.

Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 11569
Скачать документ

2

1. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові.

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї діяльності
потребує залучення фінансового капіталу, що є джерелом формування його
майна. Діяльність підприємства безпосередньо залежить від обсягу і
структури його фінансового капіталу.

Джерелами формування капіталу можуть бути як власні фінансові ресурси,
так і позикові. Для більшості підприємств основною частиною і базою
усього фінансового капіталу є власний капітал, але діяльність
підприємства в системі ринкової економіки неможлива без періодичного
використання різноманітних форм залучення позикових коштів. Позикові
кошти займають досить вагоме місце в структурі капіталу підприємства.

Оптимальна структура загального капіталу є передумовою ефективності його
використання. Використання позикових коштів дає можливість приросту
рентабельності власного капіталу, але негативно впливає на фінансову
стійкість підприємства.

Отже, використання позикових коштів є важливим питанням для кожного
підприємства і потребує виваженого підходу до визначення потреби в них,
вибору їх джерел та обсягів залучення.

Залежно від типу фінансових відносин, які виникають між капіталодавцями
і підприємством-об’єктом фінансування, вони можуть стати співвласниками
або кредиторами суб’єкта господарювання. Якщо між капіталодавцем і
підприємством виникають відносини позички, то це означає, що
фінансування відбувається за рахунок позичкового капіталу:
капіталодавець набуває статусу кредитора.

Позичковий капітал характеризує частину активів підприєства, що
профінансована його кредиторами всіх видів.

Позичковий фінансовий капітал підприємств може утворюватись за рахунок
двох основних груп джерел позикових коштів.

Перша група – зовнішні джерела позикових коштів. Ця група джерел
складається з двох підгруп – зовнішні довгострокові й зовнішні
короткострокові джерела позикового фінансового капіталу (рис.1)

Для формування довгострокового позикового фінансового капіталу
використовують зовнішні довгострокові фінансові ресурси і, у першу
чергу, довгострокові облігаційні позики, довгострокові банківські
кредити і фінансовий лізинг. У світовій практиці активно
використовується й довгостроковий податковий кредит і податкові пільги.

Зовнішні короткострокові позикові фінансові ресурси використовуються при
формуванні короткострокового позикового фінансового капіталу, для чого
придатні насамперед короткострокові банківські кредити і товарний
(комерційний) кредит.

Рис. 1. Зовнішні джерела створення позикового фінансового капіталу
підприємств.

Друга група – внутрішні джерела позикових коштів, до яких входять
позикові фінансові ресурси, що утворюються за рахунок відстрочених і
прострочених зовнішніх довгострокових і короткострокових зобов’язань
(рис. 2). При нормальній ринковій економіці обсяг таких позикових
ресурсів не досить значний. Однак у перехідний період ці позикові кошти
використовуються досить активно для формування довгострокового і
короткострокового фінансового капіталу.

Рис. 2. Внутрішні джерела створення позикового фінансового капіталу
підприємств.

Залежно від строків виконання зобов’язань вітчизняними стандартами
бухгалтерського обліку позичковий капітал поділяється на довгостроковий
і поточний.

Згідно з П(С)БО 2 під довгостроковими зобов’язаннями слід розуміти
зобов’язання, що будуть погашені протягом строку, який перевищує 12
календарних місяців, або протягом строку, що перевищує операційний цикл,
якщо він більший 12 календарних місяців.

Під поточними (короткостроковими) зобов’язаннями необхідно розуміти
зобов’язання, що будуть погашені протягом операційного циклу або повинні
бути погашені протягом 12 місяців з дати складання балансу.

До складу позичкового капіталу належать також зобов’язання, які
відображаються за розділом «Доходи майбутніх періодів». У цій статті
показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних
періодів, які належать до наступних звітних періодів. Зокрема, до складу
доходів майбутніх періодів належать доходи у вигляді одержаних авансових
платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи
(авансові орендні платежі), передплата на періодичні та довідкові
видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків
транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за
користування засобами зв’язку тощо

Усі витрати (проценти, комісійні тощо) підприємств, пов’язані із
залученням та обслуговуванням позичкового капіталу, відображаються за
статтею «Фінансові витрати» звіту про фінансові результати.

2. Критерії кредитоспроможності.

Кредитоспроможність — це наявність передумов для одержання позик і
спроможність повернути їх. Інакше кажучи — це здатність підприємства в
повному обсязі й у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за
своїми борговими зобов’язаннями. Кредитоспроможність позичальника
визначається показниками, що характеризують його акуратність при
розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове
становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних
джерел, забезпечити оперативну трансформацію активів у грошові кошти.

Перш ніж планувати залучення капіталу шляхом одержання банківської
позики, фінансові служби підприємства повинні оцінити можливості
отримання кредиту. Для цього доцільно провести аналіз відповідності
параметрів діяльності підприємства критеріям кредитоспроможності, які
вимагаються тим чи іншим банком.

У науково-практичній літературі здебільшого виділяють кількісні та
якісні критерії кредитоспроможності. Кількісні критерії пов’язані з
оцінкою поточного та перспективного стану позичальника, а якісні
виявляються на основі оцінки менеджменту підприємства та його ситуації
на ринку факторів виробництва і збуту продукції. Взаємозв’язки між
якісними та кількісними параметрами кредитоспроможності підприємства з
погляду швейцарських фінансистів наведені на рис. 1.

picscalex100010009000003f39500000000e94a00000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02b401a902030000001e00e94a0000410b8600ee00b301a802
00000000b301a8020000000028000000a8020000b3010000010001000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff800001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffff80000700000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80001f
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffff80007f0000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80007fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000003fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffff80001f000000000000000000000000000000000000000100000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000070000000000000000
000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000100000000000000000000000000000000000000010000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000001
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000100000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000100000000000000000000000000000000000000000020000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000
000000000000000000700000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000010000000000000000000000000000000000000000007000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000
0000000000f8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
07ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000001
000000000000000000000000000000000000000000f80000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000
01fc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffff
ffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000100000000
0000000000000000000000000000000001fc000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000200000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffff
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000007ffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000100000000000000000000000000000000000000000020000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000003ffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffff
fffffe000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffe00
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffe0000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000004000ffffffffffe000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000007c00ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffff00fffff
fffffe000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000000000000000007e00ffffffffffe0000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000000000000000007800ffffffffffe00
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0000000000000006000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
00000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000
000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000fffff
fffffe000000000000000000000000000000000020200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000
382000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe00
000000000000000000000000000000003e20000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa00000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000
0000000000000000000000003fa000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
00000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000003e20000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000
000000000000000038200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000
000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000202000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000fffff
fffffe000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe00
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0000000000000004000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000007000ffffffffffe0000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
00000007c00ffffffffffe00000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000007ffffffffffffffffffff00ffffffffffe000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000007
e00ffffffffffe0000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000000000000000007800ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000006000fffff
fffffe000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe00
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe0000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
00000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000
000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000fffff
fffffe000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000000000000000000000ffffffffffc0000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000040000000000004000000000000000000000000000000c0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffec00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec0000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffec0000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000005ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffec00000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000005ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffec000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004
0000000000000000000000000000400000000000000c0000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc00000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000e000000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000001f0000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000001f00000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000003f800000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0003f8000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000003ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000003ffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000003ffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001800003ffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001e00003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001f00003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
fffc0003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000010000000000000000001fc0003ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000001f00003
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000010000000000000000001c00003ffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000010000000000000000001000003ffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
000000000000000000000003ffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000
0000000000000003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000
00000003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000020200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000010000000000000000000000003ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000382000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000003
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000003e20000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000010000000000000000000000003ffffffffff800000000000000000000000000000
00000000000000003fa00000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
000000000000000000000003ffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000003e20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000038200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000
0000000000000003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
202000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000
00000003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000010000000000000000000000003ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000003
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000010000000000000000000000003ffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
000000000000000000000003ffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000
0000000000400003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000010000000000000000000700003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000
007c0003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000017ffffffffffffffffffff0003ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000007f0003
ffffffffff80000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000100000000000000000007c0003ffffffffff800000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000010000000000000000000700003ffffffff
ff8000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
000000000000000000400003ffffffffff80000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff800000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000
0000000000000003ffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000010000000000000000000000003ffffffffff80000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000
00000003ffffffffff800000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000010000000000000000000000001ffffffffff8000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000180000000000010000000000000000000000000
000000010000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
01bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffd0000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffd0000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000001bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffd00000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001bfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000180000000000000000000000000000000100000000000010000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000038000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007c0000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000007c00000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fe000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000fe0000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007ff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000fff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000078000ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000007e000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003ff
ffffffffffffffffff800ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000040000000000000000007f000ffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000007c000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000070000ffffffffffe0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
40000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000400000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000020000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000fff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000200000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000020000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
0000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe00000007ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
00000ffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000400000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000fff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
0000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000040000ffffffffffe0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
70000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000007c000ffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000040000000000000000007f000fff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000007ffffffffffffffffffff800ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000007e000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000078000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000400000000000000000060000ffffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
0000000000000ffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
00000ffffffffffe00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000400000000000000000000000ffffffffffe000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000fff
fffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000400000000000000000000000ffffffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000ffffffffffe
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000ffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000004000000000000000000000007fffffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000040000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002000000000000040000000000
000000000000000000000400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff400000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000002fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff40000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff400000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff40000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000400
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
e94a0000410bc6008800b301a80200000000b301a8020000000028000000a8020000b301
00000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffff
ff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000000000000
0000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff7f7ff
ffffffffffffffbfbffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffff7f7ffffffffffffffffbfbffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffff7f7ffffffffff
ffffffbfbffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdffe38870004380e31c63e381f808031c78f1ffffbffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7defbbef7ddf7bef7f7bbfdedf
7befdfeffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfff7defbdef7ddf7bef7f77bfdf6f7befdff7fffbffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7df07def83df7bef7f6fbfdfef79efdff7
fffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7d
f77eefbbdf7bef7f5f83dbf77aefdfebfffbffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdfff01f77eefbbc0780f7f1fbdc3f77b6fdfdbfffbffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7dfafeefd7
df7bef7f6fbddbf77bafdfdbfffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdfff7dfafeefd7df7bef7f77bddff77bcfdfbdfffbffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfff7dfdfeefefdf7bef7f
77bddef77beddd7dfffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdffe38fdf807ef8e31c63e380380c031c400387ffbffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffff80000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffbffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff000000ffff
fffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffffffbfbffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffbfbfffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffbfbffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffe0788031b1e0f03870f8
fffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffff7bddf7bbbdf7bdefbff7ffffffffffbffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffbffffffffffbfbfffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7ddef7b5bbfbbeefbffbfffffff
fffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffbfbfffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffff7ddef7b5bbfbbef07ffbffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffbffffffffffbfbfffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7bdf77b5bbfbbdf77ff5ffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffc711f808031c71f1fffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff07d
f77aebbfb83f77fedffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbff
fef7bfdedf7befbfefffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffff7bdf77aebbfbbdfaffedffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffbfffeefbfdf6f7befbff7ffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7bdf77aebbf
bbdfaffdeffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffedfbfdf
ef79efbff7ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdffffffffff7bdf779f3df7bdfdffbeffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffbfffebf83dbf77aefbfebffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffe078c031f1e0f03fdfe1
c3fffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffe3fbdc3f77b6fbf
dbffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffbfffedfbddbf77bafbfdbffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffeefbddff77bcfbfbdffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffbfffeefbddef77bebbb7dffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffc710380c031c000387fff7ffff8ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbff
ffffffffffffffffffffff7fffe0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fff80ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffff
ffffffffffffff7fff800000000000000000000000000000000000000000ffffffffffff
ffffffffffc00000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffe0ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffff
ffffff7ffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffbfbfffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffbffffffffbfbfffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffbfbfffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbff
f1c4380021c0718e238fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffbfffbef7ddf7beefbdf7bdfff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffbef7def
7beefbdf7ddfff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffbfffbef83ef7c1efbdf7ddfff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffbefbbf77ddefbdf
7edfff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffbfff80fbbf77dde03c07c1fff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffbefd7f77ebefbdf7bdfff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffbfffbefd7f77ebefbdf7bdfff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffbfffbefeff77f7efbdf7bdfff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbff
f1c7efc03f7c718e3c0fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffff
ffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffbffffffffffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffbffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffc0000000000000000000000007fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff00000000001ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff1e019ffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff7
ffbddb7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fff7ffbddafffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ff7ffbe18ff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
800000000000000000000ff7ffbfdb7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff81ff7fdb5db7ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffff87ff7fe0e319ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff9fff7fffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
fffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7ffffffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffdfdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffc1dfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000
00000000000000000000005fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
fffffff00000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffc05fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc1dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffc7dfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7ffffffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffff7ffe223fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffbfff7fff777fffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
fff8fff7fff777fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffff83ff7fff077fffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000ff7
fff777fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffff81ff7fff767fffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff87ff7ffe237ff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffffffffff9fff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffff7fffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
fffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7
fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff7ffffffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff00000000003ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000000000003ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa00000000000000000000000000000000000000000013ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0000000000000000000000000000
0000000000000013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa00000000000000000000000000000000000000000013ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa000000000000000000000000000000000000
00000013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa1ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa1ffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fff
ffffc0300e3118f073e3300c40811dffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffa1fffffffbb6eeddbbdeeeddd5b76eddbbfffffffff13
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffbb5e
edfbbdeededfdb76ecd9bdffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffa1fffffffc31eedfbbdf0dedfdb0e0d5abdffffffff13ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1ffffffffb6eec1bbdfe
dec1db7eed9b3dffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa1fffffffbb6eeddbadaecddddb7eeddbbeffffffff13ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffc63046301071d3e3803c
40811f7fffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa1fffffffffffffffffffdffffffffffff77fffffff13ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffeffffffffffc777f
ffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fff
fffffffffffffffff0fffffffffbb8ffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa1fffffff1f18c660300c44408fc78f008fc7ffffff13ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffbfb76ddd5b76eeeddfbbdeeddfbb
ffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fff
fffc07b7ebdddb76ee6cdfbfdeeddfbfffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffa1ffffffbbbb7e3e1db0e0ead5fbfdf0c1f8fffffff13
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1ffffffbbbb7
edfddb7eeecd9fbfdfeddfbfffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffa1ffffffbbb376ddddb7eeeeddfbadaeddfb7ffffff13ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1ffffffbbbb8c663803c
44408fc707188fc7ffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa1ffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffbffffffffffffffe3fff
ffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa1fffffff1ffffffffffffffddfffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffbfffffffffffffffffffffffff
ffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000100ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffa1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff13ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0000000000000000000000000000
0000000000000013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffa00000000000000000000000000000000000000000013ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffa000000000000000000000000000000000000
00000013ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffa0000
0000000000000000000000000000000000000013ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010001ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000
00000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010100ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc00000000007fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffe3c033ff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffdfff7bb6fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffdfff7bb5fff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0f
fffdfff7c31fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000000000003fffdfff7fb6fff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffe03fffdffb6
bb6fff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffe0ffffdffc1c633ff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffe3ffffdffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
fffffffffffffefffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7dfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc1dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc05fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
fffffffffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000005fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1dfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7df
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffdfdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffdfffc447fff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdfffeeeffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
fffffffffffffffffffdfffeeeffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdfffe0effff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffdfffeeeffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbffffdfffeecffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff8f
fffdfffc46ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffff83fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe800000000000000000000fffdffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffff80fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff83fffdfffffeffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffff8ffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffbffffdffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
fffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
fffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffeffffffffffffffffffffffffdffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffe0000
0000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000
0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffeffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe4000000000000000000000000000000000000000000002ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe400000000000000000
0000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe4000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe40000000000000000000000000
00000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe47ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffefffffffffffff
ffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffe47fffffff118e9e3118c663100e22222811dffffffffc2ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000000fffffffffffffffffffffffffe47fffffffbb766ddbb76df7bb7777776db
bfffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47
fffffffbb7eedfbb7ebf79b777737559bdffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe47fffffffbb7eedfbb7e3f7ab0f075755abdffffff
ffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47fffffffb
b06edfbb06df7b377776755b3dffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe47fffffffbb746ddbb76db6bb77777739bbeffffffffc2ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47fffffff018e9e301
8c641100e22223811f7fffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe47fffffffffffffffffffffffffffffffff77fffffffc2ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffff
fffffffff77fffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000101ffffffffffffffffffff
fffffe47fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc2ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff000101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffff
c7ffff3ffffffffe3fffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe47ffffffffefff7ddfffffffff7fffffffffffffffffc2ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffefff7def
ffffffff7fffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe47ffffff1c69e301ee33188f1f4e22206447e3ffffffc2ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010100fffffffffffffffffffffffffe47ffffffbee6ddbbef6fbddfbf
377776deefddffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffe47ffffffbeeedddbd75fbcdfbf773776be6fdfffffffc2ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffbeeedddbd71fbd5fbf7757063e
afc7ffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47
ffffffbeeedddbbb6fbd9fbf776776decfdfffffffc2ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffbec6dddbbb6db5df3e377776deefdbffff
ffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffbe
e9e3811032088fbf4e22206447e3ffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe47ffffffbeffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffbeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe47ffffff007fffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffbf
ffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe47ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffe47ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc2ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe400000000000000000
0000000000000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffe4000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010000fffffffffffffffffffffffffe40000000000000000000000000
00000000000000000002ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffe4000000000000000000000000000000000000000000002ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffef
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffe00
00000000000000000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010100ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff80000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff8f00
cffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffff7ffdeedbffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fff7ffdeed7ffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff81fff7ffdf0c7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffc000000000000000000007ff7ffdfedbffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffff80fff7fedaedbffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffff83fff7ff0718cffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff8fff
f7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000001ffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffbffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7ffffff
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
fffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
f7fffffffffdfffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffbfffffffffffffffffffffff0000000000000000007ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7ffffff
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
fffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fff111fffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffbfff
f7fffbbbfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffff8ffff7fffbbbfffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff83fff7fff83b
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffff80fff7fffbbbfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000007ff7fffbb3fffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffff81fff7fff11bfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff87fff7fffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
ffff9ffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
f7fffffbfffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7ffffff
fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffff
fffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000101ffff
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffff7fffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffff
fffffffff80000000001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010001ffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010100fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000001fffffffffffffffc0000000000000000000000000000
000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffdfffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000
000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0000
00000000000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd000000000000
000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffbeffffffffffffffffffffffffffffff
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffff
beffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffd0fffffffffff80e3c78e0c6201e31cfdffffffffffff0bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffddddbbdd
def76eddbb7fffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffd0fffffffffffedddbfdddef76eddb7bdffffffffffff0bffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffedddbfde1ef061dd
87bdffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffd0fffffffffffedddbfdfdef76fddb7bdffffffffffff0bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffedddbad9d6d76fddbb7effff
ffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fff
ffffffffc0e3c706382207e31cff7fffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd0ffffffffffffffffffffffffffffff77fffffffffff
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffff
fffffffffffffffffff77fffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00
0000fffffffffffffffd0ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff0bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffd0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff
fffd0ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff0bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffd0ffffffffffffffffffffffdf7ffffffffff
7fffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fff
fffffffffffffffffffdf7ffffffffffbfffffff0bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd0fffe388c18f183f8a23118c06441463118fbfe3ffff
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0ffffbddbb77
bddfdb5dbb76ef6db6ddbbdfbfddffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffd0ffffddd7b7fbddfd55fbb7f6fabaadfbbdf5fdfffff0bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0ffffddc7b7fbc3fd55f
837f6fc7aadf83df5fc7ffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffd0ffffeddbb7fbdffd541bb076fabaac1bbdeefdfffff0bffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0ffffc1db375b5ffce5dbb776f6d
9cddbadaefdbffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffd0ffffbd8cb8e08ff8e23118e06441c63110447e3ffff0bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff000101fffffffffffffffd0ffffbdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fff
fbdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd0ffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0ffffffffbff
ffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
fffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0bffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101fffffffffffffffd0fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd0000
00000000000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101fffffffffffffffd00000000000000000000000000000000000000000000
0bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffd000000000000
000000000000000000000000000000000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101fffffffffffffffd000000000000000000000000000000000000000000000bffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
fffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff01
0101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff010101040000002701ffff030000000000

Рис. 1. Елементи оцінки кредитоспроможності у взаємозв’язку.

У теорії і практиці немає єдності щодо пріоритетності того чи іншого
елемента кредитоспроможності.

Вважається, що якісні чинники досить важко оцінити і систематизувати: на
це потрібно витратити більше часу і затрат, ніж на оцінку фінансового
стану. Зазначені чинники досліджуються за двома напрямами: якість
менеджменту та ситуація на ринку факторів виробництва і збуту продукції
(товарів).

При оцінці рівня менеджменту увага концентрується на персональних і
фахових якостях керівництва, а також на організації управління
підприємством. Відповідні висновки робляться на основі вивчення
інформації, яка характеризує:

· наявність і реальність довгострокової стратегії розвитку підприємства;

· уміння керівника чітко формулювати стратегічні цілі та концепцію
розвитку підприємства;

· наявність та функціональну спроможність системи контролінгу;

· освіту, досвід та імідж керівництва;

· дотримання ділової етики, договірну та платіжну дисциплінну
підприємства;

· вміння менеджменту вчасно оцінювати підприємницькі ризики та вживати
заходів щодо їх нейтралізації;

· внутрішній клімат, який склався на підприємстві, та виробничу
дисципліну;

· рівень розмежування функціональних обов’язків працівників, наявність
посадових інструкцій;

· плинність кадрів на ключових посадах.

Банківська практика свідчить, що в результаті суб’єктивних оцінок якість
менеджменту систематично завищується .

Оцінюючи ситуацію підприємства на ринку факторів виробництва та збуту
продукції, використовують результати галузевого аналізу, співбесіди з
клієнтами позичальника, а також повідомлення засобів масової інформації.
Основна увага при цьому концентрується на з’ясуванні таких питань:

· рівень відповідності якості товарів їх цінам і вимогам ринку;

· конкурентоспроможність продукції (на внутрішньому та зовнішньому
ринках), конкурентні переваги;

· якість маркетингової політики та концепції збуту продукції; й величина
ринкового сегмента, який належить підприємству;

· управління товарним асортиментом (розробка нових видів продукції);

· основні споживачі готової продукції та їх частка в загальному обсязі
реалізації;

· наявність замовлення на реалізацію продукції (робіт, послуг);

· залежність виробничо-господарської діяльності підприємства від
постачальників сировини і матеріалів;

· рівень зносу основних засобів і необхідність їх оновлення й наявність
ефективної системи логістики на підприємстві.

Глибина оцінки якісних критеріїв кредитоспроможності значною мірою
залежить від строку, на який видається кредит.

З метою оцінки кількісних критеріїв проводиться аналіз поточного та
перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання полягає
у прогнозуванні майбутньої платоспроможності підприємства. Для цього
аналізуються всі можливі фактори, які можуть вплинути на
платоспроможність. На практиці використовуються різні моделі аналізу:
дискримінантний та регресійний аналіз, комплексна оцінка на основі
розрахунку окремих фінансових показників тощо.

Розглянемо найтиповіший підхід до оцінки фінансового стану підприємств,
який застосовується провідними європейськими банками. В основі цього
підходу лежить розрахунок таких основних блоків показників:

· ліквідності та платоспроможності;

· показники, які характеризують структуру капіталу та майна
підприємства;

· прибутковості та самофінансування (поточні та прогнозні);

· оборотності.

Завдяки аналізу робиться висновок про здатність підприємства
обслуговувати свої борги. Об’єктивність висновків підвищується в
результаті порівняння значень отриманих показників з рекомендованими,
середньогалузевими, а також у динаміці.

Показники ліквідності та платоспроможності. Аналіз ліквідності
підприємства ґрунтується на зіставленні відображених у балансі поточних
платіжних зобов’язань підприємства та поточних активів. У теорії і
практиці можна зустріти значну кількість показників ліквідності .

Показник абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність
підприємства на дату складання балансу і показує, яку частину
короткострокових зобов’язань воно має можливість погасити негайно.
Висновки щодо майбутньої платоспроможності позичальника на основі
аналізу цього показника робити недоцільно. Однак при оцінці
кредитоспроможності підприємства банк звертає увагу на потенційну
платоспроможність позичальника. Саме тому рівень інформаційного
навантаження показника ліквідності першого ступеня для банку є досить
низьким. Надто високе значення цього показника негативно впливає на
рентабельність підприємства, оскільки залучений капітал вкладається в
неробочі активи, якими є грошові кошти та їх еквіваленти. Оптимальною
вважається ситуація, коли показник абсолютної ліквідності знаходиться на
рівні 0,2. З метою забезпечення стабільної поточної платоспроможності
підприємства можуть формувати резерви ліквідності (наприклад, поточні
фінансові інвестиції) чи вдаватися до залучення контокорентних кредитів
(овердрафту).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (LR)Показує, яка частка
короткострокових боргових зобов’язань може бути покрита за рахунок
коштів й їхніх еквівалентів у вигляді ринкових цінних паперів і
депозитів, тобто практично абсолютно ліквідними
активами.picscalex102010009000003f30400000000690200000000040000000301080
0050000000b0200000000050000000c021e002901030000001e0069020000410b8600ee0
01d002801000000001d0028010000000028000000280100001d000000010001000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000ffffff00000000000000000
000000000000018000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000140180000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000400800000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000e39123fdf7018666c6d26edb8c937360000000
00000000000010000000000000000000000000000042523249248249142592495252924a
c0000000000000000000100000000000000000000000000000238a2a492702289424892e
29d0494a40000000000000000000100000000000000000000000000000224c2924948228
8c6449292910497220000000000000000000000000000000000000000000000000214a2b
2492812c92124da5290a6d29200000000000000000000000000000000000000000000000
0020d9e9259180cb0e71db633b06db18e000000000000000000000000000000000000000
000000000010000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000092000000000003c000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000fe00000000000000000000000000000000000000000000
000000000fdcc00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000004488000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000020503f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000205000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000020783f0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000020440000000000000000000
e000000000000001c0000000070000000000000000000000000000000204400040800000
000000004000000000000000800000000200000000000000000000200000000001024000
608000000000000040000000000000008000000002000000000000000000001000000000
038780003fb9373974dcdc0671c61926e6c020e3e369344c3386069b9b83e9b9c649befb
ef80000000000000112524a54492b209492925249580204492c924924a49049256424925
29492492490000000000000008b8a703428e9c0825c8a092948020244a44929141289c51
d3824525c824a492490000000000000008a4f483c3c852082528a092e441fc284a249311
412892790a4127b928249249248000000000000008949292aa484a0534a494da52402038
6926d28929a4924909412494a53692492480000000000000048d918e9e58c6036c638db6
31c02024d8edb6661b6332cb18c32c8c636db2cb2c800000000000000480000000000000
000080000000202400000000000000000000000000000000000000000000000004400000
000000000001000000000012000000000000000000000000000000000000000000000000
0fe000000000000000020000000000398000000000000000000000000000000000000000
069020000410bc60088001d002801000000001d0028010000000028000000280100001d0
000000100010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000fff
fff00ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffebfe7ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffbff7ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffff1c6edc0208fe799939
2d9124736c8c9ffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffbdadcdb6db
7db6ebda6db6adad6db53ffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffdc
75d5b6d8fdd76bdb76d1d62fb6b5bffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffff
ffffffddb3d6db6b7dd7739bb6d6d6efb68ddffffffffffffffffff010101fffffffffff
ffffffffffffffdeb5d4db6d7ed36dedb25ad6f592d6dffffffffffffffffff010101fff
ffffffffffffffffffffffdf2616da6e7f34f18e249cc4f924e71ffffffffffffffffff0
10101fffffffffffffffffffffffffeffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffff
fffffff010101fffffffffffffffffffffffff6dfffffffffffc3fffffffffffffffffff
fffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffff01ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0101010233fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff010101bb77fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101dfafc0f00000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000010101dfaffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101df87c0fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101dfb
bfffffffffffffffffff1ffffffffffffffe3ffffffff8fffffffffffffffffffffffff0
10101dfbbfffbf7fffffffffffffbfffffffffffffff7ffffffffdffffffffffffffffff
ffdffff010101efdbfff9f7fffffffffffffbfffffffffffffff7ffffffffdffffffffff
ffffffffffeffff010101c787fffc046c8c68b2323f98e39e6d9193fdf1c1c96cbb3cc79
f964647c164639b64104107010101fffffffeedadb5abb6d4df6b6d6dadb6a7fdfbb6d36
db6db5b6fb6da9bdb6dad6b6db6db6f010101ffffffff74758fcbd7163f7da375f6d6b7f
dfdbb5bb6d6ebed763ae2c7dbada37db5b6db6f010101ffffffff75b0b7c3c37adf7dad7
5f6d1bbe03d7b5db6ceebed76d86f5bed846d7db6db6db7010101ffffffff76b6d6d55b7
b5facb5b6b25adbfdfc796d92d76d65b6db6f6bedb6b5ac96db6db7010100ffffffffb72
6e7161a739fc939c7249ce3fdfdb27124999e49ccd34e73cd3739c924d34d37010101fff
fffffb7fffffffffffffffff7fffffffdfdbfffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00100ffffffffbbffffffffffffffffeffffffffffedffffffffffffffffffffffffffff
fffffff010101ffffffff01ffffffffffffffffdffffffffffc67fffffffffffffffffff
fffffffffffffff010101040000002701ffff030000000000При розрахунку
показника використовуються середні значення змінних за період.

3. Задача

1. Номінальна вартість векселя складає 50 000 грн. Строк погашення
векселя – 1 вересня поточного року. Підприємство, яке є
векселедержателем трансформувало комерційний кредит у банківський шляхом
продажу векселя банківській установі 1 липня поточного року. Ставка
дисконту за векселем складає 5 відсотків. Нарахувати суму дисконту за
векселем.

Розв’язок:

Нарахування суми дисконту здійснюється за формулою:

К*Т*П

С=

360*100

Де

С сума дисконту;

К Номінальна сума (валюта) векселя 50000 грн.;

Т строк в днях з дня врахування до дня платежу; 62дні;

П ставка врахування (дисконт) 5%

Звідси сума дисконту = 50000*62*5/360*100=430,5 грн.

Ціна векселя (ЦВ) = К С = 50000 430,5 = 49569,50 грн.

Список використаної літератури:

1. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991р.

2. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.. Фінансова
діяльність підприємств: Навч.посіб. – К.: Професіонал, 2004. – 240с.

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:
Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

4. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Проф.
Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

5. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 3-тє видання. – К.:
КНЕУ, 2000. – 578 с.

6. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. 3-тє вид., перероб.
та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб. – К.:Знання-Прес, 2002. –
535 с.

8. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. – М.: Финансы и
статистика, 1996.

9. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. та ін. Банківські операції:
Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

10. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020