff7fff7ffffe7ceb
59421b5ad21f7f794ffffdeffffe7ffffdee7ce5ab58c18dead73ffffe7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffe7bdad31bda508ad9400debd4af
fffc6fffff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffff949494d6d6d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7e7ffffeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffe
7efef9c9c9cfff7f7fffffffff7effffff7ffffe7ded6b5decea5fff7bdf7e7added68cd
6c684efde9cfff7b5ffefb5ceb584ffffdeffffdeefd6b5c6bd8cefe7b5ffffdeffffe7f
ffff7ffffffffffefffffe7ffffe7ffffeffffff7fffffffffff7ffffefded6b5c6c694d
edeadffffe7fffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffefffffe7ffffdecec6a5cec6a5ded6b5fff7deffffefffffefffffe7ffffe7e
fefadd6d69cd6d6a5ffffefffffffffffffffffefffffe7ffffceffffdeffffdeefdea59
c8c31b5a542f7e77bffef7bb59418c6ad29ada521a59c18bda542ffe7adffffefffffeff
fffcedece73ad9418ceb542e7ce84efce94f7ce84bd9442b58c29d6ad42f7ce52c6a518c
ead21dec639a58c10c6ad39ffef8cffef9cdebd73a58442ad944ae7ce73d6c65aa59421a
d8c31e7c673efd68ce7dea5f7efcefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffff7fffff7ffffefd6ceadc6bd9ce7debdffffdef
fffceefe7b5cec694efdeadffffd6ffffdef7e7b5d6c69cd6ceb5fff7effffffffffffff
ff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffefffffcedee7a5bdc684f7f7cefffff7fffffffffff7fffff7ffffd6d6d6a5c
ece9cfff7ceffffeffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6ded6cecec6e
7e7e7636363ffffffffffffffffffffffffffffff636363cececefffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffff7eff77b7b8cfffffffffffff7fffffffffffffffff7fffff7fffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffdee7e7849c9c21ada531ffef9cffffd6ffffbdffffc6ffffe7fffff7f
fffffffffffffffffffffefffffb5949c29ada531ffff9cffffb5cea54aa58c29e7ce7bf
fffefffffdecec652ada518d6bd52e7ce6bad9c219c8c18cebd63f7deadfffffffffffff
ffffffffffff7fffff7fffff7fffffffff7fffff7cea5739c8c10ded65affffc6ffffeff
ffffffffff7ffffadbd9c31b58c39ffe7a5ffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7f7e7a5ad9421bda510c6a508bd9c18ffffa5ffffd6fffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e794949cf7efeffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7ffffdefff7ced6c694cec684f7efa5ffffc6ffefade
7d694ffefb5ffefbdd6c69ce7d6adffffdefffff7ffffeffffffffffffffffffffffff7f
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffff7ffffe7e7e7b5c6c694ded6a5ffffe7fffff7f
fffefffffe7ffffe7fff7defffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffeffff7cefff7cefff7d6ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffff7f
ffffffffff7f7ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffdeffffe7ffffe7e7d6adc
ec69cd6c6a5cec6a5cebd9ce7deb5f7f7ceffffceffffbdced684ced67bd6d69cfff7e7f
ffffffff7fffffffffff7bdb5ad4adece63f7de84b59439a58c31e7d68cffffd6ffffdee
fce7be7ce6bffff9cbdb54aad8c29f7d684ffffe7ffffdeffffb5ada539ad9c18cebd4ae
fe79cf7e7b5f7d6a5ffdea5d6b573ffffadffff9cbda529b59c08c6a510bd9c10e7c64af
fffbdffffceffffcec6ad63ad9439ad9421cead29b59410c69c29c69c42f7de94fff7c6f
fffeffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7ffffefffffeff7efceded6a5cec68cd
ed694efe79cefe79cd6d694f7efd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdef7f7bdc
ed68cd6de9cffffeffffff7fffffffffff7f7efc6bdc68ce7deb5ffffdefffff7fffff7f
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7debdbdbde7e7e74a4a4a6b6b6b6b6b6b8
48484d6d6d6efefef8484845252526b6b6b6b6b6badadadf7f7f7ffffffffffffefefef7
36b73ffffffffffffffffffeff7fff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffff
ffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7f7fffff7fffff7f7ffffffffffffffffffeffff7a5bdad398
c8c08cece63ffffceffffefffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7f
fffd6adb55a9c9418ffde5affde5abd8c21bd944affefc6fffffffffff7e7de84a5a529b
5a521bdad21ad9c10bda521ad9418cebd63fff7defffffffff7ffffffffefffffefffffe
fffffffffeff7e7adb59c42ad9c31fff794ffffdefffffffff7ffffffffffffced6bd5a9
c8418dece73ffffdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7d68ca
d9421dec639debd31ad9410cebd52ffffbdffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
7ffffffffffffffffffffffffffffffffff84848ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedee7949c9cefe7effffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7fffff7fff7dedeceadcebd8cf7e7adffffc6ffffbdd6ce8ce7d69cdecea5deceade
fdec6fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7ffffcecece94cece9cf7efc6ffffe7ffffdefff7c6d6cea5ded6b5f
ff7defffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffefd6ded6add6ce9cd6c694dece9ce
fe7bdffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffe7f7ffe7fffff7ffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffefffffdeefe7b5ffffceffffd6efdeaddece9cf7e7bdefdebddec6a5c
ebd9cd6ce9cd6ce9cdee79cced673d6e77bbdce8cf7f7defff7fffff7ffffffefefd68cb
da529bd9c18ad8418a57b21cebd63ffffcefffff7fff7efffffdeffffceffffcec6bd6ba
58c21ffde7bffffceffefa5bdbd5a9c9c29ada529d6ce5af7f7b5ffffe7fff7deffffeff
ff7ceffffdeffffbdcead52b59410c6a510c6a510e7ce52ffef9cffffdeffffd6ffe79cb
59c39ad8c10bd8c08d6a518c69c18cea539f7de94ffffdefffff7fffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffff7ffffffffffffffffffeff7efc6efe7addede9ce7de8cd6d67bd6d68cf
7f7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffceced68cd6d694fff7cefffff7f
ffff7ffffefefe7b5d6d69ce7e7bdffffe7fffff7fffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdffffffadadadadadada5a5a5adadadf7f7f7ffffffdededea
5a5a5a5a5a5a5a5a5cececeffffffffffffffffffefe7e78c848cfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff
7fffff7fffffffffffffffffffff7ffefb5d6bd5a9c8c18b5a542fff7adffffeffffff7f
ffffffffffff7ffffeffffff7fff7ffffeffffffffffff7fffff7cece8ca59c21d6b521e
7b518b58408e7c68cfffff7fffffffffffffff7bd9c9c319c9408a59408efce5affef7bb
59c10ad9429ffd6bdfffffffffffffffffff7ffffefffffffffffffffe7ded6739c8c18c
6bd63ffffcefffff7fffffffffffffff7fffffffff7de9ca59410b5ad31ffffcefffff7f
ffffffffffffffffffff7f7fffffffffff7ffffdec6bd63ad9c29efd663ffef7bb59c299
c9421d6ce6bffffd6ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7ef94949cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7d6c6d
6cea5efe7b5ffffd6ffffceded69ccec694d6cea5e7d6bdfff7e7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7e
fefb5cec694efe7b5ffffdeffffc6e7de9cc6bd84cebd94f7efcefffff7fffffffffffff
ffffffffff7ffefded6ceadcec69cd6ce9ce7d69cdece94d6cea5efe7cefffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffefdedebddee7bdffffdeffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7efe7b5d
6ce94e7de9cffefb5dece94e7d6a5ffffd6ffffefffefd6efdebdd6cea5cece9cc6c684d
6de84d6e784bdce84eff7cefffffffff7ffffffe7cebd5ab59c18bd9410d69c42dead63f
ff7adffffe7fffffff7ffffffffffffffefffffefbdad73a58c18efce5afff7a5bdad5a8
c8c21a59c29c6bd4acece6bf7ffbdffffeffffff7ffffffffffffffffefffffded6b573a
58418b59410dec639efde63ffefa5ffffdeffffe7ffffb5bdad42ad9418ce9c18f7c642b
d9410bd9c29ffe79cffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffd6efefadcece7bced673ced68cffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7d6dea5cece8cf7f7c6ffffeffffffffff7dee7dea5cec694f
ff7d6fffff7fffffffffff7fffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdee7debdbdbdf
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7f78c7b73ffffeffffff7fffffffffffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffff7fff7fffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7f7ffefffffffffffffffefefe
fdeadbdad5a948418bdad42efe79cffffe7fffff7fffffffff7fffffffff7ffffefffffe
fffefffffeffffff7ffffffffffffefe7c6ad9c31bd9c10c6a500cea531ffefc6fffffff
ff7ffffffffffffdec6bd73ada531d6c64affffb5ffffc6debd42a58c18d6b594fffffff
ffff7ffffeff7fff7ffffffffffffffffdecec6529c9c10c6c67bffffe7fffffffffffff
ff7fffff7ffffffffffffd6b5ad29949408e7e79cffffeffffffffffffffffff7ffffeff
ffff7ffffefffffc6b5a5529c8c29ffe784ffffb5efd67ba59429948c29d6c67bffffd6f
fffe7fffff7fffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffff84848cceced6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedee794949cefe7effffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff7efdeded6bdfff7d6ffffe7ffffe7e
fefbde7deb5e7debdfff7defffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeff7efc6cece9cd6ce9cf7f7bdd
ed694ded694d6ce94d6ce9cdeceadfff7deffffeffffff7ffffeff7e7d6d6c6adcebda5e
7d6b5ffffceffffcefff7c6c6bd8ce7deb5ffffe7fffff7fffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff7efcececea5b
dc694eff7c6ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdee7deadc6bd7bd6ce8cded694dece8ce
7d6a5ffffdeffffeffffff7ffffe7ffffe7efefc6dee7ade7ef9ceff79cb5bd6be7efbdf
fffffffffffffffcec6b54aad9410f7ce5afff7b5ffffd6ffffd6ffffefeff7fff7fffff
fffffffffffffffffd6c694ad9421e7ce42efce63ad9431b5a542d6d66be7d673e7de8cf
7ffc6ffffeffff7fffffffffffffff7ffefffffefe7cea59c7b31b59c31f7de6bffe784e
fde9cffffdeffffdef7efadc6b55ad6c652efc652ffd663bd9410b59421f7de94ffffe7f
ffff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7ffffeff
7efbdd6d694cece7bdede9cffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d
edeb5c6c68ce7deadffffe7ffffefffefd6d6c694d6c694ffffe7fffffffffffffffffff
7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdc6bdfffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efe78
c7b5affffe7ffffefffffeffffff7ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffefcebd94a5944a948429ad9c42e7de94f
fffeffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7f7ffeffffffffffffff
fffffffefe7bda552a58410bda521e7d66bfffff7fffffff7fffffffffffffff7ffffd6e
fe79cffffbdffffefffffe7ffef949c8c29b59463ffffdefffff7ffffe7ffffefffffeff
fffffffffcec6bd42a59c18dedea5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7e
fde73948c08c6bd63ffffd6fff7efffffffffffe7ffffd6ffffe7ffffdeffefada59442a
d9c4affffadffffdeffffcee7de8c9c8c31a58c31ffef9cffffd6ffffeffffff7ffffeff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e794949cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffefffffefffffe7ffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffe7ded6b5cece9ccec68ccec694e7deadffefbdded6a5d
6ce9cffefc6ffffefffffe7ffefcedeceadcebda5ded6b5ffffe7ffffefffffefffffdec
ec694ded6a5ffffdefffff7fffff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffdeefe7bdc6c694c6c68cefefbdffffefffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fff7d6ded6a5d6d68cded68cded694d6ce94ffefbdffffe7ffffffffffeff
ffff7fffff7fffff7ffffe7ffffdefff7bdc6c67be7efa5ffffe7ffffe7ffffbdada531a
d9c29ffef9cfffff7ffffffffffefffffeff7fffff7ffffffffffffffffffffffefdebdc
6a529cead18cead31ad8c21ffe78cffe79cefd694efdea5ffffd6ffffeffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffefd6c6ad84dec684ffffbde7d694d6c68cffffceffffdedede9ce
7d68cffef9cfff7adefc673d6b542ad8c21e7d684ffffe7fffff7fffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7efefbdefefbdf7efc6f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdecec6a5d6cea5efe7bdf
fffcef7e7bddece9cefdeb5fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7e7e7debdbdbdfffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7d69c8452ffffcef7e7a5d6c68ce
fe7b5ffffefffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffff
ffff7ffffefefd6a5a59442948c29cec663f7efa5ffffdefffff7fffffff7f7fffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffff7e7ffefeffffffffffffff7f7cea57ba58439b
dad4af7f7a5fffff7effffff7fffffffffffffff7ffffffffffe7fffff7fffff7ffffe7f
fffb5ada54a8c8431efe7a5ffffeffffff7ffffe7ffffefffffefffefb5a59421ada529e
ff7bdfffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffffadb59c319c8c29f7e7a5f
ffff7fffff7eff7a5dede7bffffb5ffffd6e7ce84948c39adad5affffceffffe7ffffeff
fffcedece739c7b18c6ad52ffffd6ffffefffffefffffeffffff7fffffffff7f7fffffff
fffffffffff84848cceced6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edee7949c9ce7e7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fff7deded6add6ce9cefe7bdffffd6ffffd6efe7b5cec694f7efb5ffffcef7efbdd
6c694cec694ded6adffffdeffffeffffffffffff7ffffefd6d6a5d6ce94efe7bdffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fff7d6d6ce9cd6ce94cec68cefefadffffdeffffeffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefe7c6cece9cd
ed694e7de9ccec684cec68cf7efc6fffff7fffffffffffffffff7fffffffffff7ffffeff
fffe7fff7c6cece7befef9cffffdeffffe7ffffa5a5a5319c9c31fff7b5fff7f7fff7fff
fffeffffff7fffffffffffff7fffff7ffffffffffffefcebda521bd9c00b58c08c69c39f
ff7adffe7addebd94efe7b5ffffdef7ffe7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f
7e7d6ffffefffffe7ded6adc6bd84ffffbdffffcecece8cd6d69cfff7c6ffffdeffe7a5d
ebd5a9c7b10bdad5affffceffffeffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffff7fffff7fffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefdececec69ccec68cd6ce94dece94d6c694ffe7cef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdeded6bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7de9c8c42d6bd63a58c31948431ad9c5aefe7adffffe7ffffdef
ffff7ffffeffffffffffffffffffffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff7fffffffffff7cedec663948c10c
ece5affffb5ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
ffffff7ffffe7fff7e7ffeffffffffff7ffffd6cedeb59ce7dea5ffffd6f7fff7e7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffd6cece7b8c9418c6c65af
ffff7fffffffffffffffff7ffffeff7d69ca58c21b5ad4affffd6fffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdee7bd6ba58c18c6bd5afffff7f7f7d6a5b54a9c9c18e
fde7bffffceceb56b948442cece84ffffdeffffffffffffffffeffff7b5c6a539ad8c21f
fefadffe7bdefdebdf7e7cefffff7fffffffffff7ffffffffffffffffff8c8494cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e794949cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffd6ffffd6f
ffff7fffff7fffff7fff7ced6ce9cded69cf7efa5d6ce8cd6ce8ce7e7a5ffffd6ffffeff
fffffffffffffffffffffffefe7bdcec68ce7e7b5ffffeffffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7debdd6c694ded69cd
ed68cdede9cffffdeffffe7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7debdc6c694efefadf7f7addede9cded6a5f
fffdefffff7fffffffffffffffffffffffff7fff7ffffefffffdedec694cebd73efde94f
fffe7ffffeff7ef9c8c94319ca54affffcefffffffff7fffffff7ffffe7fffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffded6bd29c6a500d6a518f7c65affffc6ffd6b5efbdadffefd6f
fffe7f7ffe7fffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffe7deced
6ce9cefefa5efefa5c6c68cd6d6adfff7e7ffffffffffdeffe794a58c21bdad5affffbdf
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffff7fffffff7fffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7f7ffefceded694e7de8cded68ce7cea5ffefdefffffffffffffffffffffffff
ffffff7fff7f7fff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7e7debdbdb5fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffe78
c7b31a58c319c8431bdad528c7b29b5a552ffffb5ffffdeffffe7ffffeffffff7fffff7f
ff7deefdebde7ceb5f7e7cefffff7fffff7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
ffffff7fffffff7ffffffffffffe7fff7adcebd39ad9c18efe784ffffd6fffff7f7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff7fffff7fffff7fff7ffffe7fff7effff7f
fffffffffffffffffffffffffffefffffefeffff7effffff7fffffffffffffffffffffff
ff7ffffeffffffffffffff7ffffe7efefa58494089cad29fff7cefffffffff7fffffff7f
fffd6f7ce8ca58429cebd6bffffd6fffff7fffffffffffffffff7fffffffffffffffff7f
fffe7ffdea5a58c29a59c31ded69ce7e7a59c9c189c9400d6bd42ffff9cb59442a5944ad
ede9cffffe7fffffffffffffffff7ffffdedebd63b59439a58c4aa5945aa58c52cebd8cf
fffdefffffffff7f7ffffffffffffffffff84848cceced6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949c9cefe7effffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7f7fff7f7fff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff7fffff7fffff7fffff7ffffefd
6cea5c6c694d6d694cece94efefadffffd6ffffe7fffff7f7fff7ffffffffffffffffffe
fefc6c6c68cded6a5ffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7efdeadcec684efe7a5ded694d6ce94ffffdefffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7d6ceadc6c694ffffc6ffffdefff7ceffffdefffff7fffffffff7f7fffffff
fffffffffffffffe7ffffe7cec68ca58c4ab59c39e7ce7bffefceffffefded67b8c94299
cad52ffffd6ffffffffffffffffeff7f7ceefdec6efded6ffffeffffff7ffffffffffdec
6ad31bda508bd9c18efc66bf7ce9ce7bda5d6ada5fff7deffffe7f7ffe7fffffff7f7fff
ffffffffffffffff7fffffffffffffff7fffffffff7efe7c6c694ced694c6c684dedeadd
edec6fffffffffffffffff7ffffd6c6ad63c6bd7bffffd6ffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffefffffd6f
fffbdfff7bdf7e7c6fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7deded6c6c6bdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef736b42cece94f7efadfff7adb
5b54a848410cec652ffffbdffffe7ffffefffffe7ffffe7fff7adbda54ac69c42c6ad52f
fffdeffffdedee78cced68cffffffffffffffffffffffffffffefffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7f7fff7fffffffff7ffffeffffff7fffffffff
ffffff7fffffffffffffff7effff7e7fff7fffffffffffffffffff7f7effffff7ffffd6f
fffc6ffff84ad9c08b5ad29ffffd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7bdb5bd4a849410e7e78cffffdefff7f7ffffffffffdec6a552ad9439e7de8cf
fffe7fffffffffffffff7fffffffffffff7fffff7ffffeffffff7ffffd6d6ce7b8c7b18b
5a539b59c29c6ad18c6a508deb521dead31c69c29b59439ffffceffffe7fffffffffffff
ffffffffff7f7deb5ad94638c8439948c31a59429a58c31ffffdefffff7fffffffffffff
7fff7f7fff7848c8cd6ced6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefdec6ceb5d6d6bdefefd6f
ffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c6c694d6d69cffffd6f
fffe7ffffe7fffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffd6d6c684e7de94ffffbddede9cc6bd9cfff7effffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7fffff7fffff7fffffffffff7f
ffff7fffff7fffffffff7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffff7ded6cea5d6d6a5f
fffd6ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7ffffdefff7adc6bd638
c8429948c21bdad29c6ad39fff7d6ffffe7efd6738c8410cece73ffffcefffffffffff7e
7e7b5c6c68ce7cea5d6bd9cf7debdffffe7ffffefffffcedece7b9c8c29a59442dece84d
ed69ce7d6b5ad9c84f7efd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7c6ceadbdbd9cceceade7efcefffff7fffffffffffffffff7f
ffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7f
fffffffffffffffffefefe77b7b6bffffe7ffffdeffffd6efe78cadad319c9421cec65af
fffceffffe7ffffdeffffbddec65aad8c10ad8c08c6a529ffffbdf7ef9c949c21a5a539f
7e7bdfffffffff7ffffeff7ffffefffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
7ffffefffefefffeff7fff7ffe7ffffefffffeffffffffff7fffff7fffff7ffeffffff7e
ffffff7fffffffffffff7fffffffffffffffff7bdcec663e7d663efde5aad9c10bdad42f
fffe7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffff7fffff7fff7fffff7fffffffffffffff7ffffffffffffffffffcec6ce638c9418b
dc65affffcefffff7ffffffffffc6bda54aa58c31f7e79cffffeffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffff7ffffeffffff7ffffefe7d69cb5a552a58c18ad9408debd31dead21c
69408cea518bd9421e7ce73ffffd6ffffeffffff7fffffffffffffffffffff7e7e7d6b5c
6c67bded673b5a529ad9429ffd6a5fffff7fffff7ffffffefffeff7fff7848484d6ced6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7fffff7ffffeffff7f7fff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7efefefefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefd6d6adc6c68cefefadffffc6ffffe7fffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffff7fff7fffff7fffffffffff7ffefbdd6c684efe79cffffcee
7deadcebda5efe7defffffffffffffffffffffff7ffffefeff7d6fff7e7fffffffffffff
ffffffffff7f7e7cee7e7bdf7f7d6fffff7fffffffffffff7fff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7ffffefffffe7f7efcec6bd8cd6d6a5ffffe7fffff7fffffffffffff
fffffffffffffffefffffefffffdeffffb5d6c65aa59421ada542bdb542ad9c10bd9c21f
fdea5ffffdeefce5aa59418d6ce73ffffdefffff7efefd6cece9cd6d694efdea5debd94e
fce9cffffceffffdeffffced6ce8cada563bdb573efefb5f7f7bdf7f7c69c9c7befefdef
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7e
7efdee7e7d6e7efdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefef8
48484ffffffffffffffffefffffdeded68c948c398c8431efd69cffffc6ffffcee7d67bb
5a531b59c18bda518c6a529ffef94d6bd639c8c10948c18cebd73fff7cefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffefffffeff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff7f7fff7f7fffff7fffffffffffffffff
ffffffffff7ded68c8c8418ad9c29ad9c29ad9429dec67bfffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffdef7f79c9ca5319c9c31f7efa5fffff7ffffe7f
fffb5ad9431ad9c42fff7adffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffff7ffffd6e7de9cad9c42ad9431ffff8cffde6bc69c21b58c21bd9439ffefa5f
fffe7fffff7fffffff7fffffffffffffffffffff7ffffe7ffffceffffc6d6c652b59c29d
6b573ffffeffffffffffffff7fffff7fff78c8c8cd6c6d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefe7c6d6d69cc6ce8ce7deadffffdefffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffff7efe7b5d6c684fff7b5ffffdef7efbdcebda5efdecefffff7f
fffffffffefffffefffffd6d6d6add6d6b5ffffeffffff7ffffffffefd6deceadcece9ce
fe7c6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7efdee7e7bdefe7b5e
fdeadded6a5cec694e7e7bdffffeffffff7fffffffff7ffffffffffffffffffffffffe7f
fffadbdb552a59429a59431ffefa5ffef9cc6b531ad9410f7c673ffffaddebd42a59418e
fde8cffffe7fffff7d6d6bdc6c68ce7e7a5ffffcee7cea5dec69cf7e7b5ffffd6fff7c6e
7d69cd6ce94f7efbdffffdeffffe7ffffdea5a58ce7e7d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7736b7bfffffffff7fffffffff
fffefffffd6c6b584a59c5a8c8442a5944ab5a5529c8c29a59421e7d652d6bd31bd9c18c
ea539c69c39b59c21a59418948c21ded68cffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7fffffffffffffff7ffffffffffffe7ffffcefff7ceffffefffffe7fffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffffefb5ad52948c10a
d9c298c73109c8439ffefbdfffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffefffffc6bdbd637b7318cec67bffffdeffffdeefd67b9c9429bdad52ffffcef
fffe7fffff7fffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffefffffdee
7d69ce7d68cffffceffffb5bd9c4aa58431bda55affffceffffe7fffff7f7fffffffffff
7fffffffff7fffff7ffffefffffdeffffd6e7d673b59c31b5944affffdefffff7fffffff
7fffff7ffff848484d6ced6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7e7e7bdcece94c
6c694efe7bdffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffff7d
ecea5d6c694fff7c6ffffe7ffefc6cec6a5d6ceb5ffffe7ffffe7ffffe7ffffcee7e7b5b
dbd8cc6c694f7efc6ffffefffffe7f7e7bdcec694c6c694dedeb5ffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7efe7d6ceadbdbd84cec68cc6bd84ded6a5e7debdffffeff
fffeffffff7fffffffffffffff7fffff7f7ffefcef7e7a5b5ad4a8c8418ad9c4af7e7a5f
fffe7ffffdee7d663ad9c10cea539ffd66bbda521ad9421ffefa5ffffe7ffffe7d6d6adb
dbd8cffffc6ffffdefff7c6d6c694dece9ce7d6ade7d6add6c69cefe7bdffffe7ffffeff
fffefffffde949484e7e7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffefeff7847b94fff7ffffffffffffffffffffffffffffffe7decea5a
59c638484319494429c9c39ded66bffffa5f7e773b59418c69c21bd8c18e7b552d6b54aa
59c21b5bd4affffb5ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ff7ffffffffffffd6cece73b5ad5acec67bf7efa5ffffe7fffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7bd9c9429adad29e7d66bad944abdad7bfff7e7f
fffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7e7de9c9
48439b5a55affffc6ffffcec6b54a9c9429dece7bffffdeffffefffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7ffffefffffd6d
6bd84a58c5ae7d6adffffeffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fff7fffff7ffffeff
fffe7ffffdefff79cad9c31ad9c39fff7adfffff7fffff7fffffff7ffff8c8c8cd6cecef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7efefbdd6ce9ccec69cefe7cefffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff7efd6cea5d6ce9cffffdeffffeff
ff7ded6ceadd6cea5ffffceffffdeffffd6efefadcece8cd6ce94c6c68cded69cffffcef
fffd6efe7a5d6ce94cec694ded6b5f7f7d6fffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
7efd6cece9cd6d69cefe7a5efe79cfff7bdffffeffffffffffffffff7fffffffffffff7f
fe7c6d6bd84b5a5399c8c189c9421b5a552f7debdffffffffffffffffeffff794ad9c18b
da521cea521bd9c18b59c29ffffc6ffffe7ffffded6d6a5cece9cffffd6ffffe7ffffdef
7e7bdd6cea5d6c6a5cebd9cd6ceadfff7d6fffff7ffffeffffff7efefde9c9c8ce7e7def
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffe7e7ef7
b7b8cf7f7ffffffffffffffffeff7fffffffffffffff7e7f7f7c6dede9cd6de94efefa5f
fffc6ffffcefff79cb59c31bd9c18ce9c21ffd684fff7a5bdb542949c18bdce5affffd6f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffefa5a59c317
b7b108c8c29a5a542f7efa5fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffefe7ce94948418cec64affffadffefb5ffe7d6fffff7ffffffffffffffffe7ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffff7cead9c63a58c42e7ce7bffef8c9
c8c21b5ad42efe79cffffe7ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7ffe7cedeceb5ffffe7fffff7f
ffffff7ffffeffffff7fffff7ffffffffffffffeffffff7ffffefffffefffffbdb5ad4aa
59429ded67bffffe7ffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7f7ffffffffffefffffe7e7e7b5cec694d6ceadfffff7fffff7fffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffffff7e7decec69ce7d6adffffe7fffff7ffffe7efdebdc6bd8cf7f7b5f
fffceffffced6d694cec68cf7e7b5e7dea5cebd84fff7adffffb5e7de94d6ce94d6ce9cc
ec69cefe7c6ffffeffffffffffffffffffffffffffffff7e7deb5d6ce9cefefadffffdef
fffdeffffeffffff7fffffffff7fffffffffffff7ffefceb59c52b59c31ad9c18c6ad31d
ece6bffefb5fff7f7fffffffff7ffffffffffffbdc6b542b59c18b59408b59410bda531f
ff7bdffffdeffffbdced694d6d6adffffe7ffffe7ffffefffffe7fff7d6e7d6bdded6bde
fe7cefffff7fffff7fffff7fffff7f7efef94948ce7e7e7fffffffffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7e7f7f7f7ffffffffffffffffffffffffdedede737384f7fffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffefffffdeffffdeffffe7fffff7ffffeffff7cebda552a
d9410cead39fff7c6ffffe7efde84949418949c18deef84ffffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7efd67ba59418b5b542adad42948c18c6b55af
ffff7fff7f7ffffffffffefe7d6b5efd6b5ffffefffffefffffcec6a55aad9c31f7e784f
fffdeffffefffffffffffffffffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffefe7ce9ca58c42b5a539bdad399c9421d6ce73ffffd6ffffeff
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffe7cec6739c9c29bdb552ffffd6fffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeff
fffded6cea5cecea5f7efd6fffff7fffff7fffffffffff7ffffffffffffffffffe7ded6d
6c6a5e7deb5fffff7fffff7fffff7fff7d6c6c68ce7e794ffffbdf7f7a5d6ce8ce7d6a5f
fffdeffefc6dece94ded694efef94d6d684efdeade7deb5d6cea5dedeadffffdeffffeff
fffffffffffffffffffffe7ded6a5cece94fff7c6ffffeffffffffffffffffffffff7fff
fffffffffffffffefd6ce8c948418ceb539ffef73ffffa5ffffdefffff7fffffffff7fff
fffffffffffffffdee7d67bbda531ad9410bd9c18c6a531ffefa5ffffceffffb5c6c67be
7e7bdfffff7ffffe7ffffeffffff7fffff7ffffeffff7e7fffffffffffffffffffffffff
fffffefeff794949cdee7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffbdbdbd5a5a5a4242428c8c8cefefefffffffffffff7b7b7b4a4a4a737373e7e7e7f
ffffffffffffffffff7f7f76b737bffffffffffefffffe7fffff7ffffffffeff7fffffff
fffeffffff7fffff7fffffffff7fffffffffffff7d6bd8ca59c29dec66bffffeffffffff
fffc6d6ce6b8c9410adad39ffffc6ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffff7ffffcec6a539a59410efef84eff78c9c9c21ad9c39ffffdefff7effffff7f7f7ce9
c8c42a5944aefe7bdffffe7ffe794a58421b59c42ffffbdffffe7ffffeffffffffffffff
ffffffffffff7ffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
fe7cebda563a594219c94189c9431f7efa5ffffe7fffff7fffff7fffffffffff7fffffff
ffffffffffff7fffffffffffffff7fffff7fffffffffffff7fffffffffffffffff7f7f7f
ff7f7fffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffe7efe79c949c21adad39f7efb5fffffffff7ffffffff8c8484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7e7e7b5c6c69cdedeb5f
fffefffffeffffff7fffffffffff7fffffffff7efe7decec6c69cefe7bdfffff7fffff7f
ffff7ffffe7bdbd84d6de8cf7f7a5d6d68ccec68cffefc6ffffe7ffffe7e7d6add6c68cc
ece7bd6ce8cf7efbdfff7d6d6cea5d6d6a5ffffc6ffffe7fffff7fffffffffff7ffffded
6ce9cd6d69cfff7cefffff7ffeff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffd6c6bd6ba
59421efd65affffa5ffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fff7def7deada
d9431b59c29b59c21cead42efce84ffffbdffff9cbdc673e7dec6ffffffffffeffffff7f
fffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7eff7ffffffffffffefeff7848c94dee7e7f
ffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf7f7f75a5a5ab5b5b5f7f7f76
363638c8c8cffffffa5a5a55a5a5affffff8c8c8c6b6b6bfffffffffffff7f7f7f7ffff7
37b7bffffffffffefffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fff
ff7fffff7ffffffffffffefffffb5ffffc6ffffffffffffffffeffff7adc6bd52847b08b
dad52fff7adffffdeffffe7ffffffffffffffffffffffefffffdeefde84ad9418bdad29f
fffc6ffffbdb5b539ad9c29ffe7bdfffff7fffff7d6d69cada521a59c21ded694ffffd6d
ec65aa58c18e7ce84ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffefefd69cbdad428c8410c
ec67bffffd6fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffff
ffff7fffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff7ffffd6c
6ce5a8c8c18cebd84ffffefffffffffffff94948cd6d6d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffff7f7fffffffff7fffff7fffff7fffff
ffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef949494f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7ffffd6ded6adcecea5ffffe7ffffeffffff7fffff7f
ffffffffff7ffefe7ded6bddedeadf7f7cefffff7ffffffffffffffffe7f7efbdd6d68cd
6d684d6d68cefe7b5fff7defffffffffff7ffffe7efdebdcec694e7deadffffe7ffffe7e
7e7b5c6c68ce7e7a5ffffdeffffeffffff7ffffefe7deb5d6ce9cefe7b5fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffceb5a55a9c8c29f7de84ffffdefffff7f
ffffffffffffffff7f7ffeffffff7fffff7fffffffff7e7e7ce94a58c31ad9429ceb54af
7de8cefde8cefef84dede94efe7d6fffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7e7f79494a5e7e7effffffff7fffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffcececec6c6c6cecece4a4a4affffffffffff7b7b7b5a5a5af7f7f75a5a5aa
dadadf7f7f7bdbdbd6b6b6befefefffffffffffffbdbdc65a636bdee7e7deefd6efffd6e
ff7d6e7e7d6deded6f7eff7e7e7e7e7e7efdedef7e7deffe7d6ffefdeffefdee7efefd6d
eefc6e7f7d6efdeeff7e7f7ffe7deffefbddec684bdad529c8c29bda54acebd63dec694d
ec6bde7ced6efe7d6ffffdefff7a5dece5aad9c18bdad39ffefb5ffffc6b5b5429c8c21d
eb584fff7defff7cec6b56ba59c00adad08cebd6bfff7adcebd39ad9c21debd8cffe7dee
7ced6e7d6dedee7dedee7d6deefdedeefdedee7e7e7e7efe7e7dee7efe7e7dee7e7e7efe
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7efe7e7efe7e7e7deefe7def7dee7efe7efe7deefd6deefd6e
7efdee7e7e7efdeefffe7f7ffe7deefd6adcebd5aadad42cec68cf7f7def7efefefdeeff
7efefefefefd6ded6e7efe7dedeefdee7efdee7e7deefdedeefd6e7efd6dee7e7e7e7efd
ee7e7dee7efdee7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7efe7e7e7e7e7efdedeefe7e7efe
7deefefe7efefdee7efe7eff7e7f7e7dee7e7d6ceefe7bdc6ce6b9c9c31b5a55aefd6adf
7ded6ffe7ef736b6bb5bdb5dedee7e7e7efe7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7efd
edeefe7e7f7dedeefe7e7efe7deefefe7efe7dee7efe7e7e7dedee7e7e7e7dedee7e7e7e
7e7e7e7e7efdee7efe7e7efe7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7deefe7d6e7dededee7efeff7e
fe7efefe7efefe7f7efeff7cededecee7decee7ded6efe7d6e7e7e7e7efe7deeff7e7f7d
edeefdedeefdee7e7d6dededee7dee7efefd6dee7e7e7f7dedeefdee7f7dedee7e7e7e7d
ee7dee7efdedee7d6e7efdee7e7dee7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7c
6c6c67b7b7bcececee7e7e7dededee7e7e7d6d6d6e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7efe7e7efded6d6efe7def
fefdee7debdc6bd94ced69cd6deadeff7d6dee7cececebde7deceffffeff7e7d6cec6a5c
6c69cdedeb5efe7d6fff7e7f7efe7f7efd6ded6adc6c68cd6ce94d6ce9cd6c6adefd6c6f
7dedeffe7efffe7def7e7d6d6c6a5e7debdf7e7d6ffefdeded6b5c6c694c6ce8cdee7a5e
7e7b5f7efceefe7bdded6adcec69ce7d6b5efded6f7dee7e7dededededed6d6ded6d6e7d
ededef7f7deded69c9c9442b5a54affde9cffefd6ffdee7efd6efe7e7efd6efd6d6f7ced
ef7d6e7efd6efe7e7ffe7e7e7c6adc6ad73c6ad5ae7d673dece73dece7bcece6bced68cd
ed6cef7e7ffe7e7e7d6e7d6e7e7deefefdee7e7dee7e7e7e7e7e7e7e7efe7deefe7def7d
edeefcecede7b7b8cc6cecedee7e7ced6cedee7d6dee7dee7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7efe7e7e7e7e7efe7e7e7e7e7efe7e7e7e7e7efe7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e
7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7e7d6d6d6e7e7e7e7e7e7efefefb5b5b5cececed
edede181818d6d6d6dedede7373738c8c8cffffff4a4a4ab5b5b5ffffffe7e7e7181818e
fefefffffffb5b5b57b738431394a9c9cad8c948c8c947b9c9c84949484948c8c9494949
4949c8c8c9c8c8ca58c84a5948cad948c9c9c948c9494848c9c9484949c848c9c8c848ca
5948cb59c84b5947bad8c52b59c4a9c84219c8c29a594399c8c63ad9484b5a5949c9463a
da5429c8c10b5a521bdad52bda58cad9c84a59c39ad9c29ad8c4abd946bbd9c6ba59431a
da500adad00b5a539ad9c42ada5109c8c10bd9c73bd94a5a594a5a59ca59ca59c8c9c8c8
c9c848c948c948c9c8c8c9c94949494948c9494948c8c949494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c949494949494949494948c8c9
c9494948c94948c9c8c8c9c94949c8c948c8c9c848c9484949c94948c8c9c8c9ca58c9ca
d9c94ad9c73a59c529494429c9c73a59c949c949c8c8494a59ca594949c8c8c8c8c948c9
494948c94948c948c8c94848c9c848c9c848c948c8c948c9494948c948c8c94948c948c9
4949494948c949494948c94949494948c94948c9c948c949c8c9c948c9c9c8c9c948c949
c949c9c949ca59c9cada58cadb563948c319c8431c6a56bcead94bda59c4239317373739
ca5a594949c9c9c9c94948c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c9494949c8c8c9c948c9c8c8c949
c949c948c949c94949c8c8ca5949494948c9c94949494949c949c8c94948c94948c8c949
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c94849494849494949ca58c8c8c948c8c9c94949c9c9c8484849
49c9c8c9c9c8c9c9c849c948c9c9c8c94949c948c9c8c8ca59ca5948c8c9c9c8c949c8c9
ca58c8c94848484849c9cad8c8ca58c8c9c8c94948c948c8c9c8c8c94848c9c8c8c948c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c8484843939398c8c8c9c9c9c9
c9c9c9494949494949494949494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
49494948c949494948c8c94949494948c949494948c8c94949494948c949494948c8c949
49494948c949494948c8c9494949c9494949c949ca59c94ada594ada584bdbd8ccece9cb
dc694949c73a5a58cb5b5a59c948c9c8c7bbdad94c6bd9cc6c69cb5b594a59c8c8484739
4847ba59c8cc6bd9cc6c69cd6cea5cebd9cc6b5a5b59c9ca594949c848c9c8c949c8c8ca
d9c8c9c94849c948c9c8c84a5a584b5b58ccece94ced69cced6a5d6d6a5d6d6a5c6c69cb
dbd94b5a594ad94a59c8c94949c949ca59ca5a5b59c8ca5a59c94b5a584adad5a8c8c298
c8431b59c63b5a58c9c848c948c948c949c849c947b94848ca5848c94849c949ca594a5a
d94949c8c6bad9c5ab5a55adece84ded684dede84c6c684a59c9c8c7b9c8c8c948c948c9
4949494948c9494948c8c9494949c8c8c9c948c9c8c8c9c9c9cad84849442424a7b84849
ca59c8c948c9ca594949c949494949494949494948c8c94949494948c949494948c8c949
4949c948c949494948c8c949494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9494949494949494948c8c8c9
494948c8c8c9494949494949494949494948484849c9c9cbdbdbd4242426363634242428
48484ffffffffffff313131bdbdbdefefefdedede424242efefefffffffefefefdedee77
36b84f7effff7f7f7efefe7efe7defffff7fff7f7efe7efe7eff7e7efffe7e7ffe7efffe
7e7f7efeff7efefe7eff7efd6e7f7deefffdeefefe7efe7efefe7fff7efffefeffff7def
ff7bdffe794e7d66bb5a542947b39e7ce94ffffd6f7dea5ad9c39a59421d6ce63ffefadf
7dedeffefe7ded684a59c31ceb563ffffb5ffe79cc6a539b5a500b5ad00ad9c21d6c652a
d9c10cebd4affdebdffe7f7efdeefefeff7dee7e7deefdee7f7deeff7e7efe7fff7e7ffe
fefefeff7efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefeff7efefefe7f7efefefe7f7efeff7e
fe7f7efefefe7f7e7eff7e7f7f7eff7f7f7efe7f7ffefffffefefffffe7ffffceffffd6f
7f7e7f7f7f7e7e7efefe7f7f7effff7efffe7e7eff7f7f7efefe7eff7efeff7e7eff7e7e
ff7deeff7e7efefe7eff7efefefe7f7f7e7efefe7eff7efefefe7efefefefefeff7efefe
fefeff7eff7f7efeff7eff7efe7f7f7eff7f7e7f7f7eff7e7dee7fff7f7efeff7f7f7e7f
7f7c6cec67bad9439bd9c4affefbdffe7ce948c84bdc6c6dee7e7dee7e7efe7efefe7e7e
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefeff7e7e7f7efefffefe7f7f7eff7efefeff7efeff7efefffefeff
ff7effff7eff7efe7f7f7efefefefefefefe7efefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefeff7d
eeff7deeff7efefeffffff7ffefe7ffffefffffeffff7efdee7dedeefefdeefefdeefefe
7efe7f7f7e7ffefdefff7deffefdeffefdef7efd6e7e7bdefefc6ffffe7efefe7efeff7e
7e7f7efeff7e7efefeff7efe7f7e7eff7e7e7efe7eff7efefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefcecece949494d6d6d6efefefe7e7e7e7e7e7e7e7e7efefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefeff7e
fefefefefefefefefefeff7efefefefefefefefefefeff7efefefefefefefefefefeff7d
ee7e7efefeff7eff7efdee7e7d6cef7efd6efefc6d6d6a5d6deadeff7ceefefd6f7f7e7e
fe7d6f7efd6deceadd6ce9cd6d6b5dee7ceeff7e7ffffeffff7effff7efefe7d6ded6c6c
ec6added6c6efded6f7efe7f7e7e7f7e7f7f7eff7fff7fffff7f7fffff7f7efeff7efe7e
fefdef7efd6d6deb5c6ce9cb5b584bdc68ccecea5e7e7c6f7efd6ffefe7f7e7f7f7eff7d
ee7e7e7efefe7deefffeff7ffffe7ffffb5c6c65a948c21e7de94fff7cefff7eff7eff7e
feff7eff7ffdeeff7deefefe7f7deeff7e7efe7f7ffefffffeffffff7efffffceffffcef
fefbde7dea5d6d68ce7e7b5f7e7eff7efffefeff7eff7f7e7efefefefefefefefefeff7e
7eff7efeff7e7e7f7efeff7efeff7d6d6de8c8c94c6ceceefefefeff7efefefefe7efe7e
fefe7efefefefefefefefefefefefefeff7efefefefeff7efefefefeff7efefefefeff7e
fefefefefefefefefeff7efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe7e7e7f7f7f7f7f7f7f7f7f7e
7e7e7efefefd6d6d6c6c6c6e7e7e74a4a4aefefeffffffff7f7f7ffffffffffff525252b
5b5b5ffffffd6d6d6424242dededeffffffffffffefeff7737384f7effffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7fff7fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffefffffd6ffffc6d6c66b9
c8429dec673ffffbdf7de94ad9439bdad52ffffbdffffe7fffffffffffffff7b5949429a
59c31ffffb5ffff94b58c18ceb531c6b529a58c08c6b529a59410d6ce6bffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7e7adc6ad4aad9429f
fffbdfff7c6b5ada5d6dedefffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffeffffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7f7fff7ffeffffff7f
fffefffffd6ffffdeffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffe7ffffdef
fffdeffffdef7e7a5a59c52c6c67bffffdefffff7f7efeffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefefbdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffdecece9cc6c69cffffeffffff7fffff7ffffffffffefd6c694d6d6a5f
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7def
fffefffffe7ffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffb5f7e773c6bd39a59c29fff7b5ffffe7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7fffff7ffffe7ffffceffffdef
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7bdbdc6efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b5f
fffff393939b5b5b5ffffff949494a5a5a5f7f7f79c9c9c6b6b6bffffff9c9c9c636363f
fffffffffffefefefefefef737b73a5a5a57b73849484948c7b8c8c7b84847b7b8484847
b7b847b848473847b7b847b7b84737b8c7b847b84847b8c7b7394847b947b8c73848c737
b847b7b7b8c7b738c847b8c8c847b9c9473a59c63a59442948c21c6ad42d6b54aad8c299
47b298473319c946ba59c8c8c6b8494737b8c8c529ca5399c9c18b5a518c69c18c69c21b
58c31bd9c39bda510ad9c08ad9c219c94399c8c638c7b737b7b7384848c73738c7b7b8c8
484738c8c738c738c8c7394847b848484847b847b7b847b7b847b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b847b8484847b7b84848484847b84848484847b7b84847b847b7b8c8484847b84847b847
b7b7b7b84847b7b737b7b7b7384847b848c7b847b848c847b7b847b7b84847b848c84848
484738c8c7384846b84847b847b84847b8c847b8484848484847b8c847b847b7b8484847
b7b847b84847b7b84848484847b7b848484847b7b84847b847b7b8484847b7b847b84847
37b6b7b7b736b6b7b7b73849484849c8c5aa58c21bda531cead52a5945a4a42395a636b6
b84736b7b737b7b847b737b847b848484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b84848484847b7b8484848
c847b8c847b8c847394847394846ba5947b9c947b8c84737b7b6b8484737b847b7b847b7
b847b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b7b8484737b8c7b848c8484738c84639c8c5ac6b57bbdad7b9c946b8
47b6b84847b73737373736b847b639c8c63ad9452ad944abd9c52c6ad5ab5a54a9c8c299
48c31ada55a948c639c8c7b8c7b848c8484847b7b84847b84847384847b7b7b84847b8c7
b7b848484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484846b6b6b5252527373737b7b7b7
b7b7b7b7b7b7373737b7b7b7b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b848484847b7b848484847b7b848484847b7b848484847b7b848484847b7b848484847
b7b848484847b7b84848484737b736b7373736b738c848c94848494847b9c9473b5b58cd
6d6ada5a5847b7b6b9c948c847b6bc6b594cec68cbdb584848c73848c847b84737b847b7
b847b848484847b84847b8c847b848484847b7b6b84846b7b8473848c7b7b7b8484848c7
b8484848c847b7b73737373736b73847b8c847b8c8c848484846b8c8c6b8484638484738
47b7384737b847b7b8c848c73738c847b849c9473bdad63bda531ad9418a58c189c8c318
47b4a8c8c737b847b6b847b73847b7b84847b7384847b947b7b7b8484847b847b7b84847
b7b8484848484847384847b7b73739484849c947b9c9c84847b847b73847b7b7b9494947
b7b847b84847b7b847b84847b7b847b84847b7b7b7b8484737b7b7373734a4a4a6b73737
373737b7b7b7373737b7b7b7b847b84847b7b847b84847b7b7b7b8484847b7b848484847
b7b848484847b7b7b8484847b847b84847b7b847b84847b7b847b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847
b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484847b7b7b8484848
484847b7b7b737373848484848484848484b5b5b5d6d6d6ffffffcecece5a5a5a3131316
b6b6befefefffffffefefef6b6b6b4a4a4a5a5a5ad6d6d6fffffffffffffffffffffff76
36b4a4a52390800080800101000181000081000000000000000080000000008000008000
010000000000000100000181000180800000808000008000008080000080000100000080
008080000001008002918007b6b00b59c10c6ad18bd94218463212108000808000000001
80010180000211800636b08bdc631736b00b58c00ce94216b3100633100bda510bdad089
c8c214a39001818000808000008000008080000180000100808000808001000080800100
800080000000008000000000008000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000000000000
800080000000800000000000808000800000808080000000000080000080000080000080
000080000000010000008000008000000080800100000000808000808000808000800000
800100800100800080800001000000800000800080000080000080000080000080000000
000000000000808000000000008000000000000080000000810000008000000180000181
00008210800634a009c84008c73085242001008000000000018080008000808100800080
800080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000800000800001008001008001808001008002
921004231184239181810000808000008000808000000000008000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000100008101818001808003929008c7b319c84425242101808001008001008081008003
929085a42107b6310846300522900634200a58c10c6b539ada531524a002110002108001
800000800000800000800000808000800000800100000080800080000000000000000000
000000000000000000000001010100000000808080000001010100000000808080000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000000080000000
000080000000000080000000000080000000000080000000000080000000000080000000
008000808080800100800081000081000002121006b6b42e7e7bd6b6b4a1810081000001
80800cebd9cefe7a54a42080810000000000008000008000008000000000800100800101
008180800080008000008000010000008000008000000000008080000000008000008080
808180800210800210000100808000808000810000000000800000800000808000008000
81000080800292900847300bd9c29b584218c52184a18001808000810000010000010000
010000000000800081000100800100000080008000008000008000000000008000000080
800210800100800000800001008080800080000000000000000080000000000080000000
008000000000008000000000808080808000000000008000808080808080800081008080
008000000000008000000000000000000000000080000000000080000000000000000000
008000000000008000000000008000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000808080000000808080000000
00000080808848484c6c6c6ffffffffffffefefefcececef7f7f7ffffffffffffffffffe
fefefdedededededeffffffffffffffffffffffffe7efde6b7352848c735a525263526b5
242525a4a5a635a5a5a52524a52525252524a5a4a4a5a4a4a5a42525252524a635a4a6b5
a425263524a5a5a425a634a4a525242525a394a5a42525a424a525a63635a52526b5a429
48c39ad9c31ad8c18b59439735a316b5a525a5a5a4a4a525a4a526b52525a5a31848c428
48c10a5a518bd9c18b584299463429c7342ad9418b5a5189c8c42635a29636339636b4a4
a52424a524a42425a5a526b52524a5a5a4a5a4a52634a635a4a5a52525a4a524a4a5a524
a52525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252524a524a5252525252525252525252525a52525252525a52525
2524a5a5a525252525252524a4a52525a634a52634a525a424a524a52524a5a4a525a4a4
24a4a52525a5a52635252525252425a5a425a52425a5252524a5a5a4a63524a5a5a525a5
a4a525a525252525252525a4a4a5a4a525a4a525a52525a4a525252525252524a525a524
a524a4a52524252524a5a52525a4a424a42424a52525263524252634a398c7321b59c29b
5a5318c732942311842423952524a4a52426b5a526b5a4a5a52425a5a4a52524a5a5a524
a525252525a4a4a5a52525a524a5a52525a5252525a525a5252525252524a524a525a524
a525252525252524a5a525252524a5252525252525a525252525252525a5252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525a52525
2524a5252524a525252525a5252525a525252524a5252524a4a5252525a5252525252525
252525a52525a524a635a4a6352426b5a396b63297363297b7339a59463a5945a7b73395
252295a63425a634a4a52394a524a52525252525252525a4a52525252525252525252524
a52525252524a52525252524a524a525a4a52525252525a5263634a524a524a396b5a298
c7321b59431ad9439947b31635a31635a4a5a4a4a6352427b6331a58439b59442bd9c39a
d8c29ad9421ad9421ad9418ad9c21a594297363216b5a3963524a6352525a524a5a5a4a5
2525252525a524a5a5a52635252525252525252525252525252525252525252525252524
242423131314242424a4a4a5252524a4a4a525a52525a5a5252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
25252525252525252525252525252525252525252525252424a425a635a524a52524a526
3525a635252635a428c8c63c6c694bdbd946b63426b5a427b7352efdeb5c6b57b7373424
a52424a52524a524a525a5252524a5252524a4a5a524a634a425a525252525a425263425
2634252634a4a52524a525a52525a4a52524a5239525a424a4a5a4a426b4a426b524a6b5
24a525a5a4a5a5a42525a4a524a525a525a5a524a5a5a31525a214a5200848410bdad39a
d8c299c6b298c524273424263524a525a4a395a313963314a6342525a52524a526352635
a4a63524a5a4a52424a5a4a42524a4a524a424a4a4a4a5a52426b5a4a6b524a5252524a5
24a4a5a525a525252525a5a4a525252525a4a52525252524a525252525252524a525a525
2524a4a524a3131294a4a4a525252635a634a4a4a52525252524a52525252524a5252525
2525252525252525252525252525252525252525252525252524a52525252524a525a525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
252525252525252525252524a4a4a5252525a5a5a5252524a4a4a5a5a5abdbdbdc6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b8473fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ded6ceadded6adfff7d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffdeb5b573a5a55abdad63efd69cf
fffd6ffffc6cec673847b29ada57bf7f7e7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffff7fffff7ffffffffffffffffe7ffe7adad9c429c94319c8452f7d6c6f
ffffffffff7ffffc6e7de8cffefadffffdeffffeffffff7fffffff7fffffffffff7effff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffff7ffffeff
fffefffffdeefd66bb5a5299c8c31a58c31b59429efce73ffffdeffffefffffeff7ffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffff7fffff7fffff7ffffeffffff7fffff
ffff7efffdefffffff7ffffefffeffffff7ffffffffffefd6ad4ace9c18bd9c10c6b542f
fffdeffffe7fffffffff7dead8c31b59c31dec684d6bd84a59c42948418bda54affef94b
da539a58c29ffe7a5ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd
6ce9cd6ce94ffffceffffdeefe7adc6bd94efefc6ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffffefffffdefffffff7f7fff7fffff7f7fffffffffff7f7fffff7fffffff
ffffffff7fffffff7efe7a5adad39a5a521ada5299c8c31f7dea5ffffdefffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c94e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7ffffffffffffffffffbdbdbd9c9c9cf7f7f7fffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffefffffefffffefffffe7ffffd6ffffe7ffffe7ffffd6cec68c948c63b
dbdadfffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffefffffeff
ffffffffffffffffffff7deb5ad52a59439947b39ffd6b5fffff7ffffefdec673ada531b
dad4ae7d68cffffceffffeffffff7fffffffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffff
ffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffff7f7ffffffffffffffffffffffffffeffffffff
7f7fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffdeffffbdffdeb5e7ce8cb59c21b59c10d
ece63ceb552bd9418f7ce5affffdefffffffffff7f7fff7fffff7fffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffeffff7f7ffffeff7fff7fffff7ffefffffeffffffffffffff
7fff7f7ffeffffff7ffffdece9c31ce9c08c69c08b59c21ffffceffffe7fffff7ffdebdb
59421d6bd42fff7bdffffd6d6d68cc6bd6befd69cffffc6dec663a58c21d6bd73ffffd6f
fffeffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7dede9c9c94e7efe7fffffff7fffffffffff7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefe7dea5ded694f7efa5ffffb5d
ed69cd6cea5f7f7d6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffdeffffd6f
fffefeff7fff7fffffffffffff7fffffffffffff7f7ffeff7ffffffffffffffe7cebd6b9
c9c10a5a510ada531bdad63ffffd6fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffff636363292929c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffefffffefffffefffffefffffe7fff7ceded6bdf7efe7fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffeff
7efa5c6bd5a948431ceb573ffffdeffffcebda539948c109c9429948c31d6ce8cffffd6f
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7d6f
ff7c6ffffe7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff7fffffffffffffff7f
fffffffffe7fff79cc6bd52ada55a9c8c4aa59431dec65affffbde7d684bd9c21d6b552f
fffeffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffff7fffffffffffffff7fffffffff7f7effffff7f7dea5b
59421c6a510c6ad18a59421ffffc6ffffefffffffdebd94b59421d6c64affffe7ffffeff
fffe7f7f7bdffffefffffdeffffa5a59421b5a539ffefa5fffff7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949c94efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffff7c6ded694ded694ded694d6ce9ce7deb5ffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdefffff7fffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffefffeff7ffffffffffffffd6b59c52a59c21cec64af7e78cffefb5f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdedede6b6b6b7b7b7bf7f7f78c8c8c6b6b6be7e7e7fffffff7f7f7ffffffc6c6c65
252524a4a4a5a5a5a737373f7f7f7f7f7f78c8c8c4a4a4a848484525252adadadffffff7
b7b7b2121217b7b7b525252848484efefefffffff8484846b6b6bcececeffffff7373737
37373ffffffbdbdbd4242428484847373736b6b6befefef9c9c9c7b7b7bf7f7f7c6c6c66
b6b6bd6d6d6f7f7f7bdbdbd636363d6d6d6ffffffffffffffffffffffffd6d6d6b5b5b5f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffeffffff7f
fffeffffff7ffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7fffffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffffffefffffd6f7ef9ca59442ad9442f
fe79cffffa5b59c21b5a521c6bd528c8c31a59c42ffefa5ffffceffffd6ffffd6ffffeff
fffeffffff7f7fff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffff7ffffdee7c694c6b56bffffc6fffff7fffffff
ffffffffffffffff7fffffff7f7fffffffffffffffffff7ffffefffffc6c6c64a9494109
c944ab5a573dec684ffffceffffd6efef9cad9421c6a54affefdefffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffefcefffff7fffffff
ff7efffffffffefffffeffffff7fffffff7ffffd6bdbd639c8410dec642c6b529b5a531e
fe7adfffff7fffff7c6a573a59418d6ce52ffffdefffff7ffffefffffeffffff7ffffeff
fffbdc6b54a948c10d6ce73ffffe7fffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffd6e7dea5cec684cec68ccece9cf7efceffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffefffffdeffffd6ffffdefffff7ffffffffffffffffeff7fff7f
7fffffffff7ffe7b5bd9c52ada539ffff94ffffceffffe7fffff7fff7fffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6181818292929e
7e7e74a4a4a000000cececeffffffffffffffffff949494000000737373525252181818b
dbdbd9c9c9c0000006363637373730000007b7b7bffffff7373730000007373737373731
010107b7b7bf7f7f7212121000000636363ffffff181818313131e7e7e72929293131318
c8c8c101010525252e7e7e7525252292929cecece9c9c9c080808b5b5b5ffffff9494940
00000b5b5b5ffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffe7ffffc6c6bd639c9429e7d663ffef6bb59c10cebd39f
fffadc6c66b948c31c6b552ffef8cefce6bdec66bfff7adffffe7fffff7fffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffff7fff7c6c6944aad8c31f7e794ffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffefefefadadad299c9c18ded69cfff7deffffefffffeff
fffefeff7adad9c29b59c31ffefd6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7f7e7adceb573ffe7b5ffffeffffff7fffffffff7fffff7fff
ffffffffff7e7ef9c949429ad9c31fff784cebd39ada531dece94ffffefffffefb5945ab
5a531e7de73ffffeff7fffff7fffff7fffffffffffffff7ffffd6efe784949c10ada531f
fffd6fffffffffffffff7ffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e79c9494f7efeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefefefbdd6ce94c6bd8cd
edeb5ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd
ede94b5b55adece94ffffe7fffff7fffff7fffff7f7fff7f7ffffffffeff7d69cb59442b
dad5affffbdffffe7ffffeffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7ffffffffffffffffffdedede292929424242efefef525252181818dededef
fffffffffffffffff9494941010105a5a5a636363313131d6d6d6bdbdbd3131318484848
c8c8c080808a5a5a5ffffff636363181818e7e7e7ffffff636363212121f7f7f73131311
01010393939adadad393939292929efefef6b6b6b3939399c9c9c292929393939f7f7f78
484841010106363634a4a4a181818c6c6c6ffffff949494292929b5b5b5fffffffffffff
fffffffffffd6d6d6c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
fffdeffffdebdbd638c8410bdad29d6c631ad9400e7ce5affffcef7f7b5a59c429c8c18c
6ad31b59c189c8408d6bd63ffffc6ffffeffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff7ffde9cc69431a
d8410efd673ffffdefffff7f7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffff7ffffeff
fffe7e7e79c9c9418bdb539ffffceffffffffffffffffffffffefffffc6b5ad31ad9c29f
7e7b5fffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fff7f7fff7fffffffffff7ffffdeb
db55aa59431ceb56bffffceffffeffffffff7f7ffffffffffffffffffdea5ad4a848c18c
ec663ffffbdcec652948c21ceb57bffffe7ffefbdad8c42b5a539ffff9cffffeff7ffffe
7fffff7fffff7f7ffffffffffffe7ffffb5adb529949410efde9cfffff7fff7fffff7fff
fffffffffefffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7dede9c9c9cefe7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffeffff7cecece9ccec69cdedebdffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffff7e7adad4a8c84109c8439d6ad7bf
fe7bdffffefffffeff7ffefefffe7ffffe7efce7bad8429b5a563ffffdeffffeffffffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffdedede212121424242dedede525252181818e7e7e7f7f7f7f7f7f7ffffff9494940
00000525252636363424242dededeffffff9494947b7b7b5a5a5a000000949494ffffff6
b6b6b313131e7e7e7ffffff5a5a5a292929f7f7f73939393131318c8c8c2121211818183
93939ffffffcecece7b7b7b7b7b7b212121424242ffffff7373731010106b6b6b5252520
00000b5b5b5ffffff8c8c8c101010c6c6c6ffffffffffffefefefffffffd6d6d6b5b5b5f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefb5ad5a848410a
da518b5a508bd9c18ffe784ffffe7ffffe7dece84a59429bdad21c6b518b59c10a59421f
7e79cffffeffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffffffffeff7ce7bce9421c69410debd4affffc6ffffeff
ffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffe7ffffded6ce7b9c8c21d6c663f
fffeffffffffffffffff7fffffff7ffffd6c6bd4aa59418f7e7a5ffffeffffffffffffff
ffffff7fffff7ffffeffff7f7fffff7ffffffffefffffc6adad429c9418bda542ffefa5f
fffeffffffffffffffffffffffff7dec68c949429a5ad39ffffb5ffffcee7e77b8c8418c
eb56bffffceffe794a58429bdad4affffbdfffff7efffffefffffeffffff7fffffffffff
ffff7ffffcee7e76b949418bdb55affefcefffffffff7fffffffffffff7fffff7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e79c949cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffdeefe7c6ded6bdf7f7defffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffe7ceadad31a5a518b59442a57339dead7bffe7adffffe7f7ffeff
7ffefffffe7e7bd63ad8421d6c68cfffff7fffffffffffffffffff7effffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7393939424242e
fefef4a4a4a181818e7e7e7ffffffffffffffffff9c9c9c101010bdbdbd8c8c8c000000a
5a5a5bdbdbd525252a5a5a5848484101010adadadffffff737373000000848484c6c6c61
010106b6b6bf7f7f7292929313131ffffff5a5a5a000000212121ffffff5a5a5a737373c
6c6c6080808636363f7f7f76b6b6b292929efefefadadad181818adadaddedede7373730
808088c8c8ce7e7e7ffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffff7f7fff7ffffffffffffffffff9c9c5a9c9429b5ad29ad9c10bd9c29ffefadf
fffefffffffffefbdc6bd63cec642ffff6be7de529c8c18c6b56bffffdefffffffff7fff
ff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7ffffffffefdeb552d69c10ce9408cea529fff7a5ffffe7ffffeff7fffff7fffffffffff
7ffffffffffffffefffffdeffffadc6bd52a58c29ffde9cfffff7fff7fffff7fffffffff
7ffefffffe7c6bd52a59418efde8cffffdeffffeffffffff7f7fff7ffffefffffeffff7e
fffffffffffffffe7f7f7b59c9421ad9c18a59421f7e78cffffe7fffffff7fffffffffff
fffc6bd9c4a948c29d6d673ffffdeffffd6f7ef949c9429bd9c42ffffb5ffde63ad8c18b
dad5affffe7fffff7f7ffffe7f7ffeffffff7ffffffffffffffffffffd6fff79cada5318
c8421f7e7a5fffff7fffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedee79c949cefe7effffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7ffffeff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7ffffffffffffefdeb59
49410c6bd31efc673d69c63a57329c6ad63e7efadffffe7f7ffefffffcecea542bd9429e
fdeb5ffffffefe7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7d6d6d6313131393939efefef4a4a4a181818e7e7e7f
ffffffffffff7f7f7a5a5a5212121292929313131525252dededeefefef6b6b6b3131313
939395a5a5affffffffffff8484844a4a4a7b7b7b2929294a4a4adededeffffff5a5a5a3
93939ffffffc6c6c6292929525252f7f7f7adadad3939393131315a5a5ab5b5b5ffffff8
48484424242efefefadadad4242428c8c8c424242313131313131292929525252dededef
fffffffffffcececec6c6c6fffffff7f7f7ffffffffffffffffffe7e7e7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede848484fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffff9c946bc6bd6bb5b539948410d6ad5afff7d6fffffffff7fffffff7ffffdef
fffc6ffffb5ffff8c948c299c8c42f7deadfffff7fffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6debd4ad69c10d
69c10bd9418efde84ffffdeffffeffffff7fffffff7fffffffffffffff7ffffe7ffffc6f
fff8ca59c18bd9c42fff7c6fffffffff7ffffffffffffffffffffffffdee7ce7ba58c29d
ec673ffffd6fffff7fff7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefd6ce8ca
d9c31a59410b59c29d6bd5affffe7ffffefffffffffffe7ffef8cad8c18bdad52ffffc6f
ffff7ffffefffffb5ad9c39cead42ffff7befd639b59c18dece8cfffff7fffff7fffffff
7fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffc6ded673949421b5ad4affefc6fffff7f
ffffff7ffffffffffeff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e794949cf7eff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7dece8cada521d6ce39ffffd6ffefbdd
ead5aa58c31bdc673ffffdeffffefe7deadc69c29bd9c29ffffdefffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7e7292929393939f7f7f7525252101010efefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
fffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffff7f7f7ffffff7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffff
7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffff7fffffffff7fff7fffff7f7fff7ffffffffefffffffff9c947bcec68cb
dbd5aa59439d6ad7bffffeffffffffff7fffffffffffff7ffffdeffffdeffffbdc6c6738
c7b31bda563efce9cffffdeffffeffffff7eff7eff7fffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7fffffffff7fffffffffff7fff7fffff7f7fffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffefffffc6c6a531bd8c00d6a518bd9418e7ce6bffffc6f
fffc6ffffe7fffff7fffffffffff7ffffe7e7d69cdece73bdbd319c9410cea563fff7def
ffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffefdebd7bad8c31c6ad52ffffceffffe7fffffff
fffffffffffffffefffffefffffefffffefffffd6c6ad63b59429c6ad29b59c18ceb54af
fffceffffceffffd6ffffd6cebd39ad9410debd7bffffe7fffffffffff7ffffbdb5a54ab
d9421ffde52dec621b5a518efd6adfffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7f
fffffffffffffffefffffbdadad399c9c29b5b56bffffe7ffffeffffffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffded6de94949ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffdeceb56b9c9408e7d652ffffd6ffffd6ffd684ad94319c9c39ffffb5f
fffe7efdeadb58c21c6a539ffffdefffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
7fff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cdededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7cecece292929313131d
6d6d64a4a4a080808dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7e7fffffff7f7f7fffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffefefef8
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa59c94ded6bdf7efb5dece94ffdec6fffffff
ffffffff7fffffffffffffff7fffffffffffffff7f7efbdbdad6ba58c39b59c4af7e79cf
fffe7ffffeff7fff7ffffffffffefffffe7ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefffffbdbda531bd9c18ffd65ab59421d6bd5ae7d67bc6bd73ded6a5fffff7fffff7f
fffeff7f7c6b59c52a58c319c9c21ada539ffceadffeffffffffffffffffffff7ffffe7f
fffffffffefefd694c69c4ac6b542ffffb5ffffceffffdefff7deffffe7ffffdeffffd6f
fefb5fff7b5ffffa5c69c31c69c21f7d64ac6ad18ad9410e7c663d6b563d6bd6bfff78cb
dad10bda521ffefc6ffffffffffffffffffffffe7c6ad5acea531e7bd29cebd18ada521f
ff7d6ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffffff7ffffffffffffe7f
7ef8c949c219c9c39ffffbdfffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7ef94949cefeff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdebda54aa
59c21f7ef7bffffe7ffffefffffbdc6ad42a59429fff794ffffe7e7ce94ad9421dece63f
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbdc6c6c6ffffffd6d6d6b5b5b5fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7c6c6c6f7f7f7ffffffd6d6d6c6c6c6ffffffffffffffffffffffffe
fefefcececee7e7e7fffffff7f7f7ffffffffffffe7e7e7737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffff7ff847b84ded6c6ffffe7ffffdefff7effffffffffffffffffffffffffffffff
7f7fffffffffffffffffff7f7efadbdb55a948418bdb552ffffadffffe7fffff7fffff7f
fffd6ffffdeffffe7fffff7fffffffffffffffffff7f7fff7fffffffffff7fff7fffffff
7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdef7e79ca58c21c6ad31f
ff794ad8c29a59429ad94319c8421bdad63ffffdeffffefffffdee7e7ad9c7b29bd9c39d
6ce73f7e7a5fff7f7fff7fffff7fffffffffffff7fffff7f7ffeffffff7f7d69cc69c42a
d9c21e7d663c6b563ad9c63c6ad6bf7d694ffffb5fff794c69c42d6a542e7bd4abd9c18c
ea529ffff94dec639a58c08a58c18ad94299c8418d6bd42ad9c00cebd42fff7deffeffff
fffffffffffffffe7c6ad6bb59429bd9c10a59c00b5b539fff7defffffffff7fffff7f7f
fffffffffffffffefffffeffffffffffffffff7ffffffffffffbdb5b542949421c6c66bf
fffe7fffff7fffff7fffffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffd
6d6de8c9494e7e7e7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7f7fffff7ffffb5a58c29a59421ffffa5ffffdeffffeff
fffc6ceb552a58c18ffe77bffffbdc6ad63947b18f7e78cffffeffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef8c8c8ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbdf
fffffbdbdbd5252524a4a4a636363dededef7f7f79494944a4a4a5252526b6b6bbdbdbdf
ffffffffffffffffff7f7f7848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff8c848cd6cecef
ffffffffff7fffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffff7fff7effffffffffffff7f
fffe7ffef9cb5ad429c9429efde84ffffceffffe7ffefbde7d68cefe794ffffd6ffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffffdeefd684a58c29d6c65affffceb59c4aa59429a58c18b
d9421c6a54affffd6ffffefffffefd6d694a58429efc66bffffceffffeffffffffff7fff
ff7fffff7fffffffffffff7ffffffffffefffffc6bd94399c94109c9c21a59c428c84399
c9439ad9c31e7ce5ae7bd4ab58418b58410cead21bd9c18cead4affffbdf7ef73b5ad31c
6b542d6bd52ad8c18a58c10ada521d6ce73ffffffffeffffffffffffffffffff7dec694a
d8c29ad9421adad31dee78cfffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff
ffffffffffffff7fffff7ffffffe7efe78cada5319c9c29ffffbdffffe7fffff7ffffeff
ffff7ffffeffffff7fffff7fffff7fffff7ffffffffffffe7e7ef949c9ceff7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffefa5a58c21bdad4affffceffffeffffff7ffffe7e7c67bbd9c21ffd652f
fff9cb59442a59439ffffbdfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6e7e7e7525252cececeffffff6
363638c8c8cf7f7f7636363dededeffffffadadad393939efefefffffffefefeff7f7f77
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff7fffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffff7ffffff8c8494d6cedefffffffffffff7fff7fffffff
7fff7fffff7fffffffffffffff7fffffffffff7ffffffffffffe7ffffcecece6b9c9429b
db54affef94f7d68cbd9c52948421a59c39dece8cffffdefffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7fff7fffff7f7fff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffd6e7c673a59431d6ce73ffffd6bdb573ad9431bda521ce9c18ce9c31ffe7b5ffffeff
fffd6bdbd73ad8418ffd67bffffe7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
7ffffffffefffffcebd9c4a9c94219c9c31cec67be7de9cbdbd5a9c9429a58c21bd9c29c
e9c31dead39bd9c10ad9418e7ce8cffffe7ffffbdf7ffa5ffffb5ffffc6e7c66bad9429a
5a539dede94fffffffff7fffffffff7fff7fffff7f7e7c6ad8c4aceb55ad6d684ffffd6e
fffeff7ffffffeffffff7fffff7fffffffffffff7fffff7f7fff7fffffffff7fffffffff
fffefffffc6b5ad319c9c18e7d673ffffd6ffffd6ffffe7ffffdeffffefffffeffffff7f
ffff7ffffffffffffffffffdedee7949c9ce7e7effffffff7fffffffffff7fff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffff7fff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefce7bad8c29c
6b563ffffdeefffeffffffffffff7f7d69cc69418e7b529ffe76bbd9c39b5a552ffffcef
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6c6c6c6d6d6d6393939ffffffffffff848484525252ffffffdededef
fffffffffffdedede212121ffffffffffffefefefb5b5b56b6b6bd6d6d6d6d6d6d6d6d6d
ededed6d6d6d6d6d6d6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6d6deded6d6d6ded6ded6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
edededed6d6ded6deded6d6dedededed6d6ded6deded6d6ded6ded6d6deded6ded6d6d6d
ededed6d6deded6ded6d6d6dededed6d6d6deded6d6d6d6deded6d6d6d6deded6d6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6d6ded6ceded6d6d6e7d6cee7ded6e7d6d6dededecededec6d
edecee7e7de73737badadb5d6d6e7ced6deceded6cedecec6dec6c6dec6cedeced6d6d6e
7d6e7e7d6dee7d6d6e7d6cee7dec6efefbdd6ce8c9c9439a58c29bd9c31c69c29ad8410b
dad31948c18bdad5aefdeadf7e7d6e7d6dee7d6e7ceceded6d6deced6d6d6ded6cedeced
6ded6d6ded6d6d6ded6d6dedededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededee7dec6ffd69cbd9c429c9439c6c673e
7e7bdc6bd84bdad4adeb531dea518c68c18dec68cf7efcedee7ad9c9c4abd9421ffce73e
7dec6ced6d6ded6c6d6d6bdd6e7c6cee7ceced6dececedecedee7ced6c6ffe7bdcead6bb
dad5abdb56befdebdfff7d6dede9ca5a54aa59439b59442efbd6befbd6bbd9c319c8c39c
ebdb5ded6e7c6dececee7c6e7efcef7efbde7c694ad8c52adad6bcecea5f7deefdecee7d
6e7d6cedec6dedecee7d6bdd6b584dec68ce7e7b5def7cebde7c6bddecee7cee7e7c6efd
eceefd6cedeced6d6bdd6bdbddebdc6dec6cecee7d6c6e7f7dedeffe7b5cebd42ad9c10b
da531f7de7befd684dec684bdad84c6bd9ce7d6bde7dec6e7deced6d6c6d6d6ced6d6d6b
dc6c66b7373bdc6ced6deded6ded6d6ded6d6ded6d6d6d6d6deded6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6ded6deded6deded6ded6d6d6d
6deded6d6d6dedededed6d6e7d6dee7d6dee7d6deded6d6dededed6ded6ceded6cedeced
6ded6d6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dedededed6d6e7ded6efdebdc6a552ad8429bdad6be7efc6c6e7cec6e7dee
fe7dee7c69cce9418ce8c00efbd31ad8c18b5a563dedebddeded6d6d6d6ded6d6d6d6d6d
eded6deded6dededed6d6d6ded6e7decededed6e7d6cededed6ded6d6d6d6ded6d6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededec6c6c6737373bdbdbddededed6d6d6d6d6d6d6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6d
ededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dededed6d6d6dedededededed6d6d6cececed
6d6d6cecececececed6d6d6c6c6c6d6d6d6e7e7e7d6d6d6c6c6c6dededee7e7e7d6d6d6d
6d6d6d6d6d6d6d6d6cececed6d6d6d6d6d6d6d6d6cececed6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d
6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d
6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6d6cececed
6d6d6d6d6d6d6d6d6cececedededecececedededed6d6d6dededed6d6d6bdbdbdb5b5b5c
ecece181818adadadbdbdbd5a5a5aa5a5a5f7f7f77b7b7badadadc6c6c67373737b7b7bd
6d6d6ffffffd6d6d6b5b5b55a5a5acececec6c6c6cececec6c6c6cececebdbdbdc6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6cec6c6c6cec6c6c6c6c6cec6c6c
6c6c6cec6c6cec6c6cec6cec6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6bdc6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6b
dc6bdbdcec6bdc6cec6c6d6c6bdcecec6cec6c6bdcecebdc6ceb5d6d6ce5a5a5a9494a5c
6c6d6ced6debdcec6b5c6bdadceb5c6d6c6c6cebdc6c6bdcec6c6dececed6c6c6decec6c
6c6add6d6b5cece9cb5b5739c8c429c8429bd9c39efc65adece529c94219c9431d6c684d
ec6addec6c6d6ced6cec6cebdc6c6bdc6c6bdc6c6bdcec6bdcebdbdcebdbdc6c6c6c6cec
6c6c6c6c6c6bdcebdc6cec6bdc6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6cec
6c6c6c6c6c6cec6bddeceadbd9c529c7b299c944ac6ce8cd6d6b5e7e7bde7d684ffe773d
ead29c69421cead63efdea5c6c6849c8c39bd9429efce73ceceadced6cececebdc6ceadb
dd6adbdd6bdbdc6c6bdc6d6b5c6cebdbdbde7ceb5efceaddece9ce7deb5d6c6bdcec6bdd
6deb5c6ce8cc6bd84d6bd84ffd6a5ffdea5c6b573cebd94c6bdcebdbddeadbdcec6d6d6b
dc6b5c6c6b5efd6c6e7ceb5d6ceadd6d6c6c6bdc6c6bdcebdcebdc6d6bdbdc6bdd6cebdf
7dec6deceadd6d6c6b5cebda5ceb5adcebddecee7ceb5d6c6b5cec6c6d6c6cecebdd6c6b
5ceadbdd6bdbdbdd6c6bdd6dec6cedec6a5e7ce73b5ad31a58c21a58c31b59c4a8c73298
c7331ad945ac6b594d6ceb5ceceb5c6cebdc6c6c6cececeadadb563636badb5b5ced6ceb
dc6bdc6cec6c6c6bdc6cec6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6cec6c6c6bdc6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6cec6c6c6c6bdc6cec6c6c6c6c6c6cebdc6c6c6c6cec
6c6bdcec6c6c6c6c6c6c6c6bdc6bdc6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6cec6c6cec6cec
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6bdcecec6c6c6c6cecec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6bdcecec6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c6c6c6cec6c6c
ebdc6cec6cecebdc6cec6cec6c6c6c6cec6bdc6bdc6cec6c6c6bdcec6c6cec6bdd6cebdd
6ceadd6ceb5cec6c6c6c6cebdc6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cec6c
6bdbde7ceadbd9442c69c42c6ad73ded6b5adcebda5c6c6c6bdc6e7cea5dea539d69400d
ead10ad8c10bdb573dedec6c6c6bdc6c6c6c6c6bdcecec6c6c6c6cecececec6c6cec6cec
6bdcecec6d6c6bdcec6c6cec6bdcec6c6cec6c6c6c6cec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6bdbdbd636363b5b5b5c
6c6c6cececebdbdbdcececec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cecececececeb5b5b5d6d6d6d
6d6d6c6c6c6bdbdbdd6d6d6bdbdbdd6d6d6c6c6c6c6c6c6c6c6c6cececec6c6c6cececec
6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c
6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec
6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec6c6c6cececec
6c6c6bdbdbdc6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6c6adadadb5b5b5d6d6d63131317b7b7b4a4a4aa
dadadffffffffffff3939397b7b7b424242737373efefefffffffffffffffffffdedede7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7e7e7ceb
dbd9cbdb594f7e7c6ffffdeffffb5d6c65a9c9429cebd63ffffe7ffffefffffeffffffff
7fffff7fffff7ffffe7fffff7fff7f7ffeffffffffffff7fffffff7f7f7fffff7deffdee
ffffff7fffffffffffff7f7ffffffffeff7fffffffff7fffffffffffff7ffffdebdad6b9
48429a59c42ded69cffffe7ffffffffffefffffdeffffcef7d673ad8418efc66bffffcef
fefa5ad9442c6ad52ffffbdfffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7f
ffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffefffffd6cebd849c8c4a948c4abdad6bd6bd6bcea539ad8421dece94ffffeff
fffefe7ffe7fffffffff7ffefdef79c8ca5f7efeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7effffffffffffff
7fff7f7fffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffded6b57bc6b55afff7b5fffffffffffff
fffffeffff7ffffffffffffffffffffffffffffffeff7efffffffffefc6b59c39bd9431f
fffbdffffd6ffffffefffffffffffffffe7e7b55ace9c10cea508c6a521ffefbdfffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbddedede5a5a5ad6d6d6ffffffefefefefefefffffff4a4a4ac
ececefffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffd6efd6849c8c29b5a54affefadffffe7ffffe7fffffff7ffffffffffefffffeffffff
7fff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7ffefdeffdee7fff7fffffffffff7fffff7f
fffffffeff7ffffffffffffffffffffffefe7d694a59439ada54aded68cffffcefffff7f
fffffffffffffffefffffdeffe794a58c29cea542ffffb5ffde849c8429bdad52ffffc6f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffefffefd6d
ed6adefe7b5fff7c6ffffc6f7ce5ac69c29c6ad63ffffceffffe7fffff7f7fff7ffffffe
7d6efa594a5efe7effffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffff7fffffffffffffff7fffff7fffff7fffffff7fff7fffffffffffffffffff
7fffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffefffe7a5bd9c42b59418efde73fff7deffffffeffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7f7e7bdad9431c6a539ffffbdffffe7ffffffeffffff
7ffffffffefefce7bc69429bd9408d6bd42ffffcefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
7f7f78484849c9c9ccecece848484adadadffffff737373b5b5b5f7f7f7f7f7f7efefeff
ffffffffffffffffff7f7f77b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffff7ffffffffefc6c6ad6b9c8c39c
6bd6bfff7b5ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffff7fffffffffffff7ffffffffffefffffc6ffffdefffffffffffffffffffffffff
fffffffffd6d6c65a9c8c18d6ce73ffffceffffeffffff7ffffffffffffffffffffffe7f
fffc6ad9439bd9c39ffff9cf7de7b948421d6ce7bffffd6fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffefffffe7ffffefffffd6f
fff9cbd9c39ad9439efe7a5fffff7ffffffffffffffffffe7e7e79c949cf7e7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffd6fff7d6ffffeffffff7f7fffffffffffffffff7fffff7fff7fffffffff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdedece73a58408b
59408c6ad31e7e7a5fffff7f7fffffffffffffffffff7fffffffffffff7fffffffffffff
ffff7ded69ca59431ceb552ffffd6ffffefffffffeffffffffffffffff7ffe7a5ad8c31a
58410dece6bffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdffffffc6c6c64a4a4a5a5a5a7
b7b7befefefffffff8484843131315252524a4a4a9c9c9cf7f7f7ffffffefefefefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff7debda594528c8429d6ce7bffffd6fffff7f
ffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
7efced6c694ada54ad6c67bfff7e7fffffffffff7f7fff7ffffefffffcec6bd39ad9c18e
7d68cffffefffffefffffeff7fffffffffffff7f7fffff7ffffcebd9c52a58c21ffef7bd
6c6529c8c29efe794ffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7ffffdeffffbdbdad52948429efd68cf
fffe7fffffff7f7e7ffffffd6e7d6949c9cefdefffffffffff7fffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7ffffffffffefceceb573bdb57bffffdef
fffefffffffffffffffffffefffe7f7ffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe7ffffc6bda539b59410cead21b59c18bdbd63ffffdef
ffffffffffffff7ffffffffffffe7ffffeffffff7fffff7ffffe7cec684948c29dece73f
fffdefffff7fffffffffffffffffffffff7ffefc6b59c5a948429e7de8cffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffffffffff
7f7f7f7f7f7efefeff7f7f7ffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffdece9c9c94319c9c31efde94ffffdefffff7fffffffffffffffffff
ff7fffff7fffffffffff7e7fff7ceffffdeffffffffefe7cead6bb59439a58c10ad9431f
7deb5fffffffffffff7ffefffffe7ffffb5c6b521b59c10ffefbdfffff7fffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffe7c6ad739c8c29c6b542a59c29948c29fff7adffffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffff7ffffe7d6c684a59431c6ad4afff7bdffffeffffff7ffffffd
eefde8c9c94f7e7fffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffff7fffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffff7dea59c84319c9442dede9cffffe7fffff7fffffffffffff
7ffe7f7ffe7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffefe7e794a59418ceb529ffe763bda521a5ad31e7f79cfffff7fff7ffffffffffffeff
fefadfff7adfffff7fffff7ffffd6bdb5639c9431e7de8cffffeffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7d6cea5c6bd7bf7f7bdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffefefeffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffe
fefefffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7c
ece6b8c8c18ada542ffffadffffdeffffe7ffffefffffffffffffffffffffffdedece94a
59c42efde94ffffe7f7ceada58421cead29d6b531b59429c6b573ffffdefffff7ffffeff
fffdeffef9cb59c10bd9c21ffffd6fffffffffff7fffffffffffffffffffff7fffffffff
ffff7efdeadad9c4aad9c398c8429ada552fff7bdffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7f7efbdb5a54a947b18cead5affffceffffeffffff7d6e7de8c9c9ce7e7f7fffffff
ff7fffffffff7fffff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff7e
7ce84b59c31948c29a5a54affffbdffffe7ffffefffffefffffd6ffffdeffffeffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffdecec673948410efce52f
fff94d6bd4a9c9c18ced66bffffdefffff7ffffefffdeadb59c42b5a542efdea5ffffdef
fffadbda54a9c9439f7f7adffffeffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffefe
ff7d6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffbdadad429c9c21d6d65af
fff9ce7de8cf7e7adffffdeffffffffffeffff7a5ada5319c9410cebd4affffbde7bd73b
59408efde42ffef7bad8c29ad9c42efde9cfffff7fffff7ffffdedece73b59429ceb552f
fffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdef7e7a5d6ce7bc
ec67be7de9cffffdefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7efde94ad9c39b
59429dec673fff7d6ffffffe7e7e794949cefefeffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffe7e7ce73bda529b59c319c8c29e
7d684ffffc6ffffdeffffc6deefa5e7f7adffffd6ffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffefffffc6ad9c4aad9439ffef8cffffceefd684ad9c29b5ad39f
fffc6ffffdefff7b5bdad529c8c21948c18bda54af7de84fff78cad9c31ada54affffbdf
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7ffeffffff7fffff7ffffffffffe7e7d68ca59c29a5a518bdb5318c8c18a5944af7dea5f
fffd6ffffd6efe7739c9408ad9c08ad9408efc663cead39bda508ffff6bffffbdd6b5639
48418d6c66bffffdeffffefffffc6c6b55aad8c31efce8cffffeffffffffffffffffffff
7f7fffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7ffffdeffffd6ffffefffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffffdef7e794ad9429a58c29e7c694fffff7e
fdee794949ce7efe7fffffff7fffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
fffffffffefffffdeffffe7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefffefffffffffffe7d6bd52b59418b59429b59c31ad9431fff794ffffc6e7ce8c7
b7b31848431d6c67bffffc6ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7ffffeff
7de9ca58431b5a552ffffbdffffe7ffe7adb59c31ad9421ffff9cffffc6cec65a8c8c18b
5ad4ac6b54aa58c18cead31ffde63ad9421ada54affffd6ffffeffffffffff7fffffffff
ff7fffffffff7fffff7fffff7fffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffeff7ffeffffffffffffff
ffffffff7d6d6c66b8c8c10949410a5a529948c31a5944affef9cffff9ccec6399c9400c
6ad21b59408cead29ad9c10bdb521ffff94ffffd6ffdea5a59421c6ad42ffd69cffffdef
fffbdad9c39947b39ffefbdffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffeffffff7ffffdee7d67b9c8421cead63ffffdeffe7dea5949cf7fff7f7fffff
7ffffffffffffffffffffefffffefffffe7ffffffffeffffffffff7f7c6d6de84eff79cf
fffe7ffffeffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7ffffffffffffffffffffd6d
6bd4ab59410ffd673e7c663a59421d6c652efce73b594429c8c42948c39a58c21dec663f
fffdefffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffefffffd6cead52947318dece94ffffdef
fffffffffded6b563bd9421f7ce5affef739ca5188c9c21efef9cffffb5cead39c69c18c
ea521a58410ded67bffffd6ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e77
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7ffeff7ffeffffff7fffffffff7fffffffff7e7b5d6ce7be
7e773f7f78cbdb5639484319c9c29a5a5299c9410bdad29ffd66bcea531b59c10a59c10c
ec64affffc6ffffe7ffffceb5a542b59c21efc66bffffc6ffff94a594319c8c52fff7d6f
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
7efada59439ad8c31fff7b5ffefce9c847befefe7f7fffff7fffffffff7ffffefffffe7f
fffd6ffffe7fffffffffffffff7debdbd7394a529a5ad39f7f7b5ffffeffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffff7ffffffffffffffefffffc6bdad31bd9c18ffe78cfff7a5b
5a529ad9c21ad8c21b59442debd7be7ce84bd9c21b59c29fff7b5fffff7ffffeffffffff
ffffffffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
fffefffffefffffdeded69cb59431bda542efefb5fffff7ffffffffffffefc68cbd8c31d
6a539cead31949c10bdce5affffd6ffffe7e7c663c69c21cea521b59421ded684ffffdef
fffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff7ffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffff7fffff7ffffffffffffdeffffd6ffffd6ffffb5bdbd63a
5a539949418ad9c39e7ce7bffffced6ad639c8c109c9c21e7de94ffffefffffffffffeff
7e794ad9429deb542fff784e7ce52948421b5b573f7ffd6ffffefffffeffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffff7bdad739c8421f7de73f
fffc6a59473fff7f7f7fffffffff7ffffdeffffe7ffefadefef94f7f7b5fffff7fffffff
fffdea59c429c9c188c8c08cec673ffffdefffffffff7f7fffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffefffffb5bdad29b59418ffffb5ffffceefd66ba594189c7b10cea55af
ff7ceffffcee7c64a9c8400ded684ffffd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffefffffdef7efbdada55aa
d8c21efd66bffffdefffff7f7ffffffffffffefc6bd8c42b584219c8410c6ce52efffadf
ffffffffffffff7b5c69c39bd8c21b59429f7e7a5ffffe7ffffeffffff7fffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7fffffffffffffffffffff
feffffff7fffff7ffffffffffffe7ffffe7ffffdeffffbdf7ff9ce7e784e7d694fff7d6f
fffefefc69ca59439b5ad52efe7c6fffffffffff7fffff7ffffcec6ad52b59418d6ad31a
d9421a59c39ced69cffffe7ffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffff7f7ffffffffffffffd6cea5948c29bdad39f7de84bda56bfff7e7fffffff
fffdeffffbde7d694ad9c52948c31a59c52ceb58cffffdeffffb59c9429ada518a59c189
c8c31efdea5ffffefffffffffffeffffffff7ffffffffffffffffffffffffffefffffb5a
d9c21b59c21fff7bdffffdeffffadd6ce6bcead5affd6a5ffffefffffe7ffe773ad9410a
da54afff7bdffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7effffff7ffffeffff7cecec68cada563948439bda542ffffa5ffffdefffff7e
7ffefffffffffffe7deb57ba58431bda54affffb5ffffe7fff7ffffffffffffe7deb56b9
c7318b59442f7efb5ffffefffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fff
fffffffffffffffefffffdeffffdeffffdeffffefffffffffffffffefdeded69ce7dea5f
ffffffffffffffffffffff7ffffefdece94ad9429947b00ad9431ded684ffffd6ffffeff
ffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7ceadad5a848418a59c39ad9c4affe7b5ffffe7ffffc6d6ce7b948431948431a
d9c529c84399c8c39f7de84ffe7849c8410cebd42d6c652a58c31b59c5affefbdffffeff
ffff7fffff7fffffff7fffffffffffffff7fffff7efefadad9c29bdad31ffffceffffeff
fffdeffffc6ffffceffffe7fffffffffff7ffffadc6ad429c8c29efde8cffffdeffffe7f
ffff7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffff7ffffe7c
6bd849484429c8c42ad9c52ffe7a5ffffd6fffff7f7fff7f7fff7f7ffeffffff7ffe7c6d
ec694f7e7b5fffff7fffff7fff7fffffffffffffff7deb5bda563d6bd7bffffdefffff7f
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffefffffeff
fffeffffff7ffffffffffffffffffffffffffffe7ffffeffffffffffffff7fffff7fffff
ffffffff7dec6bd6ba59431d6bd73ffffceffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefdedeada5a55a9
c8c31a58c31cead5affef9cefce73ad94398c7b21efde8cffefb5efce84a59421ceb531d
6c639a58c10f7d66bffffa5c6a54a9c8431d6c684ffffe7fffff7fffffff7fffffffffff
ffffffffff7ffffefded6a59c9418cebd4affffd6fffff7ffffefffffeffffff7fffffff
fffffffffffffffced6ce73948c21cebd63ffffb5ffffe7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffe7f7efbd8c8442a59c4adece73ffefa5f
fffe7fffff7ffffeffffffff7ffefefffe7fffff7ffffffffffeffffff7fff7fffff7fff
ffffffffffffffff7ffffeff7e7bdfff7cefffff7ffffffefffeffffffff7fffffffffff
fffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff7ffffeffffffff7fffff7fffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffff
7fffff7fffffffffffffffffffffffffff7ffffffeffffffffffffffffff7f7c6efdea5f
ff7ceffffeffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffffffffffefffffefffffeffffff7e7e7c6ded694a59429bd9c21e7bd39c
e9c31b59431e7d673ffffceffffe7ffffbdcebd31a59c00bdad08b59410ffe794ffffcef
7d67ba59431bdad52ffffbdfffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcec6949
c8c18d6ce5affffeffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffffffeff7f7a5a
da539ad9c31ffefa5ffffdeffffefffefe7fff7f7fffffffffffffffff7fffff7fffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffefd6c694948439cebd6bffffbdffffd6fffffffff7fffff7fffffffff
ffff7f7ffe7f7fffff7ffffffffffffffffffe7fffff7fffffff7ffffe7f7fff7fffff7f
ffff7ffffeffffffffffffff7fff7efffffeffffff7ffffffffffffffffffffefffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf7f7f7fffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7e7e7e7efefefffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffeff7fff7f7fffff
7fffff7fffff7fffff7fffff7f7fffffffffffffffffffff7fff7f7fffff7effffffffff
fffffffffeff7fff7f7ffffeffffff7fffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7f
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffeff
fffe7ffffe7fffff7ffffffffffcea59442ad9418bd9c18b58421deb563ffffbdffffd6f
fffefffffe7e7d663a59c00ada508c6ad31ffe7adffffe7ffe79cbda54aa59431efe794f
ffff7ffffffeff7fffffffffffff7fffff7ffffefcec6948c8410d6ce63ffffe7fffffff
fffffffffffeff7ffffffffeff7ffeff7fffffff7ffffe7b5a54a9c8c21f7de8cffffcee
7ce8cb59c6bd6bd9cfffff7fffff7fffffffffff7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffcec6bd739
c8439cebd6bffffc6ffffdefff7fffff7fffff7fffffffffffff7fffff7effffff7ffffe
ff7ffffffffffefffffffffffffdeffffe7f7fff7f7fffffffff7fffff7fffffffffffff
7fff7f7ffffeffffff7fffff7ffffffffffffffefffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdffffff9c9c9c636363ffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7b3939396b6b6bd6d6d6ffffffffffffffffffefefef848484fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8cc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7f
ff7d6a59c73bdad738c7b39a58c52f7deadffffdeffffe7fffffffffff7ffffc6bdb5528
c8c08c6bd52ffffe7fffff7ffffe7debd7bb59431c6ad52fffff7fffffffffffff7fffff
ffffffff7f7ffffe7b5b5638c9421ced66bffffe7fffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffefefce8ca58429d6b563ffff9cdec639ad8c08bd9431ffdea5f
ffffff7f7efffffffefffeffffffffffffff7fffff7fffff7ffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffadada539a58c42ffe7adffffdeffffdef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffc6c6c66b6b6be7e7e7ffffffffffffffffff8c8c8c6b6b6bffffff8c8c8c6b6b6bf
7f7f7ffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cd6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7e7decea59c84cebda5bdb594c
ebda5ffffdeffffe7fffff7ffffffffffffffffe7e7dea5bdbd52e7ef8cffffeffffffff
ffff7efd69cad8c21bd9c39ffefd6fffffff7ffffeffffffff7fffffff7ffffceb5bd527
b8c10dee784ffffe7fffffffff7fffff7fffff7ffffffffffffeffffff7f7fffffffff7f
fffc6b594429c7b18d6bd42c6ad08cead08b58c10c69c4affefcefffffffffff7fffffff
fffffffffffeffffff7ffffe7fffff7fffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffefe7de73948c10bd9c5affffd6ffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbdf7f7f7e7e7e7636363cececef
fffffffffffffffff5a5a5ab5b5b5f7f7f7d6d6d65a5a5ae7e7e7ffffffffffffe7e7e78
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cc6c6c6fffffffffffffffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefe7d6ada594f7efdef7efd6fff7defffff7ffffeffff7e7f
fffffffffffffffffffffdeffffbdffffd6fffffffff7fffffffffff7c6ceb54ab59c39e
fcea5fff7eff7fff7ffffffffffffffffe7ffffbdb5b54a848c18e7ef8cffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffefadbdad42b59c29c6ad29b
da510ceb529c6a531ad8c31dece94ffffeffff7effffffffff7fffff7fffffffffffffff
7fffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffefffffd6e7de6ba59c29d
ec684fff7d6fff7e7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7f
ffffff7f7f7dededecececeffffffffffff6b6b6ba5a5a5ffffffffffffffffff4a4a4ab
5b5b5ffffffe7e7e7393939dededeffffffc6c6c6949494313131adadadadadadadadada
5a5a5adadada5a5a5a5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a5a
dadadb5b5b5393939848484adadadadadadadadadb5b5b59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9ca59ca5a59c9ca5a5a5a59c9c9ca5a5a5a59c9cada5a59
c948c635a52ada594bdb5adb5ada5bdb5a5ada594ada59ca5a5a59c9c9cada59cb5ad9ca
dad7badb594ada5ada59cad9c8c84cebd8cad9c31a58c21ad9452d6c6a5a5a59cadad9cb
5a573a5944aada5429ca5317b8418bdc673adad84ada59ca59ca5a59cad9c9ca5a5a5a59
ca59ca5a59c9c9ca5a5a59cb5bd73adad42ad9c21ad9418ad8c21d6bd52cebd529c8c298
c7b29cebd84b5a594b5a5a5a59ca5adadadb5ad9cbdad9c9c9c8ca5a59ca59cada59cad9
c9c9ca5a59ca5a594adad8cc6b584ada5529484188c8418b59c6bc6b5a5a59c9cb5b5b59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a5a
5a5a59c9c9c424242949494adadadadadada5a5a5adadad9c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a59
c9c9ca5a5a59c9c9ca5a5a5adadada5a5a5adadadadadadadadadadadad9494949c9c9cf
fffffe7e7e7b5b5b55a5a5af7f7f7ffffffffffff313131adadadf7f7f7d6d6d6292929e
fefefffffffffffffdedede848484f7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7f7f7f7fffffff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffff8c8c8ccececef
ffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede949494efe7e7fff7f7f
ffff7fff7f7fff7f7fffff7fffffff7f7f7fffffffffffffffff7fff7f7fffffff7f7fff
fffffffffe7d6ce73a59429b5a54affffc6ffffffffffe7d6c67bad9c319c9c299c9429a
5a54af7ffb5ffffd6fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffded6de84ad9c31a58421e7c67bffffceffffb5ada542ada531dec673ffffdefff7e7f
fffffffffefffffdeffffe7ffffefffffeffff7fff7f7fff7ffffefffefffffefffffdef
ff7a5ad9c39ad9c31dece7bfff7cefffffffffffff7f7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7e7e7e7949494dededef
ffffff7f7f7f7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefeffffffff7f7f7f7f7f7f7f7f7d6d6d6cececeffffffffffffffffff8c8c8cb
5b5b5ffffffffffff5a5a5ac6c6c6ffffffd6d6d65a5a5adededefffffffffffff7f7f78
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cd6d6d6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7dee7a59ca5efe7effffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7fffffffffffff7ffffefefe79cb5ad42a
59c31fff79cffffe7ffefce9c94299c94109c9421948c29ada55affffd6ffffe7ffffeff
ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7eff7b5bdb563bda55af
7d6bdffffefffffd6cece6b948410b5a531ffffc6ffffe7ffffe7efefbdf7d69cfff7b5f
fffd6ffffefffffffffffffeffffff7ffffffffefffffdecec65a948410bdad4afff7b5f
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6bdbdbdefefeff7f7f7ffffffbdbdbd636363dededeffffffadadad5
25252efefef848484737373ffffffffffffffffffe7e7e77b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edee79c949cefe7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffd6bdb55a948c10e7d663ffffdeffefb5b
dad31c6b531e7d673bdad63d6c69cffffe7fffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdeffefd6fffffffffff7ffffe7ffffbdb
db542ad9c29f7e784ffffc6f7ef9ca59c42a58c29bd9439ffde8cfff7c6fffffffffffff
7fffff7ffffffffefffffc6ad9421b5a529ffef9cffffdefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbd7
373734242424a4a4a5a5a5a212121adadadffffffefefef8c8c8c424242636363e7e7e7f
ffffffffffff7f7f7f7f7f77b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9ca5e7e7effffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff
ffffffffff7ffffe7cec6739c9c10e7de52ffffbdefc67ba58c10cebd42ffffbdffffdef
ffff7ffffffffffeff7fff7f7fff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffefefffffefffffced6ce6ba59c29ada529ffff9ce
7de6ba59421a59421bd9c31b58c21ffde94fffff7ffffffefffffffffffffffe7f7e7a5a
58c18dec652fff7b5ffffe7fffff7fffffff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffdededebdbdbdf7f7f7efefeff7f7f7f7f7f7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e7ad9
c9418c6b529ffffaddebd5aad9c21e7ce63ffffd6fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffff7f7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7ffffe7ffffbd949431a5a521e7de52bdb529b59c21f7de73e7ce6bc
69c21c6ad4affffeffffffffffffff7fff7ffffefceb573a58c21d6bd52ffffe7fffffff
ffff7ffffffeff7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede949c9ce7efe7fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7fffff7fff7fffffffffffffffff7d6ada531b5a518ffd66bcea542b
59c31f7e794ffffe7fffffffff7fffff7fffffffffffffff7fff7fffffff7fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeff7fff7fffffffffffffff7fffff7fffff7f
fffe7c6bd7b949418c6bd29ad9410c6a539ffffb5ffffadad9418bda531fff7bdfffff7f
ffff7fffff7ffffe7bda563a58c21e7ce7bffffefffffffffffffffffffe7f7effffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949c94efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fffff7fffff7f
fffffffffffffffffffffe7c6bd63948c10cea539b58c29bda552ffffc6fffffffffffff
ff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffefffffeffffffffff7ffffeffffff7fffff7ffffffefe7bd9c9c39a59c21a
d8c29cead63ffffe7ffffd6ceb54aa59418e7d68cffffe7ffffefffffefffffc6a59442a
59439ffefa5fffffffff7fffffffffffffff7fff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede949c94e7efe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffffff7fffff7fffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffff7ffffffffd
ede9cada542ad8c29a58429bdad6bffffe7fffffffffffffff7ffffeffffffffffffffff
7fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7ffffefffffffefffffeffffff
7ffefffffeffffff7fffffffffff7ffffe7bdb5739c8c39a58442e7c694ffffefffffe7e
7de7b948c21b5a552ffffdeffffe7ffffe7f7e7949c9431a59c42ffffcefffffffff7fff
ffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefdede9cceb563ad9442d
ece9cfffff7fffffffff7fffffffffff7fffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffff7fffffffff7ffffeffffffffffffff
ffffffffff7f7e7bdad946bbd9c7bffe7cefffffffffff7efefa59c9439a59439ffef9cf
ff7bdffffc6f7e77b949421b5b55affffdeffffffffeffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7dede9c9c9cefe7effffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffefffffeffffff7fff7ffffe7ffefadefde9cf7f7cefffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff
ffffffffffffffffffffffff7fffffffffff7fff7fffffffffff7fffff7fffff7e7cec6e
fd6cefffffffffff7fffff7f7ffc6c6c6739c8429b59439c68c4af7ce73cec6398c9c10c
6d673ffffe7fffffffff7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e77
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefe7ef9c949cf7eff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffd6fff7e
fffffffffffffffefffffe7fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffff7fffffffff7ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe7f
fffeff7f7bddec66bc69c31c68431c69429ada50894a508efff9cffffe7fffffffff7fff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edee79c949cefe7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7fffffff
7fffffffffffff7fffffffffff7f7f7fff7efffffefffffefffffffffffffffeffffff7f
ffff7f7fff7fffff7fffffffffff7fffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fff7ffffeffffffffffff
fffeffffff7ffeffffffffffffffff7fff7ffffefffffefffffefffffefffffc6ffffb5f
fce8cbd94428c8c08a5b531f7ffbdffffe7fffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
7f7f7fffffff7f7f7efefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484d6d6d6f
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9494f7eff7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffefffffefffffefded6b5bdbd94bdc69cf
fffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c9ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7c6c6c6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffff8
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b7bcececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6b5b5b5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d67b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff7b7b7bc6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7848484e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7e7e78c8c8ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffefefefc6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7ffffffffffffe
fefeffffffffffffff7f7f7737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494d6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494efefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededeb5b5b5ffffffdededecececefffffff
ffffffffffffffffff7f7f7cececeb5b5b5cececefffffffffffffffffff7f7f7ffffff8
c8c8cfffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff949494cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef949494f7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdffffff9c9c9c737373fffffff7f7f7ffffffefefef6b6b6b5
a5a5a636363636363949494f7f7f7fffffff7f7f7efefef6b6b6bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
fffffb5b5b55a5a5af7f7f7fffffffffffff7f7f76b6b6bffffffffffffbdbdbd4a4a4ae
7e7e7ffffffffffffe7e7e7848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa5a5a5cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededeadadadefefeff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7efefefa5a5a5e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdffffffffffff525252cececef
ffffff7f7f7ffffffefefefffffffffffffcecece313131efefeff7f7f7ffffffdedede5
252527373731818181818182929292929291818182929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929291010104242420000002121212929292929291818183131312
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292929290000003131312121212929293131311818182929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212121211818182929292929292929291818182929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929291818183939390000003131312121212121212121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292121212929292
121212929292121212929292121212929292121212929291818182929292929292121211
81818393939848484cececeffffffffffff7b7b7b8c8c8cfffffffffffff7f7f76363639
49494a5a5a5636363737373f7f7f7ffffffd6d6d69c9c9c4242423939390000000000000
000000000001010100000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000000000000000000000808080000000000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000001
010100000000808080000000808080000000000000000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
000000808080000001010100808080808080000000000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000
808080000000808080000000808080000000808080000000808080000000000000000000
000000000001010100000000000000000000000000000000808080808080808080000000
000000808080000000000000808080000000808080000000000001010100000000000001
010100000000000000000000000000808080000000000000000001010100000001010100
808080808080808080000000000000000000808080000000808080808080808080000000
00000000000000000080808080808000000080808080808000000000000636363bdbdbdf
fffffffffffbdbdbd5a5a5affffffffffffffffff4a4a4a6b6b6b737373949494f7f7f7f
ffffff7f7f7efefefffffff737373b5b5b5949494a5a5a5949494a5a5a5a5a5a59c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9494946363638484848
c8c8ca5a5a59c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c8c8c8c6b6b6b8c8c8c949494a
5a5a59c9c9c949494a5a5a59c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c5a5a5a9494949
49494a5a5a59494949c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9
c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c8c8c8ca5a5a59c9c9c9c9c9c9c9c9c9494949c9c9cb5b5b58
c8c8ca5a5a59c9c9ca5a5a59494948c8c8c949494a5a5a5a5a5a5949494a5a5a59c9c9c8
c8c8c9c9c9c9494949c9c9c949494a5a5a5a5a5a59c9c9c949494a5a5a59c9c9ca5a5a5a
dadad9c9c9c9c9c9cadadada5a5a59c9c9cadadad9494949494949494949494949c9c9ca
dadada5a5a58c8c8cb5b5b59c9c9c9c9c9c8c8c8c9c9c9c9c9c9cadadadadadad8c8c8c9
494949c9c9ca5a5a5a5a5a59c9c9cadadadc6c6c6cececeffffffffffffffffff8c8c8ca
5a5a5ffffffffffff525252dededefffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffe7e7e78
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7a5a5a5cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7adadadefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefefadadade7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7b5b5b5dededecececedededeadadad292929e7e7e7ffffff7373739
49494dededed6d6d6e7e7e7ffffffffffffefefeff7f7f76b6b6bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e79c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffe7e7e7ffffffffffffefefeffffffff7f7f7ffffff8
48484424242e7e7e7f7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffff
7f7f7f7f7f7fffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbd7
373734a4a4a6b6b6b636363525252b5b5b5ffffffadadad5252524a4a4a4a4a4aa5a5a5f
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484c6c6c6f
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffd6d6d6b5b5b5ffffffffffffbdbdbdc6c6c6f
fffffcececeb5b5b5ffffffffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b5adadadb5b5b5d6d6d6f
fffffffffffd6d6d6adadadd6d6d6d6d6d6efefeff7f7f75a5a5a080808cececeb5b5b5e
7e7e7ffffffffffffcecececececef7f7f7ffffffcececee7e7e7fffffff7f7f7a5a5a5c
ececeefefefbdbdbdffffffdededeb5b5b5ffffffe7e7e7bdbdbdffffffffffffefefefb
5b5b5e7e7e7ffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6fffffffffffff7f7f7efefeff
ffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffe7e7e7f7f7f7ffffffdedede7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484c6c6c6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f78c8c8cefefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff4a4a4a000000cececededede181818313131efefef525252101010d6d6d6f
fffffffffffefefef9c9c9c000000393939393939181818bdbdbdcecece0000004a4a4a5
a5a5a0000008c8c8cffffff8c8c8c101010424242292929101010b5b5b5ffffff2929290
000008c8c8cffffff181818212121efefef6363631010104a4a4a080808313131e7e7e77
37373313131dededea5a5a5181818bdbdbdf7f7f7949494292929bdbdbdfffffffffffff
7f7f7ffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
ffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff949494c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e78c8c8cf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff636363000000c
ececededede2929294a4a4aefefef393939181818efefefffffffffffffffffffa5a5a52
121219c9c9c7b7b7b212121bdbdbdadadad080808a5a5a5a5a5a5000000a5a5a5ffffff7
37373101010b5b5b5f7f7f7313131424242efefef424242101010313131d6d6d63131313
93939efefef212121525252d6d6d62121215a5a5af7f7f77b7b7b181818bdbdbd8484840
00000bdbdbdffffff949494080808b5b5b5ffffffffffffffffffffffffe7e7e7b5b5b5f
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff
ffffffffffff7f7f7f7f7f7737373fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494c6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede949494f7f7f7fffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f78c8c8ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff636363080808bdbdbdefefef393939292929e
fefef4a4a4a181818efefefefefefffffffffffff8c8c8c0000004242422121215a5a5af
7f7f7f7f7f78484844a4a4a4a4a4a000000a5a5a5ffffff636363292929ffffffffffff6
b6b6b292929e7e7e73939391818185252526b6b6b292929292929ffffffb5b5b54a4a4a4
a4a4a181818525252efefef7b7b7b000000313131292929101010cececeffffff9494942
12121bdbdbdffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff6b6b6b000000cececeefefef292929424242e7e7e74a4a4a212121dededef
fffffffffffffffff949494181818b5b5b5a5a5a5101010b5b5b5dedede737373cecece9
c9c9c0808089c9c9cffffff636363181818c6c6c6f7f7f7313131424242efefef3131313
13131dedede292929000000393939ffffff9c9c9ca5a5a5d6d6d62121214a4a4affffff7
b7b7b181818e7e7e79c9c9c080808bdbdbdffffff949494212121adadadffffffffffffe
fefefffffffe7e7e7b5b5b5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff6b6b6b080808b
dbdbde7e7e7212121313131f7f7f7525252101010d6d6d6fffffffffffff7f7f79494940
00000424242313131101010adadadcecece393939313131292929292929cececeffffff7
373731818184a4a4a424242101010a5a5a5ffffff101010101010ffffff8c8c8c0000003
13131e7e7e7737373212121292929181818848484f7f7f7636363313131c6c6c69c9c9c2
121217b7b7b737373212121000000292929737373e7e7e7ffffffffffffd6d6d6c6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff5a5a5a000000d6d6d6efefef313131393939e
7e7e7525252212121e7e7e7ffffffffffffffffffe7e7e7adadad9c9c9cadadadb5b5b5f
fffffffffffd6d6d69c9c9cb5b5b5d6d6d6ffffffffffffd6d6d6b5b5b5c6c6c6a5a5a5c
6c6c6f7f7f7ffffffc6c6c6c6c6c6fffffff7f7f7b5b5b5b5b5b5ffffffefefefbdbdbda
dadadbdbdbdffffffffffffc6c6c6bdbdbdffffffe7e7e7bdbdbdc6c6c6a5a5a5949494a
5a5a59c9c9cadadadefefefffffffffffffd6d6d6bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff5a5a5a080808cececed6d6d6181818393939dedede424242000000d6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fefefffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79494945a5a5ad
6d6d6d6d6d66b6b6b737373ffffff8c8c8c636363efefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffdededec6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7f7f7f7fffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffd6d6d6bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffe7e7e7c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7f
ffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffff
7f7f7fffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f7f7ffffffffffffffffffefefefffffffffffffffffffdededec6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7c6c6c6ffffffefefef8484848c8c8cb
5b5b5ffffffffffffffffffc6c6c67b7b7b949494fffffff7f7f7ffffffffffffe7e7e77
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b7bc6c6c6fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8cdededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6b5b5b5f7f7f76b6b6b6b6b6b8c8c8c5a5a5ab5b5b5ffffffcecece5
a5a5a8484846b6b6bb5b5b5ffffffffffffffffffd6d6d6848484fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdc
ecece292929e7e7e7ffffff6363635a5a5affffff7373737b7b7bffffffa5a5a54a4a4af
7f7f7fffffff7f7f7ffffff7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e79c9c9cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff7f7f7ffffffd6d6d6c6c6c6e7e7e76b6b6bffffffffffff9
c9c9c9c9c9cffffff525252bdbdbdffffffdedede424242f7f7f7f7f7f7e7e7e7cecece6
b6b6bdedededededed6d6d6dededededededededed6d6d6dedededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededed6d6d6e7e7e7737373b5b5b5dededed6d6d6dededed6d6d6d
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededec6c6c67b7b7bcececee7e7e7dedededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
ededededededededededededededececece848484c6c6c6dededed6d6d6dededee7e7e7d
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
edededededededededededededededededededededededededededededededededededed
ededededededededededededededededededededededededededed6d6d6e7e7e7d6d6d6d
6d6d6d6d6d6c6c6c6b5b5b5ffffff848484737373a5a5a55a5a5af7f7f7ffffff424242b
5b5b5f7f7f7d6d6d6424242f7f7f7ffffffd6d6d69c9c9c4a4a4abdbdbdb5b5b5b5b5b5b
5b5b5c6c6c6b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5c6c6c6525252949494b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b59
c9c9c5252529c9c9cbdbdbdadadadb5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5a
dadadadadad5252529c9c9cb5b5b5adadadadadadbdbdbdb5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b
5b5b5b5b5b5adadadb5b5b5b5b5b5bdbdbdbdbdbdb5b5b5adadadbdbdbda5a5a59c9c9cf
7f7f74a4a4a7373739c9c9c393939b5b5b5ffffff424242bdbdbdffffffcecece292929e
fefefffffffffffffe7e7e78c8c8cfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494d6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefefa5a5a5f7f7f7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7a5a5a5efefeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7cececebdbdbd313131ffffffffffff8
48484525252ffffff7b7b7b8c8c8cffffffb5b5b5636363efefeffffffffffffff7f7f77
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6bdbdbddedede6b6b6b8c8c8c9c9c9c636363a5a5a5ffffffcecece5
25252949494737373949494ffffffffffffefefefefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffdedede7373736b6b6bc6c6c6fffffff7f7f7ffffffbdbdbd737373949494fffffff
7f7f7f7f7f7fffffff7f7f7737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdffffffffffffffffffefefeff
fffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7fffffffffffffffffff7f7f7ffffffdedede7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdfffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffff7f7f7f
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7fffffff
ffffffffffffffffff7f7f77b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf7f7f7fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffffffffefefefffffffffffffffffffe7e7e77b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e77
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbdffffffffffffefefeff7f7f7fffffffffffffffffffffffff
7f7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e77b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeff7f7f7fffffff
ffffff7f7f7fffffff7f7f7848484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede949494efefeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdefefeffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffefefefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e77
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffdededec6c6c6fffffffffffffffffffffffff7f7f7f7f7f7ffffffffffffe
fefefffffffffffffefefefffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7bdbdbdf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefeffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffff7f7f7ffffffe7e7e77b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cd6d6d6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede949494e7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef8c8c8ce7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededebdbdbdffffffd6d6d66b6b6b525252b
dbdbdfffffff7f7f7dedede8484845a5a5a8c8c8cefefefffffffffffffffffffe7e7e78
48484fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefefef9c9c9cf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f79c9c9ce7e7e7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe7e7e7bdbdbde7e7e7525252848484a5a5a5424242adadadf7f7f74a4a4a8
c8c8ccecece636363636363ffffffffffffe7e7e7ffffff6b6b6bf7f7f7f7f7f7efefefe
7e7e7efefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefef737373bdbdbdefefeff7f7f7efefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefc
ecece848484d6d6d6f7f7f7e7e7e7efefefe7e7e7efefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefdedede7b7b7bcececeefefefefefefe7e7e7efefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe
fefefefefefefefefefefefefefefefefefe7e7e7efefefefefefefefefd6d6d6bdbdbdd
6d6d6313131efefeff7f7f78c8c8c5a5a5affffffbdbdbdffffffffffffe7e7e7212121f
7f7f7fffffff7f7f7e7e7e77373734242421010101010100000000808081010101010101
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808080808080000001010100808080
808080808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808080808080000000808080808080
808080808081010101010101010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808080000000808080808080000001
010100808080808080808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081010100808081
010100808081010100808081010100000000000001010101010100808080808080808080
808080808081010100808081010100808081010100808080808080808080808080808081
010100808080808080000001010100808080808081010100000001010100808080808081
010101010101010100000001818180808080808081010100808080808081010100808081
010100808080000001818181010100808081010100808080808080000000808081010100
808080808081010100808080000002121218c8c8cd6d6d6d6d6d6949494ffffffffffff9
49494b5b5b5ffffffbdbdbdefefefefefefadadad525252dededeffffffc6c6c69494942
929292121210000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000808080808080000000000000808080000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000808080000000000000808080000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000808080000000000000808080808080000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000808081010100000000000000000001010100808080808080000000000000
000000000000000000808080000000808080000000000000808080000000808081010100
000000000000000000808080000001010100000000808080000000000000808080000000
000000000000808080000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000808080000000000000000000808080000000000000808080000000000000808080
00000000000525252b5b5b5ffffff6363635a5a5a7373735a5a5ae7e7e7ffffff4242426
36363636363636363adadadffffffffffffdededeadadad5a5a5a8c8c8c7b7b7b7b7b7b8
484848484847b7b7b8484847b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b8
484848484843939395a5a5a8484847373737b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
373734242427373738484847b7b7b7373738484847b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b8
484846b6b6b4a4a4a6363638484847b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7
b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7b7373737b7b7b8484846b6b6b6
b6b6b7373738484847373737b7b7b7b7b7b7b7b7b7373738484847b7b7b7b7b7b7b7b7b7
373738484846b6b6b7373738c8c8c7b7b7b8484847373738484847373738484847b7b7b6
b6b6b8484847b7b7b7b7b7b8484846b6b6b8484847b7b7b8484846b6b6b8484847b7b7b8
484847b7b7b7b7b7b8484847373736b6b6b9494947373737b7b7b7373738c8c8c8484847
373737373738c8c8c7373737b7b7b7b7b7b8484848484848484847b7b7b9c9c9cbdbdbdd
edede393939adadadcecece4a4a4a949494ffffff4a4a4aa5a5a5d6d6d6bdbdbdfffffff
fffffffffffffffffffffff8c8c8cfffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff949494cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdededea5a5a5e7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e7adadade7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcecececececefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6bdbdbd424242f7f7f7ffffff6
b6b6b6b6b6bffffff636363cececeffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7b7b7bbdbdbdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffff7f7f7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9cdededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7f7f7fffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7f
ffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff7b7b7b424242e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffefefeffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffd6d6d6c6c6c6f7f7f77b7b7b636363737373636363c6c6c6f7f7f76b6b6b4
a4a4a7b7b7b7b7b7bbdbdbdffffffffffffffffffe7e7e76b6b6bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e7e78c8c8cb
5b5b5ffffffffffffcecece9c9c9cb5b5b5ffffffffffffffffffffffffffffffcecece9
49494949494949494a5a5a5f7f7f7ffffffa5a5a58c8c8cbdbdbd9c9c9cbdbdbdffffff6
363630808089494948c8c8cadadadf7f7f7ffffffadadad9c9c9ce7e7e7ffffffadadada
5a5a5ffffffcecece8c8c8cadadada5a5a5a5a5a5ffffffbdbdbda5a5a5ffffffe7e7e78
c8c8cefefefffffffcecece8c8c8cdededeffffffffffffffffffffffffd6d6d6c6c6c6f
fffffe7e7e7a5a5a5a5a5a5bdbdbdffffffffffffdededea5a5a58c8c8c8c8c8cbdbdbdf
ffffff7f7f7ffffffffffff7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8cc6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede8c8c8cefefeff7f7f7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef949494e7e7e7f
ffffffffffffffffff7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffb5b5b5000000636363ffffffffffff5252521
01010424242dededeffffffffffffffffffffffff949494101010393939393939212121c
6c6c6c6c6c61010103939395252520000008c8c8cffffff8484840808086363633939391
818189c9c9cffffff1818180000008c8c8cffffff101010292929d6d6d65252521010105
a5a5a080808424242dedede6b6b6b181818d6d6d69c9c9c080808adadadffffff8484841
01010b5b5b5fffffff7f7f7ffffffffffffefefefbdbdbdfffffffffffff7f7f7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede7
37373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff949494d6d6d6f7f7f7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e79c9c9cf7f7f7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494efefeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffb5b5b51010106b6b6bf7f7f7e7e7e7292929000000292929d6d6d6fffffff
fffffffffffffffff8c8c8c0808088c8c8c7b7b7b212121bdbdbdb5b5b5000000a5a5a59
c9c9c080808a5a5a5ffffff636363292929c6c6c6ffffff393939313131e7e7e74a4a4a0
80808181818dedede393939313131f7f7f7313131424242c6c6c63131314a4a4af7f7f76
b6b6b2121219c9c9c5a5a5a181818d6d6d6efefefadadad181818b5b5b5fffffffffffff
fffffffffffd6d6d6bdbdbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd1010105
a5a5affffffadadad1010104a4a4a000000adadadf7f7f7ffffffffffffffffff9c9c9c1
818182121214a4a4a5a5a5aefefefffffff9c9c9c5a5a5a5a5a5a000000adadadffffff6
b6b6b292929f7f7f7ffffff6b6b6b292929e7e7e72929293939397b7b7b4a4a4a2121213
93939f7f7f7dedede6b6b6b4a4a4a101010525252efefef7b7b7b0808084242422929291
01010bdbdbdffffff949494181818c6c6c6ffffffffffffffffffffffffdededec6c6c6f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff848484cececef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdedede9c9c9ce7e7e7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f7f7949494e7e7e7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbdbdbd101010636363ffffff636363000000a
5a5a52121214a4a4aefefefffffffffffffffffff949494101010c6c6c69c9c9c1010108
c8c8cb5b5b5737373d6d6d69c9c9c101010949494ffffff7b7b7b000000a5a5a5efefef3
93939292929ffffff292929292929dedede313131000000313131ffffff7b7b7b8c8c8cd
6d6d6393939424242f7f7f77b7b7b101010e7e7e7adadad080808bdbdbdefefef8c8c8c1
81818adadadefefefffffffffffffffffffc6c6c6bdbdbdfffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef7
b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8c8c8ccececefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe7e7e7949494efefeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffefefef949494dededefffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc6c6c6080808848484efefef292929212121efefef636363101010dededef
ffffff7f7f7ffffffa5a5a5000000393939212121181818dededeefefef4a4a4a1818181
81818424242e7e7e7f7f7f7737373181818636363393939212121b5b5b5ffffff2929292
12121ffffffadadad000000424242ffffff737373292929313131101010adadadffffff6
b6b6b292929e7e7e79494942121217b7b7b525252292929000000313131737373cececef
fffffffffffe7e7e7c6c6c6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefefef737373fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff848484cececefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
edede9c9c9cefefeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffefefef949494e7e7e7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc6c6c60808087
37373bdbdbd0000006b6b6bffffffa5a5a5000000a5a5a5ffffffffffffffffffe7e7e7d
ededeb5b5b5c6c6c6e7e7e7ffffffffffffdedededededed6d6d6e7e7e7ffffffffffffd
ededed6d6d6f7f7f7c6c6c6e7e7e7ffffffdededee7e7e7e7e7e7f7f7f7ffffffd6d6d6c
6c6c6fffffffffffff7f7f7bdbdbddededeffffffffffffdedededededef7f7f7e7e7e7e
fefeff7f7f7b5b5b5cececed6d6d6cececec6c6c6ffffffffffffffffffd6d6d6b5b5b5f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffefefef7b7b7bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff