Зміст

Вступ 3

1. Роль і місце комерційних банків в кредитній системі України. 6

1.1 Роль комерційних банків у формуванні кредитної системи України. 6

1.2 Банківські пасиви, їх значення і загальна характеристика. 18

2. Діюча практика здійснення пасивних операцій комерційним банком. 28

2.1 Формування власного капіталу комерційними банками. 28

2.2 Депозитні операції комерційних банків. 39

2.3 Запозичені кошти комерційних банків. 52

3. Перспективи розвитку пасивних операцій в сучасних умовах. 67

3.1 Управління банківськими пасивами. 67

3.2 Методи управління пасивами. 76

3.3 Основні напрямки розвитку пасивних операцій. 92

Висновки. 106

Література 110

Додатки.

Похожие записи