ПЛАН.

ВСТУП………………………………………………………….
…………………………

4

Розділ І. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ
ПОБУДОВИ……………………………………………………….
…….. 6

1.1. Створення банківської системи
України…………………………….. 6

1.2. Побудова банківської
системи…………………………………………….

9

Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА
ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ…

13

2.1. Необхідність і завдання банківського нагляду………………….
13

2.2. Структура системи банківського нагляду та основні напрями
діяльності……………………………………………………..
………..

17

Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ
НАГЛЯДУ……………………………………………………

23

3.1. Реєстрація і ліцензування діяльності комерційних банків…. 23

3.2. Встановлення економічних нормативів, що регулюють діяльність
комерційних банків……………………………………………..

27

3.3. Визначення рейтингової оцінки діяльності комерційних банків за
системою “CAMEL”……………………………………………….

31

3.4. Застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення
банківського законодавства…………………………..

37

Висновки……………………………………………………….
………………………

42

Використана
література……………………………………………………..
… 45

Похожие записи