Реферат на тему:

Оперативний контроль за операціями з давальницькою сировиною

Операції з давальницькою сировиною. З метою проведення оперативного
контролю насамперед слід визначитись, що це за операції?

За загальноприйнятим у міжнародній практиці визначенням, наші «операції
з давальницькою сировиною» — це операції толлінгу — різновиду бартерних
операцій.

Але бартерні (товарообмінні) операції не передбачають можливість
застосування розрахунків грошовими коштами. У свою чергу, «товарообмінна
(бартерна) операція в галузі зовнішньоекономічної діяльності — це один з
видів експортно-імпортних операцій (оформлених бартерним договором або
договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних
(імпортних) поставок передбачена в натуральній формі) між суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб’єктом
господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін
товарами, роботами, послугами в будь-якому поєднанні, не опосередкований
рухом коштів у готівковій або безготівковій формі» [визначення з Закону
України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності»].

Таким чином, наші «операції з давальницькою сировиною» з розрахунком за
переробку грошовими коштами або з продажем готової продукції в країні
переробки та поверненням у країну замовника грошових коштів — це навіть
і не бартерні операції, а окремо експортно-імпортні, оформлені лише
одним міжнародним договором (оскільки розрахунок між контрагентами
здійснюється грошовими коштами).

У навчальній, науковій, методичній та іншій літературі трапляються деякі
відмінності і суперечності. Автори по-своєму тлумачать поняття,
визначення, правила, які передбачені і не передбачені національним
законодавством. Насамперед це пов’язано з невизначенням, нечітким
визначенням у законодавстві України економічних термінів та певних
категорій або існуючим посиланням у законах на можливі подальші
підзаконні акти. Останнє, у свою чергу, породжує непорозуміння щодо
застосування законодавчих та нормативних актів.

Якщо самостійно бажаєте в цьому пересвідчитись, порівняйте визначення
термінів у Декреті КМУ № 52-93 від 17.05.93 р. «Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» та
однойменному Законі України (далі Закон) № 327/95 від 15.09.95 р., який
скасував вищезгаданий декрет. А що крім визначень змінилось за два роки?

Деякі автори зазначають: «Якщо питома вага сировини, що надається, в
загальній вартості готової продукції становить менше 20% (а сировина
груп 1—24 ТНЗЕД — менше 80%), то така операція буде належати до
товарообмінних (бартерних) операцій».

Чому? А якщо контрактом на переробку давальницької сировини буде
передбачено розрахунки грошовими коштами, тоді це що, все одно бартер?

Також часто трапляється така особливість щодо 20% та 80%.

Закон, ст.1: «До операцій з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних відносинах належать операції, у яких сировина
замовника, на конкретному етапі її переробки, становить не менше 20
відсотків загальної вартості готової продукції». До речі, а чому тільки
в зовнішньоекономічних відносинах? Може тому, що так називається Закон?

А якщо, наприклад, здійснюється переробка нафти в бензин або цукрового
буряку в цукор в Україні, а не в Німеччині чи Росії. То технологія
виготовлення краща чи гірша? Хто скаже скільки треба — 20%, 55% чи 80%?

Висновок один: хотіли обмежити вивезення української давальницької
сировини для переробки за кордоном — обмежили, і для цього дійсно були
економічні причини, яким важелем обмежили — увели 80%. Що з цього вийшло
можна дізнатись продивившись хоча б експрес-доповідь голови Держкомстату
від 18.10.99 р. № 393 «Зовнішня торгівля товарами», розділ «Вартість
давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї у
січні — серпні 1999 р.».

В одному з навчальних посібників зазначено: «Для працівників органів
податкової служби! При перевірці давальницької сировини (?!) проводьте
аналіз технологічного процесу з метою встановлення реальності кінцевого
виходу готової продукції на кожному етапі переробки та перевіряйте
відповідність технологій, що потім застосовуються виконавцем,
загальновстановленим стандартам». Але яким же це чином українські
податківці — досвідчені фахівці з економіки, фінансів, обліку можуть
аналізувати технологічний процес, перевіряти відповідність закордонних
технологій, загальновстановлені стандарти інших країн? Це нереально!
Вони ж економісти, а не технологи з усіх різновидів світових технологій.
Можливо, у ГДПА вже і є нова посада — «Податковий інспектор —
універсальний технолог операцій з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарської діяльності
України».

Про 20% чи 80%, мабуть, можуть сказати і технологи країни виконавця, які
знають технологічний процес переробки на їх обладнанні або ж
аналогічному, а не лише Кабінет Міністрів України або уповноважені ним
органи.

До уповноважених органів належить Мінекономіки, яке згідно з чинним
положенням «Про визначення операцій як таких, що належать до операцій з
давальницькою сировиною» може на підставі акта експертизи
Торгово-промислової палати про засвідчення відсоткового ступеня
використання сировини в операції та рівень її вартості в загальній
вартості готової продукції надавати відповідні висновки. Оце реально!

КМУ, згідно з частиною 2 статті 7 Закону, надана можливість
встановлювати інші показники (ніж 20%) частки давальницької сировини в
загальній вартості готової продукції за окремими видами операцій з
давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах.

Таку можливість було втілено тричі відносно готової продукції
(конкретних кодів товарних груп ТНЗЕД: 1—24, 39, 48, 49, 72—76, 78.02,
79.02, 80.02):

Постанова КМУ від 4.11.97 р. № 1216,

Постанова КМУ від 2.04.98 р. № 418,

Постанова КМУ від 2.04.98 р. № 427.

Тобто вартість української давальницької сировини, що вивозиться для
виготовлення готової продукції за зазначеними кодами ТНЗЕД, має
становити не менш як 80% у загальній вартості готової продукції.

Але згідно з Законом (частина 2 статті 7) «КМУ або уповноважені ним
органи можуть встановлювати інші показники питомої ваги давальницької
сировини в загальній вартості готової продукції за окремими видами
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». А
що встановив КМУ своїми трьома постановами?

Встановив інші показники питомої ваги давальницької сировини, яка
вивозиться з митної території України — 80%, але не за окремими видами
операцій, відповідно до Закону, а за окремими кодами ТНЗЕД готової
продукції.

Дехто у своїх виданнях і це плутає. Зазначені в постановах коди ТНЗЕД
відносять на давальницьку сировину, а не на готову продукцію.

Тепер відкрийте ТНЗЕД і самостійно проаналізуйте, на яку саме готову
продукцію, що буде вироблена з давальницької сировини, встановлено
питому вагу 80%.

Оперативний контроль за міжнародними операціями з давальницькою
сировиною необхідно здійснювати в поєднанні з проведенням оперативного
контролю за операціями з експорту, імпорту, бартеру.

Реквізити, які необхідно оперативно контролювати, зазначені словом «Так»
у відповідних графах (див. рис. 4.10—4.11):

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Реєстраційний номер 46089

Дата відкриття 07.06.2001

Дата

внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

V

X

Oe O I

I

¤E

????????U?Країна реєстрації підприємства контрагента Австрія, м. Відень

01-03 Найменування визначальних установчих документів, якими керується
контрагент при укладанні контракту Статут

01-04 Визначена особа для укладання контракту Герхард фон Глезель

02-01 Описання предмета контракту Переробка давальницької сировини
(брухт міді — 1000 т) у готову продукцію (злитки міді) Так

03-01 Термін поставки давальницької сировини До 10 жовтня 2001 р. Так

03-02 Умови поставки давальницької сировини DAF кордон Україна-Угорщина
згідно з міжнародними умовами «Інкотермс-90» Так

04-01 Якість готової продукції Відповідно до

ДОСТу 7567-21212 Так

04-02 Підтвердження якості Сертифікат якості виданий переробником Так

рядка Показник Оперативно-

облікові дані Оперативно-контрольні дані

05-01 Транспортування готової продукції Залізничним транспортом у
спеціальних вагонах Так

05-02 Дострокова поставка Ні Так

05-03 Товаросупровідні документи Сертифікат якості;

транспортна накладна Так

06-01 Приймання-передавання готової продукції Місце вказується додатково
у транспортній інструкції австрійською стороною Так

07-01 Повідомлення про відвантаження готової продукції Факсом, протягом
2 робочих днів з дати відвантаження Так

07-02 Інформація у повідомленні Дата відвантаження;

вага готової продукції;

номери спецвагонів;

номери залізничних накладних Так

08-01 Вартість переробки 780$US включаючи вартість відвантаження,
транспортування до кордону України Так

09-01 Витрати на транспортування готової продукції по території України
Сплачуються українським замовником Так

10-01 Термін дії договору З дня підписання до кінця 2001 р. Так

11-01 Адреса контрагента Австрія, 013897, м. Відень, вул. А. Ківатро, 7

Рис. 4.10. Приклад заповнення контрольною інформацією Реєстраційної
картки оперативного обліку та контролю за даними контракту з переробки
української давальницької сировини

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Реєстраційний № ІДС-4857

Дата відкриття 17.05.2001

Дата внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані

00-01 Номер контракту 5687

00-02 Дата контракту 16.05.2001

00-03 Країна укладання контракту Україна

00-04 Місто укладання контракту Київ

01-01 Повне найменування контрагента Спільне підприємство Акціонерне
товариство відкритого типу «Селхімпостач»

01-02 Країна реєстрації підприємства контрагента Словаччина

01-03 Найменування визначальних установчих документів, якими керується
контрагент при укладанні контракту Статут

01-04 Визначена особа для укладання контракту Комерційний директор
спільного підприємства Йошик Лакуто

02-01 Описання предмета контракту Переробка іноземної давальницької
сировини (нафта сира) у готову продукцію (нафтопродукти) Так

03-01 Давальницька сировина Нафта сира Так

03-02 Якість давальницької сировини Згідно із сертифікатом якості та
міжнародними стандартами якості Так

03-03 Кількість давальницької сировини 100 000 метричних тонн Так

рядка Показник Оперативно-

облікові дані Оперативно-контрольні дані

03-04 Ціна давальницької сировини 100 дол. США з урахуванням ПДВ Так

03-05 Загальна вартість давальницької сировини 10 000 000 дол. США Так

03-06 Графік поставки давальницької сировини з зазначенням кількості
Березень — 25 000 т

Травень — 35 000 т

Вересень — 40 000 т Так

03-07 Умови поставки

Інкотермс-90 DAF державний кордон Україна—Росія Так

03-08 Дострокова поставка Можлива за окремою угодою Так

03-09 Приймання давальницької сировини На складі виконавця згідно з
умовами контракту за участю представників Торгово-промислової палати
України Так

03-10 Зауваження до якості давальницької сировини У термін до 5 робочих
днів після складання акта невідповідності якості — заміна на якісну
сировину Так

03-11 Власність та відповідальність за давальницьку сировину
Давальницька сировина є власністю замовника;

матеріальну відповідальність за неї несе виконавець з моменту отримання
Так

04-01 Готова продукція Нафтопродукти — власність замовника Так

04-02 Вихід готової продукції з давальницької сировини та втрати Бензин
моторний —

А-92 — 18 000 т;

бензин моторний —

А-76, А-80 — 23 000 т;

дизельне паливо — 20 000 т;

мазут — 27 000 т;

втрати — 6 000 т Так

рядка Показник Оперативно-

облікові дані Оперативно-контрольні дані

04-03 Якість готової продукції Відповідно до міжнародних стандартів та
сертифікату якості товару, виданого виробником Так

04-04 Термін переробки 30 календарних днів з моменту отримання у
переробку Так

04-05 Повідомлення про готовність готової продукції Факсимільним
зв’язком за 24 години до відвантаження з моменту виготовлення Так

04-06 Приймання-передавання готової продукції У термін 5 робочих днів з
моменту повідомлення про готовність готової продукції до відвантаження
на складі замовника Так

04-07 Умови поставки готової продукції EXW АТЗТ «Хімік» м. Гарна,
Україна Так

04-08 Повідомлення про процес переробки У термін до 5 днів після
підписання акта приймання-здавання готової продукції надати звіт про
використання давальницької сировини, відходи тощо Так

05-01 Розрахунок за переробку Частиною давальницької сировини з
розрахунку 10$US за кожну фактично перероблену тонну Так

05-02 Повідомлення про кількість та вартість переробки Факсимільним
зв’язком щомісячно до 10 числа Так

06-01 Відповідальність за непоставку готової продукції Штраф 0,5% від
вартості непоставленої готової продукції за кожний день прострочення Так

рядка Показник Оперативно-

облікові дані Оперативно-контрольні дані

06-02 Відповідальність за непоставку давальницької сировини Штраф 1% від
вартості непоставленої (недопоставленої) давальницької сировини за
кожний день прострочення Так

06-03 Претензії щодо якості та кількості давальницької сировини та
готової продукції Письмово в термін до 3 робочих днів з моменту
виявлення з підтвердженням акта незалежної експертизи ТПП Так

07-01 Термін дії контракту З моменту підписання до повного виконання Так

07-02 Скасування контракту За домовленістю сторін у 15-денний термін у
разі відсутності претензій

08-01 Передача прав третім особам За двосторонньою згодою

09-01 Юридична адреса контрагента Словаччина, 3897, м. Конціво, вул.
Анрі Коше, 7

Рис. 4.11. Приклад заповнення контрольною інформацією Реєстраційної
картки оперативного обліку та контролю за даними контракту по переробці
іноземної давальницької сировини

Література

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про
бухгалтерський облік — 1999. —№ 24.

Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность,
показатели, пути повышения). — М.: Экономика, 1982. — 183 с.

Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: Агропромиздат, 1991. —
159 с.

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. — М.:
Юристъ, 1999. — 368 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред.
В. С. Рожнова. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 272 с.

Айламазян А. К. Информация и информационные системы. — М.: Радио и
связь, 1982. — 160 с.

Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. — М.:
Финансы, 1978. — 80 с.

Похожие записи