Реферат на тему:

Робота з програмою в режимі «Уведення проміжних даних»

Уведення проміжних даних — у цьому режимі користувачі працюють з
обмеженням допуску до даних.

Як видно з рис. 2.24, у даному режимі створені аналогічні підрежими, як
у «Введенні початкових даних».

Первинною інформацією для введення проміжних даних є інформація про
виконання конкретних операцій (етапів) міжнародного економічного
контракту.

Довідник Уведення початкових даних Введення проміжних даних Уведення
контрольних даних База даних контр-агентів База даних запасів, ТМЦ, прав
Оперативна звітність

Експорт

Імпорт

Бартер

Д.С.України

Д.С.Іноземна

Реекспорт

Реімпорт

Лізинг

Консигнація Рис. 2.24. Вигляд робочого екрана

в режимі «Уведення проміжних даних»

Інше

На цьому етапі роботи бухгалтерія, відділ збуту, відділ постачання,
інші економічні підрозділи підприємства, що задіяні в роботі з виконання
міжнародної економічної угоди, матимуть можливість вести бухгалтерський
та оперативний облік лише за умови оперативного надходження первинних
документів та оперативних повідомлень. Причому це можуть бути не
оригінали документів, а факсокопії, усні повідомлення, телеграми,
телефонограми тощо.

Тобто оператор, який працює над виконанням конкретного контракту,
заносить інформацію в певні блоки та рядки регістраційної картки за
фактом надходження оперативно-облікових даних. Зазначене ми конкретніше
розглянемо в третьому розділі.

Також якщо відбуваються зміни або доповнення до діючого контракту, тоді
оператор вносить цю інформацію в загальний блок регістраційної картки
оперативного обліку та контролю.

Наведемо приклад тексту експортного контракту.

1. Предмет договору

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити та передати у власність (повне
господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти
товар та оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. Найменування товару: цукор-пісок.

1.3. Виготовлювач товару: Таращанський цукровий завод.

1.4. Місцезнаходження товару: м. Тараща.

1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ:

сертифікат якості товару,

сертифікат походження товару,

фітосанітарний сертифікат,

товаротранспортна накладна,

вантажна митна декларація.

2. Кількість товару

2.1. Одиниця виміру кількості товару: тонни.

2.2. Загальна кількість товару: 50 тис. т (п’ятдесят тисяч тонн).

3. Асортимент товару

3.1. Груповий асортимент товару, що постачається:

1. Цукор 1 ґатунку в кількості 20 тис. тонн.

2. Цукор 2 ґатунку в кількості 30 тис. тонн.

3.2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається в
Додатку № 1 до даного Договору.

4. Якість товару

4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, повинна відповідати
ГОСТу-56-4890-785 та ГОСТу-56-4890-539.

4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є:

сертифікат якості товару,

сертифікат походження товару,

фітосанітарний сертифікат.

4.3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з
моменту отримання товару покупцем — 1 рік.

4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного
терміну 3 місяці з моменту виявлення дефектів.

У блоки (що відповідають номерам розділів міжнародного економічного
контракту) та рядки реєстраційної картки було внесено інформацію
(рис. 2.25).

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА оперативного обліку та контролю

Реєстраційний № Е-03456451

Дата відкриття 21.06.2001

Дата внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

№ рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані

01-01 Описання товару Цукор-пісок (

01-02 Виготовлювач товару Таращанський цукровий завод

01-03 Місцезнаходження товару м. Тараща

01-04 Документи на товар, що передаються імпортеру сертифікат якості
товару

сертифікат походження товару

фітосанітарний сертифікат

товаротранспортна накладна

вантажна митна декларація

02-01 Загальна кількість 50 тис. тонн

02-02 Одиниця виміру тонни

03-01 Асортимент товару 1. Цукор 1 ґатунку — 20 тис. тонн

2. Цукор 2 ґатунку — 30 тис. тонн

04-01 Якість товару ГОСТу-56-4890-785 ГОСТу-56-4890-539

04-02 Гарантійний термін придатності 1 рік

04-03 Термін заміни товару 3 місяці

Рис. 2.25. Схематичне зображення заповненої реєстраційної картки
(витяг)

Далі, за домовленістю сторін, було внесено зміни до даного експортного
контракту, які оформлені додатком № 2, що є його невід’ємною частиною.

R

:

B

D

d

f

 

c

¦

3/4

R

f

?

I

¤E

:

< >

@

B

D

F

H

\

^

`

b

d

f

h

j

|

~

~

?

?

?

?

?

?

?

 

c

¤

¦

3/4

&?v ?!»»»8″:»X»n»uuossssjsssstkd

Додаток № 2

Доповнення

до договору №0001, від 22 вересня 2002 р.

1. ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ у зв’язку з відсутністю товарної продукції
(цукор-пісок) у Таращанського цукрового заводу прийшли до згоди змінити
і доповнити договір № 0001 від «21» червня 2002 р.

2. Змінити нижчевказані умови договору, виклавши їх у такій редакції:

2.1. п. 1.3. Виготовлювач товару: Біломонастирський цукровий завод.

2.2. п. 1.4. Місцезнаходження товару: м. Білий Монастир.

2.3. п. 3.1. Груповий асортимент, що постачається:

1. Цукор 1 ґатунку в кількості 15 тис. тонн.

2. Цукор 2 ґатунку в кількості 35 тис. тонн.

3. Доповнити договір пунктами, виклавши їх у такій редакції:

3.1. п. 3.3. Розгорнутий асортимент товару, що постачається,
визначається в Додатку № 3 до даного Договору.

4. Пункт 3.2 з договору вилучити.

5. Інші умови вищевказаного договору лишаються незмінними, і сторони
підтверджують щодо них свої зобов’язання.

Зобов’язання, змінені даним Доповненням, виконання яких сторонами вже
почалося, мають бути виконані.

7. Дане Доповнення укладено у двох оригінальних примірниках, по одному
для кожної із сторін.

8. Дане Доповнення набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

Юридичні адреси,

Банківські реквізити,

Підписи сторін.

Після того, як вищезазначене доповнення до контракту надійшло до
оператора, що обслуговує зазначений контракт, він у відповідні блоки (що
відповідають номерам розділів міжнародного економічного контракту) та
рядки вносить необхідну інформацію.

Тоді реєстраційна картка оперативного обліку та контролю за міжнародними
економічними операціями, у даному випадку експорт, матиме такий вигляд
як на рис. 2.26.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

оперативного обліку та контролю

Регістраційний № Е-03456451

Дата відкриття 21.06.2002

Дата

внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

22.09.2002 01-02 Додаток № 2 Таращанський цукровий завод

22.09.2002 01-03 Додаток № 2 м. Тараща

22.09.2002 03-01 Додаток № 2 1. Цукор 1 ґатунку — 20 тис. тонн

2. Цукор 2 ґатунку — 30 тис. тонн

рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані

01-01 Описання товару Цукор-пісок (

01-02 Виготовлювач товару Біломонастирський цукровий завод

01-03 Місцезнаходження товару м. Білий Монастир

01-04 Документи на товар, що передаються імпортеру сертифікат якості
товару

сертифікат походження товару

фітосанітарний сертифікат

товаротранспортна накладна

вантажна митна декларація

02-01 Загальна кількість 50 тис. тонн

02-02 Одиниця виміру тонни

03-01 Асортимент товару 1. Цукор 1 ґатунку — 15 тис. тонн

2. Цукор 2 ґатунку — 35 тис. тонн

04-01 Якість товару ГОСТу-56-4890-785

ГОСТу-56-4890-539

04-02 Гарантійний термін придатності 1 рік

04-03 Термін заміни товару 3 місяці

Рис. 2.26. Схематичне зображення заповненої Реєстраційної картки після
внесення змін (витяг)

У подальшому, автоматично, при роботі з цією карткою, система сповіщає
оператора (користувача) про те, що були внесені:

відповідні зміни до певних блоків та рядків регістраційної картки;

дата внесення змін;

стара редакція тексту;

код оператора, що вніс зміни;

документ, на підставі якого були внесені зміни.

Крім того, іншим кольором відображається та інформація в рядках, яка
зазнала змін.

Література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про
бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность,
показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.

Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. —
159 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.:
Юристъ, 1999. — 368 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и
связь, 1982. — 160 с.

Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.:
Финансы, 1978. — 80 с.

Похожие записи