Реферат на тему:

Структура файлів звітності

Всі файли звітності мають однакову структуру:

1- рядок — службовий;

2- рядок — заголовковий;

3- рядок — підзаголовок для 1-го розрізу файла;

4+n — інформаційний рядок 1-го розрізу (n — загальна кількість рядків
1-го розрізу);

i-й рядок підзаголовок для k-го розрізу файла;

(i+1) –й … (i+m)-й — інформаційні рядки k-го розрізу файла.

Кожний рядок файла звітності ідентифікується за певними правилами.
Розглянемо структуру інформаційних рядків на прикладі файлів 01 та 02.

Структура iнформацiйних рядкiв файла звітності:

NNNNNNNN=XXXXXXXXXX,

де: NNNNNNNN — код показника, який може приймати значення поля KOD_EKPOK
довiдника економiчних показників EK_POK_1 (див. табл. 7.2) в межах коду
файла. Код показника в межах одного файла відносно даних філії або
області має унікальне значення. Довжина коду показника для всіх кодів
файлів може бути різною. В межах одного коду файла довжина всіх кодів
показників однакова.

XXXXXXXXXX — значення показника. Довжина значення показника вказана в
полях WIDTH та DEC довiдника економiчних показникiв EK_POK_1.

Опис показників відносно коду файлів.

Код файла 01 — щоденнi данi про залишки на балансових рахунках в розрiзi
кодiв валют та резидентностi.

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частина одиниць валюти).

З даних файла 01 створюється форма 1Д-КБ.

Формат коду показника для файла 01 — DDBBBBVVVR, де:

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника
показників EK_POK_1 і може приймати значення:

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

21 — кредитовий залишок в інвалюті.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020
довiдника плану рахункiв KL_R020;

VVV — код валюти (поле R030 довiдника валют KL_R030);

R — резидентність (поле K030 довiдника резидентності KL_K030 в
табл.7.11).

У довіднику EK_POK_1 для файлу 01 будуть наступнi коди показникiв:

10BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в нацвалюті;

опис: T010 R020 F_01(1) R030,K030.

11BBBBVVVR — для рахункiв з дебетовим залишком в інвалюті;

опис: T011 R020 F_01(1) R030,K030.

20BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в нацвалюті;

опис: T020 R020 F_01(1) R030,K030.

21BBBBVVVR — для рахункiв з кредитовим залишком в інвалюті.

опис: T021 R020 F_01(1) R030,K030.

Код файла 02 — щомiсячнi дані про обороти та залишки на балансових
рахунках в розрiзi кодiв валют та груп країн.

Код одиницi вимiру даних — 21 (копiйки, сота частка одиниць валюти).

З даних файла 02 створюється форма 1-КБ.

Формат коду показника для файла 02 –> DDBBBBVVVY, де

DD — характеризує вид показника, який зберігається в полі PRM1 довідника
показників EK_POK_1 і може приймати значення:

10 — дебетовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

11 — дебетовий залишок в інвалюті;

20 — кредитовий залишок в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

21 — кредитовий залишок в інвалюті;

50 — дебетові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

51 — дебетові обороти в інвалюті;

60 — кредитові обороти в нацвалюті (гривневий еквiвалент);

61 — кредитові обороти в інвалюті.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

BBBB — балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020
довiдника плану рахункiв KL_R020.

Сегмент, який визначає розрiзи надання iнформацiї:

VVV — код валюти (поле R030 довiдника KL_R030);

Y — розподіл клієнтів за групами країн ( поле K041 довiдника груп країн
KL_K041).

oe

o

????????????????eUUUUIUU

?

#1/4#~.oe.

Похожие записи