.

Проблеми обліку кредитних операцій (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3067
Скачать документ

Реферат на тему:

Проблеми обліку кредитних операцій

Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні
розвитку виробництва за його допомогою прискорюється процес обігу
капіталу як на макро – , так і на мікро – рівні. Опосередковуючи усі
стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої
рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.

В основі кредитних відносин лежить рух особливого виду капіталу –
позичкового капіталу. Кредитні відносини – це частина економічних
відносин, пов’язана  з наданням вартості (коштів) у позику і повернення
її разом із певним відсотком, тобто кредитні відносини в економіці мають
поворотний і виплатний характер.

Видачу кредитів суб’єктам підприємницької діяльності регламентують
Закони України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р.
№2121-III, «Про заставу» від 02.10.92р. №2654-XII, «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99р.
№784-XIVі положення Національного банку України «Про кредитування »
(затверджене постановою правління НБУ від 28.09.95р. №246), «про порядок
формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями банків» (затверджене постановою правління НБУ від
06.07.2000р. №279).

За своєю економічною природою кредит є зобов’язанням підприємства –
заборгованістю, яка виникла в результаті минулих подій і погашення якої
в майбутньому призведе до зменшення ресурсів підприємства, що містять у
собі економічні вигоди.

Банкам заборонено надавати кредит будь-якому підприємству для погашення
цим підприємством зобов’язань перед особами, які мають істотну участь у
капіталі банку, купівлі активів цих осіб, придбання цінних паперів,
розміщених або підписаних ними. Особами, які мають істотну участь,
вважаються особи які володіють самостійно чи спільно з іншими особами
10-ма і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу
придбаних акцій юридичної особи або незалежно від формального володіння
можливістю вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної
особи.

Зараз підприємець може звернутися за отриманням кредиту до будь-якого
банку, у якому  відкрито його поточний рахунок. Для цього йому потрібно
буде надати банкові певну інформацію про свою діяльність і цілі
кредитування. Увесь офіційний перелік документів, необхідних для
отримання кредиту, виглядає приблизно так : заява на отримання кредиту
за формою, установленою банком;анкета позичальника за формою,
установленою банком; копії установчих документів; копія свідоцтва про
реєстрацію; копія ліцензій передбачених законодавством;
техніко-економічне обґрунтування отримання кредиту з розрахунком
окупності та рентабельності об’єкта кредитування; копії контрактів,
договорів, протоколів намірі із продавцями й покупцями та інших
документів, що стосуються кредиту;посвідчений в органах статистики
бухгалтерський баланс на останню звітну дату, звіт про фінансові
результати та їх використання на останню звітну дату, а також річний
баланс підприємства за минулий рік;документи щодо забезпечення кредиту:
застава майна, застава нерухомості, гарантії, копії документів про
вартісну оцінку предмета застави; документи щодо страхування; інформація
про отримані кредити в інших банках;довідка з податкової інспекції про
наявність у підприємства поточних рахунків у банках.

Відображення інформації про отримані банківські кредити на рахунках
бухгалтерського обліку залежить від того, до якого виду зобов’язань
підприємства може бути віднесено заборгованість щодо таких кредитів.

Зобов’язання підприємства відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» поділяються на :довгострокові,
наведені в розділі III пасиву Балансу; поточні, наведені в розділі IV
пасиву Балансу.

Z

?????????$?Поточними згідно П(с)БО 2 «Баланс» слід вважати зобов’язання,
яку будуть погашені протягом операційного циклу підприємства  або мають
бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Зобов’язання, які не є поточними, належать до довгострокових, термін
повернення яких перевищує 12 календарних місяців або один операційний
цикл підприємства, якщо останній більше 12 місяців (такі кредити можуть
залучатися підприємством для придбання обладнання, оплати поточних
витрат), відносяться до його довгострокових зобов’язань.

Якщо термін повернення кредиту менше 12 місяців, якщо останній перевищує
12 місяців (такі кредити надаються для подолання підприємством
тимчасових фінансових складнощів), то заборгованість за таким кредитом
відноситься до поточних зобов’язань.

Принципова різниця між відображенням в обліку довгострокових і поточних
зобов’язань полягає в такому: згідно пункту 10 П(с)БО 11 «Довгострокові
зобов’язання», на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі
за їх теперішньою вартістю. Поточні ж зобов’язання відображаються в
балансі за сумою погашень.

У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств  організацій та Інструкції про його
застосування (Інструкція №29), затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. – V291, інформація про кредитні
операції підприємства відображається на рахунках класу 6 «Поточні
зобов’язання» та на рахунках 5 класу«Довгострокова заборгованість».

Кредитові обороти по рахунку 60 та 50 в розрізі кореспондуючих рахунків
знаходять своє відображення  у Журналі – ордері №4.

Записи в журналі – ордері здійснюються при надходження виписок банку,
причому кредитові обороти записуються загальними підсумками з усіх
виписок банку за день.

Наприкінці місяця по журналу – ордеру підраховуються суми кредитових
оборотів, перевіряються і записуються до Головної книги.

При видачі строкових кредитів строк повернення основної суми боргу
встановлюється, ближче до кінця строку кредитування.

За кредитними лініями строк повернення кожного траншу (частини
кредиту)встановлюється окремо в межах ліміту суми і строку дії кредитної
лінії. У кожному окремому випадку графік погашення кредиту
встановлюється індивідуально за бажанням клієнта.

У цій статті ми розглянули основні моменти стосовно порядку надання
кредиту та основні вимоги до відображення операцій з кредитними угодами
на рахунках бухгалтерського обліку. Наступним етапом дослідження буде
розкриття методики обліку отримання і погашення кредитів та порядок
сплати відсотків по кредитам вітчизняними підприємствами.

Література:

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Банківська енциклопедія / За ред. д-ра екон. наук, професора А.М.
Мороза. – К.: “Ельтон”, 1993. – 328 с.

Воробієнко А. Банківські кредити //Все про бухгалтерський облік. – 2000.
– № 100. – с. 11-14, № 112. – с. 39-43.

Навроцький Я.Ф. Місце кредиту в джерелах формування оборотних засобів
сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 1999.-№5.-с.
42-45.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
: Підручник.-К.:Алеута,2006.

Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика\Навчальний посібник – К.:центр навчальної літератури, 2004.

Бутинець Ф.Ф. /Економічний аналіз/Житомир:ПП. «Рута», 2003.

Бухгалтерський і фінансовий облік:підручник для студентів спеціальності
«Облік та аудит» вищих навчальних закладів./За редакцією професора
Бутинця Ф.Ф.- 5-е вид.,з доповненнями і переробками.- Житомир : ПП.
«Рута»;2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020