.

Про активізацію процесу нагромадження капіталу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1919
Скачать документ

Реферат на тему:

Про активізацію процесу нагромадження капіталу

Позитивна динаміка нагромадження капіталу в українській економіці
останніх років зумовлена використанням значної кількості джерел його
фінансування. У цьому аспекті проведений аналіз джерел фінансування
інвестицій в основний капітал в 1997-2003 рр. довів, що основним таким
джерелом є власні кошти підприємств [1, с. 223].

У масштабах національної економіки прибуток підприємств використовується
переважно на поновлення обігового капіталу, а не на нагромадження
основного капіталу. У секторі нефінансових корпорацій самофінансування
капіталоутворення відбувається лише на рівні 30-40%, а значна частина
інвестицій у цьому секторі фінансується за рахунок зростання неофіційних
доходів та кредиторської заборгованості.

Проблема фінансування інвестицій за рахунок запозичених ресурсів для
забезпечення розширеного відтворення полягає в нагромадженні необхідної
величини фінансових ресурсів у вигляді заощаджень. Забезпечення
відповідного співвідношення між інвестиціями та заощадженнями є важливою
умовою активізації нагромадження капіталу.

Кредитно-банківська система впливає на розвиток процесу нагромадження
капіталу насамперед задовольняючи потребу реального сектору економіки в
грошах і кредитах. Однак вона поки що не повною мірою відповідає вимогам
такого розвитку (табл.1).

Як видно з таблиці, третина кредитів наданих комерційними банками
становлять довгострокові кредити інвестиційного характеру.

Таблиця 1

Основні показники кредитної діяльності банків України в 2001-2005 рр.

(на 01.01 відповідного року), млн. грн.

Показник 2001 2002 2003 2004 2005

Кредитний портфель банків

у тому числі: 23637 32097 46736 73442 97197

– кредити надані суб’єктам господарювання 18216 26564 38189 57957 72875

Довгострокові кредити надані суб’єктам господарювання 2761 5125 9698
23239 34693

Вкладення в цінні папери 2175 4390 4402 6534 8157

Розраховано за даними [2, с. 48; 3, с. 68].

Подальший аналіз джерел фінансування інвестицій пов’язаний з ринком
цінних паперів. Він є елементом системи мобілізації національних
заощаджень і трансформації їх в інвестиції, які є важливим джерелом
розширеного відтворення. Фондовий ринок і його інфраструктура є важливим
чинником ефективного використання інструментів мікроекономічного впливу
на підприємства, стабілізації та розвитку економіки.

Доведено, що абсолютним розмірам нагромадженого капіталу належить значна
роль у процесі розширеного відтворення. Водночас прискорений приріст
основного капіталу не може відбуватися без якісних перетворень у системі
виробництва. Мова йде не тільки про збільшення самої норми нагромадження
капіталу, тобто про збільшення частини валового продукту, яка
використовується для розширення виробництва і тому призводить до
скорочення поточного споживання. Збільшення норми нагромадження
капіталу, як правило, підвищує технічний рівень капітальних ресурсів, що
покращує такі якісні характеристики відтворювального процесу, як
капіталоозброєність і продуктивність праці, з одного боку, і
капіталоємність і матеріалоємність продукту – з іншого.

Капіталовкладення є найбільш динамічним елементом системи відтворення.
Унаслідок збільшення маси застосовуваних засобів виробництва, технічна
озброєність праці збільшилася несуттєво, що вказує на прискорене вибуття
морально застарілих засобів виробництва. Відносно значні темпи зростання
ВВП і продуктивності праці останнім часом пояснюються певним
удосконаленням продуктивних сил, що використовуються, хоча динаміка
інтенсифікації в країні ще не досягла рівня, за якого рушійною силою
економічного зростання стає ефективне використання інвестицій в основний
капітал. Розрив між кількісними і якісними показниками економічного
зростання проявляється дуже чітко, оскільки приріст продуктивності праці
не компенсує зменшення віддачі капіталовкладень.

Визначальний вплив інвестиційного процесу на еволюцію відтворювальних
пропорцій в українській економіці пов’язаний не лише і не стільки з
науково-технічною реконструкцією господарства і дуже повільним
створенням технологічного укладу, зміст якого визначається „економікою
знань”. Значні інвестиційні ресурси потрібні для вирішення проблеми
зайнятості та інших соціальних проблем, відновлення діяльності
підприємств традиційного сектору економіки, створення виробничої і
ринкової інфраструктури.

Темпи економічного зростання в Україні, які набули за останні п’ять
років позитивної динаміки, певною мірою зумовлені високою нормою
нагромадження капіталу. На перший план виходить завдання вдосконалення
господарських пропорцій. Його вирішення потребує певної нерівномірності
зростання окремих компонентів відтворювального процесу. Ця
нерівномірність за необхідністю має бути націлена на досягнення більшої
збалансованості між окремими підрозділами і сферами національного
господарства.

Розширене відтворення української економіки на даному етапі її розвитку
залежить не стільки від збільшення норми нагромадження, скільки від
збільшення ефективності процесу нагромадження. Значна роль у цьому
процесі належить вибору відповідної галузевої і технологічної структури
інвестицій в основний капітал, яка має враховувати і поточні, і
довгострокові завдання розвитку.

Для інтенсифікації процесу капіталоутворення необхідно залучати
додаткові капітальні ресурси з-за кордону. Приплив іноземного капіталу
не може бути безмежним, причому він обмежується не лише економічними
можливостями або політичними міркуваннями держав-інвесторів, але й
абсорбційною спроможністю української економіки, тобто станом її
виробничої та соціальної інфраструктури, можливостями виходу на
зовнішній ринок з конкурентною продукцією, усією сукупністю обставин,
від яких залежить рівень віддачі на інвестований капітал.

В Україні суттєво зростає норма внутрішнього нагромадження (заощаджень)
при майже непомітному притоку зовнішніх ресурсів. Тобто, процес
капіталоутворення переважно спирається на власні фінансові ресурси. Це
проявляється все чіткіше в міру зміни темпів розширеного відтворення в
економіці країни останнім часом, коли питома вага іноземних інвестицій
становить лише 0,024% ВВП [4, с. 30, 39, 97; 5. с. 35-39].

Макроструктура використання валового продукту України в цілому ще не
наблизилася до показників розвинутих країн, але висока норма
нагромадження капіталу свідчить про позитивні тенденції в економіці,
пов’язані з її розширеним відтворенням. Однак у багатьох випадках
подальше зростання економіки може погіршити якісні показники розширеного
відтворення, оскільки не сприятиме формуванню капіталозберігаючої моделі
розвитку економіки, а тому проблема забезпечення нагромадження капіталу
в українській економіці потребує негайного вирішення.

На нашу думку необхідно здійснити ряд заходів, які можуть суттєво
пожвавити нагромаджувальні процеси в Україні. Необхідно забезпечити
умови для розвитку нових форм нагромадження капіталу, які дозволять
ефективно запроваджувати інновації в усіх сферах і галузях економіки;
забезпечити рівновагу на ринку заощаджень – інвестицій шляхом
використання ринкових і неринкових важелів регулювання діяльності
економічних суб’єктів нагромадження; активізувати амортизаційну,
інвестиційну та структурну політику держави з метою оновлення основного
капіталу.

Література:

1. Статистичний щорічник України за 2004 рік. Державний комітет
статистики. / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: Консультант, 2005 – 591 с.

2. Основні показники діяльності банків на 1 січня 2005 р. // Вісник
Національного банку України. – 2005. – № 2. – С.48.

3. Основні показники діяльності банків України на 1 червня 2005 року //
Вісник Національного банку України. – 2005. – № 7. –С. 68.

4. Інвестиційно-інноваційний термінологічний словник / За ред.
Н.І.Редіної. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2004. – 124 с.

5. Бикова А.Л. Венчурне фінансування як форма нагромадження капіталу //
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск
204: В 5 т. Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.– С. 511-517.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020