.

Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3030
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України

Мукачівський технологічний інститут

кафедра фінансів та кредиту

РЕФЕРАТ

Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку
України

Виконав:

студент 4-го курсу

група Ф-41

Ковальчук А.В.

Мукачево – 2002

Валютний ринок – це сукупність валютообмінних (конверсійних) та
депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються
учасниками валютного ринку за відповідним ринковим курсом або за
ринковою процентною ставкою.

Операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється
здійснювати лише суб’єктам цього ринку, до яких належать:

Національний банк України;

уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями);

уповноважені фінансові установи (що отримали ліцензію Національного
банку України на здійснення операцій з валютними цінностями).

Суб’єкти ринку купують іноземну валюту для власних потреб і за
дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів) з метою перерахування
іноземної валюти за межі України у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку
України.

Усі валютні операції з валютами першої групи “Класифікатора іноземних
валют Національного банку України” та операції з купівлі-продажу
безготівкових іноземних валют за гривні здійснюються уповноваженими
банками (уповноваженими фінансовими установами) лише на умовах “тод”
(поставка валюти відбувається сьогодні), “том” (поставка валюти
відбувається наступного робочого дня) або “спот” (поставка валюти
відбувається на другий робочий день з дня укладення угоди). Проведення
валютних операцій на умовах “форвард”, а також операцій з валютними
деривативами (ф’ючерс, опціон тощо) не дозволяється.

Укладення і підтвердження угод з купівлі-продажу іноземних валют першої
групи Класифікатора за гривні між уповноваженими банками (уповноваженими
фінансовими установами) проводиться виключно у визначений проміжок часу,
що встановлюється та змінюється на підставі постанови Правління
Національного банку України (торговельна сесія). Національний банк
України має право змінити режим торговельної сесії, попередивши про це
уповноважені банки (уповноважені фінансові установи) не пізніше ніж за
два робочих дні до часу зміни.

Здійснення розрахунків за операціями з купівлі-продажу іноземних валют
першої групи Класифікатора за гривні між уповноваженими банками
(уповноваженими фінансовими установами) за непідтвердженими угодами
забороняється. Підтвердженою вважається угода, за якою обидва її
учасники під час торговельної сесії отримали взаємні підтвердження
засобами “Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку
України Національного банку України”.

До початку торговельної сесії уповноважений банк (уповноважена фінансова
установа) як за рахунок коштів своїх клієнтів, так і за рахунок коштів,
що йому (їй) належать, виконує заявки та доручення своїх клієнтів (крім
уповноважених банків та уповноважених фінансових установ), а також
задовольняє власні потреби на купівлю-продаж іноземних валют першої
групи Класифікатора. Незадоволені потреби клієнтів, а також власні
потреби щодо купівлі-продажу цих іноземних валют уповноважений банк
(уповноважена фінансова установа) включає до зведеної заявки на участь у
торговельній сесії.

Заявка на участь у торговельній сесії має подаватися Національному банку
України в день проведення торговельної сесії до її початку.
Уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) забороняється
брати участь у торговельній сесії без отримання підтвердження
Національного банку України про прийняття заявки.

У заявці уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) за кожною
іноземною валютою першої групи Класифікатора визначає обсяг її купівлі
або продажу (забороняється брати участь у торговельній сесії одночасно
як продавець і як покупець тієї ж самої іноземної валюти). Перевищувати
зазначений у заявці обсяг купівлі іноземних валют під час торговельної
сесії забороняється.

Порядок та умови проведення уповноваженими банками й уповноваженими
фінансовими установами операцій з готівковою іноземною валютою на
міжбанківському валютному ринку України визначаються окремими
нормативними актами Національного банку України.

Дозволяється купівля уповноваженими банками та уповноваженими
фінансовими установами готівкових іноземних валют за безготівкові
(готівкові) іноземні валюти тієї ж групи Класифікатора та/або
безготівкові (готівкові) гривні за угодами “тод”, “том”, “спот” для
забезпечення роботи власних кас із метою виконання зобов’язань перед
власними клієнтами.

Уповноважені банки та уповноважені фінансові установи України мають
право здійснювати через касу банку та власні пункти обміну іноземної
валюти операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти 2-ї і 3-ї
груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України за
наявності угоди між уповноваженим банком або уповноваженою фінансовою
установою України та іноземним банком-кореспондентом про зарахування
зазначеної іноземної валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого
банку або уповноваженої фінансової установи України. Юридичні
особи-резиденти, що здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти
в пунктах обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з
уповноваженими банками України, мають право здійснювати операції
купівлі-продажу готівкових російських рублів.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними
операціями вважаються такі документи:

договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного
законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним
законодавством України має силу договору;

вантажна митна декларація, якщо товар ввезений на територію України.

акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший
документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;

документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив,
інкасо);

довідка державної податкової адміністрації (інспекції), в якій резидент
зареєстрований як платник податків.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України резидентами (юридичними особами та фізичними особами, які
займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи,
крім постійних представництв нерезидентів) при здійсненні неторговельних
операцій вважаються такі документи:

заявки з розрахунком витрат:

на відрядження за кордон;

на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за
кордон;

документи, які мають силу договору і можуть використовуватись
контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою:

для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, симпозіумах,
конференціях та інших міжнародних зустрічах;

для оплати за навчання, лікування, патентування;

для сплати митних платежів;

для відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних,
правоохоронних органів іноземних держав;

укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

виконавчі документи;

угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в
іноземній валюті;

угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових
переказів.

У випадках, передбачених підпунктами 1) та 3) та абзацами 2, 3 підпункту
2), надається також довідка державної податкової адміністрації
(інспекції), в якій резидент зареєстрований як платник податків.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України постійними представництвами нерезидентів, які здійснюють
підприємницьку діяльність, при здійсненні неторговельних операцій
вважаються такі документи:

заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон;

укладені трудові договори (контракти) з нерезидентами;

заявка на перерахування іноземної валюти на рахунок юридичної
особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це
представництво.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України офіційними представництвами, представництвами юридичних
осіб-нерезидентів, які не здійснюють підприємницьку діяльність, при
здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

заявки (відповідно до кошторису) на відрядження за кордон;

заявка відповідно до договорів (контрактів) з нерезидентами, пов’язаних
з виконанням трудових обов’язків;

заявка на перерахування іноземної валюти на рахунок відповідного органу
іноземної держави чи рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої
представляє на території України це представництво.

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України фізичними особами-резидентами при здійсненні
неторговельних операцій вважаються такі документи:

заявка на перерахування за кордон власних коштів з поточного рахунку в
гривнях та документи, які підтверджують виїзд з України фізичних
осіб-резидентів на постійне місце проживання за кордон;

документи, що передбачені Правилами здійснення переказів іноземної
валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання
фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної
валюти.

Іноземна валюта, яка придбана у встановленому порядку через уповноважені
банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському валютному
ринку України, повинна бути використана резидентом протягом п’яти
робочих днів з часу зарахування її на його поточний рахунок на цілі,
вказані в заяві на купівлю іноземної валюти. У разі порушення
резидентами вказаних вище строків, придбана іноземна валюта продається
уповноваженим банком протягом п’яти робочих днів на міжбанківському
валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може
виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного
бюджету України, а негативна курсова різниця відноситься на результати
господарської діяльності резидента.

Якщо у клієнта після оплати його зобов’язань в іноземній валюті
залишається невикористана безготівкова іноземна валюта в загальній сумі
до 1000 (однієї тисячі) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті, яка раніше придбана у встановленому порядку через
уповноважені банки та уповноважені фінансові установи на міжбанківському
валютному ринку України, вона може бути зарахована на його поточний
рахунок.

Кошти в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної
особи-резидента (фізичної особи-резидента, яка здійснює свою
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи) згідно з чинним
законодавством України, підлягають попередньому зарахуванню на
розподільчий рахунок. Уповноважений банк (уповноважена фінансова
установа) зобов’язаний продавати без доручення клієнтів усі надходження
на користь клієнта в іноземній валюті, що підлягають згідно з чинним
законодавством України продажу на міжбанківському валютному ринку
України, протягом п’яти банківських днів, починаючи з дня зарахування
таких надходжень на розподільчий рахунок. Клієнт має право подати
уповноваженому банку (уповноваженій фінансовій установі) письмове
звернення у довільній формі з проханням про терміновий продаж іноземної
валюти, яка надійшла на його користь і згідно з чинним законодавством
України підлягає продажу на міжбанківському валютному ринку України. При
цьому уповноважений банк (уповноважена фінансова установа) зобов’язаний
здійснити продаж не пізніше робочого дня, наступного за днем подання
такого звернення.

Гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти має бути зарахований на поточний рахунок власника
коштів не пізніше двох банківських днів після надходження на
кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України при проведенні
безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України отримують комісійну винагороду
від клієнтів у гривнях. Уповноваженому банку та уповноваженій фінансовій
установі згідно із власними їх тарифами дозволяється отримувати
комісійну винагороду в іноземній валюті за рахунок коштів клієнтів, якщо
операції, які вони виконують за дорученням клієнтів, пов’язані зі
сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному
банку-кореспонденту (здійснення переказу, документарні операції,
операції із чеками, що прийняті на інкасо, операції за пластиковими
картками міжнародних платіжних систем тощо) та зі сплатою коштів
міжнародним платіжним системам і міжнародним системам зв’язку за
користування їхніми послугами.

Суб’єкти міжбанківського валютного ринку України здійснюють на цьому
ринку операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним
курсом купівлі та продажу за кожною операцією без обмеження розміру
маржі між курсами купівлі та продажу і комісійної винагороди.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020