3

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни:

«Валютне регулювання»

1. Поняття конвертованості валюти. Основні види конвертованості

Валюта – це грошова одиниця, що використовується для вимірювання
величини вартості товару. Поняття «валюта» використовується в трьох
значеннях:

— національна валюта – грошова одиниця даної країни (українська гривня,
американський долар, російський рубль та ін.);

— іноземна валюта – це грошові знаки іноземних держав;

— міжнародна (регіональна) валюта – це спеціальні права запозичення
(СПЗ) та євро.

Валюта, залежно від режиму використання, поділяється на конвертовану і
неконвертовану, від сфери і цілей використання – на валюту платежу,
валюту ціни, валюту операцій, валюту клірингу, валюту векселя.

Вільно конвертована валюта (ВКВ) – це валюта, яка вільно і необмежено
обмінюється на інші іноземні валюти. Вона володіє повною зовнішньою і
внутрішньою зворотністю, тобто однаковим режимом обміну як для
резидентів, так і для нерезидентів.

Сфера обміну ВКВ поширюється на поточні операції зовнішньоекономічної
діяльності, неторговельні платежі, туризм, а також на операції руху
зовнішніх кредитів і закордонних інвестицій. У даний час до числа ВКВ
відносяться американський долар, національні валюти країн європейського
співтовариства, валюта Японії та інші, усього валюти 22 країн світу.
Вільно конвертовану валюту ще називають резервною валютою, оскільки в
ній центральні банки інших країн нагромаджують і зберігають резервні
кошти для міжнародних розрахунків.

Часткова конвертованість валюти означає, що на деякі галузі
зовнішньоекономічної діяльності або на деякі категорії власників режим
конвертованості не поширюється.

Замкнута (неконвертована) валюта – це національна валюта, яка не
обмінюється на інші валюти і яка функціонує тільки в межах однієї
країни. До замкнутих валют відносяться валюти країн, що розвиваються. У
цих країнах застосовуються різні обмеження на ввезення і вивезення
валюти, продаж і купівлю, обмін національної валюти та іноземних валют.

Клірингова валюта – це розрахункова валютна одиниця, в якій ведуться
поточні інвалютні розрахунки, здійснюються записи на балансових
рахунках.

Конвертованість валюти можна прокласифікувати (Рис. 1).

picscalex115010009000003f801000002008401000000008401000026060f00fe02574d
46430100000000000100475e0000000001000000dc02000000000000dc02000001000000
6c00000000000000000000002c00000071000000000000000000000041390000d7130000
20454d4600000100dc0200000d000000020000000000000000000000000000007f120000
771a0000c80000001f010000000000000000000000000000000f03005860040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000840d0000
b00400005200000070010000010000009cffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400012540069006d006500730020004e0065007700200052006f006d006100
6e0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000122d093000000000040000000000ae304f2d09300000000047169001
cc0002020603050405020304877a0020000000800800000000000000ff01000000000000
540069006d00650073002000000065007700200052006f006d0061006e00000000000000
c62b093050cbae30003314000100000000000000a04811006ab40230a04811004c4eaf30
b84811006476000800000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000
180000000c00000000000002540000005400000000000000000000002c00000071000000
01000000e7298740a48e8740000000005a000000010000004c0000000400000000000000
00000000870d0000b004000050000000200001002d00000046000000280000001c000000
4744494302000000ffffffffffffffff850d0000b1040000000000004600000014000000
080000004744494303000000250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ad00f401
040000002e0118001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440001254696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010000
0400000002010100050000000902000000020d000000320a0d0000000100040000000000
f301ae00200006001c000000fb020200010000000000bc02000000cc0102022253797374
656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100
030000000000

3

Рис. 1. Класифікація конвертованості валюти

Внутрішня (резидентська) конвертованість національної валюти – це
можливість обміну національної валюти на іноземну для резидентів даної
країни.

Зовнішня конвертованість національної валюти спостерігається тоді, якщо
в країні надано можливість обміну національної валюти на іноземну тільки
нерезидентам.

Поточна конвертованість національної валюти – це можливість обміну для
здійснення платежів за поточними статтями платіжного балансу (торгівля,
транспортування, туризм).

Капітальна конвертованість – це конвертованість за капітальними статтями
платіжного балансу (рух інвестицій, кредитів і т.п.).

Перехід до капітальної конвертованості, як правило, відбувається через
деякий час після введення поточної конвертованості.

Для забезпечення конвертованості валюти необхідна наявність певних умов:

— реальний та єдиний курс валюти;

— вільний доступ до іноземної валюти;

— офіційний або вільний валютний ринок;

— зняття обмежень на використання національної грошової одиниці в
зовнішньоекономічній діяльності;

— виконання грошовою одиницею всіх функцій грошей усередині країни.

Котирування валюти – це встановлення курсу котирування валют. Пряме і
непряме котирування єдині за своєю економічною природою, оскільки
відображають курс вартість однієї валюти, виражену через іншу. Пряме
котирування – це еквівалент деякої кількості іноземної валюти в одиниці
національної валюти. Наприклад, 0,187 USD/1 UAH. Непряме котирування
визначає кількість національної валюти за одиницю іноземної, наприклад
5,35 UAH /1 USD. Валютний курс виступає як ціна валюти однієї країни,
виражена у валюті іншої країни.

Потреба встановлення валютного курсу зумовлена тим, що національна
валюта за межами внутрішнього ринку не може виступати фактичним
купівельним платіжним засобом. Розрізняють фіксований та гнучкий
(ринковий) валютні курси. Фіксований валютний курс передбачає
закріплення золотого вмісту грошових одиниць або фіксацію у твердій
валюті. Гнучкий валютний курс поділяється на:

— плаваючий курс, що передбачає режим вільного ринкового коливання курсу
і формується під впливом попиту та пропозиції (характерний для твердих
валют);

— коливний курс – ринковий курс, що коригується валютними інтервенціями
центральних банків.

Процедура котирування, яка складається із визначення та реєстрації курсу
шляхом послідовного порівняння попиту і пропозиції валют, називається
фіксингом і на основі фіксингу встановлюються курси продавця і покупця
на кожну валюту. Курс продавця – це ціна, за якою учасники ринку
продають валюту. Курс покупця – це ціна, за якою учасники купують
валюту.

При прямому котируванні курс покупця вищий, а курс продавця нижчий; при
непрямому котируванні, навпаки – курс продавця вищий, а курс покупця –
нижчий.

Наприклад, при прямому котируванні:

USD/UAH – 0,185 – курс продавця

USD/UAH – 0,187 – курс покупця.

При непрямому котируванні:

USD/UAH – 5,35 – курс покупця

USD/UAH – 5,40 – курс продавця.

Крос-курс – це співвідношення між двома валютами, яке встановлюється
стосовно третьої.

Існує безліч чинників, що впливають на коливання валютних курсів на
ринку:

— зміни обсягів ВВП;

— рівень цін і темпи інфляції;

— підсумкове сальдо платіжного балансу;

— процентні ставки;

— ступінь довіри і спекуляції;

— хеджування валютних ризиків;

— інтервенція центрального банку;

— валютне регулювання в державі.

У межах умов діючої валютної системи конвертованою вважається та валюта,
країна походження якої взяла на себе зобов’язання, передбачені пунктами
2, 3, 4 ст. VIII Угоди про Міжнародний валютний фонд. Це означає, що
відповідні органи цих країн:

— мають право впроваджувати заходи контролю (в тому числі й
дискримінаційні) щодо руху капіталу (як відпливу його, так і припливу
із-за кордону);

— не повинні обмежувати можливості використання своєї валюти або валюти
інших членів Фонду для поточних платежів (хоча вони і правомірні
визначати, в яких валютах резиденти одержуватимуть платежі із-за
кордону, проте не можуть обмежувати їхнього права віддати перевагу
національній валюті);

— зобов’язані викуповувати в інших членів Фонду (їхніх офіційних
органів) залишки коштів у своїй валюті, якщо вони утворилися в
результаті платежів за поточними операціями і конвертування потрібне для
здійснення цих операцій.

Разом із тим багато країн скористалися перехідними положеннями
відповідно до ст. XIV, які дають їм змогу без спеціального дозволу МВФ
зберігати обмеження на міжнародні платежі та перекази за поточними
операціями, які діяли на момент вступу до МВФ. Український парламент
також, скориставшись легально існуючою альтернативою, ратифікував у
1992 р. не ст. VIII, а ст. XIV Статуту МВФ, згідно з якою країна лише
проголошує своє прагнення до забезпечення конвертованості національної
валюти.

Члени Міжнародного валютного фонду, що приєднуються до ст. VIII Статуту
МВФ, як уже зазначалося вище, зобов’язуються усунути будь-які обмеження
на платежі та перекази за поточними міжнародними валютними операціями, а
також не брати участі в дискримінаційних валютних угодах та не вдаватися
до практики численних обмінних курсів.

Офіційно про приєднання України до ст. VIII Статуту МВФ Рада директорів
Фонду оголосила 8 травня 1997 р. Практично з цього часу відбулося
міжнародне визнання гривні валютою з поточною конвертованістю. Усього до
ст. VIII на початок 1998 р. приєдналося 138 країн.

Положення ст. VIII Статуту МВФ насамперед спрямовані на розширення та
збалансований розвиток міжнародної торгівлі, підтримку високого рівня
зайнятості та реального доходу, а також допомогу в організації
багатосторонньої системи платежів за валютними операціями між членами
МВФ.

Прийняття Україною зобов’язань щодо ст. VIII Статуту МВФ є формою
запевнення міжнародного співтовариства в тому, що вона проводитиме
здорову економічну політику, уникаючи обмежень у здійсненні платежів та
переказів за поточними міжнародними операціями, і завдяки цьому
сприятиме ефективній діяльності багатосторонньої системи міжнародних
розрахунків.

2. Поняття валютних операцій

В Україні проведення валютних операцій регулюється Декретом Кабінету
Міністрів «Про валютне регулювання і валютний контроль». У ньому
визначено принципи здійснення юридичними і фізичними особами валютних
операцій.

Учасники (суб’єкти) валютних операцій за цим Декретом розподіляються на
дві категорії – резидентів і нерезидентів.

До резидентів відносяться:

— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання на території України,
у тому числі й ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність
на підставі законів України;

— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва
України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також
філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном,
що не здійснюють підприємницької діяльності.

До нерезидентів відносяться:

— фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у
тому числі й ті, що тимчасово перебувають на території України;

— юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з
місцезнаходженням за межами України, які створені і діють відповідно до
законодавства іноземної держави;

— розташовані на території України зарубіжні дипломатичні, консульські,
торговельні та інші офіційні представництва.

Об’єктами валютних операцій є валютні цінності, до яких відносять:

— іноземну валюту, цінні папери в іноземній валюті (чеки, векселі,
облігації);

— інші боргові зобов’язання, виражені в іноземній валюті;

— дорогоцінні метали – золото, срібло, платина, природні дорогоцінні
каміння.

Операції з валютними цінностями поділяються на два види:

1) поточні валютні операції;

2) операції, пов’язані з рухом капіталу.

До поточних валютних операцій відносяться:

— розрахунки за товари, роботи і послуги,

— за експорт та імпорт,

— перекази;

— погашення (сплата) короткострокових кредитів тощо.

До капітальних валютних операцій відносяться:

— прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний;

— капітал підприємств;

— портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;

— довгострокове кредитування тощо.

Усі операції комерційних банків, у тому числі й валютні операції,
підлягають ліцензуванню з боку Національного комерційних банку України.

Комерційні банки можуть проводити валютні операції лише після отримання
від НБУ Генеральної ліцензії. Тому ліцензію можуть отримувати банки, які
є юридичними особами, існують та здійснюють свої операції на території
України не менше одного року, з розміром статутного капіталу та власних
коштів, які встановлює НБУ.

Ці банки повинні забезпечити відповідність своїх установ технічним
вимогам, які необхідні: для здійснення валютних операцій, для
обслуговування валютних рахунків клієнтів, для встановлення
кореспондентських відносин з іноземними банками, для проведення
кредитних операцій на міжнародних грошових ринках, та мати в штаті
кваліфікованих фахівців.

Якщо банки відповідають усім цим вимогам, то в територіальне управління
Національного банку України для отримання ліцензії подають такі
документи:

— заяву;

— копію нотаріально завіреного статуту;

— перелік операцій з валютними цінностями;

— опис структури та підрозділів банку з переліком технічних засобів;

— довідку про керівників банку, які здійснюють нагляд за валютними
операціями, та безпосередніх виконавців і копії їх дипломів;

— баланс установи;

— річний звіт банку;

— письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду на
встановлення кореспондентських відносин.

Комерційний банк, що одержав Генеральну ліцензію НБУ на здійснення
валютних операцій, називається уповноваженим банком.

На підставі одержаної в Національному банку України ліцензії
уповноважені банки мають право здійснювати такі валютні операції:

1. Ведення валютних рахунків клієнтів. Зарахування валютних надходжень
на рахунки резидентів та нерезидентів (включаючи транзитні) та списання
сум перерахувань, що передбачені чинним законодавством.

2. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками:

— встановлення прямих і непрямих кореспондентських відносин з іноземними
банками – це відкриття банком рахунків самостійно для міжнародних
розрахунків в іноземних банках;

— розрахунки через кореспондентські рахунки Центру міждержавних
розрахунків Національного банку України.

3. Неторговельні операції.

Операції з перерахування валютних цінностей, не пов’язаних із
здійсненням розрахунків за експортом та імпортом товарів чи послуг (у
тому числі видача готівки для покриття видатків осіб, що виїжджають у
закордонні відрядження).

Купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в
іноземній валюті. Організація роботи та порядок проведення операцій в
обмінних пунктах, інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних
документів в іноземній валюті.

4. Операції за міжнародними торговельними розрахунками.

Операції за міжнародними розрахунками, що пов’язані з експортом та
імпортом товарів і послуг згідно з вимогами чинного законодавства,
інструкцій Національного банку України, Уніфікованих правил та традицій
Міжнародної торговельної палати.

5. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному
ринку.

Купівля та продаж іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах
за власний рахунок або згідно з дорученням клієнтів (брокерські послуги)
на міжбанківському та біржових ринках.

6. Операції щодо залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому
ринку, що здійснюються з резидентами України, та зовнішньому ринку, що
здійснюються з нерезидентами України, поділяються на:

— пасивні операції – створення валютних резервів в іноземній валюті
(приймання депозитів в іноземній валюті, продаж за іноземну валюту
цінних паперів, що емітовані резидентами України та номіновані в
національній валюті (включаючи власні цінні папери банку), отримання
позик в іноземній валюті від інших уповноважених банків;

— активні операції – використання створених резервів (надання кредитів в
іноземній валюті, придбання за іноземну валюту цінних паперів, що
номіновані в національній валюті).

7. Валютні операції на міжнародних грошових ринках.

Депозитні та конверсійні операції (у тому числі і ф’ючерсні, якщо це не
заборонено законодавством відповідних країн), які здійснюються з
комерційними банками чи міжнародними організаціями – нерезидентами
України.

8. Операції з монетарними металами на внутрішньому ринку.

Купівля чи продаж (у тому числі на строк), приймання на депозити,
відповідальне зберігання, використання як застава під наданий кредит
монетарних металів або цінних паперів, номінал яких виражений у
монетарних металах, коли ці операції здійснюються на території України з
резидентами України, та з нерезидентами – на зовнішньому ринку.

Вимоги до розкриття інформації про валютні статті балансу регламентує
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку №21 «Наслідки зміни курсів
обміну валют», який допомагає банкові визначити політику щодо питань:

— який валютний курс необхідно застосовувати до різних операцій і при
перерахунку із однієї валюти в іншу;

— яка правильна база оцінки валютних залишків;

— як необхідно відображати різницю у валютних курсах;

— як необхідно визнавати і відображати в бухгалтерській звітності
валютні зобов’язання майбутніх періодів.

МСБО №21 вимагає, щоб на дату складання балансу:

— облік грошових статей здійснювався із застосуванням курсу на дату
звіту (поточного курсу);

— облік негрошових статей здійснювався із застосуванням курсу, який
існував на дату укладення угоди або на момент визначення вартості;

— різниця у валютних курсах, що виникає при обліку грошових статей,
повинна визнаватися як доходи або як витрати того періоду, в якому вони
виникли.

Банк для проведення своєї облікової політики повинен визначити
організацію, методику проведення обліку іноземної валюти, систему запису
і механізм контролю.

Стосовно валютних операцій система організації бухгалтерського обліку
повинна:

— вимірювати і контролювати ризики, притаманні даним операціям, і
вказувати рекомендовані рівні та межі прийнятного ризику;

— встановити постійну систему внутрішнього контролю;

— своєчасно і точно аналізувати операції та інформацію.

Деякі системи бухгалтерського обліку децентралізовані і мають облікові
підрозділи, зокрема, операції з іноземною валютою реєструються у
валютному відділі та відділі бухгалтерського обліку.

Однією з особливостей нового Плану рахунків бухгалтерського обліку є
мультивалютність, яка полягає в тому, що виникнення вимог (активів) або
зобов’язань (пасивів) в іноземній валюті відображатиметься на тих самих
рахунках, що й гривневого активу чи зобов’язання. Водночас банки можуть
проводити розрахунки у валютах різних іноземних держав. Але ця
особливість притаманна не всім класам Плану рахунків. Мультивалютність в
обліку розповсюджується тільки на рахунки активів, зобов’язань і
позабалансові рахунки. Облік на рахунках капіталу, доходів і витрат
ведеться тільки в національній валюті.

Як правило, облік іноземної валюти здійснюється з використанням
аналітичних і синтетичних рахунків. У синтетичному облік ведеться тільки
в національній валюті. Більш детальними є проведення на аналітичних
рахунках, які здійснюються у валюті розрахунків.

В аналітичному облік операцій на валютних рахунках ведеться у двох
оцінках: у валюті за номіналом і в гривнях за офіційним курсом НБУ. При
зміні курсу залишки на валютних рахунках переоцінюються.

Різниця між активами і зобов’язаннями у відповідних валютах називається
валютною позицією банку. Валютна позиція визначається як за балансовими
розрахунками, так і враховуючи суму позабалансових вимог і зобов’язань в
іноземній валюті. Якщо сума залишків на рахунках активу і зобов’язань у
конкретній валюті збалансована, то валютна позиція банку називається
закритою.

Відкрита валютна позиція банку виникає в тому разі, якщо є різниця між
залишками коштів в іноземній валюті, що формують активи і зобов’язання.
При відкритій валютній позиції банк може як отримати додаткові прибутки,
так і зазнати збитків у разі зміни обмінних курсів валют. Коли сума
зобов’язань в іноземній валюті перевищує суму валютного активу, така
відкрита позиція називається короткою (Пв > Ав) і банк може зазнати
збитків при зростанні обмінного курсу. Якщо ж сума активів перевищує
суму зобов’язань, то при цій ситуації виникає довга відкрита валютна
позиція (Пв < Ав) і збитки можуть бути спричинені банкові при зменшенні обмінного курсу. На валютну позицію банку впливають такі операції: - купівля-продаж готівкової та безготівкової іноземної валюти, у тому числі строкові операції (на умовах форвард, спот та інші), за якими виникають вимоги та зобов'язання в іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахунків за ними; - одержана та сплачена іноземна валюта у вигляді доходів, витрат та нарахованих процентних доходів і витрат; - надходження коштів в іноземній валюті до статутного капіталу; - погашення безнадійної заборгованості в іноземній валюті; - купівля-продаж основних засобів та товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту; - інші обмінні операції з іноземною валютою. Залежно від типу обмінної операції перерахунок у гривневий еквівалент може здійснюватись у декілька способів: - за ринковим курсом при купівлі-продажу іноземної валюти за гривню; - за офіційним курсом при обліку доходів (витрат), отриманих (сплачених) в іноземній валюті, внесків у статутний капітал в іноземній валюті на дату підписання установчого договору, купівлі (продажу) основних засобів і товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту на дату оформлення митної декларації; при купівлі однієї іноземної валюти за іншу на рівні вартості проданої. 3. Задача Поточні значення валютних курсів складають: GBP/USD=1,5150-1,5185. EUR/USD=0,8950–0,8965. Процентні ставки на міжбанківському ринку позичкових капіталів становлять: по депозитах у GBP – 2,5%; по кредитах у GBP – 3,5%; по депозитах у USD – 4,0%; по кредитах у USD – 5,0%; по депозитах у EUR – 5,5%; по кредитах у EUR – 7,0%; Термін форвардної угоди становить 3 місяці. Визначити: Поточне значення крос-курсу GBP/EUR. Курси «аутрайт» GBP/USD та EUR/USD. Форвардний крос-курс GBP/EUR та EUR/GBP. Рішення Визначимо поточне значення крос-курсу GBP/EUR. picscalex1000100090000032f02000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02e003c02f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff b6ffffff802f0000960300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002940805000000 13020002670f1c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d0101000900 0000320a60027d2c040000003639333808000000320a60021d2c010000002c3908000000 320a6002812b01000000313908000000320a6002f72a010000005c3909000000320a6002 af27040000003639323708000000320a60024f27010000002c3908000000320a6002b326 01000000313908000000320a6002df2401000000293909000000320a6002e52104000000 3839363508000000320a60029121010000002c3908000000320a6002d720010000003039 08000000320a60022920010000005c3909000000320a6002e71c04000000383935300800 0000320a6002931c010000002c3908000000320a6002d91b01000000303908000000320a 6002551b01000000283908000000320a6002b61a010000003a3908000000320a6002ff19 01000000293909000000320a60020517040000003531383508000000320a6002ab160100 00002c3108000000320a60020f1601000000313108000000320a60028515010000005c31 09000000320a60024312040000003531353008000000320a6002e911010000002c310800 0000320a60024d1101000000313108000000320a6002ed1001000000283108000000320a 8b03cd0b010000005c3108000000320a7001d60b010000005c3108000000320a60026203 010000005c311c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c 007740000000d1070ae751a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d0102000400 0000f001010008000000320a6002b425010000003d3108000000320a6002ca0f01000000 3d3108000000320a60026507010000003d311c000000fb0280fe00000000000090010100 00000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f477010000000000 3000040000002d01010004000000f001020009000000320a8b035d0c0300000055534430 09000000320a8b03c308030000004542503009000000320a7001660c0300000055534430 09000000320a7001a208030000004742503009000000320a600222040300000045555230 09000000320a60022e0003000000474250300a00000026060f000a00ffffffff01000000 00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000 0a000000040000000000020000000100000000003000040000002d01020004000000f001 0100030000000000 Поточне значення крос-курсу GBP/EUR=1,6927–1,6938 Форвардний курс відрізняється від поточного на величину форвардної маржі (премія чи дисконт). У професійній термінології для визначення форвардного курсу використовують курс «аутрайт» (outright). Це означає, що покупець хоче у майбутньому купити певну суму валюти (або продавець – продати) без проведення додаткових операцій чи укладення додаткових угод. Цей термін застосовують з метою уникнення плутанини в розумінні умов форвардної операції, якщо йдеться про одну просту форвардну операцію на відміну від складнішої комбінації, пов'язаної з одночасним здійсненням строкової та поточної операцій (операції «своп»). Показник розміру форвардної премії (П) чи дисконту (Д) можна подати у вигляді формули. Для розрахунку премії чи дисконту за визначення курсу «аутрайт» на купівлю валюти вона буде такою: Для GBP/USD: picscalex1000100090000036d03000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02a00420281200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff abffffffe02700004b0400000b00000026060f000c004d61746854797065000000010800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002ec0605000000 130240024d130500000014024002de14050000001302400271211c000000fb0280fe0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8 f4770100000000003000040000002d01010009000000320aa002ed240400000030303934 08000000320aa0028d24010000002e3008000000320aa002cd2301000000303008000000 320acb03792001000000293008000000320acb03f91e02000000333008000000320acb03 971d01000000333008000000320acb032f1c01000000353008000000320acb03b11b0100 0000283009000000320acb032118030000003130303409000000320acb03511503000000 3336303408000000320ab001e31f02000000333008000000320ab001811e010000003330 08000000320ab0014f1d01000000293008000000320ab001951c01000000353008000000 320ab001981a01000000353008000000320ab001381a010000002e3008000000320ab001 781901000000323008000000320ab001ee1801000000283009000000320ab001ee150400 00003531353008000000320ab0018e15010000002e3108000000320ab001ce1401000000 313108000000320acb033a1201000000293108000000320acb03db0d0100000028310900 0000320acb034b0a030000003130303009000000320acb037b0703000000333630300800 0000320a7b01c51101000000293608000000320a7b01770a01000000283608000000320a a002640301000000293608000000320aa00284010100000028361c000000fb0220ff0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8 f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a2b040311 010000002e3608000000320a2b044910010000002e3608000000320adb01661101000000 2e3608000000320adb01ac10010000002e3608000000320adb011a0d010000002e360800 0000320adb01750c010000002e3608000000320adb01180a010000002e3608000000320a db019908010000002e361c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379 6d626f6c007740000000c8070a8151a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01 010004000000f001020008000000320aa002fc22010000002d3608000000320aa002d421 010000003d3608000000320acb03751e01000000d73608000000320acb03131d01000000 d73608000000320acb039d1a010000002b3608000000320acb03bb1701000000d7360800 0000320ab0015f1f01000000d73608000000320ab001fd1d01000000d73608000000320a b0018e1b010000002d3608000000320aa002b013010000003d3608000000320acb03c70c 010000002b3608000000320acb03e50901000000d73608000000320a7b01b50d01000000 2d3608000000320aa002be05010000003d361c000000fb0280fe00000000000090010100 00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f477010000000000 3000040000002d01020004000000f001010008000000320acb03321101000000d2360800 0000320acb03590e01000000d13608000000320a7b01371201000000d23608000000320a 7b01bc0e01000000d13608000000320a7b01f50a01000000d13608000000320a7b011207 01000000ca3608000000320aa0023e0201000000c43608000000320aa0024c0001000000 cf361c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720 526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01010004000000f001 020008000000320a2b04831001000000e13608000000320a2b04670f02000000eaf00800 0000320adb01e61001000000e1f008000000320adb01ca0f02000000eaf008000000320a db01af0c01000000e2f008000000320adb01ff0b01000000e4f009000000320adb01d708 03000000eaf3ef3008000000320adb012e0801000000f1f309000000320a0003fd030300 0000eaf3ef300a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700 00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000200 00000100000000003000040000002d01020004000000f0010100030000000000 Для EUR/USD: picscalex1000100090000036503000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02a00460271200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff abffffff202700004b0400000b00000026060f000c004d61746854797065000000010800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002ec0605000000 130240024d130500000014024002df1405000000130240028b211c000000fb0280fe0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8 f4770100000000003000040000002d01010009000000320aa00231240400000030303131 08000000320aa002d123010000002e3008000000320aa002112301000000303008000000 320acb03872001000000293008000000320acb03071f02000000333008000000320acb03 a51d01000000333008000000320acb033d1c01000000353008000000320acb03bf1b0100 0000283009000000320acb032f18030000003130303109000000320acb035f1503000000 3336303108000000320ab001fd1f02000000333008000000320ab0019b1e010000003330 08000000320ab001691d01000000293008000000320ab001af1c01000000353008000000 320ab001b11a01000000353008000000320ab001511a010000002e3008000000320ab001 911901000000353008000000320ab001131901000000283009000000320ab00113160400 00003839353008000000320ab001b315010000002e3908000000320ab001f31401000000 303908000000320acb033a1201000000293908000000320acb03db0d0100000028390900 0000320acb034b0a030000003130303009000000320acb037b0703000000333630300800 0000320a7b01c51101000000293608000000320a7b01760a01000000283608000000320a a002630301000000293608000000320aa00284010100000028361c000000fb0220ff0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8 f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a2b040311 010000002e3608000000320a2b044910010000002e3608000000320adb01661101000000 2e3608000000320adb01ac10010000002e3608000000320adb01190d010000002e360800 0000320adb01740c010000002e3608000000320adb01170a010000002e3608000000320a db019808010000002e361c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379 6d626f6c007740000000b2060a5451a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01 010004000000f001020008000000320aa002ee21010000003d3608000000320acb03831e 01000000d73608000000320acb03211d01000000d73608000000320acb03ab1a01000000 2b3608000000320acb03c91701000000d73608000000320ab001791f01000000d7360800 0000320ab001171e01000000d73608000000320ab001a71b010000002d3608000000320a a002b013010000003d3608000000320acb03c70c010000002b3608000000320acb03e509 01000000d73608000000320a7b01b40d010000002d3608000000320aa002bd0501000000 3d361c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720 526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01020004000000f001 010008000000320acb03321101000000d23608000000320acb03590e01000000d1360800 0000320a7b01371201000000d23608000000320a7b01bc0e01000000d13608000000320a 7b01f40a01000000d13608000000320a7b01120701000000ca3608000000320aa0023e02 01000000c43608000000320aa0024c0001000000cf361c000000fb0220ff000000000000 9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100 000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a2b04831001000000 e13608000000320a2b04670f02000000eaf008000000320adb01e61001000000e1f00800 0000320adb01ca0f02000000eaf008000000320adb01ae0c01000000e2f008000000320a db01fe0b01000000e4f009000000320adb01d60803000000eaf3ef3008000000320adb01 2d0801000000f1f309000000320a0003fc0303000000eaf3ef300a00000026060f000a00 ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379 7374656d000000000a000000040000000000020000000100000000003000040000002d01 020004000000f0010100030000000000 де П(Д)куп – премія (або дисконт) для форвардного курсу купівлі певної валюти; Кс.куп – спот-курс купівлі певної валюти; Сд.в – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для валюти котирування; Скр.б – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для базової валюти (база котирування); Т – термін у днях, на який розраховується форвардний курс. Премію (дисконт) валютного курсу «аутрайт» на продаж валюти можна розрахувати за формулою: Для GBP/USD:picscalex1000100090000036b03000003001c00000000000500000009020000 000005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e011800000005000000 0b0200000000050000000c02800480271200000026060f001a00ffffffff000010000000 c0ffffffabffffff402700002b0400000b00000026060f000c004d617468547970650000 f00008000000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140240029406 05000000130240029d1205000000140240022e140500000013024002c1201c000000fb02 80fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8 f4775aa8f4770100000000003000040000002d01010009000000320aa0023d2404000000 3030313908000000320aa002dd23010000002e3008000000320aa0021d23010000003030 08000000320acb03d21f01000000293008000000320acb03521e02000000333008000000 320acb03f01c01000000333008000000320acb03821b01000000343008000000320acb03 f81a01000000283009000000320acb036817030000003130303909000000320acb039814 030000003336303908000000320ab001331f02000000333008000000320ab001d11d0100 0000333008000000320ab0019f1c01000000293008000000320ab001df1b010000003430 08000000320ab001d61901000000353008000000320ab0017619010000002e3008000000 320ab001b61801000000333008000000320ab001381801000000283009000000320ab001 3e15040000003531383508000000320ab001de14010000002e3108000000320ab0011e14 01000000313108000000320acb037e1101000000293108000000320acb038f0d01000000 283109000000320acb03ff09030000003130303509000000320acb032f07030000003336 303508000000320a7b01151101000000293608000000320a7b01c7090100000028360800 0000320aa002640301000000293608000000320aa00284010100000028361c000000fb02 20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8 f4775aa8f4770100000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320a 2b044710010000002e3608000000320a2b048d0f010000002e3608000000320adb01b610 010000002e3608000000320adb01fc0f010000002e3608000000320adb01da0c01000000 2e3608000000320adb01350c010000002e3608000000320adb016809010000002e360800 0000320adb014108010000002e361c000000fb0280fe0000000000009001000000020002 001053796d626f6c007740000000d4060a2451a8f4775aa8f47701000000000030000400 00002d01010004000000f001020008000000320aa0024c22010000002d3608000000320a a0022421010000003d3608000000320acb03ce1d01000000d73608000000320acb036c1c 01000000d73608000000320acb03e419010000002b3608000000320acb03021701000000 d73608000000320ab001af1e01000000d73608000000320ab0014d1d01000000d7360800 0000320ab001cc1a010000002d3608000000320aa0020013010000003d3608000000320a cb037b0c010000002b3608000000320acb03990901000000d73608000000320a7b01750d 010000002d3608000000320aa0026605010000003d361c000000fb0280fe000000000000 9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100 000000003000040000002d01020004000000f001010008000000320acb03761001000000 d23608000000320acb030d0e01000000d13608000000320a7b01871101000000d2360800 0000320a7b017c0e01000000d13608000000320a7b01450a01000000d13608000000320a 7b01ba0601000000ca3608000000320aa0023e0201000000c43608000000320aa0024c00 01000000cf361c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320 4e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d0101000400 0000f001020008000000320a2b04c70f01000000e13608000000320a2b04170f01000000 e43608000000320adb01361001000000e13608000000320adb01860f01000000e4360800 0000320adb016f0c01000000e23608000000320adb01530b02000000eaf008000000320a db017f0802000000eff008000000320adb01d60701000000f1f008000000320a0003fd03 02000000eff00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb0210000700 00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0000000400000000000200 00000100000000003000040000002d01020004000000f0010100030000000000 Для EUR/USD:picscalex1000100090000035303000003001c00000000000500000009020000 000005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e011800000005000000 0b0200000000050000000c02800400271200000026060f001a00ffffffff000010000000 c0ffffffb2ffffffc0260000320400000b00000026060f000c004d617468547970650000 f00008000000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014024002bd06 050000001302400203130500000014024002b3140500000013024002ed201c000000fb02 80fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8 f4775aa8f4770100000000003000040000002d01010009000000320aa002b12304000000 3030363708000000320aa0025123010000002e3008000000320aa0029122010000003030 08000000320acc035b2001000000293008000000320acc03db1e02000000333008000000 320acc03611d01000000333008000000320acc03db1b01000000343008000000320acc03 511b01000000283009000000320acc03a917030000003130303709000000320acc03c114 030000003336303708000000320aae013b1f02000000333008000000320aae01c11d0100 0000333008000000320aae01771c01000000293008000000320aae01b71b010000003430 08000000320aae01891901000000373008000000320aae01051901000000283009000000 320aae010c16040000003839363508000000320aae01ac15010000002e3908000000320a ae01ec1401000000303908000000320acc03e41101000000293908000000320acc03e90d 01000000283909000000320acc03410a030000003130303509000000320acc0359070300 00003336303508000000320a74017b1101000000293608000000320a7401fc0901000000 283608000000320aa002620301000000293608000000320aa00283010100000028361c00 0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01020004000000f00101000800 0000320a2c04a710010000002e3608000000320a2c04ed0f010000002e3608000000320a d4011611010000002e3608000000320ad4015c10010000002e3608000000320ad401150d 010000002e3608000000320ad401700c010000002e3608000000320ad401970901000000 2e3608000000320ad4017008010000002e361c000000fb0280fe00000000000090010000 00020002001053796d626f6c007740000000d1070ab251a8f4775aa8f477010000000000 3000040000002d01010004000000f001020008000000320aa0025f21010000003d360800 0000320acc034b1e01000000d73608000000320acc03d11c01000000d73608000000320a cc03311a010000002b3608000000320acc03371701000000d73608000000320aae01ab1e 01000000d73608000000320aae01311d01000000d73608000000320aae01971a01000000 2d3608000000320aa0027513010000003d3608000000320acc03c90c010000002b360800 0000320acc03cf0901000000d73608000000320a7401c20d010000002d3608000000320a a0027f05010000003d361c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469 6d6573204e657720526f6d616e0051a8f4775aa8f4770100000000003000040000002d01 020004000000f001010008000000320acc03dc1001000000d23608000000320acc03670e 01000000d13608000000320a7401ed1101000000d23608000000320a7401d60e01000000 d13608000000320a74017a0a01000000d13608000000320a7401e30601000000ca360800 0000320aa0023c0201000000c43608000000320aa0024c0001000000cf361c000000fb02 20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e0051a8 f4775aa8f4770100000000003000040000002d01010004000000f001020008000000320a 2c04271001000000e13608000000320a2c04770f01000000e43608000000320ad4019610 01000000e13608000000320ad401e60f01000000e43608000000320ad401aa0c01000000 e23608000000320ad4018e0b02000000eaf008000000320ad401ae0802000000eff00800 0000320ad401050801000000f1f008000000320a0003010402000000eff00a0000002606 0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102 022253797374656d000000000a0000000400000000000200000001000000000030000400 00002d01020004000000f0010100030000000000 де П(Д)пр – премія (дисконт) для форвардного курсу на продаж певної валюти; Кс.пр – спот-курс продажу валюти; Скр.в – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для певної валюти; Сд.б – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для базової валюти. Тоді курс «аутрайт» на купівлю чи продаж валюти можна визначити так: Для GBP/USD: Кф.куп = Кс.куп + П(-Д) = 1.5150 – 0.0094 = 1.5056 Для EUR/USD: Кф.куп = Кс.куп + П(-Д) = 0,8950 +0,0011 = 0,8961 К с.куп – спот-курс на купівлю валюти; П – премія; Д – дисконт; Для GBP/USD: Кф.прод = Кс.прод + П(-Д) = 1.5185 – 0.0019 = 1.5566 Для EUR/USD: Кф.прод = Кс.прод + П(-Д) = 0,8965 + 0.0067 = 0.9032 Кс.прод – спот-курс на продаж валюти. Список літератури 1. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю.М. Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 272 с. 2. Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]: навчальний посібник / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 214 с. 3. Гребельник, О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: підручник / О.П. Гребельник. – 3-е вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2008. – 432 с. 4. Дзюблюк, О.В. Валютна політика [Текст]: підручник / О.В. Дзюблюк. – К.: Знання, 2007. – 422 с. 5. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків [Текст]: навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с. 6. Завальна, Ж.В. Валютне право України [Текст]: навчальний посібник / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський; УАБС НБУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми: Університетська книга, 2006. – 384 с. 7. Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст]: навчальний посібник / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк, Н.І. Горбаль; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 244 с. 8. Попов, Є.Є. Фактори впливу на валютний курс та його регулювання [Текст] / Є.Є. Попов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №8. – C. 31–35

Похожие записи