.

Облік та аналіз власного капіталу банку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 16721
Скачать документ

63

МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ

Курсова робота

З дисципліни: “Основи банківського обліку та аналізу”

“Облік та аналіз власного капіталу банку”

2001р.

План

Вступ

1. Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банку

та облікова інформація.

2. Облік власного капіталу банку.

3. Аналіз достатності капіталу за системою «CAMEL».

Висновки

Перелік використаної літератури

Вступ

Провідне місце у перехідному періоді економіки України до ринку належить
фінансово-кредитній системі. Від ефективності й безперебійності
функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не лише своєчасне
отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи
економічного розвитку країни в цілому.

Центральною ланкою цього механізму в сучасній економіці виступають
банки. З огляду на це питання комерційного банку на сучасному етапі
досить актуальне і йому приділяється значна увага економічної науки.
Один із найголовніших складових елементів діяльності банку — вивчення
його ресурсної бази.

Ресурси банку — це сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні
банку і використовуються ним для кредитних та інших активних операцій.
Банківські ресурси поділяються на власні й залучені.

1997 рік ввійшов у літопис банківської системи України як період
істотних змін у діяльності комерційних банків. Це був рік послідовної
реалізації основних напрямків грошово-кредитної політики Національного
банку України, стабілізації української національної валюти – гривні,
підготовки до переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
Серед конкретних результатів роботи Національного банку України –
визначення ряду новітніх економічних понять, упровадження нових
класифікаторів, удосконалення системи бухгалтерського обліку, збору
інформації і її аналізу.

В умовах ринкової економіки виняткову важливість здобувають процес
формування власних засобів банку, оптимізація їхньої структури й у
зв’язку з цим якість керування всіма джерелами коштів, що утворять
ресурсний потенціал комерційного банку. Кількісні і якісні показники
банківських ресурсів тобто власних і притягнутих засобів банку
визначають напрямку активних операцій банку. У зв’язку з цим, особливу
важливість здобуває бухгалтерський облік і економічний аналіз
банківської діяльності, метою якого і є надання інформації про поточне
стані банківських ресурсів (якісна і кількісна оцінка структури власних
і притягнутих засобів), яка б була основою при прийнятті рішень про
оптимізацію їхньої структури.

Метою курсової роботи є вивчення обліку капіталу у відповідності до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та визначення економічних
нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків. В процесі
виконання курсової роботи слід розв’язати такі задачі:

– проаналізувати сутність реформування бухгалтерського обліку в
банківській системі Україні у зв’язку з переходом на Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку;

– розкрити зміст обліку операцій комерційного банку по формуванню
статутного капіталу та визначенню фінансового результату року;

– виконати складання основної бухгалтерської звітності комерційного
банку згідно варіанту практичного завдання;

– розглянути принципи та методики аналізу капіталу банка за системою
“СAMEL” та згідно інструкції НБУ “про регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків”.

У першій частині визначена сутність бухгалтерського обліку у
комерційному банку. Охарактеризовано зміст фінансового, управлінського
та податкового обліку. Визначено значення облікової інформації при
прийнятті рішень. Охарактеризовано організацію бухгалтерського обліку і
звітності в банках України. Розкрито зміст методологічного керівництва
бухгалтерським обліком і звітністю. Сформульовано головні завдання
бухгалтерського обліку в банках.

У другій частині курсової роботи дано визначення капіталу банку та його
складовим частинам. Охарактеризовано структуру рахунків 5-го класу Плану
рахунків комерційного банку. Розкрито зміст концепції джерел капіталу та
сутність обліку операцій з формування статутного капіталу.
Охарактеризовано зміст обліку таких операцій:

– викуп власних акцій в акціонерів та їх перепродаж;

– визначення і розподіл фінансового результату поточного року, виплата
дивідендів за простими та привілейованими акціями;

– формування інших джерел капіталу банку (переоцінка основних засобів).
При цьому розкрито сутність двох методів оцінки основних засобів у
балансі (за залишковою вартістю, переоцінка до ринкової вартості).

У третьому розділі охарактеризовано вимоги Базельскої угоди (1988 р.) до
капіталу, порядок визначення рейтингу за капіталом банку за системою
«CAMEL». Розкрито алгоритм розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності комерційних банків (норматив капіталу Н1, норматив
платоспроможності Н3, норматив достатності капіталу Н4). Порівняно ці
нормативи з коефіцієнтами капітального ризику за системою «СAMEL».

Методологічною основою курсової роботи є учені роботи та публікації з
проблем бухгалтерського обліку взагалі та обліку капіталу в
безпосередньо, визначення його достатності, нормативні акти та документи
НБУ, спеціальна та учбова література.

1. Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банку та облікова
інформація

Р??ю??я ???????о ??? і ?іт??і в ??? ?і?нює Н?і???? ?? У???, я?й ???і?о ?
З??у П? ??и ? ??і??у ?я???ь ? П???ня П? ?????ю ???????о ??? ? ?і??? в
??і??? ????х У??? ? з ????ням ??????ня?ї у мі????й ???? ???и ??? ???ляє
? ????? П?н ???ів ???????о о?і? Н?і????о ??у У???, П?н ??н?в ???????о
??? ???і?? ??ів У??? ? і?і ????? ????и ?? ???я ???????о ??? і ????я
?і???, я? є ??’я???и ?я ????я ?і? ??і???и ????? ? ????ї У???.

Б??????й (?????) ??к в ??? У??? – ? ???? ???и ???, ? в?ю?є ???і?ь ???,
???к ? ???? ??? ?я ?я??ня, ??рю??я, ?є???ї, ?????я, ?????ня, ??і??я та
?????я і????ї ?о ???ії ??у ??і?ім ??????, а ??ж ????ім ?????? ?я ??ня?я
???і?ь?х ???.

Б??????й ??к ??у є ????ю і?????? ???и ??у ? ?лю?є:

– ??к ???ій ? ???і??и ????и ? ???? ???????х ? ??? п???к. О???я ??у – ?я
?о ??я, я? ???? ?і? в ?????у ??і ?н?;

– ????я ?????х ? ????х ?ітів.

Б??????й ??к ? ????а ?і?іс? у ??? У??? ґ??ую?ся ? ??х ????х: ???а
???????о ???; ?? ???ії; ???ю??я ???? ?д ??ою; ????і?ь; ??? ?????ня ???в
? ???в; ?і?а; ?????ь; ?????і?ь; ?????я ? ???і?і?ь ???в і в??т; ??ня?і?ь
?і??о ???у; ??є??ь; ?????ь; ???і??я; ??і?ь.

З?? ???в ??? ???? ?????о ??????я і ????я у ????? ?і?х.

Б??????й ??к у ??? ???н ??????и ????е ???я ????ї ???я??ї і????ї ?о ???,
??в’я??я, ????? ?? ? ????? ?я???і б??.

П??? ? ???і?і?ь ???ій у ??і ??? ???? від ????ї ???? ? ????іх ???? ??у, ?
???я?ся ???і?о ? ???о ??????а і ?????х ??в Н?і????о ??у У??ни ?з ??-я?х
????ь.

Б??????й ??к ???н ???? ?ж???ь ??????я і ????ня ????ї ???? ?я???і ??у
?я?м ???яння ??? ???у з ?????и, ??????и ?????? ??у, ? ??і? їх ????.

К?????? ???і?? і????ї ???????о ??? є:

– ????і (????и ??у, Р?а ??у, П??і?я ?н?, ????і ???? ?н?, ??і??и ??у)
?????і і????ї – з ??ю ????ня, ?і?и ? ???лю ? ????и ???ія? ??у, ???а ?
?????ням ?? ???ів ???і???? ? ? ???и;

– ??і?і (Н?і???? ?? У???, ?яв? ? ???і?і ????и і ??и-??????и, ?я?і ?
???і?і ?іє?и (????и) й і?і ?????і) ?????і і????ї – з ??ю ?і?и ???х ?
?й??іх ?????в ?я???і ??у.

С??? ??? ?лю?є ??????? (?н???й), у?????? ? ????? ??к, я? ґ??ую?ся ? є??й
і?????ій ??, ??і?яю?? ??ою ? ??????ю р????у ??х.

Б??????й (?????) ??к ????? ????е ? ??е ?????ня ?іх ??і??? ???ій ? ???я
?????? і????ї ?о ?? ???в і ??в’яз?ь, ????? ????? ?я???і ? їх ?і?. На ???
??х ?????о ??? ???є?ся ????а ?і?і?ь. З?? у ?????у ??? ? ???ю? ? ?????
??к.

У?????? ??к ???ся з ??ю ?????ня ?????а ??у ? ?? пі????в ?????ю ????ою і
?????ою і????єю у ????ій ?? ??і ?я ????ня, ?і?и, ???лю й ?????ня ??х
???ів.

У?????? ??к ???ся ??? ?я ?????ня ????іх ??? в і??м?ії, ??дя? ? ???і? ?
?????? ?я???і і ????и ???і?я. Б?? ???і?о ??аю? ??д ??? ??? ? ???лю??я
?????? ??? (??т), ???аю? ?і? ?????ї ?і???, а ??ж ??? її ???я на ??і ??і
???і?я. П? ?????ї ???і???о ??? ???а ???????я і?????ь і???ції і ?????в,
?і???х ? ??? ?н???? ???.

П????й ??к ???ся з ??ю ?????я ??х ?о ??? ??? ? ??? ???и ???і?о ? ???о
????в?? і ???????ся ?я ????я ???о?ї ?і???, ??а, ???а, ?ря?к і ??ін ???я
я?ї ???аю?ся Д???ою ????ою ??????єю. З?? в ?????у ??? ? ???ю? ? ?????
??к.

Ві??і????ь ? ?????ю ???????о ??? ? ?????ня ????ня ф??в ?і???я ?іх ??і???
???ій у ????х ?????, ????ня ??я?м ??????о ??? ????? ????ів, ???рів
???????о ??? ? ?і??? ?се ???? ??у, я?й ?і?нює ?????о ??? ???і?о ?
??????а ? ????? ????ів.

К?і?? ??у ??в’я??й ???? н??і?і ??и ?я ?????о ???я ???????о ???, ?????и
????е ????я ?і? ?????? ? ???? ???ір?х ??г ??? ???????о ??? ?? ????ня
?ря?у ????ня ? ??? ????х ????ів.

С???? ??? ???????о ??? в???є?ся ??? ???і?о. Б?????? ???ії ??? ?????
??і??и ?дь-я?? ?????? ????? ??у, я?о це ?????о їх ???????и (?????)
??’я??и. В? ??і??и, я? ???ю? ???ії з ???????о ???, з ??? ???я ???????о
??? ???я??ую?ся ????у ????? ??у.

На ??? ???????о ??? п???є?ся ????я ??х ???й:

– ??????? ?????ня ? ????а є??х ??? ???????о ??? ?я б????? ???ій і ?????я
??? ?я ??х ???ій, ? ??ую?ся ? ???? ?????х ??в Н?і????о ??у У???;

– ???я ????в ???????о ??? ???і?о ? ???? ??г Н?і????о ??у У??? ? ????ї
???? ??у;

– ???я ? ????а ?????? ??у ???ів (?? ??і??? ???ів), ????? ? ???? П??
???ів ???????о ???, ??????о ?я ??ів Н?і???? ??? У???;

– ????а ?????, ????а і ??ння ?????ї ? ??і??ї ????? ?і???;

– ?????ня ???????? ???????о ???лю ? ?????ням ??? ????ї ???? в ??? ?????х
??у ? ???і?і?ю ????? ?і???.

На ??і??ів ??? ???????о ?лі? ? ?? ?????я ???і????ь ? ??і??я і ??? ????ів
? і??т?ю, ?є???ю і ??? ?я??х ??ів, ? і?і ?????? ???ії, я? в ?????
????аю?ся ?? у ??????о? ???.

Г???й ????р ??у, я?й ??ює ??? ???????о ???, у ??й ??? ??є?ся ????ям,
?????? ??? На?????о ??у У???, і??и ??????и ? ?????? ??? У???.

Б??????й ??к в ??і??? ????х ???ся ?????о з ?? ?є???ї ??у ? ?? ??і??ї.

Б?? ???і?о ??аю? ???у ? пі???? ???????о ???, ??дя? з ??? ???і?я ???,
?ся? ??і??? ???ій і ????і ??юю?х. Б?ь-яка ???а ??? ???а ?????и:

– ????ня ????в ???????о ??ку;

– є?? ??????у ???;

– ????’я?к ??х ?????? і ??і???о ???;

– ????і?е ? ?????? ?????ня ?іх ???ій ??у в ????х ???????о ??? ? ????
????х ????ів;

– ?????я і ??????ію ??х ??? в ??і? ????ів, ????? ?я ???і?я ???, а ??ж
????я ?і?о?і.

Б?к ???і?о ???? ?ою ???? ????, ???ляє ???у і ??и ???і???о ???, ?????ї
?і??? і ??р?ю ???ій, ???? ??а ??і??ів ? ?????ня ????ів, ????? ???а
?к??????у і ????ію ???и ????ї і????ї, ????у ???у ???ів і ????в ??і???о
???.

Для ????я ??? ?и ????і ?н???? ???ій ????о ?????и:

1. Р???л ??’я?ів ? ?????ь ?? ?і???х ???ій:

а) ???к ???ій (????і, ??и?і ? і?і);

б) ??? ?іб, ??????х ? ????ня ????ів;

в) ????я ?? ???я??ня ????;

г) ?????я ?????ь.

2. В???ня ???ій: ??і?а ???а; ??????а ???а.

3. К???ь ???ій: ???? ?????ь; ???? ??і?? ? ??????? ???и ??х (? ?????ня ??
???у ? ???и ??х ? ??я ?я??ня ???и).

О??і??я ???????ї ?є???ї і ???и ??х ???а ?????и ???? і ?????е ?????ня ?іх
???ій, ?к??і?ь і????ї, ????ня ?????? і????ї ? ???? ??ях, а ??ж ???і?ь
?і???я ??-я?? ????? к???ю і ????я ?????к ? ????х ??ях.

Б?? (ю???і ??и) ??? ??ля? ? ???й ??? ??ї, ???????, ??і??я ? і?і ??????
?????, ? ??я? ? ??? ??у, з ????м ?лю??ям їх ????ів ? ????? з???? ??у.

Б?????і ??і??я ??юю? ? ??м?, ? ?????ся ??? – ю???ою ??ою ?я ???о ??і??я
??? (???м, ????м ???я??ням ??). П? ??у б?? ???і ??????я ??г, ??????
?????? ??? Н?і????о ??у У??ни, ?? ????я ??????х ??і??.

О????? ?????ня ???ій ?????в? ??й Д??в?? ??і?і???? ???і??о ???? ??у У???
в ?????ь?? ??? ? ?і??? ???аю?ся з у????ям ???і? їх ???.

Пі???ю ?я ???????о ??? ???ій ??у є ???? ????и, я? ??ую? ??и ?і???я ?х
???ій. П???і ????и ???і ?? ???? ?д ?с ?і???я ???ії, а я?о ? ????о –
??????о ??я її ????ня ? ??? ????ся у ????й ??і ?/?о у ??я? ?????х ???в
(у ??і, я? ???? ?я ???я ? ??ю?є м????ь ???ня ??-я?х ?ін). У ?? ????я їх
у ??я? ?????х ???в ?и ???і ???о ?? ?????е ????я і????ї ? ????? ??ї.

П???і ????и як у ????й ??і, ?к і у ??я? ?????х ???в (?????й ф??) ???і ??
?? ??’я??і ??і??:

– ??у ????а (??и);

– ??р ? ?? ????я ????а;

– ??у ???є??а (??у), ?д і?? я?? ????й ????;

– ??е ????я ????а;

– ??у ????? ??ів;

– ?і? ???ії (??т?и ?я її ?і???я);

– ?? ???ії (???и ? ????). С?а ???ії ?? ?? ?????а ???и ? ?????і ? ????і
?? ???ом, я?о ?й ???? ????ся ? ???гою ?????о ?????ня в ???????? ??? ?о
я?о ? п????? ?????? ??? Н?і????о ??у У???;

– ??? ???ів ? ???м ? ??и?м;

– ??у ??у (????? ? ???? ??ів) і ?? ??р МФО;

– ???и ?іб, ???і???х ? ?і???я ???ії ? ????і?ь її ????ня (??в???ня ???у ?
????і в ?????? ??я? ?і?нює?ся ? ????ю ?????? ?? ??і??а ?о ?????го ???у).

П???і ????и як у ????й ??і, ?к і у ??я? ?????х ???в ??? ?? й і?і ????і
??і??.

Д?у??и, я? ??ю? ?іє?и ??у, ???і ?? ???и ??????х ???в? ?іб ?іє?а ? ????
?? ???и. Пі??и ? ?іх ?????, а ??ж п??? ?ю? ???і?? ?я??? їх ???м, а
??????я ???і??? ???у ? ????і в е?????у ??я? о???ює?ся в ???? ?о ??????ня
?іє?а ??з ???у ?????х ???ів “?іє?-??”.

П???і ????и, я? ? ??я? ?ов’я??? ??і??в, є ????? і ? ??? ?? ????ю ?я
???????о ???.

В??ння ????? ? ????х д????в ? ?????ся, ?ім ???ів, ?????? ?????? ???
Н?і????о ??у У???.

Б?? ???і?о ???аю? ?ря?к ??у??я ? ??і??я ????х ????ів, ?лі??х ????в і
?і?в, ????уючи їх ??? ?????ь. П? ????? ??і?в ??і??я ????х ????ів, ????х
????в ? ?і?в ??и ???і ????ся “П??і?м ????ів Н?і????о ??у У???, ???в і
?????й ?? ???и, ?????-???і?? ? ??рці?? ??ів У??? із ????ням ???в
??і??я”, ?????? ????ою Н?і????о ??у У??? 23.12.96 N 327.

У ?? ??і??я ????х ????ів і ????в ???????о ??? ? ???? ??ях і????ї ??и
??в’я?? ? ???й ???к ????? їх ??ї ? ????х ??ях ? ??? і?? ????в ???ій, а
??ж ???люю?х ? ??????? ???в.

В???ня ????х ????ів, ????х ????в ? ?і?в ?і?нює?ся ??? ? ????ою ??????х
????х ???в ???і?о ? ???о ??????а У???. В???ня ???яє?ся ????? (??м), ?пія
я?? ????ся ?д ???? ???і??ній ????й ??і ??у.

С????ь ????ів, ? ???? я?х ???и ?і?нює?ся ??????? ??к ? ?н??ь, ??рює
??і??у ?????ію. Ф?? ????ів ? ?ря?к їх ?????ня ???аю?ся ???? ?????? ???
Н?і????о ??у У???.

І????я, ? ????я у ??ня?х до ??? ????х ?????, ???????ся ? ???? ?х??????
??? в ????х ?????? ? ??і???о ??? ?я?м ??і??о ??? їх ? ????в’я??х ????
???????о ???.

Р?і?? ?????? ? ??і???о ?лі? ???ій – ? ??ї ??і???о ???у (????, ???і) у
??я? ?????, ??, ???ів, ????? ??.

Б?? ???і?о ???ляю? ? ????ую? ??и ????в ??? з ????ням ??, ? ???? ?????? ?
??і???о ??? ???і ?? ??у, ??? ?є?р?ії ???ій, ?і??а і ???и ?о і?і ????
??и, ? ?ю? ??у і???і??? ?іб, я? їх ???.

В??ня ?????? ??? ??????ся ? ????ю ???ів II, III, IV ?ря?ів П?? ???ів
???????о ??? Н?і????о ??у У??? ? П?? ???ів ????рс??о ??? ???і?? ??ів
У???. Д?а?? і????я ?о ???о ?????а ? ??у ???ію ????ся ? ??і ??і???о ??? ?
??і??? ????. А????і ???и ???і ???и ??’я??і п????, ????і ???? ??і??и
Н?і????о ??у У???. Д?і ??і??? ???ів ???і ?? ????и ???і?? ???? ??????
???.

Б?? ???і?о ???аю? ????и п??і?и ????? ??х ??і???о ??? ???? і ???? ?
?????и ? ?????о?? ????и ?????? ???. П??і?а ????? ??х ??і??? ???ів ???і??
???? ?????? ??? ??’я??о ?і?нює?ся ? ??е ??? ?? ? ?ся?, а ? ????и ????
?іб в ????х Д????о ??і?і???? ??р???о ???? ??у У??? – ? ??е ??? ?? ? ?к.

С?? ???? ?? ????в ?????го ??? ??и ??в’я?? ?????и ???? ????-????й ???. У
????у ????-????? ???і ????аю?ся о??? ? ???м і ???? ? ??, ???і ???и ?
???м і ???м ? ??? ????? ???? ????? ?ря?у з ??і?? ????м ? ????и? ????и
???? ? ???о ?ря?ів (???і?о і ? ???????и ????и). В ????-????? ???і
?до??аю?ся ???? ? ??? ??? ???ів і ????й ???? ? ?і? ????и ???? ??у.
П?????ь ????я ??н?? ???у ???ів ? ???ів ???лює?ся ??і?ю ????х і ?????
???ів ? ???ів ? ???м і ???м. Ная?і?ь ??ї ???? є ??’я??ою ??ою ???у ???
??і???о ?я.

Щ???й ????-????й ??? ???ряє?ся і ?????ся ????? і ???? ?????м ?о ???и, я?
?м ??????.

П?н ???ів ??у – ???????? ???к ???ів ???????о ???, ? ???????ся ?я ????ї ?
??? р????ї ?іх ??і??? ???ій і ?я ?????ня ??? ????я ????? ?і???.

В???ю? ?????і ???? ??і???о ???у, ??и ???і?о ???аю? ?а?у ???у ??і???о
???, ??рюю? ????ій ?? ???ів (???і?ь ?іх ??і??? ???ів ??у).

В??і?ій ?? ??і??? ???ів ?є ?????и ?? ??????? ???о ???у ?о ??и ???ів,
?ря?к їх ???ття ? ???тя, а ??, ?є ?? ????? ???і???й ? ?? ??????я (? ??і
??у – ю???? ??и).

В? ???и (???і, ????, ????і ? ін.), ? ????ю?ся ю???? і ?з??м ???, а ??ж
???и ? ????і? ???ія? ??у ?є?рую?ся в ?и? ????х ???ів, я? ???ся в ??і?
????? ???ів ????? ?ря?у ? ?лю?є ?? ???ї ?? ???у:

– ??р ?????о ???у;

– ??р ????о ???у;

– ?д ?????а;

– ?????ня ?????а;

– ?? ????я р???;

– ?? ???тя ???у.

К?? ???а ?? ??????а, ??????, ??і??а ????и ????а ? ??в?? ????? ??у, ????а
????м ???и ??у ? ??і??? у ?????ї ???і???ї ??и.

К?? ????х ???ів ?ж? ?с? ? ????у (??????) ??ї і????ї. В ??у ???у ???а ??
?????а ???і?ь ????я і????ї ? ????? ??ї (в ??’я???у ?ря?у ? 1 ??я) і
????ня ??? з ??’я??? ??????ям ? ??? ? ??е чи?о ?і??о ?сяця ?ін, ? ві???я
??я?м ???? ?сяця. К?і?? у???и ??у ???н ?????и ??? і?о??ії ?д ????????о
???у.

Г???й ????р ??у ???лює ????і?ь ???я ??и ????х ???ів.

У ?? ???тя ???у в ??і ????яє?ся ?? ?? ???тя. Н??и з???х ???ів ? ??? ??
???є? ??м ?іє?? ??у.

О?і?? ???? ??у – ? ???і?ь ????? у ??х ???о ??????а п???ів, ???в і ????,
? ?????уют?я ????ю ??у ?я ????я ? ???я ????? ?і???.

О?і?? ???? ??у ??є?ся ? о???х ????х ???????о ???, я?х ??и ???і ??????я
?и ???і ???ів і ????і ??і??ї ? ?????ї ?і???.

Б?? ??? ??????? ??к і ???ю? ????у ?і?і?ь у ?лю? У???. О???ї в і???ій
?лю? ????аю?ся в ???????у ??? і ????ій ?і??? у ?лю? У??? з ?????нням її
? ??? Н?і????о ??у У?аї? ? ?? ?і??ння ???ії ?о ????я ?і???.

О???ї ???і ?? ?????і в ??? в ?? ?і??у ???і, в я?? ?? ?? ?і???.

Б?? ??і?юю? ??? ?? ???? ???? ?я?м ??у:

– ????в ??? ??? ?і???;

– ???в ?і?и ???х ??? ?і???;

– ??ів, ? ??ую?ся ?ін в ???вій ????.

О?і?? ???? ??у ?є ?????и ??? ?і?и ???в ? ??в’я??.

О??а – ? ??? ???ня ?єї ?? ??ів, ? я?ю ??? ????? ?і??? ?ю? ?????я й
??к????я у ?????у ?і? ? ?і? ?о ??? і ???и.

А??и і ??в’я??я ?ю? ?? о??? ? ?????і в ??? ??м ??м, ?б ? ????? ?я?і
????і ???, я? ???і?о ???ую? ?????у ?а??? ????, ? ???? ?іт? ???и.

А??и і ??в’я??я ????ю?ся ?і???? ? ??і?ю їх ????я ? ?н???я (? ??і?ою ?о
???ою ??і?ю).

П? ??? ? ??і?ою (і????ю) ??і?ю ??? ??аю?ся ? ??ю ???? ????х ? ?х ??ів, а
??в’я?ння – ? ??ю ??????х ??ів в ??н ? ??в’я??я.

П? ??? ? ???ою (???ою) ??і?ю ??? ??аю?ся ? ?єю ??ю ??ів, я? ????о ?? б
???? ?я п???ня ??х ???в у ???? ?с, а ??в’я??я – ? ?єю ??ю ??ів, я? б
????ся ?я ????ня ????? у ???? ?с.

П????я ???? ???в у ???і?іс? із ???ою ?і?нює?ся ?я?м їх ?р???и.

П???? ???????о ??? ???і ??ю?? ???і?ь ?і???я ?????? (?ім ???ів, ??????
??? ???????) ???в ? ??в’я??, ?о ???в ? ???ів як у ??????? ???х, ?к і у
????ій ?і???, а ??:

– ???ів, ????в й і?? ?????к? і ?????? ??????? ??? ю???? ? ???? ?іб;

– ???ів, ????в й і?? ?????к? і ?????? ??????? ??х і ?х ? ю???? ? ????
?іб, ? ???ую?ся в ??? ?лю?х ? з ???и ???? ????я;

– ????в ? ???ів, ???х ?д з??? ????, я?о і?е ? ??а?не ???і??и ??????и
???;

– ??? ? ???в ?єї ж ю???? ??и.

Б?? ?ю? ?????? ??? ? ?т?? ???і?о ? ??х ????в:

– ??? ? ???и ????ю?ся у п?і?і, ? я?? ?? ????;

– ???? ? ??? ?о ???в ?????? ?????о ?? ???ую?ся на ???? ??????? ??? ?
???в;

– ???? ???, я? ???? ? ?й??іх ???ів, ????ю?ся як ?????і ???;

– ?і??? ???и ? ???і, я? ???? ? ????х ???ів, ?лі??ю?ся як ?????і ???и.

О?і?? ???? ???? ?ря?к ????я ? ?????ня ???ів ? ???? ???о ??????а ? ?????х
??в На?????о ??у У???. Р??? ?д ??? ??рюю?ся ? ???к ??? ??у ? ?ю?
?к??????ся ?? ? ??, ?я я?х ?? ?? ????.

О?в’я??о ?ю? ?? ????? ? ?????і ???і ???? ????ї ??т?и ??у:

– ??????? ??і??? ???ів ?????? ??у ???ів;

– ????і ???? ??і???о ??ку ? ??и ????х ????ів, ? ???? я?х ?і?нюю?ся ???ії
(?ім т?, ? ????і в ????? ?ря?у), ?лю?ю? ??и ????ів ?я ?????ї ??а????ї
?і???;

– ???а ???????? ? ????ії ???и ????ї і????ї;

– ???к ????? ?? ??і??ів ?н? ? ?????ня ????ів;

– ???к ???ій, ? ???ую? ???о?? ???лю;

– ?ря?к ????ня і??????ї і ?т?и ?і?и ???в ? ??в’я??;

– ?ря?к ???лю ? ?і???? ???ш?? ?н????и ???ія?;

– ?ря?к ?????в ?ж ??я? ? і??и ?????? ?????? ??у (????ь????і ?????);

– ?ря?к ?????ня (бю????ня) ?????х ?????в ??у;

– ?ря?к ???і??ї ????? ?і??? ??і???х ? ???іх ???ій;

– ?ря?к ?????ня в ??? ???? ?????я ???в ? ??? (?лю?ю? ?ря?к ?????ї ???в
??у, ????я ? ?????ня ???ів);

– ???? ??у ?? ??? з ???и ???? (як ?????, ?к і ?і????);

– ????и ???и ? ???лю (???ій, ?і??? ??);

– ?ря?к ?є???ї ????в;

– і?і ????и ? ???я, ????і ?я ?????ї ???????о ???.

Б?ь-я? ?і? в ????й ????, ? ?ю? ??є?й ??в ? ????и з??о? ?о ????х ???ів,
???і ?? ???і з ????ням їх ??? і ?ін у ???і?? ??тях.

З?? ???? ????ї ???? ? н???? ?к ? ???и ?х ?ін ?ю? ?? ?????і у ?я?ю???й
???і до ???о ?і? ??у.

Не ????ся ?і?ю в ????й ????:

– ?? ???? ???? ?? ???ій, я? ? є ??є??;

– ?? ???? ???? ?? ???ій, я? ??і?яю?ся ? ?? ?д ????іх і ? ?і?ню??ся ???.

Н?а ???? ???? ??????ся ? ??й ? ???ій з ?? їх в????я.

На ??? ??х ???????о ??? ???є?ся ????а ?і?і?ь.

Фі???а (??????а) ?і?і?ь – ? ?с?? ????в’я??х ????ю???х ????ів, ? ????аю?
????? ?? ??у та ????? ?? ?я???і ? ?і?ий ???.

М?ою ????я ????? ?і??? є ???я ???, ????ї ? ??????ї і????ї ?о ????? ?? і
?я???ь ??у ?????? ?я ??ня?я ???і?? ???.

Фі???а ?і?і?ь ?лю?є: ?іт ?о ???? ? ???, ????? ?іт, ?іт ?о ?і? в ????,
?іт ?о ?х ???? ??ів і ??і?и ? ?і?в (???и ???о ?д ??? ?????ів).

П??? ???х ?????ів (Н?і????о ??у У???, ????? ???в, ???в с????и, ?????а
??у) ??? ?? ????? ?я?м ?????ня і?? (??і???) ?і?в (????? ????ій, ??????
?і?в, ????іх ?і?в ??). І?і ?і?, я? ?лю?? ? ?і??? ??у, ? є ????ою ?і?і?ю.

З??? ???? ?я ????я ????? ?і??? є ?????й ?к. Міся?а і ????? ?і?і?ь є
??і?ою і с????ся ???аю?м ????м з ???у ?і??о ??.

Фі???а ?і?і?ь ?є ?лю?? і???цію, я? є ??є?ю ? ????ою ?я к?????в, ??дя? з
????в ????в??і, ?????я, ?????і, ???ю??я ?? ?д ??ою ? і?? ????в ?ж????
????ів ???????о ???.

І????я, ? ???? у ????? з??х ? ??і?? ? ?х, ???а ?? ???і?ю, ???ою, ???і?ою
і ???я?ою. І????я ???а ??я? ??ня?ю ????? ???і?? ??? ?я?м ?і?к ???х,
????іх ? ????х ??й, ??????я ? ?????я їх ?і?к, ????х у ????. К?м ??, ?є
?? ???іс? ???ля? ????і ?і? ? ??і ???и, а ??ж ???ю?? ?і?і?ь ??? ??ів.

Б?? ??в’я?? ??і??? ??у ????у ?і?і?ь ??м з ?????? ????м ?і?о з ???
???????.

Фі???а ?і?і?ь ???а ?? ??лю??а ?я?м:

– ??і??ї у ?????х ???ях, ????х ?????? ?і???;

– ???сю??ня її ??д ?????ів у ??я? ???х ????? ???.

У?????а ?і?і?ь – ? ?і?і?ь ?о ?? ? ????? ?я???і ??у, я? ???????ся ??????
(П??і?ям ??у) ?я ????ня, ???лю ? ??ня?я ???і?? ???і??? і ???і?? ???.
М?ою ???і??? ?і??? є ???я ????? ????? ???я? ??і???и ??р?? ? ?іню?? ???.

Р?????? ??и ???і??? ?і???, ??????ь і ??? ?????ї ???і??? і????ї ???? ?д
?????ї о??і??ї ??у ? ??г ?????у. З?? ?і?в ?? ?іню??ся ???о ?д ?????а ?
їх ?????я. Р??????? ???и ???і??? ?і??? ??? ??:

– ?іт ?о ?і? в б???;

– ??із ?ін ??? ???у;

– ?іт ?о ?і? ???в ? ???;

– ??із ?ін ???в ? ???;

– ???? ????? ?іт;

– ?іт ?о ?і? ????;

– ??із ????? ????? ? ???в??;

– ?іт ?о ??????і ???;

– ?іт ?о ?т?и, ???? ?я ????? ???у (в я?? ?????а ?р??ь їх ????я ? ???а
?і?а ???? ?? ??і??ї);

– ?іт ?о ?і? ???? ???ля ін???і?? ??? ???в;

– ?іт ?о ????????ь (?????ь ????) ? ??і?і?ь.

У?????а ?і?і?ь ????ся ?я?м ?????ня ????? ????ів ???ів ??і???о ???.

В??ня ?????о ??? ?є ??у с???и ????у ?і?і?ь. П?я?к ???я ?????о ??? ??и
???аю? ???і?о. Ц? ?ря?к ?є ?? ??????й ?д ?????о ??? ? ?????и ???і?ь
???ня ?ін у ??-я? ???ії, в???? З??? У??? “П? ??????я п???у ???є??” ?
і??и ??????и ??? з ??? ??????я, ? ???ю? ???? ????о? ???.

П? ??? ???х ???в ? ???х ??? ???? ??и ????? ??к, в?????ю? VIII ??
“У?????? ??к” П?? ???ів ???????о ??? ?о ??? ????? з ????ям ???ів у ??і?
??? ????? ????ії ? ???ів ? ?ї.

П?я?к ????я ????ії ?о ???? ??і??? ???? ? і?? ?? ?і??? з ??? ??????я
????ює?ся Де???ю ????ою ??????єю У???.

2. Облік власного капіталу банку

До власних ресурсів комерційних банків, або до банківського капіталу,
належать фонди, які створюються банками для забезпечення фінансової
сталості, комерційної і господарської діяльності, а також прибуток
поточного і минулого років.

Структура банківського капіталу не є сталою за якісним складом і
змінюється протягом року залежно від багатьох факторів, зокрема від
якості активів, використання прибутку, політики банку щодо забезпечення
приросту капітальної бази тощо.

Частка власного капіталу комерційного банку у сукупних ресурсах
невелика, тоді як у сфері матеріального виробництва співвідношення
власного і позиченого капіталів інше. Так, для промислового підприємства
вважається нормою, коли власний капітал становить 50% загального
капіталу, для комерційного банку ж достатнім вважається 8%. Це зумовлено
специфікою банківської діяльності. Банк користується переважно чужими
грошима, а власні кошти призначені передусім для страхування інтересів
вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від
банківської діяльності. Інакше кажучи, власний капітал комерційного
банку виконує в основному захисну функцію. Функція ж забезпечення
оперативної Діяльності, яка для власних коштів підприємств сфери
матеріального виробництва постає головною, для власного банківського
капіталу є другорядною. Однак роль власного капіталу комерційного банку
як джерела забезпечення його оперативної діяльності на перших порах
після його утворення є досить відчутною. За рахунок власного капіталу
фінансується придбання меблів, організаційної та комп’ютерної техніки,
будівництво або оренда банківських офісів, упровадження систем
банківського захисту, банківських технологій і систем зв’язку.

Власний капітал комерційного банку може також використовуватися для
участі у власності акціонерних та спільних підприємств.

Для якісного аналізу структури власного капіталу важливо знати його
складові. При цьому варто розрізняти два види капіталу банку:

1) капітал як сума всіх його фондів (П’ятий клас бухгалтерського
балансу);

2) капітал, розрахований за спеціальною методикою Центрального банку, що
потім використовується при розрахунку деяких обов’язкових нормативів; у
даному випадку в загальний об’єм капіталу входять тільки фонди,
сформовані за рахунок чистого прибутку і зменшені на ризикові активи
(цінні папери і дебіторська заборгованість по господарській діяльності).

Для банку важливо стежити за розміром капіталу, розрахованим за
методикою Центрального банку, оскільки при одержанні ліцензій на різні
види банківських операцій приймається в увагу саме його величина.

У цілому капітал банку складається з:

— статутного фонду;

— резервів банку;

— нерозподіленого прибутку.

Статутний фонд формується як за рахунок коштів шляхом емісії акцій, так
і за рахунок внесків матеріальних і нематеріальних активів, а також
цінних паперів третіх осіб (це не характерно для українських банків,
тому що законодавчо внески акціонерів можливі тільки у виді коштів).
Аналіз практичних даних свідчить, що в закордонних банках на долю
матеріальних активів приходиться до 70% суми статутного капіталу, що
значно скорочує можливості банку по його використанню як ресурс
кредитування і знижує його платоспроможність і ліквідність. Аналогічна
ситуація виникає при значній частці нематеріальних активів у статутному
капіталі банку.

При формуванні статутного фонду комерційні банки емітують як прості
акції, так і привілейовані. Привілейовані акції як об’єкт інвестицій
зв’язані з меншим ризиком, чим прості, але і рівень дивідендів по них
нижче середнього рівня дивідендів (звичайно він фіксується у вигляді
визначеного відсотка від номінальної вартості акції), виплачуваних по
простих акціях, крім того вони не дають права голосу на зборах
акціонерів. Частка привілейованих акцій у капіталі банку набагато нижче,
ніж простих. Попит на перші на ринку вкрай низький, оскільки великі
інвестори воліють приймати активну участь у керуванні банком (що дає їм
володіння простими акціями). Але вирішити цю проблему можна, випускаючи
в достатній кількості конвертовані привілейовані акції.

Великі банки з гарною репутацією мають можливість розміщення своїх акцій
на фондовому ринку і, маніпулюючи курсом акцій і визначаючи рівень
дивідендів, проводять ефективні операції з метою витягу додаткового
прибутку. Для невеликих банків можливість мобілізації додаткових
ресурсів за допомогою випуску акцій істотно утруднена. Подібне положення
порозумівається тим, що, по-перше, у результаті нестабільної економічної
ситуації в країні і нерозвиненості фондового ринку дрібні інвестори
побоюються вкладати кошти в невеликі маловідомі нові банки; і по-друге,
ці банки, як правило, належать обмеженому колу засновників і випуск
нових акцій може привести до втрати їхнього контролю над банком, тому
вони накладають вето на збільшення статутного капіталу шляхом випуску
нових акцій. У силу вищезгаданих причин можливості ефективного керування
власним капіталом у невеликих банків серйозно утруднені. Таким чином,
мобілізація коштів шляхом випуску і розміщення акцій — це відносно
дорогою і не завжди прийнятний для банку (з погляду контрольного пакета
акцій) спосіб фінансування. Дешевше і вигідніше залучити ресурси
вкладників, чим нарощувати власний капітал.

Резерви банку також прирівнюються до власних засобів, однак деякі з них
при розрахунку банківського капіталу не враховуються. Банківські резерви
формуються за рахунок прибутку банку. Резерви банку включають:

— резервний фонд — призначений для покриття можливих великих збитків
банку;

— резервний фонд під знецінення цінних паперів — призначений для
покриття збитків, що виникають при падінні курсу цінних паперів, що
знаходяться в портфелі банку;

— резерв по позичках — використовується для погашення можливих втрат по
позичках і формується за рахунок витратної частини банку;

— фонд економічного розвитку — формується в розмірі, установленому на
зборах акціонерів, і призначений для розвитку банку (придбання
нерухомості для банку, устаткування, заохочення працівників і т.д.).

Нерозподілений прибуток — сума, що це накопичується, прибутку, що
залишається в розпорядженні банку. Наприкінці періоду (року, кварталу)
сума всіх результативних рахунків банку зараховується на рахунок
прибутків і збитків. Частина цих засобів направляється на виплату
дивідендів, податків, формування резервних фондів. Частина, що
залишилася — нерозподілений прибуток — являє собою фонд коштів, яким
розпоряджається керівництво банку і збори акціонерів.

Власний капітал відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості пасивів і
прибутковості банків. Одним зі способів управління власним капіталом
банку є дивідендна політика. В умовах фінансової нестабільності і
нерозвиненості фондового ринку багато українських банків забезпечують
ріст власного капіталу шляхом нагромадження прибутку. Капіталізація
дивідендів — це нерідко найлегший і найменш дорогий спосіб поповнити
акціонерний капітал. Разом з тим ряд банків визначив, що курс їхніх
акцій залежить від рівня виплачуваних дивідендів, тобто ріст дивідендів
веде до росту курсу акцій, що дозволяє збільшити капітал банку на суму
перевищення ринкової вартості акції над номінальною. Таким чином, висока
прибутковість акцій полегшує нарощування капіталу за допомогою продажу
додаткових акцій за ціною набагато вище номінальної вартості акції.

Капітал банку обліковується у п’ятому класі. Він включає привнесений
капітал, нерозподілений прибуток і визначає залишковий інтерес власників
банку в активах за вирахуванням зобов’язань. Фінансовий результат від
діяльності банку, як уже зазначалось, безпосередньо відображається на
рахунках цього класу.

П’ятий клас включає такі складові власних коштів банку:

—статутний капітал та інші фонди банку;

—результат поточного року;

—результати переоцінки основних засобів.

Інші фонди містять загальні резерви та прибуток минулих років. Це кошти,
що повинні забезпечувати зобов’язання банку та покривати збитки.

Результат поточного року формується за рахунок чистого прибутку і є
показником ефективності діяльності банку.

Згідно з чинними правилами рахунки п’ятого класу можуть кореспондувати з
дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів лише у разі
сплати дивідендів та внесків від акціонерів, збільшення капіталу банку
шляхом переоцінки активів. У всіх інших випадках рахунки п’ятого класу
кореспондуються тільки між собою.

К?і?л ??у – ? ????? і??? б?? в ???х ? ?????ям ??в’я?нь.

З???і ???и ? ???? ???х р?ів – ? ??и, ? ?ю? ??????и ??в’я??я ??у ? ????и
???.

П???к ? ??? ???х ??в – ? ????? ????т ?я???і ??у ? м??і ??.

Р???? ????о ?? ????ся ? ???к ???о ????, ? ?????ся як ???я між ???? (???и
???о ??у) ? ????и (???и ???о ?а?), ? ??аю?ся ? ????и ?????о ???. На ????
???? ??????ся ???і??, а ? ???й ????. Е???ч?й ???? є ????? ?????? ?я?н??
??у ? ???і?? ???.

Р??? ??о ??у ??? ??????? з ?????, ?????и ? ????и ????? ??ів ?? у ?? ???
????ів ? ???в ?д ????ів, ?і???я ???? ??у ?я?м ???і?и ???в. У ??-я?? і??у
?зі ???и п’я?? ??у ?????ю? ??? ?ж ?бою.

50 С???? ???л ? і?і ??и ?н?

500 С???? ???л ??у

5000 П З??????й ????й ???л ?н? П????ня ???у: ??к ??є????? ??і? ?????
???? ??у. О?ік ??й ???ся ? ?????ю ??і?ю.

За ???? ???у ???я?ся ?? ?і???я ??є????? ????? ????.

За ???м ???у ???я?ся ?? ????я ??є????? ????? ???? ?о ?? ?????? у
?????? ??к з??????? ????.

5001 КП Н????? ??є????й ????й ???л ??у П????ня ???у: ??к ?м ??є?????,
?е ?????? ????? ????.

За ???м ???у ???я?ся ?? з???????, ?е ?????? ????? ???? в ??????ії з
???? N 5000 “З??????й ????й ???л ??у.

За ???? ???у ???я?ся ?? с????о ????? ???? ?о ?? ??л???о у ?????? ??к
??є????? ????.

5002 КП В??і ??ї ??у, я? п???і в ????ів П????ня ???у: ?лік ????х ? ?
???? ??? ??й. На ???у ????аю?ся ?? ??й, ????? у їх ????в. А?ії ????ю?ся
? ?????ю ??і?ю. Рі??я ?ж ?мі???ю ??і?ю ? ??і?ю ??? ????ся у ??х ?????
???ів ???? з ???у N 5010 “Е???і ???і”, ??м – з ???у N 5030 “П???и ? ???
???х ??в”, а в ?? ???і – з ???у N 5040 “П???к ? ??? ???? ??, ? ?і?є
?????ня”.

За ???м р??? ???я?ся ?ми ????х ??й.

За ???? ???у ???я?ся ?? ??і???х ? ?????х ??й.

5003 П Д?і??и, я? ????? ? ?іл??ня ????? ???? П????ня ???у: ??к ???????х
????ів, ?????х ? ?і???я ????? ???? ? ч?у ?? ?є???ї.

За ???? ???у ???я?ся ?? д?і??ів, ?????х ? ?і???я ????? ????.

За ???м ???у ?????ю?ся ?? ????ів: а) ? ???и NN 5000 “З??????й ????й
?пі?л ??у” ? 5010 “Е???і ???і” – у ?? ?є???ї ??х ??й; б) ???ю?ся ?????
??у ?о ????ют?я ? ???к N 5030 “П???и ? ??? ??л? ??в” (? ???ям ????ів)
– у ?? ???и в ?є???ї.

501 Е???і ???і

5010 П Е???і ???і П????ня ???у: ??к ???і ?ж ?????ю ??істю ??ї ? ??ю її
??і??я, ?лю?ю? ????у ???ю ?ж ?і???и ????и ???и ??? ? і???? ?лют ? ??
????ня ?????о ???? (????на ?р??ь) ? ?? ????? ???ня ??ів як ??? в і???ій
?лю? ? ????? ???? ??у. П? ????? ??? ???х ??й ???я ?ж н?і???ю ??і?ю ? ??ю
??? ??й ????ся з ??о ж ???у в ??х ???у.

За ???? ??н? ???я?ся ?? ????? ???і ?и ????? ? п????у ??і??і ??й.

За ???м ???у ???я?ся ?? ???ня ???і ?ж ??ю ??? ? ?????ю ??і?ю ??й у ??
??? ???х ??й у ??х ???у.

502 З???і ???и ??у

5020 П З???і ???и П????ня ???у: ??к ????х ???ів ?д ??і ??ки ??у (????д,
???? ???). Ц? ???к ?????є ??? з ????и п’ят?о ??у.

За ???? ???у ???я?ся ?? р?????? ????, ????н?о ? ?р???я ??ів.

За ???м ???у ???я?ся ?? ? ???тя ???в.

5021 П Р???і ??и П?з???я ???у: ??к ????х ??ів ??у. Ф?? ??рюю?ся ?і?о із
???????. Р???і ??и ??у ??рюю?ся ? ???к ????. К?? ????х ??ів ????? ?я
???тя ???? ???в ? і?? ???. Ві????ня в ???? ??и ?і?нює?ся в ??і?х, ??????
????в??м.

За ???? ???у ???я?ся ?? н????ь у ???? ??и.

За ???м ???у ???я?ся ?ми ? ???тя ???в ? і?? ???, ?????? ???????.

503 Р????и ???х ??в

5030 АП П???и ? ??? ???х ??в П????ня ???у: ??к ??????? п???у ???х ??в,
? ???є?ся у р??ря??? ??у пі?я ?????я ????ів, ?????ь у ???? ???и ? ????
??и ??у. З??? ? ???? ??у-ю???? ??и ?? ?? ?о ???? – у ?? ????, ?о ????
– у ?? ??????? ?????о ??? ???х ??в.

За ???м р??? ???я?ся: а) ???тя ?? ??? ???? ??; б) ві????ня ????х ???ів ?
???к N 5020 “З???і ???и”; в) ???ня ?і??? ???ь у ?? ??????і ??ів ? ???у
N 5010 “Е???і ???і”.

За ???? ???у ??одя?ся: а) ?? ??????? ????, ? ???є?ся у ???я??? ??у; б)
????ня ????х ???ів з ???у N 5020 “З???і ???и”.

504 Р????и ???? ??, ? ?і?ю? ?????ня

5040 АП П???к ? ??? ???? ?ку, ? ?і?є ?????ня П????ня ???у: ??к ???? ?
?? ???і? ? ???ям ??ів ????ів ? ??? з??у. За ?м ???? ???? ? ??? ????ся в
???ій ???й ?? ?і??о ??.

За ???? ???у ???я?ся ?? д??ів, ??????х в ???ій ???й ?? ?і??о ?? ?о ???тя
??????о ??? з ???у N 5030 “П???и ? ??? ???х ??в”.

За ???м ???у ???я?ся: а) ?? ???, ??????х в ???ій ???й ?? ?і??о ??; б) ??
???і? з?????? ????; в) ???ня ?і??их ???ь у ?? ??????і ??ів ? ???? NN
5010 “Е???і ???і” ? 5030 “П???и ? ??? ???х ??в”.

51 Р????и ???і?и

5100 П Р????и ???і?и ???? ??бів П????ня ???у: ??к ?????в ???і?и ????
???в.

За ???? ???у ?????я ?? д???и ???? ???в.

За ???м ???у ?????я ?? ?і?и ???? ???в ?о ???ня ???? ???в з ???у в ??х
?????ї ??? ?? ? ??им і????? об’є?? ???.

5101 П Р????и ???і?и ??????? ???в П????ня ???у: ??к ?????в ???і?и
??????? ???в.

За ???? ???у ???я?ся ?? д???и ??????? ???в.

За ???м ???у ???я?ся ?ми ?і?и ??????? ???в ?о ???ня ??????? ???в з ???у
в ??х ?????х ??? ?м ? ??? ???рі??? ???м ???.

5900 АП Результат поточного року

Призначення рахунку: облік фінансових результатів (прибутку або збитку)
поточного року. Якщо банк реєструє прибуток, то рахунок має кредитове
сальдо. Якщо збиток, то дебетове сальдо – тоді рахунок вважається
контрпасивним.

За кредитом рахунку проводяться суми а)перерахування в останній робочий
день звітного періоду залишків рахунків доходів банку; б)перерахування в
останній робочий день звітного року збитку на рахунок “Збитки, що
очікують затвердження”.

За дебетом проводяться суми: а)перерахування в останній робочий день
звітного періоду залишків рахунків витрат банку; б)перерахування в
останній робочий день звітного року прибутку на рахунок “Прибуток
минулого року, що очікує затвердження”.

Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу
банку

Статутний капітал банку формується шляхом випуску і продажу акцій його
учасникам—юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього розробляється
методика відображення операцій з формування статутного капіталу банку.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови
зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення
статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів
учасників з обов’язковою наступною реєстрацією змін у Національному
банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при
Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний
капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи
залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів,
накопичених з цією метою.

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному балансовому
рахунку № 500 «Зареєстрований статутний капітал банку», який має два
субрахунки: № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку» і
№ 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку». Аналітичний
облік ведеться в розрізі акціонерів банку.

Крім того, для обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів з формування
статутного капіталу — випуском (емісією) акцій, їх продажем,
скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів,—
використовуються ще й такі рахунки:

№ 3530 «Несплачений статутний фонд»;

№ 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом»;

№ 5010 «Емісійні різниці»;

№ 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в
акціонерів»;

№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами»;

№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».

Для формування статутного капіталу банку, за місцем його створення, в
регіональному управлінні Національного банку України відкривається
тимчасовий рахунок для внесків засновників.

Внески можуть здійснюватися як до реєстрації, так і після реєстрації
статутного капіталу банку. Тому для відображення операцій
зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу послуговуються
також рахунком № 3530 «Несплачений статутний фонд», а незареєстрованого
— рахунком № 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом».

На приклад:

Перший випадок. Облік операцій, коли статутний капітал зареєстровано.

1. На реєстрацію статутного фонду:

Д-т рахунку № 3530 «Несплачеиий статутний фонд» 120 000 грн.

К-т рахунку № 5001 «Несплачепий зареєстрований статутний

капітал банку» 120 000 грн.

2. На отримання грошових коштів в міру їх надходження:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахуноку Національному

банку України» 40 000 грн.

К-т рахунку № 3530 «Несплачепий статутний фонд» 40 000 грн.

3. Одночасно, в міру внесення коштів, на зменшення несплаченого і
збільшення сплаченого статутного капіталу до зареєстрованої суми:

Д-т рахунку № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку» 40 000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал

банку» 40 000 грн.

Другий випадок. Облік внесення коштів за оголошеним і незареєстрованим
статутним капіталом у розмірі 120000 грн., який реєструється в процесі
внесків.

1. На часткове внесення грошей на тимчасовий рахунок:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахупоку Національному банку

України» 40 000 грн.

К-т рахунку № 3630 «Внески за незаресстровапим статутним

фондом» 40 000 грн.

2. На відображення реєстрації статутного фонду в процесі внесків:

Д-т рахунку № 3530 «Несплачений статутний фонд» 120 000 грн.

К-т рахунку № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку» 120 000 грн.

3. На зарахування коштів, внесених до реєстрації у вже зареєстрований
статутний фонд:

Д-т рахунку № 3630 «Внески за незареєстрованим статутним

фондом» 40 000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал

банку» 40 000 грн.

4. Подальші операції внесення грошей, за вже зареєстрованим статутним
капіталом здійснюються через рахунок № 3530 «Несплачений статутний
фонд»:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахуноку Національному банку

України» 80 000 грн.

К-т рахунку № 3530 «Несплачений статуті ти фонд» 80 000 грн.

Таким чином, поступово закривається дебет рахунку № 3530.

5. Одночасно з операцією 4 відображається наступне збільшення сплаченого
статутного капіталу:

Д-т рахунку № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку» 80 000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний

Капітал банку» 80 000 грн.

Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в .зареєстрованій
сумі 120 000 грн., що відображено по кредиту рахунку № 5000 «Сплачений
зареєстрований статутний капітал банку».

Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів,
відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну.
У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість,
виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунку № 5010
«Емісійні різниці». Його використання регламентується установчими
документами банку.

В обліку ці операції відображають таким чином.

1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу в сумі 120 000 грн.:

Д-т рахунку № 3530 «Несплачений статутний фонд»

на суму 120 000 грн.

К-т рахунку № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний

капітал банку» на суму 120 000 гри.

2. На реалізацію (розміщення) акцій в сумі 125 000 грн.:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку

України» на суму 125 000 грн.

К-т рахунку № 3530 «Несплачепий статутний фонд»

на суму 120 000 грн.

К-т рахунку № 5010 «Емісійні різниці» на суму 5000 грн.

3. Одночасно на суму повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на
120 000 грн.:

Д-т рахунку № 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку»

120 000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»

120 000 грн.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а
потім, виходячи з необхідності, їх перепродавати, розповсюджувати серед
своїх працівників або анульовувати, що знаходить відповідне відображення
в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах.

1. Викуп акцій.

Для обліку руху викуплених акцій в акціонерів у плані рахунків
передбачено активний рахунок № 3120 «Власні акції банку у портфелі на
продаж, викуплені в акціонерів». При здійсненні цих операцій складають
бухгалтерські проводки.

На викуп:

Д-т рахунку № 3120 «Власні акції банку в портфелі па продаж,

викуплені в акціонерів» 9000 грн.

К-т рахунку Д-№ 1200 «Коррахунок у Національному

банку України» 9000 грн.

На відображення в межах пасивного рахунку № 5000 «Сплачений
зареєстрований капітал банку» на окремому субрахунку «Акції, що
перебувають у власному банку»:

Д-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал

банку» 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок
«Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.

2. Перепродаж викуплених акцій.

Перепродаж за номіналом вартістю 9000 грн. передбачений бухгалтерськими
проводками.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 9000 грн.

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн.

К-т рахунку № 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів» 9000 грн.

Одночасно на відображення за статутним фондом, що акції вже не
перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»,

субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал

банку» 9000 грн.

Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною вартістю, так і за
ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відображення різниці між ціною
викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому
активно-пасивному рахунку № 6203 «Результат від торгівлі цінними
паперами на продаж».

Розглянемо ці випадки на прикладах.

Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу—за 9500 грн. при номіналі
9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку

України» 9500 грн.

К-т рахунку № 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів (за номіналом) 9000 грн.

К-т рахунку № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на

продаж» (в даному випадку прибуток) 500 грн.

Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже
перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку»,

субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал

банку» 9000 грн.

Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу—за 8500 грн. при номіналі
9000 грн.

На надходження грошових коштів:

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку

України» 8500 грн.

Д-т рахунку № 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на

продаж» (у даному випадку збиток) 500 грн.

К-т рахунку № 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж,

викуплені в акціонерів» (за номіналом) 9000 грн.

Одночасно на відображення за статутним капіталом, що акції вже не
перебувають у власності банку:

Д-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку», субрахунок
«Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн.

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований капітал

банку» 9000 грн.

3. Анулювання викуплених акцій.

Д-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку»,
субрахунок «Акції, що знаходяться у власності банку»;

К-т рахунку № 3120 «Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в
акціонерів».

До операцій, пов’язаних із обліком статутного капіталу, належать також
операції з нарахування дивідендів акціонерам, індексація акцій та облік
витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.

На суму нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку № 5040 «Прибуток минулого року, що очікує затвердження»,
субрахунок «Оголошені дивіденди»;

К-т рахунку № 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за
дивіденди».

Виплата нарахованих дивідендів:

Д-т рахунку № 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за
дивіденди»;

К-т рахунків: № 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або

№ 1200 «Коррахуноку Національному банку України».

5. Індексація акцій.

Д-т рахунку № 5020 «Загальнірезерви» (за рахунок прибутку);

К-т рахунку № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал банку».

6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.

Д-т рахунку № 7104 «Комісійні витрати за операціями з цінними паперами»;

К-т рахунків: № 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

або № 1200 «Коррахуноку Національному банку України».

Ві????ня в ??? ?????в ???і?и ???? ???в:

З ??ю ????ня ????? ???? ???? ???в у ???і?і?ь ? ???? ?н ???? ??ів
?ю? ??о ??о?? ???і?у ???? ???в.

Я?о б???? ??і?ь ?’є?а ???? ???в ?і??є?ся в ????? ???і?и (??і?а),
?і???я ?є ??????ь як ????я ????.

Р????и ??і?и ???? ???в ????аю?ся ????ю:

Д?? ???ів

N 4400 “О???й? ???і ???”;

N 4500 “Н?????і ???і ???”;

К??т ???а

N 5100 “Р????и ???і?и ???? ???в”.

У??а ???? ???в ?і?нює?ся ? ???к ??і?и ? ?м ?’є??, а ?и ??????і
?? ??і?и – ? ???к ??? ??у (???к N 7499 “І?і ???і??і ???і?і ???и”, ?????
“П????а ???? ???в”).

П? ??у ?і?нює?ся ????:

Д?? ???ів

N 5100 “Р????и ???і?и ???? ???в”;

N 7499 “І?і ???і??і ???і?і ?т??”, ????? “П????а ???? ???в”;

К??т ???ів

N 4400 “О????і ???і ???”;

N 4500 “Н?????і ???і ???”.

П????а ???? ???в ??????ся в ??і???у ??? ? ??? ?’є?? ???? ???в.

Я?о ????к ????ї ???і?и ??і?ь ???? ???в ?????ся, ?? ??і?и ?????я ? ???
в ??і? ?? ??? ????? ? ???и ?м ?і?и ? ?м ?’є??, а ???я – ? ?х?? N 5100
“Р????и п????и ???? ?с?ів”.

С?и ??і?и, ? ????і ? ???ом N 5100 “Р????и ???і?и ???? ???в” ?
?’є??и, я? ??і?ю ??????і ?о ??і?ю?ся, ???я?ся ? ???к N 5030
“П???и ???х ??в”.

3. Аналіз достатності капіталу за системою «CAMEL»

Базельський комітет з банківського нагляду і регулювання був створений
керуючими центральними банками 10 країн Заходу наприкінці 1974р. Членами
комітету є Бельгія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія,
Люксембург, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Англія, США. У роботі
Комітету беруть участь представники як центральних банків, так і органів
нагляду. Комітет не має офіційні повноваження, його висновку не мають
юридичної чинності. Головна задача Комітет-вироблення правил
банківського нагляду.

Базельська угода 1988р., відоме за назвою «Internnational Covergence of
Capital Measures and Capital Standards» являють собою спробу
застосувати єдині правила регулювання банківської діяльності в
індустріально розвитих країнах Заходу. Регулювання банківської
діяльності, розроблене Банком міжнародних розрахунків (БМР) у Базелі,-
це загальний підхід, але кожна країна має визначену волю, тому що
центральні банки кожної з країн самі встановлюють економічні нормативи з
урахуванням рекомендацій БМР. Основні цілі Базельської угоди:

консолідація закордонних відділень з головною конторою банку;
координація ступеня ризику в різних країнах; уніфікація вимог
достатності капіталу банку з урахуванням ступеня ризику.

Центральне місце в сучасних системах оціночних показників діяльності
комерційних банків належить показнику достатності власного капіталу.

У 1978 році в США був прийнятий стандарт адекватності сукупного
банківського капіталу. Банківський капітал структурно складається з двох
частин: базового (акціонерний капітал плюс накопичені резерви) і
додаткового (різні боргові зобов’язання терміном погашення не менш 7
років і деякі види цінних паперів, які не можна віднести до базового
капіталу). Американський стандарт визначав, що відношення між величиною
сукупного капіталу і сумою банківських активів повинне бути не менш 9%.
Потім до 1988р. у США вимога достатності капіталу було встановлено на
рівні 5% суми всіх активів, але з 1992р. усі банки США задовольняють
загальносвітовим стандартам, рівним 8% активів, зваженим з урахуванням
ризику.

У 1988 р. на міжнародній нараді представників великих банків
(м. Базель) була прийнята нова методика розрахунку ліквідності балансу
банку.

Принципово новим підходом з’явилося те, що в основу методики був
покладений показник достатності капіталу банку, а активи банку стали
оцінюватися по ступені ризику. При цьому сума активів банку збільшується
на окремі позабалансові статті.

Серед найбільш відомих методів оцінки достатності капіталу банку можна
виділити два:

метод, рекомендований Базельською угодою 1988р.; американську систему,
що зветься «CAMEL». Відповідно до Базельської угоди достатність капіталу
банку оцінюється за допомогою наступних показників:

співвідношення між капіталом 1 (основного) і 2 (додаткового) рівні;

норматив достатності капіталу, розрахований як відношення основного
капіталу і сукупного капіталу до активів, зваженим з урахуванням ступеня
ризику. Розмір ризику коливається від 0% до 100%.

ДО/Ар*100%=8%, де ДО-капітал банку;

Ар-активи, зважені з урахуванням ступеня ризику.

Для першого показника установлюється вимога, відповідно до якого
співвідношення між основним і додатковим капіталом повинне бути в межах
1:1, тобто додаткові елементи не повинні перевищувати основний капітал.

Для другого показника було встановлено, що основний капітал повинний
бути дорівнює 4% від загальної суми активів, зваженої по ризику;
сукупний капітал (основний плюс додатковий) повинний дорівнювати 8% від
загальної суми активів, зважених по ступені ризику.

Для розрахунку названих показників весь капітал банку поділяється на два
види:

капітал першого рівня; капітал другого рівня. Капітал першого, чи
основний (базовий) капітал, включає:

1) оплачений акціонерний капітал (цілком оплачені прості акції банку).
При цьому вартість переданого в оплату акцій майна (майнових прав)
вказується в реальній оцінці. Реальність оцінки майна і майнових прав
засвідчується аудиторами;

2) привілейовані акції, безстрокові і термінові;

3) розкриті резерви, тобто опубліковані законодавчі й інші види
резервів, створені за рахунок капіталізації частини нерозподіленого
прибутку банку, а також утворені за рахунок доходів від продажу власних
нерозподілених акцій банку понад номінальну вартість або інші подібні
доходи (емісійні доходи);

4) опублікований нерозподілений залишок прибутку минулих років, що
залишився в розпорядженні банку;

5) звичайні акції дочірніх консолідованих компаній банку, оплачені
третіми особами-учасниками.

З базисного капіталу виключається: враховані в складі капіталу банку
нематеріальні активи, що не мають реальної оцінки і неопубліковані
збитки поточного року.

Капітал другого рівня (додатковий капітал) складається з наступних
елементів:

1) резерви для переоцінки активів у результаті коливання курсів валют;

2) резерви для переоцінки активів, що числяться на балансі у виді цінних
паперів;

3) резерви для покриття збитків, можливих у майбутньому, але не
спостерігаються в цей момент. Ці резерви не повинні перевищувати 1,25%
суми активів, зважених по ступені ризику;

4) резерви на випадок знецінення активів у межах 1,5% від сум, зважених
по ступені ризику активів, у виняткових випадках 2%;

5) безстрокові не підмети викупу привілейовані акції;

6) безстрокові привілейовані акції, що можуть бути викуплені на базі
опціону емітента;

7) субординовані облігації конвертовані в звичайні акції на базі опціону
емітента;

8) безстрокові субординовані зобов’язання;

9) субординовані зобов’язання на фіксований термін. Достатність капіталу
має статичний і динамічний аспекти. Статичний аспект досить простий. Це
погоджені Базельським комітетом положення, згідно яким жоден банк, що
приймає депозити і видає кредити, не повинний мати статутний капітал
менш 5 млн.ЕКЮ. Жоден банк не має права приступати до діяльності, якщо
він не відповідає цій вимозі по капіталі; вже існуючим банкам з
капіталом менше зазначеного дається час на виправлення положення. В
окремих випадках був передбачений проміжний ліміт 1 млн. ЕКЮ до кінця
перехідного періоду (кінець 1992р.) Ця директива набрала сили з 1 січня
1993р. у дванадцятьох країнах – членах.

Інші країни-учасниці Базельського комітету також в основному схвалили цю
міру. Разом з тим для національних органів регулювання було передбачене
право установити більш високий рівень мінімального капіталу.

Мінімальний капітал дорівнює сумі збитків, що банк у стані витримати,
виплативши усі свої борги. Для клієнтів це гарантія життєздатності
банків і впевненість у тім, що банк не зникне безвісти, без усякої надії
на повернення довірених йому засобів.

Динамічний аспект достатності капіталу більш складний. Він зв’язаний з
обов’язковим дотриманням банками так званих “Базельських нормативів і
стандартів”. Основним показником надійності банків служить коефіцієнт
Кука, що виражає відношення капіталу банку до активів, зваженим по
ступені ризику, що повинний складати не менш 8%.

В останні роки відбулася зміна і жорсткість коефіцієнта Кука з 4% до 8%
(на кінець 1992р.), що автоматично викликало збільшення суми капіталів
банків.

Радою Базельського комітету в 1988 р. рекомендовано внести зміни й
уточнення в методику розрахунку капіталу банку й активів, зважених з
урахуванням ступеня ризику.

Отже, базисний капітал (капітал першого порядку) містить у собі: власний
капітал банку, нерозподілений прибуток минулих років і відкриті резерви,
формовані з чистого прибутку після сплати податків, – і повинний
складати 50% капітальної бази банку. Капітал другого рівня (додатковий
капітал) повинний складатися з наступних елементів:

1) непубликуемих чи схованих резервів, переоцінних резервів;

2) загальних резервів для покриття сумнівних кредитних вимог;

3) гібридні інструменти типу позикового капіталу (безстрокових
привілейованих акцій з виплатою фіксованих дивідендів, що накопичуються,
довгострокових привілейованих акцій у Канаді, Франції, Німеччині,
безстрокових боргових зобов’язань у Великобританії, конвертованих
облігацій у США);

4) субординованих облігацій.

Сукупна величина базисного і додаткового капіталу являє собою валовий
капітал банку. Однак для розрахунку рекомендованих Банком міжнародних
розрахунків нормативів використовуються: показник чистого власного
капіталу банку, що визначається шляхом зменшення валового капіталу на
інвестиції в дочірні неконсолідовані компанії; кредити інвестиційного
характеру позичальникам, зв’язаним з банком; прямі і непрямі інвестиції
в капітал кредитних установ, що мають банківську ліцензію; ділову
репутацію.

Розрахунок достатності капіталу відповідно до вимог Базельського
комітету повинний бути відбитий у спеціальній формі фінансової звітності
банків.

Активи банку зважують по ступені ризику з виділенням п’яти груп ризику:
0, 10, 20, 50 і 100%.Структура зважування також знайшла відображення у
фінансовій звітності банків. При цьому позабалансові статті також
зв’язані з визначеним ризиком для банку. Наприклад, банк від імені
клієнта надає гарантії, беручи за ці послуги комісійні. Навіть якщо йому
не прийдеться виконувати гарантійних зобов’язань, він ризикує. Інший
приклад такого ризику- надання банком своєму клієнту комерційного чи
документарного акредитива. Базельським договором визначений ступінь
ризику по основним трьох типах позабалансових статей. Ці показники
ризику використовуються, коли позабалансовий ризик переводиться в ризик,
що асоціюється з активами. Наприклад, гарантія має показник ризику, що
дорівнює 100%. Це означає, що вона може придбати форму кредитування
клієнта, але несе визначений банківський ризик. Основні вимоги
Базельської угоди.

1) Основний капітал банку, чи головна вимога достатності капіталу
банку, полягає в тім, щоб розмір акціонерного капіталу банку був не менш
4% від суми активів, зважених з урахуванням ступеня ризику,

Основний капітал =4%RAA

2) Сума основного капіталу банку, резервів на погашення збитків по
позичкових операціях і субординованих боргових інструментів повинна бути
не менш 8% від суми активів, зважених з урахуванням ступеня ризику:
Основний капітал+Резерви кредитного ризику+Субординовані інструменти =
8%КАА.

Викладений підхід до визначення достатності капіталу не є єдино
можливим. Але він володіє поруч достоїнств у порівнянні з менш складним
підходом на основі порівняння власних і позикових засобів банку.

А саме:

1) дозволяє порівнювати банківські системи різних країн;

2) дає можливість враховувати ризик по позабалансових зобов’язаннях;

3) робить бажаної неризикову діяльність банку;

4) сприяє зниженню ризиків перекладу однієї валюти в іншу;

5) характеризує «реальний» капітал банку;

6) сприяє перегляду стратегії банків убік відмовлення від невтримного
нарощування кредитів при мінімальному капіталі, віддаючи перевагу не
обсягу кредитування, а якості;

7) заохочує уряд зменшити зайву регламентацію діяльності банків,
оскільки в ній з’являється більше елементів саморегулювання, і приділяти
більше увагу нагляду за ними. Дотримання встановленого мінімуму капіталу
і його співвідношень ще не гарантує надійності банку. Більшість банків,
що потерпіли крах за останні кілька років, задовольняли вимогам
«Базельських нормативів», принаймні по своїй останній опублікованій
звітності. Це свідчить про те, що показник достатності капіталу легко
піддається перекручуванню з боку окремих банків.

Основні недоліки цього показника:

1) неточності у визначенні складених елементів капіталу, що дозволяє
зм’якшити вимоги до капіталу з боку окремих банків. Як приклад можна
привести Японію, де банки 45% нереалізованого приросту своїх портфелів
цінних паперів порахували як додатковий капітал (капіталу другого
порядку). Американці вважають такі тяжко уловимі активи, як права на
керування портфелем заставних, як капітал 1 порядку;

2) недостатньо докладна диференціація активів по ступені ризику;

3) заниження в ряді випадків вимог до резервів;

4) великі допуски в розмірі мінімального капіталу. Так, у Німеччині
зазначений мінімум спеціально не обговорений у законі, але органи
банківського контролю в даний момент вимагають дотримання мінімуму в 3
млн.марок для банків, що не ведуть депозитних операцій і 6 млн.марок для
банків, що приймають внески від юридичних і фізичних осіб. Однак на
практиці контролюючі органи при перереєстрації банківської ліцензії
наполягають на підвищенні статутного капіталу до 10 млн. марок. У США
розмір мінімального капіталу взагалі не є єдиним для всієї країни,
міняючись у залежності від місця розташування банку. До того ж він дуже
незначний і коливається в межах від 50тис. до 1млн. доларів.

Необхідно відзначити, що ефективність роботи комерційних банків залежить
від загального стану національної економіки, більш-менш успішної
діяльності людей. Банкам приходиться діяти в умовах коливання рівня
пропозиції та попиту на їхні послуги, конкуренції, різноманітних ризиків
і т.д. Тому рекомендації з управлінських рішень повинні впливати з
загальної оцінки всебічного аналізу діяльності комерційного банку – його
рейтингу. Рейтинг визначають по стандартній системі, що дає можливість
розглядати усі банки під одним кутом зору. Вона базується на аналізі
основних показників фінансового стану банку і дає можливість
зосередитися на головних його компонентах. Такою системою є
загальновідома система “CAMEL”, на базі якої (з урахуванням специфічних
особливостей національної банківської системи) визначають рейтинг
комерційних банків України. Це прерогатива спостережливих органів. У
нашій країні ці обов’язки покладені на департамент пруденційного нагляду
Національного банку України, а також відповідні служби регіональних
відділень НБУ. Рейтингову оцінку кожного комерційного банку визначають у
два етапи – виставляючи «попередню» і «остаточну» оцінки. На
«попередньому» етапі рейтинг складають по звітності комерційних
банків. У результаті банк одержує відповідну рейтингову оцінку. Якщо
банку виставлене «3», «4» чи «5» і при цьому він не знаходиться в режимі
фінансового оздоровлення, ліквідації, чи банкрутства припинення
діяльності, його варто терміново інспектувати. Якщо ж положення погане і
банк переведений на один з вище перерахованих проблемних режимів, то за
ним встановлюють особливий нагляд НБУ.

У ході детальної перевірки на місці визначається «остаточна» рейтингова
оцінка даної установи.

Системою рейтингу банків передбачається визначення таких понять:

високий ступінь імовірності банкрутства найближчим часом; є цілий ряд
серйозних недоліків; стан банку настільки критичне, що вимагає негайної
фінансової допомоги з боку чи власників інших джерел;

якщо не застосувати оперативних мір, спрямованих на поліпшення ситуації,
і не надати фінансової допомоги, виникне необхідність злиття цього банку
з іншим, придбання його якоюсь чи установою його ліквідації.

За результатами аналізу капіталу банку визначають рейтингову оцінку. При
цьому керуються такими критеріями:

Рейтинг 1 (сильний) одержують банки:

у який показники платоспроможності і достатності капіталу значно
перевищують нормативні значення 8% і 4% відповідно;

які мають кращі, чим в інших банках показники капіталу;

які за результатами інспекторських перевірок мають активи відмінної
якості.

Рейтинг 2 (задовільний) одержують банки:

у який показники платоспроможності і достатності капіталу вище
нормативних 8% і 4% відповідно;

які мають кращі серед банків своєї групи показники капіталу;

які за результатами інспекторських перевірок на місці мають активи
задовільної чи приблизно середньої якості.

Рейтинг 3 (середній) одержують банки:

у який показники основного і сукупного капіталу відповідають

установленим нормативам;

які мають середнє положення серед інших банків по показниках капіталу;

які за результатами інспекторських перевірок на місці мають активи як
мінімум середньої якості.

Рейтинг 4 (граничний) одержують банки:

які виконують приблизно один із двох установлених нормативів;

які входять в останню чи третину чверть банків своєї групи по показниках
капіталу;

явно слабкі чи ті, котрі за результатами інспекторських перевірок на
місці мають проблеми по якості активів.

Рейтинг 5 (незадовільний) одержують банки:

які порушують установлені чи нормативи мають негативні показники
капіталу (дефіцит капіталу);

які мають гірші серед банків групи показники капіталу;

які за результатами інспекторських перевірок на місці мають гранична чи
незадовільна якість активів.

Ві??і?о ? ??г З??ів У??? “П? Н?і???? ?? У???” ? “П? ?н? і
??і??у ?я???ь” ? з ?тою ?????ня ??і??ї ?я???і ??ів і ?????о ????я ??
??в’я?? ??д їх ?????и НБУ ????в І??у?ію ?о ?ря?к ??лю??я ?я???і
??ів в У???.

Ця І????я ??и?ся з ??ю ?????ня ??і??ї ?я???і ??ів ? ?????о
????я ?? ??в’я?? ??д ?????и, а ??ж ?????я ??????у ???і? ???ів і ???
???? ??з ??ки, ? ????? ??і??ій ?я???і.

І????я ????? ???і?о до ??????ня?х у ?????й ???? п???ів і
????ів.

Р??я??? ???л є ??м з ??????х ????ів ?я???і ??ів, ???? ?????ям
як?о є ???тя ????? ??і?ів ?з????? ???в, я? ??и ??? ? с?е в ???і ??ї
?я???і, ? ?????ня ???у ???в, ????? ?і??? й ??і??ї ?я???і ??ів.

Б?? з ??ю ????ня ????о ??і? ??лят??? ???? з ????ням ???в у
??й ?я???і ??в’я?? ??і?о ?іню?? я??ь ?іх ??х ???в і ???????
??в’я?? (?і?ню?? їх к?????ю, ????и ??і?і ? ???і?і ?? ????я); ?і?ню??
???і?і ???в?ня їх ???? шля?м ????ня ???ів ?я ???тя ?і???х (????)
???в ? ??в’я??я? ?????ів. Б?? ??ую? ???и ? ??? ???и? ???ія?:
????? ???ія?; ???ія? з ???и ????; ?????ою ?????істю; ??????и ??д 30
?ів ? ???? ? ????я ?????? ???? ? ????и ???ія?; ???и, ??і??? ?
????????х ???? у ??? (????? і ??????), я? ???і ???т?и ?о ??і??ю?ся
? ??нням ??????х ???в, ?о я? ??є???ні в ???? ??х.

П?я?к ???і??ї ???? ???ій ??ів і ???ня їх ???????, ????ня ?
?????ня ???ів ?д ? ???ії, ?????й ??ір ???ів ?д ??в? ?е??ї ??ів
????ює?ся ???і??и ?????-????и ??? Н?і????о ??у.

Р??я??? ???л ??у ???є?ся з ????о (1-? ??я) ???? ? ?????о (2-? ??я) ????.

О???й ???л ????ся ??і?? і ??м, ? ? ??я?є ?????ю, ?????і? ? ???н
??і?ю ????и ???і ???.

Д????й ???л ?є ?? ??і?? ???? ? ?? ??ір ????ся ?і?м.

О???й ???л (???л 1-? ??я) с????ся з ??х ????в:

а) ???? ????й ??є????й ????й ???л.

За ????? ?? ? ??? ????? ?і??? ??ір ????? ???? ???є?ся ?
і??с ?????ї ? ??л??ії ??? ? ???к і в ??х в??? ??дів ?о ???х
??? ??у ???і?о ? ????, ????? Н?іо???м ???.

б) ???? ???и, ? ???? ?о ?і??? ? ???к ????і??? ??у?у (???и, ?
??лю??і ??? у ?н???й ?і???):

????и, ? ????? ? ?іл??ня ????? ????;

?і??і ???і. Е???і ???і (?і??? ??д) – ?? ?????я ???в, ????х
???є??? ?д ????ї ?і?ї (???у) ???х ??й ? і?? ??????х ?? ?д ?мі??м ??х
??й (і?? ??????х ??);

???? ??и, ? ??рюю?ся ?і?о із ???? У???;

???? ???и, ? ??рюю?ся ?д ?????? ??к ?и ????? ??і??? ???ій;

???? ???х ??в;

???? ???х ??в, ? ?і?є ?????ня.

Ці ???ві ???и ?лю?ю?ся ? ???? 1-? ?вня ?? ? ??и, ? ?? ???і?ю? ??м
???іям:

?????ня ? ???ів і ??ів ?і??? з ?и??у ??я ??????я ?о з ???? ?
??????я, ??????о ? ?і ???і?і ????і ??в’я??я;

?????я ???ів ? ??ів і р? ??ів ? ?х ???? і ??? ??? ???? в ??лю???
?і?х ??у;

??и ?ю? ?? в ???я??? б?? з ??ю ?????? і ????о їх ?????ня ?я ???тя
???в;

??-я? ???тя ???в ? ???к ???ів ? ??ів ?????я ?? ??з ???к ????в
? ???в.

в) ????й ??ір ????о ???лу ?????ся з ????ням ??і? ?і???х
(????) ???в ? ?????? ??в’я??я? ?????ів ? ???є?ся ? ??:

???????х ???ів ?д ???і з??и ?: ????? ???ія?; ???ія? з
???и ????; ?????ою ?????і?ю; ??????и ??д 30 ?ів ? ??і??и ?
????я ?????? ???? ? а???? ???ія?; ???и, ??і??? ? к???????? ???? у ???
(????? і ??????), я? ???і ????? ?о ??і??ю?ся ? ???ям ????ж??
???в, ?о я? ??є???? в ???? ??х;

??????? ???в ? ???м ?? ??у;

?????х ???? у ??????і а??и;

???в ???х ??в і ???в ???х ??в, ? ?і?ю? ?????ня;

???в ??ч?? ??.

Д????й ???л (???л 2-? ??я) ???є?ся з ??х ????в:

???и ?д ????? ?????і?ь і?? ??ів;

???и ?д ????? ?????і?ь ?іє?ів ? ????? ???ія? ??ів;

????т ???і?и ????? ???? з ????ням і??? ?????ї ? ?????ї ???;

????т ???і?и ???? ???в;

???? ????о ??;

??????? ??, ? ?????ся ? ???? (??????? ???л).

С??ди???й ???л ?лю?є ??и, ? ???? ?д ю???? ?іб – ????ів і ????н?в, як
у ?????ій, ?к і в і???ій ?лю? ? ??? ???????о ??у.

С?????н? ?? – ? ???? ??????і ???і ????? і?т???и (????
???ти ????), я? ???і?о ? ??и ? ??? ?? ?я? з ??у ??? п’я? ??в,
а у ???у ?????а чи ??і??ї ???аю?ся і???? ??я п???ня ????й ?іх
і?? ????ів. П? ??у ?? ??х ??ів, ?лю?н? ? ????, ? ?? ??????
50 ????в ??і? ????о ???? з ???им ????ям ? 20 ????в ?д ?? ??и?? ????
??я?м п’я? ???іх ??в ?ї ??и.

На ???л 2-? ??я ???аю?ся ?? ????я:

?и ????? ????ї ?? ??ля???о ???? ????й ??ір ?????о ???? ?
м?е ?? ??? ?ж 100 ????в ????о ????;

??ір ???????о ???? ? ?? ?????? 50 ????в ??і? ????о ????.

Для ????ня ??і? ??ля???о ???? ??у ????й ??ір ???? 1-? і 2-? ??ів
????о ???є?ся ? ????у ??і?ь ??х ???в:

??ї ? і?і ??і ??? з ?????? ??у?? у ???? ??у ? ??? ? і????ї,
я? ???? ???;

і????ї в ???л (? ? ???і?ю?ся) і?? ??ів ? ????? ???в у ??і? 10 і
??? ????в їх ?а???о ???? ? в ???і ????;

??и, ? ???? в і?і ??и ? ??? ???????о ??у.

Мі????й ??ір ??ля???о ???? ??у

Н?і???? ?? ????ює ???? ?????? ??і? ??ля???о ???? (Н1), я?? ?і
??и ??в’я?? ??????я.

Мі????й ?з?р ??ля???о ???? (Н1) ?ю?х ??ів ?є ????и:

а) ?я ???? ??????х ??ів:

? 17 ??я 2003 ?? – ? ??е ?ж 1000000 є?о,

? 1 ??я 2004 ?? – ? ??е ?ж 1150000 є?о,

? 1 ??я 2005 ?? – ? ??е ?ж 1300000 є?о,

? 1 ??я 2006 ?? – ? ??е ?ж 1400000 є?о,

? 1 ??я 2007 ?? – ? ??е ?ж 1500000 є?о;

б) ?я ??ів, я? ?і?нюю? ?ою ?я???ь ? ????ї ??єї ???і (??????),
у ?? ??і ??і?і???х ???х ? і????:

? 17 ??я 2003 ?? – ? ??е ?ж 3000000 є?о,

? 1 ??я 2004 ?? – ? ??е ?ж 3500000 є?о,

? 1 ??я 2005 ?? – ? ??е ?ж 4000000 є?о,

? 1 ??я 2006 ?? – ? ??е ?ж 4500000 є?о,

? 1 ??я 2007 ?? – ? ??е ?ж 5000000 є?о;

в) ?я ??ів, я? ?і?нюю? ?ою ?я???ь ? ????ї ?ієї У???
(мі??і????), у ?? ??і ??і?і???х і?????? і ??????х (?і????),
?????? ??????? ??у:

? 17 ??я 2003 ?? – ? ??е ?ж 5000000 є?о,

? 1 ??я 2004 ?? – ? ??е ?ж 5500000 є?о,

? 1 ??я 2005 ?? – ? ??е ?ж 6000000 є?о,

? 1 ??я 2006 ?? – ? ??е ?ж 7000000 є?о,

? 1 ??я 2007 ?? – ? ??е ?ж 8000000 є?о.

Мі????й ??ір ??ля???о ???? (Н1) ??у ????х ??ів ?є ????и:

а) ?я ???? ??????х ??ів:

? ??? ?? ?я???і – 1000000 є?о,

? ?? ??в ?я???і – 1100000 є?о,

? ??х ??в ?я???і – 1200000 єв?,

? ???? ??в ?я???і – 1350000 є?о,

???ю? з п’я?? ?? ?я???і – 1500000 є?о;

б) ?я ??ів, я? ?і?нюю? ?ою ?я???ь ? ????ї ??єї ???і (??????),
у ?? ??і ??і?і???х ???х ? і????:

? ??? ?? ?я???і – 3000000 є?о,

? ?? ??в ?я???і – 3500000 є?о,

? ??х ??в ?я???і – 4000000 є?о,

? ???? ??в ?я???і – 4500000 є?о,

???ючи з п’я?? ?? ?я???і – 5000000 є?о;

в) ?я ??ів, я? ?і?нюю? ?ою ?я???ь ? ????ї ?ієї У???
(мі??і????), у ?? ??і ??і?і???х і?????? і ??????х (?і????),
?н????о ?????н?о ??у:

? ??? ?? ?я???і – 5000000 є?о,

? ?? ??в ?я???і – 5500000 є?о,

? ??х ??в ?я???і – 6000000 є?о,

? ???? ??в ?я???і – 7000000 є?о,

???ю? з п’я?? ?? ?я???і – 8000000 є?о.

Н?і???? ?? ???о ?д ???і??о ????а к?ї?, ??у ?і??х ????о-????х і
?лю?? ??ів ? ???і?о ? ?ін ??у ?????? ?лю? ?? ???я?? мі????й ??ір
??ля???о ????. У ?? ??н?о ????ня ???ня ????у ?????? ??і?
??ля???о ???? ?я ??ів ????ює?ся ????? ??од ?я ?????я ????
?і?о з ?з????и ???и ????? ??????ї.

З???ня ??ів ? ??? ????о??? ??у з ??ю ????ня ?х ??ів ? ???? ??у ??
?і?ню??ся у ??я? ???ів/????в ?д ??ів ? ????в і?? ю???? ?іб (??н????
???в).

Мі???? ?? ????х ??ів ? ??? ???????о ??у ?я ??у??я ?х
??ів у ????? ???? б?? ????ь 100 ?с.?н.

Б?к ?є ??о ???? ??и ? ??? ???????о ??у в і???ій ?лю? в ?? ???у,
я?о ?м ???? ????й ??іл Н?і????о ??у ? ?і???я ???ій з ?лют??
???тя? в ???і ????я ? р????я і???? ?лю? ? ?лю??у ??у У??? ?/?о ?????х
???.

К?? ? ??? ???????о ??у ???ю?ся ? ??к ? ??е п’я? ??в і ???і
?? ????й ??к ????я ? ??? ?ж ??з п’я? ??в.

Н???в ?????? ??ля???о ???? (???? ????????і) (Н2) ????? ????ь ??у
????о і в ???у ?ся? ??????я ? ??? ??в’я??я?, ? ???аю? із ??????,
????х ?о і?? ???ій ????о ????у. Ч? ?? ???ня ????а ?????? ??ля???о ????,
?м ??? ??? ???, ? її ???ю? ? ?? ???? ??у; і ???и: ?м ??е ???ня
???ика, ?м ??? ??? ???, ? її ???ю? ? ?? ????и/????и ??у.

Н???в ?????? ??ля???о ???? ????ює?ся ?я ?????я ??і??у п?????ю ???
????? ??? ? ??? ?????ня ??і??? ???в на ????ів/????ів ??у.

З???я ????а ?????? ??ля???о ???? ?????ся як ?і?і???ня ?г?я???о ????
??у ? ???? ???в і ??? ??????? і?????в, ??е?х ? ???? ????? ??? ?
????х ? ?? ????х ???і?? ???ів ? ????и ???ія?.

Для ????? ?????? ??ля???о ???? ??у ?? ??? ??ляю?ся ? п’я? ?? ?
???? ??? ? пі???ую?ся з ????ням ???і?? ??і?є?ів ??е?я:

а) I ??а ???в із ???? ??? 0 ????в:

????і ??и;

??і??і ???;

??и в Н?і????у ??у;

???і ??і ??? ?????х ??нів ????? ??и, ? ????ую?ся ? ?і??? Н?і????
???;

????? ??? ? ????и ???и ????, ? ????ую?ся ? ?і??? Н?і????
???;

???і ??і ??? ?????х ???в ????? ??и у ???? ??у ? ??? і ? і????ї;

б) II ??а ???в із ???? ?з?у 10 ????в:

???????і ? ??????і ???и, ? ??? ?????м ???м ????? ??и;

????? ??? ? ????и, ? ??? ?????м ???м ????? ??и;

в) III ??а ???в ? ???? ??? 20 ????в:

??о? ??і ??? ???? ???в ????? ??и, ? ????ую?ся ? ?і??? На?????
???;

???і ??і ??? ???? ???в ????? ??и в ???? ??у ? ??? ? ? і????ї;

??и ? ????я, ? ??і?ні в ??у, я?й ?є ?і??? ????й ???г ? ???, ?ж
і?????? ??;

????? ??? ? ???и ? з???ня, ? ??і?? в ??у, я?й ?є ?і???
????й ???г ? ???, ?ж і?????? ??;

???? ????, ? ??і?? в ??у, я?й ?є ?і??? ????й ?й?? ? ???, ?ж
і?????? ??;

і?і ???????і ????, ? ??і?? в ??у, я?й ?є ?і??? ????й ???г ? ???, ?ж
і?????? ??;

????? ??? ? ????? ????, ???і??и ?????, і??и ???о?????
?????, ? ??і?? в ??у, я?й ?є ?і??? ????й ???г ? ???, ?ж і??????
??;

???и ????т, ???? ? і?і ???????і ???и, ? ??і?? в ??у, я?й ?є
?і??? ????й ???г ? ???, ?ж і?????? ??;

????? ??? ? ????и ???а?, ???? ? і??и ????????и ????и, ? ??і??
в ??у, я?й ?є ?і??? ?е??? ???г ? ???, ?ж і?????? ??;

г) IV ??а ???в ? ???? ??? 50 ????в:

??и ? ????я в і?? ???, ? ? ?л??ь ? і??????о ??у;

????? ??? ? ???и ? ????я в і?? ???, ? ? ???ть ? і??????о ??у;

???? ????, я? ??і?? в і?? ???, ? ? ???? ? і??т?і??о ??у;

???????і ? ??????і ???и, ? ??? ???? ???м ????? в??;

????? ??? ? ????и, що ??? ???? ???м ????? ??и;

???і?і ???? в і?? ??? (???і);

??в’я??я з ?????ня, я? н??і ??? і і?і ??в’я??я, я? ???
?іє??;

?лю? ? ??і??і ???, я? ???і, ?е ? ????;

??? ? ????я;

ґ) V ??а ???в ? ???? ??? 100 ????в:

?????і ????? ??? ? ???и ? ????я в і?? ???;

?????і ????? ??? ? ?е???, ? ??? ?????м і ???? ???м ?????
??и;

???????і ????, ? ??і?? в і?? ???, ? ? ???? ? і?е??і??о ??у;

????? ??? ? ????? ??з??и, ? ??і?? в і?? ???, ? ? ???? ? і??????о
??у;

??????і ????, ? ??і?? в і?? ???;

???і?і ???? в і?? ??? (????і);

?????а ?????і?ь і ?????і ????? ??? ? ????? ?????, ? ??і?? в і??
???;

???и ????т, ????, ??и ? ???ія? ?? ? і?і ???????і ???и, я? ??? і??
???, ? ? ???? ? і??????о ??у;

??????і ???и, ? ??? і?? ???;

????? ??? ? ????и, ? ??? і?? ??ам, ? ? ???? ? і??????о ??у;

????? ??? (???), ? ???й і?? ???;

?????? ?????і?ь ? ????и, ???? і?? ???;

?????а ?????і?ь і ?????і ????? ??? ? ????и, ? н??і і?? ???;

???и, ? ??? ?б’є?? ??????ї ?я???і;

????? ??? ? ????и, ? ??? ?б’є?? ??????ї ?я???і;

?????а ?????і?ь і ?????і ????? ??? ? ????и, ? н??і ?б’є?? ??????ї
?я???і;

?????? ?????і?ь ? ????и, ? ??? ?б’є?? ??????ї ?я?н??;

??і?а ?????і?ь і?? ??ів і ? ????и, ? ??? ?б’є?? г??????
?я???і;

??і?а ?????і?ь ? ?????? ???? ? ???????и ???ія?;

?????а ?????і?ь ? ???ія? з ???и ? ? ???ія? з ?іє??и ??ів;

??і?а ?????а ?????і?ь ? ???ія? з ???и ? ? ???ія? з ?іє??и ??ів;

????? ???к ? ???ія?, ?ій???и ??і??и ???? ??з ????;

??????, ?????а ? ??і?а ?????і?ь ? ????и, я? ??? ?????м ?
???? ???м ????? в??;

???и, я? ??? ???? ???;

?????? ?????і?ь ? ????и, ? ??? ???? ???;

????? ??? ? ????и, я? ??? ???? ???;

?????а ?????і?ь ? ?????і ????? ??? ? ????и, ? ??? ???? ???;

??і?а ?????і?ь ? ????и, ? ??? ???? ???;

??і?а ?????і?ь ? ?????? ???? ? ???ія? з ?іє??и;

??ї ? ??і ??? з ?????? ????м у ???? ??у ? ??? ? і????ї;

???і ??і ???, ???? ???о?? (???і???и) ????? ? ??????и ???є???и,
у ???? ??у ? ??? ? і????ї;

????? ??? ? ??я? ? ????и ???и ???? в ???? ??у ? ??? ? і????ї;

?????і ????? ??? ? ??о?? ???и ???? в ???? ??у ? ??? ? і????ї;

???о-?????і ????;

???і ???;

і?і ??? ??у;

??в’я??я ? ?і? ??? ???ій (????и, ??я?);

????і ?????;

??і?і ??? ? ???ія? з в?ю?ю ? ??і???и ????;

??і ??? ? ????я ? ??а?я? ??????у;

??і?і ??? ? ???ія? з ?????и і??????, ?ім і?????в ?лю??о ???.

Н????е ???ня ????у Н2 ?ю?х ??ів ? ?? ?? ???, ?ж 8 ????в.

Для ??ів, ? ????аю? ???і?у ?я???ь, ?й ???? ?є ????и:

??я?м ??их 12 ?ся?в ?я???і (з ?я ????я ???ії) – ? ??е 15
????в;

??я?м ????х 12 ?ся?в – ? ??е 12 ????в; ??? – ? ??е 8 ????в.

Н???в а?????і ????о ???? (Н3) ????ює?ся з ??ю ????ня ?????? ??у
????и ????ів і ????ів ?д ???????? ???в, я?х ?? ???и б?к у ???і ??ї
?я???і ???о від ??і? ????і?? ???в.

П???к ?????? ????о ???? ??у ??????ся як с??і???ня ????о ???? ? ????х
???в ??у, ????х ? ?? ????х ???і?? ???ів ? ????и ???ія? ??ів.

Для ????? ????у ?????? ?н??? ???? ????й ??ір ????о к?і?? ???є?ся
(???є?ся) ? ??:

???????х ???ів ?д ???і ??? ? ??в?? ???ія? ??ів;

??????? ???в ? ???м ?? ??у;

?????х ???? у ??????і а??и;

???в ???х ??в і ???в ???х ??в, ? ?і?ю? ?????ня;

???в ????о ??.

З???і а??и ??у ?я ????? ?????? ?н??? ???? ?лю?ю?:

????і ??и;

??і??і ???;

??и в Н?і????у ??у;

?????? ? і?і ??і ?п?и, ? ????ую?ся ? ?і??? Н?і??ь?м ???;

??и в і?? ???;

??і?у ?????і?ь ? ?????? ???? ? ???????и ???ія?;

?????у ?????і?ь ? ???ія? з ???и;

???и, ? ?д?і ?????м і ???? ???м ????? ??и, ?б’є?? ??????ї ?я???і,
???? ???;

?????у ?????і?ь ? ???ія? з ?іє??и;

????? ???к ? ???ія? з ?іє??и;

??і ??? в ???? ??у ? ??? ? ? і????ї;

???о-?????і ????;

і?і ??? ??у;

?? ? з’я???я ? ????і ???и;

???і?і ? ????і?і ???і ?с?и.

П? ????? ????у ?????? ????о ???? ?? ????х ???в ???і?о ???є?ся ? ??????
?? ???ів ? ?і? ????и ???ія? ??у, ? ?? ???????? ???? ? ???и ???? та
??у ???? ???в.

Н????е ???ня ????у Н3 ?є б?и ? ???, ?ж 4 ????.

Для ?????ня ???? ??????ї ??ів У??? ?і ??и ??ляю?ся ? ??? ?????і ????
?:

??е к?і?????;

????о ???????;

?????????;

??? ?????????;

???? ?????????.

Д?? ???????м ????ся ??, в я??:

??ір р??я???о ????, ???і?є ?????? мі????м ???м;

?і?і???ня ??ля???о ???? ??у ? ?? ???? ???в, ???? ? ???і?і
??і?є?и ? ???? р??у (???? ?????? ??ля???о ???? Н2), ????є ?? ?????
???ня і ????ь ? ??е ?ж 17 ????в;

?і?і???ня ????о ???? ? з???? ???в ??у (???? ?????? ????о ????
Н3) ??? ?ж ?? ????? ???ня і ????ь 8 ????в ? ???.

Д???? ???????м ????ся ??, в я??:

??ір р??я???о ????, ???і?є ?????? ?????м ???м;

?і?і???ня ??ля???о ???? ?н? ? ?? ???? ???в, ???? ? ???і?і ??і?є?и
? ???? ?з?у (???? ?????? ??ля???о ???? Н2), ???і?є ?? ?????? ???ню і
????ь ? ??е ?ж 8 ????в ?о ?????ся ? 17 ????в;

?і?і???ня ????о ???? до ????х ???в ??у (???? ????о?і ????о ????
Н3) ????ь ? ??е ?ж 4 ???? ?о ?????ся ? 8 ?д??ів.

Н???і?????м ????ся ??, в я??:

??ір р??я???о ????, ???і?є ?????? ?????м ???м;

?і?і???ня ??ля???о ???? ?н? ? ?? ???? ???в, ???? ? ???і?і ??і?є?и
? ???? ???

(???? ?????? ??ля???о ???лу Н2), ??е ?ж ?? ????? ???ня, ?е ????ь ? ??е
?ж 6 ві???в;

?і?і???ня ????о ???? ? з???? ???в ??у (???? ?????? ????о ????
Н3) ??е ?ж ?? ?р???е ???ня, ?е ????ь ? ??е ?ж 3 ????, ?о ????т?я ?
4 ?д??ів.

З??о ?д??і?????м ????ся ??, в я??:

??ір р??я???о ????, ??е ??????о ??м???о ??і? ??ля???о ????, ?е
не ??? ?ж 20 ????в ??????о ?????? ??і? ??ля???о ????;

?і?і???ня ??ля???о ???? ??у ? ?? ???? ???в, ???? ? ???і?і
??і?є?и ? ???? ??? (???? ?????? ??ля???о ???? Н2) ??е ?ж ?? ?????
???ня і ????є в ??х ?д 6 ? 2 ????в;

?і?і???ня ????о ???? ? з???? ???в ??у (???? ?????? ????о ????
Н3) ??е ?ж ?? н????е ???ня і ????є в ??х ?д 3 ? 1,3 ????;

?сяг ???в з ????ою к?????єю (з ????ням ?????х ???ів ?д ???і
???ії) ????є в ??х ?д 45 ? 60 ????в ??ля???о ???? ??у.

К???о н???і?????м ????ся ??, в я??:

??ір р??я???о ????, ??е ?????о? ?????? ??і? ??ля???о ???? ?
??, ? ????ь ??д 20 ????в ?т????? ?????? ??і? ??ля???о к?і??;

?і?і???ня ??ля???о ???? ?н? ? ?? ???? ???в, ???? ? ???і?і ??і?є?и
? ???? р??у (???? ?????? ??ля???о ??т?у Н2), ??е ?ж 2 ????;

?і?і???ня ????о ???? ? з???? ???в ??у (???? ?????? ????о ????
Н3) ??е ?ж 1,3 ????;

?сяг ???в з ????ою ???і?цією (з ????ням ?????х ???ів ?д ???і
???ії) ????є 60 ????в ??ля???о ???? ??у.

З??? ?д ??я ?????і ???? ??у Н?і???? ?? ????? ??и ???і?? ?х?ів.

Висновки

Особливості проведення реформи в Україні на відміну від інших держав СНД
полягають у тому, що відбувається одночасний перехід на новий план
рахунків і складання загальної фінансової звітності. Для прикладу, в
Росії та Білорусії запровадженню нового плану рахунків передував етап
переходу до складання фінансової звітності за міжнародними стандартами.
Це дозволило сформувати у працівників бухгалтерського апарату розуміння
концепції реформи та полегшило трансформацію комп’ютерних мереж для
обробки облікової інформації.

Загалом перехід банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і
звітності повинен пришвидшити завершення роботи над Законом про
бухгалтерський облік і затвердження національних стандартів
бухгалтерського обліку і звітності.

Основні риси бухгалтерського обліку в банках держав, які орієнтуються на
розбудову ринкової економіки.

Головна мета банківської установи:

—отримати прибуток;

— покращити добробут акціонерів.

Головна мета бухгалтерського обліку:

—вимірювання прибутку проти чітко визначеного капіталу;

— оцінка чистої вартості банківської установи.

Базові принципи бухгалтерського обліку:

— загальноприйняті принципи, що стосуються фінансового обліку і
розроблені бухгалтерами під загальним наглядом регулятивної агенції, як
правило,— центрального банку держави.

Бухгалтерські процедури:

— множинність операцій і свобода вибору внутрішньої банківської техніки;

— обов’язковість аудиторської перевірки,

— не всі обов’язкові форми звітності орієнтуються на статистику.

Фінансовий облік:

— класифікація балансу реалізує принаймні дві мети — класифікувати
активи за їх ліквідністю, а зобов’язання — за часом їх погашення;
виміряти чисту вартість банківської установи.

Банківський бухгалтерський облік — це інформаційна система дія
управління статутною діяльністю банку.

Управління банком полягає в прогнозуванні основних параметрів розвитку
банківського бізнесу До елементів управління належать а) планування як
процес визначення стратегічних та тактичних цілей розвитку банківського
бізнесу, б) організація як процес вирішення структурної побудови банку,
визначення функцій і характеру діяльності структурних підрозділів та
делегування їм певних повноважень, в) контроль як процес вимірювання І
оцінки реального стану виконання накреслених завдань порівняно з
заданими параметрами, визначення відхилень та внесення коректив, г)
управління персоналом — визначення потреби в кадрах, зарахВсІння на
посаду, підвищення кваліфікації тощо, д) мотивація — управління
поведінкою людей з метою досягнення накреслених завдань

Таким чином, бухгалтерська інформація необхідна широкому колу
користувачів — внутрішнім та зовнішнім для прийняття відповідних рішень

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік поділяється на
фінансовий та управлінський.

Фінансовий облік — це комплексний системний облік статутної діяльності
банку. Вимоги щодо організації фінансового обліку 1) цілісне, повне і
безперервне відображення всіх банківських операцій, що виконані за
звітний період, 2) складання фінансової звітності.

Фінансова звітність дозволяє узагальнити дані фінансового обліку.
Інформація, відображена у фінансових звітах, не вважається комерційною
таємницею. Вона служить основою для з’ясування стану ліквідності,
прибутковості банку, для визначення основних факторів, що впливають на
прибутковість діяльності, для розрахунку податків.

Введення фінансового обліку є обов’язковим для всіх суб’єктів
господарської діяльності.

Управлінський облік, що іноді називається виробничим облиіком, чи
обліком витрат, являє собою процес збору і підготовки інформації,
необхідної менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінки
поточної діяльності банку за різними критеріями. У великих західних
банках на такому обліку базується управління витратами, визначення
собівартості банківських продуктів, складання кошторисів з метою
планування нових для банку операцій, здійснюється оперативне та
стратегічне планування банківського бізнесу.

Управлінський облік спрямований на вирішення внутрішніх проблем банку,
які пов’язані з підвищенням ефективності щодо центрів відповідальності,
сегментів діяльності та інших завдань.

На відміну від фінансового управлінський облік не є обов’язковим та не
регламентується законодавчими актами чи національними стандартами. Кожен
банк самостійно організовує управлінську бухгалтерію, визначає методи її
функціонування. При цьому в різних країнах, що мають свої національні
системи обліку, взаємозв’язок між фінансовим та управлінським обліком
здійснюється різними способами за допомогою спеціальної системи
рахунків, що входять в управлінську бухгалтерію. Для цього розробляється
система операційних рахунків або до номенклатури рахунків для
фінансового обліку запроваджується клас спеціальних рахунків
відображення, які забезпечують зв’язок управлінського обліку з
фінансовим.

У сучасних умовах в Україні всі суб’єкти господарської діяльності, у
тому числі й банки, змушені вести окремо податковий облік. Це зумовлено
тим, що в податковому законодавстві визначення і вимірювання прибутку,
валових доходів і валових витрат суттєво відрізняється від закладених у
міжнародних принципах бухгалтерського обліку і, що цілком природно, вщ
передбачених чинними національними стандартами бухгалтерського обліку.

Власний капітал комерційного банку займає невелику питому вагу у
сукупному капіталі. Для суб’єктів підприємницької діяльності у сфері
матеріального виробництва це відношення інше. Якщо для промислового
підприємства нормою вважається, коли власний капітал становить 50 % від
загального капіталу, для комерційного банку достатнім буде 8 %. Це
обумовлено специфікою банківської діяльності. Банк користується, в
основному, чужими грошима, а власні кошти служать передусім для
страхування інтересів вкладників і кредиторів банку, а також для
покриття поточних збитків від банківської діяльності. Інакше кажучи,
власний капітал комерційного банку виконує захисну функцію, а функція
забезпечення оперативної діяльності, яка для власних коштів підприємств
сфери матеріального виробництва постає головною, для власного
банківського капіталу є другорядною. Незважаючи на це, досить відчутна
роль власного капіталу як джерела забезпечення оперативної діяльності
комерційного банку на перших кроках після його утворення. За рахунок
власного капіталу фінансується придбання меблів, організаційної та
комп’ютерної техніки, будівництво або оренда банківських офісів,
впровадження систем банківського захисту, банківських технологій і
систем зв’язку.

В світовій практиці застосовується рейтингова система визначення
всебічної оцінки кожної банківської установи. Ця система має назву
CAMEL.

Перелік використаної літератури

1. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
(затверджений Постановою Правління НБУ від 21 листопада 1997 р. № 388).

2. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами
установ комерційних банків України (затверджено постановою Правління НБУ
№ 466 від 30 грудня 1997 р.).

3. Інструкція № 10 «Про регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків» // Додаток до «Вісника НБУ». – 1998. – №2.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та
нематеріальних активів комерційних банків України (постанова Правління
НБУ від 21.04.98 р. №155).

5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 30 «Розкриття у
фінансових звітах банків та подібних фінансових установ».

6. Постанова НБУ від 19.09.97 р. № 316 «Правила бухгалтерського обліку
процентних доходів і витрат банку».

7. Система банківського надзору «CAMEL».

8. Вступ до банківської справи / Під ред. проф. М.І. Савлук. – К.:
Лібра, 1998.

9. Дудник А. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та їх
реалізація в автоматизованих системах // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. –
с.52.

10. Дюфло Р. Штрихи реформи бухгалтерського обліку в пострадянських
країнах // «Вісник НБУ». – 1997. – № 3. – с.6.

11. Жигайло Г. Деякі особливості бухгалтерського обліку в установах
України. // Вісник НБУ. – 1997. – №4. – с. 38.

12. Киреєв О. На шляху до реформування бухгалтерського обліку
банківської системи України // Вісник НБУ. – 1997. – № 7. – с.10.

13. Пекач О. Звітність, план рахунків та аналітичний облік // Вісник
НБУ. – 1997. – № 10. – с. 24.

14. Пекач О. Міжнародні принципи бухгалтерського обліку // Вісник НБУ.
– 1997. – № 6. – с. 51.

15. Піддубна Н. Новий план рахунків // Вісник НБУ. № 5. – с. 33.

16. Раєвський К., Майданюк О., Домричев В. Деякі аспекти фінансового
аналізу діяльності комерційних банків України // Вісник НБУ. – 1997. – №
1. – с.31.

17. Ричаківська В. МСБО – мова фінансової звітності // Вісник НБУ. –
1998. – № 1. – с. 26.

18. Сенищ П. Перші підсумки реформування обліку й звітності в банках //
Вісник НБУ. – 1998. – № 2. – с.3

19. Сенищ П.М., Табачук Г.П. Адаптація Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку в обліковій системі банків України. – К.: Укр
ІНТЕІ, 1997. – 53с.

20. Стринжа О. Зміна принципів бухгалтерського обліку // Вісник НБУ. –
1997. – № 1. с.24.

21. Юшко І. Працюємо за принципами, визнаними світом // Вісник НБУ. –
1997. – № 4. – с.39.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020