.

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів на підприємстві

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2506
Скачать документ

20

1

Практичні аспекти оцінки наявності, руху та використання цінних паперів
на підприємстві

Зміст

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 3

2. Визначення показників оцінки простих акцій 10

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій 12

Список використаної літератури 17

Додатки 18

Додаток Б 20

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

ЗАТ “Завод Компаньон” було створено 19 липня 1995 року у формі закритого
акціонерного товариства. Код за ЄДРПОУ 23389489. Номер свідоцтва про
державну реєстрацію ЗАТ – 23389489.

Юридична адреса підприємства: 04119, м. Київ, Дегтярівська, б.36

Основні види діяльності – виробництво та оптова торгівля меблями.

Організаційну структуру підприємства наведено на рис. 1.1.

picscalex1000100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
464301000000000001000aa5000000000100000018030000000000001803000001000000
6c000000000000000000000011000000230000000000000000000000bc4100005f300000
20454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000076060000
23090000d2000000290100000000000000000000000000008a3403005d88040016000000
0c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000002d050000
cf030000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000e1ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000110078ae110010000000dcb111005caf110052516032dcb11100d4ae110010000000
44b01100c0b1110024516032dcb11100d4ae11002000000049642f31d4ae1100dcb11100
20000000ffffffffcc43df00d0642f3126000500ffff0180ffff0180df020180ffffffff
008800000008000000080000010000000100000000000000c800000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c006900620072000000000000f0400270a0603203722065ac43df000064d500
08af11009c382731060000000100000044af110044af1100e8782531060000006caf1100
cc43df006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
00000000110000002300000001000000d6244b41eb294b41000000001c00000001000000
4c0000000400000000000000000000002d050000cf030000500000002000040012000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff2e050000d0030000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c028c011a02040000002e0118001c000000
fb020700030000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0b00000001000400
000000001a028c0120720700040000002d010000040000002d010000030000000000

20

1

Найвищим керівним органом підприємства є загальні збори акціонерів, які
обирають генерального директора ЗАТ. Генеральний директор призначає
фінансового та виконавчого директора, в обов’язки яких входить поточне
управління фінансовим та виробничим сектором підприємства.

У табл. 1 наведено порівняльний аналітичний баланс ЗАТ “Завод
Компаньон”. Розглянемо його докладніше.

Таблиця 1. Агрегований порівняльний аналітичний баланс ЗАТ “Завод
Компаньон” станом на 01.01.2008 р.

№ п/пСтаття балансуНа початок звітного періодуНа кінець звітного
періодуЗміни за звітний періодтис. грн.% до підсумкутис. грн.% до
підсумкуабсолютні3-1темп, %(5/1)*100частка пунктів4 –
2аб1234567Актив1Майно разом2757,70100,002649,70100,00-108,00-3,920,00
1.1Необоротні активи158,105,73205,907,7747,8030,232,04 1.2Оборотні
активи2599,6094,272443,8092,23-155,80-5,99-2,04
1.2.1Запаси1115,8040,461428,7053,92312,9028,0413,46 1.2.2Дебіторська
заборгованість692,0025,09768,1028,9976,1011,003,89 1.2.4Витрати
майбутніх періодів2,200,081,600,06-0,60-27,27-0,02 1.2.5Кошти та їх
еквіваленти739,1026,80197,607,46-541,50-73,26-19,34 1.2.6Інші оборотні
активи50,501,8347,801,80-2,70-5,35-0,03Пасив2Джерела майна

разом2757,70100,002649,70100,00-108,00-3,920,00 2.1Власний
капітал193,407,01186,207,03-7,20-3,720,01 2.1.1Статутний
капітал187,606,80180,406,81-7,20-3,840,01 2.1.2Нерозподілений

прибуток1,500,051,500,060,000,000,00 2.1.3Інші
джерела4,300,164,300,160,000,000,01 2.2Позиковий
капітал2564,3092,992463,5092,97-100,80-3,93-0,01 2.2.2Короткострокові

кредити та позики0,000,00517,3019,52517,30-19,52 2.2.3Кредиторська

заборгованість

і поточні

зобов’язання2564,3092,991946,2073,45-618,10-24,10-19,54

Проаналізувавши порівняльний аналітичний баланс за три останні роки,
можна виявити як позитивне, так і негативне у фінансовому стані
підприємства:

Позитивне:

· збільшення запасів на 28,04% в даному випадку можна розглядати як
позитивну тенденцію, так як наряду з ними на 13,3% збільшилась виручка
підприємства, що свідчить про значне збільшення реалізації продукції
підприємства;

· на 618,1 тис. грн. або 24,1% зменшилась кредиторська заборгованість
підприємства.

Негативне:

· майно підприємства зменшилось на 108 тис. грн. або 3,92%. Зменшення
майна відбулося, в основному за рахунок зменшення оборотних активів та
грошових коштів на рахунках підприємства;

· за аналізований період відбулося зменшення власного капіталу
підприємства на 7,2 тис. грн. або 3,72% за рахунок зменшення статутного
капіталу;

· дебіторська заборгованість збільшилась на 76,1 тис. грн. або на
11,00%, а також враховуючи, що питома вага дебіторської заборгованості у
оборотних активах складала у 2005 році 31,40% (при нормативному значенні
10-20%) то це є вкрай негативним показником який свідчить про не
виважену політику підприємства стосовно власних дебіторів;

· кошти підприємства зменшились на 541,5 тис. грн. або 73,26%, що
негативно позначилось на показниках ліквідності підприємства.

Проведемо порівняння змін у валюті балансу зі змінами фінансових
результатів діяльності підприємства. Так, якщо темп збільшення виручки
від реалізації продукції (?V) перевищує темп збільшення валюти балансу
(?В), це свідчить про те, що активи (майно) підприємства
використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді, а якщо ?V ?В, доходимо висновку: ефективність використання майна
підвищилась

Визначимо частку інтенсивних і екстенсивних чинників збільшення виручки
від реалізації продукції підприємства.

Необхідно з’ясувати, наскільки збільшення виручки зумовлене збільшенням
розміру майна і наскільки – його кращим використанням. Вихідні дані та
розрахункові показники по ЗАТ “Завод Компаньон” наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Вихідні дані для визначення частки інтенсивних і екстенсивних
чинників збільшення виручки від реалізації продукції ЗАТ “Завод
Компаньон” станом на 01.01.2008р.

№ п/пПоказникПеріодПопереднійЗвітний1Середньорічна виручка, тис. грн.
7035,77640,22Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
8931,610290,83Ресурсовіддача (р.2 : р.1)1,26941,3469

Внесок екстенсивного чинника дорівнює (7640,2 – 7035,7) * 1,2694 = 767,4
тис. грн..

Внесок інтенсивного чинника дорівнює (1,3469 – 1,2694) * 7640,2 = 592,1
тис. грн..

Виручка від реалізації збільшилась на 1359,5 тис. грн.. Таким чином,
внесок екстенсивного чинника становить 56,4%, інтенсивного 43,6%, тобто
підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно завдяки збільшенню
своїх активів (майна).

Проведемо аналіз ділової активності підприємства. Ділову активність
підприємства характеризує сукупність показників віддачі від залучених
ресурсів. Розрахуємо показники, які характеризують оборотність активів
ЗАТ “Завод Компаньон”.

1. Оборотність активів (ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації)

Кт = Чиста виручка від реалізації / Активи = 10290,8 / (2757,7 + 2649,7)
:2 = 3,806

2. Фондовіддача

Ф = ЧВ / Основні виробничі фонди = 10290,8 / (144,7 + 181,8) : 2 =
63,03

3. Оборотність оборотних коштів

Ко = ЧВ / Оборотні кошти = 10290,8 / (2597,4 + 2,2 + 2442,2 + 1,6) : 2 =
4,0 обороти

4. Період одного обороту оборотних коштів

Чо = 360 днів / Ко = 360 / 4 = 90 днів

5. Оборотність запасів

Ко.з = Собівартість реалізації / Запаси = 9504,7 / (41,7 + 26,7 + 69,3 +
978,1 + 55,2 + 32,3 + 55,9 + 1285,3) : 2 = 7,5

6. Період одного обороту запасів

Чз = 360 днів / Ко.з = 360 / 7,5 = 48 днів

7. Оборотність дебіторської заборгованості

Кдз = ЧВ / Дебіторська заборгованість = 10290,8 / (650 + 698,2) : 2 =
15,3

8. Період погашення дебіторської заборгованості

Чдз = 360 / Кдз = 360 / 15,3 = 23,5 днів

Визначимо період операційного циклу підприємства. Визначається середній
період часу між вкладанням оборотних коштів у запаси і отримання грошей
за реалізовану продукцію, тобто сума періодів запасу і дебіторської
заборгованості:

Ч о.ц = Чз + Чдз = 48 + 23,5 = 71,5 днів

Визначимо період фінансового циклу. Період фінансового циклу
характеризує період обороту оборотних коштів з урахуванням середнього
періоду кредиторської заборгованості, тобто показує, на який в
середньому проміжок часу у підприємства відволікає оборотні кошти.

Період погашення кредиторської заборгованості:

Ч к.з = Кредиторська заборгованість * 360 днів / Собівартість продукції
=

((1144,5+1705,1) : 2) * 360 / 9504,7 = 54,0 днів

Період фінансового циклу:

Чф.м. = Чо.ц. – Кк.з = 71,5 – 54,0 = 17,5 днів

Таким чином, період обороту оборотних коштів ЗАТ “Завод Компаньон”
дорівнює в середньому майже 18 днів.

Проведемо аналіз фінансових результатів підприємства. Для визначення
рівнів, динаміки і структури фінансових результатів ЗАТ “Завод
Компаньон” виконуються відповідні розрахунки (табл. 3 і табл. 4).

Таблиця 3. Аналіз фінансових результатів ЗАТ “Завод-Компаньон” станом на
01.01.2008р.

№ п/пПоказникПеріодЗміназвітнийпопер.тис. грн. (гр.1-гр.2)% до
періоду(гр.3 : гр.2)аб12341Чистий дохід (виручка) від реалізації
продукції10290,808931,601359,215,22Собівартість реалізованої
продукції9504,708314,901189,814,33Валовий прибуток від реалізації
(р.1-р.2)786,10616,70169,427,54Адміністративні
витрати311,40243,7067,727,85Витрати на збут та інші операційні
витрати1049,20285,60763,6267,46Собівартість реалізованої продукції з
урахуванням витрат (р.2+р.4+р.5)10865,308844,202021,122,97Прибуток від
реалізації (р.1-р.6+р.7)-574,5087,40-661,9-757,38Інші операційні
доходи650,5039,00611,51567,99Прибуток від операційної діяльності
(р.7+р.8)76,00126,40-50,4-39,910Прибуток від участі в капіталі0,000,000

011Інші фінансові доходи5,202,702,592,612Прибуток від звичайної
діяльності (р.9+р.10+р.11)81,20129,10-47,9-37,113Податок на
прибуток20,332,275-11,975-37,114Чистий прибуток
(р.12-р.13)60,9096,82-35,925-37,115Грошовий потік (чистий прибуток +
амортизація)120,70152,42-31,725-20,8

Таблиця 4. Структура прибутку від операційної діяльності ЗАТ
“Завод-Компаньон” станом на 01.01.2008р.

№ п/пПоказникРозмір, тис. грн.Питома вага, % за періодЗміни у структурі,
пунктів (гр.4-гр.3)звітнийпопер.звітнийпопер.аб123451Прибуток від
операційної діяльності76,00126,4093,697,94,32Прибуток від участі в
капіталі0,000,000,00,00,03Інші фінансові
доходи5,202,706,42,1-4,34Прибуток від звичайної
діяльності81,20129,10100,0100,00,0

Наведені в табл. 3 дані свідчать про зменшення у звітному періоді
чистого прибутку на 37,1%. Це відбулося внаслідок зменшення прибутку від
реалізації в 7,5 раз, в наслідок зростання витрат підприємства..

У звітному періоді на 1 грн. чистого доходу від реалізації продукції
підприємство витрачало 9504,7 + 311,4 + 1049,2 / 10290,8 = 1,0 грн., а у
попередньому 8314,9 + 243,7 + 285,6 / 8931,6 = 99 коп.

Негативним є абсолютне та відносне (на 1 грн. доходу від реалізації)
збільшення витрат підприємства. Негативним є також зменшення прибутку
від операційної діяльності, як наслідок відбулося зменшення чистого
прибутку підприємства та грошового потоку.

2. Визначення показників оцінки простих акцій

Акція – цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує
майнову участь її власника у капіталі акціонерного товариства. Власники
акції стають пайовиками акціонерного товариства, його співвласниками,
тому вони не можуть вимагати від товариства повернення вкладених коштів.
Проте вони можуть продати акції, але у цьому випадку втрачають право
співвласника.

Власники акцій, як співвласники товариства, мають право на одержання
частини прибутку товариства пропорційно своїй участі, а також на участь
у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Дохід, що
одержує акціонер на акції, називається дивідендом. Розмір дивіденду
залежить від маси прибутку, співвідношення між його нагромаджуваною та
споживчою частинами, інвестиційної політики акціонерного товариства,
виду і кількості акцій та інших факторів.

Розглянемо показники, що характеризують якість простих акцій ЗАТ “Завод
Компаньон”.

1. Дивідендна віддача акції, яка встановлює зв’язок між величиною
дивіденду і ціною акції:

Дивідендна віддача акції = Дивіденд х 100 % / Ціна акції

Дивідендна віддача акції2007 = 10 х 100% / 100 = 10%

Дивідендна віддача акції2006 = 12 х 100% / 100 = 12%

Цей коефіцієнт є основним статистичним індикатором, який дозволяє
порівняти ступінь дохідності акцій різних корпорацій, а також акцій з
іншими альтернативними видами збережень.

2. Коефіцієнт ціна-дохід, який встановлює зв’язок між ціною акції та
величиною чистого доходу корпорації, що припадає на одну акцію:

Коефіцієнт ціна-дохід = Дохід на одну акцію / Ціна акції

Коефіцієнт ціна-дохід2007 = 4,8 / 100 = 0,048

Коефіцієнт ціна-дохід2006 = 78,2 / 100 = 0,782

Чим нижча величина цього коефіцієнта, тим вища оцінка акції та
корпорації.

3. Показник капіталізованої вартості акцій, який визначає ринкову
вартість усіх акцій корпорації:

Капіталізована вартість акцій = Кількість акцій х Курс однієї акції

Капіталізована вартість акцій2007 = 15000 х 100 = 1500 000

Капіталізована вартість акцій2006 = 15000 х 100 = 1500 000

4. Показники віддачі (рентабельності) акціонерного капіталу за чистим
доходом і за об’ємом реалізацій (продажу) представляють собою
відношення, в першому випадку, величини чистого доходу корпорації за
досліджуваний період часу, а в другому – об’єму реалізації до величини
капіталізованої вартості акцій.

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом =
Чистий дохід / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 =
7,2 / 1500 000 = 0,00005

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 =
117,3 / 1500 000 = 0,00008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за об’ємом реалізації =
Об’єм реалізації / Капіталізована вартість акцій

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2007 =
12379,2 / 1500 000 = 0,008

Коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу за чистим доходом2006 =
10738,3 / 1500 000 = 0,007

Перший з наведених коефіцієнтів за змістом є оберненим до коефіцієнта
ціна-дохід. Чим менша величина коефіцієнтів рентабельності, тим вищий
рівень капіталоємності виробництва і нижча віддача акціонерного
капіталу.

3. Шляхи поліпшення оцінки, руху та використання акцій

У теорії і практиці розвинених зарубіжних ринків цінних паперів
використовується поняття економічної або внутрішньої вартості цінних
паперів.

Вказана вартість представляє собою ніби погляд на вартість цінних
паперів, що перебувають у теперішній час у обігу, з точки зору
майбутнього, тобто “зворотньої перспективи”. Суть даної теорії полягає у
наступному. Передбачається, що внутрішня вартість цінного паперу так чи
інакше відображається в його поточній ціні. Попит і пропозиція, які
впливають на поточну ціну, також значною мірою ґрунтуються на обліку
економічної (внутрішньої) вартості. Поточну ціну цінного паперу дана
теорія розглядає як величину дисконтовану по відношенню до всієї суми
прибутків, які в майбутньому можна отримати по даному цінному паперу.

Майбутній доход можна одержати в який-небудь майбутній момент життя
цінного паперу або як суму прибутків, що випадають на численність
окремих періодів майбутнього життя цінного паперу. Після того, як буде
визначена така вартість, інвестор порівнює її з існуючою ціною і приймає
рішення про доцільність придбання або продажу цінного паперу.

Вартість активів, таких, як звичайні акції, залежить від трьох основних
чинників: грошового потоку від активів, темпів приросту грошового
потоку, ризику або непевності грошового потоку.

Збільшення грошового потоку звичайно підвищує ціну акцій. І навпаки,
ціна падає, якщо грошовий потік стає непевний. Ця взаємозалежність є
основна для оцінки активів. Відповідно, фінансовий менеджер повинен
домагатись якомога більшого грошового потоку, водночас контролюючи
ризик.

Грошовий потік від звичайних акцій вимірюється щорічним дивідендом та
приростом акцій. Грошовий потік від облігацій, довгострокових цінних
паперів, які випускає підприємство, складається із суми інтересу, який
одержує покупець облігації за рік. Позаяк прибутки збільшують ціни
активів, а ризик зменшують, то для постійного зростання активів потрібні
ось такі умови:

1. Активи мають постійно приносити грошовий потік.

2. Доход має зростати.

3. Ризик має бути контрольований.

З трьох вищезгаданих факторів найскладнішим є оцінка ризику. А тому
ризику в оцінці активів слід приділяти більше уваги, особливо коли
економіка стає нестабільною. Для визначення поточної ціни активів слід
дисконтувати майбутні грошові потоки до теперішньої вартості за
відповідною ставкою, що враховує всі аспекти ризику. Отже, ціна акцій
така ж, як теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Щоб нарахувати майбутні грошові потоки, слід взяти останні показники
величини грошових потоків та скорегувати їх реальні темпи приросту. Далі
розглянемо підходи до оцінки простих акцій підприємства.

В відповідності з прийнятими нормами випуску звичайних акцій сума
сплачуваємих дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства
в відповідном періоді часу, звичайно на протязі року. Отим не менш,
оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякій потік дивідендів,
котрі при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежи при
оцінці облігацій.

Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним та не
пропонується повернення вихідної інвестиції. З урахуванням всього цього
оцінка вартості звичайної акції здійснюється по формулі:

picscalex100010009000003d30100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026005400d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa8ffffff000d0000080500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
9002e8050500000013029002a40c17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010008000000
320a0003a40c010000002c0008000000320a97044b0b01000000290008000000320a9704
6b0601000000310008000000320a9704f40501000000280017000000fb02c0fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc870400
00002d01020004000000f001010008000000320abe04150501000000310010000000fb02
c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320a49030b0401000000e50010000000fb02c0fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f00101000800
0000320a5201620401000000a50008000000320abe048804010000003d0010000000fb02
40fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320a97047107010000002b0008000000320a0003a70201000000
3d0017000000fb02c0fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc87040000002d01020004000000f001010008000000320abe04
0e0401000000740008000000320ace03ea0b01000000740008000000320a0705230a0100
0000530008000000320a4802980901000000740008000000320a70032901010000005300
17000000fb0240fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc87040000002d01010004000000f001020008000000320a9704bd08
010000004b0008000000320ad801530801000000440008000000320a0003320001000000
50000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
00000000

де Dt — величина дивіденду, що сплачується в t-ому році;

KS — показник дисконту, з допомогою якого здійснюється приведення
дивідендних виплат до наступного моменту часу.

Проблеми, що пов’язані з оцінкою вартості акцій, містяться в прогнозі
дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.

Цілком зрозуміло, що підприємство не в змозі здійснити індивідуальний
прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей
період розбивають на декілька років (звичайно не більш п’яти), на
протязі якого існує можливість скласти більш чи менш правдоподібний
прогноз дивідендних виплат. Друга частина — це весь залишившийся
нескінчений період часу, для якого робиться припущення про то, що:

— дивіденди зберігають незмінне значення, що дорівнює величині
останнього спрогнозованого дивіденду, який вийшов в перший період, або

— припускається деякій постійний приріст дивідендів, що визначається
величиною процентного зростання g.

В подальшому оцінка вартості акції — це діло техніці дисконтування
спрогнозованої сукупності дивідендів.

Результуюча формула для оцінці вартості звичайних акцій може бути
записана так:

picscalex100010009000003ab0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02200560111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff20110000d70400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
500228090500000013025002931017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01010008000000
320ac002c110010000002c0008000000320a57048b0e01000000290008000000320a5704
ab0901000000310008000000320a5704340901000000280008000000320aa7016a0c0100
0000310008000000320ac0024b0801000000270008000000320ac002d607010000002700
08000000320ac002430501000000270017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc
0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d0102000400
0000f001010008000000320a3003610101000000300017000000fb02c0fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc8704000000
2d01010004000000f001020008000000320a8e03390f010000004e0008000000320ac704
630d01000000530017000000fb0240fe0000000000009001010000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e2043797200cc87040000002d01020004000000f00101000800
0000320a5704fd0b010000004b0008000000320ac0029a0601000000500008000000320a
c002070401000000d00008000000320ac002320001000000d00010000000fb0240fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001
020008000000320a5704b10a010000002b0008000000320ac0028a0801000000d7000800
0000320ac0029705010000002b0008000000320ac002a802010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

де Р’ — дисконтоване значення дивідендів, що прогнозуються, на першому
(кінцевому) проміжке часу тривалістю N лет;

Р’’ — дисконтоване значення наступної нескінченої серії дивідендів,
приведене до моменту часу, що відповідає кінцю N-го року.

Для розрахунку першої компоненти необхідно просто продисконтувати всі
необхідні величини дивідендів, сплановані до виплати на протязі перших N
років:

picscalex100010009000003d30100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026005800c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa8ffffff400c0000080500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
900231050500000013029002ed0b17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01010008000000
320a0003ed0b010000002c0008000000320a9704940a01000000290008000000320a9704
b40501000000310008000000320a97043d0501000000280008000000320a00036e010100
0000270017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a
be045e0401000000310010000000fb02c0fd000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a4903540301000000
e50010000000fb02c0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320abe04d103010000003d0010000000fb02
40fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d0101000400
0000f001020008000000320a9704ba06010000002b0008000000320a0003f00101000000
3d0017000000fb02c0fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a5201
9a03010000004e0008000000320abe04570301000000740008000000320ace03330b0100
0000740008000000320a07056c0901000000530008000000320a4802e108010000007400
17000000fb0240fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc81040000002d01010004000000f001020008000000320a97040608
010000004b0008000000320ad8019c0701000000440008000000320a0003320001000000
50000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f00101000300
00000000

Розрахунок другої компоненти для незмінних дивідендів здійснюється по
формулі дисконтування нескінченних дивідендів:

picscalex1000100090000030d0200000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00520121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa8ffffffe0110000480500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
900231060500000013029002d80c0500000014029002c50e05000000130290028c111700
0000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc81040000002d01010008000000320a00038c11010000002e0008000000
320a97047f0b01000000290008000000320a9704b40601000000310008000000320a9704
3d0601000000280008000000320a00036e0201000000270008000000320a0003f9010100
0000270017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc81040000002d01020004000000f001010008000000320a
be045e0501000000310010000000fb02c0fd000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a4903540401000000
e50010000000fb02c0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01020004000000f001010008000000320a5201ab0401000000a50008000000320a
be04d104010000003d0010000000fb0240fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a0003580d01000000
3d0008000000320a9704ba07010000002b0008000000320a0003f002010000003d001700
0000fb02c0fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc81040000002d01020004000000f001010008000000320abe0457040100
0000740008000000320ace04551001000000530008000000320a48023210010000004e00
08000000320ace031e0c01000000740008000000320a0705840a01000000670008000000
320a48028e09010000004e0017000000fb0240fe0000000000009001010000cc04020010
54696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01010004000000f001
020008000000320a5e04ef0e010000004b0008000000320ad801de0e0100000044000800
0000320a97040609010000004b0008000000320ad8013a0801000000440008000000320a
000332000100000050000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000

Якщо припускається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно
скористивутися формулою Гордона, яка є узагальненням попередньої формули
та має для розглядаємого завдання наступний вид:

picscalex100010009000003550200000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00560151200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffabffffff201500004b0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
d0023106050000001302d002280e050000001402d002df0f050000001302d00213151700
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc81040000002d01010008000000320a9e041a1401000000670008000000
320a9e04f10f010000004b0008000000320a1802a11001000000440008000000320ad704
a309010000004b0008000000320a1802cc0b01000000670008000000320a18024a060100
0000440008000000320a4003320001000000500017000000fb02c0fe0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01
020004000000f001010008000000320a0e05571101000000530008000000320a8802f511
010000004e0008000000320afe04570401000000740008000000320a0e04d00c01000000
740008000000320a4705090b01000000530008000000320a4f016e0d0100000074000800
0000320a88029e07010000004e0010000000fb0240fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320a9e04ba12
010000002d0008000000320a4003a80e010000003d0008000000320ad704570801000000
2b0008000000320a1802640a010000002b0008000000320a4003f002010000003d001000
0000fb02c0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01
020004000000f001010008000000320a88020f13010000002b0008000000320a9201ab04
01000000a50008000000320afe04d104010000003d0010000000fb02c0fd000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320a8903540401000000e50017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc81040000002d01020004000000
f001010008000000320a8802a21301000000310008000000320afe045e05010000003100
17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc81040000002d01010004000000f001020008000000320ad704310c
01000000290008000000320ad704510701000000310008000000320ad704da0601000000
280008000000320a1802cf0c01000000290008000000320a18025e090100000031000800
0000320a1802e70801000000280008000000320a40036e0201000000270008000000320a
4003f9010100000027000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010100030000000000

Завдання оцінки вартості звичайних акцій розв’язується однозначно при
відомому показнику дисконту. Для конкретного підприємства від
визначається з урахуванням ступені ризикованості інвестування в це
підприємство.

Для визначення доходності акцій KS треба мати порівнювальні дані даного
підприємства та фондового ринку в цілому. І, звичайно, треба мати цей
фондовий ринок.

Один з приблизних підходів в розрахунку вартості акцій є в наступному.
Як показник доходності KS підприємства використовується оцінка
доходності підприємства, що була на протязі останнього року. ця
доходність визначається з допомогою двох компонент:

— доходності інвестора, що отримується в виді дивідендів (величина
дивіденду, що випущена за останній рік, поділена на ринкову вартість
акції), та

— доходності інвестора, що пов’язана зі збільшенням курсової вартості
акції (приріст курсової вартості акції за рік, поділений на курсову
вартість на початок року).

Склав ці компоненти, ми отримаємо доходність акції.

Список використаної літератури

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко P.M. Фінанси підприємств.
Київ: Знання-Прес, 2004, 291 с.

2. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М., Москалюк В.Є. Планування діяльності
підприємства. Київ: КНЕУ, 2002, 252 с.

3. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр
навчальної літератури, 2003, 224 с.

4. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Київ: Ельга, Ніка-Центр,
2002, 360 с.

Додатки

Додаток А

Баланс ЗАТ “Завод-Компаньон” станом на 01.01.2008р.

А К Т И ВКод рядкаНа початокНа кінець1234І. Необоротні
активи   Нематеріальні активи:        залишкова
вартість107,204,90     первісна
вартість1111,1010,60     знос123,905,70Незавершене
будівництво200,000,00Основні засоби:        залишкова
вартість30144,70181,80     первісна
вартість31270,50365,20     знос32125,80183,40Довгострокові фінансові
інвестиції:   які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств400,000,00інші фінансові інвестиції450,000,00Довгострокова
дебіторська заборгованість500,000,00Відстрочені податкові
активи606,2019,20Інші необоротні активи700,000,00Усього за розділом
І80158,10205,90    ІІ. Оборотні активи   Запаси:   виробничі
запаси10041,7055,20тварини на вирощуванні та
відгодівлі1100,000,00незавершене виробництво12026,7032,30готова
продукція13069,3055,90товари140978,101285,30Векселі
одержані1500,000,00Дебіторська заборгованість за товари, роботи
послуги:   чиста реалізаційна вартість160650,00698,20первісна
вартість161650,00698,20резерв сумнівніх боргів1620,000,00Дебіторська
заборгованість за розрахунками:   з бюджетом17037,5037,00за виданими
авансами1804,4017,60з нарахованих доходів1900,000,00із внутрішніх
розрахунків2000,000,00Інша поточна дебіторська
заборгованість2100,1015,30Поточні фінансові інвестиції2200,000,00Грошові
кошти та їх еквіваленти:    в національній валюті230738,50197,00в
іноземній валюті2400,600,60Інші оборотні активи25050,5047,80Усього за
розділом ІІ2602597,402442,20ІІІ. Витрати майбутніх
періодів2702,201,60Баланс2802757,702649,70

Продовження Додатка А

П А С И ВКод рядкаНа початокНа кінець1234І. Власний капітал   Статутний
капітал300187,60180,40Пайовий капітал3100,000,00Додатковий вкладений
капітал3200,000,00Інший додатковий капітал3300,000,00Резервний
капітал3404,304,30Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)3501,501,50Неоплачений капітал3600,000,00Вилучений
капітал3700,000,00Усього за розділом І380193,40186,20    ІІ.
Забезпечення наступних витрат і платежів   Забезпечення виплат
персоналу4000,000,00Інші
забезпечення4100,000,00 4150,000,00 4160,000,00Цільове
фінансування4200,000,00Усього за розділом ІІ4300,000,00    ІІІ.
Довгострокові зобов’язання   Довгострокові кредити банків4400,000,00Інші
довгострокові фінансові зобов’язання4500,000,00Відстрочені податкові
зобов’язання4600,000,00Інші довгострокові зобов’язання4700,000,00Усього
за розділом ІІІ4800,000,00    ІV. Поточні зобов’язання   Короткострокові
кредити банків5000,00517,30Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями5100,000,00Векселі видані5201215,300,00Кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги5301144,501705,10Поточні
зобов’язання за розрахунками:        з одержаних
авансів540190,50192,50     з бюджетом5507,403,70     з позабюджетних
платежів5600,000,00     зі страхування5700,004,20     з оплати
праці5806,608,60     з учасниками5900,000,00     із внутрішніх
розрахунків6000,000,00Інші поточні зобов’язання6100,0032,10Усього за
розділом ІV6202564,302463,50V. Доходи майбутніх
періодів6300,000,00Баланс6402757,702649,70

Додаток Б

Звіт про фінансові результати ЗАТ “Завод Компаньон” станом на
01.01.2008р.

Найменування показникаКод рядкаЗа звітнийперіодЗа
попереднійперіод1234Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт,
послуг)01012379.2 10738.3 Податок на додану вартiсть0152063.2 1789.7
Акцизний збiр0200 0  0250 0 Інші вирахування з доходу03025.2 17 Чистий
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)03510290.8 8931.6 Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг)0409504.7 8314.9 Валовий:        прибуток050786.1
616.7      збиток0550 0 Iншi операцiйнi доходи060650.5 39
Адміністративні витрати070311.4 243.7 Витрати на збут080322.1 250.2 Інші
операційні витрати090727.1 35.4 Фінансові результати від операційної
діяльності:        прибуток10076 126.4      збиток1050 0 Дохід від
участі в капіталі1100 0 Інші фінансові доходи1200.9 0.9 Інші
доходи1304.3 1.8 Фінансові витрати14039 0 Втрати від участі в
капіталі1500 0 Інші витрати1607.2 2.7 Фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування:        прибуток17035 126.4      збиток1750
0 Податок на прибуток від звичайної діяльності18027.8 9.1 Дохід з
податку на прибуток від звичайної діяльності1850 0 Фінансові результати
від звичайної діяльності:        прибуток1907.2 117.3      збиток1950 0
Надзвичайні:        доходи2000 0      витрати2050 0 Податки з
надзвичайного прибутку2100 0 Чистий:        прибуток2207.2 117.3
     збиток2250 0

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показникаКод рядкаЗа
звітнийперіодЗа попереднійперіод1234Матеріальні
затрати230235.5127.8Витрати на оплату праці240111.476.4Відрахування на
соціальні заходи25042.428.6Амортизація26059.855.6Інші операційні
витрати270551.7382.4Разом2801000.8670.8 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВНайменування показникаКод рядкаЗа
звітнийперіодЗа попереднійперіод1234Середньорічна кількість простих
акцій30015001500Скоригована середньорічна кількість простих
акцій31015001500Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
(грн.)3204.878.2Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту
акцію (грн.)3304.878.2Дивіденди на одну просту акцію (грн.)3401012

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020