Реферат на тему:

Моделі обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків
(філій) у СЕП НБУ

Модель 1. Консолідований кореспондентський рахунок обласної дирекції з
відкриттям технічних рахунків філіям.

Обласна дирекція має консолідований кореспондентський рахунок у
територіальному управлінні НБУ, на відміну від її філій.

Обласна дирекція та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ,
засоби захисту інформації СЕП, електронні ідентифікатори та коди банків;
обмінюються розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП
незалежно один від одного, і ці розрахунки відображаються на технічних
рахунках філій у тій РП, Де відкрито технічний рахунок обласній
дирекції.

Обласна дирекція має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також
отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 2. Консолідований кореспондентський рахунок обласної дирекції без
відкриття технічних рахунків філіям.

Обласна дирекція має консолідований кореспондентський рахунок у
територіальному управлінні НБУ, а філії не мають.

Обласна дирекція має власну внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС)
для обслуговування міжбанківських розрахунків філій. Філії обласної
дирекції мають електронні ідентифікатори та коди банків, але не мають
програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП. Обмін філій
розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП здійснюється
засобами ВПС обласної дирекції з відображенням результатів розрахунків
на її технічному рахунку.

Модель 3. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку
без відкриття технічних рахунків філіям. Комерційний банк має
консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні
НБУ. Філії банку можуть бути розташованими в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати
кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Комерційний банк має власну ВПС для обслуговування міжбанківських
розрахунків філій.

Філії банку мають електронні ідентифікатори та коди банків, але не мають
програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП. Обмін філій
розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП здійснюється
засобами ВПС комерційного банку з відображенням розрахунків на його
технічному рахунку.

Модель 4. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку з
відкриттям технічних рахунків філіям.

Комерційний банк має консолідований кореспондентський рахунок у
територіальному управлінні НБУ. Його філії можуть бути розташовані в
різних адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати
кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Комерційний банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ,
засоби захисту інформації СЕП, електронні ідентифікатори та коди банків,
обмінюються розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП
незалежно один від одного, ці розрахунки відображаються на технічних
рахунках філій у тій РП, де відкрито технічний рахунок комерційному
банкові.

Комерційний банк має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, а також
отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.

Модель 5. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку з
відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям. Комерційний банк має
консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні
НБУ. Його філії можуть бути розташовані в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати
кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Обласним дирекціям відкриваються технічні рахунки в тій РП, де відкрито
технічний рахунок комерційному банку, і на кожному з них відображаються
розрахунки як обласної дирекції, так і її філії.

Обласні дирекції мають власні ВПС для обслуговування міжбанківських
розрахунків своїх філій.

n

АРМ-НБУ, засоби захисту інформації СЕП, електронні ідентифікатори та
коди банків, обмінюються розрахунковими документами в електронному
вигляді з СЕП незалежно один від одного. Філії обласної дирекції мають
електронні ідентифікатори та коди банків, але не мають
програмно-технічних комплексів для виходу в СЕП й обмінюються
розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП засобами ВПС
обласної дирекції.

Комерційний банк має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів для обласних дирекцій,
а також отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх
роботу.

Модель 6. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку з
відкриттям технічних рахунків обласним дирекціям та їх філіям.

Комерційний банк має консолідований кореспондентський рахунок у
територіальному управлінні НБУ. Філії банку можуть бути розташовані в
різних адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати
кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Обласним дирекціям та філіям відкриваються технічні рахунки в тій РП, де
відкрито технічний рахунок комерційному банкові. Комерційний банк,
обласні дирекції та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ,
засоби захисту інформації СЕП, електронні ідентифікатори та коди банків,
обмінюються розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП
незалежно один від одного. Розрахунки філії відображаються на технічних
рахунках, обласної дирекції, комерційного банку. Розрахунки обласної
дирекції відображаються на її технічному рахунку і на технічному рахунку
комерційного банку.

Комерційний банк має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів для обласних дирекцій,
а обласні дирекції — для своїх філій.

Комерційний банк отримує від СЕП підсумкову технологічну інформацію про
роботу обласних дирекцій та філій, а обласні дирекції — про роботу своїх
філій.

Модель 7. Консолідований кореспондентський рахунок комерційного банку з
відкриттям технічних рахунків філіям. Комерційний банк має
консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні
НБУ. Його філії можуть бути розташовані в різних
адміністративно-територіальних одиницях, але не можуть мати
кореспондентських рахунків у територіальних управліннях НБУ.

Комерційний банк та філії мають програмно-технічні комплекси АРМ-НБУ,
засоби захисту інформації СЕП, електронні ідентифікатори та коди банків,
обмінюються розрахунковими документами в електронному вигляді з СЕП
незалежно один від одного, ці розрахунки відображаються на технічних
рахунках філій у тій РП, де відкрито технічний рахунок комерційному
банкові.

Комерційний банк має змогу протягом операційного дня встановлювати
ліміти технічних рахунків та початкових оборотів філій, виконувати
початкові платежі від їх імені й отримувати від СЕП підсумкову
технологічну інформацію про їх роботу.

Характерною рисою моделі 7 є те, що комерційний банк має змогу динамічно
обмежувати повноваження філій щодо виконання розрахункових та інших
операцій. Це реалізується за допомогою операційних правил, які є
додатковим механізмом, органічно вбудованим у систему автоматизації
банку (САБ).

Система автоматизації банку (САБ) — програмне забезпечення, що
обслуговує внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік,
обслуговування рахунків клієнтів тощо).

Інформаційна модель (модель 0). Обслуговування в СЕП за такою моделлю
виконується без злиття кореспондентських рахунків філій комерційного
банку і полягає в наданні комерційному банкові додаткової інформації про
роботу його філій в СЕП у межах територіального управління НБУ.

Для отримання додаткової інформації про роботу філій у СЕП з
використанням інформаційної моделі банку необхідно подати клопотання до
територіального управління НБУ за місцем обслуговування філій.

Похожие записи